Přední politici uctívači egyptského slunečního Boha…

Přední politici uctívači egyptského slunečního Boha…

Přední politici uctívači egyptského slunečního Boha – aneb skutečná Matrix

“ Jedinec je tvárou v tvár sprisahaniu obludných rozmerov, tak ochromený, že v jeho existenciu nemôže ani uveriť “ –J. Edgar Hoover

David Icke, v jistých kruzích velmi známý reportér, ve svém DVD filmu podrobně popisuje spiknutí skupinou zvanou Ilumináti – ti osvícení, ve smyslu jediných s přístupem ke skrytým okultním znalostem. Filozofií této mocenské struktury je pyramida a vysoké zaměření na symbolismus například při stavbě budov, projektování náměstí a ulic nebo Sochy svobody nesoucí všechny znaky symbolismu používaných v Egyptě pro uctívání bohyně Isis. Stejně tak vyzobrazení panny Marie nesou stejnou symboliku.

Nyní se možná čtenář pozastaví nad věrohodností těchto informací či jejich relevantnosti ke světové politice, ale existuje poněkud sofistikovaná dokumentace celé záležitosti s četnými referencemi vedoucích nás k otázce, zda přes velkou míru skepticismu v paranormálno – jak ty to někdo mohl nazvat – se přesto vysocí politici účastní – včetně prezidenta George Bushe – oblečení v kápích rituálních obřadů zahájených hrůzným křikem umírající ženy.

Jak je ovšem možné, že tato záležitost nebyla investigativní jak jistě velmi svobodnými masovými médii vytáhnuta před některými volbami? Masmédia tomuto sice jistou pozornost věnovala, ale vesměs pouze stejnou otázkou jak pro Bushe tak pro Kerryho, co znamená jejich členství v této sektě pro Ameriku, na čež oba žertovným tónem odpověli, že o tom nemohou hovořit, protože to je tajemství? Moderátor talk show se spolu s ním zasmál a na přetřes šlo jiné téma, ale my možná nemáme takový luxus ignorovat něco potenciálně velmi podezřelého co do možnosti korupce a konfliktu zájmů. To je to minimální, co by mělo odpovědné lidi zajímat při vyšetřování státní korupce. Přesto se odvážím tvrdit, že mnoho lidí nemá vůbec ponětí o členství prezidentů v nějakých obsurních sektách.

Každý si pokládáme otázku, jak by se něco takového mohlo utajit. Musí za tím stát něco jednoduchého, protože něco tak komplexního by se přece muselo rozpadnout a prozradit. Zde hraje ústřední roli pyramidální struktura moci, kterou můžeme najít i u každé korporace. Myšlenkou je zde Vše-Vidící-Oko – vrchol pyramidy zobrazovaný odděleně od zbytku pyramidy, což má symbolizovat okultní znalost. Slovo „okultní“ znamená skrytý – jde o skrytou lidem odepřenou znalost, aby mohli být zotročeni.

Co má být skrytou znalostí, touto skrytou informací? David Icke spolu s řadou odborníků na zednářské kulty či výzkumu údajné Atlantidy již dlouhá léta tvrdí, že jde o znalost o povaze reality jako takové. Znalost základní otázky „Kdo jsem Já?“. Ne vždy okultní musí znamenat nějakou dábělskou špatnost. Tato informace byla po potopě Atlantidy udržována v tajnosti skupinami, kterým se podařilo uniknout. Hlavním důvodem bylo, že většina zbytku světa žila převážně primitivním způsob zatímco Atlantida byla údajně země s tak pokročilou technikou, že ji dosud ani v našem moderním světě nikdo nespatřil. Tato informace byla mnoha skupinami tísíce let v lidech potlačována vytvořením náboženství, které namísto pochopení a realizace slov vizionářů často pouze využila víry pro masovou indoktrinaci. Lidé, kteří vedli Inkvizici nebyli tou skupinou lidí, co opravdu věřili tomu co hlásal Ježíš Kristus. Je to doba temna a my věříme, že je minulostí.

Realita je iluze, božská hra Líla, tanec máji, hologram jakkoliv je nazývána, vždy nacházíme v různých formách popis téhož. I vědci kvantové mechaniky byli nakonec šokováni, včetně a zejména těch čelních (J.R. Oppenheimer, Albert Einstein, Niels Bohr), že to co dnes objevujeme se sofistikovanými měřícimi přístroji v mikroskopickém světě subatomárních částic či ve vesmíru, už před tisíci lety věděli staří mystici a šamani. V češtině vyšel překlad knihy Tao Fyziky, který dokládá jak vážně je míněn následující citát.

Základní představy o lidském pochopení… ilustrované objevy v atomové fyzice nám nejsou zcela cizí, nejsou neslýchané nebo nové. Mají svou minulost dokonce i v naší kultuře a v buddhistickém a hinduistickém myšlení zaujímají důležité ústřední místo. To co tu nalézáme, je příkladem, podporou a dokonalením staré moudrosti

J.R. Oppenheimer – Science and common understanding, Oxford University Press, 1954

David Icke nám zde neposkytuje informaci zas až příliš novou – buddhismus, Zen, Tao, šamanismus či křesťanství usilují o probuzení tohoto pochopení v člověku, nicméně poskytuje šiřší pohled na celkové souvislosti, které není snadné vysvětlit několika málo větami. Přesto je možné tuto myšlenku vyslovit stručně – celý náš život není nic jiného než iluze, sen, zhmotněná myšlenka a to je i souvislost již před desítky let objevena v kvantové fyzice – ona záhadná spoluúčastnická role pozorovatele experimentu, přestože názory vědců zda ovlivňování hmoty myšlenkou uvažovat abstraktně či to opravdu brát doslovně.

Bohr se postavil a řekl, „Pane Pauli, my v pozadí zme všichni presvědčení, že vaše teórie je bláznivá. Ale to co nás oddeluje je jestli je vaše teorie bláznivá dostatečne!“

Asi nejvíce zarážejícím tvrzením Davida Icka je že náš svět je vězením řízený bytostmi z vyšší dimenze skrze posednutí. Úžásný námět na béčkové sci-fi! Jen uvažte: plazí druh humanoidů ve formě ještěrů či okřídlených draků ovládající lidstvo pomocí strachu. To je ovšem opravdu dnes velmi viditelné ve množství strachu vzbuzujících zpráv nejčerstvěji panikou kolem ptačí chripky. Stejný strach ale panuje v mnohem fundamentálnějších přirozených tématech jakým je smrt a sex. Jak může tato společnost fungovat, když jsou tyto základní témata tabu? Původní křesťanství skutečně učilo reinkarnaci než byla z učení vyjmuta a prohlášena za rouhání. Pokud ovšem věříme, že smrtí vše končí, jsou v nás spíše aktivovány instinktivní snahy o přežití, které jsou založeny plně na fyzickém světě. Člověka žijícím v Matrixu dnešní doby zajímají touhy po prospěritě a kariéře slibující naplnění každému bytostné touhy po štěstí. Je možné s klidným svědomím říci, že masmédia úspěšně naplňují roli poskytovatelů snů o štěstí, která je údajně lemována nejdražšími auty, velkolepými vilami a balíky peněz na splnění všech možných snů bez nutnosti se omezovat – údajnou svobodu. Ale co movití lidé často cítí je krátkodobý efekt určité hladiny finančního úspěchu – vše časem omrzí a vzniká chuť po ještě větším, o kterém věří, že už bude ta finalní meta štěstí, ale jak říká David Icke, nic z toho není skutečné a touha po majetku a moci je jen honba za vlastním ocasem – ve východních naukách popisovaného jako podlehnutí iiluzím Máji – kosmické hry.

Pro paralelu k lekci z atomové fyziky… (se musíme obrátit) k tomu druhu epistemologických otázek, s kterými byli konfrontováni už myslitelé jako Buddha a Lao-c“, když se pokoušeli zharmonizovat naše postavení jako diváka a herce ve velkém dramatu existence.
Niels Bohr – Atomic Physics and Human Knowledge, 1958

Podle D. Icka si Ilumináti snovou povahu reality uvědomují a využívají tuto znalost v bitě o mysl – producenta jednotlivých realit, kterého máme každý v hlavě. O tomto se velmi obšírně rozepisují texty o technikách vymývání mozku pomocí subliminálních zpráv nebo užitím jiných více čí méně známých metod. Ale hlavní myšlenkou, která má být utajena je, že Bůh je v každém z nás v plném slova smyslu. Tajemství, že každý jsme potenciálním vesmírným vědomím utvářející si vlastní unikátní realitu propojenou s kolektivním koncensem reality implantovaným od Iluminátů už od církevního účení o trestajícím Bohu a hřešícím člověku v jeho moci. V tomto názoru je křesťanství rozděleno a řada křesťanů či členů Hare Krisna nerada slyší o srovnávání člověka s Bohem.

Pokud si vytváříme vlastní realitu, pak nás toto téma odkazuje zpět na nás samotné, protože i já píšící tento text jsem pak další součástí iluze. Lidé si mohou sdělovat informace jen slovy, o kterých mají oboustrannou zkušenost.

Významný vědecký příspěvek k teoretické fyzice, který po válce přišel z Japonska, může být odrazem určitého vztahu mezi filosofickými idejemi tradice Dálného východu a filosofickým základem kvantové teorie.

Werner Heisenberg, 1963

Bylo to, jako bychom ztratili pevnou půdu pod nohama, kolem nebylo nikde vidět nic pevného, na čem by se dalo stavět.

 

Albert Einstein ve své autobiografii jako poznámka týkající se vývoje kvantové fyziky

 

 

Převzato:  http://gorg.php5.cz/

/ Ilumináti / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz