Jak se rozhodneš ty? – příl. 3.

Jak se rozhodneš ty? – příl. 3.

Příloha č.3

Co je L.U.C.I.D. ?

Následující článek byl poprvé otištěn v bulletinu dr. Anthonyho Suttona s názvem Phoenix Letter (pro informaci o předplatném si napište na adresu Phoenix Letter, Svite 216C, 1517 l4th St. West, Billings, MT 59102). Jsem dr. Suttonovi vděčný za jeho laskavé svolení s jeho přetištěním v této knize.

Žijeme pod vládou zákona a základním zákonem, který vládne ve Spojených státech, je Ústava, potvrzená Listinou práv.

Právo na soukromí a procesní právo jsou dobře zavedeny a téměř všeobecně přijímány. Říkáme „téměř“ proto, že existují znepokojivé známky, že několik -elementů ve Washingtonu, New Yorku a v akademickém světě se povyšuje nad Ústavu a má s naší budoucností jiné plány:

Předpokládáme, že všechna omezení, prováděná federální vládou, jsou kontrolována ústavními právníky, aby nedošlo k porušení Ústavy. Předpokládáme, že akademici a univerzity by nenavrhly omezení, která by byla v rozporu s Ústavou. Zřejmě naše předpoklady mohou být chybné.

Plánovači Velkého Bratra se vyznamenali totalitním plánem na lapení nás všech do centrálního počítačového sledovacího systému s předpokladem, že my všichni jsme potenciální zločinci a musíme být katalogizováni a sledováni.

Dostali jsme článek od dvou akademiků, kteří, ač by to měli znát; nikdy nečetli Ústavu. (Abychom bylí spravedliví, starší z autorů je úředník Organizace spojených národů a nemusí být občanem USA.) Ve velkém totalitním stylu navrhují nakládat se všemi lidmi jako se zločinci a vypracovali velkolepý plán, známý jako LUCID, popsaný jako „koncepční studie pro budoucí Univerzální informační a identifikační systém.“

LUCID navrhuje, aby Univerzální biometrická karta, kterou nyní vyvíjí Ministerstvo obrany, byla použita jako „bezpečnostní, jednotný, interaktivní a okamžitý sledovací systém.“

Můžete se zeptat: ke sledování koho ? Ne zločinců, ale „ke kontrole dodržování zákona“ a ke sledování tzv. „alias criminals“. To znamená potenciálně každého. (Blahopřejeme jim k jejich geniálnímu používání Angličtiny. Co to znamená „alias criminal“ ?)

Autoři jsou tak drzí, že na schématu, popisujícím systém LUCID, to nazývají „univerzální systém“ a říkají, že zahrnuje „individuální Univerzální biometrickou kartu.“ (Slovo LUCID je pozoruhodně blízké slovu LUCIS nebo Lucifer. Věříme, že to není Freudovské uklouznutí, které můžeme připsat na vrub autorů.)

Tuto studii Velkého Sratra napsali Jean-Paul Creusat, doktor medicíny, zaměstnaný Organizaci spojených národů, a profesor Anthony 5. Halaris z Iona College, New Rochelle, New York. (lona je univerzita „svobodných umění“, která je čtyři roky v soukromých rukou, jež byla založena v roce 1940, ale nemá institucionální vazbu na toto studium.)

LUCID je hardware, software a počítačový rámec určený pro práci s Univerzálními biometrickými kartami, které nyní vyvíjí Ministerstvo obrany. Systém přenáší zakódovaná data ze vzdálených senzorů (tj. implantátů a I.D. karet).

Karta bude mít schopnost pojmout více než 5 gigabytů osobních údajů s mnohojazyčnou schopnosti. Může být čtena pomocí pevné nebo mobilní jednotky. Stručně řečeno, všechna vaše data (rovnající se stovkám disket) mohou být kdykoli přečtena pomocí malé, přenosné jednotky bez ohledu na to, v jakém jsou jazyce. Použité identifikační techniky jsou již vyvinuty a, bez ohledu na to, co říkají její konstruktéři, neobyčejně prudce útočí na osobní svobody.

Součástí Univerzální biometrické karty bude genotyp DNA a lidský leukocytový antigen (získaný z proteinového materiálu). Systém iris scan (každá oční duhovka má jedinečnou, stabilní a podrobnou strukturu) bude použit pro osobní identifikaci. Oko nemůže být chirurgicky pozměněno bez poškození zraku. Iris kód může být analyzován během jedné desetiny sekundy, říkají konstruktéři.

Co však vám konstruktéři neřeknou (jako kdyby již toho nebylo dost), je to, že z každé oční duhovky je možné přečíst celou zdravotní historii člověka a jeho současný zdravotní stav.Iridologie je málo známý, avšak zajímavý lékařský obor. Byli jsme osobně ujištěni lékaři, kterým věříme, že tento systém funguje. Jaké jste prodělali nemoci a jak na tom po zdravotní stránce právě jste, to všechno je zaznamenáno v duhovce.

Vidíte, jakou cenu to může mít pro Velkého Bratra !

Nakonec, aby měli jistotu, že na vás mají všechno, na vaši Univerzální biometrickou kartu vám ještě zaznamenají i otisky prstů a chodidel.

Smart karta je přípravná verze Univerzální karty a již se používá. Některé státy ji používají místo potravinových lístků, jiné pro sociální programy:

Univerzální biometrická karta je hrubý vpád do soukromí, je protiústavní a je v současné době vyvíjena: POKUD OBČANÉ NEBUDOU PROTESTOVAT U SVYCH POSLANCU V KONGRESU, BUDOU ZAVEDENY.

Republikáni jsou v tomto ohledu horší než Demokraté. Zvýšili rozpočet na obranu, takže se nyní na tyto plány kontroly vydává víc, než v době Studené války na obranu před předpokládaným nepřítelem. Zdá se, že nyní jsou nepřítelem čís(o jedna občané, nikoli teroristé.

Uvědomte si, že během posledních deseti let nebyl ani jeden teroristický incident spolehlivě a úplně vyřešen. Zůstává otevřena možnost, že některé z nich by mohly být státem sponzorované incidenty, aby se vytvořilo v Kongresu ovzduší pro přijetí protiteroristických zákonů.

Ve Spojených státech se děje něco velmi špatného. Máme podezření, že se vracíme k vzdělávacímu systému pod kontrolou Národního sdružení a mentalitě (socialistické) Thomase Deweye. Tyto myšlenky na kontrolu neodrážejí americké hodnoty, tradici, filozofii – a určitě ne Ústavu. Tito plánovači jsou hegelovci. Věří, že stát je dozorce a jednotlivci se musí podrobit státu. (V Hegelovi je to vyjádřeno slovy, „hledej svou svobodu v poslušnosti státu.“)

Mělo by jim být ostře připomenuto, že v USA je moc státu delegována lidmi, tj. moc jde zdola nahoru. A politik, který na to zapomíná by měl odstoupit ze svého úřadu.

 

 

Phoenix Letter vznáší námitky proti projektu LUCID

Policie má právo a povinnost sledovat zločince, je to její funkce. Policie nemá právo sledovat nebo sbírat informace o občanech, kteří nespáchali žádný zločin, pokud neexistují důkazy, že mohli porušit zákon. To je zaručeno Čtvrtým dodatkem. My lidé jsme v Ústavě nedelegovali své právo na soukromí federální vládě.

To jistě činí policii život těžší, ale právě za to je placená, aby pronásledovala zločince a nepřekračovala zákon. Hájit se „budoucím terorismem“, jako důvodem pro porušování ústavních práv jednotlivce, je zcela nepřijatelné.

 

  1. V případě LUCID to je samoúčelná výmluva. Autoři systému LUCID, z nichž jeden je prezidentem společnosti Advanced Technologies Group, jsou finančně zainteresovaní na tomto počítačovém kontrolním systému Velkého Bratra. Zkrátka, vaše ztráta osobní svobody je jejich budoucí finanční zisk.
  2. Ministerstvo obrany (DOD) vyvíjí Univerzální biometrickou kartu s pamětí o velikosti 5 gigabajtů. Jestliže je navržena pro sledování civilistů nějakým širokým, neústavním způsobem, potom Kongres musí IHNED zrušit financování tohoto vývoje. DOD má své zákonné funkce. Kontrola populace mezi tyto funkce nepatří.
  3. Tento vývoj dosud nebyl vyšetřován Kongresem. Mělo by se tak stát a měl by být slyšet váš hlas.
  4. Naléhavějším úkolem pro ty, kteří chtějí katalogizovat a sledovat všechny občany, je opravit současné systémy. Systém, který vydávají za důvěryhodný, je naplněný nepravdivými informacemi. .(A VY JE NEMŮŽETE ODSTRANIT. Pokoušeli jsme se osobně, po dobu šesti měsíců, tyto nepravdivé informace odstranit, ale bez úspěchu. Jedna firma s dobrou pověstí – ne z těch největších – dovolila jistému podvodnému operátorovi proniknout do systému a zanést tam nepravdivé informace.)

 

 

Představte si systém LUCID. Vaši nepřátelé tam mohou zanést nepravdivé informace. Vláda tam může dát klamné informace. Systém LUCID může z občanů udělat cokoli, co operátoři budou chtít. Naneštěstí jsou-.dny, kdy jsme běžně mohli důvěřovat orgánům na prosazování zákona, již nenávratně pryč. Waco a Ruby Ridge nám říkají, že i ten nejlepší orgán na prosazování zákona může být převzat zločinci. Případ O.J. Simpsona nám ukázal, že policejní detektivové lžou. Zneužívání dítěte v Omaze nám říká, že Federální orgány na prosazování zákona půjdou ruku v ruce se zakrýváním a zločineckou činností.

Chcete, aby byl systém LUCID v rukou zločinců ?

V den, kdy Washington objasní zakrývání, vyšetří tucty špinavých epizod a nabude morální přístup k životu a práci, potom budeme ochotni se s podporovateli systému LUCID bavit o otázkách Ústavy. O čemž pochybujeme. V situaci, jaká dnes panuje, nemůžeme věřit Washingtonu s nástrojem, jako je LUCID o nic víc než tomu, že O.J. Simpson nebo detektiv Mark Furhman mluví pravdu.

 

 

 

 

O autorovi

 

 

Dobře známý autor národního bestselleru číslo jedna, Dark Secrets of the New Age, Texe Marrs napsal I 35 dalších knih pro takové významné nakladatele, jako_ jsou Simon & Schuster, John Wiley, Prentice

Hall/Arco, Stein & Day a Dow Jones-Irwin. Prodaly se již miliony výtisků jeho knih.

Texe Marrs byl pomocným profesorem letecko-kosmických studii, učil americkou obrannou politiku, systémy strategických zbraní a příbuzné obory na Texaské univerzitě v Austinu po dobu pěti let. Rovněž učil mezinárodní záležitosti, politickou vědu a psychologii na dvou dalších univerzitách. Promoval s vyznamenáním na univerzitě Park College v Kansas City, Missouri, vědeckou hodnost získal na státní univerzitě v Severní Karolíně.

Jako důstojník amerického letectva (nyní penzionovaný) velel jednotkám elektronické komunikace a inženýrství. Obdržel několik vojenských vyznamenání; včetně medaile za službu ve Vietnamu, sloužil v Německu, Itálii a na několika místech Asie.

Jako prezident Living Truth Publishers v Austinu, Texas, je Texe Marrs častým hostem rozhlasových a televizních „talk show“ po- celých USA a Kanadě. Jeho měsíčník Flashpoint je distribuován do celého světa a je také slyšet po celém světě v jeho mezinárodním krátkovlnném rozhlasovém programu World of Prophecy.

 

 

Náš informační bulletin

Texe Marrs nabízí zdarma informační bulletin o proroctví Bible a světových událostech, tajných společnostech, hnutí New Age, kultech a okultní výzvě křesťanství. Pokud o tento bulletin máte zájem, napište prosím na adresu:

Living Truth Mínistries

1708 Patterson Road

Austin, Texas 78733

Domovská WWW-stránka Texe Marrse: http://www.texemarrs.com/

 

 

 

 

 

 

Tajemství Apokalypsy

 

 

Ještě o čísle 666

 

(O tomto čísle čti v Bibli v knize Zjevení: 13,16-18)

Jako inženýru – konstruktérovi mikročipů ve velké skupině specialistů se mi podařilo zúčastnit se práce na jednom projektu v městě Phoenix ve státu Arizona. Současně na tomto projektu pracovalo v Bostonu a taktéž v Hunfordu. Činili jsme experimenty s jednou ženou, v jejíž míše bylo implantováno několik mikročipů napojených radiosignálem. Původně byla úplně nehybná, neboť všechny funkce jejího organismu byly narušeny. Po našem zásahu (implantaci čipu do míchy) se její ruce i nohy začaly pohybovat a svaly se začaly napínat. Pokračovali jsme v práci na zdokonalení mikročipů a podařilo se nám dosáhnout kontroly nad spánkem ženy.

Musím poznamenat, že nejsem lékařem, nýbrž inženýrem, a mojí úlohou bylo vytvoření mikročipu a nikoliv ovládat její organismus – tím se zabývali jiní. Konali jsme i pokusy na vězních. Postupně se mikročipy stávaly plochými -a vhodnými pro implantace – tj. zavedení do organismu. Museli jsme zhotovit velmi malou destičku, která by mohla projít jehlou injekční stříkačky.

Zkoušky s touto destičkou se konaly v horách Sacramenta v Los Angeles v státě Kalifornii na mnohých zvířatech. Miliony dolarů byly vynaloženy na k určení místa – nalezení vhodného bodu na těle, kam by mohl být implantován mikročip skládající se z 250 tisíc součástek. Stáli jsme před problémem vyřešit napájení (tj. dodávky elektřiny pro provoz čipu), kvůli čemuž bylo nutno změnit teplotu organismu. Bylo potřeba najít takové místo na lidském těle, kde by se rychle měnila teplota. Určena byla dvě taková místa: čelo a pravá ruka člověka.

Na projektu pracovalo mnoho lidí, kteří však nebyli zasvěceni do konečného cíle, často nevěděli, čím se zabývali jiní. Já jsem pracoval na zdroji nabíjení baterie, to jest na baterii napájející mikročip. V té době jsem byl Bohem upozorněn a začal jsem studovat. Písmo svaté. Přečetl jsem si i následující řádky: „A on učinil, aby všichni, malí i velcí, bohatí i chudí, měli znamení na své pravé ruce nebo na svých čelech“ (Zjevení 13,16). Nyní jsem přesvědčen, že Jan, když mu Pán toto ukázal ve vidění, viděl tu malou destičku, která se dává skrze injekční jehlu.

Při práci nad projektem si pracovníci nevšímali jeho cíle – označit všechny lidi žijící na planetě. Jednou za mnou přišel vládní úředník a řekl mi, aby sem si informaci o tom, že destička je hotova, nechal pro sebe. V dětských domovech na Floridě jsou už nyní děti, jimž byly implantovány tyto destičky.

Otázal jsem se jistého lékaře z lékařského střediska v Bostonu, – co se stane, když tato destička přestane z nějakých důvodů pracovat? Odpověděl, že organismus okamžitě zareaguje – objeví se hnisavé rány. Bible v knize Zjevení praví: „I šel prvý anděl a vylil svou číši na zemi: i ukázaly se ukrutné a zlé vředy na lidech, kteří přijali znamení šelmy, a na těch, kteří se klanějí jejímu obrazu“ (Zjev. 16,2). Ježíš velmi dobře zná všechny technologie, které jsou na zemi vyvíjeny.

Existuje 23 družic, které mohou přečíst informaci dokonce i z tak malých předmětů, jako je např. poštovní známka. Taková družice je schopna přečíst celou informaci uloženou v naší licenci (povolení k nějaké činnosti); a toto každých 19 minut. Jsou již nové družice série LIO kontrolující vše z malé výšky. Jsou natolik citlivé, že stanovují změny teploty lidského těla s přesností 0,4 stupně Celsia. Před nimi není možné se schovat.

 

 

Smart-karta

Nyní se snaží spojit kreditní kartu a debetní kartu do jedné. Rychle se tomu blížíme. Vicepresident USA navrhuje, aby každý občan státu byl zachycen tímto systémem a nosil s sebou smart kartu. Připravuje se zavedení implantací destičky pod kůži. Smart-karta obsahuje plnou informaci o člověku. Když vám budou navrhovat implantaci nového systému identifikace, nesouhlaste s tím! Bylo uvolněno 500 milionů dolarů za vnášení informací do systému valferů (tj. podkožní informace). Ve vládních kruzích se diskutovalo a byla nastolena přímá otázka: nemůžeme kontrolovat všechny lidi, když je nebudeme schopno identifikovat, to znamená, když bude možnost záměny. Karu můžete ztratit, někomu ji ukrást, ale znamení (destička pod kůží) bude vždycky s vámi. Ztratit to můžete jen ztrátou ruky anebo hlavy a to se dá vždy zpozorovat. Když vám někdo uřízne ruku, a půjde si do obchodu něco koupit s tím, že bude chtít platit pomočí mikročipu instalovaného v uříznuté ruce, řeknou mu: „Tady něco nesouhlasí…“ Nebude totiž možno cokoliv kupovat nebo prodávat, když nebudete mít na sobě instalováno toto znamení. Už nyní máme tisíce dětí, jimž před ne“kolika lety implantovali podkožní deštičku, a zatím není pozorován žádný vedlejší účinek. Ve Švédsku má podkožní destičku implantováno sedm tisíc lidi, avšak zatím nebyly žádné problémy. Brzy to zachvátí celý svět.

 

 

Světová vláda

Svaté Písmo hovoří o jedné světové vládě, a že znamením budou označeni (téměř) všichni lidé. Tento problém se netýká jen USA. Není náhodou, že CRU má programy o pravých křesťanech, které byly připraveny, aby byli kompromitováni prostřednictvím hnutí New Age (nový věk). Nejste šokováni tím, že se ve školách vyučuje vše, co chcete, ale kdy jste slyšeli, že by se v tzv. „public schools“ vyučovalo náboženství ?

„Je nutno mít svědectví Ducha působícího- ve vás. Je to otázka života a smrti. Když v posledních dobách ve vás nebude svědectví Ducha, pak se neubráníte a dostanete se do moci přicházejícího antikrista…“

 

 

Jedna kartička

Zde je ještě jeden příklad. Ve zdravotním plánu presidenta Clintona se navrhuje zavést jednotnou národní zdravotní kartu potvrzující osobnost člověka (identifikace), která bude připravena podle nejnovější technologie s utajeným řídícím číselným systémem. Podle všeho to znamená, že se bude dávat číslo na čelo nebo na ruku, a možná i na jiné části těla. Nikdo nebude připuštěn k laseru bez tohoto čísla.

Dnes se uskutečňuje přechod ke společnosti bez vlády (peníze budou staženy z oběhu). Zpočátku se bude užívat kartotéka a později podkožní implantace čísla. Evropské společenství už připravilo vše pro tento účel. Svoji oficiální existenci oznámilo toto společenství v lednu 1993. Patří k němu 12 zemí Evropy. To je centrum budoucí vlády. Nalézáme se na prahu této epochy, kdy se budou lidem přidělovat čísla (znamení) šelmy. A tragédie některých křesťan bude spočívat v tom, že si nevšimnou, kdy začne vláda Antikrista. To je příčina, proč potřebujeme každodenní svědectví Svatého Ducha… Musíme nutně zdravě ohodnotit situaci, abychom nebyli zavlečeni do systému Antikrista.

 

KONEC

 

Col Sanderson

inženýr – konstruktér počítačových mikročipů Žizň i věra, srpen 1995

Převzato ze slovenského pravoslavného časopisu »Odkaz sv. Cyrila a Metoda« č. 5/1998

 

 

Převzato: http://earth.tym.sk/

/ Ilumináti / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz