Etnická vojna

Etnická vojna

Etnická vojna

David Duke

 

Na prelome 19. a 20. storočia mali vodcovia židovského sveta len frakciu moci, ktorú získali na jeho konci. Na masovú komunikáciu ako tlač, časopisy a vydávanie kníh mali len malý, nevýznamný vplyv. Ich moc vo vládach západného sveta mala svoj limit daný zákonom a zvykmi a vo väčšine západných krajín mali len limitovaný sociálny styk s nežidovskou elitou. V tom období ich najväčšia moc pochádzala z ich bohatstva, keďže mali zastúpenie v medzinárodnom bankovníctve a obchode a patrili medzi najbohatších svetových finančníkov. Národ mohol vzrásť alebo padnúť len, ako to napísal Theodore Herzl, „strašnou silou peňaženky“.

 

Potom sériou kataklizmatických udalostí učinili rýchly postup k svetovej moci, ktorý je snáď najohromujúcejší v svetových dejinách. Tak ako bolo dvadsiate storočie katastrofálne pre bielu rasu, toto storočie bolo neuveriteľne plodné pre Židov – ich sociálnu a politickú moc dosahujúcu nesnívané výšky.

 

Zdá sa až ironický fakt, že židovský vrah (Princip) vzplanul oheň prvej svetovej vojny zavraždením rakúskeho arcivojvodu Františka Ferdinanda v Sarajeve, čím sa začala prvá zo svetových vojen, ktorá dramaticky posilnila židovskú moc. Prvá svetová vojna splodila Židmi vedený sovietsky štát a vraždu nenávideného nepriateľa – vládnuceho kresťanského cára Ruska. Položila tiež základy sionistického štátu v Palestíne. Britská vláda urobila s Rothschildovcami dohodu na vydanie Balfourskej deklarácie a sľúbila Palestínu Židom ak zatiahnu Ameriku do vojny. Založenie sionistického štátu muselo ale počkať až do konca nasledujúcej vojny.

 

Pôvod druhej svetovej vojny, práve tak ako prvej, mal od roku 1933 významný židovský akcent, keď svetové židovstvo formálne vyhlásilo Nemecku vojnu. Sila ich tlače vytvorila démonickú predstavu Nemecka v západných krajinách a šikovne použili svoj politický vplyv na agitáciu vojny. Skôr než zazneli prvé výstrely v Poľsku v roku 1939, spojenci boli psychologicky na vojnu pripravení.

 

Napriek tomu, že holokaust je predstavovaný ako veľká tragédia židovského národa, kresťanské straty boli oveľa väčšie. Židovstvo sa však napriek tomu vynorilo po vojne silnejšie než kedykoľvek predtým počas svojej dlhej histórie. Samotný holokaust sa stal hlavnou zbraňou na ich povojnovom vzostupe k moci. Keďže v Európe bolo kvôli presunu a stratám vo vojne Židov málo, svetová moc sa premiestnila do Ameriky a s ňou aj moc židovská. Stala sa koncentrovanou, geopolitickou, povojnovou nadvládou. Z vládnej byrokracie povstala v Spojených štátoch nová svetová hegemónia.

 

Židovský mediálny vplyv rýchlo rástol od čias kúpy médií na začiatku storočia. V nasledujúcich desaťročiach značne rozšírili svoju účasť v tlačových médiách a obrátili svoju pozornosť na ohromne silné formy masovej komunikácie – rozhlas, filmy a televíziu. Efektívne tímové úsilie vytlačilo nežidovkých inovátorov a vynálezcov z filmu a televízie. Muži ako Thomas Edison a D. W. Griffith boli vytlačení Goldwynami, Mayersami a Selznicksami a títo „vyvolení“ vládli tomu, čo židovský filmový kritik Neil Gabler pomenoval v titule svojej knihy: Ich vlastné impérium.

 

Pochopiac ohromnú silu rádia a televízie na propagovanie svojich politických a sociálnych cieľov, David Sarnoff, William Paley a Leonard Goldhenson (NBC, CBS a ABC) rýchlo ovládli televízne vysielanie. Títo traja tzv. Warm Jews (máme na mysli Židov, ktorí kladú Židov na prvé miesto), ktorých rodiny ušli z cárskeho Ruska, efektívne použili správy a zábavné médiá na sledovanie židovských cieľov.

 

Na začiatku 20. storočia bola židovská finančná moc limitovaná na ich najznámejšiu profesiu – požičiavanie peňazí. V prvých dvoch desaťročiach získali však strategické pozície v politických a ekonomických sektoroch po celom svete, používajúc svoje bohatstvo na ceste do radov prezidentov a premiérov. Dominovali medzinárodnému bankovníctvu a obchodu. Židovskí finančníci ako Jacob Schiff a Bernard Baruch kontrolovali medzinárodné finančné inštitúcie a burzy. Schiff bol schopný financovať úspešnú japonskú vojnu proti Rusku, čo oslabilo cára a vydláždilo cestu pre boľševizmus.

 

Židovskí finančníci sa tešili možnosti financovania všetkých antagonistov prvej svetovej vojny. V zúfalstve vojny sa židovskí medzinárodní finančníci stali nepostrádateľní pre amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, britského premiéra Lloyda Georgea, francúzskeho premiéra Goergesa Clemenceaua a nemeckého cisára. Ich finančný bojkot podpísal rozsudok smrti pre cára a jeho rodinu.

 

V Amerike si Bernard Baruch, Jacob Schiff a mnohí ďalší upevnili moc nad americkým bankovým systémom pomocou Federal Reserve Act. Od svojho založenia v roku 1913 bol Federal Reserve Corporation súkromný podnik, ktorého vrchné pozície menoval prezident, značne ovplyvnený židovskými bankármi a ekonómami až po jeho predsedu Alana Greenspana. V politike sa Židia presadili ako hlavní sponzori a prispievatelia politických strán v Amerike až do bodu, kedy sa Clintonov Biely dom stal exkluzívnym hotelom pre najbohatších a najmocnejších Židov a hollywoodskych pánov.

 

Ovplyvnili aj hlavné politické strany v Európe a vnikli do najvyšších úradov vlád na oboch stranách Atlantiku. Do 30-tych rokov získali ohromnú moc v tlači, rozhlase, divadle, filmovom priemysle a knižnom vydavateľstve. Spojením ich mediálnej a politickej sily Židia podnietili vznik druhej svetovej vojny. Museli zničiť ich poslednú hrozbu v celosvetovom merítku – národno-socialistické Nemecko. Po vypuknutí vojny chceli zároveň uchrániť svoj sovietsky výtvor pred nemeckým dobytím.

 

Akumulácia vládnej a mediálnej moci na konci druhej svetovej vojny viedla k vyplneniu ich mesiášskeho sna. Po dobu dvoch tisíc rokov bolo ich dennou modlitbou „nasledujúci rok v Jeruzaleme“ a ten rok teraz nadišiel. Zrodil sa židovský rasistický, sionistický štát, vybudovaný vojenským ovládnutím a vyvlastnením Palestínčanov.

 

Izrael nebola krajina na zhromaždenie všetkých Židov sveta, bolo to centrum na koordinovanie ich svetovej moci! Súčasne s vyvlastnením Palestínčanov urýchlili svoje úsilie na démonizáciu, kriminalizáciu a vytlačenie všetkých, ktorí odporovali ich supremácii. Využili k tomu svoju mediálnu, vládnu a finančnú moc. Šikovne začali organizovať útok voči všetkým aspektom tradičného západného zriadenia:

 

 • Učia rovnostárstvo na školách a v médiách za účelom zničenia bieleho rasového povedomia a solidarity
 • sú v čele úsilí na otvorenie hraníc Ameriky a ostatných západných krajín krajinám tretieho sveta
 • bielym vštepujú vinu za otroctvo, vydieranie tretieho sveta a holokaust
 • rastúcim nebielym rasovým menšinám vštepujú nenávisť a odpor
 • vedú legálne a vládne útoky na biele školy a komunity
 • pomáhajú znevážiť rodinu cez feminizmus, znížili morálne štandardy a ekonomickú reštrukturalizáciu

 

Cez kontrolu médií sa najrasistickejší ľudia na Zemi úspešne zobrazujú ako obete rasizmu! Ktokoľvek, kto odhalí židovskú nenávisť k ich etnických nepriateľom je obvinený z nenávisti. Ľudia, ktorí sa prezentujú ako morálne a intelektuálne nadradení, vraj vyvolení Bohom, pokrytecky charakterizujú nežidov, ktorí sa odvážia postaviť ich nadvláde ako nenávistných antisemitov. Jedine cez ich dominanciu v médiách môže byť takéto skreslenie reality úspešne dávkované verejnosti. Každá vedúca nežidovská verejná osoba sa rýchlo naučí ako sa pokoriť pred vyvolenými a prosiť ich o požehnanie a odpustenie. Každý mladý nežid alebo kresťan sa naučí lekciu médií – tí, ktorí sa odvážia postaviť vyvoleným sa stanú prototypom zla.

 

 • ak niekto zdôrazní židovskú nenávisť k nežidom je označený za nenávistného kriminálnika; dnes sa stalo zločinom z nenávisti odhaľovanie skutočnej nenávisti
 • ak sa snažíme o rovnaké práva pre svojich ľudí, o aké sa snažia Židia pre svojich, nazýva sa to nenávisť
 • ak sa snažíme o záchranu nášho spôsobu života a štandardov umenia a krásy, je to nazývané nenávisť
 • ak máme rozdielny názor na historické udalosti ako Židia, nazýva sa to nenávisť
 • sloboda slova je nazývaná nenávisťou
 • sloboda myšlienky je nazývaná nenávisťou
 • obrana slobody prejavu je nazývaná nenávisťou

 

Po dlhých stáročiach sú nakoniec Židia slobodní, aby vykonali svoju pomstu za činy Faraona, Hamana, Cézara a Hitlera. Oddávajú sa jej cez naše vyvlastnenie a degeneráciu a tiež cez:

 

 • podporu sexuálnej degenerácie Sigmunda Freuda a moderného feminizmu Belly Abzugovej, Betty Friedanovej a Glorie Steinemovej na podlomenie pút rodiny
 • podporu rovnostárstva Franza Boasa, Ashleyho Montagu a Stephena J. Goulda za účelom zničenia porozumenia rasy
 • podporu Emmy Lazarusovej, Emanuela Cellara a Jacoba Javitsa na odstránenie hraníc a zaplavenie našich krajín miliónmi nebielych cudzincov
 • podporu síl Kivie Kaplana a Jake Greenberga z NAACP na zničenie našich škôl a miest prostredníctvom integrácie a čierneho zločinu
 • podporu gýčového umenia Jacoba Epsteina a Jacquesa Lipchitza, obscénne škrabanice Normana Mailera a perverzia Allena Ginsberga na otrávenie našich myslí
 • podporu Michaela Milkena, Ivana Boeskyho a Meyera Lansky na naše oklamanie
 • podporu filmov Stanleyho Kramera, v ktorých nás vyzýva, aby sme naše dcéry dali černochom a Stevena Spielberga, aby sme dušu dali Židom
 • podporu kazateľa Paula Elricha, ktorý nám vraví aby sme nemali viac detí a učiteľov ako Doctor Spock, učiacich nás nedisciplíne pre deti, ktoré už máme
 • podporu Simona Wiesenthala a Abrahama Foxmana, aby nám vzali slobodu prejavu

 

Dvadsiate storočie bolo storočím židovskej moci a najdevastujúcejším a najnebezpečnejším počas dlhých dejín bielej rasy. Naša politická suverenita je vytláčaná v našich vlastných krajinách a teraz je dokonca ohrozená naša samotná existencia v našej vlasti. Amerika, Kanada, Anglicko, Francúzsko, Austrália, Taliansko a dokonca aj málo zaľudnené škandinávske krajiny ako Nórsko a Švédsko sa rýchlo menia pod vplyvom neeurópskych menšín.

 

V najsilnejšej západnej krajine – Amerike a susednej Kanade sú belosi len pár rokov od doby, kedy sa stanú menšinou. Teraz je čas na stvorenie vlastnej evolučnej stratégie, plánu na našu záchranu a pokračovanie evolučného vývinu.

 

 

Zdroj : Moje Prebudenie

 

 

Převzato:  http://www.europskenarody.info/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz