Předseda IPCC vybídl k dobrovolnému omezení spotřeby masa

Předseda IPCC vybídl k dobrovolnému omezení spotřeby masa

Předseda IPCC vybídl k dobrovolnému omezení spotřeby masa

Rádžendra Pačaurí, předseda Mezivládního panelu pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), by uvítal, kdyby lidé omezili spotřebu masa.

„Organizace OSN pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization, FAO) odhadla, že přímé emise z produkce masa tvoří asi osmnáct procent všech světových emisí skleníkových plynů,“ řekl Pačauří v rozhovoru pro BBC. To je o čtyři až pět procent více než z dopravy. „A tak bych chtěl vyzdvihnout fakt, že v řadě možností, jak zmírnit změnu klimatu, by úprava stravy stála za úvahu.“

Rádžendra PačauríDo emisního podílu produkce masa vědci z FAO započítali všechny části výrobního cyklu, počínaje mýcením zalesněné krajiny a pěstování krmiva pro zvířata, přes spalování fosilních paliv při zemědělských pracích, až po fermentační procesy v zažívacím traktu hospodářských zvířat.

Živočišná výroba je celkově zodpovědná za 65 procent emisí oxidu dusného (N2O), 37 procent emisí metanu (CH4) a 9 procent emisí oxidu uhličitého (CO2).

Pačaurí v pondělí vystoupí na konferenci, kterou v Londýně pořádá mezinárodní organizace pro ochranu hospodářských zvířat – Compassion in World Farming (CIWF).

Někteří lidé vynechali maso ze svého jídelníčku, protože nesouhlasí s životními podmínkami zvířat v průmyslových velkochovech. Důvodů k takovému rozhodnutí je však mnohem víc.

„Také klimatické změny by mohly být docela přesvědčivým úhlem pohledu,“ prohlásila Joyce D“Silvaová z pořadatelské organizace. „Výzkumy naznačují, že lidé jsou vnímaví ke svým vlastním uhlíkovým stopám, jezdí méně autem a podobně. Možná si ale neuvědomují, že změna toho, co mají na talíři, by mohla být ještě efektivnější.“

Je důležité o tom mluvit právě teď, když se jedná o tom, co budeme dělat dál – po skončení platnosti Kjótského protokolu, domnívá se D“Silvaová. „Chtěla bych, aby si vlády stanovily za cíl omezit produkci a spotřebu masa. Mělo by se tak zřejmě stát na celosvětové úrovni a to v rámci vyjednané dohody o postupu proti změně klimatu. A mělo by to být uděláno spravedlivě, aby lidé žijící tam, kde je masa nedostatek, například v subsaharské Africe, ho mohli jíst více. A my na západě bychom maso konzumovali méně.“

„Já nejsem příznivce takových nařízení,“ reagoval Pačaurí. Nevyloučil však, že by se mohla kvůli některým protiemisním opatřením zvednout cena masa a tím klesnout jeho spotřeba. „Jestliže jsme upřímní, tak víme, že méně masitých pokrmů je dobré jak pro zdraví, tak i pro zmírnění emisí skleníkových plynů,“ dodal.

„My podporujeme výzkum zaměřený na snižování emisí metanu v chovech hospodářských zvířat, například modifikací stravy a využitím anaerobního trávení,“ namítla Isobel Brethertonová, mluvčí britské Národní farmářské unie (National Farmers“ Union, NFU). Vzápětí připomněla, že emise metanu klesly v Británii od počátku 90. let o 13 procent.

Zástupci CIWF jdou ve svých požadavcích ještě dál. Navrhují zavést limity na spotřebu mléka a vajec, protože současný stav není podle nich udržitelný. Trvale rostoucí poptávka po živočisných produktech si už nyní vyžádá každoročně životy téměř 60 miliard zvířat. Do poloviny století by se toto číslo mohlo zvýšit na 120 miliard.

 

 

Převzato:  http://gnosis9.net/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz