Obama podepsal stanné právo NDAA

Obama podepsal stanné právo NDAA

Obama podepsal stanné právo NDAA

(The NationalDefence Authorization Act)

 

Publikováno 22.12.2011 | Autor: admin

 

Nevím jestli jste to již měli možnost dostatečně promyslet, ale návrh senátního zákona 1867 – The National Defence Authorization Act – otevřeně „legalizuje“ americkou vládu uvěznit a vraždit OSW protestující, jakož i modarátory talk show, blogery, novináře a kohokoli, kdo zastává tzv. „protivládní“ postoj. Jedná se o otevřené a nestoudné vyhlášení války všem, kteří nesouhlasí s tím, že gangsteři TSA sahají lidem do kalhot, či že Goldman Sachs začala přebírat jednotlivé země. Je to otevřené vyhlášení války rovněž těm, kteří protestují proti tajnému zatýkání a mučení amerických občanů a proti jiným projevům naprosté tyranie, jež byla rozpoutána vládou, jež se dostala zcela mimo kontrolu.

 

0:01

Zdravíme obyvatele planety, my jsme Anonymous.

0:22

Drazí bratři a sestry, nadešel čas otevřít oči.

0:26

V ohromujícím kroku, kdy se svobodní občané zajíkají nedůvěrou,

0:30

Senát spojených států právě prosadil zákon, který účinně ukončil Americkou Listinu práv a svobod.

0:35

Autorizační zákon Národní obrany je označován jako nejvíce vlastizrádný zákon,

0:40

který kdy byl v Senátu podepsán a znění zákona je chytře navrženo tak, aby jste si

0:44

mysleli, že se nevztahuje na Američany, ale ke konci zákona v podstatě uvádí, že se na ně

0:50

vztahovat může, pokud to chceme.

0:53

Souhrn a status zákona, 112 Shromáždění(2011-2012) |S.1867| Poslední odstavec: Autorizační zákon Národní obrany

1:06

Tento zákon, prosazen minulou noc s 93 hlasy ku 7, prohlašuje celé USA za bojiště, na kterém

1:14

můžou americké armádní síly beztrastně operovat (anulující již platný zákon

1:20

Posse Comitatus) a uděluje armádě neomezenou moc beztrestně zatýkat,

1:24

zadržovat, vyslýchat a dokonce i zavraždit americké občany.

1:28

I magazín WIRED byl tímto zákonem pobouřen a uvedl:

1:32

Senát Vás chce nechat zavřít armádou bez soudu, …příkaz na vzetí do vazby armádnímí složkami

1:37

na neurčitou dobu se nevztahuje pouze na cizince. Je to matoucí, protože dvě odlišné části zákona si odporují,

1:48

ale v posudku Roberta Chesneyho z Texaské univerzity – nestranný představitel k armádnímu zadržení –

1:55

„Američtí občané jsou zahrnutí v dodatku o uvěznění“

1:59

Pasáž tohoto zákona není nic jiného, než přímé vyhlášení VÁLKY proti americkému lidu

2:04

armádně napojenou vládnoucí elitou. Jestliže toto bylo zapsáno do zákona, rozcupuje to zbývající uživatele

2:11

Listiny práv a svobod a rozpoutá na Ameriku celkovou vojenskou diktaturu, plnou tajných

2:17

zatýkání,tajnými věznicemi,nezákonnými výslechy, neomezené věznění bez obvinění ze zločinu

2:24

mučení Američanů a dokonce „povolených vražd“ amerických občanů, zde,na naší půdě!

2:31

Pokud jste se ještě neprobudili do reality policejního státu, o kterém vás teď upozorňujeme,

2:36

doufáme, že si uvědomujete, že nám rychle dochází čas. Jakmile se tohleto stane zákonem,

2:41

již nebudete mít v Americe žádná práva. Žádný spravedlivý proces,

2:45

(1. dodatek Ústavy) žádnou sovobdu slova

2:47

žádné právo mlčet

2:50

NIC!

2:53

Senát nechce, abychom mluvili. Domnívám se, že dokonce i teď se křičí rozkazy do telefonu

2:58

a muži se zbraněmi budou brzy na cestě. Proč? Protože obušek se dá použít namísto rozhovoru,

3:04

slova si vždy zachovají sílu. Slova poskytují prostředek k významu a pro ty, co budou naslouchat, hlas pravdy.

3:13

A pravdou je, že je něco strašlivě špatně s touto zemí, že?

3:18

Krutost a nespravedlnost… nesnášenlivost a útlak.

3:21

A tam, kde jste jednou měli svobodu k obdivování, myslet a mluvit jak se vám zachtělo,

3:26

tam dnes máte cenzuru a systémy dohlížení, vynucení vaší podrobenosti a žádosti o podřízenost.

3:32

Jak se to stalo? Kdo je na vině? No jistě zde jsou tací, kteří za to nesou vetší odpovědnost

3:38

než ostatní a budou souzeni.

3:41

Ale znovu, pravda byla vyřčena, pokud hledáte viníky, podívejte se jedině do zrcadla.

3:47

Vím proč jste to udělali. Vím, že jste měli strach. Kdo by neměl?

3:53

Válka, teror, nemoci.

3:55

Bylo zde ohromné množství problémů, které se spojily k narušení vašich důvodů

3:59

a vašeho selského rozumu. Strach z vás dostal to nejlepší v panice jste se

4:04

obrátili k nynějšímu vládnoucímu prezidentovi, Barracu Obamovi.

4:07

Slíbil Vám pořádek. Mír. A vše, co požadoval na oplátku od Vás bylo mlčení, poslušný souhlas.

4:14

Více než před 400 lety nám chtěl významný občan navždy vrýt do paměti 5. listopad.

4:21

Jeho nadějí bylo připomínat si svět poctivosti. Spravedlnost a svoboda jsou více než jen slova –

4:27

jsou to perspektiva (vhled).

4:28

Takže, pokud jste nic nespatřili, pokud jste si nevšimli vládních zločinů,

4:33

potom bych namítl, že dovolujete, aby 5. listopad proběhl nepovšimnut.

4:37

Ale pokud vidíte co já vidím, cítíte co já cítím a hledáte co já hledám,

4:43

potom Vás vyzývám, aby jste stáli bok po boku jeden druhému, rok po 5. listopadu 2011

4:48

před branami všech soudních dvorů všech měst požadujíc naše práva!

4:52

Společně se postavíme nespravedlnosti naší vlastní vlády.

4:55

My jsme Anonymous

4:57

My jsme Legie

4:58

Spojení v jedno

5:00

Vydělení nulou

5:01

Nepromineme cenzuru

5:04

Nezapomeneme útlak

5:06

Senáte Spojených státu, očekávej nás!

 

Ti, kdo jako pštrosi strkali hlavu do písku a nechtěli vidět přicházející policejní stát by se nyní měli probudit a čelit realitě. To, že se nyní američtí senátoři pokusí záměrně a svéhlavě schválit zákon, který legalizuje uvěznění na neurčitou dobu, mučení a vraždy amerických občanů bez řádného soudního řízení a to vše na americkém území! – není ničim jiným než vlastizrádným zločinem. Toto je, jak by řekli naši otcové-zakladatelé, vyhlášení války americkému lidu. Tento návrh zákona odhaluje zákeřný plán zavést právní rámec, jenž ukončí Listinu práv, umožní vraždit protestující a umožní zničení Ameriky prostřednictvím zcela brutálního policejního státu.

 

 

A ovečky přesto dále spí

Začínám být již unavený z toho jak stále varuji Američany, aby se probudili a pohlédli na to, co se právě teď odehrává přímo před jejich očima. Můžete si o tom přečíst zde.

A ano, jak bylo nyní potvrzeno, uvěznění na neurčitou dobu a vraždy se týkají rovněž amerických občanů na ulicích amerických měst. Jak prohlásil senátor Lindsey Graham jasně na půdě senátu: …1031, prohlášení o pravomoci týkající se uvěznění se týká rovněž amerických občanů a označuje celý svět jako bitevní pole, včetně mateřské země“.

To znamená včetně Ameriky. To doplňuji pro ty, kteří stále přemýšlejí co termín mateřská země vlastně znamená. Tato fráze byla přejata ze slovníku nacistického Německa, které je, jak jste si možná mohli povšimnout, zdrojem většiny legislativy v rámci tohoto zákona.

ACLU (American Civil Liberties Union – p.p.) k tomuto návrhu zákona uvádí: „Pravomoci vyplývající z tohoto zákona jsou tak rozsáhlé, že americká armáda může být použita dokonce proti vlastním občanům. A může se tak stát daleko od jakéhokoli skutečného bitevního pole, tedy rovněž uvnitř Spojených států“. (www.aclu.org)

 

 

Domácí fronta: Válka americké vlády proti americkému lidu

Pokud tento návrh zákona projde, (návrh zákona byl schválen 2.prosince v americkém senátu šokujícím poměrem 93:7- p.p.) a bude podepsán prezidentem, znamenalo by to, že americký válečný stroj by mohl být použit proti americkému lidu – proti liberálům, konzervativcům, libertariánům…proti komukoli. Pokud začnete zpochybňovat vládu, stává se z vás pojednou „nepřátelský bojovník“ a budou citovat tento zákon jako ospravedlňení pro to, aby vám mohli vpálit kulku do hlavy, rozstřílet vaše malé protestní shromáždění nebo vás doslova převálcovat tanky (které se ale nezastaví tak jako se zastavily čínské tanky na náměstí Nebeského klidu, když se jeden statečný občan, jenž bojoval proti čínským tyranům v roce 1989 těmto tankům postavil na odpor).

Úkladné vraždění amerických protestujících (např. Occupy Wall Street?) je nyní implementováno do podoby zákona jako něco, na co má vláda „právo“. Samozřejmě rovněž vaše práva na svobodu projevu, na řádné soudní řízení, jakož i právo vlastnit zbraň a další práva, to vše bylo v rámci tohoto procesu vymazáno. Pouze vláda má nyní práva. Věděli jste to? Otroci národa, (t.j. občané) byli zbaveni veškerých práv, včetně práva pěstovat potraviny pro vlastní potřebu, organizovat piknik, či dokonce nakupovat čerstvé potraviny od farmářů.

 

 

Vlády běžně vraždí mnohem více lidí než teroristé

Právě nyní by měl být každý učitel historie v Americe zcela pobouřen tím co se děje, protože učitelé historie dobře vědí, co poté vždy následuje. Pokud nějaká vláda „legalizuje“ vraždění svých vlastních občanů, nevyhnutelně následuje masová vražda ve stylu holokaustu.

Tyrané vždy rádi „legalizují“ své masové vraždění ještě dříve než stisknou kohoutek. Jen si pročtěte histoirii – Stalina, Hitlera, Pol Pota, Maa a jiné. Ve všech případech nejprve nechali tito tyrané s potěšením zavést právní rámce pro masové vraždění, které poté rozpoutali proti vlastním lidem. Takovýto právní rámec se nápadně podobá návrhu senátního zákona 1867, který má být nyní schválen.

To nám rovněž může připomenout matematickou skutečnost, že, statisticky řečeno, vlády bývají mnohem více smrtící než teroristé. Jestliže se teroristům někdy podaří zavraždit pár tisíc lidí, vlády běžně vraždí desítky MILIONŮ.

To se nazývá genocida a existuje pro to mnoho dobře zdokumentovaných příkladů v dějinách, kdy vlády páchaly genocidy rok za rokem, jedna země za druhou. Více statistik zde.
Tedy pokud by americký lid měl alespoň trochu kuráž, musel by se nyní začít organizovat, musel by začít organizovat vlastní lokální domobranu a musel by začít pátrat po zbraních ve vládních vozidlech! Bývají to přece především vládní agenti, kteří jsou ze statistického hlediska největším rizikem co se týče masových vražd a americký senát pravděpodobně brzy toto masové vraždění legalizuje.

Na letištích bychom měli my občané začít prohledávat zaměstnance TSA a prověřovat, zda-li u sebe nemají ilegální drogy, dětskou pornografii, či ukradenou elektroniku. Ve vládních budovách bychom měli my občané mít možnost prohledávat vcházející a vycházející zaměstnance, abychom se ujistili, že se nebudou pokoušet vyhodit do vzduchu vlastní budovy jako způsob jak obvinit jakéhokoli nepřítele, jehož se snaží zdiskreditovat – patrioty, konzervativce, „konspirační teoretiky“ nebo kohokoli jiného.

Už to prostě není konspirační teorie, že vláda chce mít legální právo otevřeně vraždit americké občany na ulicích Ameriky. Je to napsáno přímo v návrhu senátního zákona. Je to zveřejněno zcela otevřeně. Takže všichni ti, kteří se stále ještě snaží vše popírat prostřednictvím směšných frází o konspiračních teoreticích mohou nyní zavřít klapačku a jít se třeba vrhnout dolů z útesu nebo něco podobného. Je čas čelit realitě. Naprostá tyranie policejního státu je tady. Je to napsáno černé na bílém, je to jasné jako den.

Ti z vás, kteří jsou stále ještě posedlí zúženým viděním světa – módou, tančením s hvězdami, vařením v mikrovlnných troubách, podvodnými zprávami v běžných médiích, budou brzy vytřeseni ze svých pohodlných lenošek a odhozeni do žumpy tyranie, která se objeví na jejich prahu. Jen by měli vědět, že až si pro ně přijdou, nebude nikoho, kdo by se za ně přimluvil, protože mlčeli, když se toto vše chystalo. Ani já pro vás nebudu k dispozici, protože budu v Texasu předávat nouzové zásoby potravin v místních kostelech a pomáhat všem těm protestujícím, kteří byli zraněni při vojenském útoku americké vlády – samozřejmě pouze těm, kteří budou po takovémto útoku stále ještě naživu.

Myslíte si, že se nic takového nemůže stát? Proč by to tedy americký senát nechával zapsat do podoby zákona, pokud by neměli v úmyslu vraždit Američany? Možná by bylo lepší, kdyby jste nyní zpozorněli, otevřeli oči a skutečně pohlédli na to, co se právě nyní odehrává v U.S. senátu.

Čtěte mezi řádky, vážení. Není tak obtížné získat přehled o tom co se děje. Už jen samotná myšlenka, že americký senát vůbec zvažuje věznit a vraždit americké občany na americkém území prostřednictvím amerických jednotek je naprostým a absolutním zločinem proti americkému lidu.

U.S. senát se chystá vyhlásit VÁLKU americkému lidu. A to nemyslím jako metaforu. Snaží se z toho udělat vojenskou válku, kdy každý kdo oponuje americké vládě – dokonce i tehdy, když nemá nic společného s terorismem – je nyní legitimním terčem pro přesně zaměřený pumový útok, pro zavraždění, či se může stát terčem těžké vojenské techniky (t.j. tanků, které budou rolovat po vašich cestách).

Mám rovněž několik dobrých zpráv: člen kongresu Dennis Kucinich veřejně vystoupil proti tomuto návrhu zákona (i když sám není členem senátu). Rovněž tak senátor Rand Paul. Jeho otec Ron Paul se rovněž postavil na odpor vůči ilegálnímu uvěznění, které tento zákon v sobě obsahuje. Existují signály, že pokud tento návrh zákona projde, prezident Obama by ho mohl vetovat! Pokud by tak opravdu učinil, byla by to jedna z nejdůležitějších akcí ochrany svobod občanů jeho administrativy. Ale moc na to nesázejte. Vždyť víte čeho jsou tihle politici schopni – jsou jako opilí mocí a líbí se jim vládnout masám za pomoci jakéhosi ďábelského šílenství. Mějte na paměti:

Obama již má svůj „seznam smrti“ Američanů, kteří mají být zavražděni mimo území Spojených států, ale tento nový návrh zákona 1867 by umožnil uplatnit toto právo rovněž na americké půdě.

Tak se může klidně stát, že jednou zavoláte do rádia a vyslovíte, řekněme, svůj nesouhlas s prezidentem. A druhý den umístí odstřelovač amerického námořnictva svoji zbraň ráže .338 ve vzdálenosti několika set metrů od vašeho domu. Bude tam na vás čekat a sledovat vás jak se díváte na Andersona Coopera (večerní pořad CNN –p.p.), v němž moderátor zvrací propagandu ve večerních zprávách a odstřelovač poté prostě jen stiskne spoušť a ustřelí vám hlavu, která se poté odkoulí směrem k míse makaronů se sýrem značky Kraft, jež jste se právě snažili pozřít, protože vám někdo řekl, že se jedná o „jídlo“. Toto vše bude podle nového zákona 1867 LEGÁLNÍ, protože budou moci tvrdit, že jste byl „spolupracovníkem teroristů“, který zpochybňoval moudrost exekutivního vedení Ameriky. Pokud jednou dojde k odstranění řádného soudního řízení, může vláda opodstatnit vše, včetně otevřeného vraždění svých vlastních občanů.

Toto je veškerý smysl ZÁKONA v zemi. Zákony popisují specifická legální práva, jež jsou udělena občanům, ale to nejdůležitější na nich je, že popisují LIMITY moci vlády. Jsou to tyto limity, které se nyní vláda snaží zcela vymazat a změnit tak Ameriku v naprostou vojenskou diktaturu/fašistickou zemi, kde jsou uplatňovány zákony pouze vůči občanům, nikoliv vůči vládě. Jsou to prakticky stejná slova, která utrousil Newt Gingrich během nedávné debaty, v níž prohlásil, že právo na řádné soudní řízení by mělo být aplikováno na ty, kteří čelí obviněním, jež se týkají běžných kriminálních aktivit jako jsou krádeže a loupeže, ale právo na řádné soudní řízení by nemělo být uplatňováno v případě, jak prohlásil Gingrich, kdy se jedná o „válku“! A americký senát má nyní v úmyslu vyhlásit, že celé Spojené státy, „mateřská země“ jsou bojištěm v nikdy nekončící válce. Už tomu rozumíte? Už vám to dochází? Tito tyrané se nyní snaží prohlásit! – že celé USA jsou bojištěm kde NIKDO nemá nárok na řádný proces, kde neplatí Listina práv, kde nemají lidé žádnou právní ochranu, nic! A pokud se Gingrich stane prezidentem – můj bože, prosím, nedopusť to – pak budeme vystaveni úplné a naprosté militerizaci všeho v Americe, včetně dalšího vystupňování války proti drogám, která byla již dávno odhalena jako naprosté selhání a úplný podvod.

Pokud tento návrh zákona projde a bude podepsán prezidentem, budou USA oficiálně ve válce proti svým vlastním lidem a můžete očekávat, že vláda začne okamžitě páchat atentáty pod falešnou vlajkou, aby ospravedlnila mnohaletou kampaň úplné genocidy proti všem, kteří odmítají podřídít se (nyní potvrzeným) tyranům a ničitelům svobody z Washingtonu.

Přátelé, ocitli jsme se již na samém pokraji, ztrácíme Ameriku. Ptám se: Co s tím teď VY uděláte?

Vyšlo: zvedavec.org

 

Americans will be transferred to foreign prisons under Indefinite Detention act

 

If you’re upset that congressional approval of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012 can send you away to military prisons and be tortured in America, don’t worry — it could be worse.
The US could send you somewhere else.
No, really. They could. And they can. Anywhere else, too. Really.

Požár Říšského sněmu

Jako požár Říšského sněmu nebo požár Reichstagu se označuje požár, který zničil budovu Říšského sněmuBerlíně 27. února roku 1933. Svými okolnostmi se stal jednou z nejvýznamnějších událostí éry nástupu nacistického režimu v NěmeckuHitlerova vláda ho využila jako záminky k masivnímu omezování lidských práv.

Zmocňovací zákon (1933)

Zmocňovací zákon umožňoval vládě přijímat zákony, včetně zákonů odchylujících nebo měnících ústavu, bez souhlasu říšského sněmu. Protože umožňoval odchýlení od ústavy, byl považován za změnu ústavy a jeho přijetí vyžadovalo dvoutřetinovou většinu poslanců, se dvěma třetinami poslanců přítomných na schůzi.

Indefinite detention and torture act arrives at White House

 

Převzato:  www.vlastnihlavou.cz

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz