Rosenkruciáni – Řád růže a kříže

Rosenkruciáni – Řád růže a kříže

Rosenkruciáni – Řád růže a kříže

Řád vznikl v Německu na poč. 17. stol. Zakladatelem byl Christian Rosenkreutz. Byla to „nová sekta filosofů“ – vyměnila světské požitky ve prospěch požitků duchovních. V roce 1614 byl vytištěn Manifest ctihodného řádu Řůžového kříže (Fama Fraternitatis, dess Loblichen Ordens des Rosenkreutzes).

Filosofie řádu vycházela z východní filozofie. Členové cestovali po okolí, léčili nemocné, přijímali a šířili vědění. Vždy však pracovali inkognito. Rosenkruciáni vydali v Německu několik spisů. To však zde podnítilo obrovskou vlnu kontroverze. Např. v dalším díle po Fame se poukazovalo na slib reformovaného světa a svrhnutí papežské tyranie. Množství následovníků tohoto řádu je nespočetné. Např. Rosenkruciánské bratrstvo bylo založeno v Quakertown v Pensylvánii v USA R.S: Clymerem v roce 1902. Nejvlivnější organizací je A.M.O.R.C. (Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis – Starý antický řád růže a kříže). Jeho zakladatelem je H. Spancer Lewis, který byl k tomuto pověřen údajně Rosenkruciány ve Francii. Společnost byla založena v San Jose v Californii v roce 1915. Jejich tajné učení je zprvu rozesíláno nováčkům korespondenční formou. Každý se však musí zavázat, že v případě vystoupení z řádu všechny materiály vrátí a bude držet v tajnosti vše co s řádem souvisí. Žáci jsou vyučováni různým filozofickým úvahám a jsou vedeni k vlastním mystickým zkušenostem. Informace z řádu, které žák dostával asi 2x měsíčně bylo třeba studovat o samotě minim. alespoň 1 hod. týdně a samozřejmě platit pravidelně členské příspěvky. Po počátečním zasvěcení je student pozván k nejbližšímu místnímu společenství. I když z počátku tato organizace nebyla považována za náboženskou, později se z ní stala. V čele A.M.O.R.C. stojí imperátor. V současné době to je francouzský kanaďan Christian Bernard plus rada velmistrů jednotlivých lóží. Hnutí v ČR spadá pod Velmistra německé velké lóže – Dr. Wilhelm Raab. A.M.O.R.C. má dnes cca 250 tis. členů. V roce 1995 měla 98 autorizovaných lóží v USA, 36 skupin v Kanadě a více než 1200 po celém světě. Z některých myšlenek Rosenkruciánů vycházeli Svobodní zednáři.

Následující ukázka je z Průvodce neophyta pro přípravu a iniciaci do Starého Mystického Řádu Růže a Kříže, A.M.O.R.C.:

 

 

Mlčenlivost

Rádi bychom znovu upozornili na to, že je opravdu velmi nutné zachovávat mlčenlivost ve všem, co se týká záležitostí a studia A.M.O.R.C. Nikomu nevyprávějte o svých prožitcích během iniciace, výjimku tvoří pouze Vaše zprávy Řádu. Svým bližním můžete eventuálně vyprávět o existenci a učení Řádu, vysvětlovat jim některé zákonitosti, pokud to v daném případě budete považovat za vhodné a účelné. Dostanete-li se do situace, kdy někomu pomůžete díky získanému vědění, můžete upozornit na Řád, a dokonce volně a otevřeně říci, že jste členem A.M.O.R.C. Hovořit je však třeba výlučně věcně a nedávat na obdiv vlastní tajnosti. Vysvětlete svému partnerovi, své rodině, že jste se stal členem A.M.O.R.C. a že začínáte se studiem metafyziky o vlastním smyslu života. Vysvětlete též, že během tiché hodiny v týdnu meditujete a že prosíte, aby měli pro tuto skutečnost pochopení. Nikdy neukazujte svým známým monografie nebo texty Vašich rituálů, ani svou korespondenci s námi. Zachovejte skutečný význam Sanktuária pro sebe a tazatelům pouze řekněte, že soukromě studujete a pokoušíte se zařídit si pomocí získaných poznatků nový život. Neznámé lidi, kteří se na Vás obrátí nebo se jinak budou pokoušet získat studijní materiál, korespondenci nebo jiné podklady, odmítněte s poukazem, že k tomu nejste oprávněni. Bylo by správné, kdybyste si takové zájemce zapsali a dali nám je na vědomí. Pokud se bude někdo vážně zajímat o náš Řád, sdělte nám jeho adresu.

 

 

 

 

Vaše studijní kolegium

Nyní ještě bude následovat ukázka o tom, jak vzniká tajný řád:

„Je zajímavé. že Randolph, který objevil sexuální magii nezávisle na poznatcích ostatních, došel k závěru, že právě ona je základním stavebním kamenem rosenkruciánství. Jak bylo výše uvedeno, existují důkazy o tom, že nejstarší rosenkruciáni se o sex a jeho magickou sílu zajímali a symbolicky ji popisovali ve svých traktátech. Sexualita je refrém většiny rosenkruciánských apologů, Randolph ji dokonce považuje za ohnisko veškeré filozofie. Randolphova učení byla postupem doby převzata jinou větví amerického rosenkruciánského hnutí – a zároveň se na amer. kontinentu postupně uchytilo hnutí zednářské. Jeho vývoj byl přibližně následovný. Vznik Rosenkruciánské společnosti v Anglii (později nazývané Societas Rosicruciana in Anglia) vzbudila mnoho zájmů v řadách amer. svobodných zednářů a v roce 1878 navštívila skupina zednářů z Pensylvanie Yorkskou kolej Soc. Ros. Skupina požádala Soc. Ros. o svolení založit na amer. kontinentu pobočku. Nedostalo žádnou odpověď a proto se obrátila na Societas Rosikruciana in Scotia, od níž se anglická společnost odvíjí. Jejich žádost byla kladně vyřízena a v roce 1879 posvětila skotská Soc. Ros. Philadelpskou kolej pro Pensylvanii a v roce 1880 kolej New York city pro stát New York. V dubnu 1880 ustavily tyto dvě koleje svrchovanou radu pro celé Spojené státy, nazvanou Societas Rosicruciana Republicae Americae. Mnoho dalších států získalo pověření v průběhu další poloviny století. Mezitím přijala svrchovaná rada oficiálně v roce 1912 rituály používané anglickou a skotskou Rosenkruciánskou společností“.

Poslední ukázkou z je text informačního letáku společnosti, který byl adresován všem „hledajícím“. Ten popisuje společnost následovně jako:

„americkou organizaci tvořenou řádně kvalifikovanými zasvěcenci k propagaci starobylého moudrosloví západního světa. Tato organizace je rovněž známa jako Societas Rosikruciana in Amerika a je součástí celosvětového prastarého Rosenkruciánského bratrstva …“. Leták dále praví, že: “ … jediným zájmem společnosti je duchovní, morální a intelektuální rozvoj jejich členů a potažmo celého lidstva. Toto hodlá společnost dosáhnout skrze učení na společném pomezí náboženství, vědy a filosofie, ve spojení s mystickým křesťanstvím a hermetismem …“.

Převzato:  http://things.magick.cz/via/opatstvi/index.php

 

/ Ilumináti / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz