Lékař otevřeně hovoří o „chemtrails“

Lékař otevřeně hovoří o „chemtrails“

Lékař otevřeně hovoří o „chemtrails“

Ano, mluvím o chemtrails. Napsala jsem o nich několik dalších článků, které upoutaly minimum pozornosti, ale přesto jsem vytrvalá. (1) (2) (3) Jelikož jsem ve své vlastní mysli nedospěl k žádným závěrům a myšlenky o chetrails mě přivádějí k metafyzické teorii, oslovila jsem v tomto velmi malém studijním oboru ostatní. Dr. Stephen D. McKay mi nedávno poslal e-mail a sdělil mi, že byl kontaktován společností BBC a Channel 4 z Velké Británie s nabídkou, aby pracoval na dvou dokumentech o změnách počasí a projektech geoinženýrství, včetně problému chemtrails. A včera jsem po šesti letech výzkumu v této věci obdržela výsledky jeho bádání. Dr. McKay (fotografie) se domnívá, že v naší atmosféře probíhají čtyři projekty. “Prvním projektem je snaha zabránit slunečním paprskům, aby dopadaly na Zemi, včetně ultrafialového záření, které tam bez náležité vrstvy ozonu ve vyšších sférách nad zemí bude pronikat. To podle předpokladů sníží teplotu na povrchu Země a zabrání ultrafialovému záření, aby lidem způsobovalo rakovinu kůže. Aerosol je pravděpodobně oxid hliníku nebo sloučenina, která má podobné vlastnosti.” Prosím, rozešlete tento článek svým známým. Přibývá důkazů, že globální vláda podniká bez vědomí občanů rozsáhlé kroky proti globálnímu oteplování, přičemž zásadním způsobem ohrožuje jejich zdraví a životy….

Victoria Hardy

3. 3. 2007

 

 

Několik posledních dnů bylo v Severní Karolíně krásně a dostatečně teplo na to, aby se mohlo sedět na slunci pouze v tričku a pozorovat ptáky, jak se připravují na jaro. Miluji přírodu; není nic lepšího než vůně hlíny, když se půda začíná rozmrazovat po dlouhé zimě, nebo vzrušení, vidět jak rostlinky poprvé vystrkují hlavy ze země; myslím, že část mého já je stále ještě dítětem, které se rádo hrabe v hlíně. Také si myslím, že trávení času v přírodě je úžasný způsob spojení s Bohem během života a s tvořivostí, která je na zemi. Přesto byla má radost letos pokažena pohledem na letadla nad hlavou zanechávající dlouhé stopy a s tím spojeným pocitem zmatku a zděšení, že je jiní lidé nevidí, nestarají se o ně, nebo o nich nevědí.

Ano, mluvím o chemtrails. Napsala jsem o nich několik dalších článků, které upoutaly minimum pozornosti, ale přesto jsem vytrvalá. (1) (2) (3) Jelikož jsem ve své vlastní mysli nedospěl k žádným závěrům a myšlenky o chetrails mě přivádějí k metafyzické teorii, oslovila jsem v tomto velmi malém studijním oboru ostatní. Dr. Stephen D. McKay mi nedávno poslal e-mail a sdělil mi, že byl kontaktován společností BBC a Channel 4 z Velké Británie s nabídkou, aby pracoval na dvou dokumentech o změnách počasí a projektech geoinženýrství, včetně problému chemtrails. A včera jsem po šesti letech výzkumu v této věci obdržela výsledky jeho bádání.

Dr. McKay (fotografie) se domnívá, že v naší atmosféře probíhají čtyři projekty. “Prvním projektem je snaha zabránit slunečním paprskům, aby dopadaly na Zemi, včetně ultrafialového záření, které tam bez náležité vrstvy ozonu ve vyšších sférách nad zemí bude pronikat. To podle předpokladů sníží teplotu na povrchu Země a zabrání ultrafialovému záření, aby lidem způsobovalo rakovinu kůže. Aerosol je pravděpodobně oxid hliníku nebo sloučenina, která má podobné vlastnosti.”

“Druhým a nejvíce utajovaným projektem je RFMP (Radiofrekvenční Plánováč Misí), vojenský program námořnictva Spojených států. RFMP je název systému označující skupinu počítačových programů. Jeden z podpůrných podprogramů v systému RFMP se nazývá počítačový program VTRPE. VTRPE je zkratka označující Proměnnou terénní rádiovou parabolickou rovnici. Je to počítačový propagační program pro rádiovou frekvenci, který se zabývá rádiovými vlnami a umožňuje systému RFMP vidět bojiště na televizní obrazovce trojrozměrně (3D). Systém RFMP také závisí na satelitech, které mu dodávají snímky z bojiště, které se skombinují s obrazem z bojiště zobrazeným ze země, a tak vytvářejícím obraz 3D.”

 

”Vytvořením mimořádně interaktivního a vizuálního prostředí (radarové obrazovky televizního typu) systém RFMP umožňuje obsluze počítače seznámit se s prostředím „rádiové frekvence“ dříve, než se na bojišti uskuteční válečná mise přehráváním různých „co-kdyby“ virtuálních bojových scénářů na svém počítačovém monitoru. Jelikož jsou všechny hlavní způsoby propagace rádiové frekvence modelovány na tomto počítači (systém RFMP), zvláštní, někdy kontraintuitivní, případy mohou být podrobně testovány a využívány během válečné mise.” ”Počítačový program VTRPE fungoval přesně pouze na vodě a v pobřežních oblastech, ale ne na pevninských masivech, protože radarové vlny systému na pevnině vyžadovaly k přesnému fungování atmosférické podmínky známé jako „kanály“.” ”Vláda a armáda vyřešily problém „kanálů“ vypuštěním aerosolu, směsi solí barya, do atmosféry nad Amerikou. Vytvořili atmosférický kanál RF se základem z aerosolu barya z letadla. Chemické a elektrické vlastnosti směsi způsobí, že vlhkost zůstane v mracích. Aerosol opět vytváří elektrické a chemické prostředí, které podporuje kanál RF pro vojenský systém RFMP / VTRPE. Vlákna obsahující baryum mohou podporovat kanál. Směs aerosolu soli barya vytvoří také po rozprášení v přímém směru přenosovou cestu z bodu A do bodu B v obou směrech a umožní na té přenosové cestě vysokofrekvenční komunikaci, dokonce i přes zemské zakřivení. S přímočarým vedením z bodu A do bodu B mohou být snadněji monitorovány nepřátelské vysokofrekvenční komunikace.” ”Třetí projekt také používá směs solí barya v atmosféře. Řízení počasí je projektem amerických vzdušných sil a používá koncepci Nikoly Tesly o záření rádiových frekvencí (HAARP) směrem k ionosféře nad zemí. Podpůrné systémy křehkého života v našem životním prostředí jsou vládou ovlivňovány, testovány a pozměňovány pro vojenské účely. Ze spisů vzdušných sil vyplývá, že „jsou rizika vysoká, ale odměny stojí za to.“ Směs solí barya, podporující vlhkost, je dodávána k povětrnostním frontám a ovlivňována na způsob řízení. Předpokládá se, že se mikrovlnná energie také používá v programu řízení počasí. Údaje o počasí jsou také požadovány v programu VTRPE systému RFMP. Vylepšená technologie řízení počasí umožní armádě zadržet déšť, vyvolat potopy, sucho nebo bouře, zadržet sluneční svit, poškodit potravinové plodiny a bez jediného výstřelu srazit jakoukoli zemi na kolena.”

 

”Čtvrtým projektem v atmosféře je DARPA, Agentura pro rozvinuté výzkumné obranné projekty, programy biologické detekce a dekontaminace. Program také používá směs solí barya jako základní pojivo v aerosolu spolu se speciálními polymerovými vlákny v atmosféře. Na zkoušku vypouštěli do atmosféry biologický roztok a testovali systémy detekce a dekontaminace.”

”Předpokládá se, že sůl barya, polymerová vlákna a jiné chemikálie v atmosféře jsou tělesnými dráždidly, která jsou buď přímo nebo nepřímo odpovědná za nedávné zvýšení epidemických výskytů krvácení z nosu, astmatu, alergií, zápalu plic, onemocnění horních cest dýchacích a nápadného zvýšení příznaků zánětu kloubů, ke kterému nedávno došlo po celé zemi. Chemikálie nezákonně rozprašované do atmosféry tvoří atmosférické a pozemní podmínky škodlivé pro zdraví lidí a zvířat, ale příznivé pro růst škodlivých plísní a hub. Tyto podmínky nejsou zdraví prospěšné. Rozpustné soli barya (zemního kovu) jsou toxické pro organismus savců. Rychle se vstřebávají ze zažívacího ústrojí a ukládají ve svalech, plicích a kostech. Lékařská obec neposkytuje žádné konkrétní údaje o dlouhodobých účincích barya v lidském těle.”

”Tyto programy jsou tajné, protože federální EPA a státní agentury pro kvalitu životního prostředí mají „nevědět“ o tom, jaké jsou vedlejší produkty metabolitů biologických, nezákonných a škodlivých přísad. Z tohoto důvodu byl projekt občany těchto zemí prohlášen tajným.”

Takže teď to víme, a je to tak, jak jsme tušili; a nyní nastává otázka, co dál? Když jsem si posledních pár dní užívala pěkného jižního počasí a pozorovala letadla, někdy pět najednou, zanechávající stopy na obloze, slyšela jsem, že se očekává nesmírně zuřivá bouře a přemýšlela jsem, proč nikdo nevidí tuhle stranu mince?

Brána mého filozofického rozumu se náhle otevírá tisícem otázek a trochou odpovědí. Slyšela jsem mnohé lidi, jak říkají, že uzření chemtrails změnilo jejich život, většina z nich si pamatuje datum, jako si člověk pamatuje traumatický zážitek, ale vím, že zážitky měnící život nás jedině posilují. Slyšela jsem ostatní mluvit o myšlence, že jim uvědomování si budoucí činnosti připadalo, jako by byli povoláni nebo vyvoleni pro nějaký vyšší cíl, podobný cílu osobností ve filmu Blízká setkání třetího druhu. Ale většina lidí prostě mluví o strachu, smrti a nemocech řinoucích se z mraků a podotýkám, že pokud má toto zločinné spiknutí celosvětových elitářů lidstvo poškodit, je strach přesně tím, co by od nás čekali, a je naší povinností se nad tuto emoci pozdvihnout.

Mnoho díků Dr. McKayovi za čas a poskytnutí výsledků jeho bádání.

 

 

Zdroj, translation OSUD.cz 2007

 

 

Prosím, rozešlete tento článek svým známým. Přibývá důkazů, že globální vláda podniká bez vědomí občanů rozsáhlé kroky proti globálnímu oteplování, přičemž zásadním způsobem ohrožuje jejich zdraví a životy…

 

 

 

Mýlil jsem se, omlouvám se….

 

 

Cítím povinnost se omluvit. Ano, věděl jsem, že projekt CHEMTRAILS je skutečný. Stále více však nyní vidím, že některé příznaky, které jsem omylem připisoval transformačnímu období a éře vzestupu, spadají do sféry účinků solí baria, hlíniku a dalších chemických prvků, kterými nás již několik let bez našeho vědomí na pokyn nejvyšších míst sprejují obří letadla, ať již  pravidelné linky leteckých společností zejména tzv. nízkonákladových aerolinií odebírajících povinně jednotný druh paliv, tak vojenské speciály. Ať již jde například o zde mnohokrát probírané krvácení z nosu, či další příznaky, zejména respirační potíže v poslední době. Plány globální vlády jsou zřejmě dostatečně hrůzné. Již před lety zahájila mohutné vojenské a polovojenské operace, většinou s cílem dosáhnout naprosté vojenské převahy nad každým potenciálním budoucím nepřítelem. Má víra v dobro byla větší, než schopnost reálně zrcadlit realitu. Mýlil jsem se a je mi to moc líto.

Cítím povinnost se omluvit.

Zřejmě jste již četli článek Lékař otevřeně hovoří o „chemtrails“ .

 

Ano, věděl jsem, že projekt CHEMTRAILS je skutečný. Stále více však nyní vidím, že některé příznaky, které jsem omylem připisoval jakkoliv probíhajícímu transformačnímu období a éře vzestupu (viz. také Hnis vytéká, pálí a dáví…), spadají do sféry účinků a následků solí baria, hlíniku a dalších chemických prvků, kterými nás již několik let bez našeho vědomí na pokyn nejvyšších míst sprejují obří letadla, ať již  pravidelné linky leteckých společností zejména tzv. nízkonákladových aerolinií odebírajících povinně jednotný druh paliv, tak vojenské speciály. Ať již jde například o zde mnohokrát probírané krvácení z nosu, či další příznaky, zejména respirační potíže v poslední době.

Plány globální vlády jsou zřejmě dostatečně hrůzné. Již před lety zahájila mohutné vojenské a polovojenské operace, většinou s cílem dosáhnout naprosté vojenské převahy nad každým potenciálním budoucím nepřítelem, zejména pak Ruskem a Čínou.

Má víra v dobro byla větší, než schopnost reálně zrcadlit realitu. Mýlil jsem se a je mi to moc líto.

Doba je těžká, probíhá konečná a definitivní válka o lidskou bytost, o její svobodu, o její mysl. Třetí světová válka právě teď, v přímém přenosu bez ohledu na to, co právě běží v televizi, nad našima hlavama.. O tom píše OSUD.cz neustále. Nicméně jsem podcenil záměry některých jedinců a schopnosti vojensko-průmyslového komplexu. Jak praví klasik, je většinou 40-50 let před nejnovějšími technologiemi.

Stejná víra v dobro mi chce podsunout myšlenku, že to snad, možná, přece jen, dělají kvůli nám, že se snaží lidi chránit, zachránit… ale další hlas mi zároveň říká, že tomu tak není. Snaží se z toho vytěžit maximum, zachránit sebe a připravit půdu a prostředky pro „novou dobu“ poté. V této souvislosti je i poměrně jasné, proč se Bílý dům snažil zatajit skutečný stav podnebných změn a rozsáhle manipuloval všechny zprávy. Pak už je totiž cesta k odhalení zcela tajných operací ne až tak dlouhá a vše může brzy prosáknout a vyplout na světlo stejně lehce, jako prostituky na pokoji 433 české fotbalové reprezentace.

Možná tedy již také lépe rozumíte, k čemu jsou potřeba další pozemní radary.

Jak se zdá, nyní nám může pomoci již pouze „zásah zvenčí“. Věřím a doufám, že je připraven a ve správnou chvíli k němu dojde. Lidé se totiž, pokolikáté již, ocitli v roli bezbranných rukojmí válčících skupin a běsnících ahrimanů…

 

Ale připomeňme závěr Victorina článku o chemtrails:

Brána mého filozofického rozumu se náhle otevírá tisícem otázek a trochou odpovědí. Slyšela jsem mnohé lidi, jak říkají, že uzření chemtrails změnilo jejich život, většina z nich si pamatuje datum, jako si člověk pamatuje traumatický zážitek, ale vím, že zážitky měnící život nás jedině posilují. Slyšela jsem ostatní mluvit o myšlence, že jim uvědomování si budoucí činnosti připadalo, jako by byli povoláni nebo vyvoleni pro nějaký vyšší cíl, podobný cílu osobností ve filmu Blízká setkání třetího druhu. Ale většina lidí prostě mluví o strachu, smrti a nemocech řinoucích se z mraků a podotýkám, že pokud má toto zločinné spiknutí celosvětových elitářů lidstvo poškodit, je strach přesně tím, co by od nás čekali, a je naší povinností se nad tuto emoci pozdvihnout.

Dopis čtenářky:

 

Mily Jirko!

Naprosto chapu, jak se citis….

Ja ziji kousek od letiste OHare a kdyz jsem pred par lety poprve slysela, ze nas sprejuji nejakym svinstvem, take jsem tomu neverila. Ale bohuzel se to na me podepsalo /asi proto, abych otevrela sve oci /. Mas pravdu v tom, ze je nekdy naprosto neuveritelne, co Globalni vlada je schopna s nami vsechno delat. Lide tady v okoli se take bavi o tom, jak je poslednich par let obloha jina.

Pred par lety jsem krvacela z nosu tak hodne, ze i muj boss si myslel, ze jsem snad na drogach. Ver mi, nikdy jsem zadne drogy nezkusila a ani to nemam v planu.

Ty davas svoji kuzi na trh, abys otevrel oci dalsim lidem. Nikdo te k tomu nenuti, delas to z vlastni vule a od srdce. A my ti za to dekujeme. Nikdo neni neomylny. Kazdy at si sahne na srdce a rekne, ze je bez chyby.

Take dalsi stranka veci je, ze clovek dneska ma pristup k jakymkoli informacim. Jenom hloupy clovek uveri vsemu hned.

To stejne ucim i svou dceru – hledej dalsi informace, studuj, srovnavej, vyslechni si nazory druhych – a potom se zklidni a snaz se vycitit ze sveho srdce /sesty smysl/ , kde je pravda. Nekomu to trva delsi cas, nekomu kratky. Nezalezi na tom. Nejdulezitejsi vec je, ze jsi poznal pravdu.

Mily Jirko, nejsem na tom financne moc dobre. Ztratila jsem praci pred par mesici a momentalne zijeme jen z manzelova platu. Tim si absolutne nechci stezovat, jenom me opravdu mrzi, ze te nemohu financne podporit. Kazdy den na tebe myslim a preji ti jen to nejlepsi z celeho meho srdce.

Marcela, Chicago

 

 

Převzato:  http://www.osud.cz/

 

Dole jsou snímky pořízené nad Prostějovem 10.4.2012 v 6:15. Postupně blo vytvořeno šest pruhů během čtvrt hodiny, které se větrem roztáhly po obloze. Kupodivu za pár minut po odletu letadel tvořící chemtrails prolétaky ve stejném směru letadla zhruba ve stejné letové výšce a běžném leteckém koridoru a žádné pruhy nevytvářely.

 

/ Tajná technologie / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz