Vláda nás požírá!

Vláda nás požírá!

Vláda nás požírá!

 

Vláda nás požírá! Všechno náleží jí, filosofie, právo, umění, boží vzduch. Připíjím na úplné zničení nynějšího řádu, to jest všeho, čemu se říká výsada, monopol, direkce, hierarchie, autorita, stát!

(Flaubert: Citová výchova)

 

*

 

Nebezpečí je v tom, že lidé, kteří vládu demokraticky volí, jsou dost náchylní k tomu být vládou manipulováni. Protože věří, že když si vládu, ať už je jakákoliv, zvolili, tak cokoliv tato vláda udělá, je vyjádřením jejich vůle. Jenže vláda má své vlastní důvody pro to něco udělat nebo ne. Demokracie je tedy takový trik, jakým vláda lidi přesvědčuje, že je nikdo neřídí nebo nenutí něco dělat proti jejich vůli.

(Higgs: Politická ekonomie strachu)

 

*

 

Myslím, že italská mafie se nedopouští většího počtu zločinů než italská vláda. Přesto italská vláda proti mafii bojuje. Důvodem není nic jiného než obrana zájmů před konkurencí na italském teritoriu vlivu.

(Misantrop: Kriminalita)

 

*

 

Jedni se domnívají, že vedení domácnosti, vláda nad otroky, řízení obce a královská vláda je totéž; druzí naopak míní, že vláda pána nad otroky je proti přirozenosti, a proto není spravedlivá, neboť je založena na násilí.

(Aristotelés: Politika)

 

*

 

Každá vláda lže stále i ve všem. Je to první státní zásada.

Vláda provádí kejkle s právy a penězi obyvatelstva, ač každé ráno přísahá, že jich dbá.

(Stendhal: Lucien Leuwen)

 

*

 

Každá vláda potřebuje svou opozici, ale přitom jsou v zákulisí, mimo všetečných zraků veřejnosti, jedna ruka. Svůj k svému. Já na bráchu, brácha na mne. Ruka ruku myje. Vrána k vráně sedá, oči jí nevyklove. Všechno jedna pakáž!

(Misantrop: Bůh nesmiřitelného hněvu)

 

*

 

Vláda tady není pro nás,

není volnost, když je ona.

Poslouchejte, co povídám:

Vláda je tady proti nám!

(Misantrop: Básně a písně)

 

*

 

Vláda Rakoviny musí jednoho dne skončit. Však dobře víme, jak končívají ty jejich slavné neskonalosti. „Boží království věčné“ nikdy ještě ani nezačalo. „Věčné město“ Řím málem srovnali se zemí Vandalové. Říš rakouská, „jež nepomine“, trvala po rakousko-uherském vyrovnání padesát let. „Tisíciletá“ třetí říše padla za dvanáct let. „Věčné časy se Sovětským svazem“ trvaly čtyři desetiletí. OSN je na prd a Evropská Unie se ještě ani pořádně neustavila a už krokem klopýtavým spěje ke svému neúprosnému zániku. Tzv. „vláda“ člověka na Zemi je také jen otázkou času. „Vláda“ v uvozovkách, protože člověk na této Zemi nikdy nevládl a vládnout nebude. On se tu jen nekontrolovaně rozšířil, toť vše; je to jen dočasné chorobné zamoření planety, které časem pomine, jako každá jiná nemoc. To nemá nic společného s „vládnutím“. Neboť všemu živému i neživému na tomto světě vládne Příroda, ta o všem nakonec rozhoduje, ne člověk.

(Misantrop: Rakovina na kůži Země)

 

*

 

Předseda vlády Topolánek řekl, že vláda potřebuje, aby lidi utráceli, ne aby si cpali peníze doma do strožoku. Jinými slovy, vláda nepotřebuje „lidi“ jako jsem Já. Vláda potřebuje masu nevolníků, kteří obratem ruky celou výplatu utratí, prochlastají, prožerou, prohrají a probendí za „produkty“ pochybné kvality z klamavých reklam. Samotný vládní program je klamavá reklama na něco, co nechci, co nedostanu, ale co stejně zaplatím. Do slamníku sice prachy necpu, ale jim do chřtánu také ne. Už jsem to řekl několikrát: peníze měním zásadně jen za svobodu.

(Misantrop: der Weltabwender)

 

*

 

Křesťanství, komunismus, demokracie, stát jako takový vůbec, kolektivismus a vláda lůzy, to je obecně lidská choroba. Imunní je proti ní právě jen ten, kdo není člověk. Jen misantrop se nemůže nakazit touto nemocí šílených lidí.

(Misantrop: Škarohlíd)

 

*

 

Dejme tomu, že nemáme armádu a na naše území vtrhla vojska cizí vlády. Invaze má za cíl svrhnout naši vládu, aby nám mohla vládnout jejich vláda. Ztratila tedy pouze naše vláda, ale lid nic neztratil, dál má vládu. Takže ve skutečnosti je armáda určená k obraně vlády, a ne k obraně vlasti, lidu apod., jak se říkává. Lid nic neztrácí ani nezískává, pokud invazní armáda nezahájí teror vůči nově porobenému obyvatelstvu. K takovému teroru ovšem není žádný důvod a spíš ještě škodí zájmům okupantů, jestliže se lid staví laxně a neklade jim odpor. Odpor poddaných jedné vlády armádě druhé vlády vede k teroru. Pokud nová okupační vláda nejedná s poddanými staré poražené vlády hůř, může to být lidu celkem jedno, kdo mu vládne a komu odvádí daně.

(Misantrop: Plivanec na rozloučenou)

 

*

 

Soustava světa, v kterém žiji, nebyla zflikována jako britská vláda za rozhovoru po obědě při sklence vína.

(Thoreau: Walden)

 

*

 

Organizovaným násilím je vláda, a což možno žít bez vlády? Bez vlády bude chaos, anarchie, zahynou všechny úspěchy civilizace a lidé se vrátí k původní divokosti. Jen se dotkněte existujícího pořádku věcí, říkají obyčejně nejen ti, jimž je tento pořádek věcí výhodný, nýbrž i ti, jimž je zřejmě nevýhodný, ale kteří mu tak přivykli, že si nemohou představit život bez vládního násilí, zničení vlády způsobí největší pohromy: násilnictví, krádeže, vraždy, po nichž budou vládnout všichni špatní lidé a budou v porobě všichni dobří lidé, říkají. Ale nemluvíc ani o tom, že vše to, tj. násilnictví, krádeže, vraždy, po nichž nastoupí kralování zlých a poroba dobrých, že vše to už bylo a i nyní je, nemluvíc ani o tom, domněnka, že porušení existujícího zřízení způsobí nepokoje a nepořádky, nedokazuje, že by ten pořádek byl dobrý.

(Tolstoj: Otroctví naší doby)

 

*

 

Žádné vlády není potřeba, každá vláda je špatná, jediná dobrá vláda je žádná vláda.

(Bondy: Čínská filosofie)

 

*

 

Každá vláda je tyranie. Jediná odpověď na tento stav je hromové Ne!

(Čapkové: Adam Stvořitel)

 

*

 

Dnes je osud něco jako vláda, člověk ví, co to je; zjistí, že je všude okrádán, a tak jde od toho. Když pozná, že prozřetelnost lže, krade a podvádí, že šidí lidi jako obyčejný poslanec své voliče, rozzlobí se a opustí své místo, které je zřejmě špatné.

(Maupassant: Horla)

 

*

 

Vláda hlupáků je nepřekonatelná, protože je jich tolik a jejich hlasy platí stejně jako ty naše.

(Albert Einstein)

 

*

 

Svobodná je taková vláda, která občanům nijak neubližuje a naopak jim zajišťuje bezpečí a klid. Odtud ke štěstí je však ještě hodně daleko, protože to si musí vybudovat každý sám. Jen velmi nízké duši stačí k dokonalému štěstí, že žije v bezpečí a klidu. My v Evropě tyto věci zaměňujeme: jsme zvyklí na to, že od vlád nemůžeme čekat nic dobrého, a proto si myslíme, že zbavit se jich by bylo největším blahem.

(Stendhal: O lásce)

 

*

 

Vláda si může pomáhat z úzkých šroubováním daní, to všechno je v pořádku, jen když o ní lidé nepřemýšlejí.

Vláda zjistila, že je pro ni výhodné, jestliže lidé čtou jenom o vášnivých rtech a ranách na žaludek.

(Bradbury: 451° Fahrenheita)

 

*

 

Jedna ženská z jiné směny odmítá obsluhovat víc než dva stroje najednou. „Řeší“ se to tak, že dostala od představenstva podniku výhružný dopis! Nevěřím vlastním uším! Výhružný dopis za odepření bezmezné poslušnosti! To je jak mafie! Hůř! Jako vláda!

(Misantrop: der Feuerteufel)

 

*

 

V tomto nesmírně širokém časovém rámci nenacházel patrně staroindický člověk žádný dostatečně pádný důvod proč zaznamenávat a věrně popisovat tak efemérní a krátkodeché epizody, jakými je vláda toho či onoho krále nebo kterákoli historická epocha, jež se v bezbřehém oceánu času nadobro ztrácejí.

(Zbavitel: Starověká Indie)

 

*

 

  1. března 42

Výroční den německé okupace. Přemýšlím, jak bych asi tehdy reagoval. Je to sporné. Naučili nás jezdit vpravo, mám rád vše německé, sdílím Hitlerův postoj k tehdejšímu Československu a k parlamentní demokracii… – myslím, že bych ani neprotestoval, ani nejásal; nejspíš by mi to bylo jedno: vláda jako vláda – všechny jsou stejné.

(Misantrop: Zápisník mrtvého muže)

 

*

 

Přelidněnost je podporována, protože přelidněný „překrásný nový svět“ vyhovuje všem vládám, které tím mají zajištěn stálý přehršel dělníků do továren a dostatek vojáků do svých armád. A nadbytečný dělník je pro ekonomiku nejlepší dělník, protože neremcá a je rád, že má aspoň nějaké živobytí.

(Misantrop: pozn.2 k: Huxley: Překrásný nový svět)

 

*

 

Jako by hlavním duchovním cvičením buddhismu bylo zlomit žákovu individualitu, jeho ego, jež mu má být prý na obtíž. Totéž v tom případě dělá každá vláda na světě a každá jiná náboženská sekta!

(Misantrop: Zima v sousedství zlověka)

 

*

 

Parlament učiní nějaké rozhodnutí, jehož důsledky mohou být sebezhoubnější a nikdo za to nenese odpovědnost, nikdo nemůže být nikdy volán k zodpovědnosti. Nebo je snad zodpovědností to, že po nějakém krachu odstoupí vláda, která to zavinila, nebo se změní koalice či dokonce se rozpustí parlament?

(Hitler: Mein Kampf)

 

*

 

Vláda ve zchromlých pařátech panovníků a blbost doktorsky radící rozumu a dobro zajaté a otročící zlu…

(William Shakespeare)

 

 

Převzato: http://feuerteufel.blog.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz