Ivo Wiesner: Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“

Ivo Wiesner: Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“

Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“

(1.)

 

 

Wiesner IvoTajemno – 16. 02. 2005

 

Civilizace se na Zemi začínají objevovat přibližně před 500 miliony let. Země (Thígijak, Shan, Bhumi, Terra), patří do skupiny planet “star seed”, což se dá přeložit jako “planety oseté semenem hvězdného života”.

Původní pozemské formy života se zde nevyvinuly, protože Země byla zvolena jako biologická a genetická laboratoř zkoumající v období milionů let mimozemské životní formy a kombinace jejich genotypů mezi sebou, ale i nové životní formy vytvoření genetickými manipulacemi. Stvořitel, který jako Nejvyšší Architekt stál u kolébky projektu vyšlechtění univerzálního archetypu (pravzoru) člověka Adamah Kadmon pro osídlení Vesmíru, jehož uskutečněním pověřil dvě prastaré galaktické sirianské rasy Annedotů a lyranské rasy Elohim. První projekt stvoření člověka tvořila dvě odlišná řešení , která měla nalézt nejvhodnější technologii genetická alterace jež by vedla k vyšlechtění nového lidstva (lidstva čtvrté kalpy).

Jeden směr řešení prosazovali lyranští Mardukové (Elohim), kteří ve svých laboratořích na dnes neexistující sesterské planetě Tir (Maldek, Malona) řešili projekt způsobem, který by bylo možno pojmenovat jako „polidštění opice“. Hybrid, pocházející z tohoto křížení, měl být použitelný jako otrok, voják a sluha, tedy měl být fyzicky silný, odolný, poslušný a měl mít velmi omezenou inteligenci. Jedním z posledních prototypů, který z tohoto řešení vyšel, byl tvor známý jako neandrtálec (Homo sapiens var. neanderthalensis). Přestože Lyrané vyzkoušeli mnoho zvířecích druhů jimž upravili původní DNA vnesením některých segmentů DNA vlastní rasy, byl konečný výsledek šlechtění nové rasy v podstatě neúspěchem, protože křížence nebylo možno donutit k práci, byli nespolehliví a díky své síle byli i velmi nebezpeční, zato se ale velmi rychle množili. Odraz tohoto neúspěšného genetického záměru našel své místo i ve starých sumerských eposech pojednávajících o „stvořitelích Enlilovi a Ninlil“.

Mezitím na Zemi dokončila prastará rasa sirianských Annedotů svůj program planetárního terraformingu a bioformingu, který dříve chladnou a pustou planetu bez života změnily v rajskou zahradu. Ve svých genetických laboratořích umístěných na Marsu, se Annedotové zabývali genetickým vývojem vodních savců (delfínů, kosatek, velryb aj.), jejichž úroveň vědomí byla přibližně na tehdejší úrovni samotných Annedotů. Adaptabilitu těchto vodních savců úspěšně vyzkoušeli na Zemi a tak, když uviděli neúspěch Elohim, rozhodli se v jejich experimentu pokračovat, ale jiným způsobem. Využili osvědčené prvky technologie šlechtění alternativní civilizace vodních savců (delfínů).Vycházeli jednak z kombinací DNA některých humanoidů (Homo erectus), DNA šimpanzů, jednak z kombinací DNA delfínů a své vlastní rasy Annedotů. Takto ve své „genetické dílně“ na Marsu, vytvořil sirianský genetik Enki první pozemskou rasu Terranů, kterou různé manuskripty pojmenovávají různými jmény, jako na příklad : rasa Rel Yeh, Mu-Kui, Elam-Mu, Maya, Mar, Mu-ror, Mu-rian, atd., První vyšlechtěná rasa Terranů (Rel Yeh, El-Mu-rianů) byla posléze usazena na velkém, dnes již neexistujícím ostrovním kontinentu ve východním Pacifiku, známému pod mnoha jmény : El-Mu-ria, země Mu, země Kuiland, země Říše slunce (Ra), Pan, Sofuknang, Hawaiki Motherland, El-Mu-ria, nebo Lemuria. Toto se odehrálo přibližně asi před 500.000 roky, kdy byla založena první pozemská říše Světla známá spíše jako „Říše Slunce“ (Sun Empire). Nešťastný přesmyk El-Mu-ria Le-Mu-ria, který se zřejmě poprvé objevil v knihách H.P. Blavatské (Odhalená Isis, Tajné učení) a má neuvěřitelnou životnost, dochází u neinformovaných lidí k záměně s hypotetickým pevninským mostem v jižním Indickém oceánu, který anglický biolog Sclatter zhruba ve stejné době pojmenoval „Lemurií“. Pokud tedy hovoříme o Lemurii, musíme si ujasnit, zda máme na mysli „pacifickou“ či „indickou“ Lemurii.

Na pozadí vlastního neúspěchu nesli lyranští genetici velmi těžce úspěch sirianských genetiků a nevůle nakonec přerostla ve velmi ničivou válku, během níž byla zničena planeta Tir ze které Siriané stačili zachránit pouze asi 20% jejího obyvatelstva, jež přenesli na Mars.

Lyranským Mardukům „neschladilo žáhu“ zničení Tiru a genocida jeho obyvatel a snažili se zničit celé úspěšné genetické dílo Sirianů na Marsu i na Zemi pomocí zbraně vyvolávajících chaos mezi planetami a mohutné geotektonické aktivity. Pacifická Elmurie ale nebyla zničena naráz, jen se po etapách zvolna potápěla a poslední pevninská část (Casscara) byla zničena zemětřesením a záplavami přibližně před 52.000 roky, což byl jeden z ničivých cyklů bezprostředně spojený s návratem desáté planety Nimiru, jejíž oběžnou dráhu Mardukové upravili tak, aby periodicky po 6.115 letech ničila pozemskou civilizaci. Tak skončil první projekt vyšlechtění lidské rasy. Terrané se zčásti rozptýlili po Zemi, zčásti se ukryli v hlubokých podzemních městech a zčásti odešli do hvězdného systému Plejád (Sedmi sester) na planetu jménem Avyon. Siriané ze Země odešli rovněž, aby ji nevystavovali nebezpečí devastace po útoku Marduků, především však proto, že na dlouhá tisíciletí byla Země zamořena zplodinami jaderných explozí a stala se prakticky neobyvatelnou.

Druhý projekt vyšlechtění lidské rasy se údajně odehrál na planetě Avyon, ale nemám o jeho průběhu spolehlivé informace, snad jen to, že produktem šlechtění jsou Plejádané a do projektu byla použita i DNA Terranů, kteří se přistěhovali ze zpustošené Země. Tyto události, které se odehrály před dávnými časy, byly v podstatě důsledkem vyhrocených neshod dvou koncepcí genetického inženýrství prosazovaných dvěma humanoidními rasami různého původu, jež se neshodly v pojetí role a poslání člověka, kterého měli vyšlechtit. Reflexe na tyto pradávné události se uchovaly na příklad v sumerské próze, jako spor Enkiho (Annedotové) s Enlilem (Elohim, Mardukové), nebo v eposu o zápasu mezi Tiamat a Mardukem. Následující ničivé války samotný experiment velmi poškodily a na dlouhou dobu odsunuly do pozadí, protože planeta Tir (Malona) byla zničena a životní prostředí Země i Marsu byl značně poškozeno.

Období hlubokého etického a morálního úpadku většiny ras Galaxie, který se promítlo závažným způsobem nejen do degenerace DNA pozemských Terranů, vyvolalo nezbytnost najít co nejdříve nalézt řešení této situace. Stvořitel stanovil jako cíl vyřešení univerzální genetické matrice Adamah Kadmon pro fyzické prostředí nejhrubší fyzické dimenze (3D), použitelné i pro dokončení evoluce člověka v posledních jemněhmotných dimenzích 4D-5D.

Tímto, v pořadí třetím projektem byl pověřen Ohalu Council (vláda sirianské planety Ohalu), do jejíž čela byl postavena duchovní bytost mající vědomí Ježíše Krista. Ohalu Council řeší problému regenerace zdevastované DNA lidské rasy v rámci třetího projektu pojmenovaného Kundalíni. Kundalíní, ve smyslu mystického „ohně života“, je ve své podstatě shodná se staroegyptským pojmem Amenti. Člověk, jako předobraz dokonalé duchovní bytosti sídlící dočasně ve fyzickém a éterickém těle (bytost Adamah Kadmon), se má stát v budoucnosti především univerzální genetickou matricí „člověka pro multidimenzní stvořený Vesmír“. Nejvýznamnějším cílem projektu Kundalíni je obnovení zborceného spojovacího mostu mezi současnou tristní realitou třetí hmotné dimenze (3 D) a realitou světa skutečné Boží Pravdy, kterou se tak úsilovně snaží potlačit a deformovat Drakoni (Unholy Six) a některé skupiny (Elohim). Jednotlivé pilíře tohoto podivuhodného mostu představuje sedm čaker (energetických center) těla člověka existujícího v dimenzi 3 D a pět čaker umístěných v aurickém poli vzestupně nad sebou v projekci těla lidské bytosti do dimenze 4D a 5 D. Podle principu učení Velké Yogy, se sedm čaker lidského těla v dimenzi 3 D nachází v epicentrech nervových ganglií a některých žláz s vnitřní sekrecí. Obrazně řečeno lidské tělo představuje plán konstrukce mostu spojující Zemi s nebem, bohužel v současné situaci dvanáct jeho opěrných sloupů (čaker) není vždy pevně propojeno s konstrukcí mostovky (duchovním tělem), takže most nemůže plnit své původní poslání. Propojení je možno uskutečnit pouze aktivací mystického ohně Kundalíní (Amenti). Aktivovaná Kundalíní stoupá vzhůru od jedné čakry ke druhé a její energetické pole vyvolává rezonanci v jednotlivých dosud blokovaných intronových sekvencích DNA, které se v dimenzi 3 D neúčastní přenosu genetických informací. Když Kundalíní dospěje do sedmé čakry Sahasráry, lidská bytost dosáhne stavu osvícení a plně porozumí stavu věcí a jevů existujících v dimenzi 3 D, když dospěje do desáté čakry dospívá lidská bytost do stavu uváděném pod pojmem „znovuzrození“ (satori, apokastasis, nem anch, sannjasa, buddhovství atd.), když Kundalíní vystoupí až do dvanácté čakry mění se lidská bytost v Mahátmu a končí svůj pobyt ve hmotném světě. Na tomto principu aktivace Kundalíní je založen projekt Ohalu Councilu, jehož cílem je odstranit genetické deformace a degeneraci DNA způsobené Drakony a genetickými manipulacemi Orion Empire, ale také obnovit energetickou rovnováhu (harmonii) mezi oběma polovinami mozku a obnovit původní rozsah činnosti evolučně nejstarší kořenovou část mozku, jejíž funkce byla genetickými manipulacemi Drakonů, Orion Empire, Marduky aj.) nejvíce zasažena a poškozena.

Snaha o obnovení původní čistoty lidské DNA trvá již několik tisíc let a na tomto poli intenzivně pracovalo mnoho výzkumných týmů genetiků z oblasti Arktura, Tau Ceti, Antarea, Procyonu, Siria B a další, bohužel bez většího úspěchu. Problémem jsou periodické návraty Nimiru, která v periodě 6.115 +/-50 let vyvolávají v globální měřítku kataklyzmata, provázená změnou smyslu rotace Země, prudkými oscilacemi magnetického pole, změnou polohy zemské osy a rychlosti její rotace, což má hluboce negativní důsledky rozložení kontinentů a na především na životní podmínky lidské populace. Za období posledních přibližně 26.000 let došlo vlivem gravitačního pole Nimiru nejméně ke čtyřem změnám polohy zemské osy o cca 180o , čímž se Země vymkla z harmonického souladu s okolními hvězdnými systémy. Až dosud došlo k 19 kontaktům Země s Nimiru, což vyvolalo i 19 ničivých kataklyzmat, jejichž důsledky výrazně omezily rozvoj jednotlivých ras, protože opakovaně docházelo k přerušování jejich evoluce a vržení zpět do barbarského období, nebo v horším případě byly vyhlazeny. Jelikož další etapa ničení na úrovni naší současné dimenze třetí hustoty (3D) má nastat v roce 2.666 n.l. (biblický Armageddon), kdy je předpovídána přímá srážka Nimiru se Zemí, připravuje Andromédská rada a Ohalu Council přesun větší části pozemského lidstva do vyšších dimenzí 4D a 5D, kde je negativní vliv Drakonů a ras s nimi spolupracujících nepodstatný.

Závěrečná část třetího experimentu, jehož cílem je ukončení plnohodnotného genetického vývoje matrice univerzální bytosti Adamah Kadmon, jejímž posláním byla kolonizace a dobudování Vesmíru, probíhá v současnosti na Zemi. Když původní lidstvo vstupovalo do tohoto třetího experimentu, mělo matrici dvanáctivláknové DNA, Šlechtitelé již na počátku experimentu zablokovali deset z těchto vláken DNA, takže aktivní zůstaly pouze dvě. Tato dvě vlákna představují dvě prvotní rasy, ze kterých původně pocházíme (Lyrani a Siriani) a s nimi jsme mohli vstoupit do “genetické hry” jako objekt bezbranný vůči svévolné manipulaci ze strany Mistrů-Genetiků. Takovým způsobem vlastně vznikl biblický „smrtelný hřích“, taková je skutečná podstata onoho „biblického pádu člověka“, což není nic jiného, než uměle vyvolaná genetická degenerace fyzického těla člověka jež měl, v rozporu se záměrem Stvořitele, sloužit jako otrok, voják a sluha Elohim. Možná, že někteří z vás zkoušeli sami aktivovat ostatní vlákna DNA, ale asi bez většího úspěchu, úspěšní byli pouze někteří alchymisté, kteří díky své píli a vůli odkryli tajemství transmutace hmoty, těla a vědomí člověka.

 

(c) Ivo Wiesner 8.2. 2005

 

 

Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (2.)

 

Wiesner IvoTajemno – 21. 02. 2005

 

Již zmíněný třetí program Kundalíni se bezprostředně vztahuje k lidství páté kalpy jako společenství duchovních entit.

Tento program obsahuje prvky, které staví naší sluneční soustavu Sol do významného strategického postavení a tak se pro řadu galaktických civilizací stává soustava Sol zajímá, protože v ní mohou pozorovat, jak se na Zemi se utváří a krystaluje nový typ civilizace o níž se hovoří jako o „civilizaci pátého věku lidstva“ (civilizaci páté kalpy). Tato civilizace je první ze všech civilizací Vesmíru, kterou Stvořitel obdařil vzácným darem tvořivého emočního potenciálu, jež je neoddělitelnou součástí jeho Božské podstaty. Každý člověk, který je součástí lidstva páté kalpy a nese tedy v sobě i část božské podstaty (duši), nese v sobě obrovský tvůrčí potenciál a je jen na jeho vůli kdy, jak a s jakým záměrem jej využije. To je uskutečnění Stvořitelova slibu:

 

„Stvořím člověka k obrazu svému“.
Člověk by měl tento božský dar použít zcela nesobecky ve prospěch těch potřebných. Aby člověku v tomto záměru nepřekážely temné síly, bylo rozhodnuto, že se naplnil čas přechodu lidstva do 4D (pro některé až do 5D), protože temné síly frekvenčním filtrem 4D-5D nemohou projít. Sama Země je jedinečná kvůli obnovené existenci „pramene života Amenti“ a veškerým zde existujícím životním formám, jedinečné je i na ní vysazené lidstvo páté kalpy, jež je nositelem „Paa Tal“ a přišlo sem dolů z vyšší dimenze, aby zde bydlelo po určitý čas v tělech 3D (dimenze třetí hustoty), než získá potřebné tvůrčí zkušenosti a plně naplní i zkušenost lásky a soucitu.

Až skončí poslední experiment třetího projektu, máme mít plný počet aktivovaných vláken DNA, něco podobného tomu, co v pokru vyjadřuje výraz “full hand”. Přepisem DNA a reaktivací všech jejích dvanácti vláken se odehraje v člověku transformace vědomí v takovém rozsahu a kvalitě, jako když přeměníme uhlík (saze, koks, grafit) v dokonalý krystal diamantu. V principu stejná, či velmi podobná genetická změna DNA na molekulární úrovni byla podstatou “mysterií IBEZ”, nebo pozdějších „egyptských mysterií“, protože vždy jde o princip změny starými alchymisty popisovaný jako “alchymické transmutace těla a vědomí”. Každé vlákno z oněch dvanácti představuje údajně úplnou akašickou knihovnu jedné z ras, ze které pocházíme, neboli úplnou molekulární genetickou paměť té rasy.

Aby se mohla završit duchovní evoluce lidstva i planety Země v existující fyzikální realitě, musí proběhnout rekodifikace naší DNA, aby současně s duchovní evolucí našeho vědomí mohla proběhnout i přestavba fyzických těl (DNA) ze stávající “uhlíkové reality” do nové “diamantové reality“. Reaktivace již začala v našich éterických (astrálních) tělech tím, že vlivem vnějšího pole energie vyzařované od roku 1998-1999 centrem Galaxie, dochází k transformaci všech forem negativní energie (záporných emocí) v energii pozitivní a přebytek pozitivní energie je předáván Zemi. Tato transformace nižších složek matrice éterického těla vyvolává transformace DNA v buňkách fyzického těla, což usnadňuje posun fyzického těla z úrovně uhlíku (úroveň třetí hustoty energie) na úroveň diamantu (úroveň páté hustoty energie). O rychlosti průběhu této fyzické transformace rozhoduje každý člověk sám tím, do jaké míry akceptuje zrychlení evoluce svého vědomí. Každý člověk může proces zpomalit, leč nemůže jej zastavit. Příčina, proč jsou naše éterická těla (éterická genetická matrice) aktivovaná jako první, spočívá v tom, že celý proces reaktivace je velikou zátěží pro vědomí fyzického těla, proto musí být u každého jednotlivce řízen a upravován speciálními energetickými filtry. Proces transformace byl zahájen někdy v období 1998-1999 a předpokládá se, že neskončí dříve jak v roce 2012, spíše o několik let později, protože změny v buňkách fyzikálních těl probíhají pomaleji a často s jistým zpožděním. Zvýšení obecné úrovně zločinnosti, vzrůstající bestialita zločinců, zvyšující se agresivita, bezohlednost, chamtivost ruku v ruce s arogancí a dalšími negativními prvky asociálního chování, jsou průvodními jevy této probíhající transformace. Podobně na transformaci reaguje i sama Země častými náhlými a neobvyklými změnami počasí, výrazně intenzivnějším průběhem přírodních pohrom (záplavy, tornáda, tajfúny) a zjevně vzrůstající aktivitou sopek, ale to všechno není nic jiného, než její sebečistění od ulpělé negativní energie pocházející z utrpení lidí, zvířat a rostlin během počátku kolonizace Země po dnešek..

Čtvrtá hustota představuje jednotné vědomí. Jakmile se většina lidstva přesune do dimenze čtvrté hustoty, naše vědomí bude harmonizováno nejen se Zemí, ale mezi námi všemi. Budeme vědět co se odehrává, bez toho abychom byli nuceni sledovat televizi nebo poslouchat rádio. Budeme vše vnímat a budeme doslova vzájemně „v našich hlavách“ konverzovat s milovanými lidmi kteří dávno odešli i s těmi kdo přicházejí. Potvrdí se, že to čemu říkáme „snění“ je pouze jinou (virtuální) formou skutečnosti. Bude se to odehrávat tím častěji, čím více se budeme ponořovat do čtvrté hustoty. U mnoha děti ve věku do 14 let, tak jak budeme vstupovat do čtvrté hustoty, se začne projevovat schopnost hovořit starověkými nářečími a nebude pro to žádné vysvětlení. Děti a dospělí objeví po celém světě mnoho dosud neznámých archeologických lokalit. Z neznámých zdrojů se objeví nové vynálezy. Lidé budou kreslit sofistikovaná schémata nových konstrukcí a nalézat nové technologie šetrné k přírodě, nové metody léčení a nové léky bez vedlejších účinků. Začne se objasňovat genetická matrici lidského genomu, kterou každý našinec v sobě nese a tento nový stav vědomí se začne projevovat vzpomínkami na mimozemské počátky lidské rasy. Již dnes se stává, že se zejména u mladých lidí se objevují jisté vzpomínky, jejichž původ bude pocházet z těch částí DNA, které jsme obdrželi od 22 jiných ras. Tyto vzpomínky vyvolávají a budou stále více vyvolávat v mladých lidech neklid, protože se tím uvolňuje prastará energie, vázaná na jisté cizí segmenty DNA pocházející od těchto ras, které hrály speciální roli při vývoji genetické matrice lidského těla. Leč mladí lidé povětšině povětšině budou obtížně hledat a nacházet rady, jak si s tímto bohatstvím poradit. Mám na mysli zejména rodiči tak obávané období dospívání, jemuž říkáme „puberta“, proto hledejme cesty jak jim pomoci v tomto obtížném období jejich života.

Ve kultuře naší společnosti chybí životaschopné expresivní systémy, které byly zčásti umrtveny a zčásti zmařeny v důsledku dlouhodobě převažujícího technokratického vývoje lidstva. Lidé se ostýchají, nebo přímo bojí projevovat své pozitivní city takže jsou jak přehluboké temné studny ve kterých odlesk hladiny neuzříš. Byla poškozena lidská vnímavost vůči jevům, které ostatní mylně považují za bizarní iluze, známky počínající schizofrenie či jiné duševní nemoci. Stále více lidí, mám na mysli statisíce až desítky milionů lidí, s tím bude míti stále větší problémy neboť bude vnímat a pozorovat takové jevy, jako jsou duchové přicházející z jiných dimenzí, nebo duchovní strážci lidí. Někteří z nás na této planetě získají (přesněji řečeno „obnoví se jim“) dosud spící schopnost procházení mezi pátou fyzickou a šestou duchovní dimenzí podle potřeby nebo svého přání. Budou schopni se přemisťovat se na různá místa planety bez nutnosti použití jakékoliv dopravní technologie. Normou evoluce člověka nadále bude definitivně “Světlo, láska a soucit”. Týká se to především naší části galaxie (9. sektoru), zahrnující 21 hvězdných systémů, z nichž většina tak či onak pocítila během mnoha inkarnací opakovaně zlo tyranie. Z hlediska historie je zajímavé to, že oblasti ve kterých se tyranie vyskytla či ještě vyskytuje, patřily mezi evolučně velmi staré oblasti, které byly kolonizovány některou z nejstarších ras, jako na příklad alfa-Drakony, negativními Siriany či lyranskými Elohim. Oni byli prvními rasami, které se objevili v Galaxii a všeobecně, alespoň na počátku, to byli pozoruhodní budovatelé. Jelikož se ale tyto rasy příliš rychle množily, začaly pociťovat obavou zda pro sebe udrží dostatečně velký životní prostor. Nakonec tyto obavy přerostly do dlouhých válek jejichž cílem bylo podrobení, popřípadě zničení ostatních konkurenčních ras.

Genetická matrice fyzického těla člověka je kompozitem (složeninou) DNA 22 ras Galaxie, ale duchovní entita sídlící pouze v těle člověka páté kalpy je nositelem fenoménu Paa Tal, čímž se projevuje její božská podstata. Paa Tal (hind. Kryiašaktí) je neurčitě specifikovaným pojmem, údajně drakonského původu, vyjadřujícím jednak schopnost tvorby hmotných artefaktů pouhou myšlenkou, jednak samu podstatu manipulace s tvořivou energií a energii vědomí duchovního těla s duší, jíž se odlišuje lidstvo páté kalpy od ostatních dříve stvořených bytostí a starých humanoidních i nehumanoidních civilizací. Lze říci, že Paa Tal představuje podstatu božské tvořivé schopnosti, kterou Stvořitel daroval lidstvu páté kalpy. Djwahl Kuhl upozornil na pozadí, ze kterého problémy s mimozemskými manipulátory skutečně vyvěrají. Hovoří o tom, že současné lidstvo Adamah Kadmon (lidstvo páté kalpy), je produktem záměrného stvoření a ne jakési „přirozené evoluce živých organizmů“. Je objektem rozsáhlé péče Mahátmů již po období posledních 80.000-100.000 let a představuje nový univerzální archetyp (genetickou matrici), ve kterém ještě přežívají některé části staré genetické matrice, které je nutno během dalšího vývoje odstranit. Mahátmům v péči o pozemské lidstvo překáží infiltrace cizích civilizací, které se snaží různými způsoby vmísit se do lidského společenství a ve skrytu zasahovat do evoluce lidstva. Mahátmové, zvaní také „Peace Keepers“, pocházejí z jedné neobyčejně staré mimozemské humanoidní civilizace, známe jako Arkturiani, jejichž poslání spočívá především v tom, aby chránili lidskou civilizaci před svévolnými manipulativními zásahy některých mimozemských entit (Deros, Drakonů) do lidské DNA, nebo nastolováním jiných způsobů vykořisťování a zneužívání lidské populaci. Mahátmové jsou fyzické osoby nerozeznatelné od lidí mezi nimiž žijí, přičemž doba jejich života se pohybuje kolem 10.000 let. Vzhledem k tomu, že již ukončili svoji duchovní evoluci ve fyzickém světě, jsou obdařeni schopností přenášení a obnovování života, transmutace energie myšlenek v běžné fyzické věci (kryiašaktí), ale rovněž ovládají unikátní technologie genetických a submolekulárních manipulací s genomem živých buněk. Jejich hlavním posláním je střežit optimální vývoj lidstva a ovlivňovat jej tak, aby žádoucí směry byly postupně vyloučeny. Mahátmové vytvořili lidské tělo jako vhodnou formu (hostitele) pro duchovní bytostí, které mají pobytem ve fyzickém světě nabýt potřebných zkušeností pro svůj pokračující dlouhodobý vývoj ve vyšších dimenzích.

Civilizace Deros stojí před zánikem vlastní rasy (viz Gambit Mahátmů) a rovněž jejich mateřskou planetu ohrožuje změna jejich slunce v rudého obra. Po skončení II. světové války uzavřeli s USA tajnou smlouvu Greada Treaty a uzavřeli alianci, která části z nich umožnila usídlit se v některých podzemních základnách na území USA, Kanady a Austrálie. Aniž informovali vládu USA o svých skutečných záměrech, šlo jim o to usadit se pevně na Zemi, a s plným využití své technologické a technické převahy ovládnout zevnitř establishment a vytvořit hybridní rasu člověk-Dero. Využili možnosti jež poskytuje právní klička ve smlouvě uzavřené mezi Orion Empire a Andromédskou konfederací planet, která jim umožňuje vyklouznut z omezení daných ve zmíněné smlouvě, týkající se vztahu cizích civilizací k planetě Zemi a jejím obyvatelům. Ve smlouvě je vymezeno, že civilizace Orion Empire, včetně Greys, nesmí využít žádnou pozemskou lokalitu, žádný kontinent či jeho část, ba ani geosféru Země, pro usazení svých ras. Podstata zmíněné kličky spočívá v tom, že žádné omezení expanze na Zem pro ně nebude platit, pokud dokáží vytvořit hybridní rasu, jejíž genetická matrice bude obsahovat spojením DNA člověka a Greye. Pokud by se jim pomocí genetického inženýrství podařilo vstoupit do genomu obsahujícímu vývojové matrice zemského života, stali by se přirozenou součástí biosféry Země. Jelikož jsou technicky vyspělejší než lidská civilizace, bylo by pouze otázkou času, než by lidstvo vyhladili v rámci smluvně přijatelné „evoluce pozemské civilizace“. Tím by bylo duchovním bytostem, nacházejícím se ve fyzických tělech lidí, znemožněno pokračovat ve svém vývoji na fyzické úrovni 3D, což je v přímém rozporu s Třetím projektem. Mahátmové si uvědomují již řadu století svoji odpovědnost za tato přehlédnutá “otevřená zadní vrátka” a učinili taková opatření, aby snahy Deros o vytvoření hybridního genomu byla neúspěšná. Mahátmové začali přibližně před 300 lety uskutečňovat proces výběru a úprav genetické matrice člověka tak, aby byla schopná přijímat a využívat i vysoké řády frekvencí přírodních energií a plně vyhovovala povaze duchovních bytostí, které v lidských tělech přebývají. Mahátmové vycházeli z toho, že všechny duchovní bytosti mají mít stejné možností vývoje ve hmotném světě, leč část těchto duchovních bytostí zneužila benevolence Strážců, odklonila se od daných zásad a snažila se pro sebe získat co nejvíce lidských fyzických těl, jejichž genetické linie upravovala nedovoleným způsobem. Tímto způsobem byly původně čisté genetické matrice lidí znečištěny nežádoucími genetickými deformacemi, což má za následek potřebu náročných procesů obnovení čistoty lidské genetické matrice cestou projektu Kundalíní o němž jsem již hovořil.

Pro lidstvo zjevně existuje mnohem vyšší program, který vychází z naší duše (božského těla) a souvisí to s další etapou dotváření Vesmíru. Vlastnictví fenoménu Paa Tal a božské sekvence (duše) je to, co nám mnoho jiných ras závidí a snaží se nám je jakýmkoliv způsobem odebrat, jak to potvrzují aktivity negativních skupin Deros, Dows a dalších entit (únosy, genetické experimenty, násilné oplodňování lidských žen atd.), jak jsem o tom hovořil v knize Gambitu Mahátmů.

 

(c) Ivo Wiesner 8.2. 2005

 

http://video.google.com/videoplay?docid=-686108267122535204#

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz