Jak se rozhodneš ty? – kap.8.

Jak se rozhodneš ty? – kap.8.

KAPITOLA 8.

Celosvětový projekt Iluminátů

Existuje globální spiknutí, jehož cílem je, aby každý muž, žena a dítě dostalo osobní číslo a inteligentní identifikační kartu s integrovaným mikročipem? Jistě si vzpomínáte, že jsem v předešlých kapitolách předložil nepopiratelné důkazy o tom, že sít LUCID, tak jak je navržena, umožní vytvořit celosvětový policejní stát. Nikomu nebude dovoleno uniknout jejím high tech poutům.

Většina lidí je žalostně a tragicky nevědomá, pokud jde o světové spiknutí elity a skrytý plán několika lidí, kteří vládnou na nejvyšším stupni této elity – jimž říkám Ilumináti. Ale bývalý profesor Carol( Quigley z Georgetownské univerzity nevědomý nebyl. Věděl o tomto rozsáhlém spiknutí za účelem spoutání lidí celého světa, protože měl přístup k nejtajnějším záznamům. Quigley byl politickým učitelem prezidenta Billa Clintona a sám Clinton se v roce 1992 o tom zmínil během Své nominační řeči na prezidenta USA v Madison Square Garden, New York City. Ve své knize Tragedy and Hópe (Tragédie a naděje) Quigley odhalil, že cílem této monstrózní konspirace několika jednotlivců „není nic menšího, než vytvoření Světového systému finanční kontroly v soukromých rukou, který by umožnil ovládnout politický systém každé země a ekonomiky světa jako celku.“

Caroll Quigley se bohužel ztotožňoval s cíli Iluminátů a jejich plán schvaloval. Později Arnold Toynbée, slavný britský socialistický historik, zabývající se světovými dějinami, rovněž toto spiknutí viděl jako zvěstování dobra. Pro vývoj civilizace, prohlašoval, „musí být všechny nezávislé národy zbaveny své suverenity a podřízeny svrchovanosti globální vlády.“ (2)

 

 

Cílem je globální vláda

Dokončení projektu LUCID rychle přesune Ameriku a národy celého světa pod křídla jednosvětové vlády, což bylo vytouženým cílem světových federalistů; jako je Quigaey a Toynbee. Rovněž to vyplňuje- vizi George Orwella o děsivé budoucnosti, jak ji vykreslil ve svém románu 1984. Jak řekl nedávno Francouz Jean-Marie Le Pen, předseda francouzské antiglobalistické strany Národní fronta, ve svém interview, skutečné nebezpečí nepřichází od teroristů a etnicky nesnášenlivých skupin, ale od globalistů a internacionalistů, snažících se vytvořit celosvětový systém kontroly lidí:

Je zřejmé, že nebezpečí komunistické nadvlády nad celým světem bylo nahrazeno nebezpečím globalistické a obchodní nadvlády. Tato ideologie směřuje ke světové vládě úzké finanční oligarchie, podporované Organizací spojených národů a různými mezinárodními podpůrnými agenturami. Stoupenci této nové světové nadvlády považují národy světa za své úhlavní nepřátele. Jakmile jí bude dosaženo, potom přijde vláda „Velkého Bratra“, popsaná v Orwellově románu 1984…

Pan Le Pen vyslovuje varování a doporučení, na něž bychom všichni měli brát ohled:

Nenecháme se v tom mýlit: Jsme svědky skutečného spiknutí za účelem vytvoření celosvětové moci, která lidi zbaví jejich národní nezávislosti. Věřím, že národ je dosud nejlepším politickým rámcem pro zajištění obrany, nezávislosti, bezpečnosti, identity, svobody a prosperity lidí (3).

Síť LUCID bude protínat národní hranice. Bude povinně vyžadovat Univerzální biometrickou kartu – a nakonec implantovaný biočip – pro občany Francie, USA, Británie, Německa, Číny, Brazílie – čili pro občany všech států na zemi. Se svojí pamětí o kapacitě 2000 stran, se svou schopností uchovávat všechny soukromé informace a transakce a propojením s globální počítačovou sítí, bude univerzální I.D. karta nevyhnutelně znamenat destrukci odvěkého systému národních států na zemi. Boží Slovo říká, že Bůh bude „soudit národy“. Ale Ilumináti Bohu vzdorují, a tak bude Babylonská věž znovu postavena.

To je ve skutečnosti skrytým záměrem globálních spiklenců. Randal! Baer, bývalý významný vůdce a autor New Age, ktery‘ se stal znovuzrozeným křesťanem a začal odhalovat toto masivní, elitářské spiknutí za účelem světové nadvlády, se o tom zmiňuje ve své knize Inside the New Age Nightmare:

Tento program není nic menšího než úplné vyvrácení samých základů nejen Ameriky, ale celého světa. Takový plán volá po totální restrukturalizaci planetární civilizace do osvícené Jednosvětové federace, v níž národní hranice a státní svrchovanost jsou druhotné a „planetární občanství“ v „globální vesnici“ je příkazem dne. Toto spiknutí nabízí světu, ktery‘ zoufale potřebuje řešení vážných globálních problémů jako je zajištění světového míru; ekologie, odstranění hladu a podobně, své Velké řešení. Zde leží Antikristův poslední svod, který nabízí světu (4).

 

 

Starověké kořeny spiknutí

Ale jak může celosvětové spiknutí, takových nesmírných rozměrů, dosáhnout tak velkého úspěchu za tak krátkou dobu? Kromě toho počítačová revoluce trvá pouhých několik desetiletí. Odpověď je, že toto spiknutí má své kořeny ve starověkém okultismu. Spiklenci se již mnoho století snaží nastolit Jednosvětovou vládu, ale ve svém úsilí o završení jejich hrozného plánu nebyli dosud úspěšní.

Nyní však byl nalezen chybějící díl – ingredience, která bude konečně korunovat jejich úsilí úspěchem Počítač, přesněji – globální síť počítačů, je tímto mocným, dosud chybějícím dílem S počítačovou sítí a jejími připojenými senzory získají schopnost nastolit totální kontrolu a zotročení světové populace.

Jen málo lidí rozpoznává, že lidstvo je již po celá staletí vedeno k okultnímu osudu pomocí něčeho, co zednářský učenec 33 stupně Manly P.Hall popsal jako Univerzální pohyb. Ve své knize The Secret Destiny of America (Tajný osud Ameriky) Hall upozorňuje na existenci Iluminátů – „osvícených lidských bytostí, sdružených v Řádu hledání (Order of the Quest).“ Tyto vysoce uvědomělé, osvícené bytosti, říká Hall, směrují svět stále hlouběji ke globalizaci a centralizované moci. Přesto, podotýká, „velké masy lidí žijí, aniž by měli potuchy o tom, že jsou součástí Univerzálního pohybu.“ (5)

Univerzální pohyb? Je jeho součástí Projekt LUCID? Budou lidé všude na světě shromážděni do temného a opuštěného, konsolidovaného koncentračního tábora kybernetického světa ? Budou muži, ženy a děti nahnáni – prostřednictvím Univerzálního pohybu – do zamčených křemíkových klecí a sledováni pomocí biologických senzorů a computerizovaných stráží ?

Může být tento pokus, strčit nás do křemíkových klecí pomocí mechanismu Univerzálního pohybu potvrzen a dokázán? Existují o tom dokumenty a důkazy ?

Odpověď zní ano? Je snadné demonstrovat, že vlády celého světa jsou simultánně a s velkým nasazením zapojeny do zahnání lidstva do kotle LUCID. Vezměme si například požadavek na povinné zavedení biometrických identifikačních karet. Od roku 1993 tucty vlád, ve vzácné shodě, iniciovaly národní legislativní a byrokratické programy, aby mohly své I.D. karty nacpat svému obyvatelstvu do krku: Holandsko: Byl vydán nový zákon, vyžadující, aby občané nosili identifikační karty neustále u sebe. Karta obsahuje číslo pojistky, jméno, adresu a národnost. Osoby, které se nemohou prokázat identifikačním průkazem, jsou zadrženy a uvězněny (6).

Singapore: V roce 1994 byl dokončen povinný program, aby byli registrováni všichni občané a byly jim vydány high tech, laserem tištěné I.D. karty. Podle australského Sunday Magazine, ktery‘ vychází v Sydney „Nová identifikace osob umožní vládě udržovat o svých občanech elektronický přehled.“ V tomto časopise se praví, že „Smart karta, velikosti kreditní karty, obsahuje fotografii, otisk palce, osobní detaily a strojově čitelný čárový kód, ktery‘ zahrnuje osobní číslo držitele a osobní údaje pro úřední kontrolu.“ (7) Japonsko: V novinách Japan Times z roku 1996 čteme: „Ačkoli ve Spojených státech panuje zuřivý odpor proti vydávání identifikačních čísel vládou, v Japonsku je podobný plán, prováděný japonskou vládou, uskutečňován úspěšně. Bude předložen návrh zákona, ktery‘ by měl být schválen v roce 1997 aby v roce 1999 měl každý občan identifikační číslo. Číslo bude použito k identifikaci za účelem odvodů daní, voleb, pasové kontroly a mnoha dalších funkcí.“ (8)

Kanada: V London free Press, Ottawa se píše: „Ne každý je nadšen nápadem premiéra Mike Harrise zavést národní identifikační karty… Nový konzervativní premiér řekl, že Ontario by mohlo mít karty s otisk prstů, které by byly použity pro zdravotní péči, řidičské oprávnění a sociální zabezpečení. Navrhl, ať Ottawa použila stejného čísla pro podpory v nezaměstnanosti a další sociální dávky.“

Kanada se rychle stává high tech policejním státem a ve svých globalistických podnicích drží krok se svým jižním sousedem, USA. V časopise Biometrics Today bylo oznámeno, že Kanada a Spojené státy spolupracují na zavedení systému karet s optickou pamětí s identifikací pomocí otisků prstů a rozpoznáváním hlasu. Nakonec všichni lidé, cestující přes hranici mezi USA a Kanadou, budou muset mít identifikační kartu (10).

Austrálie: Podle listu Sydney Morning Herald budou I.D. karty povinné pro všechny Australany: Mezitím australské politické kruhy překypují stále důmyslnějšími a propracovanějšími plány na elektronickou kontrolu mas (11). V australských novinách Melbourne Age otiskli nedávno tuto zprávu:_“Australané možná již brzy budou nosit náramky, které budou obsahovat jejich elektronický podpis, věk, údaje o bankovním účtu a další údaje potřebné k provádění elektronických obchodů… Steve Orlovski, zvláštní poradce na Ministerstvu spravedlnosti, vidí myšlenku náramků pouze jako vhodnější náhradu smart karet, které se v současné době vyvíjejí… Říká, že na kartě můžete mít číslo pojistky, číslo zdravotní karty, číslo bankovního účtu a další informace.“ (12)

Pokud bude elektronický náramek zaveden, stane se jednoduchým předchůdcem konečného řešení: biočipu implantovaného bud na zápěstí pravé ruky, nebo na čele?

Thajsko: Všichni občané v minulých letech obdrželi I.D. karty. Informace na kartách jsou napojeny na Kontrolní datovou počítačovou síť, se spojením na oddělení daní a orgány policie. Časopis Time si všímá aspektu Velkého Bratra u thajských identifikačních karet:

Jako nově příchozí do světa počítačů, thajská vláda byla překvapena a polichocena minulé léto, kdy získala ocenění od Smithsonova institutu a časopisu Computerworld a stala se tak „hrdinou informačního věku“… Technokraté mohou obdivovat systémy, jako je ten bangkokský, který do roku 2006 bude mít uložena aktuální data na 65 milionů Thajců v jedné, integrované počítačové síti. Ale zastánci lidských práv jsou zděšeni.

Simon Davies, australský odborník na podobnou technologii a člen pozorovací skupiny Privacy International, říká, že bangkokský program, který vyhrál výše zmíněnou cenu je potenciálně „jedním z nejrepresivnějších dozorných systému, které svět vůbec viděl.“

Thajský databázový systém o populaci – největší svého druhu – se stal symbolem alarmujícího trendu… Některé největší počítačové firmy začaly prodávat vládám zemí Třetího světa systémy, které mnohem více útočí na soukromí občanů než je to možné u nich doma. V některých případech, ačkoli nemusí být nutně thajské, jsou vládám prodávány počítače, které mají obrovský potenciál ke zneužití…

Nové thajské I.D. karty jsou podporovány počítačovým systémem za 50 milionů dolarů, který může umožnit vládě Velkého Bratra vytvořit sbírku dokumentů, která jí řekne vše, co potřebuje o komkoli vědět.“ ( 13)

V článku je dále uvedeno, že tato americká technologie je nyní zaváděna v Jižní Africe a Izraeli pro kontrolu osob, které vláda podezřívá, že by mohli působit problémy.

Time také říká, že „Guatemala; kde čety smrti byly spojovány se stovkami poprav bez soudů a zmizení, na začátku 80. let nakoupila počítačový dozorný software z Izraele.“ (14)

V časopise se dále praví, že high tech korporace se snaží o co největší zisk. „Očekává se, že Taiwan podepíše kontrakt v hodnotě 270 milionů dolarů na svůj vlastní informační systém o občanech. Mezi nabízejícími firmami je Unisys, Digital Equipment Corp., NEC a ICL.“ (15)

Rusko: Z časů Lenina =a Stalina má Rusko národní (nebo celosovětský) identifikační systém pro své zotročené občany. Ale nyní, s vynálezem počítačů a globálního Internetu, jsou kremelští šéfové policie a špiclů nadšeni. Denně úzce spolupracují se svými protějšky ve Spojených státech na integraci Ruska a jeho tak zvaných nezávislých sousedních republik do univerzálního systému.

FBI si otevřela kancelář v Moskvě a nyní tam přidělila své špičkové agenty. To je vůbec poprvé, co si FBI otevřela svou kancelář na území cizího státu. (Ředitel Louis Freeh evidentně zapomněl, že FBI je federální, nikoli globální policejní agentura.)

„Americká FBI laskavě vyhověla naší žádosti o pomoc,“ řekl Sergej Stěpašin, šéf ruské kontrarozvědky. FBI nyní cvičí ruské policisty na své Akademii FBI v Quanticu, Virginia. Mezitím CIA hostí ruské agenty KGB ve svém ústředním komplexu v Lanley, Virginia, zatímco ministerstvo obrany přivezlo desítky tisíc příslušníků speciálních jednotek do Spojených států na „antiteroristický“ výcvik. Ruští vojáci bylí vyfotografování ve Fort Drum, New York; Ft. Hood, Texas; Fort Polk, Louisiana a na dalších místech ( 16).

Na své návštěvě hlavního města Slovenska, které bylo součástí Východního bloku, si ředitel FBI Freeh chválil spolupráci mezí Východem a Západem při potírání zločinnosti. „Svět se stává menším a potřeba policie pracovat společně je čím dál důležitější,“ prohlásil Freeh. Freeh poukázal na přetrvávající problém „extrémistických skupin“, což je prý jeden z příkladů, kde je nutná mezinárodní spolupráce.“ (17)

Na desetidenní cestě po zemích Východní Evropy Freeha doprovázeli: šéf americké Protidrogové agentury (DEA = Drug Enforcement Agency), ředitel Tajné služby (Secret Service) a zástupce tajemníka finanční správy (18).

Velká Británie: V roce 1994 vláda premiéra Johna Majora, evidentně na příkaz Iluminátů, náhle zahájila celonárodní propagandistickou kampaň, jež měla přesvědčit britské obyvatelstvo přijmout computerizovanou sít identifikačních karet. V londýnském Daily Telegraphu se ministerský předseda snažil čtenářům vsugerovat myšlenku, že navrhovaný systém by mohl sehrát důležitou roli v „boji se zločinem“. Kromě toho Major tvrdil, že síť I.D. karet se bude těšit „podpoře široké veřejnosti.“ ( 19)

Krátce potom kabinet oficiálně oznámil, že Angličanům budou „smart I.D. karty vydány do roku 2000.“ Jak uvedly noviny The Guardian: „Kabinetu již byla ukázána první smart I.D. karta, kterou bude britská vláda vydávat občanům… karta může nahradit řidičský průkaz, cestovní pas, důchodovou knížku a zdravotní kartu každé osoby… a bude používat biometriku a hesla.“ (20)

Avšak růžové plány vlády na povinné zavedení systému identifikačních karet se zřejmě nesetkaly s „širokou podporou veřejnosti“, jak se ministerský předseda chlubil. Místo toho, podle The Daily Mail, Britové způsobili politikům na čele vrásky – „vzbouřili se,“ oznamovaly noviny. Z obav před reakcí veřejnosti, ministři vlády spěšně oznámili,že tento systém I.D. karet bude pouze „dobrovolný“, nikoli nuceny. (Ale -jakmile jednou vláda strčí nohu do dveří, kdo bude-věřit této pohádce o „dobrovolnosti“ systému I.D. karet?“ (21 )

Francie: Země, která v tomto století prodělala vojenskou invazi během dvou světových válek, je bohužel opět vystavena vnějším útokům. Tentokrát je to tichá invaze prohnaných organizátorů globální sítě LUCID. Podle Dr. Jean-Paula Creusata a Anthonyho Hafarise, konstruktérů sítě LUCID, byl vybrán francouzský

Interpol, mezivládní policejní agentura, aby „demonstroval uskutečnitelnost a praktičnost systému LUCID pro kriminální policii.“ (22)

Pokud někdo z čtenářů pochybuje o tom, že projekt LUCID je součástí konspiračního plánu a že je rozšířen na všech kontinentech, potom čtěte, co Creusat a Halaiis říkají o roli Interpolu při realizaci systému LUCID:

INTERPOL byl pod názvem Mezinárodní komise kriminální policie (ICPO), jako nevládní organizace, založen v září 1923 ve Vídni. Organizace byla rekonstituována a její ústředí byró roku 1946 přemístěno z Vídně do Paříže. Současné jméno, ICPO-INTERPOL, bylo přijato v roce 1977 po posledních úpravách pravidel jeho fungování ve švédském Stockholmu. V současné době INTERPOL jedná jako mezivládní organizace a její ústředí se nachází v Lyonu, ve Francii. Generálním tajemníkem je pan Raymond E. Kendall. Interpol hraje klíčovou úlohu jako ústřední velení pro společné úsilí národních institucí na prosazování zákona všech 174 členských zemích. Činnost interpolu je financována příspěvky členských států. Členské státy se zavázaly zajišťovat a podporovat nejširší možnou vzájemnou spolupráci mezi všemi policejními autoritami v mezích zákonů, existujících v 174 členských zemích a v duchu Všeobecné deklarace lidských práv (OSN). Úkolem dneška je zakládat a vyvíjet speciální projekty, které účinně přispějí k potlačování a prevencí mezinárodního zločinu. Jedná se o následující speciální projekty:

 

 

* zřízení strukturovaného a koordinovaného systému pro sběr a zpracování informací;

* použití tohoto systému pro výměnu informací mezi národními službami pro účely vedení vyšetřování a

* technické studie a návrhy, které by umožnily národním službám přizpůsobit jejich taktiky a strategie. (23)

 

 

Creusat a Halaris pokračují:

 

Interpol poskytuje hlavní komunikační spojení mezi členy policejní komunity dané země a s jejich protějšky v ostatních členských zemích. Účast USA v Interpolu začala v roce 1938 po jejím schválení americkým Kongresem a jmenováním hlavního státního zástupce jako oficiálního reprezentanta pro tuto organizaci. Během 2. světové války byla činnost Interpolu přerušena, obnovena byla v roce 1947. Hlavní státní zástupce v roce 1958 jmenoval tajemníka Státní pokladny jako reprezentanta USA v Interpolu a v rámci Státní pokladny byla založena Americká národní ústřední kancelář (USNCB = US National Central Bureau). Bylo dohodnuto, aby hlavní státní zástupce byl stálým zástupcem v Interpolu a tajemník Státní pokladny jej v jeho nepřítomnosti zastupoval.

USNBC funguje díky společnému úsilí federálních, státních a místních úřadů pro dodržování zákona. Programy a iniciativy, jako např. State Liaison Program (program styku se státem) a kanadský Interface Project, rozšiřují rozsah vyšetřovacích zdrojů zahrnutím mezinárodní komunity, a tvoří tedy nedílnou součást úsilí o vypořádání se s problémem mezinárodního zločinu. Pod programem styku se státem se zřídí úřad uvnitř jejich vlastní policejní komunity, která bude sloužit jako spojení s USNBC. Mezinárodní vedení; vyvinuté během vyšetřování zločinů, prováděných státními nebo místními jednotkami, může být provozováno prostřednictvím styčné kanceláře (Liaison Office) a žádosti o kriminální vyšetřování ze zahraničí jsou usměrňovány přes příslušnou styčnou kancelář nebo místní agenturu. Všech 50 států (Unie) nyní participuje na styčném programu, který je koordinován zástupcem od státní policie. USNBC má dvě pomocné kanceláře, které slouží pro efektivnější zjišťování potřeb amerických teritorií. Pomocné kanceláře jsou umístěny v San-Juan, Puerto Rico; a v Pago Pago, American Samoa (24).

 

 

Skrytá role Národní bezpečnostní agentury

Potom jsme objevili, že – podle organizátorů projektu LUCID – Paříž, Francie – sídlo globální policejní agentury známé jako Interpol, „hraje klíčovou roli Ústředního velení společného úsilí národních agentur pro dodržování zákona, jejich 174 oficiálních policejních orgánů členských států.“ (25)

Spojené státy, prostřednictvím ministerstva financí a spravedlnosti, koordinují svojí činnost s Interpolem při provozování svého poslání světového policajta.

Věřím však, že to je Národní bezpečnostní agentura (NSA), kdo financuje a diriguje celou tuto šarádu. Jsem přesvědčen, že Interpol je jednoduše organizačním nástrojem globalistů. To samé můžeme říci i o další nově zřízené super-zpravodajské agentuře, zvané Europol (26). Ale zatímco Interpol může sloužit dočasně jako „Ústřední velení“, potom Ilumináti předají velení legiím poskoků, rozmístěným po celém světě, přes jejich obří aparát, známý jako Národní bezpečnostní agentura, se sídlem ve Fort Meade, Maryland.

Spojené státy jsou ve skutečností jedným národem s technologickým know-how a bohatstvím, potřebným pro zřízení Antikristova aparátu, vševidoucího oka. Jsme zemí, která vynalezla elektrickou síť, počítač, mikročip, laser a Internet. Nyní na Seznamu přibude LUCID.

Spojené státy: Zatímco lidé všech národů na zemi jsou lákáni do sítě LUCID, jako, součásti „Univerzálního pohybu“, nadvláda USA je klíčovým momentem plánu Iluminátů na vybudování kontrolního systému, z něhož nebude úniku – sítě LUCID. To je také důvod, proč všichni, od senátorky Kay Bailey Hutchisonové (Texas) po senátorku Dianu Feinsteinovou (Kalifornie), vykřikují abychom pojali zákony na povinné zavedení národních ID. karet, propojených do globální počítačové sítě: Jinými slovy, manipulovaní politici na obou stranách spektra – Republikáni i Demokraté – intenzivně agitují pro systém LUCID.

V roce 1996 texaská senátorka Hutchisonová předložila Senátu návrh zákona č. 999 (což je obráceně 666!) pro povinné zavedení federálních I.D. karet. Její liberální protějšek, senátorka Feinsteinová řečnila

na Capitol Hill a dělala prohlášení pro tisk o rok dříve, v roce 1995, kdy volala po zavedení něčeho, co může být popsáno jedině jako Šelma 666, Univerzální systém kontroly lidí.

Ve vlivných politických novinách Washingtonu, D.C., byla Feinsteinová citována, jak naléhá, aby byly zavedeny I.D. karty s biometrickou identifikací, metodou snímání obrazu oční duhovky, „s databázovou podporou.“ (27)

Senátorka, která teprve před několika lety v roce 1992, bušila do politického komentátora Patricka Buchanana a dalších konzervativců za to že chtěli zarazit ilegální přistěhovalectví, v roce 1995 ; udělala náhle dramatický obrat. Vysvětlovala, že zoufale potřebujeme sít I.D. karet; jenom ona, vysvětlovala naléhavě, může „vyřešit krizi ilegálních přistěhovalců!“ Na otázku, „Nemohli bychom si tento návrh prostudovat později ?“ kategoricky odpověděla, „Ne, musíme to udělat nyní a rychle!“ a dodala: Neměli bychom jednoduše přijít hned s jednoduchým integrovaným systémem, který by vyžadoval, aby všichni občané obdrželi v rozumné době nové dokumenty a každý měl povinnost si tento dokument (I.D. kartu) nechat každý rok zaktualizovat…?“

V interview pro Roli Call to senátorka Feirsteinová řekla pěkně naplno. Byla však stručná: „Nová I,D. karta by byla vyrobena pokročilou, vysokou technologii s mikročipem, magnetickým čárovým, kódem, záznamem klasu, vzorem sítnice, digitálně kódovaným otiskem prstu a digitální fotografií.“ (29)

 

 

Horší než za Hitlera nebo Stalina…

V porovnání s návrhy Hutchisonové, Feinsteinové a mnoha dalších politiků establishmentu, byli Hitler a Stalin hodní strýčkové. Konec konců, Adolf Hitler musel neúnavně pracovat, aby pomocí staromódních

identifikačních metod – jako je tetování a dokumenty – zjistil a lokalizoval své židovské a křesťanské nepřátele. A Stalinovi komunističtí komisaři měli nevýhodu v tom, že své oběti sovětských gulagů museli hledat v nespolehlivých záznamech.

Když si představíme, jakou neobyčejnou mocí budou tyrani zítřka vládnout, jakmile bude systém LUCID pevně zaveden, musí nás jímat hrůza. Kdyby byli naživu, jak závistivě by Hitler a Stalin zírali na všechny ty technické zázraky, které mají k dispozici dnešní verze jejich neblaze proslulých hrdlořezů v černých holínkách !

Možná to nejlépe vystihl ředitel FBI Louis Freeh po svém jmenování do funkce v roce 1993. Když narážel na neuvěřitelně široké pole computerizovaných kontrolních a bojových zařízení, dostupných federální polici, Freeh kladl důraz na spolupráci a týmovou práci mezi jeho FBI a ostatními policejními orgány. Přitom cynicky poznamenal, „Půjčujme si své hračky navzájem.“

 

Pokračování

/ Ilumináti / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz