Konečná zbraň hromadného ničení

Konečná zbraň hromadného ničení

Konečná zbraň hromadného ničení

POUŽIVANIE POČASIA NA VOJENSKÉ ÚČELY

16.02.06   Michael Chossudovsky

„Environmentálne zbrane sa definujú ako zámerná modifikácia alebo manipulácia prírodným prostredím, ako napríklad klímou alebo počasím, zemskými systémami ako napríklad ionosférou, magnetosférou, tektonickými platňami, spúšťaním seizmických udalostí (zemetrasenia) za účelom vytvorenia úmyselného fyzického, ekonomického alebo psycho-sociálneho zničenia cieľa alebo populácie ako súčasti taktickej alebo strategickej vojny.“ (Eco News)

Aké sú príčiny extrémnych výkyvov počasia, ktoré postihli takmer každý väčší región sveta za posledné roky?

Hurikány a tropické búrky sa prehnali Karibikom, stredná Ázia a východ sú postihnuté suchom. Západná Afrika čelí najväčšej záplave kobyliek za posledných desať rokov. Štyri ničivé hurikány ako napríklad Alex, Ivan, Frances, Charley a Jeanne sa vyskytli za krátke časové obdobie. Na Grenade zahynulo 37 ľudí, na Haity viac ako dvetisíc a desiatky tisíc sú bez domova. Dominikánska republika, Jamaica, Kuba a Bahamy boli zasiahnuté tiež.

Štúdia z roku 2003, ktorú vydala Medzinárodná meteorologická organizácia (WMO) tvrdí, že na príčine je globálne otepľovanie. Otepľovanie je bezpochyby dôležitým faktorom, ktorý však nezodpovedá v plnom rozsahu za extrémne výkyvy počasia.

 

      Počasie ako zbraň

      Značná expanzia amerického vojenského priemyslu počasia sa stala prioritou Ministerstva obrany a na danú tému neexistuje takmer žiadna diskusia. Enviromentalisti obviňujú Busha z toho, že nepodpísal Kjótsky protokol, otázka „počasia ako zbrane“ však nikdy nebola spomenutá.

Americké letectvo má možnosti manipulovať klímu za účelom testovania alebo pre priame vojenské účely. Tieto možnosti zahŕňajú vyvolanie záplav, hurikánov, súch a zemetrasení. V posledných rokoch bolo na výskum týchto možností vydané Ministerstvom obrany obrovské množstvo peňazí.

„Modifikácia počasia sa stane súčasťou domácej a medzinárodnej bezpečnosti a môže byť vykonávaná unilaterálne….Môže mať obranné a útočné aplikácie a môže dokonca slúžiť na zastrašovanie. Schopnosť vyvolať zrážky, hmlu alebo búrky na zemi alebo modifikovať vesmírne počasie…a produkcia umelého počasia sú súčasťou integrovaných technológií, ktoré môžu značným spôsobom prispieť k dosiahnutiu globálneho uvedomenia a moci.“
(americké vojenské letectvo, záverečná správa AF 2005 z Air University, US Air Force)

Napriek tomu, že neexistujú dôkazy o tom, žeby americké letectvo použilo tieto technológie na zámerné ovplyvňovanie počasia, je logické predpokladať, že ak sa tieto technológie vyvíjajú na vojenské účely, minimálne budú podriadené testovaniu a skúšaniu práve tak, ako sa skúšajú konvenčné a strategické zbraňové systémy.

Ironicky Pentagon, ktorý uznáva potrebu ovplyvňovania počasia na vojenské účely sa pridal k svetovému konsenzu o otepľovaní. V rozsiahlej štúdii analyzoval detaily a dôsledky globálneho otepľovania a možné scenáre.

Ani slovo v nej nie je spomenuté o programe HAARP – The High-Frequency Active Auroral Research Program, ktorý sídli v Gokone, na Aljaške pod vedením amerického vojenského letectva a námorníctva.

 

      Manipulácia počasím armádou: Program HAARP

      Tento program funguje od roku 1992. Je súčasťou novej generácie zbraňových systémov pod velením SDI. (Strategic Defence Initiative). HAARP pozostáva zo silných antén, ktoré sú schopné vytvoriť „kontrolovanú modifikáciu ionosféry“ (vyššia vrstva atmosféry).

Nicholas Begich, ktorý sa na programe aktívne zúčasnťoval opisuje HAARP ako:
„Super-silná rádiovlnná technológia, ktorá dvíha časti ionosféry tak, že na ne nasmeruje lúč a zohreje tieto časti. Elektromagnetické vlny sa potom odrazia späť na zem a preniknú všetkým – živým i mŕtvym.“

Dr. Rozália Bertellová opísala HAARP ako „obrovský ohrievač, ktorý spôsobuje narušenie ionosféry, vytvára nielen diery ale tiež dlhé rezy v ochrannej vrstve, ktorá zadržiava smrteľnú riadiáciu nad zemou.“

Podľa Richarda Williamsa, fyzika a konzultanta laboratória Davida Sarnoffa v Prinetone je HAARP „nezodpovedným aktom globálneho vandalizmu.“ On a ostaní sa obávajú druhého štádia, kedy HAARP spôsobí narušenie vrchnej atmosféry na určitom mieste, čo môže spôsobiť ich rýchle šírenie po celej zemi.“

Verejnosti bol HAARP predstavený ako program vedeckého výskumu. Americké vojenské dokumenty však naznačujú, že hlavným účelom HAARP-u je „využívanie ionosféry pre obranné účely.“

Bez toho, aby bol HAARP explicitne spomenutý štúdia amerického vojenského letectva zdôrazňuje používanie „vyvolaných ionosferických zmien“ ako prostriedku z modifikácie počasia a tiež prerušenia radarovej komunikácie nepriateľa.

HAARP má tiež schopnosť vyvolať prerušenie dodávok elektriny v celých regiónoch.

 

      Počasie ako zbraň (weather warfare): zlatá baňa

     HAARP funguje od 90-tych rokov. Jeho antény v Gakone, na Aljaške boli pôvodne technológiou patentovanou firmou APTI (Advanced Power Technologies Inc), čo je dcérska spoločnosť firmy Atlantic Ritchfield Corporations (ARCO).

V roku 1944 ARCO predala svoju dcérsku spoločnosť, včítane patentov a druhej fázy konštrukcie programu firme E-systems, ktorá má prepojenie na CIA.

Nicholas Begich, ktorý sa na programe aktívne zúčasnťoval opisuje HAARP ako:
„Super-silná rádiovlnná technológia, ktorá dvíha časti ionosféry tak, že na ne nasmeruje lúč a zohreje tieto časti. Elektromagnetické vlny sa potom odrazia späť na zem a preniknú všetkým – živým i mŕtvym.“

Dr. Rozália Bertellová opísala HAARP ako „obrovský ohrievač, ktorý spôsobuje narušenie ionosféry, vytvára nielen diery ale tiež dlhé rezy v ochrannej vrstve, ktorá zadržiava smrteľnú riadiáciu nad zemou.“

Podľa Richarda Williamsa, fyzika a konzultanta laboratória Davida Sarnoffa v Prinetone je HAARP „nezodpovedným aktom globálneho vandalizmu.“ On a ostaní sa obávajú druhého štádia, kedy HAARP spôsobí narušenie vrchnej atmosféry na určitom mieste, čo môže spôsobiť ich rýchle šírenie po celej zemi.“

Verejnosti bol HAARP predstavený ako program vedeckého výskumu. Americké vojenské dokumenty však naznačujú, že hlavným účelom HAARP-u je „využívanie ionosféry pre obranné účely.“

Bez toho, aby bol HAARP explicitne spomenutý štúdia amerického vojenského letectva zdôrazňuje používanie „vyvolaných ionosferických zmien“ ako prostriedku z modifikácie počasia a tiež prerušenia radarovej komunikácie nepriateľa.

HAARP má tiež schopnosť vyvolať prerušenie dodávok elektriny v celých regiónoch. .

 

      Počasie ako zbraň proti „darebáckym štátom“

     Nezvyčajné klimatické podmienky boli v USA a západnej Európe podrobne zdokumentované. Čo však médiá zabudli spomenúť je rad nezvyčajných a dramatických klimatických zmien, ktoré sa udiali za posledné roky v krajinách, ktoré by mohli byť možným cieľom na základe preventívnej americkej doktríny.

Zmeny počasia v Severnej Kórei boli napríklad od 90 tych rokov označované ako striedanie súch a záplav. Výsledkom bolo zničenie poľnohospodárstva krajiny. Na Kube je vzor podobný.

V Iraku a Sýrii sa devastujúce sucho vyskytlo v roku 1999. V Afganistane bolo sucho počas štyroch rokov pre americkou inváziou v roku 2001, ktoré viedla k zničeniu ekonomiky a rozšíreniu hladu. Zatiaľčo neexistuje dôkaz, že tieto udalosti sa stali pod vplyvom týchto technológií,  Phillips Geophysics Lab, ktorý je partner projektu HAARP, poskytuje školenia pre vojenský personál v leteckej základni  Hanscom Air Force Base v Marylande na tému „Techniky modifikácie počasia.“ Kurz sa zaoberá najmä spôsobmi vyvolania búrok, hurikánov pre vojenské účely.

(prezentácie 1 a 2 )

Manipulácia počasia je vynikajúca preventívna zbraň. Môže byť použitá proti nepriateľským štátom, ale aj proti priateľským bez ich vedomia. Manipulácia počasia môže zdevastovať ekonomiku nepriateľa, jeho ekosystém a poľnohospodárstvo. Tým môže vyvolať pohromu na finančných trhoch a potencionálne byť využitá ako prostriedok nedovoleného obchodovania za účelom finančného zisku.

Má schopnosť destabilizovať inštitúcie krajiny. Nedostatok poľnohospodárskej výroby môže mať za následok väčšiu závislosť za privážaných produktoch z USA a západných krajín.

 

     Nezvyčajné zmeny počasia

     Severná Kórea:

      Prvé najväčšie záplavy a suchá sa vyskytli v roku 1995. Predstavitelia provincie Kangwon – oblasti, ktorá nemá dostatok potravy – vravia, že dopad dažďov a záplav bol devastujúci. Normálny zrážkovosť v októbri býva 20 mm, v niektorých oblastiach však dosiahla 400 mm, čo boli najhoršie záplavy od začiatku zaznamenávania v roku 1910´, povedal Kim Song Hwan, z vlády.

(BBC, 23. októbra 2001)

      Kuba 

      Kubu niekoľko rokov trápili suchá. V roku 1998 boli zrážky vo východnej Kube najnižšie od roku 1941: OSN odhaduje, že zhruba 539 000 ľudí, z ktorých je 288 000 farmárov, bolo priamo zasiahnutých nedávnymi záplavami. Následky sú: hlad a strata až 14% cukrovej trstiny z minulého a tiež tohto roku, až 42% straty v poľnohospodárskej výrobe, najmä koreňová zelenina, fazuľa, banány a ryža, tiež hydina a produkcia vajec.

(správa OSN)

V roku 2003 zasiahlo západnú časť Kuby devastujúce sucho. V máji roku 2004 bola Kuba zasiahnutá najväčším suchom vo svojich dejinách:  „Devastujúce suchá zlikvidovali 40% pôdy, spôsobili hlad tisíckam kusov dobytka a takmer 4 milióny ľudí počíta každú kvapku vody, ktorú vypije.

(MSNBC, 21. júna 2004)

Noviny Independent napísali, že sucho položilo Kubu na kolená a pýtajú sa – mohla by to byť kríza Fidelovej vlády?

      Afganistan a štáty bývalého Sovietskeho zväzu

     Najhoršie sucho v dejinách Afganistanu sa stalo po dobu troch po sebe idúcich rokov pre inváziou USA do krajiny – od 1999 do 2001. Pred inváziou USA Američania dodávali Afganistanu geneticky modifikované (GM) potraviny a typy priemyselných hnojív na pestovanie GM pšenice, ktorá je údajne vysoko odolná proti suchu. Tento dar však len ďalej prehĺbil destabilizáciu lokálnej ekonomiky, keďže odrody GM sa nedajú lokálne reprodukovať. V roku 2002 zasiahol krajinu hladomor, ktorý takmer ušiel mediálnej pozornosti.

Podobné, aj keď menej kruté podmienky sa prevalili krajinami bývalého Sovietskeho zväzu – Kazachstanom, Kirgizskom, Tadžikistanom, Turkmenistanom a Uzbekistanom.
(Guardian, 30. októbra 2001)

Michel Chossudovsky, profesor ekonomiky na univerzite v Otawe a riaditeľ Centra pre výskum globalizácie. Jeho posledná kniha má názov America´s War on Terrorism.
http://www.globalresearch.ca/articles/CHO409F.html

Převzato: Proti Prudu

/ Tajná technologie / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz