Jak se rozhodneš ty? – kap.9.

Jak se rozhodneš ty? – kap.9.

KAPITOLA 9.

Silikonová chobotnice: Lidé lapeni do elektronických klecí

„Existuje plán na zavedení Nového světového řádu v Americe,“ píše Dwight Kinman ve své knize The World’s Last Dictator. Ve skutečnosti, říká Kinman, „je Nový světový řád kódovým jménem pro jednosvětovou vládu.“ ( 1 )

Tento plán, dodává, „získává moment a zrychlení utrženého nákladního vlaku:“ (2)

Za tímto plánem stojí mocné, globální megasíly, které vyvíjejí neúprosné a neúnavné úsilí na zřízení vlády nad celým světem do roku 2000. Věří, že svůj cíl mají již na dosah ruky a připravují se na svůj konečný úder (3).

Jsem přesvědčen, díky hoře důkazů, že Dwight Kinman má pravdu. Skrytý plán na zřízení jediné celosvětové vlády je těsně před svým završením. Ale jestliže tomu tak je, proč se o tom nehovoří ve sdělovacích prostředcích? Proč jsou Američané tak hanebně nevědomí a tak bolestně slepí k tomu, co se děje? Proč nejsou více vylekaní ze ztráty své osobní svobody a soukromí, která vyplývá z pokračujícího růstu technologických řetězů Velkého Bratra ?

Není to pouze síť LUCID, její vzdálené senzory, její Univerzální biometrická karta a budoucí implantovatelný biočip, o čem mluvíme. Velký Bratr má v říší Černé vědy mnoho dalších nástrojů, které jsou stejně útočné, jako tento systém. Dr. Peter Ruckman, ve své vynikající knize Black is Beautiful, vyjmenovává některé znepokojivé, pokročilé technologie, s nimiž se experimentuje:

Tato nová banda barbarů – stejně jako nějaký pohanský čarodějný doktor u Starých Aztéků – jsou zcela zabraní do: genetických experimentů, jednoduché fáze, přepisu kódu DNA, mikrovlnného záření, převrácené a efektivní hmotnosti tenzorových bodů, mikro-pyramidových struktur v plátcích mědi, iontových krystalických struktur, měničů theta vln, zpracování videa, sítě silových bodů Země, fluxonů, spínorů, skalárů, ULF efektů na biologické systémy a fázových vztahů ve vlnovém pohybu radiových frekvencí (4).

Proč je velká většina Američanů tak nevědomá o elektronických klecích, které pro ně připravují a o rýsující se ztrátě našeho drahocenného dědictví ústavních práv? Jeffrey Baker, v knize Cheque Mate: The Game of Princes, píše:

Amerika oněměla, otupěla a utišila – se do stavu polovědomého bytí. Stali jsme se „Stepfordovým národem“. Díváme se, aniž bychom viděli. Posloucháme, aniž bychom slyšeli. Žijeme, aniž bychom cítili. Jak to vyjadřuje parafráze nedávné reklamy – „Upadl jsem a nechci už vstát.“ (5)

Marlin Maddoux, který založil svou vlastní rozhlasovou síť a jehož konzervativní, křesťanská „talk show“ Point of View je denně poslouchána na 300 rozhlasových stanicích, věří, že problém leží v trvalé přehradě propagandy a špatně informujících médiích. Své svobodné a proamerické vysílání začal poté, co nemohl najít žádné pravdivé programy v kontrolovaném éteru.

„Někdo už musí promluvit! Někdo musí lidem ukázat cestu, jak čelit propagandě,“ rozhodl. „Už nemohu déle stát stranou.“ (6)

Dr. Peter Ruckman, dobře známy pastor z Pensacoly, Florida, který je autorem desítek vynikajících knih a specializuje se na obranu Bible krále Jakuba před útoky nevědomých , tzv. „intelektuálů“, rovněž označil sdělovací prostředky jako překážku bránící Američanům v získávání přesných a pravdivých informací. Nazývá to „Zpravodajskou oponou médií“

Od roku 500 do roku 1996 existovala mezi Vatikánem a Římem „Purpurová opona“. Mezi Ruskem a okolním světem byla v letech 1945 až 1992 zase „Železná opona“ a nad Čínou dosud existuje „Bambusová opona“… Ale v roce 1996 je to „Zpravodajská opona médií“, která brání 200 milionům americkým občanům, aby se dozvěděli, co se skutečně děje před jejich nosy… Co Life, Time, Look, Newsweek, USA Today, CBS, NBC, ABC, CNN, US News and World Report, Fortune, Omni a časopis National Geographics (plus 500 deníků) dělají, místo toho, aby podávaly zprávy? Nemuselo to být osudné, když za šedesát let se ani jednou nezmínily o totální a úplné destrukci všech občanských práv, které nám zaručuje Ústava ? (7)

 

 

Obludná silikonová chobotnice

Je politováníhodné, že v dnešní Americe, navzdory dlouhé tradici ústavních práv, apatické obyvatelstvo si není vědomo současného nebezpečí. Děsivý behemot se vynořuje z hlubin skrytého amerického SS establishmentu. Jako obrovská a obludná silikonová chobotnice, Projekt LUCID, roztahuje svá zlověstná a děsivá high tech chapadla. Zástupy nic netušících, beznadějných obětí budou brzy obklíčeny a rozdrceny novým policejním státem Velkého Bratra. Kdo z nás může uniknout z elektronických klecí, které jsou nyní připravovány pro celé lidstvo ?

Mocnosti, které daly příkaz k vybudování takového kontrolního systému, jistě nikoho nenechají uniknout. Ředitel CIA John Deutsch, člen globalistické Rady pro zahraniční vztahy (CFR), nedávno navrhnul vytvoření „Centra pro technologie informační války“, které by mělo být zřízeno v sídle Národní bezpečnostní agentury ve Fort Meade, Maryland (8). Ve skutečnosti věřím, že Deutsch narážel na vytvoření sítě LUCID s-přidruženými dozornými sítěmi, projektu, který je již v pokročilém stádiu realizace.

Zbigniew Brzezinski, bývalý poradce pro národní bezpečnost v Bílém domě za prezidenta Cartera a Rockefellerův důvěrný přítel, předpověděl příchod něčeho, co nazýval „Technotronickým věkem.“ Prostřednictvím počítačů, psal Brzezinski ve své knize Between Two Ages, budou lidské životy a záležitosti neustále a podrobně sledovány:

Brzy bude možné uplatňovat téměř nepřetržitý dozor nad většinou osobních informací o občanech. Tyto soubory budou neustále a okamžitě dostupné úřadům (9).

Zní to jako-přesný popis života pod bedlivýma očima sítě LUCID, že ?

 

 

Čarodějové při práci: mozkové implantáty

S příchodem implantovatelného biočipu se kybernetický systém LUCID rychle stane „přímou cestou“ k totálnímu zotročení lidí policií Velkého Bratra pomocí kontroly vědomí. V Microwave News je citován Craig McCaw, jehož Communications Corporation je celulární telefonový gigant, který navrhuje, aby FCC rezervovala určité pásmo rozhlasového spektra pro implantáty stejným způsobem, jako je tomu u rozhlasových, televizních nebo kabelových signálů. Jelikož McCawovo korporační impérium bylo nyní koupeno a připojeno ke kolosu AT&T, nelze se na komentář pana McCawa dívat jako na science fiction. Komunikační čarodějové tvrdě pracují na tom, aby to bylo možné.

Andrew Super v článku s názvem „Celulární sen AT&T za 12 miliard dolarů“, uveřejněném v časopise Fortune, nám poskytl tento dramatický a hluboký pohled:

Craib McCaw patří k lidem, kteří se vší vážností navrhují, že by Federální komunikační komise (FCC) měla rezervovat část spektra pro telepatickou komunikaci, která by byla umožněna mozkovými implantáty, o nichž předpokládá, že jednoho dne budou existovat (10).

Kuperova slova, „…Mozkové implantáty, o nichž předpokládá, že jednoho dne budou existovat,“ vyžadují komentář. Ve skutečnosti nevědomý Kuper netušil, že se pan McCaw nezmiňoval o Americe v 21. století, nějaké budoucí epoše, vzdálené od nás desítky let. Věřím, že to myslel tak, jak to řekl – že by FCC měla tento proces nastartovat nyní a spočítat, jak rozdělit frekvenční spektrum pro umožnění telepatické komunikace, jíž by zprostředkovaly mozkové implantáty, které se nyní testují na živých, lidských pokusných králících.

Jsou mozkové komunikační přístroje a vysílače – biočipy – skutečně chirurgicky implantovány lidským bytostem? V předchozích kapitolách jsem již na toto téma narazil. Další informace se můžete dočíst v knize Roberta Naeslunda, která nyní způsobuje rozruch v Evropě. Zde jsou nějaké informace, které jsem obdržel o této nové, odhalující, Naeslundově knize:

Kniha When the State Rapes, od Roberta Naesfunda, upoutala pozornost na celém světě. Obsahuje rentgenové fotografie, ukazující lidské lebky s různými implantáty. Jsou zde také ukázány injektovatelné vysílače, stejně jako množství starších lidí v Naeslundově rodném Švédsku, kterým byly tyto vysílače injektovány do žil.

Naeslund říká, že vysílače produkují radiové vlny, které navozují amnézy a oslabení imunitního systému; což činí starší lidí náchylnými k nemocím. .

„Nelidské napojování starších, bezbranných lidí, bez jejich vědomí, na počítače se dělo během posledních deseti let, “ píše Naeslund. Říká, že existuje mnoho důkazů o „postupu směrem k technokratické společnosti, která se bude řídit novými společenskými normami, které budou plodit nelidskost… Jako přirozený důsledek těchto snah byly tajně, bez vědomí veřejnosti, vyvinuty skryté systémy pro dozor, schopné řídit a sledovat neurologickou činnost mozku…“ (1 1)

 

 

Teorie systémů: okultní technologie moci

Computerizace všech aspektů života, zvláště finančních záležitostí lidí a národů, je to, co nakonec Iluminátům umožní shromáždit neuvěřitelný arzenál technologických zbraní. Tyto zbraně jsou nyní používány k útokům proti hrstce lidí na celém světě, kteří se dosud brání. spiknutí. Použitím svého ohromného množství peněz a kapitálových zdrojů, kombinovaným s politickým vlivem, byli spiklenci schopni svět těsněji spojit v mozaiku computerizovaných a televizních masmédií a výměny informací. Ale jak jedna z autorit, Robert Lillienfeld, poznamenala ve své zajímavé knize The Rise of Systems Theory takový svět „bude znamenat konec rozmanitosti a svobody, homogenizaci zeměkoule pod nadvládou člověka – nebo spíše pod nadvládou nepočetné, ale mocné elity.“ (12)

Zajímavou věcí je, že podstatou systémová teorie, kterou Lillienfeld ve své knize, publikované již zhruba před patnácti lety, vysvětluje, je v podstatě, jak jsem zjistil, okultní technologie moci ( 13). Lillienfeld varuje, že pokud finanční a politická elita v příštích letech zneužije teorie systémů, „byrokracie centralizace se stane příkazem dne.“ Výsledkem bude, že nižší třídy, masy lidi, budou „svobodné“, ale ne ve smyslu, jak dnes svobodu definujeme.

Místo toho se masy budou moci svobodně podrobit vyšším autoritám, budou moci svobodně s nimi držet krok. V takovém systému ovšem ti, kdo krok držet nebudou, kteří odmítnou spolupracovat s pány kteří řídí computerizovanou byrokracii, nemohou být tolerováni. Ti se musí stát psanci a rebely, kteří budou pronásledováni a vyhnáni ze společnosti Nového věku.

Spiklenecké skupiny, které jsem demaskoval ve svých předchozích knihách, byly schopny uchvátit neuvěřitelnou moc skoupením a ovládnutím propracovaných počítačových systémů, zvláště databanky historií provedených finančních transakcí. Prostřednictvím své kontroly vlád rovněž získali „vlastnictví computerizovaných systémů, které používají justiční a vyšetřovací orgány a špionážní agentury. Například databanky NSA, CIA a FBI se neustále zvětšují triliony bitů uložených informací. Soukromí v Novém věku informačních technologií bude něco, čeho si budou moci cenit a z čeho se bude moci těšit jen hrstka vyvolených, kteří budou schopni tyto počítače, řídící svět, ovládat, a o nichž nebudou v jejich databázích záznamy.

 

 

Organizace X

Spiknutí využívá společenské zdroje, stejně jako technické. Před několika lety informační bulletin Intelligence Digest uveřejnil malou brožuru s názvem Organization X, kde se píše o existenci konspirační skupiny, jak jsem ji popsal já:

Naše vyšetřování odhalilo různorodou skupinu (Organizaci X), která má kontakty po celém světě. Zdá se že tato skupina věří, že je natolik silná, že si může dovolit využívat komunismus bez nebezpečí, že komunisté nakonec zničí; -a že si může dovolit využívat homosexuální hnutí (které je velmi mocné) bez úpadku civilizace.

Zdá se, že si myslí, že může využívat drogového podsvětí ke svým cílům, aniž by do toho byl zatažen je vlastní personál; že může využívat sexuálních úchylek bez důsledků pro ně samé; a že může dlouhodobě využívat organizovaného zločinu bez nebezpečí pro struktury, které věří, že vládnou.

Během let tato skupina získala podporu nespokojených intelektuálů, těch, kteří mají zášť proti starému uspořádání společnosti, lidí ve finanční tísni a jedinců s vadami charakteru. Koupila si rozhodující vliv v mocných publikačních společnostech, ve filmovém průmyslu, finančních domech a v dalších institucích. Věnovala nesmírnou pozornost detailům, aby měla pod kontrolou životně důležité věci v každé sféře.

Tiše vedli spatně placené státní úředníky do riskantních podniků, které vyžadovaly peníze. Získávali si popularitu zaujímáním významných míst ve sportu, umění a v charitativních organizacích. Cílem této skupiny je získat absolutní moc…

Tato síla, kterou můžeme nazývat „X“, je těsně koordinována. Je to jedna mysl; je to ovládání nesmírných zdrojů; je přesvědčená, vášnivá, efektivní a smrtelná. Bojí se pouze jediné věci: veřejného mínění. Snaží se je řídit a zastaví každého, kdo by je chtěl vyburcovat.

Vůdci této skupiny zaujímají nejvyšší a nejváženější místa a obyčejný člověk by těžko uvěřil, že tito kultivovaní a ušlechtilí lidé, s nimiž se setkávají v Bílém domě… mají přímé kontakty s vedením těch nejničemnějších zločineckých skupin v San Franciscu, Marseilles nebo Glasgowě.

Organizace X, říkají redaktoři Intelligence Digest, nikdy nebude vyšetřována vládami. Autority se bojí vyšetřovat příliš zblízka. Co víc, vláda, která by se o něco takového pokusila, by nepřežila, protože každý nástroj propagandy by byl použit na to, aby ji zničil. Přesto analytici z Intelligence Digest věří, že silné veřejné mínění, pokud by se je podařilo vyburcovat, může zničit konstrukci spiklenců z Organizace X. Jiná cesta není, tvrdí.

 

 

Zastrašovací kampaně a umlčování

Sdělovací prostředky v demokratickém světě rozhodně nikdy neodhalí kořeny spiknutí. Těch několik statečných mužů a žen, kteří nají odvahu a smělost pokusit se odhalit toto spiknutí a jeho strůjce, se nevyhnutelně stává obětí zlomyslných, špinavých, štvavých, dezinformačních a zastrašovacích kampaní. Pokud všechny pokusy takovou osobu zdiskreditovat selžou, je použito vraždy, atentátu nebo únosu k umlčení těch, kteří mají odvahu demaskovat nejcitlivější části plánu spiklenců.

Jsem si vědom moci, jakou má bratrstvo Iluminátů, aby mohlo poškodit mě nebo mé dobré jméno nebo moji rodinu. Nebýt toho, že věřím ve Všemohoucího Boha, který mě chrání a dohlíží na mě, byl bych i já naplněn strachem a neustále bych se ostražitě ohlížel přes rameno, jestli mi nehrozí nějaké nebezpečí. Ale já nejsem ani vylekán, ani zastrašen těmito muži a jejich patolízaly. Věřím, že napsání a vydání mých knih je důkazem toho, že na mě dává pozor Bůh. Uvědomuji si neomezené zdroje spiklenců, ale jsem vděčný mnoha přátelům a kolegům, o nichž vím, že by ochotně stáli za mnou, kdyby establishment proti mě rozpoutal kampaň kvůli odhalení projektu LUCID.

 

 

„Říjnové překvapení“ potvrzeno

Zatímco média establishmentu na Západě jsou příliš vyděšena a bojí se narušit bezpečnostní síť Iluminátů,ze zemí a systémů, které vzdorují spiknutí, se ozývá- mnoho varovných hlasů. Například Abdul Hassan Bani-Sadr, první prezident Islámské republiky Írán a umírněný politik, který vedl íránskou vládu v době, kdy na ambasádě USA byla držena americká rukojmí, napsal v roce 1991 zasvěcenou knihu, která se dotýkala moci celosvětového spiknutí iluminátů a jejich činnosti v zahraničních vládách.

Bani-Sadr potvrdil, že existoval plán s názvem „Říjnové překvapení“ vedoucího Reaganovy předvolební kampaně Williama Caseye – který se později, za Reaganovy administrativy, stal ředitelem Ústřední zpravodajské služby – a dalších na osvobození amerických rukojmí. Plán spočíval ve zpoždění osvobození rukojmí, dokud Reagan nevyhraje volby a nebude inaugurován.

Bani-Sadr, který poté, co upadl v nemilost Ajatoláha a stal se neoblíbeným v náboženských kruzích odešel do exilu, na tiskových konferencích, kde obhajoval svoji knihu „Rozhodl jsem se mluvit: Íránská revoluce a tajné dohody se Spojenými státy“, tvrdil, že existuje zvláštní skupina neznámých mužů, kteří jsou schopni řídit světovou zahraniční politiku ze svých vlastních,nezávislých „mocenských center“. Tito muži, řekl, nemusí ke své práci využívat vládní organizace nebo diplomatické kanály, ale mají svoji vlastní síť a agenty v hlavních a důležitých městech po celé zeměkouli.

Média ve Spojených státech rozpoutala nechutnou kampaň a vykreslila Abdula Bani-Sadra jako podivínského blázna, aby jeho knihu zdiskreditovala. Ale jeho úvahy byly potvrzeny mnoha dalším autory, kteří sami toto spiknutí v minulých letech objevili a studovali.

 

 

Vůdci spiknutí v pozadí

Další muž, který vrhnul určité světlo na světové spiknutí, je méně důvěryhodný než Bani-Sadr. Tento muž, zesnulý Erich Honecker, by( komunistickým vůdcem Východního Německa. Když byl v exilu, tak Honecker řekl, že jeho komunistický režim byl v roce 1989 svržen „rozsáhlým komplotem, jehož vůdci jsou zahaleni tajemstvím.“

Honecker také varoval: „Nyní jsme – a to je pravda – na cestě k Čtvrté říši, říši, v níž je skutečným vládcem, který v rukou třímá otěže moci, kapitál (peníze).“

Svádí nás to k pokušení nevěřit opovrženíhodnému muži, jako je Honecker, když činí narážky na rozsáhlý komplot s chamtivými vůdci spiknutí, skrývajícím se dosud někde v pozadí, kteří nás nedobrovolně strkají do strašné Čtvrté říše. Konec konců, Honecker je přece muž, jehož obávaná tajná policie Stasi zakládala spisy na miliony občanů, muž který nařídil pohraniční stráži střílet po Východních Němcích, kteří se snažili emigrovat z této komunistické země přelezením Berlínské zdi. Ale jeho domněnka o rozsáhlém komplotu mi připadá pravdivá.

Pro Honeckera by přece bylo snadné svalit jednoduše vinu na machinace takových politiků, jako je německý kancléř Helmut Kohl, dále americký prezident George Bush nebo sovětský vůdce Michail Gorbačov. Tito tři proslulí, světoví vůdci si rozhodně nedělali výčitky svědomí – a ani nemuseli – kvůli tomu, že byl Honecker odstaven. A tak si Honeckerův popis neznámých vůdců spiknutí, kteří číhají v pozadí, aby ve vhodném okamžiku založili Čtvrtou říši, zaslouží naši pozornost.

 

 

Nová skupina služebníků světu

Bani-Sadrův popis konspirační skupiny s jejími „centry“ po celé zeměkouli odpovídá skutečné organizaci iluminátů. Co víc, kryje se dvěma prominentními okultními skupinami, zapojenými do světového spiknutí – Lucis Trúst a World Goodwill. V knize organizace Lucis Trust; Serving Hlumanity, najdeme, že hlava konspirační chobotnice – New Group of World Servers (Nová skupina služebníků světu), což je kódová fráze Lucis Trustu pro elitu Iluminátů, je decentralizovaná, očím skrytá skupina, kterou je tudíž těžké odhalit a bojovat s ní:

Nová skupina služebníků světu není organizace. Nemá ústředí, ale pouze služební jednotky po celém světě… Má pouze v každé zemi své služebníky (14).

Zapamatujte si prohlášení Lucis Trustu, že Nová skupina služebníků světu (NGWS) „není organizace“. Je to však pouze tenký pláštík, který má oklamat nevědomou veřejnost.

Ve skutečnosti v té samé příručce, Servivg Humanity, na straně 299 čteme, že NGWS „by se měla stát a stane se silným sjednoceným světovým společenstvím.“ Na straně 298 je nám řečeno, že cílem této vůdčí skupiny je „poskytovat centrum světla pro svět lidi‘; a na straně 306 autor odhaluje, že jejich záměrem je „zřídit v každé zemi, a nakonec v každém větším městě, ústřední byro.“ (15)

Zjistili jsme, že práce této skryté elity rovněž zahrnuje propagandu. Ta je realizována pomocí pamfletů, osobních kontaktů a korespondence, prostřednictvím přednášek a diskusí (16). Využívají také hromadných sdělovacích prostředků: „pokud jde o využití tisku… postupujte co nejaktivněji a co nejsvědomitěji… protože ten je pro lidské bytosti nejdostupnější.“ (17)

S námi ovládanými sdělovacími prostředky a volným přístupem k vládním autoritám, poznamenává Serving Humanity, bude elita schopná uplatňovat svou moc okamžitě, když vyvstane potřeba:

Budou schopni kdykoli zaktivizovat takovou váhu myšlenek a tak významný názor veřejnosti, že budou moci rozhodujícím způsobem ovlivňovat světové záležitosti (18).

 

 

Stanoviště ústředního velení

To samozřejmě vyžaduje gigantickou síť organizací a skupin, koordinovaných z nějakého místa ústředního velení. Ale zároveň je třeba neustále udržovat mýtus, že takové aktivity nejsou centrálně řízeny a kontrolovány, že se to děje spontánně, jako odezva na názor informované veřejnosti. Pravda však bude zcela opačná, jak odhaluje kniha Alice Baileyové, „Jednou z podstatných podmínek, jež musí členové této skupiny plnit, je, že… musí pracovat za scénou, jak to dělají Vznešení.“ (19) („Vznešení“ jsou duchovní vůdci, nebo, jak je nazývá Bible, ďáblové!)

Jedině zastíráním svého plánu, zůstáváním v pozadí a udržováním schopnosti přijatelně popřít, že taková globální, hierarchicky řízená organizace existuje, mohou Ilumináti dokončit svůj úkol. V Serving Humanity najdeme tento cíl definovaný následovně: „Jejich úkolem je uvést do Nového věku… jedno lidstvo… jeden svět.“ (20)

 

 

Nemějte obavy, ačkoli se planeta řítí do katastrofy

Na obzoru se rýsují temné bouřkové mraky. Silné větry násilí nabírají rychlost. Pokud jste naplněni Duchem Svatým a máte porozumění, můžete to cítit ve vzduchu. Ti, kdo stojí pevně za Pravdou, a kteří odmítnou pokleknout před Baalem, budou terčem útoků a určeni ke zkáze.

Neviditelní mužové, kteří vládnou světu, jsou rozhodnuti nastolit svůj Nový světový pořádek v magickém roce 2000 – s příchodem nového milénia. Představení Projektu LUCID, s jeho technologickou mocí elektronické kontroly, je zlověstným znamením, zvěstujícím příchod velkého chaosu.

To naplní proroctví Bible, v němž nás Pán varoval, že tento čas nastane, kdy přijdou samotní obyvatelé pekla a pokusí se zničit Boží lidi:

Dáno jí (šelmě) i bojovati se svatými, a přemáhati je; a dána jí moc nad všelikým pokolením, nad jazykem, i nad národem. (Zjevení 13:7)

Mělo by to v nás vyvolávat hrůzu a strach? Máme se třást a chvět při vyhlídce na nesvatou válku Džihad! – kterou proti nám povedou satanské síly Nového světového řádu, vlády Velkého Bratra?

Absolutně ne! inspirovaný apoštol Pavel napsal: „Nebo nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci, a milování, a mysli způsobné“ (II. Timoteovi 1:7). Pro věřícího křesťana je strach před zlem v rozporu s jeho přesvědčením. Bible říká, že jsme překonávatelé zla, ne poražení (Zjevení 21:7). Ačkoli můžeme být individuálně slabí, náš Bůh je silný a zvítězí. On je náš štít.

Nechť elitističtí mužové a ženy, kteří se staví proti Bohu a kdož pronásledují pravé vlastence a křesťany, se bojí. Ve skutečnosti oni mají mnoho důvodů ke strachu. Bůh bude jejich soudcem a odmění je po zásluze za jejich nesmírně zlé skutky:

Strašlivým pak, a nevěrným, a ohyzdným, a vražedníkům, a smilníkům, a čarodějníkům, a modlářům, i všechněm Lhářům, díl jejich v jezeře, kteréž hoří ohněm a sirou, jenž jest smrt druhá. (Zjevení 21:8)

Nyní slovo k vlažným pseudo-křesťanům, ďábelským nápadníkům víry, kteří si libují ve velkohubých heslech o „lásce“ a „míru“ a kteří neustále zakrývají zlé skutky Velkého Bratra a jeho společníků v marné snaze svým podlézáním získat politické a ekonomické výhody. My všichni jsme zamořeni těmito zbabělci a podvodníky v našem středu. Říkám jim toto: Nemyslete si, že můžete uniknout přicházejícímu ohni a chaosu. Svými kompromisy a svým přijímáním Lži jste uzavřeli „smlouvu se smrtí“ a „pakt s peklem“:

A vykonám soud podle pravidla, a spravedlnost podle závaží, i zamete to omylné útočiště krupobití, a skrýši povodeň zatopí.

A tak zrušena bude smlouva vaše se smrtí, a srozumění vaše s peklem neostojí; a když předcházeti bude pomsta rozvodnilá, budete od ní pošlapáni. (Izaiáš 28:17-18)

Malé skupině přemáhajících – a věřím, že většina z vás, kteří čtete tuto knihu, do této skupiny patří říkám: Seberte odvahu. Dbejte slov Ježíše Krista: „A nebojte se těch, kteříž mordují tělo, ale duše nemohou zamordovati… Vaši pak i vlasové na hlavě všichni sečteni budou… Protož nebojte se…“ (Matouš 10:28-31). A tak vidíme, že Bůh je s námi i časech pronásledování a bolesti. On nás vykoupil svou krví. On Nás miluje. Věř v Něho, který zahání všechen strach. Jenom Věř.

 

Pokračování

/ Ilumináti / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz