Telepatie a myšlenková kontrola

Telepatie a myšlenková kontrola

Telepatie a myšlenková kontrola

Na našich websitových stránkách na chatu se objevil dotaz na téma telepatie a všiml jsem si, že je rubrika hodně navštěvována. Mrzí mě, pokud vás toto téma zajímá, že nic nepřispíváte, nediskutujete. Nicméně i když tento web není zaměřen na duchovní vzdělávání, přesto jsem se rozhodl něco na toto téma napsat trochu z jiného pohledu, než je obvyklé. Nejdříve si vysvětlíme, co to vlastně telepatie je a jak funguje. Ovšem neočekávejte žádné vědecké nebo odborné nauky. To patří jiným stránkám a stovkám knih, které jsou k dostání v knihkupectvích, ale jsou i ke stažení na internetu, jen hledat. Rovněž vás ovšem seznámím, kam pokročil výzkum pro mocenské účely, založený na syntetické telepatii. Mnohé z vás to asi nepotěší a možná i vyděsí, ale je dobré vědět  než žít v nevědomosti. Seznamujte, pokud chcete,  s informacemi své blízké, kamarády, přátele a hlavně zamyslete se, co od života chcete.

Část 1.

PŘÍRODNÍ TELEPATIE

Co je to telepatie a jak funguje

Telepatie v obecném smyslu  se dá vyložit jako přenos nebo výron myšlenek mimo tělo do různých vzdáleností ať už spontánně, volně, neřízeně, nebo účelově, řízeně k určitému objektu nebo subjektu.

Telepatie není žádný fenomén nebo tajemství a vůbec není potřeba z ní dělat věc záhadnou a tajemnou patřící do oblasti okultních věd, magie nebo parapsychologických věd. Používáme ji běžně denně, aniž bychom si uvědomili, že funguje a působí na všechno kolem. Ba dokonce možná ani netušíme, že působí v celém vesmíru.

Základem telepatie je myšlenka, která je tvůrčí silou a vědomím (Já jsem), energie – vibrace, která jí dává život. Bez energie a vědomí nemůže myšlenka vzniknout. Další podstatou je vůle (Já chci), je hybnou silou, tvůrčí činnosti, která dává myšlence sílu a směr, a v neposlední řadě je to představivost, která dává myšlence tvar, cíl určení.

Každá živá bytost ve vesmíru je schopna tvořit myšlenky a pocity, vibrace, používá telepatii. Je to základní univerzální komunikační technika, kterou se lze „domluvit“ kdekoli ve vesmíru a s každou živou bytostí. Ovšem uvědomte si, že třeba i rostliny pociťují (vysílají vibrace), protože jsou živé a používají energii a uvědomují si (Já jsem) a i s touto rostlinnou říší můžeme komunikovat. A nejen to, jak mnozí víme, existují jiné říše, jak říkáme duchovní, kde žijí energetické bytosti, jiné dimenze, kde lze komunikovat pomocí telepatie, dalo by se říct pouze telepatií, protože nemají hmotné tělo (nemají hmotný jazyk a hlasivky).

Dokud jsme žili v souladu s přírodou a vesmírem, tuto univerzální řeč jsme znali a používali. Až časem jsme začali používat jiné techniky dorozumívání, hlasové a vymýšlením různých jazyků jsme ztratili postupně schopnost číst a vysílat myšlenky, ztratili jsme vědomí toho, že něco takového běžně používáme. Tak jsme ztratili schopnost rozumět přírodě, neslyšíme a nevnímáme, co nám říká, neslyšíme blízké tvory kolem, stali jsme se krutými a bezcitnými k celému okolí. Nejsme přírodní, vesmírnou bytostí – říkáme si člověk.

Pokud se chceme opět probudit a uvědomit si, co jsme za bytosti a jaké máme schopnosti, doporučuji nejdříve se seznámit s dnes dostupnými informacemi o energetické a duchovní podstatě člověka a všechny prostudovat. Je nutné se držet výroku „poznej sám sebe“ a já dodám:  pak pochopíš a poznáš bližního svého a podstatu celého vesmíru.

Abychom se mohli naučit používat energii, je nutné vědět, jak v našem těle vzniká a funguje. Je nutné vědět, že tělo je složeno z hmotné části (našeho hmotného těla z masa a kostí), pak energetické, kterou vytváří hmota a jehož podstatou je energetické tělo (také astrální tělo) a vyzařuje do okolí auru, dále že máme energetická centra, čakry. Vše, co je vytvořeno z hmoty, je smrtelné, podléhající rozkladu a zániku. Rovněž máme duchovní podstatu a tou je duše, nesmrtelná energie, která nevznikla vytvořením z hmoty, a proto nepodléhá zániku.

Myšlením vysíláme elektromagnetické výrony kolem sebe a pokud máme jasnovidné schopnosti, můžeme je vidět v auře kolem hlavy v různé podobě a barvách. V této souvislosti se musím zmínit ještě o jedné podstatné a důležité věci. Tam, kde se tvoří a působí energie, vibrace, je její součástí paměť. Není to doménou pouze mozku a neuronů, ale součástí veškeré hmoty a energie. Každý atom, molekula, každý strom nebo bytost, každý kámen nebo cihla má svou paměť. Celý vesmír! Jsou to trvalé magnetické záznamy od vzniku vesmíru, záznamy každého dění, každého pohybu. Příklad:  pokud něco nahlas vyslovíme, to je myšlenka (energie), která vytvořila slovo (vibraci), a ta se zaznamená do prostoru v okolí, do cihel, omítky, nábytku, rostlin apod. a je tam navěky.

I když ji postupně budeme dělit, rozkládat až do posledního atomu, stále tam je záznam. Existuje tak paměť osobní (vaše), paměť kolektivní, ta, kterou si uvědomujeme, ale i paměť v nevědomí, ať už vaše osobní, nebo kolektivní.  Je to paměť celého vesmíru a všeho, co v něm existuje.

Pokud chceme cíleně pracovat s energií, myšlenkou, musíme si uvědomit, že myšlenka je tvůrčí síla a působí, ať chceme nebo nechceme, v celém vesmíru. Myšlenkou máte moc tvořit a spolupřetvářet celý vesmír. Pokud použijete naráz všechny principy telepatie – myšlenku, energii, vůli, představivost – (což se děje vždy), dáte jí cíl, místo určení, musíte počítat s tím, že je to tvůrčí síla, která mění vesmír, a jste za ni rovněž jako stvořitel odpovědni. Tedy za to, co způsobí ať v dobrém, nebo zlém. Je to zákon vesmíru! Za každou věc nesete své plody nebo následky. Říká se tomu karma, jinak osud. Může se stát, a mágové to dobře znají, že vyšleme myšlenku za určitým cílem k někomu. Ta se ovšem odrazí nebo ji vědomě odrazí dotyčná osoba a tato vaše myšlenka vás zpětně zasáhne. Je to následek vašeho rozhodnutí. To ovšem znamená, že je možné se i bránit proti cizím nebo zlým myšlenkovým energiím.

Pokud by lidé opět vědomě začali používat telepatii tak,  jako mnoho mimozemských pokročilých entit, z větší části by vymizelo zlo, které jako lidstvo vytváříme. Protože tyto výboje energie jsou relativně anonymní, neznáme jejch původce, nemáme možnost je odhalit ani se jim bránit.

Lidé mají většinou strach z podobných praktik používání energie. Mají strach, že pokud by všichni ovládali telepatii, každý by jim viděl do hlavy, znal nebo odkryl jejich nejvnitřnější tajemství, každý by je mohl ovládat apod. Tak tomu není! Takový názor mohou mít jen lidé, kteří nejsou čestní, nemilují sebe a tím i své bližní, mají špatné nebo zlé myšlenky a nechtějí, aby byli odhaleni. Nebo také lidé nevědomí, pohodlní se cokoliv učit a  nechtějí, aby byli v nevýhodě. Jiných podobných důvodů může být mnoho. Vnitřní myšlenková tajemství vám nemůže nikdo odhalit, pokud sami nechcete. To, že začnete správně používat energii a začnete jí rozumět, neznamená, že ztratíte svou individualitu. Naopak, získáte ji!

Většinou lidé žijí v chaosu myšlenek a v chaosu dění  a ztrácejí tím svou individualitu.

Jak se naučit používat telepatii?

 

Nechci a nebudu zde popisovat všechny praktiky a metody, které existují. To by vydalo na celou knihu a myslím si, že na to jsou povolanější.  Zmíním se o nich  jen v náznacích, ve stručnosti. Jak myšlenka vzniká, co je základem telepatie, jsme už stručně popsali. Jak se naučit používat energii si povíme v následujícím.

Už jsem naznačil, že je nutné se seznámit se sebou samým a pochopit, jak fungujeme. To je teorie. V praxi se musíme ovšem naučit hodně věcí a musíme si také uvědomit, že nás tato činnost začne měnit.

Většinou je v nás a kolem nás chaos, proto se musíme naučit dát tomu všemu řád. Musíme se naučit soustředit myšlenky a rovněž posilovat vůli, která si mnohdy dělá, co chce. Vysvětlím k pochopení podrobněji: Vůle a tvorba myšlenek je chaotická, i když si myslíte, že ji řídíte. Je to divoký kůň, který si běhá, jak chce a kde chce. Vy tomuto divochovi musíte nasadit uzdu a začít ho krotit a ovládat a věřte, z počátku to nebude jednoduché. Nejlepší metodou jsou meditace na konkrétní téma nebo jednu myšlenku. Meditace později přechází do koncentrace, kde je myšlenka soustředěna na jediný bod. Nemyslete si, že to je jednoduché, ten divoký kůň nechce poslouchat a často chce běžet jinam, než chcete vy, chce být volný, jak jste ho to za celý život naučili. Vy ho ale uzdou (vůlí) musíte donutit vracet se na tu cestu, kterou jste zvolili. Vaše energie myšlenek je roztříštěna v chaosu, a proto je slabá. Představte si, že je to jako spirála energie, galaxie. Na okrajích rotace je velká rychlost, tisíce myšlenek, energie. Pokud začnete meditovat a přejdete do koncentrace na jedno téma nebo myšlenku, chaos myšlenek energie se začne shlukovat a přibližovat ke středu spirály, tím začne rychlost zpomalovat a dostávat větší sílu. Nakonec se postupně dostanete ke středu spirály a všechny myšlenky (energie) jsou soustředěny do jednoho bodu, rotace nebo pohyb je minimální a má energii těch tisíců chaotických malých myšlenek. Divoká jízda končí, nastává klid a mír. Dostat se do úplného středu spirály je velmi obtížné. Tam už není žádná myšlenka, je jen koncentrace na Nic, zůstává jen vědomí vaší individuality (Já jsem) a stáváte se středem vesmíru. Tam jste také dostali všechnu rozptýlenou energii v chaosu. Nejtěžší je nemyslet nebo koncentrovat se na nic. Nic! Žádná sebemenší myšlenka nebo jen závan jediné představy. Nevnímat okolí, své tělo, tep srdce, dech, čas, prostor, pocity, i to jsou myšlenky. Zkuste to! Pokud to dokážete jen pět minut, věřte, začnou se ve vás probouzet schopnosti, které jsou předmětem studií parapsychologických věd. Pokud to dokážete půl hodiny, začnete ovládat hmotu a hodina stačí na ukončení reinkarnace.

To je ovšem dost těžké a každý to nesvede, proto jsou jednodušší metody, kterých je mnoho. Každý má možnost si najít tu, která mu pasuje, a postupně přejít k těm náročnějším a těžším. Pro informaci uvedu aspoň dvě metody jak se naučit koncentrovat:

Nakreslíte si na čtvrtku bílého papíru černé plné kolečko velikosti pětikoruny. Umístíte čtvrtku nejlépe na bílou zeď. Postavíte se asi metr od stěny a soustředíte se pokud možno bez myšlenek do středu černého kruhu. Za určitou chvíli uvidíte něco jako bílou světelnou auru kolem černého kruhu (je to negativ světelného spektra barvy), vlnění, vibrace. Pak v klidu zavřete oči a díváte se do stejného místa, až uvidíte ve tmě bílý plný kruh. Díváte se bez myšlenky tak dlouho, až kruh zmizí, jenom ho pozorujete. Takto postupně můžete zkoušet i jiné barvy, jiné obrazce až k těm složitým, jako jsou mandaly. Ovšem tam vás varuji, mandaly vyzařují různé energie a některé by vám mohly ublížit.

Obdobou je koncentrace na plamen svíčky, samozřejmě ve tmě. Plamen má více energie a déle pak vydrží obrazová světelná energie při zavřených očích. Rovněž je možné postupně, jak intenzita slábne, vidět celé světelné spektrum co do barevnosti, až nakonec zůstane tma.

Upozorňuji, že při žádné hlubší koncentraci nesmíte usnout!

 

Postupně nebudete potřebovat žádné pomůcky a dokážete si vybavit se zavřenýma očima jakýkoliv obrazec  a cokoliv. Rovněž budete schopni svoji zhmotnělou představu umístit kdekoli ve svém těle, třeba v duchovním srdci.

V této souvislosti upozorním na jeden poznatek, týkající se koncentrace. Mnozí z nás znají a vědí, co je Turínské plátno. Údajně je to plátno, do kterého byl po své smrti na kříži zabalen podle tradice Ježíš Kristus. Skvrny na plátně jsou otiskem jeho těla. Když jsem poprvé viděl fotografii tohoto plátna, ovšem v negativu, uvědomil jsem si, že bílé plátno s otiskem lze použít ke koncentraci. Postupujeme stejným způsobem jako v návodě č. 1. Soustředíme se třeba na tvář, do jednoho bodu ve středu, bez těkání pohledem, (neprohlížíme si obraz). Až uvidíme auru, zavřeme oči a uvidíme světelně zářící hlavu Krista v pozitivu. Pokud se zároveň myslí přeneseme do oblasti duchovního srdce, docílíme obrovského mystického zážitku. V době vznikání a upevňování křesťanství mohla mít tato technika koncentrace na toto plátno obrovský význam pro zasvěcené. Protože toto plátno existovalo jen jedno a neměl k němu přístup každý, začaly se malovat obrazy. To ovšem bylo mnohem později. Našla se i jiná stejná plátna, v Evropě jich bylo objeveno několik. Dokonce jedno existuje i na našem území. Vědecky bylo zkoumáno pouze to Turínské a zjistilo se, že údajně pochází z 9. století. Které je to pravé?…. To jenom na okraj. Nikdy jsem o této praktické možnosti užití plátna Ježíše Krista ke koncentraci neslyšel ani nikde nečetl. Možná jsem první. Ti zkušenější to mohou vyzkoušet a uvidíte sami.

Tak se naučíte koncentraci, zesílí vaše vůle a vůlí pak cíleně své myšlenky a energii ovládáte, dáváte jim smysl a cíl.. Postupně se začnou vaše buňky v těle předělávat a začnou si zvykat na energie, takže vaše tělo je pak schopno přijímat i vysílat větší energii a hlavně pomocí vůle, řízeně. Tuto energii v hlavě, kde se myšlenky vytvářejí (mozek slouží jako akumulátor), soustředíte do jednoho bodu, jediné myšlenky, která by neměla být moc rozvinutá, dáte jí obrazovou představu, příkaz pomocí vůle (Já chci), místo určení, kam a kde. Následně ji vyšlete (vystřelíte z hlavy), nejčastěji středem čela. Postupně se naučíte vysílat myšlenky kteroukoliv částí těla.

Na závěr chci dodat, že telepatické výboje podle síly energetického náboje nemají omezení. Jsou schopny projít jakoukoliv hmotou, odkudkoliv a kamkoli a do jakékoliv vzdálenosti. Mají obrovskou rychlost.

TO JE TELEPATIE

 

 

Pokud se naučíte ovládat myšlenky a energie, naučíte se koncentraci. Telepatie je jenom jednou z prvních energetických schopností, které můžete získat. Postupně se začnou projevovat další. Začne se postupně více probouzet intuice. K telepatii se přiřadí schopnosti, jako jsou jasnocit, jasnosluch, jasnovidnost a další. Nevěříte? Uznávám, že to není jednoduché a dá to spoustu soustředění a přemáhání, ale je to proveditelné a ověřené.

Na závěr ještě jeden podpůrný argument. Pokud vás kohokoliv, kdo čtete tyto stránky, uvede do třetího stupně hypnotického spánku, zmizí blokace způsobená vaším vnějším vědomím. Protože vaše vůle není schopna probudit vaše ukryté schopnosti, v tomto vašem hypnotickém spánku nahradí vaši slabou vůli vůle hypnotizéra, příkaz (Já chci). Pak se otevřou vaše schopnosti individuálně podle hloubky zablokování a budou funkční. Můžete přenášet a číst myšlenky, můžete vystoupit z těla a cestovat ve velké rychlosti kamkoliv na  Zemi (mimo vody), procházet hmotou a číst z ní informace, můžete cestovat do minulosti a prožívat ji, můžete prožívat své minulé životy do každého detailu, pohybovat předměty, můžete levitovat se svým hmotným tělem a ………… o tom vědecké výzkumy nikde nepíší a hypnóza se považuje za tabu. Ovšem má netušené možnosti! Jsem jeden z mála, který vám odhaluje pravdu a nejen pravdu týkající se tohoto článku, ale celého webu.

Pokud je možné, aby ve stavu hypnózy byly vaše parapsychologické schopnosti funkční, je logické,  že mohou fungovat i ve stavu plného vědomí, pokud máte dostatečnou vůli a sílu si říci JÁ CHCI, poručit si. Jistá věc je, že se ovšem musíte naučit správně pracovat s energií a na všechny věci musíte praxí a zkušeností přijít, jak. Těžko se to vysvětluje, pokud nemáte vlastní zkušenost. Jak byste popsali chuť „sladké“ „hořké“, pokud nemáte vlastní zkušenost? Není to jednoduché, že?

Pokud chcete, musíte pro to něco udělat, dennodenně cvičit a cvičit. Po určité době praxe začnete více vnímat a cítit vibrace kolem sebe a také začnete více rozumět všemu kolem sebe a celému vesmíru. Pochopíte a poznáte, že nejste jenom tělo a chaos v něm, že máte nesmrtelnou duši, můžete existovat a pohybovat se mimo tělo a že budete existovat i po smrti. Objevíte, co je skutečná svoboda a láska a v čem spočívá pravé zlo, že existují i jiné světy a jiné bytosti. Poznáte, co je alfou a omegou a jak je uzavřena v nekonečné smyčce, poznáte, ať chcete nebo nechcete, že existuje Bůh.

Po roce 2012 dojde k duchovní transformaci ukončením galaktického roku a brána bude otevřena k snadnějšímu duchovnímu obrození. Vlastně transformace už začala. Doufám,  že nepromarníte svou šanci. To je jedna z věcí, o čem je Mayský kalendář. Je to jedna z fantastických a dobrých věcí, co čeká lidstvo, duchovní pokrok. Ovšem na druhou stranu musím upozornit na to, že musí také dojít k očistě této planety, a tu každý nepřežije. Šanci máme ale všichni a je na každém, jakou cestu si vybere. Cestu světla, lásky a duchovní transformace, nebo cestu temna, zla a očištění smrtí, před kterou varuji v sekci o Apokalypse a roce 2012. Nechci zde ovšem ze sebe dělat proroka, těch je dost a stačí jen poslouchat jejich odkazy. Je to jen na vás!

 

STAŇ SE VŮLE TVÁ ČLOVĚČE!

Část 2.

SYNTETICKÁ TELEPATIE

Myšlenková Kontrola

Na našem webu je v Sekci odkaz na tajné technologie, které se týkají mnoha tajných zbraňových systémů, i těch tichých, nejzákeřnějších, jaké si jen dovedete představit. Je spousta odkazů na různé weby. Už jsem se zmínil o jedné zbrani, chemické, „o fluoridu“. Je obdivuhodné, co lidstvo všechno vymyslelo, aby se navzájem ničilo a likvidovalo v zájmu nastolení moci nejen oblastní, ale i celosvětové. Existují zbraně elektronické, využívající všechny dostupné znalosti dnešní vědy. Mezi ně patří i „syntetická telepatie“ (dále jen ST), založená na vědeckých poznatcích z výzkumu parapsychologických věd.

Objev a výzkum ST se datuje už do první poloviny 20. století. Jako příklad mohu uvést monografii z r. 1934 od Drs. E. L. Chaffee a R. U. Lighta – „Metoda dálkového ovládání elektrické stimulace nervové soustavy“. Různé metody přebírali a praktikovali jednak lékaři pro léčení psychosomatických poruch a pak armády a různé mocenské struktury. Jednou z prvních bylo za druhé sv. války nacistické Německo a hned za ním USA a Rusko, tři největší velmoci, které se praly o nadvládu nad světem.

Objev „syntetické telepatie“ je způsob, jak sdělit informaci přímo do mozku a změnit všechno. Vedly k tomu příbuzné objevy specifických kmitočtových pásem v blánových odezvách v mozku a jejich zesílení. To pak vedlo vědce k některým velmi vážným otázkám. Kam tyto technologie člověka opravdu zavedou?

Jak psychotronické zbraně pracují? 

Výzkum těchto zbraňových systémů začal hlavně za druhé světové války, kdy se hledaly všechny možnosti, jak zvítězit nad tou druhou stranou. Po válce se ve výzkumu pokračovalo dále proto, aby některá ze stran získala větší výhody a možnost nastolit světovou nadvládu. Existuje o tom mnoho informací. V 60. letech se zbraňový výzkum rozdělil do dvou zřetelně odlišných systémů. První zahrnoval zbraňové operace založené na frekvencích ve stejném rozsahu, jakou má lidská mozková elektrotechnická činnost kolem 14 Hz, které jsou nazývány E(L)F, nebo taky výjimečně (Low)  Frekvence. V podstatě je to radar. Záměr přístrojů a účel byl způsobit různé nemoci tím, že rozruší elektrické vzory v specifických oblastech mozku a způsobí zvedání žaludku, slabost, strach z útoku, deprese, krátkodobou ztrátu vědomí a mnoho dalších symptomů na velkou vzdálenost.

Měli byste si pamatovat, že E(L)F vlny patří mezi útočné, na rozdíl od EHF, které mohou pronikat do měkkých materiálů  hmoty. E(L)F vlny mohou bez problému pronikat a působit přes extrémně hustou substanci hmoty včetně silného vyztuženého betonu. Obranná opatření proti tomuto druhu radiace nejsou známá, snad ochrana olověnými deskami by mohla být účinná.

Jiné pole výzkumu se zaměřilo na zbraně pracující v mikro nebo milimetrové frekvenci, známé jako mikrovlnná technologie. Na rozdíl od radaru, který působí spíše plošně, na velkém území, lze mikrovlnné záření přenášet paprskem v přímce, a tak působit lokálně na malý prostor. Běžně se to dnes používá v radarových systémech. S touto schopností a navíc možností přeměnit paprsky na tělesné hodnoty elektromagnetického záření má dnešní využití satelitní techniky značnou strategickou hodnotu, protože lze paprsek zaměřit na konkrétní osobu. Ovšem není to jediná forma elektromagnetického záření, která může být použita jako zbraň. Je mnoho dalších elektromagnetických zbraní, které se vám mohou dostat do hlavy na dálku, ovlivnit vaše myšlení, potichu, nepozorovaně, přes zdi,  a způsobit nepředstavitelnou bolest, únavu, nespavost, hlasy a představy v hlavě a mnoho dalších obtěžujících symptomů, které zničí váš život. Jestli uslyšíte slabý bzučivý zvuk v uchu, je to jedna z největších elektromagnetických zbraní, HAARP.

Dnešní elektromagnetické zbraně, hlavně ty mikrovlnné, mohou působit selektivně, pouze na jednu vybranou osobu. Tak se může stát, že jeden člen manželského páru může mít potíže a být zničen, zatímco druhý nepocítí nic. Státní tajné zločinecké organizace si mohou vybrat kohokoliv, politika, podnikatele, jakéhokoliv občana kdekoliv na světě, který nespolupracuje nebo je použit k nějakým záměrům. Není pak problém mediální kampaní odůvodnit jakoukoliv situaci, událost nebo zločin jakýmkoliv způsobem. Nebo si myslíte, že to, co čtete, slyšíte nebo vidíte ve správách je všechno pravda? V mnoha případech je takový cíl přinejlepším následně zdiskreditován, označen jako mentálně nemocný, nebezpečný, končící třeba na psychiatrii, i když ve skutečnosti je úplně zdráv. Rovněž je možné způsobovat mezi občany vzrůstající kriminalitu, aby mohly být ustanoveny represivní nástroje.

Dnešní zbraňové systémy, které dokážou přenášet mikrovlnné informace a působit v mozku člověka, jsou určitým kruhům známy pod názvem „syntetická telepatie“, jak je např.označuje Pentagon, což lze doložit vyjádřením Dr. Roberta Beckera: „Syntetická telepatie se aplikuje v tajných operacích navržených tak, aby cíl přiváděly k šílenství pro hlasy v hlavě nebo k doručení informací k naprogramovanému úkladnému vrahovi“.

Vojenský zájem o zbraňové systémy na principu elektromagnetickém spektra má dlouhou historii, založenou na teoretických pracích Nikoly Tesly. Od roku 1900 až do své smrti v 1943  se Tesla snažil vyvíjet různé zbraňové systémy, např. od r. 1917 konstruoval na základě své teorie radar, jehož  první prototyp  se objevil roku 1934. Zároveň pracoval na metodě, jak přenášet telekomunikačním systémem signál přes vesmírný prostor, a jeho vize budoucích válek byla strašná. Například deník New York Times v r. 1934 uvedl: „Radar pošle částečky koncentrované energie volným vzduchem v takové strašné energii, která způsobí zničení loďstva nebo 10.000 letadel na vzdálenost 250 mil od obranného pobřeží a způsobí smrt miliónů vojáků ve válečné operaci. Dr. Tesla říkal, že tento poslední vynález by způsobil válku nemožnou. Tento smrtelný paprsek, jak on tvrdil, by obklopil každou zemi jako neviditelná neproniknutelná Čínská zeď milióny metrů. To by učinilo každý národ nedobytný proti útoku letadel nebo jakémukoliv množství armády“. Vztah k tomuto článku a „Smrtícímu paprsku“ je v teorii o Tunguzském výbuchu, který údajně způsobil Tesla jako demonstraci síly a účinnosti, protože armáda v té době neměla o jeho vynález zájem.

http://www.viewzone.com/tesla.ray.html

 

Na základě principu „Smrtícího paprsku“ vynalezl Tesla houfnici, která byla k dnešním dnům rozvinuta do strašné zbraně.

Pro tuto zbraň neexistuje místo, kam by nebylo možné doručit paprsek. Bomby jsou v tomto případě zastaralé, letadla nikam nedoletí, není potřeba helikoptér, dokonce i všechny aktuální jaderné arzenály jsou téměř neužitečné proti  této destruktivní zbrani, kterou lze řídit z dispečinku na jakýkoliv cíl na zemi. Tyto nové zbraně jsou schopny způsobit dokonce bouři na slunci! Proto je nutné s těmito fakty seznamovat veřejnost s nadějí, že se všechny národy spojí a zasadí se o zákaz skalárních elektromagnetických zbraní.

Dvě skalární antény spolu s řídicími počítači tvoří skalární interferometer a podle Col. Beardena např. Rusové mají takových instalací stovky. Tyto interferometery jsou nazývány „Tesla Howitzers“ a mohou dopravit obří poryv energie ke vzdálenému cíli. První houfnicové zařízení se jmenovalo „exothermic“ pro způsob účinnosti, protože ohromná EM energie se odstřelí nad povrchem cílového místa výbuchem, který může být svou ničivostí na úrovni nukleárních zbraní a může být snadno v těsné blízkosti opakován nebo zaměřen kamkoliv jinam.

Houfnice může být použita jako tepelný laser a v cílové oblasti vyřadit celou elektroniku. Tak může způsobit neoperovatelnost /vyřadit z provozu/ jaderné střely přímo v silech. Může sestřelit jakékoliv letadlo kdekoliv na světě v libovolném čase a  rovněž tak telekomunikační družice při nízkém orbitu. Pokud je známa přesná pozice nějaké osoby, může být zavražděna bez jediného výstřelu.

Tím, že tato zbraň je schopna použít tepelný (exothermický), ale i chladný (endothermický) paprsek na jakýkoliv cíl na zeměkouli, může také ohřívat nebo ochlazovat vzduch a měnit tak počasí, což se děje dost často. Může rozptýlit mraky nebo je vytvořit, rovněž třeba způsobit tornádo. Viděl jsem mnoho snímků oblohy i s popisem a mohu říci, že když se dnes podívám na oblohu, mnoho věcí je mi jasné. A máte zase jeden důvod, proč dochází ke globálnímu oteplování a častým pohromám.

Velké Tesla houfnice je možné zaměřit na cíle za použití celosvětového elektromagnetického vzoru s názvem „Woodpecker Grid“, spuštěného Ruskem v r.1976.

 

V dopisu spisovateli Russellovi Bearden říká:

„Russell, sekretář Obrany Spojených států, potvrdil, že tam jsou opravdu nové druhy EM zbraní, a to nejen v  současné době, ale byly tam už dříve. Tyto zbraně mají následující možnosti využití:

(1 ) způsobit zemětřesení,

(2 ) zosnovat počasí a klima

(3 ) spustit erupci sopek.

 

Upozorňovali jsme na možnosti vyzbrojení EM zbraněmi před dekádami let. Několik států už takové zbraně má. Tři z nich (dva na jedné a třetí na nepřátelské straně ) dokonce vystřelí účinné rány do Západní Austrálie jako příhodný test ráže.

Mimochodem jeden z patentů N. Tesly je zemětřasný stroj s obrovskými účinky. Byl sestrojen v r. 1935  a označen Teslou jako „umění z telegeodynamiky“. Tesla byl schopen způsobit „rytmická chvění procházející Zemí s téměř žádnou energetickou ztrátou“, a mohl „zprostředkovat tyto mechanické efekty na největší pozemské vzdálenosti s produkcí všech druhů unikátních jevů.“

 

Podívejme se na zprávu hned po druhé světové válce, která ovšem pokračovala nějakou dobu v Pacifiku a pokračuje dodnes.

 

15. června 1947 „VÁLEČNÉ ZAŘÍZENÍ ODHALENO „

“Hrozné jako atomová bomba“, říká Cincinnatian . ZBRAŇ JE TAJNÁ, je založená na britském nápadu z bitvy na Tarawě. Jde o nový, zničující nebiologický nástroj války,  umístěný v anglo-americkém arzenálu, na kterém tajně pracovali vědci na Novém Zélandu, který byl včera pojmenován u  Cincinnati jako  „hrozivý ve svých efektech jako atomová bomba „, kteří pomáhali v jeho vývoji. James Marion Snodgrass, (39), hlavní inženýr pohybové obrazové divize z poradního strojírenského podniku Dayton Acme Co., který poodhalil  pláštík záhady, která obklopuje zbraň. Zpravodaj  Snodgrass říkal jen, že to nebylo propojené s atomovou bombou a neměl žádný vztah k biologické válce. Jen neřekl, zda by to měl  být záměr k nasměrování proti lidem, letadlu nebo lodím. Dalo by se říct, že celé dvacáté století, je prošpekováno vývoji takových podobných zbraní. Americký systém podobný Teslově houfnici, ovšem jiný, dokonalejší se jmenuje HAARP systém, je to zkrácené slovo pro „High-frequency Aktivní Aurora“ výzkumný úkol. Ovšem tyto systémy mají daleko všestrannější použití, než zde bylo zatím popsáno a týká se to také „Syntetické telepatie“.

 

 

Výsledky fyziky a inženýrství v elektromagnetických přenosech chorob jsou opravdu ohromné třeba ve výzkumu  sovětského biologa A.P. Dubrova v r. 1974.

Dubrov objevil, že u fotonů stejně jako ultrazvuku mohou být pozorována vyzařování z buněk, když se dělí. Vyvodil pak vztah mezi těmito rytmickými událostmi a biogravitačními elektromagnetickými vlnami a navrhl uspořádat tyto vlny pro lidský mozek a vyvolat tak pozorovatelné účinky. Dubrov propagačně navrhoval, že pohyb vzdálených objektů, vzduchová ionizace během duševní aktivity ‚tajemně ‚ projektuje zdálený film, organické vzájemné ovlivňování s časem, a změní se přes tento proces v molekulární projev. Jinými slovy, Dubrov říkal, že lidské vědomí by mohlo změnit organismus gravitačními elektromagnetickými vlnami vydávanými dělícími se buňkami, a proto produkovat některé číslo z Psí fenoménu.

Při ozáření smrtelnými fotony pokračuje ‚smrtelná struktura ‚ v ozářených buňkách a zvětšuje se. Toto je rozšířeno skrz buněčnou kulturu mistrovským komunikačním systémem, který má schopnost postupně předávat virtuální členění v celkovém systému se smrtelným vzorem (i když žádný vir, chemikálie nebo radiace není přítomná). To je základní poznatek, z kterého vyšly další zbraňové systémy a instituce hluboko zapojené do mikrovlnných záření ‚zaměřených na energetické zbraně‘, pravděpodobně byl do těchto elektromagnetických vojenských programů včleněn Kaznachajevův objev smrtelného fotonu.

Kaznachajevovy  experimenty (a jiné) dokazovaly,  že jakákoliv buněčná nemoc nebo porucha může být do buněk na dálku vpravena zářením a elektromagnetickými prostředky (třebaže je ve skutečnosti neobvyklý EM).

Vaše vlastní domovní elektrické rozvody se můžou stát anténou a vysílat “ shadow „, tyto různé vzory nemocí a oslabovat váš imunní systém. Rusové například jsou připraveni takovými systémy šířit jakoukoliv epidemickou nemoc, ebolu, neštovice, mor aj.

Délkové skalární EM vlny mají také časovou působnost. Pokrýváním jistých zvrásněných vzorů (oscilace v čase) na podélných vlnách, myšlence nebo pocitu mohou působit v osobě nebo osobách, které jsou v rušivé zóně (kde se vlnové paprsky kříží).

Osoba si ničeho nevšimne, nenapadne ji, že je to cizí myšlenka, a považuje ji za vlastní. (Stejně, jako u přírodní telepatie) Délková vlnová charakteristika by mohla způsobit celkem nevysvětlitelně pocit paniky nebo strachu, který člověkem spontánně prochází. Mohlo by se to dokonce projevit třeba i ve formě náhlého intenzivního vlastenectví. Explicitní slova a fráze  by pak každý považoval za vaše vlastní. Nebo by to mohlo způsobit zuřivost a nenávist, rozzlobenost a násilnost. Na druhou stranu by to mohlo také způsobit nepřetržitý smysl pro poslušnost a mírnost. Toto je odvážný nový svět psychoenergetiky a příchod „Mind Wars“ Myšlenkové války.

 

Skalární psychoenergetika ve své nejprimitivnější formě prostě „entrains“ – všechny mysli v cílové oblasti upadnou do hlubokého hypnotického vytržení. V této náladě by lidé byli najednou extrémně ovlivnitelní a odkázaní věřit čemukoliv, připraveni uposlechnout jakýkoliv daný rozkaz.

Tyto experimenty a experimentátoři jsou nakonec schopni vyprovokovat jakékoliv tělesné změny nebo myšlenkovou změnu, jakou si přejí. Silný cit, silná bolest, intenzivní potěšení, bolestivé myšlenky, obrazy, vzpomínky, vnímání, sny, vize, ztráty paměti, změna paměti, změna osobnosti atd. &Quot; delta & quot; v emisním spektru (změny z nulového odkazového spektra) reprezentují přesný celek všech duševních onemocnění, organických, chemických, atd. změny a vzájemná ovlivňování.

Tím nastal finální závod o přímou myšlenkovou kontrolu nad celým lidským druhem

“ KGB (dnes pod jinou zkratkou) vědeckým zkoumáním psychoenergetických zbraní, jejich přímých měření a detekce (a použití ) z t-polarizačních vln a LWS [podélné vlny ] před desítkami let bylo pochopeno, že Jungova kolektivní bezvědomá mysl (celého lidského druhu ) má také vlastní časoprostor a koreluje v nějakých vlnách při používání t-polarizačního měření a lze vytáhnout záznamy. Operace v kolektivní bezvědomé mysli jsou zahrabané několik úrovní hlouběji uvnitř a rekurzivním získáním vnitřních lze odchytit EM vlny a jejich potenciál.“ KGB vědci také vědí, že existuje něco jako Gaia – kolektivní bezvědomá mysl pro celý druh na Zemi – a snaží se být schopni třídit a změřit tyto informace. Cílem bylo dosáhnout totální myšlenkovou kontrolu celého lidského druhu. Hrůza!!!

 

 

 

Neslyšitelný zvuk

 

Tichá (převedeno na hlas FM) hypnóza může být přenášená použitím hlasového frekvenčního modulátoru a produkovat „hlas“. To je stabilní tón blízko vysokého konce sluchového rozsahu (15,000 Hz) a hypnotický hlas se od tohoto rozsahu liší  od 300 – 4,000 Hz. Každá svislá čára je jeden krátký puls mikrovlnného signálu při frekvenci, na kterou je lidský mozek citlivý. Načasování každého mikrovlnného pulsu je řízeno každým snížením přestavby vysílaného hlasu (Sharpská metoda, 1974). Pak mozek přestaví řadu mikrovlnných pulsů zpět k neslyšitelnému hlasu. Tady není možná žádná vědomá obrana proti této formě hypnózy.

Obyčejné rádio a TELEVIZNÍ SIGNÁLY používají hladkou sinusovou vlnovou křivku. Tento vlnový signál nemůže normálně proniknout napěťový sklon přes nervové buněčné stěny. Radarové signály sestávají z velmi krátkých a silných pulsů a mohou proniknout strmý napěťový sklon přes tyto nervové buněčné stěny (Allan H. Frey, Cornell Univerzita, 1962).

V konvenčním použití Tichý podprahový systém zvuků by mohl využít hlasové příkazy, e.g. jako doplněk bezpečnostních systémů. Pod hudebním vysíláním, které slyšíte v obchodech a nákupních střediscích, může být skrytá zpráva, která pobízí proti krádeži, ale i nákupu zboží. A zatímco hlasové příkazy samotné nejsou silné, výsledek je ohromující. Aplikace jsou četné, i když nepochopitelné: Tisíce sodovkových strojů umístěných v Tokiu budou brzy ozařovat prostor s lákavým zvukem Coca Coly a několik amerických supermarketů bude propagovat tiše výrobky k zákazníkům, když budou procházet spojovacími uličkami. Jako zbraň je možné použít i jiné frekvence zvuku, infrazvuk a ultrazvuk. Rusové už v 50. letech zkonstruovali ultrazvukové dělo, které bylo schopné rozložit tank na šroubky. Vojákům se napřed za velkých bolestí roztrhlo břicho a vybouchla hlava. Takové dělo může rozbít zeď, zničit dům apod. Inspirací k sestrojení byly biblické trouby z Jericha. Použitím třeba nadzvukového zvuku lze umožnit nočnímu baru hrát disko na jedné straně parketu a jiný styl hudby na druhé straně parketu. Ambulance vybavené nadzvukovými sirénami by mohly vyklidit ulice bez probouzení spících obyvatel. Norris ‚ společnost, Americká Technologie prodává takové zařízení za $600.

Existují důkazy, že vláda USA má plány rozšířit rozmezí této technologie a projektovat je ve všech zemích. Může to být dokonalý plán tím, že využije systému HAARP prostřednictvím zámořských oblastí pomocí propojení GWEN. Vláda USA všechno popírá. Aspoň teď můžete tušit, k čemu může sloužit americký radar na našem území.

V r.1993 Obranné zprávy oznámily, že ruská vláda diskutovala s americkými protějšky o přenosu technických informací a vybavení známého jako „Akustika Psycho-correction.“ Rusové prohlašovali, že toto zařízení zahrnuje přenos specifických příkazů přes statické nebo bílé šumové skupiny do podvědomí člověka bez rozrušení rozumových funkcí.

Lékařský inženýr Ministerstva obrany USA prohlašoval, že v r. 1989 USA a Izrael pravidelně používaly mikrovlnné zařízení, aby ovládaly a řídily mysl Palestinců. Jen namátkou, abyste lépe pochopili něco o podprahovém zvuku, pár adres. Jinak můžete hledat a najdete jistě více.

http://mujweb.cz/www/kolumbersky/instinkt.htm

http://cs.wikipedia.org/wiki/Podprahov%C3%BD_sign%C3%A1l

http://st.vse.cz/~XPAIT01/

http://www.splat.cz/podprahove-satanske-zpravy-ve-vasich-oblibenych-pisnich

 

Podrobnější informace o systému HAARP, snímky oblohy při ovlivňování počasí apod. a mnoho děsivých věcí najdete např. http://www.bariumblues.com/index.htm

 

 

Dost dobře píše na svých webech vynálezce Tom Bearden. Je to fundovaný člověk. Kdo je?

Podplukovník americké armády (odstoupivší). Prezident a výkonný ředitel CTEC, Inc. Vystudoval MS -nukleární Inženýrství, Gruzínský Institut technologie. BS Matematiky, Severovýchodní Louisianská Univerzita. Absolvent Příkazu a Obecné Osazenské VŠ, v Americká armádě  absolvent řízených střel – kurs štábního důstojníka, (ekvivalent k MS leteckého Inženýra). Četné kursy elektronického válčení a prostředků obrany. Myslím si, že ví, o čem píše. Je uváděn na mnoha webech a má několik vlastních. Vydává časopis a napsal několik knih.

Pro zajímavost něco o příznacích a projevech v našem těle. Upozorňuji ovšem, že ne vždy se musí jednat o příznaky způsobené zákeřnou technologií.

 

 

 

 

Většina obyčejných známých „SKŘÍTKOVÝCH“ efektů

 

 

Tady je seznam většiny obvyklých jevů. Je to míněno jako přehlídka různých přivozených stresových efektů. Útočné At-a-Distance tělesné efekty (včetně mysli):

 

 

Odepření spánku a únava:

 • Tiché ale okamžité signální použití „elektronického kofeinu „, náhlé probuzení a nemožnost usnout.
 • Hlasitý hluk od sousedů, obvykle synchronizovaný s pokusy usnout
 • Náhlé usnutí „dovolil spánek “ a „vynucené probuzení“; častější než je normální
 • Denní „útok únavy“, nutí oběť ke spánku a oslabení svalů k zhroucení

 

Slyšitelný hlas k lebce (V2S):

Dojem, že se objeví jakoby vyzařující z řídkého vzduchu

Hlasy nebo zvukové efekty, které může slyšet jen oběť

 

 

Neslyšitelný hlas k  lebečnímu (tichému zvuku):

 • Jasně slyšitelný od vzdáleného rozhlasového přijímače;
 • Projevující se náhlými touhami něco jít dělat, někam, něco, co nechcete
 • Tichá (ultrazvuková ) předpokládaná hypnóza
 • Programovací hypnotické „spouště “ – i.e., specifické fráze nebo jiné narážky, které způsobí přesné nedobrovolné akce

 

Násilné svalové spouštění:

 • Náhlé trhnutí nohy nebo paže které donutí se vzbudit a udržovat se vzhůru
 • Celé tělo sebou trhne, jako by bylo udeřeno velkým nárazem elektřiny
 • Násilné protřepávání těla; zdánlivě jakoby na vibrujícím povrchu, ale kde povrch ve skutečnosti nevibruje

 

Precizní manipulace těla (pomalý, přesný účel):

 • Manipulace rukou, nucené synchronizovat se zavřenýma očima, ale s úplným probuzením vize předcházejícího dne; velmi silný a donucovací, ne sen
 • Pomalé skoro křečovité stahování téměř 90° u jednoho prstu
 • Ztráta řízené kontroly nad dýcháním a hlasivkami; zahrnuje nedobrovolnou řeč aj.
 • Všimnutí si ztráty paměti, dlouhý nebo krátký čas

 

Nařízené použití bolesti k částem těla:

 • Pocit horkých jehel bodajících hluboko pod kůži
 • Elektrické šoky (žádné dráty na těle)
 • Silné a neutuchající svědění, často platí přesně ve chvíli, když se oběť pokouší něco dělat
 • „Umělá horečka“, náhlá, bez žádné přítomné nemoci, náhlý rychlý tep a uvolnění ze situace

 

Dozor a sledování:

 • radarové a vibrace pod vašima nohama a ve zdi, jako by obcházeli váš byt od stropu bytu k podlaze
 • Přes zeď sledující radarové vlny spouštění a zastavující vaše močení
 • Hlasité, chraptivé umělé ptačí volání všude, kam jdete, dokonce i v přírodě

 

Útočné fyzikální jevy z dálky (non-body):

 • Zastavení přítoku energie ke spotřebičům (dočasná, příbojová vlna NA)
 • Zapínání a vypínání přístrojů
 • Dočasné poruchy, „které se samy opraví „
 • Házení objektů, včetně nekovových
 • Dokonalá manipulace vypínačů a kontroly

 

Vnější Stress-Generating „Parodie“:

 • Účast cizích lidí, sousedů a v některých případech zavření přátel a rodinných příslušníků pro obtěžování:
 • Hrubost bez žádné příčiny
 • Zablokování vašeho auta
 • Zboží se zkazilo, nebo zničilo ve vysokém poměru
 • Neobvykle hlasitá hudba, hluk větší než normálně

 

Vloupání/sabotáž u domova:

 • Zničení oděvu
 • Zničení nábytku
 • Drobná krádež
 • Nenalezení pomoci

Ve shrnutí, efekty zahrnují: K mozku:

 • Vynucené paměťové vypadávání a přivozené chybné akce
 • Způsobené změny sluchu. Nesouměrnost slyšitelnosti u obou uší a náhlé vyrovnání
 • Číst a vysílat myšlenky. „Jak ta dáma může mluvit, když má zavřená ústa?“
 • Živé kontrolované sny.
 • Nucené probouzející se vize: někteří v souladu s vynuceným tělesným pohybem
 • Mikrovlnný sluch
 • Opakování snů přesně ve stejný čas (na týdny)

 

K Tváři:

 • Náhlé násilné svědění uvnitř víček
 • Nuceně rychlá nekontrolovaná řeč
 • „Průhledná víčka“
 • Umělý tinnitus (zvonění v uších)
 • Nucený pohyb čelistí a klapání zubů

 

K Tělu:

 • Rychlý tep srdce bez příčiny
 • Náhlé vyskytnutí svědivé vyrážky
 • Vynucené ochabnutí paže během jemné nebo různorodé práce, které zaviní rozlití šálku nebo i zranění
 • Nucený „svalový třes „ na velkých svalech nebo jiné neobjasněné chvění
 • Opakované případy vybití čerstvých tělesných hlídacích baterií
 • Nucení precizní manipulace rukou. Někdy synchronní k vynuceným probouzejícím se vizím.
 • Zvláštní pozornost ke genitální oblasti: svědivý vynucený orgasmus, silná bolest, „horké jehly“
 • Intenzivní obecná bolest v nohách, jako žihadla.

 

Řekl bych, že možných příznaků je daleko více, nebudu ovšem tuto věc nijak komentovat.

 

 

 

 

Proč se to všechno děje?

 

 

Určitě si pomyslíte, že to jsou všechno blbosti, proč by to někdo dělal a co z toho má. Pak, to je záležitost Američanů a Rusů. A vůbec, o tom nikdo nemluví a většinou to, co se děje, má racionální vysvětlení. Nejde o nějaké spiknutí, je to jen paranoia nějakých citlivek apod.

Jasně!!! Žijeme ve vakuu!!! Nás se nic netýká!!! Tady se nic neděje!!!

 

Tak se tedy probuďte ze snu a nechovejte se jako tupé ovce. Myslíte si, že je opravdu vše v pořádku? Dívejte se kolem sebe, poslouchejte, co se mluví, a buďte ve střehu. Nemusíte mně věřit, přesvědčte se sami a ověřujte si, co zde na tomto webu píši. Nicméně, dávám vám návod a cestu k informacím ve webových odkazech, v tomto případě se to týká „celosvětového spiknutí“,  Nového světového řádu, za kterým jsou Illumináti.

Některé okolnosti potvrzují jako pravděpodobné, že konečná hybná síla v pozadí za organizovaným sledováním a elektronickým obtěžováním lidí je plánovaný Nový světový řád. Velmi pravděpodobně je vytvořený z tajných společností a politických organizací bohatých a vlivných, takových jako Rada pro Zahraniční Vztahy, širokospektrální Pověření, Bilderbergers a další jiní. Mluví se o bývalém americkém prezidentu George Bushovi seniorovi, ale nikdy to veřejnosti není vysvětleno v detailech. Myslím si, že hledat není zase tak obtížné, jen chtít a neschovávat se za něco.

Ředitel Neuropsychiatrie, Yale Univerzitní lékařská fakulta – Kongresový záznam Ne. 26, Vol. 118, 24. února 1974 “ Potřebujeme program pro chirurgické léčení některých mentálních chorob a politickou kontrolu nad naší společností. Účelem je fyzická kontrola nad myslí. Každý, kdo se odchýlí od dané normy, může být chirurgicky znetvořen. „Jednotlivec si může myslet, že nejdůležitější realita je jeho vlastní existence, ale to je jen jeho osobní hledisko, které postrádá historickou perspektivu. Člověk nemá právo rozvíjet svou vlastní mysl. Tento druh liberální orientace je velice žádaný. Musíme elektricky řídit mozek. Některé dnešní armády a generálové budou řízeni elektrickou stimulací mozku.“

Dr. Jose Delgado (MKULTRA experimenter který dokázal řízení radiovými vlnami na CNN v r. 1985)

 

 

Já bych řekl, že toto mluví za vše. Pokud existují v jakékoliv vládě takoví lidé a mají moc rozhodovat, nedivte se, že vám někdo vygumuje mozek a stanete se pouze otrokem a výrobní silou. Mimochodem, vy starší si jistě pamatujete heslo totalitní komunistické vlády, často uplatňované: „Kdo není s námi, je proti nám“. Nezaznělo to tam nějak? A to je máme stále v parlamentu.

Podívejte se a studujte webové odkazy, ať vidíte a pochopíte, byť i hluboce věřící v Boha, jak vládne na Zemi Zlo a Satanismus. Pokud nepoznáte zlo, jeho podoby, jak se chcete bránit a bojovat proti němu? Možná vám bude na blití, až se některé věci dovíte, až si přečtete, jak vládní činitelé USA obětují a usmrcují živé unesené děti na oltáři Satana!!!!!!! Ano, je to tak a tito mají vládnou světu?!

 

 

http://www.propagandamatrix.com/archivebohemiangrove.html

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Wicca%20&%20Witchcraft/bohemian_grove_exposed.htm

http://www.jesus-is-savior.com/

http://www.jesus-is-savior.com/Evils%20in%20Government/911%20Cover-up/911.htm

http://video.google.com/videoplay?docid=5688492591288248198

http://video.google.com/videoplay?docid=-2502830637471895940

 

 

Netvrďte, že se nás to netýká! Projděte si v paměti, co se událo za ta léta od převratu v r. 1989. Co vše se změnilo a kam to spěje. K totalitní policejní společnosti.

 

 

 

 

Tajná Válka

 

 1. nekonečné pseudovyšetřování používané jako alibi k získání soudních příkazů k napíchnutí telefonů, závadné domy, auta a použití některých nebo centrálních způsobů z elektronického dohledu a obtěžujících zařízení
 2. použití agentů, informátorů, infiltrací a provokatérů v jakékoliv agentuře, organizaci, skupinách nebo ganzích s odůvodněním spiknutí a porušování ústavních práv některých jednotlivců, organizací nebo obchodů
 3. nezákonné, nelegální, nemorální, nechutné tajné akce podniknuté vládami nebo velkými podnikateli k oslabení konkurence
 4. neústavní rozmístění celého způsobu elektronických přístrojů porušující právo na soukromí, bezpečí a svobodu lidí
 5. použití chemikálií, drog a elektronických zbraní k obtěžování, poškození, zmrzačení, zabití a jiné praktiky k likvidaci občanů, kteří nesouhlasí s politikou jak obvykle
 6. země podlehnuté spiknutí nelegitimní vlády a nadnárodní společnosti
 7. jednoduchý plán popřít legitimní práva na vodu těch, kdo ji vlastní
 8. globální spiknutí korporací, vlád a ostatních spolupracujících  s těmi, co chtějí zotročit veškeré lidstvo
 9. systematické sledování, obtěžování a ožebračování z pohledu daní

 

 

Je toho mnohem víc a toto je pohled vycházející ze zkušenosti Američana, ovšem zamyslete se nad tím, kolik věcí nás odlišuje. Nemohu zabíhat do podrobností v tom, co se u nás děje, protože by to bylo na obsáhlý článek, který by mohl vyprovokovat mnoho lidí.

Do oblasti tajných válek patří samozřejmě i různé psychologické modely, taktické a politické operace. Např. jak vyzkoušet, jestli jsou občané připraveni k poslušnosti?

Ukážeme si jednoduchý model. Například v parlamentu Evropské unie nebo v jakékoliv jiné vládě se rozhodnou, že začnou ‚jako‘ z určitých důvodů prosazovat zrušení a zákaz nějaké oblíbené činnosti. V poslední řadě je to zákaz kouření na veřejných místech. Samozřejmě uvedou stovky důvodů, proč je to prospěšné a důležité zakázat a mnohdy při těchto modelech použijí důvody zdravotní, porušující vaše práva, obtěžování, podpoří to reklamou, médi apod. To vše se v tomto případě děje. Nechci se zastávat kouření a kuřáků, to ne! Jde o princip.

 

Hlavní uvedené důvody jsou zdravotní a obtěžování. Zamyslete se trochu se mnou.

Ročně podle statistiky u nás zemře údajně na následky kouření 30.000 lidí, tedy hlavně na rakovinu plic (v celé Evropské unii je to ročně 60.000 lidí – to je nepoměr,co?). Léčení je nákladné a určité procento lidí také zemře na pasivní kouření.

Jenže důvodů k onemocnění rakovinou plic může být mnoho! Například azbest, radon, karcinogeny aj. Ovšem svede se to na kouření.

Vydají se zákony a nařízení a donutí lidi provádět mezi sebou selekci. Z podnikatelů udělají policajty a  ti začnou provádět negativní reklamu s negativní sugescí. Například na krabičce vytisknou varující nápis „Kouření způsobuje impotenci a neplodnost“.

Za prvé, tato onemocnění nemůže způsobit kouření. Za druhé, tato negativní sugesce může tato onemocnění způsobit, dotýká se přímo podvědomí! Navíc je to odvedení pozornosti od hlavního důvodu tohoto onemocnění. Klesající  plodnost u mužů je dlouhotrvající všeobecný trend nejen u kuřáků.

Je tu i diskriminace v podobě daní a omezování svobod. Proč musí kuřáci za své výrobky platit vyšší daně? Jasně, pro stát je to výhodně, protože vědí, že přestat kouřit je obtížné. Proč na tom nevydělat. Do státní kasy odvede asi 2,5 miliónu kuřáků 4,5 miliardy korun ročně. Předpokladem výskytu rakoviny u kuřáka je přes 30 let kouření. Ovšem za těch 30 let si každý kuřák v podobě daní zaplatí např. tři transplantace plic. V Evropě se tabák kouří už přes 400 let a nikomu to nevadilo. Najednou je to metla lidstva. Kouření ohrožuje zdraví a lidskou populaci!

No, podívejme se na to z jiné strany. Jsou daleko horší onemocnění než rakovina plic z kouření. Podle statistiky a odborných lékařů např. obezita způsobuje mnoho vážných onemocnění, tzv. civilizačních chorob vedoucích  k mnohem vyšší úmrtnosti než nějaké kouření. V podstatě se obezita rovná přímo epidemii. A?…… Nic!  „Zákaz jíst“ se nedá použít jako model zkoušky poslušnosti občanů! To by vyvolalo bouře a nepokoje. Zákaz kouření? Nic! Nikdo neprotestuje, nebouří se. Celá Evropa! A upozorňuji na to, že jde o zásadní porušení všech listin Základních lidských práv a svobod i porušení ústavy.

Chápete, o co tu jde? Podobné modely se vymýšleli už za Římské říše. Vůbec nejde o kouření. Postupně vám tak budou ubírat svobody, až vám nic nezůstane. Už začínáte být poslušní!

 

Nebojte, na obezitu taky dojde!!!

 

 

http://www.stopcovertwar.com/

 

Skutečné Patenty Mysli

Kontrola A Chování

Modifikační Technologie

http://www.rense.com/general3/patent.htm

 

 

Na závěr chci upozornit, že obsah tohoto článku naznačuje jen střípky z celkového dění a zabývá se jen elektronickými zbraněmi napadajícími lidskou mysl. Ale není to všechno!

Jako příklad se dají uvést platební karty. Údajně jsou proto, a je to jeden z důvodů, aby se získala kontrola nad toky finančních operací a zabránilo se praní špinavých peněz. Důvod se vždy najde! Ovšem pokud jsou peníze v oběhu, můžete si je schovat, nebo jimi disponovat, jak chcete. Nikdo vám je nevezme a nikdo taky nemusí vědět, kolik jich máte a jaké máte rezervy. U platebních karet to nejde. Tam je absolutní kontrola a taky možnost, že vám je z titulu moci vezmou, pokud budete zlobit. Při dnešním umělém systému půjček to není daleko.

Karty ovšem pokračují ve formě průkazů totožnosti, kde jsou všechny informace od otisků prstů, vaší krevní skupiny a taky DNA. EU je připraveno takové doklady zavést. Podívejme se na to, co píšou americké weby.

Světoví finančníci jsou tak silně hladoví po penězích a stále jich nemají dost: chtějí řídit všechno a každého.  Budou používat nejnovější techniku k řízení každé vaší myšlenky a akce přes mikročip implantovaný pod vaší kůží. Tento čip se nejprve  zavede ve formě pro každého povinných PRŮKAZŮ TOTOŽNOSTI v masce bezpečnosti a  boje proti terorismu. Pak, pod záminkou, že vaše identita může být ukradena, budou čipy vložené pod vaši kůži. Co  vám ale neřeknou, je to, že tyto stejné čipy mohou být změněny také na absolutní kontrolní zařízení. Vypadá to nepřirozeně? Jen dívat se na nejnovější události:

 

Světová vláda bude vykonávat kompletní kontrolu nad každým obyvatelem zeměkoule přes mikročip zasazený pod kůži. V provincii Quebek už systém nahrazuje rodokmen a sleduje dráhu každého zvířete od narození k jatkám. Farmáři, kteří nechtějí instalovat mikročip do ucha svého skotu, nebudou schopni ho prodávat a malí řezníci nebudou schopni ho koupit.

Navíc tento stejný identifikační systém v podobě čipu  by mohl být brzy implantován každému jednotlivci na Zemi aby sledoval každý jeho pohyb od kolébky k hrobu. A pak se i vy můžete rozloučit se svobodou.  Tento veliký dar prý dokonce respektuje sám Bůh.

 

 

Názor amerického občana:

“No pochybnosti a argumenty budou, jestli potřebujeme takové čipy implantované pro bezpečnostní účely.  Mnoha lidem to připadá rozumné nebo výhodné kvůli krádežím, násilí, únosům atd., ostatní se ale bojí „krádeže vlastní identity“.  Já bych upřednostňoval chopit se svých příležitostí s nejistotou terorismu než se podřídit absolutní kontrole vlády takovými zařízeními. Žádný z nás nemůže vědět s totální jistotou, zda se opravdu blížíme k tajemným  varováním o spiknutí. „Odhalení“ s ohledem na vzestup Antikrista a ke značce Bestie, a já nahlížím na mikročip pod kůží jako dostatečný důkaz těchto cest a důvod k odmítnutí.  Nyní nebudu dělat konečné rozhodnutí, ale jsem prostě rozhodnut  žít věrně v Kristu, a jestliže přece jen takový den přijde a přinese tak hroznou zkoušku jako tento čip,  doporučím ho zamítnout“.

Nevím, člověče, jestli ti to moc pomůže. V USA na takové, kteří jsou proti státní moci, tedy proti politice, mají vybudované koncentrační tábory, které jsou připraveny k použití.

 

Tento člověk se zmiňuje o „Odhalení“ a Antikristu. Pro vysvětlení se to týká apokalyptického zjevení sv..Jana 14:9.,10.

9. „A třetí anděl letěl za nimi, pravě velikým hlasem: Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu a vezme-li znamení na čelo své aneb na ruku svou,

10. I tenť bude píti víno hněvu Božího, víno, kteréž jest vlito do kalichu hněvu jeho, a trápen bude ohněm a sírou před obličejem svatých andělů a před obličejem Beránka“.

 

 

Dříve jsem rovněž nechápal, o jaká znamení jde, až to přišlo. Nejhorší na tom je, že se najde spousta blbců, kteří si takové věci nechají naimplatovat dobrovolně a ještě za to zaplatí (300 dolarů).

To, že se dá mobilní telefon použít a používá se jako médium pro elektronické zbraně nebo sledovací zařízení, je snad jasné. Ovšem můžete ho ztratit, někdo vám ho ukradne nebo ho zrušíte, a tak to není zatím úplně spolehlivý prostředek k vaší absolutní kontrole. Proto jde vývoj dál. Přečtěte si perfektní reklamu k totálnímu ovládnutí a věřím, že to milióny lidí sežerou a ještě za to zaplatí:

 

 

“Telefonní zub ”

Jste unaveni ztrácením svých mobilních telefonů? Mohou jiní lidé naslouchat vašim hovorům? Dva britští vynálezci 28. června 2002 odhalili prototyp zařízení, které by mohlo řešit všechny tyto vaše problémy s mobilními telefony. Je tu jen jedna nevýhoda — váš zubař by musel instalovat tuto věc dovnitř jedné z vašich stoliček.

Zařízení neoficiálně známé jako „telefonní zub“ by vám dovolilo přijmout telefonní hovory, poslouchat hudbu  učit se cizí jazyk apod. aniž by to někdo slyšel.

„Telefonní zub “ je malý přístroj umístěný ve vaši zadní stoličce, která zahrnuje bezdrátový systém s nízkofrekvenčním přijímačem a pomůckou, která otočí zvukové signály do mechanických chvění. Signál přejde od zubu přímo k vnitřnímu uchu jako jasné zvuky. Uživatel by také vlastnil malý objekt  vně svého těla, který by umožnil přesměrování signálu na mobilní telefon nebo zpět a programovat  to.

 

No řekněte sami, není to báječné?

Zpacoval a upravil: Gaspar

/ Tajná technologie / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz