Jak se rozhodneš ty? – kap.5.

Jak se rozhodneš ty? – kap.5.

KAPITOLA 5.

Tajemství znamení Nového věku

 

Stane se implantovatelný biočip, propojený s celosvětovou řídicí sítí LUCID, základem pro záhadné, avšak ďábelské Znamení Šelmy ? Zdá se, že je možné, dokonce pravděpodobné, že se toto tvrzení ukáže jako pravdivé. Ale, jak uvidíme, elitáři, kteří nyní ovládají americkou vládu a Organizaci spojených národů mají pro nás připraveny i jiné technologické systémy, které mohou tvořit označovací systém.

Martin Anderson, bývalý Reaganův pobočník, který‘ je nyní starším odborným asistentem v Hooverově výzkumném institutu na Stanfordově univerzitě v Palo Alto, Kalifornie, je mezi těmi, kteří nejvíce varují veřejnost před ohrožením soukromí a bezpečnosti jednotlivců takovými high tech nástroji, jako jsou Smart I.D. karty a biočipové implantáty. V článku, publikovaném v San Jose Mercury News, který je distribuován celonárodně, Anderson tvrdil: „Pokud toto hnutí, vnucující Američanům národní identifikační kartu, nebude rychle zastaveno, můžeme být svědky konce soukromí ve Spojených státech. Všichni budeme označeni jako mnoho ryb.“ (1)

V The Washington Times Martin Anderson dále stupňuje své varování před nebezpečím zneužití, když nabádá Američany, aby_nevěřili růžovým předpovědím politiků a byrokratů, -že navrhované I.D. karty a biočipové implantáty by udělaly život hezčím, pohodlnějším a bezpečnějším pro občany. Anderson řekl zlověstným tónem, že: _

Tento nepatrný mikročipový transpondér je jako technologické tetování a je mnohem efektivnější než čísla, jimiž nacisté nesmazatelně označovali na paži své oběti v koncentračních táborech…

V principu není rozdíl mezi tím, být přinucen nosit mikročip v plastické I.D. kartě ve vaší peněžence a malým transpondérem vsazeným do vaší paže. Princip, že Velký Bratr má právo vás sledovat, je v obou případech zřejmý. Jediným rozdílem těchto dvou technik je, že v druhém případě máte čip pod kůží (2).

 

Andersonův závěr v jeho aktuálním článku zní jako vážné varování. „Jakmile pošpiníte myšlenku soukromí,“ poznamenal Anderson, „Všechny druhy inovací vládní kontroly jsou možné. Nepřišly na mysl ani Aldousi Huxleyovi, když psal svůj mrazivý román Brave New World (Báječný nový svět).“ (3)

 

Regan upustil od myšlenky identifikačních karet

Byl to Martin Anderson, kdo ve své knize Revolution odhalil, že za Reaganovy administrativy v 80. letech několik vysokých vládních úředníků nabádalo prezidenta Reagana, aby zavedl mikročipové národní I.D. karty. Důvodem pro tento návrh bylo to, že takový systém by pomohl) zamezit ilegálnímu přistěhovalectví (4).

Ale Anderson, který‘ v té době byl domácím poradcem prezidenta a seděl na této schůzce, nahlas promluvil a dal skupině přítomných politiků námět k přemýšlení.

„Chtěl bych vám navrhnout jiný způsob, o němž si myslím, že je mnohem lepší,“ řekl jim ironicky, avšak s vážnou tváří. „Je to mnohem levnější, nedá se to padělat. Je to velmi lehké a nemůže se to ztratit. Je to dokonce vodovzdorné.“ (5)

„Všechno, co musíme udělat,“ pokračoval Anderson, “ je vytetovat identifikační číslo do paže každého člověka.“ (6)

Anderson však tím chtěl cosi naznačit. Narážel totiž na tetování obětí nacistů v koncentračních táborech. Ti, kteří přežili, mají dodnes toto tetování znát. Jeho slova na přítomné zapůsobila jako blesk z čistého nebe.

Pan Anderson popsal ohromenou reakci přítomných následovně: „Několik lidí u stolu zalapalo po dechu. Dva členové vlády vypadali, jako kdyby dostali pohlavek. Po dlouhou dobu nikdo nic neřekl.“ (7)

Vnitřní tajemník James Watt potom vysvětlil aspekt, který cítil jako důležitý pro konzervativní křesťany: Identifikační tetování je považováno za Znamení Šelmy (Antikrista), zmiňované ve Zjevení 13:16-18. Někteří křesťané se dívají na vládní identifikační karty jako na první krok k identifikačnímu tetování. Konzervativní křesťané, poznamenal Watt, tvořili rozhodující základ pro Reaganovo volební vítězství.

Ronald Reagan, dokonale prozíravý politik, který přiznal, že věří proroctví Bible, tuto námitku přijal. Potom utišil kabinet a návrh na zavedení I.D.karty smetl se stolu sarkastickou poznámkou: „Možná bychom měli označit všechna batolata.“ (8)

 

 

„Čip ve vašem uchu

Za Reaganova působení v Bílém domě se již nikdy neobjevil další návrh na zřízení systému identifikačních karet. Ale v roce 1993, se zvolením Billa Clintona prezidentem Spojených států, začala vážná kampaň propagující a naléhající na americký lid, aby přijal high tech, elektronicky vypolstrovaná pouta I.D. karet a biočipů.

Jednou z Clintonových poradkyň, podporujících biočipové „znamení“, je dr. Mary Jane Englandová, členka zhoubné, socializující iniciativy péče o zdraví Hillary Clíntonové. Ve svém proslovu na konferenci, sponzorované počítačovým gigantem IBM, která se konala v Palm Springs, Kalifornie, v roce 1994, nejenže podpořila myšlenku povinného zavedení národní l.D. smart karty, ale šla ještě dál:

Smart karta je báječná myšlenka, ale mnohem lepší by bylo zavést něco, čemu já říkám „čip ve vašem uchu“, který‘ by umožnil přístup k vašim zdravotním záznamům bez ohledu na to, kde se nacházíte, dokonce i na pohotovosti v bezvědomí bychom měli přístup k těmto zdravotním záznamům. Potřebujeme jít dál! než je úzká computerizace smart karty a skutečně plně využít technologii, kterou máme k dispozici (9).

Nemyslete si, že pouze Clintonovy klony a liberální demokraté stojí za nekalými snahami označit nás čísly, zotročit nás prostřednictvím technologického tetování a sledovat nás vševidoucím počítačovým systémem. Satan není registrovaný Demokrat; on je stejně šťastný, když může působit i prostřednictvím Republikánské strany. Vzpomeňte si na diskusi na prezidentské konferenci kabinetu za Reaganovy éry.

Jedním z oddaných členů Republikánské strany, který aktivně agituje za zavedení systému národních I.D. karet, je kalifornský guvernér Pete Wilson. Wilson opakovaně papouškoval volání liberálních demokratů po povinném zavedení I.D. smart karet. Wilson, jako mnoho dalších, se zaklínal strašákem vzrůstajícího imigračního problému. Systém I.D. karet je nutný k zastavení ilegálního přistěhovalectví, říká guvernér, který se připojil k této pokrytecké kampani za povinné I.D. karty kalifornských senátorek za Demokratickou stranu Diany Feinsteinové a Barbary Boxerové ( 10).

Je imigrační krize skutečně vhodnou záminkou Velkého Bratra k zaražení našich osobních práv a svobod? Enriqueta Ramosová, zástupkyně Orange County Community College (Los Angeles), vyslovila oprávněné varování poté, co se informovala na návrh Wilsona, Feinsteinové a Boxerové. „Národní identifikační karta by mohla přivést Kalifornii na nebezpečnou cestu,“ řekla Ramosová. „Vytvoří to neonacistický stát v USA, kde se bude požadovat, aby jeden na druhého donášel. Věřte, že dalším krokem bude označení aplikované přímo na naše těla.“ ( 11 )

 

 

Sen o planetární diktatuře

Ramosová a další lidé, kteří se staví proti povinným I.D. kartám, lidské kontrole a označovacím systémům, moudře vidí tyto dotěrné, soukromí ničící přístroje, jako návrat éry nacismu a krutých a brutálních koncentračních táborů. Nikdy bychom neměli zapomenout, že leninisté a stalinisté v komunistickém Rusku a jeho podrobených republikách byli stejně brutální a krvaví, pokud nebyli ještě horší. Sovětský svaz měl své identifikační karty – a „nové“ Rusko je má dosud! To samé platí pro maoistíckou rudou Čínu i pro dnešní údajně osvícenější Čínskou lidovou republiku.

V průběhu celé historie všichni tyrané, jakékoli barvy nebo ideologie, toužili po moci a kontrole, kterou tyto I.D. karty umožňují. Ale v minulosti hrozní diktátoři a masoví vrazi měli k dispozici pro své krvavé operace pouze metody nízké technické úrovně. Nyní však, na prahu 21. století, věda umožnila zkonstruovat sít LUCID, představila implantovatelný biočip a -slibuje, že brzy nám dodá další pokročilé systémy kontroly. Jak blaženě rozechvělí by museli být Hitler, Lenin, Stalin nebo Mao Tse Tung v dnešní době, kdyby mohli vyzbrojit své přisluhovače těmito báječnými high tech hračkami pro identifikaci, sledování a ovládání státem vlastněných otroků neustále se zvětšující globální kolonie.

Projekt LUCID Národní bezpečnostní agentury, s celým svým technologickým čarodějnictvím je snem o budoucnosti planetárních diktátorů a noční můrou všech křesťanů a vlastenců. Bible Svatá předpovídá, že jednoho dne se náhle na scéně objeví planetární diktátor, toužící po krvi, který, posilován ďábly, jež jej vlastní, odvede svoji špinavou práci.

Svět je již v tento moment připravován na příchod Antikrista a, pokud se tento trend udrží, potom chmurný den jeho nástupu k moci již není daleko.

 

 

Jednosvětovou vládu povede Antikrist

Možná nejděsivější a nejmrazivější pasáží Knihy Zjevení je Zjevení 13, které popisuje uchopení moci krvelačnou Šelmou, Antikristem, jejíž číslo je 666. Bible odhaluje, že tento falešný „Kristus“ se bude rouhat Bohu, rozpoutá válku se svatými a přemůže je. Prorokuje: „Protož klaněti se jí budou všickni, kteříž přebývají na zemi, jichžto jména nejsou napsaná v knize života Beránka, toho zabitého od počátku světa“ (Zjevení 13:8).

Jsem přesvědčen, že se nacházíme na prahu období, kdy uvidíme tuto Šelmu ze Zjevení drát se k moci. Víme, že jakmile stane v čele jednosvětové vlády, bude krutě pronásledovat ty, kteří odmítnou pokleknout před Satanem. Proroctví Bible jasně říká, že Antikrist a jeho falešný prorok, světový náboženský vůdce, který mu slouží, bude mít obraz Šelmy vystaven v kostelých, synagogách a chrámech po celém světě. Každý člověk potom bude nucen uctívat obraz Šelmy… nebo bude zabit (Zjevení 13:15).

Antikrist Nového věku bude svou železnou pěstí vyžadovat, aby každý muž, žena a dítě na planetě přijal odporné Znamení:

A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých.

A aby žádný nemoh! kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, aneb počet jména jejího. (Zjevení 13:16-17)

V mém prvním národním bestselleru Mystery Mark of the New Age jsem odhalil znepokojivý, dokonce neuvěřitelný tajný Plán Iluminátů a jejich okultních vůdců k nastolení vlády Satana tím, že každý z nás dostane toto temné a odporné Znamení. Zjevení 13 dojde svého naplnění.

Mystery Mark of the New Age je šokující odhalení tohoto skrytého Plánu, dát každému Znamení Šelmy. V této knize cituji mnoho nejprominentnějších vůdců New Age a obnažuji jejich pozoruhodný, přesto brutální projekt světové nadvlády.

Mystery Mark of the New Age úplně vysvětluje, co Bible říká jak o obrazu, tak o Znamení Šelmy. Objevíte v ní, že někteří stoupenci New Age již toto Znamení přijali! A dozvíte se, jak Satanovo jednosvětové náboženství plánuje zařídit, aby každý z nás ochotně Znamení Šelmy přijal.

Ne, Šelma nebude muset nutit svět, aby ji uctíval, se zbraní v ruce. Pokud bude temný plán New Age úspěšný, každá osoba na naší planetě bude s láskou opatrovat Znamení, které ji bude dáno na pravou ruku nebo na čelo: Lidé po tom budou zoufale toužit a dokonce budou stát v tisícihlavých zástupech před kostely, přeměněnými na centra uctívačů Nového věku jenom proto, aby měli možnost přijmout Znamení.

Ano, já vím – je to celé tak fantastické. Konec konců, kdo z nich přijme toto Znamení s plným vědomím toho, že to pro ně bude znamenat záhubu v podobě věčného pekelného ohně a zkázy ?

A třetí anděl letěl za nimi, pravě velikým hlasem: Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu, a vezme-li znamení její na čelo své aneb na ruku svou, i ten bude píti víno hněvu Božího, víno, kteréž jest vlito do kalichu hněvu jeho; a trápen bude ohněm a sirou před obličejem svatých= andělů a před obličejem Beránka. A dým muk jejich vstoupil na věky věků, a nebudou míti odpočinutí dnem i nocí ti, kteříž se klanějí šelmě a obrazu jejímu, a jestliže kdo přijme znamení jména jejího (Zjevení 14:9-1 1 ).

Přesto je většina lidí nevědomá o svém osudu a přijme Znamení. Proroctví Bible prokáže svou pravdivost. Toto prokazuje svoji pravdivost již nyní. Jsme na to připravováni mistry propagandy New Age a technikami kontroly vědomí. Satanistické symboly; jako je bezbožný trojúhelník a pěticípá hvězda, zaplavují naše televizní obrazovky; objevují se v časopisech, novinách a na obalech alb rockových skupin. Lidstvo je alchymicky indoktrinováno novou „změnou paradigmatu“ a je připravováno na království Nového věku.

Korporační pohlaváři pomáhají a usnadňují příchod Antikrista, někdy nevědomě, jindy vědomě. Vezměte si například nedávný inzerát Master Card, mezinárodní firmy prodávající kreditní karty. V Colorado Christian News redaktorka Joann Chiarello Brusová nedávno napsala článek s názvem „Velký Bratr je tady“. Její článek je přinejmenším oči otevírající:

Věděli jsme, že to přijde. Léta nám o tom vyprávěli. Povídali jsme si o tom, jaké to bude, jak to bude prodáváno a zaváděno. Přesto se nám zdá, že to přišlo příliš brzy. Minulý měsíc, když jsem byla v Arizoně, můj zeť viděl velmi zajímavou reklamu. Těsně předtím, než jsme šli do novin, byla tato reklama vysílána v Coloradu. Jakási žena je vyobrazena v prázdné bílé místnosti. Ozývá se svištění a nad hlavou jí běží text: sociální pojištění, bankovní účet, kreditní karta, řidičský průkaz, zdravotní politika, telefon, fax, atd.

Hlas se ptá, „jak si to můžeš všechno pamatovat ?“ Potom si sám odpovídá, „Master Card pracuje na řešení. Nepatrný váleček.“

Kamera zaostří na ženin hřbet pravé ruky; ona ji zvedne a vidíte na jejím ukazováčku vzor složený z bodů. Hlas říká: „Vaše osobní znamení“. Potom hrdě prohlašuje, že toto vám Master Card přinese v budoucnosti!

To je ale marketingová strategie! Nové znamení řešící problém zapamatování si všech těchto čísel. Ztráta nebo odcizení karty se stane problémem minulosti. Položte svůj prst pod skener a okamžitě víte všechny potřebné informace. Andrew řekl, že málem spadl ze židle, když viděl tu reklamu se „znamením“. Ačkoli všechny známky napovídají, že nejsme již daleko od této technologie, Andrew neočekával, že uvidí reklamu na osobní znamení v televizi (12).

 

 

Je 666 svaté a posvátné číslo ?

Jak jsem uvedl v Mystery Mark of the New Age, okultističtí vůdci New Age dokonce začali říkat masám, že 666 je „svaté a posvátné číslo.“ Nabádají nás, abychom si v mysli vytvořili obraz falešného boha nebo bohyně a tento obraz uctívali. Ještě horší je to, že se zápalem mluví o přicházející velké iniciaci celého lidstva do mystéria náboženství Nového věku. Vrcholem této iniciace, říkají, je získání Znamení. Po obdržení Znamení, tvrdí tito falešní učitelé, se stanete božskou bytostí.

Nelze popsat, jaké jsem měl pocity, když jsem poprvé, s Boží pomocí, začal odhalovat tento téměř nepředstavitelný a hrozný Plán.

Skutečnost, že současná technologie poskytuje neomezené prostředky kontroly lidstva, předpovězené v Knize Zjevení, je jasnou známkou toho, že Antikrist je již blízko svého cíle. Den, kdy se zmocní světa, je již za dveřmi:

I pohleděl jsem, aj kůň bílý, a ten, který’ž seděl na něm, měl lučiště. A dána jest jemu koruna, i vyjel, přemáhaje a aby přemáhal (Zjevení 6:2).

Šestá kapitola knihy Zjevení, z níž je ~ tato pasáž, je naplněna prorockým významem. Zde vidíme čtyři děsivé jezdce apokalypsy. První je muž na bílém koni, rychle následovaný jezdci na ryšavém, černém a šedém koni. Tito jezdci přinášejí kruté války, smrt, hlad, nemoci a mor, zničení životního prostředí a další absurdní hrůzy. Je to obraz globálního teroru, zkázy a krveprolití, které se má objevit v posledních dnech před slavným návratem Ježíše.

 

 

Příchod zachránce: Muž no bílém koni

Všimněte si, že první jezdec přijíždí na bílém koni. To naznačuje, že bude téměř všeobecně obdivován jako mírotvorce, zachránce, který‘ přichází, aby zachránil lidstvo od prudkých krizí a neřešitelných problémů, před kterými stojíme. Jistě, naše planeta je dnes obléhána ze všech stran. Máme etnické spory a náboženské čistky v Bosně; pouliční gangy a násilí v mnoha městech; všude hojně rozšířený kokain, heroin a další ilegální drogy; a šíření smrtelné epidemie AIDS. Také jsou to sporadické teroristické aktivity v Izraeli a Libanonu a arogantní držení a brutální utlačování upoutaných republik v Rusku. Zatímco mnoho částí Afriky je ovládáno anarchii, kmenovou nenávistí a hladověním.

Japonská burza a reálné hodnoty jmění se zhroutily. Hospodářský pokles v Evropě hrozí, že se změní na tragickou depresi. Na obzoru je finanční chaos. V USA se lidé obávají deficitu federálního rozpočtu, který‘ se nejasně rýsuje jako zlovolný strašák, jenž uchopí průměrného Američana za hrdlo a hodí jej do moře dluhů ( 14).

Většina z těchto krizí je vytvářena ničemnými vládami, zvláště v Americe. Hlavní podíl na tom mají FBI, NSA, CIA, BATF a mnoho dalších agentur, které tajně financují a sponzorují domácí terorismus, komunistické buňky, neonacisty a skupiny typu KKK.

Zvláště domácí terorismus je vládou vytvořené strašidlo, od něhož se očekává, že zažene vyděšené masy do čekající náruče Velkého Bratra. V minulosti jsem o tom přinesl dostatek důkazů – například v mých videích „Fašistický teror se plíží Amerikou“ a „Krvavé skvrny na rukou vlády Velkého Bratra“ – že policie Spojených států, gestapácký establishment, pod dohledem NSA, řídí doslova všechny teroristické skupiny světa. Bombový útok ve World Trade Center v New York City, masakr v Oklahoma City a mnoho dalších bylo plánováno a provedeno vládními přisluhovači (15).

Výsledek byl předvídatelný: médii vyrobený pokřik z Kongresu a Bílého domu, aby byly přijaty „protiteroristické zákony“. Tento proces, píše_ Bob Trefz v Cherith Chronicle, se nazývá „nastavení oprátky“. Vysvětluje, jak to funguje:

Způsob, jak tato oprátka pracuje, je následující: Návrh antiteroristického zákona poskytne prostředky-proti těm, kteří se hodí do kategorie teroristů (nebo odpůrců tyranské vlády) a umožní jejich uvěznění nebo deportaci těch, kteří dostanou nálepku jako „cizinci“. Biometrická Národní ID karta rozpozná otisky prstů, obraz sítnice a/nebo kód DNA každého občana národa.

To poskytuje možnost rozpoznání a sledování všech osob, které budou přinuceny nosit Znamení Šelmy. Od těch, kteří se podrobí biometrické identifikaci, může být požadováno, aby o sobě při procesu kvalifikace jako „občané“ podali všechny druhy informací. Ti, kdo se odmítnou podrobit, mohou být okamžitě označeni za „cizince“, ne-občany, odpadlíky a stát se předmětem zadržení nebo deportace. Těm, kteří znají dějiny středověku a španělské inkvizice a moderní dějiny 20. století a vyšetřovací metody Gestapa a Hitlerovu cestu k moči, připadají dnešní paralely s upevňováním moci policie v Třetí říši nápadné a zlověstné. Osobní cesty Židů do koncentračních táborů a táborů smrti začínaly registrací. Nyní se to velice jasně rýsuje na obzoru v Americe. – .

Žijeme v době analogické s dny útoků Hitlerových ostrých hochů na disidenty napříč celým národem, kdy jsou u nevinných lidí prováděny razie a domovní prohlídky a často je jim zabavováno a kradeno jejich vlastnictví. Žijeme v době analogického uchopení moci exekutivou, zatímco se upevňují pozice národních policejních sil (16).

S vládou, která úmyslně vytváří chaos a utahuje smyčku, a za takových tvrdých a nepřátelských okolností, jimž v současné době musíme čelit, muži a ženy všude na světě volají po vůdci, hrdinovi, státníkovi, který by dal věci do pořádku – muži na bílém koni. A mnoho lidí, inspirovaných tiskem, řízeným Ilumináty, požaduje, aby byl u kormidla globální organizace.

Zjevení nám říká, že muž na bílém koni má luk: má vojenské prostředky, aby mohl zajistit mír. Také vidíme, že má korunu. Takže musí mít politickou moc, aby mohl splnit svoji globální roli dobyvatele.

Byly učiněny konečné kroky v této prorocké hádance pro jezdce na bílém koni, aby mohl předstoupit a zaujmout své osudné místo, jako nejšpatnější muž v análech lidských dějin. Lidé na planetě Zemi již byli vymýváním mozků a ohlupováním uvedeni do patřičného stavu. Jsou již připraveni. Čas již nadešel.

 

 

Plán Organizace spojených národů

Organizace spojených národů se stává středem jeviště dramatických událostí, které se nyní rozvíjejí. Její generální tajemník, Egypťan Boutros Boutros-Ghali, požadoval, aby OSN dostala svou vlastní Světovou armádu. Globální mír, říká Boutros-Ghali, může přijít jedině z ústí pušky a z ohnivého ústí letecké střely.

V kancelářích OSN se ozývají telefonáty z celého světa, úpěnlivě prosící, aby OSN použila svoji vojenskou moc a palebnou sílu k potlačení místních vzpour, povstání a násilností. Somálsko musí být nakrmeno, Irák zkrocen, Angola zpacifikována, etnické čistky v Bosně zastaveny a Jižní Afrika vyléčena z rasové nesnášenlivosti.

Někteří navrhují, aby OSN vystala své modré barety do Los Angeles, Chicaga, Houstonu a dalších měst v USA v případě rasových nebo jiných výtržností. Tvrdí přitom, že místním policejním složkám nelze věřit.

V Rio de Janeiru aktivisté ochránců životního prostředí na summitu o Zemi požadovali, aby bohaté národy vybraly miliardy na daních od svých občanů. Peníze by šly do truhtic OSN a byly by darovány národům Třetího Světa, jejichž životní prostředí je údajně znečištěno Spojenými státy a dalšími Západními národy. OSN by rovněž dostala moc udržovat pořádek ve světě, bez ohledu na hranice jednotlivých států by trestala znečišťovatele životního prostředí a vybírala pokuty od „viníků“, globálních občanů. Ano, síly OSN se musí stát policajty, chránícími životní prostředí planety Země.

 

 

Světová armádo OSN je již na dohled

Pokřik, aby Organizace spojených národů měla svoji vlastní, stálou Světovou armádu dosahuje rozměrů epidemie. Nejdříve generální tajemník OSN Boutros-Ghali uveřejnil ve Foreígn Affairs, propagandistickém časopise Rady pro zahraniční vztahy (CFR), plán na zřízení sil OSN. Potom jej podpořil George Bush tím, že poslal americké vojáky do Somálska pod patronací OSN. _

Nikdo jiný než sám velký řečník, bývalý prezident, nyní churavějící, Ronald Reagan, nedostal nařízeno od tajného bratrstva Iluminátů dělat propagandistické proslovy ve prospěch Světové armády OSN. Svou kampaň začal 4. prosince 1993 na Oxfordské univerzitě v Anglii. Bill Clinton se rovněž nechal získat pro podporu pravidelné armády OSN. Mezitím Michail Gorbačov, loutka Nového světového řádu, pokračoval v podpoře linie OSN při svém každém vystoupení na veřejnosti.

Pokud Tajné bratrstvo své úsilí nezastaví, potom již brzy armáda OSN dostane úplnou vojenskou kontrolní a vynucovací moc nad celou naší planetou. Elita plánuje udělat z kdysi hrdé armády, letectva, námořnictva a pobřežní stráže pouhé pobočky a atašé nové, globální sítě na udržování mírů. Celý tento mocný arzenál přejde plně pod velení vůdců Tajného bratrstva a Ústava Spojených států se stane pouhým cárem papíru.

 

 

Jedině OSN to může udělat

Problémy světa se zdají být nepřekonatelné. Jedině Jednosvětová vláda a dokonce sjednocené nové náboženství to může zajistit, říkají „odborníci“. Jedině neporazitelná moc Organizace spojených národů to může udělat. A tak ve Fuitonu, Missouri, v roce 1992 bývalý ruský prezident Michail Gorbačov navrhl ustavení globální vlády. Ostatní světoví vůdci se k této myšlence okamžitě připojili.

V roce 1996 na Světovém fóru v San Franciscu, pořádaném z iniciativy Michaila Gorbačova, se ozývalo podobné volání po světové vládě a sjednocení všech náboženství světa.

Je významné, že jedním z mužů, kteří navštívili Gorbačovovo fórum, byl miliardář Bill Gates, zakladatel Microsoftu, softwarové firmy, která poskytne internetovou kapacitu pro LUCID.

 

 

Potřebujeme Velkého vůdce: Antikrista

Přirozeně tato povýšená, mocnější OSN, která bude strukturovaná jako Jednosvětová vláda, bude potřebovat vůdce, velkého vůdce, muže neobyčejně kvalifikovaného pro roli hlavy globální armády, planetární IRS, mezinárodních policejních sil na ochranu životního prostředí a zpravodajské služby Organizace spojených národů, podobné hanebné americké CIA a nechvalně známé KGB v Sovětském svazu. Měl by to být člověk autoritativní, přesto ochotný požádat o radu a dbát mínění Rady moudrých.

Věřte mi, že elitáři na nejvyšším stupni hierarchie Iluminátů mají svého muže, pro pozici všemocného světového führera, již vybraného. Není toto důvod, proč si jejích vlastní agentura, Rada pro zahraniční vztahy (CFR), vybrala své podivné, ale výmluvné, logo: jezdce na bílém koni?

Logo CFR, jak je vyobrazeno na jejich čtvrtletníku Foreign Affairs, zobrazuje silného, prudkého, nahého muže, jedoucího na nádherném bílém oři. Jezdec má útočně zvednutou pravici na znamení triumfu a vítězství. Ale podívejte se na záhadné gesto jeho ruky. Symbolizují mužovy prsty okultní znamení rohatého ďábla, el diablo, nebo je to pouhé zdání ?

Před čtvrtstoletím evropský vůdce Henri Spaak, později Generální tajemník NATO, jednou v momentě zoufalství a frustrace vyhrknul, „jsme již unaveni pomalým řešením našich problémů. Dejte nám muže ať je to ďábel nebo bůh – a my půjdeme za ním.“

Nyní, v těchto osudných posledních měsících před příchodem třetího milénia, kdy se blížíme k roku 2000, se přání pana Spaaka stane skutečností. Jezdec na bílém koni právě přijíždí. Povede posílenou a bdělou Světovou armádu a bude předsedat Organizaci spojených národů, která svým vševidoucím okem bude vrhat pronikavé pohledy do všech koutů světa. _

Americká Ústava, náš více než dvě stě let starý standard, je tiše odsunována stranou. Protesty amerických vlastenců je pohrdáno. Jednosvětová vláda, pro niž Ilumináti pracují, je nyní v dohledu. Velký plán Svobodných zednářů a jejich Bilderberské skupiny je korunován úspěchem.

Ale pozorně poslouchej: Slyšíš to, ozvěnu toho hrozného hlasu, který‘ přicházel k apoštolu Janovi na ostrově Patmos před tak dávnými lety? Hlasu, který tenkrát odhalil velké tajemství: „I pohleděl jsem, a aj, kůň plavý, a toho, kterýž seděl na něm, jméno bylo smrt a peklo šlo za ním.“ (Zjevení 6)

 

 

Jediný prostředek záchrany

Kdo může uniknout Znamení a Šelmě Nového věku ? Odpověď je odhalena v Písmu: Jenom ti, jejichž duše jsou naplněny Duchem Svatým Živého Boha.

To je ta zpráva, kterou Ježíš Kristus, náš Spasitel, sděluje ztracenému světu, oklamanému učením New Age, velkou lží iluminátů. Bůh si přeje, aby nikdo nezahynul. Tak nás miluje, že nám da1 svého jediného syna, aby zaplatil za naše hříchy. Ale nikdo z těch, kteří odmítají jeho lásku a bouří se proti Jeho Slovu, neunikne Šelmě a jejímu Znamení.

Prosím, jděte na vedlejší cesty i na hlavní silnice a přesvědčujte každého, koho potkáte, aby se obrátil k Ježíši, než bude pozdě. Šelma se již blíží k naplnění svého osudu. Jako ztracené ovce budou miliony lidí následovat falešného mesiáše Nového věku směrem ke své zhoubě. Přesto Ježíšova závažná slova dosud znějí z hlubin staletí:

Amen, Amen pravím vám: Kdož slovo mé slyší, a věří tomu, kterýž mě poslal, má život věčný, a na soud nepřijde, ale přešel jest ze smrti do života. (Jan 5:24)

 

Pokračování

/ Ilumináti / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz