Kongres bude hlasovat o vyhlášení třetí světové války

Kongres bude hlasovat o vyhlášení třetí světové války

Kongres bude hlasovat o vyhlášení třetí světové války 

Nekonečná válka bez hranic, žádný jasný nepřítel

 

 

 

 

Přidal Alexander Higgins – 15. května 2011 v 4:24 hod. – Trvalý odkazzdroj přes Alexander Higgins blogu

 

 

 

Tato zpráva je z 15. května 2011 a proběhla americkými médii. Návrh do kongresu Spojených států přišel za strany zástupců republikánů. Zda se podařilo zákon prosadit, není známo a možná existuje embargo na výsledek schválení či zamítnutí už v zájmu samotných Američanů, aby žili v naivitě a nevědomosti. Na našem webu je článek „Obama podepsal stanné právo NDAA“ z 22. 11. 2011, to je více jak půl roku po tomto podání návrhu zákona. Logické je, že nejdříve se vyhlásí válka a pak stanné právo i když to neplatí vždy, přesto se jedná v podstatě o válečný stav.

Téhož roku z počátku roku a ke konci zimy Kongres schválil několik desítek bilionů dolarů půjčky na záchranu průmyslu a předešlý rok miliardové půjčky na záchranu bank, které se dostaly do propadu díky uměle vyvolané celosvětové krizi, která započala ve Spojených státech. Když už jde o záchranu průmyslu, tak jistě jde o válečný průmysl. Scénář je jasný a přesně to do sebe zapadá. Jde o přípravu na světovou válku. Stejný scénář se uskutečnil před vypuknutím druhé světové války.

Jestli je skutečně US už ve stavu války i legislativně podpořená zákony, tak je jen otázkou času, kdy vypukne otevřeně. Snahy ji rozpoutat nasvědčují i současné události kolem blízkého a středního východu v arabských zemích, kde se stále víc angažují všechny světové mocnosti. Stačí jen jedna provokace či nepřátelský akt a máme válku na světě. Vzpomeňte si, jakým způsobem se spustila a rozpoutala válka ve Vietnamu. Neinscenovanou otevřenou provokací potopením lodě. Tedy jako napadením US, přitom si loď potopili Američani sami za účasti CIA. Podobný scénář se udál 9/11 a doplatil na to celý svět vyhlášením války proti terorismu. Takže v podstatě i když nepřímo ve válce už jsme a US válčí proti celému světu pod rouškou domnělého celosvětového terorismu. Nepřítel a viník se vždy najde.

Zajímavé na tom všem je, že svět mlčí. Je to logické musí mlčet a vše se děje v tichosti aby nebyl náhodou nařčen jako terorista nebo spolupracující síla a je jedno jestli jde o jednotlivého občana či zástupce kterékoliv vlády. Dobře si to Američani připravili. Upozorňuji, že nemám na mysli Američany jako celek. Ti jsou objetí špinavé politiky a strategie korporací stejně jako všichni ostatní v celém světě. Všichni jsou obětí spiknutí tajných fašistických vládnoucích skupin.

A ještě poznámku na konec. Obama nemusí být v současné době zrovna ten nastolený diktátor i když podepisuje nezvratné zákony. Nezapomeňte, že se blíží v US volby prezidenta a vše je příprava pro nového, zcela jistě republikánského prezidenta, který se záhy po zvolení stane diktátorem se všemi pravomocemi a vypukne otevřená třetí světová válka.

Zatím se jedná jen o nezvratné  přípravy a vypadá, že už je skoro na vše pozdě cokoliv zachránit. Je jen otázkou času a místa kdy a kde, ale je to určitě blízko. Je to obrovské varování pro lidstvo před započetím Apokalypsy, genocidy lidstva a nastolením MWO.

Konec konců posuďte sami.

 

 

 

 

Kongres Spojených států je připraven hlasovat o legislativě, která povoluje oficiální

zahájení 3. světové války.

 

Právní předpisy povolují prezidentu Spojených států, aby zahájil jednostrannou vojenskou akci proti všem národům, organizacím a osobám, a to jak v tuzemsku i v zahraničí, kteří jsou obviněni, že v současné době, nebo kteří v minulosti podporovali nebo pasivně se účastní nepřátelských akcí, nebo kteří poskytli pomoc na podporu nepřátelství vůči Spojeným státům, nebo některých z jeho koaličních spojenců.

Právní předpisy odstraňují požadavek schválení Kongresu pro použití vojenské síly a místo toho dává prezidentovi totalitní diktátorskou moc zapojit se do všech případných vojenských akcí na neurčitou dobu.

Dokonce dává prezidentovi úplně pravomoc zahájit útoky proti americkým občanům uvnitř Spojených států bez dohledu a souhlasu Kongresu.

 

 

Jen pro připomenutí:

 

 • Nekonečná válka – válka bude pokračovat, dokud všechny nepřátelské akce nebudou ukončeny, což se nikdy nestane.
 • Žádné hranice – prezident bude mít plnou pravomoc k zahájení vojenských úderů proti jakékoliv zemi, organizaci nebo osobě, proti občanům USA na americké půdě.
 • Jednostrannou vojenskou akci – s plnou autoritou napadnout jakýkoliv národ kdykoliv bez požadavku schválení Kongresu.
 • Ne jasně definovaný nepřítel – USA mohou prohlásit, nebo obvinit kohokoliv za  teroristu, nebo tvrdit, že jsou nebo podporují „nepřátelské akce“ nebo útok proti USA.
 • Povolení k invazi v několika zemích – prezident by měl plnou moc napadnout Írán, Sýrie, Severní Korea, spolu s několika jinými národy v Africe a na Středním Východě a dokonce i Rusko a Čínu v rámci právních předpisů, nebo všechny „známé“, aby podpořily a pomáhaly vytvořit nepřátelství vůči Spojeným státům.

 

 

 

Hill napsal :

Strana Dems – protestní GOP plány na permanentní válku proti teroru

 

Téměř tři desítky demokratických stran vyzývají republikány stáhnout část zákona obrany pro  rok 2012, které účinně potvrzují vyhlášení stavu permanentní války proti nejmenovaným členům Talibanu a al-Káidy.

Dopis zaslaný v úterý výborem strany Judiciary, předsedou Johnem Conyersem Jr. (D-Mich.) a 32 dalších demokratů tvrdí, že potvrzení pokračující války proti teroristickým silám zachází příliš daleko, pro přílišné pravomoci k prezidentovi bez rozpravy v Kongresu.

Jejich dopis cituje text v zákoně, zahrnující zadržovací bezpečnostní zákon, který potvrzuje pokračující ozbrojený konflikt proti teroristům v zahraničí.

„Vyhlášením globální války proti bezejmenných jednotlivců, organizacím a národům „spojených“ s Talibanem a al-Káidou, stejně jako ti, kteří hrají podpůrnou roli v jejich úsilí budou zadrženi Security Act a udělí prezidentovi nástroj nekontrolovatelného orgánu k zahájení vojenských akcí po celém světě bez dalšího souhlasu parlamentu, „napsali demokraté. „Takový mocenský nástroj nesmí být postoupen k prezidentovi bez pečlivé úvahy Kongresu.“

Specifický jazyk v návrhu lze nalézt v kapitole 1034 HR 1540, který potvrzuje, že USA je „zapojena do ozbrojeného konfliktu s al-Káidou, Talibanem a souvisejících sil.“ To také potvrzuje, že prezident má pravomoc k zadržení či likvidaci „jakékoliv válčící strany“ ozbrojeným konfliktem až do konce.

„Al-Kajda, Taliban a související síly, představují vážnou hrozbu pro národní bezpečnost USA,“ říká Bill. „Oprávnění k použití vojenské síly nutně zahrnuje pravomoc k řešení pokračující a vyvíjející se hrozby těchto skupin.“

 

 

 

Amerika unie občanských svobod píše:

 

Nové povolení pro celosvětovou válku bez konce?

 

 

Kongres může brzy hlasovat o novém vyhlášení celosvětové války bez konce a bez jasných nepřátel. „klíčový problém ustanovení“ hluboko zasahující do obrany projednávání zákonů Kongresem by se mohl stát v moderní americké historii největším předání nekontrolovaného nástroje války od Kongresu k výkonné moci.

Prezident Obama si nežádá novou válečnou moc. Ve skutečnosti, jeho vláda dala jasně najevo že věří, že už má všechny nástroje, které jsou třeba v boji proti terorismu.

Ale Kongres uvažuje o monumentální nové legislativě, která by poskytla prezidentovi – a všem prezidentům po něm – novou čistící sílu uskutečňující válku téměř kdekoli a kdykoli. Na rozdíl od předchozích grantů orgánu pro Afghánistán a Irácké války, by navrhované právní předpisy umožnily, aby prezident použití vojenské síly na osoby podezřelé z terorismu kdekoli jsou na světě přítomny, bez ohledu na to, zda došlo k nějakému poškození amerických občanů, nebo útok na Spojené státy, nebo jakoukoli bezprostřední hrozbu útoku. Legislativa je dostatečně široká, aby povolila prezidentu použití vojenské síly v rámci Spojených států a proti americkým občanům. Nová právní úprava neobsahuje žádné datum vypršení platnosti, a žádné kritéria pro určení, kdy opravňuje prezidenta ke skončí použité vojenské síly.

Ze všech sil, kterou ústava přiznává Kongresu, žádná síla není zásadní nebo důležitá než moc „aby vyhlásil válku.“ To je důvod, proč v roce 2002, kdy Kongres uvažoval, zda povolit válku v Iráku, rozhodl o patnácti slyšeních ke schválení legislativy, která uvedla konkrétní škody, nastavila limity, a definovala jasný cíl. Nyní kongres je na nejlepší cestě dát nekontrolovanou moc moci výkonné k použití vojenské síly na celém světě, s hluboce negativními důsledky pro náš základní demokratický systém brzd a rovnováhy. Jakmile kongres rozšíří prezidentskou válečného moc, bude téměř nemožné udržet ji na uzdě. ACLU se rozhodně staví proti velkému obratu ve válečnou sílu od Kongresu k prezidentovi – a všechny jeho nástupce.

Koalice Memo do domovního výboru pro ozbrojené služby v oblasti návrhu nové vyhlášení války

Srovnání roku 2001 povolení pro použití vojenské síly a návrh rozšířený Authorization

Obtěžování text (zde v úplném znění HR 1540 – sekce 1034) používá dvojjazyčné vyhlášení 3. světové války. Konkrétně text používá fráze „potvrzující“ „ozbrojený konflikt“, což je terminologie, kterou používají v kongresu k vyhlášení války v každé válce od 2. světové války.

 

 

 

Kongres potvrzuje, že –

 

(1) Spojené státy zapojené do ozbrojeného konfliktu s al-Káidou, Talibanem a souvisejících sil, že tyto subjekty i nadále představují hrozbu pro Spojené státy a jejich občany, a to jak v tuzemsku i v zahraničí;

(2) Prezident má pravomoc použít všechny potřebné a vhodné síly v současném ozbrojeném konfliktu s al-Káidou, Talibanem a souvisejících sil na základě povolení k použití vojenské síly (veřejné právo 107-40, 50 USC 1541 vědomí);

(3) aktuální ozbrojený konflikt zahrnuje národy, organizace a osoby, které-

(A) jsou součástí, nebo podstatně podporují, al-Kajdu, Talibán, nebo související síly, které jsou zapojeny do bojových akcí proti Spojeným státům nebo jejích koaličních partnerů, nebo

(B) se zapojili do bojů nebo přímo podporovaných nepřátelských akcí na pomoc národu, organizaci nebo osoby uvedené v písmenu a) a

(4) prezidentské pravomoci na základě povolení k použití vojenské síly (veřejné právo 107-40, 50 USC 1541 poznámka) zahrnují pravomoc zadržet válčící strany, včetně osob uvedených v odstavci 3), až do ukončení nepřátelských akcí.

 

 

Společný dopis o navrhované právní předpisy, byla odeslána na sjezdu odsuzující navrhovanou legislativu.

MEMORANDUM

 

 

TO:

All Members of the House Committee on Armed Services

 

FROM:

American Civil Liberties Union
Appeal for Justice
Brave New Foundation
Center for Constitutional Rights
CREDO Action
Defending Dissent Foundation
High Road for Human Rights
Human Rights First
International Justice Network
Just Foreign Policy
Leadership Conference of Women Religious
MoveOn.org
Muslim Public Affairs Council
New Security Action
Pax Christi USA
Peace Action
Physicians for Human Rights
Psychologists for Social Responsibility
Shalom Center
Unitarian Universalist Association of Congregations
United Methodist Church, General Board of Church and Society
USAction
Win Without War

 

DATE:

May 9th, 2010

 

RE:

Oppose Section 1034 and Any Similar New Declaration of War or New Authorization for Use of Military Force in the National Defense Authorization Act

 

 

 

Podepsané organizace důrazně protestují proti novému vyhlášení války, která je v § 1034 předsedající značky pro Národní zákon obrany Authorization („NDAA“). Žádáme Vás, aby apelovali proti poskytování a jiných podobných nových vyhlášení války nebo nových povolení k použití vojenské síly („AUMF“) v NDAA.

I když jsme psali samostatně a setkali se s mnohými z vás a vašimi vojenskými legislativními asistenty pro naše obavy ostatních ustanovení, píšeme pro toto nové vyhlášení války zejména proto, že jsou ustanovení, která neprošla téměř žádnou recenzí, i přes jeho pravděpodobný obrovský vliv na téměř každý aspekt politiky Spojených států a národní bezpečnost. Minimálně by měla ještě před tím projít kongresovým slyšením s ohledem na tuto rozsáhlou legislativu pod dohledem pravidelného schválení.

Monumentální právní předpisy s rozsáhlým a prakticky neodvolatelným přenesením válečné energie z kongresu na prezidenta může zavázat Spojené státy k celosvětové válce bez jasných nepřátel, bez geografických hranic (použití vojenské síly v rámci Spojených států by bylo povoleno), a bez hranice týkající se času nebo zvláštních cílů, kterého má být dosaženo. Na rozdíl od AUMF, který vydal povolení války v Afghánistánu a snahu o likvidaci Usám bin Ládina, navrhované nové vyhlášení války neuvádí žádnou konkrétní škodu, jako útok 9/11, nebo konkrétní ohrožení Spojených států. Zdá se, že Spojené státy jsou ve válce všude tam, kde bydlí osoby podezřelé z terorismu, bez ohledu na to, zda existuje nebezpečí pro Spojené státy.

Pod rouškou „opětovného potvrzení“ autority, by § 1034 z předsedy ochranného výboru pro NDAA dalo prezidentovi nekontrolovanou moc, nebo část představující deklarovanou „válku“,1 možná nekontrolovaně povinnou2 vojenskou sílu po celém světě nebo v jakékoli zemi, které by byly podezřelé z terorismu. Navrhovaný nový Zákon o válce by byl bezprecedentní v rámci válečného orgánu nebo povinností, které byly převedeny kongresem na prezidenta:

 

 • Prezident by měl být schopen používat tento nástroj, nebo může být nucen použít tento nástroj, bez ohledu na to, zda došlo k jakékoliv újmě občanů Spojených států, nebo útok na Spojené státy, nebo bezprostřední hrozbě jakéhokoli útoku. Není ani žádný požadavek na jakékoliv ohrožení pro národní bezpečnost Spojených států.
 • Neexistuje žádná geografická omezení – Nové prohlášení o válce nemá specifikaci zemí, vůči němuž by vojenská síla měla být použita, a žádná specifikace zemí, v kterých by americké ozbrojené síly mohly být nasazeny i bez souhlasu hostitelské země. Vojenská síla může být použita i ve Spojených státech a proti americkým občanům.
 • Neexistuje žádný konkrétní cíl pro nové vyhlášení války, což znamená, že neexistují žádná jasná kritéria, po nichž by prezidentská autorita k použití vojenské síly pozbyla platnosti. Přestože navrhovaný nový Zákon o válce uvádí „al-Káidu, Taliban a přidružené síly“ jako „hrozbu“, není tam žádná definice pro některý z těchto subjektů, které v minulosti byly amorfní s posunem jmény, členství a organizačních vztahů.
 • Pokud Kongres víceméně obrátí na prezidenta moc, zruší ​​článek 1. Ústavy poskytující pravomoc kongresu vyhlásit válku, je velmi pravděpodobné, že nikdy nezíská moc zpět. Obecné podmínky navrhovaného nového zákona vyhlášení války může trvat několik desetiletí.
 • Ať si kongres uvědomuje nebo ne, navrhovaným novým zákonem by Vyhlášení války pověřila prezidenta použití armády Spojených států vůči zemím, jako je Somálsko, Írán, Jemen, nebo poslat americkou armádu do jedné z desítek zemí, kde jsou umístěny osoby podezřelé z terorismu, která zahrnuje nejen téměř všechny země Blízkého východu, africké a asijské země, ale také evropské země a Kanadu a samozřejmě samotné Spojené státy. Podle rozsáhlých pojmů používaných pro organizace v nově navrhovaném vyhlášení války, mohly by cíle patřit do podezřelých, které nemají napojení na 9/11 útoky, nebo jiné specifické poškození nebo ohrožení Spojených států. Prezident by měly mít pravomoc jít do války téměř kdekoli, kdykoli a na základě přítomnosti podezřelých, kteří nemají představovat žádnou hrozbu pro národní bezpečnost Spojených států.
 • Pokud § 1034 pro NDAA představuje vyhlášení války, což Kongresem nejsou vyhlášeny od roku 1942, prohlášení by vyvolalo různé výjimky z federálních zákonů a tím ještě širší nástroj moci pro prezidenta k ovládání více aspektů obou vlád a soukromé podniky. 17.března 2011 zpráva Congressional Research Service, „vyhlášení války a povolení pro použití vojenské síly: Historické pozadí a právní důsledky,“ poukazuje na seznam všech zákonných ustanovení, od výjimky rozpočtových omezení, pro nová vládní tvrzení, přes nedostatek ropy a nerostných zdrojů, které jsou spouštějícím impulsem pro vyhlášení války.
 • Samozřejmě, pokud je Kongres přesvědčen, že je nová významná hrozba pro národní bezpečnost Spojených států, který vyžaduje značnou vojenskou sílu jako odpověď, může vyhlásit válku nebo přijmout nové AUMF. Kongres by měl ale minimálně sledovat, a upamatovat se, co se dělo v roce 2002 s AUMF pro vyhlášení války v Iráku, kde se konalo patnáct slyšení k navrhované válce a složila AUMF, ustanovila konkrétní uvedené škody, nastavovala limity s definovaným jasným cílem, a pokud by byly splněny, účinně by ukončily AUMF. Zvláštní prohlášení války nebo konkrétní AUMF by lépe zachovalo systém brzd a protivah a udělat jinak nekonečné a po celém světě válkou méně pravděpodobné.

 

 

Aby bylo jasno, prezident Obama se nesnažil uzákonění návrhu nového vyhlášení války. Naopak, jeho administrativa dala jasně najevo svůj postoj, že se domnívá, že už má všechny nástroje, které je třeba v boji proti terorismu. Ale pokud navrhovaný nový Zákon o válce se stane zákonem, prezident Obama a všichni z jeho nástupci, dokud a pokud v budoucnu Kongresem nebudou moci být zrušeni, bude mít prezident rozsáhlou novou pravomoc dělat válku téměř kdekoli a kdykoli.

Ze všech sil, že článek 1 Ústavy přiznává Kongresu, žádná síla není zásadní nebo důležitější než moc „, aby vyhlásil válku.“ Vyzýváme vás, abyste této pravomoci využili opatrně, a postavili se proti tomuto velkoobchodnímu obratu ve válečnou sílu, bez kontroly aniž by se zdrželo jediného ústního jednání. Děkujeme vám za vaši pozornost k této problematice, a my bychom rádi se s vámi setkali a diskutovali o svých obavách ještě více.

 

1 nejkritičtější věta části 1034 předsedající značky pro NDAA je „Kongres potvrzuje, že Spojené státy jsou zapojeny do ozbrojeného konfliktu s al-Káidou, Talibanem a souvisejících sil, a že tyto subjekty i nadále představují hrozbu pro Spojené státy a jejich občany, a to jak v tuzemsku tak i v zahraničí. „Pokud“ tvrdí „se nahrazuje synonymem“ tvrdí „a“ ozbrojený konflikt „je nahrazen synonymem“ války „, výsledkem je“ Kongres prohlašuje, že Spojené státy jsou ve válce s al-Káidou, Talibanem a souvisejícími silami. . . „, Který je velmi podobný vyhlášení války a doložek jedenácti vyhlášení války ze strany Kongresu, od války v roce 1812 přes druhou světovou válku. Od roku 1942, prošel kongres několika povolení k použití vojenské síly, ale neučinil žádné vyhlášení války.

2 I když otázka, zda vyhlášení války ukládá na prezidenta moc vykonávat válku jen zřídka se vyskytuje v soudních rozhodnutích, alespoň jeden federální soud v porovnání právních důsledků vyhlášení války s povolením k použití vojenské síly, uvedl: „Pokud existuje důvod, proč válka zmocňuje předsedu (prezidenta), aby zadržel cizí nepřátele? Válka pověřuje tuto povinnost na něj jako nutný a vlastní incident vojenského velení. „Gray v. Spojené státy, 21 Ct. Cl. 340, 373 (1886) (zvýrazněno mnou).

 

 

Návrh zákona má mnoho dalších prvků stejně šokující, jako je požadavek, aby všechna zatýkání související s terorismem byly považovány za vojenské zásahy (§ 4), čímž se obchází ústava. Navíc, legislativa představuje v rámci zákona McCaina kde by bylo nezákonné umístění vojenských vězňů v amerických věznicích, vrací se mučení ze zámoří do amerických zařízení.

Opravdu v okamžiku, čehož jsme se všichni obávali, přišel před nás návrh jako vměšování do pravomoci kongresu, dává prezidentovi absolutní moc nad armádou, včetně oprávnění k zahájení vojenských úderů v rámci Spojených států proti občanům USA. S atentátem na Usámy bin Ládina na půdě Pákistánu bylo naivní se domnívat, že válka proti terorismu by skončila.

Místo tohoto prohlášením úspěchu úspěšného útoku se používá jako berlička k prosazení nové legislativy v oblasti obrany pro hlasování před sjezdem, který doslova povolí třetí světovou válku, která bude označena jako nekonečná válka s nepřáteli a bez definovaných hranic. Krátká pro spáchání genocidy ukončením nepřátelských akcí, tak nikdy nepřijde jako taková ke konci.

 

 

Podobně jak jsme se již dozvěděli, úředníci zfalšovali zprávy, že Saddám Husajn má zbraně hromadného ničení k ospravedlnění invaze do Iráku za „cenu“ ropy. Je-li celá vláda složena s nejvyšších úředníků a nelze jim věřit, pak jistě jedinému prezidentovi se nedá věřit vůbec.

Viděli jsme, že vláda USA koupila a spálila všechny kopie knih, která měla důkazy o 9/11. Ministerstvo spravedlnosti již zveřejnilo memorandum označující konstitucionalisty a Survivalisty jako potenciální teroristy .

Není to dost špatné, že americké soudy již legalizovaly únosy amerických občanů spolu s neurčitým vězněním a mučením v zámořských zajateckých táborech? Nebo, že americká vláda otevřeně přiznává střílení, únosy a mučení amerických vysokoškoláků ?

Podle definice právních předpisů, může prezident pověřit armádu k útoku na budovu ACLU proto, že podporovala „teroristy“ tím, že se zasazuje za jejich občanská práva.

Není to dlouho, co byli zavražděni aktivisti. Již označené konspirační teorie jako „nebezpečné myšlenky, které by mohly vést k násilí“ a dokonce konkrétně s názvem Intel Hub, který pravidelně publikuje své články, jako ozvěna komory tlačí na tyto „nebezpečné myšlenky, které by mohly vést k násilí.“

Strýček Sam otevřeně přiznává, že se multi-miliardy dolarů používají  na špionážní síť proti občanům USA , které vyvolaly tak velké plody jako odhalení nevinných aktivistů, kteří díky prvnímu pozměňovacímu návrhu práva jsou uvedeny na seznamu teroristických aktivit sledované FBI a DHS .

 

 

Vážně, kdy se to vymkne kontrole je jen otázka času, aby třetí světová válka začala bojovat proti vám a mně. Jen si vzpomeňte jak dlouho jsme ve válečném stavu pro vaše občanské svobody a ústavní práva a které jsou do značné míry neplatné, vymahatelné pouze v případě, že vláda vám umožní je mít. Dokonce kdykoliv mohou vás prohlásit za teroristu a nepřátelského bojovníka nebo pro ohrožení národní bezpečnosti ke zrušení vašich ústavních práv tak jako tak. Pak mohou hrát na národní bezpečnostní kartu, když jsou požádáni k vysvětlení, aby vysvětlili své obvinění.

 

Všude kolem to je shnilé a prvním krokem k získání zpět svých práv je ukončit věčné války.

Obraťte se na kongresmana a řekněte jim – nikoliv k tomuto nechvalně proslulého zákona!

 


 

Update – Zde je několik firemních medializací tohoto příběhu, protože je někteří lidé chtěli vidět v médiích hlavního proudu aby uvěřili.

 

 

 

Salon :

Kritici: GOP SPP prohlášení o neustálé válce

Dům republikánů chtějí potvrdit válku proti Al-Kajdě, Talibanu – a komukoliv jinému – s kontroverzním návrhem zákona

Republikánský předseda branného výboru Howard McKeon, R-Calif., v pondělí odhalil National Defense Authorization Act, který obsahuje návrh zákona, kterým se obnovují se zákonem jen několik dní po 9/11, povolení k použití vojenské síly (AUMF). AUMF dal tehdejší prezident George W. Bush neomezenou plnou moc  dopadnout pachatele 9/11 a jejich spojence. Obnovení zákona však neobsahuje žádný odkaz na 9/11 útočníky a někteří kritici říkali, že je to „v plném měřítku první vyhlášení války ze strany USA od druhé světové války“, protože to nedává žádný odkaz na zachycení stran viny zvláštního zákona. Ve skutečnosti je část národního zákona obrany povolování podle otázky zde jen vyhlášení války.

 

 

Podle politicko:

Nová formulace neodpovídá žádnému odkazu na 9/11 a „potvrzuje“ jen stav „ozbrojeného konfliktu s al-Káidou, Talibanem a souvisejících sil.“ Opatření také výslovně dává prezidentovi právo na uvěznění „až do ukončení nepřátelských akcí „- bez soudního řízení, že je implicitní v aktuální verzi AUMF, i když nový návrh mohl být viděn jen jako rozšiřující tuto pravomoc.

Argument zastánců republikánů k prosazení zákona je, že v minulých desetiletích byl AUMF přijat pro teroristické skupiny bez souvislosti s 9/11 tak přišli do obrazu. Kritici tvrdí, že tyto podezřelé z terorismu by měly být řešeny s použitím donucovacích prostředků a že bychom neměli potvrdit závazek do války bez konkrétních cílů a hranic. Návrh zákona by také měl dát prezidentovi možnost zaútočit na jednotlivce, skupiny nebo národ bez souhlasu parlamentu.

 

 

Denník Paul :

POZOR: Kongres hlasuje o celosvětové válce

Je nyní čas obnovit úctu k ústavě. Řekněte Kongresu, že bianko šek na válku je nejen zbytečný – je to opravdu nebezpečné.

Není to legrace. Kongres se chystá hlasovat o celosvětové válečné moci. Bylo to dlouho na seznamu přání Bushovy administrativy. Nyní, stejně několik kongresových top zasvěcenců chtějí prosadit totéž viz možnost propašovat to do „schválení“ právních předpisů: Obranný oprávněný  účet.

Tento orgán rozšířené války by prezidenta – každého prezidenta – umocnila použít vojenskou sílu, kdykoliv a jakkoliv on nebo ona uzná za vhodné. To by v podstatě bylo vyhlášení celosvětové války bez konce.

Je šokující, že kongres je připraven řešit tyto právní předpisy v době, kdy mnoho z nich se snaží vidět konec stupňujícího se konfliktu a zneužívání moci ve jménu boje proti terorismu.

 

 

Politicko:

GOP se snaží nově definovat válku proti teroru

Něco málo před týdnem Spojené státy nakonec uspěly ve svém dlouho hledaném cíli zabitím bin Ládina, je kongres připraven se zapojit do debaty o tom, zda rozšířit válku proti teroru na dobu neurčitou, nebo ponechat v místě právní předpisy, které by mohly vést k případnému jejích zrušení.

Vydané po osamocené rozporném hlasování jen tři dny poté, co v roce 2001 útoky na Světové obchodní centrum a Pentagon v „povolení pro použití vojenské síly“ nebo AUMF, opravňující prezidenta George W. Bushe k použití „všech potřebných a vhodných sil“ proti účastníkům útoků 9/11, stejně jako na každého, kdo kryl pachatele.

Nová formulace neodpovídá žádnému odkazu na 9/11 a „potvrzuje“ stav „ozbrojeného konfliktu s al-Káidou, Talibanem a souvisejících sil.“ Opatření také výslovně dává prezidentovi právo na uvěznění „až do ukončení nepřátelských akcí „- bez soudního řízení, že je implicitní v aktuální verzi AUMF,  i když nový návrh mohl být viděn jen jako rozšiřující tuto pravomoc.

Kritici ovšem tvrdí, republikány podporované opatření je, první totální vyhlášení války ze strany USA od druhé světové války – v okamžiku, kdy se úsilí v boj proti terorismu daří, USA se stahuje z Iráku, a asi začne stahování z Afghánistánu. A oni říkají, dáme Obamovi a dalším neomezenou plnou moc  k útoku na jakoukoli osobu nebo jakýkoli národ bez dalšího souhlasu Kongresu.

 

 

Wall Street Journal .

Ministr obrany Bill by „Potvrdil“ válku s al-Káidou

I když Usáma bin Ládin je mrtev, poslanec Howard „Buck“ McKeon (R., Kalifornie) chce připomenout Washingtonu: válka s terorismem není u konce.

Ministerstvo obrany –  předseda výboru poslanec Howard McKeon (R., Kalifornie) (AP Photo / Susan Walsh)

A s tímto vědomím republikán McKeon, který předsedá výboru služeb ozbrojených sil, tlačí na kongres, aby došlo k obnovení povolení z roku 2001 k použití vojenské síly proti teroristům.

Předseda v pondělí odhalil svou verzi zákona národní obrany autorizací pro fiskální rok 2012, kde jeho návrh zákona obsahuje ustanovení, kde „tvrdí, že Spojené státy jsou zapojeny do ozbrojeného konfliktu s al-Káidou, Talibanem, a související sílami.“

Kritici tvrdí, že ustanovení v návrhu zákona se rovnalo vyhlášení války Kongresu, který by mohl poskytnout prezidentovi širší nové pravomoci na soukromé podnikání a vládních výdajů.

Jedním z opatření je posílit povolení vojenské síly, prošlé Kongresem následkem teroristických útoků 11. září 2001, které Bush a Obamova administrativa používá jako soudní orgán pro provádění vojenských a zpravodajských operací v Afghánistánu a dalších zemích kde se objevily pobočky Al-Káidy.

Americká unie občanských svobod a více než tucet většinou levicově orientovaných skupin napsali dopis členům sněmovního branného výboru na vznesení námitek proti „opětovné potvrzení“ prohlášení, že v podstatě vyhlásí válku a poskytuje široké pravomoci prezidentovi, které běžně patří do pravomoci Kongresu.

 

 

Jednejte nyní!

 

Nyní podepište petici ACLU a sdílejte tento příspěvek, takže můžeme zastavit vše dříve, než se to stane.

 

 

Převzato z webu:

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=en&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fblog.alexanderhiggins.com%2F2011%2F05%2F15%2Fcongress-vote-declaration-world-war-3-endless-war-borders-clear-enemies-22785%2F

 

 

 

 

Poznámka: Je náhoda,  že všechny weby a články na toto téma jsou zavirovány, smazány a nebo jinak poškozeny? Myslím si že není!

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz