Prohlášení jednoty!

Prohlášení jednoty!

Prohlášení jednoty!

Tímto zde oficiálně a veřejně prezentuji existenční principy Nového věku

– Základní a prvořadou podmínkou této Reality je Rozšířené Vědomí a spojení se ZDROJEM.

 

Následně

– Všechny národy, rasy a skupiny se duchovně a politicky spojují do Evropské a postupně Světové unie, přičemž zůstává zachována a respektována Svoboda a Individualita každého MÉHO JÁ. (tímto technicky končí možnosti politické, vojenské, duchovní, náboženské a společenské manipulace).

– Unie používá jednotnou, srozumitelnou, jasnou měnu jako prostředek svého rozvoje. (tímto je technicky zabráněno nepřehledným spekulacím a ekonomickým manipulacím).

– Existuje třístupňový systém řízení: Obec-Region-Unie jako technický prostředek minimalizace byrokracie a maximalizace efektivity správy.

– V čele Unie stojí Rada Duchovních poradců „vůdců, inspirátorů“ bez nařizovací, pouze s navrhovací pravomocí!!

– Parlament Unie kontroluje pouze základní funkce Unie. Převážná většina spadá pod správu Regionů a Obcí. Cílené přenášení spolurozhodování z úřadů a institucí na občana, výchova k spoluzodpovědnosti. Mechanismy přímé demokracie. (zábrana centrální manipulaci).

– Existuje jedna jasná a srozumitelná daň. (všechny skryté a poloskryté manipulační kličky jsou zrušeny. To sebou přirozeně nese možnost dokonalé kontroly nad efektivní prací úřadů).

– Všechny zbytečné a drahé mezičlánky mezi výrobcem a spotřebitelem jsou zrušeny. Systém přímé distribuce.

– Každá bytost (část BYTÍ) má právo věřit čemu věřit chce a vytvářet si tak svou individuální Realitu, aniž narušuje a poškozuje Reality a víry ostatních Mých JÁ.

– Systém vzdělávání staví na rozvoji Vědomí a individuality každého MÉHO JÁ, poznání PODSTATY BYTÍ a ztotožnění se ZDROJEM.

– Co je ekologické, je ekonomické. Co poškozuje a ohrožuje jakoukoli část Země a společnosti, ohrožuje a poškozuje celou Zemi a společnost. Z hlediska JEDNOTY princip trvale udržitelného rozvoje.

– Bezpečnostní jednotky jsou plně profesionální a spadají pod kontrolu Unie

 

Existuje JEDNOTA. Jeden velký vesmírný organismus, jenž je navzájem mezi sebou propojen. Každá část tohoto organismu ovlivňuje CELEK .

To, že se domníváme, že jsme od sebe fyzicky odděleni, je jen iluze. Ve skutečnosti jsme spolu v nepřetržité podvědomé komunikaci. Říká se jí telepatie. Problém je, že jsme se odnaučili naslouchat našim ostatním Já a soustřeďujeme se pouze na své malé ego. Pokud všechny části JEDNOTY působí v souladu a harmonii, je vše v pořádku. Pokud se ovšem nějaké buňky rozhodnou „trhnout? od těla, vzniká disharmonie. Tehdy nastupují léčebné procesy. Povodně, nemoci, zemětřesení atd. V lidském těle se tento proces nazývá Rakovina. Náš svět má Rakovinu. Způsobuje to naše hloupé a povýšené ego, které si naivně myslí, že jedna buňka je víc než tělo. Všechny ty bolestivé projevy, ke kterým ve světě dochází, jsou léčbou a přirozenou reakcí na naše ego. Chceme-li jednou provždy odstranit povodně, nevyléčitelné nemoci, války, hladomor, zemětřesení apod. musíme naši společnost uspořádat podle Kosmického modelu. Musíme prostě systém Vesmíru doslova zkopírovat do lidské společnosti. Potřebujeme nové duchovní Vědomí. Ne náboženství. Duchovní Vědomí JEDNOTY. To je rozdíl. Stejně jako naše tělo se skládá z různých orgánů a všechny mají svůj význam (neexistuje nemravný a neduchovní tělesný orgán), i vesmírný organismus se skládá z různých částí (vzdělávání, ekonomika, ekologie, politika, zdravotnictví?) a všechny jsou důležité. Nemůžeme zavrhnout žádný orgán jako neduchovní, nemravný a méně důležitý. Musíme pouze z hlediska CELKU hledat to dané využití té které oblasti. Například politika.

 

Převzato:  http://www.sweb.cz/jana_zarku/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz