The Dulce Book

The Dulce Book

Ukázka z knihy: The Dulce Book by Branton (1996)

Úryvek z kapitoly 5 “Zpráva od japonského televizního štábu“

 

…………….zdá se, že americká Námořní výzkumná laboratoř má parapsychologický výzkumný útvar, který koordinuje své výzkumné aktivity s DARPA (Agentura na zkoumání vyspělých obranných projektů). Chápu to tak, že některé z jejich aktivit prováděných pod záštitou Úřadu námořního zpravodajství (ONI) se konají v lokalitách jako jsou Area 51.

Uvedu jen několik příkladů z mnoha nových typů „zbraní“ ovládání mysli: ELF- zařízení na vysílání vln o mimořádně nízké frekvenci, skalární stroje, zbraně elektromagnetických paprsků, vysoce vymezené hologramové projekty, to vše se zdá, že vláda v uplynulých 30ti letech vyvinula. Nejnovější výzkumy zvláštních typů halucinačních a paměť manipulujících drog jsou součástí rostoucího „arzenálu“, kterým se Námořní výzkumná laboratoř může pochlubit a které vyvinula ve svém vlastním Parapsychologickém útvaru na ovládání mysli.

Podle nedávných informací, které mně poskytl vysoce spolehlivý informátor uvnitř speciální operační skupiny Ministerstva námořnictva (DON), dvě z široce používaných zařízení budou R.H.I.C (rádio-hypnotické, intracerebrální ovládání) a E.D.O.M (elektronické rozkládání paměti). To první z těchto dvou – rádio-hypnotické, intracerebrální ovládání – vyžaduje implantaci velmi malého, elektronického, mikro-rádio přijímače (čipu). Chová se jako simulátor, který bude napodobovat svalové nebo elektronické odezvy mozku. To může v oběti nebo subjektu střídavě spouštět „hypnoticky naprogramovaný“ klíč, který by nezákonně vyvolal předem podmíněné chování. To druhé zařízení, elektromagnetické rozkládání paměti, vyžaduje v mozku na dálku ovládanou produkci acetylcholinu, který blokuje přenos nervových impulsů v mozku, což má za následek jakýsi druh selektivní amnézie. Podle tohoto zdroje se obě tyto metody již začaly používat a jsou v rukou jistých útvarů (jednotek) v dosahu zpravodajské komunity!

V Los Angeles Times se 12. května 1992 objevil udivující článek, který oznamoval, že vědci z Caltech nedávno objevili a potvrdili přítomnost „drobných magnetických částeček v lidském mozku, menších než ty, co byly dříve nalezeny ve zvířatech.“ (L.A.TIMES, část A, strana 3). Podle výzkumníků z Caltech, je nyní nepochybný fakt, že  každý lidský mozek obsahuje drobnou přirozenou magnetickou částečku dokonce již od okamžiku zplození. Mohla by vláda, konkrétně americká výzkumná laboratoř námořnictva znát tento fakt již delší dobu? Zdá se, že odpověď je určitě kladná!

Je také zajímavé v této souvislosti zmínit, že se začíná konstruovat mnoho podivných, tyrkysově zbarvených anténních věží s trojúhelníkovým uspořádáním na jejich vrcholcích podél klíčových oblastí blízko dálničních systémů v amerických městech, zvláště se množících v Los Angeles a v oblasti Orange County v Kalifornii. Podle několika zpráv jsou tyto anténní věže v současnosti používány pro zvyšování sítí mobilních telefonních systémů a operují s nimi firmy jako Pacific Bell a Telesis.

Nicméně ta nejzajímavější informace o konstrukcích těchto podivných anténních věží je, že existuje vzrůstající počet zpráv, že Ministerstvo obrany je nějak zapojeno do této operace. Frekvenční vlny, které se využívají v mobilní telefonní komunikaci jsou, podle některých badatelů, pozoruhodně blízko rozsahu frekvenčních vln používaných v některých vysíláních ELF a v mikrovlnných experimentech americké výzkumné laboratoře námořnictva, jakož i v DARPA (Agentura na zkoumání vyspělých obranných projektů). Budou tyto věže využívány působíce prostřednictvím národa?

Mezitím vládou sponzorovaným genetickým výzkumům a biotechnologickým expertům při Národní laboratoři v Los Alamos v Novém Mexiku je řečeno, aby prováděli své zevrubné studie nejen z hlediska celkového efektu ovládání mysli vzorců chování lidí, ale také na jejich možnou aplikaci vztahující se k takovým oblastem jako je genetické inženýrství a zkoumání lidského genomu.

Musíme brát v úvahu, že oblast Dulce je pouze 95 mil severozápadně od Los Alamos. Národní laboratoře v Los Alamos jsou jednou ze špičkových amerických výzkumných laboratoří specializujících se na studium lidského genomu. Také je to podstatné centrum vládních programů výzkumů a vývoje SDI (Iniciativa strategické obrany). Jen asi sto mil jihovýchodně od Los Alamos je Albuquerque, největší město Nového Mexika a nejvýznamnější město, kde je umístěna Kirtlandská letecká základna hned vedle utajovaného Manzano Storage Facility, přísně tajného podzemního střediska, kde se skladují nukleární hlavice. V Albuquerque také sídlí Sandia Corporation, jeden z národních přísně tajných vládních dodavatelů specializujících se na špičkové vojensko-průmyslové projekty.

Pokud jde o vyspělou biotechnologii, nemám pochyb, že technologie mikročipových implantátů je zdokonalována, aby se mohly drobné mikročipy implantovat do našeho oběhového systému, do důležitých orgánů a tkání pokud bude potřeba, pro jakýkoli účel, který se v budoucnu může „požadovat“. Můj závěr je, že rozsáhlý výzkum byl vládou dokončen (s možnou asistencí od „vnějších“ zdrojů) v dosahu 20ti let nebo byly využity stovky tisíců kusů dobytka na Jihozápadě k provádění tohoto skrytého experimentu. Pouze nedávno věda dokázala, že kravský hemoglobin by mohl nahradit (využitím zvláštního systému čištění) lidskou krev v situacích „nepředvídatelných národních stavů nouze“.

 

 

Úryvek z kapitoly 3 „Dulce, Nové Mexiko a kosmická konspirace?“

 

…………..genetická porucha EBE (mimozemská biologická entita) v jejich zažívací soustavě způsobuje zakrňování a nefunkčnost… Aby se udrželi naživu, používají enzym nebo hormonální výměšky získávané z tkání, které extrahují z lidí a zvířat.

Získávané výměšky jsou pak smíchávány s peroxidem vodíku (aby zničili mikroby, viry apod.) a aplikovány na pokožku roztíráním nebo namáčením částí těla do lázní. Jejich tělo látku absorbuje, pak vyloučí odpad zpět skrze pokožku. (Moč je také vyloučena tímto způsobem pokožkou, což může vysvětlovat čpavku podobný zápach, který popisuje mnoho unesených či svědků při setkání s mimozemšťany typu „šedivák“).

Zohavování skotu, které převažovalo během let 1973 až 1983 a o kterém se veřejně zmiňoval tisk a psaly příběhy v časopisech, včetně dokumentárního filmu produkovaného Lindou Howe pro denverskou CBS přidruženou ke KMGH-TV, se odehrávalo kvůli sbírání právě těchto tkání mimozemšťany. Zohavování obsahovalo odebírání genitálií, rektálního jádra od tlustého střeva; očí, jazyka a hrdla, vše odstraněno chirurgicky mimořádně přesným řezem. V některých případech byly řezy provedeny mezi buňkami, což je proces, který dosud nejsme v chirurgii schopni provést. V mnoha případech mrzačení skotu nebyla v mršinách nalezena žádná krev, přesto nebyl přítomen žádný vaskulární kolaps vnitřních orgánů. Tohle se také zmiňovalo při zohavování lidí, jeden z prvních případů byl seržant Jonathan P. Lovette v raketovém testovacím středisku ve White Sands v roce 1956, který byl nalezen tři dny poté, co byl major Air Force svědkem jeho únosu objektem diskovitého tvaru zatímco prohledával za letu úlomky rakety. Jeho genitálie byly odstraněny, rektum vyříznuto chirurgicky přesným řezem až u tlustého střeva, oči odstraněny a odsáta všechna krev a znovu – žádná přítomnost po vaskulárním kolapsu. Z mnoha důkazů je zřejmé, že tato chirurgie je dokonalá, ve většině případů provedená oběti, zvířeti či člověku, když ještě žije.

(poznámka: podle bývalého velitele Zelených baretů, Billa Englishe, byl tento incident zmíněn v přísně tajném „GRUDGE/ Zpráva Blue Book č. 13“, která nebyla nikdy uvolněna spolu se zbytkem neškodných a obsáhlých zpráv „Projektu Blue Book“. Tzv.“Blue Team“, který byl posílán na vyprošťovací a odklízecí operace z míst havárií (UFO) pracoval údajně jménem skryté pobočky operací Blue Book a což má i ufologickou legendu, že na White Pattersonově letecké základně v Ohiu existuje tajný sklad s mnohačetnými podzemními základnami, přičemž jedna z nich je doslova nacpána mimozemskými loděmi, technickým vybavením a dokonce i mimozemskými těly „v ledu“. Wright Pattersonova letecká základna byla a je? – hlavní štáb Projektu Blue Book. Branton).

Různé části těl jsou převáženy na různé podzemní laboratoře, z nichž jedna, která je známá, je blízko malého městečka v Novém Mexiku – Dulce. Toto společně (CIA a mimozemšťany) obývané středisko bylo popisováno jako ohromné s mohutnými dlážděnými zdmi, které „se ubírají bez konce“. Svědkové vyprávěli o obrovských kádích naplněných tekutinou jantarové barvy s částmi lidských těl, kterými se uvnitř míchalo.

Po počáteční dohodě, bylo Groom Lake, jedno z národních nejtajnějších testovacích center zavřeno na dobu asi jednoho roku, někdy mezi 1972 a 1974 a bylo postaveno velké podzemní středisko pro EBE a za jejich pomoci. Na tomto místě vznikla „obchodní dohoda“ o technologii, ale mohli s ní zacházet jen EBE samotní. Nutno říci, že vyspělá technologie nemohla být proti EBE použita, i kdyby bylo potřeba.

Během období mezi 1979 a 1983 bylo skupině MJ-12 zcela jasné, že věci nejsou tak, jak bylo plánováno. Vědělo se, že bylo uneseno mnohem více lidí (na tisíce), než bylo uvedeno na oficiálním seznamu unesených. Navíc k tomu bylo známo, že některé, ne všechny, ale některé z celostátně pohřešovaných dětí byly použity k výměškům a na další části, které mimozemšťané požadovali.

V roce 1979 existovala jakási výměna názorů v laboratořích v Dulce. Byly povolány zvláštní ozbrojené složky, aby se pokusily osvobodit jistý počet našich lidí ve středisku uvězněných, kteří si byli vědomi toho, co se tam skutečně odehrává. Podle jednoho zdroje, bylo zabito 66 vojáků a naši lidé osvobozeni nebyli.

V roce 1984, skupina MJ-12 musela stanout v naprosté hrůze před chybou, kterou udělala v tom, jak s EBE naložila. Plni důvtipu propagovali film „Blízká setkání třetího druhu“ a film „ET Mimozemšťan“, aby si veřejnost zvykla na „podivně vypadající“ mimozemšťany, kteří byli soucitní, mírumilovní a naši velcí „vesmírní bratři“. MJ-12 „prodala“ EBE veřejnosti a začala se nyní potýkat s faktem, že úplný opak byl pravdou. Navíc, již v roce 1968 se formuloval plán seznámit veřejnost s existencí mimozemšťanů na Zemi v příštím období 20ti let, která bude kulminovat několika dokumentárními filmy, které se uvedou v premiéře během let 1985-1987. Tyto dokumentární filmy by vysvětlovaly historii a záměry těchto bytostí EBE. Odhalení tohoto „Velkého podvodu“ přivedlo veškeré plány, naděje a sny skupiny MJ-12 ve vyslovený zmatek a paniku.

 

překlad Karel Rašín

 

Převzato:  http://www.exopolitika.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz