Tajné dějiny jezuitů

Tajné dějiny jezuitů

Tajné dějiny jezuitů

Kniha (620 stran A4) ukazuje dějiny jezuitského řádu od jeho vzniku až do současnosti. Zabývá se politikou papežů a jejich římskokatolického církevního systému ve spojení se svým vojskem – jezuity.

Kniha seznamuje s pojmy jako jsou: Ignác z Loyoly, Duchovní cvičení – Exercicie, zpověď, zpovědníci, tajná přísaha, papežova armáda, vojsko Říma, jezuitská diplomacie a morálka, kralovražda, ústava a stanovy jezuitů, poslušnost a disciplína řádu, Profesové, noviciát, novic, výchova a kázeň jezuitů, denní řád noviciátu, bílá magie, autosugesce, Ignácova pravidla, sebetýrání jezuitů, psychologické prostředky, chudoba, moc, majetek a privilegia jezuitů, generál jezuitů, jezuité v Evropě během 16. až 20. století, jezuitské misie v Japonsku, v Číně, v Africe a v Severní a Jižní Americe, v Rusku, Asii a v Indii, Xavier, Rodriguez, jezuitští misionáři, Tridentský koncil, Luther, Erasmus, Viklef, (Viclef, Wicleff, Wycliffe), Kalvin (Calvin), protestanté – reformace – jezuité a katolická církev v Německu, agenti jezuitů, Kanisius, Ferdinand, Maxmilián, Třicetiletá válka, jezuitská invaze, Alba, inkvizice, Dominikáni, Františkáni, Leopold, jezuité v Praze, Klementinum, Rudolf II., univerzity, jezuitské koleje, Lobkowicz, Slavata, Martinic, Sarkander, atentáty od jezuitů, Bartolomějská noc, Hugenoti, Nantský edikt, Lisabonské zemětřesení, Pompal, Marie Terezie, mysticismus, Panna Marie – kult jejího uctívání, modlářství jezuitů, obětování Panně Marii, oběti jezuitů, okultismus, černá magie, mafie, zrušení jezuitského řádu, Francouzská revoluce, revoluce v Evropě a jezuité, Textus Receptus, Westcott – Hortův řecký Nový Zákon, Abraham Lincoln a Řím, Krymská válka, Napoleon, Fallouxův zákon, Syllabus, zjevení Panny Marie, jezuité a aféra Dreyfus, Boulanger, Esterhazy, křížové války, ultramontanismus jezuitů, první světová válka, Velká říjnová socialistická revoluce (VŘSR), Rasputin, ruský car, Mussolini, fašismus a Vatikán, Lateránská dohoda, Habeš a vpád jezuitů, nacismus a jezuité, Hitler, von Papen, Himler, Goebels, revoluce ve Španělsku, Franco, jezuita Degrell v Belgii, Islám a Vatikán, Fatima, Tiso na Slovensku, válka v Chorvatsku, genocida Srbů, ustaša, ustašovci, ustašovský režim, NDH, Tito v Jugoslávii, Pavelic (Pavelič), Stepinac, Filipovic (Filipovič), koncentrační tábor Jasenovac (Jasenovač), masakry nekatolíků, papež Jan XXIII., Colleqium Russicum, Adenauer, studená válka, NATO a Vatikán, IFOR, SFOR, Katolická akce, ekumenie, ekumenické hnutí, New Age – Nový věk, Druhý vatikánský koncil, evangelizace, Illumináti, Evropská unie, Nový světový řád (pořádek), katolická teologie, Liberální teologie, Židé a jejich infiltrace, terorismus, IRA, PIRA, ETA, osvobozenecká armáda, organizace jezuitů, ekumenické církve, disidenti, humanisté, CIA a papež, Franjo Tudjman, Blitz-Krieg, papež Jan Pavel II., Karol Wojtyla, katolická propaganda, média a Vatikán, mládežnický klub, katechismus, Karl Rahner, Ius Gladii – právo meče, moc církve a papeže nad státem, katolická dogmata, tajné celosvětové plány jezuitů, budoucí uspořádání světa, Visa Publica, neomylnost, pád komunismu, intriky jezuitů, černý papež, bílý papež, rudý papež, moderní křižácké výpravy, inkvizice 20. století, holocaust vedený Vatikánem, svobodní zednáři apod.

Kniha TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ přináší zdrcující fakta a důkazy o životě starého jezuitského řádu a o jeho současných tajných aktivitách. Odhaluje to, co v současných historických publikacích nebo encyklopediích nenajdete. Podklady ke knize byly sbírány od začátku 80. let naší doby až dodnes. Kniha dává nahlédnout do života zakladatele jezuitského řádu, Ignáce Loyoly, odhaluje, kdo je pravým autorem Duchovních cvičení, jaké byly důvody založení jezuitského řádu, co všechno musí člověk podstoupit, aby se stal jezuitou, jak jezuité vstoupili do politiky apod. Odpovídá na otázky jako: Víme všechno o českých a moravských panovnících z doby předbělohorské a po ní? Známe už všechno zákulisí českých dějin? Byli církevní misionáři opravdu jen zbožnými katolíky? Mají jezuité svá tajemství? Jaké je pravé zákulisí jezuitské zbožnosti? Víme skutečně všechno o dvou světových válkách? Kdo byl v pozadí Říjnové revoluce? Víte, proč byl spáchán atentát na papeže Jana Pavla II.? Kolik je ve skutečnosti u nás jezuitů? Známe pravé důvody krachů silných ekonomických společností? Existuje tajný světový centrální systém? S kým hovoří ekonomové a politikové, když jednají v organizacích EU, NATO, OSN, LAS, LAES, OOP, OPEC a dalších? Kdo stojí za volbou prezidentů světových mocností? Mají něco společného světové teroristické organizace? Víme, čí ruce řídí světový obchod? Kdo je dnes v pozadí hnutí New Age, Nového světového řádu, svobodných zednářů, illuminátů, svědků Jehovových, maltézských rytířů, davidovců, chaotistů a dalších hnutí a organizací? Kdo má zájem na překrucování a zamlčování faktů o našem státě? Kdo vymyslel komunismus? Proč padla vláda Václava Klause? Jak to bude dál s Českou republikou? Je všechno skutečně tak, jak nám to předkládají současná média?

Na tyto a ještě další otázky skutečně nebylo snadné odpovědět. Psaní knihy bylo několikrát přerušeno. Někdo se vědomě stále snaží systematicky a důkladně za sebou vymazávat stopy. Kdo to je? Jako spoluautoři riskujeme, ale všechny odpovědi jsme našli.

Vznikla tak silně nepříjemná provokativní kniha Je to kniha, která bourá všechny tradiční, vžité a uspávající výklady historie i novodobých dějin. Je to kniha, která se dotýká veliké většiny bolestivých témat, o kterých současná katolizovaná společnost nemůže už ani veřejně hovořit. Je to kniha s “výbušným” obsahem uvádějící do pohybu myšlení lidí. Přinášené důkazy znovu otevírají cestu zašlapané a udušené pravdě ven na svobodu. Nesmí znovu zapadnout do marastu překroucených dějin Země a bláta lidské pohodlnosti a lenosti. Nesmí znovu upadnout do zapomenutí. Stane-li se tak, pak to bude mít pro všechny tragické následky.

sťahujte knihu vo formáte rtf

 

Převzato: http://www.mujweb.cz/

/ Ilumináti / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz