Podivná hra s lidstvem č.1

Podivná hra s lidstvem č.1

Podibná hra s lidstvem

 

č.1

 

 

Pár věcí které by měl každý znát

 

Posted on Friday, 14. October 2005 @ 22:07:24 CEST podle Swed

 

John Conner theresistancemanifesto.com

 

Většina světových vůdců a korporačních elit jsou součástí spletité sítě satanistických tajných organizací.
Útoky 11. září byly řízeny a provedeny zevnitř, kvůli zámince jít do války. Rodina zločinců Bushů nejen že věděla, ale aktivně napomáhala v uskutečnění útoků, chránění teroristů, zajištění uskutečnění útoků. …….

Antrax rozesílaný poštou nebyl od Al-Kajdy nebo Sadáma, ale od někoho uvnitř vlády

……..

V Americe existují tucty koncentračních táborů na vojenských základnách a v městech, připravených přijmout civilní vězně.

….

Simulované obřady s lidskou obětí probíhají v lokalitě Bohemian Grove v Kalifornii, prováděné našimi politiky a korporačními elitami.

Svobodné zednářství je náboženství, tajná společnost, jehož vysoce postavení členové záměrně klamou své níže postavené členy, zároveň i nečleny tedy běžného občana. Na nejvyšších úrovních ve Svobodném zednářství jde o Satanizmus.

V plánu města Washingtonu D.C. je zřetelně navržený pentagram.

 

Armáda Spojených Států vybudovala ohromná podzemní města pro politickou elitu, spolu s čistírnami vod, zásobou jídla a moderním vybavením. …….

Mladiství Don Henry a Kevin Ives byli zavražděni, kvůli jejich náhodnému svědectví pašování kokainu CIA v Mene, Arkansasu. Bill Clinton napomáhal v zametení stop, spolu s praním špinavých peněz. ……

Neurální rozhraní (chipy a elektrody napojené přímo do lidského mozku) budou brzo běžný způsob, jak brouzdat po Internetu a telefonovat.

 

Kázání a ideologie Illuminátů ovládají agendu Nového Světového Pořádku.

Operace Mockingbird byla programem CIA vytvořeným v roce 1948, za účelem uskutečnění kontroly nad domácími a zahraničními médii, nasazováním propagandy přes uplacené reportéry a ovládané vydavatele. Podobné, ale mnohem pokročilé programy jsou i dnes.

Mechaničtí hybridní Terminátoři, jsou vyráběni ministerstvem obrany. Tyto hybridní ´živé´ počítače již brzy dosáhnou vyšší úrovně inteligence než lidé. Jsou zde zahrnuty i létající nepilotovaná letadla.

 

 

Klamání

Posted on Sunday, 23. April 2006 @ 02:53:59 CEST podle Swed

 

Michael B Haupt a Daryl Bradford Smith  threeworldwars.com iamthewitness.com

 

[Článek je reakce na pokračující vývoj událostí kolem rozhovoru Charlieho Sheena s Alexem Jonesem (prisonplanet.com,infowars.com) na téma 11. září a nezodpovězených nesrovnalostí oficiální verze a skutečných událostí. Rozhovor, který byl později vysílán na CNN, opět rozvířil diskuzi kolem oné události. Přestože si myslím že událost sama o sobě nebude pro čtenáře zajímavá, chci ji použít jako příklad pro upozornění na širší souvislosti.)
Jedná se o další klam a měli bychom se raději začít připravovat na další, neboť se dostáváme do časů, kdy se klamání a lži stanou více a více součástí všech každodenních stránek našeho života. Teď  je vhodná doba  posvítit si na záměr, který stojí za událostmi kolem Sheena, abychom mohli porozumět budoucím událostem které nás čekají v příštích měsících a letech.

Následující část pochází z článku na stránkách iamthewitness.com. Ačkoli nesouhlasím se všemi body přesto plně zastávám hlavní myšlenku a sice: jak málo věrohodných zdrojů informací je dnes k dispozici, a jak musíme dbát opatrnosti při volbě zdrojů při skládání celkového obrázku.

 

Výběr

Proč si známý stoupenec vlády USA a její politiky vybral Alexe Jonese, aby sdělil světu svou zprávu, když existují tisíce kvalifikovanějších zdrojů na 11. září?

Připomeňme si, že všechny tři průzkumy veřejného mínění na CNN zdůraznily ’zatajení’ a ’nezodpovězené otázky’. Neurčité výrazy. Jeden z nejrafinovanějších utajení kolem 11. září je kniha s názvem „Zatejení“ napsaná tajným agentem CIA!

CNN si vybrala dvě osoby jako experty do svého pořad o 11. září. Webster Tarpley (autor knihy ”9/11 Umělý teror: Vyrobeno v USA”) a Mike Berger (z 911truth.org – známé dezinformační stránky). Oba pánové v minulosti zamlčovali fakta kolem 11. září. Tarpley navíc podporoval myšlenku pro zdůvodnění budoucího útoku na Írán, čímž mělo být  plánované otevření  ropné burzy v Íránu obchodující pouze s Eurem. Burza nebyla otevřena dle plánu 22. března.

Ani Alex Jones není jasná hvězda za kterou jej všichni mají. Jones se spojil se spolkem, který si přeje ”vybudovat Sion” a ”vládu Boha na zemi”. Nemůže náhodou jít o ten samý Nový Světový Pořádek, kterého se většina z nás tolik obává? Kdo finančně podporuje Jonese podstatnou sumou peněz, kterých je třeba pro udržení jeho profesionální sítě internetových stránek?

Konečný součet je následující

Budoucí chimérou bude mnohem větší výkon při výrobě klamu: vypuštění pouze desetiny pravdy. Zločincům stojícím za 11. zářím je jasné, že je na čase přiznat ČÁST pravdy kolem 11. září, přesto chtějí zachovat svou moc nad tím, JAKÁ pravda bude odhalena. Zda přitom budou muset obětovat pár svých loutek (možná i Bushe) aby odvedli pozornost; nad tím se nebudou rozmýšlet dvakrát. Sheen, Jones a mnozí další herci jsou využiti na jevišti, kde hrají roli užitečných idiotů, kteří nám – spící veřejnosti – zjeví vyrobenou ”pravdu” 11. září, zatímco celá událost zůstane skrytá až na pár jedinců, kterým je jasný rozsah klamu.

Jesliže zločinci zodpovědní za 11. září mohou oklamat veřejnost tak, aby si myslela že George Bush je zodpovědný a že Charlie Sheen, Alex Jones, Webster Tarpley a Mike Berger jsou hrdinové, potom zločinci vyhráli. Nadále zůstanou u kormidla globálních médií, ústřední banky USA, světové bankovní sítě, světové armády a blížícího se světového náboženství (další podvod který nám bude vnucen)

Co dělat?

Rozruch okolo Sheena je další ze série velkých podvodů naplánovaných pro nás, stojíme před výzvou jak ihned rozpoznat podvod v době kdy začíná.

Odpovědí je vytrénovat naši mysl, aby rozpoznala a odhalila podvod, což v budoucnosti bude čím dál tím těžší. Částečně je to způsobeno nadměrným množstvím informací: valí se na nás čím dál tím víc nezpracovaných informací z různorodých zdrojů a naše mysl ztrácí schopnost rozlišit fakt od klamu.

Tělo může být vytrénováno pro zvedání těžkých závaží a běhu na dlouhé vzdálenosti. Stejně tak může být vytrénována mysl k rychlému rozpoznání lsti. Ale trénink vyžaduje čas a odhodlání. Klíčem je vytvoření zcela nového Pohledu na svět spolu se způsobem rozpoznávání probíhajících události. Se správným Pohledem na svět je klam kolem Sheena rychle odhalen jako další propaganda v moři dezinformace.

Naučte se rozpoznat dezinformaci a vybudujte si požadovaný světový pohled Zde (zatím pouze v angličtině)

 

Projekt Monarch a projekt MKULTRA (část. 1)

 

 

Posted on Monday, 15. May 2006 @ 01:28:23 CEST podle Swed

 

 

Ron Patton

 

 

Mezi množství manipulativnich postupů patří krutá ohavnost, spáchána na části lidstva, plánovaného ovládání mysli, které prostupuje každou stránkou společnosti již téměř padesát let.

Tento výklad je podložen odtajněnými dokumenty americké vlády, jednotlivci dříve zapojenými v americké zpravodajské komunitě, historickými dokumenty, výzkumníky zasvěcenými do procesu ovládání myslí, publikacemi od všeobecných lékařů a rozhovory s těmi, kteří přežili složité formy ovládání mysli na základě působení utrpení, známého pod označením programování MONARCH.

(pozn.překl. v tomto článku se píše o tom, co nazývám ”tvrdé” ovládání myslí, tedy přímé ovládání s využitím bolesti a šoku. My všichni, tedy lidstvo, se rodíme do prostředí, kde nepřímé ovládání mysli a ”hypnotizování” tvoří hlavní a běžnou součást naší existence. Důvod je jasný. Jde o udržení lidstva v nevědomostí. Většina z nás projde životem ve stavu podobnému tranzu, s malým či neexistujícím uvědoměním si objektivní skutečnosti kolem nás. V tomto případě jde o ”měkkou” formu ovládání, pomocí myšlenkových systémů – např. náboženství, ideologie, politika, otupování pomocí chemicky a geneticky upravených potravin, elektromagnetickou cestou – např. elektrosmog obecně, televize, HAARP atd. atd. A pokud jde o dobu trvání této manipulace, stačí se podívat do naší manipulované historie.)

 

Stručná historie manipulace

 

Tajemná náboženství (mystery religions) starověkého Egypta, Řecka, Indie a Babylonu pomohly položit základy okultismu, slovo které znamená ”skryté znalosti”. Jedním z prvních písemných zdrojů, ve kterém je okultizmus zmiňován, je egyptská Kniha mrtvých, která je sbírkou rituálů popisující metody mučení a zastrašování (za účelem vyvolání trauma), užívání lektvarů (drogy) a očarování (hypnóza), s konečným výsledkem úplného zotročení uchazeče. Výše uvedené metody tvořily větší část okultizmu, známého jako Satanizmus. celá staletí. Během 13. století, katolická církev rozšířila a upevnila svou nadvládu nad Evropou s pomocí neblaze proslulé Inkvizice. Satanizmus přežil toto období pronásledování a pevně se usadil ukrzt pod závojem ezoterických spolků.

V roce 1776 byl bavorský jezuita, známý jako Adam Weishaupt, pověřen rodinou Rothschildů, aby centralizoval mocenskou základnu tajenmých náboženství do spolku, který je dnes obecně znám pod jménem Illumináti, slovo znamená ”osvícení jedinci”. Toto sdružení vzniklo splynutím mocných okultních pokrevních linií, elitních tajných společností a vlivných zednářských bratrstev, s úmyslem vybudovat rámec pro ”Nový světový pořádek”.Veřejně prezentovaným cílem této Utopie, bylo nastolení celkového stavu blaženosti pro lidskou rasu. Nicméně jejich pravým záměrem bylo postupné zvyšování své moci nad masami, aby se nakonec stali pány světa.

 

Anglická aliance

Dostáváme se do 19. století, kdy Velká Británie a Německo patřily mezi hlavní oblast moci Illuminátů. Proto by nemělo být velkým překvapením, že první výzkumy v oblasti vědy studující chování (behaivoral science) byly provedeny v Anglii v roce 1882, zatímco průkopnické lékařské a psychiatrické techniky ovládání mysli, byly uskutečněny v Institutu cisaře Wilhelma v Německu. Tavistock Institut mezilidských vztahů (Tavistock Institute of Human Relations) byl založen v Londýně v roce 1921, a zde se studoval ”bod zlomu” lidí. Německý psycholog Kurt Lewin, se stal ředitelem Tavistocku v roce 1932, tedy v době, kdy nacistické Německo stupňovalo svůj výzkum v oblasti neuropsychologie, parapsychologie a multi-generačního okultismu.

Je zajímavé, že následoval nárůst výměn vědeckých informací mezi Anglií a Německém, hlavně v oblasti eugeniky: hnutí oddané ”vylepšování” lidstva prostřednictvím řizení dědičných prvků rozmnožování. Tajemně temné spojení mezi zeměmi bylo udržováno zčásti přes Řád zlatého úsvitu (the Order of the Golden Dawn), který byl tajnou společností s vysoce postavenými představiteli nacistické strany a britské aristokracie za členy. Vrcholný důstojník SS Heinrich Himmler vedl vědecký projekt Lebensborn, který se zabýval výběrovým plozením a adopcí dětí … . V plánu programu bylo vytvořit nadřazenou rasu (Árijce), která bude plně věrná záměru Třetí říše (Nového světového pořádku).

Většina předběžných experimentů v oblasti genenetického inženýrství a změn chování, byla provedena Dr. Josefem Mengelem v Osvětimi, kde analyzoval následky traumat… . Kromě zákeřných chirurgických pokusů provedených v koncentračním táboře, byly některé děti vystaveny ohromným dávkám eletřiny. Mnoho z nich tuto krutost nepřežilo.

Souběžně bylo ”vymývání mozků” prováděno na zajatcích v Dachau, kde byli hyponotizováni a zároveň jim bzla podávána halucinogenní droga meskalin. Během války souběžně probíhal výzkum v oblasti chování, vedený Dr. Georgem Estabrookem z univerzity Colgate. Jeho zapletení s armádou, CID (Criminal Investigative Division, nejvyšší strážce zákona americké armády), FBI a dalšimi agenturami zůstáva zahaleno tajemstvím. Nicméně Estabrookovi občas něo ”ujelo” když mluvil o své práci, ve které tvořil hypnoticky naprogramované kurýry a hypnoticky vytvořené rozpolcené osobnosti.

Po skončeni Druhé světové války dovezlo americké ministerstvo obrany tajně do Spojených Států, přes jižní Ameriku a Vatikán, mnoho vysoce postavených německých nacistických a italských fašistických vědců, spolu se zvědy. Kódové označení operace bylo projekt PAPERCLIP. (více v našem článku Operace Paperclip: Temná strana Měsíce) Jedním z nejdůležitějších objevů pro USA byl německý generál Reinhard Gehlen, který byl Hitlerovým zpravodajským šéfem proti Rusku. Po svém příjezdu ve Washingtonu D. C. v roce 1945, se Gehlen opakovaně sešel s prezidentem Trumanem, generálem Williamem Donovanem, ředitelem úřadu Strategických služeb (the Office of Strategic Services, OSS) a Allenem Dullesem, pozdějším rázným ředitelem CIA. Záměrem jejich rozhovorů bylo přetvořit nepatnou Americkou zpravodajskou sekci (American intelligence operation) a vytvořit z ní vysoce účinnou utajenou organizaci. Vyvrcholením jejich úsilí byl vznik Ústřední zpravodajské skupiny (Central Intelligence Group) v roce 1948, později přejmenované na Ústřední zpravodajskou službu (CIA) v roce 1947. …

 

Vývoj projektu MKULTRA

S pevně ustanovenou CIA a spolu s Radou bezpečnosti státu, se na podzim roku 1947 rozejely první utajené programy ovládání mysli, které zahájilo americké námořnictvo. Projekt CHATTER byl vyvinut jako reakce na sovětský “úspěch” s využitím “drog pravdy”. Toto odůvodnění mělo posloužit v případě odhalení programu. Výzkum se zaměřil na odhalování nových a následné testování drog, které byly vhodné pro využití u výslechů a při náboru agentů. Projekt byl oficiálně ukončen v roce 1953.

S příchodem projektu BLUE BIRD, se CIA rozhodla rozšířit své působení do oblasti změn chování, a vše bylo schváleno ředitelem Allenem Dullesem v roce 1950. Cílem bylo 1) najít způsob jak podmínit pesonál k tomu, aby nebylo možné z nich neoprávněně získat informace jakýmkoliv známým prostředkem, 2) prostudovat možnost ovládat osobu s využitím speciálních praktik výslechu, 3) zkoumat rozšíření paměti a 4) ustanovit obranné prostředky které zabrání ovládnutí agentů ze strany nepřítele. V srpnu roku 1951, byl projekt BLUE BIRD přejmenován na projekt ARTICHOKE, kterýy zhodnotil útočné využití výslýchových metod, včetně hypnózy a drog. Progam byl ukončen v roce 1956. Tři roky před ukončením projektu ARTICHOKE, 13. dubna 1953, vznikl projekt MKULTRA a to dle pokynů Richada Helmse, zástupce ředitele Ústředního zpravodajství (Deputy Director of Central Intelligence, DDCI), na základě zavedení “obzvláš’t citlivého mechanizmu financování.”

 

Možný původ zkratky “MK” může být z “Mind Kontrolle”. Překlad německého slova “kontrolle” je “ovládnutí”. Množství německých doktorů, získaných z poválečné skupiny nacistických talentů, se stalo neocenitelným zdrojem při vývoji MKULTRA. Souvislost, mezi experimenty v koncentračních táborech a mezi četnými podprojekty MKULTRA, je zcela jasná. Mezi různorodé způsoby ovládání lidského chování spadající pod MKULTRA, patřila radiace, elektrošoky, psychologie, psychiatrie, sociologie, antropologie, grafologie, látky určené k týrání a polovojenské nástroje a materiál, “LSD” patřilo mezi nejrozšířenější druh materiálu. Zvláštní postup, pojmenovaný MKDELTA, byl vyvinut pro řízení využití MKULTRA v jiných zemích. Materiály MKULTRA/MKDELTA byly využívány pro obtěžování, ničení důvěry a vyřazovací účely. Ze 149 podprojektů řízených z MKULTRA, patřil projekt MONARCH, formálně zahájen americkou armádou na začátku 60. let (neformálě byl zahájen o mnoho dřív), mezi přední a je i nadále přísně tajný z důvodu státní bezpečnosti. MONARCH mohl být vyvrcholením podprojektů MKULTRA, například z operace SPELLBINDER, která se zabývala tvořením tzv. atentátníků “spáčů“ (tedy Mandžuských uchazečů – Manchurian candidates), kteří mohou být aktivování po obdržení klíčového slova nebo fráze, zatímco jsou v pohypnotickém tranzu. Operace OFTEN byla studie, která se pokusila zužitkovat moc okultních sil, pravděpodobně měla sloužit k zakrytí zákeřné reality projektu MONARCH.

 

(část. 2)

 

 

Posted on Monday, 05. June 2006 @ 00:16:37 CEST podle Swed

 

Definice a charakteristika

 

Pojmenování MONARCH není nutně míněno v kontextu aristokracie, ale spíš odkazuje na druh motýla. Když člověk podstupuje traumata způsobená elektrošoky, dostaví se pocit závratě a jakoby se vznášel nebo poletoval jako motýl. Dále jde o symbolické znázornění, vztahující se k přeměně nebo metamorfóze tohoto nádherného hmyzu, z housenky do kukly (latentní, nečinného stavu) a dále k přeměně v motýla (nové stvoření), který se navrátí do svého bodu stvoření.  …

Okultní symbolika nám může poskytnout další možné vysvětlení. Psychika (psyché) znamená zároveň  “duše” a “motýl”, což pochází z přesvědčení, že lidské duše se promění v motýly, zatímco vyhledávají novou reinkarnaci.

Některé starověké skupiny, jako například Gnostici, považovali motýla za symbol zkorumpovaného těla. “Anděl smrti” (pamatujeme Mengeleho) byl zobrazen v gnostických uměleckých dílech jak drtí motýla. Marioneta je loutka, ke které jsou připevněny provázky a je ovládaná loutkařem, proto se programování MONARCH označuje jako Syndrom marioneta. “Královské podmiňování” je další termín, zatímco někteří terapeuti by použili termín “podmíněné podnětové reakční sekvence”. (Conditioned Stimulus Response Sequences) Projekt MONARCH se dá nejlépe definovat, jako druh strukturovaného oddělení a okultního sjednocení, za účelem rozdělení mysli na mnohonásobné osobnosti a to vše v rámci systematického celku. Během tohoto procesu, tedy satanského rituálu, který většinou obsahuje kabalistický mysticizmus, je účelně provedeno připojení démona nebo skupiny démonů k odpovídajícímu druhému já (alter). Samozřejmě většina skeptiků zde vidí způsob, jak zvýšit trauma u oběti, čímž se popře jakákoliv iracionální víra v existenci posedlosti.

 

Druhé já a spínače

Dalším způsobem, jak lze nahlížet na spletité narušování těla a mysli, je vidět ovládání mysli jako složitý počítačový program. Soubor (druhé já) vznikne pomocí trauma, jeho opakováním a postupným umocněním. Aby se mohl aktivovat (spustit) soubor, je nutné mít určitý přistupový kód nebo heslo (podnět nebo příkaz). Oběť/pozůstalý je pro svého programátora/kontrolora “otrokem”, a oběť naopak vidí kontrolora jako “pána” nebo “boha”. Asi 75% obětí tvoří ženy, neboť mají vyšší odolnost vůči bolesti a je jednodušší u nich vytvořit druhé já než u mužů. Osoby jsou hlavně využívány pro skryté operace, prostituci a pornografii, spolu s významným zapojením v zábavném průmyslu. Bývalý vojenský důstojník napojený na DIA (zpravodajská agentura uvnitř amerického ministerstva obrany…pozn.překl.) sdělil autorovi tohoto článku, “Když se podíváme s odstupem, potom vidíme tyto lidi [MONARCH oběti] pohybovat se ve všech společenských vrstvách, od bezdomovce na ulici až po bílé límečky”. K podepření svědectví vezměme rozhovor s jedním agent CIA ve výslužbě, který mluvil nejasně o využití těchto lidí jako “sazenic” a “chemeleonů” pro vniknutí do určené skupiny, shromažďování informací a/nebo zavádění skrytého programu.

Oběť/pozůstalý si nese velmi mnoho druhých já, spolu s četnými záložními programy, zrcadly a stíny. Dvě samostatné skupiny, světlá část (dobro) a temná část (zlo), jsou v mysli spolu dohromady protkány mezi sebou a rotují na ose.

 

Pokrevní linie

 

 

Většina obětí/pozůstalých pochází z multigeneračních satanských rodin (pokrevních liníí) a jsou zdánlivě programování, aby “naplnili svůj osud vyvolených či vyvolených generací” (termín vytvořený Mengelem v Osvětimi). Někteří jsou adoptováni do rodin s podobným původem. Jiní, kteří jsou použiti v tomto neurologickém hororu, jsou považováni za “postradatelné” (mimo pokrevní linie) a většinou pocházejí ze sirotčinců, domovů s péči o opuštěné děti nebo narušených rodin s dlouhou historií pedofílie. Dále je tu vzor rodinných příslušníků, kteří jsou napojeni na vládu nebo vojenské zpravodajské agentury.

Mnozí pocházejí z rodin, které využívají katolicizmus, mormonizmus nebo charismatické křesťanství, jako masku pro svou odpornou činnost (ačkoli členové jiných náboženských skupin jsou také zapojení).

Oběti/pozůstalí obecně rychle reagují na přísné náboženské (dogmatické, striktně formální) hierarchické uspořádání, neboť souběžně navazuje na jejich základní programování. Autoritám se většinou neodporuje, neboť jejich vůle byla narušena přes subjektivní a na povel zaměřené podmiňování.

 

Úrovně programovaní MONARCH

 

 

ALFA se považuje za “běžné”, nebo pravidelné programování uvnitř základního řízení osobnosti, které je charaktrerizováno neobyčejnou pamětí, spolu se značně zvýšenou fyzickou silou a ostrostí zraku. Programování Alfa se dosáhne úmyslným rozkouskováním osobnosti oběti, která v podstatě vytvoří dvě samostatné části levé a pravé mozkové hemisféry, což umožní naprogramovaní spojení levé a pravé hemisféry přes stimulaci neuronové dráhy.

BETA programování se uvádí jako “sexuální” programování. Tento druh programování odbourá veškeré naučené morální přesvědčení a stimuluje primitivní, sexuální instinkty zbavené zábran.


DELTA programování je známé jako “zabiják” a bylo původně vytvořeno pro výcvik zvláštních agentů nebo elitních vojáků (Delta Force, First Earth Battalion, Mossad, atd.) pro tajné operace. V těchto případech je hlavní charakteristikou optimální sekrece adrenalinu a kontrolovaná agrese. Osoby jsou zbaveny strachu a při uskutečňování svého úkolu jsou velmi systematické . Pokyny pro sebezničení nebo sebevraždu jsou naneseny na této úrovni.

OMEGA je “samo-destrukční” forma programování, rovněž známá jako “kód zelená”. Odpovídající chování zahrnuje sebevražedné sklony a/nebo sebezmrzačení. Tento program je obecně aktivován v případě, když oběť/pozůstalý začne s terapií nebo je výslýchána a kdy se začně trochu vracet paměť.

GAMMA je další forma systémové ochrany, kdy se skrz “klamavé” programování aktivuje dezinformace a špatné údaje. Tato úroveň je propletena s démonologií a směřuje k regenerování sama sebe v pozdějším období, jestliže je nevhodně deaktivována.

 

Metody a náplň


Začátek procesu začíná vytvořením odloučení uvnitř subjektu a probíhá ode dne narození do asi šesti let. Metoda obsahuje použití elektrošoků, které jsou někdy prováděné dokonce i když je dítě v matčině děloze. Zásluhou těžkého traumatu způsobeného elektrošoky, sexuálním zneužíváním a jinými metodami, se mysl rozdělí do alternativních osobností a odloučí se od hlavní osobnosti neboli jádra. Porucha, dříve známá jako rozštěpená osobnost, je v dnešní době uváděná jako disociativní porucha osobnosti a tvoří základ programování MONARCH. Další podmiňování mysli oběti je zesíleno hypnózou, metodou “double bind” (komunikační situace ve které je subjekt vystaven různým nebo odporujícím si infromacím…pozn.překl.), převrácení rozkoše-radosti, nedostatkem jídla, pití, spánku a nedostatkem podnětů, spolu s různými druhy drog, které mění určité mozkové funkce.

Dalším krokem je vsazení a nahuštění podrobných příkazů nebo zpráv do daného druhého já. Výsledku se docílí s použitím technologicky pokročilých sluchátek, spolu s počítačem řízenými generátory, které vysílají neslyšitelné zvukové vlny nebo harmonie, které mají vliv na vrstvu RNA, která se nachází na neuronových drahách směřujících k podvědomé a vědomé mysli. Optické přístroje “virtuální reality” se někdy používají spolu  s harmonickými generátory, které promítají pulzující barevná světla, podprahové zprávy a rozdělené zobrazení. Elektrošoky vysokého napětí se využívají k rozložení paměti.

Programování je průběžně aktualizováno a posilováno vizuálními, zvukovými nebo tištěnými metodami. Některá z prvních programovaných témat zahrnovala Čaroděj ze země Oz nebo Alenka v řísi divů, které jsou silně naplněny okultním symbolizmem. Většina současných Disneyho filmů a kreslených pohádek se využívá pro dva účely: znecitlivění většiny populace s pomocí podprahových zpráv a neuro-linguistického programováni, a vědomým zabudováním určitých spínačů a klíčů pro základní programování vysoce citlívých MONARCH dětí.

 

Dobrým příkladem pro znázornění jak podprahové programování pracuje, je Disneyho film Pocahontas indiánská princezna, kupovidu označený jako 33 (nejvyšší stupeň v Scottish Rite of Freemasonry)animovaný film. Ve filmu je čtyřista let stará babička vrba, která radí Pocahontas, jež nemá matku, aby naslouchala sama sobě a uvědomila si, že veškeré odpovědi si neseme v sobě. Babička vrba neustále mluví “dvojí” a “obrácenou” řečí (např. “Někdy není pravá cesta nejjednodušší”, ezoterická verze je: levá cesta [která vede ke zkáze] je nejjednodušší)

….

 

Operace Paperclip: Temná strana Měsíce

 

 

Posted on Thursday, 24. November 2005 @ 01:54:50 CET podle Swed

 

Andrew Walker BBC News

 

 

Před šedesáti lety najaly USA nacistické vědce do vedení průkopnických plánů, například v závodu dobytí vesmíru. Tito muži poskytli USA nejvyspělejší techniku, která je i dnes na špici, ale ptáme se, za jakou cenu.

Na koneci druhé světové války došlo k tahanici o mnohá technologická tajemství nacistického Německa. Spojenci soupeřili v ukořistění co největšího počtu vybavení a odborných znalostí z trosek tisícileté říše pro sebe, zároveň bránili ostatním udělat to samé.

Skutečný rozsah německých technických úspěchů ohromil spojenecké zpravodajské vědce, kteří doprovázeli invazní jednotky v roce 1945.

 

Nadzvukové rakety, nervový plyn, proudová letadla, naváděné střely, technologie stealth (neviditelnost při užití radaru…pozn. překl)a tvrzený pancíř, jsou jen některé průlomové technologie vyvinuté v nacistických laboratořích, dílnách a továrnách i přes to, že Německo prohrávalo válku.

A byli to Spojené Státy a Sovětský Svaz, kdo na začátku studené války stál proti sobě v závodě s časem při odhalování Hitlerových vědeckých tajemnství.

V květnu roku 1945, zabezpečily Stalinovy legie atomové výzkumné laboratoře v prestižním institutu Kaiser Wilhelm na okraji Berlína, což sloužilo za základ budoucího ohromného sovětského arzenálu.

Americké jednotky odstranily rakety V-2 z rozlehlého komplexu Nordhausen, postaveném pod horami Harz ve středním Německu, budoucí okupační zóně Sovětů, těsně před obsazením továrny Sověty.

 

ZločinyKrátce poté, generál major Hugh Knerr, zástupce velitele amerických vzdušných sil v Evropě, napsal: “Okupace německých vědeckých a průmyslových institucí odhalilo fakt, že jsme znepokojivě zaostávali v mnoha odlastech výzkumu.

“Jestli nevyužijeme možnosti zmocnit se výzkumného aparátu a myslí jež jsou součástí výzkumu a pokud vše rychle neuskutečníme do provozuschopného celku, zůstaneme několik let pozadu v oblasti, jejíž potenciál je již využíván.”

A tak začala operace Paperclip (Spona), americká operace, která odvezla von Brauna a dalších více než 700 osob z Německa, přímo před nosem amerických spojenců. Její účel byl jednoduchý: “Využít německé vědce v americkém výzkumu a odepření těchto intelektuálních zdrojů Sovětskému Svazu.”

Události nabraly rychlý spád. Prezident Truman autorizoval Paperclip v srpnu 1945 a 18. listopadu dorazili první Němci do Ameriky.

Byl tu ale jeden zádrhel. Truman výslovně nařídil, aby kdokoli, ” kdo byl členem nacistické strany a více než jen formální účastník jejích aktivit, nebo činný stoupenec nacistického militarismu”, byl vyřazen.

 

von Braun, ikona NASA a bývalý důstojník SS

 


Podle těchto pravidel sám von Braun, duchovní otec měsíčních cest, neměl nárok sloužit USA. Člen mnoha nacistických organizací, zastával mimo jiné pozici v SS. Jeho zpravodajská složka jej označila za “bezpečnostní riziko”.

Mezi von Braunovi spolupracovníky patřili:

  • Arthur Rudolph, hlavní ředitel provozu v Nordhausenu, kde 20 000 otrockých prácovníků zemřelo při výrobě střel V-2. Řídil tým, který postavil raketu Saturn V. Popisován jako “100 procentní nacista, nebezpečný typ”.
  • Kurt Debus, specialista na odpalování raket, další důstojník SS. V jeho složce stálo: ”Měl by být internován jako bepečnostní hrozba spojeneckých sil.
  • Hubertus Strughold, později známý jako ”otec vesmírné medicíny”, navrhl palubní zařízení podpory života. Někteří z jeho podřízených prováděli lidské ”experimenty“ v Dachau a Auschwitz, kde byli vězni mraženi, umísťováni do komor s nízkým tlakem, v nichž často zemřeli.

 

Všichni tito muži dostali zelenou pracovat v USA, jejich údajné zločiny zakryty a minulost vymazána armádou, jejíž hlavní prioritou bylo vyhrát studenou válku a ne podporovat spravedlnost.

A spona, která těmto mužům dala nové totožnosti v jejich osobních složkách, dala celé operaci jméno. Odkaz operace Paperclip přežívá i po šedesáti letech.

S trupem z překližky, uhlíkovým nátěrem pohlcujícím radarové vlny a jediným dozadu skoseným křídlem, 1944 Horten Ho 229 bylo určitě první stealth letadlo.

Americká armáda dala jeden model k dispozici Northrop Aviation, což je společnost, která bude v budoucnu výrábět B-2 Stealth bomber, v hodnotě 2miliardy dolarů, v podstatě klon Hortenu.

 

Podstata střel s plochou dráhou letu, je založená na zakládě konstrukce střely V-1 a náporový motor v nejmodernějším hypersonickém letadle X-43 od NASA, staví na práci německých průkopníků.

Navíc velké množství dokumentů z operace Paperclip zůstává utajena a proto mnoho lidí spekuluje o tom, že USA mohly vyvinout značně pokročilejší nacistické technologie, mimo jiné anti gravitační přístroje, možný zdroj velkého množství energie

 

 

Ovládání mysli: Nejdivočejší vize nového světa neomezených možností

 

část 1

Posted on Thursday, 11. May 2006 @ 00:33:23 CEST podle Swed

 

Dr. Nick Begich      nexusmagazine.com

 

Myšlenka, že mozek může fungovat daleko účiněji a na mnohem soustředěnější úrovni, byla a je předmětem výzkumu vědců, mystiků, praktických lékařů a ostatních již od dob, kdy lidstvo začalo přemýšlet o podobných věcech. Pokrok v oblasti výzkumu mozku v posledním desetiletí poskytl mnohé výsledky. Výsledky z podobných výzkumů jsou zarážející, náročné a v případě možného zneužití děsivé. Jediná jistotu kterou pro podobné výzkumy platí je, že budou pokračovat.

Myšlenka, že lidé mohou být ovlivňováni vnějšími zdroji, které například produkují impulzní elektromagnetická pole, impulzní světelné signály a impulzní zvukové signály, není nová. Následující informace odhalí některé možnosti a zároveň odhalí část možností  technologie.

 

V případě prospěšného využití dosahují badatelé v oblasti výzkumu účinků světla a zvuku značného pokroku, který zahrnuje práci s poruchami učení, syndromem snížené pozornosti, rekonvalescence po infarktu, zrychlené učení, závislost na alkoholu/drogách a zvýšení lidské výkonosti. Výzkum ukázal, že jisté změněné stavy mozku mohou zapříčinit změny v samotné struktuře. Tyto změny umožňují jedincům ovlivnit v těle a mysli jisté pochody, které byly dříve považovány mimo přímou kontrolu.

Armáda, spolu s dalšími se zájmem v této oblasti, zaměřila značnou část svého výzkumu na zvýšení výkonu vojaků a současně na snížení schopoností protivníků. Z informací volně k dispozici je jasné, že existují značné možnosti v oblasti ovlivňování chování, které jsou možné díky systémům, vyvinutými nebo ve stádiu vývoje, v rukou nejrozvinutějších států na světě. Tyto nové technologie představují zcela odlišný přístup k válčení, přístup, který se dnes považuje být součástí “revoluce ve vojenských záležitostech”. … Jejich potenciál vojenského a “mírového” využití v misích, znamená nutnost vyvolat otevřenou debatü o této nové oblasti shromažďování informací, manipulace a válčení. Základní etické otázky ohledně použití těchto technologií nebyly přiměřeně zodpovězeny.

 

…Potenciál technologie ovládání mysli, jako každé technologie, je nesmírný, a to jak při využití pro ničivé či konstruktivní záměry. Myšlenka zvýšeného fyzického a duševního výkonu, spolu s odbouráním dřívější dlouhé a náročné cesty dosažení podobných výsledků, je dalekosáhlý. …

 

Využití zařízení využívajících světla a zvuku pro stimulaci mozkové činnosti, napomáhá urychlit proces učení a odpočinku, a zároveň je oblastí rostoucího zájmu mnohých lidí. Kromě toho využití těchto přístrojů, spolu s tělesnou zpětnou vazbou, se stalo součástí rychle se rozvíjejícího výzkumu. Spojení technologií pro vyvolání jistých mozkových stavů, spolu se spětnou vazbou, umožňuje mnoho možnosti. Bylo zjištěno, že člověk, s pomocí těchto metod, je schopen se během několika týdnů naučit, pomocí vůle, změnit svou mozkovou aktivitu způsobem, který by dříve zenovému mistrovi trval dvacet let.  Bylo dokázáno, že některé děti se syndromem snížené pozornosti mohou regulovat aktivitu svého mozku, což jim umožní učit se bez nutnosti užívání chemických léků. …

 

Další výzkum odhaluje jak rozsah ovlivnitelnosti lidí, tak rámec vlivů, které mají dopad na naše chování. Celkově je jasné, že nové technologie musí být zabezpečeny proti zneužití. Navic je nutné vytvořit povědomí o rozsahu každodenních podnětů, kterým jsme vystaveni a jejich účinek na nás… . Ovlivnitelnost lidí, především v situaci vyčerpání, byla mnohokrát zneužita mnohými (hlavně státy…pozn.překl.) při jejich úsilí dosáhnout svých záměrů. Například pasivní ovlivňování pomocí rádia a televize, které navozují stavy, ve kterých se propadáme a znovu vynořujeme do polospánku, a jejichž účinek nebyl z větší části objasněn. Situace kolem pasivního přijímání informací se stane daleko významější poté,  kdy se zamyslíme nad tím,  jak ”přijímáme zprávy” v našem každodenním životě. …

 

80. a 90. léta 20. století byla zaměřená na budování těla. V 21. století se zaměříme na budování mysli a na zvyšování duševního výkonu. … Princip ovládání našich duševních funkcí se neliší od ovládání svalů v našem těle. Učení ovládat a sladit činnosti naší mysli vyústí v mnohem produktivnějším a kvalitnějším životě. Nové nástroje nabízejí takové možnosti. Na druhé straně stojí možnost využití a zneužití ze strany vědy. Vojenští stratégové, strážci zákona a mnozí další hladají způsob skrytého aplikace těchto technologií, za účelem dosažení nadvlády nad nejvýkonějším ”procesorem informací” – člověkem.

 

 

MK-ULTRA

 

 

(Projekt MKULTRA, nebo jen MK-ULTRA, bylo kódové jméno pro výzkum zabývající se ovládánín mysli, který uskutečnila CIA. K dispozici je mnoho důkazů, že k manipulaci lidí bylo použito nejen drog, ale i elektrických signálů, které vyvolaly změny ve funci mozku. Dále byl výzkum zaměřen na tvorbu tzv. Manchurian candidate, tedy ideálního agenta, který nese uměle vytvořené rozštěpené osobnosti. O tomto tématu více v dalších článcích…pozn.překl.)

 

 

Zpráva z roku 1994 o programu MKULTRA obsahovala následující informace.

 

”V letech 1950 až 1960 uskutečnila CIA rozsáhlý program experimentů na lidech s využitím drog, psychologických a jiných prostředků při zkoumání metod ovládání lidského chování s následným využítím v kontrašpionáži a tajných aktivitách.

 

”V roce 1973 CIA záměrně zničila většinu složek MKULTRA, které dokumentovaly výzkum a testování lidského chování. V roce 1977 agentura narazila na dodatečné složky MKULTRA… . Tyto dokumenty odhalily existenci více než 150 podprojektů, které CIA financovala a které působily ve stejné oblasti… . CIA zkoumala využití a následky mikrovln na lidech a to v reakci na praktiky sovětů, kteří vysílali mikrovlny na americkou ambasádu. … .

 

”… MKULTRA byl technicky uzavřen v roce 1964, přesto některé výzkumy byly převedeny do Úřadu výzkumu a vývoje (Office of Research and Development, ORD) … a pod jménem MKSEARCH pokračovaly až do 70. let. CIA úzce spolupracovala s armádou při provádění experimentů s LSD. …

”V průběhu MKULTRA sponzorovala CIA četné experimenty na náhodných lidech. Po úmrtí jednoho takového jednotlivce (Franka Olsona, vojenského vědce, kterému bylo v roce 1953 dáno LSD a který spáchal sebevraždu týden na to ) vyšetřování uvnitř CIA varovalo před nebezpečím při podobných experimentech. CIA doporučila přerušení testování na náhodných lidech. CIA přesto pokračovala v experimentech po dobu alespoň deset let.”

 

Pozor: Vymývačí mozků pracují – část 1.

 

Posted on Saturday, 17. December 2005 @ 23:58:11 CET podle Swed

 

Joe Vialls vialls.com

 

Myslíte si, že George Bush nebo Tony Blair nebo John Howard byli zvoleni na základě svých kladných vlastností a zásluh? Zkuste to znovu. Techniky ovlivňování myšlení, které používají média, dosáhly na západě nové nemyslitelné úrovně dokonalosti. Už nejde o baseballové pálky a tvrdé drogy, místo nich jsou používány “obrazy s nízkým jasem” a nový “jazyk barevných kódů”, a to vše jde přímo vaším nic netušícím optickým nervem.

Když si vládní politici a představitelé dopřávají závažných zločinů jako je zrada, masové vraždy a pedofílie, vina je pokaždé svalena na nevinného “obětního beránka”. Jak bude dále zmíněno v tomto článku, tito nešťastní beránci projdou daleko krutější “přípravou a zacházením”, než v případě podprahového psychotronického vymývání mozku, doručeném via televizní obrazovku a půjčovnu filmů.

 

Skoro každý zná někoho, nebo slyšel o někom, kdo tvrdí, že jeho myšlení bylo někdy v minulosti nebo nyní, řízeno na dálku. Údajná obět obecně tvrdí, že je obětí CIA/FBI/BATF nebo jiné podlé organizace, která vložila jeden a více rádio přijímačů do jeho nebo její hlavy, aby takto mohli sadističtí vládní agenti mluvit přímo a vždy hrubě k třesoucí se oběti. …
Je nemožné vědět, zda tito ubozí popletení lidé opravdu věří, že mohou slyšet hlasité sprosté hlasy, nebo zda jsou oni a jejich přeludy úmyslně a cynicky využívány vládou k odvedení pozornosti od jejich velmi skutečných a nemorálních technik ovládání mysli (brain washing), které jsou nyní plně funkční a používány na asi 65% všech anglicky mluvících obyvatelích v západním světě.

Rozumí se samo sebo, že vše je přísně tajné, takže když se dnes odvážíte vyslovit slova “ovládání mysli” na veřejném místě, pravděpodobně rychle skončíte zavřeni v bezpečné psychiatrické institutci, zatímco šílený vládní psychiatr s vypoulenýma očima vám zběsile plní žíly thorazinem.

Samozřejmě, že vyšinutí dozorci “Jednotné světové vlády” (One World Government) na Wall Streetu si přejí ovládat tvoje myšlenky a uvažování, ale jsou plně proti, aby jsi zjistil, že tvé myšlenky a uvažování nejsou vždy tvé. Jeden z hlavních klíčů k tomuto záměru byl poskytnut Zbigniew Brzezinskim, poradcem pro národní bezpečnost Jimmyho Cartera:

“V technotronické společnosti bude směr vývoje, zdá se, směřovat ke shromážďování podpory miliónů neuspořádáných jednotlivců, jejich podpora bude lehce na dosah přitažlivé a sympatické osobnosti, to vše díky účinnému využívání nejnovějších komunikačních technik, za účelem manipulace s emocemi a ovládání uvažování.”

Brzezinski neměl v úmyslu “implantovat“ rádiový přijímač do hlav amerických občanů, neboť věděl, že taková potřeba rozhodně není. Umíte si představit kohokoliv v Americe, Austrálii nebo Británii, jak se pokorně podřizuje takové divné proceduře? “ Samozřejmě doktore, to zní skvěle! Můžete je namontovat i mojí manželce a dětem?“

Už v době svých začátků “Jednotná světové vláda” věděla, že většina občanů je jíž závislá na jednoduché televizi, tudíž zaúkolovala svoje propagandistické křídlo, tedy “Hollywood”, aby začal pracovat na ovlivňování myslí. V podstatě okamžitě, začali nestorové myšlenkové reformy vysílat podprahové zprávy v 1/25 sekundových expozicích v kinech a v televizi.

 

I když 1/25 sekundy je časový úsek moc krátký, aby jej zaznamenala vaše vědomá mysl, vaše podvědomí jej vídí velmi dobře, což znamená, že Hollywoodská zpráva měnící myšleníúplně obejde váš vědomý filtrující systém běžného vědomí. Takže například, váš vědomý dojem z George W. Bushe je,  že je to úplný idiot, ale vaše Hollywoodem rozvrácené podvědomí podkopává tuto krutou realitu, díky podprahově vyvolané představě, o roztomilém a mílém Georgovi, kterého se cítíte být nuceni volit.

Původně byla tato práce vykonávána s pomocí “tachistoskopu”, což je zařízení, které načasuje vsunutí a délku každého podprahového snímku, ale takové jednoduché zařízení má jednu velkou nevýhodu. Kdokoliv s možností přístupu k filmu nebo televizním nahrávkám a možností přehrát je pomalou rychlostí, ihned uvidí jednotlivé vložené podprahové snímky a má možnost prozkoumat jejich podprahový obsah dle libosti.

 

Ovládací panel Hollywoodského tachistoskopu

Toto se skutečně stalo a málem došlo na trvdé následky, ale nakonec bylo vše urovnáno hromadou hotovosti a několika bezvýznamnými zákony. Za velké všimné a nový Mercedes kabriolet dotčený vědec, který omylem objevil tuto metodu, souhlasil s falešnou historkou, že tachistoskop byl použit pouze v jednom experimentálním filmu, s využitím podprahových reklam vyzývajících ke koupi Coly a popcornu, ale nemělo to úspěch. Zmíněný Mercedes kabriolet se zapletl v nehodě ve vysoké rychlosti a požáru pouze dva měsíce později. Nikdo nepřežil.

Pro veřejnost přišel konec příběhu poté, co Congress zakázal “podprahové reklamy”. Vy veřejnost, jste byli chráněni před těmito horory, nebo alespoň jste si to mysleli, zatímco Hollywood zběsile pracoval na vylepšeních a alternativních metodách ovládání vašich myšlenek a uvažování skrz, v podstatě neškodnou televizi. Dostáváme se na začátek 70. let a “Jednotná světová vláda” vás chtěla mít zcela pod podprahovou mocí televize během deseti let.

Skrytý vývoj se ubíral po dvou souběžných, ale nezávislých cestách, kdy první se zaměřila na spojení “obrazů s nízkým jasem” do současných filmů nebo reklam. Tato metoda byla rychlá a zároveň mistrovský kousek sám o sobě. Postup “nízkého jasu” byl připaven pro testování během šesti měsíců a účinky byly překvapující.

 

část 2.

 

Posted on Friday, 03. February 2006 @ 17:17:26 CET podle Swed

 

Joe Vialls   vialls.com

V podstatě zatímco vědomá mysl sledovala a vnitřně zpracovávala obsah hlavního filmu nebo reklamy, podvědomí mezitím přijímalo podprahové zprávy nízkého jasu, které jsou jen těsně pod prahem viditelnosti běžného zraku. V případě tachistoskopu byl výsledek trhavý a pouze zčásti úspěšný, nový postup s novým zařízením “nízkého jasu“ se stal revolucí v řízení. Obrazy s nízkým jasem vytvořily úplný ´film ve filmu´, který běžel normální rychlostí a mohl tak “řádně vzdělat“ občany, kteří nebyli přímo v souladu s názory Jednotné světové vlády.

Rozhodující při testování bylo, zda je možné metodu “nízkého jasu“ odhalit, jestliže kopie filmu padne do nepravých rukou. Důkladné testování prokázalo že nemůže. I při použití nejvyspělejší dostupné ultrafialové analýzy nešlo vložené obrazy ani trochu odhalit, protože byly složeny z úplně stejného barvného spektra jako samotný film. Takže, nízký jas se osvědčil, byl velmi účinný, s poměrně nízkými nákladz na výrobu, jednoduše přepravovatelný a žádné obavy z možného odhalení.

Metoda nízkého jasu se používá i dnes a je stále velmi účinná, ačkoli potřebujete vysoce postaveného kamaráda v Hollywoodu, když budete chtít postup využít pro své osobní politické ambice. Nedávno byl využit australským premiérem Johnem Howardem (prezident “Winston“ pro své přátele), který se domníval, že jeho patolízalská pošlusnost v případě posílání australských vojáků do Afghánistánu a Iráku, aby zemřeli pro Ameriku, mu zajistila plné právo být znovu zvolen bez odporu. Hollywood a Wall Street souhlasily a australští občani byli zaplaveni tisíci na míru šitými podprahovkami “prezident Winston, velký vůdce“, přestože většina australanů na vědomé úrovni velmi dobře věděla, že ten chlap je arogantní nabubřelý trouba a k tomu zrádce podle australského práva.

Cena za elektronickou manipulaci voleb byla vysoká, ale byla to cena kterou byl prezident Winston ochoten zaplatit, aby si mohl zachovat ´slávu´ a ´oblíbenost´, navozené tajným přidáním Hollywoodských obrazů nízkého jasu. …

Do doby než byla vynalezena rádiová telefonie, byl jedinou formou elektronické komunikace Morseův kód, kdy specifická sada teček a čárek znázorňuje každé písmeno v abecedě. Ačkoli na laika Morseův kód působil a stále působí neohrabaně, ve skutečnosti je to velmi jednoduché, hlavně poté co si zvyknete. Jako u každého jazyka, cvičení dělá mistra a mistr telegrafista čte morseovku tak rychle, že ji může současně psát v běžném jazyce. Takže zatímco laik slyší pouze nesouvislé tečky a čárky, telegrafista slyší “Ahoj Frede, máš pro mě nové souřadnice?” v reálném čase.

Náhradní způsob komunikace na moři (hlavně v případě kdy se musí dodržovat rádiové ticho) je vizuální morseovka – semafor, kdy se lodě dorozumívají signální lampou, nebo výjimečně vlajkami, kdy každá vlajka představuje jiné písmeno. … V armádě jsou tisíce vycvičených mužů a žen, kteří využívají své audio-vizuální schopnosti ke smysluplnému dorozumívání v reálném čase, kdy v podstatě nepoužívají slova, tedy ne v podobě jakou má obecná veřejnost na mysli, když se mluví o pojmu “slovo”.

O morseovce a telegrafistech, kteří ji používají je důležité si zapamatovat, že po jisté době učení a přivykání si, je nakonec řetězec verbálních slov a celých pojmů vytvořen pouze pulsem elektrického vstupu, ať už jde o vstup zvukový nebo zrakový. A také nesmíme zapomenout na v terénu méně často používané vlajky semaforu, hlavně námořnictvem a zvědy. V tomto případě lidský mozek současně dešifruje signály, které jsou vysílány sledem matoucí směsice barev, jen zdánlívě bezvýznamné, dokud nenií jedinec vycvičen jim rozumět.
Hollywood byl okouzlen nesčetnými možnostmi ovládání myšlenek a uvažování veřejnosti a proto začal vymýšlet přísně tajný plán, který byl navržen tak, aby spojil určité tóny nebo slova nebo pojmy. Například v dost cynickém Spielbergově filmu “Blízká setkání třetího druhu”, se pozemšťan s pomocí syntetizátoru pustí do učení mimozemské lodi, jak se s ním dorozumívat, za pomocí párování tónů se svítícími barvami vesmírné lodi. V roce 1977 kdy Spielberg film natočil, si Hollywood procvičoval na opravdových lidech ten samý způsob již déle než čtyři roky. Proto mluvím o cynickém filmu, protože Spielberg je důležitá a vlivná autorita, stojící za tajným Hollywoodským programem ovládání.

Jak roky plynuly, byl vytvořen úplně nový vizuální jazyk, který je dnes mnohem účinější, díky preciznímu digitálním televiznímu vysílání, které poskytuje více možností využítí hexadekadických barev v podobě kódu. Problémem je, jako v případě starého kódu Enigmy v Druhé světové válkce, že pouze vlastník klíče ví co se vysílá a jaký účinek specifická zpráva má na sledující veřejnost.

Jestliže chcete velkou nápovědu ohledně obsahu zpráv, zamyslete se nad slovy Zbigniewa Brzezinskiého ještě jednou: “V technotronické společnosti směr vývoje, zdá se, bude směřovat k seskupování (agregaci) jednotivé podpory milionů nesladěných občanů, jednoduše umístěním na dosah magnetických a přitažlivých osobností, díky využití nejnovějších komunikačních technologií, které budou manipulovat emoce a ovládát úsudek.”

Tak tedy, dámy a pánové, řekli byste, že George W. Bush, Tony Blair a John Howard (Austrálie) jsou přirozeně obdařeni “magnetickými a přitažlivými osobnostmi” do bodu, kdy mohou jednoduše zužitkovat “nejnovější komunikační technologie, které budou manipulovat emoce a ovládat úsudek”? Samozřejmě že ne, protože všichni tři muži jsou odporní a nepřitažliví a blízko hranici mentální demence.

Kde Brzezinski a Spielberg vyhráli, a vy jste prohráli, je v jejich schopnosti ovládat vaše myšlenky a uvažování pomocí kódovaného jazyka barev do bodu, kdy si myslíte, že političtí slaboši s šedivými vlasy jsou “magnetické a přitažlivé osobnosti”. V dnešní době, když vám Hollywood řekne že bílá je černá, věřte jim, nebo uvidíte. Protože dokud se budete dívat na hollywoodské filmy a televizi, bude jejich moc nad vámi postupně sílit a vy poslušně pošlete syna za synem a dceru za dcerou na svou smrt do dalekých krajin, ve prospěch Wall Streetu.
Tento koloběh můžete prolomit a vrátit se k vaším vlastním myšlenkám a úsudku, jednoduše vhodnou formou zničení vaší televize, videa a DVD, ale troufám si tvrdit, že nejste připraveni podstoupit takovou oběť, aby jste zachránili vaše děti. Možná nepřekvapivě i Hollywood sází, že to neuděláte.

 

Poznáváte tototo znamenitého, zpříma stojícího mladého muže, jak příjímá titul magistra z Londýnské univerzity? Je to Zacarias Moussaoui, jen několik měsíců před tím, než jej Hollywood proměnil v démona, přežívajícího teroristu 11. září, který byl obviněn ze (1) Spiknutí spáchat činy terorismu přesahující státní hranice, (2) Spiknutí uloupení letatadla, (3) Spiknutí zničení letadla, (4) Spiknutí použít zbraně hromadného ničení, (5) Spiknutí zavraždit zaměstnance Spojených Států Amerických, a (6) Spiknutí zničení majetku. Žádné hmatatelné důkazy jakéhokoliv zločinu neexistují, jednoduše protože je nevinný. …Ale vězenští psychiatři a jejich injekce nakonec přesvědčili Zacariase, aby přiznal ”vinu”. Slyším vaše námitky, že to by se nemohlo stát v Americe, v zemi svobody? Je mi líto, právě se stalo…

 

Manipulace

Posted on Pondělí, 19. prosinec 2005 @ 23:45:00 CET podle Kormizz

 

 

Dostali jste se někdy do společnosti člověka, o němž se neustále vedou diskuze a dlouhá debata o něm jen vyvolává spory? O dva dny později se s ním setkáte a nevěříte svým očím (a všem ostatním smyslům). Je úžasný, uchvátí vás hloubka jeho duše, jeho inteligence, znalosti, no prostě spatříte v něm 8 divů světa. Usoudíte, že myslet si o takovém člověku něco špatného, nedej-bože se zaplést do podobné diskuse, jako byla ta předvčerejší, je pod vaší úroveň. Jste přece inteligentní osoba a umíte si na člověka udělat vlastní názor.

Nezazlíváte mu ani lehké pohrdání, které tak často dává najevo. Jen se prostě v jeho přítomnosti postupně začínáte cítit stísněnější ale odepřít mu cokoli se neodvážíte. Dokonce si myslíte, že máte vlastní názor, ale je to jen produkt jeho myšlení, který vám neustále podsouvá. Dokáže vás svými slovy přesvědčit, že je vskutku takový, jak se jeví na povrchu, ale až když ho poznáte zjistíte, že něco není v pořádku. V tu chvíli už plníte všechny jeho rozkazy, ovšem většinou si myslíte, že to je ve váš prospěch, nebo je to prostě jen vaše povinnost ve shodě s obecnými mravními zásadami. Nemá cenu se s ním hádat. Nevyhrajete. Má neskutečnou schopnost argumentovat, hovořit dlouze o tom, co je – „skutečná“ pravda, přičemž vlastně prezentuje jen sám sebe. Pětiminutový monolog skončí vyčíslením, jeho životních úspěchů, v krajních případech se dopracuje k tomu – co je vlastně podstatou světa, což příliš s tématem hovoru nesouvisí. Každopádně vám nezapomene dát vždy najevo jak je hodný a dobrosrdečný – a vždy lepší, než vy.

KDO JE TO VLASTNĚ MANIPULÁTOR? – pokud jste z úvodu ještě nepochopili kdo je manipulátor, snad vám pomůže stručný popis: – manipulátor je člověk, který ovládá jiné. Jeho cílem je donutit je jednat podle jeho představ. Používá obranného mechanismu – naučený a zvrácený způsob, jak dosáhnout svého, povýšit se… Manipulátory se lidé stávají už v dětství. Zpozorují, že to co řeknou nějak zapůsobí na druhého a do určité míry ovlivní jeho jednání, pocity atd.. Takové dítě, když uvidí kouřit maminku, namísto „vůbec se mi nelíbí že kouříš“ řekne „Co kdyby se tatínek dozvěděl, že kouříš?“. Jeho oblíbeným způsobem jednání je také uvádění jiných do nejistoty větami, které nemají přesný význam. Z takové věty se totiž může lehce vykroutit a neponese za její obsah zodpovědnost. Může vás také dostat do situace, ze které nevyjdete bez ponížení. Například nejste-li iniciativní a nerozhodujete, jste označen za neschopného, když však rozhodnete špatně, jste také neschopný. Manipulátor často hlásá věci jako pravdy, ačkoli je jen interpretuje, my tomu věříme. Reagujeme zcela automaticky a normálně, protože už od dětství nám sociální schémata diktují postoje, které se zavedou a přetrvávají (je nutné říci, že většina manipulátorů si své jednání neuvědomuje.)
DRUHY – V první kapitole rozpoznáváme několik druhů manipulátorů. Tak například sympatický manipulátor je vždy veselý, působí vyrovnaně, často se uchyluje k povrchním lichotkám, nakupuje dárečky, někdy je i pozorný. Hlavním cílem je dobře zapůsobit.. odepřeli byste něco takovému člověku?. Dalším druhem je okouzlující manipulátor. Většinou bývá atraktivního zevnějšku, často se vám dívá přímo do očí, a klade otázky, které vás mohou zaskočit.Sám se při tom vyhýbá odpovědím. Rád fascinuje/okouzluje lidi má sklony k lichotkám. Těmto manipulátorům většinou podlehnou jedinci, citliví na určitou jeho vlastnost, nebo krásu. Altruistický manipulátor vám zase dá všechno oč ho nežádáte. Ale pak po vás chce pomoc, která je neúměrná té vaší. Zajímavý je vzdělaný manipulátor. Jde totiž o skutečně „inteligentního člověka“. S oblibou se vyjadřuje specifickým odborným žargonem před lidmi, kteří nemohou vše pochopit (mají jiné zájmy, nebo profese). K takové hře patří celý arzenál vlastních jmen, názvů, zvláštních málo známých zkratek, složitých medicínských pojmů nebo nepochopitelných burzovních termínů. Hra spočívá v tom, že projev mluvčího má být co nejméně srozumitelný. U těch, kteří ho poslouchají vzbuzuje dojem, že ví spoustu věcí a je nesmírně vzdělaný. Dává tak najevo, že ví víc, než ten, s nímž hovoří.

Úryvek z knihy:

30 znaků manipulátora:

Navozuje u ostatních pocit viny a dovolává se při tom rodinných vztahů, přátelství, lásky, profesionální zodpovědnosti, atd…

Přenáší zodpovědnost na druhé, nebo se ze své zodpovědnosti snaží vykroutit

Nesděluje jasně své potřeby, city, názory

Obvykle odpovídá neurčitě

Mění své názory, chování a city podle situace, nebo osoby, s níž je ve styku

Své žádosti zakrývá logickými důvody

Dává druhým najevo, že nesmí nikdy měnit názor, musí být dokonalí, všechno vědět a reagovat okamžitě na žádosti i otázky.

Zpochybňuje kvality, schopnosti a osobnost druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem

Nechává své vzkazy vyřizovat jinými lidmi, nebo se uchyluje k nepřímému sdělení

Zasívá nesvár, podněcuje podezřívavost, rozděluje, aby mohl lépe panovat, a je schopen rozvrátit manželství

Dokáže ze sebe udělat oběť, aby ho ostatní litovali (přehání závažnost nemoci, stěžuje si na nesnesitelné lidi ve svém okolí, na pracovní přetížení, atd..)

Nedbá na žádosti druhých ( i když tvrdí pravý opak)

Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb ( k jeho oblíbeným pojmům patří lidskost, milosrdenství, rasismus, hodnocení „dobrá“ nebo „špatná“ matka)

Skrytě vyhrožuje, nebo zcela otevřeně vydírá.

Neomaleně mění téma uprostřed hovoru

Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám, utíká z nich.

Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se vyvolat dojem, „že má navrch“

Lže.

Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu, překrucuje a interpretuje výroky druhých

Je Egocentrický

Závidí třeba i partnerovi, nebo vlastním dětem

Nesnáší kritiku a dokáže popírat zcela zřejmá fakta.

Nedbá na práva, potřeby a přání druhých.

Velmi často žádá, vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli

Jeho slovní projev zní logicky a koherentně, avšak jeho postoje, činy, nebo způsob života svědčí o pravém opaku

Užívá lichotek, aby se zalíbil, dává dárečky, nebo nečekaně prokazuje drobné úsluhy

V jeho přítomnosti se lidé cítí nepříjemně a nesvobodně.

Jde za svými cíly velmi důsledně, ale na úkor druhých.

Přiměje vás dělat věci, které bychom pravděpodobně o vlastní vůli nedělali.

Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.

 

(Neděste se jestli jste nalezli pár bodů, které přísluší vám. Každý totiž v životě využívá manipulace. Manipulátor však neumí jinak žít. Je jako tonoucí – který, aby se zachránil stáhne pod vodu ostatní.)

Nazare-Aga v knize potom popisuje, jak se projevují manipulátoři ne-slovně – většinou se výrazně odlišují od ostatních – pokud máte v rodině manipulátora nebo ho znáte od jinud, poznáte skoro (když ne hned, tak po nějaké době) každého. Používá mimiky, tónu hlasu mistrným způsobem. Vyšle vám zprávu kterou záměrně obohatí o neverbální složku, abyste zprávu pochopili jinak, respektive aby správa mohla být chápána několika způsoby, a jemu přidali na důležitosti.

„Manipulátor má ve zvyku naslouchat způsobem, který by se dal charakterizovat jako naslouchání s patrnou nechutí. Znamená to, že se dívá jinam, když s ním hovoříte, nebo dělá něco jiného. Svou nechuť k hovořícímu dává zřetelně najevo- nezdvihne hlavu, ani jí neotočí na pozdrav.“

Dává si záležet, aby dobře zapůsobil. Když pak manipulátora poznáte natolik, že se před vámi už nemůže přetvařovat, všimnete si rozdílu, jak se chová k vám a jak k jiným lidem.

DŮSLEDKY:
Manipulátoři mohou způsobit závažná psychická i fyzická poškození – jako deprese, úzkosti, nechuť k jídlu, ztrátu sebedůvěry, poruchy spánku, potíže s trávením, svalové napětí, žlučníkové obtíže, kožní poruchy, sexuální problémy..agresivitu, spatné soustředění…

PROSTŘEDKY:
nejčastěji využívanými prostředky manipulace je navozování pocitu viny. Vybírají si zpravidla takové oběti, které mají tendence přebírat na sebe nepřiměřenou odpovědnost třeba i za věci, které neprovedli. „Manipulátor dává najevo způsobem, který je mu vlastní, že domnělé provinění je ve skutečnosti reálné a tudíž si zasluhuje postih.“ Dalším oblíbeným nástrojem je tzv: dvojitá vazba „Manipulátor vyšle současně dvě zprávy, které si navzájem odporují. Uposlechnete-li jedné, nutně neuposlechnete druhé.“ Typickým příkladem je věta: „Chtěla bych, abys mě někdy sám od sebe políbil“.

-Ke svalování zodpovědnosti na druhé (další prostředek) používá nepřímých vzkazů, prostředníků, čímž zaprvé přenáší částečnou zodpovědnost na doručitele, zadruhé odpírá svobodnou volbu rozhodnutí člověka, jemuž vzkaz přísluší. Vzkazy většinou obsahují žádosti na poslední chvíli, žádosti které nemůžete odmítnout, např: poskytnutí noclehu. Charakteristicky manipulátorské je pokládání nepřímých otázek a žádostí. Většinou jste upozorněni na nějakou skutečnost, která vám nedává jinou možnost, než nabídnout pomoc, protože jinak byste byli špatní.

Pokud se chcete o tomto tématu dozvědět více, doporučuji si tuto knihu přečíst. Dostanete podrobnější návod jak manipulátora poznat a jak se manipulaci bránit.

Čerpáno z:

Autor: Isabele Nazare-Aga

Název: „Nenechte sebou manipulovat“

Překlad: Hana Prousková

České vydání: Portal s.r.o. 1999

 

Problém – Reakce – Řešení

 

 

Posted on Wednesday, 28. December 2005 @ 01:12:49 CET podle Swed

 

David Icke davidicke.com

Pro ty, kteří nevědí co P-R-Ř (problém, reakce, řešení, tedy problem – reaction – solution) je, jsme přichystali přehled, abychom ukázali, jak mimořádně ničivý byl tento postup v řízení plánu, který byl po dlouhou dobu skryt, ale který nyní vychází na světlo v neskutečném rozsahu.
11. září bylo nejlepším a jasným příkladem P-R-Ř, jaký jsem kdy viděl.

Jsem bývalý novinář a televizní reportér z Anglie, který strávil posledních patnáct let při odhalování největšího tajemství – kdo opravdu řídí celá tisíciletí tento svět. …

(Ve svých knihách a přednáškách) odhaluji, jak celosvětový tajný spolek Illuminátů (sami si říkají “Osvícení”), drží již od nepaměti otěže moci. Postupně jí rozšířili z oblasti Blízkého východu a Evropy. Poté díky Britskému impériu a dalším evropským říším ovládli Ameriku, Afriku, Austrálii, Nový Zéland, Asii a další.

Když tyto impéria na oko ustoupily ze svých oblastí, zanechali za sebou Illumináti síť tajných společností a rodových pokrevních linií Illuminátů, které nadále ovládaly a uskutečňovaly plán.

 

Lidé se nebouří proti nesvobodě, když si myslí že jsou svobodní!

Illumináti pracovali a pracují, podle dlouho plánovaného a koordinovaného programu, jehož záměrem je vytvoření světové vlády, centrální banky, světové armády. Podle plánu hodlají obyvatelstvu implantovat mikročip, který je napojen na světový počítač a kdokoliv s pracujícím mozkem vídí, že se dnes čím dál tím rychleji přibližujeme k tomuto cíli.
Pod střechou světové moci budou super státy. Nechť jsou příkladem Evropská unie (vznikla z Evropského hospodářského společenství), Americká unie (vznikne z oblasti Severoamerické zóny volného obchodu) a Tichomořská unie (vznikne z oblasti Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce). NATO (se spojí s mírovou misí Společnosti národů) se stane světovou armádou a světovou policejní silou, která bude usměrňovat země, které se nebudou chtít vzdát své svrchovanosti ve prospěch Illuminátské světové vlády, která se vyvine ze Spojených národů.

Světové řízení má strukturu pyramid v pyramidách. Podobně jako ruské bábušky, jedna panenka v druhé. Když se dnes podíváte na jakoukoliv společnost, uvídíte, že je uspořádaná jako pyramida. Ti, kteří jsou dole v pyramidě, nemají žádnou představu o tom, na čem jejich zaměstnavatel opravdu pracuje. Jednoduše dělají každý den svou práci, a potom jdou domů. Něvědí, jak jejich práce zapadá s prací ostatních zaměstnanců a co vlastně jejich hromadné úsilí vytváří, a že je to vlastně hrozivá věc se stejně hrozivým směrem. Skutečnost vědí pouze ti na samém vrchu. Tímto způsobem může malá skupina manipulovat tisíce v uspořádání, směřující k rozvinutí plánu, o kterém manipulovaní nic neví. Celkově existuje světová verze, která stejným způsobem manipuluje miliardy lidí.

Tyto “jednotlivé” společnosti, ať už jde o banky, nadnárodní korporace, médiální impéria, NATO, atd., zapadají do mnohem větších pyramid. Zjistíte, například, že navrcholu světové bankovní pyramidy, jsou veškeré banky řízené stejnými lidmi – Illumináty. To samé v případě nadnárodních korporací, médii, a tak dále. Potom je tu světová pyramida, která obsahuje pyramidy bankovnictví, obchodu, médií, armády, politiky a další instituce, které řídí planetu. Navrcholu této pyramidy najdete elitu Illuminátů, která usměrňuje svůj plán světové kontroly skrz své, údajně nepropojené, společnosti.

Proto jsme svědky nepřetržitého postupu centralizace světové moci, ve všech oblastech našeho života, bankovnictví, obchodu, médií, politiky, vlastně čehokoliv. Vše je řízeno STEJNÝMI lidmi v souladu se STEJNÝM plánem. …

Illumináti manipulují lidstvo skrze mysl a emoce. Na světě je příliš mnoho lidí a příliš málo Illuminátů na to, aby mohli ovládat obyvatelstvo fyzicky, což by bylo možné jen v malém rozsahu. Proto musejí manipulovat způsob, jakým masy myslí a cítí, a tak žijeme naše životy a vidíme svět kolem nás způsobem, jakým chtějí Illumináti. Příklad nejsilnějšího způsobu manipulace jsem nazval Problém – Reakce – Řešení. Funguje takto:

Chcete něco zavést, ale víte, že se to lidem nebude líbit. Ať už jde o rozšíření pravomocí policie, další omezování základních svobod, nebo i válka. A víte, že když oznámíte opatření veřejně, lidé se vzepřou. Tudíž nejdříve vytvoříte PROBLÉM, třeba rostoucí kriminalita, více násilí, teroristická nálož, zhroucení vlády nebo donutíte jednu z vašich loutek, například Sadáma Hussaina, aby začal válku.

Postaráte se, aby vina byla svalena na někoho jiného a ne na skutečného viníka, tedy na vás. Vytvoříte “obětního beránka” (a patsy..pozn.překl), jak jim říkají v Americe, např. Timothy McVeighe nebo Lee Harvey Oswalda. Poté použijete svá média, aby řekla lidem, co si mají myslet o vaší vytvořené události a koho z ní mají vinit. Dostáváme se do druhého stupně, REAKCE od lidí – “To nemůže pokračovat, co s tím ONI udělají?”

To poskytne pro ONI příležitost veřejně nabídnout ŘEŠENÍ k problému, který oni vytvořili – nová legislativa, která posune jejich plán centralizace světové moci, nebo ořezání dalších základních svobod. Tato technika se používá neustále na lidské mysli a lidských emocích, s v neposlední řadě, záplavou mladých a dospělých s vymytými mozky, kteří šílí se zbraněmi po celém světě, čímž okamžitě inspirují zákony omezující zbraně.

Říkám to jako jedinec, který nevlastní zbraně a je vášnivě proti násilí. Ale jestliže chceme pochopit pravidla hry, musíme překlenout naše přesvědčení a uvědomit si, že Illumináti se snaží systematicky odzbrojit ty, kteří BY použili zbraně proti nim. Těsně předtím, než Adolf Hitler začal naplňovat koncentrační tábory, zavedl stejné zákony omezení zbraní, která vidíme dnes po celém světě.

Nacházíme se v kritickém období historie tohoto plánu. Stojíme na křižovatce lidské historie. Můžeme zvolit svobodu, nebo spadneme pod vládu světového fašistického státu, globální verze nacistického Německa.

 

Nový úžasný svět Teslovy technologie

 

 

Posted on Pondělí, 14. listopad 2005 @ 01:14:16 CET podle Swed

 

Sara Summers & Vic Taylor | theconservativevoice.com

Vývoj a testování „nového“ druhu elektomagnetické vlny, začal před třiceti lety (původně objeveno Nikolou Teslou) ve vakuu vesmíru, které v případě že je řádně využito, může být zdrojem nevyčerpatelné energie ohromné velikosti, na jakémkoliv místě vesmíru. Tesla ji nazval “zářivá energie“. Protože Tesla navrhl vyvinutí této volné energie pro celou zemi, jeho financování bylo ukončeno a Teslovy ohromné vynálezy, které by zabránily každé možné energetické krizi, nebyly nikdy odhaleny běžnému člověku. Nicméně, USA a Rusko rychle zabavily jeho četné patenty a potají financovaly vývoj v oblastech bližších způsobu myšlení elit ovládajících svět.

 

Neprozkoumaný nový svět

 

Žijeme v trojrozměrném světě, který fyzici nazývají “3 prostor”. Je tu ale i časoprostor, neboli 4 prostor nebo “čtvrtý rozměr.” Tato “nová” úžasná vědomost spočívá v odhalení, že čas sám o sobě je zahuštěná energie a je zahuštěný úplně stejným faktorem, jakým považujeme hmotu za zahuštěnou energii: rychlost světla na druhou! Slavná rovnice E=mc2 má odhalenou tajnou sestru E=tc2 (kde t je ve skutečnosti “delta-t”, tedy změna v čase).

Podplukovní (v důchodu) Thomas E. Bearden, systémový analitik a specialista na válečné scénáře říká, “Čas ve formě energie bude nakonec možné vyrobit, stejně jednoduše, jako nyní v případě prostorové energie. Stále se zabýváme časoprostorem a zakřivením časoprostoru.” Dále uvedl, “Pro naše přežití je naprosto naléhavé, aby informovaní občané měli povědomí o této dramatické změně, která nyní přichází. Nová mocná věda a technika musí být pod kontrolou a využívány ku prospěchu lidstva, ne proti němu. V druhém případě nakonec dojde k ničím neomezenému užítí a zničení všeho živého na zemi – což možná již naznačoval Nikita Chruščov v roce 1960,”

 

“Máme novou zbraň, obrazně řečeno v aktovce našich vědců, která je tak silná , že v případě nekontrolovaného užití, může vyhladit vše živé na zemi. Jde o fantastickou zbraň.”
Chruščov v projevu k Předsednictvu, Leden 1960

Americký ministr obrany William Cohen, varuje před užitím skalárních elektromagnetických zbraní ekoteroristy, ve svém projevu v roce 1970: “Ostatní se zabývají, dokonce i ve formě ekoterorismu, způsobem pomocí jehož mohou měnit podnebí, spustit zemětřesení a sopky na dálku, díky využití elektromagnetických vln…Tam venku existuje mnoho vynalézavých myslí, které pracují na způsobu, jak spustit teror proti jiným národům…Je to pravda, proto musíme posílit naše protiteroristické úsílí.”

 

 

Velký Bratr: IBM chce globální řešení správy identity

 

 

Posted on Pátek, 11. listopad 2005 @ 02:00:14 CET podle Swed

 

Vivian Yeo / ZDNet Asia

(Poznáka: IBM je filiálka identifikačních technologií pro Globalisty již mnoho let, od dob spoluúčasti při značkování židovských vězňů v nacistických táborech smrti)
Zavedení mezinárodního standardu podporovaného Spojenými Národy, je nutné k vyřešní zmatku při mezinárodní identifikaci-ověření, řekl vysoce postavený IBM Global Services manažer.
Roustoucí potřeba pro rychlé a přesné ověřování osobní identity, vyvolala výzvu od mezinárodního dozorčího orgánu, pro zavedení mezinárodní normy.

V oblasti správy ověřování identity a přístupu (IAM) dochází k velkým změnám, jak země, např. Spojené Státy a Británie, navyšují využití biometrických a jiných technologií v identifikačních průkazech, při hraničních kontrolách a v dalších oblastech.

 

Po úsilí různých států “vytvořit vlastní mozaiku, považovanou za dobrou správu identity”, je širší mezinárodní spolupráce nutná, při stanovení společného jazyka a standardů, řekl Cal Slemp, víceprezident a mezinárodní vedoucí bezpečnosti a soukromí u IBM Global Services. Společný jazyk používaný při výměně přístupových informací uživatele je znám jako federalizovaný IAM.

“Vlády hrají hlavní roli v tomto vývoji, neboť ony mají definitivní zodpovědnost za své občany…, a mohou mít celkovou zodpovědnost za obchod a e-obchod,” řekl Slemp.

Co nyní chybí, podotkl Slemp, je věrohodná třetí strana pro ověření důvěryhodnosti.

Slemp věří, že nyní je pravý čas založit světovou společnost, která bude dohližet na zájmy všech zemí a vybuduje základ, na kterém mohou jednotlivé země stavět, při uskutečňování jejich specifických požadavků.

“Existují organizace, které spolupracují každý den na této a podobných zaležitostech, bez omezení; můžeme-li mluvit velkolepé, naše úsilí lze přirovnat ke Spojeným Národům, míříme k uskutečnění činnosti sdílení informací a vytvoření pracovní skupiny, pro vytvoření standardů či očekávání a přebíráníní funkcí kompetence různých institucí,” řekl Slemp. “Jenom nevím, jak by se to mělo jmenovat.”

———————————————————————

komentář:

Vždy, když se o začne mluvit o zavedení těchto nových opatření, infrastruktura pro ně již dávno existuje a jedná se pouze o připravení lidí. Zavádění už probíhá. V podstatě nám pouze oznamují, jak to bude za pár let.

Jde o pokračování centralizace, do rukou světových pánů, Globalistů, vývoj který zanedlouho skončí celkovou globální propojeností. Je důležité si uvědomit, že spolu s těmito opatřeními kráčí ruku v ruce světová daň, světová vláda a světová armáda. Je to stále stejná písnička, odevzdejte trochu vaší svobody a my vás ochráníme. Ale příště si buďte jisti, že budou chtít více pravomocí, více omezení vaší svobody a celková situace bude stále horší a horší. Argumenty, že tato opatření slouží k ochraně dat a předcházení zmatku či podvodů neobstojí. Když se podíváme podrobněji na úniky informací osobních dat, vždy k nim došlo u velkých společností, které mají v pěči naše informace a jsou to ony, kdo je prodávájí překupníkům.
Druhá strana mince – zavádění biometrie, např. v obchodech ve Spojených Státech, kdy jsou poskytovány slevy při nákupu na kasách, kde se zákazník musí prokázat otisky prstů. Jde opět o přivykání lidí na budoucnost, aby až dojde k přechodu na placení bez peněz, lidé již byli zvyklí a neprotestovali.

 

Systém

Posted on Monday, 07. November 2005 @ 20:24:21 CET podle Swed

 

ut.yt.t0.or.at/site/index.html université tangente

Dokonalé zbraně a manipulativní systémy, zrozené ze spolupráce univerzit a armády, otevřely dveře vzniku nových klimatických, tektonických, psychotronických, biologických a chemických válečných technologií, které jsou dnes vyjmenované ve Space Preservation Act (2001). Spolu s novými donucovacími metodami, založenými nejen na propagandě a represi, ekonomické podpoře a subvencích pro humanitární rozvoj, ale i na základě chemické a elektromagnetické manipulace lidského těla. Jedna z nejhorších amerických biologických operací, se udala ve formě rozsáhlého šíření AIDS vakcinační kampaní v různých středoafrických zemích (1976) a New Yorku (1977), za účelem selektivního snížení hrozby zvané P-bomba neboli přelidnění (Leonard G. Horowitz, La guerre des virus: Sida et Ebola, 1998).

První manipulace s počasím uskutečněné americkou armádou začínají v 70 letech ve Vietnamu, následované postupným zavedením programu pro manipulaci a transformaci počasí. Dnes se tento program vyvíjí ve spojení s meteorologickým informačním systémem (COOP-M a NOAA ve Spojených Státech) a lokalizovanými aktivitami zahřívání ionosféry elektromagnetickým ostřelováním skupinou antén, umístěných na různých místech planety (HAARP na Aljašce, Arecibo v Puerto Ricu…). Rané výzkumy v oblastni elektrické, a poté i elektromagnetické, manipulace lidského chování sahají do 50 let (Mkultra, Pandora) a zapadají přímo do hlavního proudu vývoje informační vědy.(s výjimkou Norberta Wienera, první kybernetici byli neurofyziologové).

Jasným cílem informačních věd a technologií od doby jejich vzniku, je programovaní / deprogramování / přeprogramování života. Nelze pochybovat, že stojíme na pokraji uskutečnění tohoto cíle, který otevře dveře k využití v různých komerčních odvětvích. Vzestup systémů jako je GPS, biometrie a genetické identifikátory, umožňuje… již dnes fungování kapacit pro dálkové ovládání věcí a živých bytostí, spolu s dálkovoou chemickou a elektromagnetickou interakcí s nimi. Nová verze internetového protokolu, IPv6, zvýší počet adres na 340 miliard miliard miliard miliard a umožní, aby každý člověk vlastnil adresu, zároveň i každý předmět, u kterých se stále více očekávané komunikace mezi nimi a lidmi. Zautomatizování komplexních společností počítačem dnes směřuje k zavedení implantovaných mikroprocesorů v lidech, umožňující nejen navýšení systémové bezpečnosti a sledováním jednotlivců, ale umožní i dálkové ovládání: “umožní zastavení dobrovolných svalových pohybů, ovládání emocí a činů, vyvolání spánku, přenášení sugescí, zasahování do krátkodobé a dlouhodobé paměti a zároveň vytvoření nebo vymazání skupin zážitků“ ( Scientific Advisory Committee, U.S. Airforce, 1996)

Informační věda agresivně vpadla do všech sfér společnosti, díky svému prodloužení v biologické a chemické oblasti, umožňuje zavedení absolutního vládnutí

 

 

 

 

Brána do paralelních vesmírů objevena astronomy

Anastasia Pulich | Pravda.ru|

“Koho byste chtěli naklonovat? znělo téma nedávného průzkumu, který proběhl v USA a ve Velké Británii. Nejpopulárnějším kandidátem se stal Albert Einstein, za ním se umístili Ježíš Kristus a Elvis Presley. Překvapivě se tento světoznámý fyzik a tvůrce teorie relativity, který touto teorii fascinoval a zároveň zůstal nepochopen, mýlil. Jediný způsob jak zachránit nebohého Einsteina, je přidat další tři dimenze navíc, než na které jsme zvyklí.

Jenom hospodyně věří v existenci trojrozměrného vesmíru. Žádný z opravdových vědců by nepodpořil takovou blbost. Nicméně počet extra dimenzí je stále předmětem ostrých debat. Časopis Nature vydal článek oxfordského profesora Josepha Silka, ve kterém píše o existenci šesti dimenzí, tedy, máme tři námi vnímané dimenze a k tomu další tři, které nejsou viditelné. I přes svoji fantastičnost, je teorie profesora Silka pro lidskou mysl nejméně traumatická a je jedna z nejjednodušších k pochopení. Paradoxní teorie super strun (super cords), která se stává stále oblíbenější, naznačuje existenci dalších osmi dimenzí.

Nezáleží na tom, kolik je extra dimenzí celkem, fakt jejich existence je odvouzen od podivného chování tzv. tmavé hmoty. Jedná se o částice neznámé podstaty, které zatím nebyly odhaleny, ale již jsou předpovězeny. Tvoří podstatu 25 procent našeho vesmíru. 70 procent našeho vesmíru je tvořeno tzv. tmavou energií s kladnou hustotou a záporným tlakem. Pouhé tři až pět procent vesmíru, které jsou nám přístupné, tvoří hmota protonů, elektronů a neutronů. Záhadná tmavá hmota, tvořena částicemi těžšími než proton, zůstává skryta. Pouze pod působením gravitace se projevuje.

Skupina vědců z Oxfordu sledovala chování temné hmoty v zároveň uskupení malých a obrovských galaxií. Objevili, že tmavá hmota přitahuje hmotu v menších předmětech, ale u větších se tak z neznámého důvodu neděje i přes to, že tmavá hmota by se zde měla vyskytovat ve velkých množstvích, dle rozboru rotace předmětů.

Profesor Silk se domnívá, že ve vzdálenosti asi jednoho nanometru tři dodatečné rozměry narušují gravitační dopady a ovlivňují vzájemné působení mezi tmavou hmotou a zbylou hmotou. Nicméně ve velkých skupinách galaxií se částice tmavé hmoty pohybují daleko rychleji než v trpasličích galaxiích. Zároveň jsou dál od sebe, což účinek dalšich tří dimenzí dělá zanedbatelným.

Pokud jde o teorii super strun, zbavuje teorii relativity někalika protiřečení, které sám Einstein uznal, ale nemohl vyřešit. Teorie super strun předpovídá existenci nové částice – gravitonu – podobnému lehkému fotonu jež pomáhá porozumět mechanizmu vlivu gravitace. Do dnešního dne nikdo neuspěl ve změření rychlosti působení gravitace.

Rychlost elektromagnetické vazby se dá na rozdíl od gravitace změřit. Podle Isaaca Newtona, by se v případě náhlého zmizení Slunce ze sluneční soustavy Země ihned uvolnila z moci gravitace a vyřítila se do vesmíru. Podle Einsteinovy teorie, v případě kdy rychlost světla se rovná rychlosti gravitace, by Země zůstala v oběhu dalších 500 sekund, které světlo a gravitace potřebují k překonání vzdálenosti mezi Sluncem a Zemí.

Vesmír obsahující gravitony má více dimenzí než běžný svět. Ale těch osm dimenzí je těžký oříšek. Když nahlížíme z našeho trojrozměrného světa, nevidíme co se děje v zářivém jedenáctidimenzním světě. I přes to gravitace a přitažlivost pracují přímo skrz tyto dimenze.

Pro klid duše musíme říct, že tyto dimenze navíc jsou malinké. Pouze dvě nebo tři mohou mít dostatek místa pro nás.

 

 

Převzato:  http://www.sightlessworld.wz.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz