David Icke – Jsme to, co si myslíme

David Icke – Jsme to, co si myslíme

JSME TO, CO SI MYSLÍME

Jsme síla v každém.

Jsme tanec Měsíce a Slunce.

Jsme naděje, která nebude nikdy skryta.

Jsme nekonečný odliv a příliv.

Poznej pravdu a pravda tě osvobodí

Jak málo známe míru věčnosti.

Jak troufale vyzýváme sílu a rozměrnost

moudrosti a tvoření.

Milióny slov mohou existovat v nebi……. za naší stranou.

Každý ze žijících bytostí vzhlíží s údivem k nebi

na nekonečné Universum.

Mohu si také myslet, že nejsou jiné inteligence…….

kromě té naší.

Nebuďme arogantní,

snad vlastníme inteligenci si uvědomit,

že všechny věci jsou možné v rozlehlé věčnosti.

Je snad pochopitelné, že naše Země,

která je pouze skvrna prachu oproti míře reality,

která není jen navštívena jinými jako životnými formami,

ale je i jimi kontrolována.

Jsme slepí naší arogancí,

co je možné a co není.

Protože jsme děti v rozbřesku naší kreativity,

Universum je naše škola

A inteligence v naší představivosti

čeká na zaťukání – až budeme připraveni ji přijmout.

Hledej a s údivem budeš vidět,

odkrývej pravdu o našem Universu.

K pravdě tě povede tvé srdce.

Krása na tvém začátku bude naznačovat tvou víru a pochopení.

A nekonečná hloubka tvé kosmické reality bude zůstatek

tvého dědictví v mlze věčnosti.

Klid pochopení je krása tvoření.

Slovo bylo řečeno a duch v tobě ví,

že domov je ve věčnosti a bytí je nesmrtelné…..

Tony Dodd.

 

Úvod do 21.století

Tato kniha byla poprvé vydána před 10-ti roky. Vydavatelé však odmítají vydat mi ji znovu, protože agenda kolem globálního diktátorství, která se zde odkrývá, je dalece od přijmutí nebo uvěření jejich „New Age mysli“.

Je to i na rozdíl toho, jak byla tato kniha úspěšná. Je snaha utéci od odpovědí, zpozdit informace, kterých se bojíme.

Musíme však bojovat za informace do chvíle, kdy opustíme toto království, které je manipulováno iluzí.

 

 

JSME TO, CO SI MYSLÍME

 

Žijeme v multidimenzionálním Universu, které je částí a nekonečným vědomím toho, co nazýváme Bůh a Stvoření. Jsme multidimensionálními bytostmi.

Touha kontrolovat a dominovat nad ostatními je výrazem vlastní hloubky, která není vybalancována. Po odkrytí závoje tajemství se rychle stane moment, kdy budou dny manipulace a dominance sečteny. Ale ti, co kontrolují svět, Globální Elita, je náš vlastní výtvor. Ale bez zbytku lidstva by to nemohli dělat. Nemohli vytvořit války bez miliónů ostatních, kteří byli ochotni být používány jako náplň kanónu. Co se děje s lidstvem je pouze reflexe toho, co se děje v našem vnitřku, lidské rase. Vytváříme tuto realitu. Ale jak?

Naopak od lékařská vědy, která je posedlá vysvětlováním, není celá lidská bytost jen fyzické tělo. Je to fantastická fyzická skořápka, přes kterou zažíváme tento fyzický svět. Tvoření je výraz naší nekonečné mysli a všechny životní formy jsou aspektem jedné mysli, kterou mnoho lidí nazývá Bůh. Jsme jím navzájem. Jsme Bozi.

V srdci mysli je vědomí jako slepé světlo – zdroj vědomí, z kterého je tvořena celá existence. Stvoření sestává z nekonečného množství dimenzí, vlnových délek, frekvencí reality. Tento fyzický svět je jen jeden z nich. Tyto frekvence rozdělují ten samý prostor, v kterém se rozprostírá fyzický svět tím samým způsobem jako rádio, televize a telekomunikační frekvence vysílané do prostoru. Nekříží se navzájem, protože jsou na různých frekvencích nebo dimenzích. Vibrují v různých rychlostech. V momentu smrti vše co je v nás – myšlení, cítění – se stáhne z těla jako genetické prostorové oblečení. Tato věčná duše se přemístí do jiné vlnové délky reality ( onen svět ), pokračovat v evoluci. Je to to samé, co se děje v okamžicích blízko smrti nebo při mimotělních zážitcích, když lidé opouštějí načas jejich fyzické tělo, aby se po návratu rozpomněli na podobné příběhy, které se jim stali. Život je věčný – pro každého.

Naše mentální, emoční a duchovní já jsou série magnetických polí ve vzájemné interakci vířící energie známé jako čakry v jazyce sanskrt ( kola světla ). Jsou to spirály energie, které protínají všechny úrovně našeho bytí a přenášejí energie mezi nimi. Pokud je tento systém nevyrovnaný na emoční úrovni, pravděpodobně zapříčiněný stresem, prochází do další úrovně – nakonec do fyzické. To je způsob, jak stres způsobí onemocnění. Co nazýváme fyzickou nemocí je vlastně multidimenzionální disharmonie.

 

 

číslo 1  magnetický mys

číslo 1
magnetický mys

 

 

 

Neustále přijímáme magnetickou energii z Vesmíru, převážně skrze základní čakru v základně páteře. Poté životní síla prochází našimi úrovněmi bytí a my si z ní bereme to, co potřebujeme a vysíláme skrze čakry energii zpět do Vesmíru a do okolního světa kolem nás. Jsou to ty energie, které se přenáší na druhé, jako špatný nebo dobrý pocit z druhých lidí. Je to samé, jako když někde cítíme prostředí přátelské, šťastné nebo zamračené. To, co nazýváme atmosférou, je vytvořeno vibracemi ( energetickými poli ) lidí, buď v ten daný moment nebo v minulosti. Lidé se často cítí neklidně při scénách z války, protože cítí energii bolesti, agrese a utrpení, které v nich jsou.

Je zde rozdíl mezi energií, která vstupuje do našeho pole skrze čakry a kterou my vysíláme. Tato energie se mění při průchodu námi. Stává se zabarvená našim jedinečným osobním energetickým vzorcem a tento vzorec odráží přesně to, co se děje v daném momentě uvnitř nás mentálně, emočně a duchovně. Vysíláme energetické pole, které odráží to, co si myslíme sobě. To nemusí mít patrnou souvislost s manipulací, která se ve světě děje, ale má.

Můžeme si tento proces představit jako magnetické roucho nebo auru kolem nás. Podle pravidla „stejné přitahuje stejné“, toto magnetické pole, vnější reflexe vnitřní bytosti člověka, bude přitahovat kompatibilní energetická pole. Všechno je energie, kterou se dnešní věda snaží pochopit.

Člověk je souhrn magnetických polí, je prostorem pro zkušenosti a situace. Život je interakce těchto energetických polí, které mají schopnost myslet a získávat ( zadržovat ) informace. Energie je vědomí a vědomí je energie. Jsou stejné. Počítač pracuje na stejném principu – má magnetický disk. Důvod, proč přitahujeme lidi, místa, zkušenosti a různé životní cesty je proto, že jsme magneticky do nich přitahováni. A tato přitažlivost pochází z magnetismu naše roucha ( aury ).

Roucha jsou obráceně odrazem toho, co si myslíme o sobě a co cítíme. Naše životy jsou přesné fyzické repliky naší vlastní podvědomé mysli. Jak ona myslí a přijímá sama sebe a svět, je znovu vytvořeno fyzicky v lidech, místech a zkušenostech, které nás přitahují. Mysli šťastně a budeš šťastný – obsahuje věčnou pravdu, ačkoli nic s děláním štěstí to nemá společné. Přitahujeme k sobě lidi, místa a zkušenosti, které jsou magneticky spojena s naším rouchem. Proto když si myslíme, že budeme vždy chudí a zašlapáváni, tento vzorec bude obsažen i v našem rouchu. Tento magnetický vzorec bude přitahovat takové zkušenosti, které nám zajistí, že budeme chudí a zašlapáváni.

 

 

Vytváříme svoji vlastní realitu.

 

Náboženství a starodávné texty hovoří běžně o „sklidíš to, co zaseješ“ a oko za oko a zub za zub a co děláš ostatním, bude děláno i tobě. Slovo, které tento proces vystihuje je KARMA. Velice často je karma vysvětlována v negativním významu. Když se něco nepříjemného přihodí, lidé se myslí, že je to karma. Je to prezentováno jako forma trestu. V této úrovni je potrestání – sebepotrestání. My ji sami vytváříme. Karma je vlastně důkaz toho, že si sami vytváříme svoji vlastní realitu. Když jsem nevyrovnaní, tato nevyrovnanost nás vede do negativního působení na ostatní. Je to ta samá nevyrovnanost, která k nám přitahuje tyto fyzické zkušenosti. Je to vlastně zrcadlo toho, co si o sobě myslíme. Jestliže se sami cítíme dobře a máme pozitivní pohled na svět, budeme tento svět vytvářet kolem sebe. To je pozitivní karma. V případě, že se k někomu chováme negativně, rozpoznejme proč a změňme vnitřní důvod chování. Tím vlastně změníme přirozené magnetické vyzařování ( auru ) a nebudeme potom si přitahovat „karmu“. Nebude zde potřeba, protože jsme rozpoznali nevyrovnanost v nás. Karma je vlastně vozidlo, které nás vyveze z negativních pout, pakliže jí porozumíme. Je to evoluční dar.

Dvě cenné rady si zapamatujme :

 

oběti přitahují realitu obětí

jestliže v něco věříš, přitahuješ to do svého života

 

Tvorba reality probíhá na mnoha úrovních. Vše se akumuluje v kolektivní mysli. Každý druh má svoji kolektivní mysl, přes kterou jsou všechny individuální mysli spojeny. Když se jedna mysl něco naučí, ostatní to umí aniž by se to sami učili ( opičí syndrom ). Založí se tak myšlenkový vzorec, který je použitelný pro ostatní. Když se ostatní vyladí na danou frekvenci, kde je informace, říkáme tomu instinkt nebo inspirace.

Všechno, co se týká individuální mysli, se týká i kolektivní. Jestliže lidstvo nemá rádo sama sebe, vytváří tak realitu této planety. Pak také nevědomky přitahuje do své fyzické reality svoje limitující názory na svůj potenciál a hodnotu. Vytváří tak globální – světovou realitu.

Následkem toho je, že lidstvo odmítá odpovědnost za to, co se děje ve světě. Stěžujeme si na politiky a bankéře. Neakceptujeme, že máme na všem náš díl odpovědnosti. Kolektivní mysl vytvořila odpověď na tuto touhu – „to oni“ – tvorbou tajné sítě, která kontroluje směr našeho každodenního žití. Dostali jsme to, co jsme chtěli a oč jsme žádali. To samé je s náboženstvím. Je také vytvořeno myšlenkovými vzorci kolektivní mysli jako jsou média a ostatní instituce, které používají strach a vinu pro účely manipulace a kontroly. To vše odráží, kolektivně, co dělají lidé v jejich každodenních životech. Oni sami manipulují skrze strach a vinu, aby dostali to své. Pozoruj sám sebe několik dní kolikrát používáš strach a vinu pro dosažení kontroly nad situací. Děláme to bez uvědomění si toho a předáváme to svým dětem.

 

„Jsi zlobivý chlapec. Jestliže to uděláš ještě jednou, dám ti facku. Počkej na svého otce doma a omluv se mu (Strach).

„ Jsi zlobivá holka. Jak jsi to mohla udělat svém matce a otci? Jak jsi nás mohla udělat tak nešťastnými? Všechno děláme pro tebe ( Vina ).

 

V dospělosti máme na tom založené přátelství. Vinu a strach používáme opravdu umělecky. Měli bychom za to dostat medaili. Tento myšlenkový vzorec postupně dominoval kolektivní mysli a postupně vytvořil kolektivní fyzický odraz – náboženství a ostatní instituce, které nám říkají, co si máme myslet a jak používat strach a vinu pro kontrolu. Vytvořili jsme je. Je to dobrá zpráva, protože máme sílu odstranit globální manipulaci odstraněním osobní manipulace.

Taková transformace lidského vnímání je životně důležitá pro budoucnost našich dětí. Fašismus neskončil s Hitlerem. Manipulace s lidskou myslí pokračuje – Nový Světový Řád, který je manifestován jako světová vláda, světová centrální banka a měna, světová armáda, mikročipová populace napojená na globální počítač.

Jestliže rozpoznáme negativní myšlenkové vzorce a odstraníme je, naše realita se změní a tím se změní i svět.

Vše začíná a končí u nás.

 

 

Vězení

 

Já věřím v ………….. někoho jiného

 

Aktivně nemáme odvahu k tomu, abychom mysleli konstruktivně a hledali odpovědi. Přijali jsme raději někoho odvážného a souhlasili s jeho vedením. Tím se zákeřný bludný kruh uvedl v činnost. Jiný vhodný výsledek této situace je, že lidé, kteří nemyslí konstruktivně a zvídavě ( nehledají odpovědi ), si to ani neuvědomují.

 

Michael Timothy

 

 

 

Kapitola 1.

 

Závoj slz

 

Někdy, když se díváme kolem sebe, ptáme se : Proč je život takový boj? Proč tak málo víme o tom, kdo jsme a co je účelem našeho života? Proč je zde tak mnoho konfliktů a utrpení na světě, který je tak krásný?

Jsme neustále programováni zprávami a vírou, které slyšíme v dětství, z médií, skrze vzdělání. Naše mysl – myšlení a cítění – jsou energetické pole, které používají fyzické tělo jako prostředek, nástroj pro získání zkušenosti.

V tento moment je naše vědomí vyladěno na hustotu tohoto fyzického světa, který je naší realitou. Když zemřeme, naše duše ( mysl, vědomí ) opustí dočasné fyzické tělo a přemístí se do jiné vlnové délky, na jiný stupeň zkušenosti a evoluce.

V ten samý čas může být naše tělo i mysl vyladěno na mnoho různých vlnových délek poznání a pochopení. To je důvodem, že mezi lidskou rasou je mnoho různých druhů vědomí, perspektiv a vnímání. Lidé mají rozdílné myšlení, které není běžné. Náš postoj k životu a úroveň znalostí a moudrosti, které můžeme dosáhnout, záleží na vibrační úrovní, ke které má naše mysl přístup. Tento podstatný fakt stojí za milióny let lidské historie až do dnes. Lidská rasa se jeví jako stádo zmatku a ztracené ovce. Jsme odpojeni od naší síly. Symbolismus „ztracených ovcí“ je v historii vylíčen jako „ztracené děti“ , které jsou odpojeni ( nejsou spojeni ) se svým otcem. Příběh o marnotratném synu je v Novém Zákoně jako zřejmý příklad a přesné symbolické vyjádření.

Tyto fakta otevírají možnosti uvažovat o mimozemském životě. Může obsahovat nekonečné varianty forem. Mimozemský – znamená „ne z této Země“ – jiné civilizace, vědomí, životní formy na jiných vlnových délkách, které nemůžeme normálně vidět ani slyšet. Například, když se můžeme podívat na jiné planety, můžeme zde vidět pouze nehostinnou půdu bez života. To je však pouze pohled na planetu z naší frekvence nebo dimenze, z naší vlastní časoprostorové reality. Na jiných dimenzích tato planeta může být překypujícím místem života. Je to stejné jako když jsou laděny stanice rádia nebo televize, které vysílají do prostoru, který obýváme. Nemůžeme je vidět stejně jako oni ostatní, protože operují v rozličných vlnových délkách. Tyto civilizace jsou mnohem pokročilejší než my dnes. Nejsou všechna pozitivní ani všechna negativní. Jako my jsou trochu od každého. Nejsou od nás odděleni. Jsou tou samou částí života, kterou nazýváme Stvoření nebo Bůh, ale na jiném stupni evoluce a/nebo na rozdílných vlnových délkách zkušenosti. Ale mnoho z těchto lidí jsou roky, někdy milióny let ( v našem pojetí času ) pokročilejší od našeho současného stupně vývoje a v jejich pojetí kosmických zákonů. Jestliže soudíme důvěryhodnost nebo bláznivost něčeho, tak to děláme pouze z perspektivy naší vědy na naší vlnové délce na planetě Zemi. Potom také nikdy ve skutečnosti neporozumíme, co se nám stalo nebo děje. Skeptici by se měli otevřít i jiným možnostem. Rolník v horách, který žije v uzavřené komuně v divočině Ásie, neuvěří v popis New Yorku. Ale New York existuje. Vzpomeňme, že létání do kosmu byla ještě před časem absurdní myšlenka. Například channeling Barbary Marciniak, která se vyladila na jinou vlnovou délku, přinesl informace o jiném pohledu na Zemi. Buďme však opatrní k těmto channelingům, protože mohou nás inspirovat, ale také nás mohou vést do další pasti. To záleží na důvěryhodnosti kanálu a úrovně, s kterou jsme spojeni. Můžeme být vážně oklamáni.

Knížka „Poslové úsvitu“ zní fantasticky a je těžké uvěřit, že by to byly záměrné informace pro to, aby nás Plejády dostaly pod svůj vliv a moc a „osvobodily“ nás z vězení.

Planeta Země byla izolována a převzata jinými civilizacemi, které jsou technologicky vyspělé, ale s nízkou úrovní lásky a moudrosti. To je vždy nevyrovnaná kombinace. Chytrost bez moudrosti. Žijeme ve Vesmíru svobodné vůle v kterém, podle jistých limitů, poznáváme všechny naše emoce skrz zkušenosti a učíme se z důsledků našich akcí ( rozhodnutí ). Žijeme v „časoprostorové realitě“, tzv. třetí dimenzi, které vychází ze čtvrté dimenze. Ta do té naší zasahuje. Kdykoli hovoříme o mimozemském vědomí nebo o Věznitelském dozorčím vědomí, odkazuje to na manipulaci z čtvrté dimenze, buď formou myšlenkové kontroly nebo přímého ovládání. Děje se tak pravidelnými mimozemskými návštěvami již před tisíci lety. Stávají se „bohy“ ve starodávných textech a legendách. Ti formovali téměř všechna hlavní náboženství. Používali antigravitační technologie a proto jsme je pojmenovali bohy. Z negativní mimozemšťanů se stali „zuřiví, trestající, ohňoví bohové“. A tak se narodil „strach z Boha“ a tento strach odpor ke změnám ( neuposlechnutí )je stále v kolektivní psyché. Mnoho různých božských mýtů se vycházelo z témat dřívějších civilizací. Tak vzniklo Židovství, Křesťanská Bible, Islám a mnoho jiných. Jejich verze Boha vychází z rozdílnosti mimozemšťanů, z kterých původně pocházejí a z mnoha mimozemských pramenů, které byly různé. Jsme zde posbíráni, abychom uctívali skladbu Bohů vytvořených mimozemšťany. Amen.

Jestliže se podrobněji podíváme na prameny hlavních náboženství, příběhy jsou podivuhodně podobné s těmi, které slyšíme dnes od lidí, kteří tvrdí, že potkali nebo byli uneseni mimozemšťany. Mohammed, zakladatel Islámu v 7.století, tvrdil, že ho navštívil Anděl Gabriel, který měl podobu člověka stojícího na Nebi za horizontem. Pověděl mu, že je prorokem a předal mu poselství, které Mohammed zformoval v Korán. Toto poselství mu diktoval, když byl Mohammed v transu během několika let. Mnoho lidí v současné době tvrdí to, co tvrdil Mohammed, St.Pavel ( Saul z Tarsu ), který změnil image Ježíše ( Yśhua ) v boha spasitele – mesiáše, který zrodil Křesťanství. To se stalo, když se mu na cestě do Damašku zrodila vize. Hovořil také o bytostech vzatých do nebe a o různých nebích.

 

„Znám muže v Kristu, který byl před 14-ti lety uchycen v třetím nebi. Zda byl v těle nebo mimo něj, nevím – Bůh ví. Ale já vím, že tento muž byl v Ráji. Slyšel neuvěřitelné věci, věci, které nemá povoleno vypovědět“.

2 Corinthians 12: 2-4

 

Je zde paralela mezi mnoha zprávami dnešních dnů o unesených mimozemšťany, kteří mluvili s bytostmi z jiných dimenzí reality ( ET ). Vzali je tam někdy v jejich tělech, jindy pouze jejich vědomí. Sv.Pavel a prorok zvaný Epoch mluvili o vidění mnoha nebes, kam byli vzati. To koresponduje s příběhy ve Védách, posvátné knize Indie, které byly napsány v původním jazyce Sanskrt. Zde je popsáno 7 vyšších plání a 7 nižších kolem naší planety. Někteří lidé mluví s bytostmi z 7.nebe, kde je vše báječné. Jedna z těchto plání je naše třetí dimenze a nad námi je vibračně úroveň, která s námi manipuluje. V Knize Enochově jsou „Hlídači“ – zní to pozoruhodně jako mimozemsky. Ve Svitcích z Mrtvého moře se hovoří, že otec Noaha byl Hlídač / Pozorovatel, a Nebuchadnezzar, Král Babylonu, zaznamenává bytosti, kteří nás navštívili – sestoupili z Nebe. Dakasové v Mahaján Buddhismu byli nebeští cestovatelé a Padma Sambhava, zakladatel Tibetského Buddhismu, opustil Tibet v nebeském voze. Podobné příběhy jsou kolem proroka Eliáše, který opustil Izrael a Quetzalcoaltla, boha Střední Ameriky. Popisy létajících talířů, létajících lodí a nebeských strojů jsou známi na všech kontinentech a ve všech kulturách. Australští aborigines hovoří o předcích zvaných Djanggawul, kteří byli ve spojení s planetou Venuše. Mimozemšťané jsou v centru lidské historie a vytvářejí její události.

Je zde mnoho starodávných textů, které popisují UFO a mimozemšťany dneška. Jazyk (mluva), který používaly dopadené a chycené UFO bytosti byl podobný Sanskrtu, starodávnému jazyku Indických svatých textů – Véd, které obsahují mnoho odkazů na objevené vesmírné vozy a létající stroje známé jako Vimanas a mimozemské „bohy“. Vše bylo popsáno v „Grudge Report“.

Potrava, kterou absorbovali ET byla založena na chlorofylu, který existuje ve Vesmíru a ne na Zemi. Ve Védách je kladen důraz na rostlinu zvanou „Soma“. Byla používána jako halucinogenní droga při rituálech komunikace s „bohem“ Indrou a ostatními bohy. Byl to oblíbený nápoj Indary a jeho kolegů. Je založena na tekutém chlorofylu. Mnoho lidí, kteří byli v kontaktu s ET tvrdí, že jejich potrava pochází z „džusu“. Desítky tisíc mimozemských civilizací navštívili Zemi a byli rozdílní ve vzhledu, genetice a potravě. Někteří jsou k nerozeznání s námi a můžeme je potkat na ulici bez povšimnutí. Jiní vypadají velice rozdílně od nás.

Přinejmenším mnoho „zázraků“ zaznamenaných v náboženských legendách má svůj původ ve Čtvrté dimenzi – mimozemské. Pozorované svědectví 70.000 katolíků v Fatimě, Portugalsku v roce 1917 je podobné mnoha příběhům v starodávných textech. Zázrak ve Fatimě následuje sérií setkání tří dětí s cizí bytostí, kterou nazývají Pannou Marií. Slíbila ukázat zázrak pro otevření očí lidstva, který se zdál pro nás fantastický. Ale co to ve skutečnosti bylo? UFO badatel Jacque Vallee věděl, když napsal :

 

„To nebyl pouze létající talíř nebo koule, která byla zahalena, ale i pohyb, světelné efekty, zahřmění, cizí vůně, padající „andělské vlasy“, které se roztavily na Zemi, horké vlny vytvořené blízko disku. To vše je konstantními parametry výskytu UFO. Tak jsou ostatní paralyzováni, utlumeni, změněni a vyléčeni“.

 

Děti předali zapečetěnou zprávu od jejich komunikátora Papeži, která by měla být otevřena a zveřejněna až v roce 1960. To se stalo, ale stále čekáme na její zveřejnění. Měla posílit základnu Římsko – katolického náboženství.

 

 

YhWh ( Yahweh ), Bůh ve Starém Zákonu, má mimozemský původ. Zajímavé je, že zatímco Židovství přijalo víru v „Jednoho Boha“, původní Hebrejské texty to nepotvrzují. Když anglické překlady odkazují na „Boha“, Hebrejské texty mluví o Elohim, Bozích. Podobně jako když čteme slovo „Lord“ – Pán, Hebrejci odkazují na Adonai, v množném čísle Páni.

Jestliže čteme Starý Zákon a nahradíme každý odkaz na „Boha“ nebo bohy slovem mimozemský, celý příběh začíná být srozumitelný a zřejmý. Je dobré si zapamatovat, že čas mezi tím, kdy byly tyto texty napsány a dneškem, je podle evolučních hledisek pouhým mrknutím oka. Manipulátoři z Čtvrté dimenze vytvořili náboženství pro kontrolu lidské mysli, jako se snaží kontrolovat tuto dimenzi.

S technologií, kterou disponují, je manipulace snadná a bezlimitní. Co je lepšího než uzavřít lidskou mysl, rozdělit lidi a vytvořit náboženství, která jsou založena na speciálních mimozemských efektech? Když chceš uzavřít vědomí některých, tak ji znemožni vytvoření své vlastní hodnoty, nalinkuj jim vědomí o své vlastní omezenosti a vymaž jim poznání svého nekonečného potenciálu, prodej jim dogmatická náboženství. Je to tmel, který slepil naše ruce.

Převzetí planety Země bylo dosaženo Luciferovským vědomím. Je to vyjádření pro sílu, která se snaží pracovat skrze životní formy, lidi a mimozemšťany za cílem kontroly planety. Je to extrémně negativní energie operující z Čtvrté dimenze. Luciferské vědomí má 2 hlavní formy. Odlišné kultury mají pro to svá symbolická pojmenování. V jedné formě se snaží nás uvěznit v materiálním světě tím, že se nás snaží přesvědčit odmítnout všechny ideje o duchovním království a věčnosti života. Druhá pracuje na duchovně založených lidech je přesvědčit, aby ignorovali fyzickou realitu a naočkovat jim duchovní omámení. Obě cesty znamenají, že jsou lidé zahrnuti do kontroly a jejich potenciál, který si přinášejí do tohoto světa je tak odříznut.

Převzetí Země Luciferským vědomím se uskutečnilo formou vytvoření vibračního vězení. Jsme multidimensionální bytosti operující skrze mnoho frekvencí a dimenzí najednou. Toto je nebezpečné tvrzení pro ty, kteří jsou chladní, ale náš skutečný potencionál a naše vnímající schopnost je roky oddělována. Je nutno si to uvědomit. Proto je vytvořena kolem Země frekvenční síť, která blokuje a uvězňuje vibrace, které nám zabraňují spojit se s vyššími úrovněmi našeho vědomí a potencionálu. Tak přestáváme být celistvými. Začínáme být odpojeni od Otce. S vědomostmi z Čtvrté dimenze by mnoho zázraků přestalo být zázrakem. Blokující frekvence jsou již na Zemi použity technologicky pokročilejšími civilizacemi. Je to jako v Sovětském Svazu, když zakázali a znemožnili poslech zahraniční rádiových stanic.

 

číslo 2

číslo 2

 

V knížce The Mountauk Project, inženýr elektroniky Presto Nichols, hovoří o tom, jak objevil blokující frekvenci, která zablokovala mysl, když pracoval na výzkumu telepatie. Základ telepatie je jednoduchý. Když přemýšlíme, vysíláme myšlenkové vlny podobné těm, které převaděč vysílá do rádia nebo televize. V nich se dekóduje stejně jako dekóduje lidská mysl myšlenky ( daleko složitějším procesem ). To je celá telepatie! Nichols zjistil, že jeho mysl byla blokována každý den ve stejný čas. Použil stopující přístroj a zjistil, že blokace vychází z centra kontroly lidské mysli Montauk, na východním konci Long Islandu v New Yorku.

Výraz blokující a svazující frekvence může být použit ve smyslu uzavření portálů a mezidimenzionálních bran a tak vlastně uzavřít naši dimenzi od ostatního vesmíru a odpojit ji od jiných časoprostorových dimenzí. Některé z těchto bran byly velká svatá místa jako Stonehange, Machu Picchu a dřívější Mezopotámie a Babylon, dnes Irák. Bermudský trojúhelník jako další vysvětluje zvláštní zmizení lodí a letadel – při otevření bran. Uzavření portálů může být i kvůli pozitivnímu záměru – znemožnit negativním mimozemšťanům vstup do naší dimenze. Je zde mnoho možná. Ať je to tak nebo jinak, mimozemská síla z Čtvrté dimenze vytváří informační vězení, která blokuje vyšší úrovně lidského vědomí. Nacházíme se v duchovní a mentální karanténě.

Když byla omezující vibrace hozena kolem naší planety nebo dokonce kolem Sluneční soustavy, náš potenciál byl omezen na úrovně vědomí, které jsou uvnitř uvězněné frekvence. Jsme odpojeni od vyšších úrovní našeho vlastního vědomí. Podle starodávných textů jsme ztratili duši, odpojili jsme se od Otce. Nezapomeňme na následující:

Jsme vesmírné lidstvo na Měsíci. Přijímáme informace skrze oči a uši okamžitě ze světa kolem nás. Přijímáme také informace okolo obrazů a učíme se hlubšímu a velkému porozumění z našich úkolů od Mise, která nás kontroluje. Když jako vesmírné lidstvo budeme vyrovnávat informace, které zachycujeme očima a ušima s informacemi od Mise Kontroly, vše bude v pohodě a my operujeme v celém svém potencionálu. Ale co se stane, když spojení s Misí Kontroly je přerušeno? Náhle je přerušeno hlubší porozumění a vedení. Potom pouze zbývá vedení pomocí „očí a uší“ z informací, které jsou bezprostředně kolem nás a ty ovlivňují naše myšlení a chování. Velice brzo může být chování a vnímání abnormálně odlišné od toho, jaké by bylo ve spojení s Misí Kontroly, když bychom byli s ní v neustálém kontaktu.

 

Když jsme blokováni a uvězněni v frekvenci, ztratili jsme kontakt s Misí kontroly a hlavně s naší nekonečnou pamětí. Zapomněli jsme, kdo jsme byli a odkud jsme přišli. Ale stále více lidí je dnes schopno dostat se skrze blokující frekvenci a ti pokládají základ toho, čemu říkáme „duchovní probuzení“ naší nynější zahalené planety. Pouze někteří z nás toho byli donedávna schopni. Ostatním byl zbytek jejich vibrací utlumen událostmi, náboženstvím a programováním, které je nabádalo ( vedlo ) k uzavření jejich myslí a k redukci jejich vibračního pásma. Byla zde vytvořena vibrační mezera – pro některé propast – mezi nižší úrovní vědomí s blokující frekvencí ( nižší Já ) a nekonečným potenciálem frekvencí ( Vyšší Já ). Je to propast mezi vězením zde v naší dimenzi a nefyzickými úrovněmi, kam se vracíme mezi inkarnacemi. Zbytek Stvoření bylo mnoho lidmi odmítnuto. Můžeme vidět lidskou rasu žijící na povrchu, v krabici, pod pokličkou. Žijeme ve stínu a věříme, že náš potenciál je limitován krabicí, tím, co je v ní – vibrační vězení. Nejsme si vědomi toho, co je vně krabice. Tisíce let jsme pracovali s plným potenciálem než byla vytvořena vibrační síť. Poté se život na Zemi dramaticky změnil a zasáhl i zvířecí říši. Krutost a zákony džungle nejsou cestou a nikdy nebyly. Pozitivní je, že fáze odpojení je ve svém konci.

V periodě, která nastala po blokaci, nastala tvorba mimozemšťanů ze Čtvrté dimenze s Luciferickým vědomím, kteří geneticky upravovali DNA, kód, který jsme zdědili ve fyzickém těle. Tento nový vzorec DNA byl vyzkoušen na mnoha generacích. DNA určuje vlastnost – přirozenost lidských bytostí a obsahuje zděděnou paměť všech generací. Pokud žijeme ve vibračním vězení měli bychom vědět, že se naše přirozenost stala problémovou. Se smícháním DNA se naše znalosti vytratily. Zdroje tvrdí, že lidská DNA měla 12 spirál, ale po genetickém fušování byla zredukována na 2 spirály. Náš potenciál se zredukoval při počtu 6. takže 2 spirály jsou odpojeny od ostatních 10, které se nacházejí jako frakce v našem mozkovém potenciálu. Pouze tyto 2 jsou využívány. Jsme však v periodě, v které se znovu rozvinou tyto spirály a spojí se s ostatními v nás. To je úžasné!!!!!!

Tyto genetické události byly popsány symbolicky v příběhu Adama a Evy. Můžeme dále najít mnoho odkazů ve starobylých textech a legendách – bohové přicházejí z nebe kontrolovat lidstvo a oplodnit ženy. V Bibli, Genesis 6:4 se říká : „ Synové Boží přišli k dcerám lidí a ti jim porodili děti“. Synové Boží jsou mimozemšťané. Dali nám lidskou podobu, která je tak odlišná od jejich. Dále se zde hovoří, že existovaly obři, potomci lidí a bytostí Nebe. Byly to velký hrdinové a slavní muži. V klasické antropologii jsou chybějící články v evoluci člověka. Náhlé změny v genetické evoluci byly způsobeny zásahem mimozemšťanů. Tak Bohové ( v Číně Di ) oplodňovali zázračně a nepochopitelně panny, kterým se narodily Zu, první bytosti nové genetické linie. V Mesopotámii byly pyramidy – zikkuraty postaveny pro oplodňování mezi kněžstvem a bohy z nebes.

Herodes :

 

„Na vrcholu věže je rozlehlý chrám a uvnitř jeho stojí velká postel s nádhernými přehozy a zlatými stolky po stranách. Není zde žádná socha, která by zde byla přes noc, ale jen jedna domorodá žena, kterou nazývají Chaldejskou kněžkou, vybranou ze všech v zemi. Kněží prohlašují, že bůh sestoupí do osoby v této komoře a bude spát na posteli“.

 

V jedné z hrobek, které byly odkryty v Římě, datované mezi 1 – 4 st. n.l. byl nápis:

 

„Jsem syn Země a hvězd na nebi, ale jsme božská rasa. Tak mohou být znalosti předány“.

 

Narození Ježíše ( Y´shua ) popsané v Evangeliu je také podobné moderním zážitkům s mimozemšťany. Popisuje se narození Ježíše a jak lidé a zvířata ztuhnuly v prozatímní pozici a výrazech, byli paralyzováni, zatímco Josef a jeho žena nebyli zasáhnuti. Je zde mnoho podobného s únosy a kontakty mimozemšťanů.

 

„Žena šla s ním pryč. Stáli na místě v jeskyni, kterou ozářily luminiskující mraky. A žena řekla: moje duše je dnes povznesena, protože moje oči viděli podivné věci – spása byla přinesena do Izraele. A mrak se okamžitě rozplynul v jeskyni a velké světlo ji ozářilo tak, že se očima nemohli dívat. Potom se ze světla začalo pomalu vynořovat dítě, které bylo dáno na prsa matce, Marii“.

 

Spojení bohů s mraky je nekončící příběh ve starodávných legendách stejně jak hvězda, která se vznášela nad místem narození Ježíše. Proč by to nemohla být vesmírná loď? Byl Ježíš členem pozitivní mimozemské frakce, který se inkarnoval pro pomoc lidstvu dostat se z vězení? Je to jistě možné. Indiáni Irokézové mají legendu o tom, jak si pannu bral představitel nebeských lidí. V Hebrejských a Sumerských textech je odkazováno na rasu bytostí, známé jako „Zářící“, spojované s Hebrejským slovem Šlohám. Není to náhoda, že Dévové ze Sanskrtu a Andělé z Křesťanství jsou také „Zářící“. Inkové z Peru také odkazují na „Zářící“. Podle geologa O´Briena jsou Elohim tvůrci moderního lidstva. Vytvořili nás z ranných lidských forem pomocí genetické manipulace. Někteří, např. “Pozorovatelé“ z Knihy Enochovi se spojovaly s lidmi a věří, že domnělý zakladatelé Židů, Shemjaza a Yahweh, jsou jedni z „Pozorovatelů“ a „Zářících“.

Podle Isrealce Zecharia Sitchina, který studoval starodávné Sumerské a Babylónské texty, moderní lidstvo bylo vytvořeno mimozemšťany nazývanými „Nefilim“. Unesení UFO popisují, jak vytvářeli těla a manipulovali s DNA. Je také mnoho svědectví o souložích s ženami na vesmírných lodích. Různé mimozemské rasy zplodily různé rasy na Zemi a to je také důvod posedlosti některých krevních linií v čistotě jejich rasy.

Země je mnohem starší než tvrdí oficiální verze. Život není jen o vývoji fyzickém, mentálním, duchovním a emočním. Jestliže nás někdo odpojí od našeho potencionálu, můžeme se vrátit zpět ve svém vývoji. To záleží na dostupných znalostech a potenciálu. V období Atlantidy a Lemurie, před stovky tisíci roky v našem pojetí času, lidé žili ve vědecko – vymyšleném světě, v kterém byly možné ohromující věci jako i v civilizacích před nimi. To nebyly zázraky, ale pouze používali přirozené zákony Tvoření. V našem pojetí je nazýváme nadpřirozené nebo paranormální a věda ještě neobjevila jejich podstatu. Všechno, co existuje, je výsledkem přirozených zákonů. Jestliže ne, nemohlo to existovat. Náš vývoj zpět začal v momentě, kdy byla energie zablokována a rovina vědomí, která obsahovala znalosti o celé lidské historii, byla nám odepřena. Dveře vězení se zavřely a my se je snažíme teď znovu otevřít.

Lidská civilizace nezačala na planetě Zemi. Přicházela z mnoha míst v Galaxii. Někteří tvrdí, že první lidé přišli z hvězdného systému Vega, 26 světelných let od nás a 3x větší než Slunce. Je to nejjasnější hvězda z konstelace Lyra a 5-tá nejjasnější v našem solárním systému. Jakkoliv to bylo, lidé dostali šanci získat zkušenosti na naší nádherné planetě. Začala tak genetická manipulace. Těla dříve nebyla tak hustá, jako jsou dnes. Byla více éterická, světelnější, schopná manifestace a zmizení, levitace a vznášení se nad povrchem. Všechno toto je možné i dnes, jestliže síla našich myšlenek se dostatečně zkoncentruje. Jsme schopni tak provést transformaci této planety a pokračovat v lidském pokroku.

Války ve Vesmíru jsou mezi mimozemskými civilizacemi o kontrolu Galaxie. Je to vlastně boj mezi 2 vědomími ve Čtvrté dimenzi. Lemurie byla vytvořena jedním z nich, Atlantida druhým. Lidé byli použiti jako pěšáci. V Indických Védách jsou popsány boje na Nebi s vyspělou technikou. Ti, kteří jsou zaměřeni technologicky, nejsou více zaměřeni duchovně. Je to znát na příkladu vývoje atomové bomby. Vývoj je čistě technická věc, která je v kontrastu s duchovnem – jejím využitím. Mimozemské války s vysoce vyspělou technologií jsou výrazem pekla v Galaxii. Ve filmech typu Star Wars a ostatních „fiction“ zobrazují autoři jejich hluboké znalosti a paměť, ke které mají přístup. Mnoho míst ve Vesmíru se vztahuje k naší historii – souhvězdí Orion, Sírius, Plejády. Jsou to místa, která byla uctívána – pyramidy v Gíze, gigantický pavouk malující obrazce v Nazce, které jsou přesně seřazeny podle hvězd Orionu. Hvězda Arcturus v souhvězdí Bootes je také významná v historii Země.

Zaměření negativních mimozemšťanů k Zemi obrátilo lidstvo v otročí rasu. Zůstalo to dodnes, ale v jiné formě. Místo fyzické kontroly po tisíce let začali pracovat skrze naše vědomí z jiné dimenze. Po věku Babylonu a Egypta se změnilo jejich působení zde. Byli v konfliktu s jinými mimozemšťany, kteří se nám snažili pomoci. Začali pracovat převážně přes lidskou mysl z Čtvrté dimenze. Přicházejí sem však stále a ve větším počtu. J.R.Tolkien popisuje boj mezi formou lidí – Hobiti a malými šediváky Orcs (Grays), kteří mají podobu těch, kdo jsou vytvořeni v podzemních laboratořích v Americe a jiných zemích.

Válka o Zemi dosáhla ničivé fáze na konci Atlantidy. Trvala desítky tisíců let a vedla k jejímu potopení do atlantského oceánu okolo 10.500 – 9.500 př.n.l. Je to zaznamenáno v mnoha pramenech. Katastrofa vytlačila hory ze zemského povrchu a neuvěřitelně velká přílivová vlna smetla vše ze zemského povrchu. Začalo to však ve Vesmíru a to explozí kolem 15.000 př.n.l. ta dospěla do našeho solárního systému kolem 9.500 př.n.l. ( geologové J.B.Delair, D.S. Allan – Když Země málem zemřela ). Jejich práce potvrzuje channelingové informace, které tvrdí, že povrch Země, který vidíme teď, je výsledkem velikého vesmírného převratu a ne postupného vývoje, jak tvrdí oficiální věda.

Tyto události jsou spojeny přes Luciferské vědomí. Je to kolektivní vědomí složené ze všech myslí – lidských a mimozemských – myslící v extrémně negativním frekvenčním pásmu. Pokud není možné destabilizovat planetární systém pár lidmi, kteří myslí negativně, je to možné skrze multidimensionální kolektivní vědomí.

Jako je vše vytvořeno skrze myšlenky a všechna hmota je podřízena myšlenkám, tak všechny fyzické události jsou výsledkem myšlenky nebo myšlenek. Luciferské vědomí operuje skrze jakékoli životní formy, lidstvo a mimozemšťany, kteří operují v jeho vibračním pásmu. Je to vědomí extrémně negativním myšlenkových vzorců nebo negativního pásma. Každý kdo má do něj přístup, může být jím chycen a přeměněn na nástroj jeho vůle. Je to ten samý princip, jako když ladíme v rádiu stanici. Potom nás naše zbytky lásky a pozitiva nemohou zasáhnout přímo, protože naše energetické pole – mysl – emoce – duše – vibruje v pásmu vyšším než jsou Luciferova pouta. Jeho „vysílání“ nepřijímá vědomí vyladěné na jiné frekvenci.

Civilizace Atlantidy byl pokus dobrovolníků zlomit vibrační blok. Byli to dobrovolníci převážně pozitivního vědomí z Čtvrté dimenze. Byl to příliv bytostí do vibračního vězení, zkoušející změnit vibrace Země a přerušit kontrolní frekvence. Částečně se ji to povedlo, ale Atlantida se stala vysoce negativním místem pod vlivem Luciferova proudu a s násilným koncem. My, dnešní generace, máme příležitost udělat to, co Atlanťané nemohli – zlomit blokující vibraci a poskytnout lidem možnost návratu do Jednoty, znovu se spojit s našim plným potencionálem. Je to příležitost, kterou můžeme uchopit a musíme to udělat mírumilovně. Ne s fyzickou silou, ale s láskou.

 

Vězeňští dozorci ( ti, kteří ze Čtvrté dimenze ) odpojili lidstvo vibračně a geneticky od jejich plného potenciálu a vyšších znalostí ). Budeme je nazývat představiteli negativních sil i když není dobro versus zlo, černá versus bílá. Jsme všechny tyto aspekty a hledáme jejich vyrovnání. Ale v mnoha bodech naší evoluce jsme měli různé postoje a přístupy, jejichž výsledkem byla vzájemná interakce těchto sil, která urychlila evoluci.

 

Světlo nebo láska jsou představitelé pozitivních sil, které se snaží zlomit pouta limitace a navrátit svobodu a plný potenciál.

Naše tělo potřebuje na fyzické úrovni potravu. Na jiných ne – fyzických úrovních (Luciferova úroveň) je potravou čistá energie, v tomto případě negativní. Z ní získávají sílu. Emoce jako strach, vina a hněv může, pokud není vyrovnaná pozitivními emocemi, produkovat zásoby negativní energie. Jsme neustále generátory energie, kterou mohou senzibilové viděl a cítit. Jsme pro Vězeňské dozorce obědem. Proto jsou negativní emoce záměrně vytvářeny. Děje se tak manipulací s lidskou přirozeností a smyslem pro realitu. Jsme servírováni „bohům“ – naše emoce nebo části těla – např. Aztékové obětovali bohům nespočítané lidské oběti. Naštěstí zde operují i pozitivní frakce za účelem napomoci duchovní transformaci. Jsou zde, aby nám pomohli.

Když zemřeme naše vědomí opustí fyzické tělo a většinou nemůže uniknout z nefyzických frekvencí, které jsou obsaženy ve vibračním vězení. Tak pokračují v odpojení od svého Vyššího Já ( Vyšší vědomí ) a jsou tak uvězněni v 3.dimenzi. Tak začal proces inkarnace a reinkarnace do Zemských těl a bytosti se usilovně snažili pokračovat ve své evoluci uvnitř tohoto vězení neuvědomující si jej. „Bohové“, kteří kontrolují toto vězení byli považováni za Boha.

Mnoho lidí začalo být tak nevyrovnaných a zamnutých do svých myšlenkových vzorců a postojů, které si vybrali pro reinkarnaci do stále stejných situací, míst a ras. Jak opakovali staré reakce, tak s každým životem se stávali více a více nevyrovnaní. Ostatní, ti s větším pochopením používali inkarnace jako nástroje pro sběr zkušeností a vývoje.

 

Naše vědomí je souhrn propojení magneticko – energetických polí a ti více uvědomělí s otevřenou myslí urychlují vibrace těchto polí. Vědomí těch, kteří zde po zavření dveří vibračního vězení zůstali, bylo povzbuzováno a manipulováno k uzavření své mysli. To se děje dodnes. Pozitivní mimozemšťané nám mohou dát příležitost k otevření našich myslí a k vzrůstu našich vibrací, abychom se znovu spojili s našim nekonečným Já.

Je to jednoduché. Pozitivní frakce 4.dimenze se snaží otevřít nám mysl a srdce a negativní ET se snaží je zavřít nebo držet je zavřené. Mysl je jako sval: čím více je užívána, tím lépe pracuje a větším se stává. Musíme se snažit pátrat po stopách našeho vědomí a zpustit paměti, které držíme na hlubší úrovni našeho vědomí. Negativní ET nás drží od informací, které by nás duchovně a intelektuálně stimulovaly.

Několik lidí v historii bylo schopno otevřít svoji vědomí a rozvinout jej do bodu, kdy zvýšili svoji vibraci za vibrační vězení. Spojili se s zbytkem sama sebe. Tento proces byl nazván „dostat se z vězení“. Ukazuje na vyplnění věty „ Já a můj otec jsme jedno“.

Tyto lidé jsou popsáni v historii. Byli schopni se spojit s frekvencemi zvenčí vězení a tak porozumět celému procesu. Byli zesměšněni a odsuzováni, protože mluvili z informací, které byly na úrovních vně vibračního vězení a to od lidí, kteří čerpali své znalosti pouze z informací kolem sebe a z toho, co viděli a slyšeli.

Ale vraťme se zpět k ústřednímu tématu : vytváření se vlastní reality. Vědomí vězeňských strážců ví vše kolem tohoto procesu. Naše psychická realita je tvorba myšlenek, které jsme měli v minulosti a máme teď. Oni vytvářejí vzorec v nás, který potom vyzařujeme kolem nás ve formě magnetické kapuce, nebo-li aury. Ona přitahuje k nám fyzickou realitu ve formě lidí, míst a událostí, které přesně odráží náš vnitřní vzorec, jak vidíme sami sebe. Klíčem k této realitě je myšlenka. Jestliže můžeme manipulovat s něčími myšlenkami a jejich pohledem na sebe, můžeme vytvořit osobní realitu a v konci i psychickou zkušenost. Mimoto lidé všeobecně předávají dětem svoje úhly pohledu a svá přesvědčení a tak je manipulují – často s tím nejlepším záměrem – jak by se děti měly vidět a co je jejich potenciál. To zasáhne dětský smysl sama sebe a vytvoří jejich korespondující psychickou realitu.

Krátce řečeno, když umíme zmanipulovat myšlenky jedné generace, tak můžeme velice snadno vložit náš záměr pro budoucnost do dalších generací. Tak je vlastně naprogramujeme a oni se chovají podle našich vzorců a jednají vlastně naším jménem.

Mentalita oběti vytváří realitu oběti. Tak se dnes vytváří tlak na myšlení, že jsme oběti všeho.

Tak vytváříme svoji realitu skrze staletí a vytvořili jsme kolektivní mysl. Ta přitahuje zkušenost, kterou zažíváme. Vytváříme tuto realitu, jako když je ponižována žena, která si myslí, že si to zaslouží a tak si přitahuje nějakou formu potrestání. Jak myslí, přitahuje magnetické pole muže, který touží zase někoho potrestat. Jestliže najdeme lásku sami k sobě, vytvoříme i takovou realitu a tak i kolektivní mysl. Jestliže to tak uděláme, Luciferské vědomí nás nebude dále ovlivňovat, protože nebude jej přitahovat.

 

ZDROJE

1 Barbara Marciniaková, Nositelé Dawn (Medvěda & Co, Sante Fe, 1992)

2 Hari Prasad Shastri, Ramayana Valmiki (Shanti Sadam, Londýn, 1976 ) Vol. II, p95

3 Jesus je Řek překlad Judean jména, pravděpodobně Y’shua, Hebrejština pro Joshuae. Plné jméno by mělo been Y’shua ben Yosef (Joshua, syn Josepha)
4 George C. Andrews, Extra-Terrestrials Mezi Nás (Llewellyn Publikace, USA, 1986 ) p63
5 Extra-Terrestrials Mezi Nás, p54-55
6 Ibid p73-74
7 Ibid p72-73
8 Ibid p63
9 Preston B. Nichols s Peterem Moonem, Montauk Projektuje (Oblohové Knihy, New York, 1992)
10 Extra-Terrestrials Mezi Nás, p54
11 Ibid p59
12 Křesťana O’Brien, Genius Močálového (Turnstone Tisku Ltd., Wellingborough, Northamptonshire, 1985). Jeho pohledy byly také citovány v Richardu L. Thompsonu Cizí Identity (Govardhan Hillské Vydávání, San Diego, 1993 ) pl97-198

13 Zecharia Sitchin, 12. Planeta (Avon, New York, 1976)

14 Virginie Essene a Sheldon Nidle, Vy Stanete se Galaktickým Člověkem (S.E.E. Vydávat Co, Santa Clara, 1994)
15 D.S. Allan a J.B. Delair, Když Země Skoro Zemřela (Jako Bránové Knihy, Bath, 1995)

 

NAROZENÍ BRATRSTVÍ

 

Nejvíce efektivní cesta jak uzavřít lidskou mysl a manipulovat s vědomím o sobě je programování dogmatických forem. Dogma bude vždy usilovně odolávat ostatním informacím a odpuzovat jakoukoli jinou alternativu, která je v kontrastu s úzkým a pevným názorem. Dogmata se stávají osobním smyslem ochrany a drží si svoji sílu. Lidstvo k nim tíhne.

Dogmata vzala na sebe nespočetné formy, které jsou mnohdy vzájemně v opozici. „Rozděl a panuj“ se potom stává snadné. Židovství jako manipulátor je právě tak k tomu užitečné jako Křesťanství a Islám. Politická Levice je právě tak důležitá jako Pravice. Potřebujeme 2 dogmata stavět proti sobě. Nejvíce efektivní dogmata po tisíce let byly náboženství. Jedna generace převzala zúžený pohled na život a ten vložila do svých dětí, které s tím pokračovali u svých dětí až dodnes. Náboženská a politická dogmata byla inspirována negativními elementy z Čtvrté dimenze.

Dvě hlavní zbraně používané v náboženstvích byly zhoubné emoce : strach a vina.

Byly použity k potlačení lidské mysli a zničení smyslu sebehodnoty. Tak vytvořily ve fyzické realitě zápas. Náboženství jsou myšlenkové vzorce, které se manifestují pod různými jmény – kontrola – dokonce počátky mýtů, příběhů a ceremonií pochází ze stejného zdroje.

Ke konci Atlantidy skupina lidí začala unikat z jejich značně zdevastované země. Ti, kteří měli vysoké vibrace, opustili vězení, ostatní byli chyceni do události a plánu. Jak byla Atlantida zničena, část těchto lidí se usídlila v oblasti, kterou známe jako Egypt a Střední Východ, Střední Amerika a USA. Ti, kdo přežili katastrofu, která následovala, předala své znalosti svým dětem v mýtech a příbězích. Je to jedna z možných odpovědí, jak Evropané „objevili“ Američany v 15. a 16 st. Založili mnoho kultur a víru domorodých indiánů, která je pozoruhodně podobná ( někdy i stejná ) mýtům a kultuře ve „Starém světě“ – Evropy a na Středním Východě. Znalosti přinesli Atlanťané i když ještě jiným důvodem je ovlivnění od mimozemských civilizací. Termín Vězeňští dozorci, kteří kontrolují vědomí je stále aktuální a je mnoho lidí, kteří jej interpretují v různých manipulačních příbězích.

Někteří Atlanťané plachtily na západ do Ameriky, někteří na východ do Evropy a Severní Afriky. Je možné, že příběh o Noahovi a Arše je z této doby, ale může i zahrnovat některou z potop tisíce let později. Po tisíciletí byly znalosti Atlanťanů a mimozemšťanů předávány následujícím generacím a jejich původní čistota byla ztracena jejich zpětnou interpretací. Znalosti se také staly nástrojem kontroly a byly podle toho, kdo vládl, měněny. Původní jádro znalostí bylo rozředěno do bezpočetných směrů, manifestováno v náboženstvích jako je Křesťanství, Islám, Židovství, Pohanství, Hinduismus…..Často je zničena pravda a to pomocí dogmat, mýtů a manipulační víry. Pohanství obsahuje více zbytků znalostí než Křesťanství, které je odsuzuje jako peklo. Vězeňští Strážci ze Čtvrté dimenze se snaží nás ochránit od znalosti, kdo jsme, jak jsme byli uvězněni a jak se můžeme dostat ven z vězení. Dostali nás do zmatení díky náboženstvím, faktům a jazykům. Byla to část jejich strategie.

V příběhu o Babylonské Věži je toto symbolicky popsáno :

„Ze začátku měli lidé na celém světě pouze jeden jazyk a užívali stejná slova. Jak se potulovali na Východě, přišli na pláň v Babylonu a osídlili ji. Mluvili jeden s druhým. „Pojďme a vezmeme cihly a vytvrdíme je. Postavíme město s věží, která sahá až k nebi a tak můžeme vytvořit něco pro sebe a nebudeme tak rozptýleni po celé Zemi“.

„Potom Bůh ( mimozemšťan ) sestoupil, aby si prohlédl město a věž, které lidstvo postavilo a řekl: Nyní jsou všichni jeden člověk a mluví jedním jazykem. Je to však pouze začátek toho, co chtějí udělat. Brzo oni budou schopni dělat vše, co chtějí. Proto musíme sejít dolů a smíchat jejich jazyky tak, aby si nemohli vzájemně porozumět. A tak je Bůh rozptýlil po celé Zemi a zastavil budování města. Město nazývané Babylon, protože tam Bůh smíchal jazyky všech lidí a odsud je také rozptýlil po celém světě“.

 

Křesťanství vidí tyto lidi ve velice negativním světle. Je to jen jedna část pravdy. Byli to rebelové proti kontrole. Po Atlantidě jiné civilizace se začaly vynořovat z reinkarnací Atlantského vědomí. Znalosti, které se tak předávaly skrze generace a mimozemské intervence, byly jako pozitivní, tak i negativní. Byla zde civilizace Sumer v Mezopotámii (nyní Irák ). Stal se částí Babylónské říše, v které se rozvinulo Židovství a Křesťanství.

British inteligence agencie shromáždila rozhovory s více jak 1.800 lidmi, kteří viděli nebo měli styk s mimozemšťany. Ve více jak 75% bylo svědectví postaveno na stejných výpovědích – jak jim ET vysvětlovali, že planeta Melchedek existovala v našem solárním systému, ale Melchedeci byli posedlý materiálním světem a tak zničili jejich přírodu. Nakonec explodovala po mnoha nukleárních testech. Vytvořil se tak pás asteroidů.

Podle příběhu elita z Melchedeku unikla a osídlila před 5000 lety Zemi v oblasti Sumeru. Měli blond vlasy a modré oči. A.Hitlerem ji popisoval jako Arynskou Mistrovskou Rasu. To byli Bohové, kteří jsou popisováni v Sumerských tabulkách. Jejich znalosti používali při cenotvorbě nové rasy Zemských lidí – bílé rasy dneška. To symbolizuje příběh Adama a Evy a zákaz jíst ze Stromu poznání – je to symbol plánu držet lidi od pravdy, kdo ve skutečnosti jsou. Tak byla vytvořena rasa otroků a jejich tvorba pokračuje dodnes. Melchedeci se stali známí jako Elohim v Bibli. Původní lidé na Zemi byli černí, červení a ostatní přírodní národy a ne bílá rasa, jak mnozí uvádějí.

Byly zde 2 hlavní zdroje Melchizedeků : ti, kteří se křížili mezi sebou kvůli zachování bílých vlasů a modrých očí – genetické čistoty, ti žijí mezi námi, ale většina v podzemí. Druzí se křížili s jejich výtvory – lidmi – ale i ti se snaží křížit jen s určitými rodinami pro zachování přibližné genetické základny. Jsou to rodiny Iluminátů, která zmanipulovala lidskou historii od dob Sumeru. Manipulace vede naší planetu po té samé cestě jakou se dal Melchedek. Podle svědectví je zde dalších 5 mimozemských ras, které chtějí pomoci Zemi a lidstvu a zlomit mentální vězení a odstranit manipulaci Melchedeků. Jedna z těchto ras jsou „obři“ ve starých legendách. Možná to jsou bytosti z Čtvrté dimenze operující v naší frekvenci.

Je jisté, že Sumer byl počátek, kde bylo tvarováno lidská existence a kultura. Idea obětního beránka za naše hříchy je symbol ze Sumeru, kdy byl obětován beránek na oltáři a tak byly odstraněni lidské hříchy. Dnešní náboženství je recyklací starobylé víry a symbolických příběhů, které byly použity a překrouceny pod dohledem vědomí Vězeňských strážců. Jsou to stále ty samé příběhy pod jinými jmény. V Křesťanství je to Ježíš, Bel ( Sumer ), Dionýs ( Řecko ), Mitra ( Persie a Řím ), Osiris ( Egypt ), Quetzalcoatl ( Střední a Jižní Amerika ), Krišna ( Indie )……Tento proces použití duchovních znalostí přes náboženství byl s cílem kontrolovat lidskou rasu.

Cokoli založeno na tomto světě je pro kontrolu znalostí. Zatímco náboženství užívali strach, vinu a podvod a prodávali je skrze svá učení zoufalým lidem a jejíž výsledkem byl velice úzký pohled na život a sama sebe, tajná síť vyvinula a předala pouze pár vybraným pokročilé informace. Dokonce i uvnitř našeho vězení jsou znalosti, které jsou ve zbytcích ukryty před většinou lidí. Je to však nesrovnatelné s znalostmi vně vězení, ale pořád ještě jsou dost pokročilé než ty, které je nám dovoleno vědět. Jestliže chceš manipulovat s lidmi, je nezbytné mít informace, které ostatní nemají. Jedno z prvních pravidel kontroly a manipulace je „ Nedovol svým obětem znát to, co znáš ty“. Jedná se o esoterické znalosti. Ve slovnících je za definici esoteriky uváděno : ….filozofická doktrína míněna pouze pro iniciaci, ne všeobecně inteligentní, soukromá, důvěryhodná…Proto je držena od lidí.

Znalosti jsou používány tajnou sítí zvanou Bratrství. V něm probíhají iniciace podle starých mysteriózních škol. Má pyramidovou úroveň a každá vyšší úroveň obsahuje více znalostí než nižší. Nejvyšší úrovně jsou jen pro pár vyvolených, kteří manipulují se zbytkem. Znají, jak nás naprogramovat a daleko více než současná věda.

 

číslo 3

číslo 3

 

 

 

Toto hromadění znalostí však nebylo vždy děláno pro negativní účely. Když křesťanství se rozšířilo po celém světě, bylo zakázáno mluvit o jiných esoterických znalostech. Proto se předávaly skrze mýty a legendy. Znalosti jsou ve skutečnosti neutrální. Záleží na tom, jak jsou využity. Je to také jeden z důvodu, proč nejsou masově šířeny. Podle zákona, že vyšší úrovně znají více, jak nižší, Vězeňští Dozorci z Čtvrté dimenze znají více než vrchol lidské pyramidy manipulátorů. Znalosti jsou použity převážně k negativním účelům pod kontrolou Globální Elity. Členové této Elity jsou přímé inkarnace Vězeňských Dozorců nebo je jejich mysl jimi kontrolována. Jejich úsilí je centralizace moci. Jejich proces je velice pokročilý a globální úrovně díky moderní technologii. Jejich hra se jmenuje Nový Světový Řád. Snaží se představit světovou vládu, která bude kolonizovat ostatní národy. Svět centrální měny a banky, světové armády a mikročipové populace spojené přes globální počítač.

Tato idea je předávána od dob Atlantidy, možná i déle. Channelingové informace v chrámech Atlantidy jsou pravdivé. Civilizace, které se vynořily po Atlantidě, pokračovaly v iniciacích na různých úrovních znalostí. Mezi nimi byla Mysteriózní škola v Babylonu, Egyptě a Řecku, které schraňovaly jejich znalosti s velkým úsilím. Jakékoliv malinké znesvěcení a prozrazení bylo trestáno smrtí. Z těchto základů vznikla dnešní tajná síť. Tyto mysteriózní školy byly inspirovány negativními elementy z Čtvrté Dimenze a byly jimi kontrolovány skrze vědomí vysoce iniciovaných adeptů.

 

„Spojení všech Mysteriózních škol bylo přes tradice, které jim byly předány jako celé umění civilizace. Pocházeli od bohů nebo byly prezentovány, že jsou od nich – krátce řečeno byli to lidé s dalekými znalostmi. Byli to učitelé nevyvinutých ras…..“

„Tito ranní učitelé lidstva založili Mysteriózní instituce jako nejlépe fungující cestu pro instrukce nevyvinutému lidstvu. Duše se tak vyvinula na vyšší úroveň než v které je ta naše, protože byla řízena těmi, kdo věděli a nebyli narozeni zde na Zemi. Tyto znalosti lidstvo nebylo schopno vyvinout samo od sebe.“

 

 

Fragments Of A Faith Forgotten – G.R.S.Mead

 

Tato iniciace byla ze začátku negativní kvůli ambicím s lidstvem a později byla převzata s tímto vědomím. Velikou dominanci s negativní manipulací mělo Egyptské Bratrstvo od konce vlády faraóna Akhenatena, který zemřel okolo 1362 př.n.l. Přestěhoval se z Egyptského dvora do nového města El-Amarna a zde postavil Chrám Bratrstva pro esoterické iniciace. Když zemřel, jeho nástupce přestěhoval královský dvůr zpět do Théb, ale Bratrstvo zůstalo v El-Amarna a oddělilo se od státu. Během staletí se objevily další znalosti – např.od Katarů, kteří zničili mnoho katolických kostelů v Jižní Francii. Templáři po svém rozvoji ( období Katarů ) takticky odešli do ilegality a jejich vliv pokračoval až do dneška. Jsou součástí tajných organizací a mají stejný základ jako Kataři. Vzniklo mnoho tajných společenství ( Maltézští Rytíři ) ve všech kulturách. Arabské Bratrstvo Velké Lóže v Káhiře se stalo hlavní manipulátorem událostí.

Zaměření negativního Bratrstva je přesvědčit masy lidí, aby uvěřili starodávným nesmyslům, zatímco oni, jako manipulátoři si drží znalosti o přirozenosti a Tvoření a jak využít sílu mysli, zemské energetické pole a globální energetické sítě ( energetické linie známé různými kulturami jako čáry, meridiány a dračí linie ). Ale i privilegované iniciace také nezanechali čistotu informací skrze století. Do dnešních dnů pracují s pokroucenou verzí znalostí, ale i přes to jsou daleko pokročilejší v pochopení zákonů Universa než můžeme my najít v náboženstvích a ve výsledcích vědy. Největší nedorozumění negativního Bratrstva se vztahuje k síle lásky. Vědomí Vězeňských dozorců, které kontroluje mysl těch, kdo manipulují Bratrstvím, nerozumí lásce. Generují a konzumují negativní energie a nutí tak je produkovat lidstvem, povzbuzují je v tom. Pro toto vědomí je láska jak je česnek pro upíry. Bez lásky – energie, na které je Tvoření založeno – nejsou znalosti použitelné. Znalosti bez lásky je stav bytí, které stále kontroluje vyšší úrovně Bratrské sítě směrem ke Globální Elitě. Je to intelekt bez srdce a bez vyrovnané ženské části ( síly ).

Zbytky symbolů Bratrstva, které zůstaly do dnešních časů – pyramida, vševidoucí oko, svastika, beránek, obelisk a mnoho dalších. Obelisk je symbolem penisu Osirise, Egyptského boha. V legendě je, že byl roztrhán na mnoho kusů zlým Sethem ( Lucifer, Satan, Ďábel…. ) a když se jeho žena snažila dát ho znovu dohromady, sebrala všechny kousky kromě tohoto jednoho. Tyto legendy jsou více než symbolické a obsahují přímé vědění.

Obelisk a penis Osirise je v příběhu symbol mužské energie, která dominuje ve světě skrze zaznamenanou historii. Všichni z nás, a Tvoření jako celek, jsme v hledání rovnováhy a harmonie mezi opozity – negativním a pozitivním, mužským a ženským. Je to Jin a Jang tip síly v Čínské kultuře. Když jedna síla dominuje, vzniká nerovnováha, která se manifestuje jako nevyrovnané chování. Transformace planety probíhá skrze vyrovnání těchto sil tak, aby sloužily, ale žádná síla nedominovala. Potlačení ženské energie mužskou, která přinesla mužskou dominanci. To nebyla a není náhoda, bylo to zaranžováno Vězeňskými dozorci. Harmonie a vyrovnanost ve všech věcech = celistvost.Celistvost = nekonečný potenciál. To je poslední věc, kterou by Vězeňští dozorci chtěli, protože takové lidi je nemožné kontrolovat. Místo toho se snaží o naší nevyrovnanost. Disharmonie a nevyrovnanost = oddělení od vlastního Já. Oddělení od vlastního Já = limitní potenciál.

Dvě hlavní nevyrovnanosti v nás a všeobecně ve vězení je negativní dominance a mužská dominance. Není zde větší manifestace mužské převahy než ta, která je obsažena v hlavních náboženstvích a v tajné společenské síti. Znovuobjevení ženské energie je rozhodující k harmonizaci Země. Nejde jen o feminizaci, ale o znovuprobuzení ženské energie v mužské formě, která by změkčila mužskou dominanci a jejich program. Toto znovuvynoření ženské energie je symbolizováno jako „ návrat božství“.

Proto je vhodné, aby obelisk ( symbol mužské energie ) byl důležitý pro Bratrstvo celá století, protože to koneckonců bratrstvo, a ne bratr – a – sesterstvo. Tajná společenství jsou převážně s mužskou dominancí s vyloučením žen ze znalostí a rozhodujících pravomocí. Podívejme se např. na Zednáře. Takováto dominující organizace musí být nutně nevyrovnaná. Zednáři jsou jedna z nejdůležitějších tajných organizací, která je založena na struktuře a víře Bratrstva Mystických škol, jako jsou ostatní. Je to kult Vševidoucího oka, kult uctívání „bohů“ nebo „mistrů“ ze Čtvrté Dimenze. Tento zdroj manipulace stojí za Novým Světovým Řádem. Jedná se o fúzi starodávných esoterických znalostí, které se objevily z Babylonu, Egypta a Hebrejské Kabalistické školy. Vyšší úrovně Zednářů ještě uctívají „Boha“ nazývaného Jahbulon – Jah ( Hebrejsky Jehovah ), Bul ( Babylonsky Baal ) a On ( Egyptsky Osiris ).

Možná nejdůležitější úspěch Globální Elity – Bratrstva na cestě za světovou dominancí byla kolonizace Ameriky, země, známa dlouho předtím, něž byla oficiálně „objevena“. V celé historii lidstva byly 2 úrovně znalostí, které operovaly na této planetě. Jedna byla veřejně vytvořena pro masu lidí a skrze ni bylo lidstvo manipulováno a probíhala kontrola myšlení, zatímco druhá je známa pouze pro menšinu, převážně na úrovni Elity Bratrstva. Konvenční příběh o objevení Ameriky je jeden takový klasický příklad. Historické knížky vyprávějí o Kryštofu Kolumbovi, který se v roce 1492 při plutí na západ domníval, že dosáhl Indie a Dálný Východ, jenž již objevil Marco Polo. On řekl, že „náhodou“ objevil Západní Indii ( podle dnešní terminologie ) a to se také domníval do své smrti. Poté John Cabot v roce 1497 se svým synem Sebastianem přistál u Severní Ameriky. Podle oficiální historie zde není spojitost mezi těmito dvěma událostmi. Ale pokud se na to podíváme hlouběji, je zde spojitost – znalosti držené Bratrstvem, které se předávaly tajně od dob Atlantidy.

Podle 33.stupně Zednáře Manly P.Halla se John Cabot skutečně jmenoval Giovanni Caboto. Narodil se v Ženevě, kde se také narodil i Kolumbus. Potom přešel do Benátek. Byl včleněn do tajemství Křesťanského Bratrstva přes Johanity, kteří měli velký vliv se svými esoterickými doktrínami na Templáře. Podle legend navštívil „Moudrého Muže z Blízkého Východu“ stejně jako Kolumbus. Kolumbus měl vlastní spojení s Bratrstvem. Jeho otec byl členem Bratrské větve – Řádu Krista. Kolumbus byl také zapleten do skupiny, která následovala ideje Danteho, který byl členem Katarů a byl iniciován Templáři. Kolumbus často nosíval háv, který byl spojován s Františkány. Jeho syn tvrdil, že jeho otec zemřel v takovém rouchu. Kněží ve starobylém Egyptském Bratrském Chrámu v EL-Amarna měli podobný zvyk jako Františkáni v Kolumbově době. To jsou pouze některé spojitosti Bratrstva. Kolumbův tchán byl členem Rytířů Krista. Bylo to skryté jméno Templářů. Po jejich likvidaci se zbytek usídlil v Portugalsku pod jménem Rytíři Krista. Zde začali s námořnictvím. Objevitel Vasco de Gama byl Rytíř Krista stejně jako byl Princ Henry Navigátor, Velký Mistr Řádu. Kolumbův tchán byl jedním z jeho kapitánů a zdědil mapy a tabulky, které Kolumbus použil při „hledání“ Ameriky. Červený kříž na bílém podkladě byl symbol Templářů. Byl zakázán Papežem v časech čistky. Kolumbovy lodě pluly pod tímto znamením. Leonardo da Vinci a Lorenzo de Medici byli vysoce postavení v Bratrstvu tajných společností. Ti podporovali Kolumba. To podporuje, že objevení Ameriky nebyla žádná náhoda. Mnoho objevitelů a kolonizátorů bylo členy Bratrstva. Věděli, co hledají, protože měli mapy světa předávané po tisíce let Bratrstvem od dob Atlantidy.

1513 Piri Reis vytvořil mapu znázorňující kontinent Antarktidu, která do té doby nebyla prozkoumána. Oficiálně byla objevena až za 300 let. Americká Airforce tvrdí, že tato mapa neuvěřitelně souhlasí s seismickým profilem vytvořeným Švédsko- Britskou expedicí v roce 1949. svět byl zmapován daleko dříve než začala startovat nová civilizace. Kolumbus a Cabot objevili Ameriku z jednoho prostého důvodu : věděli, co je zde.

Kolonizace Ameriky, zvláště Severní Ameriky byl dlouho plánováno Novým Světovým Řádem. Sir Francis Bacon, Kancléř Anglický, byl členem Bratrstva ve vysoké hodnosti. Byl Velký Velitel Bratrského Řádu zvaného Rosecruciáni a byl velice zapleten do podzemních operací Templářských Rytířů. Předal znalosti tajně v kódech, které byly obsaženy v pracích například Shakespearea, které sám napsal. Shakespearovi hry jsou mýty. Bacon využil síť k povzbuzení ke kolonizaci Severní Ameriky.

Ne všichni členové Bratrstva měli negativní zaměření. Někteří byli pronásledováni těmi vyššími, protože chtěli pracovat pro dobro všech. Neměli ponětí o despotismu, který byl znám jen pouze některým. Skutečná agenda byla známa pouze Vězeňským Dozorcům ze Čtvrté dimenze, kteří byli zapojeni do konspirací po tisíce let.

V jeho práci, Nová Atlantida, Bacon vydal jeho vizi nového světa, v kterém je síla použita tajnou společností. Salomonovým chrámem. V vizi privilegovaná elita studuje tajnosti vědy a jedná jako neviditelná vláda, rozhodujíce o tom, co bude lidem řečeno a co ne. Vše zde je jako dnešní tajná manipulace událostí a informací. Je to cesta, jak může menšina ovládnout nás všechny. Ale Bratrstvo neví, že jsou ovládáni Vězeňskými dozorci, kteří jimi manipulují.

Jiné významné jméno v této periodě je Dr.John Dee, adept a oficiální astrolog Královny Elizabeth I. byl její neoficiální tajný agent a podepsala jeho zprávu 007. v jeho diáři, napsaném v Praze v roce 1586, popisuje střetnutí s „malým mužem“, jehož chodidla se nedotýkají země, který se přemísťuje v ohnivém oblaku a který vzešel do oblohy po „velkém pilíři ohně“. V Praze dal Dee Císaři Rudolfovi ilustrovaný manuskript, napsané v kódech, tvrdíc, že jej napsal Roger Bacon, Františkánská mnich, který svrhl kostelní autority s jejich ideami a názory. Obsahuje proroctví mikroskopu, teleskopu, auta, ponorek a letadel a víru, že Země byla koule. Všechna tato fakta byla předána ze 4.dimenze. roku 1912 tento manuskript bylo koupeno americkým knižním obchodníkem Wilfridem Voynichem a stalo se známým jako Voynův Manuskript. Stovky rostlin zde vyobrazených nikdy nerostli na Zemi. Mnoho tkanin pod mikroskopem zobrazují hvězdné systémy a konstelace. Je přesně vyobrazena Andromeda z úhlu, z kterého nemohla být viděna ze Země.

Dee byl Adept a chanellingový kanál velkých znalostí. Tvrdil, že komunikuje s andělem s kouzelnickou hůlkou. Znalosti držené v tajné společnosti byly velice pokročilé od těch, které masy lidí mohly znát. Znalosti o existenci Ameriky měla Čtvrtá dimenze manipulátorů, kteří vedli Kolumba a Cabota.

První stálé osídlení Angličanů v Severní Americe bylo založeno v Jamestownu ve Virginii v 1607. mezi nimi bylo mnoho členů rodiny Francise Bacona. Dále ji osídlili Španělé a Portugalci. Indiáni byli bez lítosti zotročeni a jejich kultura byla zničena. Tisíce osadníků vyplulo z Evropy a začalo pod taktovkou Bratrstva šířit křesťanství. Rozdělili se na protestanty a katolíky. Způsobili tím rozdělení a konflikt a vzrostla síla Papeže.

USA je klíčovou zbraní Bratrstva ve snaze po světové dominanci. Zednáři po Anglické civilní válce prošli změnami, zejména z počátku 1700. do té doby jen ti, kteří stavěli budovy, mohli být členy Svobodných Zednářů. Od této doby začali se aktivovat spekulativní Zednáři. Je pravděpodobné, že Francis Bacon stál za touto transformací. Centrum Svobodných Zednářů byla Velká Lóže ( vznikla roku 1717 v Londýně ), která se stala známou jako Mateřská Velká Lóže Světa. Byla centrem Zednářské manipulace povzbuzující ostatní lóže založené v Evropě, v Britském Impériu a Americe. Mnoho jiných verzí Svobodných Zednářů byly představeny včetně York Rite a Scottish Rite Michala Ramseye ( založeny na stejném základě jako Templářští Rytíři ). Scottish Rite má 33 stupňů iniciace a dnes má ohromný vliv na politiky, ekonomy, armádu a strážní společnosti Británii, Evropě, USA a v ostatních mnoha zemích. New York byl pojmenován podle York Rite Svobodných Zednářů.

Bratrstvo plánovalo nezávislost USA vlády a Britské vlády. Neplánovalo však nezávislost na Bratrstvu. Povzbuzováni Mateřskou Velkou Lóží v Londýně, Svobodní Zednáři v mnoha koloniích Ameriky začali agitovat a intrikovat proti Britské vládě. Ekonomické krize byly inscenovány a použita byla také válka mezi Británii a Francií. V beznaději Britská vláda zavedla vysoké daně v Amerických koloniích. Byla to operace, která byla vytvořena a koordinována Globální Elitou, která byla opakována znovu a znovu. Síť v Anglii, jako v každé zemi, je tvořena klíčovými bankety, politiky a nejdůležitěji, jejich politickými poradci. Tajně ovládali události, které způsobili ekonomickou krizi v Anglii. Poté radily Britské vládě, že jediná cesta, jak se dostat z těchto trablí, je vybírání vysokých daní v Amerických koloniích. V tu samou dobu americká odnož Bratrstva vybičovala nepřátelství proti této akci a obratila jej do požadavku nezávislosti na Anglii. Ta samá síť manipulovala oběma stranami. Tak byly vytvořeny všechny hlavní války a revoluce.

 

„Mystické aliance mohou jednat pouze skrze tajné společnosti…..Jinak jsou neschopni. Postupně, jak potřebovaly, se rozdělily do odlišných skupin, které byly zdánlivě v opozici a někdy zastávaly opačné postoje v náboženství, politice, ekonomice a literatuře. Ale všichni jsou spojeni, ovládáni z neviditelného centra, kde je ukryta síla, která pohybuje veškerou mocí světa“.

 

 

 

Historie et doctrine des Rose-Croix

 

P.Sedir, Paris 1910

 

Opozice Amerických kolonií dovedla Britskou vládu ke stáhnutí nových daní, vyjma těch, které se týkaly čaje, ale hněv nepřestával. Bratrstvo nechtělo. Členové Lóže Svobodných Zednářů v Bostnu, vedená Junior Wardenem a Pul Reverem se přestrojila za indiány a hodila v přístavu do moře bedny s čajem. Byla to tazv. Bostonská čajová Party, v době večeře u domu Bradlee Brother, kteří oba byli členové Bratrstva. Tento moment byl začátkem války za „nezávislost“.

Vedoucí revolucionáři a ti, co podepsali Deklaraci o nezávislost v 1776 byli téměř všichni Svobodní Zednáři. Georgie Washington, první prezident USA, byl vysoce postavený Svobodný Zednář a jeho 2 generálové ve válce byli Zednáři. Z 56 mužů, kteří podepsali nezávislost, bylo 50 známých Zednářů. 17 prezidentů, kteří začali ve Washingtonu, byly členové Řádu. Druhý prezident John Adams patřil k tajné společnosti DRAKŮ, pojmenované po magnetických energetických liniích v Zemské síti. Studoval posvátnou geometrii obsaženou v energetické síti a věděl, jak tuto sílu využít.

Jeden ze zakladatelů USA byl Benjamin Franklin, první Velký Mistr Svobodných Zednářů z Pensylvánie. Stal se přítelem Sira Francise Dashwooda, kancléře Britského pokladu a zakladatele tajné společnosti Klubu Pekelného Ohně. Franclin se stal členem společně s Princem z Walesu. Cestoval do Francie agitovat francouzské Zednáře pro Americkou revoluci a dále i německé. Franklinovo spojení s francouzským Bratrstvem bylo velmi úzké a stal se tak členem Lóže San Juana a Devíti sester, která ve spojení s Velkou Orientální Lóží v Paříži spustily francouzskou revoluci v roce 1789. franclin byl Velkým Mistrem Devíti sester.

Svobodní Zednáři manipulovali a vyhráli Válku o Nezávislost poté převzali kontrolu nad novými USA. Oni a ostatní Bratrstvo nikdy nepřiznali tuto kontrolu. Jak vhodné potom bylo, když zakladatelé si vzali jako symbol Velkou pečeťAnuit Coeptis a Novu Ordo Seclorum ( hlásající narození, tvorbu nebo příchod z Nového Řádu Věků ). Jinými slovy vytvoření Nového Světového Řádu. Vytvoření USA byl obrovský krok k centralizaci globální síly. Rozhodnutí dát symbol pyramidy/Nového Světového Řádu na dolar bylo realizováno členem 33 stupně Svobodných Zednářů – Franklinem D. Rooseveltem v roce 1935. Socha svobody je dalším symbolem, který byl dán Americkými Svobodnými Zednáři za součinnosti Francouzského Velkého Zednářského Řádu Orientu. USA, která zahrnovala symbol klasického Bratrstva ( Vězeňští dozorci ). Ten sahá zpět až ke starodávnému Egyptu společně s pyramidou a vše-vidoucím okem. Tento symbol jsou vlastně 2 Latinské fráze –

 

 

číslo 4

číslo 4

Po válce bylo dále těsné spojení Anglie a USA a to přes tajné společnosti a vládnoucí rodiny. Americká válka za Nezávislost byla první ze série“lidských revolucí“, které byly vytvořena a podporovány Bratrstvem. Pod vlajkou svrhnutí monarchie bylo nastoleno jiné diktátorství nazývané komunismem, fašismem nebo měkčeji – demokratismem, který byl a je vládou Elity.

Souhrnně : pyramidální struktura lidské společnosti byla vytvořena pod vlivem a taktovkou negativních manipulátorů ze Čtvrté dimenze – Vězeňských dozorců. Ti kontrolují z vrcholu pyramidy GLOBÁLNÍ ELITU. Ti manipulují s nižšími úrovněmi pyramidy – politiky, bankéři, průmyslem, obchodem, médii, armádou……Každá nižší úroveň neví, co zná úroveň nad ní a nikdo z nich neví, co znají Vězeňští Dozorci. Je to manipulační ráj, kde většina lidí neví, jakou částí jsou a jaký bude finální cíl. Je to manipulace slepé lidské masy.

 

ZDROJE

1 Profesor G.R.S. Mead, Fragmenty Víry Zapomenutý (Theosophical Vydavatelská Společnost, Londýn, 1906)
2 Mužný P. Hall, Americký Úkol S Osudem: Adepti V Západní Esoterické Tradici, Rozdělit Pět (Filozofické Výzkumné Společnosti, Los Angeles, 1979 ) p58

3 To je zajímavé dívat se na kde symbol červeného kříže je používán dnes. Ne celý z nich bude známky Templar kontroly, možná, ale mnoho jistě vůle

4 Dopis u Lt. Plukovník Harold Z. Onlmeyer, Velitel, 8 Průzkumu Technický Squadron (VAK), Spojené Státy Airforce, Westover Airforce Základ, Massachusetts, k Profesoru Charlesovi H. Hapgood, Keene Vysoké Školy, New Hampshire, na Červenci 6th, 1960. Citovaný u Grahama Hancocka v Otiskách Prstů Z Bůhs (Heinemann, Londýn, 1995 ) p3
5 Ibid
6 Extra-Terrestrials Mezi Nás, p76
7 Extra-Terrestrials Mezi Nás, p80
8 Amerického Úkolu S Osudem, p95
9 Ibid p96
10 Enrique De Vincente, “The Okultní Kořeny Nového Světa Order”, Projev časopis,
(1993 ) Vol. 1, Ne. 2, plO
11 “The Okultní Kořeny Nového Světa Order”, plO
12 Jan Dodávky Helsing, Tajné Společnosti A Jejich Část V 20. Století (Ewertverlag, Grand
Kanada, Španělsko, 1995 ) p215

 

 

 

PAPÍROVÁ MOC

 

Nový Světový Řád naplánoval další fázi kontroly a to prostřednictvím fenoménu peněz. To je proces, v kterém banky půjčují peníze, které neexistují a ty musíš platit úrok. A čemu se rovnají dluhy? Kontrole.

První bankéři byli Templářští Rytíři. Získali značné bohatství na svých křižáckých výpravách za podpory křesťanů od lidí, kteří si chtěli koupit místo v Nebi. měli nejbohatší organizace v zemi a jejich chrámy v Paříži a Londýně se staly finančními centry. Král Filip IV. Za přispění papeže Klementa V. zničil Templáře – jejich výsadu neplatit daně. Velký Mistr Templářů Jacques de Molay byl upálen na kůlu a hnutí přešlo do ilegality. Operovalo přes jiné organizace

Oběživo v těchto časech byly drahocenné mince ( zlato nebo stříbro ). Jejich vlastníci je ukrývaly v sejfech u zlatníka. Ten mohl vydávat papírové potvrzení na základě výše depositu a majitelé mincí mohli tak platit své dluhy. Postupně se toto potvrzení stávalo platidlem. Zlato a stříbro bylo málokdy v pohybu. Dnes je stejným způsobem vytvořen pohyb peněz v číslech na počítačích.

Zlatníci si uvědomovali, že vždy se vybere jen část zlata a stříbra v depositu, ne vše najednou. Proč by nemohli vydat bankovky i ostatním lidem, kteří by za ně mohli platit úrok? A tak vydali bankovek více než bylo krytí. Je to vlastně popis dnešního bankovního systému.

Lidé a vlády jsou ponořeny do dluhů a zoufale se snaží zaplatit úrok z peněz, které nikdy neexistovaly a existovat nebudou. Banky mají jen 1/10 toho, co půjčují, mají však za to 10-ti násobky úroků. V některých zemích je pravidlo, že v případě kdyby mnoho lidí chtělo najednou peníze, banky by se zavřely. Banka vytváří peníze ze vzduchu na obrazovce. Banky neslouží lidem, ale jen nás využívají.

Jestliže upadneme do dluhů, banky nám vezmou za neexistující peníze existující majetky – auto, dům……S každým placením podporujeme tento systém Globální Elity, která půjčuje neexistující peníze a vrhá stále více lidí do dluhů.

V 18 st. byl tento bankovní systém skokově rozšířen prostřednictvím Domu Rothschildů.

Mayer Amschel Bauer ( později Rothschild ) se narodil 1743 ve Frankfurtu. Vzal si Gutle Schnaper v roce 1770. Spolu měli 5 chlapců a 5 děvčat. Byl vysvěcen rabínem, ale krátce pracoval v Oppenheimer bank v Hannoveru a stal se půjčovatelem peněz. Byl agentem Williama IX. Ten zdědil velký rodinný majetek v Evropě v odhadu asi 40 mil.USD. Byl naakumulován při Válce o Nezávislost jako nájemné jednotek, které zde válčily.

Rothschildovo impérium tedy vzniklo zpronevěřením Amschela majetku od Williama, který je vlastně ukradl vojákům. 3 mil.USD dala Britská vláda Williamovi, aby je vyplatil vojákům, ale ten si je nechal pro sebe. Dal je Rothschildovi, aby je skryl před Napoleonovou armádou. Ten je však poslal po svém synovi Nathanovi, aby založil Londýnské odvětví své rodinné říše. Nathan koupil velké množství zlata z Východní Indické společnosti a použil jej pro financování Duke Wellington vojenské. To byl začátek jejich obrovského bohatství. Nesmíme zapomenout, že peníze, jako všechno, jsou energie. Můžou být použity jak pro pozitivní, tak i pro negativní účely a nesou záměr, který je skryt za nimi. Jejich říše byla postavena na negativní energii.

Dům Rothschildův byl postaven v Berlíně, Paříži, Vídni. Mayerovi synové měli z nich příjmy. Dnes je holding Rothschilda v držení Korporace 5 šípů v Curacau a Torontu. Symbol pochází z Rothschildova symbolu orla s 5 šípy v pařátech – má to význam 5 synů. Jejich kolosální skok v bohatství byl skrze financování sítě Bratrstva – vytvoření válek a revolucí, často půjčující obou stranám. To můžeme vidět i u bankovní elity jako standardní operaci. Je snadné vytvořit konflikt, musíme mít jen kontrolu na diktátorem nebo vládou. Pomoci jim vybudovat armádu a správně je instruovat k napadnutí jiných zemí.

Obecné pravidlo, že nikdo ve válce není vítězem, je lživé. Bankéři vždy vyhrávají. Půjčují peníze, které neexistují oběma stranám a inkasují obrovské úroky za ně. Financují továrny, které vyrábí oběma stranám potřebnou výzbroj a zbraně. Takže neexistující peníze půjčují na mnohokrát a úroky se jim vrací z mnoha stran. Poté, co se ve válce země zničí, bankéři jim půjčí na obnovu jejich infrastruktury. Tak si získají nad nimi kontrolu. Rothschildovo impérium v tom bylo velice zručné. Rothschildovo impérium stálo za americkým obchodem i bankovním impériem zároveň. Brilantně skryly svoji sílu za frontmany a organizacemi.

Ale bankéři toto všechno nemohli zvládnout sami. Potřebovali pomoc Bratrstva a jejich sítě k manipulaci okolností, do kterých se konflikty dostanou. Rothschildovi byli obklopeni Svobodnými Zednáři a Napoleonem, kterému radili v politice expanze. Přesvědčili ho, aby při napadení Egypta vyplenil posvátná starodávná místa znalostí a artefaktů, které potřebovali pro své rituály. Napoleon přivezl masivní Egyptský obelisk do Paříže. Poté s dostal do Londýna jako jehlice Kleopatry. U Waterlo roku 1815 Wellington porazil Napoleona. Nathan Rothschild však na anglické burze rozhlásil, že Wellington byl poražen. To nastartovalo paniku na trhu a každý se snažil prodat akcie Anglického kanálu za jakoukoli nízkou cenu. Nathan vše koupil. Po několika dnech však přišla zpráva, že vyhrál. Akciový trh šel okamžitě nahoru. Nathan okamžitě prodal akcie, které tajně koupil. Tento postup byl používán v minulosti a slouží k manipulaci na finančním trhu dodnes.

Nathan 2500 x znásobil během 5 let jejich kapitál. Založil bankovní koncern N.M. Rothschild a Sons v Londýně s pobočkami v Paříži, Berlíně, Vídni a Neapoli. Vše za účelem operovat na burzách a poskytovat půjčky vládě a ostatním. Patřily mu také organizace, které pracovaly pod jiným jménem, aby zůstal skryt jeho vliv. Je to dnes tak, že za mnoha jmény se skrývá ta samá organizace.

 

„Půjčka Waterloo z něj udělala jednoho z nejbohatších kapitalistů v Evropě. Sídlo měl v Londýně. Půjčoval vládám Francie, Rakouska, Pruska a Ruska. Jediné zemi, které se vyhýbal bylo Španělsko, kde jej znali, jak k bohatství přišel“.

„Spolupracoval s bratrem, kterému mohl důvěřovat. Stal se lordem a mistrem na finančním trhu světa a samozřejmě virtuálním mistrem všeho jiného. Dotoval státní příjmy v Jižní Itálii ministrům, pěšákům a monarchům, kteří rozhodovali podle jeho rad a byli jím řízeny“.

 

Když Nathan zemřel tak jeho nejstarší syn Lionel převzal jeho místo v N.M. Rothschild. Pokračoval v masivních půjčkách Britské a Americké vládě a ostatním jako Egyptu. To zahrnovalo i půjčku Anglii ve výši okolo 80 mil. USD na Kriminální válku, v které zemřelo desítky tisíc lidí. Lionel byl zároveň po 20 let agentem Ruské vlády. Byl úspěšný s jeho nejstarším synem Nathanem Mayerem, který se stal prvním Lordem Rothschildem a byl pozvednut do šlechtického stavu. Převzal křeslo v Britské Sněmovně Lordů v roce 1885. Stal se guvernérem The Bank of England s nedozírnou mocí a vlivem nad světovým finančním systémem. Banka byla rukou Globální Elity. Dále pokračoval v manipulaci událostí a rozšiřoval sílu.

Je to jen nástroj k ovládání celého lidstva, kdy na konci všeho stojí mocní Vězeňští dozorci z Čtvrté dimenze.

Bankovní síť Globální Elity byl vtvořen přes centrální banku v každé zemi, které mezi sebou spolupracují v manipulaci systému po Evropě a USA. Celé dění bylo později koordinováno Bankou Mezinárodní dohody v Basle ve Švýcarsku. Mohli jsme si všimnout, že Švýcarsko bylo vždy stranou, když Evropa šla do války. Je to proto, že je finančním centrem Globální Elity. Myšlenka centrální banky v každé zemi je také výsledkem Elitářské inspirace. Začalo to v roce 1609 založením Bank of Amsterodam, poté následovala Bank of Hamburg v roce 1619 a Bank of Sweden v roce 1661. byly pověřeni potomky bankéřů z Benátek a Ženevy. To byli Warburgové z Hamburgu, kteří byli potomci rodiny Abraham del Banco – největších benátských bankéřů. Manipulátoři za Bank of Amsterodam byli ti, kdo stáli za holandským Williamem Oranžským, který převzal anglický trůn v roce 1689 za pomoci Oranže Order. Ten udělil povolení ke vzniku Bank of England v roce 1694. Někteří badatelé poukazují na to, že všichni evropští monarchové mají spojitost s Williamem. Odpor Parlamentu k bance byl překonán, když vrhl Anglii do války s Francií a potřeboval půjčit neexistující peníze Britské vládě. Fantastický úrok zaplacen z peněženek obyčejných lidí formou daně z příjmu. Tím se narodila instituce nazvaná Národní dluh.

Vedoucí částí Globální Elity na vrcholu lidské pyramidy je skupina známá jako Černá šlechta, z které pochází rodiny jako Warburgové z Hamburgu. Jsou to tvůrci bankovního systému, jaký dnes známe. Jsou také síla, která stála za Normani při dobytí Anglie ve Válce Hastingů, vedeném Williamem Dobyvatelem v roce 1066. později, když založily Ženevu, stály za Robertem Brucem, který dobyl Skotsko. Stály také za zvolením Williama Oranžského anglickým králem. Skrz něho založily Bank of England a známou East India Copany, která vládla obchodu s drogami v Ásii. Abraham Lincoln aby snížil vládní dluhy, nechal vydat“Greenbacks“ – volné peníze. To bylo však nebezpečné pro banky a tak jej nechaly zabít Johnem Wilkesem Boothem ( agent House of Rothschild ). Po jeho smrti bylo vydání takovýchto bankovek zakázáno.

Proti úsilí dvou opozičních zakladatelů centrálního bankovnictví v USA – Thomasu Jeffersonu a Jamesu Madisonu, zakladatelům první US Central Bank stál jejich kolega Alexander Hamilton, který rozběhl Bank of New York. Byl tajně spojen s Bank of England a Rothschild Empire, které reprezentovaly vlastně to samé. Georgie Washington, vysoký hodnostář Svobodných Zednářů, po svém zvolení v roce 1789 dosadil na pozici tajemníka financí Hamiltna. Ten hájil jeho zájmy v US Central Bank a z ní vytvořil Bank of the United States. Bank of England kontroluje nyní americkou ekonomiku. Prezident Andrew Jackson měl odvahu převzít Bank of the United States. Centrální banka tak přestala existovat.

Elite převzala intriky zpět kontrolu na US ekonomikou. Chtěli 2 věci :

 

  • novou centrální banku s kontrolou nad vypůjčením peněz od jednotlivých národů
  • představit federální daň z příjmu a tak mít kontrolu nad státními příjmy

 

Elite podporovala volby prezidenta Woodrow Wilsona v roce 1909. Byl to front men a politická loutka a Rosekrucián. Skutečnou moc měl muž zvaný „Kolonel“, Edward Mandel House, který zde byl jen j pro jeden důvod a to sloužit Elitě. Takže Elita instruovala Colonel House a ten Woodrow Wilsona. Vše se dělo pod záminkou demokracie.

Bankéři Elity se potkali na místě zvaném Jekyl Island v Georgii, aby dali dohromady účet, který bude představen nové US Central Bank – Federální systém rezerv. Cestovali tam luxusním privátním vlakem, který vlastnil Senátor Nelson Aldrich, plitický mírový mluvčí Elity ve Washingtonu. Jeho dcera Abby se vdala za Johna D.Rockefellera. 4 roky poté komentátoři a historikové odmítali významnost tohoto setkání. Nyní je však akceptováno, ale považováno stále za bezvýznamné. Byl to moment převzetí US ekonomiky Elitou, lidmi, kteří založili organizaci nazvanou Federální Systém Rezerv, který není ani federální, ani rezervní!

V roce 1902 poslali Rothschildi agenty Paul Warburga a jeho bratra Felixe do Ameriky „znovuzřídit“ US bankovnictví vhodné pro zájmy Rothschildů a Elity. Další bratr Max Wartburg zůstal doma ve Franfurktu, aby rozvíjel rodinné bankovnictví. Po příchodu do USA Paul Warbirg se oženil s Nina Loeb ( firma Loeb, Kun and Copany, která byla kontrolovaná Rothschildy ) a Felix si vzal Fredu Schiff, dceru Jakoba Schiffa, hlavu této firmy. Tak se staly překvapivě oba bratři partneři v této firmě a Paul dostal roční plat ve výši 0,5 mil.USD ( na začátku minulého století! ). Připravoval půdu pro zavedení daní z Federálního Systému Rezerv na lidi v USA. Vše pro Rothschildy a pro své životní partnery. Tento okruh lidí se mezi sebou křížil, jak jen to bylo možné. Tak si zajišťovaly geny pro udržení peněz v rodinách. Když Jacob Schiff přijel do Ameriky, oženil se s dcerou Salomona Loeba, aby založil firmu Kun, Loeb and Co. Jacob Schiff byl jeden z klíčových manipulátorů v 1 ½ minulého století.

Federální systém rezerv je kartel privátních bank, z kterých je nejmocnější Bank of New York. Do dnešních dnů kontroluje US ekonomiku a tím působí na vše v našich životech. Skrze odnože US a jejich spojení jako je J.P.Morgan, Kun, Loeb and Co., Rothschild Empire kontrolují systém New York bank. Federální systém rezerv kontroluje vládu. Jde vlastně o kontrolu Elity. Kartel půjčuje US vládě peníze, které neexistují a tak mají jistotu, že lidé si půjčí od bank a stanou se dlužníky. Elita musela vymyslet cestu, jak přesvědčit americkou veřejnost o svoji platné e nutné existenci. Dále také o nutnosti dluhů vlády na základě Federál Reserve Bill, který vznikl v roce 1913, krátce před Vánocemi, když mnoho kongresmanů bylo již doma u svých rodin a nemohli pružně reagovat.

Nyní Elita kontroluje Americkou vládu přes půjčené peníze a úroky umožňujíc jim, vytvářet boom nebo naopak úpadek, kdy se jim zachce. Cesta, kterou představili Federální daň z příjmu byla velice odvážná, ale nesmíme zapomenout na jejich drzost. Zakomponovali vše do právních předpisů. To vyžadovalo souhlas 36 států. Pouze 2 státy souhlasily. V demokracii by vše bylo odmítnuto. Státní Kancléř Flander Knox informoval Kongres, že přijetí Federální daně z příjmu je nezbytné a je ho potřeba právně přijmout. A tak se i stalo. V roce 1985 jeden americký podnikatel se začal kvůli tomu soudit a vyhrál. Napsal na Internal Revenue Service, že Federální daň z příjmu je zlodějina a vše uveřejnil. Mnoho lidí si myslelo, že je to novinový padělek. Ale nebyl.

Ovládání přes politické a lidské události zesílilo s zvýšením pout tohoto fiktivního peněžního systému, který expandoval po celém světě. Dal bankéřům Elity sílu k manipulaci válek a revolucí. Jiná větev Bratrstva byla oficiálně započata německým profesorem Adamem Weishauptem 1.Května 1776. jejich snažením bylo infiltrovat se do všech míst moci na celém světě. Byly nazvání Bavorskými Ilumináty. Navenek byly složeni z Bratrské linie, která byla zdánlivě nespojena, ale za scénou manipulovali a řídili ty samá kontrolovaná centra. Jednou řekl:

 

„Velká síla našeho Řádu leží v utajení. Neobjeví se naše jména, ale pouze přezdívky, jiná zaměstnání“.

 

To se týká všech Iluminátů. Tajná společenství Bratrstva tajně intrikovali ke zničení evropských monarchů, které nahrazovali republikou nebo méně častěji jim vzali skutečnou sílu a nechali je jako loutky v čele. Monarcha byl nechán v případě, když podporoval Ilumináty ve snaze vytvořit Nový Světový Řád. Když ne, byli odstraněni. To však bylo nebezpečné, a proto stále více používali volby svých kandidátů, kteří byli vždy za pár let převoleni. Když kontroluješ peníze a média, kontroluješ i kdo se dostane na politickou špičku nebo do vlády. Iluze nazvaná směšně demokracie je báječná pomůcka pro Ilumináty / Globální Elitu. Byl to jejich výtvor a poslední, co není demokratické.

Francouzská revoluce roku 1789 byla stále se opakující metoda, jak dostat do čela nedemokratického monarchu a parlament. Jediný opravdový rozdíl mezi typy vlád je, že jeden je diktátorstvím a druhý „svobodou“. A lidé, kterým vládl diktátor v jakékoliv formě, touží po demokracii. Stávají se rebelové. A tak se zkonstruuje iluze změny vlády. Je to jakási divadelní show. S manipulací událostí a voleb přes intervenci a korupci, mediální sílu je si Elita jista, že bude dosazen jejich vybraný prezident a vláda. Lidé se diví, proč jsou tito lidé po volbách nekompetentní a zkorumpovatelní. Teď již to víme. Proto jsme přesvědčováni, že žijeme ve skutečné realitě. Jedna forma diktátorství je vyměněna za jinou.

 

ZDROJE

1 Židovská Encyklopedie, Vol. X, p499
2 George Armstrong, Rothschilds Peněžní Důvěra (1940 ) p22
3 Eustace Mullins, Světový Řád, Naše Tajná Pravítka (Ezra Buší Do Institutu Civilizace, Staunton, USA, 1992 ) p7

4 Já jsem také viděl tuto citaci připsaný k později Rothschilds.
5 Rothschilds, Finanční Pravítka Národů, pl67
6 John Přednostů, Rothschilds, pl04-105
7 Židovský Encylopedia, Vol. 10, p501-502
8 Já říkám “Dutch”, ve skutečnosti on byl předtím Německý princ od domu Nassauu. Interestingly, další Německý princ by přiženil se do Holandské královské rodiny v tomto století. To byl Princ Bernhard, z kterého mnohem více pozdnější.
9 Světový Řád, Naše Tajná Pravítka, p25
10 Světový Řád, Naše Tajná Pravítka, p25
11 Ibid p276
12 Tajných Společností, pl22
13 Tam je další řada myšlenky, která navrhne, že Lincoln byl zabit protože on odhalil příliš mnoho tajemství Bratrství společnosti z kterého on byl člen. Já budu popisovat černé esoterické východisko pro Globální Elitu/bratrství v pozdější kapitole

14 Titul ‘Colonel’ byl čistě čestný. On vlastně nikdy sloužil.
15 Sobotní Večerní Pošty, (Únor 9,1935) p25
16 Rothschild Peněz Věří, p41
17 Tajných Společností, p109
18 Mcnair Wilson, Život Napolean, p38
19 Řídit A.H.M. Ramsey, Bezejmené Válečné (Omni Publikace, Londýn, 1952 ) p25
20 Ibid p25
21 Bezejmená Válka, p26
22 Rabbi Marvin S. Antelman, Vyloučit Opiát (Zahavia Ltd., Nový York-Tel Aviv, 1974)
23 Tajných Společností, p110-112
24 Bezejmená Válka, p29
25 Ibid p33

 

SVOBODA ZVANÁ LÁSKA

 

Můžeme být pravdivý pouze v tom, že budeme respektovat sami sebe a milovat sami sebe. Ale milovat lidství, kolektivně a individuálně se zjišťuje, že je těžké. Jak z toho vyplývá, projektujeme do světa naši nelásku k sobě, dokonce sebenenávist, duchovní rakovinu v nás. Vnitřní nádor se stává vnějším. Někteří z velice agresivních lidí nenávidí sami sebe a nemají k sobě žádnou úctu. Jestliže změníme naše myšlenky a postoje, vše se změní. Jestliže vyléčíme sami sebe, vyléčíme svět. Vědomí Vězeňských Dozorců toto vše ví. Pokud budou udržovat vnější chaos, tak vědí, že ten způsobí vnitřní chaos a konflikt v nás. Potom budeme vysílat myšlenkové vlny, energii, která reflektuje náš vnitřní stav nemoci a disharmonie a vytvoříme disharmonické prostředí pole Země. To vytvoří disharmonii planetární, která je nezbytná pro udržení vibračního vězení. Dogmatická náboženství jsou fantasticky efektivní po tisíce let jako palivo a exploze emocí jako je vina a strach a pocit bezcennosti. Povzbuzovali lidi k víře v Bibli a kněze, protože neměli důvěru sami v sebe a uvědomění, že mají právo a nekonečný dar tvořit svá vlastní rozhodnutí. Tak jako náboženství vznikala „další náboženství“ ve formě politiky, ekonomiky, vědy, bankovnictví……všem těm jsme dali právo určovat, co si máme myslet a jak se cítit. Byli jsme povzbuzováni odmítnout svůj vlastní nekonečný potenciál. Jsme „zrozenci hříchu“, nazýváni také „obyčejnými lidmi“, „děti ulice“ anebo jak politici rádi popisují „ děti, o které se musí postarat vyšší inteligence“.

Nejsme obyčejní lidé. Nejsme běžní lidé. Jsme nádherným vyjádřením jednoho vědomí, které je Tvoření. Každý aspekt je jedinečný, speciální a milovaný Zdrojem. Každý je na nekonečné cestě evoluce skrze zkušenost a všichni máme potenciál dělat cokoli a být čímkoli, čím chceme být.

Proces probuzení a odprogramování bude tvrdý a bude nás dusit, když půjdeme cestou přes naprogramované odpovědnosti jako je vina, strach a pocit méněcennosti. Každou vteřinu si bereme energii z okolního vesmíru z jiných úrovní našeho vlastního vědomí. Je to ve formě pocitů, intuice. Toto spojení energie je skrze základní čakrutemné emoce, které nás žerou, zbavují uvolnění a jsou hlavní příčinou nemocí jako je rakovina a srdeční problémy. Blokují nebo zmenšují přírodní, mocný tok intuitivní energie, které nás potom míjí. v genitální oblasti, odsud po hlavním páteřním kanálu do ostatních čaker. Odsud jsou atakována všechna těla – emoční, fyzické, mentální a duchovní. Jestliže energie plyne harmonicky, operujeme s plným intuitivním potenciálem, ale ten dosáhneme jen, když jsme v míru sami se sebou. Všechny emoce jako strach, vina a zlost ( odpor ) jsou energie. Jsou hluboce uloženy jako

Tyto bloky energií si můžeme představit jako velké skály v rozlehlé tekoucí vodě, zpomalující tok a způsobující disharmonii jako čeří vířivka klidnou hladinu. Vibrační vězení je jako uzel negativní energie, který zadržuje proudění energií v této části vesmíru. Když se držíme viny a strachu, jsme odpojeni od naší pravdy, celistvosti a sami sebe. Ale když se na to podíváme pozorně, je to vše směšné a absurdní. Strach, vina a zlost jsou emoce, které nemusíme cítit. Jsou vytvářeny pro zamknutí nás do programu, který trvá a sílí celé generace.

 

 

STRACH

 

Podívejme se na spodní linii lidské existence. Na něco, čeho se nemůžeme zbavit. Dnes je první den zbytku naší nekonečnosti. Zdroj všeho má lásku pro všechny, je rovnocenná, za slovy a věčná. Jakmile se znovu spojíme se svými rovinami, které jsou mimo zablokované vibrace, můžeme začít vysílat tuto neuvěřitelnou lásku do fyzického světa. Když jsme spojeni s láskou, láskou bez odsuzování nebo podmínek, jednoduše zde není strach nebo vina. Víme, že zde není nic, o co bychom se měli strachovat. Je to naše tvoření a síla našich srdcí a tvořivost naší mysli. Být beze strachu neznamená být uvědomělí. Bylo řečeno, že strach je nezbytný pro přežití a brání nám přejít před autem nebo skočit do lví klece. Ale strach a uvědomění není to samé. Ve skutečnosti strach je často příčinou nepříjemných událostí a není obranou proti nim.

Strach je používán k manipulaci. Hesla jako „musíme je zničit nebo oni zničí nás“ nebo „oplaťte jako první“. Válka je ohromnou manifestací strachu. Láska a důvěra jsou ochrany proti válkám. Jestliže odstraníme strach, odstraníme strach ve světě. Odstraněním strachu ve světě odstraníme válku a disharmonii.

Strach je neoddělitelně spojen s nedostatkem sebehodnoty a respektu sama k sobě. A ti všichni tři jsou výsledkem našeho vidění se z venku. Důvodem, proč lidé mají strach mluvit na veřejnosti je strach. A strach pochází z toho, když zvažujeme, co si o nás druzí myslí. Díváme se na posluchače, zda to, co mluvíme, je správně přijato. Dejme tomu, že přesuneme řečníka do prázdné místnosti nebo k rodině a přátelům. Budou v pohodě. Před obecenstvem jsou nervózní a nemají sebedůvěru. Pokud opět navážeme spojení s naší pravou přirozeností, začneme vidět a cítit přesvědčení, že jsme O.K. Nezáleží, co o nás lidé říkají a co si myslí. Oni mají právo si myslet to, co chtějí – tak to dělejme také.

Jediný člověk, který je vhodný si myslet, co je pro nás správné, jsme my sami. Samozřejmě, že potřebujeme získat mnoho pohledů a informací, ale když jsme naladěni na náš pramen intuice z vyšších úrovní nás a na nic jiného, víme, co je pro nás správné říkat a dělat. Pokud si to jednou uvědomíme, už nikdy nebudeme stát před publikem strachující, co si o nás myslí, protože přijmeme jejich právo s námi nesouhlasit. Víme, že co je skutečné, je to, co si o sobě myslíme sami. Nejvíce efektivní formou potlačení je strach z odlišnosti, strach z jiného myšlení, strach z jiného pohledu na svět.

Kdo má zde něco předat světu, je chráněn z vyšších sfér. Nemějme obavy, co si o nás lidé myslí, nenechme se zastrašit a důvěřujme sami sobě a ne ostatním. Nezáleží na tom, co si druzí o nás myslí. Lidé mění neustále svoje názory a my se snažíme neustále se jim přizpůsobovat. Tak se stáváme klony jiných názorů – částečně programovaných – místo toho, abychom byli mistři svoji vlastních srdcí, myslí a určení. Není se o co strachovat.

 

 

 

VINA

 

Je až neuvěřitelně mnoho lidí, kteří se cítí viní. Překrásnými dušemi, které jsou prosáknuty láskou a teplem, občas cítí zmatek a emoční bolest způsobené vinou. Ta zaslepuje jejich životy, jejich sebehodnocení a proud intuitivní energie z vyšších sfér. Je neuvěřitelně destruktivní. Vina stejně jako strach jsou výtvorem naplánované kontroly. Ale znovu – pokud analyzujeme, co způsobuje, že se cítíme viní, jsou to programy hodnot, které převážně se předávají z generace na generaci. Jsou to Římští Katolíci, kteří bojují s lidmi, kteří nechtějí cítit vinu. Dělají to po celá léta. To vyplňuje jejich dny plné emoční úzkosti. A víme, jak oni usilují toto zvládnout? Protože jeden Papež v roce 1074 rozhodl, že je duchovní žít v celibátu. Sex a přátelství jsou snad nejvíce strašné z nespočetných nástrojů pro tvorbu viny. Jestliže lidé měli sexuální zkušenost s někým, kdo není jejich oficiální partner, cítí se viní ve společnosti, která naprogramovala zděděné „hodnoty“ bez otázek.

Noviny nám neustále předkládají články o bohatých a známých lidech s názory a kritikou na ně. Ale kdo řekl, že vyjádření lásky k jinému člověku ( jinému aspektu nás ) je špatné, pokud to není náš oficiální partner? To ty jsi se tak rozhodl? Nebo chlapec, který šel po ulici? Kdo? Náboženství se tak rozhodlo před tisíci lety. A kdo kontroluje a ovládá náboženství? Jsou to lidé, kteří nás ovládali již od dob Jeruzaléma. A ti rozhodli, co je správné a co ne. Není to směšné?

Kdo vlastní tvoje tělo? Ty nebo někdo jiný? Kdo vlastní tvoje emoce a tvoje duchovní Já? Ty nebo někdo jiný? Dovoluješ jim vložit myšlenky a vzorce chování do tebe a když se tak nechováš, vytváříš enormní pocit viny. Je to půda pro sex, lásku a přátelství, která slouží jako minové pole viny, které nás drží zpátky v odpojení od naší podstaty. Když se podíváme za slovo přátelství, nevidíme tam lásku. Díváme se na vlastnictví. Já tě miluji proto tě vlastním. A co je láska? Láska je bez odsuzování a podmínek, kdy milujeme druhého proto, jaký je, ne proto, jaký podle nás musí být, jestliže jej chceme milovat. Milujeme je tak hodně, že jim dovolujeme prožívat všechno, co chtějí, protože to je to, co se potřebují naučit, prožít a dosáhnout.

Nechceme vlastnit druhé, pouze je milovat. Každý z nás má svůj životní plán prožití zkušeností. Je to vyjádření služby Celku a evoluce. Ale vidíme, jak často lidé cítí emocionální bolest spojenou se sexem a přátelstvím. Je to dalekosáhlý důsledek výsledku programování společnosti se stanovením, co je správné a co ne. Děje se to celá staletí.

Když se osobnost narodí do rigidní, sexuálně potlačené společnosti, její emoce jsou odsouzeny jejím partnerem v případě, když vyjádří své city někomu jinému, i kdyby již necítil k němu lásku ke svému partnerovi. Ale kdyby se tato osobnost narodila v milující a sexuálně otevřené společnosti, ve které je vyjádření fyzické lásky ke každému je přirozené jako moře a nebe, nebude prožívat emocionální bolest ve stejných případech. Sex byl přetvořen do formy potlačování, kontroly a limitace. Vina je hlavní faktor k dosažení všech tří. Pokud bude sexuální – základní čakra zmenšena, nebude schopni absorbovat energii v našem plném potenciálu. To zasáhne naše životní rozpětí a kreativitu. Na jedné straně je sex prezentován jako něco hříšného a špinavého a to díky vlivu náboženství a na druhé straně se pro mnohé stává pouze fyzickou zkušeností, významný pro uvolnění fyzických tužeb a frustrací. Obě dvě pojetí jsou zkomolením pravé podstaty sexu. Je zde rozdíl mezi fyzickým sexem a duchovní láskou.

Jednání ve spirituální lásce je exploze spirituální energie. Je multidimenzionálním vyjádřením duchovní, emoční a fyzické lásky a všech energií, které jsou vytvořeny ,jako výsledek pozitivního působení mezí jedincem a Zemí. Duchovní láska mezi dvěma lidmi je pozitivní příspěvek světu, protože vytváří lásku a vzorce myšlení. A to je jeden ze základních rozdílů mezi filozofií Východu a Západu, který sex moralizuje a jde dokonce tak daleko do umělé inseminace.

V okamžiku orgasmu naše fyzické, emoční, mentální a duchovní úrovně jsou spojeny s Jedním a my jsme On s naším nejvyšším potenciálem. Všechna naše energetická centra jsou široce otevřena. Je to okamžik, kdy jsme znovu spojeni. Pokud je však záměr negativní, orgasmus nás spojuje se zlovolným vědomím, nižšími vibracemi. Proto je tak mnoho temných esoterických rituálů, které používají sex.

Znovu si připomeňme, že musíme následovat svoji intuici. Je správné vyjadřovat fyzickou lásku k někomu, ke kterému to cítíme? Vaše mysl nás zničí pocitem viny. Když přirozeně cítíme fyzickou lásku, co je na tom špatné? Je možné milovat více lidí najednou. Je možné milovat všechny lidi a všechny životní formy mnoha způsoby. Je možné milovat ty, kteří nás mají rádi i ty, kteří nás nenávidí. Proč cítíme vinu, když naše těla touží po někom jiném? Tělo je konec konců pouze nástroj věčného Já. Divukrásný nástroj, ale pouze nástroj. Jestliže lidé žijí spolu a nechtějí mít sexuální zkušenost s jiným, je to krásné. Mají právo se tak rozhodnout, jako druzí mají právo se rozhodnou jinak. To není horší ani lepší volba, je pouze jiná. Neodsuzujme ostatní, nedávejme jim vinu.

Společnost však požaduje., abychom cítili vinu. Podívejme se na naše rodiče. Cítíme se vini, když jsme nenaplnili v našem životě to, co od nás chtěli. Tak stejně zacházíme s našimi dětmi. Cítíme se viný, když mnoho pracujeme a nevidíme naše rodiny. Cítíme se vini, když nepracujeme mnoho a nemůžeme koupit našim dětem materiální věci, které jsou naprogramovány a vyvolávají v nás pocit chtění. Pořád se cítíme vinni.

 

DOST!

Strach a vina nás kontrolují, rozdělují, zmenšují a limitují. Nechme je jít. Musí být viděni z mnohem větší duchovní perspektivy. Nejdříve ze všeho si vybíráme, kde a s kým se inkarnujeme. Vybíráme si naše partnery a oni nás. Místo toho, abychom viděli naše dětství neradostné a odcizené od rodičů, potřebujeme se zeptat sami sebe, proč jsme si vybrali takové zkušenosti a proč rodiče se k nám tak chovali. Co bylo výsledkem takové interakce lidí, čeho jsme my všichni měli dosáhnout? Pokud je otec tvrdý k dětem mentálně a emočně, zocelí nás to a pomůže nám tato získaná houževnatost v životě. Zkušenosti, které se zdají být na první pohled nespravedlivé, mají skrytý význam a poznání po několika letech. Jsou darem, které nám poskytují možnost se odprogramovat z všednosti a povrchnosti a manipulovatelnosti. Nejsme zde pro vyplnění ambicí našich partnerů a nároků, které k nám mají. Jsme zde ke službě planety v té nejvýše efektivní cestě, proražení vězeňských dveří a kolektivní evoluci. Nejsme zde proto, abychom vkládali naše naděje a ambice do našich dětí. Nepřišli jsme sem sloužit systému vytvořeném manipulátory, který nám říká, že musíme každý den tvrdě pracovat pod někým jiným, který nás kontroluje a cítit se vinný a bezcenný. Ani zde nejsme pro hraní materiální hry s našimi dětmi, kteří v nás vyvolávají pocit viny a hněv, když jim nedáme to, co mají jejich kamarádi. Můžeme jim dát něco, co je za penězi. Bezpodmínečnou lásku a pomoc jim znovu se spojit s jejich nejvyšším potenciálem. To nemůžeme koupit v žádném obchodě s počítači.

Jiná forma viny probuzených a uvědomělých lidí je v myšlení, že se nechovají perfektně k ostatním a s neustále láskyplnými myšlenkami na ně. Potřebujeme být laskavý sami k sobě.

V tomto nevyrovnaném světě se stávají neštěstí, která mají na nás emocionální dopad. Nesmíme je však cítit. Potom nastává vnitřní frustrace. Nebo se z nás stanou naprogramovaní roboti. Otevřeme se vyššímu vědomí, když budeme myslet pozitivně. Když se však cítíme špatně, drží nás ten pocit zpět a akumulujeme v sobě více viny.

 

 

 

PŘERUŠENÍ VZORCŮ

 

Jiná forma viny v tomto světě je karma. Je vyjádřena v mnoha náboženstvích a kulturách a může být shrnuta do věty : „co uděláš druhým, bude uděláno tobě“. Akceptujme, že karma existuje a že může být vyjádřením : jsme sami tvůrci své vlastní reality. To není potrestání, to je dar. Karma je tvořena záměrem, který je za akcí, ne samotnou akcí. Jestliže něco děláme s dobrým záměrem a nevychází to, učíme se ze zkušeností, ale to není karma. Jestliže ale děláme něco, co se jeví pozitivní, ale má to negativní záměr, bude to karmická reakce, která nás vede do situace, v níž čelíme tomu, co jsme udělali druhým. Důvod pro to, co má pozitivní a negativní záměr vytváří odlišné myšlenkové vzorce a tak přitahuje odlišné skutečnosti. Jsou zde ale dva body pro tvorbu karmy. Jeden, že je často prezentována jako potrestání a lidé se cítí vinni, když se jim stávají negativní věci, protože to přeci musí být výsledek něčeho, co špatně udělali. A druhý je snaha vše, co se nám stane vysvětlovat jako naše „karma“ ( jak jsme se chovali v minulosti ), z našeho pohledu, jednoduchém a zmateném.

V této ohromující periodě duchovna, a proto i fyzické transformace, mnoho lidí procházejí skrze extrémní zkušenosti, negativní i pozitivní. To nejsou vůbec „karmické“ zkušenosti. Ty jsou zaranžovány pro příležitost našeho odprogramování. Tyto zkušenosti mohou být jako ztráta dlouhotrvajícího přátelství nebo práce, onemocnění anebo náš život může být celý naruby ve všech směrech. Cokoliv zvolíme, vytvoříme ve světle těchto událostí. Jedna věc je jistá : zajišťují se tak masivní změny.

Kolosální spirituální probuzení je začátkem neštěstí, které jej odstartuje. To není naše „karma“, ale příležitost dostat se z vězení myšlenkové kontroly. Když život probíhá pohodlně a příjemně ve stejných myšlenkových vzorcích, je těžké z toho vystoupit a změnit jej. Někdy je takový převrat nutný pro představení naší příležitosti. V ten čas, kdy se to stane, je to pro většinu lidí hrozné, ale s odstupem to pokládají za dar a ne potrestání. Energetické kódy v našem vědomí jsou spuštěny, často s astrologickými vlivy a vytvářejí změny v naší magnetické auře a potom v našem fyzickém životě. Je to zvláště teď v době Velké Transformace.

Tento proces je nazván zlomení našich myšlenkových vzorců. Ale jsme také zasaženi jinými, kolektivními vzorci a to když se otevřeme vyšším frekvencím. Někteří lidé se ptají, proč mají tak těžké životy. Někteří lidé přijímají negativní energie druhých a transformují je do jiného, vyššího stavu. Mohou se cítit v depresi, nahněvaní a zoufalí, protože navenek zde není nic, co by se jim otevřeně přihodilo, aby se tak cítili. Je to proces kolektivního zlomení vzorců a negativní energie. Je to velice pozitivní příspěvek. Ale lidé, kteří to nevědí, cítí se viní z takových emocí. Ale je zde mnoho toho, čemu nerozumíme a pouze, když přestaneme odsuzovat sami sebe, budeme schopni se uvolnit z našich pocitů viny a strachu.

 

 

 

ZLOST, ODPOR

 

Je to další emocionální rakovina, která se manifestuje v mnoha individuálních a globálních sebedestrukcí. Jestliže si vytváříme svoji vlastní realitu, cokoliv prožijeme, je náš výtvor. Přitahujeme k sobě energetická pole – lidí a zkušeností – která odrážejí naše vnitřní já. Je to fyzická realita před našima očima. Nebo nevědomě se vytvářejí pro pomoc k vyplnění našeho úkolu. Druzí lidé, kterým neschvalujeme, co nám udělali, mají svojí vlastní nevyrovnanost, které čelí a možná jim pomůžeme ji vyřešit naší vlastní reakcí na jejich chování. Jak reagujeme je příležitost podívat se na naše vnitřní já. A zde samozřejmě nenajdeme ospravedlnění pro zlost, kterou máme proti jiné osobě, protože je vnějším výrazem, zrcadlo našeho vnitřního já. Odpovědnost za to, co se nám stalo, začíná a končí u nás. Lidé mívají druhým za zlé úspěch Ale rozdíl mezi nimi jsou pouze rozdílné skutečnosti, které vytvořili. A kdo trpí zlostí a hněvem, vyjadřuje je k ostatním. Trestáme sami sebe, že lneme k takovým vzorcům a negativně tak působíme na sami sebe a naši realitu. Jsme v tom ztraceni. Jedna dobrá rada je vizualizovat si osobu nebo zkušenost, která je takto s námi spojena. Potom projektovat lásku k této osobě nebo zkušenosti, poděkovat jim za dar poznání a vizualizovat si přestřižení vlákna, které nás spojuje nebo zkušenost, která mizí a již není částí našeho vnitřního vzorce. Globální Elita používá vztek jako velkého efektu ke startu konfliktů, které se udržují mezi námi. Propagují heslo : „oko za oko“.

Jestliže něco uděláme a litujeme toho nebo cítíme vinu za výsledek, který to mělo na ostatní, zapamatuj si : máme celou věčnost dát do pořádku, co jsme udělali a zkušenost, kterou tím někdo získal byla přesně ta, kterou daná osoba potřebovala prožít pro její evoluci. Sedíš zde, cítíš se plný viny. Podívej se na to z výší úrovně – vytvořil jsi pozitivní příspěvek do jejich nekonečné cesty. Obraťme to do jiné perspektivy toho, co jsme udělali a uvidíme zlost z jiného úhlu. A jestliže jsme udělali „chybu“, jak víme, že to nebyla nezbytná a naplánovaná část našeho vlastního učení, kterým pomůžeme sobě i druhým?

Nejsou zde chyby, pouze učení ze zkušeností. Přijměme chyby jako dar a znalosti. Strach, vina a zlost jsou produkty dogmatu. Vyplývají z rigidní odpovědnosti a rigidních hodnot. Překročme dogmata a tím překročíme tyto emoce.

 

 

 

JSEM, TO CO JSEM.

 

Podle jedné písničky : „ jsem, to co jsem a co nepotřebuje omluvy“. Když následujeme vedení centra našich pocitů, svoje srdce, děláme cokoli, co potřebujeme dělat a s kým chceme. Ty nejsi tvůj bratr, ani chlapec na druhé straně ulice, ani známá osoba na televizní obrazovce. Ty jsi ty a jsi nádherná bytost. Každý je unikátní. A tvoje cesta není moje cesta. Je tvoje a je jen pro tebe. A jsme zároveň části Celku, všechny části navzájem vytváříme totální sumu všech našich zkušeností, od té doby, co jsme se stali vědomí a to znamená, že jsme na různých bodech cesty s různými věcmi, které se nám nabízí a s různými věcmi k učení.

Jestliže dovolíme strachu, zlosti a vině, aby na nás působili prostřednictvím známých myšlenkových vzorců, zahodili jsme jedinečnost našeho přispění světu a ztratili jsme příležitost projít zkušeností, která je zde speciálně pro nás. Vůbec nezáleží, co jsme dělali v minulosti. Ta odešla. To důležité je, čím jsme nyní. To, co jsme nyní, je to jediné, na čem záleží.

Proč bychom se měli přizpůsobovat některým jiným vzorcům? Proč bychom měli být tím, na čem druzí trvají? Když se vyvíjíme jako unikáty, proč bychom teď měli být klony? Tlak přizpůsobit se je tlakem kontroly. Globální Elita a Ilumináti nemohou kontrolovat milióny lidí, kteří vyjadřují svůj plný potenciál a jejich jedinečný pohled. To se může stát pouze přes masivní myšlenkovou kontrolu. Pouze v případě, že máme mentalitu stáda, jsme nemyslící, neptající se ovcí sledující toho vpředu. Nemohou kontrolovat ovce, které jdou jinými cestami a nesledují vůdce. Je nutné vyjádřit svoji vlastní pravdu a jít svojí vlastní cestou.

Náboženství je nejúspěšnější nástroj v odmítnutí vlastní jedinečnosti. Je nástrojem Vězeňských Dozorců a masové kontroly. Je to vlastně psychologický fašismus. Jestliže se narodíme v určité části světa, musíme následovat jeho pravidla náboženství a kultury. Když ne, tak jsi zrádce. Máme 2 cesty. Buď se podvolíme nebo si najdeme svoji vlastní cestu, vlastní mínění a vlastní sílu ovládat svůj osud. Nezapomeňme, že jsme si vybrali inkarnaci v tento čas. Proč asi? Abychom byli další klon? Je více pravděpodobné nastolit a využít příležitost sloužit Celku svoji vlastní evolucí. Je načase zakřičet : Já nechci být uvězněn myslí někoho jiného! Já jsem to, co jsem a tím, co nepotřebuje omluvy!

Klony vedou klony. Všechna extrémní náboženství jsou založena na potlačení něčeho. Výsledkem je sebedestrukce osobnosti. Mnoho dobrovolných duší se inkarnovalo, aby v tuto dobu zlomili obruče mentálního vězení a kontroly chování. Potom bude hned jasno, kdo nás vede a jaké nástroje používá : strach, vinu, mentální a emoční potlačení.

Neodmítejme to, co cítíme, v co věříme a v co myslíme jen proto, že je to odlišné od převládajících názorů této kultury. Tyto víry a pocity – to jsme my! Jestliže je odmítnete, odmítáte to, co doopravdy jsme. Strach, vina a dogmata jsou nástroje lidské kontroly. Bez nich není Elity schopna nás kontrolovat. Schopnost postavit svět leží uvnitř nás. Tak na co čekáme?

 

ZDROJ

1 “The 69 [sic] Nejodvážnější Sex Questions” (tučný, kořeněný, upřímný… oni jsou ones vy jste vždy chtěli k ask!). Zívat. Publikoval Podnikovým Časopisem ve spojení s Zdravotní Vzdělávací Autoritou.

 

 

 

 

JSME VĚZEŇŠTÍ DOZORCI

 

Svoboda se může zdát tak daleko, když čteme o globální manipulaci. Ale naše myšlenky jsou naše svoboda. Jestliže se odhodláme odstranit globální diktátorství – a my to uděláme – bude to realizováno skrze to, co si myslíme o sobě a co cítíme. Kdo jsou Vězeňští dozorci, kdo systematicky nás odvádí od naší vnitřní pravdy a nekonečného potenciálu?

Jsme to my sami.

Společnost a jak je organizována, je obrazem našich myšlenek. Jestliže cítíme strach, vinu, odmítání sama sebe a nenávist, chceme aby ostatní za nás převzali naši vlastní odpovědnost. Jestliže cítíme lásku, respekt a odpuštění pro sebe a ostatní, toužíme tak znovu převzít kontrolu nad naší myslí a zodpovědností. Potom společnost bude vyjadřovat tyto myšlenky. Odpovědi jsou v nás. Nemoc je výrazem, jak přemýšlíme o sobě a jak se sami cítíme. Všechno, co se děje ve tomto fyzickém světě, je výsledkem naší myšlenky nebo myšlenek. Jestliže změníme myšlení, změníme fyzický svět. Vnitřní revoluce předchází revoluci vnější.

 

 

 

Země je zrcadlem lidské mysli.

 

Podívej se na svůj svět a na svůj život. Díváš se na to, co si o sobě myslíš v jádře svého bytí. Je jednoduší obviňovat druhé za to, co se nám děje. Ale my přitahujeme tyto zkušenosti a odpovědi leží uvnitř nás, ne vně. Absorbujeme magnetickou energii z kosmu a vyšších úrovní nás a vysíláme tuto energii skrze nás – skrze čakry. Jak projde energie skrze nás, vytváří naše energetické vzorce. Ty přesně odráží náš emoční, mentální a duchovní stav bytí. Pomocí těchto vzorců podvědomí vytváří fyzickou repliku sama sebe před našima očima – v lidech, místech a zkušenostech, které odráží pojetí sama sebe. V každý okamžik vrháme kolem nás magnetickou podobu toho, co si myslíme sami o sobě. Jde o tvorbu naší reality pomocí magnetické přitažlivosti zkušeností k nám, které korespondují s našimi vzorci. Jestliže si myslíš, že budeš pořád chudý, je to vlastně magnetický energetický vzorec, který kolem sebe vrháme. Ten přitahuje chudobu na základě, že stejné přitahuje stejné. Podívej se na sebe a na většinu lidí, které znáš. Pozoruj, jak mnoho negativních tvrzení vytváříme. „ Toto nedokážu udělat“, „To nikdy nesvedu“. Běžné tvrzení je : Nejsem dost dobrý! Jako výsledek toho je, že dosáhneme málo, protože to vlastně očekáváme.

 

Je to do jisté míry nepochopitelné, protože díky náboženství a vzdělání ( médiím ) jsme zaplaveni prohlášeními : jsme hříšní, méněcenní. Jestliže jsi žena bez perfektního těla, jsi méněcenná. Jestliže jsi plešatý muž, jsi méněcenný. Jestliže pracuješ v továrně jsi v porovnání s někým, kdo je kanceláři, méněcenný. Jestliže jsi se narodil rozvedeným rodičům, jsi méněcenný v porovnán s tím, kdo má rodiče ( často jen oficiální ). Je to nekonečný seznam toho, když se vymykáme většině a proto se považujeme za méněcenné. Je to past, ale lidem je to říkáno od dětství. Je to ve skutečnosti nejvíce silná a efektivní myšlenková manipulace, kterou zde odkrýváme. Pokud je nám to řečeno od druhých – „lepších“, vysíláme magneticko – energetické pole do fyzické reality a tím vytváříme to. Takovýmto způsobem je držena naše mysl a náš svět těmi, kdo ovlivňují naši realitu. Jsme pod kontrolou všech ostatních a ne svoji vlastní.

Často jsou ženy napadány svými manžely, rozvádějí se s nimi, aby si našli zase ty samé typy. Ženy přitahují potrestání. Muži reflektují jen to, co si o sobě ženy myslí, protože každý, kdo představuje nenávist a násilí k ostatním, je vnější projekcí nenávisti sama k sobě. Oběti jsou pouze zrcadla toho, co si lidé myslí o sami sobě. Výsledek těchto dvou vnitřních nerovnováh je to, že jsou k sobě přitahovány jeden k druhému navzájem – žena ( která má nízké sebehodnocení a vnitřní víru, že si zaslouží potrestat ) přitahuje muže ( toho, kdo si přeje potrestat druhé ). Vše je uskutečněno skrze přitažlivost dvou magnetických „aur“. Když jeden násilnický vztah skončí, žena si jednoduše přitáhne druhý doku není příčina odstraněna.

Rodinné spojení je zdůrazněním výše uvedeného. Bez ohledu na příbuznost ti, co zlomí mentální a emoční dominanci svých rodičů, byly ovlivňováni masivně v dětství. Z větší části to vlivy negativní. Naše převažující zdroje informací v prvních rozhodujících rocích našeho fyzického života jsou naše rodiče. To, co nám řekli o světě je reflexí co, si myslí sami o sobě. Sami jsou produkty jejich vlastní výchovy a toho, co si jejich vlastní rodiče mysleli o sobě. Jestliže naši rodiče a prarodiče měli negativní představy o sobě a svém potenciálu, pravděpodobně nám je předali. To nebylo zlomyslně a vědomě, ale nepochopením. Každá generace obětí vytváří nevědomky další generace obětí. Ale my nemusíme toto udělat. Cyklus může být zlomen a to je také důvodem, proč jsme zde. Přišli jsme odstranit limitaci a podmíněnost předanou našimi rodiči, zlomit tyto vzorce a předat našim dětem štafetu svobody.

Jak sílila myšlenková kontrola a lidské rozdělování podle tříd, práce, sexu, barvy pleti a víry, byly děti v tomto směru vychovávány a jejich dětství se stávalo extrémně negativní. Jestliže jsi žena, jsi vedena k tomu, aby jsi sloužila muži a přizpůsobila jsi se v mužském světě. A co tvoje vlastní kariéra? Žena stojí v stínu muže, to je její realita a tu přitahuje a zároveň tvoří. Pokud se narodíme v chudobě a do prostředí nezaměstnanosti, je snadné vidět, že jsme tím pronásledováni a že život bude vždy takový. Věříme, že z tohoto cyklu není úniku. A to se stává naší realitou. Neočekáváme, že unikneme z těchto podmínek a tak vlastně vytváříme to, co očekáváme. Je to stejná situace jako nelidské vyvlastňování v Africe, Ásii, Střední a Jižní Americe. Děti, kteří se narodí do těchto podmínek věří, že život má takový být, protože neznají nic jiného. Zdědí a předají názor, že Západ je bohatý a oni chudí a tak to vždy bude. Výsledkem toho je, že jsou chudí a vykořisťováni, protože to je vytvořená magnetická realitu, kterou přitahují. Když si vytvoříme myšlenkovou skladbu, vytvoříme fyzickou realitu a to je to, co dnešní manipulátoři využívají.

Nyní se podívejme z pohledu Globální Elity. Děti z klíčových rodin na vrcholu pyramidy jsou vychovávány, že nejen budou vždy bohatí materiálně, ale jsou programovány věřit, že se narodili ke kontrole tohoto světa a tak že jsou toho hodni. P a tak zde opět platí : čemu věříš, to přitahuješ do svého života. Je to energetický vzorec, který vysíláme do světa a přitahujeme stejné zkušenosti a příležitosti, které se poté manifestují. Tak vytvářejí i pro ostatní lidi pocit méněcennosti a pak mají nad jejich životy kontrolu. Jedna reality dominuje druhé a to není tak těžké pochopit proč. Samozřejmě, že postoj Globální Elity, kteří říkají, že jsou představitelé správné moci, odráží nevyrovnanost mezi nimi, málo sebelásky a málo respektu sama k sobě. Tento nedostatek promítají ven jako nedostatek lásky a respektu k ostatním. Jsou to ve skutečnosti nešťastní a nenaplnění lidé, kteří si to kompenzují kontrolou a dominancí. A tak to jde celá desetiletí. A tak, pokud si myslíme, že jsme povoláni ke kontrole, najdeme si lidi, kteří se cítí bezcenní a kteří potřebují od druhých dohled. Ti jim říkají, co si mají myslet a dělat. Pán a otrok vytvářejí jeden druhého.

Najdou se však mnozí, kteří tvrdí, že toto nemůže být pravda a že mají důvěru v dosažení všeho, čeho chtějí nebo ve své vítězství v čemkoliv. Ale nikdy toho nedosáhnou. Dalece od toho, co cítíme vevnitř sama sebe, používáme slova, abychom zakryli to, co se děje v nás. Jsou jako kuřáci, kouřem zakrývají vlastně sebe a svoji pravdu. Slova mají pouze reálnou sílu, když věříme v to, co říkáme. To je důvodem toho, když 2 lidé mají stejnou řeč a jeden sklidí ovace a ten druhý zdvořilostní potlesk. Jestliže pravdivě vyjadřujeme svoje pocity slovy, říkáme, to, co cítíme, potom slova projektují energii enormní síly a pak je jednota mezi kombinací slov a naším vnitřním já. Jestliže někdo čte slova profesionálně a kompetentně, ale bez vcítění do nich celou svou bytostí, potom potencionální síla v těchto slovech nebude. Můžu říci, že jsem černoška. Je to tak jednoduché říci. Ale já tomu nevěřím, protože jsme běloch. Slova jsou jen slova. To nejsou slova, která vytváří naší realitu, ale to, co vychází z našeho vnitřního, multidimenzionálního magnetického já. Vnitřní bytí nepotřebuje mysl a slova k tomu, aby se promítalo do fyzické reality.

Nový Světový Řád je přirozený výsledek každé generace, která nepřevzala zodpovědnost a svůj potenciál. Kolektivní mysl lidstva je suma veškerých lidských myšlenek. Cokoli dominuje v lidské mysli, dominuje i v kolektivní lidské mysli a to vytváří globální magnetickou realitu. Jestliže dominující myšlenkové vzorce v kolektivní mysli včetně touhy po někom jiném převezmou odpovědnost za naše životy a zaměří se na všechno, co my nechceme dělat, potom vzniklé magnetické vzorce budou vytvářet kolektivní globální verzi toho všeho – síť nazývanou Novým Světovým Řádem. Ta bude přitahovat nevyrovnané energetické pole Globální Elity, která tak vyplní tuto realitu. Globální Elita je kolektivní ekvivalent dominujícího manžela, který říká své ženě, co musí dělat a co si musí myslet. A tato žena bude přitahovat k sobě muže této verze a tak pokračuje zachování těchto vzorců. Takové manželství je mezi kolektivní myslí a Novým Světovým Řádem. Je to náš výtvor.

Jsme Globální manipulátoři, protože lidé kteří jsou identifikováni v této knize jsou globální reflexí, zrcadlem toho, jak se manipulujeme navzájem. Rozhlédněme se, jak manipulujeme lidi pomocí strachu a viny, abychom dostali, to co chceme. Často to děláme bez uvědomění si toho, protože se to stalo součástí lidské psýché. Globální Elita to samé dělá jen na globální úrovni. Podívejme se, jak lidé hrají na obě strany v rodině nebo byznyse, aby dostali to vytoužené. Elita dělá to samé pouze ve větším měřítku. Reprezentují sumu lidského chování v této vibraci, kontroly a dominance, které milióny lidí používají v jejich vlastních denních životech. Když milujeme, respektujeme a odpouštíme sami sobě a druhým a když převezmeme zodpovědnost za svůj život, vytváříme takovou realitu kolem sebe a ta vytváří zase světovou. Nový Světový Řád centralizovaného diktátorství potom nebude moci existovat v takových podmínkách. Pokud změníme myšlenkové vzorce, pak se přirozeně změní vše ostatní.

Je mnoho myšlenkových vzorců, které dohromady vytváří naše vnímání sebe sama a naší vnější fyzické reality. Jak myslíme nyní je souhrnem našich myšlenkových vzorců, našich vnitřních odmítnutí, zranění, strachů a vin, které jsme drželi z dřívějška v našich životech a minulých inkarnací, některé sahají až do jiných realit. Jestliže tvůj život dnes neodráží způsob, jakým vědomě myslíš, může to být z mnoha důvodů. Jeden z nich může být, že držíš vzorec z minulosti, kterého si nemusíš být vědom. Jak je můžeš poznat? Podívej se na svůj život. Ten odráží, co se děje uvnitř tebe. Jaký je tvůj přístup/postoj k sama sobě, takové přitahuješ současné zkušenosti.

Pouze s naším podvědomím vytváříme přítomnou realitu, reflexí sama sebe, kterou takto můžeme identifikovat, kterou si neseme hluboko v naší psýché. Mnoho lidí v dnešní době Velké Transformace Země a lidské rasy prochází mnoha negativními zkušenostmi, které většinou zasahují emoční úroveň, kde je naakumulováno mnoho z minulosti. Ačkoli se to nezdá v dnešní době, je tento proces skutečně pozitivní. Udržuje nás tento proces v příležitosti spatřit naše vnitřní já a nechat odejít bolest a tíhu minulosti. Nedokážeme žít radostně nyní, protože „nyní“ je zavaleno harampádím minulosti a strachem z budoucnosti.

Dvě další síly, které vytváří naší současnou přítomnost působením našich vnitřních vzorců je naše touha sloužit Zemi a lidské rase a spojit je s astrologickými vibracemi, které denně cítíme. Přicházíme se specifickým úkolem vytvořit příspěvek k zlepšení života na Zemi. Milióny lidí na Zemi nesou přeprogramování vzorců, které nám pomůže. Někdy takoví lidé nevědí vědomě, co chtějí zde udělat, ale vždy budou následovat vzorec z jejich vyššího vědomí, který je bude přitahovat do zkušeností potřebných ke splnění jejich zvoleného úkolu v této inkarnaci. Astrologické faktory jsou součástí inkarnace lidí. Planety jsou převaděče vysílající vzdálené vibrace. V závislosti na tom, kde jsou ve vztahu k Zemi, různé planetární vibrace nebo jejich kombinace jsou více silné v různém období a v různém účinku na tuto planetu. Máme sice svobodnou vůli, ale dispozice určené planetami jsou více pravděpodobné k jistým typům událostí.

Při narození absorbujeme energetické vzorce v atmosféře našeho místa narození. Ta odráží pozice planet v ten daný moment. A jak planety pokračují na své pouti nebem během našeho života, jsme jimi zasahováni mnohdy různými cestami v závislosti na různém čase a místě narození, protože náš vnitřní vzorec je rozdílný. Dobrý astrolog může pravděpodobnost efektů na jedincův život předpovědět. Kdy a kde se narodíme není náhodné. Pohyb planet a změny vibrací Země jsou spouštěči efektů na nás každou sekundu. Ukazuje na proces synchronizace naší DNA s planetární DNA.

Je zde mnoho jiných faktorů, které vytváří a působí na naše vnitřní energetické vzorce a následně tak vytváří naší fyzickou realitu. Ale to, co nás vede a má na nás ten největší vliv je láska, odpuštění a respekt sám k sobě. První krok k neprogramování našich myslí z manipulace Globální Elity, je dovolit si a následovat to, čím jsme, jak myslíme a cítíme, co doopravdy jsme. Žádná verze robotů, ale skutečnost toho, co jsme.

 

 

 

Odprogramování mysli

 

Zvětšující se počet lidí se odprogramovává z mentálního diktátorství, ale pořád je to malé množství. Každou minutu absorbujeme bez otázek zprávy z médií, náboženství a „vzdělávacího“ systému společně se zděděnými „hodnotami“, které jsou navrženy pro vytvoření dogmatického vězení v našem vědomí. Zejména náboženství a jiné systémy manipulace jako psychologický fašismus. To vede naši mysl do stavu rigidního nepřítele místo, aby byla naším pružným přítelem.

Zanechání dogmat je klíčem. Nezáleží, jaké dogma může být. Bude to protiklad, který je výzvou. Dogmata nás přivedly do konfliktu podle scénáře – rozděluj a panuj. To je také důvod, proč bylo stvořeno náboženství a politické strany. Dogmatické Křesťanství je stejně důležité jako dogmatické Muslismus nebo Hinduismus.

Potřebujeme dva do tanga a dva k boji. Vytvářením extrémů a her jeden proti druhému byly vytvořeny efektivní zbraně v kontrole Vězeňských Dozorců v tomto fyzickém světě. Navíc mnoho lidí, kteří se chovají diktátorsky a autoritativně, si to ani neuvědomují. Jsou tak přesvědčeni o správnosti svého chování, že přesvědčují ostatní o své víře a užívají banner s nápisem „svoboda“. Mentální diktátoři nevypadají jako Hitler nebo Stalin. Mohou stát v zákopech, jít v průvodech za svobodu nebo sedět kolem svíčky v Glastonbury.

Zoufale potřebujeme se znovu ponořit do ženské energie na této planetě, ale ne rozšiřovat další dogmata. Není tím myšlen ženský šovinismus. Mnoho homosexuálů vyžadují zrovnoprávnění a pořádají kampaně proti utlačování. Budou však kolektivně vtahovány do těchto událostí, dokud tak budou jednat. Je to vytvářením oboustranných extrémů. Jsou to vlastně dogmata v naší mysli. Chceme méně násilí v televizi, ale tresty za vraždy jsou stále tvrdší. Už chápete? Žijeme v extrémech, které jsou nám vytvořeny.

Rozdíl mezi diktátorstvím a svobodou je v respektování práv druhých. Nesouhlas a harmonie nejsou rozpory, jestliže respektujeme jiný pohled ostatních. Musíme respektovat to, co si ostatní myslí a v co věří. Někteří mohou věřit, že mikročipová populace je velká a báječná myšlenka. Potřebujeme mít na vědomí, co si myslíme my, když mluvíme o svobodě. Buďme pozorní, když někdo mluví o svobodě pro všechny, sledujme různá hnutí. Jinak budeme jimi manipulováni do starých dogmat a programů.

 

 

 

RADIKÁLNÍ ROBOTI

 

Tak jsou pojmenování ti, kteří jsou uzamčeni v myšlenkových vzorcích snahy být „Levicový“ nebo také „ Radikálové“, kteří vytvářejí levo-pravicové spektrum domnělých politických protistran. Tento myšlenkový vzorec je pohled na život, kdy zvažuješ, na jaké straně žebříku jsou všichni ostatní. Jsi buď levicový nebo pravicový. Pro ně neexistuje být něco mezi. Je to tak jednoduché členění. Levice je dobrá a pravice špatná. A ty musíš být na jedné straně. Je to myšlenkový vzorec, který mluví o svobodě, kterou zároveň upírá druhým. Je to jiná forma nepružného mentálního diktátorství, které do svého pojetí svobody vkládají svá dogmata. Radikální Roboti jsou manipulátoři snů. Vyzvat k revoluci proti fašistickému státu. Tak byla zaranžována Francouzská revoluce nebo revoluce v Rusku. Milióny lidí bylo zavražděno ve jménu lidského práva a jedna tyranie byla vyměněna za jinou. Radikální roboti se svoji vibrací nevnímali, že ta samá síla, která kontroluje a ovládá jejich oponenty, ovládá také je. Jsou to pěší žoldáci Globální Elity. Záměrem je ignorovat a opovrhovat posly, kteří skutečně chtějí otevřít mysl, aby lidé viděli důkazy manipulace.

Mějme se na pozoru před různými hnutími jako např. Stranou Zelených. Jsou na kolektivní úrovni pouze jiným pramenem Elitní sítě myšlenkové kontroly a podvodu na sebe sama. Smutná věc je, že si to neuvědomují. Svým hnutím znečišťují volnou energii. Jejich hierarchie v jejich anti-hiearchii je výrazem rozhodnutí, co je potřeba slyšet a co je vyslyšeno. Stávají se tak jinou částí Radikálních Robotů, kteří mluví o svobodě, ale odmítají ji žít.

Další formy robotizace jsou noviny, které vyjadřují názory na ty, kdo nezapadají do jejich vhodného rámce. Každá nová generace je lákána do sítě a uzamčena do robotizujících myšlenkových vzorců, které nejen vytvářejí život snadnější pro manipulaci. To je přivádí k stěží jak jedno- dimenzionálnímu pohledu, který uzavírá jejich vyšší vědomí. Jde o jinou formu mentálního vězení.

Je to reflexe myšlenkových vzorců Globální Elity. Elita manipuluje myslí zdůrazněním některých informací a potlačení nebo ignorování zbytku. Tak to dělají roboti. Tvrdí, že jsou proti rasismu, ale ve skutečnosti jsou pouze proti nepoliticky správnému rasismu. Jestliže tvrdíš, že jsi proti rasismu, tak tím by jsi měl mínit rasismus celkově. Nevidět žádnou rasu jako podřadnou. Jinak je to nemocný pohled na sebe sama a svůj život, který je v našich rukou. Naše mysl, naše vědomí se inkarnuje do nekonečných fyzických těl a životních situací, bílých, černých, Arabů, Židů, do všech. Odsoudit někoho kvůli genetice je hluboké nedorozumění.

Jaké jsou rozdíly mezi rasisty a nacisty? Mezi japonským časopisem Marco Polo a Hitlerovými médii proti Židům?

Myšlení Radikálních Robotů je mix naivity a ignorance.

 

ZDROJE

1 “Ashtar Command” informace zní opravdu pochybně k mně. Já dostanu se vážně zápor “vibes” kdykoli Já zaslechnu jméno. Stále, jak s Sai Baba, každý k jejich vlastní.

 

 

 

 

KONEČNĚ SVOBODNÝ

 

Řeka je tekoucí a rostoucí,

Řeka je plynoucí zpět do moře.

Matka Země nosí mě jako dítě, kterým vždy budu.

Matka Země nese mě zpět do moře.

 

Náš stav je pouze dočasný, jsme nástroji pro získání zkušenosti. Jsi část mě a já část tebe a my jsme všechny aspekty nekonečného vědomí, které nazýváme Bohem a Stvořením. Jsi jedinečným vyjádřením Vědomí, souhrnem tvých zkušeností. Tvůj potenciál lásky a tvoření je bez limitu a bez konce. Můžeš dělat vše, co chceš a být čímkoliv, kým chceš. Musíš jen v to věřit a pak se to vytvoří. Je to probuzení pochopení naší vlastní pravdy a konec limitace, která nás přivede ke konci manipulace.

Rychlost, kterou se bude měnit život na Zemi během naší generace, bude vyžadovat představivost. Pro mnoho lidí, kteří se otevřeli jinému pochopení života, je to ze začátku těžké, ale nový svět a nová Země, která se vynoří v příštích 35-ti letech nebo dokonce v příštích 10-ti letech, tomu dá zapravdu.

Jsme chyceni ve vibračním vězení. Můžeme si to představit jako vězeňskou celu. Uvnitř je celý náš potenciál a je enormně limitován. Pokud se na chvilku otevřou dveře, náš potenciál se začne vznášet. Svoboda je projít mezi těmito dveřmi. Potom se náš život začne měnit. Vrátíme se k našemu multidimenzionálnímu spojení s naším vyšším vědomím a tento svět se změní k lepšímu během krátké doby. Nyní jsme v přechodném období mezi těmito dvěma stavy : vězením a svobodou.

Věřím, že období Atlantidy bylo posledním pokusem prolomit blokující frekvence. Vědomí vyšší evoluce vstoupilo do 3-dimenzionálního vězení a začalo se inkarnovat na Zemi jako výzva k evoluci v omezené vibraci Vězeňských dozorců. Mnoho těchto duchovních odborníků ( kteří přišli s nejlepším záměrem ) se stalo intoxikovanými z tohoto vibračního rozpětí a byli negativně zasaženi myšlenkovým embargem z 4-té dimenze. Tito Atlantští dobrovolníci, jímž jejich vibrační stav byl snížen, shledali sami sebe uvězněni a neschopni zvyšovat svoje vibrace do stavu, který by jim umožnil uniknout. Oni jako mnoho další vězňů, byli chyceni do cyklu inkarnace a reinkarnace zkoušejíce vytvářet zkušenosti a učení, které je posune do stavu lásky a osvícení. Tyto stavy by jim otevřely dveře z vězení. Jejich výstupu z inkarnace se symbolicky říká : návrat k Otci. Je to však velice obtížný proces, protože vědomí je odpojeno od svého vyššího aspektu. A to vytváří neinkarnační cyklus.

Hustý fyzický svět se stává drogou s myslí – dušemi – přitahuje jistý životní styl a zkušenosti jako je kokainový narkoman konzumován jeho závislostí. Mnoho lidí – Elita – má stejný stav fyzického stylu životů, v kterých sledují ty samé vzorce kontroly a manipulace. Myšlenkové vzorce mnoha druhů jsou jako kořeny, gramofonová jehla při nahrávání pořád opakující stejnou melodii. Můžou být přitahovány k určitým rodinným liniím, protože vědí, že tyto linie jim umožní pokračovat v jejich rozvíjení a závislostech.

Ostatní Atlanťané zařídili, aby zůstali v kontaktu s jejich vyšším vědomím zatímco jsou ještě ve vězení a pokračují ve výběru svých inkarnací s záměrem získat zkušenosti s nebezpečím a potlačováním vibrací a ty použít v přípravě pro budoucí masové inkarnace pro zlomení blokujících frekvencí. Je to doba, v které nyní žijeme.

Tato „dobrovolná“ vědomí se vrátila z budoucnosti a z systému Plejád, který je do tohoto vývoje velmi začleněn. To vše je ve vztahu s tvrzením, že minulost, přítomnost a budoucnost se děje najednou. Přicházejí změnit svoji „minulost“, aby se mohli v budoucnu vyhnout některým katastrofám, které jinak nastanou.

Byly zde památné skupiny inkarnací dobrovolníků, kteří přinesly vyšší frekvence na tuto planetu a rozptýlili negativní vibrace. Jedna z takových skupin přišla před 2000 lety v době, kdy muž možná jménem Yśhua byl jeden z nich.

Toto vědomí z budoucnosti je nyní zde. Nostradamus, Bible, Máyové a Indiáni upozorňují ve svých proroctvích na fantastické změny, které vyústí do nového světa a nové Země. Někteří věří, že se to stane v novém miléniu ( 21 st. ), resp. Po roce 1990.

Jsou pro to 2 hlavní důvody. Vztahují se k Fotonovému pásu. Podle astrologů mnoho planetárních seřazení a sekvencí pravděpodobně spustí velké změny na všech úrovních lidské populace a planet – a transformaci starého evolučního cyklu. Vibrace planet nás mocně zasahují. Jako úplněk, který zapříčiní přílivové a odlivové vlny, tak tento samý duchovní mechanismus působí na naše těla od ostatních planet. Krev je podřízena vlivu planet. Je to fyzický výraz našich energetických meridiánů. Vysoce významná astrologická událost, která ovlivnila naše vědomí a probuzení, byla konjunkce Uranu a Neptuna v roce 1993 a působení Pluta v roce 1995. Rok 2000 se shoduje s nejvyšším bodem vzestupného cyklu systému Orion, podle kterého jsou seřazeny pyramidy, které byly postaveny 11.000 lety př.n.l, v době, kdy Orion dosáhl nejnižšího bodu ve svém cyklu. Tak začal velký geologický převrat na naší Zemi. Astrologické události mají vliv na zemětřesení, počasí i lidské myšlení svými vibračními změnami. 5.5 2000 Slunce a Neptun, Uran, Venuše, Merkur a Mars byly vzájemně seřazeny mezi sebou. Tento vibrační efekt je fantastický. Další důležitý datum je 21.12 2012, kdy končí Máyský kalendář. Ten predikoval ukončení Velkého cyklu Země. To znamená, že 5.5 2000 se začala vibrační svoboda a to za pomoci síly Uranu, který je představitelem přerušení, objevů, rebelie, svobody a experimentů. Vstoupil do boje se Saturnem, planetou tradice, starých hodnot, limitace, disciplíny, pravidel, regulace a kontroly.

„Když se tyto dvě planety vyzývají navzájem, je to signál pro masovou změnu vědomí. Události a okolnosti během transitu nastartují snahu o roztříštění falešné „jistoty“, která je fixována v starých společenských hodnotách a vírách představovaných skrze strach. Věk Vodnáře začne experimentovat s novými koncepty. Rebelové, kteří se vynoří, budou bojovat s nespravedlností, zúženým vnímáním a kontrolním vlivem. Efekt se bude manifestovat v rozkolu – tím se míní skrze chaos, který se vytvoří a pokračuje harmonickými změnami.“

 

Britský astrolog Gloria Treloar

Spouštěč astrologických událostí je Fotonový pás. Mnoho vědců psychiky a esoteriky jsou si vědomi existence pásma vysoké energie v systému Plejád, který je vzdálen 500 světelných let. Odsud pochází mnoho chanellingových informací, které cítíme. Plejády jsou naše budoucnost a zároveň základna pozitivní podpory, které se nám v tento čas dostává a také i domov mimozemšťanů, kteří zneužívají Zemi a lidi. Tak mají Plejády pozitivní i negativní záměr. Není to náhoda, že Plejády ovlivnily mytologii starověkých civilizací – Řecka, Číny a ostatních. Astronom José Comas Sola vytvořil speciální studii Plejád – „7 sester“, a věří, že formují celý planetární systém včetně Slunce. Každé Slunce má svůj planetární systém.

Obr. Str. 443

 

Číslo 17

Číslo 17

Byl objeven Paulem Hessem pás nesmírně mocné energie, který byl nazván Fotonovým pásmem. Podle odhadů tento solární systém obíhá Plejády po orbitu v čase 24.000 let ( někteří tvrdí 26.000 let ). Centrem celého systému je hvězda Alcyone ( Vše vidoucí – zrozená ). Je mnoho starých legend o této hvězdě. Byla objevena v době, kdy se potkala s Fotonovým pásmem. Je to velice nabitá energie. Vliv pásma na Zemi začal roku 1960 a zasáhl myšlení mnoha lidí. To však není nic proti tomu, co se stane v příštích 35 letech. I když to bude trvat téměř 2000 let než projde fotonovým pásmem, první působení se projevilo změnou molekulární struktury a vibrací, které vyústily v dramatické změny podmínek. To zasáhne myšlení, chování a fyzická těla všech životních forem.

Začínáme vnímat předpovědi senzibilů. Kosmické paprsky nás zasahují. Normálně paprsky mají kolem miliónu elektronvoltů, ale v vědeckém ústavu v Utahu naměřili energii o síle 320 biliónů voltů. To bychom dříve považovali za neskutečné.

Jsou to energie, které mění život na této planetě během minuty a vybalancovávají Čtvrtou dimenzi – rozpouštějí negativitu a manipulaci. Globální Elita ztrácí svoji sílu. Sluneční skvrny vznikají, když Slunce vysílá nesmírně silný magnetismus, který přijímá Země tzv. solárním větrem. Cyklus slunečních skvrn je spojen s cyklem evoluce na Zemi. Tyto cykly jsou fundamentální pro duchovní transformaci. Procházíme enormními magnetickými změnami a to má důsledek pro elektroniku a počítačový systém, na kterém je založen světový systém financí.

Dnes jsou na Zemi milióny dobrovolníků z vesmírných civilizací, kteří vše připravují. Někteří jsou představitelé dřívějšího Lemurského a Atlantského vědomí a mnoho jich od té doby přišlo do našeho vězení. Nezáleží, co jsme byli v minulých životech, protože jsme souhrnem svých dosavadních zkušeností. Záleží jen na tom, co děláme teď. Někteří žijí „normálním životem“ mnohdy se žádným pochopením a vizí, co doopravdy jsou a odkud vlastně pocházejí.

Je to nezbytné pro to stát se uvědomělým a uzemněným na tomto světě a uzamklým do rigidních myšlenkových vzorců, které se pro ně stávají výzvou. Zkušenosti, mnohdy extrémní a někdy velmi negativní na první pohled, jsou jimi přitahovány a pomáhají jim zlomit program v jejich myslích a zpřístupnit jejich vyšší vědomí. Je to jako když pod starou naprogramovanou kůží, která se začne loupat, se objeví nová.

Jak je podle výzvy : „ Příležitost je často zamaskovaná ve ztrátě“.

Tak se netrapme tím, co si o nás druzí myslí. Na jemných úrovních dobrovolníků byly přeprogramovány duchovní hodiny, které byly aktivovány postupně od roku 1980. Měly za úkol otevřít oči pro jiná pochopení a k vytvoření jiné reality v medicíně, náboženství, obchodě a vzdělání. Ostatní byly matky v domácnosti nebo ti, kteří odešly do důchodu. Jejich role byla získání této zkušenosti. Skutečný důvod inkarnace je začátek změny a uvědomění se, kým doopravdy jsou. Jsou znovuspojením přerušené vibrace s Jednotou a jejich životy a vnímání se mění velice dramaticky. Rozpomínají se. Ta samá příležitost je dosažitelná pro každého z této planety. V nadcházejících letech budou masky strženy a mnoho dobrovolníků si uvědomí systém kontroly. Jak se probudí bude svržena Elita. Pak prohlédneme i zkreslené názory stoupenců Nového Věku a vše uvidíme jinak než jsou jejich slova. Poznáme je podle jejich činů a ne podle toho, jak mluví.

Proces rozptýlení a odstranění blokujících vibrací je na jedné straně velice jednoduchý, ale v tomto zmateném světě to může způsobit veliké emoční a duchovní převraty našich životech s cílem nás odprogramovat z bodu, na kterém se nacházíme. Jak se lidé probouzí a opouští programování, jejich vědomí také opouští programující frekvence potlačování. Když se mysl a pocitová centra otevřou, jejich frekvence vědomí roste a dosáhne bodu, v kterém se může synchronizovat s frekvencí reality, která se nachází vně vibračního vězení. Tyto vysoké frekvence jsou filtrovány do našich nižších úrovní a odsud jsou skrze vědomí vysílány do fyzického světa. Po dosažení tohoto stavu lidé se stávají mluvícími a chodícími transformátory vyšších frekvencí. Tato fyzická úroveň blokuje ty, kteří se chtějí změnit a růst. Působí jako vlek a kotva na ostatní frekvence.

Pokud se uskuteční tato multidimenzionální změna, bude to mít vliv na ostatní planety a Fotonový pás. Blokující energie bude proražena, dveře otevřeny a my budeme konečně volní a celiství. Bude pryč naše noční můra. Interdimenzionální portály se začínají otevírat. Tyto brány na místech jako Stonehange, Machu Picchu, Tibet, Knossos na Krétě, Jezero Titicaca, Hora Fuji, Mount Shasta a další jsou otevírány podle okolností. Skrze ně proudí energie a vibrace z jiných dimenzí do naší.

Je to příležitost pro ty, kteří jsou připraveni emočně a mentálně ( jinými slovy vibračně ) dosáhnout daleko vyššího stavu vědomí, lásky, moudrosti a porozumění. Tyto energie Fotonového pásu aktivují data uložená v našem vědomí a fyzických tělech. Znalosti v buňkách, kostech a v DNA budou odemčeny a obnoveny do našeho 12-cti větveného potenciálu. To nás vrátí do plného využití mozkové kapacity místo našeho současného využití mozku okolo 8 – 20%. Každá buňka má vědomí, které je kontrolováno našimi myšlenkami. To je důvod, proč můžeme myslet nemocně nebo zdravě. Naše emoce stimulují a uvolňují chemikálie do našich těl, které mají pozitivní a negativní fyzické následky. Smích je velký léčitel, hněv, strach a vina způsobují nemoci. Zdraví je opravdu zvolitelné a my budeme schopni regenerovat naše buňky svými vlastními myšlenkami. Naše těla stárnou a kostnatí, protože jsme tak naprogramováni v naší mysli a je to realita, kterou vytváříme. Nemusíme stárnout. Naše myšlenky způsobují stárnutí, ne naše těla. Síla myšlenky léčí naše tělo. To však nechtějí ti, kteří vládnou. Naše těla procházejí skrze neuvěřitelné změny a každým rokem porostou.

Až se znovu otevřou časoprostorové portály, více mimozemských bytostí bude navštěvovat tuto dimenzi a mi častěji uvidíme UFO aktivity. Dnes je denně pozorováno okolo 150 UFO na světě a to vidíme pouze 1/10 toho, co doopravdy probíhá. Chtělo by velice zdůraznit, že vědci a militaristická Globální Elita má létající talíře a antigravitační technologie, které jsou v zájmu neodhalení považovány za „mimozemšťany. Ve skutečnosti si tím budují centralizovanou kontrolu. Operují na poli, kde je potřeba velké opatrnosti a velké flexibility mysli. Proto s nimi nezacházejme jako s „bohy“, neboť můžou mít jak pozitivní, tak i negativní záměr. Nepotřebujeme spasitele, my sami jsme vlastními spasiteli.

Je zde záměrně mnoho dezinformací okolo UFO a ET. Musíme být ostražití, abychom poznali, co je iluze. Otevření portálů a splynutí dimenzí znamená uzamčení lineárního času, který rozeznává minulost, přítomnost a budoucnost. Verze času se hroutí a my si uvědomíme, že budoucnost, přítomnost a minulost jsou v jeden okamžik. Efekt zhroucení lineárního času bude v tom, že hodiny a minuty budou ubíhat neuvěřitelně rychle až do bodu, než se vynoří jiná verze času. Je to složité vysvětlit, protože tak mnoho vědomostí je vyjádřeno v lineárním čase a naše myšlení je jím limitováno a do nás vloženo.

Mnoho lidí je dnes přitahována k starodávným posvátným místům a jsou na těchto místech nejistí, co se s nimi děje, protože skrze ně proudí mocné energie do Země. Je to proto, že vyšší energie, které proudí do naší dimenze, jsou námi zemněny a zvyšují naše vibrace.

Frekvence přinášejí informace, znalosti a vyšší frekvence je rozvíjejí. Tyto informace budou měnit svět, protože obsahují svobodu. Mluvíme o svobodě informací, ale je to informace, která nese svobodu a je svobodou. Na co myslíme, to vytvoříme a jak myslíme je základem toho, jak se cítíme co známe – informace, znalosti. Jak začnou frekvence postupně stoupat, začne exploze znalostí našeho světa. Nic a nikdo nezůstane stejný. Budeme znát pravdu o původu velkých posvátných míst. Nastává perioda, v které příval geologických a historických objevů nám pomůže objevit, kdo ve skutečnosti jsme. Zvyšující frekvence nastartují data v našich tělech a to se také stane s kódy v kamenech na posvátných místech. Energie těchto míst obsahuje znalosti, které budou dostupné každému, kdo operuje na těchto úrovních.

Jsme realizátoři uzemnění vyšších frekvencí, aniž si to uvědomujeme. Na Zemi je mnoho bodů – stojících kamenů a kruhů, mohyl, kopců a dalších posvátných míst, které jsou mocné. Je to stejné jako v akupunktuře. Fyzické tělo je drženo při životě skrze síť energetických drah známých jako meridiány a ty jsou spojeny do vířivých bodů, duchoví energie – čaker, přes které tato dráhy proudí. Jsou to vlastně rotační spirální napájecí stanice v síti elektrických linek. Pokud tyto energie tečou harmonicky, člověk je emočně, fyzicky a mentálně v pořádku. Pokud jsou nevybalancovány nebo blokovány, vzniká emoční, fyzická nebo mentální nemoc a disharmonie.

Je to stejná situace se Zemí. Energetická síť Země byla velmi zasažena negativními událostmi a limitací myšlení. Energie procházející skrze tyto linie je forma vědomí, protože všechno je vědomí v různých stavech bytí. Tyto linie jsou zasaženy ostatními vědomími – jako jsou myšlenky lidské mysli. Pokud jsou myšlenky plné strachu, úzkosti, viny, bolesti a ostatních negativních emocí, tak negativní myšlenkové vzorce jsou absorbovány energetickou sítí a jejich síla a rovnováha je zmenšena. Jsou potom neseny kolem zeměkoule pomocí sítě a tak se negativní energie realizují v podobě válek na jedné straně a zasáhnou každého. Tyto linie jsou navrženy jako negativní – pozitivní a polaritní ( muž – žena ), ale negativní a mužské se stalo dominantní a vyplývá z vnitřního zmatku a nerovnováhy v lidstvu. V této přechodné periodě je nezbytné opravit síť odstraněním negativních blokací a vpravit vysoké frekvence energie do tohoto systému za účelem zvýšení frekvencí. Milióny z nás jsou do tohoto mechanismu zainteresovány. Ostatní roviny jejich vědomí nás vedou na správná místa v ten správný čas přes pocitová centra a magnetismus. Používají fyzická těla jako transformátory přenašeče pro vysílání nové frekvence na této planetě.

Hlavní nástroj pro potlačení frekvencí je kolektivní lidská mysl. S každou individuální myslí, která se otevře a odprogramuje jsme dalším krokem blížeji ke kritickému masovému bodu Stoletého Opičího Syndromu jako kolektivního spínače. Ti, kteří nyní pracují na otevření jejich vlastních myslí jsou pionýři, kteří jsou v předvoji těchto událostí, které nastanou. Pokud jste jedním z nich, buďte na sebe pyšní. Každý tím může být. Vždy následuj své srdce a pak jsi na cestě. Zatím je manipulace Globální Elity neviditelná, ale odkryje se tím, že budeme vědět :

 

1. Když uzavíráme naši mysl a srdce, naše frekvence padají ( začínáme být méně informováni a někdy neuvěřitelně stupidní ). Když otevřeme svoji mysl a srdce, naše frekvence roste ( začínáme být více znalí, moudří a chápající ). Můžeme zvýšit naše frekvence do bodu, kdy můžeme projít skrze omezující vibrace a utéci z vězení. Pokud jsme vědomí Vězeňských Dozorců z 4.dimenze, které se snaží udržet vibrační vězení a produkci negativní energie, můžeš to udělat pouze pokud je lidská mysl jako celek zůstává uzavřena. Proto vytvoříš síť manipulace na fyzické úrovni navrženou držet lidi od vyšších znalostí a jejich nekonečného potenciálu. Vytvoříš náboženství, které řekne lidem, co si mají myslet – a co ne. Povzbudíš lidstvo, aby zaměřovali svoje myšlenky na absurditu a triviálnosti a odstraníš náboženské knížky, které by je vyrušovali a přinášeli vědomosti. Dáš moc kněžím v kostelech, aby lidem řekli, co je popsáno v náboženských textech a co se tím míní. Když začne vliv náboženství slábnout u lidstva, které má limitující mysl, představíš novou „vědu“, která tvrdí, že není žádný život po životě a vše co, je, je tento fyzický život. Je potřeba vidět vědce jako někoho, kdo odřezává lidskou znalost. Mysl je mozek a mozek je mysl. Je to nástroj.

2. Když lidé, kteří jsou spojeny s vyššími úrovněmi, se začínají inkarnovat na Zemi, jsou odsuzováni a zesměšňováni okolím, podkopáváni, jak je to jen možné, aby jejich informace nebyly akceptovány a brány seriózně. A když odejdou, nastává příležitost jejich slova obrátit a vytvořit z nich náboženství v jejich jménu všude, kde byli.

3. Vyvineš média, obchod a politický systém pro kontrolu lidí, kteří operují ve stejné vibraci za účelem manipulovat lidskou mysl a udržet ji uzavřenou informacím a zmatenou. Vytvoříš peněžní systém, který udržuje lidi pod časovým tlakem snažíc se přežít. Jsou velice zaměstnáni přežít do zítřku a to zaměstnává jejich mysl. Přemýšlet o esoterici a těchto znalostech se pak zdá luxusním přežitkem, není na to čas. Pracujeme tak hodně a myslíme a cítíme tak málo.

Rozdělíš a vládneš. Oddělíš rasy, barvu, víru, náboženství, příjmové skupiny a nekonečný seznam dalších rad a postupů. To vytvoří oddělení a zmatek v kolektivní mysli a tak již nikdy nedojde ke spojení ve vyšších vibracích, které by okamžitě přerušilo omezující vibrace. Jsou to nástroje Globální Elity, která pracuje skrze naše uvězněné vědomí. Tak si myslí, že nás kontrolují, ale není tomu tak. Oni jsou také poskoky někoho jiného.

4. Když si uvědomíš možnost odstranění tvé kontroly na Zemi pomocí zvýšení frekvencí ve vězení, urychlíš své snažení k dominanci lidskému vědomí. Zrychlíš snahu o globální kontrolu vlády, bankovnictví, informací, armády a zrychlíš tempo pro zavedení mikročipové populace, protože víš, že když můžeš elektronicky připojit lidské bytosti k centrálnímu počítači, můžeš uměle potlačit jejich mysl a frekvence a tak zabránit uzemnění vibrací a otevření dveří z vězení a umožnění jim přístupu k vědomostem, že jsou ve vězení. Můžeš také aktivovat tvé špinavé triky na podkopání alternativních směrů a koncepcí a označit je za šílené a nebezpečné kulty.

Globální pokus zničit zemské alternativní hnutí je moderní, stejně jako použít je k manipulaci . např. New Age a jejich channeling s Ashtar Komandem. Manipulátoři chtějí stimulovat nerovnováhu, protože to znamená kontrolu a limitovanou perspektivu a potenciál. Nestarají se o rozvinutí lidské mysli. Pokud chtějí duchovně naplnit potřeby lidstva, rozvinou teorii o mistrech z vesmíru – komandu. Tak neutralizují tuto snahu.

5. Víš, že frekvence energetické rozvodné sítě roste a tak je to i s planetou. Proto postavíš skrze kompatibilní lidské mysli silnice, továrny, benzínové stanice a rozvodné stanice v jejích klíčových bodech. Černí Mágové Globální Elity vědí, že když umějí kontrolovat energii probíhající skrze síť, můžou kontrolovat kolektivní mysl lidské rasy. Kamenné kruhy v Avebury jsou toho klasickým příkladem. Zde je negativní energie vylívána do sítě k potlačení frekvence. Je mnoho lidí, kteří začali identifikovat vzorce u cest a vysílací transformátory různých druhů, které byly umístěny blízko nebo na zemských akupunkturních bodech a čakrových vírech. Lidé nemají tušení, kdo krmí myšlenkami jejich vědomí. Jsou to Manipulátoři ze 4.dimenze. Můžeš tak vytvořit války a utrpení na významných místech sítě, jako je Irák ( dřívější Mezopotámie ), kde vědí mnoho o energetické síti. Skrze válku se nalije negativní energie do sítě a zasáhne celý svět.

 

Efekt Fotonového pásu a vibračního zápasu na planetě Zemi jsou mezi omezujícími vibracemi a vibracemi svobody jsou stále více zřejmé. Jsou toho dokladem potopy, extrémní fenomény počasí a geologie. Mění se vzorce počasí na celém světě, sněhové svahy mizí – ty, které byly považovány za věčné a stálé. Nic není stálého kromě života samotného. Vodní srážky se zvětšují, moře stoupá a řeky se rozvodňují. Na mnoha místech je sucho. Podívejme se na starodávná proroctví a zjistíme, že všechny tyto události obsahují.

Je nám to však prezentováno jako globální oteplení. Je to však výsledek působení Fotonového pásu a vyšších frekvencí, které se zde uzemňují , otevírání portálů a pohybem z 3-dimenzionální reality do 4-té a 5-té dimenze. Staré vibrace již nevyhovují. Elita se snaží do nás vložit staré myšlenkové vzorce kontroly a dominance. Je to zápas symbolizovaný Uranem a Saturnem. Toto a Fotonové energie rozněcují jemné úrovně planetárního vědomí – Matku Přírodu, Gaiu, Zemského Ducha – a to má magnetické konsekvence v Zemském energetickém poli. Planeta je fyzické tělo s vědomím, myslí a emocemi. Není jen fyzickým objektem. Cítí a myslí jako my. Je část nás a my její. Změny počasí a geologické změny vedou k změnám v magnetických polích a fyzické změně zemské osy. Lepší svět záleží na nás. Veškeré tyto události nejsou náhodné.

Žijeme v čase nesmírné transformace, čase extrémů a protikladů, která vyústí do stavu harmonie. Je to chaos v době zlomení jedné vibrace a přechodu do druhé. S otevřenou myslí a srdcem budeme snáze absorbovat novou časoprostorovou realitu. Ostatní, kteří následují agendu Globální Elity a vědomí Vězeňských Dozorců budou nalepeny na starou vibraci v jejich zoufalém pokusu najít bezpečí. Stále více budou preferovat politická, náboženská a ekonomická dogmata. Budou odolávat zvyšujícím se vibracím a to bude na ně mít fyzický, mentální a emoční efekt. Dva stavy bytí – programovaná mysl a otevřená mysl, budou stále zřejmější každým měsícem pro ty, kteří vědí, co se děje. Vězeňský řád Globální Elity bude stupňovat snahu o zrychlení zavedení Nového Světového Řádu, ale ke konci nebudou úspěšní. Tato přechodová perioda může stimulovat mnoho negativních událostí, ale pokud zvýšíme svoje vlastní vědomí a udržíme jej v pozitivním vnímáním sama sebe, nebudeme přitahovat takový typ událostí k nám, samozřejmě pokud to nebude cesta, kterou jsme si vybrali pro získání zkušeností. Náš stav mysli je naše ochrana před neštěstím.

„Uran v kvadratuře na Jupitera ( 5.5.2000 ) je signál pro čas sociálních a ekonomických změn a restrukturalizaci hodnot. Systém víry bude transformován. To již otevírá rozdílné studium pravdy na rozdíl proti zavedeným doktrínám. Bude se jednat o skok ve vědomí. Ti, co budou chápající, ty odhodí strach, podívají se na vše zvenčí a objektivněji a přenesou se do vyššího stavu. Nebude to snadné, ale proces transformace znovuoživení není jarní vánek. Je to hurikán, který vytrhá staré stromy poznání a zatřese se základy, aby se vytvořila nová cesta. Ačkoli transity těchto planet nebudou pohodlné, nakonec kolektivní i osobní zkušenost bude jen malá cena za osvobození“.

Jestliže budeme následovat svoji intuici, budeme magneticky přitahovat vše, co potřebujeme pro vedení přes tuto periodu. Magnetické energetické pole této knížky a osobní podvědomí dané osoby jsou v interakci, protože podvědomí ví, že vědomá úroveň bude mít z této knížky prospěch. Proto i když tato i ostatní knížky budou založeny v regálech, dané podvědomí si jej najde. Je to jako 2 magnety, kteří se k sobě přitahují. Jestliže budeme mít mysl otevřenou tak tento proces zajistí, abychom byli na správném místě v ten správný čas, se správnými lidmi, nehledě na to, jaký chaos může být kolem nás.

V ideální situaci přechod z jedné frekvence do jiné je přímočarý proces. Ale v daném vibračním vězení a za stavu uzavřené mysli to není ideální situace. Povědomí lidstva a Země se nevyvíjejí společně. Je zde mnoho myslí, které jsou nasměrovány do různých frekvencí v mnoha směrech. Vytvořené rozdělení, které zdědila naše generace je výsledkem dělících myšlenkových vzorců. Tyto vzorce bojují o nadvládu a tak způsobují chaos. To se děje dnes, kdy mnoho vyšších frekvencí přichází do naší reality a tak zvyšují celkovou frekvenci Země. Jemné energetické úrovně se stávají podřízeny vibračnímu tlaku a to je také důvod základní změny počasí. To se projevuje na našem životním prostředí.

Je těžké pochopit, že geologické katastrofy a pohromy počasí jsou rozsáhle vytvářeny lidskou myslí a vlnami, které vysílá. Kolektivní mysl ovlivňuje planetární mysl Gaii a v případě vytvořené emoční a mentální nerovnováhy Gáii, to má za následek fyzikou disharmonii, která se projevuje v lidském těle. Proto se musíme neprogramovat, otevřít svoje srdce a přestat pobývat ve starých vibracích, s kterými jsme spojeni. Musíme uzemnit vyšší vibrace lásky a harmonie. Je to tak naléhavé.

Jako vždycky odpovědi leží uvnitř nás. Pakliže vyléčíme sami sebe a zastavíme manipulaci od Vězeňských Dozorců, celý proces bude snadnější a nastane tak konec blokujících vibrací. Vyléčíme tak sebe, druhé a celý svět. To se děje teď.

 

ZDROJE

1 Vidět bibliografii
2 “Hunt pro Nejsilnější Částečku All”, Denní Telegrafní (Červenec 5th 1995)

3 Vidět práci Mauricea Cotterell, zvláště Mayská Proroctví (Element, Shaftesbury, Dorset; Rockport, Massachusetts, a Brisbane, Austrálie, 1995). Toto je psáno s Adrianem Gilbertem.
4 Země – Pleiadian Klíčů Ke Žijící Knihovně soustřeďované Barbara Marciniak (Medvědem a Společnosti, Sante Fe, 1995 ) pl35

5 Nic je černobílé, nicméně. Elita mít u jejich nakládání technologie, která může ovlivnit počasí a vytvořit veliké bouře, zvláště v malé oblasti, tím, že zachází s magnetickými energetickými poli. Extraterrestrials jistě mít tyto znalosti.
6 “Water úrovně podkopávají bezpečnost města buildings”, Časy (Říjen 6th 1995 ) pl2

 

 

 

 

GLOBÁLNÍ VESNICE

 

„Chování tyranie začalo již dávno v dobách,

která datujeme, a takto nezměněné se projevuje

přes každou vládu, velice jednoduše a opatrně

podle systematického plánu, který má nás zredukovat

na úroveň otroctví“.

 

Nový Světový Řád přichází již dlouhou dobu od začátku spuštění bankovního systému, vytvořeného Svobodnými Zednáři, USA a francouzskou revolucí.

Když se podíváme na tento proces, uvědomíme si, jak již dlouho je naplánován. Naším osudem je znovuzískání kontroly nad svým životem. To můžeme a budeme dělat, ale spodní linie v tomto procesu poznání, že manipulace existuje, jak pracuje a jak končí. Bez znalostí jsme na milost manipulátorům, protože jejich kalkulace spočívá v dlouhodobé strategii událostí, které nejsou zdánlivě spojeny. Je však ještě mnoho z nás, kteří věří, že plán pro světovou vládu, policii, bankovnictví, armádu a počítačovou síť je jen „konspirativní teorie“.

 

 

 

SVĚTOVÁ VLÁDA

 

Spojené Národy se vyvíjejí rychle v právě takovou instituci. Vytvářejí se masivní sítě spojených organizací, které pokrývají svojí činností všechny oblasti našeho života, od zdraví k ochraně prostředí, k světové politické síle, k vědě, náboženství a tak dále. Problém světových zásob je zinscenován, jsme vtaženi do tohoto procesu, kdy nám je předkládáno řešení ze všech stran. V roce 1993 Joseph Conner, sekretář pro administrativu a management v Spojených Národech varoval, že SN maskují bankroty a že něco musí být uděláno k nápravě. Více konfliktů vyžaduje více „řešení“ a mnoho zoufalých lidí bude hledat odpovědi právě u SN. A tak se opět centralizuje proces, jehož řešení je v rukou centrální moci. Většina lidí pracující v SN věří, že dělají správnou věc. Nevědí, do čeho jsou vtaženi. Jsou pěšáci v královské hře. Skutečná podstata je skryta za termínem „globální vesnice“, „globální sousedství“, „globální záležitosti“ a potřeba mít jednotný svět. Skrytý plán Spojených Národů je úplně stejný jako ten, který realizují v Evropě. Tlak je použit na centralizaci politické moci a rozhodnutí v expanzi EU, která je nyní bludištěm centralizovaných struktur síl a legislativy zasahující každou stránku života. Charakter EU se změnil pod tlakem posledních 40-ti let. Proběhla metamorfóza z obchodní sféry do centralizované tyranie a ten samý postup proběhl v Spojených Národech. Prezident Evropského Parlamentu, Klaus Hansch požádal v Evropských listech v roce 1995 EU, aby šířila svoji suverenitu do ostatních národů a to pro dobro nás všech ( ve skutečnosti jde o šíření centralizované moci ). EU, která přijala plnou odpovědnost za mír a bezpečí, aktivně spolupracuje se Spojenými Národy ( světová armáda ), EU, která žije sny a vizemi svých zakládajících otců ( světová vláda, centrální banka, měna a armáda ). Nadšení pro tento „Evropský projekt“ musel být zpopularizován, řekl Hansch.

Jeden z obhájců politické a měnové v Evropě je německý kancléř Helmut Kohl. Není překvapením, že jako jeho předchůdci Willy Brandt a Helmut Schmidt, i on byl členem Bilderberg Group. Kohl je údajný Velký Mistr Svobodných Zednářů a je napojen na BńaiB´rith, která je zasvěcena nejvyšší důstojnosti, Řádu Josefa. Kohl zná plán hry a pracuje usilovně na jejím úspěchu. Jacques Santer, prezident Evropské Komise, je další Bilderberg stojící za kampaní pro politickou a měnovou unii.

 

ZDROJE

1 Opatrovnický (Prosinec 12th 1995 ) p12
2 Tajné Společnosti, p218
3 Ohlásil se Londýn Finanční Časy (Pochodují 9th 1995 ) p4
4 Neděle Měří (Prosinec 17th 1995 ) p2
5 Tajných Společností, p285
6 Ibid
9 “NATO, UN Kontrakt, Manželství Dělané V Hell”, Reflektorový (Prosinec 5th 1994 ) p1
10 Spojitého časopisového (Června/červenec 1994 ) pl5

 

 

 

 

MILUJI VÁS, DR.KISSINGER

 

Tato knížka byla napsána s upřímností, beze strachu a s touhou odkrýt případ nemoci této planety a ukázat skrze čeho se můžeme vyléčit.

Ne každý fakt byl 100% přesný, ne každá domněnka, protože jednáme s lidmi a organizacemi, které si přejí, aby tyto informace byly utajeny. Rozpustit cigaretový dým je životní práce. Není možné při tom používat náboženská, rozumová nebo politická dogmata. Knížka chce vyzvat k ataku systému víry těch, kteří používají násilí, strach vinu a potlačení informací. Chce rozdmýchat lásku pro krev této planety a zpřístupnit lidstvu její plný a nekonečný potenciál.

Knížka se snaží hledat svobodu pro lidstvo, pro zemi a všechny její životní formy. Jestliže někteří věří v něco, je to jejich právo. Pro každého je vhodné něco jiného, naše srdce touží po něčem jiném. Je však čas opustit strach.

Potřebujeme lásku, respekt, úctu a odpuštění sami k sobě a skrze to budeme milovat, respektovat a odpouštět komukoli jinému. Jedno přijde s druhým. Vše začíná od nás. Každý ví, co je správné pro něj, ne pro druhé. Transformace mysli, která miluje, respektuje a odpouští, spustí další odpovědi na přirozený vývoj. Jsme obklopeni tyranizujícími strukturami, protože jsou obsaženy v kolektivní mysli a byly vytvořeny naším přístupem sama k sobě. Pokud změníme tento postoj, změníme svět. Pyramida začne být kruhem. Lidská rasa všeobecně nemá ráda sama sebe a tak láska je osamocena. To se odráží v naší realitě. Pokud milujeme hojnost v nás, láskou bude obalena planeta.

 

 

 

LÁSKA

 

Láskou je míněno něco jiného a většího než jak jsme zvyklí uvažovat – mám tě rád, pokud mě budeš akceptovat, pokud se mi přizpůsobíš – nebo kdo vyžaduje lásku na druhém.

Je tím míněno : mám tě rád i když děláš cokoli. Bez vlastnictví a podmínek. Tuto lásku bychom měli vyjadřovat ke svým dětem. Nemusíme se vším souhlasit, co dělají, ale nepřestávejme je milovat.

Jestliže budeme vidět jeden druhého ve světle, nemoci této planety uvadnou. S touto bezpodmínečnou láskou k sobě a druhým nemusíme vytvářet ekonomické argumenty, proč bezdomovci musí spát na ulici. Ekonomický systém by se stal podřízen lásce a tu by i odrážel. Je to však v současné době pro nás nemyslitelné. Museli bychom zastavit naši touhu po penězích, odstranit pochybnosti a vytvořit pro tyto lidi domy, kde by mohli bydlet. Láska v našich srdcích by nepřijala nic menšího. Zmenšili bychom tak ekonomickou tyranii a odvážná společnost by si vzala zpět sílu, kterou dala Globální Elitě. Láska by eliminovala bolest a utrpení, které jsme vložili do zvířecí říše. Poznali bychom, že vládnoucí minorita na této planetě, nemůže pokračovat ve své vládě bez lásky. Nebyla by CIA, fašistické skupiny, které podporují volby. Vláda by sloužila potřebám lidu, protože hojnost a bohatství by bylo v našem kolektivním srdci.

Láska by trvale spolupracovala se současnými strukturami globální síly a ukázala by, jak ve skutečnosti málo síly je potřeba. Síly je potřeba, protože ji vytváříme a klaníme se její vůli. Skutečná síla pyramidy leží v základně, ne na vrcholu. Vláda, kterou si s láskou vybereme, bude odrážet naši touhu sloužit a ne oklamat. Kolik lidí dnes volí s láskou v srdci? Lidé volí převážně ty, kteří jim přinesou materiální prospěch v krátké době. Dostaneme to, co si volíme, co cítíme v našich srdcích.

Jestliže lidská rasa nemá ve svém středu lásku, volí právě takový typ lidí do vlády. Není dobrá kritizovat politiky za to, co se děje ve světě. Politici mohou být jen zvoleni. Jsou naprogramováni k tomu, co chceme slyšet. A co lidé chtějí slyšet je to, co mají uvnitř sama sebe – materiálno. Typ politiků, které volíme, je přesná reflexe kolektivních postojů, které se v nich odrážejí. Tak proto nezachráníme země třetího světa tím, že jim budeme posílat peníze. Zachrání je pouze láska v kolektivním srdci. Láska spojená se silou.

Láska k sobě transformuje naše životy a to jedině skrze vyléčení sama sebe. Dnes lékařské služby kontrolují a ovládají mezinárodní lékařské společnosti. 60% amerického lékařského průmyslu vlastní Rockefelleři. Skalpel nebo léčiva jsou odpovědná téměř za každou nemoc. Bohatství není zdraví. Nekonečné znalosti, které by vyléčili imbalanci našeho vnějšího já, jsou drženy v tajnosti a daleko od oficiální medicíny. Tělo podle Darwinovy teorie je v medicíně považováno pouze za nástroj. Milióny lidí zemřeli na rakovinu, zatímco mnoho léků je vyvinuto. Pokud nejsou prodány s obrovským profitem, tak jsou nemoci prohlášeny za nevyléčitelné. Ale nevyléčitelné nemoci neexistují. Každá je způsobena energetickou nevyrovnaností – nevyrovnaností, která může být vrácena zpět do harmonie a tak se i vyléčí tělo.

Láska k sobě bude postavena na vrácení síly do našich těl. Lékařské společnosti dominují, protože lidská rasa je držena pod kontrolou těla prostřednictvím doktorů a farmacie. Odpovědi jsou však v nás. Sebenenávist a frustrace nás vede k rakovině a infarktům a každá nemoc může být spojena s mentální, emoční nebo duchovní nevyrovnaností. Ty však mohou být napraveny. Pokud začneme milovat sami sebe a opustíme strach, vinu vztek, který se akumuluje roky v našich tělech, nemoci světa budou zaplombovány. Jejich úmysl bude zmenšen. Budeme vidět nemoci jako znak něčeho, co chybí uvnitř nás. Potom budeme vědět, jak máme myslet o sobě. Fyzická nemoc je výsledek vnitřní nemoci. Je to magnetický vzorec, který slouží jako základ nemoci.

Láska není jen slovo. Je to síla, která drží naše výtvory pohromadě. Je to síla, která nás také drží dohromady. Tam, kde chybí láska, celý svět se hroutí.

 

 

 

OD RHODÉSIE K RUINÁM

 

 

Někteří lidé zjišťují, jak je poprvé těžké porozumět, jak může manipulace pokračovat skrze generace. Je to však velice jednoduché – je koordinována a inspirována ze 4.dimenze. A ti, co dosáhli vrcholu lidské pyramidy, jsou pro ostatní lidi vzorem toho, jak se máme chovat. Jsou to však reprezentanti Vězeňských dozorců. Znalosti Nového Světového Řádu a metod manipulace jsou také předávána skrze generace jistými rodinami.

Zdroj vědomí a informací je ten samý v reinkarnačním cyklu.

Ti, co podporují svobodu, jsou ti z jiných frekvencí – Ilumináti. Mnoho lidí chce komunikovat s mimozemskými „ supermany“. Jsou to však ve skutečnosti Vězeňští Dozorci ze 4.dimenze. je mnoho metod komunikace, které využívají ti, co chtějí kontrolovat i ti, co chtějí svobodu. Je to jen záměr, který stojí za komunikací a odlišuje ji. My zde na Zemi jsme nástroji pro duchovní zápas, který se odehrává v jiné úrovni planety, a ne pouze pro zápas na této rovině.

 

 

 

KULATÝ STŮL

 

Cecil Rhodés byl bohatý Angličan, který vykořisťoval zemi a lidi v Africe a částečně diamanty v Jižní Africe. Jméno Rhodésie – nyní Zimbabwe, je důkazem jeho vlivu. V době jeho studií na Oxfordu byl inspirován profesorem Johnem Ruskinem, legendární osobou v Oxfordu. Ruskin se narodil v Londýně v roce 1819 jako syn bohatého obchodníka. Jeho hrdinou byl řecký filozof Platón, kterého četl každý den. Ruskin věřil v Nový Světový Řád, který zcentralizuje moc a který by kontroloval produkci a distribuci. Je to ta samá filozofie, kterou propagovala Britská Labour Party před tím, než se stala Konzervativní stranou. Ruskin byl další, kdo věřil v kontrolu jednoho Státu, jako jedné velmoci, která v jedněch rukou bude jedním diktátorem s výjimečnou inteligencí vládnou zbytku společnosti. Ruskin pravděpodobně nefalšovaně chtěl lepší podmínky pro chudé, ale měl zřejmě chybný názor, jak toho dosáhnout. Jeho ideu byla následoval Karel Marx a Bedřich Engels ( další studenti Platóna ), kteří založili marxismus jako základnu komunismu.

Z Platónových myšlenek vycházela také tajná společnost „Vševidoucí oko“. Moses Mendelssohn, architekt Francouzské revoluce, přeložil 3 Platónovy knihy a byl znám jako „Německý Platón“. Jeho díla však nebyla nikdy publikována. Proti tomu se postavila bankovní rodina Warburgů, která byla podřízena Rotschildům ( založili Federální Systém Rezerv ). Ti později podporovali A.Hitlera.

Rhodés obdivoval Ruskina. Založil společnosti Consolidated Gold Fields a DeBeers Consolidated Mines. Svým bohatstvím z vytěžených diamantů v Jižní Africe ovlivňoval politiku Anglie. Byl členem elitní skupiny Výboru 300, známou také jako Olympionici.

Rhodésova myšlenka byla založit tajnou společnost, která by manipulovala událostmi, které by vedly k centralizované globální kontrole. Tak byl založen Kulatý stůl. Jeho členy byli Ilumináti a Svobodní Zednáři. Bylo to vnitřní jádro Společnosti Vyvolených, lidí, kteří byli schopni dopomáhat k jejich účelům. Neznali však skutečné ambice Kulatého Stolu. Byli to většinou ti, kteří na veřejnosti drželi moc, ale ve skutečnosti byli řízeni.

Lord Astor ( Výbor 300 )  byl členem  vnitřní elity Kulatého Stolu a byl příkladem jiné klíčové plochy kontroly Elity : médií. Stal se vlastníkem novin The Times. Do dneška síla neleží v rukou politiků, ale v rukou stínových postav, kteří jim „radí“, kontrolují je a manipulují daty na veřejnosti. Kulatý Stůl, další výtvor Rothschildů, zapletl tisíce lidí do války v Jižní Africe ( 1899 – 1902 ), v které bylo zabito tisíce mužů, žen a dětí. Mnoho z nich v koncentračních táborech, které zřídil lord Kitchener ( Výbor 300 ), Britský Prime ministr a ministr zahraničí Lord Salisbury ( Výbor 300 ), blízký přítel Winstona Churchilla (Výbor 300) a člen rodiny Cecil, která byla klíčovým hráčem v rhodéské operaci Kulatého Stolu. Tuto manipulaci zabezpečovala britská kontrola nerostného bohatství, která se představila jako Svaz Jižní Afriky. Nathan ( Baron ) Rothschild byl členem Kulatého Stolu, který reprezentoval zájmy Rothschildů.

Když Rhodes zemřel v roce 1902, odkázal své bohatství Kulatému Stolu. Vytvořil také systém, který vedl k poklesu vzdělanosti. Podporoval nábor zahraničních studentů na Oxford, kde se seznamovali s myšlenkou světové vlády. Byli označováni jako „ Rhodéští školáci“, z kterých se stávali vůdci a představitelé vzdělávání ve zemích, kam byli dosazeny Elitou. Jeden z nejznámějších byl Bill Clinton, který byl inaugurován na amerického prezidenta v roce 1993.

V letech, která následovala, Kulatý Stůl kontroloval londýnské Times a ostatní publikace. Skrze Alfreda Milnera, nadšeného pokračovatele Ruskina, kontroloval britský válečný kabinet v 1.světové válce a jeho představitele Lloyda George ( Výbor 300 ). Dominoval britské delegaci na „Mírové konferenci“ v roce 1919, kde bylo rozhodnuto o uspořádání poválečného světa a německé pokutě. Kabinet byl také hlavní silou za vytvořením Ligy Národů, jako prvního pokusu o nastolení světové vlády. Kulatý stůl rozhodl o nastolení Britské policie v Irsku, Palestině a Indii v období 1917 – 1945 a kontroloval zdroje pro psaní historie o Britském Impériu. Znovupřepsání historie je životně důležitá část strategie Elity, protože jak vnímáme historii, určuje náš pohled na svět a jeden druhého. Kdo kontroluje historii, kontroluje současnost, a kdo kontroluje současnost, kontroluje historii.

Pobočky Kulatého stolu byly založeny v Británii, Jižní Africe, Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu, Indii a USA. Lidé nevěděli, že taková organizace vůbec existuje a co vlastně dělá. Pokud bychom se dnes zeptali lidí, zda něco ví o Rhodésii a Milnerově Kulatém Stolu, nevěděli by. Kulatý Stůl rozšířil svůj vliv přes Atlantik do USA. Odtud se kontrolovala veškerá politická, průmyslová a ekonomická moc. Zde se zakládali organizace a obchodní firmy, které spolupracovaly s Britským a Evropským Kulatým Stolem. Mezi hlavní hráče a podporovatele Kulatého Stolu v USA byl Carnegie United Kingdom Trust, J.P.Morgan, Rothschildi a Lazard Brothers. Ti všichni podporovali světovou vládu a myšlenku Nového Světového Řádu. Kulatý Stůl úzce spolupracoval s Elitou, Svobodnými Zednáři a Skull and Bones Society ( založena na univerzitě v Yale ). Posledně jmenovaná stála za 1.světovou válkou a Bolševickou revolucí.

Dvě jména, která dominovala Elitě/Kulatému stolu v Americe byl Rockefeller a Morgan, kteří byli spojeni s Rothschildama ( Výbor 300 ). Rockefellerové ( pravým jménem Rockenfelderové )jsou srdcem Nového Světového Řádu do dnešního dne. J.D.Rockefeller začínal v roce 1853 v jeho firmě Standard Oil Company vyrábět palivo pro olejové lampy a po jeho vytěžení se stal globální firmou. Potom začal podnikat v průmyslu a železnici. Vlastnili nebo kontrolovali National City Bank, Hanover National Bank, United States Trust Company. Morganovo impérium bylo založeno na oceli, lodním průmyslu a elekrickém průmyslu včetně General Elektric. Jako jediný nepotřebovali nikdy souhlas US vlády k čemukoli.

Dále je potřeba zmínit rodinu Harrimanovu. Edward Harriman začal pracovat ve 14-ti letech s malým vzděláním. Ale jeho život se změnil, když se oženil s Mary Averell, dcerou New York bankéře a prezidenta železnic. Hartman vybudoval Union Pacific Railroad, ale byl vždy úplatný a bezohledný podnikatelem. Podvodem v roce 1904 vydělal 60 mil.USD. pak podpořil prezidenta Roosevelta ve volbách, který ho do té doby nesnášel. Potom jej začal vidět v „novém světle“. Hartmanovy peníze financovaly založení Bolševismu a obě strany v 1.světové válce. On a Rockefeller poskytovali start-up kapitál pro Morgan Guaranty Trust, který byl nástrojem enormní manipulace se světovými událostmi. Edward Harriman měl dva syny, Averella a Rolanda, oba byli pilíře Skull and Bones Society. Averell ( Výbor 300 ) se stal jeden z nejvíce aktivních manipulátorů 20.století.

Syn Morgana J.P.Morgan byl přímý potomek Alexandra Hamiltna, muže, kterí řídil první US Central Bank, která podporovala Rotschildovi zájmy.

Taková jména a organizace Elity/Bratrstva/Iluminátů stály za II.světovou válkou, Ruskou Revolucí, vznikem A.Hitlera a nepřetržitou manipulací finančního systému. Tyto události drželi lidstvo ve strachu a rozdělení, jak bylo vyžadováno. Jak ale byl najednou podporován fašismus, komunismus a kapitalismus? A jak to vše pomáhalo Novému Světovému Řádu? To je možné vidět z mnoha pohledů. Finančně revoluce a války jsou profitabilní pro bankéře a dodavatele. Ale hlouběji jde o to, že národy zbavíte jejich vlastní suverenity a převezmete rozhodování a autoritu. To se stává na vzorci problém – reakce – řešení. Elita chce mnoho bolesti a válek mezi národy a pak veřejně propaguje, že něco musí být uděláno. Světové války vyústily ve vznik Spojených Národů. Podívejme se na UN ( Spojené Národy ) dnes, kam se dostaly. Strategie Elity byla použita ve 2.světové válce, Ruské Revoluci a dalších početných konfliktech během století. Je přisuzována muži jménem Hegel a jeho práci. Byl spouštěčem pro ostatní a změnil jejich myšlení a vytvořil zlověstný fenomén. Hegel byl pravý muž. Vynalezl modifikované myšlení označované jako „krizový management“, který se zdál jako nekontrolovatelný, ale ve skutečnosti byl extrémně zkalkulovaný. Lepší název by byl „řízený konflikt“ nebo „kontrolovaná volba“. Myšlenka byla vytvořit válku a potom vítězství míru způsobem rekonstrukce zdevastovaného světa.

Georgie Wilhelm Friedrich Hegel byl německý filozof, narozen v Stuttgartu v roce 1770. Během svého života nemohl nikdy znát, jak se jeho materialistický fenomén později použije a zmodifikuje. Jeho pojednání o duchovním vývoji mysli bylo dále rozpracováno Karlem Marxem a tak idea vypadá asi takto: jestliže vytvoříš 2 protistrany a navodíš je do konfliktu, vytvoříš třetí sílu, která je s nimi synchronizována. Je známa jako these v antithesi = synthesa, nebo-li nový řád. Marx byl jeho horlivým žákem. Rozdíl mezi nimi byl v tom, že Hegel mluvil o duši a mysli, zatímco Marx odmítl myšlenku Boha a života po smrti. Byl materialista. Pro něj byl tento svět všechno. Jak jednou řekl:“obrátil jsem Hegela na jeho hlavu“.

Marx a jeho německý přítel Friedrich Engels napsali Komunistický Manifest. Engels byl promotérem svobody mas, jehož bohatství pocházelo z dětské strany v Lancashire. Manifest nebyl ničím novým a jistě nebyl inspirován Marxem. Jeho idea pocházela z prací jiných, které četl během nespočetných hodin v Britském muzeu. Jeho víra v třídní válku pocházela od Weishaupta a Bavorských Iluminátů.

 

„Komunistický Manifest koloval mnoho roků dříve před Marxovým pojmenováním ho tak, jak je dnes znám. Marx jej upravil podle revolučních plánů a principů Adama Weishaupta, zakladatele Řádu Iluminátů v Bavorsku. A to jsme však o 70 let před jeho vznikem“.

 

Marx byl členem tajné společnosti, které byla v síti elity, nazvaná Spolek Spravedlivých, která se později stala Komunistickým spolkem. Ta byla odnoží Společnosti period, která hrála hlavní roli ve Francouzské Revoluci. A zase jednou jsme se dostali do Německa, místa zrození Bavorských Iluminátů. Spolek Spravedlivých byla síla, která stála za rozvojem Marxismu a Marx byl jeho frontmenem. 1.Květen byl vybrán jako roční oslava marxismu – leninismu a socialistických zemí. Bavorští Ilumináti byly založeni 1.5 1776. Marx byl úzce spojen s Britskou aristokracií skrze svatbu s Jenny von Westphalen, která byla příbuzná se Skotskou aristokracií – Campbelli. Anna Campbell, hraběnka z Balcarras, byla vychovatelka Prince Oranžského, později Krále Williama, který způsobil bídu v Irsku.

 

Číslo 6

Číslo 6

Úzká entita koordinovala všechny tyto navenek nesouvisející události. Podporovali marxismus – leninismus i jejich opozice jako fašismus a kapitalismu. To je pro naše chápání nepochopitelné, ale je to tak. Podporují vzájemně opoziční strany, které jsou do hry vtáhnuty proti sobě a vytvářejí další sílu – Nový Světový Řád. Thése v Antithési = Synthésa. To se stalo při 2.sětové válce ( synthesa ), která vyšla z dvou antithes – komunismus, kapitalismus x fašismus. Výsledkem bylo založení Organizace společných národů Evropské Unie po 2.světové válce.

 

Komunismus jako krajní levice se postavila proti fašismu ( krajní pravice ). Navenek byla pro nás zinscenována iluze. Fašismus a komunismus nejsou opozice, jsou jen tak představovány. Oba zahrnují centrální kontrolu úzké elity. Politické spektrum je na jedné straně opravdu svobodné ve svém vyjádření, myšlenkách a životním stylu a společným autorstvím ( fašismus/Marx-leninismus ) na druhé straně. Ještě jsou lidé, kteří jsou Marxisté a bojují proti fašismu pro jejich špatné názory. Tito „opozité“ jsou Elita, která vytvořila iluzi extrémů, které potom mohou použít k vytvoření konfliktu, který vyústí v synthesu – centralizované globální instituty. A političtí radikálové – jsou to vlastně Radikální Roboti, hrají v tom rozhodující úlohu.

 

S užitím Hegelovy filozofie, Elita a jejich rodiny a organizace jsou manipulátoři lidské rasy. Je to stejné, jako když vezmete z knihovny knížku, která jediná nám říká celou historii. Pojďme se podívat na 3 události v naší „historii“, které byli zmanipulovány pár lidmi a o kterých jsme se ve škole učili méně, jak pravdu – 1.světová válka, Ruská revoluce a vytvoření státu Izrael.

 

 

 

1.SVĚTOVÁ VÁLKA

 

Atentát na Ferdinanda byl použit jako důvod pro vypuknutí války, ale konflikt byl rozhodnut již dlouho před tím. Rakousko obvinilo Srbsko z vraždy a vyhlásilo válku. Vražda byla provedena 28.6 1914 Srbskou tajnou společností kontrolovanou Elitou a nazývanou Černá ruka. Ferdinand jel se svojí ženou do Sarajeva v Bosně. Šest vrahů ho čekalo a jak projížděli kolem nich, zaútočili, avšak minuli. Řidič zazátkoval, sjel a zmatený zastavil před jedním rádoby vrahem – Gavrilo Princip, který šanci podruhé využil. Ferdinand věděl, že ho chtějí zabít, rok před vraždou pověděl svému příteli Countu Czerinovi, že Svobodní Zednáři jej odsoudili k trestu smrti.  V ten samý čas byl v Rusku neúspěšně napaden nožem Rasputin, který nechtěl válku. Je to koincidence?

 

Kaiser Wilhelm ( vládce Německa ) naléhal na Bratrství, podporované Rakouskem na vyhlášení války Rusku a Francii. Jeden z architektů války – kancléř Bethmann-Hollweg, byl členem bankovní rodiny Bethmannn a bratranec Rotschildů. Anglie povstala proti Německu a USA ji následovalo v roce 1917 na nátlak veřejnosti. Kaiser pomocí agenta Wolffa dosáhl toho, že ostatní lidé byli dychtiví po válce. 20 let poté tento vzorec použil Hitler pomocí DNB.

Kent Cooper ve své autobiografii napsal v roce 1944, že Rotschildi použili pro propagaci a rozdmýchání války 3 agentury: Wolff v Německu, Havas ve Francii a Reuters v Anglii. Pro toho, kdo neví, jak zpravodajské agentury pracují: vytvářejí zpravodajství na množství papírech a mediální východiska, která se neustále opakují. „Musí to být pravda“, protože to neustále říkají. Tisknou stejné zprávy ze stejných zdrojů a tak se tvoří dezinformace.

Zapojení USA do války bylo jen část strategie Elity za účelem vytvoření světové autority. Prezident Wilson dělal vše, co mu jeho poradce Colonel House ( Výbor 300 ) nakázal. Roku 1915 se potopila německá loď Lusitania, na které byli i američtí pasažéři. Německo se omluvilo USA, ale pro USA to byl důvod pro vyhlášení války a atak Pearl Harboru v II.světové válce. Lusitania plachtila na území Německa bez jakékoli ochrany a lidé na lodi byli obětováni otřesným ambicím Elity. V archivu jsou záznamy, že Lusitania vezla vojenskou podporu pro Anglii, to však cestující nevěděli.

 

Další důkaz, že 1.světová válka byla zinscenována, byl objeven v roce 1950 s vyšetřováním US Kongresu. Carnegiho Nadace byla založena za účelem organizace a vytvoření války. Tato organizace je jedna ze sítí takzvaných nadací, které založil Carnegie, Rockefeller a rodina Ford, kteří pomohli založit plán Nového Světového Řádu.

 

„A potom je zde jedna otázky: Jak kontrolovat diplomatickou mašinérii USA? A odpověď byla: Musíme kontrolovat Státní vládu. A to uděláme skrze agenturu Carnegiho Nadaci. A na konci toho bude válka. A sami řekneme, až bude muset válka skončit.“

( Ředitel vyšetřování odtajnil )

 

…přišli k závěru, že předejdou převratu kontrolou vzdělání. Použili Rockefellerovu nadaci – byla to akvizice do kontroly vzdělání. Rozhodli, že klíčové bude vyučování Americké historie a tu musí tedy změnit. A tak použili „prominentní“ historiky té doby, aby změnili způsob její prezentace.“

 

To je také důvod, proč informace z této knížky, které popisují skutečné pozadí světových událostí, nebudou nikdy vyučovány na školách nebo univerzitách. Kdyby se vyučovaly, začali by být lidé pro tento systém nebezpeční.

 

 

 

RUSKÁ REVOLUCE

 

Je to stejná forma jako Francouzská revoluce. Elita vytvořila ekonomický chaos a vládnoucího diktátora – Cara – který hrál do jejich rukou a odmítal jakoukoli demokracii. 1905 byl Car zmanipulován Rotschildy do války s Japonskem a tím podkopal ruskou ekonomiku a zasel semeno nespokojenosti mezi lidmi. Rothschildi řekli carovi, aby financoval válku zatímco v USA Rothschildova společnost, Kuhn, Loeb and Co tajně  zásobovala Japonsko. Potom ve válce s Německem roku 1914 Rusko neustále bylo oslabováno vnějšími vlivy. Elita Rusku posílala podřadné zbraně. Britský Prime Minister Lloyd George ( Výbor 300 ) zaslal Rusku výzbroj, které měly 5 měsíců zpoždění, a bylo jich pro vojáky nedostatek. To odstartovalo revoluci přesně tak, jak byla naplánována. Elita tak chtěla demoralizovat vojáky.

Revoluce se rozběhla pod taktovkou Svobodných Zednářů a to Alexandrem Kerenskim. Před ním to rozdmýchal Princ Lvov. Naplánoval vytvoření amerického stylu republiky a tehdejší car Nikolas II měl odstoupit. Trocky a Lenin se však vrátili a nastolili despotickou vládu zvanou Marxismus-Leninismus. To nebyla Ruská revoluce. Karty rozdaly USA financované Globální Elitou a kontrolovanou Rotscchildy. Leon Trocky, žijící v New Yorku,  dostal 10.000$ od Rockefellerů. Měl US pas, který mu zajistil prezident Wilson. Tak se dostal do Ruska. Původem nebyl Rus, ale Němec. Jeho pravé jméno bylo Braunstein. Byl navázán na FBI ( British Intelligence )

 

 

ZDROJE

1 Rabbi Marvin S. Antelman, Vyloučit Opiát, p71-72, 82-83
2 Spiknutí výzkumník, Kitty Littleová kdo měl mnoho kontaktů u nejvyšších úrovní z bývalý Rhodesia, říká role Rhodosu byla nepochopená. Ona říká, že Rhodos předešel Rothschilds od vítězné kontroly nad Jihem Africký zlatý průmysl. Jako Výsledek, ona říká, oni snažili se vinit jej z skutků skutečné hlavy kulatého stolu, Alfred Milner.
3 Carroll Quigley, Anglo-American Založení (Přihlásí se Do Fokusu, New York, 1981 vydání ) p312
4 Ibid p5
5 Carroll Quigley, Anglo-American Založení, pl97
6 Tato informace o Rockefeller a Morganská držení přijde z Zední Ulice A Bolševické Revoluce u Anthonyho C. Suttona (Veritas Vydávání, Morley, Západní Austrálie, 1981)p49-50
7 Nový Pořádek, Naše Tajná Pravítka, pl7
8 Nový Pořádek, Naše Tajná Pravítka, p10
9 Jim Keith, Kniha Pacientů Na Alternativě 3 (lllumiNet Tisk, Lilburn, USA, 1994 ) p20

10 Říkal u sluchu poválečného Grahamského Výboru, který vyšetřoval Baruch.

11 Perry Belmont byl syn Augusta Belmonta, bankéř, který byl Rothschild agent financovat a falšovat Unionskou stranu v Americké ‘Válce Za Nezávislost’.

12 Norman Dodd sdělil tyto poznatky v rozhovoru s spisovatelem, William H. Mcllhany II, pro

13 jeho 1980 knihy, Daň Vyjmout Základy (Arlingtonský Dům, Westport, USA). Zvláštní Domovní Výbor Vyšetřovat Daň Vyňaté Základy ohlásily se 1954. To bylo jmenováno po jeho předsedovi, zástupce B. Carroll Reece, Tennessee.
14 Nový Pořádek, Naše Tajná Pravítka, p35
15 Nový Pořádek, Naše Tajná Pravítka, p76. Rockfellers dělal unthinkable množství peněz tím, že využívá Rusko a Sovětský Odbor a zacházet s jejich muži do místa, takový jako Prezident Gorbachev.
16 Jennings C. Wise, Woodrow Wilson: Učedník Revolučního (Kašmírového Tisku, New York, 1938)
17 Citovaný u Anthonyho C. Suttona v Zední Ulici A Bolševické Revoluci (Morley, Austrálie, 1981 ) p32-33
18 Ibid
19 Více široko přijímané hláskování je Bronstein.
20 Zední Ulice A Bolševická Revoluce, p39
21 John Stará se O Dulles, Americký Červený Kříž (Harper, New York, 1950)
22 Zední Ulice A Bolševická Revoluce, p78
23 Carroll Quigley, Tragédie A Doufá (Macmillan, New York, 1966 ) p938. Tato kniha tak hněval manipulátory že to bylo stáhnuto od polic. Jen neoprávněný tisk je dostupný dnes.
24 Zední Ulice A Bolševická Revoluce, p46
25 Světový Řád, Naše Tajná Pravítka, p37. Rytířství stálo L10,000 k L12,000, kterého L5,000 šel do Lloyda Georgea, podle autora Eustace Mullins

26 Donald Mccormick, Maska Merlina (Macdonalda, Londýn, 1963 ) p208. McCormick také prohlašuje, že Britská Inteligence objevila dokumenty, které dokázaly, že vládní ministři byli tajní agenti Zaharoff – s znalostí Lloyda Georgea!

27 Dr Kitty Littleová, “Subversive Infiltrators Do Westminster A Whitehall. Podpora Federálního Europe.” Podrobení k Nolan Výboru Pro Standardů v Veřejném Životním (Lednu 1995 ) p4, odstavec 16

28 Rabbi Marvin S. Antelman, Vyloučit Opiát, pl5

29 Kongresového Záznamu, 76. Kongres, Vol. 84, Ne. 82, p6597-6604

30 “Documents na Britské Zahraniční Politice, 1919-1939”, první série Vol. IV, p245-247

31 Zasvěcence, Carroll Quigley, zapisovat Anglo-American Založení, říká: “This deklarace, který je vždy známý jako Balfour Deklarace, should spíše být nazýván ‘Milner Deklarací’, od té doby Milner byl skutečný projektant a byl, očividně, jeho hlavní podporovatel v Válečné Skříňce. Tento fakt nebyl dělán veřejnost až do 21 Července 1937” (pl69). Tak Lord Milner, kapacita v kulatém stolu, psal Balfour Deklaraci v dopisu Lordu Rothschildu, kdo financoval a řídil kulatý stůl! Co šance dělala Palestinci někdy mají spravedlnosti?
32 Arthur Koestler, Třináctý Kmen – Khazar Říše A Jeho Dědictví, (původně publikoval u Hutchinsonu & Co v 1976). Vidět také Douglas Reedovi Kontroloři Zion, (Delfínový Tisk, 1978)
33 Tajných Společností, p39
34 Alfred M. Lilienthal, Co Pricský Izrael? (Henry Regnery, Chicago, 1953 ) p223-224
35 David Lloyd George, Je To Mír? (Hodder & Stoughton, Londýn, 1923 ) p246-253
36 Ibid p246-253
37 Noam Chomsky, Dopisy Od Lexingtonské (Společné Kuráže Tisknou, Maine, USA, 1990 ) p3
38 Michael Collins Dudáka, Konečný Rozsudek, Chybějící Článek V JFK Vražedném Spiknutí (Wolfe Tiskne, Washington DC, 1995 ) p82
39 NÁS Senát, Overman Výbor, 2.2009
40 Gertrude Eliasová, instruovat referát do propojeného cirkulačního (Londýna, 1995)
41 Plukovník Edward Mandell Ubytuje, Philip Dru: Správce (B.W. Huebsch, New York, 1912)
42 George Sylvester Viereck, Strangest Přátelství V Historii: Woodrow Wilson A Plukovník Ubytovat (Liveright, New York, 1932 ) p28

 

Převzato:  http://www.matrix-neo.cz/

 

Poznámka

Tato kniha od Davida Ickeho zde uvedená v češtině není překladem knihy. Je jen ve stručnosti přepsán výpis částí textů zachovávající smysl a myšlenky. V podstatě z celé knihy je takto zpracováno méně než polovina článků a kapitol celé knihy od Davida Ickeho. Je to škoda i když uznávám, že je to dosti pracné, ale některé podrobnosti tak čtenáři unikají, což může být na škodu informovanosti čtenáře.

Já jsem pouze převzatý článek doplnil odkazy a obrázky pro úplnost. Jinak pokud umíte dobře anglický jazyk, nebo máte překladač jazyků na počítači, doporučuji si prostudovat originál textů této knihy. Stojí to za to. Celý článek je na adrese:

www.bibliotecapleyades.netbiggestsecretandtruthfreebooktruthfree.htm

Na webu je možné nalézt další knihy od Davida Ickeho a jeho mnoho zajímavých článků.

Gaspar

/ Ilumináti / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz