Fiktivní rozhovor s vrcholným představitelem…

Fiktivní rozhovor s vrcholným představitelem…

Fiktivní rozhovor s vrcholným představitelem globálních elit

Polarita je základní princip stvořeného světa. Pro upřesnění stvořeným světem je myšleno vše. To znamená i tak zvaný astrální svět a tak zvané vyšší světy. Ne pouze nám nejbližší a nejsrozumitelnější časoprostorový svět. Není dobro bez zla, není světlo bez tmy, zvuk bez ticha, protože nemůže existovat magnet skládající se pouze ze severního nebo jižního pólu, nemá smysl uvažovat o jin bez jangu o plus bez mínusu. Tento nejzákladnější princip, který již nelze dále redukovat, je přítomen v každé entitě, v každém systému. Částice, atom, molekula, buňka, organismus, člověk, manželé, rodina, společnost, národ, stát, Země, Sluneční soustava, galaxie, kupa galaxií, vesmír, svět to vše je svým specifickým vědomím, které obsahuje tento základní princip. Globální elity ve svém souhrnu jsou určitým uzavřeným celkem, svým způsobem homogenním systémem. Je tedy logický důvod předpokládat, že i tento celek musí být polaritní. To znamená, že by neměl být pouze záporný, temný, zlý, ale měl by obsahovat i opaky těchto negativních atributů, což však rozhodně z velké většiny ne mainstreamových webů nezaznívá. Následující rozhovor je pouze fiktivní a je pokusem o vhled do potencionálně možného uvažování příslušníka globálních elit náležejícího do té „světlejší části“ globálních elit.

Toto není v žádném případě míněno jako obhajoba záměrů globálních elit, tak jak jsou uváděny v konspirativních teoriích, ale jako pokus podívat se na věci i z druhé strany, z jejich hlediska. Pochopení jejich stanovisek by mohlo přispět i k vytvoření přesnějšího obrazu o možné budoucnosti a přípravě na ní.

 

 

Příslušník globálních dále označován jako G a tázající se jako R.

 

 

R. Dobrý den pane ? ?

G. Jméno není podstatné pro tento náš dnešní rozhovor.

 

 

R. Tento rozhovor, ke kterému jste svolil, je určen pro čtenáře internetového magazínu Matrix-2001, který je pouze v češtině, takže se obávám, že jste o něm nikdy ani nemohl slyšet.

G. To je samozřejmě základní omyl, protože nás daleko více zajímají internetové stránky typu Matrix-2001.

 

 

R. Daleko více než co?

G. Daleko více než mainstreamová média.

 

 

R. Tomu úplně nerozumím. Proč vás nezajímá většinový názor?

G. Tento většinový názor tak, jak ho chápete vy, nás nezajímá, protože my ho tvoříme. Kdo myslíte, že jsou novináři mainstreamových velkých deníků včetně bulváru? Musíte si uvědomit, že mainstreamová média tvoří, pokud to řeknu trochu pejorativně, sluhové sluhů našich sluhů. Takže snad chápete, že není důvod se o tyto informace zajímat. Ty my tvoříme. Naopak nás velmi zajímají alternativní názory a jejich autoři.

 

 

R. Váš zájem o autory mě nahání strach.

G. Proč? Jste tak plně pod vlivem primitivních konspiračních teorií, které předpokládají, že všichni alternativní autoři skončí v lepším případě ve vězení? Předpokládáte snad, že všichni mocní nenávidí inteligentní lidi? Obávám se, že jste stále v zajetí velmi zjednodušeného pojetí mocných z dob reálného socialismu.

 

 

R. Omlouvám se za předpojatá zjednodušení, ale tyto informace jsou pro mě překvapením.

G. Myslím, že překvapení v tomto rozhovoru zažijete ještě mnohem víc. Možná byste se divil, z kolika procent se naše názory shodují s názory uváděnými v některých článcích Matrixu-2001. Pomiňme samozřejmě některé drastické konspirativní teorie, které jsou však stejně většinou tvořeny našimi konspirativci. Samozřejmě, že se rovněž budeme v mnoha případech lišit. To tak bývá téměř vždy. Velmi málokdy bývá úplná shoda mezi těmi, co mají moc a jejich podřízenými. Logicky musí mít určité rozporné zájmy. Jako příklad si můžete vzít kvalitního ředitele nebo majitele nějaké menší firmy, který je považován zaměstnanci za slušného člověka. V některých bodech prostě mají opačné zájmy. Takže musíte pochopit, že se nemůžeme absolutně shodovat.

 

 

R. Tomu rozumím. Rád bych vám, než se dostaneme k dalším konkrétním záležitostem, položil jednu otázku, která mě napadla v souvislosti s tím, že jste použil slovo absolutně.   O moci prý platí známý bonmot lorda Actona „moc korumpuje, absolutní moc korumpuje absolutně“.  Jak vy to pociťujete, jak se to projevuje ve vašem výkonu moci.

G. Víte, já si myslím, že problém tohoto rčení spočívá v definici toho, co je to absolutní. Protože pokud bychom vzali toto rčení ad absurdum a dovedli ho do logického konce, tak nejzkorumpovanější je bůh. Věříte přeci v boha. Kdo je všemohoucí a vševědoucí a tudíž má absolutní moc? Je to bůh?

 

 

R. Musí to být bůh.

G. Takže nepochybujete, že bůh má absolutní moc v tom nejširším slova významu. Takže bůh je absolutně zkorumpovaný? To asi ne, že? Nezdá se vám, že zde něco nehraje. Z toho plyne, že to, co je míněno v uvedeném rčení, jako absolutní nemůže být úplně absolutní.

 

 

R. Přece se nechcete srovnávat s bohem?

G. Ne to nechci. Ale je to o definici absolutnosti a absolutnosti korupce.

 

 

R. Vy ale nemáte úplně absolutní moc jako bůh.

G. Ne to nemáme, ale naše moc je výrazně absolutnější než moc přisuzovaná těm, kteří jsou zkorumpovaní a zkorumpovatelní. Nás nemá kdo zkorumpovat. My jsme ten vrchol hierarchie. To nejsou prezidenti, předsedové vlád nebo monarchové. Ty určujeme my. Ti jsou zkorumovatelní. My ne. Není čím nás korumpovat. Máme peníze i moc. A jen z tohoto titulu jsou nám přisuzovány všechny možné špatné vlastnosti. Nikdo nechápe, že bychom i my mohli mít dobré úmysly. Zase se jedná o černobílé vidění světa, ale černobílý svět neexistuje. I mezi bohatými a mocnými jako ve všech společenských vrstvách jsou slušní a méně slušní lidé. Pochopte, že my se do svého postavení nedostáváme politickým bojem. My se nemusíme prorvat přes mrtvoly na vrchol systémem, který se už dávno nesmyslně nazývá demokracie. My se na vrchol dostáváme inkarnací a výběrem.

 

 

R. Ale také se říká, že moc je nejsilnější droga vesmíru.

G. Ano toto rčení má své opodstatnění, ale uvědomme si, co to je droga. Zbavme slovo droga jeho pejorativního nádechu. Původně droga byl lék a stále jím ve většině případů v příslušném množství je. Každá věc může být zneužita a možná se dá říct, že také každá myšlenka ať sebelepší zneužita byla. Moc lze zneužít nebo ji využívat ve prospěch sebe a celku. Stále vám zůstává droga moc a stále vám zůstává drogová závislost na této moci. V dnešní době je v civilizovaném světě alespoň pro 50 % lidí jídlo drogou a mají na něm těžkou závislost. Tím nemyslím nutnost jíst pro přežití. Taky je nikdo nepřesvědčuje, aby vůbec nejedli. Jsou i lidé, kteří mají závislost na práci tak zvaní workholici. Přesto tato závislost, tento workoholismus může a často bývá ostatním prospěšný. A uvědomme si, že společnost musí být někým řízena. Otázkou je, kdo ho bude řídit. Kdo, s jakými kvalitami, s jakými cíly a s jakými morálními vlastnostmi.

 

 

R. A vy jste přesvědčeni, že jste ti, co jsou nejschopnější a s nejlepšími úmysly.

G. Ano jsme o tom přesvědčeni.

 

 

R. A co když se mýlíte?

G. Mýlit se je lidské.

 

 

R. To je vše, co mi k tomu řeknete.

G. A co byste chtěl slyšet? Že si myslíme, že jsme neomylní? Víte ono je vůbec těžké posuzovat nějaké rozhodnutí bez výrazného časového odstupu. Dnes učiníte rozhodnutí, o kterém si myslíte, že je nejlepším řešením. Zítra se může ukázat, že byla lepší řešení a pozítří se může zdát, že rozhodnutí bylo úplně špatné. A za rok můžete zjistit, že to bylo v podstatě jediné možné kladné řešení. A to ještě vezměte do úvahy, že i pozitivnost určitého řešení bývá často velmi relativní, protože pozitivní může být pro jednu stranu a pro druhou naopak negativní.

 

 

R. Myslím si, že rozumím vaším argumentům, ale obtížně se mně ztotožňuje se stanoviskem, že se někdo se prohlásí za vyvoleného pro vládnutí a tím je to dané.

G. Promiňte, ale zapomínáte, že my svoje schopnosti již dlouhodobě prokazujeme.

 

 

R. Jak prosím vás?

G. Tím, že jsme se k relativně absolutní moci dostali a že si ji dokážeme udržovat.

 

 

R. Pokud k tomuto tématu již nemáte co dodat, přešel bych k dalšímu.

G. Prosím.

 

 

R. Vlastně bych se ještě rád vrátil k úplně prvnímu tématu. Říkal jste, že obsah Matrixu-2001 a obdobných stránek je zajímavý. Proč tedy mainstreamová média, která ovládáte, neinformují v obdobném duchu?

G. Důvod je velmi jednoduchý. Pro koho jsou tyto informace tvořeny? Pro vás nebo čtenáře Matrixu-2001 a jim podobným, kteří činí ztěží jedno promile obyvatel? Samozřejmě, že ne. Uvědomte si, jak velmi se liší běžný čtenář denního tisku od čtenáře Matrixu-2001. Některé informace nelze v této době pustit mezi širší veřejnost, protože by zavládl chaos. Určité informace a určitá učení byly v dějinách lidstva vždy utajované a bylo to v zájmu lidstva. Velká většina lidí nepřistupuje k informacím tak jako vy, aby si je snažila vyhodnotit a posoudit i v širších souvislostech. Oni je prostě vezmou tak, jak jsou a mají je za pravdivé už jen proto, že to bylo v novinách. Oni nejsou běžně schopni si vybrat z široké palety názorů a vybrat si to, s čím harmonují. Nezapomínejte na fakt, že se v médiích rovněž prosazují i lokální zájmy, za předpokladu, že nejsou v přímém rozporu s našimi zájmy. Nepředstavujte si, že řídíme každičký krok všech místních „vládců“. Naše nástroje jsou daleko jemnější než přímé nařizování. Naši lidé nepíší každý článek.

Kromě toho, když předpokládáte, že máme relativně absolutní moc, myslíte si, že by se takové knihy, jako jsou například „Hovory s bohem“ bez našeho souhlasu mohly natolik stát úspěšnými a rozšířenými. Nebo že by se vůbec do distribuce dostaly takové filmy jako je Matrix, Starwars nebo Startrek, kdybychom takovéto informace nechtěly pustit mezi lidi. Mnohé sci-fi jsou záměrně psané a inspirované námi, aby lidi touto formou se seznamovali s informacemi, které jednou nebudou sci-fi.

 

 

R. Když jsme se dostali k tématu sci-fi, kde se to mimozemšťany jenom hemží, jaké jsou vaše informace v této oblasti a jaké informace jste nám ochoten uvolnit o vašich vztazích s mimozemšťany, případně o mimozemšťanech na Zemi, či v její blízkosti.

G. Víte, problematika mimozemšťanů není jednoduchá. Ano spolupracujeme s nimi. A ne všichni jsou z vašeho pohledu pozitivní.

 

 

R. A nebojíte se toho, že oni vás jenom využívají ke svým cílům? Oni pak ovládnou Zemi a vy ztratíte svoji moc.

G. Této varianty jsme si samozřejmě vědomi. Sledujeme cíle, které jsou odlišné částečně od záměrů mimozemšťanů, s kterými spolupracujeme. Oni to vědí, my to víme, že naše cíle nejsou shodné. Ale my se přesto nebojíme. Podle informací, které máme k dispozici, se neobáváme, že by oni proti naší vůli ovládli Zemi. Vše stvořené a tudíž i náš vesmír je bipolární, polaritní a většinou se nachází v jistém rovnovážném stavu, kdy protikladné síly jsou vyvážené. A tak je to i se Zemí. Tak jako jsou tu síly, které by rády ovládly Zemi pro svůj prospěch, tak jsou i síly, které tomu kladou odpor. A my tohoto rovnovážného stavu využíváme ve svůj prospěch a domníváme se, že i ve prospěch Země a celého lidstva. Tím samozřejmě nemyslím všech lidí, ale lidstva jako celku z hlediska vize budoucnosti.

 

 

R. Takže se nebojíte technologické převahy některých mimozemšťanů, která je natolik výrazná, že proti ní lidstvo absolutně nemá přiměřenou obranu?

G. Ne. Jak už jsem řekl, nebojíme se. Síly jsou opravdu vyvážené. Věřte mi. A záleží na lidech, na nás na lidech. Kromě toho vaše informace o zbraňových systémech, které máme k dispozici, jsou velmi malé. Doufám, že neočekáváte jejich výčet a popis. V této souvislosti bych rád zdůraznil, že tento rozhovor vám poskytuji proto, aby se informace, které považujeme za vhodné,  dostaly mezi lidi a ne proto, abyste ze mě dostal informace, které považujete za vhodné vy. Co vám sdělit mohu je, že ani naše mentální zbraňové systémy nejsou zcela bez šance.

 

 

R. Jsou konspirační teorie, které tvrdí, že součástí globálních elit jsou i lidé se silně reptiloidními prvky. Ti by mohli situaci silně ovlivňovat v neprospěch lidstva.

G. No comment.

 

 

R. Touto odpovědí asi neuklidníte mnoho lidí, kteří by na Zemi rádi viděli vládu humanoidů, když ne přímo lidí.

G. Toto no comment nic nemění na mých předchozích tvrzeních.

 

 

R. Máte k dispozici nějaké technologie od mimozemšťanů, které by lidstvu mohly pomoci? Zejména mě zajímají informace o zdrojích tak zvané volné energie.

G. Ano máme takové technologie k dispozici a již relativně dlouho.

 

 

R. Proč je teda neuvolníte pro celé lidstvo?

G. I rámci globálních elit jsou různorodé zájmy, Ne vždy se prosazují zájmy, které jsou jednoznačně v souladu se zájmy celého lidstva. Ale mohu vás uklidnit. Připravuje se uvolnění těchto technologií. Je však nutno počítat s tím, že otřesy a společenské změny, které s tím nastanou, nebudou malé. A proto se vytváří takové podmínky, aby došlo k pozvolnému přechodu a díky tomu i co nejmenším otřesům. Tak to plánujeme.

 

 

R. Proč to nemohlo být realizováno třeba před sto lety?

G. Protože rozhodující síly v globálních elitách v té době tomu nepřály. Ani globální elity nejsou naprosto homogenní, polarita je vlastností každého systému a nevyhýbá se ani globálním elitám. Uvnitř celku jsou různé názory a různé síly a výsledný vektor vzniká působením těchto někdy protichůdných sil. Ale vždy dojde k dohodě tak, aby nedošlo k ztrátě moci. Prioritou nejvyšší je udržení moci. Když použiji vašeho černobílého vidění světa, dalo by se říct, že i u nás jsou síly světla a síly temna. Harmonický stav těchto sil je výsledný vektor. To je to, co určuje běh dějin na Zemi v této době.

 

 

R. Můžete nám sdělit nějaké bližší datum uvolnění energií.

G. Ode mne neuslyšíte nikdy žádné konkrétní datum o připravovaných věcech, protože bychom tím ztratili velkou výhodu výlučné informovanosti. Naše informovanost je to, co nás drží u moci. A moc nám zajišťuje informovanost. Pro nás pracují intelektuální špičky. Některé vědomě, některé nevědomě. Máme k dispozici nejvýkonnější počítače a nejkompletnější databáze informací všeho druhu. Pro nás neplatí žádná vědecká či náboženská dogmata. Toho jsme zcela prosti. Máme k dispozici zcela nová pojetí fyziky, chemie, kosmologie, historie, filozofie i teozofie. Pracujeme s informacemi všeho druhu. I to, co je oficiální vědou odmítáno jako např. mýty, legendy, channeling a informace ze stavů rozšířeného vědomí i dosažených pomocí psychotropních látek. Vše analyzujeme, vyhodnocujeme a výsledky jsou velice přesné. Naše prognózy se plní na 90 %.

 

 

R. Jaký je váš osobní vztah k připravovanému novému světovému pořádku?

G. Nemám žádný osobní vztah k NWO, ale ani k ničemu jinému. Připravuje se. Všichni rozumně uvažující a alespoň částečně informovaní lidé vidí, že tak, jak tento náš svět nyní funguje, již dále dlouhodobě fungovat nemůže. Proto intelektuální špičky připravují novou verzi.

 

 

R. Verzi zotročení lidstva?

G. Vše záleží na úhlu pohledu, a jak si budeme definovat zotročení a k jakému cíli má sloužit. My to prostě vidíme jinak. NWO je prostředek k dosažení určitého požadovaného stavu. Tento prostředek nemusí být a zcela určitě nebude vždy laskavý ke všem. Na mnoha planetách naší Galaxie existuje a úspěšně funguje jedna celoplanetární vláda ku prospěchu všech jejích obyvatel. Tady se však již ze samotného faktu celoplanetárního vládnutí dělá vrcholné zlo.

 

 

R. Tam jsou však vládci na jiné duchovní úrovni.

G. Obávám se, že informace, které máte k dispozici vás neopravňují k posuzování duchovní úrovně intelektuálních špiček globálních elit ve srovnání s vládci jiných planet. Toto je klasická ukázka černobílého vidění světa. Na druhou stranu nebudu zastírat, že dle mých informací existují duchovnější planety v tom slova smyslu, jak jej chápete vy.

 

 

R. K čemu slouží současná světová finanční krize?

G. Zcela otevřeně. Slouží k redukci vlastníků finančních a výrobních prostředků. Ovládání majetku se koncentruje do rukou výrazně menšího počtu lidí, tak aby mohlo docházet ke globálním rozhodnutím, aniž bychom museli sahat k dalším prostředkům, což je přece jen i pro nás složitější a pomalejší.

 

 

R. A jak můžeme opravdu věřit tomu, že to neskončí zotročením lidstva systémem Big Brother?

G. Věřit si můžete čemu chcete, stejně nemáte reálnou šanci vývoj podstatným způsobem ovlivnit. Ten stejně záleží na nás.

 

 

R. Takže nám nezbývá než se spoléhat na slušnost globálních elit.

G. Takhle by se to formulovat nemělo. Důležitý poznatek, který jsem již dnes uvedl je, že svět je polaritní. A vždy po určitých výkyvech směřuje k rovnovážnému stavu k harmonii. To jsou samoregulující se mechanismy, které jednoznačně vyplývají ze základních principů tohoto světa.  A to je to, čemu můžete věřit.

 

 

R. Zdá se mi, že výkyv k temné straně síly vesmíru již trvá na Zemi poměrně dlouho. Jak máme věřit, že spěje k rovnovážnému stavu.

G. Právě to, že již trvá tak dlouho, je velká naděje pro vás. Čím déle nějaký nerovnovážný stav trvá, tím je větší pravděpodobnost, že dojde ke změně. A směr změny je vzhledem ke směru vychýlení z rovnovážného stavu daný s velkou pravděpodobností, i když bych použil tentokráte i já oblíbeného rčení „Nikdy nebylo tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.“

 

 

R. Jak dalece k tomu přispívají i okolnosti související s významným rokem 2012?

G. Nevím, jak bych to přesněji kvantifikoval, ale věřte, ty vlivy jsou opravdu významné.

 

 

R. Můžete nám sdělit nějaké informace o hierarchii v systému globálních elit?

G. Předpokládám, že nepředpokládáte, že bych vám řekl nějaká jména?

 

 

R. Bylo by to určitě velmi zajímavé, ale opravdu mě to nenapadlo.

G. Dobře. Pokusím se o jisté podobenství, které by mělo být srozumitelné pro ty, co shlédli trilogii Matrix. Představte si, že současný matrix na Zemi je jistou obdobou filmového Matrixu. Zjednodušeně řečeno existují základní tři skupiny, které jsou do určité míry ještě vnitřními součástmi globálních elit. Za prvé, ti kterým matrix slouží, za druhé architekti a za třetí  agenti Smithové.

 

 

R. Promiňte, že vám skáču do řeči. Do které skupiny patříte vy?

G. S členy první skupiny nemáte šanci se setkat a setkání s agentem Smithem by pro vás mohlo být velmi, velmi nepříjemný zážitek a možná také poslední v tomto životě.

 

 

R. Takže architekt.

G. Skvělý úsudek. Rád bych se ještě v této souvislosti vrátil k filmovému Matrixu. Na konci druhé dílu je náznak, který bohužel tvůrci ve třetím díle opustili, a myslím, že mnoho diváků to nepostřehlo, že nad matrixem prvního stupně je matrix vyššího stupně a ten má také své architekty a agenty Smithy.

 

 

R. Máte na mysli okamžik, kdy Neo mentálně zastaví útok stroje v tak zvané realitě?

G. Výborně. Nechcete s námi spolupracovat?

 

 

R. Ne děkuji za nabídku, ale opravdu nechci.

G. Nabídka od agenta Smithe se vám bude odmítat hůř.

 

 

R. Pojďme se prosím vrátit k našemu rozhovoru. Jaké jsou vzájemné vztahy těchto skupin, kdo má vlastně tu nejvyšší moc?

G. Absolutní moc globálních elit je tvořena spoluprací těchto tří skupin.Zase musím zjednodušit a připodobnit k rozdělení moci ve státě, kde existuje moc zákonodárná, výkonná a soudní, které jsou na sobě relativně nezávislé, ale jedna bez druhé nemůže zajistit fungování státu. První skupina zákonodárci (ti, kterým matrix slouží) určují cíle, druhá skupina architekti stanovují strategii a taktiku a třetí skupina a v tom je určitý rozdíl v porovnání se státem zajišťují realizaci. Ale pozor jedná se opravdu o velké zjednodušení, protože například i zákonodárci se podílejí na realizaci, architekti na tvorbě cílů a agenti Smithové na stanovení taktiky.

 

 

R. Není mi zcela jasné, jak to může fungovat, protože přece není možné, aby v rámci skupin i mezi skupinami nebyly rozdílné cíle.

G. Jsou, ale vzájemná symbiózaje výhodná pro všechny a proto to funguje.Pokud by se v konkrétním případě nenašel kompromis, byla by to ztráta pro všechny a proto se vždy najde. Takhle to funguje i v normální politice. Je běžným jevem, že strany se zdánlivě nesmiřitelnými názory v zájmu národních zájmů (čti udržení u moci) vládnou společně. Opět použiji jistého podobenství. Představte si globální elity jako normální hokejové mužstvo, které se skládá z rozdílných individualit s rozdílnými náboženskými, politickými a filozofickými názory a s rozdílnými stupnicemi hodnot. Pak ale přijde utkání a všichni hrají jako jeden celek a dělají vše pro vítězství svého mužstva.

 

 

R. A soupeřem je lidstvo?

G. Jednou je to lidstvo, jednou jsou to mimozemšťané, jednou síly z jiných dimenzí. Architekti jsou trenéři, kteří přípravě na další zápas věnují svůj čas. Stanovují taktiku, určují sestavu, plánují způsob ovlivňování hráčů soupeře před zápasem i během zápasu. Hráči jsou většinou agenti Smithové. No a majitelé jsou majitelé.

 

 

R. Existuje v současné době nějaký zásadní rozpor mezi jednotlivými představiteli globálních elit?

G. Ano. Panuje obecná shoda v přístupu k počtu obyvatel Země. Současný stav je neudržitelný a to počet obyvatel stále stoupá. Neustále je nám podsouváno, že máme zájem na zbídačení lidí, ale to přece nemá logiku. My máme zájem na tom, aby lidi netoužili po změně a revoluci, to by bylo velmi nebezpečné. K tomu potřebují mít určitou životní úroveň. A dnes už je informační revoluce tak pokročilá, že se dá odhadovat, že 5 miliard obyvatel Země má přibližnou představu o životní úrovni průměrného Evropana či Američana a rádi by ji dosáhli. Ale bez ničení životního prostředí Země není možné dosáhnout této úrovně pro 6 – 8 miliard lidí v období nějakých 10 – 20 let, a to ani technologiemi volné energie. Proto je jednoznačným cílem redukce počtu obyvatel Země. V čem panuje zásadní rozdíl, tak to je v názorech na rozsah redukce, časový horizont a prostředky, kterými tato redukce bude dosažena. Nic bližšího, ani moje stanovisko k této problematice však ode mne neuslyšíte, tak pojďme k další otázce.

 

 

R. Je i nějaký Čech příslušníkem globálních elit?

G. Konkrétní data se ode mne nedozvíte, ale není důvod, proč by nemohl být. Také jste dostal před chvílí nabídku. Výběr spolupracovníků je dlouhodobý a cílený.

 

 

R. Poslední díly Starwars jako by připomínali současnou situaci.

G. Podobnost čistě nenáhodná, více k tomu říct nemohu.

 

 

R. Máte již připravený nějaký nový systém, který hodláte zavést, nějaký nový ismus.

G. V průběhu staletí bylo testováno mnoho systémů, v současné době se testy provádějí v počítačových on-line hrách simulujících běžný život. To je opravdu geniální nápad. Zde se dají nasimulovat jakékoliv situace a získat zcela spontánní reakce nezvykle vysokého počtu lidí. To nám umožňuje připravit se s daleko vyšší pravděpodobností na více variant budoucnosti, které mohou nastat, než jakýkoliv jiný způsob. Konkrétní podobu ode mne však nečekejte. Rádi bychom však vytvořili systém, jehož zajištění funkčnosti nebude vyžadovat ke každému člověku jednoho agenta Smithe. To znamená, že zájmy jednotlivých občanů Země budou se částečně krýt se zájmy globálních elit. A zájmem globálních elit kromě udržení si absolutní moci, je zajistit pro sebe a své potomky dlouhodobě kvalitní životní prostředí. Připomínám, aby to nevyznělo příliš idylicky, předpokladem je značná redukce počtu obyvatel.

 

 

R. Pak se ale nemůžete divit, že vás mnoho lidí označuje za zlo.

G. Divení se není můj obor. Zase jsme u definice. Co je to zlo? Kdo je to zlý člověk? A to plně abstrahuji od faktu, že ve velké většině případů je zlo velmi relativní. Zlý člověk dle mého pojetí je ten, který má potěšení z utrpení druhého člověka. To přece není náš případ. Redukce počtu lidí je nutná pro přežití lidstva a zachování kvalitního života na Zemi. Myslivci také redukují počet zvěře, která se přemnoží a ohrožuje rovnováhu v lese.

 

 

R. To chcete srovnávat zvířata s lidmi?

G. Když duchovní guru prohlásí, že všechny bytosti jsou si rovny a myslí tím i zvířata a třeba i stromy, tak mu všichni nadšeně tleskají. Když něco takového naznačíme my, je to doklad o našem sklonu ke zlu. Mnoho běžných lidí se cpe masem od rána do večera a kvůli nim mnoho zvířat trpí a žije někdy i za velmi krutých podmínek. To však jsou slušní lidé, kteří každou neděli jdou do kostela a tím pádem jsou oprávněni ostatní odsuzovat za to, čemu nerozumí. Mám-li dobré informace, jste mimo jiné zastánce reinkarnační teorie a z toho vyplývajících souvislostí.

 

 

R. Dejme tomu, že by se to takto zjednodušeně dalo formulovat.

G. Pak přece smrtí nic nekončí a smrt zdaleka není tak negativní věc, jako život v utrpení a bídě, který je běžným pro mnoho lidí. Kromě toho z našich informačních zdrojů vyplývá, že samoregulující se organismus, jakým naše Země bezesporu je, by se stejně různými katastrofami postaral o nastolení nové rovnováhy, kterou jsme svým chováním a přemnožením narušili.

 

 

R. Děkuji vám za rozhovor a doufám, že se díky němu nedostanu do seznamu redukovatelných.

G. K rozhovoru jste byl vybrán námi, takže na vaše zařazení či nezařazení to nebude mít žádný vliv.

 


 

(c)2008 Miroslav Zelenka

 

Převzato:  http://www.miroslav-zelenka.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz