Osvobození mysli

Osvobození mysli

Osvobození mysli a odpojení se od Systému

V rubrice Utajované skutečnosti se snažíme poukazovat na důležité informace, jež se dotýkají každého z nás. Chceme povzbudit čtenáře k uvědomění si sebe sama, svého neomezeného potenciálu, který se ukrývá v nás, v multidimenzionálních bytostech, kterou každý jsme. Svět, ve kterém žijeme je ve skutečnosti mnohem pestřejší, barevnější a daleko více neomezenější než jak nám Systém, do kterého jsme se narodili pověděl. Fyzická stránka ve třetí dimenzi je jen jednou částí z mnoha realit odehrávajících se ve stejný okamžik v jiných dimenzích, stejně reálných jako je ta třetí, přičemž spolu vše neoddělitelně souvisí.

Může se nám někdy zdát, že jsou některé skutečnosti a věci oddělené od ostatních a na ostatních nezávislé, ale je to pouze omyl, který pramení z nepochopení základních zákonů tohoto vesmíru. Svět kolem nás je pouze malou částí z multidimenzionální nekonečnosti, která je přístupna našim smyslům. Je důležité, snažit se tyto skutečnosti a věci s tím související pochopit v celé jejich šíři. Tyto informace mají totiž pro nás všechny neuvěřitelnou hodnotu. Člověk je již od svého narození záměrně držen v nevědomosti, v jakémsi „myšlenkovém vězení“, přičemž je vše tak detailně zkonstruované, že si běžný občan ani neuvědomuje tento stav.

 

Tvůrci této kontroly – Elita, často nazývaná jako Illumináti, (osvícení) zná všechny tyto pro nás důležité znalosti a jejich sílu, a proto bude vždy proti tomu, abychom se dozvěděli pravdu. Tyto tajné společnosti ovládající planetu a chystající se na finální fázi tohoto globálního zotročení, s cílem implementovat všechny jejich plány tzv. Nového světového pořádku (naprostého zotročení společnosti, podpořeného totální kontrolou každé osoby skrze technologii mikročipů…) do fyzické reality, dokázali vyvinout techniku ovládání mysli lidí na tak vysokou úroveň, že si naprostá většina bytostí ani není tohoto stavu vědoma, a mylně se domnívají, že žijí ve ,,svobodném“ světě. Známý J.W.Goethe kdysi prohlásil: ,, Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří tak bezvýhradně věří, že jsou svobodní.“.

 

Tento proces zotročení lidstva, není žádnou novinkou posledních pár let, ale tento proces můžeme vystopovat stovky a tisíce let zpátky v minulosti. Proces neustálého udržování mas v iluzorním světě, ve světě úzce a přísně ohraničeném tak, aby si člověk neuvědomil svoji skutečnou sílu. Pokud jste například viděli film Matrix od Larryho a Andyho Wachowskích, pak vězte, že scénář v tomto filmu není náhodný, ale děj filmu je zkonstruován tak, aby určitou vybranou formou poukázal na skutečnou situaci ve světě. Osobně jsem v to přesvědčen, poněvadž analogie, a dokonce některé věty jsou tam tak výstižné, že to jen těžko může být náhoda.

 

Například v jedné ze scén promlouvá Morpheus k Neovi:

,,Jsi tady proto, že něco víš. To, co víš, nedovedeš vysvětlit, ale cítíš to. Cítil si to celý život. Stalo se něco velmi špatného se světem. Ty nevíš co – ale je to zde, jako střepina v tvé mysli, dohání tě k šílenství. Je to ten pocit, který tě přivedl ke mně. Víš o čem mluvím?“

Neo: O Matrixu!

Morpheus: ,,Chceš vědět, co je to Matrix? Matrix je všude. Je všude kolem nás. Dokonce teď, v tomto pokoji. Můžeš ho vidět, když vykoukneš z tvého okna nebo když zapneš tvoji televizi. Můžeš ho cítit, když jdeš do práce, když jdeš do kostela, když platíš svoje daně. Je to svět, který máš před očima, abys neviděl pravdu.“

Neo: ,,Jakou pravdu?“

Morpheus: ,,Že jsi jen otrok Neo. Jako každý ses narodil do zajetí. Žiješ ve vězení, které vlastně už vůbec nevnímáš. Uvěznili tvoji mysl.“

 

Myslím, že film shlédlo mnoho milionů lidí, ale jen málokoho napadne, co film ve skutečnosti sděluje (a že toho je také více). Zkuste o tom přemýšlet…

 

Takže, co je to tedy ale ta „realita“? Kdo jsem a proč jsem tady? Je svět ve kterém žiji skutečný? Možná že i vy sami jste si podobné otázky někdy položili. Samotné slovo „realita“ je dle mého názoru tak flexibilní, že si mnoho lidí může tento výraz vyložit zcela odlišně. Každopádně to by nás nemělo odradit od hledání skutečné pravdy o tomto světě. V dnešním světě plném nepřeberného množství informací máme k dispozici mnoho zásadních materiálů a indicií, které nám tuto pravdu poodhalují. Z vlastních zkušeností nabytých z diskutování a setkávání s lidmi (ať už bádajícími či nikoli) však vím, že není ta samá věc k nějaké informaci přijít, jako také tuto informaci správně pochopit, dát do souvislosti s dalšími ději a reálně ji zužitkovat. Není účelem přečíst co nejvíce knih, ale účelem je co nejefektivněji zpracovávat informace, pracovat s nimi a zjistit, co pro nás znamenají. Umět zužitkovat informace a zkušenosti ke svému rozvoji a k odstranění věcí, které se nám jeví jako překážka v tomto vývoji, to je jedním z cílů osobního růstu. K tomu je tedy potřeba si v prvé řadě uvědomit, že máme neuvěřitelnou schopnost věci a situace v životě měnit podle toho, jak sami chceme.

 

Například mnoho lidí, s kterými jsem se setkal a diskutoval jsem s nimi o problematice Nového Světového Pořádku (většinou to byli ve věci neinformovaní) stejně odvětili, že s těmito záležitostmi ,,nelze nic udělat..“. JAKÝ OMYL!!! V takovýchto reakcích se projevuje právě ten uměle naprogramovaný pocit bezmoci, který nám odmala vnucují tihle „architekti Systému“. Žijeme v materiálním světě, kde jsme byly naprosto odloučeni od svých schopností, a poznatky o našich schopnostech jsou nám tajeny. Jedná se o manipulaci s naším vědomím. Je to jistý druh vězení, které jsme si vytvořili a které udržujeme každou svou myšlenkou.

 

 

Proto, abychom se stali svobodnými a zabránili tomu, aby byl svět naprosto ovládnut stoupenci Nového světového řádu, musíme pochopit jejich plán, a hlavně pochopit to, jakou roli má naše myšlení na to, v jakém světě žijeme. Podle mnoha vědeckých studií je patrné, že průměrný člověk využívá pouze 5 až 15% své mozkové kapacity. Mozek a naše myšlenky jsou hybnou silou všeho dění…

 

Tak jak jdeme tímto životem, jsme pouze připravováni na to, jak se stát kolečkem ve stroji, jak zapadnout do Systému. Elitě jde v honbě za jejími cíly hlavně o to, aby jste příliš nepřemýšleli, aby jste si neuvědomili tvořivost kterou disponujete. Jinými slovy: pokud nepřemýšlíte za hranice toho, co je Vám jako jediné předkládáno jako „ověřený fakt“, nejste pro Elitu nebezpeční. Aby jste neprocitli z této letargie, je tu celá škála nástrojů, které Vás v této iluzi mají pomoci udržet.

 

Například celý školní vzdělávací systém je takto nastavený již ve svých základech. Školní instituce nejsou navrženy tak, aby učili pouze pravdu. Nějaká výrazná odlišnost názorů je tu prakticky vyloučena, poněvadž žák se musí naučit vše co je psáno ve státem schválené učebnici. Co když není ale vše v této učebnici pravdivé? Historie mnohokrát ukázala, že se poznatky té či oné doby museli přizpůsobit evoluci a novým objevům. Ve škole na to ovšem není brán zřetel, tam je dítě již od mládí připravováno k podřizování se slepé autoritě a předhozeným dogmatům. Jinými slovy: ,,Mařenko, všichni to dělají, tak to musíš dělat také…“ Muži za oponou si nepřejí abychom byli vzdělaní. Kdyby to, co se učí ve školách ohrožovalo systém víry vládců, dávno by je zrušili, stejně tak jako možnost voleb, pokud by něco zásadního mohli změnit. Co se týče voleb, napadá mě často otázka: proč vůbec lidé chodí volit? Proč potřebujeme ke svému životu politiky a politiku?

 

Nemíním se tu ale rozepisovat o poměrech ve školních institucích, to my nepřísluší, chci jen poukázat na situaci která je analogická ve všech odvětvích lidské činnosti (škola, práce, armáda atd.) které spolu úzce souvisí, poněvadž jedno tu souvisí s druhým, a následně to tvoří požadovaný celek. Kdo z toho má užitek? Architekti této kontroly….

 

… Abychom se mohli vyvíjet stále dopředu a nestagnovat na mrtvém bodě otřepaných dogmat, je rovněž nutné abychom byli neustále otevřeni novým poznatkům a neuzavíraly brány mozku před tím, co by mohlo ohrozit určité vytvořené koncepty. Právo mýlit se by mělo být zaručené každému, není to nic za co by se člověk měl stydět. Já osobně jsem si ve svém životě zvykl brát vše jako zkušenost, a nenadávat sobě ani druhým za omyly. Nevěřím, že někdo dělá schválně omyly, ať už malé či větší. Myslím si, že každé lidské jednání je výsledkem dosavadních zkušeností, či chcete-li znalostí. Zkušenosti jsou tu od toho, abychom se učili.

 

Lidský mozek si za dobu své existence utváří určité vzorce vznikající z dosavadních zkušeností a prožitků v životě. Například pokud popisujeme nějaký děj, tak náš mozek použije vybraná slova, které jsme si sami určili pro popsání toho či onoho děje. Při vyslovení jediného slova mohou v člověku na základě následných chemických procesů vzniknout emoce, ať už negativní nebo pozitivní, záleží na tom, jaký vztah jsme si k tomuto slovu vytvořili na základě zkušeností. Pokud jsme zažili nějakou zkušenost která nás nějakým způsobem stresovala a někde ve společnosti se v naší přítomnosti o podobném zážitku začne mluvit, pak náš mozek začne reagovat tak, jak jsme jej naprogramovali, podle toho jak máme danou záležitost zakódovanou ve své „databázi“, což se může projevit i následnými reakcemi fyzického těla. Každá informace, kterou zpracováváme je vždy zabarvena nějakou předešlou zkušeností a emocí, kterou máme k tomu, co zpracováváme.Mozek nerozezná rozdíl mezi tím co si pamatuje, a tím, co se děje, protože při tom pracují stejné části mozku.

 

I z těchto důvodu je vždy lepší nevnímat zkušenosti jako ,,špatné“, poněvadž každá zkušenost je tu od toho, abychom se z ní poučili a aby nás posunula dále. Můžeme klidně říci, že každá zkušenost je dobrá. Pokud se takhle naučíme vnímat životní zkušenosti, pak se vyvarujeme neadekvátních emočních reakcí vzniklých z negativního vnímání nějakého zážitku, a můžeme tak předejít zbytečným stresovým situacím ve svých životech a zlepšíme si tím pádem i zdraví. Jestli tohoto poznatku jedinec využívá, pak závisí jen a jen na něm samotném.

 

Náš mozek je obrovská chemická továrna, kterou ovlivňují molekuly v různých jeho oblastech. Aktivita těchto chemických látek je potom zodpovědná za změny lidského chování, naší osobnosti a percepce. Tyto chemické látky existují v neuronech, které komunikují s ostatními neurony v mozku. Tak v našem mozku neurony mezi sebou neustále „hovoří“ pomocí dvou jazyků: elektrického a chemického. Molekuly, které cestují z jednoho neuronu do druhého, mají na konci specifická místa, receptory, na která se tyto látky váží asi jako klíč v zámku.

 

Když se molekuly spojují, vytvářejí jakousi neuronovou síť, která má dlouhodobý vztah. Ovšem my sami jsme vládci toho, jak spolu neurony vytvářejí vztahy. My můžeme přetvářet tyto dlouhodobé vztahy v neuronové síti, přetvářet vžité koncepty, a to s pomocí naší mysli.

 

Dámy a pánové, je na čase si uvědomit to, kdo skutečně jsme. Informací i zkušeností máme za tisíce generací nespočet. Musíme je ale správně pochopit a poučit se. KAŽDÝ MŮŽE ZMĚNIT SÁM SEBE A TÍM I SVĚT! Vím, že to může znít jednoduše, ale je to tak. Jde jen o to si uvědomit souvislosti, poznat skutečnou pravdu o tomto světě a tím pádem i o sobě. Celý svůj život vytvářejí naše myšlenky, jež jsou hnacím motorem každé události, která se následně demonstruje v trojrozměrném fyzickém světě jako výsledek těchto myšlenek. Všechno, co se děje, se děje najednou. Neexistuje žádný začátek a konec. O takovém pojmu jako je „čas“ bychom mohli dlouho polemizovat. Neexistuje žádný osud, který by předem omezoval svobodu a měnil danou strukturu. Pochopení těchto faktů je jednou z klíčových věcí na cestě za vlastní transformací i změnou našeho světa.

 

Zcela určitě můžeme říci, že zatajování skutečné velikosti a síly potenciálu lidské mysli a její role, je jednou z nejvíce utajovaných skutečností na této planetě. Síla myšlení nemá hranic. Neexistuje nic, co si nemůžete přát, stejně jako neexistuje nic, co by v trojrozměrném světě alespoň nějakým způsobem nezáviselo na našem myšlení. Naše mysl je nespoutaná. Existují lidé, kteří dovedou ohýbat lžíce a podobné předměty pouze silou své mysli. Na mnoha místech naší planety jsou rovněž dodržovány tradice, kde si místní lidé navození na určitý stav vědomí při rituálech propíchávají různé části těla ostrými předměty, bez známky krvácení a trvalých následků. Rovněž existují i lidé, zvláště mistrovští jogíni v indických zemích, kteří ovládají schopnost levitace, lidé chodící po horkých uhlících bez toho aby se spálili. Podobných záležitostí je skutečně mnoho a mohli bychom takto pokračovat dlouho.

 

Jen si vezměte takové moderní zdravotnictví. Myslíte, že by mohlo fungovat pokud by se lidé naučili ovládat svůj mozek v jeho celém potenciálu? Asi těžko by to ustálo, a s nejvyšší pravděpodobností by přestalo existovat. Dám příklad z knihy Psychokybernetika:

 

,,Víme, že duševní postoje mohou ovlivnit hojivý mechanismus našeho těla. Placeba (kapsle obsahující inertní látku) byla dlouho lékařskou záhadou. Neobsahuji žádnou léčivou látku, která by mohla vést k uzdravení. A přesto když se při testování účinnosti nějakého nového léku dává pokusným subjektům placebo, jejich zdravotní stav se téměř vždycky poněkud zlepši, a to mnohdy do takové míry jako u skupiny subjektů, která dostávala skutečný lék. Například studenti, kteří brali placebo projevovali větší odolnost proti rýmě než skupina subjektů, která brala nový lék proti rýmě.“

 

Téma zdravotnictví by bylo na delší povídání, takže tento krátký úryvek berte jen jako popíchnutí k zamyšlení. Ve stručnosti lze ale říci, že každá buňka má vědomí, které je kontrolováno našimi myšlenkami. Naše emoce stimulují a uvolňují chemikálie do našich těl, které mohou způsobit pozitivní i negativní fyzickou reakci. Podle mého názoru je zdraví zvolitelné a my jsme schopni regenerovat naše buňky svými vlastními myšlenkami.

 

Jak už jsem řekl, není to jen o školních institucích a zdravotnictví. To jsou jen některá místa, kde je využíváno manipulace. Dalšími nástroji této kontroly je také lidské rozdělování podle tříd, práce, sexu, barvy pleti a víry. V současné době je zde velice hojně využívána technika manipulace pomocí lidských emocí – hlavně strachu. S tím souvisí například neustálé opakování a vyživování obav z tzv. ,,terorismu“. Lidé zasaženi strachem zkrátka ztrácí smysl pro objektivnost v důsledku vyplavených chemikálií emocí strachu, a tím pádem jsou snadno ovladatelní. Právě zmíněný terorismus je výstižným příkladem. Známý badatel D. ICKE tuto techniku ve svých publikacích nazývá ,,problém-reakce-řešení“. V jedné z jeho knih uvádí:

 

,,Důvod, proč jsme tak ovládáni není v tom, že bychom neměli moc změnit náš vlastní osud. Je to tím, že se té moci zbavujeme – vzdáváme každou minutou našich životů. Když se děje něco, co se nám nelíbí, hledáme někoho jiného, abychom ho obvinili. Když se na světě objeví problém, my říkáme: ,,A co s tím uděláte?“. A v tomto bodě, ti, kteří nejprve skrytě tento problém vytvořili, odpoví na tento požadavek navrhnutím ‚řešení‘ – více centralizované moci a okleštěných svobod. Jestliže chcete dát více moci policii, bezpečnostním složkám, a armádě, a chcete, aby vás veřejnost o to sama požádala, stačí zajistit více zločinnosti, násilí a terorismu, pak dosáhnete hravě kýžených cílů. Jakmile jednou mají lidé strach z vyloupení, přepadení nebo bombardování, budou vás žádat, abyste jim odebrali svobodu a tak chránili od toho, čím byli k tomuto strachu vmanipulováni.“

 

To je opravdu výstižný popis. Elita zkrátka dostává to, co si objednává. Všimněte si jak je dnes téměř u každéko připravovaného kroku odebírajícího lidem základní svobody na soukromí, argumentováno nebezpečím ,,terorismu“. Je to podvod, který tu může být uskutečňován pouze do té doby, dokud tomu budou lidé věřit. Ano, byly jsme svědky teroristických útoků, kterým padlo za oběti nespočet nevinných občanů, ale tyto teroristické útoky byly podpořeny Elitou, byly uměle vytvořeny s vidinou jasných cílů. Tyto techniky bude Elita pravděpodobně používat i nadále. Může jít o umělé vyvolávání jiných krizí – třeba finanční, potravinová atd. Například mnoho skutečností naznačuje, že tzv. ptačí chřipka byla také uměle vyvolána. Určití lidé díky této vytvořené panice neskutečně zbohatli, především díky prodeji konkrétních druhů léků.

 

Nemusíme tu hovořit jen o terorismu, ale vynikající příklady navozování strachu můžeme vidět i třeba u nadnárodních farmaceutických korporací v jejich propagaci léků. Nemoci mnohdy snadno léčitelné jsou léčeny s obrovskou cenou nežádoucích účinků chemických ,,léčiv“ prodávaných navíc za nehorázné sumy. Místo toho aby se léčila příčina, tak se léčí symptom. Jak se říká: ,,tonoucí se stébla chytá“ a tak jsou nemocní násilně manipulováni (opět pomocí navození strachu) k neuváženým krokům, z kterých mají právě farmaceutické korporace gigantické zisky. Proto dělají vlivné lobystické skupiny vše proto, aby byla potlačena tradiční přírodní medicína, která léčí příčiny bez nežádoucích vedlejších účinků, navíc za zlomek ceny ve srovnání s chemickými léky. Můžete to pozorovat v připravovaném Potravinovém Kodexu a v řadě navrhnutých zařízení, které uvažují o zákazu prodeje některých léčivých bylin a přírodních potravinových doplňků.

 

Strach je nám podsouván i třeba v souvislosti s tím, jak se na nás dívají ostatní lidé. Například když jste v kolektivu a chcete říci něco co opravdu cítíte někde uvnitř svého srdce, a neřeknete to, jen z toho důvodu, že se třeba domníváte, že ostatní kolektiv by se Vám díky jeho omezenosti mohl tiše posmívat, pak je to způsobené strachem. V tomto případě strach pochází z toho, když zvažujeme, co si o nás druzí myslí. Nezáleží na tom, co si druzí o nás myslí. Lidé mění neustále svoje názory a my se snažíme neustále se jim přizpůsobovat. Tak se stáváme klony jiných názorů – částečně programovaných – místo toho, abychom byli pány svých vlastních srdcí a myslí. Není se čeho bát, ať si každý myslí co chce. Nemělo by však být nikomu bráněno v získávání jakýchkoli informací a nikomu by neměly být stavěny hranice co si může nebo nemůže myslet.

 

Jde o to, snažit se nevidět vše povrchně, a aktivovat co největší potenciál lidského mozku. Naladit se na vyšší frekvence a osvobodit se od těch nízkých ve kterých jsme stále z větší části uvězněni. Aktivujme ve svém mozku Esp ( extrasensory perception ) – mimosmyslové vnímání – které je běžně nazýváno šestým smyslem. Jsou to smyslové informace, které obdrží jedinec mimo našich známých pět smyslů – zrak, sluch, čich, chuť a hmat.Zatímco známých pět smyslů je soustředěno v naší levé hemisféře, ESP tkví v pravé. Pro lepší vizualizaci se můžete podívat na obrázek popisující části mozku.

Proto se Elita snaží, abychom příliš nezapojovali pravou hemisféru a nedostali se tak blíže k vlastnímu Já. Masmédia jsou jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro tento účel. Pokud se naučíte používat obě poloviny mozku, budete napojeni na celý vesmír a umožníte tak své vlastní síle aby se naplno projevila. Tento stav je pak noční můrou pro Elitu, protože rozbíjí vibrační vězení, a udělá vše proto aby si to lidé v globálním měřítku neuvědomili. Proto budou podporovat vše, co ničí lidský mozek, (jako třeba alkohol a jiné látky), zatímco látky rozšiřující vědomí a pomáhající navodit určitý stav mysli kde je nahlédnuto i mimo trojrozměrný svět, jsou často démonizovány a označovány za nebezpečné, případně je konáno tak, aby o nich veřejnost třeba ani nevěděla. …

 

… Každý člověk je jedinečný a může nějakým způsobem obohatit ostatní. Je nesmyslné se vzdávat toho, kam nás vede vlastní srdce, jen proto že nebudeme jako ostatní. Každý jsme krásný a silný, neexistuje důvod si to neuvědomit. Každý můžeme obohatit toho druhého. Opakem strachu je odvaha, a právě tu potřebujeme. Odvahu stát čelem k našim schopnostem hýbat událostmi a převzít nad nimi kontrolu.

 

Můžeme pozorovat, že zmiňované oddělení lidstva od Jednoty pomocí nejrůznějších technik trvá stovky a stovky let (možná i tisíce), a je předáváno a udržováno z generace na generaci, takže jsou děti v útlém věku vrženy do tohoto nesmyslného modelu. Říká se tomu , rozděl a panuj“ a skutečně to funguje. Zatímco jsou uměle vytvářeny konflikty a lidé štváni proti sobě, čehož se docílí například rozdělením lidí do tříd – na bohaté a chudé, hodné nebo zlé atd. Vidíme člověka a první co nás napadne je, jestli je bohatý, chudý, zlý, vysoký, malý. Podle toho k lidem chováme předsudky a následně se podle toho k nim chováme. Ovšem vítězství je uvědomit si Jednotu všech lidí, nikoho předem neodsuzovat, představit si lidstvo jako jeden organismus, kde jeden orgán nemůže fungovat bez toho druhého.

 

Jsme zvyklí vše hodnotit příliš černobíle, nehledáme pod povrchem jádro problémů. Uvedu příklad:

 

vidíme člověka co právě krade potraviny v obchodě. Většina pozorovatelů si hned řekne: ,,ten člověk je zlí, krade, má odpor k práci, jen ať ho zavřou!“ Málokdo jde ovšem tak do hloubky že se zeptá: ,,co člověka vede k takovému činu?“ To, že byl nucen z nějakých důvodů k takovémuto činu ještě nemusí znamenat že je člověk zlý. Mohlo ho k tomu vést široké spektrum důvodů – životních překážek které nedokázal vyřešit, ztráta přátel nebo finančního zajištění, nalomené zdraví atp.

 

A pro takovéto lidi – mnohdy se jedná o osoby, které by potřebovaly nějaký druh pomoci – sám Systém který z velké části vytvořil podmínky (zvyšující se rozdíl mezi bohatými a chudými, vysoká pracovní doba v neúnosných podmínkách nebo naopak nezaměstnanost, propagace násilí v TV…) pro to, aby se tyto činy děly, má připravené budovy známé jako vězení, kde jsou takovéto osoby uvězněny. Čili, nezkoumá se příčina toho, co lidi k takovým krokům vede, ale přistoupí se k uvěznění. V tomto Systému založeném na virtuálních penězích, kde si úzká elita může peníze jednoduše nechat vytisknout, zatímco velká část obyvatel hladoví a pracuje v diktátorských podmínkách, se nijak zásadně tyto skutečnosti nezmění, poněvadž Systém byl takto zkonstruován a bude se zuby nehty snažit zabránit změnám.

 

 

V posledním souvětí jsem zmínil slovo práce. Jedním z důvodů, proč jsou lidé nuceni trávit tak mnoho času ze svého života v práci, a plnit mnohdy neuvěřitelně diktátorské normy je mimo jiné to, aby byla lidská mysl permanentně zabavená, a abychom se po návratu domů usadili právě k té televizi, která už tam jako účinný nástroj k ovládání myšlení lidí na nás čeká. Jde zkrátka o to, aby jste nezačali přemýšlet a byly neustále v zápřahu. Nové technologie a stroje výrazně zlevňují výrobu a šetří lidské síly. Pokud stavba domu dříve trvala 5 000 hodin, dnes ji lze vybudovat z mnohem levnějších, kvalitnějších materiálů, s využitím nových technologií a služeb za zlomek tohoto času. Nejde jen o stavebnictví, totéž lze říci o všech oborech lidské činnosti. Když to všechno sečteme, tak by podle odhadů dnes lidé měli mít desetkrát více času na rodinu, koníčky, péči o přírodu. Je tomu však naopak.

 

Dnes je na světě ve skutečnosti více otroctví, než kdy předtím. Samozřejmě je toto tvrzení relativní, ale v dřívějších časech, (například 1000 let pozadu) neměli vládci takové technologické prostředky pro kontrolu každé lidské činnosti jako je tomu nyní. Otroctvím nemám na mysli pouze manuální práci, poněvadž je to jako mozaika, u které jedno bez druhého nemůže fungovat. Úředníci, obchodníci, učitelé, právníci, ti všichni společně jsou v systému masového otroctví. A nebyly by to tvůrci Vězení – Elita, aby neodváděla pozornost od skutečného jádra problému. Tak tu máme opět dělení lidí na třídy – na manuálně pracující a pracující v kanceláři, na bohaté a na chudé. Můžeme často vidět, jak manuálně pracující mají zlost na pracující s vyššími výdělky. Ale to je černobílé vidění. Všichni kdo pracují a odvádí státu daně jsou na jedné lodi a jsme štváni proti sobě aniž bychom si uvědomovali kdo z toho všeho má prospěch. Fakt je totiž takový, že všichni (obchodníci, učitelé, právníci, dělníci…) tvoří jakýsi „stroj“ z kterého má užitek nepatrná elita – největší bankéři světa a jejich pochopové, kteří mění peníze ve zbraň namířenou proti nám.

 

,,Dejte mi kontrolu nad měnou státu, a přestane mne zajímat, kdo vytváří zákony.“

– Mayer Amschel Rothschild (1743-1812)

 

Ti, kteří kontrolují z velké části oběživo, jsou dnes nepsanými vládci, s mocí převyšující politiky. Politici, kteří mají skutečnou šanci vyhrávat volby, jsou pouze nastrčené figurky, které by nemohly fungovat bez svých pánů – sponzorů a těch, kdo je financují a starají se o jejich popularitu. Samotná tvorba peněz se děje na virtuální úrovni, úzká Elita, si může prakticky z ničeho nic vytvořit peníze, které vám následně půjčují v bankách, přičemž za to chtějí něco navíc, to něco je úrok. To, že lidé neznají způsob jakým jsou tvořeny peníze, je ponechává v neznalosti a tím pádem v otroctví. Doporučuji shlédnout například film ,,Peníze jako dluh“ kde je vše čitelně vysvětleno. Existence peněz jak je dnes známe, je jedním z největších podvodů, který tu kdy byl zrealizován. Vše funguje velmi pragmaticky, tak pragmaticky, že většina neinformovaných má problém vůbec uvěřit tomu, že může být takový podvod uskutečněný bez toho, aby si toho lidstvo všímalo. Peníze jsou popsaným kusem papíru, nástrojem, udržujícím nás v otroctví, a to pouze díky tomu, že tomu sami věříme. Je to naprosto šílené, ale je to tak. Důsledky tohoto jsou patrné po celém světě.

 

Na americké dolarové bankovce můžeme vidět znak tajné skupiny ovládající svět (illumináti). Jedná se o Vševidoucí Oko na vrcholu pyramidy. Tento znak můžeme vidět v mnoha různých formách i jinde, například u loga americké agentury DARPA zabývající se vývojem vojenských technologií.

Skutečné změny nedosáhneme tím, že si vybereme někoho z připravovaných volebních kandidátů a půjdeme k volební urně s nadějí, že politika to za nás vyřeší. Ne, to my a naše myšlení může vše vyřešit a změnit – a my se o to pokusíme. Politika nic neřeší, politika, stejně jako mnoho ostatního vzniklo díky tomu, že jsme to chtěli. Nyní již po stovkách let zkušeností s ní víme, že politika neřeší problémy a ani k tomu není určená , i když se tak někdy tváří. O politice jak ji známe dnes to můžeme říct s jistotou. Není jí potřeba, potřebujeme pouze chytré hlavy, které rozumí technologiím usnadňujícím lidem život. Komunismus, kapitalismus, nacismus – Ti všichni jsou v podstatě stejnými systémy, bránícími rozvoji kreativity a tím pádem i zlepšení. Jediné co tyto systémy dokázaly, je rozdělení lidstva od sebe navzájem. Nepotřebujeme je k životu a měli bychom si to uvědomit. S pádem každého tohoto nám v odlišném světle prezentovaného ismu, však stále pokračuje Systém, který zrodil všechny tyto podsystémy, a totiž Systém masového ovládání mysli. Všechny tyto ismy byly stvořeny těmi samými lidmi a tajnými společnostmi, ovládajícími svět do dnešních dnů. Politika v peněžním systému nemůže být nikdy spravedlivá, poněvadž sám dnešní peněžní systém je podvodem. Jeden z prvních kroků ke změně je, že těmto institucím dokážeme, že si jsme výše napsaného vědomi a nebudeme je podporovat, stejně jako nebudeme podporovat gigantické nadnárodní korporace ovládající ekonomiku tohoto světa: viz. např. Mezinárodní měnová fond, Centrální banku a všechny podobné instituce v kterémkoli státě. …

 

… Dále jsem chtěl poukázat na termíny jako dobro a zlo. Ve skutečnosti neexistuje něco takového jako dobro nebo zlo. Existují pouze věci, které mi mohou pomoci se dále rozvíjet, anebo věci, které mi v tom mohou bránit. Jako další ukázku toho, jak se nás Elita snaží ovládat můžeme použít příklad náboženství. Křesťanství brání rozvoji lidského myšlení už tím, že předem určuje, jaké chování je „dobré“ nebo“ špatné“. Například vliv křesťanství byl (a stále je) tak silný, že zanechal stopy v chování milionů lidí, i těch kteří nejsou sami křesťany. Tato křesťanská tradice zapustila kořeny skutečně do velké hloubky. Dobře to můžeme ilustrovat například v oblasti sexu. I v dnešním 21. století mnoha lidem červenají tváře při debatách o sexu, a v nespočtech rodin je toto téma z velké části nepsané tabu. Tímto způsobem se snaží křesťanství atakovat lidskou přirozenost a nahradit ji nesmyslnými pravidly, oddělujícími člověka od skutečného duchovna.

 

Naproti tomu prastaré východní náboženské směry z Asie a z Číny, si udrželi chápání síly sexuální energie až do dnešních let. Vědomě se s pomocí k tomu určených cvičeních jako Tantra, učí zacházet s touto sexuální energií a využívat ji k udržování a zlepšování zdraví svého těla.

Texty psané v Bibli jsou z obrovské části pouze metaforickým vyjádřením různých skutečností (např. astrologických) a faktů týkajících se tohoto světa. Ovšem církev pomátla masy tím, že texty zde psané formuluje jako jakási doslovně braná dogmata, což není pravdou. V současnosti můžeme po celém světě nacházet lidi, kteří se snaží rozluštit skutečnou podstatu nepřeberného množství metafor a vodítek v Bibli uvedených.

Stovky tisíc obětí, inkvizice, křížové výpravy. To jsou jen některé další výsledky toho, jak bylo toto náboženství užito ve prospěch politiky.

 

Někdo tvrdí, že křesťanství učí člověka milovat druhé a konat dobré skutky. Nemám nic proti tomuto, když někomu dává právě toto náboženství nějakou mentální sílu k tomuto způsobu žití, pak to samozřejmě není na škodu. Avšak nabízí se otázka: nebyla tady snad Láska i dobré skutky před vznikem náboženství? Jistě že ano. Mohu milovat i bez toho abych byl pokřtěn v kostele? Jistě že ano. Promiňte, omlouvám se všem věřícím, ale skutečně nevidím žádné pozitivní věci, které bych nemohl získat bez uznávání křesťanství propagovaného dnešní církví. Nevím co je to Bůh. Každý si pod tímto slovem představuje něco jiného. Pouze vím, co Bůh není. Zkrátka nechť si každá bytost kráčí po své cestě za poznáním, ale nikomu ať není vnucována slepá víra, neboť taková víra uzavírá cesty k vlastnímu Já a k neprozkoumaným komnatám duše.

 

Bez ohledu na to všechno čím si lidstvo prošlo a prochází, jsou ve své podstatě lidé pořád stejní. Mění se pouze lidské chování které je určováno naší myslí, jež je ovlivňována mnoha různými faktory, jako třeba prostředím ve kterém žijeme, lidmi se kterými se stýkáme atp. Neexistuje nic, za co by se člověk měl stydět, vše je pouze o nabírání zkušeností a nových poznatků. Mnoho lidí vidí svůj život jako průměrný a ztrácí se v každodenním honu ve společnosti. Honíme se za něčím, a mnohdy ani nevíme za čím. Stále chceme ukazovat svoji individualitu a to, jestli jsme nějak lepší než druzí. Ale nikdo ve skutečnosti nemůže být nějak lepší nebo hodnotnější než druhý, poněvadž jsme všichni Jedno.

 

Pokud se začnete zajímat o věci v celé jejich hloubce, odhalíte jak do sebe zapadá celá mozaika Systému, teprve potom můžete spatřit tento staletí trvající komplot proti lidské mysli. Přátelé, pokud se odhodláme odstranit globální diktátorství, bude to realizováno prostřednictvím toho, co si myslíme o sobě a co cítíme. Kdo jsou vězeňští dozorci, kdo systematicky nás odvádí od naší vnitřní pravdy a nekonečného potenciálu? Jsme to my sami.. My sami jsme ztratili kontrolu nad svou myslí….

 

Země je zrcadlem lidské mysli. Podívej se na svůj svět a na svůj život. Díváš se na to, co si o sobě myslíš v jádře svého bytí. Je jednoduší obviňovat druhé za to, co se nám děje. Ale my přitahujeme tyto zkušenosti a odpovědi leží uvnitř nás, ne vně.

 

„Architekti Kontroly“ to vše moc dobře vědí, a proto toto tajemství střeží, poněvadž jakmile si člověk toto jednou uvědomí, celý uměle vytvořený duch doby se zbortí jako domeček z karet, a lidstvo bude svobodné. Na to si však musí každý přijít sám. Jak řekl Morpheus ve filmu Matrix Neovi: ,,Ale můžu ti jen ukázat dveře, projít jimi musíš už sám. Snaž se na všechno zapomenout, na strach, pochyby i nedůvěru, osvoboď svou mysl.“

 

Následujících dva obrázky vyobrazují stav v dnešní společnosti z hlediska hierarchického uspořádání, a zmiňovaných nástrojů manipulace jako náboženství, bankovnictví, médií atd. Na spodku pyramidy můžeme spatřit také ,,vzdělávací“ systém, zdravotnictví, obchod s drogami, armádu. Lidé na spodku této pyramidy nemají v naprosté většině ani potuchy, jakého uspořádání jsou součástí, a kdo je na vrcholu této pyramidy.

Druhý obrázek demonstruje postavičku, která dosáhla znalostí, potřebných k pochopení celého toho mechanismu. Člověk, který dosáhne tohoto vědění a osvobodí svoji mysl, se stává skutečně svobodným.

Nevím, jestli jsi Ty, milý kamaráde či čtenáři, přemýšlel o tom, jak by si jsi představoval svět, ve kterém by jsi byl spokojen a splnil by Ti Tvá tajná přání. Co třeba svět, kde by každý člověk mohl zdarma cestovat po celém světě a to navíc bez předkládání nějakých dokladů o totožnosti anebo povolení. Svět, kde by Tě nenutili šéfové splnit za každou cenu denně nehorázné pracovní nároky a ty by jsi měl nepředstavitelně více času na své přátelé i na všechno co máš rád.

Co třeba příští týden vyrazit na druhý konec světa a poznat krásy přírody a nové lidi?

Co takhle dívat se jak si hrají děti na městském hřišti, které není znečištěné výfukovými plyny z okolo projíždějících aut, protože ty jsou již dávno na elektřinu, a tak ani žádné plyny nevypouštějí.

Co takhle přijít domů, a nestarat se o to, kdy mám zaplatit elektřinu, ale místo toho jít raději za kamarády se bavit, zatímco nám energii do domu obstarají nainstalované solární panely?

Co takhle svět, kde bude zabráněno tomu, aby denně umíralo více než 20 000 dětí v důsledku chudoby, zatímco 1% lidí ovládá 40% bohatství na Zemi?

Svět bez válek, abychom nemuseli každou chvíli vidět jak miliony lidí přichází o životy?

Svět, kde bude moci každý říkat co chce bez obav z trestu?

 

Proč zkrátka nedělat to, co sami chceme, a ne to, co nám je vnucováno? Svět s obrovskou pravděpodobností nikdy nemůže být naprosto ideální. Můžeme si ho ale udělat mnohem krásnější než jaký je teď. Pokud odstraníme zažité vzorce svého chování, a pochopíme situaci v níž se nacházíme a to, že ji můžeme změnit tím, že použijeme myšlení jako nástroj neomezené kreativity, pak můžeme mít svět tak odlišný od toho co máme dnes, že si to asi jen stěží umí někdo ze současníků představit. Věřím, že to není nemožné, a věřím, že se o takový svět pokusíme….

 

Nepřemýšlejme tak jak nám to stanovují zažité příklady ve společnosti, ale přemýšlejme svým vlastním rozumem, svým šestým smyslem, rozbijme mříže omezenosti a dotkněme se svého spirituálního Já. Nenechme se zastrašit případným posměchem z toho, že se nám díky názorové odlišnosti bude zbytek stáda smát. Nebuďme němou většinou, říkejme co si myslíme bez ohledu na to jak kontroverzně to může někomu znít. Lidé v historii mnohokrát museli změnit své stanoviska, a vždy tu byli odvážní jedinci kteří se nebáli vyjít ze zaběhnutých kolejí a prezentovali na tu dobu své odvážné myšlenky. ,,Cože? Země se točí? Nesmysl!“. A vidíte, stejně se později pravda ukázala….

 

Pozoruji to na vlastní oči. Stále více a více lidí se probouzí ze spánku a začíná VIDĚT. Vidět to jak je lidstvo ovládáno úzkou elitou, která zná skutečnou povahu tohoto světa a využívá toto vědění k realizaci svých destruktivních plánů. Jak naznačují skutečnosti, jsem v období, kdy budeme svědky největších změn v historii našeho lidského rodu. Je to proto čest žít v takovéto době a být svědkem těchto změn. Již nyní můžeme pozorovat mnoho změn ve vesmíru i na naší Zemi – rostoucí tendence extrémních přírodních výkyvů atd. Jak už víme, vše souvisí se vším, a tak můžeme očekávat i transformaci lidské bytosti – lépe řečeno její mysli. Ale není se čeho bát, svůj osud máme ve vlastních rukou, jen si to uvědomit….

 

 

 

Tento text nyní uzavřu představením dokumentárního filmu What The Bleep Do We Now?! (Co my jen víme?!), který mohu jen doporučit jako pomocníka při vašem poznávání..Jedná se o zajímavý dokument, který se snaží odpovědět na otázku: co je to realita? Ve filmu můžeme slyšet odborníky převážně z prostředí kvantové fyziky, molekulární biologie, neurologie a z oblasti zabývající se spiritualitou. Film se z velké části snaží poukázat na skutečnou sílu lidského myšlení a na to, jakým způsobem jím ovlivňujeme realitu. Všechno, co se nám děje, je výsledkem našeho vědomí, jsme absolutní strůjci svého života a dokonce i života mimo nás samé. Jaké jsou důsledky tohoto zjištění, jaké objevy k němu vedly a co může jeho uvedení do praxe způsobit, vysvětlují vědci, lékaři, filosofové či učitelé životního růstu.

Věřím, že Vám, čtenářům poslouží tento materiál jako jakási rozbuška k dalšímu přemýšlení na Cestě za Poznáním…

 

Neoův vzkaz Systému (film Matrix)

,,Vím, že tam jste. Cítím Vaši přítomnost. Vím, že máte strach, že se nás bojíte. Bojíte se změn. Toho, že neznáte budoucnost. Nebudu Vám říkat, jak tohle všechno skončí, ale řeknu Vám jak to začne. Až zavěsím tenhle telefon tak ukážu všem lidem, co nechcete, aby viděli. Ukážu jim svět pravdy. Svět bez Vás. Svět bez Vašich pravidel a nařízení. Svět bez ideologických hranic a omezení. Svět ve kterém je možné říkat úplně všechno. Co se stane pak, to nechám už na Vás.“

Adresa k shlédnutí filmu: http://www.cestyksobe.cz/duchovni-filmy/duchovni-filmy/125.html

Autor: Karel

 

 

 

Převzato:

http://svobodnazona.blog.cz/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz