Skupina, co vládne světu

Skupina, co vládne světu

Úvod

Když jsem zhlédl přes dvě hodiny trvající video „Útoky 11. září 2001 a skupina co vládne světu“, došel jsem k přesvědčení, že musím vás s obsahem seznámit, protože je tak závažný, že by ho měl znát každý. Vysvětluje mnohé a mnohé lze pochopit, co dříve z jiných pramenů nebylo možné. Vysvětluje podrobně, jak je to s naším světem a proč nám vládnou ti, co vládnou a kde je také zakopaný pes. Proč má vzniknout Nový světový řád s vedením Illuminátů a taky o roku 2012. Nejlepší je ovšem video vidět, ovšem pokud čtete titulky, stejně z něho nic nemáte a spoustu obrazů ani nevnímáte. Proto jsem ho převedl do textu, protože u něj můžete i přemýšlet, aniž by vám něco uteklo.

Článek je dost obsáhlý a dlouhý a mnohé z vás to může odradit, ovšem snažte se to překonat a dočíst až dokonce. Stojí to za to. Není tam odpověď na všechny otázky, týkající se předmětu obsahu a ze znalosti z jiných informací vím, že by se toto téma dalo rozvést do stovky stran. Projektů k nastolení světovlády Illuminátů je mnoho a například, není tu nic o kosmických projektech a naplánované invazi spolčených mimozemšťanů, která se má uskutečnit v průběhu 3. světové války.

Neproložil jsem text ani obrázky i když dalo by se jich tu umístit mnoho, ale pak by byl článek mnohem delší. Tentokrát nebudu zasahovat ani vlastními komentáři, abych nikoho neovlivňoval, protože vím, že v některých pasážích by to komentář potřebovalo. Pokud bude mít článek nějaký ohlas a bude zájem, uvedl bych vlastní komentáře a názory snad v dodatku tohoto článku. Čtěte pozorně a přemýšlejte!

 

Skupina, co vládne světu

 

 

Tím, jak se lidstvo více vzdaluje od svých kořenů, tím více popírá spojení s přírodou, tím dál od dokonalosti jsme se dostali. Jsme jediní tvorové na planetě, kteří používají symboly k vyjádření něčeho jiného. Používáme symboly pro absolutně všechno, co může mysl pojmout. nejméně jedno slovo, obraz, ikona, gesto, pro to co může našich pět smyslů zachytit. Ale současně s tímto nádherným darem, přichází slabý bod. Většina lidí není ochotna hledat a vytvářet vlastní interpretaci těchto symbolů. Místo toho akceptují, definici na základě předsudků, dodaného z neznámých zdrojů. Díky tomu mnoho úsudků snažících se odhalit podstatu života bylo předdefinováno. Mnoho slov bylo použitých k manipulaci, než k informování posluchače. Symboly mohou být použity k rozdělení lidí, než k jejich sjednocení. Lidé, co mají moc, odpovědni za rozesílání informací, mají možnost si dělat co chtějí, čtěte pozorně.

 

 

 

Proroctví o 21.12.2012

 

Každých 26 tisíc let, projde naší sluneční soustavou všemi dvanácti znameními zvěrokruhu. Starověké civilizace jako Hopi, Egypťané, Cherokee, Apači a Mayové … dávali pozor na tento velký cyklus a vytvořili vlastní kalendáře podle něho. Tento cyklus zastupuje mnoho různých jevů v přírodě, takových jako naše oběžná doba okolo Alcyonu, centrální hvězdy galaxie v souhvězdí Porady; 260 dní cyklu vývoje lidského plodu. Tento cyklus je rozdělený na 5 podcyklů, 5125 jeden (5×5125=25625), které tvoří vlastní epochy. Aztécký kalendář, nebo středoamerický kámen slunce, ukazuje každý z cyklů, zničený jedním z pěti živlů. Cyklus, ve kterém se nyní nacházíme, je věk „pátého slunce“. 3113 př.n.l. – 2012 n.l., přesněji končí tento cyklus 21. prosince 2012. Mayská civilizace věděla o tomto datu a dokonce i Nostradamus o něm prorokoval. Čtvrtě Země, ve které se nyní nacházíme, je též známa, jako pohyb, posun, evoluce a vědomí. Žijící Mayští strážci času, prohlásili, že Zemi tvoří prvky oheň, země, vzduch a voda. Posledním prvkem byl Ether nebo Centrum. Hopiové věřili, že „čtvrtý věk destrukce“ končí 21. prosince 2012 a začne „pátý svět míru“. Mayové věřili, že velký cyklus byl rozdělen na 13 Baktunů. 13 Baktun začal v roce 1618, známým jako triumf materialismu, nebo jako čas velkého zapomnění.

V předpovědi je, že lidstvo ztratí povědomí o svém skutečném svazku s přírodou prostřednictvím posedlosti externími objekty, to je kdy EGO a NADVLÁDA se stali převládajícími ambicemi civilizovaného světa. Není překvapením, že tento časový úsek, sedí s celosvětovým nastavením času papežem Řehořem 13, který nařídil světu 12 měsíční kalendář, vznikly také první mechanické hodiny. To je také známé jako „CHYBA V ČASE“. Před násilným zavedením těchto nástrojů Římskokatolickou církví, byl každý rok rozdělen na 13 cyklů po 28 dnech. Ale nejškodlivějším efektem těchto nástrojů je, že čas je něco externího, neorganického mimo tělo, co musíme poslouchat. Mayský prorok ze sedmého století – Pascal Votan zanechal mocné poslání pro následující generace: „Pokud se chce lidstvo zachránit, před zničením biosféry, musí se vrátit k životu v přirozeném čase“. Předpověděl také, náš zrychlený rozvoj technologií … a škody kolektivního odklonu od zákonů přírody, výměnou za materiální hodnoty.

Astrologie a studie nebe, je stará jako sama civilizace. Skrze minulých století, vznikaly nové náboženství nahrazující původní pohanská. Lidé byli tak fascinováni těmito objevy na nebi, že z nich vytvořili konstelace a bájné příběhy. V řecké mytologii, byly tyto konstelace personifikovaní jako bohové. Z dochovaných staveb, které dodnes stojí, víme že nejstarší civilizace vkládaly velké množství úsilí, prostředků a práce do lokalizování těchto objektů, než do čehokoliv jiného. Je to pokládáno za pouhou zvědavost. Pravda je více jasnější, jak se blížíme k datu 21. prosince 2012. Jedná se o obecně rozšířenou představu, že pohanské náboženství není v dnešní době téměř praktikováno. Pohanství ve své evoluci je nejvíce rozšířené a používané ze všech náboženství. Můžete se zeptat sami sebe, jak je to možné? Odpověď je ukryta ve všech současných populárních náboženstvích. Ale kdo by měl moc a touhu integrovat zdánlivě dávno zmizelé náboženství do tak populárních dnešních protichůdných vyznání?

 

 

 

Původ řádů

 

Dr. Adam Weishaupt se narodil 6. února roku 1748 v bavorském městě Ingolstadt. Tento zajímavý člověk byl synem rabína, po jeho smrti konvertoval ke katolické víře. Po studiu francouzských filozofů, takových jako Voltaire se dostal k učení satanistů na francouzském královském dvoře. Světoznámý bankéř Amschel Mayor Rothschild, z dynastie Rothschildů, si vybral Weishaupta jako tvůrce „úmluvy zlatého úsvitu“, který do dneška je soukromou smlouvou Rothschildů. Amschel Rothschild, pro ty co to neví, vyprovokoval americkou revoluci, ZDÁNLIVÉosvobození Ameriky od Velké Británie. Rothschild zadal Weishauptovi vytvoření tajného bavorského společenství osvícených, to je lépe známé jako „ŘÁD ILLUMINÁTŮ“. Název v učení Lucefiriánů znamená NOSITEL SVĚTLA – lluminovaný, osvětlený, osvícený. Aeropagite nebo tribunál, ve vnitřním kruhu řádu, nadřazená skupina, ti byli jako jediní dovoleni účastnit se tajných setkání.

V knize Nesta Webstera „Světová revoluce“, čteme: Umění illuminismu spočívá v naverbování naivů i adeptů, skrze vznešené ideje vizionářů nebo schémata fanatiků, skrze pochlebování ambiciózním egoistům, prací na nevyvážených mozcích, nebo nabízení majetku, moci a síly, vytvoření člověka plně oddaného, aby sloužil tajným cílům sekty.

Lidé s penězi byli vítaní, drženi v nevědomosti o skutečných tajemstvích sekty. Cílem bylo získat moc a bohatství, podminováním vlád a církví, získání vlády nad světem. Cíl byl a do dnešního dne je, jednoho dne žít se všemi lidmi v jednom náboženství. Postup skrze politickou a církevní hierarchii byl zajištěn vydíráním ve formě korumpování lidí sexem a s lokálními prostitutkami. V 16. a 17. století, vysocí úředníci politických a církevních organizací, byli za takový čin odsouzeni k trestu smrti. V roce 1780 naverbovali barona Franza Friedricha Knigge. Byl jedním z nejschopnějších lidí v sloučení řádu Illuminátů a Svobodných zednářů. To umožnilo rychlou expanzi použitím Zednářské lóže. 29. srpna 1781 kongres ve Wilhelmsbadu oficiálně potvrdil toto spojení. Účastníci museli přísahat, že nikdy nevyzradí, co se stalo v průběhu tohoto setkání. Comte de Virieu – zednář z lóže Martiniste z Lionu, byl dotazován na toto setkání po svém příjezdu domů a řekl: Mohu vám jenom povědět, že tohle je více vážné, než si myslíte. Spiknutí je tak dokonale promyšlené, že nebude možné monarchii nebo církvi uniknout. Později veřejně odsoudil Illumináty. Sir John Dee byl sluha královny Elizabeth Tudor z rodu Tudorovců. Bal prvním šéfem britské tajné služby MI5. Byl také znám praktikováním černé magie a spojením s okultismem. Pokud je to poprvé co slyšíme o okultismua nejste si vědomi dominantní role v současném světě, dávejte bedlivý pozor:

Pohanské symboly, bohové, doktríny a praktiky, jsou základy každého dnešního náboženství. Křesťanský nebo katolický symbol kříže, je odvozen od čar slunovratu a rovnodennosti, projektovaném na kalendář zvěrokruhu. Slovo NEBE odkazuje na to, co pohanské kulty nazývaly NEBEMI, nebo galaktická těla. Při přechodu z věku ryb do věku vodnáře, vzhledem ke znamením, nastává ve stejný čas, jako velký cyklus, o kterém mluví Mayové a jiné kultury. Jak už jsme řekli. panteistické (mnohobožství) rituály jsou provozovány ve všech současných monoteistických náboženstvích.

Obřízka je pohanský rituál, obřadu označení muže. Zásnuby jsou podstaty pohanské, prsten symbolizuje prstenec Saturnu. Pohřby sledují stejné pohanské rituály, kdy kamenný geometrický náhrobek je položen na hrob mající zapříčinit nesmrtelnost duše. Křest je rituálem v kterém dítě ponořené do vody, co symbolizuje obnovení života, tak jako déšť zavlažuje zemi. Svatý Grál naplněný vínem, představuje krev vycházející z rodících kanálů při menstruaci. Žádnou krev Kristovu. Tento rituál byl převzat patriarchální společností. Muži nemohou dát život, ženy mohou symbolizovat muže dávajícího život bylo možné použít krvi tekoucí ze zranění.

Ve starověkém Egyptě bohyně ISIS, byla personifikací Moudrosti. Faraón Aknehaton změnil tento kult na kult sebe samého, když se sám prohlásil za Amon-Ra, boha Slunce. Slovo „Amen“ na konci modlitby, pochází z modliteb adresovaných Amon-Ra.

Když Hebrejci (Židé) opustili Egypt, dorazili na Blízký východ, kde potkali Kananejce, kteří uctívali boha Saturnu řečeného EL. Složením těchto tří bohů se stalo označením pro zemi, která je známá dnes Isis-Ra-El, nebo IZRAEL. 98% Judaismu je založeno na uctívání Saturna. Posvátný den uctívání je SATURN DAY – den Saturna, anglicky – Sathurday – sobota. Uctívání praktikované v neděli (anglicky SUNDAY – sluneční den) má původ v Egyptském uctívání slunečního boha. Většina lidí se těmito zásadami řídí a nikdy nezkoumají jejich původ. Tohle je jen letmý dotek tématu vlivu pohanů na současnost. Nenachází se jen v náboženstvích, ale doslova u každého doma na dvorku.

 

 

 

Nová země

 

  1. ledna 1783 kongres ratifikoval smlouvu, která říká:

Všichni, kdo emitují měnu, půjčují kapitál, vytvářejí dluh/ dluh by měl skrze kongres/ před sjednocením Spojených Států/ neplacení dluhu bude trestné a posuzováno jako čin proti konfederaci/ USA se zavazuje platit tento dluh“.

Komu Spojené Státy dluží tyto peníze? Králi Jiřímu.

 

Doufám, že vám to umožní pochopit, jak Velká Británie financovala obě strany revoluce. Po současnost, vybírá Velká Británie americké daně za pomocí IRS. IRS, (Úřad vnitřních daní – výnosu) není dokonce ani úřad vlády USA. Pokud mě nevěříte, podívejte se do publikace IRS 6209. FCC, CIA, FBI i NASA nikdy nebyly součástí vlády USA. Vláda USA vlastní pouze akcie v těchto různých agenturách. Čísla sociálního pojištění jsou také vydávány Spojenými národy (OSN) skrze MMF (Mezinárodní měnový fond).

Občanská válka, která trvala od 1861-1865, byla vyprovokována Amschelem Rodschildem s cílem, rozdělit Spojené Státy a dostat je do dluhu k Centrální bance. Cílem bylo vrátit zemi zpátky do rukou Velké Británii, skrze velké dluhy za dodávky zbraní. Aby to bylo možné, bylo potřeba dát na stůl kontroverzní záležitost jako otroctví, velice dokonale, což způsobí Prohlášení Nezávislosti v jižních státech, plně závislých na práci otroků a byla podepsána ve Philadelphii. 35 lidmi, z nichž 33 byli zednáři. John Brown byl zednářem a rozenkruciánem, který byl dosazen do vlády díky Williamow Lloydow Garisonovu a senátoru Charles Sumerovi, dvěma potomkům pokrevních linií Illuminátů. S pomocí New York Times, byl John Brown představen jako hrdina hnutí proti otroctví. Ulysses S. Grant bývalý president se narodil jako Hiram S. Grant. Toto jméno mu dal jeho otec, Mistr zednářské lóže Jesse Root Granta. Jesse Root Grant pracoval pro otce Johna Browna a potom pro E. A. Collinsa, jednoho z 13 Illumináty pokrevních linií. Ulysses S. Grant se pomocí Collinsa dostal rychle do vlády. Od 16. dubna r. 1861 do května 1864 Grant povýšil z hodnosti vojína na velitele celé federální armády. Když byl Grant zvolen presidentem, jeho kabinet se skládal z 8 zednářů, včetně Alfonso Tafta, otce Villiama Tafta, což byl předek Billa Clintona. Jonas Mills Bundy byl jeden z 13 pokrevních linií Illuminátů, byl také Grantovým poradcen a také poradcem dalších dvou presidentů. Člen jeho kabinetu Columbus Delano byl dědečkem Franclina D. Roosevelta. 21. listopadu 1933 napsal Franklin Roosevelt toto: Pravdou je, jak všichni víme, že finanční elementy ve velkých centrech vlastní vládu od dob Andrew Jacksona.

Otec Abrahama Lincolna byl A. E. Sprinte, který byl součástí dynastie Rotschieldů. Bratr Lincolna pracoval pro Luisa Caspezera z dynastie Merovingů, která byla jednou z dynastií Illuminátů. Pzer byl také na Jackyl Island, což je místo, kde byla vytvořena Banka Federálních Rezerv. V polovině 19. století se Abraham Lincoln a Webe, se zoufale snažili zabránit Andrew Jacksonovi před ustavením Zlatého Standardu – nezávislé státní pokladny. Lincoln a jeho strana bojovali za ustavení Centrální Banky, vyjadřujíc ve veřejných prohlášeních: „Na zlatém standardu všichni prodělají a většina ztratí všechno, co dělá život snesitelným“. Tato tvrzení obsahují prvky zastrašovací taktiky. Žádné důkazy nebo vysvětlení, proč by tomu tak mělo být, Lincolnovy projevy neobsahovaly.

Na začátku dvacátého století po neúspěchu Woodrow´a Willsna ustanovení Ligy Národů po první Světové válce, Willsonův poradce plukovník Hawles založil CRF (Institut Mezinárodních Vztahů). Tento institut má dvě větve: jeden v Anglii – Královský Institut Mezinárodních Vstahů a druhá větev vznikla Institut Mezinárodních Vztahů (CRF), 29. července 1921 v New Yorku. K zakladatelům patřil Howles, J. P. Morgan, John D. Rockefeller a několik dalších. V roce 1895 nejvyšší soud zrušil daň z příjmu jako neústavní. Debata o Ústavě, byla navržena senátorem Nelson Aldrichem. Tohle dává více smysl, když si uvědomíte, že Aldrich byl také nazýván pravdivým hlasem J. P. Morgana. A později se přiženil do rodiny Rockefeller.

Dnes 25-35% Američanů platí daň z příjmu, tyto peníze jdou přímo do centrální banky s názvem (FED) Fond Federálních Rezerv. Pro ty z vás, kdo nevíte co je to FED a čeho je schopna: je to nevládní banka, která dodává Spojeným Státům všechny bankovky – měnu. Kontroluje inflaci množstvím peněz v oběhu. Nejdivnější na celé centrální bance je skutečnost „pozastavení hotovostních plateb“, kdy FED může odmítnout platit svoje dluhopisy, ale poplatníci musí dluhy zaplatit nebo zbankrotovat. Toto dává bance možnost, zrušit kdykoliv jakýkoliv kontrakt, kompletně beztrestně. Ještě jednodušeji se tomu říká krádež – zlodějna. Jak je možné, že má FED dovoleno zrušit jakýkoliv kontrakt si přeje, bez postihu od vlády? Odpověď je jednoduchá, Banka Federálních Rezev má moc nad vládou, místo aby vláda měla moc nad bankou. Carl Quigley, mentor Billa Clintona na univerzitě v Georgetownu napsal o centrálních bankách: „Nechtějí nic jiného, než vytvoření světového systému finanční kontroly v soukromých rukou, schopnému vládnout politickým systémům každé zemi a každé ekonomice celého světa. Kontrola ve feudálním stylu, skrze světové centrální banky, díky spojení, skrze tajné smlouvy, uzavírané počas privátních tajných konferencí.

 

Je důležité vědět, že téměř všichni zakladatelé Banky Federálních Rezerv, byli zapojeni do vytváření konceptu (CRF) Úřadu mezinárodních Vztahů. Od roku 1934 kdy byl FED vytvořen, téměř každý ministr státu, všichni ministři obrany od H. A. Stimpsona, každý šéf CIA od Allana Dullese, stejně tak každý kandidát na prezidenta: Dwight D. Eisenhower, Kennedy, Bizon, Bill Clinton BYLI ČLENY CFR! Georgie Bush senior byl členem CRF od roku 1977 do 1979. Pochopte, že všechny tato vysoce postavené osoby byly nalobovány na místo skrze organizace ustavené mezinárodním bankovním kartelem. Jejich tajné setkání se dějí všude po světě, často za účasti těch stejných osob: TrilateralCimission, Skupina Bildeberg, Club of Rome, Spojené Národy a dvou větví institutu mezinárodních vztahů. Tyto skupiny to, co je známo jako KULATÝ STŮL, založený Cecila Rhodesem. Další odnože tvoří skupiny jako Bohemia Grove Club a skupina Skull and Bones (Lebky a kosti) z Yale univerzity, kde členy byly Georgie Bush senior, Georgie W. Bush a John Kerry. Na každém setkání těchto skupin se objevují nejmocnější členové vlády, vedoucí lídři korporací, medií a členové královských rodů, Tyto setkání se odehrávají tajně a ani slovo o nich neunikne do medií. Jak je možné, že tolik mocných lidí se může účastnit setkání, bez zájmu hlavních medií a ani zmínka neunikne na veřejnost?

Tohle začne být jasné, pokud si uvědomíte, že běžní občané nemají vědět nic o tom co se děje nahoře. Není pochyb, že k získání moci je důležitější strategie a inteligence, více než hrubá síla. Logika rizika, že k získání vítězství v nějakém sportu nebo hře, závisí na utajení strategie před protihráčem. Proč by tomu mělo být nějak jinak v globální politice?

 

Zeptal jsem se šachového velmistra, co ho dělá mistrem hry, řekl, ta věci jsou 4: Smysl pro trpělivost. Bez trpělivosti nezkoušejte začínat hru. – Smysl pro načasování: Bez něho nezačínejte. – Musíte mít znalosti o svém protivníku. – A čtvrtá, kterou vám řekne, že musíte být ochotni udělat obětovat všechno nebo nic….

Dámy a pánové: proč temná strana vyhrává hru?Protože mají nekonečnou trpělivost.Pracovali na jedné věci 50 000 let. To je trpělivost. mají vynikající cit na načasování. Vědí všechno o astrologii i poznatcích, které jsme zapomněli, které naši zemědělští předchůdci znali. Máme Juliánský kalendář a nezajímají nás ty věci. Jsme otroci hodinek. Ale nevíme nic o vyšším času, nevíme nic o času našeho života. Mají o vás obrovské znalosti. Mají o nás obrovské znalosti, o jejich nepřátelích. A čtvrtá je ta nejdůležitější. Protože jsou ochotni obětovat všechno a nic, kdykoliv chtějí…..

—————

Zvířátko si zlámalo nožičky. Ty jsi dobrý člověk. Nenávidíš válku. Neporušíš svoje slovo? Děláš si srandu?

—————

 

Cena za odmítnutí účasti v politice je to, že vám budou vládnout méněcenní.

 

Platon

 

Georgie W. Bush je prvním potomkem Godfroi de Bouillon. De Bouillonové sloužili papeži Řehořovi 7 a vedli evropskou aristokracii na krizové cestě vyrvání Jeruzalému islamistům. Stal se prvním králem Jeruzaléma a vévodou Lorraine, který byl hlavním regionem pokrevních linií Illuminátů. Bush je blízký příbuzný každého evropského monarchy. Je třináctým bratrancem královny Elizabety a prince Charlese. Je také pokrevně spojen s každým potomkem královského rodu Windsdorů. Rod Windsdorů se také zřekl svého německého jména kvůli kritice společnosti po první světové válce. Méně známým faktem o rodu Windsdorů je, že hojně pomáhali financovat cestu Adolfa Hitlera do vlády a explozi druhé světové války.

Svastika je symbol slunce, odkazující na okultní symbol slunce starého zákona. Slovo NAŠÍ (NAZI – nacisti) je jméno matky bohyně AnuNaku-Ninhusag ze sumerských textů. Slovo holocaust, je z Jidis, nabídka hořících obětí. Heinrich Himmler byl vůdce SS a jeden z nejmocnějších německých nacistů. Himmler byl okultista 7 úrovně, byl ve velké míře ovlivněn knihou „Ostara“ Jorga Lanza, rakouského mystika. Tato okultní kniha ho inspirovala ve velkém plánu etnických čistek, ve vytvoření jednoho řádu podle starověkých tradic Templářských rytířů. Templáři, byli skupina masově vyvražděni francouzskou monarchií. Pozůstalí templáři vytvořili mnoho tajných řádů a zednářských společností po celé Evropě, ze kterých podle předpokladu vznikly dále Llumináti.

Je důležité si uvědomit. že Budhův předek Godfroi de Bouillon byl sám Velký templář. Do současnosti každý americký prezident je v přímé pokrevní linii s britskou monarchií. 20. prosince 1993 byl Georgie H. W. Bush pasován anglickou královnou na rytíře Velkého Kříže – jedno z nejcennějších vyznamenání za jeho vedení války v Perském zálivu. není to divné, že prezident spojených států klečí před anglickou královnou v ceremonii symbolizující poddanství? Co to všechno znamená? Znamená to, že v průběhu mnoha staletí, všech hlavních civilizací, politická moc zůstala v rukou několika rodů a je zuřivě udržována ve stejných rukou dodnes. Je to obecně známo, že hlavní světoví vůdci, patří k tajným společenstvím, setkávající se na tajných setkáních. Ale co není veřejně známé je účel těchto setkání. Takže nechte mě to vysvětlit:

Hlavní světoví vůdci jsou součástí agendy, toužící zůstat u moci nad světem NAVĚKY. Aby toho dosáhli, zavedly nad společností nekonečně se opakující se dluh, který bude potřeba jednou splatit. Takže ve finále budou všechny statky zabaveny dlužníkům. Pro vás, kteří nevíte co to je, když vláda vlastní všechny vaše statky, říká se tomu SOCIALISMUS. Toto všechno je konečným cílem tajemných náboženství. Tajemné náboženství je pohanství, o kterém jsme tady od začátku hovořili. Ale pohanská náboženství známá veřejnosti nemají nic společného s Tajemným Náboženstvím. Je to mnohem méně matoucí než si myslíte. Představte si tyto praktiky méně jako náboženství, ale více jako AMBICE. AMBICE je dosažení osvícení. V tomto není žádná nadlidská inteligence nebo fantazie. Dary od boha jsou velice jednoduché.

 

 

Všudypřítomnost

Moc jedné bytosti nebo vědomí, být všude zároveň.

 

 

Vševědoucnost

Moc vědět všechno, co je možné vědět.

 

 

Všemohoucnost

Mít k dispozici neomezenou sílu.

 

Všechno toto dnes vidíme. Není možné to popřít.

 

Pokud pořád nevěříte, že Tajné Náboženství existuje v současnosti, podívejte se kolem sebe. Jsou tady tisíce soch a symbolů antických náboženství, na každé politické organizaci. Dokonce i na vojenských uniformách jsou tyto symboly všude. Nejen v naší zemi (USA). Stejné symboly jsou k nalezení na uniformách všech armád světa. Proč tomu tak je? Protože život odebraný ve vybraném čase, místě a určitým způsobem se stane OBĚTOVÁNÍM. Abychom to ilustrovali na příkladech: 20. března 2003 začal Bush bombardovat Bagdád v 5:50 (tamního času). Trvalo do 21. března. Maistreamové média je nazvaly „Šok a hrůza“, ale v Tajemném Náboženství je to den známý jako „svátek předvečer Oštary“, více známý jako jarní rovnodennost. Okultisté uctívají bohyni země – Gaju. Druidové znali tento den jako den plodnosti – sváteční den. Válka byla narychlo ukončena 1. května 2003. Tento den je známý v druidském kalendáři jako „Beltaine“, nebo „Valpuržina noc“, ( v česku známé jako pálení čarodějnic), od svaté Walburgy (patronky Bavorska), převzatý kult pohanské bohyně plodnosti. Od 20. března do 1. května je pohanským rituálem dar zemi krev a obnovit život skrze bohyni plodnosti. Jaký lepší čas si vybrat na krvavou válku, než počátek pohanského rituálu, a skončit přesně kdy končí i pohanský rituál.

 

 

 

Zvláštní podobnosti

 

Tyto fakty jsou zapsány v nepřeberném množství zdrojů po světě a dosažitelné pro každého. Aby vám to došlo je na vás, udělejte ale VLASTNÍ rozhodnutí, NEPŘEBÍREJTE vysvětlení, které JINÍ před vás postavili.

 

Pravdivé odpovědi jsou takové, o kterých rozhodnete, že jsou pravdivé. Možná všechno, co vám říkám, je špatné. Já vám můžu říct, co si více méně myslím, ale není zde žádný důvod, proč byste tomu měli věnovat nějakou pozornost…

……….

Teď víte, proč se vás chystají zničit.

Otevřete oči k současnosti. Dnes není žádných pochyb o tom, co křesťanství je. Všechno, co jsem si myslel, že křesťanství je, bylo špatné. Jestli tohle bude pokračovat, nastane převrat. Ta změna i převrat je úmyslně naplánována. Nic se dnes v USA neděje náhodou, NIC. Nic se dnes neděje v katolické církvi náhodou.

……….

Pracují na starověkém plánu, který musí být splněn. Pokud rozumíte esoterickým zákonům, co potřebujete udělat, je zmást ostatní lidi tak, aby lide jako já a vy neměli tušení co se děje. Vezměte ideu, dáte ji na začátek a konec prohlášení, dovnitř zamícháte nějaké věci abyste zmátly běžné lidi, jako já a vy. To všechno sahá do dávných časů k tajemným náboženstvím. Okultisté mají absolutní kontrolu nad Amerikou, proto tady máte tu válku na Blízkém Východě. O co tady jde, o pokračování evolucí světa o další krok: Třetí světová válka a NEW WORLD ORDER (Nový řád světa).

 

Tato informace je potvrzena učenci, učiteli, filosofy, doktory a profesionály v mnoha oborech po celém světě. Důvod, proč většina lidí o tom neví je, protože 80% populace získává své vědomosti přímo z mainstremových medií. A pokud budete sledovat každou hlavní stanici, řetězec řízení, najdete ty samé lidi, kteří vlastní korporace, lobující každého vysoce postaveného politika.

 

 

 

Mediální monopol

 

Všechny média jsou ovládané skrze několik korporací díky regulacím FCC. Takže Disney, Fox, WestingHouse a také starý dobrý GE (General Electric) vlastní sít od CBS nebo CNBC. Mohou si říkat cokoliv co chtějí a vyvrátit fakta každého, kdo nesouhlasí, jako fakta o PCB. A co to je PCB? Pochází z elektráren budovaných WestingHouse a GE. Způsobuje rakovinu a může vám poškodit tělo. Ale velké ryby to nezajímá, sedí si dobře, díky státní podpoře korporací. A to je co? Dostávají miliardové dotace od vlády. Mají pomoci vytvářet pracovní místa, ale to není o tom, jak se utratí. Používají peníze daňových poplatníků ke sponzorování kongresmanů, který bude hlasovat pro zvýšení zbrojení a ukládat toxické odpady tam, kde si hrají děti. GE udělala kulky, které zabily Kennedyho. Bráníš změně, po každé když kupuješ produkt, který předvádí ve svých show. O tom ale NBC nechce informovat. O tom se více nedovíte….

Pro ta z vás, kteří si neuvědomují co je to celosvětová vláda a nový světový řád, doporučuji vám hledat na internetu „NEW WORLD ORDER“ (nový světový řád). Budete překvapeni množstvím osob, kteří se snaží informovat masy. Příkladně celých 87% lidí formuluje svoje myšlení na základě myšlení jiných. Pouze 13% se opírá o logiku a ověřování. Smutné je, že dva největší faktory, které vedou k ignoraci jsou následující:

Buďte ostražití, když půjdete k budově Kapitolu, myslete na ty, kteří vám chtějí pomoct…

 

 

Skupinové myšlení – (groupthink)

Je termín popisující skupinu, která není ochotna vidět, za všeobecně přijaté pravdy uvnitř stáda. Často je to z nedostatku ctižádosti, nebo neschopnosti pokládat vhodné otázky k získání pravdivých odpovědí. Ale co je vážnější a nebezpečnější, je to, také strach představy vyjít ze stáda a stát před stádem.

Stejně jako náboženství tak i politika jsou formami skupinového myšlení. Stejně jako patriotismus (vlastenectví) nebo Víra jsou pěkně znějící slova, které označují slepou poslušnost. Jak se dá předpokládat, je to pokládané za herezi-kacířství nebo nedostatek vlastenectví, pokud si dovolíte pokládat otázky vůdci. Strach před rozzlobeným nadřízeným donutil stádo použít skupinové myšlení, bez ohledu na to, kam to povede. A jeden z největších příkladů skupinového myšlení je stigmata dané výrazu „konspirační teorie“ (teorie spiknutí). Tato fráze dává průměrnému člověku jednoznačný dojem:

Zabití Kennedyho, Oblast 51, Roswellu, ututlání faktů vládou, podivné zmizení osob. Takovéhle témata zní příliš fantasticky průměrnému člověku. Ale je celkem srozumitelné, že jsou udělané tak, aby zněly příliš fantasticky. Díky špatnému překladu času a nadměrného přibarvení těchto příběhů, fakta jsou dodávána a opomíjena. Některé mohou být pravdivé, některé lživé, ale jisté je jedno: Pokud má být tajemství ukryto, i když se už začíná šířit mezi veřejností, nejlepším způsobem je jeho obarvení tak, aby znělo neuvěřitelně, silně, zmateně. Co se stane, pokud je do tajemství zatažena vláda, vláda, která je navázána na hlavní mainstereamova média a média, jak bylo řečené před chvílí, vytváření 80% názoru veřejnosti? Logika je nepopiratelná. Média v každé formě jsou tu proto, aby se člověk cítil jako hlupák i pokud jenom naslouchá teoriím spiknutí. Filmy, knihy, pohádky, folklór jsou zde proto, aby se průměrný člověk cítil jako blázen, pokud podporuje nebo věří nějakému spiknutí. A proč ne? naši vůdci nemají žádný problém nás nabádat, abychom tyto teorie neověřovali.

 

  1. Bush…. Nechť nikdy netolerujeme žádné urážlivé teorie spiknutí ohledně útoku z 11. září, ničemných lží, snažící se odsunout vinu od samotných teroristů….

 

Nejzákladnější z pohanských praktik, je kontrola lidské populace, vytvoření dokonalé rovnováhy mezi člověkem a přírodou. Cílem je redukce lidské populace na 500 milionů, což je 90% zredukování lidstva. Teď když jsme odhodili vše, čemu jsme byli trénovaní věřit, můžeme se začít dívat na svět, takový jaký je a ne tak, jak nám jiní lidé řekli, jaký svět je. Otevřete dnes oči a rozhlédněte se tak, jako byste nikdy před tím neviděli a uvidíte, že cíl zredukování populace je všude kolem vás.

 

/Natonal Asociation of Nutrition ProfessionalNANP 2005 Conference/

 

 

Kodex Alimentarius – kontrola potravin – jídlo jako zbraň

Nic, co vám řeknu není přehnané nebo smyšlené. Všechno je zdokumentované.

 

Ten, kdo ovládá potraviny, ovládá svět. Řekli v roce 1962, budeme pracovat nad globální implementaci Kodexu kontroly potravin k datu 31. prosince 2009…..

To byla směrnice. Komise Kodexu je spravována WHO (světoví zdravotní organizace) a FAO (potravinová a zemědělská organizace). Oni stvořili Kodex a řídí jeho začlenění do OSN. Jsou to mamka a taťka Kodexu kontroly potravin. V roce 1994 byl Kodex, bez jakéhokoliv povšimnutí v této zemi – teď se prosím držte: uznal živiny, jako toxiny. Jedy…

Podle Kodexu, každé dojné krávě na této planetě, musí být podáván geneticky modifikovaný růstový hormon od Monsanta (Recombinant Bovine Growth Hormone). Dále podle Kodexu, každé zvíře na této planetě, používané pro výrobu potravin, misí být léčené neklinickými antibiotiky a musí mu být podávány růstové hormony. Pokud si to spočítáte, WHO a FAO předpovědi, epidemiologické předpovědi oni předpokládají, ne já, že pouze vitamínová a minerálová směrnice sama o sobě, když bude globálně implementována k 31. prosinci 2009, způsobí minimálně 3 miliardy, MILIARDY mrtvých. Jedna miliarda vymře hladem. Ti, co umřou, nejsou ekonomicky úspěšní z pohledu korporací. Ale ty další dvě miliardy zemřou, díky léčitelným chorobám, díky podvýživě. Kdo to přežije?Lidé, kteří jsou dostatečně bohatí a vlivní, aby měli svoje vlastní dodavatele čistých potravin a výživy.

Potřebujeme vaši pomoc, protože zvolením vhodné vlády USA by mohlo zachránit populaci této planety.

……….

OSN vydala množství publikací, vyzývající k redukci celosvětové populace o 80%. Na konferenci v Pekingu v r. 1997, šéf potravinového programu OSN řekl, že začneme používat jídlo jako zbraň proto lidem.

 

 

 

Fluor – Fluorid

 

66% americké pitné vody je fluoridováno. Je znám, děsivý vliv na rakovinu kostí, má ohromný vliv nakožní problémy, na oslabení kostí, snižuje hladiny estrogenu a testosteronu, vyvolává zubní florouzi, napadení zubní skloviny. Nemělo by více smysl vylepšit veřejnou pitnou vodu vitamíny, které jsou tu zde, aby byly polykány a zlepšovaly zdraví raději, než dát do vody tak toxickou chemikálii s falešným vysvětlením, že nám spraví naše zuby. Nyní víme, že Fluór způsobuje více dentálních problémů, než jich řeší. Něco tady nesedí.

Myslíte, že tyhle společnosti, dbají tak o zdraví lidí, že vyhazují kupy peněz za fluorizaci vody? Když už lidi nakupují svoje vlastní zubní pasty? Ale tady je rozdíl mezi zubní pastou a pitnou vodou. Pastu nepolykáte. Pokud půjdete do jakékoliv drogerie a podíváte se na jakýkoliv jed na krysy, najdete v nich jednu základní přísadu: podium floride (fluorid sodný). Jedná se o nejtoxičtější molekulu ze skupiny sodíkových diamidů (chem. cor please). Danone a jejich společnosti začali fluoridovat balenou vodu. Je čím dál obtížnější před tím utést. A faktem je, že fluorid je používán v antidepresivách na předpis ukazuje, že eliminuje motivaci a agresivitu lidí.

 

Fluorid z mé vlastní znalosti doktora, nemá žádný biologický přínos.

……….

Je obecně známé, že jedním ze známých experimentů, prováděných na vězních v gulacích, byla fluorizace vody. Proč?Po fluorizaci vody jsou lidé méně agresivní, než jak by byli normálně. Jaká je aktivní sloučenina Prozacu, tak široce distribuovaného antidepresiva v dnešní Americe? Fluorid.

 

Nyní zjišťujeme, že veřejná pitná voda v celé zemi je kontaminována arzenem, olovem, kadmiem, thermoniem – radioaktivní formou olova. Rakovina, snížení sexuální aktivity, porodní defekty, mozkové poruchy: nezní tohle jako zázračná droga pro každého, kdo chce kontrolovat populaci?

 

Je zarážející úroveň, v jaké ekologové nejsou vzdělaní o účincích fluoridu. Lidé podvědomě věří svým doktorům a zubařům. A pokud se vám podaří přesvědčit doktory a zubaře, že fluorid je bezpečný a dobrý, tak to dostanete k celému národu. Lidé budou věřit svému doktorovi a zubaři. A takovýmhle způsobem propagoval fluorid Bernays´. Fluorid, který zabije krávy a ničí jim přírodu, fluorid, potkanům a krysám způsoboval rakovinu kostí a jater. Tyto výsledky byly upraveny, aby to vypadalo, že fluorid nezpůsoboval tolik případů rakoviny.

 

Dr. Phyllis Mullenix – Neurotixicist

Schéma, které jsme viděli, je podobné působení neurotoxinu, jsou známé způsobováním hyperaktivity, poruchy paměti, sníženou inteligenci. Když jsem poprvé představila výsledky těchto studií, jeden z posluchačů se zeptal, jestli mám představu o tom, co říkám, že mu říkám, že záměrně snižujeme IQ našim dětem. Odpověděla jsem mu, že v postatě ANO. – (Po pár dnech, kdy byla její studie přijata k vydání, byla Dr. Mullenix vyhozena z Forsythova stomatologického centra. Nikdy už nedostala žádný grant na další pokračování výzkumu.)

66% pitné vody v USA je fluoridované. Průmyslovými odpady! 98% západní Evropy, odmítlo fluoridaci vody. A přesto jsou zuby Evropských dětí stejně zdravé, jako zuby amerických dětí.

 

ASPARTAM (někdy maskován jako fenylalanin). Umělé sladidlo, které se nachází téměř ve všech produktech nízkokalorických, označených jako bez cukru.

Především Aspartam se skládá s třech prvků: metanolu, který očividně způsobuje slepotu, kyseliny asparginové a fenyloalaniny. Kyselina asparginová, způsobuje rakovinu mozku, což je známé již od 70 let. Metanol oslepnití, fenyloalanina odumírání mozkových tkání a je známé, že může vyvolat trauma….

………

Toto si nevymýšlíme, FDA publikovala 92 nebezpečných vedlejších efektů Aspartamu. Tyto vedlejší účinky jsou poměrně závažné, obsahují: průjmy, poruchy rovnováhy, epileptické záchvaty, poruchy vidění, sluchu, deprese atd.

……….

Nervový systém je nejvíce zasažen, lidé mají potíže myslet, cítí se, jako by byli v mracích nebo v mlze.

 

Kromě všech těchto nebezpečných poškozujících účinků, Donald Rumsfeld to nacpal do 5000 různých produktů v obchodech, když byl šéfem SEARLE – firmy produkující Aspartam.

 

 

 

Agenda 21 –Plán 21

 

Michael Shaw

 

Trvalým cílem je, eliminace střední vrstvy. Svět nemůže uživit 6 miliard lidí. Je to plán trvalého rozvoje, plán na kontrolu populace. Je to program kontroly na zemi, vzděláním a populací. Lídři hnutí udržitelného rozvoje tvrdí, že světová populace nesmí překročit 500 milionů lidí. To je 93% redukce současné populace. V roce 1992, když se konala konference v Riu, Georgie Bush jako prezident tam byl, na pobřeží na své jachtě, kdy podepsal protokol Agendy 21 ve jménu USA, poté se vrátil do Washingtonu. Příští rok prezident Clinton vydal příkaz k vytvoření „Prezidentského úřadu udržitelného rozvoje“

………

V roce 1996 Bill Clinton vytvořil „Prezidentský úřad udržitelného rozvoje“. Byl založen na Agendě 21, každá země na světě, by měla utvořit vlastní úřad, který by dohlížel nad plněním Agendy 21. Poslouchala jsem Gorbačeva, který vysvětlil: „Píšeme nový seznam ne 10 ale 15 přikázání, které nahradí původních 10 přikázání“. Které z deseti se jim nepodobá?Nezalžeš, neřekneš křivého svědectví? Nepokradeš, nezesmilníš? A přitom nám ti lidé lžou a okrádají nás (David Rockefeller),rozkrádají všechno co zbylo, všechny přírodní zdroje tohoto národa.

………

Michael Shaw- www.freedom21santacruz.net

Na vysvětlenou, červené, jsou oblasti, které nebudou dostupné pro lidi. Pokud tam teď bydlíte, tak už nebudete. Žluté jsou místa hlavní kontroly aktivity lidí, pokud tam teď bydlíte, tak už nebudete. Černé body jsou místa „chytrého růstu“, kde budou lidé nacpáni do obytných jednotek podél kolejí. Program „chytrého růstu“ zajišťuje přidělení pracovního místa a výchovu dětí, prováděnou státem.

Ve spojení s Kodexem Alimentarius (kontrola potravin), jídlo bude omezené, užívání vody bude omezené, na 35 galonů (132 litrů) vody na osobu na den. To je 90% redukce ze současné úrovně spotřeby vody. a s nedostatkem vody a potravin, potravin navíc geneticky modifikovaných s nízkou výživnou hodnotou. Geneticky modifikované potraviny způsobují komplikace v metabolismu a přeměně jídla na energii.

 

V červnu 2003 vědci oznámili, že sekvence genu vložená do plodiny se rozpadla a změnila, geneticky modifikované plodiny nejsou stabilní. Jiné testy prokázaly, že se mění pokaždé na něco úplně jiného, než prve testované. Nejen že je genetická informace nestabilní a mění se, ale navíc se mění pokaždé jinak v něco jiného. To je velice nebezpečné.

 

Nedostatek výživy, zákaz minerálů a vitamínů podle plánů Kodexu Alimentarius, způsobí propuknutí miliony dnes normálně léčitelných nemocí, které povedou k milionům úmrtí.

 

Otázka je, jak to udělají, Jak pro svět dostanou „Agendu 21“ z mezinárodní na lokální úroveň. Na to mají také plán. Je zde více různých plánů z ekologické strany, taky je tady organizace IUCN. Mezinárodní svaz zachování přírody. V době vzniku organizace Spojených národů, to nebyla část OSN, je vědeckým poradcem OSN. Ale skrze IUCN takové programy jako: „Řízení ekosystému“, „Americká ochrana povodí“, „Iniciativa čisté vody“, „Pomoc ohroženým druhům“ a všechny možné regulace EPA. V dokumentaci je také diskutováno vlastnické právo. Tvrdí, že vlastnická práva nejsou absolutní, nejsou trvalé a neměnné, jak tvrdí naše ústava a deklarace nezávislosti, místo toho jsou „složitým, dynamickým neměnitelným vztahem mezi dvěma nebo více stranami v prostoru a čase“. V biocentrickém definuje IUCN práva přírody: potřeby zvířat, rostlin, řek, hor a ekosystémů, jsou nadřazeny nad prospěšnost lidským bytostem. Jinými slovy, příroda především. Potřeby přírody musí být před potřebami lidí. V náboženském kontextu se to nazývá Panteismem, víra v to, že příroda je Bohem. Jde to dál a říká horší věci, lidé jsou členy komunity lidí, komunity lidí živých a neživých. Takže kámen je teď povznese na status lidské bytosti a jsou si oba rovny s pohledu tohoto systému hodnot. Není těžké si představit, že pokud věříte, že lidé jsou příčinou všech těchto problémů, že jsme přelidněni, nabízí dvě možnosti řešení. Jenom dvě. První je, že zemědělský svět, kde většina lidí jsou nevolníci, by mohl uživit 5-6 miliard lidí. Teď máme 6 miliard lidí. To by znamenalo, že téměř všichni v této místnosti by se museli stát zemědělskými nevolníky. Do kontrastu tvrdí, že k zachování standardu v industrializovaném světe, současně životního standardu tak, jak je teď v Americe, bylo by potřeba 1 miliardy lidí. Abychom zachovali současný standard, musely bychom snížit světovou populaci o 70%. V roce 1970, tři roky po publikaci „Iron Mountain“ bylo řečeno, že po vytvoření globální světové vlády, by nešlo používat války, jako mechanismu vytváření strachu, který by nám umožňoval ovládat populaci. V roce 1967 vydané zprávě „Iron Mountain“, vytvořili plán pro Enviromentální Holocaust. Tři léta po vydání v rove 1970, začaly vycházet série článků, popisující ekologický holocaust, který hrozí světu. První příspěvek na předcházení světové ekologické katastrofy, kde Georgie Kennan tvrdil, že ekologická krize je tak velká a tak závažná, že ohrožuje všechen život na zemi.

 

 

Hluboce vás to otřese (ukázka z filmu angore idiota)

Jestli milujete svoji planetu, jestli máte rádi svoje děti, musíte vidět tento fim.

Pokud se podíváte na 10 nejteplejších dní, když změřených, všechny nastaly v průběhu 14 let. A nejteplejší ze všech byl rok 2005. To my způsobujeme globální oteplování. není to politická jako spíše morální záležitost. Vzrůst teploty nastává po celém světě a to způsobuje silnější bouře. Je možné, že bychom se měli připravit na jiné hrozby kromě terorismu?V Arktice se začíná zrychlovat tání ledovců. Jestli to tak půjde dále, hladina moře se tak zvedne celosvětově o 20 stop (6 metrů). To je, co se stane s Floridou, toto se Sanghaiem a domovem 40 milionů lidí, okolí Kalkaty 60 milionů lidí. Toto je Manhattan – pomník WTC (který odstřelila CIA) se nachází pod vodou. Představte si dopad pár tisíc uprchlíků, a pak si představte 100 milionů. Ti, co popírají globální oteplování se prostě mýlí. (konec ukázky z tohoto angore bordel filmu)

 

TV Prime:

Ellen Goodman z „Boston Globe“ napsala: „Řekněme, že popírači globálního oteplování, jsou jako popírači holocaustu“.

 

Vědci byli umlčeni za pokládání otázek k teorii globálního oteplování.

Moji známí mi pověděli, že jestli chci zpochybňovat globální oteplování, musím to udělat jako soukromě jako občan. Pokud to uděláš skrze naši organizaci, vyhodíme tě z práce.

 

Když si uvědomíme, kolik nesrovnalostí je v tom „jednomyslném souhlasu“, možná vám to otevře pohled i na druhou stranu globálního oteplování.

Patrick Moore PHD: Jediným, na čem se shodneme je, že bylo tepleji v minulém století…

Kompletně ignorují fakt, že je zde tzv. „Oregonská petice“, podepsána přes 19 700 vědci a specialisty, kteří nesouhlasí s myšlenkou, že jsme to my, kdo způsobuje změny klimatu.

 

Nemáte ponětí, kolik jsem dostal telefonátů od rodičů, že dětem je promítán film Angore „Nepřímá pravda“, bez jakéhokoliv komentáře a to ve všech předmětech, včetně od matematiky po umění.

Musím říct o poznatcích co máme, jsou nehotové a nekompletní. A poznatky, prezentované IPCC, nejsou korektní.

 

Paradoxně globální oteplování nezpůsobuje více záplav, (angore idiot film), ale také více sucha, silné hurikány, tornáda, choroby obrny a tuberkulózy, západo nylský virus, ptačí chřipku, SARS, topící se polární medvědy, komáry, tasemnice, komunismus, nevolnictví, globální oteplovíní…(angore idiot film)

Aurelio Peccei zakladatel „club of rome“ (klub říma-vatikánu), vnitřního kruhu globálních elit v roce 1991 prohlásil: „Při hledání nového nepřítele, který nás sjednotí, jsme přišli na to, že hrozba globálního oteplování se na to výborně hodí. A to, že je způsobena pouze lidmi, to znamená, že skutečným nepřítelem je samo lidstvo“.

 

Řeknu vám to jednoduše: globální oteplování je kompletní podvod. Al Gore dostal Grammy a nobelovu cenu za film, který je plný polopravd a lží.

Vzorky ledu získané z 2 km pod povrchem, nám umožní nahlédnout do minulých 160 tisíc let. Myslíme, že ve starověku bylo v Grónsku průměrně o 1,5 stupňů tepleji než dnes.

 

Doloženy jsou vyšší průměrné teploty tisíce let před tím, než člověk začal produkovat skleníkové plyny.

Když se blížíme k současnosti, můžeme vidět, že v úseku 4-2 tisíc let, což je období římské říše, teploty se spadly o 2,5 stupně.

 

Z Al Gora byla vyrobena revoluční figurka, která se pokouší zachránit planetu – což je vlastně pravda. Jenom nemluví o tom, že zachránění planety se netýká Vás! Podle jeho plánu to vyústí v masivní zabírání půdy, omezení dodávek potravin, vody a fosilních paliv normálním lidem. A mějte na paměti, že Al Gore patří k „Udržitelnému Rozvoji“. Lež o globálním oteplování je dnes velmi populární v mainsteamových mediích a má populární cíl „zachránit planetu“.

Ale jak je to svázané s „Agendou 21“ (Plánem 21)? Výsledkem „konference o zemi“ v roce 1992 v Riu, byl Kjotský protokol, nařizující každé zemi drasticky omezit používání fosilních paliv pod mandátem OSN.

 

Bill Clinton: Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře je nejvyšší za posledních 200 000 let. Jestli se trend nezlepší, vědci předpokládají, že se hladina moří zvedne o půl metru v průběhu příštího století. Řady ostrovů zmizí z mapy, pokud nezvrátíme předpovědi. Děkuji.

 

Do června 2007 ratifikovalo 172 zemí Kjotský protokol. A pokud se divíte, jak tohle postaví zemi nad přežití lidí, z pohanského náboženství:

Konečný termín pro každou zemi na přijetí Agendy 21 a Kjotského protokolu je rok 2012.

Aby toto nebylo málo, po útoku na Pentagon 11. září 2001, byl stanoven cíl, vytvoření nového vylepšeného odolného Pentagonu do prosince roku 2012.

 

Takže Kodex Alimentarius vstoupí v platnost na konci r. 2009, což dává Kodexu 3 roky na vytvoření miliardy mrtvých. Když obyvatelé všech národů začnou vymírat v důsledku nemocí a hladu, obávající se globálního oteplování a globálních katastrof, udělají to, co lidí vždycky dělají při velkých krizích: Budou prosit vládu, aby něco udělala.

Jak vás donutit začlenit se do nových struktur?Řeknou vám, my máme řešení. Illumináti nejdříve vytvoří problém, a potom nabízejí řešení – problém – reakce – řešení.

 

A co asi OSN bude doporučovat, když je tady globální problém? Budou požadovat globální vládu. New WorldOrder. Nový světový řád. SVĚTOVLÁDU. Přesně tak, jak předpověděli Mayové, Hopi, Hinduska Kali Juga a mnoho jiných pohanských civilizací. Do roku 2012, „Kjoto protokol“, „Agenda 21“, „Kodex Alimentárius“ i „Nový pentagon“, budou plně připravené k ovládnutí světa (násilně prosadit nový světový řád).

Nové světové náboženství je jasné. Budeme všichni uctívat Zemi – Gaju, Bohini Matku, kterou jsme zachránili globálním oteplováním. Řeknou nám, že klíčem k opakování chyb minulosti, je nutnost nahradit zájmy Země, nad zájmy lidí, přesně tak, jak vyžaduje pohanská tradice. To je příliš zřejmé, na to, aby se to dalo přehlížet. Je to přímo před našim obličejem, ale my to pořád odmítáme vidět. Garantuji vám. že před rokem 2012, tady bude 3 světová válka, ale nebude mezi národy. Bude mezi námi a nimi. Oni o tom vědí. Proč si myslíte, že OSN, se trvale snaží odzbrojit, jak národy, tak i občany? Nechtějí, abychom se byli schopni bránit. Jeden z důkazů, předkládá OSN film „Po zuby ozbrojen“, kde démonizované vlastnictví zbraní. Je to také ukázáno v „Svobodě od války“, vydané Kennedym v roce 1961.

Prezident stanul před OSN v září 1961, kde prezentoval program celkového odzbrojení za světový mír. Ohlásil to, jako oficielní program USA. je to program, který vyzývá USA, aby převedla svoji armádu pod vedení OSN. Program končí tvrzením: postupné řízené odzbrojení… dojde k bodu, kde žádný stát, mít vojenskou sílu, aby byl schopen vzepřít se postupně se zesilujícím mírovým silám OSN. OSN, bude mít všechnu vojenskou sílu.

 

Tato politika vykresluje velice děsivý scénář, pokud rozumíte, o čem vlastně mluví. Volá po odzbrojení všech národních sil a k zákazu o jejich znovuvytvoření v jakékoliv formě, jiné než těch k potřebě zajištění vnitřního pořádku nebo mírových sil OSN, Toto jasně ukazuje, že OSN chce mít svěcenu vojenskou sílu pod svou kontrolou. (Žádný nemůže mít vlastní armádu, kromě té povolené bla, bla …)

Strategické zásobovací vozy budou zredukovány, zbraně a ozbrojené síly budou zredukovány, ale OSN síly zajišťující přádek budou posíleny. Skupina pozorovatelů, bude mít právo vyšetřit, proti každé situaci, která by mohla vést k ohrožení míru. Ustavení trvalých mezinárodních mírových sil OSN. V závislosti na nálezech komise expertů, produkce chemických, biologických a jaderných zbraní a redukce existujících zásob, nebo jejich přeměna na mírové použití. Mírové využití chemických, biologických a jaderných zbraní? Vidíte jak zvrhle používají slovo mír, aby tato politika byla unilaterně (pro jednu stranu) výhodná. Není možné tuto publikaci číst jinak, jasně říká, že všechny národy odevzdají svoji armádu pod globální armádu OSN.

 

 

 

Další části programu

 

Populace v USA je v současnosti okolo 300 milionů osob. Národní dluh je v současnosti 10 trilionů dolarů. Pokud se vydělí počtem lidí, připadá na jednoho člověka 33.000 dolarů. Dluh denně roste o 1,46 miliardy od roku 2006. Díky elektronickému bankovnictví, kreditním kartám, bezhotovostních převodů, mají lidé stále menší kontrolu nad svými penězi. Množství peněz, které jsou v současné době v oběhu, není schopné zaplatit národní dluh.

Toto bylo pečlivě naplánované už v době vytváření Banky Federálních Rezerv (FED). A další bod z plánu elit, už dávno funguje. Georgie Bush podepsal smlouvu k vytvoření Severoamerické Unie.

CNN: Prezident Bush podepsal smlouvu, která ukončí Spojené státy, tak jak jsme je znali. Provedl tento krok bez souhlasu kongresu nebo obyvatel USA.

Myslím, že hlavní věc, na kterou by se lidé platící dolarem měli zaměřit je Amero. To je jedna z věcí. o které se nemluví, která si myslím, bude mít velký dopad na život všech lidí v Kanadě, USA, Mexiku. Amero, je nová měna Severoamerické Unie, Která teď vznikla mezi USA, Kanadou a Mexikem, která vytvoří komunitu bez hranic, tak jako EU. Kanadský, Americký dolar a Mexické peso nahradí Amero.

 

Nadvláda Vlády nad businessem, se nazývá fašizmem. A pozastavuji se nad tím, jak moc lidí neví, co je NAFTA. Severoamerická smlouva o volném obchodu (North Američan Free Trade Freaty). Protoře podle článku 11 této smlouvy, NAFTA tribunál stojí nad zákony USA, pokud to požaduje, buď za: A) „Mezinárodní měnový fond ohledně mezinárodních investičních sporů“, nebo za B) „Komisí OSN, pro mezinárodní obchodní právo“.

No, zní to velmi děsivě, ale pokud rozumíte, co to může znamenat, v případě potřeby neplatí ústava a základní lidská práva.

Toto oslabí národní suverenitu a zbankrotuje dolar, který dnes používáme. Až se tohle stane, FED bude vyžadovat splacení všech dluhů. Ty, které nemohou být splaceny, majetek jim bude zkonfiskován. Tímto je myšleno naprosto všechno co vlastníte, všechen váš majetek, dům, vozidlo, nábytek, oblečení, které máte na sobě. Tento plán je v současné době na cestě. Když skutečně nastane, budete vlastněni Bankou Federálních Rezerv (FED). Takto bude AGENDA 21 (Plán 21) implementován. Zkonfiskovaná země bude odevzdána zpátky přírodě. Lidé budou zavřeni v mega městech s „chytrým růstem“

Tak co budeme dělat?

Je dostupné ohromné množství informací pro každého, kdo hledá. Proč situace vypadá tak beznadějně a mimo naši kontrolu. Ale je zde ještě více informací o tom, jak se chránit. Problém, před kterým stojíme je, že většina lidí neví jak aplikovat tato informace ve svém vlastním životě. Je zde mnoho velkých učitelů. Lidé, kteří zasvětili své životy, aby chránili osoby, které nejvíce potřebují ochranu. Učitel, má nejobtížnější úlohu v naší společnosti, protože nikdo ne rád slyší skutečnou pravdu. Skutečná pravdo, obsahuje všechny aspekty existence dobra i zla. Většina ostatních je neobsahuje. Skutečná pravda rozčiluje lidi, protože implikuje, že jsme se mýlili v určitém bodě v našem životě. Další problém je tendence požadovat absolutní pravdu na nestabilní základy v našem životě. Když tak činíme, doufáme, že budujeme strukturu, která nás bude nejlépe podpírat až do okamžiku, konce našeho života na této planetě. Všechno, co si myslíme, že jsme, všechno, co říkáme jiným že jsme, všechno, na základě čeho vytváříme naše životní rozhodnutí, je postaveno na základech, které se mohou každou chvíli zřítit. Protože nám bylo jinými lidmi celý život vštěpováno, že musíme sledovat nějaké určité morální vodítko, kodex a hodnoty, stavíme se s odporem ke všemu, co může znamenat hrozbu našim nestabilním základům.

To je důvod, proč nechceme slyšet skutečné učitele. Řadíme tato učitele do stejné kategorie jako teroristy. Metody používané k rozpoznání těchto učitelů jako teroristů, jsou stejně směšné jako metody rozpoznání čarodějnic.

Našli jsme čarodějnici! Můžeme ji spálit?- Tak, spálit! – Jak to víte, že je čarodějnice?- Vypadá jako čarodějnice! Přizvedněte ji sem blíž. – Nejsem čarodějnice – Proč jste tak oblečená?- Oni mě tak oblékli. – Lže! A toto není můj nos, je falešný. – No podívejme se? – Tak jo, udělali jsme ji ten nos. – A kapuci. Ale je to čarodějnice. Upalte ji, upalte ji! – Mohli byste přestat řvát? Ne, ne! – Trochu. Ale má bradavici. Takže je to čarodějnice. – Jak víte, že je to čarodějnice? – Proměnila mě v naháče. V naháče?No už to přešlo! – A tak upalte ji! – Spalte ji!

 

William Cooper, milující otec a manžel, přítel mnoha lidí, snažil se vzdělávat pro lepší svět, chránit spoluobčany okolo sebe.

Stali se tajemství jiných. Vznikli kněží. Nikdy neexistoval žádný král bez povolení kněží. Králové nikdy neměli moc a nemají ji dodnes. Králové existují díky povolení od skutečné moci, která je šedou eminencí kněží stojící za trůnem…

Je to metoda kódování informací skrz matematický systém čísel. je to jedna z nejstarších nauk, které kdy lidé ovládali, je uchovávána v tajnosti a předávána jenom těm, kteří se osvědčili, že jsou toho hodni, v průběhu zasvěcení.

Je zde metoda na jejich šílenství, nemáme moc metod na výběr, protože operujete z bodu ignorace, dokud to nezměníte, budete pobíhat, narážet jeden do druhého, říkat a dělat co není třeba, nerozumíce podstaty svého nepřítele. Jestliže nerozumíte podstatě svého nepřítele, zbraním, které používá, nemůžete s takovým nepřítelem bojovat, neměli byste být ani na bitevním poli.

 

Vysílání z 28. června 2001:

Reportér CNN našel hledaného Osamu Bin Ladena, vzal si s sebou televizní štáb, vydali se za ním do jeho tajného úkrytu, udělali s ním interview, ve kterém říká: „Za 3 týdny Osama Bin Laden zaútočí na USA a Izrael“.

Nemyslíte si, že je to tak trošku podivné?

 

Vysílání z 28. června 2001:

Největší špionážní aparát světa s největším rozpočtem v historii světa, hledá Osamu roky a roky…, a nemůže ho najít. Nějaký novinářský pako s kamerama naběhne přímo do jeho skrýše a udělá s ním interview? A já vám říkám, připravte se na hlavní útok. Ale nebude to OSam Bin Laden, ale lidé stojící za Novým Světovým Řádem (New World Order). Zkusím hádat, jaké cíle by „Bin Laden“ mohl mít. Jestli se to nestane do 2-3 týdnů, tak to nastane později, protože nestihli Američanům odebrat ještě všechny práva a svobody. Jedno vím přesně, musí udělat něco strašného, aby zlomili odpor a získali sympatie stáda lidských ovcí.

 

William Cooper: „Co je pro nás všechny nejdůležitější? Svoboda! Svoboda! Bez svobody nemůžeš být křesťanem, bez ohledu, k jakému vyznání patříte. Nemůžete být buddhistou! Nemůžete vlastnit obchod s koblihami! Nemůžete odjet odtud do Oregonu! Nemůžete být Američanem! Protože, to je to, o co tu jde, to jediné o co tu jde, o nic jiného! O nic jiného!

To je strašné vědět o některých věcech o kterých vím a snažit se probudit lidi a předat jim tyto znalosti. Ukazuje se, že se obestavěli zdmi. Chtějí být otroky. Proto mé vysílání pekelně vystraší socialisty. Protože když mluvíš pravdu, nasereš všechny!

(Oficiální verze byla podezřelá. William Cooper byl zastřelen mimo svůj domov (žena a děti stihli emigrovat do ciziny), zastřelen na policejní služebně okresu Eager 5. listopadu r. 2001). Za méně než 2 měsíce po tom, co předpověděl útoky z 11. září.

 

 

Falešná vzpoura

 

Skutečným vyměněním se z jakéhokoliv útlaku, je získání větší síly, vedení, vědomí. To je skutečná vzpoura. Nenech se nachytat jako 87% lidí, kteří sledují svého vůdce. Lidé, kteří si myslí, že jsou rebely, protože uctívají autoritu podle poslední módy. Nepochoduj po ulici a netvrď, že jsi osvícen po přečtení nějaké knížky, nebo nějakého filmu dávající vhled do nepříliš obecně známé pravdy. Nekřič fráze do megafonu, které pocházejí z výzkumu od jiných osob. Nenazývej se myslitelem, když patříš do skupiny, která prezentuje nějaký nepopulární pohled. To jsou všechno příklady druhé strany mince skupinového myšlení, která se jmenuje FALEŠNÁ VZPOURA.

Falešná vzpoura je nebezpečná, protože dává iluzi, že jsi volný a myslíš sám za sebe. Skutečná vzpoura, skutečná revoluce, začíná tehdy, když přestaneš sledovat, ale začneš vést. A ti, kteří přijdou za tebou, bys měl naučit, aby se nechali přestat vést a začali sami vést jiné. Jediným způsobem, jakým je možné vést, je plné pochopení tvých práv jako lidské bytosti na této planetě. Máme (my Američani) na své straně mnoho mocných zbraní (Listina práv a Ústava). V těchto dokumentech je napsáno, že žádná vláda nám nemůže vzít naše práva. Jak k tomu může dojít?

Musíme pochopit, že elitní skupina, ovládající naši vládu, vzdělávací systém, zemědělství, media také ovládají naše svobodné podnikání. Svobodné podnikání představuje náš produktivní ekonomický systém. Soukromě vlastněn a provozován pro osobní zisk. Volné podnikání nemůže být daněno, pokud se dobrovolně nepodvolí placení daně. Důvod, proč se placení daně z příjmu stává nevyhnutelným, že každý druh práce pro vás vyžaduje podepsání množství dokumentů s pěknými slovy, ve kterém se stáváte zástupcem korporace nebo subjektu.

Co tohle všechno znamená, když podepíšete tyto dokumenty, které jsou požadované téměř o d všech zaměstnavatelů? Vzdáváte se svých práv, jako „přirozená osoba“ chráněná ústavou a souhlasíte, že budete reprezentovat „umělou osobu“, která není chráněná ústavou. Je těžké to obejít, protože pokud nepodepíšete, že se vzdáváte svých práv, nedostanete práci. Tak prč každý zaměstnavatel dobrovolně platí daně, které vyžadují tyto dokumenty?

Bez toho, by podnikání ztratilo komerční výhody poskytované federální vládou. Co víc, lidé prostě akceptují lež, o dani z příjmu, že je daná zákonem a nepátrají po tom jak to ve skutečnosti je.

Pokud je tvoje jméno napsáno s prvními písmeny velkým písmem, představuje „Capitis Deminutio Minima“, které znamená, že vztahy člověka rodině byly zaměněny. Jedná se o minimální ztrátu práv. Pokud je vaše příjmení velkým písmenem, představuje to „Capitis Deminutio Media“, což označuje člověka, který ztratil práva občana, ale neztratil svobodu. To znamená, že může být pokutován a penalizován, ale ne zotročen nebo uvězněn. Ale pokud je vaše jméno velkými písmeny na jakémkoliv dokumentu představuje „Capitis Deminutio Maxima“, což znamená ztrátu svobody. Nastává, když se svoboda změní v poddanství. Všechna práva občana a rodiny jsou pryč. Znamená to, že můžeš být pokutován, uvězněn, zotročen, jakkoli a kdykoli, jak dlouho stát uzná za vhodné.

Důležité je vědět, že pokud se legálně nezavážeš podepsání těchto dokumentů, že se zbavuješ svých práv a představuješ korporaci, nemusíš se zúčastnit žádného soudu.

Na zemi jsou dva druhy práva: Jedno je právo civilní, právo země. A druhé je mořské právo „admirálské“, právo vody. Mořské právo, je bankovní právo. Takže, korporace, vláda a lidé, kteří tě chtějí ovládat, vytvořili druhé Ciebie, toto druhé TEBE, které ovládají psány všemi velkými písmeny. Zkontroluj si to sám. Na jakémkoliv účtu, na dokladu, na řidičáku, na pojištění, úředním dokumentu. Cokoliv, co má něco společného s obchodem, tvoje jméno bude vždycky napsané velkými písmeny. Protože jen velká písmena mohou být ovládána bankami a vládou. Musíš se probudit a zjistit, jak tyhle věci skutečně fungují. Pokud pochopíš, že jako Američan nemusíš podléhat britskému komerčnímu právu zvané Course. Jseš Američan, nemusíš chodit k soudu. Jdeš k soudu jenom proto,že jsi souhlasil, že k tomu soudu půjdeš. Pokud dostaneš předvolání k soudu, můžeš říct: „to není pro mne, tady jsou samé velká písmena. Všechny velká písmena označují korporaci“.

 

Lidé, kteří byly souzeni podle těchto soudů mořského práva, nechápou, že byli dobrovolně potrestáni a uvězněni. Pokud tě soudce zavolá a zeptá se, jestli jsi to ty s tímto jménem, ti co odpoví ano, verbálně souhlasí, že budou reprezentovat UMĚLOU OSOBU, kterou tím jménem reprezentuje. Pokud tak uděláte, dobrovolně se tak vdáváte svých práv garantované ústavou. Tvoje absolutní práva jako přirozené osoby, to jsou právo na život, bezpečnost a majetek. Každé z nich je nesmírně důležité. Pamatuj si, že nikdy nemůžeš být připraven o tyto jednoduchá práva, pokud se jich vědomě nevzdáš. Musíš se naučit rozumět svým právům, pokud jimi chceš být chráněn.

Až bude „Udržitelný rozvoj“ klepat u tebe na dveře, aby ti sebral právo na majetek, musíš pochopit, že právo na majetek se vztahuje na pozemek od viditelného povrchu až do středu země. Ale mějte na paměti, že tyto kroky jsou jen začátkem. Léčí symptomy, místo aby zaútočil na zdroj problému. Abys plně pochopil, jak se můžeš bránit, musíš pochopit svůj původ.

 

 

 

Dnešní agenda

 

Pravdivá historie této planety byla převrácena vzhůru nohama. Od doby zavedení monoteismu (jednobožství) a zákazu určitých kultur náboženských pohanských praktik, lež byla rozprostřena nad celou civilizací. Můžete se divit, proč mocné impéria, byly ohroženy pohanstvím tak moc, že tyto praktiky trestaly smrtí. Toto ohrožení neskončilo za časů Římské říše. Podívejte se, jak zakladatelé Ameriky pod mandátem Velké Británie masově vyvraždili americké indiánské kmeny. Velká Británie ukázala jedny z nejbrutálnějších genocid v Africe, indii, Novém Zélandu, Nové Guinei a mnoha dalších místech, ve kterých pohanské kmeny stále existovaly. Východní Timor trpěl jednou z nejbrutálnějších genocid v celé historii, byl sponzorován OSN a USA v průběhu Carterovy vlády.

Ford a Kissinger navštívili Jakartu 5. prosince. Víme, že porosili aby indonézané odložili invazi, až když odjedou. Několik hodin po tom co odjeli, 7. prosince nastala invaze.

Co se stalo 7. prosince 1975 je jedno z nejhorších krveprolití v historii. Brzy ráno začali na Dili padat bomby. Množství invazních vojáků, převýšilo celou populaci města. Během 2-3 týdnů prostě jenom zabíjeli lidi. Tisíce Timořanů uteklo do džungle. Na přelomu 1977/78 Indonésie vytvořila přijímací centra pro ty Tymořany, kteří vyšli z džungle s bílou vlajkou. Ty, které Indonézané pokládali za více vzdělané, nebo podezřelé s kolaborace s „Fretilin“, nebo jiných opozičních stran, byli okamžitě zavražděni. Ženský naházely do helikoptéry a odvezly do Dili jako sexuální otrokyně pro Indonéské vojáky. Vraždili děti a novorozeňata. Ale v těch dnech jejich hlavní brána strategie bylo hladovění.

………

Do roku 1978 se to blížilo rozměru genocidy. Odhady mluvily o zabití 200 000 osob. Spojené Státy to celé podporovaly, daly 90% zbraní. Hned po invazi, byly zvýšeny dodávky zbraní. Když začaly Indonézanům docházet zbraně v roce 1978, Cartrova administrativa zasáhla a zvýšila dodávky zbraní. Jiné západní státy dělaly to stejné Kanada, Anglie, Holandsko. Každý, kdo mohl něco vydělat tam byl, aby bylo možné zabít víc Timořanů.

 

Poslední věc, co lidi u moci chtějí je suveréni skupina nebo kmen, dávající pozitivní příklad ostatním. Je důležité podotknout, že není třeba vinit věřící z monoteistických náboženství, nebo zednáře, tajné služby, politické organizace, protože jsou jenom součástí ESOTERICKÉ AGENDY prováděné v mnoha vrstvách celé společnosti. Je nutné podotknout, že pohanství není nic nebezpečné než porozumění chirurgickým technikám lékaře. Tyto znalosti mohou být velmi užitečné pokud jsou správně aplikované. Ale může mít velmi škodlivý efekt, pokud je zneužito, nebo nadužito. Pochop, že většina těchto problémů nenastává chybou, ale záměrně. Většina lidí neví, jak barvy, tvary, symboly, biologická synchronizace, jsou používané jako talismany k ovlivnění lidí na emociální nebo duševní úrovni. Barvy jsou hypnoticky používané v každých zprávách nebo reklamě. Site Fast Foodu, typicky používají červenou, žlutou a bílou ve svých restauracích aby způsobili, že se zákazníci cítí ve spěchu a v nepokoji. Toto pomáhá rychlejšímu pohybu zákazníků, kterých je pak více. Vybrané restaurace používají zemsképřírodní barvy jako světle zelenou, modrou, hnědou aby uklidnili smysly pro uvolněnou a pokojnější atmosféru. To stejné platí pro hudbu, která se hraje v těchto zařízeních. Určité sekvence tónů a hudby mohou stimulovat uvolnění nebo nabuzení našeho těla bez našeho vědomí. Hudební průmysl jde ještě dál a používá přirozený rytmus našeho srdce jako tempo pro popovou hudbu. Proto 72 úderů za minutu tak často používáno v popové hudbě. Hudba není produktem kultury. V roce 1986 Národní Akademie Věd zjistila, že nemluvňata preferují harmonické zvuky, jako dlouhý písk, spíše než disharmonické. Toto je pouze malý příklad s naší přirozenou schopností chápat zvuk. Buďte velice opatrní, když dáte dítě před televizi nebo rádio. Ti, kteří věří, že děti nemůžou chápat násilí v televizi, agresivní hudbu, ti lidí myslí striktně jen levou částí mozku. Dítě nemusí racionálně rozumět slovům nebo akcím na obrazovce, ale pravá část mozku i u novorozeňat, pojme všechno, co se děje okolo, díky přenosu frekvencí, které nás ovlivňují na sub atomární úrovni. Vědci dokonce zjistili, že správné zvukové vibrace jsou důležité pro zdraví rostlin. Studie provedené na mnoha ekosystémech ukázaly, že když je jeden druh vyhuben, nebo se odstěhuje z dané oblasti, jiný druh nahradí chybějící vibrace, aby zajistil vyváženou harmonii, potřebnou k správné funkci systému.

Všechno tohle je známo jako talismany a je to velice obezřetně používáno korporacemi a medií.

 

Slogany jsou rovněž používány k vytváření určitých emocí. Když průměrný člověk uslyší slova: teror, bombardování, střelba, vražda, válka, zabití atd., tělo reaguje zvýšeným pozorem a ostražitostí. A pokud se události, jako vražda vůdce, teroristický útok nebo válka stanou na celém světě, tělo reaguje jinak v jiném čase z hlediska biologie i astrologie. Tragické události v Waco a bombový útok v Oklahoma City, způsobily smrt V PLAMENECH mnoha mužům, ženám a dětem 19. května. Tento den je pohanským svátkem, kdy se lidské oběti obětují v ohni. Tragedie z 11. září 2001 se stala na 6 lmix podle Mayského kalendáře, což reprezentuje velkou změnu, Když USA zaútočily na Afganistan 7. října 2001, bylo podle Mayského kalendáře 6K reprezentující rovnováhu.

Pochopte, že toto nebyly žádné proroctví nebo předpovědi, Mayové pouze rozuměli přírodním cyklům těla. Tyto nešťastné události se neudály náhodou. Stačí se podívat na hlavní politická rozhodnutí USA od založení OSN, sledující jeden konečný cíl. Každá velká válka, zabití, teroristický útok, odhalení bezpečnostní slabosti mají dvě společné věci:

1)nešťastná událost zaplní světové zprávy a vystraší nebo rozruší veřejnost

2)důsledkem je vždy rozšíření moci vlády a destrukce ústavních práv

 

Není důležité jaká výmluva těchto událostí je prezentována, výsledek vždy odhalí pravdu. Dítě se může nakrásně tisíckrát vymlouvat, že je moc nemocné, aby šlo do školy, ale pokud se to stane vždy na den zkoušení, pravda je odhalena výsledkem. Hlavně média mohou vymyslet jakoukoliv výmluvu proč jsou vyhlášeny války, nastanou atentáty nebo teroristické útoky. Ale pokud vždy skočí expanzí vlády a destrukcí ústavních práv a svobod, pravda je odhalena výsledkem. A protože velká část veřejnosti je kompletně ignorantní, neví nic o přirozených biologických rytmech člověka, je pro ně nesmírně těžké akceptovat, že tyto události v žádném případě nenastávají náhodou.

 

Waco Texas 19. května 1993:

Plazil jsem se po podlaze a snažil jsem se chránit před žárem, nebylo nic vidět, za mnou se ozýval křik… poznával jsem lidi co křičeli…

(dětský hlas v telefonu)„Jestli přijedete a zabijete mě?“- „ne, ne, nikdo nepřijde“

(V červenci 1995 dvě komise senátu a kongresu vyšetřovali tragedii ve Waco. Komise zjistili, že 19. dubna sekta Davidiánů založila oheň a zabyla se. Zpráva byla vydána, žádná další akce nebyla provedena.

 

CBN NEWS:

Janet Reno v pořadu „60 minut“ vypověděla: „Člen sekty, je takový člověk, který věří v Bibli, v příchod Krista. Často navštěvuje studium Bible, daruje velké částky křesťanským spolkům, vyučuje děti doma, má připravené jídlo pro přežití, má silnou víru v druhý dodatek ústavy,a KDO NEVĚŘÍ VLÁDĚ“

Každý, kdo trvá na své svobodě vyznání, svobodných právech občana, je definovaný jako „sektář“ a představuje hrozbu pro americký způsob života. Je také známý jako terorista.

Bombový útok v Oklahoma City 19. května 1995.

……..

Federální představitelé oznámili, že FBI v budově Oklahoma City, nalezla druhou bombu. Výbuch, který nastal dnes v 9 ráno.

 

Breaking News TV: „Díval jsem se přes ulici na budovu, viděl jsem další auto pyrotechniků, asi se budou snažit dostat pryč tu třetí bombu o které se teď mluví…

Týmy záchranářů se momentálně nemohou dostat na pomoc raněným z důvodů přítomnosti jiných bomb. Policie oznámila, že jakmile budou ty bomby zneškodněny, pustí tam týmy záchranářů…

Slyšeli jsme od požárníků, že je možné, že tam byli další bomby, kromě té bomby v náklaďáku před budovou…

Právě se dovídáme, že sem prezident Clinton vyslal protiteroristické jednotky, aby zjistili, co se stalo a odhalili další možná nebezpečí. Protože další dvě nálože byly nalezeny, nebyl odpáleny…

Jedna bomba byla deaktivována, ale je tady ještě ta druhá. Cokoliv, co způsobilo poškození budovy, byla obrovská sofistikovaná bomba…

Prezident Clinton, právě zavolal guvernéra Franka Keatinga, pověděl mu, že FBI protiteroristické jednotky jsou na cestě do Oklahoma City. Tvrdí, že je to práce zkušené velice sofistikované výbušné zařízení a muselo to být provedené expertem na výbušniny…

Ministerstvo Spravedlnosti hlásí, že druhé výbušné zařízení bylo nalezeno v budově AP Murrah v centru Oklahoma City…

Až ty bomby rozděláme, zjistíme kdo za tím stojí. Máme štěstí, těžko mluvit o štěstí při takové tragédii, máme štěstí, že jsme mašli nevybuchlé bomby, analýzou materiálu zjistíme, kdo za tím stojí…

První bomba, která byla v budově vybuchla a udělala poškození, které vidíte. Druhá bomba byla nalezena a zneškodněna. Na třetí bombě, která byla nalezena právě pracují, Druhá a třetí bomba byla větší než ta první. První bomba vybuchla a udělala poškození, které vidíte…

Je zde jiný problém, podle těchto skupin se chystá vláda dát policii více pravomocí. Některé vysoce diskutabilní, jako důsledek bombového útoku v Oklahoma City…

Američané by měli vědět o tom, že jim někdo odposlouchává telefon. Do jejich bankovních záznamů může nahlížet FBI i když nikdy nebyli zapojeni do žádné kriminální aktivity…

První návrh protiteroristického zákona byl tak uvolněný, že dával možnost úředníkům definovat jako terorismus, všechno od ohrožení zbraní, po blokování potratových klinik. Protiteroristický zákon dává více pravomocí vládě, ACLU (ochrana práv občanů) a jiní tvrdí, varuje před množstvím nařízení, o kterých společnost noc neví. Tyto nařízení mohou dát prezidentovi, federálním agentům a armádě téměř diktátorská práva.

 

Přestřelka v severním Holiwoodu – únor 1997:

Promluvte si z jakýmkoliv policistou a brzo dojde na řeč na „přestřelku“. Únor 1997. Dva bankovní lupiči v celotělových neprůstřelných oblecích, střílejí z Kalašnikova AK-47, bojovali na ulicích v severním Holiwoodu v Kalifonii. Byla to nejhorší noční můra každého policisty. Policisté překonáni výzbrojí „zlých hochů“…

Jedna ze zbraní, kterou jsme identifikovali, prostřelí neprůstřelnou vestu na 200 metrů…

Po „přestřelce v LA“ dramaticky vzrostly požadavky po automatických střelných zbraních. Samotné oddělené LA policie, dostalo 600 zbraní M16 z přebytku. V celé zemi se zvýšilo více než dvojnásobně toto číslo. Mnoho oddělení se rozhodlo vybavit těmito zbraněmi normální jednotky. Všechno kvůli jedné přestřelce v jednom městě.

 

 

 

Válka v zálivu a sankce OSN

 

1,5 milionů mrtvých.

Stanovená diagnóza tohoto dítěte, podvýživa a infekce…

CBS „60 minutes“, 11. května 1996 (rozhovor s M.Albrigth)

Slyšeli jsme, že zemřelo více než půl milionu dětí, to je více než v Hirošimě. Stojí to za tu cenu?

– Myslím, že je to velice těžká volba, ale my si myslíme, že to za tu cenu stojí.

Stojí to za tu cenu, protože ona si myslí, že sankce fungují.

……..

V listopadu 1997 bývalý Americký ministr spravedlnosti Ramsey Clark vedl delegaci „International Action Centre“ do Iráku, aby ověřil jak fungují sankce OSN na Irácké populaci. Byli jsme šokováni tím, co jsme viděli. Totální nedostatek léků, lékařského vybavení, lékařských náhradních dílů, přes heroické výkony lékařského personálu, děti a chronicky nemocní umírali v obrovských počtech. Vláda USA obviňuje Husajna z krize, Jaký je skutečný důvod utrpení? Sankce, které jsou důsledkem Irácké války z roku 1991. Cílem bylo zničení Irácké infrastruktury a zničení civilního života neudržitelného.

 

Ramsey Clark: „Demonstrovali jsme kapacitu našich technologií, zničení země, bez toho, aby na ni někdy vstoupila noha vojáka. Je důležité to rozlišit, protože to jde ruku v ruce se sankcemi. Přiznali jsme, že jsme zabili 210 000 iráckých vojáků v průběhu 42 dní, což je jeden člověk každých 30 sekund za 24 hodin denně. Ignorovali jsme, co jsme skutečně udělali.

 

 

(Al- Ameriyach – civilní bunkr – Bagdád, 15. února 1991.)

Oficiální zpráva hovoří o 288 zabitých. Těla zabitých byla zohavena, jejich příbuzní je nebudou moci identifikovat. SpolečnostAl- Ameriyach uspořádala jeden z prvních pohřbů s výstřely a výbuchy hněvu který mířil na zahraniční novináře. „Moje matka umřela“, křičel tento mladý muž. „To vám ta celá moderní technologie nemohla říct, že tam byli ženy a děti?“ Bill Blakemore ABC NEWS, okres Al- Ameriyach – Bagdad.

 

Pokračování R.C.: „Zničili jsme každé silo na obilí, nebo cokoliv na skladování potravin v celé zemi. Zničili jsme všechny výrobní a zpracovatelské podniky v celé zemi. Dokonce i datle, největšího exportéra datlí na světě. Slavné balící a produkční závody v Bagdádu. nechtěli jsme, aby byli schopni se nakrmit po dlouhý, dlouhý čas. Zničili jsme známou největší továrnu na výrobu sušeného mléka.

……..

Vláda USA tvrdí, že se v této továrně vyráběly chemické zbraně, je to pravda?- Ne, to je lež, vyráběli jsme mléko v prášku pro děti. – Nic víc se tady nedělalo?- Ne, a můžete se podívat sami.

……..

Pokračování R.C.: …Jediná továrna na Blízkém východě, vyrábějící sušené mléko. Vyráběla 17% celkové spotřeby. Zničili jsme to. Odstřihly jsme jim dodávky mléka. Podvýživa matek okamžitě poškodila nově narozené děti. Více jak 70% novorozenců trpí chudokrevností.

……..

/Úmrtnost dětí do 5 let věku: 1989 ok. 593, září 1997 – 4578 nárůst o 672%. Hlavní příčinou úmrtí dětí v Iráku je průjem a úplavice způsobené neupravenou pitnou vodou. Irácké vodárny byly těžce bombardované v průběhu války. OSN zakázala dovoz náhradních dílů a chlóru pro vodárny. Viděli jsme efekt této politiky na vlastní oči v nemocnicích. – Toto je druhý útok krvavého průjmu amebove úplavice. Většina toho je způsobena kontaminovanou vodou. On je podvyživený, chudokrevný a s podváhou. Průjmy a zvracení.

……..

Pokračování R.C.: „Neměli bychom dovolit, aby děti v takovýchto podmínkách trpěli kdekoliv na světě, způsobených sankcemi, na kterých trvá vláda USA.

 

Ve zdánlivě beznadějné válce, řešení těchto problémů je prosté. Jediná zbraň, kterou proti nám mají, je ukrytí poznání naší vlastní podstaty. Oni znají naši pravou podstatu.

 

 

 

Iluze a realita

 

Denní život, který vnímáme našimi 5 smysly není skutečný. Kvantová fyzika dokázala, prostor a čas jsou iluzí pozorovatele. Proto naše těla nemůžou být skutečné, pokud zaujímají nějaký prostor.

V roce 1909 na univerzitě v Manchesteru, Ernest Ruherford provedl experiment, který mu ukázal vnitřní uspořádání atomu. Vědci byli šokováni zjištěním, že atom je téměř celý prázdný prostor. Vznikla otázka: Jak může ten prázdný atom vytvářet ten pevný svět okolo nás.

 

Naše skutečné vědomí neexistuje v našich mozcích nebo v našich tělech. Ale tato naše iluze našich individuálních těl spolu s desinformací o naší skutečné podstatě, vytvořila koncept, že každý myslíme nezávisle na jiném člověku. Bez porozumění tohoto, není možné vědecky vysvětlit: telepatii, přenos myšlenek, médium a jiné jevy, přenos informací mezi zdroji bez fyzické komunikace. Ale pokud pochopíte, že je zde společné duchovní spojení mezi všemi věci ve vesmíru a že jsme všichni částí jedné velké mysli. Toto jednoduché vysvětlenívyplní všechny díry v současných náboženstvích, vysvětlí reinkarnace, deja-vu, předvídání budoucnosti a každou nenormální zkušenost, která se kdy stala. Viditelná pustá prázdná hmota, která nás obklopuje je vytvářena a modelována záměrem. To znamená, vědomí tvaruje naši realitu. To je srozumitelné, ale většina lidí to odmítá přijmout. V moderní době, jsme učeni od mala, jak myslet, jak myslet záměrně a racionálně. Je to metoda myšlení levé části mozku, která vytváří více škody než užitku. Levé polovina odpovídá za logiku, detaily, fakta vzory, praktické dovednosti, vědu a matematiku. Pravá polovina odpovídá za strach, intuici, symboly, obrazy, riskování, filozofii a náboženství.

Díky neustálému se vměšování vlády do vysokého programu, generace za generací mladých lidí je vštěpováno aby se soustředili na fakta, podoby a čísla. Opakování je používáno, aby podvědomí programovalo děti k přijetí jako pravdy toho, co se učí. Děti nejsou odměňovány za dotazování se na pravdivost toho co se učí. Jsou za to vysmívané. Dítě, které slepě akceptuje tyto informace jako pravdu, na příkaz opakuje tyto informace jako pravdu v čase zkoušení.Tyto děti se stanourozhodovateli v naší vládě, justici, v medicíně, v obchodu a každém jiném zaměstnání s mocí a prestiží. Nejškodlivějším efektem, odvedení ke striktnímu myšlení levou částí mozku. Je známé, jako potlačení ženského aspektu. Každý muž a žena mají obě, jak ženské tak mužské aspekty. Nemá to nic společného s mužem a ženou. Tyto aspekty představují levé a pravé polokoule. Yin a Yang, černá a bílá, světlá a tmavá, a většina jiných dualit. Oba jsou důležité pro naše duchovní a fyzické zdraví.

Ve starém Egyptě to byli žena. Muž, kterého si vybrala se stal faraónem. Toto zobrazuje tradici Bohyně, která byla zničena, aby vytvořila patriarchální společenství, ovládané muži, které vidíme ve všech hlavních náboženstvích. Potlačení ženského aspektu a dotlačení lidí ke striktně levo mozkovému myšlení, odstavilo lidi od cítění přírodních, kosmických a osobních energií. Tradice, které byly předávány šamany, čaroději, léčiteli se stali nelegální, vysmívané a stigmatizované v holywoodských filmech.

Každé náboženství vysvětluje, že jsme děti Boha a máme část Boha sami v sobě. Pokud vymažete antropomorfizovaného (člověku se podobajícího) Boha a uvědomíte si, že Bůh není nic jiného než duchovní spojení, které spojuje všechny věci, všechny náboženské texty, začnou dávat více smysl. Naše těla jsou jen lodě, která obsahují naše duše, sbírají dovednosti pro Božskou mysl. Díky tomuto je možná evoluce. Je vědecky dokázáno, že všechny druhy se vyvíjejí ve více složitější bytosti. Druhová paměť poskytuje nově narozeným, automatickou paměť určitých znalostí, které je jejich matka nemusí učit. Tak tato znalost umožňuje všem druhům možnost rozvoje ke složitějším organismům. Lyall Watson potvrdil japonský experiment s Makaky, tj. „efekt sté opice“ v roce 1952. Zjistil, že se makakové naučili umývat sladkou bramboru, ostatní to odpozorovali a rozšířilo se to v druhu na jednom ostrově. Jakmile to přesáhlo 100 opic, záhadným způsobem se tato vlastnost přenesla i na opice na dalším vzdáleném ostrově. Toto je jedno svědectví o kolektivním vědomí mezi druhy.

Všechno co existuje produkuje vibrace. Od atomu po rozlehlosti vesmíru. Abychom ukázali jednoduché spojení mezi Zemí a našimi těly, podívejme se na naše harmonická centra – lépe známá jako ČAKRY. Stejně jako existují harmonická místa na strunách kytary, stejně existují místa, kde se soustředí naše vibrace. Ve východních náboženstvích jsou tyto body používány k vytvoření rovnováhy v našich fyzických i duševních tělech. Naše Země má také 7 čaker bodů, rovnoměrně rozmístěných. Na každém kontinentu je jeden čakra bod. Kořenová čakra je v hoře Shasta v Kalifornii, Sex čakra je v jezeře Titicaca v Jižní Americe. Solarplexis čakra je v Uluru-Katatjuta v Austrálii. Čakra srdce je v Glastonbury-Shaftesbury v Anglii. Čakra krku je v Egyptě v Gíze, tam, kde jsou pyramidy. Čakra hlavy (3 oka) je v Kuh-e Malek Siah v Iránu. Čakra koruny je na hoře Kailash v Tibetu.

Ví se, že v jádru Země je roztavené železo, jehož atom rezonuje na frekvenci okolo 7 Hz. Skrze Zemi procházejí různé energetické víry, které vedou magnetické pole. Je zde také několik vírů kolem rovníku, kde vznikají anomálie, jako poruchy rádia, kompasu, mizení letadel a lodí. Možná jste o některých slyšeli.

Věc, jako emoce, je také součástí našeho vědomí a skutečné reality našeho vědomí. Pokud jsou emoce součástí sféry, kterou nemůžeme zažít našimi smysly, tak jak to, že jsme si vědomi našich emocí? To, co většina lidí považuje za emoce, nejsou skutečné emoce. To, co prožíváme, je fyzická manifestace oněch emocí. Zlost vytváří poruchu v psychice, která se projevuje jako EGO. Tyto projevy způsobí zvýšení srdečního tepu, zvýšení teploty a mnoho jiných projevů, které vyjadřují hněv. Tak jako hudba z rádia, je projevem nemateriálního signálu, tak náš projev emocí je také projevem nemateriálního signálu. Bylo dokázáno, že k různý emocím patří různé vibrační frekvence. Co více, jsou toliko pouze dvě emoce, které lidé prožívají: Stach a Láska. Všechny ostatní emoce jsou od nich odvozeny, buď přímo nebo nepřímo. Strach, má dlouhou pomalou vibrační frekvenci, láska má velmi krátkou a rychlou frekvenci. Abychom demonstrovali, jak jsou vibrace základem naší základní podstaty:

Henz Jenny ve 40 letech vyvinul zařízení zvaném Cymatic. Zvuk, vyslaný do média vytvoří obrazec. Když se zvýší frekvence, médium vytváří daleko složitější obrazce.

To je přesně to, co se děje naší Zemi a lidstvu. Existuje 64 potenciálních kódů aminokyseliny v naší DNA složeným ze 4 prvků: Uhlíku, kyslíku, vodíku a dusíku. S pohledu logiky, bychom měli mít všech 64 kódů aktivních v naší DNA. Máme ale aktivních pouze 22 kódů.

 

Ze všech těchto 64 možností to vypadá, že pouze 20 je aktivních. 20 aminokyselin. Existuje vypínač, který zapíná a vypíná kde se zapnou a vypnou. Tím přepínačem je to, co známe jako emoce. Je to poprvé, kdy vidíme bezprostřední spojení mezi emocemi a lidským genetickým materiálem. Strach je dlouhá, pomalá emoční vlna. Tato vlna strachu, je dlouhá pozvolná vlna, která se dotýká relativně málo bodů na DNA. Osoba žijící ve strachu má omezené množství antén, na které se může naladit. Osoba prožívající lásku – jak můžete vidět, vlna je kratší a má více potenciálních míst na kódování po délce genetického vzoru. Toto je poprvé, kdy máme důkazy o spojení mezi emocemi a genetickým kódem.

 

Toto je důležité pochopit, protože v jiném výzkumu Wladimir Poponin pozoroval částice světla (fotony), uvnitř vakuové trubice. Fotony byly rozprostřené rovnoměrně. Vzorek DNA byl vložen do vakuové trubice a znovu zaměřeno rozmístění fotonů. Zjistili, že se části světla uspořádali okolo osy DNA. Potom, po odstranění DNA, fotony zůstaly srovnané v původním místě, kde byla DNA, i když už byla dávno pryč. To je známo jako FANTOM DNA EFEKT. Věda vyplnila velice důležitou hranici mezi fyzickým a duševním (spirituálním) světem. Naše emoce přímo ovlivňují strukturu naší DNA, které přímo tvaruje fyzický svět, který vnímáme každodenně.

Odkazy zachovaní starověkými civilizacemi, které jsme zde vysvětlovali, jsou více něž proroctvím o celosvětové vládě, nebo Novém Světovém Řádu. Teď chápeme, proč studium nebeských těles bylo tak důležité. Rotace a oběžné dráhy, složí jako hodiny našeho vesmíru, které mapují přechody našeho vesmíru. Toto pomáhalo starověkým civilizacím pochopit, že změna nebeských těles, byla odrazem změn jejich těl a mysli.

  1. prosince 2012 je prostě přirozený přechod z jedné formy energie do druhé. Transcendentální evoluce člověka. Toto datum je známé jako bod nula. Naše Slunce, stejně jako Země ztratí své magnetické pole, jak Země zpomaluje své otáčení. V tom stejné čase Schumanova rezonanční frekvence roste předvídatelně podle Fibonacciho řady. Na buněčné úrovni odpovídají naše těla na buněčný elektromagnetický puls. Starobylé civilizace to nazývali „posvátným kruhem“. Buňky získávají tento puls z mozku, který dostává svůj puls ze srdce, které získává svůj puls ze Země. Tento puls vychází z naší sluneční soustavy, do které jde z galaxie a ve výsledku z celého vesmíru. Doslova sdílíme puls s existencí všeho.

Další příklad toho, že všechno je jedním. Tak dlouho, jak vědci zaznamenávali zemský puls, byl na 7,8 cyklů za sekundu. Toto bylo konstantní číslo až do roku 1986/87. Rychle začal růst na 9 cyklů/s v roce 1996. Tak v jedné dekádě vzrostl o 2 cykly/s. Do roku 2012, bude tento cyklus okolo 13 cyklů/s, přesně tak, jak Fibonacciho sevence ukazují. Co to bude znamenat pro lidstvo?

Tak, jak Cymatic ukazuje, že vyšší frekvence vytvářejí složitější struktury, tak teď zažíváme počátek velké změny fyzických a emočních vibrací. Je těžké pochopit, co se přesně stane našim fyzickým tělům, ale starodávné texty, pohanské i monoteistické náboženství, mystické školy a tajné řády – dodávají představu, co to bude za zkušenost: „Člověk je v procesu přeměny do formy světla, které není z tohoto světa“ (Smaragdové desky Totha (Hora)

„Nebudeme zažívat bolest smrti, když nastane moje sláva, bude zaměněn v mžiku oka, ze smrtelného v nesmrtelný“. „V našich tělech vidíme našeho stvořitele“ (Kniha Mormonu).

Tibetská kniha mrtvých říká: „různé vibrační kódy vytvářejí různé zkušenosti nutné pro vstup do buddhistického stavu.

Egyptská kniha „Nuith“, hovoří o podobné záležitosti.

 

Bude to posun epoch. Transcendentální změna kolosálních rozměrů lidstva. Lidé, kteří nebudou připraveni, nebudou schopni vyjít s rychlými změnami uvnitř lidské psychiky. Jediný způsob, jak se připravit na to co nás čeká, je nají to v tom, co jsme viděli v životě: Pravda.

Ne pravda o vládě, obchodě, náboženstvích, teroristech, nebo čímkoliv externím, ale pravda o nás samých, uvnitř naší psychiky, uvnitř našeho stínového Já. Obzvlášť v západní kultuře, jsme vyučováni, že být normálním, znamená být vždy šťastným a nikdy smutným. Jenom milující, nikdy nazlobený. Jenom odpouštějící, nikdy žárlivý. To zní hodnověrně, ale není tomu tak.

Nesmíme mentálně tlumit žádnou negativní emoci, protože to způsobuje nerovnováhu. Abychom ovládli naše emoce, musíme je pochopit a ne s nimi bojovat. Musíme je přijmout a dovolit jim sloužit svému účelu – poučit se z nich.

Stará Essenianská kultura, vytvořila nauku starou více než 6 000 let. Učili, jak naše vztahy jeden s druhým, s vesmírem a se sebou samotným, jsou zrcadlem naší psychiky, která musí být čištěna. Autor Georgg Braden toto nádherně vysvětluje ve svých pracích. Jeho tvrdá práce a pochopení těchto témat, značně přispěli ke spojení vědy a spirituality (duševna). Je velmi důležité pochopit, že pokud se bojíte ztráty smrti, války, terorismu nebo změn, dáváte ostatním možnost vás ovládat na základě těchto strachů. Když bojujete proti chudobě nebo rasizmu, za svobodu, z venku se snažíte řešit problém, který máte ve svém nitru. Tyto situace jsou zrcadla našich strachů. Proto je důležité milovat a jenom milovat. Miluj ty, co stojí proti tobě, ale obzvlášť ty, co stojí proti tobě. Nedívej se na své strachy, jako na hrozbu. Raději pochopte, že tento materiální svět je jenom fyzická manifestace buď lásky nebo strachu ve vašem vědomí. Je to jednoduché. Vše, co musíte ovládnout ve svém životě, máte přímo před sebou. Pokud chcete pochopit, jaké máte skutečné vnitřní strachy, analyzujte svoje schopnosti a neschopnosti (ambice a ne-ambice).

Vše, co zde bylo vysvětleno o Esoterické Agendě úzké elity nahoře, není nic, čeho byste se měli bát. Pracovali po tisíce let skrytí za scénou, aby manipulovali lidstvem. A fungovalo to AŽ DO TEĎ.

Pro každý myšlenkový systém, náboženský nebo jiný, je velice jednoduchá na nás hrát pocit nebezpečí, ohrožení, ujistit nás, že se o nás postarají, abychom se znovu cítili bezpečně. Máme to rádi, přivykáme tomu. Neobviňujte náboženství, obviňujte vlastní pocit ohrožení, který dovoluje náboženstvím vzkvétat a který dovolí tolika myšlenkovým systémům, které člověka oslabují skvétat v lidské historii. To je to, proč se z toho nemůžeme dostat.

……..

Ron Sekley, vedoucí katedry chemie na univerzitě v Berkley Kalifornia, ukázal, že DNA funguje jako anténa řídící rozvoj buněk. Primární funkce, kterou plné DNA. přijímá a vysílá fotony světla a fotony zvuku. Řídí vývoj buněk, což znamená, že molekuly vody, pyramidová struktura okolo spirály DNA, odebírá duchovní pozitivní energii a vyzařuje ji do kvantového pole fyzické hmoty těla. Jsou to frekvence v Hz, kmitech za sekundu, do kterých je možné naladit hudební nástroje, hrát a experimentovat. Toto je originální tónová stupnice: po 3 000 let pohřbená v Bibli. Starý kněz, který uměl levitovat kameny na stavbu pyramid, zednářské znalosti dávného Egypta. Využití těchto tónů a frekvencí k tvoření a ničení, podle záměrů těchto mocných lidí, kteří měli přístup k těmto znalostem. 5eknu to následující metaforou: Toto je rozdíl mezi mocí našeho stvořitele a čímkoliv jiným. Obzvlášť zlem. Můžete vejít do temné místnosti plné zla, plné temnoty a zapálit malou svíčku a okamžitě ona temnota zanikne. Ale nemůžete udělat opak. Můžete vejít do místnosti plné světla, pravdy, moudrosti, radosti, lásky, harmonie s silou vesmíru, nemůžete vzít žádné množství temnoty, vejít do této místnosti a mít jakýkoliv efekt. Toto je metafora, o které dost často přemýšlím, když mám pocit, že nemám sílu. Je to největší lekce, pro mne i pro ostatní, abychom věděli, že jsme na straně vítězů, že zvítězíme.

 

Pochopte, že není třeba vyhrát žádnou bitvu, žádnou válku. Žádné zbraně není třeba použít, není potřeba hnout ani prstem. Většina lidí se diví, jak může jeden člověk něco změnit. Ptají se, když všechno je tak jednoduché a všechny informace jsou dostupné, proč někdo jiný neovládl naše strachy a nezmění svět pro všechny ostatní? To je nejsložitější a nejkrásnější hlavolam našeho života. Tvá realita ovlivňuje tebe a jenom tebe. Tvá zvědavost tě dovedla k tomuto žánru filmu, k těmto informacím, k velmi specifickému účelu ve tvém životě.

K pochopení, jak je vesmír skutečně hologramem. Profesor matematiky z Uniwersytetu Yale, vytvořil vzorec, který vložený do počítače nazvaný podle něho „Mandelbrotova množina“, vypadající na první pohled jako neorganizované vzory. Nezáleží, jak dalece vzory zvětšíte, vždy najdete vzor, co se podobá původnímu celku. Když fraktály rozdělíte do nekonečna, bude vždy představovat obraz celku. Pokud jeden fraktál změní svůj vzor, celá struktura se změní rázem s ním. To zjednodušuje tvrzení, že není potřeba vzbudit celý svět. Není potřebné informovat 6 miliard lidí na této planetě o této zprávě. Je pouze důležité, abys TY a jenom ty sám se naučil zvládat svoje vnitřní strachy a naučil se milovat. Když uvidíš své strachy čím jsou a zvládneš své emoce, potom a jedině potom, budeš skutečně volný.

 

 

Co budeš dělat?

/ Ilumináti / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz