David Icke – DĚTI MATRIXU (č.3)

David Icke – DĚTI MATRIXU (č.3)

DĚTI MATRIXU

závěrečná část

 

 

101.SATANISMUS JE HADÍ KULT

 

 

Ilumináti – Satanisti – hadí kult = ve starodávných textech jsou to ty samé organizace. Hierarchie Iluminátů je reflexí interdimenzionální hierarchie démonů. Tito démoni bojují jeden s druhým pro sílu stejně jako Ilumináti. Války mezi démonickými entitami jsou pro právo být na vrcholu. To vše je zobrazeno ve starodávných textech jako rivality mezi bohy.

 

 

Naše pozice je určena podle čistoty naší krevní linie.

Satanistická síť je rozsáhlá. Jsou velmi organizovaní, extrémně bezohlední, mají zakódovaná jména a mají všude své lidi tam, kde potřebují v případě prozrazení něco zakrýt. Jsou posedlí ohromnými vnitřními boji mezi sebou. Nenávidí jeden druhého a nenávidí lidstvo. Každý slabý jedinec je zničen. Slabošství je považováno za nejvyšší hřích satanistů. Celá satanistická síť je ovládána strachem. Děti členů jsou mučeny a ubiti k smrti. Ostatní jsou obětováni. Satanisté jsou klamáni, že vládnou démonům, ale je to právě naopak. Démoni vzaly satanistům lásku a porozumění. Mají v sobě hlubokou nenávist.

 

 

Tavistock Institut v VB – centrum iluminátské myšlenkové kontroly.

Lidské obětování je na celém světě. Mnoho obětovaných dětí je produkováno ženami „ploditelkami“, které rodí děti potají. Někteří dobrovolně, ale mnoho je jich uvězněno. Jsou rozeny doktory a sestrami, které jsou součástí sítě. Děti nemají dokumentaci a nikdy oficiálně neexistovali, proto nejsou postrádáni. Ostatní oběti jsou unesení. Část obětí jsou dokonce dobrovolníci z kultu.

 

 

Je běžné, že obzvláště satanisté navrhují zemřít při rituálu, aby se mohla jejich síla a síla démonů dostat do jiného člověka. Když zemřou, jejich vědomí se stává vlastnictvím démonů, stejně jak oni souhlasí při vstupu k satanistům = prodat duši ďáblu. Jindy je duše oběti přemístěna do účastníka rituálu. Oběť je zhypnotizována tím, kdo si bere její energii a sílu. Tak se vytváří vibrační magnetická spojka, po které se přemístí ( přetáhne ) duše do Satanisty po jejím uvolnění z těla po smrti. Děje se tak v mnoha hlavních rituálech na celém světě. Zbylé tělo je rozděleno mezi členy kultu, kteří pracují v krematoriu nebo ho mohou pochovat v masových hrobech. Jsou i trénováni „ďábelští psy“, kteří jsou cvičeni k krmení zbytků.

 

NEODMÍTEJME TUTO REALITU!!!!!!!

 

 

KREV

 • je fyzický výraz pro životní sílu
 • jde o klíčový aspekt rituálu
 • pije se a jí se části masa pro získání energie
 • nebo se pije ještě někdo živý, to potom vytváří vibrační spojení mezi 2 lidmi, které umožňuje fyzické manipulace
 • je životně důležitá pro reptiliány, kteří drží otevřené DNA kódy, které udržují lidský vzhled.
 • Reptiliáni také konzumují adrenalin, který se vytváří v krvi při terorech a při okamžicích smrti. Jezení srdce je centrem satanistických rituálů. Tato tradice sahá až k Atlantidě. Představuje naší vlastní esenci, kdo ve skutečnosti JSME. Je důležitá pro nemocné lidi.

 

 

 

102.STARÝ PŘÍBĚH

 

 

Aztékové z Mexika byli posedlí obětováním pro své hadí bohy. Zabíjeli tisíce lidí za den. Mayští kněží Nacoms a Chacs řídili ceremoniály, při kterých se za živa vytrhlo srdce a nabídlo bohům.

Co se vlastně stalo se srdcem Princezny Diany?

Dřívější forma satanistů bylo Sumer – Arkádie – Babylónské mysteriózní náboženství. Jejich podstatnou částí byla přítomnost a síla démonských duchů. Lidé se stávají závislí na síle démonů. Satanismus pronikl do západní civilizace, ovládá a má vliv na intelektuální život posledních několika století. Pronikl do politiky, umění, muziky. Má duchovně psychologický vliv skrze proces ODDĚLENÍ – SEPARACE – ODLOUČENÍ.

 

Manifestací Satanismu je PENTAGRAM.

 • všechno je energie a všechny symboly způsobují vibrační frekvenci energie
 • během rituálů se vytváří interdimenzionální brány nebo portály, které dovolují manifestovat se mimozemským rasám
 • je v kole, které vytváří magnetické pole nebo zeď, která zabraňuje démonům, aby odešly
 • je to nesmírně důležitý symbol, který dovoluje „Mistrům Vesmíru“ se objevit před Satanisty
 • je na americké vlajce a ostatních
 • logo EU
 • centrum pentagramu je PENTAGON

 

Satanistické znamení pro peklo jsou vztyčené 2 prsty .

Mluvení má pro satanisty značný význam. Je to vibrace.

Démoni prostupují interdimenzionální portály. Jejich popis je důvěrně známý. Jsou velice vysocí, mají ohnivé červené oči. Reptiliáni mají navíc šupiny, tesáky ( kly ) a drápy.

Souhrn : démoni se manifestují v mnoha podobách.

Dočasně manipulují s energií, shromažďují hmotu. Jejich transformace může být do jakékoli formy

 

vlk, kočka, dům, loď, jiné děsivé tvary

Mohou se objevit v hadrech nebo ve zlatých korunách. Hrají s námi nejrůznější hry. Manipulují s naším strachem a vírou, vedou nás do válek. Mnoho z New Age věří, že se spojili se světlem, Aštarem……Jsou to však 4.dimenzionální démoni.

Alladin pochází z uctívání od Assassinů, kteří působili s Templáry. Byl také nazýván Starý muž z hor.

 

Silné entity nepotřebují rituály, ale většina z nich k prostupu ano. Manifestují se v ohni, kouři, plamenech, na ohňových hranicích, kde poté pokračují v sexu s účastnicemi rituálů.

 

OHEŇ – mnoho ohně vytváří vibrace, které umožňují interdimenzionální prostupy.

Historické prameny říkají, že kněží tvrdí, že mají schopnost komunikovat s mimozemskými bytostmi stejně jako králové a vládci ( J.Ceasar, Napoleon ). Ti tvdí, že se potkali s bytostmi, kteří se materializovali a odmaterializovali. Dnes se to děje v tajných společnostech, kde démoni dávají příkazy a řídí své následníky, aby spáchali vraždy nebo aby politicky manipulovali. Ti, kteří jsou neposlušní, jsou zabiti entitami nebo společníky. Dále kontrolují lidi skrze muže dychtící po moci.

Pouze s pochopením nekonečných frekvencí nebo dimenzí naší existence můžeme začít vidět ohradu ( plot ). Výsledkem je, že jsme kontrolováni a manipulováni z jiných dimenzí po tisíce let. Jsme ve styku s paralelním vesmírem, kde žijí lidské rasy ( jsou to pololidi ). Aby nás kontaktovaly, potřebují se křížit s lidstvem na naší planetě. Můžeme se rozšířit do paralelního vesmíru, ale pak se nemůžeme nikdy vrátit do přítomnosti. Symbolismus Panny je okultismus a náboženství. Potomci pozemských žen byly obři. Všichni lidé v tajných společenstvech ( Clinton, Al Gore…. ) jsou lidské bytosti s X a Y chromozony. Skrze ně se manifestují démoni. Antikrist a falešní démoni nejsou lidé, ale opravdový Nefilim s X chromozómem od matky. Y chromozóm je od otce – andělů. Tito lidé jsou vtaženi do uctívání satanistů.

 

Uctívání hadů

– Egypťané

– Máyové

– Inkové

– Polynésané

 

 

Jde o nejběžnější lidské modlářství (had a drak). Satanistické a tajné rituály jsou organizovány pro démony (reptiliány), pro které je obsazení těla hlavní motto. Ve filmu „Ďáblův advokát“ hraje AL Pacino. Zde velmi přesně je zobrazeno, jak se pole vědomí “Pekla“ přemísťuje z těla do těla. Clinton, Bushové, Kissinger, Britská královská rodina jsou prázdné nádoby obsazené těmito povahami.

 

 

 

 

103.VLASTNICTVÍ SKRZE SEX

 

 

Během sexu 2 energetické pole splývají ( zejména při orgasmu ). To je běžná cesta, jak mimozemské entity vezmou lidi do svého vlastnictví. Když má ovládaná osoba sex s jiným partnerem, tak přes otevřené energetické kanály se stane i on ovládaný ( vlastněný ). To je důvod, proč Ilumináti povzbuzují k volnému skupinovému sexu. Nic proti sexu. Je důležitý, ale je nutné se vyhnout vážným následkům.

Reptiliáni se objevují v ložnicích a mají s lidmi sex. Mnoho románských a katolických kostelů jsou vhodná místa pro sexuální zneužívání. Reptiliáni a ostatní démonické entity jsou posedlé sexem, protože jim to dovolí uchvátit oběť a vysát jejich životní sílu.

Narkomani a alkoholici také otevírají možnosti, aby je někdo vlastnil. Stejně jako strach a deprese. To je vibračně spojuje s démonickými dimenzemi. Proto Ilumináti chtějí držet alkohol a drogy. Když má někdo sex s démonicky vlastněnými lidmi po konzumaci drog nebo napití se alkoholem, je to jako pozvat démony do otevřených dveří. Mnoho nemocí a smrtí tak bylo zapříčiněno. Přežijí jen ti s velmi silným duchem a duchovní ochranou. Lásku démoni neumí ovládat a manipulovat s ní.

 

 

 

 

104.OVLÁDANÍ PEDOFILOVÉ

 

 

Sex s dětmi byl provozován již od dávných časů. Ilumináti a Satanisté je zneužívali. Sex vytváří energetické spojení mezi 2 částmi. To umožňuje démonickým entitám převzít kontrolu nad jejich obětmi. Reptiliáni ( bytosti z nižší 4.dimenze ) chtějí absorbovat energii z dětí před pubertou a orgasmem, protože je ještě čistá a tím pádem více využitá. Proto vlastní lidi a stimulují je k sex.touze pro děti. Když vlastní osobu, která má sex s dítětem, entity sají jejich energii a vytváří vibrační spojení, které umožňuje kontrolovat děti.

Anální sex s dětmi vytváří v dětech reakci = vasovagální šok ( bolest a vzedmutí energie postupuje po páteři a exploduje v mozku, zvyšuje míru, v které je mysl rozdělena do amnestických bariér ). Toto energetické vampýrství a myšlenková kontrola vzrostla za poslední desetiletí a s tím i pedofilie. To je také důvod, proč mnoho iluminátských krevních linií ( G.Bush, H.Kissinger ) mají sex s dětmi. Navenek se však dostane jen zlomek. Z historie je to však popsáno ve starých legendách.

Každý rok zmizí v USA 2000 dětí během dne. Jsou použity v satanistických rituálech a v podzemních základnách. Tyto děti nejsou nikdy nalezeni.

A.Crowley zdůrazňoval, proč lidské oběti jsou důležité pro chorobné mysle a proč děti jsou časté oběti.

 

„ Je to teorie starodávných šamanů, že jakákoliv žijící bytost je zásobárna měnící se v kvantitu podle velikosti a zdraví a v kvalitu podle mentálního a morálního charakteru. Při smrti se tato energie náhle uvolní. Pro vysoce spirituální práci se musí vybrat oběť, která má největší a nejčistší energet.sílu“.

 

jsou to zejména chlapečci, kteří jsou nevinní a jejich vysoká inteligence je velice uspokojivá a vhodná pro obětování

 

 

 

 

105.SATANISTICKÉ SÍDLO

 

 

Některé z nejvíce důležitých center pro satanistické rituály jsou gotická sídla a zámky královských rodin, aristokracie a jejich odnoží v USA ( např. Hearst Castle v Kalifornii ).

Stanley Kubric natočil film „Eyes wide shut“ s N.Kidmen a T.Cruisem. Zemřel ihned po natočení. Zde popisoval některé skutečnosti.

V Belgii je zámek Mothers of Darkness Castle, kde se konají hlavní rituály Britské královské rodiny a iluminátské elity. Na zámku Balmoral Castle ve Skotsku, kde tráví Britská královská rodina dovolenou, probíhají také.

 

 

 

 

106.OSTROV SVĚTLA – A TMY

 

 

Na ostrově Wight je perfektní spojení hlavních vířivých bodů a Satanismu. Zde probíhají ceremonie na potlačení frekvence, čímž se lidstvo drží ve vibračním vězení. Je to svaté místo pro ty, kdo vědí o zemské energetické síti a jedno ze tří center Druidů na Britských ostrovech ( kromě ostrova Man a ostrova Anglesey v S.Walesu ). Byl zde postaven první křesťanský kostel na pohanském místě vířivých energetických bodů. Dříve byl nazván Dračím ostrovem. Je otáčecím bodem pro sev. část sítě. Bylo zde nalezeno mnoho koster dinosaurů a je zde i jejich muzeum. Satanismus je zde velmi rozšířen, sdružují se zde známá jména politiky, médií, policie…..Ostrov má 2 tváře. Tu, kterou vidíme – krásná příroda a tu, kterou nevidíme – temnota. Je zde rozsáhlá síť Svobodných Zednářů a je zde hlavní město Satanistů v Anglii. Je zde mnoho negativní energie lidí, kteří zde žijí. To je důvod, proč energetické pole ostrova rezonuje s nižší 4.dimenzní frekvencí. Jejich snaha je držet nás v odpojení od vyšší úrovně bytí. Je zde také centrum satanistických pedofilů. Nachází se zde velký dům na venkově, kde jsou vychováváni děti po únosech. Dalším rituálním centrem je jachtařský klub a Sea hotel. Křídový útvar, který se táhne ostrovem je velice důležitý pro nižší frekvenci. Svědectví o strašných rituálech je umlčeno.

Ted Heath a Peter Mandelson jsou vrchní Ilumináti. Ted Heath spolu s Tom Cruisem a Nicole Kidman jsou členy odloučené Priory Bay Hotel na východě ostrova. Také Britská královská rodina s ostrovem má silné spojení. Královna Victorie a její manžel Albert ( vysoce postavení v německé větvi Svobodných Zednářů ) také. Princ Charles a Princ Filip jsou členy elitního jachtařského klubu. Mnoho známých tváří ostrov navštěvuje pod záminkou plachtění na moři.

 

 

 

 

107.ZPÍVÁNÍ SATANOVI

 

 

Ostrov Wight je jen jeden z mnoha, které jsou pro veřejnost neznámé ve své pravé podstatě. Satanův kostel v USA byl založen 30.4 1966 Antonem LaVey ( objevil Marilyn Monroe v striptérském klubu a udělal z ní hereckou hvězdu, byla však myšlenkově ovládaný otrok ). V noci z 30.4 na 1.5 je konán jeden z nejvíce důležitých rituálů v Satanismu. Matka Tareza pocházela z Transylvánie, která je legendárním domovem vampýrů. Je to oblast Drákuly a mnoho velice důležitých Iluminátských krevních linií je s ní spojeno.

Holly – Wood – ——Helle – Wood = svaté dřevo Druidů. Navenek se jeví jako zábavné centrum. Mělo vždy styky s politikou – J.Kennedy, F.Sinatra ( ovládal a zneužíval myšlenkově ovlivněné otroky ), Jayne Mansfield ( herečka, která se zabila v roce 1967 v autě, vysoká kněží Satanismu ).

 

Satanismus je založen na ovládání skrze mysl.

Michal Aquino pracoval s Lavey v kostelu Satana, potom se odtrhl a založil Sethův chrám. Byl to významný myšlenkový kontrolor ( např. u Cathy O´Brien ), vrcholový muž obrany USA, kde pracoval v psychologické divizi. Byl chladný, arogantní a ošklivý. Jeho záliba byla v mladých chlapcích. Byl také začleněn do mnoha vědeckých experimentů ( mind kontrol ). Jeho majetek byl v Německu, kde také zneužíval děti. Manželka, Lilith Sinclair, s ním pracovala. Byla to představitelka reptiliánské krevní linie. Pocházela ze skotské rodiny. Vztahuje se k symbolismu Setha ( děti Lilith ). Byla členkou rady 9.

 

Satanův kostel jsme ti praví, kdo jsou pověřeni přijmout lidskou pravdivou povahu“. Je to přijmutí tělesného zvířete, které žije ve vesmíru, je prostoupeno a ovládáno Temnou silou = SATANEM. Ten způsobuje separaci od existence ( zdroje ), ovládá nás ( posedlost závistí ). Satanisté mají symbol Pána Temnot. Kdo rezonuje se Satanem, je nepřátelský, často odpadlík, který hledá útěchu ve vnějším světě. Satanisté jsou svým vlastním Bohem, jsou objevitelé Levé Stezky. Nesklánějí se před mýty a „fikcemi“ důchovních následovníků Pravé Stezky, ale sklánějí se před direktivou mimozemských entit.

 

 

 

 

108.HITLER – DÉMONICKÝ HOSTITEL

 

 

Byl tím nejlepším příkladem, jak může být někdo vlastněn démonickými entitami ( jako Rothschildovi ). Vytváří to magnetické osobnosti. My všichni jsme vytvořenou energií ( pozitivní a negativní, které jsou spojeny ). Někteří lidé propouštějí více magnetismu než jiní. Extrémní negativní vibrace je velmi magnetická. Vysoce negativní lidé mají až zhoubnou přitažlivost.

 

Hitler, když stál před davem, byl přes channeling ovládán. Předával démonické vibrace do davu, kde způsobily vibrační stav lidí, který je obratil k nenávisti.

 

„Jeho síla uhranutí davu je připodobněna umění afrických šamanů, ostatní byli vystupňovány do citlivosti média, magnetismu a hypnózy“.

„Nemůžeme pochopit, že byl médium. Většina médií jsou nevýznamní lidé, jsou obdařeny nadpřirozenou silou a drženi odděleně od společnosti. Médium je vlastněno. Potom je po transu vráceno do normálního stavu. Je nejvíce zřejmé, že Hitler byl vlastněn ( ovládán ) vnější silou. Byl pro ni dočasným nástrojem. Měl dvě tváře“.

 

Žil v ustavičném strachu ze supermana. Trpěl strašnými nočními můrami a mnohdy se budil ve křiku z neviditelných entit.

 

„V budoucnu zde bude třída nadlordů, pod nimi bude řád členů v hierarchickém pořádku a potom bude masa anonymních následovníků, sluhů a dělníků. Pod nimi budou podrobené rasy, moderní otroci. A nad nimi bude vládnout zvelebená šlechta, o které já nemohu mluvit. Moderní člověk již žije mezi námi. Je zde. Řeknu ti tajemství : viděl jsem ho. Je neohrožený a krutý. Obávám se ho.

 

( Hitler ke Konradovi, svému sluhovi )

Je to společnost plánována reptiliány a Aryany ( mistrovská rasa ), jestliže jim dovolíme jejich Nový Světový Řád globální kontroly vybudovat.

Hitlerovi šéfové byly démoničtí reptiliáni. Posedlost hierarchií a rituály jsou charakteristický rys reptiloidního mozku. Hitlerův hrdina byl spisovatel H.S.Chamberlain. ten si vzal Evu, dceru R.Wágnera ( další Hitlerův hrdina ). Přiznal, že byl ovládán démony a jeho Antikrist napsal v transu a horečce. Nedokázal rozpoznat, co je jeho vlastní výtvor. Ta samá síla uchvátila i Hitlera. Trpěl epileptickými záchvaty, v noci se budil, křičel, měl křeče a byl napůl paralyzován. Křičel : „Je zde, tam v rohu!“

 

Po přestěhování do Německa strávil mnoho času v Bavorsku odkud pocházeli Bavorští Ilumináti. Bavorsko je obrovské centrum Iluminátů. Hitler se po 1 sv.válce stal členem malé nevýznamné strany ( Německá strana dělníků ), která byla odnoží esoterické tajné společnosti Německého řádu.

– nacionální a antikristová

– vznikla z něj neznámá Thulská společnost

 

 

Zednářská lóže = Společnost Vrilu

Hitler byl členem obou.

Thule = řecky / římsky pojmenovaná zmrzlá severní část Země

Vril = síla v krvi, která probouzí v lidech jejich opravdovou sílu a potencionál stát se supermanem ( podle Lyttona ). Podle hinduismu se jedná o hadí sílu a vztahuje se ke genetice těla, která dovoluje shape – shifting a vědomé interdimenzionální cestování. Vztahuje se k reptiloidní a lidské krevní linii.

 

Bulwer – Lytton :

 • blízký přítel britského premiéra a Ch.Dickense
 • Velký Patron Anglické rosukruciánské společnosti, která zahrnovala Ilum.agenty jako byl Fr.Bacon, John Dee
 • byl také Velmistrem Skotských Svobodných Zednářů stejně jako H.Blavatská
 • jeho práce „Rasa přichází“ ovlivnila Hitlera, psal v ní o velké civilizaci v Zemi, pokročilé, plné supermanů, jde o téma, které je v mnoha tajných společenstvech pravdou ( např.Řád Zlatého úsvitu ) založen D.Wymnem Westcottem ( Svob.Zednář ) své vůdce ( mistry ) mají tajné, jsou s nimi v kontaktu přes rituály mají své chrámy – Edinburg, Londýn, Paříž jeden z jejich symbolů je salutování ( převzali nacisté ) část se přetvořila v Satanisty

 

A.Crowley – Satanista ze Řádu Orientálních Templářů

Nacisté a Vril byly stejně zaměřeny na supermany v podzemí. Používaly stejné učení a ovládání mysli z esoteriky. Věřily v znovuoživení spícího Vrilu v sílu v krvi. Vril inicioval Himmlera a Goeringa. Členové Vrilu byli přesvědčeni, že Vril má spojení s mystickou lóží v Tibetu a s jedním neznámým supermanem = Králem Strachu.

 

HESS byl zástupce Hitlera. Byl zasvěcen do okultismu. Nacisté věřili v existenci Nordické mistrovské rasy ( Aryany ) a uctívali Hitlera jako mesiáše. Byli však manipulováni démonickými mistry a podněcovány ke křížicím programům mezi nositeli blond vlasů, modrých očí a nordických krevních linií.

 

Rudolf Glauer byl astrolog, zakladatel Thule společnosti, změnil si jméno na Baron von Sebottendorff. Byl to antisemita a antimarxista. Díky němu se z Německé dělnické strany stává Nacistická strana.

 

Dietrict Ekhart byl jeho přítelem, bral drogy, byl spisovatel a věřil, že přišel objevit diktátora – Mesiáše. V roce 1919 potkal Hitlera. Každému říkal, aby Hitlera následovali.

 

Guido von List + Lanz von Liebenfels byli esoteričtí černí čarodějové, kteří ovlivňovali nacismus. O letním slunovratu List použil lahve vína a udělal z nich symbol = hermetický kříž , znám jako Thorovo kladivo, byl to odznak síly a moci Řádu Zlatého úsvitu. Známe jej jako svastiku, starodávný symbol Slunce Atlanťanů a Féničanů. Původní svastika je pravotočivá, znamená světlo a tvoření = Pozitivum. Nacisté to obrátili – levá stezka, černá magie a destrukce. Liebenfels použil svastiku na vlajku, která vládla nad jeho templem, vyhlížejícím Danube. Byl to symbol konce křesťanství a čas rozbřesku Aryan supermužů ( blond vlasy a modré oči ). Oba dva věřili v podřízenost těch, které nazývali temnými silami – Židy, Slovany a Negry. Liebenfels doporučoval jejich kastraci.

Všichni ti měli obrovský vliv na Hitlera a považovali jej za svoji loutku.

 

Heinrich Himmler

– hlava SS a její zakladatel

– zasvěcen do esoteriky

– zabýval se runami ( základ učení pro nacisty ), dvojité SS = dvojitá runa SOWILO

– převzali rituály od Jezuitů a Templářů

 

 

Nejvyšší iniciace = 12 členů Velké Rady Králů, vedená třináctým Velkým Mistrem H.Himlerem. Nacisté měli rituály jako nordičtí pohané ( letní slunovrat ). Uctívali Satana / Lucifera / Setha. Princ Bernard z Nizozemí byl členem SS. Byl to jeden ze zakladatelů iluminát.fronty – skupiny Bilderberg a velice blízký přítel Prince Filipa.

 

Esoterika pronikla do nacismu. Kyvadélkem identifikovali, kde jsou na mapě pozice nepřátel. Manipulovali s lidskou psychikou. Co bylo aplikováni dříve, je aplikováno nyní. Esoterika byla užita k masové hypnóze na německých lidech. To se děje i dnes na celém světě.

 

J.Geobbels byl ministr propagandy. Věděl, že lidé budou věřit čemukoli, jestliže je jím to často opakováno. Používal často opakované mantry. Lidé tak byli programováni. I dnes nás stále krmí upravenými informacemi.

Hitler chtěl držet esoterické znalosti pro sebe. Nacisté byli vytvořeni a kontrolováni tajnou společností v podzemí a vedeni démonickými reptiliány. Nacisté věřili, že sumerští bohové byli ve skutečnosti mimozemské civilizace. Vypravili expedice do S.Afriky, Rennes le Chateau, Kataru a Tibetu, kde věřili, že v podzemí žijí superlidstvo. Potvrdilo to mnoho buddhistických mnichů, kteří byli nalezeni v Berlíně po skončení II.světové války. Nacisté nezanikli v roce 1945, ale odešli do podzemí nebo změnili svá jména. Jejich jádro tvoří ČERNÝ ŘÁD, tvoří dnes jádro CIA, která ochránila klíčové nacisty ( J.Mengele – v projektu Paperclip ) a vzali je do Ameriky. Norimberk byl zinscenován, aby nás přesvědčili, že je s nimi konec.

 

 

 

 

109.DVĚ STRANY V IRSKU

 

 

Civilní válka v S.Irsku – 2 strany – katolická IRA a protestantská militantní skupina UVF. Členové obou jsou členové stejné satanistické skupiny. Stejně jako všude na světě jsou zde stejní členové ( Ilumináti ).

Kinkora je belfaský chlapecký domov se skandály se zneužíváním. Prořezávají malým chlapcům hrdla. Za vším stojí reptiloidní hybridi. Nic se však nevyšetřilo. Po skandálu byli děti převezeni do Birr Castle v hrabství Offally.

 

 

 

 

110.TRPÍCÍ MALÉ DĚTI

 

 

„To se zde nemůže stát“ je jedno z mnoha používaných slov. Děti jsou hlavní cíl, protože reptiliáni preferují čistotu krve a energie. Nejvíce efektivní pro traumatické ovládání mysli je věk do 5 – 6 let. Změny v krvi při pubertě jsou pro reptiliány méně vhodné. Mnoho škol a školek jsou pod vlivem Satanistů a jejich myšlenkovou kontrolou, kde jsou děti mimo dosah rodičů. Reptiláni využívají dětskou sexualitu. Dokonce se vyměňují i skupiny dětí se zahraničím. Jde o globální výměnnou síť. Lidské oběti a únosy pokračují skrytě a když se odkryjí, tak se hlavní jména chrání proti zvěřejnění ( stejně jako u Kinkory ).

Jeden z nejznámějších případů : McMartin Day Care Centre v Los Angeles, kde bylo sexuálně zneužito 369 dětí. Mnoho zvířat zde bylo zabito a vysáto. Děti byli pohřbeni za živa, zavřeni ve tmě. Byli nuceni pít krev a moč. Nemluvňatům byli vytrženi oči a jejich těla zpopelněna. Před dětmi zabíjeli králíky, aby je varovali, že takhle skončí, když to řeknou rodičům.

Vyšetřování trvalo 4 roky, soudní líčení 2 roky. 124 svědectví, 50.000 stránek, denní náklady 23000 USD a nakonec vše bylo ztraceno. Lokalita byla uzamčena. Amatérský archeolog potvrdil, že se pod budovou nacházejí podzemní tunely, skrz které byli děti uneseni.

 

Nikdo nechce věřit, že je to možné,

ale už se jednou musíme PROBUDIT.

 

 

 

 

 

111.STEJNÉ POKRYTÍ

 

 

Zednáři jsou vázáni mlčením o druhých Zednářích. Chrání je dokonce i když spáchají zločin. Na některých stupních je zrada a vražda vyloučena. Na jiných – vysoké stupně – není odmítáno skrýt pravdu. Je povinnost pro ostatní vydat falešné svědectví a soud dát falešný verdikt, aby se ochránil Zednář. Odmítají následky za případné porušení chování a slibů ostatním lidem ( ne Zednářům ). Obsazují své lidi do vysokých pozic, aby měli přippravenu půdu pro zmaření vyšetřování, aby se soud nezdařil……..Kontrolují jen ty nejvyšší, oni zase kontrolují lidi pod nimi.

 

 

 

 

112.ZAKŮV PŘÍBĚH

 

 

Zak byl malý kluk, který navštěvoval mateřskou školu v S.Karolíně pod vedením organizace KINDERCARE. Byl odvezen do Centra, kde byl svázán a musel se dívat, jak jsou mučeni malí chlapci. Musel pít krev a jíst maso mrtvých dětí. Vzali mu vlastní krev a dali mu do těla jehlici. Viděl velké pavouky jsko ve filmu. Měli ve školce zelenou párty, kde podávali zelené maso a džus. Dostávali také dárky ( autíčka …. ). Měli také krev v ovesné mouce. Pod školkou se nacházeli tunely, kde bylo všechno studené a chladné. Jeden člověk jménem Kamelot se změnil v draka. Zak v 5-ti letech začal mluvit o Anunnaki a říkal, že to jsou bohové, kteří jedí lidskou kůži, pijí krev a jedí lidské kosti. Přeměňují se ve vampýry.

Podle Zakeho je ENKI = špatné slovo, ENLIL = ryba, všichni jsou z Marsu a přišli zničit svět. Mimozemšťané rádi přicházejí o Halloweenu a Velikonocích. Zakovi pohrozili, že pokud vše řekne, tak zabijí rodiče a že rodiče jsou stejní a vědí o všem, co se děje ( byla to lež ). Detektiv Hoya řekl, že Zakovo chování je normální. Dvě osoby z centra odešly neznámo kam a po prozrazení skandálu byl dosazen nový ředitel. Nebylo dovoleno, aby Zak prošel detektorem lži.

Kindercare začalo v Montgey , Alabamě, v roce 1969. Nyní mají kanceláře v Portlandu ( Oregon ). Zaměstnává 22000 lidí v 1.149 centrech v 39 státech. Mají kontakty Disney a Lego organizacemi. Je vlastněno Henry Kravisem ( blízký přítel G.Bushe, jednoho z nejznámějších pedofilů a vrahů dětí ). Je také blízký Henry Kissingera a Rockefellerů. Je to republikán, podporoval prezidentskou kampaň G.Bushe.

 

 

 

 

113.ILUMINÁTI JSOU VŠUDE

 

 

Mají síť organizací, kterou rozšiřují od dávných časů. Mezi nimi je Skupina Bilderberg a Rada pro zahraniční vztahy ( Council on Foreign Relations ). Členem Skupiny Bildenberg je Kravis. Jeho druhá žena Marie Josee Kravisová je senior partner v Hudson Institutu a je zároveň členka Rady. Je ve spojení s kanadskou finanční poštou a ředitelka kanadské národní banky, Ford Motor Company a dalších. Publikuje mnoho ekonomických prací ( Lekce o mexické krizi pesety ).

Proč mají zájem na mateřských školkách? Aby jim pomohly?????

Kindercare používají Horovo oko ( oko Boha Ra ), starodávný symbol Iluminátů.

 

KKR – Kohlberg, Kravis, Roberts. Vlastní 85% podílu Kindercare. Je to investující firma do vah. Používají masivní částky vypůjčených peněz, ze solventních společností dělají bankroty nebo je rozdělují. Ovládají média, PRIMÉDIA ( zahrnují časopis „Nová žena“ ), Regal Cinemas ( 4.100 jeviští ve více než 430 divadlech ve více jak 30-ti státech ), TV Network, Channel One….Naskýtá se otázka, proč taková firma má zájem na podílu v organizaci mateřských škol?

 

John W. DeCamp – bývalý senátor Nebrasky, napsal knížku o dětském zneužívání, kde popsal lidi zapletené do této kauzy ( např. otce G.Bushe, šéfa Policie… ). 20 lidí, o kterých psal a kteří byli zneužity, jsou zabiti.

 

Billy Budd – knížka napsána Hermanem Melvillem ( Moby Dick ). Billy byl teenedžer, který sloužil na lodi Británii. Zde našel sám sebe prostřednictvím nadřazeného kolegy. Ten však zemřel při neštěstí. Obvinili ale Budda a postavili ho před vojenský soud. Shledali jej však nevinným, ale nemohli celý případ ukončit, protože nebyl znám pachatel. Tím by dali najevo, že nemají věci pod kontrolou a byla by vzpoura. To je klíčový moment stejný na celém světě. Nevinní jdou do vězení, aby ostatní byli chráněni.

 

 

 

 

114.SPIRITUÁLNÍ SATANISMUS A KŘESŤANSKÝ DIKTÁT

 

 

„Není nic snadnějšího v manipulaci než skutečnost, že to není logické“.

Křesťani tvrdí, že se brání síle zvané „Satan“. Křesťanství obsahuje mnoho popisů satanist.rituálů a ceremonií. Rituál Eucharist ( Přijímání ) je vzorcem starodávného rituálu lidských obětí a pití krve. Symbolicky se zde jí tělo a pije krev ( červené víno ). Z toho vyplývá, že křesťanství je předchůdcem Satanismu.

Dnes jsou světová náboženství hlavním nástrojem Iluminátů. Udržují ovzduší bez otázek, myšlenek, s ignorancí a s jejich pseudomorálními cíly, pokrytectvím, za kterým je skryto zneužívání dětství. Jde o vymývání mozků ( brain – wash ). Někteří právníci si uvědomují příšernost všeho, ale jsou stlačeni v pyramidě organizací.

Satanismus a dětské zneužívání je rozsáhlé v náboženských institutech. Zde je nikdo hledat nebude, jsou zde přece šlechetní uctívači Ježíše. Jsou postaveny na energeticky příhodných místech pro satanistické rituály. Mnoho těch, kteří přežili tyto rituály, měli rodiče pastory. Mnoho satanistických rodičů bylo ve vysokých pozicích v kostelích. Většina z nich je pod myšlenkovou kontrolou Iluminátů tak, aby vedli jejich věřící do spárů Anunnaki nebo Nového Světového Řádu.

 

Billy Graham je jeden z nejznámějších evangelistů na světě. Zastává 33.st. Svobodných Zednářů ( od roku 1948 ), je to praktikující Satanista a přítel G.Bushe. Řekl, že UFO mohou být božští andělé. Je přítelem H.Kissingera a satanistického ředitele CIA Allana Duplexe, jednoho z hlavních architektů neznámého projektu MKUltra ( myšlenková kontrola ). Je podřízen Mnohonásobnému osobnostnímu programu ( Multiple Personality Disorder programming ). Navenek působí jako persóna. Mnoho ostatních jako on jsou osídleny mimozemskými bytostmi, kteří kontrolují jejich mysl. Měl mocnou sílu v hlase, dokázal u uzdravených obětí myšlenkové kontroly spustit svými slovy a frázemi znovu jejich program

David Berkowitz = masový vrah z New Yorku, přiznal, že byl částí satanistické skupiny, která organizovala vraždy.

 

„Satanisté jsou zvláštní lidé. Nejsou to venkovští balíci nebo polodivoši. Spíše jsou to lékaři, právníci, obchodníci. V zásadě vysoce odpovědní občané. Nejsou neopatrní a způsobilí dělat chyby. Ale jsou tajní a svázáni dohromady běžnou potřebou a touhou dělat zmatek ve společnosti. Byl to A.Crowley, kdo řekl: Chci se rouhat, vraždit, znásilňovat, dělat něco špatného“.

 

Osoby jako Billy Graham vedou dvojí život. Jsou to v podstatě 2 osobnosti. Jedna vede „normální“ život ve vnějším světě a druhá je hluboce včleněna do podzemní mimozemské společnosti na noční bázi. Jeho původ sahá k Jakobu Frankovi, vůdci židovských Satanistů = Sabatistů, později Františkánů. Učil své následníky přeběhnout ( konvertovat ) k náboženství a ukrýt do nich Satanismus ( satanistické programy ). Např. Baron Philips Eugene de Rothschild vystupoval jako zbožný křesťan, který kryl satanistické programy. Měl za úkol infiltrovat se do křesťanských kostelů. Sám vše potvrdil na internetových stránkách. „V křesťanství pracuje mnoho kontrolorů a silných center pro Anunnaki“. „Byl jsem energií Satana v těle Kristově a tak mě brali ostatní Satanisti. Byl jsem Luciferova ranní hvězda v kostele“. Byl však jen pěšákem.

 

William Randolph Hearst je novinový magnát, vysoce postavený Iluminát. Jeho sídlo v Kalifornii je vybaveno stovky artefakty z Egypta a Blízkého a Dálného Východu, většina z nich je originál, všechny byly enormně drahé. Podporoval Roosevelta při prezidentských volbách ( Roosevelt byl jeden z největších Iluminátských frontmenů 20 st.)

Stvořili Billy Grahama a zároveň tak jej mohou i zničit. On to ví. David Hill ( jeho přítel ) byl zavražděn, když chtěl zkompletovat manuskript, který popisuje Iluminátské plány.

 

G.Bush a Madelein Albright jsou vysoce postavení Ilumináti.

 

Oral Roberts je podporován Grahamem do funkce ministra. Zastává 33.rd degrese Svobodných Zednářů. Je tajný kněží starého Sumero-Akkadian mystického náboženství ( druh Satanství ). Je vyznavačem současného amerického křesťanství, duchovní rádce, blízký Rothschildům a Princi Filipovi. Předával spirituální dědictví. Je to tajný čaroděj par excellence zplnomocněný k odpadlictví od současného amerického a západního křesťanství

Jižní Baptisti ( Graham ) jsou kontrolovány Svobodnými Zednáři.

 

Jesse Jacksonje iluminátský kazatel, přítel Grahama, Princ Hall Svobodný Zednář, člen Řádu černých lidí.

 

33 stupeň Scottish Rite Svobodných Zednářů je ctihodný stupeň, je to nejvyšší vedení v hadím vyzdobeném chrámu ve Washingtonu. Členové jsou prominentní lidé ( švédský Král Gustav, mezinárodní duchovní… ).

 

 

 

 

115.KRUPOBITÍ Z YALE

 

 

Pat Robertson – známá iluminátská tvář v křesťanském hnutí, televizní americký evangelista, blízký přítel Bushovi rodiny, produkt Yale univerzity ( stejně jako Bill a Hillary Clintonovi, Bizon, Bush ). Ti všichni jsou členové Společnosti lebek a kostí. Má mausoleum v školských prostorách Yale. Iniciace probíhá pitím krve z lebek ( podobně jako iniciace do 33 Scottish Rite – pití vína z lebek ).

Narodil se v roce 1930. Roku 1961 byl vysvěcen v Jižním Baptistickém kostelu, v roce 1981 začal spojovat křesťanství s politikou. Podporoval volby Bushe tím, že ovlivňoval celou evangelickou církev ( cca 40 mil. lidí ), aby pro něj hlasovala. Na oplátku získal peníze pro evangelickou organizaci.

 

Organizace, které ovládají křesťanství a židovství jsou samotné ovládány tou samou a stejnou silou.

Z Templářských Rytířů vznikli Svobodní Zednáři. TR byli obviněni, že v roce 1307 použili ve svých rituálech lebky. Dále používali lebky a kosti na vlajkách svých lodí.

Sláva Robertsona sahá do koloniálních dní šlechtické Anglie. Jeho otec byl jeden ze zakladatelů cesty Adolfa Hitlera k Hariman Empire. Hariman company = UBC (United Banking Corporation), obchoduje s ocelí a s bankovním systémem Fritze Thyssena, který byl Norimberkem usvědčen jako hlavní finanční podporovatel nacistických válečných strojů (skrze UBC, které šéfoval tehdy Prescott Bush). Ilumináti všeobecně podporovali Hitlerovu vojenskou expanzi. Robertson podporoval volby G.Bushe. tvrdí o sobě, že je vyjímečný. Založil CBN ( Christian Broadcasting Network ) v roce 1961, dalšími spoluzakladateli jsou iluminátské rodiny. Má jejich logo : str.318

 

TBN = Trinity Broadcasting Network = televizní kanály. TBN má starodávné symboly lva, bílého koně ( symbol Slunce ) a holubice ( iluminátský symbol božství ). Je to další doklad iluminátů v dnešním světě.

 

 

 

 

116.PODPORA CHUDOBY A POTŘEBNÝM – PAT ROBERTSON

 

 

Používá televizní diváky pro podporu obchodu s chudobou. Operuje s masovými médii a obchodní říší. Notoricky známý obchod je v Kongu ( dříve Zair ), který je pustošen válkou Iluminátů. Zde vládne přítel Robertsona – Mobuto Sese Seko, diktátor, který vyplenil státní peníze a bilióny USD převedl na skrytá švýcarská konta. Robertson použil Zair jako baštu antikomunistického křesťanství, která drží linii proti marxistickým guernillas v Africe s podporou amerických zájmů. Dále zřídil African Development Company pro těžbu v diamantových dolech. Sám však přesvědčuje diváky, že investuje peníze pro potřeby Afriky. Piloti dosvědčili, že měli sice limitované lety s lékařskou pomocí, ale že nesly z větší části miny pro Robertsonovu African Development Company. Státní úředníci to však odmítají potvrdit.

Robertson dostal z příspěvků od voleb 35.000 USD jako soukromá osoba. Koupili by jste si pak jeho Bibli? Milióny lidí ano! Nakonec odsoudil Mobutu, že se chtěl od tohoto skandálu distancovat.

Mnoho lidí si neuvědomuje, že Rodinný televizní kanál ( IFE ) byl vytvořen Pat Robertson International. Poté jej prodal za 1,7 biliónu USD, část rozdělil pro CBN, část uložil do roku 2010.

 

Křesťanství a ostatní náboženství jsou všeobecně vytvořeny pro podvádění a klamání v jejich nadacích. Jde jim jen o peníze a moc. Vše probíhá pod taktovkou Iluminátů.

 

 

 

 

117.KOSTEL JEŽÍŠE KRISTA – POZDNÍCH DNŮ HYBRIDŮ

 

 

Na vrcholcích náboženských postů jsou Satanisti, kteří jednoduše manipulují s okolím. Mají jednoduchou filozofii : „ Budu říkat, co já potřebuji říci a bude, co já potřebuji, aby bylo a dostanu tak, co já potřebuji dostat“.

Nejvíce jasně viditelných satanistických kostelů je mormonských a kostelů Ježíše Krista Svatého pozdního odpoledne založeném v Salt Lake City ( Utah ). Zde je i mormonské ústředí, které je hlavním centrem iluminátské myšlenkové kontroly. Ilumináti ( vysoce postavení Svobodní Zednáři ) vytvořili Mormony. Podporováni byli Rothschildem.

V Knize Mormonů se tvrdí, jak „ztracené kmeny z Izraeli“ přišli do Ameriky. J.Smith také tvrdí v jeho vymyšlené pohádce, že Ježíš navštívil Ameriku podívat se na civilizaci jeho vybraných lidí, která se vytvořila. Smith se stal 15.3 1842 Svobodným Zednářem – Mistrem. Mormonské rituály pochází od Zednářů stejně jako architektura na Mormonských kostelích. Mormonství je tak Zednářství jen pod jiným jménem.

 

Přísaha : „Slibujeme jeden druhému, že neprozradíme tajemství – Druhé znamení Aaronic kněžství s doprovodnými jmény, znameními, rukojeťmi nebo tresty. Když ano, souhlasíme otevřít naše hrudě a naše srdce a orgány dát ptákům a ostatní Zemi“. ( Mormoni )

Přísaha : „Já slavnostně a upřímně slibuji a přísahám, že nedám stupeň druha Zednáře nikomu ze spodního stupně a jinému na známém světě….pod tímto se svazuji k potrestání ne menšímu než nechat si otevřít hruď a svoje srdce a orgány dám Zemi a supům“.(Zednáři ) – podobné

 

Na šatech Mormonů jsou zednářské symboly jako kompas se středovým symbolem potrestání v případě porušení mormonského tajemství. Spodní oblečení je jejich štít a ochrana.

 

Souhrn : Smith si mnoho vypůjčil od Zednářů.

Budovy Mormonů jsou ozdobeny Iluminátskými symboly. Mormoni používají převrácený pentagram = nejzřetelnější satanistický symbol používaný při rituálech. Je to znak Satana, Kozy, Bafometu ( Templářští Rytíři ).

U mormonského kostela NAUVOO je 30 ks 2,5 t kamenů líčící zářivé Slunce a 30 ks měsíčních kamenů.

 

CHRÁM V SALT LAKE CITY :

 • zde jsou sluneční, měsíční, hvězdné, saturnské kameny
 • zde je i vševidoucí oko ( nejvýznamnější symbol )
 • zde je i vyprávění o Ursa Major
 • zde je i symbol úlu jako genetického zdroje vybraných jedinců ( Smith + B.Young ), je to také symbol božství Artemis / Diany
 • postaven ze žuly ( z ní jsou postaveny ostatní chrámy na Zemi, kde probíhala esoterická iniciace

 

Iniciace Wiccy, Svobodných Zednářů a Mormonů jsou stejné. Smith používal symbol holubice, který mu byl dán Anglickou Zednářskou lóží. Jde o iluminátských symbol pro Královnu Semiramis ( El ), ženské entity v Trinity a dračích královen.

Dnes jsou Mormoni důležitou větví Iluminátů, mají velký vliv ve Washingtonu a je jich mnoho v Kongresu. Zastavují lidi na ulicích, mají zamračené tváře, úzké obleky…..

Smithovi se zjevila žába / ještěrka ( toad ), když hledal na jakém základě postaví mormonské náboženství. Podle záznamů z roku 1884 v Momonské knihovně ( archivu ) popisuje Smith, jak se žába proměnila v člověka a ten jej udeřil ze strany do hlavy. Někteří Mormoni si myslí, že oni tuto ránu musí také postoupit.

 

 

 

 

118.MORMONSKÝ SATANISMUS

 

 

Podle svědectví ženy, která byla vychována v mormonské víře v Utahu, víra pochází z krevní linie Merovingiánů (Ilumináti ). Snahou je vytvořit otrocké roboty ( repromamace – DNA ), myšlenkově ovládané ( skrze únosy dětí ). Jdou na to přes víru, která údajně lidi povzbuzuje. Vyhledávají rodiny, kde jsou děti zneužívány a naprogramují jejich zkušenosti a zážitky. Tak mají síť rodin, kde je genetický základ pro myšlenkovou kontrolu části populace, která je otevřenější než zbytek. Jsou lidé, kteří se narodili s otevřenější náchylností k myšlenkové kontrole a skrze jejich genetiku je to snadnější pro 4. dimenzionální entity se zmocnit jejich těl.

Mormonské kostely jsou využívány Ilumináty jako zdroj informací.

 

Alan Walton : „Moje genealogická linie je zkřížena s předchůdci Anglické královské rodiny, z které mnoho hybridních linií se spojuje v NEO Zednářskou lóži známou jako Mormon / LDS chudých, která slouží mnoha reptiliánským liniím. Zjistil jsem, že hrozný tlak na lidi je hlavně v Utahu ( zde je jedno z hlavních podzemních měst pro reptiliány a hybridy ), kde i v mormonských kostelích se učí o existenci mimozemských civilizací.

 

 

Mormonská informátorka Jane :

Poprvé šla na setkání Mormonů do Bountifulu ( Utah ). Žena jí bila větvemi a říkala : „Vidím Ježíši, že mě nemáš rád a nechceš mě zachránit“. To je časté pro navození traumatu, mysl se rozdělí. Někteří lidé jsou k tomu náchylnější ( geneticky, zkušenost se zneužíváním ). Žena, která ji bila, byla ta, která vítala děti do Nedělní školy. Když jí viděla za týden, nepoznala ji. Její chování bylo odtraumatizováno. Kopala a křičela a ona nevěděla proč. Navracely se jí vzpomínky plné obětí. Když se probrala ( po napíchnutí hrudi na cedr ), říkala, že Ježíš ji nemá rád, ale Satan ji přišel zachránit. To se opakovalo několikrát v jejím obrácení se k Satanismu. Často ve vzpomínkách byla bita. Byla držena o hladu ( je to klasická myšlenková kontrolní metoda, protože jsme mentálně a emočně vyčerpáni a tudíž náchylní k sugesci ).

 

 

Po II.světové válce byla globální populace nejvíce otevřená sugesci, protože lidé byli mentálně, emočně a fyzicky vyčerpáni. Rodina Jane se přestěhovala do Utahu. Zde ji 1x týdně sexuálně zneužíval sociální pracovník. Nesměla to prozradit. Hrozili ji stejně jako ostatním dětem, že jinak zabijí jejich milovaná zvířata nebo ty, které mají rádi. Zde fetovali a zabíjeli děti ( natočeno na videu ). Když prý neudělají, co chtějí, video ukáží Policii a ta je prý uvězní. Její rodiče ji sami dávali injekce, když měla záchvaty. Měla praskliny v rectu, nemohla se svěřit, musela trpět potichu. Pamatuje si, jak muž zneužíval její matku, ale ta si z toho nic nepamatovala. Ve 20-ti letech se účastnila tajných mormonských rituálů, vcházela do Salt Lake Temple skrze podzemní tunel. Chrám slouží jako reptiliánská základna. Zde viděla několik mormonských vůdců v černém, kteří uctívali Lucifera v rituálu Pravdivý Řád Kněžích. Jeden z nich, prezident Benson, byl svázán k židli, protože odmítl sledovat rituální obětování. Potom ho dali do bílého pytle a mlátili ho.

 

„Byla jsem 3-5 měsíců těhotná, poté jsem přestala cítit pohyby dítěte. V 7.měsíci jsem sice byla těhotná, ale až jsem dobrala nucené drogy, neměla jsem dítě, ale vypadala jsem jako těhotná. Jednou si pamatuji, že jsem porodila dítě. Navštívili mě 2 muži, které jsem neznala. Jeden mi řekl, že je otcem dítěte. Odebrali mi ho a já jsem ho již nikdy neviděla. Ani nevím, co se s ním stalo. Pamatuji si, že jsem měla 4 novorozence, které z mého těla odstranily, byli obětovány, zatímco já jsem byla uvázána u kamenného oltáře. Každý z postav měl černé roucho a kapuci. Viděla jsem 2 monstra, která spolu bojovala o to, co budou jíst z masa dětí a jakou budou pít krev. Byly to reptiliáni a vypadaly jako dinosauři“.

 

 

Stejné svědectví podala Arizona Wilder o Britské královské rodině v Balmoral Castle. Jde vždy o stejný rituál obětování jako Aztékové pro své božstvo.

Její neteř čekala dvojčata. V domě uslyšela výkřik a začala krvácet. Byla odvezena do nemocnice, kde ji nalezli pouze placentu. Děti byli pryč a pupeční šňůra byla ustřižena, měchýř také úplně chyběl. Neměla možnost promluvit s personálem. V říjnu 1992 ležela v posteli, manžel zemřel na rakovinu. Neznámé světlo prošlo skrze okno, propálilo ji díru do břicha až do dělohy ve velikosti tužky. Způsobilo jí to vážnou infekci a od té doby jí pálil žaludek. Zavolala doktora, ale nemohla mu povědět pravou příčinu. Pomalu se uzdravovala ( měla stále červenou skvrnu ). Podruhé se to stalo a měla díru ve velikosti roztažené ruky. Trpěla psychosomatickými problémy. Po čase si na vše rozpomněla. Zachránila ji víra v Ježíše. Mnoho vyléčených myšlenkových otroků pokračuje v silné víře v Ježíše. Je to také část Iluminátského programu. Jsou to vlastně dvojnásobná pouta.

Souhrn : Všude je program Iluminátů!

 

 

 

 

119.MYŠLENKOVÁ KONTROLA JEHOVISTŮ

 

 

Svědci Jehovovi = Strážní Věž ( Watch tower ). Jsou to frontmeni Satanistů. Je to náboženství Iluminátů, replika Mormonů. Mají blízký vztah k zakladatelům Svobodných Zednářů.

 

Charles Taze Russell

 • je z iluminátské Russell krevní linie
 • byl Satanista a pedofil ( podle jeho ženy )
 • přítel Rothschildův
 • vysoce postavený Svobodný Zednář a Templářský Rytíř
 • uvedl SIONISMUS ( Rothschildův výtvor )
 • dostal finanční pomoc
 • ze začátku použil Strážní Věž pro černou magii ( Enochova magie ). Jako symbol na knížky použil létající sluneční disk. Strážní Věž je oblast magického vesmíru ( neviditelné království )
 • pohřben pod pyramidou v USA, zemřel o Halloweenu rituální vraždou v roce 1917. Jednalo se o typickou rituální vraždu, když nastane čas. Při ni je jejich okultní síla je předána.

 

Svědci Jehovovi = myšlenkové ovládání, čekají na Armagedon, kdy svět bude zničen a nastane holocaust při kterém všichni nevěřící zemřou. Proroci neustále přidávají datum zkázy. SJ žijí odděleně od společnosti. 3x týdně si vymývají mozek dogmaty, nenávistí a strachem :

 

Jejich zásady:

nekontaktovat se s nečleny

nežít s nimi v jednom domě

vyhnout se nezávislému myšlení ( je to pro ně důkaz pýchy )

nenávidět špatné křesťanství

děti nemají mluvit s rodiči ( jsou prý ďáblové, protože nevěří v Jehovu )

rozbít rodiny

někteří musí opustit organizaci, děti si tam však nechávají a učí je nenávidět rodiče

manipulace a kontrola lidí

odpadlíkům není možné vidět se s příbuznými, dovádějí je až k sebevraždám

bojí se poslouchat populární muziku, účastnit se festivalů, oslav, prázdnin s nevěřícími

musí denně číst Bibli a přesně ji interpretovat

odmítají krevní transplantaci

hlídají si oblečení a účes

je jim diktováno, na které pořady se smějí dívat v TV

žádné oslavy narozenin

žádné pití čaje a kávy, nosení kosmetiky a zlata, zpívání hymny

žádný orální sex v manželství

žádná rebelie proti vůdcům

jsou nuceni neposkytovat si navzájem informace

nemají žádné soukromí

 

 

Celkově se jedná o super myšlenkovou kontrolu. Pokud chceš být myšlenkově ovládaný, přidej se k Mormonům nebo Jehovistům.

 

 

 

 

120.NOVÝ VĚK, STARÝ VĚK, NÁBOŽENSTVÍ

 

 

New Age = Křesťanství

 • odmítá oficiální náboženství
 • odmítá následovat Boha
 • je vytvořeno Ilumináty pro ty, kteří nejsou ovládnuty / uvězněni oficiálním náboženstvím
 • jejich pochopení metafyzického vesmíru, mnohodimenznosti života je velice daleko od pravdy
 • moderní channelingy ( Asthar Komando ) jsou vytvořené Ilumináty jako mýtus o mimozemských zachráncích nebo zřejmě nekončící zdroj gurů ( žijících Bohů na Zemi). Tím oklamávají milióny lidí.

 

 

 

121.SIGH BAA, BAA

 

 

Klasický příklad New Age, „žijící Bůh na Zemi“, uctívaný mnoha lidmi. Operuje přes svůj Ashram v Puttaparthi v Indii. Sem přijíždí masy lidí a sedí v němém úžasu. Ve skutečnosti je to pedofil a zloděj. Zeptejte se lidí, kteří s ním pracovali přes 20 let. Je to ručně vyrobený mýtus. Sexuálně zneužíval děti, teenageri a dospělé muže. Je znám produkcí „vibhuti“ = substance popele a „cenných hodinek, prstenů odnikud ( údajně jako manifestace z jiné dimenze ). Vše je ve formě tablet. Když si ale dáte na rozbor zlatou cetku, je z bezcenného zirkonu. V Indii věří, že je to vyrobené jen pro Sai Babovu manifestaci. Říká, koho si kdo má vzít.

Souhrn : Ti, co vedou ostatní lidi k náboženství a New age, jsou lháři a intrikáni. Mají to snadné, protože je mnoho zoufalých lidí.

 

 

 

122.SLOUŽÍCÍ DRAKŮM BUDOUCNOSTI

 

 

Říkej lež dostatečně hlasitě a dostatečně dlouho a lidé tomu uvěří.

A.Hitler

Sumérská říše byla startem nebo lépe restartem převzetí Země Anunnaki. To potvrzuje dnešek. Mnoha rozhodnutí jsou kontrolována, probíhá centralizace všech aspektů života. Pro centrální kontrolu je důležitá globální úroveň.

Sumer byl centralizovaná říše kontrolovaná týmiž krevními liniemi. Kolapsem se rozpadla a byla decentralizována. Anunnaki však skrytě vládly dál. Expandovaly na Blízký a Střední Východ, kde se kmeny zpětně centralizovaly do národů. Ty jsou poté spojovány stejně jako do EU ( jde vlastně o silový blok ). Tato centralizace pokračuje dále pod světovou vládu, centrální banku, měnu a armádu. Jde o zápas a hru shape – shiftingu ( reptiliánů měnících svoje tvary ). Ale my se začínáme probouzet z našeho hypnotického stavu. Vše mají Anunnaki naplánováno. Pokud jsme byli nespojeni, nemohly nás ovládat přes těla „světových vůdců“, politiků, obchodníků, médií a armádu. Nazývají to Svoboda demokracie.

Čím je větší koncentrace, tím je větší síla nad lidmi a událostmi. Za posledních 150 let se tento proces zrychlil. Např. odejmutí půdy americkým indiánům Evropany pod centrální kontrolu USA. Bylo to poměrně v krátkém čase po ustanovení silových center jako byla Británie a Francie. Jednotlivé kmeny by nebyly pod kontrolou, ale pod federální vládou byla kontrola 260 mil.lidí hračkou. Není řešení jít zpět žít do stanů, ale když člověk žije v malé skupině, je zde možnost diverzifikovaného rozhodování. To se ale nechce!

 

 

 

 

123.EVROPSKÝ FAŠISTICKÝ DIKTÁT

 

 

Iluminátská globální síť = spojení tajných a polotajných skupin, které manipulují ostatní. Jde o centralizaci síly ve všech oblastech našeho života. Jsou zodpovědni za vytvoření centralizovaného fašistického státu zvaného EU. Ta způsobila destrukci diverzity. Jedná se o legální diktátorství.

Tento symbol užívá mnoho tajných společenství např. Kolumbovy Rytíři v USA ( obr.43 ). Dále je na pečeti státu Colorado ( obr.44 ). Zde násady jsou státy EU, sekera symbolizuje diktátorství, které je kontroluje.

EU je přesně to, co chtějí. Je vytvořena 100% Ilumináty a manipulována přes tajnou společnost = KULATÝ STŮL. Ze začátku vedena Rhodes Scholarships. Ti financují vzdělání vybraným studentům z celého světa na oxfordské univerzitě. Zde se z nich stávají agenti Iluminátů, jestliže souhlasí sloužit Mistrům. Potom se vrací zpět do svých zemí a vstupují na významné pozice síly ( např. Bill Clinton, Bob Hawke – australský ministerský předseda ). Poblíž oxfordské univerzity je místo druidských iniciací.

 

 

 

 

124.KULATÝ STŮL

 

 

EU založil Jean Monet, Josef Retinger a ostatní. Retinger byl polský socialista, který byl zapleten do kauzy Prince Bernharda z Holandska ( ten formoval Bilderberg Group, podle hotelu Bilderberg v Holandsku, kde bylo 1.oficiální setkání v květnu 1954 ). Bil je jiné jméno pro Thora ( 1.sumérský král podle Eddy ). Bel byl starodávný Sluneční bůh.

 

Princ Bernard

 • germánský habsburk
 • dřívější nacistický důstojník
 • přiženil se do holandské královské rodiny ( Merovingiáni – House of Orange ), patřil sem i William of Orange, je spojena s ORANGE ORDER ( protestantská tajná společnost zapletená do konfliktu v S.Irsku, spojuje Templáře, Svobodné Zednáře a ostatní )
 • spojen s Princem Filipem

 

Jaká je to náhoda, že všichni klíčoví hráči, kteří stály za formováním EU pocházejí z Bilderberg Group, která vytváří politiku centralizace Evropy od roku 1954.

Současný předseda BG = Viscount Etienne Avignon je viceprezidentem Evropského komisařství a zároveň předsedou Evropského kulatého stolu. Je to on, kdo vytváří politiku pro EU. Zároveň je zakladatelem a prezidentem AMUE ( Sdružení měnového fondu Evropy, které podporuje zejména velké podnikání ). Členem je také Rockefellerova Trilaterální komise.

 

Bilderberg Group je částí sítě sítě organizace Iluminátů. Tito elitní členové zmanipulovali 1.světovou válku a podepsali „Balfour Declaration“ v roce 1917, kde Britská vláda oficiálně oznámila podporu Židů v Palestině. Jde o dopis poslaný lordu Walteru Rothschildovi, zakladateli Kulatého stolu, který zakládal teroristické skupiny, které bombardovaly Izrael.

Bilderberg Group má své lidi v globální politice, obchodě, bankovnictví………Je složena ze 3 úrovní :

vnitřní jádro, které zná Velký obraz = Anunnaki shape – shifters

řádní členové, kteří znají větší část obrazu

ti, kteří jsou pozváni na schůze BG, protože je Ilumináti někdy potřebují, Big Boys, zmanipulovaní panáci, kteří nic nevědí

 

 

BG není jen úzká skupina s omezeným působením. Kontroluje elitní tajné společnosti, kterým diktuje politiku. Je to vchod do labyrintu, ne však úplné jádro. 99,9% lidí o ní nikdy neslyšelo. James Wolfensohn, Peter D. Sutherland a Renato Riggerico – Bilderbergové.

Bill Clinton, Tony Blair ( snaha zničit britskou suverenitu a vytvořit evropskou měnu ), Bernard Scroeder, Kohl, James Callaghan, Margaret Thatcher, Ted Heath ( podepsal UK do EU ). Labour Party ( Blair ) je skrytě podporován Konzervativci s Ted Heathem.

 

Cíl : USA do EU

Připravuje se „půda volného obchodu“ NAFTA ( North Američan Free Co-operation ) a APEC ( Asia Pacifik Economic Co – operation ). Jde o plán Iluminátů. Uměle připravují kolaps kanadského dolaru a průnik USA do Kanady.

 

SVĚTOVÁ VLÁDA

Spojené národy je dílo Iluminátů. Po 1.světové válce neúspěšně zkoušeli Ligu Národů. Zinscenovali 2.světovou válku, aby roztříštěné národy usilovaly o globální fórum. Tak vytvořili Radu pro zahraniční vztahy.

Spojené národy ( UN ) jsou předstupeň světové vlády. Plánem bylo vytvořit mnoho „problémů“ ve světě, jejichž odpovědí je pochopit nutnost globální vlády. Co ale není známo je, že ti samí lidé tyto problémy vytvářejí, aby je poté napravovali. Snahou je přesvědčit nás, že globální vláda přinese humanitu a povědomí, že jsme jedna rodina.

Používají termíny jako globální vesnice, globální sousedství, jeden svět. Spěje to k centralizovanému fašistickému diktátorství.

Půda, na které leží UN byla darována Rockefellery ( v New Yorku ). Budova UN stojí na místě jatek.

 

 

 

 

125.SVĚTOVÁ CENTRÁLNÍ BANKA A MĚNA

 

 

Peníze a strach jsou hlavní zbraně v lidské kontrole. V historii se opakují stále stejná témata :

– lidské oběti

– krvavé rituály

– válka a konflikt

 

 

Systém půjčování peněz založený na úrocích ( ve skutečnosti neexistuje ). Když jdeme do banky si půjčit peníze, nedají nám je před oči, ale pošlou nám je na účet. My se zavazujeme, že je splatíme ve faktických penězích. Vytvořili peníze z ničeho a nic je to nestálo. Platíme jim úrok za neexistující peníze. Vytvořili bankovní systém, který jim dovoluje 10x půjčit ty samé peníze, které mají.

 

 

Můžou si vytvořit peníze ze vzduchu.

( osobní půjčky, obchodní, státní, světové – samé dluhy, nic takového však neexistuje kromě lidí a počítačů ). Tyto fiktivní případy ale způsobují faktické utrpení, bídu a smrt lidí. Jak z toho? Vydávat peníze bez úroků. Snažil se o to Kennedy a Lincoln. Jeden bankovní manažer na důchodě pochopil, že všechny peníze, které půjčil, byla iluze, nikdy neexistovaly.

Americká vláda má 3 trilióny USD dluhů – bylo ji to půjčeno z Federálních Rezerv Centrální Banky od Rockefellerů a Rothschildů. Hlavou Federálních rezerv je satanista Alan Greenspan, který navštěvuje rituály u Bohemian Grove spolu s Philipem Eugene de Rothschild. Rozhoduje o výši úroků v USA, to má podstatný vliv na světovou ekonomiku. Tak se vlastně vytváří centralizovaná kontrola. FR nejsou součástí vlády, jak tomu američané věří. Jde o kartel privátních bank kontrolovaných z Evropy ( Rothschildy a Ilumináty ). Není od roku 1913 auditována. Když si chce vláda půjčit peníze, vytvoří je na obrazovce.

 

Souhrn : Banky půjčují neexistující peníze, my jim za ně platíme úroky, které si potom sami půjčujeme.

 

Soukromí investoři půjčí na krátký čas peníze do banky. Banky je v jeden čas půjčí mnohokrát dál s velkým profitem / úrokem. Je to systém vytvořený Ilumináty. Nemáme ani ponětí odkud tyto peníze přicházejí. Ve skutečnosti pochází z privátního sektoru a dávají se do oběhu přes bankovní systém, který kontrolují ti samí lidé. Tyto peníze určují, zda je světová ekonomika v boomu nebo v úpadku. Kontrolují, jak mnoho peněz je v oběhu. Ze začátku vytvoří půjčky s malým úrokem, aby povzbudili lidi k půjčování si. Lidé začínají utrácet, vytváří se mnoho podnikání = BOOM. Nutí lidi k více půjčkám – větší auto, větší dům, lepší dovolená. Celkově se zvětšují požadavky. Potom banky začínají stahovat peníze z oběhu. Tlačí úroky skrze Federální Rezervy a Anglickou banku nahoru. Je málo peněz a nové půjčky jsou drahé. Lidé začínají ztrácet zaměstnání a nemohou utrácet jako předtím. Obchodní bilance je špatná. Banky realizují zástavy – domy, půdu, firmy. Jde o legální krádež majetku. Ekonomičtí specialisté v TV tomu říkají „ přirozené ekonomické kolo“, cyklus a obhajují jej. Není zde však nic přirozeného. Vše se opakuje již od Babylonu.

Nyní Ilumináti plánují světovou centrální banku, globální elektronickou měnu ( žádné fyzické peníze ). Singapur to chce již od roku 2008 ( kontrola britských Iluminátů ). Peníze budou transferovány přes mobily. Je to fáze před mikročipy a jejich implantáty.

 

 

Čím méně je oběživa, tím silnější je kontrola.

Co se stane, až počítač odepře vydat peníze?

Co se stane, až počítač oznámí, že náš mikročip je bez peněz a my nebudeme moci platit hotově? Každá naš obchodní transakce bude zaznamenána.

Ilumináti kontrolují odvod daní státu z alkoholu, nafty, benzínu a zároveň tyto společnosti vlastní. Když budeme hodně kupovat, odvedeme velké daně. Když budeme hodně šetřit, budeme platit poplatky v bankách. Když budeme sponzorovat výzkum rakoviny, sponzorujeme Ilumináty, kteří vlastní tento výzkum a nemají zájem na najití léku.

 

 

 

 

126.VOLNÝ OBCHOD je krádež planety

 

 

Anunnaki – Ilumináti pracovali nepřetržitě na vytváření závislostí na finančním a obchodním systému, kteří sami vytvořili a kontrolují. Vytvořili GATT = free trade, zastavení obrany zemí proti importu, který zlikviduje místní obchod. Peter D. Sutherland z Irska je hlavou GATT. Je to Iluminát z Bilderbergeru, hlava WTO ve Švýcarsku a BP ( British Petroleum ) – Amoco. Švýcarsko nebylo nikdy napadeno, protože odtud Ilumináti financovali války.

Odstraněním hranic evropských států nebude žádná kontrola jednotlivých států nad jejich ekonomikou. Sílu WTO zajistí „chudý 3.svět“. vysávají z něj peníze, příležitosti a zdroje, je to vlastně genocida.

 

 

Anunnaki pohled na lidi je pohled na dobytek.

Evropské státy se stáhly ze svých kolonií. Jde však jen o gesto na povrchu. Fyzická okupace armádou byla nahrazena finanční okupací bankami a fyzickou okupací Spojenými národy. Ilumináti kontrolují dále skrze vůdce v těchto zemích.

 

Robert Mugabe = masový vrah ze Zimbabwe.

Ilumináti ovlivňovali arabské magnáty, aby zvýšili cenu ropy, protože peníze z ní jsou ukládány do Iluminátských bank. V květnu 1973 na švédském ostrově Saltsjoebaden proběhla schůzky Bilderbergů, kde se dohodli na rapidním skoku v ceně nafty. Potom se snažili vše nějak vysvětlit na veřejné scéně. Ve skutečnosti nejsou žádná jednání o ceně ropy. OPEC – společnost pro vyjednávání o ceně ropy, je kontrolována Ilumináty. Peníze z ropy tak proudí do bank Iluminátů. Dalším tahem jsou levné půjčky 3.světu, které nechtějí v dohledné době splatit. Jsou utraceny vůdci těchto států.

 

Margaret Thatcher ( Bil ) = Železná lady, jedna z nejvíce ovládaných vůdců 20.století. Vlákno kolem ní omotal Lord Carringhton ( Rothschild bloodline ), dřívější předseda Bilderberg Group. Zinscenoval válku na Falklandech, dal moc R.Mugabe v dřívější Rhodesii, nyní Zimbabwe. Její ekonomická politika je nazývána Thatcherismus ( obdoba v USA – Reaganismus ), přinesly vzrůst úroků.

3 svět má levné půjčky s nízkým úrokem. Poté splátky vzrostou tak, že je nejsou schopni splatit ( vysoké úroky ). Výsledkem je dluh 3.světa, jehož restrukturalizace probíhá pod dohledem Světové Banky a Mezinárodního měnového fondu. Hrozbou je, že když by s tím nesouhlasily, nebude již další „pomoc“. Třetí země už ale nejsou schopni se vrátit do původního stavu soběstačnosti, protože Ilumináti kontrolují jejich půdu a úrodu.

Lidé umírají a Ilumináti ještě nejsou u konce se svoji manipulací. Nechtějí, aby země splatily své dluhy, jako nechtějí, aby lidé splatili své půjčky. Chtějí jejich půdu a zdroje. Kontrolují je přes dluhy a ty stejně existují jen v počítači. Promíjejí dluhy s převodem půdy na firmy, které „zachraňují svět“. Největší ekologická hnutí jsou ovládána IMF a Světovou Bankou. Tak Ilumináti devastují 3.svět. tak probíhá devastace lesů, životního prostředí…..Ti, co pronásledují devastátory, jsou ti samí lidé, kteří je devastují.

 

Světová nadace pro přírodu je vedena Princem Filipem. Chudoba 3.světa není přirozená, ale je umělě vytvořená.

 

Na světě je hojnost pro každého!

Ale přes kontrolu peněz a zdrojů se vytváří závislost.

NEDOSTATEK ————-ZÁVISLOST—————KONTROLA

 

 

 

 

127.SVĚTOVÁ ARMÁDA

 

 

Ilumináti aranžují konflikty. Tím ospravedlňují zásahy NATO, kteří zachraňují lidi (např.Kosovo, Bosna). H.Kissinger založil Kissinger Associates, která se aktivuje v manipulování konfliktů. Lord Carringhton je generální tajemník NATO.

Míroví vyjednavači v Bosně :

– Lord Carringhton

– Lord David Owen

– Jimmy Carter

 

 

Všichni jsou spolu v různých Iluminátských organizacích. 60.000 armáda NATO vstoupila do Bosny. Nebyli jsem úplně informováni, protože spousta novinářů četla jen ranní zprávy a oficiálně propuštěné zprávy.

Ilumináti kontrolují noviny – Washington Post, Daily Telegraph, Jerusalem Post, 70% novin v Kanadě a 3 televizní společnosti v USA – NBC, ABC, CBS, dále Los Angeles Times, New York times, Wall Street Journal, CNN.

Souhrn : Světová vláda kontroluje světovou armádu = GLOBÁLNÍ FAŠISMUS.

 

 

 

 

128.MENTÁLNÍ, EMOČNÍ A FYZICKÁ LIKVIDACE

 

 

Jestliže chceš kontrolovat lidstvo, musíš potlačit jejich touhu nebo schopnost samostatného myšlení a vidění, o co jde kolem nich. To se děje skrze manipulace myslí a emocí – drogy, vakcíny, potravinové přísady. Je jasné, že ti, co kontrolují drogy, kontrolují nemocnice, banky, zdravotní organizace, potravinové firmy.

Lidé by mohli bý vyléčeni z AIDS a rakoviny, když by měli k dispozici všechna lékařská zařízení. Jsou svědci, kteří viděli nemocné přijet do nemocnice sanitkou a během 15 minut odjížděli sami svým autem. To není zázrak, ale přírodní zákon. Rakovina není nevyléčitelná. Léčí se pouze lidi, kteří jsou vhodní pro Ilumináty. Poznatky jsou záměrně drženy v tajnosti.

Doktoři, vědci, učitelé dělají kariéru za předpokladu, že jsou v souladu s „pravdou“ Iluminátů.

 

 

 

 

129.MANIPULACE MEDICÍNY

 

 

Lidská bytost je více, jak fyzické tělo. Je zde genetická výbava skrze kterou naše vnitřní vědomí myslí, cítí frekvenci, kterou nazýváme fyzický svět.

 

MOZEK = počítač, spínací stanice, která spojuje naši nesmrtelnou mysl se smrtelným tělem. Nemyslíme mozkem, ale skrze něj. Lidé, kteří mají poškozený mozek, nemají poškozenou mysl. Mají poškozený počítač, přes který nemohou provádět pokyny mysli do fyzické úrovně.

 

MYSL = energetické pole pracující skrze mozek.

Naše emoce jsou jiný druh energetického pole a odlišné úrovně bytí jsou spojeny skrze skupinu vířivých bodů = ČAKRY ( světelná kola ). Stres v našem emočním poli, který se projevuje nevyrovnanou vibrací, nás stlačuje dolů skrze čakry. Co je první věc, která se stane, když jsme stresovaný? Nemyslíme přímo, poctivě, upřímně. Tato nevyrovnaná vibrace přeruší jasnost a rovnováhu mentálního energetického pole. Jestliže je stres dostatečně velký a dlouho trvá, napadne naše fyzické tělo. Dostává se do styku s buňkami, způsobuje chemické změny = NEMOC. Lékaři předepíší léky nebo uřežou výsledek chemického působení. Tomu se říká pokročilá medicína.

 

Léčí se symptom, ne příčina.

Opravdoví léčitelé používají energii z nekonečného vesmíru skrze vlastní tělo ( ruce ) na pacienta – akupunktura, homeopatie, mineralogie.

Fyzické tělo má éterické tělo, která když je poškozené nebo nevyrovnané, manifestuje se přes nemoc. Éterické tělo je jako reflexe fyzického těla ve vodě. Když se éterické tělo začne měnit, mění se také fyzické tělo. Když držíme éterické tělo v dobré kondici, tak je fyzické tělo také O.K.

Rockefeller, Rothschild, Kissinger jsou stále mladí, i když je jim 70 let. Nepoužívají stejnou medicínu jako my a nemají zájem nám ji předat. Naše léky jsou jako sedativa pro dobytek nebo ovce.

 

Jsme mnohadimenzionální bytosti a existujeme na všech frekvencích a dimenzích tvoření. Můžeme vstoupit do nekonečného moře vědomí nebo zůstat uvězněni v naší kapce, odpojeni od pravdy, kdo jsme. Anunnaki chtějí, abychom byli zavřeni v kapce a neplachtili po moři. Krmí nás léky a chemikáliemi, které potlačují mozkovou činnost, jasnost myšlení a schopnost spojit se s mocnými vyššími úrovněmi a 6 – tým smyslem, intuicí a uvědoměním. To je pravý důvod, proč denně konzumujeme tolik léků, vakcín, potravinových přísad a doplňků,

 

 

 

 

130.ASPARTAM

 

 

Je to jedna ze zbraní, kterou Ilumináti vytvořili na potlačení intelektu. Je v tisících potravinách a nealkoholických nápojích, které konzumují hlavně děti. Jde o umělé sladidlo jako alternativa cukru, který také kontrolují.

NutraSweet, Equal, Spoonful. Je 200x sladčí než cukr. Vyrábí se od roku 1981. Způsobuje bolesti hlavy, závratě, ztrátu pozornosti, ztrátu paměti, nejasnou výslovnost, problémy s představivostí = aspartamové nemoce. Stejně působí i Monosodium Glutamate = Glutamát. Může být souvislost mezi aspartamem a mozkovým nádorem, který způsobuje epileptické záchvaty. Dietní nápoje pozměňují mozkovou chemii, změny nálad, deprese, revma. Vše zmizí po ukončení konzumace soft drinku.

Aspartam byl uveden do oběhu bez zkoušek a testů. Rozkládá se v těle na formaldehyd, methylalkohol a ostatní toxiny.

 

 

 

 

131.PROZAC

 

 

Je režírován lékařskou firmou G.Bushe = Eli Lilly. Způsobuje potlačení myšlení. 1982 David Dunner dostal 1,4 mil.USD od Lilly pro výzkum. Prozac zkoušeli na 100 lidech. 27 z nich zemřelo na klinice ( 15 – sebevražda, 6 – vyčerpáním, 4 se zastřelili a 2 se oběsili ). Dalších 12 jich zemřelo ne v přímé souvislosti s pokusem. Stále se na něj umírá.

Thomas Hamilton, vrah dětí ze Skotska, bral Prozac. Zbytky Prozacu měl v krvi i řidič Princezny Diany.

 

 

 

 

132.RITALIN

 

 

Je myšlenková droga zaměřená na děti, která má vážné následky na jejich chování. Je spojena s násilím. US vláda jej klasifikuje stejně jako kokain a heroin. Zpomaluje chování ( vhodný dětem do škol a rodičům ). 330 mil.balení Ritalinu se bere každý den v USA 65 mil. v ostatním světě. Děti jsou systematicky drogovány.

 

 

 

 

133.FLUORID – POJĎ A VYPIJ

 

 

Je to další hlavní potlačovatel intelektu, který je přidáván do pitné vody a zubních past.

Fluorid sodný je běžná součást anestetik, hypnotik, psycho drog, vojenských nervových plynů. Je jeden z hlavních přísad Prozacu.

F způsobuje mnoho mentálních poruch, lidé jsou hloupí a poslušní, mají krátký věk a porušenou kostní strukturu. Poprvé ho použili Nacisté v koncentračních táborech v Německu za přispění iluminátské farmatické firmy I.G.Farbena. nikdo se nedomnívá, že by to bylo kvůli péči zubů u vězňů. Tak byli kontrolováni lidé a ženy byli sterilní.

 

Hlavním důvodem z fluorizací vody je snížit odpor k dominanci a kontrole a ztratit svobodu.

Použili jej při obsazení Polska stejně jako komunisté v Rusku. Lidé se pod jeho vlivem mění mentálně a fyzicky. Je v pivu i nealko nápojích. Od roku 1944 probíhaly v USA kampaně na přidání F do vody a zubních past. Svým působením znečišťuje prostředí, řeky a půdu.

ALCOA je hliníkový kartel v USA, který je ovládán rodinou Mellon ( spřízněná s Britskou královskou rodinou ). Své peníze perou ve své bance v Pittsburghu. Ti mají zájem na kvalitě našich zubů?

V Anglii je nátlak na přídávání F do dětských vod = „lepší vody“. F se akumuluje v kostech a způsobuje anomálie. Jsme slabí. Je nám však předkládáno, jak je pro nás zdravý (je to příklad : „čím větší lež, tím tomu uvěříme snadněji“). Ilumináti kontrolují kanadskou a americkou zubní asociaci.

 

Jsme již tak ovlivněni, že když nám někdo řekne pravdu, smějeme se tomu.

Jejich cílem je : NEMYSLET, NEPTAT SE, NEBOUŘIT SE!

 

 

 

 

134.VAKCÍNY = OČKOVÁNÍ

 

 

Jsou to drogy, které vyčerpávají organismus, otevírají tělo nemocem, které by jinak je odpudilo. Podle australského výzkumníka Ian Sinclaira očkování nezabrání nemocem. Očkování proti TBC v Indii bylo neúspěšné. Poškozuje mozek. Milióny dětí z 3.světa stále umírá i když jsou očkováni. Dnes již sami od sebe vyžadujeme očkování.

Dr.Lanctot napsal knížku Lékařská Mafie ( „The Medical Mafia ).

 

„Vakcíny decimují populaci. Drasticky zejména v 3.světě, chronicky v průmyslových státech. Robert McNamara, dřívější prezident World Bank ( Světové banky ) prohlásil : Musíme zredukovat narůstající populaci. Jak? Těžké je to přes úmrtí při porodu. Je to hlavně nedostačující. Musíme jít cestou úmrtí. Jak? Přirozenými důvody. Hladem a nemocemi“.

 

 

 

 

135.AIDS

 

 

Rozšiřován uměle přes vakcíny a očkování. Největší blábol je, že HIV způsobuje AIDS. Mnoho obětí AIDS nebylo HIV pozitivní. HIV je slabý virus, který „pouze“ zničí imunitní systém. Chemoterapie zabije všechny buňky, odrovná imunitní systém, zabije pacienta. Zabije bílé krvinky a potom pacient „zemře“ na AIDS. Je to lež, která se hodí.

1996 napsala Christiane Maggiore knížku : „Vše, co jsi znal a myslel jsi si o AIDS, bylo špatně“. Bylo jí zakázáno pokračovat dále ve výzkumu. Jedná se totiž o bilióny dolarů.

Odkud pochází AIDS? Nemoc Kalaazar je podobná. Zabila 60.000 lidí v J.Sudánu. zničila imunitní systém a oběti zemřeli na jiné nemoci.

Hepatitida B :

 • to samé
 • vakcína byla dána dětem na Aljašce, několik jich zemřelo, mnoho bylo nemocných. Ve vakcíne byl virus RSV ( Rous Sarcina Virus )

 

Američtí indiáni byli cíleně očkováni. Americká vláda jim dala „volnost“ o rozhodování o svém zdraví kromě jediné povinnosti = každé očkování musí být úzkostlivě aplikováno.

 

 

 

 

136.SMRT OD DOKTORŮ

 

 

Doktoři jsou v USA statisticky více nebezpeční než pistole. Každý rok je 120.000 úmrtí způsobených lékařskou chybou. 100.000 pacientů získá v Anglii v nemocnicích infekci. Předepisují antibiotika jako bonbóny. Je to další plán Iluminátů zničit imunitní systém. Tento výsledek byl již dávno předpovězen alternativními léčiteli. Nemáme svobodu rozhodovat o svém zdraví.

 

 

 

 

137.MIKROČIPOVÁ POPULACE

 

 

Je to nejdůležitější krok v ovládání lidí. Cílem je, aby každý člověk a každé dítě je mělo již při narození. To se opravdu stane. Step by step. Začalo to již se zvířaty.

Jeden muž ukázal na svoji hruď. Zde byl otvor se zátkou, kde kolovala oranžovozlatá tekutina. Byl to vědec, který vstoupil do CIA ve víře pomoci lidem. Poté, co na něm chtěli, aby jen kontroloval ostatní, začal se bouřit. Odešel jednou z domu a poté si nic napamatoval. Jen, že se ocitl na lékařském stole a měl zátku na hrudi. Manipulovali s jeho tělem, aby potřeboval drogy. Když neposlouchal, tak mu každých 72 hodin strčili něco pod zátku a on začal pomalu umírat. Mnoho dobrých vědců je v té samé situaci. Promluvil, jaký je plán s lidskou rasou :

 • lék na rakovinu je znám desetiletí, nechtějí ho ale zveřejnit, protože nechtějí, aby lidé přežili a chtějí, aby utráceli za ošetření
 • je technologie, která stimuluje energetické pole rostlin v poušti, které potom nepotřebují vodu ( úroda bez spotřeby vody ),rostou rychle před očima. Tento krok by zcela eliminoval hlad.
 • ta samá technologie zabíjí tisíce lidí jako masový vrah, vytvořené magnetické pole zabilo tisíce lidí v Etiopii. Zabíjí bez jakýchkoli stop.
 • čipy – to je kontrola, kde jsme a co děláme. Hlavním cílem je mentální a emoční manipulace. Zprávy a pokyny do těla budou přicházet z počítače ( agresivita x poslušnost, sex x žádný sex… )

 

 

Budeme roboti kontrolovaní mimozemšťany.

Potřebujeme globální kampaně : NE ČIPŮM!

Čip je v každém kousku technologie a i v novějších autech. Navrhují je dětem, aby se neztratili. Ústup kreditních karet je jen podvod a klam. Implantáty byly nalezeny v tělech lidí, kteří tvrdili, že byli uneseni mimozemšťany. Mikročipy byly od roku 1997 rozšiřovány přes vakcíny a očkování. Budeme jako roboti. Jak přesvědčit lidi k mikročipům? Přes unesené děti!

MIKROČIPING = svobodný program, který podporují lidé. Má mnoho předností – žádný pas, občanský průkaz, hotové peníze……..

Hlavní počítač je v Bruselu, hlavním centru Iluminátů, sídlu NATA a EU.

 

Digital Angel

nový mikročip, ukazatel pulsu, teploty, lokace

Angel = reptiloid

první čip se satelitním připojením

spojen s Internetem

podkožní

je poháněn elektromagneticky skrze pohyby svalů

může být aktivován nositelem nebo monitorující technologií

 

 

„Je to spojení nás s světem. Je to náš ochránce. Přinese nám mnoho dobrých věcí. Budeme hybridi elektronické inteligence a naší vlastní duše!!!!!!!!

Taková je propaganda. To je plán Anunnaki pro globální fašistický svět zvaný

NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD

 

 

 

 

138.ZTRÁTA JEJICH ÚKRYTU?

 

 

Pro reptiliány je stále obtížnější si udržet „lidskou“ formu. Narůstá počet lidí, kteří vidí shape – shifters, protože vibrace planety vzrůstají ( podle cyklů ). Nový cyklus je cyklus VODNÁŘE.

Podle Máyů větší cyklus začal 3113 př.n.l. a končí 2012. Rezonující frekvence se zrychluje od roku 1980. Každý den ztrácíme 4.dimenzní pásmo. To je důvod proč vidíme shape – shifters. Obětní rituály a pití krve velice vzrostlo od roku 1980 pro udržení lidské formy. Roste proto i tlak na globalizaci, mikročipy, světovou armádu, kontrolu financí, médií a vlády. Vědí, že je brzo uvidíme takové, jací doopravdy jsou. TV je plné dinosaurů, kontroly mimozemských civilizací, návštěvníků z jiných galaxií, sympatických reptiliánů.

Nesmíme se nechat ukonejšit!!!

 

 

 

 

139.MATRIX

 

 

Myslíme si, že žijeme ve světě, ale ve skutečnosti žijeme ve frekvenčním pásmu. Jsme chyceni v tomto frekvenčním pásmu a proto jsme chyceni v iluzi. Svět kolem nás je pouze úzkou frakcí z multidimenzionální nekonečnosti, která je přístupna našim fyzickým smyslům. Náš fyzický svět je jako rádiová stanice a naše smysly jsou naladěny ( vyladěny ) na tuto frekvenci. Ale kolem nás jsou i jiné frekvence a hustoty, které věda odmítá. Tyto jiné frekvence cítí kočky, psy je slyší a novorozenci reagují na „prázdný“ prostor. Téměř 90% vnímané hmoty je ve skutečnosti tma. Viditelný vesmír je úzká perspektiva 10%. Uvnitř každého fyzického těla je neviditelná, ale daleko více masivní realita ( 90% ) a neprozkoumaná substance, která může být cítěna a zažita jako emoce, intuice a pocity.

V černé neviditelné hmotě operují mimozemské civilizace. V některých galaxiích je černá hmota ( neviditelná ) 100x větší než ta viditelná. Z naší frekvence můžeme vidět pouze 1% z toho, co existuje v galaxiích. Když otevřeme svoji mysl a rozšíříme svoje vlastní frekvenční pásmo, můžeme objevit více planet a hvězd.

Vidíme jen 10% a to je ještě dost optimistické.

 

 

 

 

140.KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ JE V TOBĚ

 

 

Vše kolem nás jsou rádiové a televizní frekvence vysílané v našem vesmíru. Všechny je neumíme vnímat ( mají rozdílné frekvence ). Protínají naše těla. Po zapnutí rádia se vlny propojí skrze zdi a budovy s vysílací stanicí. To je způsob, jak mimozemské bytosti prostupují a proč je někteří lidé vidí a druzí ne. Ti, kteří je vidí, jsou schopni se vyladit na jejich frekvenci. Někdy je můžeme cítit, když se změní „vlny“ v pokoji. Když cítíme chlad nebo lásku kolem sebe ( pozitivní entity ). Jsou blízko naší frekvenci, ale pořád vně.

DNA je přenašeč a přijímač vibračních informací a proto může být přeprogramován vibračním a elektromagnetickým polem. Jsme jak kapky na moři, které má nekonečnou energii a nekonečné formy. Jsme vyladěni pouze na 1 formu = FYZICKÝ SVĚT = MATRIX.

Hmota je pouze energie zkondenzovaná do pomalé / nízké vibrace. Nejsou zde takové věci jako smrt, život je pouze sen a my jsme představa sama o sobě.

E = MC2 tj. energie nemůže být zničena, ale je pouze přeměněna v jinou formu

Naše vědomí je energie. Je nezničitelné. Žijeme věčně. V ostatních frekvencích neplatí zákony gravitace, elektromagnetiky……V naší realitě nevidíme gama paprsky, ultrazvuk, infračervené a rádiové vlny ……

 

 

 

 

141.LŽÍCE NENÍ

 

 

Naše životy a naše fyzická zkušenost jsou manifestace našich myšlenek. Jsme to, co si myslíme, že jsme. Naše představa sama o sobě a svět kolem vychází z naší fyzické zkušenosti. Myslíš, že jsi obyčejný? Budeš obyčejný. Myslíš si, že jsi slabý? Budeš slabý. Myslíš si, že zažiješ ty nejlepší věci v životě?, Tak je zažijěš.

Všechno se vytvoří myšlenkami, jsou to tvořitelé. V naší fyzické realitě je časová prodleva mezi myšlenkou a jejím zhmotněním. V méně hustých realitách je tvorba okamžitá. Svět je zrcadlo myšlenek. Reálné je pouze to, v co věříme, že je reálné je.

“To není lžíce…… není to lžíce, která se ohnula, ale pouze ty jsi se ohnul”.

“Realita je pouze elektromagnetický signál interpretovaný tvým mozkem”

( Morfeus )

Nevidíme předměty, pouze jejich odraz světla ( Zhasni v pokoji, co vidíš? ). Uši zachytí signál, ale mozek jej transformuje. Signál v televizi je také potřeba dekódovat.

 

 

 

 

142.VÍTEJ V MÉM SVĚTĚ

 

 

Každý žije ve svém osobním světě a když lidé vstupují do našeho světa, otevírají náš jedinečný svět reality. Jsou zde plochy, které spojují naše světy. Mnoho lidí věří, že cesta venku a auto po ní jedoucí, opravdu existuje.

Není to, co skutečně je, ale pouze to, v co věříme, že je. Je to samoregulující iluze. Podle mě existuje Matrix, ale podle někoho jiného ne.

 

 

 

 

143.TVORBA VLASTNÍ REALITY

 

 

Nejsme fyzická těla. Je to jen jedna úroveň z nás na krátký čas v tomto fyzickém pásmu. Tělo je holografická projekce, která umožňuje našemu vědomí styk s fyzickou realitou. Všechna těla jsou pouze stíny pravdivé reality. Každá část hologramu je vnitřní představa. To je důvod, proč každá buňka obsahuje potřebnou informaci k vytvoření těla.

HOLOGRAM je v podstatě iluze. Není to 3D, ale vypadá to, že ano. To samé je i s tělem. Konvenční medicína se soustřeďuje pouze na holografickou image a ignoruje multifrekvenční síly jako myšlenky a emoce, které mohou harmonizovat nebo destabilizovat.

Jsme vším a všechno je námi. Není já a my, ale je nekonečno. Podívejme se v noci na hvězdy. Všechny jsou my, je to naše frakce, kterou mohou smysly vidět. Jsme jedna energie. Vnější konflikt je výrazem vnitřního konfliktu.Ti, kdo sami sebe nenávidí a nemají sebehodnotu, přitahují vibračně do svých životů lidi, kteří je budou trestat a ubližovat jim. Ti, co přicházejí do našeho světa ( pozitivní / negativní ) jsou vnější projekcí našeho vnitřního stavu bytí.

Bez vnitřní změny nemůže nastat vnější změna.

Ilumináti nás nutí hledat odpovědi vně nás, v zrcadle, kde se jen všechno odráží. Vědí, že nic se nemůže změnit, pokud nepůjdeme do svého vnitřku.

 

 

 

 

144.MOZEK REPTILIÁNŮ

 

 

Mají jej odlišný od našeho. Dinosauři, kteří přežily uvnitř Země, se tak mohly vyvinout v reptiloidní formy. Z Troodonta ( dinosaurus ) se vytvořil model dino – sauroid, který byl reptiloidní dinosaurus. Takového identifikovalo mnoho unesených.

 

DINOSAUŘI

byly objeveni v roce 1880

podle Credo Mutwy pocházejí z naší planety

dělají si na naši planetu nárok ( je “jejich” )

v Německu objeveni chodící po 2 nohách ve skále staré 300 mil.let – to boří dosavadní vědeckou teorii

 

 

A.Walton :

“ Hadi vznikly mutací ještěrek a ještěrky z dinosaurů. Nejmladší dinosauři měly 2 nohy, velikost člověka, ruce, které byly ideální pro roztrhání masa. Byly to masožravci”.

 

 

MOZEK REPTILIÁNŮ

V našem mozku jsme zdědili pozůstatek mozku reptiliánů. Ten způsobuje kalkulativní, chladné jednání, touhu po moci, posedlost rituály. Někteří z nás se narodí s ocasem. Jedná se reptiloidní dědictví v našich tělech, které má vliv na naše chování. Nazývá se všeobecně R – KOMPLEX. Pochází od savcoreptiloidů. Byl založen na Zemi v Triasu (205 – 240 mil.let ). Je to spojnice mezi reptilány a savci. Všichni savci mají tuto část reptiloidního mozku

 

5 typů lidského chování má původ v reptiloidním mozku :

1. posedlost k nátlakovému jednání

2. každodenní rituály a pověrčivé chování

3. slepé podřízení se starým způsobům dělání věcí

4. ceremoniální chování ( herectví )

5. podrobení se tomu, co je dáno ( v kultuře, křesťanství, právu…… )

 

 

A další zvyky :

všechny způsoby podvodů

teritoriální chování ( to je moje – vypadni )

agrese

vítězové berou všechno

co je možné, je správné

 

 

Od Iluminátů máme vloženu náklonnost pro rasismus, násilný sex a hierarchické chování. Když toto všechno vyloučíme, zbude lidská podstata. Zvyky jako nakupovat ve stejných supermarketech ve stejný čas, mít ta samá jídla v ten samý den jsou další reptiloidní pozůstatky.

 

 

Reptiliáni komunikují skrze naši pravou polovinu mozku – skrze představivost a symbol ( je to jejich jazyk ). Všechny filmy a televize jsou pro projekci reptiloidního mozku. Jazykem reptiliánů je vizualizace, která má specifický význam. Vizuální imaginace = tvorba Iluminátů. Za normálních okolností reptilodominantní pravá strana mozku přijme představu skrze oči nebo představivost a levá část ji dekóduje do slov, myšlenek a závěrů. Tak Anunnaki kontrolují lidskou mysl. Záměr je přerušit spojení levé a pravé poloviny mozku. Do pravé strany se promítají základní představy užitím symbolismu podlimitních představ a obrázků. Levá část je potom interpretuje podle vzdělání, vědy a médií, např.televizní zprávy – jdou nám obrázky a reportér říká, co si o tom máme myslet.

 

Potřebujeme znovu získat kontrolu nad levým mozkem a sami se rozhodovat, co náš pravý mozek zachytil za představu. To znamená vyskočit ze stáda a myslet podle sebe. Dejme si pozor na druh muziky!

 

 

 

 

145.VÝROBA ILUZÍ

 

 

Skrze reptiliánský mozek Anunnaki – Ilumináti manipulují s naším vnímáním reality. Toto frekvenční pásmo ( fyzický svět ) je kontrolován a manipulován zvenčí, z jiného frekvenčního pásma ( z 4.dimenze, v Matrixu agent – Muž v černém ) skrze přímou manifestaci při pomoci satanistických rituálů nebo pomocí vlastnictví krevních linií, které s nimi rezonují – Iluminátské krevní linie. Někteří z těchto „agentů“ jsou schopni dělat „zázraky“. Nejsou to však zázraky, je to jen využití fyziky a energie, která se před námi skrývá. Vědí, že tento svět není pevný, jen se tak zdá. Všechno je vibrující energie ( pod mikroskopem ). Čím jsou pomalejší vibrace, stává se hmota pevnější / hmotnější. Rychlejší jsou jako éter, ty velice rychlé nemůžeme zachytit svými smysly, zmizí.

Existujeme ve všech dimenzích a hustotách Velké iluze ( nekonečnosti ). V našem jádru jsme čistá láska, kterou někteří lidé nazývají Bůh v nás. Zde vibrujeme neuvěřitelnou rychlostí. Zde není forma. Není zde čas ani prostor. Jsme všechen čas, všechna místa, všechny myšlenky a cítění. My jsme všechno, jeden.

Tato božská jiskra se však musí při průchodu do různých densit ( hustot ) obklopit okolní formou, která rezonuje s danou frekvencí. Chce zde zažít zkušenost. Bez toho by nemohla být v interakci s daným světem. Tělo je forma pro tento fyzický svět. Máme různé formy jako sada bábušek. Pouze čistá jiskra je opravdová, ostatní jsou nánosové iluze.

Nejbližší těla jsou :

éterické

astrální

mentální

emoční

 

 

Všechny mají větší vibrace než můžeme spatřit. Máme ale schopnost je spatřit, cítíme je jako dobré nebo špatné vibrace.

 

Éterické tělo je zrcadlo fyzického. Nachází se v 4.dimenzi ( jde o nižší astrální pásmo ). Je to království, pásmo, kde rozsáhle operují démoni, Ilumináti, reptilián Jde o NIŽŠÍ ASTRÁL. Mohou upravovat čas, transformovat hmotu, manipulovat s lidskými myšlenkami a chováním a vytvořit iluze, které uspokojují lidskou mysl. Procházejí mezi dimenzemi jako agenti.

 

 

„Jejich rychlost a síla je ale založena stále na zákonech…..Proto nebudou nikdy tak silní a rychlí, jak můžeš být ty…“ ( Morfeus )

Proto Ilumináti tak těžce pracují na potlačení naší mysli. Vědí, že náš potenciál síly je větší než jejich, pokud se uvolníme z jejich myšlenkové kontroly. Jejich cílem je udržet nás ve větší iluzi než je ta jejich ( jednooký manipuluje se slepým ). I přesto je ohromující, že jsou mezi námi géniové, kteří navzdory tomu všemu dosáhly brilantních úspěchů a rekordů.

NEO vidí lidi jako kódy a čáry ( vibrační frekvence ). Operuje mimo zákony a pravidla.

 

 

 

 

146.OPATŘENÍ ILUMINÁTŮ :

 

 

systematicky ničí nebo drží skryty starodávné znalosti, protože obsahují porozumění, kdo jsme a jaká je naše pravdivá přirozenost

hlídají, aby se nedostalo na veřejnost nic významného z artefaktů, čemu bychom mohli porozumět

vytvořili náboženství, aby se zmocnilo mysli lidí s vytvořením smyslu limitace a podřízenosti

založit vědu, která se zabývá fyzičnem, odmítnout existenci ostatních frekvencí života, potlačit znalosti z naší multidimenzionality

představit média, která napadnou naší mysl, atakovat, posmívat se, odsoudit a zničit každého, kdo se snaží vynést na povrch pravdivé poznání a odhalit skulinu iluze, na které jsme závislí

preferovat materialismus

zaměřit se pouze na peníze, vítězství, loterie, vlastnictví, posedlost sexem jako fyzičnem raději než duchovnem. Sex založen na chtíči s nízkými vibracemi, jako čistý fyzický akt.

izolovat mužskou a ženskou energii, tak vytvořit dualitu a předstírat fůzi těchto energií v nás, zabránit nám vytvořit třetí potentní vysoce vibrační sílu a osvobodit se tak z vibračního vězení = Matrixu

infiltrovat do jídla, pití, léků, vody, vzduchu, chemické a frekvenční prvky, které potlačují naši schopnost, zkušenosti a zablokovat kanály, které nám umožňují komunikovat s vyššími frekvencemi

manipulovat naší DNA

pořádat satanistické rituály, které drží dole frekvenční pole

vyvolávat války a konflikty a zajistit finanční závislost a schopnost udržet si nízký vibrační emoční stav jako je strach, vinu, zlost, frustraci a odpor

 

 

 

 

147.VIBRAČNÍ VĚZENÍ

 

 

Manipulace společně s fyzickou iluzí znamená, že máme omezený přístup k našemu vědomému potenciálu. Jsme odpojeni od mnohaúrovňové reality. Zde pracují astrální entity a rozšiřují svoji kontrolu nad bilióny chycených v iluzi. Zároveň nízkovibrační emoční energie v nás vytváří nízké vibrace. Jde o CYKLUS, v kterém astrální manipulátoři používají svoji energii k vyvolání fyzických událostí, způsobují emoční reakce, které soustřeďují emoční energii, kterou se dobijí astrální dimenze. Tento cyklus se recykluje a stále zvětšuje.

 

V MATRIXU žijeme jako v počítači vytvořeném snu světa, který nás drží pod kontrolou a kde jsou lidé používány jako baterie. Symbolicky je to správné. Zlomit tento cyklus může ten, kdo přestane padat do iluze a tak generuje emoční energii.

„Účelem dnes je identifikovat se s účelem dávných časů, s účelem kontroly faraónů, Césarů, inkvizice. Náboženská kontrola různých vládnoucích rodin měla účel vládnout lidem v jejich materiálních tělech zde na Zemi. Války na Zemi jsou odrazem válek na Nebi“.

( Dr.Gordon : Enigma Fantastique )

 

„Nemůžeme se z vibračního vězení dostat. Je to spojeno s pádem člověka správně nazvanéma jako VIBRAČNÍ PÁD. Atlantida / Lemurie se nacházely v 4.dimenzi a stále v ní existují. Tato dimenze je blízká té naší. Lidské tělo je vytvořeno z fyzické hmoty, z pevné substance, která je kosmickou myšlenkou, informací. Mnoho paralelních světů má různé modely myšlení neboli software. Mají rigidní, pevný, duální stav nebo jsou více fluidní“.

( Giuliana Conforto : Manś Osmic Game )

 

Jsou zde někteří, kteří věří, že po smrti se jejich vědomí vrátí do nádherného nebeského království. Ale ono to není přesně tak. Smrt není lékem proti ignoranci. Když opouštíme svět, naše fyzické tělo umírá a naše vědomí gravituje tam, kde je zaměřeno. Náš vibrační stav rozhoduje, kam můžeme jít. Když jsme umístěni v čisté lásce, sloupneme naší skořápku a naše podstata ( vědomí ) se stane čistou láskou. Když jsme uvězněni v iluzi ( většina z nás ), cestujeme nanejvýš do astrálu, protože náš vibrační stav je zde držen. Když se Satanisté upíší démonům, jde o vibrační smlouvu. Budou po smrti vlastněni démony v nižším astrálu. Ti, co nejsou Satanisté, ale žijí v iluzi, opouští fyzická těla, dostanou se do vyššího astrálu, kde je další iluze. Jsou chyceni v cyklu reinkarnace mezi astrální iluzí a fyzickou a znovu se vše opakuje. Sice jsou ve vyšší 4.dimenzi, ale stále zapomínají, proč přišli.

Když ale nastane uvědomění, můžeme dosáhnout vyššího stavu. Jsme v tomto světě, ale ne z něj.

 

Žijeme v každodenní iluzi, v nízkovibračním Matrixu, který nás vyčerpává a ponořuje hlouběji do iluze.

 

 

 

 

148.THE GATEKEEPERS

 

 

„Matrix je systém Neo, a takový systém je náš nepřítel. Když jsi uvnitř, rozhlížíš se kolem. Co vidíš? Obchodník, učitelé, právníci. Každý se snaží zachránit. Ale než to uděláme, tito lidé jsou část tohoto systému a ten jim vyrábí naše nepřátele. Musíš pochopit, že tito lidé nejsou připraveni na odpojení. A mnoho je jich také…… závislých na systému, který dokonce brání“.

( Morfeus )

 

Lidé uvěznění v Matrixu jsou si sami sobě nepřítelem, jsou uvězněni ve své „vlastní svobodě“. Jsou strážci Matrixu, každodenně potlačovaných myšlenek, tužeb, informací, které by nás mohly osvobodit. Ale uvědomělí agenti Iluminátů jsou umístěni na pozicích v ekonomice, obchodě, médiích, politice a armádě. Společně drží stádní mentalitu. Manipulují s námi a potlačují naše myšlení. Jsou jako strážní andělé a ani nevědí, co a proč stráží. Pro ně je všechno buď černé nebo bílé. Někteří jsou chyceni do Matrixu hlouběji než druzí.

 

 

A co ty?

 

Převzato:  http://www.matrix-neo.cz/

 

 

Poznámka

Tato kniha od Davida Ickeho zde uvedená v češtině není překladem knihy. Je jen ve stručnosti přepsán výpis částí textů zachovávající smysl a myšlenky. V podstatě z celé knihy je takto zpracováno méně než polovina článků a kapitol celé knihy od Davida Ickeho. Je to škoda i když uznávám, že je to dosti pracné, ale některé podrobnosti tak čtenáři unikají, což může být na škodu informovanosti čtenáře.

Já jsem pouze převzatý článek doplnil odkazy a obrázky pro úplnost. Jinak pokud umíte dobře anglický jazyk, nebo máte překladač jazyků na počítači, doporučuji si prostudovat originál textů této knihy. Stojí to za to. Celý článek je na adrese:

www.bibliotecapleyades.netbiggestsecretmatrixmatrix.htm

Na webu je možné nalézt další knihy od Davida Ickeho a jeho mnoho zajímavých článků.

Gaspar

/ Ilumináti / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz