Jak se rozhodneš ty? – kap.4.

Jak se rozhodneš ty? – kap.4.

KAPITOLA 4.

Implantovatelné biočipy: Situace „dělej nebo zemři“

 

Brzy budeme mít všichni pod kůží vložený biočip a když půjdeme do obchodu, budeme pomocí něho nakupovat a prodávat. Dáme jednoduše ruku před snímací zařízení, jež nám částku, kterou máme zaplatit, strhne z našeho bankovního účtu. Toto je předpověď mého dobrého přítele Terryho Cooka, jedné ze špičkových autorit na poli implantovatelných biočipů. Již řadu let Terry varuje lidi před nebezpečím, které tkví v tomto fantastickém, novém nástroji kontroly.

Moje vlastní průkopnická práce na tomto poli se datuje od poloviny 70. let, kdy jsem začínal se svým hlubokým výzkumem tohoto komplexního a fascinujícího prostředku kontroly mysli prostřednictvím počítačových zařízení, implantovaných do lidské bytosti. Mé rané studie byly z oblasti robotů a vyústily v pět knih o robotice a umělé inteligenci. Některé z těchto knih byly publikovány špičkovými nakladatelstvími v New Yorku a byly zařazeny do hlavního výběru edicí Computer Book Club, Electroníc Book Club a World Future Society.

V roce 1987 jsem ve své první knize Mega Forces zkoumal prorocké dimenze toho, čemu říkám „černá věda“ nebo „temná technologie“. Tato kniha vyšla v nakladatelství Tandale House Publishers a později byla znovu otištěna v Living Truth Publishers. Na stranách 27 a 28 jsem tvrdil:

Odborníci na rob~tiku a umělou inteligenci usilovně pracují na zdokonalení robotů, podobných živým bytostem s mozky z křemíkových čipů, které mohou přemýšlet, činit nezávislé úsudky a jednat bez pomoci lidí. Do roku 2000, nebo krátce poté, biologické inženýrství – které již vytvořilo v laboratoři bakteriovou formu života – odevzdá své znalosti robotíce. „Biologícké čipy“ – masité substance – budou použity ke konstrukci mozků robotů.

Několik společností již na tomto projektu pracuje… Bude to možné díky novým úspěchům v robotice, které se vynořují na obzoru, vymoženostem, jež zahrnují použití materiálů podobných lidským tkáním a výrobu organických „mozků“, nebo biologíckých jednotek počítačů. To není nesmysl z oblasti science fiction. To je skutečnost.

Gohram International, vysoce vyspělá firma se sídlem v Gohramu, Maine, která se zabývá technologickým výzkumem a vývojem, říká, že se rychle vyvíjí průmysl biočípů, který má objem řádově miliardu dolarů. Podle firmy bude biočip ohromným technologíckým úspěchem, založeným na „kvantovém inženýrství“, které nakonec umožní vytvořit konečný molekulární počítač. „Biočipová revoluce již ve skutečnosti začala. Desítky výzkumníků ve veřejných i soukromých laboratořích po celém světě se spojují ve výzkumném úsilí, jež v devadesátých letech zaměstná talent desítek tisíc lidí.“ (1)

 

 

Ohromující odhalení

Všimněte si, že moje kniha Mega Forces byla poprvé přístupná široké veřejnosti v roce 1987. V té době má odhalení o nastupujících nových implantovatelných biočipech, které způsobí revoluci v životě lidí a robotů, ohromila mnoho čtenářů. Jednoduše nemohli uvěřit, že věda jíž tak pokročila. Ale je tomu skutečně tak. Dokonce již v době, kdy jsem psal Mega Forces, jsem věděl o supertajných experimentech, prováděných vládou a laboratořemi soukromých společností, v nichž lidské subjekty – obvykle nedobrovolní a nic netušící pokusní králíci – měli počítačové čipy a vysílací zařízení implantovány v mozcích, sluchových orgánech nebo kdekoli jinde ve svých tělech.

Pochopitelně všechny vysoce klasifikované a utajené výzkumy byly prováděny „pro pokrok vědy a pro dobro lidstva.“ Jistě tomu tak bylo !

Ve skutečnosti, pokud jde o zájmy elity, mohly existovat pouze dva důvody pro vývoj a zavedení univerzálního systému, v němž každý muž, žena a dítě budou mít v těle implantován biočip. Jedním z nich je samozřejmě faktor peněz. Pro high tech korporaci, která obdrží vládní zakázku na implantovatelný biočip pro šest miliard lidí, to bude zdroj obrovských zisků. Ale prvotním důvodem pro zavedení tohoto systému je kontrola. Implantovatelný biočíp poskytuje Iluminátům a jejich poskokům neuvěřitelný potenciál pro získání absolutní a nepřetržité kontroly nad vědomím lidí.

Jak jsem napsal v Mega Forces, „Nikdy v lidské historii neměli tyrani a šílenci takový nástroj – nástroj, který mohou použít k pustošení myslí a terorizování celé populace… člověk se chvěje hrůzou, když pomyslí, že moc této schopnosti může zkorumpovat vůdce, kteří mohou podlehnout pokušení kontrolovat myšlenky jednotlivců.“ (2) ,

To je přesně ta pochmurná zpráva, kterou předkládám již deset let. Bohužel si toho všimlo jen několik přemýšlivých lidí.

Nedávno jsem byl konečně citován coloradskými novinami The Boulder Weekly, které přinesly varovný článek pojednávající o biočipových implantátech. Časopis Media Bypass později otisknul tento úryvek:

The Boulder Weekly citoval Texe Marrse, profesora politické vědy a autory knihy „Dark Secrets of the New Age“, který‘ říká, že tyto implantáty budou pravděpodobně „použity jedinou celosvětovou vládou ke sledování lidí a provozování kontroly jejich životů… Existuje mnoho důkazů, že takové čipy se již vyvíjejí a mohou být napojeny na neuronovou síť mozku, dávaje komukoli, kdo ovládá tento čip, schopnost řídit myšlení a jednání člověka, který‘ má tento čip implantován.“ (3)

Jsem si jist, že mnozí z lidí, kteří četli toto číslo The Boulder Weekly, se muselo posměšně ušklíbnout. Ale skeptikové a cynici jsou politováníhodně a odporně nevědomí. Zapomínají totiž na nebezpečí, které Stanley Wellborn v U.S. News and World Report nazývá „biočipová revoluce“ a „závod o vytvoření živého počítače.“ (4)

 

 

Odposlouchávání mozku

Pouze několik autorit na poli biočipů a implantovatelných přístrojů se připojilo k mému varování před potenciálem této technologie, zneužitelným pro kontrolu vědomí. Většina implantovatelné biočipy nabízí jako báječnou a světlou budoucnost lidstva. Jedním z takových expertů je G. Harry Stine. Ve své knize, The Silicon Gods, předvídá blízkou budoucnost, v níž se lidé mohou stát téměř bohy prostřednictvím „zesilovačů inteligence“, implantovaných do mozků (5).

Stine píše, že zesilovače inteligence – nepatrné mikročipy, bud implantované do lidských mozků, nebo schopné dočasného připojení k mozku a senzorickým kanálům – velmi brzy skutečně dovolí druhým „dostat se do hlavy člověka“. S takovými přístroji budeme mít úžasnou možnost slyšet myšlenky ostatních lidí (6).

Výzkumníci učinili rychlý pokrok k jejich uskutečnění. Oči otevírající článek v Science News podal zprávu, že „jsou vyvíjeny nové elektronické techniky odposlouchávání mozku.“

Podle Science News, „Techniky, které jsou studovány na Michiganské univerzitě v Ann Arboru, laboratořích AT&T a na dalších místech, dovolují mluvit přímo k neuronům v mozku člověka.“ V článku se také říká, že současný výzkum se zaměřuje na vývoj čipů, které by bud byly implantovatelné do mozku, nebo by byly pokryty mozkovými buňkami (7).

Začlení síť LUCID jednou tuto technologii na řízení a kontrolu mozku do svého globálního systému? Dokonce Stine, optimista, který‘ věří, že člověk nedovolí zneužití těchto schopností, přesto varuje: Obsahuje to také semeno nepředstavitelného zla: skutečnou kontrolu vědomí člověka jinými lidmi. Žádné vymývání mozků, žádná propaganda, žádné staré a osvědčené prostředky psychického a fyzického nátlaku policie nebo mučeni, ale skutečné ovládání lidského vědomí .

 

 

Armáda zombií

Izolované zprávy referující o vládním výzkumu biočipů podávají důkazy o děsivé budoucnosti lidstva, jakmile budou tyto ďábelské přístroje zavedeny v masovém měřítku. V roce 1995 Pat Cooper, reportér Defence News, napsal článek s názvem „Výzkumná laboratoř námořnictva se pokouší propojit neurony s čipy“. Coope crtoval Lawrence Korba, bývalého vysokého úředníka Ministerstva obrany, který řekl, „Studie , Ministerstva obrany umožní vyrobit armádu zombií.“ (9)

Výzkum, poznamenal Cooper, „vyvolal zájem u americké zpravodajské komunity, když zjistili, že existuje ,bezpočet možností použití této nově vznikající technologie.“ (10) Cooper citoval Steva Aftergooda,staršího analytika Federace amerických vědců se sídlem ve Washingtonu, který‘ tvrdil, „Tyto aplikace

(inteligentního biočipu) mohou mít strašné důsledky.“ (1 1)

Na Defence Electronics SympoSium (sympózium o elektronických systémech pro účely obrány), i sponzorovaném American Defence Preparadness Association (americké sdružení pro připravenost k obraně), které se v roce 1995 konalo v Arlingtonu, Virginia, William Tolles, bývalý ředitel výzkumu v Naval

Research Laboratory (výzkumná laboratoř námořnictva), prohlásil: „Jakmile bude tato technologie ověřena, budete moci ovládat živé bytosti.“ ( 12)

Kyle Olson z Institutu pro kontrolu chemických a biologických zbraní se s touto znepokojivou analýzou I, shodoval. “ Dveře se kývají oběma směry,“ řekl Olson. „Získali jste na jedné na jedné straně zbraň typu

Frankensteina, ale na druhé straně to může způsobit problémy spojené s životními podmínkami lidí.“ (13)

Z pozitivní stránky, navrhoval Olson, můžete například naprogramovat paměť v implantovatetném biočipu, vložit jej do vaší hlavy a okamžitě budete umět Francouzsky nebo nějaký jiný jazyk.“ (14)

Perspektiva, že člověk použije tuto novou biočipovou technologii pouze pro dobro, je přehnaně optimistická, nicméně je pro běžné představy o vysoce technologicky rozvinuté společnosti typická. A tak reportér Tesera Allen ve zprávě, nazvané „Senzační budoucnost: biočipová technologie ze sci-fi románů je zde,“ dramaticky píše:

U pokladny v supermarketu nesahejte po peněžence. Poté, co váš nákup bude oceněn, zaznamenán a uložen do nákupní tašky, jednoduše natáhnete ruku před snímač počítačového kódu, který‘ bude běžnou výbavou obchodů, a účet za nákup vám bude automaticky odečten z vašeho bankovního účtu.

Nebo si představte toto: Výkonný biočip, vyrobený z živých bílkovin, který‘ jakmile bude chirurgicky implantován do mozku, umožní programovat nebo přenést neomezené množství informací do mysli člověka, aniž by musel otevřít knihu.

“ Je to nemožné? Je to nápad ze sci-fi románu? Technologie, schopná dosáhnout takových fantastických výkonů, je již zde nebo, jako v případě živých biočipů, v procesu vývoje, říká Tim Willard, výkonný úředník World Future Socíety, společnosti se sídlem ve Washingtonu, D.C., která tvrdí, že má po celém světě 27 000 členů, včetně autora knihy Future Shock, Alvina Toffera.

Ale navrhněte něco, jako implantování lidí, a zvedne se obrovská vlna protestů,“ řekl Willárd. „Zatímco si lidé během let zvykli na umělé části těla, je proti implantování takových věcí silná averze. Je to představa typu ‚Velký Bratr tě sleduje‘. Lidé se obávají, že by všechen jejich pohyb a myšlenky byly sledovány. To není otázka toho, zda je tato technologie zde nebo ne. Lidé přesto mají obavy. (15)

Ale Tim Wíllard zřejmě obavy nemá. Věřím, že je nemá ani většina Američanů. Miliony občanů, opojené dnešním moderním high tech čarodějnictvím, zapomínají na osudné nebezpečí, že tato technologie bude zneužita. Na rozdíl od křesťanů, kteří znají Bibli, lidé jako Tim Willard a další vlivní členové proglobalistické World Future Society, která je orientovaná na New Age, se jeví jako příliš přesvědčení o schopnosti lidí kontrolovat svoji vládu.

„Za 15 až 20 let budou dnešní mikročipy vyřazeny a nahrazeny biočipy, vyrobenými z živých bílkovin.“ Willard říká, že technologie za biočipem je „zcela nekomplikovaná a jen trochu propracovaná a bude moci být použita v rozmanitých lidských aplikacích.“ ( 16)

„Je myslitelné, aby každému novorozenci bylo přiděleno číslo a toto potom šlo s člověkem po celý život,“ řekl Willard (17):

Je nanejvýš pravděpodobné, dodal, že bude s výhodou implantováno na hřbet pravé nebo levé ruky, „aby šlo snadno snímat.“ (18)

„Může být použito jako univerzální identifikační karta, která by nahradila kreditní karty, pasy, a podobné věci,“ řekl Willard. „U pokladny v supermarketu jednoduše natáhnete ruku před skener a z vašeho účtu se automaticky odečte částka za váš nákup.“ (19)

 

 

Proroctví bible vyplněno

Jak fascinující je uvědomit si, že Willardovo vizionářské, budoucí použití implantovatelného biočipu by dokonale naplnilo proroctví Bible. Například Zjevení 13 varuje, že bude dáno Znamení Šelmy buď na čelo nebo na pravou ruku. Rovněž použití biočipu pro komerční nákupy připomíná proroctví, že v posledních dnech nikdo nebude moci nakupovat nebo prodávat, pokud nebude mít znamení, jméno, nebo počet jména šelmy.

Co pan Willard vidí jako pozitivní a prospěšnou skutečnost, která se nás bude dotýkat v bezprostřední budoucnosti, bude ve skutečnosti nástupem hrůzné éry kontroly, utrpení a pronásledování, jež byla předpovězena Božími proroky před zhruba 1900 lety !

Zdá se, že existuje bezpočet způsobů „Frankensteinova typu“, jak se dá biočip využít. Například, co takhle implantovatelný biočip, vyvinutý Antikristovými vědci, který‘ by byl naprogramován tak, aby způsoboval, že lidé budou milovat Satana a nenávidět Ježíše Krista? Nemohl by takový biočip, zavedený do mozku, okamžitě vyrobit dav servilních lidí, ochotných a dychtivých udívat obraz Šelmy a provádět všechny její příkazy, včetně zabíjení znovuzrozených křesťanů ?

To není tak absurdní představa, jak se na první pohled může zdát. To není sci-fi. Hovoříme zde o reálné technologii, která je dostupná již nyní a jež bude aplikována v blízké budoucnosti přesně tak, jak je to popsáno v biblickém proroctví. Glenn Krawczyk například v článku nazvaném „Kontrola vědomí a Nový světový řád“, který byl otištěn v časopise Nexus, přináší zdokumentovaný důkaz kontroly vědomí, biomedicínská zařízení implantovaná do lidské bytosti. Na konci článku je uveden detailní seznam pramenů (20).

Pokud se vám představa budoucí armády zombiu, ovládané biočipy, které by byly nasazeny ke zničení odpůrců Antikristova Nového světového řádu, zdá přitažená za vlasy, potom možná jisté návrhy, o jejichž realizaci nyní vláda a vedení jistých korporací vážně uvažuje, probudí alespoň některé Američany z jejich letargie.

Tyto návrhy doporučují, aby každé lidské bytosti byl při narození implantován programovatelný biočip. Tento naprogramovaný čip nebo „počítačová identifikace“ bude, jak říkají federální úředníci a korporační plánovači, obsahovat přinejmenším tolik biometrických dat o jednotlivci, kolik jich je předpokládáno pro LUCID.

Budou lidé důvěřivě sedět naprázdno, zatímco jim Velký Bratr bude toto hladké beranidlo zarážet do prsou? Monetary and Economic Review, výborné periodikum Larryho Batese, přineslo článek, který náležitě popisuje naše tvrzení, jak svobodni občané budou připraveni o svoje svobody a lidskou důstojnost. Článek, provokativně nazvaný, „Smart karty dělají naše zotročení tak pohodlným,“ varuje:

Nezapomínejte, že a1em party Nového světového řádu je kontrolovat ekonomické a společenské chování každého jednotlivce. Mnoho lidí se podřídí tomuto finančnímu otroctví z pouhé pohodlnosti (21 ).

 

 

Paranoidní myšlení… nebo realita ?

Ať člověk vynalezne jakoukoli technologii, Ilumináti ji v posledních dnech použijí k ovládání a bud‘ uklidnění, nebo vyvolání strachu a hrůzy v masách. Někteří to mohou nazývat paranoidním myšlením, ale moudří vědí, že je to pravda. Jak tvrdí vlastenecký časopis Media Bypass v článku nazvaném „Čip ve vašem rameni“:

Technologie implantátů není nová. Ačkoli je to obvykle zesměšňováno jako paranoidní sebeklam, Správa potravin a léčiv (FDA) nařídila od roku 1994 implantovat elektronický biočip lidem, kteří obdrží kardiostimulátor, prostetícký přístroj nebo dokonce prsní implantáty. Doslova tisíce Američanů nyní nosí tyto mikropřístroje pod svojí kůží… Ohrožená zvířata a dobytek také nosí implantáty, aby mohla být sledována jejich migrace a stravovací zvyky (22).

Je zajímavé, že Timothy McVeight, údajný pachatel bombového útoku ve federální budově v Oklahoma City, tvrdil, že v době jeho aktivní služby v americké armádě mu bylo do těla implantováno „sledovací zařízení“. Bylo to ono zařízení, jež umožnilo federální policii vystopovat a lokalizovat McVeigha tak brzy po bombovém incidentu ? Věděli federálové, díky satelitní technologii, kde se podezřívaní teroristé po celou dobu nacházeli – dokonce ještě před výbuchem bomby?

Dr. Rod Lewis, vydavatel CE Chronicles a vedoucí vědecké studijní sítě v Houstonu, Texas, který si je zřejmě vědom této pozoruhodné možnosti, poznamenal: „Neexistují zprávy, že McVeigh trpěl nějakým druhem duševní choroby, poruchy, nebo vykazoval nějaké symptomy paranoidního nebo sebeklamného myšlení “ (23)

Lewis dále píše:

Co činí tento případ ještě zajímavějším, je to, že Dr.Louis J.West, M.D. (tj. doktor lékařských věd), profesor psychiatrie na UCLA, poskytl rozhovor CNN den po pumovém útoku, jako odborník na „teroristické chováni ‚.

Dr. West prováděl psychiatrická vyšetření Jacka Rubyho, nájemného vraha Lee Harvey Oswalda. Je rovněž dobře znám díky své práci na poli kontroly vědomí v 60. letech a tím, že byl zastáncem použití implantace biočipu ke kontrole násilného chování.

Kolovaly pověsti, že většina výzkumů dr. Westa byla sponzorována Ústřední zpravodajskou službou (CIA). Nyní je známo, že dr. West bude konzultujícím psychiatrem tohoto případu a že ‚všechny vojenské a zdravotní záznamy pana McVeigha byly uzavřeny.

Jméno dr. Westa je zmiňováno v řadě knih o kontrole vědomí, včetně A Casebook of Alternative 3 od Jima Keitha, Operation Mind Control od Waltera Bowartse a práce „The Controllers“ od Martina Cannona.

Je jen náhoda, že ze všech psychiatrů ve Spojených státech byl pro psychiatrické vyšetření pana McVeigha vybrán právě dr. West? Zdá se,že v očích vlády pro to byl dobry‘ důvod – možná nechtěli, aby ostatní viděli něco, co udělali (24).

Jestli má (nebo měl?) Timothy McVeigh implantován biočip ve svém těle nebo ne – a já mám podezření, že – měl – to s určitostí nevím, ale musíme vzít na vědomí mrazivý fakt, že se zavedením projektu LUCIĎ nás nepatrný; implantovatelný, programovatelný, . biočipový computer očekává v naší budoucnosti. Nevyhnutelné je na dosah ruky. Allen Woodham, předseda South East Christian Witness, duchovního úřadu v Austrálii, správně říká, že každý z nás se bude muset vyrovnat s příšernou skutečností, která nyní zvedá svou ošklivou hlavu:

V době, kdy čtete tyto řádky, jsou miniaturní implantovatelné elektronické vysílače zaváděny po celém světě u chovatelů hospodářských zvířat. Považují to za pokrok a ve skutečnosti tomu tak opravdu je. Ale jednou (a bude to brzy) výhonek tohoto systému bude použit způsobem, který jeho vynálezci nikdy nepředvídali: jako nástroj globální vlády, Satanova Nového světového řádu.

V současné době jsou Američané očíslováni devítimístným číslem sociálního pojištění, které umožňuje, aby byli vyhledáni kdekoli v zemi pomocí počítačů. Brzy však tento systém bude nahrazen novým, globálním osmnáctimístným blokem číslic, které umožní sledovat lidi mezinárodně.

Taková planetární sít umožní iluminátskému Novému světovému řádu, Organizací spojených národů kontrolované světové vládě přidělit každému jednotlivci na zemi jedinečné identifikační číslo, -za účelem sledování a kontroly. Tento osmnáctimístný číslovací systém se bude skládat ze tří skupin po šesti číslicích: 6-6-6 !

Je to náhoda? Ne! Není, pokud věříte proroctví Bible. Vložení tohoto čísla pod kůži na pravé ruce, jak Bible předpovídá ve Zjevení 13:16-18, je nyní prakticky skutečností! Jednotlivci, takto očíslovaní, mohou být ihned identifikováni, sledováni a kontrolováni při všech svých pohybech a činnostech kdekoli na světě.

Tato technologie nepochybně povede k univerzálnímu systému totalitního zotročení pod computerizovanou, globální, ekonomickou sítí elektronického otroctví. V tomto přicházejícím BEZHOTOVOSTNÍM PLATEBNÍM SYSTÉMU nikdo nebude schopen nic a nikde NAKUPOVAT NEBO PRODÁVAT bez globálního biočipového „ZNAMENÍ“ Nového světového řádu na své pravé ruce nebo na čele (znamení Šelmy).

Biočip bude činitelem, pomocí něhož budou registrovány všechny finanční transakce. Bez něho nebude dovoleno žádné transakce provádět; nebude žádný příjem, žádná potrava, žádné přístřeší. Jakmile jednou bude zaveden univerzálně, Satanův systém totálního elektronického zotročení bude uvalen na všechny občany Nového světového řádu. Nikdo nebude vyjmut z povinnosti nosit jeho „ZNAMENÍ bez toho, aby musel čelit rozsudku smrti… opravdová situace „DĚLEJ NEBO ZEMŘI“ !

Můj dobry‘ přítel Allen Woodham má pravdu. Jsem si naprosto jistý, že až si přečte tuto knihu, Projekt LUCID, bude ještě více přesvědčen než kdykoli předtím, že příchod této temné technologie a zřízení masivní, globální počítačové sítě, naplánované pro LUCID, postaví lidstvo do situace „Dělej nebo zemři.“

 

 

Je třeba mít prorockou jasnozřivost

Je politováníhodné, že velká většina Američanů a občanů ostatních zemí světa zahyne, protože nevlastní prorocké vědomosti a předvídavost nutnou pro přežití.

George Orwell ve své klasické novele 1984 o Velkém Bratrovi a totalitním státě si všímá, že existuje jen málo lidí, kteří jsou bdělí a ostražití před machinacemi a manipulacemi vládců. A tak se lidé jako celek stanou z důvodu nevědomosti, apatie ~a popírání skutečnosti obětí kolosálního spiknutí:

Lidé mohli být přinuceni přijmout nejkřiklavější znásilnění skutečnosti, protože nikdy plně nepochopili nenormálnost toho, co po nich bylo požadováno a dostatečně se nezajímali o věci veřejné, aby si povšimli, co se děje (26).

Jak vzrušující a spásné je proroctví Bible! Ti, kteří věří Božímu Slovu, mají obrovskou výhodu proti mnohonásobnému stádu „jednoduchých“ (tj. nevědomých a oklamaných) (lidí, kteří popírají Písmo. Člověk, který‘ je schopen rozlišovat, který se spoléhá na to, že Bible vidí přicházející zlo dopředu, moudře nachází ochranu pod křídly Nejvyššího. Jak je psáno, „Moudrý člověk předvídá zlo a ukryje se, ale hlupáci jdou dál a jsou potrestáni.“ (Přísloví 22:3)

 

Pokračování

/ Ilumináti / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz