David Icke – DĚTI MATRIXU (č.2)

David Icke – DĚTI MATRIXU (č.2)

DĚTI MATRIXU

pokračování

36.JEDNOU JE VIDÍŠ A JEDNOU NE.

 

Reptiliáni skrytě operují v lidské společnosti. Vytvářejí mnoho škol Mystérií. Zde jsou shromažďovány znalosti o pravdivé historii, esoterické a technologické expertísy Atlantidy a Lemurie, znalosti Sumeru. Zmocnily se již dříve založených škol. např. Brotherhood of the Snake ( Bratrstvo Hadů ), které vzniklo 2000 př.n.l. Infiltrovalo Egyptskou školu Mystérií. Návázali na černou magii, která vznikla v Egyptě jako pokračující magie atlants.mágů a čarodějů.

 

Černá magie diktovala státní náboženství. Umrtvila spirituální aktivity jednotlivců. Faraón byl loutka v rukou rady, výboru čarodějů. To samé se děje i dnes skrze Ilumináti. V Sumeru reptiloidní bohové ( Anunnaki ) poroučely kněžím – Iluminátům, ti dále diktovali státu a vládě. Cílem je vytvořit globalizační systém – světová vláda, centrální banka, armáda a měna.

 

Školy Mystérií se jejich úrovněmi iniciací vyvinuly do globální tajné společnosti dneška – na vrcholu jsou Ilumináti, které dirigují skrytě reptiloidní Anunnaki. Jinak by to lidé odhalili a zdolali by to! Tajné společnosti jsou moderním výrazem Atlantské a Lemurské Mysteriózní školy, které byly převzaty z období před kataklyzmatem. Pozitivní a negativní frakce bojovaly o kontrolu nad nimi. Převládala zlovolná síla, která začala expandovat skrytě napříč světem.

Přinesly tajný jazyk = symboly, které učily při iniciacích. Např. hořící pochodeň, pyramidu, vševidoucí oko ( zjevně používané hadími Siriany v Atlantidě ), lva ( Slunce, symbol hadího kultu ), rybu, létající plazy, tvrdé K, červený kříž na bílém podkladě ( vlajka Anglie ), trinity – symbolem je trojzubec, později fleur-de-lis, 3 bodobé formy.

Reptiloidní Ilumináti vědí, že vyrovnanou fúzí mužských a ženských genet. částí vznikne třetí silná – to je jeden důvod jejich posedlosti s TRINITY. Vychází ze tří předpokladů :

vyrovnanost maskulinní energie a feminí je nutná

může se však použít negat.aspekt obou k vytvoření zničující třetí síly

nebo použít vyšší frekvence obou k vytvoření pozitivní síly

 

Svět kolem nás je ve skutečnosti manifestace negat.energie a její interakce. Navenek je to svět mužské dominance, za scénou je však kontrolován ženskou energií s negativním vyjádřením. U Iluminátů dominuje ženská energie. Na veřejné scéně však hraje mužská negativní energie zrežírovanou hru.

 

 

37.ZNIČENÍ STARODÁVNÝCH ZNALOSTÍ

 

Jsou 2 hlavní linie tajné společnosti :

1.předání znalostí málo vybraným a jejich následná kontrola

2.manipulace událostí na veřejnosti s cílem vysát všechny pokročilé znalosti esoteriky, které zde přežívají

 

To dosáhly vytvořením náboženství a „vědy“, kterými vnutily limitující / určující vize a možnosti. NÁBOŽENSTVÍ x VĚDA, dva oponenti, kteří společně potlačovali znalosti ( peklo x bláznovství / výsměch )

Ilumináti se skrze svých frontmenů – Kolumbus, Cortés, Cook, vrátily do dřívějších území Sumeru, Atlantidy a Lemurie jménem křesťanství ( slovo vytvořené Ilumináty ). Systematicky zničily tolik starodávných znalostí, jak mohli. Genocidou lidí, kteří něco znali ( šamani ). Tak vymáčkly jejich mysl a potom je zabily. Credo Mutwa – zulský šaman, který přinesl svědectví o reptiliánech Chitauri.

Důležité pro Anunnaki a Ilumináty bylo zničit nebo eliminovat kultury přírodních indiánů Střed. a Jižní Ameriky, černých Afričanů, australských aborginců, tzv. pohanské náboženství. Vnutily jim oficiální náboženství – Hinduismus, Křesťanství, Islám, potlačily jejich pravdy a znalosti díky dogmatům nebo je uvěznily v příšerné hierarchii genetické nadřazenosti – např.Hindu – kastovní systém.

 

 

 

38.KOLUMBUS

 

1492 objevil Ameriku. Jeho tchán byl kapitán, blízký Prince Jindřicha Navigátora. Byl to Velký Mistr tajného společenství Králů Křesťanů v Portugalsku. Je to jiné jméno pro Templářské rytíře. Díky jim měl Kolumbus přístup k starodávným mapám ( nakreslili jej sumerští mořeplavci a lidé z Atlantidy a Lemurie ), které měly načrtnutu Ameriku. Byl zasvěcen v Janově tajnou společností ( stejně jako John Cabot ). Po 5-ti letech plavby přistál v Americe

Piri Reis měl roku 1513 nevysvětlitelně přesnou mapu, na které byla země pod Antarktidou. Sestavil ji z map předtím, když ještě Antarktida nebyla objevena.

Cabot, Cook, Kolumbus – měli přístup k starodávným mapám. Cook byl bráněn Svobodnými Zednáři Královské společnosti v Londýně. Kolumbus byl sponzorován králem Ferdinandem a Královnou Isabelou ze Španělska a Iluminátskou krevní linií Medičejů z Benátek. Všichni mají kořeny u králů Sumeru.

Jiná klíčová krevní linie dneška je Zámek Lorraine ( LÓrion? ) v Francii. Zaměstnávali Kolumba. Pracoval pro ně také NOSTRADAMUS. Pracoval také pro Medičejské. Měl fenomenální esoterické znalosti, protože byl spojen s krevní liniemi, které drží starodávné znalosti Atlantidy, Lemurie a Sumeru.

 

 

 

39.WILLIAM ORANŽSKÝ + KRÁLOVNA MARRY

 

V roce 1688 přešel z Holandska na anglický trůn. Jednalo se o symbolické spojení krevních linií. W.O. se vylodil tam, kde Brutus přistál r.1103 př.n.l. s Trójany, když hledali Novou Tróju = Londýn. Přišel po Velkém požáru Londýna v r.1666 ( 666 je satanist. kód ). Umožnilo to přestavět Londýn podle starodávných znalostí Iluminátů ( katedrála Sv.Pavla na Ludgate Hill je postavena na místě uctívání Božstva Diany. Zde se provdala Princezna Diana za Charlese )

Titul Sir – uděluje Královna a Britský Parlament, pochází ze starodávného reptiloid.hadího božství SIR = příbuzní Anunaků

Londýn se přestavoval po příjezdu Williama Oranžského, který se stal Williamem III. Jsou s ním spřízněny všechny královské rodiny v Evropě. Roku 1694 podepsal a založil Angl.banku, centrální bankovní systém a policii.

Z Londýna se uskutečnila expanse krevních linií do světa skrze tajná společenství. Ty měly za úkol zničit jakékoliv jiné přírodní znalosti a kulturu. Anunnaki se však křížily s královskými rodinami již dlouho předtím. Např. afričtí lídři za nezávislost pocházejí z té samé krev.linie, která tvrdí, že pochází z Bohů ( Credo Mutwa ).

 

Jsou zde 2 diktatury :

zjevná – komunismus, fašismus. Mají konečné trvání, lidé se proti ním nakonec obrátí

skrytá – tajná – jako skrytá rakovina. Ty jsou věčné.

 

Vláda USA je kontrolována z Londýna. Prezident USA je pouze výkonnou figurkou. Svoboda je jen zdání. 50 podpisů z 56 na Americké deklaraci Nezávislosti je Svobodných Zednářů.

GEORGE WASHINGTON byl Velký Mistr Svobodných Zednářů. Nominoval 11 Nejvyšších soudních dvorů ( z toho 6 bylo odsouhlaseno Svobodnými Zednáři ). Vedl americkou kolonizační armádu proti Britské koruně ( Válka za nezávislost ). Byl král Řádu Stuhy, jedna z nejvíce elitních Ilumin.sítí vedených Britskou korunou ( na první pohled rozpor ). Inaugurace amer.prezidentů je ceremonií Svobodných Zednářů, je stále používána ta samá bible, která je vlastnictvím New York lóže.

NELSON MANDELA byl 1.černošský prezident. Je to bezmocná loutka. Je J.Afrika svobodná? Je zde krevní linie Oppenheimer family (pod otevřeným diktátorstvím apartheidu kontrolují 80% trhu, vlastní zlato a diamantové doly)

Iluminátská síť má klíčová města v Evropě tj. Londýn, Paříž, Brusel, Berlín

Ilumináti vytvořili další síť – krev linie manažerů – Rockefellerové v USA, Bronfmanové v Kanadě. Ovládají banky, politiku…….Tak, jako Anunnaki bojují proti sobě, tak i tito manažeři řídí události v politice svých zemích sledující zájmy centrální kontroly.

 

 

 

40.SLOUŽÍCÍ DRAK

 

Mytologický svět je plný historek o hadech nebo dracích, kde králové a královny tvrdí, že jejich právo vládnout jim dalo hadí božstvo, které sestoupilo z nebe. Sumerské zprávy hovoří o hadech a dracích, kteří chrlily oheň ( ohniví okřídlení hadi ). Jsou z dob 240.000 př.n.l., kdy vzniklo společenství bohů a lidí. Král SARGON vznikl geneticky z tohoto společenství. Měl „dar“ od boha.

 

Několik názvů spojovaných s hady / draky :

 

U-SHUM-GAL je termín, který popisuje Enkiho. Je překládán jako létající ohnivý had. Byl to a je zřejmě reptiloidem na létající lodi. SHUM znamená nebeské vozidlo.

 

MUSH-SHA-TUR-GAL-GAL je jméno pro boha Ninurta ( Anunnaki Bůh ), znamená létající had s ohnivým zábleskem. Ty samé líčil Credo Mutwa ( zulský šaman ) – mají třetí oko mezi dvěmi, které je červené, ohnivé, vyzařuje červený záblesk podobný laseru, který může paralyzovat

 

LUNGWANG : Dračí králové ( v Číně ), měli magickou perlu na čele = božské oko

A další jako : francouzské příběhy z Alp, v kterých vystupovaly draci s krvavě červeným okem na čele, z kterého šlehal oheň. Kyklopové měly také třetí oko. Credo Mutwa byl unesen,bytostmi Draco s rohy.

 

Kozí hlava je známý satanistický symbol.

 

Beran je slovo mínící oheň, má vztah k Atlantskému bohu ohně Wotanovi.

– ang.RAM

– pentagram

– pyramid

– Semiramis

Ramses

Rama

– program

= klíčové slovo Iluminátské strategie

 

 

 

41.DRAČÍ KRÁLOVÉ

 

Královští následovníci reptil.krevní linie byly nazývány DRAKY. Jejich velký vůdce byl Velký Drak = DRACO. V keltské mytologii je používán keltský titul Pendragon( verze příběhu Grálu ). Artur symbolizoval potomka draků. Jeho helma měla dračí motiv. Červený drak je symbolem Walesu. Symbolizuje i Británii ( podle tvrzení Merlina ).

MERLIN byl kouzelník, ½ člověk + ½ podzemní bytost. Jeho dřívější jméno bylo Ambrosius ( řecké jméno pro menstruační krev, kterou rádi pijí reptiliáni )

Mýty o Králi ARTUŠI obsahují mezikřížení mezi lidmi a nehumanoidními entitami, které mění tvary pomocí holografické image. V ní skryjí svoji pravou podobu. Obsahují boje mezi draky

Paní Jezera je spojena s uctíváním Nágů, kteří žijí v podzemních centrech pod jezery

Keltské a řecké mýty byly inspirovány sumerskými, atlantskými a lemurskými, jen byla použita jiná jména ( ty samé příběhy hadích božstev ).

 

 

 

42.ŽIDOVŠTÍ HADI

 

Nefilim byli bibličtí Synové Bohů v židovských mýtech, jinak devastátoři / hadi. Eden.had byl bytost, která chodí a mluví jako člověk. Měl 2 nohy. V Apokalypse Abraham říká, že had, který mluvil s Evou měl ruce, nohy a křídla. Létající andělé v náboženstvích jsou symboly reptiliánů. Někteří z nich měli křídla a létali. Jejich sochy jsou dokonce i v Britském Parlamentu.

 

Serafín byl prudký, ohnivý had. Seraph je jméno odvozeno ze sumerského seru ( jméno pro hada v Eposu o Gilgamešovi ). Jméno vzniklo z příběhu o Noahovi a ze slova Sarda ( sanskrt.význam pro indické bohy Nágy ).

 

Židovský Talmud zakázal vyobrazení Draků stejně jako Slunce a Měsíce, dvou hlavních symbolů. Ve Svitcích z Mrtvého moře je použito jméno Watcher = pochází z sluneč.bohů Bel a Baal —– Belial, nazýván Princem Temnoty a Králem Pekla Je popisován jako bytost hrozivého vzezření – zmije / had.

W.T.Samsel – výzkumník a médium, napsal , že za pádem Atlantidy stály Synové Belialu. Jedna z univerzitních kolejí na Oxford.univerzitě ( centrum vzdělávání Iluminátů ) se nazývá Balliol.

Zakladatel, oženil se s skotskou princeznou, jeho syn se stal skotským králem 1292 – 1296. Je to významná Iluminátská krevní linie.

 

GNOSTIKOVÉ hovoří o hadích božstvech v pozitivním. Lilith ( Eva ) byla jejich prvním stvořením, potom byl vytvořen Adam jako její partner. Lilith byla Adamova první žena. Lilith = Lillibet = Elizabeth = jeden z kódů jmen pro žen.krevní linii až do dneška. V Sumeru to byla Lil, v Babylónu Lilitu. Lilith se vzbouřila proti Adamovi a jeho Bohu a uprchla do jeskyně poté, co snědla svoje vlastní dítě. Zde žila společně s démony z podzemního světa a obcovala s nimi. Tak byla vytvořena populace. Potom tvrdila, že její potomci jsou unesené děti, které vzala sebou do podzemí.

Gnostici byli surově potlačeni křesťanstvím, protože ti nemohli uvěřit, že člověk potřebuje k Bohu prostředníka – kněze. V Africe byli známy jako NAASENI ( Nágové ) = Hadi – stvoření s obrovskými znalostmi, kteří mluví chanellingem s jinými dimenzemi.

 

 

 

43.ZAHRADA EDEN

 

Had, který svedl Evu v Edenu je nejvíce známý symbolismus ze všech. Příběh byl přepsán podle mnohem staršího sumerského příběhu z Edinu. Byl to běžný příběh o hadu v zahradě.

 

Peršané měli HEDEN.

 

Krishna ( hinduitský Ježíš ) seděl pod banánovníkem, kde ho vinoucí had zasvětil do spirituálních znalostí lidstva.

 

Řekové měli Ostrovy požehnání nebo-li Zahradu Hesperidek. Zde rostou zlatá jablka nesmrtelnosti. Je bráněna drakem.

 

Číňané měli zahradu, kde roste ovoce nesmrtelnosti, která je také chráněna okřídleným drakem.

 

Mexičané – jejich verze příběhu Evy zahrnuje velkého mužského hada

 

Hinduisté mají legendu o Svaté hoře Meru chráněné hrůzostrašným drakem.

Víra v hada, půl ještěra, půl člověka, dávajícím znalosti lidstvu je universální příběh.

 

 

 

44.ASIJŠTÍ HADI

 

Indická mytologie je plná hadů ( Nágové ) a létajících draků, kteří přinášejí znalosti a bojují mezi sebou.

– braly na sebe podle potřeby lidskou nebo plazí formu

– pocházejí z Lemurie

– osemenily královské rodiny a křížily se s bílými lidmi

– nesmrtelnosti dosahovaly tím, že jedly menstruační krev

 

V Ramajane je Ravan ( hadí bůh ), který se vrátil na Cejlon. Jedl lidi a pil krev svých nepřátel. Cejlon je hlavní centrum plazí rasy, domov Nágů. Nágové měly speciální zbraně, které paralyzovaly nepřítele a vysušily jejich životní sílu. Uctívání hadů je v Indii i nyní.

 

 

 

45.DALEKÝ VÝCHOD

 

Celá kultura Číny je založena na dracích a hadech. Tato vyspělá civilizace byla inspirována Lemuřany a později Sumerem. Jazyk a písmo bylo podobné se sumerským. Začátek rozmachu Sumeru byl 2800 př.n.l. Podle pověsti první bytostí byl NUKUA – ½ drak a ½ člověk, který vytvořen bohy. Draci a lidé žily v míru, křížily se a braly se mezi sebou. Dávní císaři byli zobrazováni s dračí tváří.

 

Japonští císaři tvrdí, že jsou potomci stejných bohů, kteří sestoupily z nebe. Churward spojuje japonskou.rasu s Lemurii – Mu. Japonské legendy popisují sňatky a sex.hrátky s lidmi, kteří produkovaly ještěro-lidské potomky. Ještěři se měnily na překrásné muže a ženy, kteří sváděly lidi.

 

Čínský kalendář zodiaku vznikl 2500 př.n.l., symbolizoval zvířata, která všechny existují kromě jednoho DRAKA ( je reálné, aby si vybrali všechny žijící kromě jednoho? ). Draci založily 1.dynastii „božských císařů“. Jejich lodě, postele a trůny měly vyobrazení dračích symbolů.

 

NÁGOVÉ osídlily Čínu, Tibet, Uiger ( významný ) a Pamír. Spojují lidi z Lemurie – Mu. Jezero Nágů je nazýváno hadí. Jejich potomci jsou Aryané ( spojnice mezi plazí krevní linií a Nordiky ).

V Číně byly také pyramidy. Jedna z nich byla 1000 stop vysoká ( 2x větší než v Gíze ) a byla obklopena ostatními. Dnes jsou z ní jen zbytky. Odkaz na ní byl v čínských textech starých více, jak 5000 let. Gurdijeff vypravil expedici, která hledala ztracené město v Říši Uigeru pod pískem v poušti Gobi, kde uctívali Měsíční a Sluneční bratrství. Předchůdci Uigerů přišli z Marsu. Říše Uigeru byla část Lemurie. Byly zde nalezeny malby 18000 let staré a fosílie dinosaurů ( 40 – 50 ks ) na ploše basketbalového hřiště.

 

KUMÁROVÉ byla mimozemská civilizace, která založila školu Mystiky v Lemurii – Mu. Později se usídlily v Mongolsku, Gobi a Tibetu. Tibet je jeden z nejvíce důležitých depositářů starobylých znalostí. Legendy vypráví o podzemních městech ( Agharta a Šambala ) a tunelových systémech, kde stále žijí supermani. Je spojen s Ilumináty.

 

Reptiliáni těží energii ze sítě, která se rozprostírá po Zemi, aby mohly měnit vzhled před očima – dračí těla, křídla a oči. Např. LiuYe ( podle legend ), který se stal nesmrtelným.

 

 

 

46.HADI AMERIKY

 

Jsou stejné legendy v Severní,. Jižní a Střední Americe. Kniha Máyů je nazývána Chilan Balaam. Podle ní první osídlitelé Yucatanu byli Čanové ( neboli Hadí lidé ), přišli z moře vedeni bohem Itzamnou ( Itzam – v překladu ještěrka nebo plaz ). Je to jméno i pro tajné město bohů.

Symbolem Itzamny je TAU křížek, který je znám jako T úhelník u Svobodných Zednářů. U křesťanů odkazuje na mezikřížení v Ilum.symbolech a není to polaritní symbol, jak je tvrzeno. Itzamna byl tvůrce, který v Stř.Americe vdechl život do muže ( člověka ) – ½ člověk + ½ plaz. Quetzalcoatl byl nejznámější plazí bůh ze Střední Ameriky, také nosil TAU křížek. Létal nebeskou lodí. Je možné, že Quetzalcoatl je další jméno pro Anunnaki čaroděje Enkiho. Stvořil člověka ve spolupráci s hadí ženou Cihuacoatl, která pracovala s Enkim.

Veracruz je místo, kde sídlí Hadí lidé. Přišli na lodích. Leskly se jim šupiny na hadí kůži. Pyramida Slunce v TEOTIHUACANU používá stejné matematické kubatury a jednotky měření jako pyramida v Gíze. Jsou stejné po celém světě. Pocházejí z Lemurie/Atlantského původu ( stejné je jejich know how ).

Olmékové – jejich kultura založena na uctívání hadů. Vykopávky obsahovaly hadí rysy, hlavu a těla jako plazi/draci.

Přírodní americká kultura je plná plazích představ a pohádek o bozích z nebe, kteří přišly oplodnit jejich ženy. V Ohio jsou nevysvětlitelné mohyly plazího tvaru.

Hopi ( Arizona )

 • mají švestkového plazího boha Baholinkinga
 • hovoří o podzemním světě, kde vše začalo
 • když žili v podzemí, krmily je mravenčí lidé. Je považují za své předchůdce a nazývají je hadími bratry ( je to velmi podobné v Sumerských tabulkách )
 • nejposvátnější tanec Hopi je Hadí tanec, podobný máyskému tanci v Chichen Itzy na Yucatánu
 • věří, že jejich předchůdci jsou stejní jako pro Peruánce = Lemuřané = Chimu lidé
 • založili město Chan-Chan ( Had – Had )
 • zde se nacházel Chrám Draků
 • kněží vytváří hadí rituály na invokaci hadích bohů

 

Utah/Arizona, kde sídlí Hopi a Navahové, jsou místa největších únosů. Je zde hlavní podzemní základna. Pod Los Angeles existuje starodávný tunel.komplex, kde před 5000 lety sídlíli ještěrčí lidé. Všechny zprávy o něm však byly ztáhnuty z publikování.

GERONIMO byl velký vůdce Apačů. Pojmenoval Apače po chlapci jménem Apache, který zabil Velkého Draka. Americká půda byla známa jako AMARAKA = Půda nesmrtelnosti nebo Půda Moudrých draků, z lemurského Amaru = had nebo plaz

Podle Blavatské je Amerika podle odkazu hindui.legend známá jako POTALA = království Nágů ( Hadů )

MANCO KAPAC byl zakladatel Incké říše. Byl to potomek Lemuřanů a Atlanťanů, kteří se usadili v Andách a později osídlili S.Ameriku ( Apačští Mescalerové z Arizony ). Tvrdí, že mají původ v Peru a to z kontinentu, který se potopil v Atlantiku, že předchůdci byli hadi/plazi z potopené Atlantidy, která se nazývá PAN ( stará červená země ). Po konfliktu opustili Peru a cestovali na sever, kde bojovali s místními kmeny. Muži byli zabiti a ženy kříženy s vítězy, aby se formovala krevní linie, kterou se stala krev Mescalerů. Tancují mescalero-apačský korunní tanec, který je zobrazován na plazích malbách. Na celém těle má náčelník tříbodovou korunu z atlantského boha ohně Votana. Trojzubec je známý symbol Atlanťanů a Lemuřanů

Tuarégové ze S.Afriky, Siuxové a Egypťané mají podobné tance.

Sioux = had. Jejich předchůdci byly Želvi, ti po potopení Atlantidy cestovaly na Karibské ostrovy a dál do J.Ameriky. byli známější jako Lakota ( Sioux ). To vyobrazuje Hadí mohyla v Ohio, na které je vyobrazena želva, jak vede hady. Z tohoto je zřejmé spojení Peru a Siouxů. Irokézové znamenají také hadi. Oklahoma je významné centrum Iluminátů. Zde byli Sluneční lidé z Červené země.

Kmeny přišly z Atlantidy pod vedením vnuka Votana III., posledního krále kněžích. Napsal knížku „Důkaz, že já jsem had“ – v mytologii indiánů. Jeho příchod do Ameriky je každoročně oslavován jako Den díkuvzdání..

Ohně na horách a mohylách, které nikdy nezhasínaly jsou symbolem Velkého Ducha = Hadí oheň. Bylo to pokračování v uctívání Ohňových hadů z Atlantidy.

Nejvíce používaný symbol Iluminátů = plamen / rozsvícená pochodeň ( symbol vnitřního plamene ). Zakládali a zakládají Hadí klany, byly ozdobeni jako hadi do hadí kůže, potetováni, řežou si prsty a pak je jedí (nebo jiné části těla).

 

 

 

47.AFRIČTÍ HADI

 

Credo Mutwa načrtnul genetický žebříček hierarchie :

nižší úroveň jsou válečníci, pozice pěchoty

velí jim královská linie, která má rohy a ocasy ( obě dvě skupiny mají hnědou nebo zelenou kůži )

nejvyšší úroveň – bytosti s bílou kůží ( albíni ) = děti Hadů ( Pythonovi děti)

 

Chitauri je africké pojmenování pro Anunnaki, Nágy, Dravidians….. jsou to stejní lidé ze Země ve Zlatém věku ( Lemurie – Eden ), kde jsou rozlehlé lesy, hojnost, vodní pára. Potopa trvala 40 dní a 40 nocí. Způsobily ji Chitauri. Poté Slunce svítilo více, vznikly pouště, lidi rozptýlili po Zemi. Chitauri podle legend daly lidem rozlišné jazyky, aby se nemohli domluvit – zmátly jejich jazyky.

Tato epizoda se vytratila ze starých textů

Chitauri se křížily se všemi lidmi s cílem vytvořit reptilian – savčí hybridy. Linie afrických králů pochází z jednoho zdroje, jsou spojeni s Evropou. Nepř. Robert Mugabe ( Zimbabwe ) se narodil do chudoby a chaosu. Byl však i přesto zvolen prezidentem. To se dělo za podpory Iluminátů, kteří manipulovali s volbami.

Dogoni jsou nástupci Řeků, kteří jsou následovníci Argonautů. Osídlili Lybii, potom se přemístili do Mali, kde se křížili s černochy.

 

 

 

48.DRACO = DRACULA

 

Ir Bram Stoker v roce 1897 napsal Drákulu. Je založen na vampírech, kteří pijí lidskou krev ( mají všechna mytologie ). DRACO je souhvězdí, kde žije údajná královská linie reptiliánů. Hlavního hrdinu nazval „hrabě“ Drákula. Dracula je vampír – potřebuje krev stejně jako reptiliáni, mění tvar, nemůže stát přímo pod sluncem ( jako reptiliáni a šediváci ), prochází skrze okna Jedná se o symbolismus interdimenzionálních portálů, kterými reptiliáni prochází do našeho světa. Dracula – Vlad, v 15.st. vládce země Wallachia ( nedaleko Černého moře ) – Romania. ROM je kód pro reptil.krevní linie

 

 

 

49.BRITŠTÍ A EVROPŠTÍ HADI

 

Britské ostrovy mají hadí legendy. Avebury, Auckland, Londýn, Oxford – všechno to jsou stejná témata. Anglie byla Atlantsko-Lemurskou kolonií před potopou. Krevní linie se sem vrátily jako Féničané a Egypťané, když Sumérská říše začala expandovat do center Motherlandu. Nositelé atlantských znalostí byli Druidové ( v galském nářečí moudrý muž / zdroj / had ) – hadí kněží. Adepti druidského umění jsou potomci Tuatha de Danaan ( lidé Hadího božstva Dan ). Jsou to Atlanťané, kteří se v dávných dobách usadili v Ásii (Turecku), potom expandovali do Evropy. Vedl je Brutus, ( jako Trójany ). Založili město CAER TROJA – Nová Trója = Londýn. Byli v Irsku poraženi Řeky, stáhli se do podzemí, kam přístupy byly pouze z posvátných kopců.

Danaan byla obří rasa válečníků, kteří se postupně během vývoje zmenšovali. Měli nordické vzezření. Nálezy koster jsou po celém světě. Unášeli lidi a křížili se s nimi. Druidové užívali znalosti Danaanů.

Nejvyšší úroveň Druidské pyramidy byl Druidský oblouk. Používali jej zejména na ostrově, protože půda obklopená vodou je zvláště silné energetické centrum. Druidský oblouk byl založen na ostrově MAN ( rodiště staré Danaanské mysteriózní školy ) a na ostrovech v S.Walesu a na ostrově Wight ( zde je osa otáčení pro severní energetickou síť planety ). Druidský oblouk byl vyznačen 7 vejci ( plazími ), rozloženými na hrudi. Artemis ( Dana, Diana ) je také líčena s vejci na hrudi.

Stonehange, Avebury, Glastobury, Tor, Iona jsou další významná druidská centra.

Je zde kopec, mohyla, která je údajně umístěna na Avalonu ( Ostrov nesmrtelnosti ). Ostrov Ivana byl dříve znám jako ostrov Druidů.

 

 

 

50.EGYPTŠTÍ HADI

 

Velký chrám Amonův je postaven na vířivém bodu energie v Thébách a Jarmaku. Ammon znamená křesťansky Ámen.

Pod nimi je rozsáhlá síť tunelů = hadí katakomby

V textech Pyramid je pojednání o létajících hadech ( plazech ), kteří braly krále do země nesmrtelnosti na hvězdokupy.

Alexandrie je starodávné egyptské město, Město Hadího syna ( Alexandra Velikého ). Zde uctívali hadího boha Serapise ( posvátný had, had ohně ), z něj pochází biblický SERAPHIM – had, který je spojován s YHVH ( Jahve, Jehova ).

KLEOPATRA byla egyptská královna, známa jako „Had z Nilu“

JEŽÍŠ je v mnoha gnostických tradicích spojován s hadem.

 

 

 

51.TVAR MĚNÍCÍ ( Shape – shifting )

 

Podle Máyů první osadníci Yucatánu byli „Hadí lidé“. Jejich vůdce byl bůh Itzamna ( v překladu ještěrka nebo plaz ). Název města znamenal „místo ještěrky“. Předchůdci Máyů z Stř.Ameriky a Nágů z Ásie byly společní Lemuřani.

 

Všichni zde na Zemi máme lidské formy ( holografie ). Shape – shifting je schopnost měnit tvar mezi lidskou a plazí formou. Danaani mohli měnit tvar do jakékoliv formy. Dnes mnoho lidí vidělo na vlastní oči tuto transformaci. Příběh Jekyho a Hydeho je symbolismus shape-shiftingu.

 

 

 

52.DĚTI SOUMRAKU

 

Starobylé tabulky, pocházející z Máyského chrámu v Mexiku popisují reptiliány a jejich schopnost měnit tvar.

Jsou to Smaragdové tabulky Totha, 36.000 let staré, napsané Tothem ( atlantský kněží ), který založil Egypt. Z Egypta se dostaly do J.Ameriky prostřednictvím kněžích. Potom byly ukryty pod Pyramidou Boha Slunce.

Jestliže chtějí Ilumináti manipulovat s pozicemi síly v dnešním světě, musí to udělat přes těla jejich představitelů. Genealogie se proto sbíhá k Anunnaki hybridům, kteří vládly Sumeru, Egyptu……..

Kniha Enochova zobrazuje epochu před konečnou katastrofou Atlantidy. Líčí Nefilim, krevní linii, která je spojena s lidskými oběťmi a pitím krve, což dělají Ilumináti dodnes

 

 

 

53.TI, KTEŘÍ PIJÍ KREV

 

Reptiliáni potřebují pít lidskou krev, která udržuje jejich lidskou formu a zastavuje manifestaci jejich reptiloidní DNA. Proto pořádají rituály, na kterých používají oběti ( Bohemian Grove – USA – S.Karolína ).

Kennedyové je jedna z hlavních krevních linií v USA.

Důležitá je Iluminát- Satanistická pyramida – v čele Princ Filip = hlavní hráč.

– současný evropský monarcha

– stojí v čele Merovingiánů, Charlemagneů, Aeneanů ( krev.skupiny )

– jeho mateřské chromozóny jsou z větve Nefilim

– je vedoucí / určující biologický nástupce reptiliánů

– pod ním v hierarchii jsou Rothschildové

 

Současní monarchové pocházejí z Nizozemí, Španělska a Rakouska ( Habsburkové ). To jsou jeho nejbližší okultní síly.

 

Myšlenková kontrola, kterou používají, dělá otroky, které využívají reptiliáni a jejich krevní linie. Vytvářejí globální armádu programovaných lidí, kteří je poslouchají, řídí jejich rituály a dělají všechno bez otázek a myšlení.

 

Při změně tvaru reptiliánů se mění pořadí ( sekvence ) DNA. Dokáží tuto sekvenci zamykat a otvírat. Při otevírání sekvence probíhá fyzická manifestace. Dále je mohou navzájem kombinovat – jedná se o přesnou transformaci celulární struktury.

 

Savčí forma ————————- Reptiloidní forma

Ještě dnes se rodí lidé s ocasem. To je způsobeno otevřením sekvence DNA, které měly být uzavřeny. Embryo během svého vývoje prochází mnoha stádii ( reptiloidní, rybí ) až do finální fyzické formy. V jednom stupni má žábra. Do 8.týdne je podobné ptákům, ovci, praseti, potom jde svoji vlastní evoluční cestou.

Když se sekvence DNA otevřou ( a neměly by ), dítě se rodí s ocasem ( kauzální apendix ). Okamžitě se odstraňuje. V místech, kde není lékařská péče s tím musí žít celý život.

Reptiliáni potřebují savčí hormony, aby udržely otevřené sekvence a aby si udržely lidskou podobu ( jinak by spotřebovaly hodně lidské krve ). Chtějí i adrenalin, proto vyvolávají teror…… Pijí krev plnou adrenalinu. Nejvíce si žádají blonďaté lidi s modrýma očima, protože jsou nejvíce efektivní pro zachování lidské formy. Proto jsou také nejvíce unášeny.

Lidé s červenými vlasy jsou také velmi důležití. Zvláště důležitá je krev dětí a mladých žen, které ještě neměli sex. Čistá krev je u krve v pubertě. Také proto jsou časté únosy mladých dívek ( i v historii – bohové se křížily s panami ).

 

Shape shifting materiál jsou POLYMERY. Když se upraví teplota nebo kyselost, může se dramaticky změnit vzhled a velikost. Klíčem je změna vibrací. Síly mezi molekulami jsou jemně balancovatelné, v trvalé válce mezi sebou, kdy vyhraje buď jedno stádium nebo druhé. To vše záleží na vnějším stimulu. Transformace buněk je reversibilní stejně jako získané tvary těla.

Členové králov.britské rodiny se často mění v reptiloidní formy. S Princeznou Dianou se chtěli křížit Windsorové, aby potlačili již tak rozšířené DNA reptiliánů, protože by nebylo možné udržovat lidskou formu pro další generace. Ona nebyla člověk. Byla zabita rituální vraždou Merovingiány, kteří zoufale shání krev ( případy vysátého dobytka ). Princ William vypadá odlišně vlivem importu genů Nordick.DNA od své matky.

Reptiliáni milují přechody z vyšších frekvenčních pásem do našeho fyzického. Konzumují lidské emoce ( k tomu používají zejména manipulaci s více citlivými lidmi přes strach ). Jejich heslo je : DOBÝT – POHLTIT – ZKONZUMOVAT

 

 

 

54.TICHÁ INVAZE

 

Přicházejí mezi nás v lidské podobě. Vraždí vůdce království a berou si jejich těla. Mohou být objeveny pouze pomocí magie. Ovládají destrukci.

Ilumináti ( Anunnaki ) manipulují s lidstvem přes krevní linie, berou si těla politických špiček jako svůj majetek. Manipulace probíhá skrze tajné společnosti :

Svobodní Zednáři

Maltézští Rytíři

Templářští Rytíři

 

Konají iniciace a rituály, kterým nerozumí ( jejich pravé podstatě ). Při rituálech se vytváří vibrační prostředí, v kterém 4.dimenzní reptiliáni obsazují těla prezidentů, ministrů, bankéřů…… Nakonec je ovládají přes myšlenky a emoce. Ale nejsilnější reptiliáni jsou ti, kteří vše řídí za scénou. Ničí lidstvo a jejich pravidla.

 

 

 

55.HAD A ZVUK

 

Mohou být odhaleni pouze pomocí magie Pouze pomocí zvuku mohou být jejich tváře spatřeny. Mistři byli mocní v magii, schopni pozvednout roušku z tváře plazů, schopni je poslat tam, kam patří. Přicházejí lidstvo učit tajemství.

 

Reptiliáni mají schopnost změny vibrací. Odkryje se tak jejich původní reptiloidní tvář. Pokud by se zničily příslušné vibrace, prezident a ostatní mocní se vrátí do své původní formy a lidé tak budou vidět, kdo jim ve skutečnosti vládne.

Slovo TAJNÝ je používáno pro manipulaci v 4.dimenzi, kde je mnoho zlých a zmatených entit. Zde se nachází původ legend, pohádek o démonech a pekle. Ale toto jméno znamená pouze SKRYTÝ ( znalosti, které mohou být použity pro dobro nebo zlo ).

Opětovné vibrace jsou klíčové. Jestliže použijeme tajné znalosti s láskou v srdci a pozitivním záměrem, podporujeme a udržujeme vysoké vibrace a tak se spojujeme s vyšším vědomím. V případě, že tyto znalosti používáme s negativním záměrem, spojíme se s vibracemi v pásmu nižší 4.dimenze.

Velice důležité je žít beze strachu ( podle Sumerských tabulek ). Potom máme více životní energie. V starodávných časech si Mistři podrobili Zemi. Sestoupili dolů. Někteří, kt. zde zbyli, se ukryli v prostorech pro nás neznámých. Žijí v Atlantidě jako stíny, ale někdy se objevují mezi lidmi. Když je v nabídce krev, žijí mezi námi. Z hlubin čerpají svoji sílu. Tato reptiloidní frakce byla vypuzena ze Země v daleké historii a byl jim uzavřen interdimenzionální port, který jim umožňoval přecházet lehce do jiné dimenze.

 

 

 

56.INTERDIMENZIONÁLNÍ PORTY

 

Jsou body v zemské energetické síti, kde se spojuje 3 + 4 dimenze. Jsou držena v tajemství (popsány v Star Gate).

V legendách o Atlantidě jsou vykresleny skupiny vysoce technicky vyspělých mimozemských bohů, kteří dovolili 4.dimenzním bytostem vstoupit přes port do naší dimenze. Hlavní port je Kavkaz. Tajné rituály využívají vibrační energii slov, barev a symbolů. Proto Ilumináti používají stále stejné rituály, tím otevírají vibrační dveře. Některé satanistické rituály (A.Crowley) a projekt Montauk byly k tomu využívány. Nukleární exploze od 1950 měly vliv na otevření portálů.

Ve Smagardových tabulkách je psáno : – „ dávejme si pozor! Hadi ( plazi ) ještě stále žijí na místech, která jsou otevřena ( portály ) věky věků. „Neviditelní prochází těmito místy“.

Rituály Iluminátů otevírají tyto portály. Bytosti prochází a berou na sebe lidskou podobu. Peklo ( Satan ) je blízko popisu Draca. V knize „Odhalení sv.Michala“ jsou popsáni Féničané, kteří poráží draky. V 2.kapitole je popis, jak reptiliáni prostupují skrze interdimenzionální portály.

 

„Velký Drak sestoupil na Zemi. Je to starý Had, který se nazývá Ďábel a Satan, podvodník celého světa. On sestoupil a jeho andělé s ním. Ovládl svět po tisíce roků a uvrhl ho do propasti a zavřel jej a zapečetil, aby oklamal lidstvo“.

 

Jedná se o fyzické reptiliány. Je to odkaz ze Sumerských tabulek. Žijí ve stínu a v propasti světa pod jmény jako Nefilim, Titánové. Podle legend byly vyhnáni na Zemi. Reptiliáni byly první, kdo kolonizovaly Zemi a proto si myslí, že je jejich ( podle Credo Mutwy ). Poté přišlo mnoho „lidských skupin“ / modroocí, kteří zvítězily nad reptiliány. Ti odešly do ilegality (podzemí ) před 200.000 lety. Bojovaly mezi sebou o ovládnutí Galaxie.

 

Hell, Satan

Maurice Doreal je vědec, kterého pozvali 2 modroocí muži navštívit podzemní města ( Telos a Greek – znamená nejvyšší účel ) pod Mt.Shasta. Navštívil i centrum starodávných záznamů pod Himalájemi. Ukázali mu pravdivou historii planety. Předchůdci – skandinávci žili v tropickém regionu Gobi. Vytvořili technologicky vyspělou společnost, která využívala nukleární energii a létající stroje Vimanas ( podle Véd ). Tyto Nordics byly neustále v konfliktu s reptiliány ze subtropické Antarktidy.

Nordics = Plejáďané

Reptiliáni = Orion společný cíl : DESTRUKCE ZEMĚ

 

Na ANTARKTIDU uprchli Nacisté po válce. Je mnoho příběhů o podzemních základnách v této oblasti. Reptiliáni infiltrují lidské společnosti do svých válek. My jsme však schopni je odhalit. Nemohou totiž vyslovovat pořád dokolečka :

Kin – in – i – gin

 

V zoufalém pokusu zastavit reptiliány byla v Antarktidě vytvořena super zbraň. Ta však způsobila otřesy Země a kymácení zemské osy. Změnily se póly a přišlo kataklyzma. Ostatní reptiliáni přežily v podzemních městech.

 

V jeskyních Patalas. Zde je 7.úrovňová společnost, která se rozprostírá z Benár ( Indie ) k jezeru Manasarovar ( Tibet ). Místní lidé prohlásili, že potkali reptiliánské Nágy a viděly jejich létající stroje vstupující a vystupující z hor. Nordics se hodně stěhovali do podzemí, zvláště do podzemní sítě Agharta. Vytvořený svazek reptiliánů a lidských černých šamanů způsobil chaos a destrukci na zemských společnostech. Vytvořily zlovolné energetické pole v lidských myslích používající čarodějnictví. Pro osvobození lidské mysli přišlo 400 mnichů do jeskyní bojovat s hadím kultem humanoidů a reptiliánů ( popsáno v Eddě ).

 

 

 

57.DRAČÍ KRÁLOVNY

 

Jestliže chceš povědět pravdu, nesmíš si nic pamatovat. ( M.Twain )

Symbolem Iluminátů je uctívání hadích ( plazích ) bohů v rituálech. Přinesli dominanci mužské energie. New Age chce vrátit k božství ženskou energii a vyrovnat tento nepoměr. Božství je však jen záměrem, který vytvořili Illumináti.

Ženská energie je představována bohy jako Dianou, Artemis, Semiramis, Barati, Britania, Hekaté, Ruda, Persefóna, zn. První plaz. Tyto božstva byla použita jako symboly fáze Měsíce v esoterice. Vztahují se k přenosu DNA skrze ženy jako začátek genotypu z Orionu. DNA symbolizuje v mnoha kulturách Dračí krále, Orionské královny a plazí/hadí Matku. Rozvinuté reptiloidní společnosti mají vlastní verzi včely – královny, která produkuje vejce, z kterých všichni pocházejí.

Artemis je klíčové božstvo Iluminátů. Je vylíčena s vejcem na hrudi. Její syn byl had, který byl často symbolizován jako býk. Je spojována s včelou a je představitelka krevní linie Medoviny. Uctívají ji společně Svobodní Zednáři.

Reptiliáni s greys jsou i přes všechny únosy popisovány jako vlídný roj velmi podobný včelám. Jejich snaha je vytvořit lidskou rasu podobnou prototypu roje. Včelí královna má roj (stádo). Svobod.Zednáři vyžadují melatonin. Je potřebný pro rozvoj intuice a pro interdimenzionální spojení.

Vzpomínky jsou typickými pravidly chování stáda. Zvíře je čistě podvědomé. Žije intuicí – pro nás paranormálně. My lidé používáme naše mozky. Myslíme si, že dokážeme vše. Pouze naše DNA/podvědomí však zná vše. Drží nás na živu a ne, že nás drží na živu naše mozky. Jako lidé z Orionu jsou stále zvířata spojena se 4.dimenzí. Jsou spojena s kolektivním podvědomím, které je napojeno na královnu. Ona má čistou krevní linii = mitochondriální DNA, která je transferována skrze ženy. Je přenášena skrze ženskou část reptiliánů. Pochází ze zakládající matky = TIAMAT ( podle záznamů v Mezopotámii jde o vodního draka. Je zobrazována spolu s ostatními královnami jako mořská panna a nazývána jako Paní Jezera.

Lemuřané uctívaly božstvo „ královnu MOO“ a Lemurie/Mu byla nazývána „ Motherland“. Bylo postaveno mnoho klášterů a chrámů Artemidy a Diany ( v Efezu – Turecko ).

Kypr a Kréta jsou hlavní centra božstva Samothrace a hlavní centra ve Středozemním moři. Uctívali božstvo Hecate, které mělo posvátné zvíře psa. Tento důraz na psa mohl být spojen s psí hvězdou Síriem = základnou reptiliánů. Obětovali jim v rituálu během temné fáze Měsíce dcery. Hecate = trojbožstvo – Sírius A,B,C ( B + C mají oběžnou dráhu kolem A 50 let ). Pro Hecate mělo také význam „jednosto“ = 100, často používaný kód pro Sírius

Mínojská kultura na Krétě vzniklo jako část Sumerské říše. Zde byl také uctíván had-býčí kult = králové Syna hadího Božstva = Aryané ( čistí reptiloidní hybridové ).

Kolchida je starověká osada na úpatí Kavkazu, kde se nachází posvátný hřbitov pro Hecate. Vypráví o Iásonovi a legendě o Argonautech. Iluminátští satanisté pokračují v obětních rituálech pro Hecate – např. rituální vražda princezny Diany.

Řeckové měli kult v Athénách ve věštírně Delfi. Zde byly interdimenzionální kanály a také orákulum, které se dostávalo do transu. Mělo při věštění vyboulené oči jako had. Používali bobkový list ( posvátná bylina ) pro božstvo Pythones. Používají jej i Svobodní Zednáři. Je to také logo Spojených národů ( obr.18 )

Pythagoras vyrostl v hadím božském kultu. Jeho prohlášením bylo „Já jsem Python“ ( Já jsem Had ).

 

 

 

58.DNA Z DRAČÍCH KRÁLOVEN

 

Starověký Royal Dragon Court and Order byl poprvé založen jako institut faraona v Egyptě 2170 př.n.l. Poté byl přeměněn na královskou akademii ( shromáždění vědců a učenců ). Byl znovuotevřen v 15.st v Maďarsku a je spojen s Drákulou.

Drákula, Chevalier de Saint Germain, Atache Královského Dračího dvora. Napsal mnoho knih, např. „Bloodline Of the Holy Grail“, kde tvrdí, že Merovingiáni a jejich potomci (např.Stuartovci), byli oplodněny Ježíšem a Marií Magdalenou.

Annunaki dosazovali krevní linie Dračích králů, kteří se chovali podle jejich pokynů. Pily menstruační krev z rituálních obětí. To samé se děje i dnes. Symbolizuje to červené víno. Od starověku mnoho kalendářů bylo založeno na měsíčním menstruačním cyklu. Řekové jej nazývají Ambrozium ( nadpřirozené červené víno z božství Hery ), Indové – Soma ( potrava Bohů ), Peršané – Haoma

Věřili, že menstruační krev je svatá a může jako životní esence přinést nesmrtelnost. Annunaki krevní linie = Dračí linie, používaly krokodýlí tuk při ceremoniích ve starodávném Egyptě. Měly komory stvoření, které produkovaly „královskou“ linii. Královská krev, nebo-li Svatý Grál, pocházela z dělohy Dračích královen ( DNA ).

Rennes – le – Chateau, dílo Katarů, kteří byli poraženi v 13 st. nastupujícími římskými formacemi ( stavitelstvím, slohem… ). Byli podporováni dračí linií. Ženy byly nazývány elbe – z toho ALBI = hlavní město katarů v J.Francii. Kataři byli blízcí Templářům, kteří byli spojeni s Rennes-le-Chateau. Byla to interdimenzionální brána. Půda kolem zvláštně vibruje. Kataři byli obléháni a vyvražděni Papežem Innocentem III. v pevnosti vysoko v horách.

Románský sloh byl zničen dračími následníky, kteří sesadili z vlády v 8.st Merovingiány a určily si svého vlastního vládce Charlemagneho a říši, kterou se stala později Francie. Potlačily archetyp ženy a uctívání Dračí královny. Románský sloh a křesťanství je zvenčí všeobecně mužské náboženství. Je to však tajné pokračování pohanského božského uctívání. Tak, jako reptiliánské linie bojují mezi sebou, tak románský sloh, Charlemagne a Merovingiáni jsou odlišné výrazy všech těchto samých reptiloidních linií vzájemně bojujících.

Používali symbol Trinity :

EL = Matka Hubur ( dětská pohádka ), nebo Tiawah, popsána jako strašný drak, který polykal oheň

WOTAN = manžel EL, zakladatel Máyské kultury v Mexiku

BALDR = syn

 

Jsou to hlavní božstva Nágů, kteří vytvořily síť Teutonských Rytířů ( Iluminátů ) v Německu. Z nich vznikla nejvýznamnější linie – Habsburkové. Teutonští Rytíři jsou podobní jako Templářští Rytíři a Rytíři Malty.

 

 

 

59.AMAZONKY

 

Edda poukazuje na hadí kulty, které praktikovaly Amazonky, Vlčí kmen a Valkýry. Richard Wágner ( oblíbenec Hitlera ) napsal muzikál „Jízda Valkýr“. Amazonky byly podle řecké mytologie válečnice. Ta čerpala ze sumérské mytologie. Valkýry byly válečné pany z Valhaly a strážci mostu do nebe – Bifrostu. Amazonky byly nepřátelé Řeků. Žily na Ukrajině a v jižním Rusku. Zde byly známi jako Skýthové. V Phrygii a Cappadocii byly známy jako Lebos – lesbičky. Avšak hlavní oblastí byl Kavkaz, Libye a Amazonka. Zde Portugalci objevili v 16 st. bojující ženy. Amazonky byly v podstatě nomádský kmen, kde dominovaly ženy. Družily se jako zvířata v dvouměsíční periodě. Sex byl jen pro produkci dětí.Sauromantia ( zn. Ještěrčí Matka ). Nacházela se v oblasti Černého a Kaspického Moře s hranicí Perské říše. Byla to země magické iniciace, která je spojena s evropskou šlechtou. Zde se Amazonky křížily se skýtskými válečníky. Uctívaly Artemis (pozdější EL) a Hecate ( božstvo Temného Měsíce ) = Měsíční žena. Velice důležitá lokalita pro Amazonky byla

Skýtové byli Nordic-Aryanští lidé, kteří se přemístili do Severní Evropy z Blízkého a Dálného východu přes Kavkaz a Sauromantii. Sami se vykastrovali a nosili ženské šaty jako součást rituálu uctívání Artemis. Je to krevní linie, z které vznikly Sicambrianští Frankové a Merovingiáni. Sloučením jazyka Amazonek a Skýtů vznikl jazyk Sauromantian. Jedna lokalita Skýtů byl Virginland. Po příchodu ILuminátů do Ameriky to použili jako jméno pro Virgínii. Skýtům vládly Kněžské královny ( starší ženy ). 1954 byly objeveny hroby královen v J.Rusku v Pasyryku. Chodily do války s muži a povzbuzovaly je ve vítězství (Edda, Mackbeth od Shakespeare). Skýtové používali Měsíční srpek jako mytologickou zbraň, kterou byli vykastrováni bozi. Byl znám jako kosa ( vzteklý sekáč ), vztahuje se k božství Rhea, která byla oděna v rouše z krve a spolykala všechny své potomky. Z ní vzniklo keltské božstvo Rhiannon/Eire = keltské jméno pro Irsko ( z jména Erinn ).

Berbeři ( S.Afrika ), jsou spojováni s Amazonkami. Amazonky zahrnují i kmen Neuri ( ti, kteří se sami mění ve vlky ), jako verze dog-star worship = uctívání Síria. Lidé vedeni Thorem – Indarou byli nazýváni jako Mořský vlčí kmen

Trollové – spojovány s Amazonkami/Valkýry. Čekají pod mosty a sní ty, kteří přejdou, aniž by jim něco nabídli.

 

 

 

60.DEN WODANA

 

WODAN byl manžel královny EL. Starší jméno byl BODO nebo BAUTA, podobné sumerskému BUDU/BUTU= Pěší Had. Byl náčelníkem kmene „Měsíce a hado – dračího kultu“ usilujícího porazit Nordic-Aryany vedené Thorem. Tento příběh byl popsán i v indických Védách – INDRA ( Thor/Indra ), který bojoval s Budhnyou ( Velký had ze dna a hloubky ). To samé v Řecku – Python.

Wednesday ( Wodens-day ) je znám jako budhistický Kult hadů a obětí. Byl opatrně představen i v Egyptě, kde byl doposavad kult uctívání Slunce ( Osiris ).

BALDR byl zlomyslný syn, v legendě o králi Artuši vystupoval v roli Zeleného Muže. Další jeho postavy – Loki, Lucifer, Lancelot. Byl líčen s křídly ( stejně jako EL ).

 

 

 

 

61.HADÍ MATEŘSKO – SYNOVSKÝ KULT

 

1.část Eddy dokumentuje svět plný násilí, lidských obětí a krvavých rituálů Mateřsko-synovského kultu Hadích Draků. V 2.části popisuje příchod velkého reformátora, vysokého vzrůstu s červeným vousem, který přinesl záchranu civilizace – Thor/Indra/Eindri. Jedná se vlastně o biblického Adama. Tato část je nesprávně popsána v Adamovi a Evě a jejich pobytu v Rajské Zahradě. Zahrnuje symbolismus. Thor/Indra bojuje s hadím kultem. Ten byl v Mesopotámii rozšířen ještě před příchodem Nordiků. Mrtví byli pochováni s figurkou hadích humanoidů.

Thor = ničitel Draků, založil v Capadocii ( Anglii ) hlavní město = St.George červeného kříže ( odsuď je i náš původ ). St.Andrew = patron Skotska = Thor. Sv.Jiří také bojoval s draky. Odpovídá egyptskému Bohu Slunce RA, indickému Indrovi, biblickému Adamu. Thor zabil EL ( Matku Hadího kultu ), která byla symbolem Draků. Boj Thora je symbolicky použit dále. Ta samá situace byla i v Babylonu ( Sumérské říši ). Na razítku 3300 př.n.l. je vykreslena EL s půlměsícem a WODAN s hadím tělem. Oba dva jsou předmětem satanistického uctívání. El je symbolem ošetřující hadí matky a symbolem Matriarchátu.

 

 

 

61.SYMBOLISMUS HADÍHO KULTU

 

Thorova Trója byla přepadena hadím kultem vedeným Wodanem. Totemovým zvířetem pro hadí kult byl lev a vlk. Thor nakonec porazil Phrygrians ( Phrygria = Země Lvů ). Dodnes Ilumináti používají symbol Lva v královských totemech. Symbolem pro Thora/Indaru a jeho Nordiky byla koza, která se později vyvinula v jednorožce.

Celkově používá hadí kult symbol Lva. Hadí kult po staletí kontroluje a vězní lidskou rasu a jejich nepřátele Nordiky (symbolem již zmiňovaný Jednorožec = Unicorn ).

Prométheus je verze Thora/Indary/Adama. V řetězech byl mučen bohy – reptiliány, snažící se přinést lidem ilumination – světlo. Často byl zobrazen jako ten, kdo drží plamen vědomosti.

V Londýně je kříž Sv.Jiřího, který je hlídán dvěma létajícíma reptiliány.

Reptilián Rockefeller umístil zlatou sochu Prométhea do Rockefellerova centra v New Yorku.

 

 

 

62.VLÁDA BRITÁNIE

 

Zprávy v Eddě popisují boje mezi Nordiky ( Aryany ) vedeny Thorem/Indrou/Adamem a hadím kultem vedeným Wodanem/EL a Baldrem. Edda vysvětluje mýty a legendy, symboly a biblické texty. Nordikové přišli z Danube ( Evropa ) na Blízký a Střední Východ. Tyto oblasti jsou doménou hadího kultu. Přišli přímo do Edenu.

Po mnoha bitvách bylo nastoleno mírové jednání. Je zobrazeno na biblické pečeti 3000 př.n.l. staré.

 

Thor x Wodan, Baldr

Toto mírové jednání vedlo ke sňatku Thora/Indara/Adama s kněžkou hadího kultu Eve/Gunn-Ifa.

 

Her – Thor + Gunn – Eve – re

byla vzdorovitá

vrchní kněžka Hadího kultu v Edenu

byla přesto Gothická Aryan

chráněnkyně El

narodila se z mořské pěny

později představovala u Řeků Afroditu, která také vznikla v moři

 

Toto spojení bylo spojení bohů a moře – např.fénická Barati, která se stala Británií. Proto anglická píseň „Vláda Británie, Británie vládne vlnám“ neoslavuje Británii, ale božstvo, které dodnes uctívají Ilumináti.

V Eddě je popisován i Vlčí kmen = Aryané. Zde Eva sama sebe popisuje jako Amazonku a Valkýru. Manželství Evy a Adama je symbolické mezikřížení Nordiků a reptiloidních krevních linií ( Aryanů ) a dračích králů.. Symbolicky je popsáno na rytině z kamene Hutáte staré 3000 př.n.l. Je zde zobrazen Baldr se dvěmi sekerami jak jede a řídí kočku, dále Thor a Eva mezi totemem s vyobrazenou kozou. Vyměňují si jablko z jeřabiny nebo jasanu (Strom Poznání). Edda popisuje, že Eva /Idun dávala Bohům jablka z jejich svatého stromu.

 

Jablko = život dávající

Idun/Eve —————-Atueni ( Sumer )—————-Athena ( matka řeckého božstva)

 

Tento symbol byl použit v Bibli o Adamu a Evě, kteří byli potrestáni za snězení jablka ze Stromu Poznání. Zde však stromem byla jeřabina. Vše sepsal Levites – židovský kněží, který uctíval hadí kult, El a starozákonné bohy Elohim, kteří byly reptiliáni. Edda také poukazuje na Valkýry z Ur, kteří také uctívaly hadí kult.

El – pochází také z Ur. Známa jako Hrimni v Eddě. Ahriman neboli Velký Had podle Peršanů byl neuvěřitelně podobný biblickému Abrahamovi. Je spojován s Aeshma = zdroj pro Asmodea, křesťanského démona obviněného z obcování s jeptiškami a mladými ženami, který vytvořil žádostivost. Je také představitelem ďábelského charakteru. Je umístěn na vchodě do kostela Rennes-le-Chateau v Provence ( J.Francie ). Je zde i mnoho Iluminátských symbolů včetně odkazů na Priory of Sion ( Převorství Siónské ), tajnou společnost Merovingiánů. Malý kostel je zasvěcen Máří Magdaléně = symbolické jméno pro reptiloidní krevní skupinu realizující se skrze ženskou linii = Dračí Královny ( EL ). Jejich kód v DNA je MAG.

 

 

 

63.KAIN A ÁBEL?

 

V Eddě se oženil Thor/Indra/Adam s Evou. Jejich syn byl Gun/Ginn/Kon= biblický Kain/Gawain v Králi Artušovi. Byl napaden a zraněn Baldrem/Abelem, synem hadích vůdců El a Wodana. Bal ( židovský Baal ), byl had. Jiným jménem nazýván Egil ( židovsky Zlaté tele ( uctíváno ve Starém zákoně ). Symbolizován jako býk/vykastrovaný volek z Edenu. Nazýván také mladý Hydra, v řecké mytologii je to devítihlavý drak s jedovatým dechem. Byl zabit Herkulem. Jeho sídlo bylo v Kapadocii = Himin ( heaven ). Pohádal se sThorem a urazil Evu. Byl vyhnán Kainem ( Michaelem ). To je předloha pro vyhnání Lucifera z nebe Sv.Michaelem.

 

 

 

64.BITVA V EDENU

 

Edda popisuje bitvu Hadího kultu s Thorem/Indrou o ovládnutí Edenu. Bombardování, červené rakety, chrlící dýmy ohňů a otrávené kouřové mraky. Jednalo se o moderní válku stejnou jako v Sumeru mezi Anunnaki.

El/Hel a Baldr/Abel/Set měli křídla. Védy popisují boj Bohů na obloze – nukleární válku. Thor zvítězil nad Hadím kultem. Klíčovým momentem bylo, když princ Kain/Michal, syn Thora, zabil Baldra ( jako verze Sv.Michal porazil Draka ). V Indii byl Baldr nazýván Dévou/Devil. V Irsku Sv.Patrick byl poslán Sv.Michaelem zbavit zemi hadů. Féničané a Sumeřané po přistání v Británii pojmenovali mnoho míst po Sv.Michaelovi ( hora Sv.Michala v Cornwallu ).

El = Stará Marie, která utekla z bitvy na lodi po Eufratu, ale byla zabita Thorem/Adamem.

 

 

 

65.FÉNIX VZLÉTÁ

 

Po porážce se reptiliáni a jejich hadí kult stáhly do podzemí. Je pravděpodobné, že šli tam, odkud vlastně přišly.

Tigris a Eufrat – pramení na dvou stranách Mt.Taurus. Je to území, kde žily Amazonky a hadí kult. Protékají skrze Eden ( zahrada, kterou uměle vytvořily Bohové ). Prapůvodní Eden bude ale v Lemúrii.

Thor/Indra a jeho nástupci expandovali do Británie, Ameriky a Austrálie. Edda však říká, že se Hadí král vrátil po smrti Thóra a El a stále žije. Podle Sumerských tabulek se Nordická DNA infiltrovala do královských krevních linií a je spojena s vlastnictvím těchto těl, které byly využívány k reptiloidním účelům. Hadí král znovu shromáždil hadí síly, vytvořily hlavní stan v Babylonu, odsud přes Sumer se dostaly až do Egypta a poté do celého světa. Převzaly kontrolu nad mysteriózními školami a státním náboženstvím.

Hadí kult má mnoho podob, je spojen s :

– Křesťanstvím

– Satanismem

– Nágy

– Svobodnými Zednáři

– Hollywoodem

– smrtí Princezny Diany

– se Shakespearovými hrami

 

 

 

66.KŘESŤANSKÁ „HADÍ“ TRINITY

 

Hadí Trinity tvoří :

EL / Wodan / Baldr

Důraz je kladen na matku a syna. V Babyloně je synem NINUS/TAMMUZ ( Baldr ), Matkou Královna Semiramis ( EL ). Jejím symbolem byla holubice. Babylon byl jedno z center pro uctívání hadů během války s Thorem, zejména na jezeře Van v západní části Araratu, kde byla nalezena Noemova archa. Do archy přinesla holubice větev oliv. Toto hadí uctívání se přeneslo do Říma a na něm bylo založeno křesťanské náboženství.

 

Křesťanské Matka – Syn je kombinací Marie ( jiné jméno pro El ) a Ježíše ( Tammuz, Baldr ).

ŘÍM byl založen podle pověsti Romulem a Remusem. Sáli z kojící vlčice. Je to symbolismus mateřsko – syn.kultu. Pocházeli ze starověkého ženského klanu Etrusků ( genově to jsou Romuliáni ). V Eddě je ROM jiné jméno pro EDIN/EDEN, které je domovem Vlčího kmene černých aboriginců podobných Chalcedejcům = Iberská rasa. Vlk je symbolem Síria.

 

Rom/Romil je název Setha a uctívačů v starověkém Egyptě.

 

Rum/Romania je tradiční místo vampírů

Matka Marie = EL ( dračí královna ) = Královna Semiramis, známa jako May ( květen ) = Mother May ( 1.5 ), je to jeden z nejdůležitějších rituálních dní v roce pro Ilumináty. Ti vytvořili učení Komunismu. Je to také den oslav a přehlídek militismu. Noc 30.4 je noc, kdy mají Satanisté rituál pro božstvo Walpružino ( květnový den Evy ). Walpružin = květnová královna, která je populární v Německu. Je zahrnuta do křesťanství pod názvem Svatá Walpruža.

 

Morgana ( v Králi Artuši jako mořská panna ) = EL = Walpruža = Matka Marie

Baldr je syn boží, Abel/Tammuz ( Chaldeónci ). Byl zabit Kainem / Sv.Michalem

Je mnoho verzí : Starý zákon – Kain zabil Ábela

Nový zákon = Sv.Michal porazil Satana/Lucifera/Velkého Draka

Egypt = Seth s vlčí hlavou zabil Horuse ( syna Osirise )

Indie = LordGan bojovals Velkým Dévou/Býkem( Abel )

Artuš = Gawain porazil Zeleného muže

Je to vlastně syn boží, který zemřel pro humanitu.

 

Hekaté = EL = Hel = matka Dionýse, jiného typického Syna Božího/Tammuz = ti byli předobrazem Ježíše.

Nářek pro smrt Tammuze/Baldra/Ábela je uchován ve velké kolekci hymen matko-synovského kultu v Babyl.tabulkách 3000 př.n.l. Užívají ho v truchlícím rituálu ( u Tammuze je to u Zdi Nářků ). V Starém Zákoně Ezechiel popisuje truchlení pro Tammuze hebrejskými ženami v Jeruzalémě.

 

 

 

67.JEŽÍŠ JE BALDR

 

Po přestěhování Hadího kultu do Říma se použil příběh Baldra pro příběh Ježíše. Syn EL se stal synem Marie. Zde je vidět nastupující Matriarchát Hadího kultu. Ježíš :“Můj Bože, proč si mě opustil?“ Tato věta je z jazyka Jižní Ameriky a je přeložena velice zjednodušeně do angličtiny.

Ježíš = Baldr = syn hadího božstva

Grál = děloha Dračí královny = symbol hadích linií

Krevní linie Merovingiánů je linií Ježíše a Máří Magdalény.

EL a Baldr byly zobrazovány jako krokodýli, egyptsky messeh – z toho se odvodí Mesiáš / Kristus (znepokojovatel)

Šiva = Pán Bůh reptilioidních Nágů ( hinduismus ), také byl nazýván znepokojovatelem = Christos v Řecku, který se koupal v menstruační krvi. Mnoho gnostiků křesťanství identifikovalo Ježíše s hady / plazy. Otec Ježíše byl had, který oplodnil Pannu Marii a zplodil lidskou bytost – Spasitele. Merovee – zakladatel Merovingiánů, jejichž otcové byly hadi a mořské příšery. Z nich pochází Alexandr Veliký. Ti, kdo neznají Eddu, záměrně prezentují Baldra jako „dobrého“ boha.

Chaldeánci uctívají mateřsko-synovské náboženství. Baldr/Tammuz byl laskavý, krásný, spolehlivý(věrný) syn. Byl to božský kněz, který zemřel pro záchranu Chaldejců ( vybraných lidí ). Byl umučen a sestoupil do podzemí, vrátil se a ve svém II.příchodu založil nové Nebe a novou Zemi ( tuto verzi převzali křesťané ). Podle skandinávských legend zabilo Baldra kopí z jmelí, které na něj hodil HOD ( slepý bůh ). Podle křesťanů měl Ježíš vražené kopí od Longinuse.15.3 je zasvěcen Hodovi a Longinusovi

Hitler a Nágové byli posedlí vlastnictvím „kopí osudu“ spojovaným s Baldrem. Hitler se domníval, že pravé kopí bylo vlastněno Habsburky, kteří jej dostali od Charlemagna ( reptil krevní linie ). Věřil, že každý, kdo ho vlastnil, byl nepřemožitelný. Kopí se však ztratilo. Svatý Grál – předpoklad, že jde o nádobu se steklou hadí krví Ježíše/Baldra.

Baldr je spojován s Lokim, ten s Luciferem ( Světlonošem ). Ježíš byl Světlo světa.

Závěr : Ježíš = Baldr = Tammuz = reptiliáni, kteří jsou podporováni vírou věřících. Proto si dejme pozor, v co věříme.

 

 

 

68.ČERNÁ MADONA

 

Georgie Bush + jeho otec, Bill Clinton, Britská králov.rodina jsou silně věřící. Mají své místo v satanistických rituálech. Pro ně je křesťanství uctívání plazích bohů ( EL,Baldr ) a ostatních Iluminátských symbolů.

 

Templářští Rytíři je tajná společnost. Založili a navrhli nejznámější gotické katedrály, jsou to vlastně svatyně plazích bohů. Jsou kontrolováni Ilumináty, ale stejně jako Svobodní Zednáři si toho nejsou vědomi. Používají červený kříž a uctívají křesťanské bohy

1170 – 1270 bylo vybudováno 80 katedrál a 500 kostelů ve Francii a zasvěceno „naší paní“ – EL, Semiramis, Mary. Velké katedrály jsou postaveny na místech starodávných, pohanských a rituálních. Na vrcholu jsou však Ilumináti ( plazí kult ). Jejich kostely jsou plné astrologických významů, Slunce a sex.symbolů ( jako u Zednářů ). Templáři a Zednáři jsou vytvořeny stejnou mocí.

 

Katedrála v Chartres je nedaleko Paříže. Byla postavena Templářskými Rytíři. Druidové zde dříve z celé Evropy prováděli rituály. Stejně jako Notre Dame je centrem pro uctívání Černé Madony / EL / Dračí královny. Poutníci si zde kupují odpustky. Po obřadu scházejí do podzemní krypty, kde sedí Madona z černého ebonitu a drží děti na levém koleni ( Satanismus hlásá „levou cestu“ ) jako symbol mateřsko-synovského kultu. Na hlavě má korunu s římským nápisem „ Panna, která porodí“ . Její koruna je symbolem reptiloidních linií a vysokého řádu / hodnosti. Je také nazývána královnou nebes a symbolizována jako holubice.

 

Koruny, holubice a lvy jsou symboly britské královské rodiny dodnes.

Sv.Bernard ( 1090 – 1153 ) jako Abbé z Claivaux z Francie, je zakladatelem Cisteriánského řádu. Byl velkým uctívačem Černé Madony. Dala mu ze svého ňadra do úst tři kapky mléka. Je to také zakladatel Templářských Rytířů spolu s rodinou Clair (rodina Sinclair u Edinbirgu).

 

Templářští Rytíři jsou frontmeni plazího kultu. Jako oficiální patronku mají „božskou Matku / královnu Nebes / EL / Semiramis.

 

Teutonští Rytíři mají tu samou patronku. Jsou spojeni s reptiloidními Habsburky.

Výše uvedení rytíři bojovali s rytířskou standartou a křičeli její jméno. Na ní používali symboly reptiloidních bohů. Bojovali pro EL pod jménem Marie a pro Baldra pod jménem Ježíše. Svatý Duch v křesťanství je charakterem ženské energie, kterou užívali Židé.

Slovo BIBLE pochází z Byblos = domov s ostatky. Marie v rané verzi je známa jako ASTARTE ( nejvyšší pravda na světě ). Byla uctívána jako Matka Marie, Hathor, Démétér, Afrodité, Kali. Křesťanství vzniklo v nepolitiku v Dresu ( JZ Turecko ). Amazonky založily město jako hlavní centrum uctívání Artemis / Diany = božstvo Amazonek. Na kopci nad městem je údajný domov Marie, matky Ježíše. Odsuď byla převzata do Říma společně s plazím kultem a rituálem krve z obětovaného býka ( Atria = manžel ), z něj pochází Ježíš jako jeho kopie.

 

V Římě stál chrám Marie na místě, kde dnes stojí Svatopetrská Basilika až do 4 st., kdy jej převzali křesťané.

Kněz z Cybele Montanu identifikuje Attise s Ježíšem. Byl uvězněn v kostelech v Malé Ásii a upálen zaživa. Uctíval božstvo jeskyní ( podzemní reptiloidní síť ), kde se narodilo mnoho spasitelů.

 

 

 

69.ČERVENÁ RŮŽE EL

 

EL bylo božstvem sexuality a plodnosti, Měsíce a Venuše. Kamenná křestní mísa, která byla nalezena v každém křesťanském kostele, je symbolem Magické kamenné mísy plazího kultu Iluminátů.

Goticko křesťanské vchody a záhyby v nich symbolizovaly dělohu a klitoris v oblouku. To samé v oknech s červenou růží. V Chartres je okno „Růže Francie“ s Marií uprostřed směrem na západ ( tajný směr pro ženské entity ).

 

Rosekruciáni mají jako symbol červenou růži a křížový motiv. Jsou hlavní pramen Iluminátů. Jejich linie sahá až k Noahovi ( = symbol reptiloidní linie ).

 

Řád Růže je jiná elitní skupina, k níž např. patří i kanadský premiér, satanista, Brian Mulroney. Nosí ji v klopě.

Marie je spojována s růží a královnou Semiramis. Římané nazývali růži květinou ( květen ) Venuše. Je také symbolem ženské sexuality. Bílá růže / lilie jsou symbolem panenského božství. Křesťané nazývali Marii oběmi růžemi = Svatá Růže. Růženec byl používán v Indii při uctívání božstva zkázy KalíMa.

Tony Blairś Labour Party má logo černé růže. Liberální demokraté mají holubici. Konzervativci pochodeň. Vše to jsou Iluminátské symboly.

 

 

 

70.SHAKESPEARE – DRAČÍ LORD

 

Jeho texty jsou plné symbolů a Iluminátských kódů. Univerzální božství Titánia vládla Titánům ( božská rasa ). Podle posedlosti Iluminátů symboly je Titanic možná více než jméno potápějící se lodi. Titánia je spojena s mořem, podzemím a obětmi. Obojí je vlastně Titanic, který se potopil v roce 1912. V jižním Rusku je Titánia známá jako Rhea = červená, zakladatelka Romula a Remuse.

Král Titánů = Oberou ( ve hře A Midsummer Nightś Dream ), postava založena na Edwardovi de Vere of Loxley, 17-cti letém hraběti z Oxfordu. Shakespearovi hry byly napsány na základě Iluminátských zkušeností a iniciací v Elizabetině společnosti, kterou vedl Vere. Členy byli také F.Bacon, John Dee, Spencer apod.

 

FRACIS BACON byl Templářský rytíř, hlava rosecruciánského řádu. Dohlížel na překlad Bible. Napsal knížku „Nová Atlantida“, kde vylíčil společnost, která později vznikla v Americe. Napsal „Invisible College“, ve které jsou skrytě kontrolovány světové události, založení „Royal Society“ v Londýně Svobodnými Zednáři v roce 1660, která diktovala vědecké myšlenky.

 

EDWARD DE VERE je reprezentantem plazí krevní linie, která je nejnóblesnější krevní linií v Anglii, jejími předchůdci byli Merovingiáni a Skythové ( Amazon-Nordics ). Nosil titul Lord Draconis ( jako Vlad = Dračí krevní linie ). Jde o titul Dračího řádu, který nyní představuje Sir Laurince Gardner. Jeho předchůdcem byl Albrey = Princ of Anjou a Guise in France, jejich dům je část paláce Lorraine. Představuje jednu z nejdůležitějších krevních linií dneška. Další větví byla Plantagenet Dynasty, které vládl Henry II ( 1154 ) až Richard III ( 1399 ).

 

 

 

71.SVOBODNÍ ZEDNÁŘI JSOU PLAZÍM KULTEM

 

Je to největší tajná společnost na světě. Jsou frontmeni plazího kultu a většina z nich to ani neví. Jejich hrdinou je Hiram Abif, Velký Mistr a architekt Chrámu v Solomoně, který byl zabit, protože odmítl vyzradit Zednářské tajemství podobně jako Osiris v Egyptě. Přišel z Tyre, jméno pro Baldra ( Templářská pevnost ). Nazýván Týrským architektem a sirotkem – Widowś son ( Widow = El, son = Baldr ).

Jim Shaw napsal knížku „Hluboký podvod“, kde popisuje své prohlédnutí, o co ve skutečnosti jde. Byl vysoce postaven – 33 stupeň Svobodných Zednářů Scottish Rite a patřil k nejvyššímu vedení na severozápadní 16 blízko Bílého Domu.

 

Bílý dům je postaven jako egyptský chrám. Venku jsou dvě Sfingy s ženskými tvářemi. Kolem krku jedné se vine kobra, druhá je symbolem plodnosti a množení ( jako Artemis/Diana ). Dále je zde masivní vyobrazení vycházejícího Slunce – symbol Horuse. Kolem tohoto Slunce je 6 zlatých hadů. Je zde zeď plná hadů a plazů podobně jako stupně Scottish Rite.

Queen Semiramis = El = holubice = Sarama ( Védy ). Její další jméno je Columba, jako jméno holubice ve Francii ( Britská Kolumbie, Columbia High school ).

Svobodní Zednáři obnovili stará mystéria z Babylonu, Egypta, Persie, Říma a Řecka. Bylo to spíše pokračování než obnova. Ilumináti ukryli mystéria za stupně a úrovně v Zednářství. Používají symbolismus jako tajný jazyk Anunnaki, kteří jsou posedlí kódy a symboly. Jeden ze stupňů je Blue Degrees ( Modré stupně ). Jde však jen o vnější hřiště. Jsou falešně interpretovány, aby si dotyční mysleli, že jim rozumí. Jejich pravdivé vysvětlení je jen pro Adepty – Princové/Knížata Zednářů ( 32 – 33 stupeň ). Ale i ti jsou částečně mýleni.

 

 

 

ÚMYSLY A ZÁMĚRY

 

nižší stupně – nižší iniciace – jsou vidět na veřejnosti

vyšší stupně – esoterické

úzká elita – postupují za oficiální stupně ( jsou to neoficiální stupně Iluminátů )

Symbolem v uctívání Svobodných Zednářů je Slunce a Měsíc, Phallus jako sex.symbol. Slunce označuje mužskou energii, Země ženskou, z jejich spojení vyvstává nový život. Na jedné úrovni je to pravda, ale z pohledu esoterického je to stále ještě výmysl.

Oficiálně je úhelník symbolem, že Zednáři musí být přímočaří a upřímní v jednání s ostatními, kružítko ohraničuje jejich vášně a nutnost kontrolovat svoje touhy.

 

G – písmeno, které bylo později přiřazeno k geometrii. První Zednáři hovoří o G jako o písmenu ze slova GOD ( Bůh ).

Ve skutečnosti G = SunGod = Phallus – symbol plození, který chrání krevní linie

Na hrobě prezidenta Kennedyho je oheň (jako mužský princip, který oplozuje) a kruh (ženský princip).

 

Krevní přísaha je závazek. V případě prozrazení tajemství souhlasí s mučením a smrtí. Zednář neposkytne důkazy vraždy, kterou spáchal jiný Zednář. V některých stupních je zrada a vražda nepřípustná. Ve vyšších je přípustná v případě, když by se měla udržet tajná pravda. Zednáři, kteří jsou soudci, v takovýchto případech dávají falešné verdikty. To samé je i u politiků a policie.

 

 

 

72.RITUÁLNÍ VRAŽDA DIANY

 

EL = Dračí královna = Hel = Hate = Hecate je spojována s peklem. Jackie Kennedyová po vraždě manžela odjela do Řecka na ostrov Delos. Je to místo narození Diany, Hecate, místo ďábelských umění. Je to ostrov smrti.

 

Hecate je zobrazena jako panna a děvka navzájem. Je spojována s Měsícem. V Egyptě je jejím symbolem žába. Rozcestí jsou svatá místa Diany a její satanistické verze Hecaté, zde se konají rituály a sex, nosí se šaty opačného pohlaví, místa lidských a zvířecích obětí. Hecate je božstvo sexu a smrti, kouzel a čarodějnictví

 

Smrt Diany – 31.8, nastala časně zrána na křižovatce ( rozcestí ). Den Hecaté je 13.8. Podle satanistického práva je den oběti 31.8. Smrt se stala v Pont de LÁlma. Je to tunel v Paříži, kterou založili Merovingiáni, kde je také podzemní komnata pro uctívání božstva Diany ( krvavé rituály ). Pont Alma = středně východní název pro božstvo Měsíce. Pontifex je římský vysoký kněží, významově odpovídá průchodu. Souhrně řečeno jedná se o místo Měsíčního božstva ( Diana/EL/Hecate ). Diana zemřela ještě před převozem do nemocnice a ne až v nemocnici. Bylo to kvůli obětnímu rituálu. Její bratr Earl Spenser dal 4 černé labutě do jezera, kde je pochována. Labutě jsou božský symbol. U skandinávců se Valkýry inkarnují jako labutě a potom se transformuje jejich magické peří. V pohanském náboženství jsou labutí králové a dívky.

 

 

 

73.TRÓJA

 

Starodávné události kolem Tróji jsou spojovány se smrtí Princezny Diany. Merovingian krevní linie sahají až k Trojské válce. Paris byl milenec Heleny. Helena byla inkarnace Měsíčního božství a dcera Hecaté, známa jako Helle/Selene = sex.sparťanský symbol. Trója jsou tři místa v Řecku. Vztahuje se k trojitému symbolismu Atlantidy a Lemurie = TRINITY ( 3 aspekty ). Helena a Menelaos byli manželé. Meneláos ji slíbil nesmrtelnost. Když utekla s Parisem, Menelaos chtěl zachránit její nesmrtelnost a ochránit jejich manželství válkou. Helena byla symbolem královny Británie v pohanských časech. Trójan Brutus po pádu Tróji odplul na západ a založil Novou Tróju = Londýn.

 

El – Hel – Helena – Helsinky, holstein, Holland ( Hel – Land )

V pohádkách, když se princ změnil v žábu nebo princezny se takto měnily, jednalo se o shape – shifting, změnu tvaru. ( reptiloidní změnu formy ).

 

 

 

74.HADÍ KULT JE SATANISMUS

 

Používá stejných symbolů. V USA je Sethův chrám ( kostel Satana ). Seth představuje symbolismus vlka starý 3200 př.n.l., kdy proběhla válka Nordiků a hadího kultu.

Velká Pyramida v Gíze má speciální vzdušnou střelu pro let na Alfa Draconis, zvané Sethova hvězda. Jde o základnu Draco reptiliánů, v Egyptě známou jako Turban, u nás jako Polárka. Hyksové přepadnuli a vládli Egyptu 1785 – 1580 př.n.l., uctívaly Setha skrze hadí kult.

 

 

 

75.HOLLE – WOOD, the land of El-lusion

 

Druidové uctívali stromy, zejména dub. Hollywood je oblíbené dřevo pro kouzelnou hůlku. HOLLE ( cesmína )/HEL, je svatý symbol, Holly-wood/Hel-wood znamená magické místo, domov Iluminátů. HOOLY – EL/HEL představuje vagína. HOHLE je německy jeskyně/hrob, tradiční místa pro zrození typu Ježíše. Red holly berries = červené cesmínové bobule = ženská krev, bílé = mužské semeno.

Oficiální skotská rezidence Britské královské rodiny je Palace of Hollywood house v Edinburgu. Rood je pojmenování pro jeřabinu, která se vztahuje k Thorovi.

 

 

 

76.BŮH NÁS ZACHRÁNÍ PŘED NÁBOŽENSTVÍM

 

Náboženství je vymyšlená největší masová kontrola mysli. Je to nejdůležitější zbraň reptiliánů. Uvěznila naší mysl do mas a drží nás ve stálém strachu a poslušnosti. S heslem“ Dnes je špatně, ale zítra bude ráj“ se nás snaží přesvědčit.

Ale vždycky bude zítra!

 

 

 

77.BABYLON – ŘÍM

 

Modrá barva pro kontrolu náboženstvím pochází z Babylonu ( Sumer – Mezopotámie ). Ten byl ústředím Anunnaki po kolapsu Sumeru. Později se jim stal Řím. Kopírovalo se náboženství z Babylonu.

Slovo BASILIKA ( např.Svatopetrská v Římě ) je blízké slovu basilisk = mýtický had, ještěrka nebo drak = Hadí král

odehnal ostatní reptiliány syčením

jeho třpyt i dech byly smrtelné

ostatní reptiliáni se jej bály

 

Basilisk znamená král/malý král a představuje spojení královské rodiny a plazů. Byl často přeměněn na zmiji, později byl spojován s kohoutem ( tak, jako Svatopetrská basilika ).

 

 

 

78.ŘÍM – LONDÝN

 

Anunnaki přestěhovali operační centrum do Londýna po vstupu Williama Oranžského v roce 1688. Sumer, Babylon a Řím byly kontrolovány jednou silou. Kněží, kteří zde žili, byli mezi lidmi polobohy. Anunnaki hledali, jakým způsobem ovládnout svět. Museli odstranit pravdivé zprávy o historii, zejména jejich vlastní roli při potlačování mysli lidí. Potlačovali esoterické znalosti o lidské síle a potenciálu. Využili náboženství pro dobytí a ovládnutí naší mysli.

Hadí lidé minulosti jsou stále mezi námi. Byli uctívány jako stavitelé Stonehange a kulturami J.Ameriky, jako polobozi se super inteligencí. To vedlo do zformování pohanských náboženství zaměřených na lidské oběti.. Stali se z nich falešní bozi, kteří nás kontrolovali přes naše podvědomí ( vstupovali do našich těl ). Jejich hlavní záměr bylo získání lidské duše.

 

Pokaždé, když si vybíráme boha, otevíráme naši psychiku pro vlastnictví těchto sil.

Marie a Ježíš reprezentují velice odlišné síly těch, kteří v ně věří. Proto je důležité zbavit se náboženství a začít odkrývat ovládání naší mysle.

Uctívání Slunce jako mužského principu a Měsíce jako ženského principu je na jedné úrovni pravda, ale je to však celé překroucené. Z historie je převaha mužských bohů jako např. v Židovství, Křesťanství nebo Islámu. Je to však pouze zástěrka pro mocný ženský princip reprezentovaný El.

 

 

 

79.SLUNEČNÍ BOŽSTVO

 

V historii bylo Slunce zobrazováno jako žena. V Japonsku 238 n.l. byla královna Mimiko označována jako dcera Slunce. Marie byla žena oděna do Slunce. Tantrický Buddhismus má Sluneční božstvo. Keltové mají také Sluneční božstvo Sulis ( z jména Suil – oko a Slunce/ Silbury Hill ).

Mysteriózní škola v Babylonu byla reptiliánská, založena 2000 př.n.l.

Mysteriózní škola v Egyptě infiltrovala Royal Court of the Dragon.

 

BABYLON – po potopě jej postavily obři Anunnaki. Potom si kněží museli vymyslet historii, aby mohly kontrolovat lidi. Proto si vymysleli mýty a mnoho bohů. Ještě nebyli tak daleko, aby si vymysleli jen jednoho.

Uctívali NIMROD, otce, který byl symbolizován jako ryba

 

TAMMUZ / NINUS, syna, který zemřel jako oběť lidí 25.12

 

SEMIRAMIS, královnu, symbolizovanou holubicí

Dohromady tvořili TRINITY.

Když zemřel TAMMUZ pro hříchy lidstva, byl podle kněze vložen do mohyly a 3 dny později, když odkulili kámen, vyšel ven. To se stalo tisíce let př.n.l. Symbolizují to jarní rituály vzkříšení a smrti, kde se nabízí pecen chleba se slunečním křížem. Z něj vznikly později Velikonoce. Křesťanství recykluje pohanství, ale přitom ho odsuzují jako peklo.

 

TESTAMENT = testes = pokusy. Židé testovali ostatní muže, když jim drželi přirození. Abraham skládal přísahu na kolenou současně s obřízkou ( houpající se břitva nad penisem ).

Old Testament = Old Balls

New Testament = New Balls

Odtud : soudce mě drží za koule – přísaha, slib, testování.

 

 

80.SLUNCE BOHŮ

 

Tammuz je jméno pro sumerského boha DUMAZI / DAMU. Znamená Syn krve a byl předlohou pro pozdější Syny Slunce včetně Ježíše. U Hebrejců to byl ADONIS (z Babylonu), Římané uctívali Tammuze jako hlavního šéfa a boha Židů. Židovský kalendář stále ještě má měsíc pojmenovaný po Tammuzovi.

Tammuz znamená „had, který se emanoval z nebeského boha Anu ( hlava Anunaki ).

Králové Mezopotámie pocházeli z krevní linie Tammuze stejně jako Merovingiáni z královské linie Ježíše. Zemi byl dán život krví Tammuze, on je léčitel, spasitel a pastevec, který vidí za jeho zástupy hvězd. Zemřel s trnovou korunou vytvořenou z myrhy v den usmíření ( díkuvzdání ) ve formě beránka. Byl uctíván v Jeruzalémě, kde jeho příběh byl později upraven se jménem Ježíše. Jeskyně v Betlémě ( Dům chleba, Dům zrna ), kde se Ježíš narodil, je stejná podle zpráv jako jeskyně, kde se narodil Tammuz / Adonis. Jeruzalém je město, které je mu zasvěceno. Byl to bůh plodnosti, zrnko ducha.

Horus byl egyptský bůh Slunce, narodil se na půdě chleba. Ježíš říkal, že je chlebem života.

 

Výsledkem bylo, že kněží převzali staré sumérské sluneční náboženství, esoteriku, astrologické a astronomické poznatky, příběhy reptiliánských bohů a vše dali do symbolických bájí, zakryly skutečný význam a představili je jako pevné, neměnné náboženství.

 

Každé hlavní náboženství má stejné základy – židovství, křesťanství, hinduismus, islám, buddhismus.

Z Atlantidy a Lemurie se přesunuly znalosti do Sumeru, odtud do ostatních zemí pod nadvládou Sumeru. Úkolem bylo stáhnout pravdivé znalosti z oběhu a překroutit je do náboženských textů ( představa pekla……. ). Dále dokonale zpracovali náš pocit slabošství, bezvýznamnosti, bázně před náboženstvím. Vyvrcholilo to vírou v bohy, později v jednoho Boha. Tak mohli kontrolovat lidské mistrovství a schopnosti pomocí reptiloidních a démonických bohů. Aby kontrolovali rebélii lidí proti utlačování, kontrole a chudobě, slíbili kněží ráj po smrti pro ty, kdo budou poslouchat Boží přikázání. A kdo ne, tomu hrozilo peklo a věčné zatracení.

 

Slovo SIN ( hřích ) pochází z boha Anunnaki.

 

 

 

81.ŽIDOVSTVÍ

 

Text Starého Zákona má základy v Židovství. Starý Zákon byl napsán Levitem ( knězem, který byl držen v zajetí Židů ), 586 př.n.l. Starověcí Židé uctívali plazí bohy v Sumeru. Levites – tak byli nazýváni Synové Velkého Hada. Jejich bůh YHVH, měl část lidskou a část hadí. Jejich tajné esoterické znalosti se nazývaly KABALA ( hadí moudrost ). Z Draka Leviatana vznikl název Levite. Byl znám také jako Nehusthan neboli Drzý had. Ztvárnili jej v židovských chrámech ( chrámech Levita ), jeho symbolem byl kříž. To vše bylo vtěsnáno do Starého Zákona.

Sumerský příběh o králi Sargonovi plujícím po řece v kolébce je také zanamenán Levitem. Sumérský EDIN je zahrada EDEN v Leviteho příbězích. Kniha Genesis je vydána ze Sumerských zpráv a je v ní spousta božských symbolů.

Bůh / YHVH / Jehovah = MANA, jde o vládkyni podzemí ( jako El ), která je spojována s hadím kultem, koněm nebo Amazonkami / valkýrami. Centrem uctívání bylo Měsíční božství.

Mantra je sanskrt.termín pro projekci vibrací slova nebo zvuků, má stejný původ jako Mana. Manu je indiánský název pro Noaha a také i Mojžíše. Noah přežil potopu s pomocí Velkého hada Vasuki. V starodávných časech Manu znamenal lůně / dělohu božstva.

Hebrejce ( Palestina, Izrael / Sumer ) ovládala vymyšlená krutá náboženská kontrola a rabíni v tom dodnes pokračují. Prameny Židovství jsou na Kavkaze, v 8st. se změnily na Židovství. Často se mixují židé a hebrejci. Mnoho z hebrejských znalostí pochází z egyptské mysteriózní školy. Odsuď také pochází hebrejský jazyk. Např. Cohen pochází z egyptského Cahen ( Mojžíš ). Bylo to jméno pro kněze nebo prince. Z toho je vidět pradávné spojení Sumeru, Egypta a Babylonu, které má kořeny v Atlantidě a Lemurii. Sumerští kněží byli pokládáni za prostředníky mezi lidmi a reptiliánskými bohy.

EXODUS je vymyšlený příběh, na Sinaji se nenašly žádné důkazy ( exodus Izraelitů z Egypta přes Rudé moře ). Nikdo z historiků jej nedokumentuje ( Herodotos, Platón ). Proto není žádný důkaz pro existenci Abrahama, Mojžíše, Saula, Davida, Šalomouna a ostatních židovských králů.

Mojžíš – jeho babylónský předchůdce byl Nemo. Poprvé jej popsal Levites. Totožný s králem Sargonem. V Egyptě znám jako Ramaraldhti a jeho 10 přikázání ( podobný kódu Hammurabi, který byl napsán minimálně 1000 let dříve v Babylonu ). Dále jej můžeme srovnat s Indara / Thor / Sv.Jiří z dob 5000 př.n.l., kteří byli popsáni v runách ( Eddě ).

 

 

 

82.PRAVDIVÝ BIBLICKÝ KÓD

 

Text Levita byl napsán v kódech a podobenstvích. Když bychom jej vzali přesně, ztratíme záměr a smysl. Dříve se uctívalo Slunce pomocí 3 slabik Sol – om – on.

Království solomónského chrámu není skutečné, ale je to symbol. David neexistoval, ani nebyla genealogie k Ježíši ( vše je vymyšleno ). Židovství ( Jahveovství ) převzalo z historie ostatní bohy. Jahve vznikl z Baal ( Palestina ).

 

 

 

83.HEBREJŠTÍ BOZI

 

Hebrejci neměli víru v 1 Boha. Ve Starém Zákoně byli ELOHIM, z nich vzniklo EL jako hadí božstvo. V Eddě je plno bohů.

 

ELOHIM jsou ANUNNAKI

Podle Genesis Bůh stvořil Nebe a Zemi. Podle Hebrejců to byly bozi. Slovo Elohim je použito 30x v Genesis a 2570x ve všech spisech. V té době bylo nemožné eliminovat bohy, protože pohanské náboženství mělo mnoho bohů.

Král Jakub I. byl 1.anglický a skotský král. Za jeho vlády vznikl první anglický překlad Bible, který sponzoroval. Převzal spojený trůn po Elizabeth II. v roce 1603. Miloval svoji matku Marii Stuartovnu. Věřil v božstvo králů. Byl satanista a nositel reptiloidní krevní linie, orientován na mladé chlapce. Zabíjel zvířata, válel se v jejich krvi. Tisíce obětí umučil nebo nechal mučit. Byl to ten, kdo se rozhodl, co v Bibli bude a co ne.

Další verze Bible jsou jejím upgradem. Král Jakub odstranil mnoho okrajových poznámek i jejího předchůdce tzv.Ženevskou Bibli z r.1560. Obsahovala fráze, které neměly vztah k božským králům. Ty odstranil.

Francis Bacon dohlížel nad překladem. Byl z reptil.linie a byl vysoce iniciovaný z tajné sítě Velkých Mistrů Rosekruciánského Řádu. Byl také Templářským Rytířem, z kterých se vyvinuli Svobodní Zednáři. Byl klíčový hráč iniciací Lord Draconis a spolu s Edwardem De Vere sestavili Shakespearovi hry

 

 

 

84.KŘESŤANSTVÍ

 

Starý Zákon je spojen s „Novým“ a tvoří základ pro Křesťanství, které je založeno na stejných bájích Leviteho. Ve skutečnosti do 4 st.n.l. nebyl žádný Nový Zákon. Vznikl až déle než je předpokládán vznik Křesťanství. Kdo to zaranžoval?

Římský císař Konstantin Velký, 325 n.l. Byl kontrolován těmi samými silami jako Babylon ( zde vznikl Starý Zákon od těchto sil ). Ze začátku byla jen židovská ( hebrejská ) Tora, 5 prvních knih Mojžíše, 22 knih Prorokových a Svatých písem a 14 knih Apokalypsy. Ve všech nebyla ani zmínka o Ježíši. Byly použity slovní obraty ze Starého Zákona. Nový Zákon vzešel z Tory, byl vnucen a nebyl nikdy více jak Starý Zákon a neprovokoval autoritu židovského Písma svatého.

 

 

 

85.KŘESŤANSTVÍ S VELKÝM K JE VELKÁ LEŽ

 

Podle rozhodnutí Levita byly zpracovány texty jeho nástupci během období jeho babylónského zajetí. Křesťanství je sluneční náboženství, Ježíš není syn, ale Slunce ( spojitost s Baldrem ). Starověké sluneční náboženství Sumeru bylo přepsáno do symbolického příběhu = Křesťanství. Symbolický jazyk byl hlavní komunikační nástroj.

 

Zodiak je symbolická cesta Slunce během roku. Jsou zde 4 období, slunovraty a rovnodennosti, v centru všeho je Slunce. Sluneční kříž byl používán již v Lemurii.

Datum narození Ježíše 25.12 je symbolické. Zimní slunovrat 21 – 22.12 je nejnižší bod Sluneční síly na severní polokouli. Podle mýtů Slunce zemřelo a umístilo se do podsvětí. 25.12 , tj.3 dny poté, nastává začátek pouti Slunce zpět na vrchol své síly = narození síly Slunce, narozeniny slunečních bohů. Ježíš neexistoval. Vánoce jsou jiný starodávný pohanský svátek stejně jako Velikonoce.

25.3 je velikonoční datum, Slunce vchází do Berana. Lidé obětovali beránka v rituálu pro uspokojení bohů a zajištění sklizně. Věřili, že krev z beránka povzbudí bohy k odpuštění jejich hříchů.

 

SAMSON = SAM – SUN v Starém Zákoně je tentýž sluneční symbolismus. Sluneční roční cyklus je symbol života člověka. Slunce je jako novorozenec 25.12 roste do velmi silného člověka v letním slunovratu. Je to vrchol sluneční síly, která má vládu nad temnotou na severní polokouli. Má zlaté vlasy jako symbol slunečních paprsků v létě. Jak Slunce vstoupí do Panny ( Dům Delilah ), má kratší vlasy, tak symbolizuje, že vadne jeho síla. To popisuje příběh Samsona ( není osoba, ale symbol ), stejně tak Ježíš, Sv.Pavel a ostatní v Bibli. Popisují to Nazarité.

 

NAZARETH neexistoval v období života Ježíše. Nebyl na žádných mapách a v žádných římských záznamech. Nazarité zakázali zkracovat vlasy kromě slunečních rituálů. Zde jsou skutečné prameny ( původ ) tohoto zvyku pokračujícího dnes v náboženství Siků. Nazarité nosili černou barvu jako Babylónské bratrství.

Křesťanství bylo vytvořeno na základě slunečního příběhu společně s Mysteriózní školou a plazím kultem. Tak vznikl historický příběh. Elita kněžích vědí o pravdivém základě a nás krmí peklem.

 

1200 let před Ježíšem se narodil VIRISHNA. Narodil se podle proroctví. Vládce ho chtěl nechat zabít a proto rodiče s ním uprchli. Vládce i tak zabil všechny chlapce mladší 2 let. Při narození mu andělé a pastýři dávali dary zlata a myrhy. Byl prohlášen za spasitele. Vedl morální a skromný život. Dělal zázraky – léčil, navracel zrak slepým, odháněl ďábly, křísil mrtvé. Zemřel na kříži mezi 2 zloději. Sestoupil do pekla a vzešel do nebe.

 

ATTIS, boží syn z Phrygie. Narodil se 25.12 Panně Matce, byl nazýván Spasitelem. Zemřel pro ochranu lidstva. Byl ukřižován v Pátek – Černý Pátek. Jeho krev byla rozlita jako spasení Země. Byl Otec a Syn v zemském těle. Byl pochová do hrobky, odešel do podzemí, za 3 dny 25.3 nebylo jeho tělo nalezeno, zmizelo. Tělo bylo symbolizováno chlebem, který se jedl

 

KRIŠNA ( KRIST ), boží syn z Indie, narozen 25.12 Panně Matce, otec byl tesař. Hvězda označovala jeho místo narození, navštívili ho andělé a pastýři. Vládce zabil tisíce dětí, aby jej zabil. Krišna konal zázraky – léčil lepru, slepotu, hluchotu. Zemřel kolem 30 let, byl ukřižován na stromě. Byl považován za spasitele. Jeho následovníci ho považovali za Ježíše = čistá esence. Vrátí se na bílém koni odsoudit a bojovat s Princem Pekla.

 

DYONIS / BAKCHUS, boží syn Řecka, nar.25.12 Panně Matce, dán do jeslí. Byl to učitel, který dělal zázraky ( vodu ve víno – jako Slunce ), zobrazován jako beránek, Bůh vína, Bůh Bohů, Král Králů. Zrozený Syn, Spasitel. Ukřižován na stromě, vstal z mrtvých 25.3. Hebrejci ho v 1 st.n.l. v Jeruzalémě uctívali jako IES (I = jeden, ES = oheň a světlo ==== Jedno světlo), není to nic jiného než světlo Sv.Janova evangelia (všude na katolických a protestantských oltářích)

Křesťanství je modifikace orientálního Slunečního uctívání připisované Zoroastrovi. Křesťané čtou EHS jako IHS, foneticky Jes, římští křesťané přidali us.

Ježíš = Apollo, Herkules, Zeus, Marduk ( Asýrie ), Buddha, Indra ( Indie ), Osiris, Horus (Egypt ), Odin, Baldr, Frey, Zoroaster ( Persie ), Baal ( Fénicie ), Bali ( Afganistan ), Thor, Quetzalcoatl, Prométheus, Mohamed, Jupiter, Mithra ( Persie ).

 

Kult Mitry začal tisíce let před Ježíšem. Bylo mu obětováno zlato a myrha. Časem Anunnaki vymysleli Ježíše, Svatý den – SUNDAY, LORDŚ DAY, festival o Velikonocích. Zasvěcení Mitrou bylo v jeskyních. Uctívali Kozorožce a Raka ( zimní a letní slunovrat ). Mitra byl zobrazován jako okřídlený Lev ( Slunce ) stojící na svinutém hadu.

 

LEV + HAD jsou 2 hlavní symboly Iluminátů.

Mitra je symbolizován jako Slunce. Ježíš je jeho křesťanskou verzí. Ježíš se nazýval Světlo světa. On se vrátí na oblacích a každý ho uvidí ( Slunce ). Ježíš chodil po vodě ( odraz Slunce na vodě ). Ve 12 letech představil práci Otce a v 30 letech začal svoji duchovní dráhu. Slunce ve 12 hod. dosáhne svého denního vrcholu a vstupuje do Zodiaku po 30°. Ježíš proměnil vodu ve víno ( Slunce na vinicích ). V Bibli jsou 2 Ryby, 12 košíků ( zvěrokr.znamení ), nakrmil 5000 lidí chlebem.

Ježíš = Ryba = Rybí muž – Slunce bylo v Rybách, spojení s rybím božstvem ( Nommo / Sírius ). Podle Dogonů to byly obojživelníci, jeden z nich byl ukřižován.

Apokalypsa hovoří o konci věku a ne konci světa. Jedná se o konec 2160 let ročního cyklu ( Slunce v 1 znamení ), tj. konec Ryb a vstup do Vodnáře. Kromě Nového Zákona není o Ježíši žádná zmínka. Žádný hebrejský historik o něm nepíše.

 

KRISTUS = Kristos ( řecky ), představován tlustým krokodýlem, menstruační krví a dobrotou. Babylónský Tammuz byl nazýván jako Kristos nebo Svatý král.

Matka Panna Slunečního boha je starobylé téma na celém světě. Je to spojeno s mýtem, že se Slunce narodilo při Novoluní ( Panenský Měsíc ). V ten čas se souhvězdí Panny objevilo spolu se Sluncem. Byla uměle oplodněna bohy ( nelidskými entitami ), vznikl tak např. Alexandr Veliký.

V zimním Slunovratu vzniká opět Slunce. Slunce = Horus, Panna = Isis. Nese ho ve svém náručí s nápisem „ Já jsem všechno, co je, co bylo a co má být“.

 

LUXOR je chrám, na kterém je zobrazena scéna, jak Thovt ( Anunnaki ) mluví s Pannou a zvěstuje ji příchod ( narození ) Syna. Jiná scéna líčí boha Knepta, jak oplodňuje Pannu, poté dítě je na trůnu a přijímá dary od 3 duchů. Je uctíván jako inkarnace Slunečního Boha. V jeslích je uctívání dítěte v ulicích Alexandrie prováděno doteď.

 

ZÁŘÍCÍ HVĚZDA A 3 MOUDŘÍ MUŽI ( 3 hvězdy na opasku Oriona značí příchod Síria ). Značí místo narození Ježíše podle Bible. Ten samý příběh v Egyptě o Síriu ( hvězda Osirise a Horuse ). Dary jako zlato a myrha byly klasické dary Slunci. V jeskyni nebo ve stáji – symbol temného místa, kam chodí Slunce mezi Zimním slunovratem a 24.12 – znovuzrození 25.12.

 

SVÁDĚNÍ NA POUŠTI 40 DNÍ – to byl odhad Egypťanů, doba od zasetí zrna přes objevení v půdě. Satan přemlouval Ježíše, aby proměnil kámen v chleba.

 

SLOVA JEŽÍŠE jsou dřívější slova spasitelů ( Buddhismus ). Otčenáš z Talmudu.

 

MARIE je staré jméno pro božstvo, které porodilo Spasitele ( Slunečního Boha ). Reprezentuje ženství, Měsíc, královnu, Nebe. Protiváha mužskému Slunci. Ale i Dračí královnu, v Eddě je El ( Královna Nebe ). Dále Isis, Ishtar, Barati, Mata-Meri.

Křesťanství je snaha o odstranění ženského principu z veřejné sféry. Z Trinity Otec – Syn – Matka vytvořili Otec – Syn – Duch Svatý. Podle Sv.Pavla by ženy měly být podřízeny mužům, neměly by se učit a měly by být v tichosti. Tyto slova jsou prezentovány ještě dnes.

 

Ilumináti začleňují ženskou energii, která nás spojuje s vyššími úrovněmi. Mužská energie je nezkrocená, namířena do vnějšího fyzického světa, bez ženské energie je však izolována do hloubky. Ilumináti skrytě uctívají Dračí / Hadí královnu. Poslední dobou je tlak na zvýšení mateřského božstva. Papež se snaží o vyrovnání Marie k Ježíši.

 

MÁŘÍ MAGDALÉNA je reformovaná prostitutka, největší děvka Babylonu, božstvo Marie – Ana – Ištar. MAG je kód reptil.DNA předávaného přes ženy.

 

 

 

86.JEŽÍŠ BYL UKŘIŽOVÁN

 

– za hříchy lidí. Koruna z trní je symbol svatozáře ( jako Sluneční bozi ), jako Socha Svobody ( paprsky Slunce ). Kříž je také symbol pohanského náboženství. Je to symbol, kdy den i noc jsou si rovni ( vítězství Slunce nad temnotou ). Quetzalcoatl byl přibitý také na kříži.

Vzkříšení bylo prezentováno dávno před křesťanstvím. Ukázka jak mladý mrtvý muž byl obživen ( Horus v Egyptě, Krišna v Indii ).

 

 

 

87.JAN BAPTISTA ( KŘTITEL )

 

Byl vymyšlen z příběhu Anupa. Spojován s vodou –Vodnář ( znamení, přes které jde znovuzrozené Slunce ).

Zodiac je koruna kruhu Svatých Apoštolů ( podle mnichů ), král Artuš měl 12 rytířů. Hlava mu byla sťata 29.8, v době, kdy za obzorem mizí hlava ze souhvězdí Vodnáře.

 

 

 

88.JEŽÍŠ A 12 ŽÁKŮ

 

12 následníků / žáků je univerzální motiv ve všech náboženských knížkách.

12 synů Jákobových

12 kmenů Izrailetů

12 řeckých bohů

Vychází ze slunečního symbolismu : 12 znamení, 12 měsíců

Křesťanství bylo založeno v Římě.

 

Používalo 4 kreatury :

Člověk – Vodnář

Vůl – Býk

Lev – Lev

Orel – Štír

 

PETR byl mluvčím mysteriózní školy před Ježíšem. Jeho jméno znamená skála, v egypt.Knize Mrtvých je hlídač dveří do nebe. vysoký kněží v babylónské mysteriózní škole, pochází z PATER ( phallus ). Jeho symbolem na mnoha kostelech byl kohout ( sex.symbol )

Zmínky ve Starém Zákoně o sloupech a hrobech jsou synonyma pro penis a vagínu. Ježíš řekl, že ho Petr 3x odmítne ( zapře ) než kohout 3x zakokrhá – je to souhlas s růstem Slunce v ten pravý čas – příchod Slunce.

 

BAZILIŠEK byl mýtický král Hadů. Je spojován s kohoutím okamžikem. Narodil se z kohoutího vejce, měl hlavu a nohy kohouta, hadí ocas, tělo ptáka pokryté hadími šupinami.

Ondřej – má stejný význam jako Petr

Jan – římský bůh, bratranec Ježíše, držitel klíčů, sloučen v Petra ( jeho předloha byl Ardžuna, bratranec Krišny )

Jakub – bratr Ježíše podle Anseta ( bratr Osirise ), byl tesař

Tomáš – měl pochybnosti po Ježíšově vzkříšení ( pochybující Tomáš ), předlohou byl Tammuz, Tomáš znamená v jazyce Syriac Gemini

Křesťanští misionáři našli v J.Indii kmen, který uctíval také 1 boha a ostatní zásady měl podobné křesťanství. Tomáš byl Tammuz, který byl považován za reinkarnaci Buddhy.

Lotr v Ježíšově příběhu byl Jidáš ( černý kousač – Štír ). Ve Štíru je Slunce slabé a zřejmé je, že zemře. Měl červené vlasy jako egyptský SET ( ten chtěl zabít Horuse ). Zradil Ježíše pro 30 kousků stříbra ( 30 –ti denní měsíční cyklus ).

 

 

 

89.SHAPE SHIFTING QUEENS

 

Arizona Wilder řídila rituály pro Tony Blaira, G.Bushe, Hillary Clinton, Henry Kissingera.

Nejvyšším mužem byl Markýz de Libeaux, jeho kód.jméno bylo PINDAR ( dračí penis ). Královna a Královna Matka běžně obětovali děti a dospělé na mnoha rituálních centrech, např. Balmoral Castle v Skotsku. Prováděli rituál v době, kdy byla rituálně zavražděna Princezna Diana. Při těchto rituálech se měnili v reptiliány.

Arizona Wilder podala svědectví :

„Královna Matka je chladná, navenek křehká. Po ní pojmenován program na ovládání mysli = ČERNÁ KRÁLOVNA. Bodla smrtelně při rituálu 2 chlapce, jedla jejich maso a pila krev. Při změně v reptiliána je vysoká a silná tak, že může vyrvat srdce, má dlouhou reptiloidní tvář ( téměř jako zobák ) a bílou kůži ( podobné ptačím bohům v Egyptě ). Oči měla hrozné a byla velice agresivní.“

Princ Charles to samé. Obětoval při rituálech děti. Rivalita, kdo bude jakou část těla jíst, kdo polkne poslední dech společně s duší.

Princ Filip a Princezna Anna ( Charlesova sestra ) – to samé

Princ Andrew při rituálech se spíše podobá ještěrce.

 

Výše uvedené bylo zaznamenáno podle svědectví Arizony Wilder, která za to byla napadena a zdiskreditována přes Internet.

Další svědectví je 57-letého speciálního agenta USA, který strážil 2 prezidenty, tajemníky obrany a předsedy The Joint Chiefs of Start. Podal svědectví, že mimozemšťané existují a vláda je s nimi ve spojení. Mají ve vlastnictví křišťálovou lebku. Potvrdil svědectví o shape – shiftingu u 2 léčitelek, které ho léčily.

 

Svědci Jehovovi

 • kontrolují své řady
 • ve svých knihách se objevují bizarní tváře a zvláštní zprávy
 • jejich vedoucí mají schopnost shape shiftingu, jsou mazaní, smrtící a inteligentní
 • jejich cíl a úkol je zotročit lidstvo pro své vlastní potěšení, mučit je a zneužívat, zneužít sílu a moc, krutě trestat a zabít
 • mají ukryté místnosti/prostory pod ulicemi Brooklynu, New Yorku, kde mají ústředí, zde praktikují satanistické rituály, obětují děti, zde jsou drženy ženy, které jsou oplodňovány pro narození, které jsou použity při rituálech, děti nejsou nikde registrovány, takže nikde nechybí

 

Mormoni

– mají svůj program na ovládání mysli

– obětují také děti a dokonce je i jedí

– zakladatelem byl Joseph Smith, celý jeho oficiální příběh je lež, původ má v tajných krevních linií

– v jejich kostelech provádějí satanistické rituály

 

Katolíci

– to samé

– používají shape – shifting ( mění se v reptiliány ) a jedí lidské oběti

 

 

 

90.ROTHSCHILD – BAUER – BUSH

 

Stále je potvrzováno spojení mezi hybridními krevními liniemi a shape – shiftingem. Např. Rothschild je Anunnaki shape – shifting krevní linie. Jejich jméno pochází z Red – Shield ( v době, kdy Rothschildi začínali ve Franfurktu , zde nazýváni Bauers ).

 

Bauers je známá tajná rodina ve středním období Germánie.

 

Roth vznikl z Roads, Rhoads / Rhodes, jméno neznámého Cecila Rhodése, který přinesl genocidu a devastaci do J.Afriky.

 

Bush – jiná reptiloidní krevní linie Anunnaki, která produkuje prezidenty.

 

FEMA = Federál Emergency Management Agency v USA, jde o hlavní akci Iluminátů, která kontroluje každý aspekt amerického života, právně je zřízena prezidentem.

 

 

 

91.SEX A SHAPE – SHIFTERS ( tvar měnící )

 

Schizofrenie ukazuje, jak funguje shape – shifting. Během sexu se děje shape – shifting, kdy hormóny mění dramaticky krevní energii.

Jisté je, že reptiliáni používají různým způsobem sex pro kontrolu lidí. Skrz něj využívají jejich mentální sílu.

 

Reptiliáni v lidské formě drží hady a nosí výrobky z plazů.

 

 

 

92.SLOUŽIT DRAKŮM

 

Jsme zde, abychom se učili lásce jeden k druhému. Nevím pro co jsou zde ostatní.

( Auden )

Cílem křížení lidí s cizím genetickým materiálem je vytvoření lidské společnosti s těmito hybridy, kteří je budou kontrolovat. Proto jsou i únosy, kde se odebírá lidské sperma a jsou oplodňovány ženy.

Jednotlivé kroky :

křížení lidského geonomu s cizím

poté je genetický materiál sloučen s jiným lidským vajíčkem nebo spermatem

 

Výsledkem je téměř lidská bytost, která je dále křížena s lidským genomem. Ta již může vyjít do ulic a nikdo si ji nevšimne. Takovým prvním výtvorem byl Adam, který se vyvinul do lidských savců, které dnes vidíme. Tito kříženci ( Nordikové ) nemusí být všichni s blond vlasy a modrýma očima. Je rozdíl mezi Nordiky, kteří přišli na Zemi a oplodnili jejich vlastní krevní linie a nordickými kříženci Aryany. To jsou superkříženci, kteří mají mnoho mimozemských schopností např. scanování lidské mysli a kontrolování únosů. I přes mnoho lidských vlastností myslí jako mimozemšťané a i tak se chovají. Lidé budou pomalu vytěsněni a budou infiltrováni hybridy. Vzpomínky na milující matky, otce, svobodu volby a náboženství budou nahrazeny vzpomínkami na selektivní křížení, jednobodovou myslí, která se bude snažit sloužit mimozemšťanům. Výslekem budou hybridi, kteří nebudou mít žádnou individuální volbu, žádné rodinné vazby a žádnou svobodu. Zavládne hierarchie, fašistický pořádek, v kterém bude vládnout dominantní kasta. Už jsme skoro v této fázi, ale je ještě čas se PROBUDIT. Hybridi jsou nešťastni z jejich situace a ze svobody lidí.

 

 

 

93.REPTILIÁNSKÉ ÚNOSY

 

James L.Walden, získal doktorát obchodního vzdělání, napsal knížku „The Ultimate Alien Agenda“. Jeho příběh začíná v r.1992, kdy 4 stopy vysoký šedivák s velkýma očima se objevil v ložnici, když zhasnul světlo a šel spát. Vzduch byl extrémně chladný a ztuhlý. Walden začal křičet. Pravé oko reptiliána se zvětšilo a zčervenalo. Projektovalo červený paprsek světla, který ho bolestivě udeřil do nohy. Bílé světlo vniklo do jeho těla pod pupkem. Ztratil vědomí a probudil se na chladné desce z kovu. Byl paralyzován a světlo mu svítilo do očí. Kolem něj byli lidé ve škrobených bílých oblecích. Někteří vypadali jako lidé, ostatní jako ten, který přišel do ložnice. Zkoumali každou část jeho těla a odebírali mu sperma. Byl v podzemí na JV straně Kansasu. Slyšel telepatické hlasy : „ Nejsi to, co si myslíš, že jsi, a ty to musíš akceptovat“. Toto mu říkal reptilian-lidský hybrid. „G.Washington byl jeden z nás, tak, jako ty. Musíš to přijmout“. G.Washington byl Velký Mistr Svobodných Zednářů a 1.prezident USA.

James L.Walden potkal šediváka s blánami jako netopýr a ocasem. Tvrdil, že osídlují mnoho lidských těl. Vzpomněl si pod hypnózou, že je z části experiment lidského embrya, které vyrostlo ve zkumavce a bylo implantováno do jeho matky, která nevěděla, jak se to vůbec stalo ( podobně jako u Alexandra Velikého ). Je to vysvětlení, proč vždy cítil něco odlišného od ostatních dětí. Věří, že milióny lidí na světě tak byly vytvořeny, jako část mimozemského genetického programu. Při prvním únosu, když ležel na stole, jeho tělo vypadalo stejně jako tělo mimozemšťanů.

Mimozemšťané překračují čas, přeměňují hmotu, manipulují s lidskou myslí a chováním, vytváří zmatené představy v naší mysli. Prostupují zdmi, mizí nám před očima. Zkolonizovali Zemi, sklízejí planetární zdroje kvůli energii. Používají primitivní lidstvo jako pracovní sílu, tak jako vědci zvířata pro laboratorní a vědecké účely. ALIENS mohou programovat emocionální odezvy jejich hybridů ( žal, žárlivost, hněv nebo lásku ). Nemohly se zde rozmnožovat, proto využívali unesených lidských těl. Žijí v podzemních úkrytech. Nemohou udržovat konstantní tělesnou teplotu. Jejich oči jsou extrémně sensitivní na světlo, proto nemohou chodit ven ve dne ( stejně jako Dracula ). Nejsou zde proto, aby nás zachránili.

Pamela Hamilton, Arizona Wilder jsou svědci jejich návštěv. Navštívili je mnohokrát v ložnici, zanechali jim početné stopy na těle, měli s nimi sex.styk, který je vyčerpal, protože si odnesli jejich životní sílu.

Kalifornie a Arizona jsou významná centra pro reptiliány. Reptiliáni ošklivě páchnou. Mnoho odznaků u vojáků USA má reptiloidní znaky ( reptiliány a draky ). Létající reptiliány vidělo mnoho lidí jako pterodaktyly. Mají ocasy a rohy a jsou velmi krutí. Objevují se blízko podzemních tunelů – u jejich vchodů. Indiáni mají legendu o burácejícím ptáku, který unášel děti a staré lidi. Lakotové jej nazývali PIASA – démon s netopýřími křídly a lidským tělem, dlouhým ocasem a strašnýma červenýma očima.

 

 

 

94.MUŽI V ČERNÉM

 

Muži oděni v černém obleku zastrašují UFO badatelé a unesené. Jsou jako vládní agenti. Nevypadají jako lidé v tom klasickém slova smyslu. Mají cizí auru kolem sebe a jsou schopni náhle zmizet a obracet i auta. Mají černé brýle. Celkově mají na svém obleku mnoho znaků na obranu proti slunci ( klasické znaky pro reptiliány a greys ). Vyznačují se bílou kůží, strašně smrdí, hodně dýchají. Jezdí v autech, která nejsou známa, nejsou ojetá, vypadají nově, jakoby vyjely z továrny.

Apex je organizace pro mimozemské vyšetřování. Byla založena Dr.Maxem Berezowskym v Sao Paulu.

Podle svědectví mladého chlapce Aeromana byl obtěžován třemi muži v černém, myslel si, že je to Policie, poté to také udal na Policii. Ti mu však nevěřili. Auto zastavilo vedle něj, on ztratil vůli k tomu, aby utekl, nastoupil do auta a viděl, že jsou to tři muži v černém, kteří ho již měsíce pronásledují. Potom jel do lesa, kde uviděl UFO. Poté všichni vstoupili na mimozemskou loď, kde ho spoutali ke křeslu. Poté se muži v černém změnili v reptiliány. Viděl všude viset lidská těla na hácích. Všechno zčernalo a on se ocitl na ulici, kde jej unesli. Stalo se to v roce 1979.

 

 

 

95.POZEMNÍ ZÁKLADNY REPTILIÁNŮ

 

Dulca v Novém Mexiku

Madigan Military Hospital ( blízko Fort Lewis ve státě Washington ). Zde jsou tajná podzemní zařízení. V nejnižší úrovni otevřeli zemské vnitřní centrum reptiliánů a greys.

Area 51 v Nevadě. Jde o nejznámější podzemní zařízení UFO výzkumů spíše komerčního významu. Je spojena s podzemním tunelem, kde je postavena nukleární technologie, kterou veřejnost nikdy neviděla. Je napojena na rozsáhlou síť tunelů, která byla vytvořena podle legend Atlanťany a Lemuřany pod USA, Stř. a J.Amerikou, Anglií, Egyptem, Mezopotámií, Tureckem, Ásií, Čínou, Maltou………Jedná se o dopravní systém, který pracuje na magneticko levitačním způsobu s rychlostí mach 2. Do budování jsou zapojeni Ilumináti – General Electronic, Hughes Aircraft, Walsh Construction. Rychlost budování je 7 mil za den. Zde jsou myšlenkově řízeni pracovní otroci.

Phill Schneider, syn německého Otto Oscar Schneidera, který byl v II.světové válce zajat a poslán do USA pracovat pro Ilumináty, byl pověřen postavit sekce pro podzemní základny. Viděl 131 podzemních vojenských základen v průměru 1 míli hluboko, postavených pro Nový Světový Řád. Objevil v podzemí mnoho Greys. Bojovali s nimi, ale oni mají laserové zbraně.

Dulca je malé město s 1000 lidmi u Apačské rezervace. Bylo zde mnoho únosů, nálezů UFO a zvířecích mutantů.

Experiment Philadelfie – americká námořní loď údajně zmizela do jiné dimenze.

Denver – zde pod letištěm je základna. Na samotném letišti je mnoho zednářských a iluminátských symbolů. Základna je tvořena ze 7 úrovní a 10 podúrovní. Podzemní město je velké cca 4,5 čtverečných mil. Je zde mnoho táborů a ohrazených míst pro držení disidentů. Dělníci viděli v nejhlubších úrovních tak odstrašující scény, že o nich odmítli mluvit. Jsou zde milióny unesených dětí, které slouží jako laboratorní otroci a jídlo pro reptiliány.

6.úroveň se nazývá Noční oslí hala. Jde o genetickou laboratoř, kde jsou z ½ lidé a z ½ chobotnice, plazí lidé, strašlivé kreatury, které mají ruce jako lidé a brečí jako děti. Jsou umístěny v klecích. Jsou zde i lachtani, ptáci a ryby, kteří však nejsou podobni zoologickým druhům. Několik klecí je zde s okřídlenými lidmi a netopýry, kteří jsou 3,5 – 7 stop vysocí.

7.úroveň je nejhorší. Jsou zde tisíce řad lidí a hybridů, embrya humanoidů v různých stádiích, lidé v klecích, kteří žebrají o pomoc. Jsou nenávratně šílení, začleněni do drogových testů, kde se zkouší vyléčit šílenství.

Toto vše vedlo v Dulce k válce mezi lidmi a reptiliány v roce 1979, při které bylo mnoho vědců a vojenských osobností zabito. Strážný Thomas Castello vše vypověděl : „Dokumenty z Dulcy“ :

 • více jak 18.000 greys
 • mimozemšťané pracují v úrovni 5,6,7
 • čím níže, tím je třeba většího bezpečnostního opatření
 • úrovně jsou spojeny kyvadlovou dopravou „Los Alamos“
 • mnoho nápisů je v mimozemském jazyce ( univerzální systém symbolů ), který je srozumitelný pro lidi i mimozemšťany, jde o hieroglyfy Sumeru, Egypta a Číny
 • spojovací tunel z Dulcy vede do Area 51, Arizony, Nového Mexika, Colorado Sprinte, jde o rozsáhlou tunelovou síť pod celou Amerikou, která se rozrostla do celého světa
 • v Dulce je rozsáhlá ostraha
 • každý je v 2.úrovni zvážen nahý a dostane uniformu, při jakékoli změně váhy je podroben vyšetření ( +/- 3 libry )
 • u vchodu je sensitivní plocha, kde váha musí odpovídat údajům na kartě

 

 

 

96.GENETICKÁ MANIPULACE

 

Bioplasmatické tělo je odseparováno od fyzického a je umístěna mimozemská entita (vědomí) do lidského těla. Tomu předchází odstranění lidské duše z těla. Mnoho prezidentů a premiérů je takto posedlých reptiliány. Vypadají jako lidé, ale jejich chování je ovládáno.

Podzemní města, zvláště v USA, jsou kontrolovány zednářsko – hybridní mimozemskou elitou. 10% hybridů ze 100% žije v podzemí ( není to včetně plnokrevných reptiliánů, kteří žijí kolem jádra Země ). Podzemní síť tunelů využívají kriminální syndikáty, kteří operují na povrchu.

New York je jedno z největších dračích hnízd na světě. Je zde umístěn starodávný podzemní atlantský systém. Je kontrolován reptiloidními krevními liniemi jako Rockefellerové. Tyto lokality byly záměrně vybrány, protože se nachází nad podzemními plazími tunely a jeskyněmi, které jsou umístěny na významných vířivých bodech.

 

Phoenix

Arizona jsou města andělů

Los Angeles

 

Dallas

 • francouzská osada zvaná Arcada
 • podzemní tunely pod Dealay Plaza, kde byl zastřelen v 1963 Kenneddy, byly vhodné pro únik pravých atentátníků
 • podzemní tunely byly objeveny v 50 – 60.letech při úpravách vozovek
 • byl zde nalezem i vlak na neznámé palivo

 

Zemský povrch je původním domovem reptiliánů, greys a lidských hybridů před jejich přesunutím pod povrch Země po válce bohů. Utekly také na jiné planety a do čtvrté a páté dimenze.

 

China Lake Naval Weapons Centre :

 • v Kaliformské poušti
 • jedno z hlavních center kontroly mysli v USA
 • malá část je viděna nad povrchem
 • vstup přes malé město Ridgecrest = domov otroků, kterým je kontrolována mysl, je blízko místa masové vraždy Charlese Mansona

 

Lidé se zde domlouvají telepaticky díky hormonům v hlavě, které mají pouze určité vybrané krevní linie. V dávných dobách „bohové“ potlačili tuto schopnost u lidí a dali jim různé jazyky, aby jim zamezili komunikaci. Jsou zde kreatury. Jedna svědkyně, která měla ovládací hormon v hlavě, pod výhružkou smrti musela spolupracovat. Byla zde znásilněna. Blízko od tohoto centra je reptiloidní základna Mrtvé údolí. Zde viděla vůdce reptiliánů, který byl vyšší než ostatní, nosil egyptský turban s motivem kobry.

Americká armáda spolupracuje s mimozemšťany, kteří stavějí základny na Zemi. Mnoho z nich jsou pod vodou. Jsou umístěny v USA, Austrálii, Rusku, Karibské oblasti. Zapříčiňují zemětřesení. I oteplování je spojeno s jejich mimozemskými aktivitami. Jejich cílem je převzít planetu. Příběhy o reptiliánech a nehumanoidních rasách žijících na Zemi jsou popsány v mýtech a legendách.

Nágové nebo hadí lidé v Indii, Ásii a na Dalekém Východě žijí ve dvou hlavních podzemních centrech – PATALA ( na Denárech ) a BHOGAVATI ( v Himalájích ). Odsud bojují s Nordickým podzemním královstvím AGHARTOU a SHAMBALOU. V Eposu o Gilgamešovi jsou popsány rozsáhlé jeskyně, tunely a podzemní města.

Gilgameš byl polobůh, reptiloidní hybrid, který hledal nesmrtelnost bohů. V eposu je kapitola s názvem KI – GAL ( božstvo Ereshkigal, bůh Nerval ), která hovoří o násilnickém strážci „muž Škorpión“. Byl oživeným lidským tělem a duší. Dále zde hovoří o robotu Gala, který byl používán pro únosy lidí z povrchu Země. Oba měli orlí hlavu a křídla. Popisována je také rasa PAZAZU – člověk s psí tváří a plazím ocasem a šupinami.

V čínských legendách má podzemní svět vchod ve východním Ťan – Šanu. Ten je hlídán zkaženými démony Men Shen se zvířecími maskami. Je charakterizován jako čínské peklo, kde Pán Pekel spolupracuje s Dračími krály. Žili a žijí zde reptiliáni s schopností shape – shiftingu. Podzemní svět se rozkládá pod horami a pod mořem.

Ve vikingských legendách vystupuje Nidhogar/Jormungand, který žije v podzemí a je podobný velkému hadu Apophisu z egyptských mýtů.

Skandinávci a Germáni mají své „ukryté lidi“ = Elfy. Vystupují zde trolové, troglodyté nebo Naki lidé z Irska. Jsou to všechno různá jména pro podzemní entity.

 

Všichni se kříží s lidmi. Jsou neschopni vyjít ven na denní světlo. Unášejí lidi, zabíjí dobytek a pijí jejich krev.

Michael Mott napsal mnoho knížek o podzemním životě. Nejhlavnější centra jsou Anglie, Skotsko a Wales. Podzemní entity vstupují do svých podzemních říší přes jezera. Vše co dělají, dělají jenom pro sebe!!!!!! Kříží se s lidmi a ostatními vhodnými zvířaty pro zachování jejich diversifikace, získání nové krve a vhodných genů. Elfové jsou v legendách spojovány se svatbou, úmrtím nebo zasnoubením. Greys jsou považována za UFO. Všude jsou stejné příběhy o podzemních bytostech. Jsou popisovány jsko monstra, démoni, reptiliáni nebo reptiloidní lidé, kteří unášejí ostatní lidi.

Indiáni Hopi, Máyové, Popol Vuh popisují ve svých mýtech, jak polobožští bojovali s démony z podzemního světa Xibalba. Je to jiný výraz pro HELL.

Dante byl Templář. V Infernu líčí cestu do podzemí, kde je 10 úrovní. Jsou zde uvězněni hříšníci a potrestáni rohatými démony, reptiliány a harpyjemi.

Souhrn : tradice a kultura je hodně založena na pohádkových legendách a „malých lidech“, kteří žijí pod zemí.

Irské legendy hovoří o sex.vztazích mezi starověkými Milesians a Tuatha de Danaan ( irští podzemní bohové, kteří utekli do Země a usídlili se tam ). Sv. Patrick je uviděl ( pohádkovou ženu vycházející z jeskyně ). Milesiáni mu řekli, že jsou to Dannani, kteří jsou „nevadnoucí“ = nesmrtelní. V Irsku používali starodávný jazyk Gaeli, který byl neuvěřitekně podobný jazykům v S.Africe a Libyi. Používal se zejména v západním Irsku, kde je geneticky čistá krevní linie, která má jeden typ chromozonu Y. Z toho vyplývá, že Irové pochází z rasy, která je rozdílná od ostatních evropanů.

 

 

 

97.PODZEMNÍ BYTOSTI

 

jsou to převážně reptiliáni nebo reptiloidní humanoidi nebo Nordikové

mají schopnost telepatie a kontroly mentální síly

dále mají schopnost shape shiftingu a tvorby iluzí

chtějí se křížit s lidmi a potřebují lidskou krev a maso

mají pokročilou technologii a znají tajemství nesmrtelnosti

umějí létat

mají špatné úmysly s lidmi

nemohou přežít dlouho na Slunci

chtějí držet v tajemství své znalosti a pravdivou identitu

skrytě manipulují s událostmi na povrchu

pracují skrze kněžstvo, kulty, tajné společnosti

ošklivě páchnou

 

Jejich příběhy prostupují folklór. Jeden příběh, který se uvádí v mnoha legendách je o hadu – manželovi a hadu – ženě, kteří se umí přeměnit v lidi. Dále je to pohádka o Žabím Princi, který je pohledný, ale má reptiloidní – obojživelnou formu. Je nakonec zachráněn dívkou. V Skandinávii se trpaslíci mění v ropuchy. Ve Slovinsku mají legendy o malých lidech a Hadí královně, která je velká, bílá, žije v jeskyni a je z části člověk a z části had/plaz. V Hinduismu a Buddhismu jsou hadovití Nágové, věří, že žijí ještě v Indii, Tibetu a Nepálu.

 

 

 

98.ODMÍTNOUT VIDITELNÉ

 

Bylo mnoho únosů a obětí reptiliánů. Ještě však je stále mnoho stoupenců New Age, kteří tvrdí, že jsou pozitivní a mají s námi dobré úmysly. Peklo neexistuje, jsou jen démonické mimozemské bytosti a Satanisti. Mnoho kultů si bere od nich sílu. Reptiliáni se snaží s námi navázat kontakt a přesvědčit nás o jejich dobrotě a naší potřebě uctívat bohy ( duchovní otroctví ). Vlastně se uctívají sami reptiliáni. Vše je tímto připravováno pro návrat temných reptiloidních bohů.

 

 

 

99.VOLÁNÍ DÉMONŮ

 

Nic, co je, ve skutečnosti není,

protože, všechno co je, to není..

A opačně – moudře – co je, to být nemusí..

A co není, to může být.

Už chápeš?

 

Reptiliáni a Nordici přežívají díky pocitům a emocím. Zajímá je animální úroveň. Skrze naše těla vědomě manipulují s naším vědomím. Je to jako ruská bábuška. Má v sobě ostatní menší bábušky. To je výstižný popis dimenzí.

 

Vědomí vytváří rozhodnutí založené na stavu bytí, z jaké formy a krevní linie bude vytvářena evoluce skrze zkušenosti. Vše se děje přes experimentování. Naše současná existence přitahuje nebo je přitahována k fyzické formě a ke zkušenostem, které jsou slučitelné s naší mentalitou, emocemi a duchem = VIBRAČNÍ SYNCHRONIZACE. Jde o magnetismus mezi frekvencí vědomí a frekvencí, která reprezentuje DNA našeho těla.

 

Základ reptiloidní povahy ( přirozenosti ) je vyjádřen jejich genetikou včetně touhy kontroly, neemočních ( studených ) přístupů a posedlostí s rituálním chováním. Tato reptiloidní DNA přirozeně přitahuje právě takovou realitu. Vědomí reptiliánů není v nich, ale je kolem něj vytvářena vnější forma. Vědomí je čistá energie, aspekt nekonečna ( nekonečného Já ). Tato energie bere na sebe reptiloidní genetický výraz v nižších dimenzích, kde se hodí jiný typ DNA. Tak se rozvíjí v různých dimenzích do různých forem.

Všichni začínáme jako nejmenší fragment energie – jiskra, která nemá vědomí, hledáme sjednocení s ostatními jiskrami, jako můra hledá světlo. V jednom bodě jsme si sami sebe vědomi, dosahujeme vědomí a kontinuálně hledáme jednotu. V tento čas jsme světelná koule, která je naší pravou podstatou. Jako Darwinova teorie se vyvíjíme ve více než kouli. To vše se však nedělo milióny let, ale v jeden moment, jako záblesk vědomí. Nástrojem pro tento transformační růst je reinkarnace.

Reptiliáni se zastavili na reptiloidní úrovni. Někteří jsou dál. Zastavili se ti, co uvěřily v limitaci a vytvořily si své omezené prostředí. Nejsou omezeni, ale je to kvůli jejich pouhému potěšení v sebeuspokojení a zaměření na sebe. Mají svoji realitu. Je to úroveň, kde dominuje strach, touha po kontrole, diktování chování, vědomí jen pro fyzické uspokojování, popření duchovního vývoje a osvícení. Tento typ vědomí zaručuje stále se opakující chování a stejné myšlenky, neustále se opakující inkarnaci, protože stejné si přitahuje stejné. Do tohoto typu vědomí se inkarnuje vysoké vědomí, která skrz DNA chtějí pozvednout úroveň. Naše postoje a duchovní vývoj mění DNA, kterému vtiskujeme každou myšlenku, každý pozitivní a negativní pocit.

Princezna Diana se inkarnovala do reptiloidní krevní linie jako jedna duše z těch, která chtěla přerušit frekvenční vězení v Iluminátské DNA. V těchto programech je dosáhnutí emocí ( tzv.horká krev ), schopnosti cítit a vyjadřovat lásku. Poté je dalším cílem pomáhat lidem —— POZOR!!!!!!

 

 

 

100.POTRAVA PRO DÉMONY

 

Je pro nás obtížné uvěřit něčemu, co nevidíme, např. shape – shiftingu, interdimenzionálnímu cestování ( mnoho lživých informací )…..Mnoho reptiliánů a Greys žijí uvnitř Země. Podle mnoha zpráv byly viděni na povrchu. Reptiloidní krevní linie byly vytvořeny pro obsazení 4 a 5 dimenze jako kontroloři Iluminátů. Skrze tajné satanistické rituály mohou nízké dimenzionální bytosti získat tělo a iniciaci a také se mohou manifestovat do fyzické podoby. Během obětování hybridi jedí orgány, zvláště srdce a pijí krev. V ten samý čas nízký 4 dimenzionální démoni / vampýři, absorbují negativní energii, která se při tom tvoří. Ta rezonuje se strachem, terorem…..

 

Souhrn : konzumují naše emoce ( pozitivní i negativní ) a manipulují událostmi a našimi životy za účelem spouštět vytoužené emoční odezvy.

 

Podle staré čínské filosofie jsme potravou Měsíce.

 

Allan Walton : Hadí rasa bude stále pokračovat v tom, co pořád dělá s lidským dobytkem na této planetě – konzumovat emoce, bioplasmu, ničit duchovní život a provádět genetické asimilace“.

Vytvářejí laser – holografické pole kolem sebe. Tak jsou schopni se smíchat s lidmi. Je zde mnoho hostitelů reptiliánů ( vlastnících lidi ) na pozicích politických, finančních, mediálních, vojenských ……Mohou vypadat jako lidé, ale pod vnějším vzezřením nejsou. Důvod, proč Ilumináti jsou tak posedlí krevními liniemi je proto, že tvorba genetických hybridů je snadná. Kontrolují tak ze 4.dimenze náš svět, který je jeho reflexí. Přímá kontrola probíhá přes těla známých vůdců a osobností ( Bill Clinton, G.Bush…… ). Nejsme to schopni však svoji myslí pochopit.

(Pokračování)

 

/ Ilumináti / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz