Jak se rozhodneš ty? – kap.1.

Jak se rozhodneš ty? – kap.1.

Jak se rozhodneš ty?

 

 

Ľudstvo na Zemi neustále dokazuje, že milosti, ktoré mu boli a sú dávané zo Svetla, nestačia nato, aby sa duchovne prebudilo a uvedomilo si, že sa rúti do priepasti. Ľudstvo bolo rôznym spôsobom napomínané a varované počas celej svojej histórie; ale akoby nebolo počuť.

Zem – vinou ľudí – padla nižšie, než sa vo Svetle predpokladalo, a preto bude celé ľudstvo v krátkej dobe postavené pred vážne rozhodnutia, ktoré budú rozhodovať u každého jednotlivca o jeho celom ďalšom bytí – život alebo smrť (duchovná!).

Jedným z týchto rázcestí bude zrejme aj postoj každého z nás k projektu LUCID. Bez ohľadu nato, akého vierovyznania ktorý človek je.

LUCID je celosvetový projekt, zosnovaný určitou úzkou skupinou ľudí, ktorí pod kepienkom toho, že chcú ľudstvu všetko zjednodušiť a uľahčiť, chcú nás vlastne úplne ovládnuť – niekto chce z ľudí na Zemi urobiť poslušných robotov bez vlastnej slobodnej vôle.

Všetko toto dianie okolo nás dáva veľmi vážny podnet k zamysleniu, či sa nakoniec v dnešnej dobe nenapĺňajú zo Zjavenia Jána tie kapitoly, ktoré hovoria o tom, že tí, ktorí prijmú znamenie šelmy (666) na čelo alebo pravú ruku, budú naveky zatratení, …atď.

Každý má možnosť si v Biblii nájsť Zjavenie Jána a oboznámiť sa s jeho obsahom. Určitú výhodu v tomto majú samozrejme tí, ktorí aj prostredníctvom svojho svetonázoru a vierovyznania prichádzajú častejšie do styku s Bibliou. Tam je predsa jasné varovanie – pre celé ľudstvo.

Ľudia, ktorí o tomto všetkom už niečo vedia, nemajú len výhodu, ale aj väčšiu zodpovednosť. Kto nič nedáva, nič nedostane!

Tí, ktorí sa budú správať zase ako pštros a „pchať hlavu do piesku“, – ja nič – ja muzikant“, aj tak nič neziskajú, akurát stratia drahocenný čas potrebný k duchovnému vzdelávaniu.

V predkladanom písomnom materiáli o projekte LUCID sa hovorí o potenciálnych nepriateľoch. Je teda úphle logické a jasné, že pre strojcov tohto projektu budú na prvom mieste a najviac „nepohodlní“ najprv tí, ktorí sa o jeho zákernosti môžu vopred dazvedieť zo Zjavenia Jána, ktoré patrí nedeliteľne k ich viere a svetonázoru a vopred môžu svoje okolie na prichádzajúce nebezpečenstvo aj upozorniť.

Pri nástupe každého totalitného systému na Zemi boli jeho prvé kroky umlčovanie a následná likvidácia odporcov tohto zlého systému. Aj pripravovaný projekt LUCID má skvelé podmienky k tomu, aby nežiaducich ľudí veľmi rafinovaným spôsobom „umlčal“.

V tejto súvislosti by bolo možno na mieste spýtať sa, prečo sa k tejto téme doteraz verejne (celosvetovo!) nevyjadril Vatikán? Prečo veriaci katolíci v kostoloch od svojich „pastierov“ nedostávajú informácie a poučenia a tom, čo sa na celé ľudstvo valí ako zlá mora? Začne sa o tom verejne hovoriť až vtedy, keď sa už do siete LUCID-u chytí väčšina veriacich?

Odpoveď na otázku, komu patria dnes hlavné masmédiá, ktoré nás „kŕmia“ všelijakou háveďou a prečo nič nehovoria o tejto veci, je jasná; ale prečo mlčia mnohí duchovní „pastieri“? Kto ich blokuje?

Ľudia a hlavne kresťania, ktorí sa hlásia k Biblii, tvoria na Zemi obrovskú časť ľudstva, takže tí praví ľudia by mali byť opäť medzi prvými, ktorí sa správne postavia aj k tomuto projektu a ukážu tak, že láska k Bohu je im viac, než vlastný pozemský život a pohodlie.

To ale platí bez rozdielu aj pre všetkých ostatných ľudí na Zemi.

Predsa vždy je lepšie byť pripravený, ako byť nepríjemne prekvapený.

Každý zodpovedá sám za seba a nikto z nikoho nesníme žiadne hriechy!

Človeče, čo zaseješ, to musíš zožať!

Project L.U.C.I.D.

Project L.U.C.I.D.

Šelma 666,

Univerzální systém kontroly lidí

 

PROJEKT L.U.C.I.D.

 

Obsah

 

  1. Projekt L.U.C.I.D. – Universální systém kontroly lidí – Šelma 666
  2. Už není kam se schovat
  3. Nová identifikační karta-„Neopouštěj bez ní domov!“
  4. Implantovatelné biočipy: Situace „Dělej nebo zemři!“
  5. Tajemství znamení Nového věku
  6. ISO 9000: Program na označení všeho mamonu na Zemi nadpřirozeným číslem Šelmy
  7. Krvavé peníze: zisky korporací a vytváření lidských kyberotroků
  8. Celosvětový projekt Iluminátů
  9. Silikonová chobotnice: Lidé lapeni do elektronických klecí

Přílohy

Skryté operace Národní bezpečnostní agentury (NSA)

Ústředí světového dozoru

Co je L.U.C.I.D ?

O autorovi

Pro ty, kteří mají zájem o bulletin Texe Marrse

Tajemství apokalypsy (přidáno z jiného zdroje)

 

 

 

 

Úvod

 

 

Věděli jsme, že to přijde

Šelma 666, Univerzální systém kontroly lidi, byl vytvořen a je uskutečňován v Americe a po celém světě. Věděli jsme, že to přijde. Nyní je to zde a brzy nebude místo, kde by bylo možné se ukrýt. Do roku 2000 chapadla zlé chobotnice vymačkají každou unci životodárné krve ze všech lidí. Hrůzný totalitní policejní stát je za dveřmi.

V této knize je o tom podána důkladně zdokumentovaná zpráva a vážné varování. Nemysli si, že ty a tví blízcí mohou uniknout tomuto nestvůrnému behemotovi, který nám leží v cestě. Jakmile bude Projekt L.U.C.I.D plně funkční, každý muž, žena a dítě upadnou pod vládu tohoto ohavného kyberelektronického jha.

 

 

Velikost a rozměry Projektu L.U.C.I.D.

Vezmi v úvahu neuvěřitelnou velikost a rozměry Projektu L.U.C.I.D Za prvé, je nařízeno, aby všichni dospělí a děti – dokonce i novorozená nemluvňata – dostali univerzální biometrickou identifikační kartu. „Smart karta“ (slovo smart je výraz pro: chytrý, inteligentní, čilý nebo čiperný – pozn. překl.) s vyspělým počítačovým mikročipem, tato výkonná programovatelná ID – karta bude uchovávat miliony bytů informace o svém nositeli -jeho fotografii, otisky prstů, otisky chodidel, snímek oka, genotyp DNA, lidská leukocytová antigenová data, finanční poměry a osobní minulost.

Ó ano, ID – karta bude také obsahovat kódová čísla. První bude identifikovat držitele karty. Další, jak věřím, budou nakonec tvořit číslo 666. Číslo 666 bude označovat pekelného mistra zodpovědného za ďábelský vynález této univerzální biometrické karty a počítačové sítě, která vše propojuje.

L.U.C.I.D zřizuje Velkého Bratra, masívní počítačovou databázi bezpříkladné útočné síly. Miliony byrokratů, zaměstnaných skrytým Gestapem establišmentu, budou bez přestání krmit tuto elektronickou bestii dalšími a dalšími daty. Budou hladově a chtivě sbírat informace a cpát je do té bestie, aby mohli neustále rozšiřovat její panství do každého koutu a skuliny našich životů.

Sbírka dokumentů L.U.C.I.D v kyberprostoru bude okamžitě přístupná tisícům slídících, beztvářných agentů a byrokratů celosvětového policejního státu. Americká CIA, IRS a FBI, ruská KGB, evropský Interpol a Europol, Izraelský Mossad, zpravodajská služba britské armády – tyto všechny jsou jen částí celoplanetárního mocenského aparátu, armády a zpravodajských služeb, které budou mít přistup k vašim a mým spisům.

 

 

Skladiště Ústředního Gestapa

Kromě toho, všechny životopisné údaje a osobní údaje o vás budou propojeny a zpracovány skladištěm Ústředního Gestapa. Do propasti jeho databank budou plynout nekonečné proudy informací bezpočetné triliony bitů dat-okamžitě, neustále a tiše se budou hromadit a hromadit.

Informace budou přicházet z laserových snímačů v supermarketech, obchodních domech a z obchodů se zásilkovou službou. Bude zaznamenána každá jednotlivá položka vašeho nákupu. Data o vašich denních zvycích a pohybech budou plynout do systému Šelmy ze špionážních družic, neustále kroužících nad našimi hlavami, které nás všechny sledují jako oči obřího vznášejícího se orla, připraveného uchvátit a pozřít své bezbranné oběti.

Skryté miniaturní videokamery budou zaznamenávat naše aktivity, doma i venku, ve dne i v noci, nemravně porušujíc naše soukromí, budou okamžitě přenášet své obrovské soubory záznamů, vizuální data do Ústředního Gestapa, použitím optických kanálů.

Interaktivní televizní přístroje nás budou sledovat stejně, jako my sledujeme je – a budou o tom podávat zprávu do počítače Šelmy u Ústředí.

i Naše telefonní hovory budou automaticky odposlouchávány a zaznamenávány Národní bezpečnostní agenturou (NSA), potom budou v digitální formě posílány do Ústředí po informační superdálnici. Každý bude sekvenčně uložen a bude dostupný na síti L.U.C.I.D. Všechno bude řádně zaznamenáno, uloženo a přístupné technokratickým agentům, kteří spravují tento obludný systém L.U.C.I.D.

Zatímco hi-tech policajti a jejich vzdálené senzory, pracující pod L.U.C.I.D, sledují a monitorují naše osobní životy, naše materiální zboží bude rovněž pod pečlivým dohledem agentů Gestapa, kteří ovládají magické nástroje kyber-prostoru. Značka nebo osvědčení o kvalitě bude dána každé továrně, kde výrobky odcházeli z montážní linky. Každá součástka, každý díl, každý přístroj, každý stroj, každá součást oděvu, každý kousek šperku, každý nástroj, všechno zboží – bude spadat pod pravomoc programu IS09000. Vládní inspektor musí udělit certifikační značku továrně vyrábějící daný produkt, jinak nebude moci nakupovat a prodávat.

„Ale systém zde popsaný‘, může říci skeptik, „kódově pojmenovaný Projekt L.U.C.I.D, je tak obludný, tak strašlivě protiústavní, že lidé v Americe pro něj nikdy nebudou. Ti nikdy nedovolí, aby takový bestiální počítačový systém byl vybudován a používán.“

Jak naivní! Jak ukážu , není pouze vybudován, jeho použití proti Američanům a proti všem občanům každého národa na Zemi je nevyhnutelný. Projekt L.U.C.I.D se ukáže jako Luciferův systém identifikace, dozoru a kontroly z konce časů.

 

 

Boží proroctví

Abychom mohli pochopit nevyhnutelnost tohoto zhoubného systému totalitní kontroly, musíme svoji pozornost obrátit k Božím proroctvím pro poslední dny. Organizace spojených národů a političtí vůdci každé země na této planetě nemají jinou volbu, ale musí přesně vyplnit prorocký scénář pro poslední dny, jak je předepsáno s úžasnou přesností v biblickém Božím proroctví – zázračně předaném Jeho prorokům tisíce let dopředu.

Proroctví Bible, s jeho srdcervoucí vizí nebezpečné budoucnosti, odhalující konec časů, bude bouřlivým obdobím podvodu a zrady. Silné mámení (II. epišt. Tessalonicejským 2:11) překoná mysle lidí, aby dobrovolně uctívali Draka (Satana) a Šelmu, také známou pod jménem Antikrist (Zjevení 13). Rovněž budou vzdávat hold jeho Novému světovému pořádku. Lidé všude budou podivně prohlašovat, „Kdo jest podobný té šelmě? Kdo bude moci bojovati s ní ?“ (Zjevení 13:4)

Budou to říkat přesto, že Šelmě jsou dána „ústa mluvící veliké věci a rouhání…“ Tento smělý, ale zlý člověk se dokonce odváží otevřít ústa k rouháni se Bohu, „… aby se jménu jeho rouhala, i stánku jeho, i těm, kteříž přebývají v nebi.“ (Zjevení 13:5-6) .Bible dále varuje, „Dáno jí i bojovati se svatými a přemáhati je; a dána jí moc nad všelikým pokolením, nad jazykem i nad národem.“ (Zjevení 13:7)

Toto je tedy proroctví, jež nám odhaluje neuvěřitelný rozsah panství Šelmy. Její moc se rozšíří po celé = Zemi. Bude vládnout a panovat nad všemi rasami a nad každým národem.

 

 

Neobyčejné metody: Znamení a Číslo

V lidských dějinách se ještě nikdy nevyskytl takový fantastický plán na spoutání a ujařmení moderních mužů a žen do elektronických, kyberneticky uzamčených klecí. Bible prorocky předpovídá absurdní a zároveň úžasný systém lidské kontroly a zotročení. Je Projekt L.U.C.I.D onou Šelmou 666, Univerzálním systémem kontroly lidí, který – podle Bible – je předurčen „pohltit“ celý svět a rozbít jej na kusy (Daniel 7:7)? Je Projekt L.U.C.I.D skutečně vyplněním dech beroucích proroctví o příchodu Antikrista, 666, které je zaznamenáno v knize Zjevení:

Tuť jest moudrost. Kdo má rozum, sečti počet té šelmy. Nebo jest počet člověka, a jestli počet ten šest set šedesáte a šest. (Zjevení 13:18)

Při studiu proroctví objevíme, že aby stmelifa a posílila svoji moc nad životy a osudy mužů a žen, Šelma v této kruté době brutalíty a diktatury Velkého Bratra zorganizuje finanční systém a obchodní styk celého světa (Zjevení 18). Kromě toho, pedantskou a absolutní kontrolou všech nákupů bdělé, vševidoucí oko Šelmy bude bez přestání sledovat každou osobu: „…Aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení nebo jméno té šelmy, aneb počet jména jejího.“ (Zjevení 13:17)

Uvědomte si, že to nepřichází od nějakého „šíleného konspiračního teoretika“, jak se vám to snaží namluvit kontrolované sdělovací prostředky. Toto šokující, oči otevírající proroctví přichází přímo od Boha. On říká, že to přijde, a tak se také stane.

 

 

Vojenští vynalézaví kouzelníci

Za více než 20 let u letectva Spojených států jsem byl svědkem fantastického technologického pokroku laserem naváděná „chytrá“ munice; radary varující před střelami; špionážní satelity; neutronové bomby; dálkově pilotované stroje; a elektroničtí „zabijáci“ – aparatury, které se vymykají představivosti.

Vzpomínám si, jak jsem denně jezdil kolem obrovské a obludné pompézní budovy na letecké základně Lackland, kde se mladí bojovníci učí pracovat s nejmodernějšími kryptografickými zařízeními a technikou. Má mysl se vrací do vysoce klasifikované budovy v Itálii – bez oken, obehnané ostnatým drátem, hlídané tajnou policii, a opevněné betonem – v níž jsem se lopotil mnoho měsíců. Uvnitř bzučely mocné počítače a elektronické komunikační přístroje – které se zdály přicházet z budoucnosti, nebo z filmu Bucka Rogerse – jež monitorovaly klimatické události, které se objevovaly po celé zeměkouli.

Když jsem byl umístěn v Německu, byl jsem velitelem stovek techniků a specialistů, kteří cestovali po celé Evropě a Středním Východě a zřizovali komunikační linky a posílali po nich kryptologicky kódované zprávy.

Na Texasské univerzitě v Austinu jsem pět let vyučoval mladé důstojníky Americkou obrannou politiku, organizaci letectva a dějiny letectví a kosmonautiky. Také jsem jim předával vědomosti o vojenské strategii a taktice a uvedl jsem je do široké a nové oblasti letadel a výzbroje „Hvězdných válek“. Dokonce jsme hráli hru, „jak bojovat a zvítězit v III. světové válce.“

 

 

Futurismus a technologie

Později, když následovalo mé penzionování jako důstojníka amerického letectva, jsem se rozhodl 111/111 efektivně využít své technologické znalosti a založil jsem svoji vlastní konzultační firmu, v oboru „high tech“, Tech Trends. Jako prezident Tech Trends, jsem měl výsadu setkávat se a sdílet informace s několika nejlepšími americkými technologickými mozky. ~Také jsem prováděl vlastní výzkum a psal futuristické knihy o vysoké technologii pro hlavní nakladatele v New Yorku jako je Stein & Day, Simon Schuster, Prentice-Hall, McGraw-Hill/Tab Books, Dow Jones-Irwin, Barron’s a Facts on File. Mezi ně patří tyto knihy:

 

 

Robotica: The Whole Universe Catalóg of Robots

The Personal Robot Book

Careers in Computers

High Technology Job Finder

High Technology Careers

Careers With Robots

 

 

Mé vyšetřování mě přivedlo do výzkumných laboratoří a exotických míst korporací, kde jsem se stal spoluvlastníkem hrůzu nahánějících informací o nesmírně destruktivních hi-tech systémech na rýsovacích prknech. V posledních několika letech jsem viděl neustále to samé, temné systémy určené pro veřejný trh, často prezentované jako něco pozitivního, dobrého a blahodárného pro pokrok a prosperitu lidstva.

To je důvodem, proč L.U.C.I.D., pokročilá počítačová technologie, globální systém kontroly, představovaný v této knize, nebyl pro mě překvapením. Bible Svatá předpovídá její příchod v posledních dnech. Mé zkušenosti u letectva a při práci v oblasti high-tech v mé vlastní firmě mě varovaly předem.

Ale na rozdíl od vládních byrokratů a podporovatelů korporací – kteří vládnou děsivou mocí a získávají ohromné bohatství ze systému L.U.C.I.D – nesdílím stejný růžový pohled na údajnou prospěšnost tohoto systému. Místo toho jsem zděšen, že Američané vstoupí do neblahého období krve, teroru a otroctví, které nemá v historii lidstva obdoby. Bohužel velká většina lidí je absolutně nepřipravena na to, ,co přichází.

 

 

Učinit lidi šťastnými

Ve své knize, Permanent Revolution: The French Revolution and Its Legacy, profesor George Steiner vykresluje ponurý obraz krátké epizody v dějinách v níž se všechny věci změnily naráz – téměř přes noc. Převrat ve Francii byl tak brutální a tak vymknutý, že všechen společenský, politický, ekonomický a náboženský řád byl postaven na hlavu. Krev tekla z gilotiny; muži se kochali těmito krutými činy barbarství a krutosti, zatímco se ozývaly výkřiky a nářek mučených, umírajících obětí, tito muži se lhostejně dívali, nebo se tomu smáli (1).

A toto všechno se dělo proto, aby lidé byli šťastní a aby byla zajištěna jejich prosperující a spokojená budoucnost! Jak jeden revolucionář, vůdce Iluminátů/Jakobínů, Francouz Rabaud de Saint Etienne zvolal:

Abychom lidi učinili šťastnými, jejich ideje musí být přestavěny, zákony musí být změněny, morálka musí být změněna, lidé se musí změnit, věci se musí změnit, ano, všechno musí být zničeno, protože všechno musí být znovu postaveno (2). .

Dnes, v posledních letech bouřlivého a rušného 20. století, opět slyšíme klást důraz na požadavky „Nové civilizace“, „Nového věku“, „Změnu paradigmatu“ nebo „Nového způsobu myšlení“. Říkají nám, ano,všechno se musí změnit – a lidé se musí změnit. Svět musí být „znovu objeven“; znovu nalezen „nový význam politiky“ za účelem „Nové smlouvy“.

„Tyto změny jsou nutné,“ nám každý den připomínají žalářníci, kteří kontrolují naše mysli prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, „abychom vyřešili imigrační krizi, zavedli kontrolu zbraní, abychom se vypořádali s domácím terorismem, s pornografii, abychom našli otce, kteří neplatí příspěvky na děti, abychom zachránili „Matku Zemi“, ohrožená zvířata, abychom mohli bojovat s drogovými kartely, zastavili pouliční kriminalitu, abychom mohli sledovat a monitorovat domobranu, zabránit etnickým čistkám a kmenové rivalitě, abychom učinili přítrž náboženskému fanatismu a nesnášenlivosti, abychom mohli rozšiřit všeobecnou zdravotní péči, zajistit blahobyt pro všechny, zlepšit veřejné vzdělání… Seznam krizí a problémů, které je třeba napravit se zdá být nekonečný.

 

 

Zásadní řešení

A tak, aby učinila lidi šťastnými, naše vláda Velkého Bratra, která nás tak vroucně miluje, přišla s řešením, které může vyřešit mnoho, pokud ne většinu, našich problémů. Nazývají to Projekt L.U.C.I.D. Tento obsahuje řadu nástrojů černé vědy a elektronických aparátů Velkého Bratra. Zavedení tohoto systému, slibují, nám zajistí světlou budoucnost.

Klíčovým komponentem tohoto rozsáhlého kontrolního systému je sít L.U.C.I.D, univerzální systém propojených databází. Jeho sponzoři tvrdí, že to bude dar z nebe pro globální společenství prosazující zákon, zvláště pro boj s mezinárodním a domácím terorismem. Avšak překvapivé je, že síť L.U.C.I.D vyžaduje počítačovou registraci, permanentní elektronický dozor a integrovaný mikročip, Univerzální biometrická identifikační karta pro každé dítě narozené na planetě Zemi. Proč mají být stopována a monitorována nemluvňata? Existuje snad nějaký známý případ v análech kriminalistiky, v němž novorozeně v kočárku spáchalo nějaký odporný čin globálního terorismu ?

Konstruktéři sítě L.U.C.I.D tvrdí, že jejich systém je pouze návrh, že se v současné době nerealizuje. Nesmysl! Mocnosti, které nám vládnou, již mnohé aspekty tohoto zvrhlého kontrolního počítačového systému realizují. Činí tak bez našeho svolení a z větší části bez našeho vědomí !

Pokud máte námitky, řeknou vám ovšem, že to dělají pro vaše dobro, že jejich kontrolní čidla vám zaručí ochranu a bezpečnost. Jakmile bude Projekt L.U.C.I.D plně funkční, dodají, pomůže vyřešit všechny ty hrozné krize, o nichž tisk neustále mluví. Počítač, vytrubují do světa, je nástroj pouze pro blaho lidstva. Je nezbytné učinit vás šťastnými !

 

 

Oběti Baalovi

Avšak v knize Computer Consciousness, autorů H. Dominica Corveye a Neila McAlistera, zní slova výstrahy: „Pokud nám bude chybět strach ze schopnosti počítače stát se novodobým Baalem, který vyžaduje naše oběti na oltář technologie,“ varují, „potom se můžeme lehce stát nejdříve jeho uctívači a nakonec jeho obětmi (3).“

Prosím, naléhavě vás žádám, čtěte Projekt L.U.C.I.D pozorně a zbožně. Upřímně se zeptejte sami sebe, „Není toto nastolení vlády Šelmy 666, Univerzálního systému kontroly lidí, předpovězeného v knize Zjevení ? Nemusíme se obávat schopnosti počítače stát se moderním Baalem ? Nemůžeme se nejdříve stát jeho uctívači a později obětmi ?“

 

 

Znej pravdu a připrav se!

Dnes je velice nepopulární – jak činím zde já – přinášet zprávy o „soumraku a zhoubě“. Zdá se, že lidé o tom nechtějí slyšet. Bojí se strašné pravdy; proto se ji snaží vypudit z myslí a vědomí. Nebylo by však lepší znát pravdu, objevit to nejhorší, a připravit se na ni ?

Patrick Henry, největší americký řečník a vlastenec v revoluční válce proti tyranskému režimu britského krále Jiřího III, jednou učinil burcující prohlášení, v němž takové věci obhajoval. Mým přáním je, až budete číst a studovat následující stránky, abyste si vzali k srdci jeho inspirující a povznášející slova. Patrick Henry, podle historických záznamů, byl mužem, který odmítl hrozby a svody Baala. On miloval Ježíše Krista a byl ochotný následovat pravdu až do smrti. V jedné z jeho nejslavnějších a nejmilovanějších řečí Patrick Henry řekl toto:

Je přirozené u člověka oddávat se iluzím naděje. Máme sklon zavírat naše oči před bolestivou pravdou a poslouchat píseň sirény, dokud nás nepřemění na zvířata. Je snad toto úkolem moudrých mužů, povolaných k velkému a svízelnému boji za svobodu? Máme snad být mezi těmi mnohými, kteří mají oči a nevidí, mají uši a neslyší pro věci, které se týkají jejich dočasných výhod? Pokud jde o mě, jakkoli to může být bolestivé, jsem ochoten znát celou pravdu; vědět to nejhorší a připravit se na to (4).

Texe Marrs Austin, Texas

 

 

KAPITOLA l.

Projekt L.U.C.I.D.

 

 

Univerzální systém kontroly lidí – Šelma 666

 

 

Existují překvapivé a nepopiratelné důkazy o neuvěřitelném, novém univerzálním systému kontroly lidí „Šelma 666“. Projekt, oficiálně nazvaný L.U.C.I.D, je absurdním systémem univerzálního otroctví, který je – dokonce již teď, kdy čtete tyto řádky, realizován federální policií a mezinárodními zpravodajskými službami. Systém Šelma 666 nařizuje, aby každý muž, žena a dítě měli „high tech“, „chytrou“ identifikační kartu, zvanou Univerzální biometrická karta. Tento zrůdný systém má být zaveden do roku 2000, aby os4avil úsvit Nového věku, příchod třetího milénia.

Tato komputerizovaná I.D. karta – která má být nakonec nahrazena implantovaným biočipem – je elektronická svěrací kazajka, která umožní Gestapu Nového světového řádu vystopovat a napojit se na každého muže, ženu a dítě na této planetě. Naše aktivity budou monitorovány 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, federálními gestapáckými agenturami – FBI, IRS, BATF, CIA, DIA, DEA, NSA, NRO, FINCEN, Americkou finanční správou; Ministerstvem spravedlnosti a bezpočtem dalších strašáků a policejních agentur. Jejich počet se násobí téměř týdně !

Se systémem Šelma 666 bude rovněž spojena mezinárodní policie a zpravodajské služby, včetně americké pravé ruky Velkého Bratra – CIA, zvrácené ruské KGB, zcestné a zkažené British Intelligence Service a izraelské teroristické a krvavé špion3žní organizace Mossad.

 

 

S orwellovským systémem “znamení Šelmy” nebude žádné soukromí

Komputerizovaná Univerzální biometrická karta zaručuje kontrolu a dozor nad každou živou lidskou bytostí. Karta bude obsahovat šablony,’nebo vzorky „genotypu DNA jednotlivce“ a jeho nebo její „lidský leukocytový antigen“. Software umělé inteligence a speciální senzory zavedené do karty také uskuteční řadu dalších identifikačních metod, včetně sejmutí takových lidských rysů, jako jsou fotografie tváře a profilu, otisky prstů, otisky nohou a snímek oka.

Komputerízované kamery, ve tvaru pera, na principu vláknové optiky a laseru, budou použity vydávacími centry I.D. karet, rozesetými po celém světě. Všichni občané budou mít nařízeno ohlásit se v těchto centrech a nechat svá těla sejmout pomocí těchto kamer, aby karta mohla být okamžitě vyrobena a vydána. Děti narozené v budoucnosti okamžitě vstoupí do systému v nemocnicích a ostatních porodních střediscích.

 

 

Zřízení masívního globálního komputerizovaného systému

Již byla zřízena důmyslná, mezinárodní, komputerizovaná, telekomunikační a zpravodajská centra pro přípravu nových kontrolních karet pro lidi. Jsou používány nejpokročilejší superpočítače na světě. Všechny špionážní informace, získané o lidech, plus budoucí data z jejich univerzálních biometrických karet, poplynou do gigantické sítě nazývané „Universal Computerized Identification Clearinghouse Resource Center“. Toto centrum je samým srdcem zlověstného systému L.U.C.I.D, Univerzálního systému pro kontrolu lidí – Šelma 666. Podle důvěryhodného zdroje je L.U.C.I.D interaktivní a okamžitý sledovací systém všech živých lidských bytostí na Zemi. Je konstruován tak, aby nikdo nemohl utéci z jeho sevření. Nikdo !

 

 

Gestapácké agentury k zadržení podezřelých protivládních živlů

Ačkoli by to konstruktéři popřeli, věřím, že federální a mezinárodní gestapácké agentury použijí tyto okamžitě získané informace ze systému šelma 666 k sledování, vyšetřování, monitorování, špehování, zadržení a uvěznění „odpůrců“. Podle vysoce důvěrných, zasvěcených informací, které jsem soukromě přijal, je zřejmé, že za odpůrci budou definováni jako: „Jakékoli a všechny osoby, které budou protestovat nebo odporovat fašistickému řádu Iluminátů a Nového světového řádu.“

Nedávno, v roce 1994, předložené návrhy zákonů proti terorismu a kriminalitě, jsou katalyzátorem, které umožní okamžité zadržení a uvěznění kterékoli a každé osoby, která bude považována za „teroristu“. Tyto osoby budou považovány za „riziko pro vnitřní bezpečnost.“

Je zřejmé, že terčem zadržení se stanou křesťané, vlastenci a další občané, bez ohledu na to, zda spáchali nějaký trestný čin, nebo ne. „Myšlenkové zločiny“, jako takové, poskytnou ospravedlnění pro zadržování disidentů. Účelové zadržování občanů je eufemisticky nazýváno „preventivní opatření“.

 

 

Domy a ostatní soukromý majetek bude zabaven

Domy soukromých osob, jejich auta, bankovní účty a ostatní majetek bude zabaven. Bude to provedeno na základě v současné době platného zákona o konfiskaci majetku, který byl původně vydán proti překupníkům drog, ale nyní bude použit napříč Ameríkou gestapáckou policií k perzekuci a zruinování soukromých osob, kteří budou vzdorovat kriminálním aktivitám vlády Velkého Bratra. Tyto konfiskační zákony jsou obyčejně používány federálními agenturami a místními úřady padesáti států k zmocnění se majetku lidí, kteří nespáchali žádný zločin. Žádný rozsudek ani zatykač není třeba.

Nedávno, zrádný federální soud roztrhal na kusy 200 let starý ústavní zákon soudním rozhodnutím, že „Osobní majetek nemá ústavní práva.“

 

 

Nápravná střediska… nebo koncentrační tábory ?

Jednotlivci, kteří byli zadrženi a jejichž majetek by1 zabaven a prodán v aukci, budou potom převezeni s ostatními disidenty nákladními automobily, autobusy a letadly do oblastních „Federálních vězeňských přepravních středisek“ řízených agenturou FEMA (Federal Emergency Management Agency – pozn. překl.) k řádné „kategorizaci“ a „roztřídění“. Tímto způsobem budou zcela rozděleny rodiny. Sousedům a místním společenstvím bude sdělena záminka, že přeživší manžel, manželka nebo dítě obdrží „pomoc‘ od vlády.

Konečné roztřídění bude, pokud to bude považováno za vhodné, provedeno v oblastním Nápravném a vazebním středisku. Nacisté nazývali taková střediska koncentrační tábory. V Sovětském svazu byly známy jako gulagy. V těchto „střediscích“ budou používány techniky výslechů, mučení a konečné likvidace, vyvinuté a vybroušené CIA a zvláštními jednotkami Zelené Barety během programu Operace Phoenix, které budou určeny k pronásledování občanů. Během Vietnamské války byl přísně tajný program federá4ní vlády, Operation Phoenix, zodpovědný za zadržení, uvěznění, mučení a zavraždění více než 50 000 nevinných civilistů. CIA a zvláštní jednotky americké armády to oslavovalí jako úspěch a model a prototyp budoucích programu „pacifikace lidí“.

 

 

Pro vaši vlastní ochranu a bezpečnost

Předběžné ínformace o projektu L.U.C.I.D. jsou nyní dokonce rozšiřovány do zastupitelství soudní moci. Lze očekávat, že vedoucí činitelé těchto úřadů dostanou pokyny, jak použít krycí propagandu, aby se chytře vyhnuli dotazům veřejnosti a místního tisku, aby strašná pravda nebyla známa dříve, než bude příliš pozdě. Například, vládní propagandističtí experti budou ujišťovat vyděšené a překvapené masy, že „všechny ústavní záruky zůstanou zachovány.“

Znepokojeným občanům bude rovněž sděleno, že nový systém je zkonstruován pro jejich „ochranu“ před barbarskými činy mezinárodních a domácích teroristů, například před bombovými útoky, které se vyskytly v Oklahoma City a v Obchodním centru v New Yorku. Veřejnost bude předkládáno k věření, že „L.U.C.I.D je pro vaše dobro a každý, kdo říká něco jiného, je buď konspirační blázen nebo nebezpečný protivládní živel.“

 

 

Bůh varoval, že tento den přijde !

Bible předpovídá, že univerzální systém kontroly lidí Šelma 666 z konce časů bude použit k ovládnuti a zotročení lidstva: „Žádný člověk nebude mocí kupovat a prodávat, který nebude mít znamení, nebo jméno šelmy, nebo počet jména jejího.“ (Zjevení 13:17) Nyní je to tady !

Věřím, že Projekt L.U.C.I.D bude realizován podle instrukci vnitřního kruhu Iluminátů. Systém byl vyvinut a je instalován fašistickými mezinárodními korporacemi a bankami, které pracují společně s konzultanty OSN, zpravodajskými byrokraty a dozorci a personálem pro prosazování zákona. Projekt L.U.C.I.D. je Satanův ďábelský systém z konce časů totální a absolutní kontroly lidí. Přivede lidstvo k přímé podřízenosti Antikristovi a jeho bandě hrdlořezů v holínkách. Každá vláda na světě bude spolupracovat se systémem Nového světového pořádku a utiskovat své občany. Všechny vlády a korporace všude na světě, budou mít přístup k síti L.U.C.I.D. Nebude kam se schovat !

 

 

Očišťování a čistky

Očišťování planety Země je blízko. Šelma má v úmyslu zbavit se takových dynamických „nepřátel státu“, jako jsou křesťanští separatisté, vlastenci a nacionalisté. Každý národ na Zemi se připojí k této kampani za vykořenění „lidské pakáže a nemocných lidských krys“, které prý nyní zamořují poraněné, posvátné tělo Matky Země.

Projekt L.U.C.I.D jasně naplňuje proroctví Bible (Daniel 7:25), která odhaluje, že Šelma:

A slova proti Nejvyššímu mluviti bude, a svaté výsostí potře; nadto pomýšleti bude, aby proměnil časy i práva, když vydáni budou v ruku jeho, až do časů a časů, i do částky časů.

Tento kardinální vývoj v ovládání lidstva signalizuje rychlý, dechberoucí příchod konce časů Šelmy. Její univerzální systém je v Bibli popsán jako „hrozný a nesmírny“. Hrůzyplná moc globálního systému Šelmy je taková, „…kteráž zžírala a potírala, ostatek pak nohama svýma pošlapávala…“ (Daniel 7:7).

 

 

Moudří pochopí

Proč zveřejňuji tato děsivá fakta o projektu L.U.C.I.D – fakta, která jsou jak alarmující, tak deprimující ačkoli absolutně pravdivá? Mí přátelé, je naší povinnosti varovat ty, kteří dlí v nevíře, že čas již nadešel. Někteří moudře pochopí a připraví se, že naleznou ochranu v Ježíši Kristovi. On sám poskytuje pomoc a ochranu. Ostatní se nám budou posmívat a osočovat nás jako fanatiky. Potom povýšeně odejdou a budou pokračovat ve svém bezbožném životě a neřestných způsobech. Ale i toto bylo předpovězeno v Božím slově. Jenom vyvolení, moudří – ti, kteří znají a věří v našeho Pána Ježíše Krista – pochopí, a je to tak, jak má být. Proto čteme, že v posledních, důležitých dnech:

Přečisťováni a bílení a prubován~ budou mnozí; bezbožní zajisté páchati bezbožnost budou, aniž co porozumějí mnozí z nich, ale moudří porozumějí (Daniel 12:10)

Je toho mnohem víc, co potřebujete vědět o projektu L.U.C.I.D. Věřím, že zasvěcené informace, které jsme obdrželi, jsou obrovsky důležité, neuvěřitelně vitální a otřesné. Začněme tedy rozplétat toto strašlivé tajemství, které nám naši elitářští dozorci nechtějí prozradit !

 

 

Kdo je zodpovědný za Projekt L.U.C.l.D.?

Projekt na kontrolu lidí celého světa prostředníctvím univerzální počítačové identifikace a sledovacích systémů začal nejdříve v pokřivených mozcích plánovačů Nového světového řádu, na vysokých postech americké super-tajnůstkářské Národní bezpečnostní agentury (NSA). NSA je agentura, která zaměstnává tisíce vládních byrokratů, zpravodajských úředníků, vojenského personálu a technologických specialistů na operaci globálního rozsahu. Její ústředí, přísně střežené bezpečnostním personálem americké armády, ležící u Fort Meade, Maryland, je umístěno v druhé největší budově v USA (větši je pouze budova Pentagónu ve Washingtonu D.C.). Tento obrovský behemot je případně přezdíván „Palác záhad“.

Poslání NSA, široké a všezahrnující, se týká plánování války, bezpečnostního vyšetřování, kontroly klasifikovaných materiálů a řízení americké široce rozvětvené špionážní a zpravodajské sítě. CIA, Ministerstvo obrany, dokonce i Bílý dům a jeho držitelé přijímají rozkazy od šéfů NSA.NSA dohlíží na všechno v mezinárodním měřítku. Každá hlavní zahraniční zpravodajská agentura a byro pro prosazování zákona je pověřeno počítačovým carem v NSA neustále informovat o svých aktivitách. Tento dozor a kontrola se rovněž vztahuje na šéfy vnitřní bezpečnosti a představené ministerstev spravedlnosti a jejich kanceláří v každém státě Evropy, Severní, Jižní a Střední Ameriky a Asi~. Hanebná činnost a mezinárodní zločiny zpravodajské služby Francie, tajné policie KGB v Rusku, izraelské špionážní agentury Mossad, britské MI-6 a Kanadské tajné zpravodajské služby (CSIS) mohou všechny ležet u nohou americké neblaze proslulé Národní bezpečnostní agentury.

Bzučení počítačů a tajemný zvuk linoucí se z ultra- klasifikovaných, kryptografických strojů uvnitř „Paláce záhad“ NSA nikdy neustává. Dvacet čtyři hodin denně bzučí v NSA její obří počítačová síť, která koreluje, vypočítává a analyzuje data a zprávy z mezinárodních bank, z 32 ředitelství Organizace spojených národů a z útrob tajných společností, Vatikánské kurie a různých agentur více než 170 zemí celého světa.

 

 

Zdroj celosvětového zla

Tato ohromná nestvůrnost je v současné době zdrojem celosvětového zla pro Nový světový pořádek, který někteří nyní nazývají „Nová civilizace“. Je zodpovědná za genocidní masakry stovek tisíc lidí ve Rwandě, Burundi a Angole v Africe, za brutální etnické čistky a zabijácké tábory v Bosně a za krvavé, experimentální operace v koncentračním táboře, prováděné poskokem NSA Jimem Jonesem z Peoples Temple v Guyaně, Jižní Amerika.

Na základě rostoucí hory důkazů, jsem rovněž přesvědčen, že Národní bezpečnostní agentura, prostřednictvím svých podpůrných, sloužících organizací v Americe – CIA, FBI, DOJ, BATF, IRS atd. – je zodpovědná za hrůzné, vražedné a barbarské činy terorismu kdekoli na planetě Zemí. S jejím tzv. „černým rozpočtem“, NSA a její podřízené organizace sponzoruji, vytvářejí, financují a řídí teroristické skupiny všech ideologických směrů a odstínů, od levého křídla komunistů po pravého křídla fašistů, od islámských Arabů po Židy a od přívrženců nadvlády bílých po černé separatisty.

Ale hlavním a nejstrategičtějším posláním labyrintu, známého jako národní bezpečnostní agentura, je vývoj a dozor nad konstrukcí Univerzálního systému kontroly lidí Šelma 666.

Prostřednictvím dozoru Defence Advanced Research Projed Agency (DARPA), s jejím vlastním multimiliardovým rozpočtem, NSA byla schopna vytvořit a nainstalovat neuvěřitelný globální systém počítačů, družic, telekomunikačních zařízení a přístrojů pro dozor.

Od 70. let DARPA spotřebovala miliardy dolarů za přispění našeho marnotratného a rozhazovačného Kongresu. Tyto peníze šly zdánlivě do výzkumu a vývoje nových a pokročilých, vysoce důmyslných vojenských zbraní. Avšak ve skutečnosti DARPA spotřebovala nepředstavitelné množství peněz na vývoj laserových paprsků smrti, klimatických zbraní, systémů na principu elektromagnetického pole, průzkumných družic atd. DARPA byla také tvůrcem pohádkového raketového obranného systému, známého pod názvem „Hvězdné války“.

Avšak neznámým dokonce ani našim ignorantským a podvodným senátorům a zástupcům, společně se svými obrannými projekty, muži, kteří plánují za masivními zavřenými dveřmi Paláce záhad NSA, rovněž spotřebovali 250 miliard dolarů během poslední čtvrtiny století, aby vytvořili systém pro kontrolu nad lidmi. Tyto systémy jsou navíc tak ďábelsky dokonalé, že je musel vymyslet sám Satan.

 

 

Povolán sám Lucifer

O tom není pochyb. Skutečný Hlavní výkonný úředník (CEO=Chíef Executive Officer) NSA není lidská bytost. CEO musí být sám Lucifer. A ačkoli lidští vynálezci tvrdí opak, já věřím, že akronym L.U.C.I.D znamená Lucifer’s Universal Criminal Identification System. (Krátká verze je Lucifer s I.D. System !)

Všimněte si klíčového slova „Criminal“. V Luciferově pokřiveném filozofickém paradigmatu a způsobu myšlení je biblický křesťan největším zločincem. Spolu s vlastenci a dalšími odpůrci Nového světového řádu bude biblický křesťan vyřazován ze společnosti, pronásledován a neutralizován. Nakonec tato identifikace, sledování a monitorování nevinných, přesto opovrhovaných křesťanů, bude mít za následek věznění a smrt bezpočtu obětí.

Jestliže nespadáte do kategorie křesťanů nebo vlasteneckých odpůrců Nového světového řádu, nemyslete si, že uniknete vševidoucímu oku projektu L.U.C.I.D, který pro nás připravil Velký Bratr.

Dr. Antony Sutton, odborník na futuristické technologické systémy říká, že L.U.C.I.D může být zaměřen na jisté skupiny lidí, které jsou podle mínění vlády nežádoucí, ale pod dozor jejích „high tech“ senzorů se dostane každý.

Sutton, velice erudovaný výzkumník, který je autorem knihy The Secret Establishment a dalších knih, které demaskují tajné společnosti a odhaluje cíle globalistů, je jedním z hrstky lidí, kteří dosud odhalili zjevné nebezpečí projektu L.U.C.I.D. Píše:

Plánovači Velkého Bratra nyní vymysleli totalitní schéma, jehož cílem je, lapit nás všechny do centrálního počítačového sledovacího systému, s předpokladem, že jsme všichni zločinci a musíme být katalogizováni a sledováni…

L.U.C.I.D navrhuje, aby univerzální biometrická karta, která je nyní vyvíjena Ministerstvím obrany, byla použita jako „bezpečnostní, jednotný, interaktivní a okamžitý sledovací systém.“

„K sledování koho?“, můžete se zeptat. Ne zločinců, ale podle vlastních slov konstruktérů „ke kontrole dodržování zákona“ a proti „alias criminals“. To znamená potenciálně každého. Tleskáme jejich geniálnímu používání anglického jazyka. Co to znamená „alias criminal“ ?

 

 

Význam zkratky L.U.C.I.D

Proč akronym L.U.C.I.D? Jaká slova tyto písmena zastupují ? Dr. Sutton si všímá, že „Slovo LUCID je značné blízké slovům LUCIS, nebo LUCIFER.“

„Věříme“, píše Sutton, „že si toto slovo nevymysleli konstruktéři systému.“

Terry Cook, další výzkumník, který si je vědom piánu L.U.C.I.D, se ptá: „Co tedy zkratka L.U.C.I.D znamená? Co tyto iniciály znamenají? To nikdo neví!“ Ale Terry Cook má svá podezření a rovněž si povšiml spojení „LUCID/LUCIS/LUCIFER“ (2) _

„Podle Webster’s New Collegiate Dictionary.“ píše Cook, slovo lucid znamená „zalit světlem; světélkující; průsvitný…“ To nás může přivést na stopu, že za scénou číhá Lucifer. (3)

Bible varuje, že satan nebo Lucifer skutečně často přichází podvodně zahalen pláštěm dobra a spravedlnosti. On a jeho vyslanci se nejeví jako ďáblové plánující konspiraci a jako zlí lidé, ale jako „andělé světla“ (II Korintským 11:14). Faktem je, že v každém okultním systému kněží a teologové kladou důraz na touhu najít „více světla“. Jak Sutton, tak Cook se zmiňují o přední okultní organizaci známé jako Lucis Trust, založené v roce 1922 jako Lucifer Publishing, a jež měla sídlo na náměstí United Nations Plaza v New York City. V mých knihách Dark Secret of the New Age, Mystery Mark of the New Age, New Age Cult and Religions a dalších zkoumá Lucis Trust a jeho podpůrné organizace. Ukazuji zde, že je blízce spřízněný s vedením Organizace spojených národů a že členství v Lucis Trustu přijali Robert McNamara, bývalý ministr obrany a bývalý představený Světové Banky.

Lucis Trust je formálně akreditovaný‘ jako „nevládní organizace (NGO) OSN.“ Rovněž jsem ukázal, že jméno Lucis je odvozeno od jmen Lucifer (sluneční božstvo) a Isis (významná bohyně v Egyptě). Lucis Trust, říkají výzkumníci, je příbuzné s kmenem latinského slova pro „světlo“ nebo „zrozen ze světla“.

Terry Cook podotýká, že v symbolu loga Lucis Trustu se ukrývají písmena L, U a X, neboli LUX, což latinsky znamená „světlo“.

Prvořadým cílem Lucis Trustu je Nový světový řád, tvořený „tisíci světelnými body‘. (Někteří tvrdí, že zakladatelka Lucis Trustu, Alice Baileyová, termín „Nový světový řád“ vymyslela.) Tomuto Novému světovému řádu bude předsedat Kristus Nového věku, nebo Mesiáš, který již brzy přijde, bude vládnout a sjednotí lidstvo na principech okultismu, magie a vědy.

S jistotou nemohu říci, zda konstruktéři sítě LUCID, Dr. Anthony Halaris a dr. Jean-Paul Ceusat, jsou členy Lucis Trustu, nebo některé z jejich podřízených organizací. Ale možná bychom měli poznamenat, že společnost Advanced Technologies Group, Inc., která je autorem projektu LUCID, má, podle různých adresářů na Internetu, sídlo bud ve West Des Moines, lowa, nebo v Lombard, Illinois. Dr. Halaris, který je prezidentem firmy, uvádí adresu jako New Rochelle, New York. To je ve stejném státě, kde má lucis Trust své ústředí. Hafaris je také uváděn jako profesor védy o počítačích na univerzitě Iona ve státě New York.

Kdežto dr. Creusat je doktorem medicíny, který má oficiálně pozici „konstruktéra systému LUCID“. Je rovněž zaměstnancem Interpolu jako „Lékařský vyšetřovací úředník pro kontrolu narkotik“ a je zástupcem „International Narcotics Enforcement Officers association“ (INEOA) při NGO-ECOSOC Organizace spojených národů (4). ECOSOC je akronym pro Economic and Social Council of the United Nations.

Zkrátka, dr. Creusat je zástupcem zahraniční policejní agentury, spolupracující s nevládní organizací (NGO) OSN. Jak jsem se již zmínil, Lucis Trust je také akreditovaný jako NGO Organizace spojených národů.

 

 

Rozpletení záhady

Je mi zřejmé, jak výzkumníci Antony Sutton a Terry Cook objevili, že konstruktéři Creusat a Halaris velmi neochotní odhalit skutečný význam akronymu LUCID. Musel jsem zapojit veškery‘ svůj vyšetřovací um, abych z těchto mužů vymámil alespoň formální odpověď na moji jednoduchou žádost o informaci. Nejdříve má kancelář osobně kontaktovala dr. Antonyho Halarise na univerzitě lona. „Co znamená zkratka LUCID?“ zeptali jsme se. Rezervovaný Halaris nám to odmítl říci a místo odpovědi nás odkázal na dr. Jean-Paula Creusata, svého společníka.

Dr. Creusata jsme našli v New Yorku ve společnosti s názvem Birkmayer Software Development. (Je Birkmayer další společností ve vlastnictví CIA?) Když Creusat odmítl s námi mluvit, požádali jsme o rozhovor pana Bernarda Lam, technického specialistu firmy.

Ačkoli připustil, že je blízkým spolupracovníkem dr. Creusata na projektu LUCID, Lam tvrdil, že neví, co tento akronym znamená. Potvrdil nám, že dr. Creusat pracuje pro Interpol, mezinárodní policejní agenturu, s ústředím v Paříži. Pan Lam nám také ohledně projektu LUCID řekl, že Creusat byl jeho hlavním konstruktérem, a tak, jak se vyjádřil, je Creusat „Otcem tohoto dítěte.“

Naše diskuse se slečnou Crusilou Ramosovou, která je prý Creusatovou sekretářkou, byla podobně neplodná. „Ne;“ řekla slečna Ramosová, „Já nevím, co písmena v LUCID znamenají.“

Po podivném zpoždění a zdánlivě energických pokusech nás odbýt jsme nakonec byli schopni komunikovat přímo s dr. Jean-Paulem Creúsatem, prostřednictvím jeho E-mailové adresy na Internetu. Creusat nám také nejdříve neodpověděl na jednoduchou otázku: „Co znamenají písmena v akronymu LUCID ?“

Nakonec se pan doktor nechal zlomit naší buldočí vytrvalostí a poslal nám e-mailem zprávu, v níž tvrdil, že LUCID znamená „Logical Universal Communication Interactive Databank.“ Creusat prohlásil, že on a dr. Antony Halaris nejsou na výplatní listině vlády, ale jsou soukromí podnikatelé. „Výzkum a vývoj LUCID byl proveden soukromě.“ Potom dodal, „Až bude LUCID úplně vyvinut, doplní a zdokonalí mezinárodní justiční systém.“

Ponechám na vaší představivosti, zda dr. Creusat je nebo není čestně přímočarý a sd1ný. Celá věc mi skutečně připadá velmi bizarní. Je zde občan Francie, dr. Jean-Paul Creusat, který je zaměstnancem Interpolu, mezinárodní policejní agentury se základnou v Evropě, a který‘ je rovněž nějak spřízněn s OSN a se dvěma málo známými americkými společnostmi, Advanced Technology Group a Birkmayer Software, které konstruují celosvětový počítačový sledovací systém pro potírání zločinu a kontrolní síť, kterou bude používat CIA, FBI a jiní. Přesto tvrdí, že je při vývoji LUCID finančně nezávislý..

Někdo jen trochu podezřívavý může říci, že to zavání patronací Národní bezpečnostní agentury (NSA).

 

 

Konečný cíl projektu LUCID

Zatímco začlenění Creusata a Halarise zůstává poněkud nejasné a záhadné, o konečném účelu LUCID není pochyb. Projekt LUCID je určen k sledování a pozorování každého a je přípravou na vládu Šelmy, čili prorokovaného Antikrista. Neobviňuji řadové techniky a profesionály – ženy a muže, kteří pomáhají konstruovat a realizovat technologii, která je základem tohoto zhoubného projektu, ze zlých úmyslů. Technologie, jako taková, je mimo morálku. Může být použita pro dobro i zlo.

Je zcela možné, že profesor Antony Halaris a dr. Jean-Paul Creusat, muži kteří tvrdí, že jsou technickými konstruktéry systému LUCID, jsou blaženě nevědomí o „velkém obrazu“. Možná, že nevědí, k jakým zlovolným účelům bude jejich technologie sloužit. Je zcela možné, že tito muži nenesou o nic větší vinu za použití LUCID, než měl Albert Einstein za použití atomových zbraní. Einstein tím, že formuloval svou teorii relativity a další matematické a fyzikální pojmy, poskytl důležité klíče pro pozdější vývoj a použití smrtonosné atomové bomby.

Jsou to skrytí šéfové v národní bezpečnostní agentuře, jejich poskokové a zvláště jejich nadřízení z vnitřního kruhu Iluminátů, které můžeme právem označit jako strůjce tohoto systému. Jsou to oni, kdo vymysleli tento kolosální projekt a kteří mu dají konečnou podobu a uvedou jej do pohybu. Pokud se nebudou kát, tito muži budou shledáni vinnými, až přijde soudný den, za neomluvitelné zločiny a zradu Boha a člověka.

 

 

Které federální agentury jsou zapojeny do projektu LUCID ?

V roce 1945, za vlády prezidenta Harryho S. Trumana, zednáře 33. stupně, začal být formován aparát národní bezpečnosti. Chapadla tohoto monstra, podobného chobotnici, tvořily Ústřední zpravodajská služba, bezpečnostní služba letectva USA, Zpravodajská služba námořnictva a samozřejmě Národní bezpečnostní agentura. Během let tato chobotnice získala monumentální sílu a energii díky zákonu o „vnitřní bezpečnosti“, návrhu zákona o „kontrole zločinnosti“ a legislativě „proti terorismu“. Dnes, rozmnožená a vykrmená chapadla chobotnice, zahalují neuvěřitelnou řadu úřadů na prosazování zákona, zpravodajských služeb a technologických organizací.

Většina Američanů slyšela – dejme tomu – o Federálním úřadu pro vyšetřování (FBI), Imigrační a naturalizační službě (INS), Úřadu pro alkohol, tabák a střelné zbraně (BAT~ a Ústřední zpravodajské službě (CIA). Je zde ale také Federální komise pro komunikace (FCC), Správa potravin a léčiv (FDA) atd. Málokdo rovněž neslyšel o všudypřítomné – a zkažené! – Interní daňové službě (IRS) a Správě sociálního zabezpečení (SSA). Ti, kdo měli co do činění s protidrogovými zákony, znají Agenturu na potírání drog (DEA).

Avšak je vysoce nepravděpodobné, že průměrný Američan – byť by měl třeba středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání – někdy slyšel o následujících vládních institucích a systémech kontroly a dozoru. Přesto tyto organizace budou řízeny a kontrolovány Šelmou, aby připravily velký konečný úder s c1em nastoleni totální kontroly a zpustošení lidstva.

Zde je jen několik vzájemně provázaných organizací, které jsou řízeny z NSA, a systémů, jež používají kontrolní mechanismy založené na využití vysoce pokročilé technologie a obsahují Univerzální systém na kontrolu lidí – Šelma 666. 0 kolika z následujících organizací jste již někdy slyšeli, nebo víte, čím se zabývají ?

 

 

National Reconnaissance Office (NRO)

National Law Enforcement Telecommunications System

Projeds Agency

National Crime Information Center (NCIC)

Federal Emergency Management Agency (FEMA)

Multi-Jurisdidional Task Force (MJTF)

Integrated Automated Fingerprint Identification System (IAFIS)

Interstate Identification Index (III)

Office of Special Investigations (OSI)

Triple I National Central Bureau (NCB)

Man and Biosphere Program (MAB)

National Strategy Information Center (NSIC)

Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN)

Counter-Terrorist Center (CTC)

Nuclear Emergency Search Team (NEST)

Defense Information Systems Agency (DISA)

National Institute of Standards and Technology (NST)

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

Defense Intelligence Agency (DIA)

Diredorate for Science and Technology (DST)

Information Infrastrudure Task Force (IITF)

Air Force Systems Command (AFSC)

International Criminal Pólice Organization (ICPO or INTERPOL)

Nationál Endowment for Democracy (NED)

National Identification Center (NIC)

National Security Council (NSC)

Computer Emergency Response Team Coordination Center (CERT)

Defense Message Agency (DMA)

Law Enforcement Satellíte System (LESS)

Combined DNA ldentification System (CDIS)

 

 

Nestoudná nemravnost

Výše uvedený seznam je pouze namátkový a neúplný výčet organizací, které jsou napojeny na LUCID Tyto mocné vyzvědačské a policejní agentury jsou součástí našeho neznámého amerického gestapáckého státního zřízení. Není divu, že Clark Matthews, počítačový konzultant, spisovatel a autorita na technologické řídicí systémy, nedávno prohlásil, že „Vláda nestydatě pokračuje ve svém úsilí o novou moc a o sociální kontrolu, založenou na nejmodernější technologii, která může být kombinací vtíravé vize George Onnrella 1984, s nemravností leninských čistek ve 20. letech tohoto století.“ (5)

Pod Clintonovou administrativou, říká Matthews, národ trpí „vlnami zákonodárství, studijních skupin a pilotních programů, a všechny jsou vytvářeny proto, aby bujela byrokracie a zvýšila se vládní kontrola nad každým Američanem.“ (6)

Matthews porovnává množství nových výzvědných a policejních vládních agentur, kontrolních systémů a programů, blízkých pohromě, uzavřené v Pandořině skříňce. Skutečné potíže začaly, pokračuje, když Pandora otevřela svoji skříňku a vysypala na nás všechen její obsah.“ (7)

Nyní, ř1cá Matthews, po letech vládního budováni „amerického high tech Leviatana, je všechen zlořád ze skříňky venku.“ (8)

Já s moudrou analýzou Clarka Matthewse souhlasím. Pohroma je skutečně ze skříňky venku a hrozí zamořit lidstvo strachem a zkázou. Projekt LUCID nabývá konečného tvaru.

 

 

Stínová vláda

Další informovaní Američané, kteří mají v lásce ústavu a Listinu práv a svobod, na rozdíl od „oněmělých mas“, jsou si vědomi ohavného federálního a globálního behemota, který‘ nám je v patách, a vyjadřují svůj hluboký zájem. V časopise Perceptions dr. Richard Boylan uvedl výčet „tajných, často nebezpečných a velice drahých agentur, projektů a skupin ze tří odvětví“, z nichž se prý‘ skládá naše „stínová vláda“. (9)

„Je to,“ říká Boylan, „druhá, do značné míry skrytá vláda v naší zemi, paralelní k naší první legální vládě.“ „Její aktivity,“ poznamenává, „jsou průměrnému daňovému poplatníkovi, který‘ ji platí, úplně neznámé.“ (10)

 

 

Založeno záhadné „Národní identifikační centrum“

Boylanův výzkum stínové vlády přesně zapadá do vyšetřování mých i výzkumů ostatních badatelů. Koncem roku 1994 jsem ve svém informačním bulletinu Flashpoint například demaskoval založení záhadného „Národního identifikačního centra.“ Zatímco dr. Creusat a dr. Nalaris tvrdí, že jejich LUCID je „systém budoucnosti“, jehož čas ještě nepřišel, existuje obrovské množství důkazů, že LUCID pouze dodá Univerzálnímu systému pro kontrolu lidí – Šelmě 666, který‘ již byl vybudován, konečné obrysy. Po úplném zavedení sítě LUCID dojde k uchopení totální moci a zavedení bezpříkladné a hrozné kontroly nad celým lidstvem. Proto označuji celou tuto operaci na pokrytí světa touto rozsáhlou, satanskou pavučinou elektronického zla a otroctví jako Projekt LUCID. Tento projekt ďábel použije k tomu, aby se všichni lidé klaněli obrazu Šelmy (Zjevení 13).

Zde je zpráva, otištěná v bulletinu Flashpoint v roce 1994, o již založeném Národním identifikačním centru:

Existuje vůbec člověk, který‘ je tak naivní, že věří, že nedávná záplava legislativních návrhů na kontrolu střelných zbrani, identifikačních karet a dalších plánů na „kontrolu lidí“ není součástí celkového, pečlivě naplánovaného a promyšleného spiknutí ? Pokud ano, potom to, co zde odhalím, by mělo otevřít oči i těm největším hlupákům.

Za zády veřejnosti, bez jediné zmínky jak v liberálních, tak konzervativních médiích, Kongres a B1ý dům se tajně dohodly založit a vybudovat obludu, zvanou Národní identifikační centrum. Toto zařízení, které se buduje v Virginii, má být dokončeno a dáno do provozu během dvou let. To umožní federální soudní moci a tajným službám používat nejmodernější počítačový systém pro totální kontrolu každé stránky našich životů.

Skutečnosti o novém Národním identifikačním centru jsou přísně drženy v tajnosti ze strachu, aby občané nevyvolali poplach a nezačali po svých kongresmanech požadovat zastavení tohoto projektu. Ale jeden z poslanců Kongresu, Neal Smith, ze 4. obvodu v Iowě, omylem zveřejnil významnou informaci o vládním protiústavním gestapáckém plánu ve svém volebním bulletinu z října r. 1993. Diskutoval zde záležitost kontroly osobních střelných zbraní (s níž poslanec Smith nadšeně souhlasí a mimo jiné napsal:

Podvýbor pro dotace, jemuž předsedám, aktivně usiloval o efektivní řešení tohoto problému… ale program, který‘ uskutečňujeme, zabere více času. Řešení klasifikace lidí vyžaduje vybavení Národního centra výpočetní technikou, aby místní úřady pro kontrolu dodržování zákona mohly okamžitě získat informace ze všech států. Jinými slovy řečeno, všechny státy dodají informace do Národního centra a Národní centrum bude mít určitý identifikační systém, který‘ bude identifikovat každého žadatele…

Toto Smithovo protiústavní „konečné řešení“ kontroly zbraní a dalších „kriminálních“ záležitostí založením Národního identifikačního centra – není pouhým návrhem, ale rýsující se realitou, jak dokazuje toto znepokojivé doznáni:

Dosud jsme investovali 392 milionů dolarů do jednoho takového centra, půl hodiny jízdy od Washingtonu D.C. a doufáme, že bude dokončeno a vybaveno do dvou let… Doufáme také, že všechny státy budou do tohoto systému zařazeny do roku 1998 a budeme potom dodávat informace na této rozvíjející se bázi…

Mezitím budeme pokračovat ve zřizování Národního identifikačního centra pro tento a další účely boje proti zločinnosti.

Dávejte, prosím, pozor; Národní identifikační centrum neumožní vládním kontrolorům pouze vystopovat a identifikovat vlastníky zbraní, ale bude rovněž sloužit, jak Smith připouští, dalším účelům boje se zločinem. S jakými zločiny? Není pochyb o tom, že Centrum bude identifikovat a sledovat všechny odpůrce Nového světového řádu: konzervativní křesťany a vlastence, nepřátele státu jako jste vy nebo já a naši bližní.

 

Ve světle těchto skutečností si uvědomujeme, jak hluboká jsou biblická proroctví, která nás varují před Šelmou, Antikristem, který‘ má přijít v posledních dnech. Jeho vláda posledních dní způsobí, že všichni budou muset přijmout znamení. Jeho policejní síly budou registrovat a sledovat občany, aby „žádný člověk nemohl kupovati nebo prodávati,, než ten, kdož má znamení nebo jméno té šelmy, ~neb počet jména jejího.“

Je potom Národní identifikační centrum vyplněním dávného proroctví ? Já věřím, že odpověď zní ano. Ale to je ovšem pouze jedna část širšího systému Antikristovy kontroly, která je nyní zaváděna. Například existuje také Národní průzkumný úřad, který dohlíží na satelity, které špehují civilní osoby a je zde také nový „clippeŕ‘ čip Velkého Bratra/Velké Sestry, který‘ již byl vyvinut a nyní je instalován do telefonních přístrojů, televizních přijímačů a ostatních produktů spotřební elektroniky.

Ježíš, náš Spasitel, nám řekl o znameních, které se objeví těsně před jeho příchodem. Nabádal nás, abychom se dívali a byli všímaví. Ano, moji přátelé, sleduji tyto věci pozorně a vše, co mohu říci, je: „Přesně tak, přijď rychle, Pane Ježíši !“

 

 

Pavoučí síť propojených databází

Je třeba poznamenat, že po mém odhalen( v roce 1994 kongresman Neal Smith a jeho úřednický personál odmítal odpovídat na otázky ohledně Národního identifikačního centra. Avšak v nedávném článku ve Federal Computer Week, časopise pro federální zaměstnance Washingtonu, D.C., autor v podstatě připustil existenci tohoto centra a jeho aktivity. V článku s názvem „Federal Agencies Link, Share Databases,“ John Monroe píše:

Agentury pro boj se zločinem napříč federální vládou nalily peníze do programů, založených na informačních technologiích. Podle Divize vlády pro obchodní služby, v letech 1995 až 1999 federální agentury utratí 5,5 miliard dolarů na informační technologii pro potírání zločinu… V těchto programech je běžným prvkem vybudování informační substruktury: pavučiny propojených databází a rychlých sítí, aby federální, státní a místní úředníci pro prosazování zákona měli okamžitě dostupná data.

Cílem federální vlády je poskládat náhodné kousky dat dohromady a získat tak ucelenější obraz – což někteří nazývají zpravodajstvím ( 11 ).

Monroe, které, jako federální lokaj, se zdál schvalovat tento systém Velkého Bratra, dále odhalil, že prakticky všechny federální agentury, od FBI až po Imigrační a naturalizační službu, DEA, Celní službu, Tajnou službu, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí – budou spojeny dohromady v jednu rozsáhlou, propojenou, „zpravodajskou“ počítačovou síť. A skutečně, pro vybudování tohoto systému byla vytvořena koordinační skupina, blahovolně nazvaná „Federal Law Enforcement Wireless Users Group“ ( 12).

Článek ve Federal Computer Week zlověstně tvrdí, že computerizovaný systém může být použit při „polních operacích“ prostřednictvím ručních přístrojů a zařízení, které, umožňují (pomocí družice) spojení s centrálním mozkem počítačové sítě. Stejně pobuřující je odhalení, že „Federální agentury rozšiřují tato spojeni na státní a místní organizace prosazující zákon.“ (13)

Jinými slovy, jakmile bude realizován Projekt LUCID, celý ústavní systém, který založili naši otcové, kteří moudře oddělili státní a místní správu policie od federální moči, bude fakticky zrušen. Velký Bratr nahradí naše více než dvěstěleté dědictví oddělených policejních sil centrální policejní mocí.

Clark Matthews, píšící do Mondo 2000, shrnuje naši neradostnou situaci takto: Amerika a svět, říká Matthews, divoce běží do náruče zlovolného Velkého Bratra. Téměř ode dne, kdy prezident Clínton nastoupil do úřadu, to bylo zřejmé. Tajní strážci národní bezpečnosti nadiktovali vládě veřejná nařízení, která byla dokonalou přípravou pro zneužití nové generace informačních technologii pro nesmírně propracovaný policejní stát.

Pod jeho vedením nabyl stát absolutního dozoru konkrétního tvaru a zdá se, že se skládá ze tří základních komponent:

 

* Automatické špehování všech veřejných a soukromých komunikačních sítí.

* Automatická „analýza“ všech občanů pomocí počítačů: sbírání všech dostupných detailů – zdraví, spotřebitelské zvyklosti, politické aktivity atd.

* Digitální identita a mechanismy sociální kontroly; zvláště pak „chytré karty“, charakteristické integrovaným obvodem o velmi vysoké hustotě integrace a možností sledování držitele karty.

 

„Chytrá karta“ je dos4ova kompletní počítač na kreditní kartě, s velkou digitální pamětí a dokonce se schopnostmi bezdrátové komunikace. Jakmile se chytré karty a digitální peníze masově rozšíří, potom nemůže být pochyb o tom, že tento systém bude fungovat s nelítostnou účinností.

Informační vědy – a vtírající se „Informační superdálnice“ – se zvrhnou na totalitní stát absolutního dozoru. Například tento rok řada federálních agentur náhle oznámila reálné kompletní plány na omezení přístupu do jejich služeben pouze pro držitele chytrých karet (14).

 

 

Jasné a aktuální nebezpečí

Matthewsova analýza je pronikavě přesná. Všechno je zřejmé dirigováno shora. Všechny federální agentury jsou integrovány do sítě LUCID.

Tyto státní policejní agentury představují jasné a aktuální nebezpečí nejen pro soukromá a ústavní práva Američanů, ale dokonce i pro naše holé životy! Z důvodů asistence desítek nových policejních agentur a systémů, vytvořených během posledních desetiletí, zapouští projekt LUCID pevně kořeny. Nějaký Hitler, Pol Pot nebo Stalin by byl u vytržení, kdyby měl takové mikročipy, kamery, lasery, počítače, satelity, elektromagnetické vlny, zbraně na kontrolu mysli, odposlouchávací obvody a telekomunikační přístroje dnešního policejního státu Dicka Tracyho.

Dick Tracy byl ovšem hodný chlapec. Ale, jak zjistíme, špatní hoši jsou u moci nyní. V Americe a kolem celé zeměkoule instalovali rozsáhlý orwellovský systém, jenž by Dick Tracy označil jako protiústavní a odmítl by jej jako hrozbu skutečné zákonnosti a pořádku.

Po dobu víc než čtvrt století pracovaly skryté elementy americké společnosti, společně se zahraničními mocnostmi, na vybudování tohoto děsivého, obrovské chobotnici podobného systému totální kontroly. Nyní konečně, jak se blížíme k úsvitu 2l. století a nového milénia, národ, který‘ dal světu tolik mnoho od telefonu k tryskovému letadlu a televizi – se může chlubit i tímto pekelným vynálezem.

My inteligentní, brilantní a důmyslní Američané jsme zkonstruovali nejpropracovanější, nejrevolučnější a technologicky nejdokonalejší systém totalitní kontroly v análech lidstva. S realizací projektu LUCID, jako korunou tohoto bezprecedentního, hyperefektivního a nejsystematíčtějšího systému totální kontroly, svět jistě nezůstane stejný. Abychom pochopili LUCID a nejzazší zlo, které představuje, musíme nahlédnou za okraj propasti, kde se nalézá ponurá budoucnost lídstva pod totalitní vládou. Čtěte pečlivě a pokorně následující kapitolu, která popisuje systém LUCID, jak jej nabízejí jeho příznivci.

 

Prokračování

/ Ilumináti / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz