Chytrý prach

Chytrý prach

Chytrý prach – WSN

„Ego učitele nikdy nepřizná, že ho žák něčemu naučil. Pouze ten, který to připustí, pochopil jednu z největších pravd a začne růst na rozdíl od toho, kterému vyschla moudrost ve stejný čas, jako inkoust razítka na jeho diplomu. Následující dobu zvládnou nejlépe ti, co pochopili princip propojení.

Nejsou učitelé a nejsou žáci“…..

 

Jiří Woodman

-1991

Jak se takový chytrý prach vyrábí? Chemici vzali křemíkovou destičku s pórovitým povrchem a na jednu stranu nanesli barevnou látku přitahující vodu (hydrofilní strana) a na druhou odpuzující vodu (hydrofobní strana). Tuto destičku poté rozdrtili vibracemi na prach. Prach to zrovna není – částečky mají velikost rovnou přibližně průměru lidského vlasu.

Když tyto miniaturní senzory nasypete do vody, uspořádají se tak, že jsou hydrofilní stranou natočeny k vodě a hydrofobní ke vzduchu. Barva, kterou vytvoří vám prozradí, že je to skutečně voda a ne třeba olej nebo jiná látka, která se nerozpouští ve vodě – takové látky přitahují hydrofobní stranu. Když do vody kápnete olej, tak se prach kolem této kapky otočí a je vidět jiná barva. Jelikož povrch prachu porézní, tak s tím jak „nasakuje“ tekutinu, mění předvídatelně barvu a tím můžeme dále zpřesňovat výsledky našeho pozorování.

Cílem vědců je vynalézt takový prach, který by umožnil rychle měřit čistotu vzduchu, vody nebo by byl schopen v lidském těle nalézt určitou látku a dal o tom vědět.

 

Zdroj: Self-Assembling Silicon Particles (via ScienceDaily)

 

 

 

 

-2001

Rozšíření profesora Krise Pistera na University of California v roce 2001, SmartDust jsou velmi malé zařízení (velikost částic písku), kde každá obsahuje čidlo, CPU, rádiový přijímač a paměť. Tyto inteligentní částice dohromady tvoří bezdrátové sítě, které zachytí a předají informace k základně počítače. Proto Smart Prach může detekovat světlo, teplotu, pohyb a chemické složení je velmi užitečný v oblastech jako je obchod, zdravotnictví, stavebnictví a vojenství.

 

-2011

Vývoj jde kupředu, chytrý prach vyšuměl, skoro se o něm přestalo psát a na jeho místo nastoupila WSN – bezdrátová senzorová síť a s ní se blíží plné pokrytí. Jak pan Krysa Pister (otec tohoto svinstva) slíbil loni, pokrývati by se mělo začít v roce 2011 až 2012 čili teď. Původ jakékoli technologie se odráží od toho, o čem máme povědomí a jelikož jsme jako lidské bytosti na uhlíkové bázi přizpůsobovali jsme jí technologie. Pak přišel zlom, kdy uhlíkovou bázi vystřídala křemíková jako dar od entit na této bázi a na které přeci nevěříme. Od té doby se „pokrok“ urychlil takovým způsobem o kterém se Orwellovi nezdálo ani v těch nejdivočejších snech. Přesto se nám někdo neustále pokouší něco sdělit, na což nemáme čas. Následující vzkaz nevytvořili bytosti, jejichž tvář můžete vidět na obrazci, ale lidé (nikoli odsud) kteří nás před nimi varují. Je tu vyobrazen šedivák ( temná entita ) držící disk na kterém je v binárním kódu vyobrazeno následující sdělení:

 

 

„Střezte se těch, kdo falešné dary přinášejí a své sliby porušují“

 

„Mnoho bude bolesti, však stále je čas“.Dokument

 

 

Od těchto potvor máme veškerou elektroniku a nanotechnologie o kterých nás neustále někdo ubezpečuje, jak jsou prospěšné, ale vám snad nemusím vysvětlovat jak. Když je tedy charakter jejich darů likvidační, proto jsou to dary falešné. Mocní tohoto světa jsou s nimi v paktech což pro nás není moc dobré. Připomíná mi to jednu písničku od Kabátů, kde se zpívá: „Tak čemu věřit, snad jenom bytostem co lítaj kolem hlavy, nosí nám tajný, ale zaručený zprávy a taky dary, který bojíme se vrátit a to si pište, že budem platit“……….

 

 

Ještě není všem dnům konec, tak si pojďme vzpomenout kým jsme. Ona totiž každá technologie potřebuje napájení a byl bych velice nerad, kdyby došlo na Morfeova slova:

"Chtějí z nás udělat tohle!"

„Chtějí z nás udělat tohle!“

Co všechno přinese chytrý prach?

 

Fyzika | 11.09.06

 

Vidíme je všude. Malé bezdrátové mikroelektromechanické senzory – nazývané rovněž chytrý prach – se zabývají monitorováním teploty, vlhkosti, zátěže a pohybu rozličných objektů, od obilných polí přes mosty a továrny, až po jednotlivé stromy.

Vidíme je všude. Malé bezdrátové mikroelektromechanické senzory – nazývané rovněž jako chytrý prach – se zabývají monitorováním teploty, vlhkosti, zátěže a pohybu rozličných objektů, od obilných polí přes mosty a továrny, až po jednotlivé stromy.

 

 

Tento článek vyšel v tištěném Computerworldu

Teď si takovéto MEMS (MicroElectroMechanical Sensors) představte implantované ve vlastním těle, odkud by periodicky zasílaly zprávy například ortopedovi o stavu vašeho operovaného kolenního kloubu či kyčle. Vezmeme-li v potaz opravdu rapidní pokroky ve vývoji senzorových mikrořadičů, není masivní nástup „chytrých implantátů“ hudbou až tak vzdálené budoucnosti.

 

 

Problémem je spotřeba

Ještě před rokem by však byl takovýto scénář nemyslitelný, hlavně kvůli omezení ze strany napájení i nedostatečné škálovatelnosti většiny senzorů a senzorových sítí. Klasicky totiž senzory produkují ohromné množství dat, které neustále zasílají dál, což neúměrně zatěžuje jejich zdroj napájení (baterii).

Společnost MicroStrain je dotovaná americkým námořnictvem a experimentuje s piezoelektrickými materiály, jež při zatížení generují elektrický proud. Za použití této hmoty by odpadl problém s napájením, senzory by totiž při pohybu lidského těla samy produkovaly energii, kterou potřebují.

Výzkumníci také vylaďují software čidel tak, aby zasílaly jen souhrn důležitých informací, namísto konstantního toku nezpracovaných dat, čímž se také sníží spotřeba elektrické energie.

 

Co se děje

 

V kalifornském výzkumném centru Palo Alto experimentuje tým pod vedením vědce Feng Zhaa zkoumá energeticky úsporný algoritmus, který by senzorům umožnil autonomní chování při sběru a přenosu informací a to podle jejich důležitosti.

“Vidím zde analogii s lidským vnímáním, člověk také nemůže věnovat pozornost všem stimulům zároveň. Proto se snažíme senzorovým sítím dodat schopnost distribuované pozornosti a „naučit je“ vybírat si jen ty nejdůležitější informace.“

Společnost Intel zase ve spolupráci s vědci z Kalifornské univerzity v Berkeley vytvořila open source operační systém s názvem TinyOS. Ten mimo jiné senzorům a senzorovým sítím umožňuje podávat shrnující výtahy ze získaných dat či různě tříděné informace.

„TinyOS přináší programovatelné routery. Můžete si sami určit co se má dít poblíž senzoru a co na síti,“ říká David Culler, profesor počítačových věd z Berkeley. „Veškeré vstupní informace jsou poté ukládány do databáze jménem TinyDB. Abyste se dostal k informacím z databáze zadáte namísto SQL dotazů, požadavky přímo na datový tok z reálného světa,“ dodává Culler.

Důležitost těchto pokroků pro IT oddělení je nezanedbatelná. „Musejí si uvědomit, že se pomalu formuje úplně nová třída počítačových systémů. Domnívám se, že za pět let bude většinu zařízení v IT odděleních tvořit právě tato senzorová výbava,“ myslí si Culler.

Výsledkem tohoto přerodu pro IT oddělení podle Cullera budou větší požadavky na šířku pásma, zálohování i správu dat.

Dnes je v typické polovodičové továrně umístěno na pět tisíc senzorů. „Data z nich pravidelně chodí sbírat technici k tomu určení. Zanedlouho se však dočkáme automatizace, kdy všechny senzory budou informace zasílat samy a v reálném čase. Jde o zcela nový přístup IT, který vám dovolí monitorovat prostory a objekty způsobem, jakým to dříve bylo nemyslitelné a zároveň bude brát v potaz veškeré interakce s okolím a dalšími věcmi,“ tvrdí rovněž Culler.

 

 

Vzdálené ovládání

 

Ve stále větší míře budou senzorové sítě také schopny sdílet informace, být dotazovány a programovány vzdáleně přes internet. To umožní z velké části nastupující standardy vyvinuté organizací Open GIS Consortium, jejíž cílem je učinit všechny senzory a snímací nástroje, včetně jejich dat, odhalitelné, přístupné a, kde to bude možné i ovladatelné skrze celosvětovou síť (World Wide Web).“

„V současné době určité subjekty na vertikálních trzích vyvíjejí senzorové sítě s nimiž komunikují vlastním jazykem. Všechny tyto sítě jsou nezávislé a dokáže je využívat právě jen skupina stojící za jejich zrodem,“ vysvětluje profesor Alabamské univerzity v Huntsvillu a hlavní tvůrce SML (Sensor Model Language) Michael Botts.

„My se snažíme vše usnadnit nasazováním standardizovaných SML rozhraní k současnému hardwaru a softwaru,“ podotýká výkonný ředitel organizace Open GIS Carl Reed. „Naše vize budoucnosti sestává z více autonomních senzorových sítí, které budou samy jednat a komunikovat se senzory. Konečně pak doufáme, že uživatelé budou moci kombinovat data z různých senzorových sítí a pořádat je na prostorových displejích,“ přemítá Botts.

 

 

Prospěšná technologie

 

Praktické příklady využití nastupujícího fenoménu jsou například v ochraně životního prostředí či provozu firmy: Kupříkladu senzor vysazený poblíž olejové skvrny bude sbírat data v reálném čase. Ty lze pak zkombinovat z informacemi ze senzoru pro monitorování pohybu větru a zjistit směr i velikost dalšího šíření znečištění.

Společnost zas může kombinovat data ze senzorů umístěných v nákladových kontejnerech, které jsou na cestě do fabriky, s produkčními daty, aby mohla kontinuálně operovat s co nejnižším stavem zásob.

„Standardizování postupně přinese takovou úroveň spolupráce senzorových zařízení, počítačových systémů, sítí i softwaru, která dnes prakticky neexistuje. Lze předpokládat pozitivní dopad takového vývoje na podnikové IT, neboť ze získaných informací budou společnosti těžit ve fázi rozhodování (o nákupech, zásobování i v dalších krocích). Firmy dostanou možnost vkládání nových Plug-and-Play technologií pro slučování získaných dat, zároveň se sníží cena přístupu k provozním informacím.“

 

autor Patrik Khudhur

 

 

Chytrý prach

 

18. května 2011 v 10:33 | Jiří Woodman |

 

 

Je toho doopravdy málo, co nám veřejně řeknou a zdůvodní to slovy „nechceme zbytečně šířit paniku“. Tak alespoň z toho mála co se z mainstreamu dozvíme si pojďme vzít to, co je skutečně pro dobro nás a naší planety, nikoli těch co se tomu snaží šéfovat. Firma HP přichází na trh (nebo už přišla?) s malým zázrakem, který má být centrálním nervovým systémem planety, moderátorka pořadu milénium na TV 24 jej nazývá centrálním mozkem lidstva. O tom jak je tento zázrak lidstvu prospěšný si udělejte obrázek sami.

To je tedy mazec. Doufám, že vaše mozky nejsou ještě natolik vygumovány, abyste nepochopili, oč tu jde a co to pro nás jako lidstvo a v podstatě pro celou planetu znamená. Konec svobod, konec svobody vašeho vědomí. Přestanete fungovat jako bytost s božskou podstatou. A pokud věříte na mimozemšťany, nebo aspoň trochu uvažujete, že na všech těch spiknutích o UFO je něco pravdy, tak věřte, že kdokoliv přiletí k této planetě, ať už z jakýmikoliv úmysly a musíme počítat, že i s těmi špatnými, přečte si pomocí této technologie absolutně vše o této planetě a všech živých bytostech. A nejen to, může si se vším a se všemi dělat co chce a jakkoliv je ovládat. Je to konec lidstva. Pokud si myslíte opak – budiž. Je to vaše přesvědčení. Napovídat vám mohou cokoliv, tak jak v TV a jiných médiích. Vždyť tu jsou proto, aby s vámi manipulovali.

 

 

 

Vždycky žasnu nad tím, jak argumentují vědci případné připomínky slovy: „ztráta soukromí?“ vždyť Google vás již dávno monitoruje a sbírá o vás data, aby vám usnadnil život. Kdybychom je chtěli zneužít, už bychom to dávno udělali. Technologie je tu pro vás a vaše bezpečí. Chytrá auta již existují, dokáží sami zabrzdit aby vám neublížili, jen je k tomu zapotřebí čip, který vše vyhodnotí a kterých již máme tucty. Mobil, pas, kreditní karty, neboť technologie je poplatná technologii.

 

Pokradmu se plíživým způsobem naplňují jejich předsevzetí – plné pokrytí. Konspiračním teoretikům chemtrails brzy spadne brada, když se světu oznámí bezpečnostní sprejování planety, jakož to testy na tento geniální finální produkt – Centrální nervový systém planety. Mrtví ptáci a uhynulé ryby budou jen oběti výzkumu tohoto zázraku, který má zachránit svět. Proč jim nevěřit, když jsou to služebníci boží.

 

jw.

 

 

Opravdu si myslíte a věříte tomu, že firmy, korporace, vlády a armáda budou používat tuto technologii jen a jen ve váš prospěch a pro vaše dobro??

Pokud si to myslíte, jste opravdu naivní!

 

 

 

Návod na podrobení lidstva (pro začátečníky)

 

29. prosince 2010 v 14:42

28.03.2010 10:45

Převzato z dolezite.sk –

 

 

 

Mít obrovský majetek a mnoho peněz, je příliš nebezpečné, protože to přitahuje pozornost, ale když jste rodina a spolupracujete jako jeden tým, tak se majetek po rozdělení mezi ostatní členy rodiny už tak velký nezdá. To je základ. Další věc, je aby se o vás moc nepsalo, nemluvilo a vůbec, aby jste byl mimo hledáček médií, nebo když by se o vás média měla zmínit, tak jen jako o lidumilovi, který zakládá dobročinné asociace, fondy pro nemocné apod.

 

Tak to máme, jsme neviditelní, nebo málo ale oblíbení a máme jako rodina obrovský majetek, strašné množství peněz nasbíraných systémem monopoly (skoupit postupně vše) – jelikož jste spolupracující rodina, ale máte různá příjmení, jako monopol nám to nepřipadá. Důležité je taky mít nějakou banku, která tiskne nekryté peníze, nejlépe celosvětově přijímanou měnu. To kvůli manipulaci.

 

Tak teď když už nám všechno patří, tak se hra rozjíždí, dřív to nešlo, protože bylo v rovnici mnoho neznámých. Začneme s útokem na lidi, musí se jim vnutit myšlenka, že to co dělají, dělají špatně, srazit jim sebevědomí, ukazovat jim jak jsou hrozní, jak nic neumí, stejně jako když vychováváte zvíře, podlomit jeho morálku.

 

Tak to už máme, podlomená morálka a začneme jim ukazovat jak se to správně dělá. Od rána do večera pracovat, aby jste měli na hračky, které nepotřebujete. Samozřejmě co nejvíce zabrat volný čas, aby moc nemysleli, třeba televizí. Vyvolávat všelijaké války vytvářet atmosféru strachu, která pomůže při sjednocování do větších celků – pod jedinou vládu – proto se musí původní vlády v sjednocovaných zemích chovat hrozně, nezodpovědně a centrální vláda jako zodpovědná, hodná (nebojte, nebude pořád tak hodná). Teď máme několik velkých celků po celé planetě. To už vypadá nadějně, Všechny vlády po celém světě jsou naše, protože kdo má peníze má i slouhy, média jsou taky naše, takže názor bude mít společnost taky správný. A kdo není s námi, toho společnosti ukážeme jako strašného člověka. Prostě perfektní, vše šlape jak má.

 

Má to jeden háček, tak jak se nám rozvíjí společnost (něco se dít musí, jinak by se nám to vzbouřilo, ale samozřejmě jen v takovém směru, jak nám to vyhovuje, žádné osamostatňování), vnikají rychlé informační prostředky – to je dvojsečná zbraň, dovoluje nám rychlé akce, ale taky o nás mohou prosakovat informace.

 

Proto je potřeba vyhledávat nevhodné jedince, s nesprávnými názory a nejlépe je odstranit. Teď to ještě nejde, nemáme na to správnou morálku společnosti. Ale zase máme peníze 🙂 (a hodně). Teď musíme spěchat, aby se nám celá společnost sama sebou neosvítila a neprobudila. Budeme podporovat teroristy, vytvoříme jich hodně a budeme vyvolávat strach z těchto teroristů, postupně přivykneme společnost na to, že terorista vypadá jako normální člověk. Mezitím dáme na ochranu obyvatelstva všude kamery, budeme odposlouchávat, tvoříme totalitární společnost, ve které je jedinec úplně závislý na celku, je naprosto kontrolovaný, ve všem a naše rodina může vyjít na světlo světa a kochat se nad přepychovou prací.

 

Ještě bych měl dodat, že šance, že se to povede je tak půl napůl. A to kvůli té zatracené informační síti.

 

Celé je to značně zjednodušené s tím, že jsem vynechal náboženství – to je důležité, nenechá jedince samostatně myslet.

 

 

Názor autora: Lidi nejste takoví jak vám ukazují v médiích, taková celá společnost není, 99,9% je dobromyslných, stará se dobře o svoji rodinu, nebojte se projevit co si opravdu myslíte, ne to co vás naučili, zapomeňte na to, že neděláte věci dobře, nechtějte aby vám autorita určovala, jak to je správně. Společně tu nestvůru porazíme.

 

 

neznámý autor.

 

 

 

 

Převzato:  http://prvopodstata.blog.cz/ http://scienceworld.cz/

/ Tajná technologie / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz