Illuminatti (Ilumináti)

Illuminatti (Ilumináti)

Illuminatti (Ilumináti)

IIuminace je filozofický termín používaný sv. Augustýnem a označující náhlé poznání a osvícení. První zmíňky se objevují už v 15. stol. u okultistů prohlašujících, že mají poznání z vyšších míst.

 

Organizace Iluminátů (Světlonošů) se stala silnou v Německu v druhé polovině 18. stol., kdy prof. Weishaupt propagoval teorii, že člověk je od přírody špatný a chová se dobře, jen když je k tomu donucen násilím a terorem. Vytvořil proto plán pro satanské hnutí (Lucifer = světlonoš), jehož členové měli úplatky, korupcí, vydíráním a hlavně lichvou rozvrátit dosud fungující světový pořádek a zbídačené a vyděšené lidstvo nahnat pod jednu světovládu vyvolených jestřábů, tj. konzumenty a otroky bez vlastní vůle. Ilumináti se s tímto záměrem infiltrovali do zednářských lóží, využili jejich bezvadně fungující tajné organizace a svůj program uskutečňují v celosvětovém měřítku až do dnes.

 

Organizace přijala do svých řad mnoho svobodných zednářů z různých stupňů.
Vzhledem k obrovskému množství informací souvisejících s tímto řádem jsem se rozhodl shrnout jejich činnost opravdu velmi stručně.

 

V jejích řadách byl např. Rotschild (prý i financoval francouzskou revoluci), Rockefeller, Goethe, Clinton a mnoho dalších významných osobností. Pozn.

Pro toho, kdo nic neví o Rockefellerovi, tak bych uvedl příklady jeho vlivu. V podstatě měl pod kontrolou téměř celý ropný trh v USA, strategické rezervy USA atd. To co si přál, tak uskutečnil a měl téměř neomezenou moc. K dosažení svých cílů používal korupci, vraždy atd.
V podstatě lze říci, že v USA tato organizace ovlivňuje „chod země“ a její politiku.
Ilumináti mají následující cíle:

 

1) založit jednu světovou vládu

2) ovládnout ekonomiku světa

3) způsobit války různými prostředky ve vybraných zemích, hladovění a choroby v zemích 3. světa. Smrt 3 mld. lidí do roku 2050, lidé jsou nazýváni neužitečnými jedlíky

4) oslabení morálky národů, demoralizace pracovníků v odborech masovou nezaměstnaností

5) způsobit úplná kolaps světové ekonomiky a úplný politický chaos

6) kontrolovat úplně zahraniční a domácí politiku USA

7) dát plnou podporu mnohonárodnostním organizacím jako OSN, mez. měnovému fondu, mezinár. soud ; místní instituce nechat méně účinné, tyto přesunout pod OSN
Vše má směřovat ke kontrole médií (TV, rádio), tisku, Holywoodu.

Ve středověku bojovala tato organizace proti Jezuitům. V roce 1785 byl řád zakázán a za příslušnost k řádu hrozila smrt.

 

Struktura řádu je následující. V čele stojí 5 členů, každému podléhá dalších 5 členů. Celkem tedy 30 lidí tvoří velkou radu.

 

Převzato:  http://things.magick.cz/

/ Ilumináti / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz