Bohemian Grove

Bohemian Grove

BOHEMIAN GROVE

11.12.05   Gorgrog

Vůbec nevím jak tento článek začít, pokud uvážím, že ho mohou číst i lidé neorientující se ve světě politiky. Co kdybych tvrdil, že špičky americké politiky se již dlouhé roky schází v lesích Bohemian grove, kde provádějí okultní rituály uctívající božstvo Molocha – pohanská tradice pocházející ze starého Babylonu? Myslíte si, že je pravděpodobné, že hodlám něco takového tvrdit? Musím přiznat, že já sám přes svůj skepticismus nakonec vypěstovanou velkou otevřenost k lecjakým tvrzením, jsem na webstránkách zmínky o Scull and Bones, jejíž členem je údajně současný americký prezident Bush nebo dokonce řeči o jakýchsi obskurních obětních rituálech, automaticky považoval za čirý nonsense. Natolik mi to připadalo nesmyslné, že jsem ani necítil potřebu marnit čas kliknutím na odkaz, který se často nabízel poblíž.

Zdálo se mi podivné, že by prezident a další členové jeho kabinetu natož i jiní vlivní lidé zejména ve vládě a zpravodajských službách byli členy sekty – studentského spolku při univerzitě Yale – s tak pohádkově zlobivým názvem „Scull and bones“ (Kosti a lebky – volně přeloženo asi jako „Skřížené hnáty“) Ale bývalo by mě čekalo už tehdy velké překvapení, protože nejenže je to pravda, ale dokonce o tom sám pan Bush píše ve své autobiografii. Uvědomil jsem si, že tohle se vlastně vždy vědělo a nikomu to nepřipadalo zas až příliš podivné, aby kolem toho byl nutný nějaký humbuk. Nicméně pro mě osobně to byla novinka. Na druhou stranu, symbolem Scull and Bones je sice lidská lebka se skříženými hnáty, ale vše samozřejmě může být jen okázalá elitářská recese studentů.

Další můj výzkum (probíhající prakticky pouze na internetu) odhalil provázanou existenci jiného většího tajného spolku – tzv. Bohemian grove, jehož členem je také i Arnold Schwarzenegger. Reportérovi Alexi Jonesovi se ve spolupráci s britskou televizní společností Channel 4 podařilo ukořistit šokující videozáznam podivného rituálu s postavami oblečenými v róbách velmi podobných těm u Ku-Klux-Klanu uctívajících velkou kamennou sochu Sovy a zfingovaného obětování dítěte, což přesně odpovídá velmi starému rituálu uctívání Molocha.

Ale zpomalme a pozastavme se na chvíli nad tím, že něco takového má souviset s nejvyššími politiky, kteří rozhodují o osudu světa a to bezpochyby i velmi aktivně. Nejposlednějším nápadem této agendy lidí byla válka proti terorismu a užití bezlítostného zastrašujícího prostředku užití síly i přes velké ztráty na životech civilistů. Není střetem zájmů, aby kupříklad prezident a velitel armády byl zároveň členem tajného spolku? Takovou společností podléhající utajení zde není myšlena tajnost okolo existence těchto skupin jako takové – což opravdu tajné není – nýbrž jakékoliv další informace s nimi související. Před volbami 2004 byly podobné dotazy do určité míry tématem některých masmédií vzhledem k faktu, že jak John Kerry tak George Bush jsou oba členy Scull and bones. Nicméně na dotaz jakýchkoliv bližších informací a významu tajného čísla 332 jak J. Kerry tak G. Bush odpověděli naprosto shodnou žertovnou větou „Je to tak tajné, že o tom nemohu mluvit. (smích)“. Tam bohužel investigativnost masmédií skončila. Možná není až tak podstatné, jaké sekty jsou volební kandidáti členem, či jakých okultních obětních rituálů se účastní ve svém volném čase.

Pokračování a patričné reference dopíšu později… ovšem sami případně můžete posoudit tyto snímky z videozáznamu Inside Bohemia Grove. O Bohemian Grove existuje řada dalších fotografii zachycující v těchto místech nám známé americké politiky.

 

Převzato: Brány vnímání

/ Ilumináti / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz