Black Mountain

Black Mountain

Black Mountain: Je australská hora vstupem do jiného světa?

Na světě nalezneme stovky míst, vyvolávajících u lidí panickou hrůzu. Vyprávějí se o nich strašlivé příběhy, má zde docházet k neobjasněným vraždám, tajemným zmizením nebo pozorování nestvůrných bytostí! Je to jen fantazie? Zřejmě ne! Některé záhadné příběhy jsou totiž úředně zaznamenány! Jedním z těchto míst hrůzy má být australská Black Mountain, nazývaná také Hora smrti. Získala špatnou pověst právem? Skutečně může být vstupem do podzemní říše obývané démony?

Z australského pralesa se ozývají skřeky zvířat a přerušované zvuky padajících větví, doprovázené neurčitým šramotem. Neklidný noční prales však nečekaně utichá. Není slyšet ani vítr, do té doby čechrající větve okolních stromů. Dva muži, kteří v tu chvíli leží ve stanu pod blízkou horou Black Mountain, se na sebe nedůvěřivě podívají. „Co se to děje?“ pomyslí si. Vzápětí se do zlověstného ticha ozve zvuk padajících kamínků. Vylézá z Hory smrti nějaké zvíře? Je slyšet zvuk praskajících větví a blížících se kroků. Oba dobrodruhové čekají, co se bude dít dál. Něco nebo někdo obchází stan. Po několika nekonečných chvílích to už český cestovatel Danny Mackerle (*1962) nevydrží a s baterkou a dýkou v ruce vychází před stan. Hned za ním jde jeho otec – český záhadolog a spisovatel Ivan Mackerle (*1942). Venku je však čeká mrazivé překvapení!

Návštěva odnikud 

Kužele jejich svítilen směřují do míst, odkud se ještě před chvílí ozývaly kroky. Jenže v celém okolí stanu se nenalézá zvíře, natož člověk, který by mohl tajemný zvuk způsobit. „Beztvará temná hmota vlnící se před ponurou stěnou černých křovisek a stromů, se ve světle baterky rozplynula a nastalo mrtvé, zlověstné ticho,“ popisuje Mackerle svůj podivný zážitek v knize Cesty za příšerami a dobrodružstvím. Oba Češi prohledávají stan i jeho okolí, křičí do nedaleké džungle, avšak bezvýsledně. Kam se tajemný noční návštěvník ztratil? Na tuto otázku muži nedokážou odpovědět ani později, když se opět vrací do stanu postaveného před australskou horou Black Mountain (20 kilometrů jižně od australského města Cooktown, na poloostrově Cape York v severním Queenslandu – pozn. red.). Zmizel přízrak v dáli mezi stromy?

Ticho před bouří 

Jak by se nějaký tvor dokázal během dvou vteřin přemístit desítky metrů daleko od stanu k nebližším stromům nebo vstupům do hory? Pokud se u stanu pohybovalo zvíře, je zvláštní, že zvuky připomínaly lidskou chůzi. A člověk? Kam by tak rychle zmizel? Přece neumí létat… A proč těsně před touto událostí umlkají zvířata v celém okolí a všude se rozprostře neblahé ticho? Bojí se snad tajemného tvora, anebo jde o zcela jiné okolnosti? Vždyť mnozí svědci paranormálních jevů shodně tvrdí, že je často provází neobvyklé zvukové projevy. Buď nastane naprosté ticho, anebo prý slyší podivné vysoké tóny. Jedná se o podobný jev i v tomto případě?

Ozývá se nářek mrtvých?

Například Aboriginové (původní obyvatelé Austrálie – pozn. red.) věří, že se v okolí hory Black Mountain dějí nadpřirozené věci. „V noci z ní prý vystupují démoni a z nitra hory se ozývají příšerné zvuky,“ uvádí Mackerle. Prý jde o kvílení, nářek, rány, a dokonce i o podivnou nepozemskou hudbu. Hora se skládá z mnoha obrovských černých kamenů, mezi nimiž jsou mezery. Může se tedy jednat o obyčejnou „meluzínu“ – rezonanci větru mezi balvany? Anebo o zvuky padajících či horkem prasklých kamenů? Podle některých názorů je údajně hora prošpikována stovkami komplikovaných chodeb, jenž mohou být vstupem do tajemné podzemní říše. Cestu do nitra hory prý střeží démoni, duchové mrtvých, nebo dokonce jakési ještěří bytosti! Jsou to jen legendy?

Bojí se zvířata i lidé 

Další fakta vrhají na všechny události zcela jiné světlo. Nejen domorodci, ale i běloši žijící v okolí se dodnes hoře vyhýbají. Co vede dnešní lidi k obavám z této hory? Říká se dokonce, že se prý v jejím okolí už stovky lidí ztratily. To však není jediné mystérium, obklopující horu. Proč se k tomuto kopci nepřibližují ptáci ani zvířata, stejně jako piloti letadel? V okolí hory údajně dochází k nečekaným vzdušným vírům a magnetickým poruchám. Je známo, že magnetické poruchy nemají zvířata ráda, a proto se podobným místům vyhýbají. Avšak je jen náhoda, že se tyto jevy dějí právě nad „prokletou“ Black Mountain? Může snad tyto anomálie způsobovat samotné složení záhadné hory? Vždyť nikdo dodnes netuší, co se skrývá v jejích útrobách. Všechny pokusy dostat se chodbami do jejího středu zatím skončily totálním nezdarem.

Kopec bezedných hlubin 

Ukrývá se uvnitř samotného kopce cosi tajemného? Podle některých spekulací se v něm mají rozkládat rozsáhlé místnosti s prastarými poklady nebo něčím mnohem tajemnějším. Navíc, už samotný vznik hory je sám o sobě záhadou. Obrovský vrch, složený z kamenů, totiž není obvyklým jevem. Podle geologů vzniká asi před 250 miliony let, kdy ztuhlý výlev magmatu (sopečné lávy – pozn. red.) začíná erodovat (působením vody se narušuje jeho struktura – pozn. red.), a tím, jak se odplavuje okolní půda, se postupně obnažuje, až zůstane hora, vystupující dnes 300 metrů nad okolní terén. Dalším vlivem eroze se kopec narušuje a rozpadá na jednotlivé kusy, které dále zvětrávají a vytvářejí samostatné balvany. Vzniká skutečně tímto způsobem? Anebo by mohla být hora umělého původu, jak tvrdí někteří záhadologové?

Kam se všichni poděli? 

„Zmizeli v ní prospektoři, farmáři, policisté, stopaři i celý domorodý kmen, který se tam chtěl ukrýt před nepřáteli. Zmizelo tam dokonce i stádo dobytka,“ vypráví Australan Peter Fitzgerald o tajemné Black Mountain. Je jeho tvrzení jen novodobou legendou? Australský historik Hans Looser z australského Cooktownu sbírá dlouhá léta svědectví o této záhadné hoře. Jeho archiv obsahuje desítky případů o záhadných zmizeních lidí v blízkosti této hory i výpovědi mnoha důvěryhodných svědků. O reálnosti příběhů vypovídá také skutečnost, že sám velice dobře informovaný Looser se k Černé hoře bojí přiblížit. Proč by se tak choval, pokud by ke svému jednání neměl pádné důvody? Při čtení dalších historikových záznamů doslova mrazí v zádech!

Co prozrazují archivy? 

Podivné události jsou zaznamenány ve starém policejním spisu z Cooktownu. Roku 1877 hledá na úpatí Black Mountain Australan Grayner zaběhlého býka. Avšak muž i se zvířetem mizí beze stopy a nikdy nejsou nalezeni. Na konci 19. století se v Black Mountain ukrývá před pronásledovateli australský zločinec S. Jack a jeho dva společníci. Ztrácí se prý kdesi v hoře. Dokázali snad projít horou na druhou stranu a zmizet? Podle některých svědectví je totiž Black Mountain průchozí. Na počátku 20. století sleduje australský policista Ryan z Cooktownu jistého uprchlého zločince až přímo k hoře. Podle svědectví dalších lidí gangster i muž zákona vstupují do chodeb a víckrát je prý už nikdo nespaří. A série tajemných zmizení pokračuje. Policie hledá všechny zmizelé celé dny, avšak marně. Ztratili se v útrobách tajemné hory?

Děsivé setkání

 Jeden z nejstrašidelnějších případů zmizení v Black Mountain se odehrává v první polovině 20. století. Australský farmář Harry Owens jede na koni k hoře, neboť tam hledá zaběhlý dobytek. Když se nevrací, jeho partner ve firmě, Australan George Hawkins, se rozhodne jít za ním a zároveň o Owensově zmizení informuje policisty. Záhy však mizí i Hawkins, kterého se muži zákona vydávají hledat k hoře. Následující úsek je jak z krvavého hororu – dva policisté vstupují do jedné z mnoha podzemních prostor uvnitř kopce. Zatímco jeden z nich se navždy ztrácí uvnitř hory, druhý vychází ven, avšak jeho vyprávění nedává smysl. Je totiž strachy šílený. Co hrozného se muselo uvnitř odehrát? Setkává se zde snad policista s jakýmisi nepřátelskými bytostmi, které Aboriginové odjakživa nazývali démony?

Časový posun? 

Ve 20. letech minulého století se do nitra hory vypravují dva evropští jeskyňáři. Sestupují do hlubin podzemí a navždy se ztrácí, stejně jako dva domorodí stopaři, kteří se je vydávají hledat. Následují další zmizení v okolí hory. Avšak nejtajemnější případ se u Black Mountain odehrává o třicet let později. Pod horou prý tehdy geologická expedice nachází asi patnáctiletého chlapce ve velmi zuboženém stavu. Jeho vyprávění všechny ochromuje. Chlapec údajně tvrdí, že poblíž hory pásl ovce a ze zvědavosti vstoupil do jedné z jeskyní. Nějaký čas v ní prý bloudil, než opět nalezl cestu zpět. Jeho stádo však bylo pryč. Později prý hoch tvrdošíjně tvrdí, že je rok 1934! Jak je to možné? Třetí den prý chlapec utíká a už ho nikdo nespatří…

Průchod do jiných světů? 

Pokud je předchozí příběh skutečný, může to naznačovat pravdivost další domorodé legendy o hoře. Pod Black Mountain se má totiž ukrývat „brána času“, kterou je údajně možné projít do jiných časových období. Jde jen o jakousi pohádku, nebo se skutečně pod horou nalézá průchod do jiného časoprostoru, který může být vysvětlením mnoha tajemných zmizení, stejně jako údajných paranormálních jevů pozorovaných v okolí hory?

Mrtví nepromluví! 

Nejpravděpodobnější vysvětlení záhadných zmizení v hoře je však velmi prozaické. Chodby uvnitř hory údajně tvoří neuvěřitelně složitý labyrint, ve kterém je velmi jednoduché zabloudit. Pokud si s sebou návštěvník nevezme lano či nit, nebo si nekreslí na kameny značky, lehce může dojít k situaci, že uvnitř ztratí cestu. Zvlášť když mu po hodinách bloudění vnitřkem hory zhasne svítilna nebo plamen louče. Dlouhé a beznadějné bloudění možná může být vysvětlením případu šíleného policisty. Anebo za vše mohou nečekané pády velkých kamenů v chodbách, které odvážné průzkumníky rozmáčknou jak nic? Chodby v obrovských prostorách hory jsou prý tak rozsáhlé, že mrtvoly lidí zde už nikdo nikdy nenajde.

Ruiny prastarého města? 

Někteří záhadologové se přiklánějí k názoru, že hromady kamenů tajemné hory jsou rozvalinami obrovského chrámu nebo města dávno zaniklé civilizace. Uvnitř hory se prý skrývají dosud neobjevená tajemství, záznamy dávno zapomenutých znalostí, mrtvá těla prastarých panovníků a obrovské poklady. Cestu do nitra hory však údajně hlídají „strážci“ – jedni je pokládají za duchy, jiní za jakási neznámá zabijácká monstra. Zanechala je zde snad nějaká dávná vyspělá civilizace i s jakýmsi zdrojem energie, který dodnes vytváří poruchy magnetického pole?

Kdesi dole v Aghartě 

Australská hora Black Mountain má být údajně jedním ze vstupů do bájné podzemní říše Agharty, jejíž podzemní chodby prý propojují celý svět. I když předchozí úvaha je zřejmě jen „pohádkou pro dospělé“, mnohé naznačuje, že s touto horou není cosi v pořádku. Jak vysvětlit tajemný noční zážitek Ivana Mackerleho a jeho syna, nebo záhadné záblesky, pozorované v noci na úpatí hory dalšími členy jeho výpravy? Skutečně mohlo tolik lidí navždy zabloudit uvnitř Black Mountain? Nebo jde o tajemství, na které zatím poznatky současné vědy nestačí?

 

Petr Koutský
Převzato ENIGMA

 

Převzato:  http://www.knihy-a.cz/

/ Podzemní základny / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz