Ovládání mysli…

Ovládání mysli…

OVLÁDÁNÍ MYSLI

 

NEJDIVOČEJŠÍ VIZE NOVÉHO SVĚTA

NEOMEZENÝCH MOŽNOSTÍ

12.05.06   Dr. Nick Begich

Myšlenka, že mozek může fungovat daleko účiněji a na mnohem soustředěnější úrovni, byla a je předmětem výzkumu vědců, mystiků, praktických lékařů a ostatních již od dob, kdy lidstvo začalo přemýšlet o podobných věcech. Pokrok v oblasti výzkumu mozku v posledním desetiletí poskytl mnohé výsledky. Výsledky z podobných výzkumů jsou zarážející, náročné a v případě možného zneužití děsivé. Jediná jistotu kterou pro podobné výzkumy platí je, že budou pokračovat. Myšlenka, že lidé mohou být ovlivňováni vnějšími zdroji, které například produkují impulzní elektromagnetická pole, impulzní světelné signály a impulzní zvukové signály, není nová. Následující informace odhalí některé možnosti a zároveň odhalí část možností technologie.

V případě prospěšného využití dosahují badatelé v oblasti výzkumu účinků světla a zvuku značného pokroku, který zahrnuje práci s poruchami učení, syndromem snížené pozornosti, rekonvalescence po infarktu, zrychlené učení, závislost na alkoholu/drogách a zvýšení lidské výkonosti. Výzkum ukázal, že jisté změněné stavy mozku mohou zapříčinit změny v samotné struktuře. Tyto změny umožňují jedincům ovlivnit v těle a mysli jisté pochody, které byly dříve považovány mimo přímou kontrolu.

Armáda, spolu s dalšími se zájmem v této oblasti, zaměřila značnou část svého výzkumu na zvýšení výkonu vojaků a současně na snížení schopoností protivníků. Z informací volně k dispozici je jasné, že existují značné možnosti v oblasti ovlivňování chování, které jsou možné díky systémům, vyvinutými nebo ve stádiu vývoje, v rukou nejrozvinutějších států na světě. Tyto nové technologie představují zcela odlišný přístup k válčení, přístup, který se dnes považuje být součástí „revoluce ve vojenských záležitostech“. ? Jejich potenciál vojenského a „mírového“ využití v misích, znamená nutnost vyvolat otevřenou debatü o této nové oblasti shromažďování informací, manipulace a válčení. Základní etické otázky ohledně použití těchto technologií nebyly přiměřeně zodpovězeny.

Potenciál technologie ovládání mysli, jako každé technologie, je nesmírný, a to jak při využití pro ničivé či konstruktivní záměry. Myšlenka zvýšeného fyzického a duševního výkonu, spolu s odbouráním dřívější dlouhé a náročné cesty dosažení podobných výsledků, je dalekosáhlý. ?

Využití zařízení využívajících světla a zvuku pro stimulaci mozkové činnosti, napomáhá urychlit proces učení a odpočinku, a zároveň je oblastí rostoucího zájmu mnohých lidí. Kromě toho využití těchto přístrojů, spolu s tělesnou zpětnou vazbou, se stalo součástí rychle se rozvíjejícího výzkumu. Spojení technologií pro vyvolání jistých mozkových stavů, spolu se spětnou vazbou, umožňuje mnoho možnosti. Bylo zjištěno, že člověk, s pomocí těchto metod, je schopen se během několika týdnů naučit, pomocí vůle, změnit svou mozkovou aktivitu způsobem, který by dříve zenovému mistrovi trval dvacet let.  Bylo dokázáno, že některé děti se syndromem snížené pozornosti mohou regulovat aktivitu svého mozku, což jim umožní učit se bez nutnosti užívání chemických léků. ?

Další výzkum odhaluje jak rozsah ovlivnitelnosti lidí, tak rámec vlivů, které mají dopad na naše chování. Celkově je jasné, že nové technologie musí být zabezpečeny proti zneužití. Navic je nutné vytvořit povědomí o rozsahu každodenních podnětů, kterým jsme vystaveni a jejich účinek na nás? . Ovlivnitelnost lidí, především v situaci vyčerpání, byla mnohokrát zneužita mnohými (hlavně státy?pozn.překl.) při jejich úsilí dosáhnout svých záměrů. Například pasivní ovlivňování pomocí rádia a televize, které navozují stavy, ve kterých se propadáme a znovu vynořujeme do polospánku, a jejichž účinek nebyl z větší části objasněn. Situace kolem pasivního přijímání informací se stane daleko významější poté,  kdy se zamyslíme nad tím,  jak „přijímáme zprávy“ v našem každodenním životě. ?

  1. a 90. léta 20. století byla zaměřená na budování těla. V 21. století se zaměříme na budování mysli a na zvyšování duševního výkonu. ? Princip ovládání našich duševních funkcí se neliší od ovládání svalů v našem těle. Učení ovládat a sladit činnosti naší mysli vyústí v mnohem produktivnějším a kvalitnějším životě. Nové nástroje nabízejí takové možnosti. Na druhé straně stojí možnost využití a zneužití ze strany vědy. Vojenští stratégové, strážci zákona a mnozí další hladají způsob skrytého aplikace těchto technologií, za účelem dosažení nadvlády nad nejvýkonějším „procesorem informací“ – člověkem.

 

MK-ULTRA

    (Projekt MKULTRA, nebo jen MK-ULTRA, bylo kódové jméno pro výzkum zabývající se ovládánín mysli, který uskutečnila CIA. K dispozici je mnoho důkazů, že k manipulaci lidí bylo použito nejen drog, ale i elektrických signálů, které vyvolaly změny ve funci mozku. Dále byl výzkum zaměřen na tvorbu tzv. Manchurian candidate, tedy ideálního agenta, který nese uměle vytvořené rozštěpené osobnosti. O tomto tématu více v dalších článcích?pozn.překl.)

     Zpráva z roku 1994 o programu MKULTRA obsahovala následující informace.

„V letech 1950 až 1960 uskutečnila CIA rozsáhlý program experimentů na lidech s využitím drog, psychologických a jiných prostředků při zkoumání metod ovládání lidského chování s následným využítím v kontrašpionáži a tajných aktivitách.

„V roce 1973 CIA záměrně zničila většinu složek MKULTRA, které dokumentovaly výzkum a testování lidského chování. V roce 1977 agentura narazila na dodatečné složky MKULTRA? . Tyto dokumenty odhalily existenci více než 150 podprojektů, které CIA financovala a které působily ve stejné oblasti? . CIA zkoumala využití a následky mikrovln na lidech a to v reakci na praktiky sovětů, kteří vysílali mikrovlny na americkou ambasádu. ? .

„? MKULTRA byl technicky uzavřen v roce 1964, přesto některé výzkumy byly převedeny do Úřadu výzkumu a vývoje (Office of Research and Development, ORD) ? a pod jménem MKSEARCH pokračovaly až do 70. let. CIA úzce spolupracovala s armádou při provádění experimentů s LSD. ?

„V průběhu MKULTRA sponzorovala CIA četné experimenty na náhodných lidech. Po úmrtí jednoho takového jednotlivce (Franka Olsona, vojenského vědce, kterému bylo v roce 1953 dáno LSD a který spáchal sebevraždu týden na to ) vyšetřování uvnitř CIA varovalo před nebezpečím při podobných experimentech. CIA doporučila přerušení testování na náhodných lidech. CIA přesto pokračovala v experimentech po dobu alespoň deset let.“

Původní zdroj: Nexus magazine

Převzato: SightLess World

/ Tajná technologie / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz