Jak se rozhodneš ty? – kap.3.

Jak se rozhodneš ty? – kap.3.

KAPITOLA 3.

Nová označovací karta – „Neopouštěj bez ní domov !“

 

 

 

 

„Byla navržena celonárodní identifikace občanů;‘ hlásá titulek USA Today. Redaktorka z Washington, D.C., Maria Puenteová, informuje čtenáře, že „všichni občané USA a legální přistěhovalci obdrží ekvivalent národní identifikační karty podle očekávaného návrhu Komise pro imigrační reformu, jíž předsedá bývalá demokratická poslankyně Barbara Jordanová, Kongresu.“ (1)

Toto oznámení o očekávání národních identifikačních karet vyvolalo rozruch mezi vlasteneckými Američany. Kongresové telefonní a faxové linky zaplavila skutečná bouře protestů. Komise poslankyně Jordanové byla ohromena negativní reakci, a proto své rozhodnutí stáhla s tím, že vydáv3ní identifikačních bude odloženo. Místo toho komise navrhuje, aby byla zřízena „národní databáze“. Bude se jednat o počítačový systém, v němž budou o každém občanovi uvedeny základní údaje.

 

 

Hlavní plán

Ale pozor! Federálové se myšlenky národních identifikačních karet nevzdávají. Potřebují je ke kontrole občanů. Podle jejich hlavního plánu budou nejdříve pro každého muže, ženu a dítě vydány identifikační biometrické karty s fotografii, čárovým kódem a zabudovaným mikropočítačem. Tím pádem budou vydány ídentifikační karty tzv. „nepřátel státu“ (ano, přátelé, pro vás a pro mě!),

Avšak jakmile si obyvatelstvo zvykne na své zbrusu nové identifikační karty a uvidí, jak snadno se nakupuje, prodává, žádá a poskytuje zaměstnání, federálové přistoupí k druhému kroku svého plánu.

V druhém kroku bude vláda důvěřivé masy informovat, že „chytré“ identifikační karty již nejsou užitečné. Byrokraté budou neustále naříkat, jaká jsou identifikační karty ohromná zátěž. Zabírají místo v peněžence nebo náprsní tašce. Mohou být ztraceny nebo ukradeny. Nebylo by pro nás snazší, vhodnější a efektivnější mít malý mikročip vložený přímo na čele nebo na pravé ruce? Potom skutečně nebudete moci „bez ní opustit domov !“

 

 

Mexické I.D. karty – projekt ClA ?

Vláda se nás tudíž nejdříve pokusí přesvědčit, že potřebujeme národní I.D. karty. Aby bylo dosaženo tohoto experimentálního cíle, jsou prováděny desítky experimentálních testů. V roce 1994 americká CIA a její mexičtí partneři z NAFTA vydali pro občany riové computerizované „voličské smart karty“. Karty byly vyvinuty společně americkými a mezinárodními korporacemi, jako je Polaroid, IBM, Booz Allen, Hamilton a Oracle (kalifornská softwarová společnost). Zkorumpovaná mexická vláda utratila 730 milionů dolarů za doručení těchto karet 46 milionům voličům. Věřím, že peníze šly z tajných bankovních kont CIA.

Pokud věříte, že tyto I.D. karty, první mexický národní identifikační systém, zaručují čestné a svobodné volby tam dole v Mexiku, potom já vlastním ten velký most, umístěný v bažinách Louisíany, a prodám vám ho za výhodnou cenu.

Zatímco CIA a Mexičané používají své občany k experimentálním účelům, zde v starých dobrých USA jedno ministerstvo, které si Bill Clinton skutečně oškliví – ministerstvo obrany – asistuje při provádění dalšího testu Velkého Bratra. Nyní jsou naši vojáci nevědomé používáni jako psychologičtí pokusní králíci.

Příslušníci naší armády jsou zařazeni do programu, který je označován zkratkou MARC. Ano, čtete to správně. Ministerstvo obrany (DOD) vydává svůj nový MARC. Dokonce to nepopisují jako „kartu“. Ale jen jako MARC.(překl.značka)

Podle DOD je termín MARC akronymem pro „Multi-Technology Automated Reader Card“. Bylo nám řečeno, že „MARC má standardní čárový kód, magnetický proužek, vytlačená data, digitální fotografii a integrovaný počítačový čip.“ Obsahuje masivní pole informací a je používána k nakupování a k vojenským a zdravotním záznamům o držiteli karty.

 

 

Účelem je kontrola

Národní identifikační karta je nám předkládána jako prospěšná a výhodná. Nevěřte tomu. Skutečným důvodem vlády pro její zavedení je možnost kontroly. Centrální databáze a computerová I.D. karta zajistí okamžitou kontrolu občanů a vštípí strach do lidských srdcí. Jak Rupert Butler napsal ve své knize An Illustrated History of Gestapo, „za nacismu všichni němečtí občané museli mít vždy u sebe identifikační průkaz a mohli být kdykoli zastaveni bud‘ civilní nebo vojenskou policii..“ (2)

Komunistické policejní státy používaly stejné metody jako nacisté. Všechny tyranské vlády jsou stravovány stejnou posedlostí kontrolovat své občany pomocí identifikačních karet a národními registry. Don McAlvany ve své knize The McAlvany Intelligence Advisor píše:

Občané (nebo otroci) ve všech komunistických zemích musí u sebe neustále nosit identifikační dokumenty o své osobě a musí být vždy připraveni prokázat svoji totožnost komunistickým autoritám na hraničním přechodu, na vlakovém nebo autobusovém nádraží, na letišti, na ulici atd. Každý občan se obává, že uslyší slova „ukažte mi vaše papíry“.

Ale tyto dokumenty nebyly computerizované. Nová Národní identifikační karta bude computerizovaná „chytrá karta“, která ponese stovky stran údajů (až 2000 stran) o každém americkém občanovi.

Establishment/parta Nového světového řádu a jejich clintonovští zaměstnanci jsou již velice blízko k uzamčení řetězu kolem všech Američanů prostřednictvím „high-tech“ Národních identifikačních karet,napojených na vládní databáze, které zničí 100% soukromí amerických občanů a umožní vládě kontrolovat skutečně všechny aspekty jejich životů (3).

Abychom jasně ilustrovali pravdivost tvrzená Dona McAlvanyho, uvedeme krvavý příklad událostí ve Rwandě, zemi v Africe, kde v roce 1995 bylo zmláceno, zastřeleno a ubito k smrti na milion mužů, žen a dětí při masovém vražděn( vojenských sil a jejich rivalů, kmenových skupin. Oběti byly vybrány z důvodu zprávy o jim nařízených I.D. kartách. Jak o tom psali v San Francisco Chronide:

Rwanda již nebude dělat rozd1y mezi Huty a Tutsiu, až bude vydávat nové identifikační karty, čímž se ukončí praxe, která pomáhala příslušníkům hutských milicí vybírat si své oběti během posledních let genocidy, sdělila včera oficiální m(sta.

Řekli, že karty o totožnosti budou obyvatelstvu vydávány tento týden v Kigali a později budou distribuovány v ostatních částech Rwandy.

Během genocidy z minulého roku příslušníci hutských milicí požadovali karty o totožnosti na civilistech, které zastavili. Pokud na kartě měli uvedeno, že jsou příslušníky tutsijské menšiny, byli ubiti k smrti nebo zastřeleni (4).

 

 

Zavedení Znamení Šelmy

Zpravodajský analytik C. B. Baker věří, že to, co se plánuje, není nic jiného než „zavedení znamení 666, systému šelmy.“ V komentáři ke zprávě, uvedené v The Washington Times, řekl, že podle vládního schématu bude každý nosit u sebe „chytrou (I.D.) kartu“ s kódovanými osobními informacemi. Baker varuje:

Tento všeobecný požadavek, aby každý u sebe nosil takovou „chytrou kartu“, pomůže federální vládě vytvořit marxistickou, satanistickou diktaturu a signalizuje události z Konce časů, předpovězené ve Zjevení 13:16-18: „A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i ve službu podrobeným, aby měli znamení ne pravé ruce své, aneb na čelích svých. Aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, aneb počet jména jejího. Tuf jest moudrost. Kdo má rozum, sečtiž počet té šelmy. Nebo jest počet člověka, a jestli počet ten šest set šedesáte a šest.“

Je zajímavé, že Baker dává do souvislosti prorockou předpověď z knihy Zjevení s univerzálním identifikačnim systémem, který‘ má být nařízen pro celý svět. V době, kdy měl apoštol Jan své prorocké vize, vládl Řím západní civilizaci. V té době římské autority vydávaly vojákům a otrokům kousky mozaiky, jako prostředek identifikace. Mozaika, zvaná tesserea, byla jakýmsi druhem starověké identifikační karty. Je přinejmenším zajímavé, že stejný termín, tesserea, byl navržen Národní bezpečnostní agenturou a zpravodajskou službou Ministerstva obrany jako kódové jméno pro navrhované nové I.D. karty pro občany !

Zatímco plán, pro jejich univerzální zavedení, je znám jako Projed Mosaic. Jako kdyby toho nebylo dost k pochopení zlověstných záměrů našich kontrolorů, počítačový čip, který‘ bude součástí I.D. karet, je nazýván „Capstone“ (česky přibližně kámen na vrcholku – pozn. překl.).

Použití termínu Capstone sleduje dva příbuzné cíle, vztahující se k současnému plánu SS establíshmentu zavést kontrolu všech občanů pomocí computerizovaných I.D. čipů. Za prvé, computerizovaný systém bude sloužit jako „capstone“ Nového světového řádu, rovněž nazývaného Nová civilizace. Za druhé,oddělovač, zobrazený na naší současné jednodolarové bankovce, mezí pyramidou Nového světového řádu (Novus Ordo Seclorum) a „capstone“ nad ní, který zobrazuje vševidoucí oko Lucifera, slunečního boha světla, znázorňuje konečný cíl.

„Capstone“ klesá a bude připojen k pyramidě zednářskými staviteli Iluminátů. Spiknutí Iluminátů, které již trvá věky, bude završeno sítí LUCID, poskytující základní prostředky pro spoutání lidí celého světa.

 

 

Hlad po naší kontrole .

Jaký jiný závěr můžeme vyvodit, než ten, že současná kampaň za zavedení I.D. karet pro všechny lidské bytosti žijící na Zemi, je podnícena neukojitelným hladem po završení věky trvajícího satanského spiknutí . Nyní, po letech příprav, se tento téměř krvežíznivý hlad po kontrole mas uhnízdil v deformovaných myslích byrokratů. Martin Anderson, starší poradce prezidentova Ekonomického politického poradního výboru za Reaganovy administrativy, nedávno popsal tento podivně tyranský, byrokratický způsob myšlení:

„Chytrá karta“ je otevřená pozvánka pro zavedení identifikačních karet. Na počátku 80. let, když jsem pracoval v Západním křídle Bílého domu jako poradce prezidenta Reagana pro domácí politiku, jsem byl překvapen horoucí touhou vládních byrokratů, z nichž mnozí byli jmenováni Reaganem, po zavedení národních identifikačních karet.

Ponecháme-li stranou věci týkající se osobního soukromí, široké a mocné pole vládních agentur Immigration and Naturalization Service, Ministerstvo vnitra, FBI, IRS, CIA – každá z nich má své konkrétni důvody pro to, aby každý Američan u sebe nosil národní identifikační kartu. Takový zákon mohl být v červenci 1981 prosazen Reaganovým kabinetem nebýt toho, že prezident Reagan tuto myšlenku osobně vetoval s odůvodněním, že by se jednalo o příliš velký zásah do soukromí občanů.

Idea národních identifikačních karet, avšak pod novým jménem, se objevila znovu, tentokrát ale prudčeji a s větší naléhavostí než kdykoli předtím. Pokud se nám nepodaří tuto myšlenku rychle zlikvidovat,

můžeme být svědky konce soukromí ve Spojených státech a všichni budeme označkováni jako dobytek. (6)

„S Clintonovou administrativou,“ dodává Anderson, „může vzít myšlenka chytrých karet ošklivý obrat.“ Anderson říká, že v Ira Magazineru, Clintonova vrcholného plánovače, našel znepokojivé myšlenky, že cílem vlády je „vytvořit integrovaný systém s kartou, kterou každý dostane při svém narozen(.“ Anderson dále poznamenává, že to znamená „národní databanku, která bude obsahovat všechny tyto informace.“

Bylo dáno slovo politikům, stejně jako byrokratům, aby nalákali občany na údajné výhody povinného zavedení I.D. karet se zabudovaným malinkým počítačovým čipem, schopným uchovávat ohromné množství informací o svém držiteli. Pravda je však zcela jiná. S takovým systémem mohou být lidé kontrolováni takovým způsobem, o němž se Hitlerově Třetí říši ani nesnilo.

V roce 1994 se federální vládě evidentně snažila naráz zavést tuto chytrou I.D. kartu, pro každého z nás, výkonným nařízením prezidenta. A skutečně, Americká poštovní služba (USPS) dostala nařízení připravit k odeslání 100 milionů elektronických I.D. karet. Karta se nazývala „Americká karta“.

Na národní konferenci zástupci USPS ukázali prototyp Americké karty. Zaměstnanec Poštovní služby Chuck Chamberlain opatrně vysvětlil, jak tato individuální Americká karta bude elektronicky propojena s množstvím vládních a soukromých databází. Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo financí, I.R.S., Státní úřad pro veterány a všechny ostatní politické a vládní agentury – BATF, FBI, OSHA, CIA, FDA, EPA atd. by měly automaticky přístup k stovkám stran privátních dat, uložených v osobní Americké kartě občana. Agentury by rovněž byly schopny do karty vkládat nové, aktualizované informace z centrálních počítačů (8).

K informacím, zde uloženým, by měly přístup i banky a centrální databáze digitálních podpisů, která by byla použita k potvrzování autorizací lidí pro elektronickou poštu a finanční transakce.

Po vyslechnutí plamenné a euforické zprávy od zástupců Poštovní služby o jejich báječné nové Americké kartě, jeden znepokojený odborník, na rozdíl od optimistického pohledu ostatních, poznamenal, že:

V nepříliš vzdálené budoucnosti objevíte ve své poště neškodně vyhlížející smart kartu, zalepenou v úřední obálce. Bez Americké karty (nebo jak se nakonec tato smart karta bude jmenovat) nebudete schopni vlastnit majetek, dostávat sociální dávky, lékařskou péči, provádět bankovní transakce a tak dále. Bez ní nebudete moci nic! Váš život bude absolutně pod kontrolou… Již bylo navrženo výkonné nařízení pro zavedeni těchto karet a pro jejich vnucení americkému lidu bez schváleni Kongresem! (9)

Clark Matthews, uznávaný spisovatel na poli nových technologii, provedl podobnou analýzu. Ve svém článku, nazvaném „Nebezpečí v poště“, napsal:

Nebudte překvapeni, když vám povím, že strýček Sam má pro vás nové nablýskané okovy, na nichž je vyryto vaše jméno… Každý člen vaší rodiny dostane osobní obálku. V každé obálce najdete nevinně vyhlížející smart kartu… Vláda se chystá redukovat každého Američana na totálně závislou bytost a na téměř totální dozor nad každým jednotlivcem prostřednictvím těchto hanebných karet… Je to super smart karta – karta Tesserea, vyvinutá Ministerstvem obrany a zdokonalená odborníky na distribuované systémy z Poštovní služby, Ministerstva financí,IRS a pravděpodobně i Národní bezpečnostní agentury (10).

Matthews tvrdí, že věří, že vývoj této I.D. karty a databází, které leží u jejich základů, by byl monumentálním skokem do temnoty, nového věku kontroly lidí a otroctví. Matthews se odvolává na Card Tech/ Security Tech Conference (tj. konference o bezpečnostních technologiích) a poznamenává, že tento systém je výsledkem společného vývoje vlády a nejvýznamnějších korporací, jehož účelem je nastolení policejního státu s absolutní kontrolou všech občanů. Jinými slovy, obchodní manažeři korporací jsou více než rádi, že mohou prodávat vládě high tech nástroje, jež budou použity k tomu, aby nás elektronicky rdousily! Matthews k tomu trpce poznamenává:

Jestliže Američané budou označkováni jako dobytek nebo tetováni nebo jim bude implantován vysílač nebo jinak permanentně označeni a monitorováni vládou – jako otroci za starých časů – lidé, kteří navštěvují (každoročně Card Tech/Securíty Tech Conference chtějí být jedněmi z těch, kdo prodávají značkovací želízka ( 11 ).

Jak Matthews oznamuje, že stejně jako shrábnou výrazný zisk, můžete očekávat, že obchodní a marketingoví zástupci korporací budou souhlasit s politiky. Budou nás ujišťovat, že budeme elektronicky označkováni, hlídáni a špehováni pro „naše dobro“. Univerzální biometrická I.D. karta, budou nám říkat ujišťovacím tónem, bude humánní věc – prostředek, který nám ulehčí od mnoha strastí a obtíží. Skutečně, ďábel často přichází Přestrojen jako „anděl světla“.

 

 

Řešení našich ímigračních problémů

Například chytrá LD, karta bude vylíčena jako naše záchrana a lék na strašný mor a záplavu nelegálních přistěhovalců, kteří narušují hranice USA. Pravda je však taková, že naši politici se pramálo starají o to, že jsme obléháni nelegálními cizinci. Většina amerických senátorů, kongresmanů a guvernérů jednotlivých států patří k zuřivým podporovatelům multikulturalismu. Vztekle napadají každého, kdo se staví proti přílivu cizinců, jako „etnocentrika, člověka s úzkým obzorem, nebo jako staromódního náboženského fanatika.“ Když liberálové, jako kalifornská senátorka Diane Feinsteinová a massachusetský senátor Edward Kennedy, začali podporovat národní I.D. karty jako prostředek proti přílivu nelegálních přistěhovalců, vůbec jim nešlo o tuto věc. Tito politikové milují ilegální imigraci, nenechte se jimi zmást je to materiál pro stavbu jejich politických hnízd.

Co dále tito lidé milují, je kontrola, a pod záminkou kontroly ímigrace budou kontrolovat nás, bohabojné občany, ne vlny cizinců, připravených nezákonně překročit naše hranice.

To je důvod, proč musíme být bdělí, když nám propagandistická média sdělují, že moderní technologie nám pomůže odvrátit imigrační krizi.

R.E. McMaster ve svém informačním bulletinu The Reaper pronikavě analyzoval článek v USA Today o novém gigantickém vládním počítačovém projektu:

Americká Imigrační a naturalizační služba (INS) v úterý oznámila kontrakt za 300 milionů dolarů na počítačové programy, které nás mohou posunout blíže k éře Velkého Bratra – národním I.D. kartám. INS prohlásila, že je to dosud její největší kontrakt a chlubí se tím, že je to model úsilí Clintonovy administrativy o omezení „papírování“. Bude trvat tři roky, než se tento počítačový systém stane funkčním. Americká Komise pro imigrační reformu podá svou první zprávu 30. září a očekává se, že doporučí vytvoření národní databáze z důvodu prevence před zaměstnáváním ilegálních přistěhovalců… Čas národních I.D. karet se blíží zároveň se ztrátou svobody (12).

Mé zasvěcené zdroje ve Washingtonu D.C. mi sdělily, že věří, že tento kontrakt za 300 milionů dolarů na software pro počítačovou síť, o níž psali v USA Today, je součásti všezahrnující sítě LUCID – Šelmy 666. Tato domněnka byla potvrzena oznámením v jednom mezinárodním časopise v roce 1996, jež se týkalo návrhu dvou mocných amerických zákonodárců na vytvoření behemota, počítačového identifikačního systému v ceně šesti miliard dolarů (13). Tento drahý systém by údajně lépe kontroloval ilegální imigraci. Tito dva zákonodárci tvrdí, že jedině s gigantickým systémem, jako je tento, mohou Spojené státy zastavit příliv ilegálních přistěhovalců.

Za navrhovaného systému by Američané museli zaplatit 70 dolarů za „pracovní kartu“, tj. smart I.D. kartu, kterou by museli mít neustále u sebe pod hrozbou zadržení, uvěznění a pokuty. Pracovní I.D. karty by byly integrovány do mezinárodního identifikačního registru nebo databáze zaměstnanců (14).

Věřím, že tento úchylný, dotěrný počítačový identifikační systém, za šest miliard dolarů, navrhovaný vvyomingským senátorem Alanem 5impsonem a texaským poslancem Lamarem Smithem, je ve skutečnosti Projekt LUCID, který‘ je schopen sledovat, stopovat a zotročit všech téměř šest miliard obyvatel Země !

 

 

Vzniká nový policejní stát.

Zavřeli by tě doopravdy, kdyby jsi opomenul zažádat o jejich smart I.D. kartu? Co se stane odpůrcům, kteří nebudou mít kartu ve své náprsní tašce, peněžence nebo kapse? Gary Pelphrey z Georgie, píšící do Marietta Daily Journal, nám nedávno poskytl předzvěst kouzelných dní, jež se brzy stanou šokující realitou. Pelpsrey říká, že současné tvrdé opatření je namířeno proti cizincům, ale „kdo bude na řadě příště ?“

Až vám bude 60 let, zdálo se mi, tak by vám takové věcí již neměly hrozit. Skutečně jsem si myslel, že jsem si doteď vytvořil něco, co někdo může nazývat pěknou patinou, která mě chrání před útokem neobvyklých pohledů a zvuků.

Není tomu tak. Dnes ráno můj přítel právník z našeho domu přiběhl do haly a křičel, „Měl bys vidět, co se děje na ulici před správní budovou, která se právě staví.“

Následoval jsem ho k rohovému oknu. To, co jsme viděli, jsem dosud vídal pouze v televizi ve zpravodajstvích z diktátorských zemí.

Nad hlavami lidí kroužila helikoptéra, ve výšce, kterou jsem odhadoval na 100 až 150 stop, což je pod limitem, který stanoví FAA pro centrum města.

Ulice mezi správní budovou Cob County Courthouse a rozestavěnou budovou byla uzavřena osmi až dvanácti automobily s poznávacími značkami od okresu Rockdale po Dale na Floridě. Jedno z aut bylo řízeno pěkně ostrou agentkou v černé uniformě a nemělo žádnou poznávací značku. Byl zde rovněž autobus pro transport „viníků“ neznámo kam.

Zavolal jsem dispečerovi Marietty 911, který mi sdělil novinu, že místní policie neví nic o tom, co se děje jeden blok od jejich ústředí.

Všichni agenti říkali, že nemají čas vysvětlovat, co dělají a na čí rozkaz.

Zdálo se, že provádějí zátah v této oblasti na každého, kdo má hispánské vzezřeni a pokud nedokáže prokázat, že je občanem, je svázán s rukama za zády nějakým plastickým výmyslem, podobným tomu, který‘ používáme doma na zavazování pytle s odpadky.

Čtyři až šest lidí takto svázaných (zdá se, že nikdo přesně nevěděl kolik) bylo odvezeno pryč, možná vrtulníkem, nebo jedním z flotily sedanů, nebo možná dokonce autobusem, na místo, o němž se můžeme pouze dohadovat. Máme snad u nás gulagy ?

V tu chvíli jsme si uvědomili, že když vláda chce napnout své ohromné svaly, tak to udělá. A pokud chceme vyváznout se zdravou kůží, můžeme jen nečinně přihlížet. Zároveň jsme si uvědomili, že se to týká nás všech.

Mocní v naší vládě se nepouštějí do zátahu na skautský oddíl nebo Rotary klub. Začínají s nějakou skupinou psanců, nějakou politicky zbankrotovanou částí naší společnosti, řekněme jako třeba tajný náboženský kult nebo izolovaná menšina, jako jsou třeba Hispánci. Ale i taková náboženská skupina má svá práva a nesmí být šikanována federálními agenty.

Tito lidé hispánského vzezření mají rovněž občanská práva. Jestliže jsou občany Spojených států amerických, nemusí mít u sebe identifikační dokumenty, stejně jako my. Důkazem, že mám občanská práva je to; že mohu řídit auto, mohu vstupovat do budovy Cobb County Courthouse a mohu kupovat potraviny se slevou v Cub Foods. Ale v současné době nemohu prokázat, že jsem občanem. Vy snad ano ?

Po prožití incidentu z dnešního rána jsem o tom mluvil s dalšími lidmi, kteří tam byli. Každého z nás zachvátila úzkost a když jsme byli připraveni si to přiznat, byli jsme vyděšeni z toho, že jsme viděli z takové blízkosti použití (nebo zneužití zdrcující vládní moci. Celé to vyvolávalo asociace hnědých košil za 2. světové války, fašistů v černých košilích a hrdlořezů v kožených holínkách ( 15).

Naneštěstí tupé masy občanů, permanentně krmené propagandou Nového světového řádu prostřednictvím médií a vedené k nepřemýšlení, nihilismu „vesmírných kadetů“ a surovosti systémem veřejného vzdělání, nemohou pochopit, co leží před námi v zářivé blízké budoucnosti, v noční můře high tech společnosti. Děkuji však Bohu za ty Američany i občany jíných národů, kteří chápou hluboký prorocký význam toho, co vychází najevo. Zde je například úryvek z dopisu od jednoho z mých korespondentů, pána Stevena Heinecke z Columbia Heights, Minnesota, který‘ mi nedávno napsal:

Podle mého odhadu se tento národ a celý svět nachází na kritické křižovatce a příští měsíce rozhodnou o skutečné podstatě naší budoucnosti… Jakmile budou zavedeny národní I.D. karty a nastane finanční, energetická a potravinová krize, vypuknou lidové nepokoje, kriminalita, chudoba a násilí v měřítku, jež nemá v zemi obdoby, což vládě poskytne skvělou záminku pro omezení našich ústavních práv a pro naše odzbrojení.

Pan Heinecke rovněž tvrdí: „Mí přátelé z Poštovní služby mí říkají, že vedení tvrdě a rychle pracuje na vybavení každé pošty v zemi špičkovými scannery… Rád bych věděl, zda tyto scannery budou použity pro nové identifikační karty pod záminkou, že nový computerizovaný systém bude zabraňovat teroristům zasílat poštou bomby.“

Můj přítel a korespondent má pravdu. Každý den nám tisk vnucuje počítačové databanky a smart I.D. karty jako řešení ilegální imigrace, jako prostředek pro kontrolu zbraní, jako prostředek proti násilí mladistvých, kriminalitě, terorismu a dalších nemocí naší společnosti. V nedávném příspěvku z Harrisburgu, Pensylvania, uveřejněném v Assocated Press, nám bylo řečeno, jak elektronické snímání otisků prstů a národní databáze mohou zabránit podvodům při poskytování sociálních dávek. Poslanec Tom Petrone z Allegheny, Pensylvania, tvrdíl: „Náš stát by se měl připojit k národní databázi otisků prstů, která zabrání lidem používat falešná jména pro podvodné získáván( sociální podpory a poukázek na jídlo.“ (16)

V Kalifornii pro zabránění falšování řidičských průkazů nedávno zavedli průkaz s barevnou fotografii, magnetickým proužkem, průhledným hologramem a dalšími speciálními charakteristikami.

Zřejmě se jedná o předchůdce programu udělování řidičského oprávnění s účastí státu v rámci mezinárodního systému sítě LUCID. Mnoho dalších států rovněž zavádí nové řidičské průkazy s identifikačními procedurami.

Odbor pro motorová vozidla státu Kalifornie ve svém „Drivers Licence Information Memo“ č. 91-1 prohlašuje:

Nový proces zahrnuje pořízení a uložení fotografie žadatele, otisky prstů a podpis v digitální formě… Stát vytvoří centralizovanou databázi, ke které bude mít přístup ústředí Jednotky ínformační služby pro pozdější zobrazení nebo tištění dokumentů.

Novinové zprávy naznačují, že – stejně jako Kalifornie – prakticky všech 50 států je v procesu instalace nových systémů pro vydávání řidičských oprávnění, často se zabudovaným snímáním oční duhovky, otisků prstů, fotografii, čárovým kódem, číslem sociálního pojištění, dopravní a kriminální historii, atd. Toto plus fakt, že jsou činěny kroky k propojení těchto pracovišť jednotlivých států do celonárodní počítačové sítě, nám naznačuje, jak mohutný stisk pro nás naší neviditelní vládci připravují .

Dosud největší stupeň kontroly bylo možno zajistit prostřednictvím centralizované – tj. národní – smart I.D. karty. Projekt LUCID však jde ještě dál zavedením globálního systému I.D. karet. Budou to smart karty,

propojené pomocí satelitů a optickými kabely se všemi justičními, vládními a korporačními počítačovými systémy po celém světě. To bude vyplněním proroctví ve Zjevení 13, že celej svět bude uctívat šelmu a přijme její znamení, jméno nebo počet jejího jména.

 

 

Je plán zdravotní péče konspirační podvod ?

Jelikož totální a absolutní kontrola může být získána pouze prostřednictvím byrokracie policejního státu, v posledních letech eskalovalo úsilí o zavedení národních I.D. karet. Po zvolení Billa Clintona prezidentem tajemnice pro zdraví a humanitární pomoc Donna Shalala a massachusettský senátor Edward Kennedy společně vymysleli plán za 100 milionů dolarů, aby novorozenci a všechny děti měly svůj záznam v národním počítačovém registru pro zajištění „všeobecného povinného očkování“. (18)

Když vlastenečtí Američané povstali, aby proti tomu protestovali, senát USA v tichosti tento podvodný návrh Shalala-Kennedyho stáhnul.

Clintonova administrativa však přišla s plánem na povinnou lékařskou péči podruhé. Klíčovým komponentem tohoto plánu na socializaci lékařské péče byl požadavek čipové I.D. karty pro každého Američana, která by byla napojena na hlavní řídicí počítačovou síť.. Martin Anderson, píšící do The Washington Times, varoval před touto skrytou agendou a potenciálními hrůzami Clintonovy masívní, daňovými poplatníky financované, přemrštěné zdravotní péče:

V tomto plánu je něco mnohem horšího než jen nové daně, uvalené na občany, nebo zvýšená fyzická bolest a utrpení, jež bychom museli snášet při nekonečném čekání ve frontách na lékařskou péči. To něco je zařízení, které vtrhne do našeho soukromí způsobem, který‘ dosud neměl obdoby.

Prezident Clinton to držel ve své ruce, když promlouval k národu a mával s tím jako s malou americkou vlajkou. Ale nebyla to vlajka, byla to „karta lékařské péče“ – jeho uhlazený název pro národní identifikační kartu. Podle jeho plánu by Národní zdravotnická rada pro každého z nás určila „národní, jedinečné identifikační číslo“.

Kdykoli navštívíme lékaře nebo dostaneme lékařský předpis nebo půjdeme do nemocnice, bude náš zdravotní záznam „vyvolán, opraven a vyslán“ prostřednictvím naší identifikační karty. Tyto záznamy budou poslány do „elektronické sítě“ a federální vláda za tímto účelem stanoví „národní standard pro elektronický přenos dat“.

To je pravda, lidi. Národní počítačová databanka, obsahující všechny naše zdravotní záznamy, bude otevřena pro zvědavé, slídivé oči byrokratů, dalších „autorizovaných lidí“ a ovšem všem neautorizovaným čmuchalům, kteří přemýšlejí, jak nabourat systém.

Co umožňuje toto hrůzné porušování soukromí, je pozoruhodný technologický pokrok. Tato pěkná, červená, bílá a modrá karta, kterou prezident mával, se nazývá „smart karta“. Některé karty obsahují počítačový čip, některé mají optické záznamové zařízení. Tento druh karet je nyní schopen si pamatovat tisíce stran osobních dat, digitalizované otisky prstů, tvar obličeje a dokonce i váš hlas.

Jakmile bude karta zde, už se jí nezbavíme. Tlak na rozšíření používání takového technologického tetování bude silný a neúprosný. Jestliže ji musí mít každý, proč tam nepřidat i číslo našeho sociálního zabezpečení, aby vládní úředníci mohli porovnat naše zdravotní záznamy s ostatními osobními údaji ?

Vláda může požadovat, aby každý, kdo žádá o podporu, si nechal vystavit kartu jako prevenci před podvodem. Můžeme chytit ilegálního cizince podle zákona „nemáš kartu, nedostaneš práci“. Policie ji může použít k provedení všech osobních záznamů o všech našich parkovacích lístcích a překročeních povolené rychlosti, může všechny záznamy zkontrolovat kdykoli řidič zastaví. Můžeme požadovat, aby všichni vlastníci zbraní měli v kartě zaznamenáno číslo zbraně…

Jestliže se tzv. karta lékařské péče prezidenta Clintona stane skutečností, můžeme políbit na rozloučenou naše soukromí, jak je nyní chápeme. Ovšem na druhé straně můžeme považovat kartu za trvalou památku na Billa a Hillary a na všechno, co pro nás udělali (19).

Antony Sutton, jehož knihy, jako je The Secret Establishment, jsou základním zdrojem informací o globální elitě a jejich snahách o naše zotročení, rovněž varuje před skrytým programem Clintonovy administrativy na zavedení zdravotních karet. Není to naše zdraví, co zajímá elitu, píše. Je to sledování a kontrola nás, lidí. Dále Sutton říká, že vidí malý rozdíl mezi „vnitřním pasportem“, který byl požadován v SSSR po jeho občanech, a navrhovanou novou smart I.D. kartou, jež má být vnucena lidem ve Spojených státech:

Řadu měsíců jsme byli zmateni Clintonovou podporou UNIVERZÁLNÍ zdravotní péče, aby se každý občan musel podrobit jejímu byrokratickému programu. Potom jsme obdrželi vzorky karet zdravotní péče, jež Clinton navrhuje univerzálně distribuovat. Je to neobyčejné zařízení – mnohem víc než identifikační karta.

Tato karta má zhruba tvar a velikost obyčejné kreditní karty, ale ve skutečnosti je to karta pro ukládání dat (až 2000 stran informací, používající nejnovější technologii optického záznamu. Karta může zaznamenat cokoli, tj. textová data, grafiku, obrázky, hlas, otisky prstů… Data mohou být vysílána telekomunikačními kanály nebo lze kartu používat v režimu off-line (tj. vložením do čtecího zařízeny. Informace, zde uložená, je nesmazatelná, odolává magnetickému a elektrickému poli a vydrží teplotu do 200 st. Fahrenhaita. Je to ideální sledovací zařízení Velkého Bratra.

Pro případ, že to potřebujete vědět, je vyráběna firmou Drexler Technology Corporation, Mountain View, California (telefon: (415) 969-4428, fax: (415) 967-6524).

Nyní víte, proč Mr. Clinton chce UNIVERZALN( systém zdravotní péče. Nemá nic společného se zdravím, ale má hodně co dělat se snahou o katalogizaci nás všech v počítačích Velkého Bratra.

Americká poštovní služba se horečně připravuje na rozeslání 100 milionů těchto karet během několika měsíců a kapacita společnosti Drexler je minimálně 100 milionů karet ročně.

Počítačový tisk dokonce vypátral, že již bylo podepsáno výkonné nařízení o povinném zavedení těchto karet. PC Week se ptal Bílého Domu na jeho stanovisko a dostalo se mu odpovědi „no comment“.

Další etapou bude identifikační biočip, vložený pod kůži při narození.

Poznamenejme, že paní Clintonová je znepokojena reakcí veřejnosti na tyto administrativní návrhy. Co očekává? Je nějaký rozdíl mezi Clintonovou Univerzální identifikační kartou a sovětským vnitřním pasportem? Rozdíl je pouze v tom, že Clintonova karta je efektivnější !

Poznámka na závěr: Proč administrativa chce záznam hlasu na zdravotní kartu? Nejnovější techniky dozoru používají počítačové supertechnologie rozpoznávání hlasu a tímto způsobem můžete být kdykoli identifikováni s výjimkou telefonního hovoru (20).

 

 

Útočná síla zlovolné povahy

Jestliže někdo pochybuje o tom, že plán na zřízení centrální databáze, provozované vládou, který‘ vyžaduje, aby všichni občané nosili identifikační kartu, je zlovolný, potom by si měl přečíst komentář Thomase J. DiLorenza, profesora ekonomie na Loyola College v Baltimoru a eoterního vědeckého pracovníka na Cato Institute. V úvodníku, otištěném v The Wall Street Journal, dr. DiLorenzo srovnává Clintonův plán pro Spojené státy s národně socialistickým systémem zdravotní péče, zavedeným italským fašistickým diktátorem Benito Mussolinim. DiLorenzo nachází zarážející podobnosti mezi těmito dvěma systémy (21 ).

Je zřejmé, že americký plán socializující zdravotní péče z konce 90. let je pouze přihřátou, technicky dokonalejší verzí systému, který museli snášet ubozí italští občané. Dr. DiLorenzo uzavírá:

Většina lidí spojuje fašismus pouze s rasísmem a antisemitísmem, ale byla to rovněž filozofie, známá jako „korporatismus“, která byla součástí této ideologie. Clinton adoptoval korporatismus z 30. let jako organizační princip jeho reformy péče o zdraví.

V protikladu k omšelým sloganům, že „za Mussolíniho, jezdily vlaky včas“, je pravda taková, že korporatismus byl naprostou hospodářskou katastrofou pro italský lid. Doufejme, že tato chyba se nebude opakovat v USA.

Naštěstí nebyl systém zdravotní péče prezidenta Billa Clintona nikdy uzákoněn. Informovaní občané opět využili svého práva a požadovali, aby Kongres tento zákon neschválil. Bohužel málokdo z kverulantů protestoval kvůli potenciální možnosti zneužití smart I.D. karet Velkého Bratra. Většině se bohužel zdála mnohomiliardová cena za socializaci systému zdravotní péče příliš vysoká.

Ale věřte mi, že spiklenci s námi dosud neskončili. Mé zdroje mi říkají, že rozhodli, že lid Spojených států bude mít fašistický zdravotní systém s computerizovanými vládními databankami a identifikačními kartami. Uvidíte, že tento návrh bude brzy znovu vzkříšen – určité do roku 2000.

 

 

‚Je to pro vaše dobro,“ říkají

Poslední výmluvou establishmentu pro požadavek I.D. karet je „imigrační krize“. Vykládají nám, že za pakatel (osm miliard dolarů pro začátek!) můžeme vyřešit problém ílegálních cizinců zavedením systému národních I.D. karet a zřízením všezahrnující databáze registru obyvatelstva. Elita, aby osladila svoji nabídku, vypráví občanům, že systém I.D. karet ušetří daňovým poplatnikům miliardy dolarů, které nyní utrácíme za zdravotní péči a sociální podporu pro cizince žijící v USA. Rovněž jsme ujišťováni, že I.D. karta bude znamenat více práce pro americké občany.

Pokud jde o skutečné zájmy, bylo by pro americký lid hanebné, zaprodat svá ústavní práva na soukromí a vzdát se více než dvěstěletého vlasteneckého dědictví pro ekonomické výhody, které údajně vyplynou ze sítě smart I.D. karet – Šelmy 666.

Ve skutečnosti jsou ekonomícké výhody, získané zavedením high tech kontrolního systému elítou, pochybné. Je nanejvýš pravděpodobné, že práce a továrny dál poplynou do zámoří, protože korporační fašisté, kteří nyní vládnou v Americe, shledávají odporným a hnusným platit americkým dělníkům slušné mzdy, když si můžou najmout otroky v rudé Číně a Rusku za 10 až 25 centů na hodinu !

Vidíme, že federální vláda obratně používá výmluvu za výmluvou, aby nám mohla nacpat systém národních I.D. karet kolektivně do krku. Poslední návrh je nařídit I.D. karty školním dětem v rámci plánu národního vzdělávání, Goals 2000. Další plán, pocházející od Ministerstva práce, vyžaduje I.D. karty pro všechny dělníky, kteří potom budou elektronicky napojeni na Národní databázi práce, kvalifikace a zaměstnanosti. Tajemník Robert Reich na tiskové konferenci nadšeným zástupcům médií oznámil, že tato myšlenka bude mít za následek „lepší pracovní příležitosti“ pro Američany bez práce.

Pan Reich měl možná na mysli, že brzy budou volná místa pro pracovníky bezpečnostních služeb, hlídače objektů, personál do kuchyně atd. ve vazebních střediscích a koncentračních táborech, které jsou nyní údajně připravovány pro odpůrce vlády, vlastenecké konstitucionalisty, biblické křesťany a další oběti.

 

 

Akce vlády a reakce veřejnosti

Klíč k budoucím záměrům vlády a také k tomu, jak někteří lidé budou reagovat, můžeme nalézt v tom, co se děje ve vojenských instalacích. Tam jsou naši vojáci, námořníci a letci nuceni proti své vůči přijmout vládní high tech I.D. karty, zlověstně a prorocky nazvané „MARC Card“. V dubnu 1995 na Card Tech/Security Conference ve Washingtonu, D.C. firma Gemplus Card Internatíonal Corp. oznámila, že Ministerstvo obrany (DOD) vystavilo obrovskou objednávku na počáteční dodávku 60 000 mikroprocesorů, určených pro nové vojenské 1.D. karty. Od té doby společnost ve svých dodávkách mikroprocesorů armádě pokračovala (23).

Gemplus rovněž poskytuje čtecí zařízení pro karty, napojená na centrální počítače, aby DOD mohlo „číst“ I.D. karty na stanovištích rozmístěných po celém světě.. Společnost Gemplus je obří firma, která má rozeseta obchodní zastoupení po celém světě a výrobní závody má ve Francii a v Německu. Společnost se v červenci 1995 v tisku chlubila tím, že může vyrobit 20 milionů svých smart karet za měsíc. V roce 1994 firma vyrobila 140 milionů karet.

Evidentně ne všichni naši hrdí muži a ženy naší armády jsou šťastní z toho, že se musí vzdát svého těžce získaného soukromí a přijmout MARC kartu. Uvědomujíc si hrůzu, prorocký význam a důsledky, někteří stateční vojáci tvrdohlavé odmítají kartu. Dosud tři muži v uniformě byli postaveni před vojenský soud. Technický seržant Letectva USA z Hamptonu, Vírginia, byl jedním z nich. Seržant Sinclair neuposlechl rozkaz poskytnout krev a vzorky slin pro určení kódu DNA (24).

Časopis Christianity Today nedávno přinesl příběh o námořníkovi, který‘ také neuposlechl rozkazy týkající se vystavení MARC karty. V článku, nazvaném „Námořník se obává, že identifikace je satanská“, redaktorka Jennifer Ferrantiová píše:

Šestadvacetiletý pilot válečného námořnictva, který‘ je křesťanem, vidí děsivou podobnost mezi identifikační kartou MARC (Multitechnology Automated Reader Card), kterou u sebe musí nosit příslušníci námořnictva na základně Kaneohe Bay, Hawai a dalším znamením (v originále použito slovo mark pozn. překl.) – znamením šelmy, popsaném v knize Zjevení.

Kapitán Joel Kirk se tudíž zdaleka vyhýbal tomu, aby měl svoji fotografii na této nové identifikační kartě, která nese jméno, hodnost, sériové číslo a počítačový čip se dvěma megabyty paměti pro zaznamenání jakýchkoli údajů, které armáda uzná za vhodné.

Vojenské kruhy říkají, že použití karty MARC umožní rychlejší rozmisťování vojska. Ale Kirk se obává, že karta bude vyžadována pro všechny druhy transakcí. „Jakmile přijmete kartu a oni rozmístí čtecí zařízení do jídelen a směnáren a skladů zbraní, stanete se otrokem tohoto systému,“ říká. A je zde pouze malý rozdíl v tom, jestli v ruce držíte kartu MARC nebo máte znamení (mark) na ruce (25).

 

 

Cenu platí svatí a hrdinové

Kapitán námořnictva Joel Kirk zřejmě četl Bibli. Ví, že karta MARC udělá z mužů a žen otroky. Zdá se, že naši vojáci se stanou prvními obětmi Univerzálního systému kontroly lidí – šelma 666. Dobří lidé, jako

seržant Sindair a kapitán Kirk, praktikují politiku odmítání a za svoje čestné odmítnutí sloužit Baalovi musí zaplatit. Jsou to praví hrdinové z Konce časů. Nyní přichází palčivá otázka: Co budeš dělat ty, až po tobě jednoho dne (a bude to brzy) budou požadovat, abys přijal smart kartu 666, která bude tvým osobním pasem do mezinárodního útisku a nemilosrdné kontroly ?

Tak aby ty, kteříž se bezbožně proti smlouvě chovati budou, v pokrytství posilovat úlisnostmi, lid pak, kteříž zná Boha svého, aby jímali. Což učiní. (Daniel 11:32)

Pročež vyučující lid, vyučující mnohé, padati budou od meče a ohně, zajetí a loupeže za mnohé dny. (Daniel 1 1:33)

Přečišťováni a bíleni a prubováni budou mnozí; bezbožní zajisté bezbožnost páchati budou, aniž co porozumí mnozí z nich, ale moudří porozumějí. (Daniel 12:10)

 

Pokračování

/ Ilumináti / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz