Duchovně-vzdělávací systémy

Duchovně-vzdělávací systémy

Duchovně-vzdělávací systémy

Jak vlastně změnit své Vědomí? O co se vlastně jedná?

Lidský mozek pracuje na určitých frekvencích měřitelných v Hertzích za sekundu. Toto není žádná chiméra, ale běžně ověřená denní praxe, jež je používána v nemocnicích, při napojení na tzv. Elektroencefalogram, to jest přístroj, kontrolující elektrickou aktivitu mozku. Lidský mozek pracuje na v podstatě čtyřech základních úrovních. Hladina Alfa, Beta, Théta a Delta.

Beta

– je to v současnosti na světě momentálně bohužel nejrozšířenější stav. Frekvence 15-30 Hz. Stav deprese, stresu, úzkosti, strachu, zoufalství, nervozity, atd. Velmi nízká schopnost působit nějak účinně na Realitu a svět. Stav nad 30 Hz je kritický a zpravidla končí smrtí, např infarktem, tělo toto už nezvládá. Bytost často se pohybující na hladině Beta má zpravidla „neřešitelné“ zdravotní, finanční, psychické, mezilidské a jiné problémy. Tento stav je uměle vyvoláván a udržován „nižšími Realitami“ jako ovládací a manipulační prvek. Prostředky (negativní televizní informace, války, podvody, terorismus, vraždy atd.)

 

Alfa

– 7-14 Hz. Je to stav přirozené uvolněnosti, relaxace, klid, harmonie, vyrovnanost. V těle přirozeně a volně probíhají regenerační a uzdravující procesy. V Alfě je výrazně zvýšena schopnost učení a paměti, programování Podvědomí, schopnost efektivně řešit všechny finanční a zdravotní i jiné problémy. V Alfě se musí minimálně jednou denně nacházet každá bytost. Ten, u nějž je narušena schopnost koncentrace a zklidnění, se nervově hroutí a tělo dále nezvládá přísun a zpracování impulsů z Bety.

Théta

– 4-6Hz. Jedná se o hluboce hypnotický stav, v němž mozek přechází hranici mezi touto třídimenzionální Realitou a Ostatními Realitami. V tomto stavu mozek neboli Vědomí skrze mozek je schopno formovat Realitu takzvanými „zázraky“. Což znamená plnou kontrolu nad Základní kosmickou energií a její libovolnou projekcí do naší Reality. Ať se jedná o „zázračná“ uzdravení či levitaci, telepatii, teleportaci, materializaci čehokoli cesty časem a prostorem atd. Tento stav cvičí hlubocí mystici, jogíni, Mistři, a další specialisté.

Delta

– od tří Hertzů dolů. Bezvědomý stav.

Pro náš harmonický a šťastný život je důležité využívání stavu Alfa. Používáme ho prakticky všichni, v opačném případě bychom byli mrtvi. Problém je v tom, že minimálně 95 procent lidí si nedokáže mozek, a tím svou Realitu, programovat samo. Dělá to za ně někdo cizí. Správně by nás práci s mozkem a Vědomím měli oficiálně učit ve škole. Není tomu bohužel tak. Ono totiž je dost nebezpečné učit lidi práci s energií a svým životem. Mohli by totiž zjistit, že ve skutečnosti vůbec nepotřebujeme ani politiky, ani ropné kartely, ani chemické koncerny s jejich tunami léků atd. Mohli bychom se osvobodit ze své ekonomické, politické, Duchovní a jiné závislosti „a to přece nejde, že“? Jak by to na světě vypadalo, kdyby tady byla čistá voda, vzduch, neexistoval by nedostatek peněz, jídla, války, nevyléčitelné nemoci atd.? Pro některé „mocné“ by to bylo velmi nebezpečné ohrožení jejich dojných stád.

Nyní si popíšeme, jaký je současný stav a jak ho změnit. Hladina Alfa se dá navodit usednutím nebo ulehnutím a celkovým zklidněním, kdy se přestaneme soustavně intenzívně zabývat různými zmatenými myšlenkami. Někdo cvičí Jógu, někdo Meditační techniky. Někdo čte oblíbenou knihu, nebo si pouští oblíbenou hudbu. Většina z nás bohužel usedá mechanicky před televizi, kdy se zklidní a nechá si do hlavy sypat tuny smetí. Ať jsou to tzv.zprávy, s poukazem, že jsme v „obraze“, protože naprosto přesně víme, kolik lidí roztrhaly bomby zrovna dnes, nebo mozkově vymývací politické či ekonomické a jiné programy. Nejhorší, co se může stát je, spát před televizí. Tak těžký průplach Vědomí není možné srovnat snad s ničím. Přestože člověk spí, jeho Podvědomí přijímá všechny informace televizí předkládané naprosto nekriticky, poněvadž ten poslední zbytek logické kontroly, který v bdělém stavu zůstává, ve spánku nenávratně mizí. Svou roli, ačkoli s tím ne každý může souhlasit, má ve výplachu mozků i tisk a jiná média. Takže shrnuto, při našem současném chování a myšlení je zázrak, že ještě vůbec žijeme.

Nyní přejdeme od stavu, kdy nám do mozku leje svůj odpad někdo jiný, ke stavu, kdy si do mozku ukládáme sami své vlastní informace, jež my považujeme za důležité.

Taková základní technika je Meditace, již se můžu učit doma sám, anebo můžu navštěvovat různé Duchovní kursy, vyučující nebo napomáhající této technice. Některé jsou uvedeny i v níže zmíněných odkazech. Jsou to systémy Duchovní svobody.

Jinak, pro toho kdo se nezajímá o Duchovní oblast, ekologii, politiku, ekonomiku atd. a sám má problémy s nácvikem meditačních technik, existují i technická zařízení, zvaná psychowalkmany. Jsou to technické pomůcky podobného vzhledu jako klasické Wolkmeny, s tím rozdílem, že toto zařízení vysílá optické a akustické podněty, ladící mozek do takového programu, v němž chceme řešit nějakou svou životní situaci. Informace o těchto zařízeních lze získat na Internetu a je možno si je sehnat pomalu už snad v každém větším městě. Nicméně, je to pouze výborná technická pomůcka, nic víc. Práce je vždycky na nás samotných. www.galaxy.cz

Nebylo by od věci, dát větší prostor vzdělávacím systémům postaveným na rozvoji osobnosti, než jen mechanickému nalití kvanta dat do hlavy. www.e-montessori.cz www.waldorf.cz

Je mnoho systémů, které se zabývají touto záslužnou činností a defacto tak suplují roli neschopného, drahého státního aparátu. Za všechny jmenujme alespoň:

 

Systém Psypos

– jedná se o vynikající kurs lektora Josefa Lengyela, osobně mně pomohl, doporučuji.

www.volny.cz/modraalfa

– taky velmi zajímavý kurs Osobního rozvoje a vzestupu.

www.matrix-2001.cz

– učitel Jarda Chvátal,obrovský rozsah vědomostí a orientace, seznam nabízených kursů na ww stránce.

www.saibaba.cz

– indický Mistr, jedna z nejvyšších inkarnací BYTÍ na Zemi v současnosti. Jsou pořádány zájezdy do Indie.

www.tmcentrum.cz

– zajímavá stránka o Transcendentální meditaci Mahariši Maheš Jogi.

www.brahmam.net

Matka Meera – Mistr žijící v Německu, vesnička Balduinstein

www.volny.cz/aif/spirit/meera.htm#M04

Velmi výrazný pokrok, co se týká naší Existence po odložení fyzického těla, jež vlastníme v tomto světě, a v poznání naší Životní Podstaty udělal Robert Monroe svými experimenty a výzkumem v oblasti OBE, astrálního cestování. www.monroeinstitute.org Tohle by měly být povinné vzdělávací studie a informace ve školách a mezi dětmi.

www.agni.cz

– nácvik technik astrálního cestování. Ani nepotřebujeme k výletům na jiné planety těžké kosmické lodě. :-)))

Tak bychom mohli pokračovat donekonečna. Jakmile se napojíte na tyto základní informace, automaticky začnete nacházet další, a tím si můžete rozšiřovat obzor „tím svým“ směrem.

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz