Podivní vládci Země

Podivní vládci Země

Podivní vládci Země

01.07.06 Gorgrog

Iluminátoři nikdy nikam nespěchají a jejich taktika je krůček po krůčku ustřihávat tu a tam, protože toho si nikdo nevšimne. Každý spoléhá na ochranné systémy demokracie bránící proměně vlády v diktaturu a drobné přistřihávání svobody nepůsobí nijak nebezpečně oproti otevřeným totalitám. Jenže s postupem času jak velký zbývá rozdíl řekněme od hrozby vězení novinářům píšících o utajovaných skutečnostech (k čemuž již došlo ) a tím, kdy narovinu začnou být novináři zatýkání za články kritizující vládu (jak je tomu dnes v Číně). V Japonsku nedávno dokonce navrhli anti-konspirační zákon, který záludným způsobem omezuje svobodu projevu. Součástí pozvolného ovlivňování světa je zejména vytváření myšlenkové půdy pro své lokaje – ti kteří mají tyto plány realizovat musí vědět proč a jak, čemu věřit – např. v nutnost eugeniky (profesor Pianka kupříkladu může posloužit jako nábor studentů eugeniků, kteří se shlédli v jeho přednáškách o nutnosti řízení porodnosti, později zaměstnáni v tomto oboru. a kladné ohlasy opravdu byly – soudě podle reakcí některých studentů. tak tomu bude asi vždy). V duchu Orwellova Velkého bratra členové strany musí sami plně věřit tomu co dělají.

Zároveň užitím znalostí lidské psychologie stimulují patřičné memy ve společnosti, aby lidé sami dělali to co oni chtějí (autocenzura novinářů, udávání sousedů, zločinnost, konflikty, války, terorismus…). Princip je stejný jako u reklam: stimul => reakce (reklama na čokoládu, usmívající se spokojená rodinka. užívání těchto vzorů v reklamách nám sice připadá jako trapný pokus nám vnutit představu, že snad  pojídáním této čokolády si zajistíme šťastnou domácnost, přesto na podvědomé rovině je užívání těchto memů účinné, a to s určitou empiricky zhodnotitelnou přesností). Jen zajistit veřejně viditelné osoby poskytující vhodné stimuly. Ať už pro nakupování produktů nebo myšlenek. Zatímco na nejvyšších místech jde zřejmě o luciferiánství (lucifer jakožto Světlonoš, lightbringer), podřízeným hráčům je možné řici v co sami uznají za vhodné, aby věřili. A tedy to co se doví plebs může být ponecháno na práci těchto veřejně činných lokajů, kteří se už o vytváření potřebných „reklam a brandů“ postarají. Není proto nutné ovládat každého. Pouze hybatele status quo.

Život je sice příliš náhodný a při svobodné vůli každého jednotlivce systémově nepodchytitelný, ale tato elita přesto usiluje o zvyšování míry kontroly, možnosti ovládat a to pokud možno na nejosobnější rovině, tak aby dotyčný ani nevěděl, že je ovládán, a stal se Jedním s Vůdcem, poslušná včelka úlu, která se nikdy nevzbouří a bude ochotně plnit jakékoliv příkazy a po zbytek času pro Vůdce pracovat. To je něco velmi odlišného od násilím vynucené poslušnosti a dost možná cennější. Je možné, že už na jiných planetách ve vesmíru podobné totalitní systémy existují a mohou být velmi podobné borgskému kolektivu ze Star treku, kde pouze několik elitních jednotlivců má zachovánu svou vlastní plnou individualitu. Není toto nakonec opravdu o boji před uvězněním naší vlastní duše? Stejným způsobem jako jsou zpracovávána zvířata na jatkách?

Problém vzdálenosti takového popisu reality a zaběhlých představ o světě je v tom, že naši vládci prostě normální nejsou a není to tedy možné posuzovat podle normálních měřítek (viz. skull and bones, krádeže koster indiánských válečníků americkými prezidenty, uctívání sov apod.). Zejména z jejich posedlostí symboly je zjevné, že věří čemusi natolik silně, že jsou ochotni pro věc pracovat, přestože konečného výsledku se nemusí během svého života vůbec dočkat (řád Iluminátů byl založen v roce 1776). Ale nemyslím, že by z toho po celou dobu nic neměli. To rozhodně ne a asi by do takového plánu nalákali málokoho, pokud by dotyčný neviděl okamžité osobní důsledky. Proto uplácení, prostitutky (viz. hooker-gate ), vliv, moc, kontakty – jedna velká rodina drží při sobě a kontakty a moc se jen a jen rozšiřují. Co na tom, že ty prostitutky nemusí být služby dobrovolné a že to vlastně celé může být součástí celosvětového ilegálního obchodu s lidmi. Výhodné to určitě je. Obzvlášť pokud máte rádi luxus a nadstandartní služby. Něco jako ráj, ale jen pro zvané?

Napadá mě, že je i docela dobře možné, že naší vůdci jsou posednuti/upsáni nějakému démonu existujícímu úplně mimo fyzickou rovinu (podobnému jako u hlasů schizofreniků), který jim kdysi za to cosi slíbil (moc, potěšení, technologii?) a nakonec se v tom ztratili a sami nenajdou jinou cestu než ho dál uctívat, protože by neustáli kontakt se svým svědomím. Každopádně dodnes provádějí ty podivné rituály , takže ať už vy osobně věříte v cokoliv, tito lidé svou víru prokazatelně mají a měla by být brána na zřetel. Do té doby tu budeme mít jen spoustu více či méně podložených teorií, dohadů, dokud se našich světových vůdců nezačneme nekompromisně ptát, jak se to má s jejich členstvím v tajných společnostech a na účely oněch podivných rituálů. Neposkytujme jim možnost mít nějaká tajemství.

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz