Když i Satan udiveně zírá

Když i Satan udiveně zírá

Když i Satan udiveně zírá

Vydáno dne 10. 06. 2006

Část předmluvy k připravovanému vydání knihy Zdeňka Patricka „Nostradamus – Svítání Ďasů“ ,(I. díl Nostradamus – Král Propastí).

Motto:

Zatímco mlhavý pocit křehké svobody již beznadějně vyšuměl nad našimi hlavami a naše naděje zmizely v černo černé díře plné marností, zaplnila vzápětí veškerý prostor programová podlost.

Řvoucí nátlakové korporace a hordy nestydatě povykujících lupičů se na nás vyřítily nejen z nezdravě blýskajících temnot multimediální nicoty.

S nimi vykročila do širého světa i jejich nemravná asocialita.

Přesto se mnohá mystéria odehrávají zcela tiše a takřka bez povšimnutí.

Jsou však věrohodným příznakem oprávněné naděje, že Jejich moc, není až tak světaborná.

Nikdy ani nebyla!

KDYŽ I SATAN UDIVENĚ ZÍRÁ

© Zdeněk Patrick – 1998 Praha

© Zdeněk Patrick Nostradamus – Svítání Ďasů

©Předmluva k vydání druhého dílu „Nostradamus“ – Svítání Ďasů

 

 

Jakkoliv jsem ve svých knihách popisoval katastrofické vize (Silnější než Däniken).  ani náhodou jsem nepředpokládal tak razantní a urychlený nástup Zvrácenosti.

Pokud vůbec.

Snažil jsem se pouze upozornit na věrohodné příznaky průšvihu, jenž podupával za humny nejméně již od dob VŘSR, respektive od první světové války vyvolané světovými bankovními rodinami (pokud nechci popisovat tytéž příznaky z relativně nedaleké i vzdálené historie lidstva. Např. Francouzskou revoluci řízenou stejně krutými a nemilosrdnými dominátory téže provenience), o nichž Nový zákon hovoří jako o Satanově synagoze, respektive Satanově sběři.

Bez financování tímto uskupením by i HITLER PŘIJEL KE STALINGRADU POUZE NA VELMI LEVNÉ KOLOBĚŽCE.

 

 

Jako chudý turista!

 

Nyní následuje velmi stručný přehled (v této elektronicky zpracované variantě pouze nepatrná část) událostí, které dominovaly v pozadí nepřesně přesných denních zpráv o přírůstcích světových zoologických zahrad.

Zdůrazňuji „velmi stručný“, přičemž přiznávám, že některá objektivní fakta již na těchto stránkách nenaleznete, neboť je nelze pošeptat ani do vlastního ucha.

Fašistická éra Nových pořádků, shengenských kamerizovaně čipizovaných Zlatých zítřků, či chcete-li podkožně čipizovaný New Age kombinovaný s nadstátním terorem zbývajících „izmů“.

Globalizované zítřky, kde dnes znamená „kdysi dávno“, již nemilosrdně a drze poklusávají skrze nás tak, jako snad nikdy v zaznamenané historii lidstva:

Likvidace deštních pralesů v čase překotných průšvihů pokračovala nemilosrdně zvyšujícím se tempem. Banky bobtnají ziskem z obchodu s drahocenným dřevem i dopravou z deštných pralesů.

Flóra i fauna deštných pralesů definitivně mizí.

Se všemi nepříznivými důsledky!

A nejen z deštných pralesů!

V důsledku nemilosrdného drancování i ostatních komodit se nevratně mění klima planety.

Na pořadu dne jsou nebývalé zátopy, uragány a naopak katastrofická sucha. Hladomory nasílené nadstátním terororem.

Dobře živené regionální konflikty přinášejí rovněž nebývalý rozkvět zisku.

Pokračující likvidace středních vrstev, likvidace soběstačnosti regionů v zemědělské a potravinářské oblasti genetickými zrůdami plodin, neumožňujících prostou reprodukci, jinak než globalizovanými produkty.

Určenými ozářením pouze pro „jedno použití“ (brambory bez klíčků, plody bez semen, výsadbová zrna obilí pouze pro jedno roční období.)!

Nic nesmí být z vlastní produkce!

Veškerou výsadbu musíte zakoupit každým rokem u „poctivých“ nadnárodních molochů.

A nikdy jinak!

V té době se téměř „pokoutně“ objevuje studie CIA o rychlém stárnutí světové, potažmo evropské populace. Následuje výzva k okamžitému řešení.

V zaznamenané historii lidstva se nevyskytuje doba, kdy by se během dvaceti let objevilo tolik průšvihů a smrtelných nemocí a panepidemií, jako v tak krátkém časovém intervalu roku 1980 – 2005:

 

1976 Ebola – Zaire vesnice Yambuku Objevuje se nová nemoc Ebola, přičemž Ebola–Zaire – nejnebezpečnější kmen o smrtnosti až 90 %. Jedná se prozatím o nejnebezpečnější virus, s jakým se kdy lidstvo setkalo.

 

AIDS (1980) Nové virové onemocnění (AIDS-Acquired Immunodeficiency Syndrome) zřejmě laboratorně „vyšlechtěné“.

Selhání imunitního systému způsobuje virus – HIV – Human Immunodeficiency zařazený do čeledi Retroviridae, rodu Lentivirus.

Virus napadá bílé krvinky zvané T lymfocyty. V nich se pak množí a později je zcela zničí. Tím se snižuje nejen jejich počet, ale odvozeně i obranyschopnost lidského organismu.

Prozatím se prý přenáší pohlavním stykem a tělesnými tekutinami. Některé příznaky již hovoří o kapénkové variantě.

 

Rok 1986: BSE (bovinní spongiformní encefalopatie) tzv. nemoc šílených krav.

Nové smrtelné onemocnění (jež se objevuje roku 1986 v Anglii) způsobené priony (nakažené priónové bílkoviny vyskytující se v nervových buňkách nakažených zvířat) záměrně vloženými do potravinového řetězci člověka, skrze maso býložravců krmených masem a kostmi chcíplých hospodářských zvířat (masokostní moučka).

Zatímco se sláma pálí jako odpad v teplárnách.

Jakkoliv jsme přesvědčování o nezávadnosti masa nakažených krav, stovky úmrtí lidí na tuto nemoc dokumentuje opak. BSE hravě překonává mezidruhové bariery.

Panuje důvodné podezření, že se v případě BSE jedná o laboratorní mutaci nemoci Kuru-Kuru objevenou roku 1900 na Nové Guineji a roku 1926 v Africe. V oblastech, kde se praktikovala antropofagie. Nákaza má stejné příznaky i průběh jako BSE.

 

Rok 1983-1984 epidemie ptačí chřipky ve Spojených státech, H5N2 způsobil sice nízkou úmrtnost, ale stal se vysoce patogenním a následně vyvolával až 90% úmrtnost. Bylo zlikvidováno 17 milionů kusů ptactva.

 

Rok 1986 New York – tzv. Virová chřipka

Chřipka typu (H3N2) a P(H3N2) v New Yorku zřejmě přenášená spíše komáry, než holubi. Nákaze podléhá „přestárlé“ obyvatelstvo.

Staří lidé prchali z města.

Typ A (H1N1) vir způsobil pneumonii a influenzi (P&I). Největší umrtnost P&I byla zaznamenávánana u starých lidí nad 64 let, kardiaků, alergiků skrze virovou chřipku typu A(H3N2).

 

Rok 1985 – Ozónová díra

Smrtící, respektive zákeřný fyzikální jev jehož možný původ (v podobě nekontrolovatelné zbraně mírových generálů dalekého dosahu) jsem popsal v díle „Silnější než Däniken“.

Tutlalové nakonec způsobí nekonáním, mimo rakovin pokožky, oslabení imunity i oslepnutí zvěře a lidí přízemním ozonem!

 

Rok 2003-2004 tzv kuřecí mor v Asii. Nákaza byla později nazvaná „ptačí chřipka“ (vir typ A H5N1) – jedinečná smrtelná nákaza, jež může způsobit pandepidemii.

 

SARS – v roce 1998 – 1999 (jiní 2003)

Objevuje se zcela nové závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační insuficiencí s vysokou úmrtností.

Za původce tohoto syndromu byl potvrzen nový virus z čeledi Coronaviridae, který prý nebyl dosud u člověka zjištěn.

Přesto lidé na tuto nemoc umírají!

Vývoj a přenos onemocnění je prý doposud nejasný. Přežití nemoci znamená psychické stresy a u mužů trvalou neplodnost.

 

V témž čase se objevují nové viry. Objevují se viry takové nemoci jako je cukrovka, rakovina, infarkty myokardu. Brzy po roce 1985 se objeví i tzv. pomalé viry i velmi virulentní viry jež vás sežerou během několika hodin tak, že ještě téměř živý bezpečně přejdete řeku Styx.

Zcela stresovaní, vyčerpaní a bezezbytku již za mlada vyhořelí!

Rovněž mohutnící alergie, stresy a chemikáliemi uměle generovaná mužská neplodnost, zvyšující se množství rizikových těhotenství, potlačování přirozených sexuálních aktivit, globalizovaná propagace potratů, masivní masáže „osvětových“ politruků, směřující k totální likvidaci mnoha národů.

 

 

Když i Satan ustrašeně zírá (2. část)

Vydáno dne 10. 06. 2006 (1168 přečtení)

Část (2.) předmluvy k připravovanému vydání knihy Zdeňka Patricka „Nostradamus – Svítání Ďasů“ ,(I. díl se jmenoval Nostradamus – Král Propastí).

Motto:

1980 – Zatím, co průběžně probíhá příprava komunistického bloku na přepadení Západu mírovými zbraněmi, nesmyslné znečisťování vod ropou z potopených, nicméně dobře pojištěných tankerů, pokračuje nerušeně ve zvýšeném tempu.

Nedýchatelná síra „Ocelových měst“ se stává ještě více nedýchatelnou.

Zkrátka vyzpytatelné Zlaté zítřky lidstva jsou již téměř na dosah!

 

V roce 1981 prezident Spojených států Ronald Reagan odmítl návrh prezentovaný Martym Andersenem na zavedení státního identifikačního systému občanů v podobě vytetováných čísel na pravé ruce (Návrh byl prezidentem odmítnut, neboť ve svém důsledku připomíná nejen německý vynález, ale též znamení biblické Šelmy z Janovy Apokalypsy).

 

Americký patent č. 5166676 z 24. listopadu 1984.

Bezpečnostního oddělení Intelli-Connection firmy IBM dokument

For eye only: Alternativní zprávy:

Skupina projektu 7A., dokumentace testování neurálního mikročipu „IBM 2020“. Mikročip vyvinutý speciálně pro implantaci vězňům a testován byl, v rozporu s federálními zákony, ve státních věznicích v Massachussets, Kalifornii a Texasu i soukromých sanatoriích.

 

Rok1982 a 1983 El Niňo (Ježíšek)

Meteorologický jev provázející planetární změny klimatu jako následek arogantního drancování planety s následným ohrožením celého lidského společenství: Abnormální oteplení vod v rovníkové části Tichého oceánu, ničivá sucha v Africe a Austrálii, zátopové smrště a přívalové povodně, vše zničující uragány a zpomalování rotace planety, jako důsledek globální změny klimatu. Vichřice, uragány, tání ledovců a polárního ledu, zvyšování mořské hladiny, změna směru, oslabení, či zastavení mořských proudů, desertifikaci (proměna úrodných krajů v poušť).

Rozšíření nemocí a škůdců.

Ohrožení fauny a flóry.

Nedostatek potravin.

Humanitární katastrofy.

Vlny horka způsobující stresy a úmrtí.

Zanedlouho (v dubnu roku 2006) vypustí multimediální žoldáci informaci (viz Public Relations ), že El Niňo je ve skutečnosti běžný jev, známý již několik tisíc let!

První mediálně vypuštěná vlašťovka z oblasti Public Relations o možnosti chemického terorizmu (Antracit – morová nákaza).

První uragány a nebývalé větrné smrště s ledovými kroupami velkými jako tenisový míček rovněž v Československu.

 

Rok 1986 SRN – Bavorská příhraniční marka

Příprava k rozdělení Československého majetku a státní měny na českou a slovenskou v Bavorské bance. Českoslovenští experti na rozdělení měny jsou v té době s výsledkem prý nadmíru spokojeni!

 

Připomínám, že se píše teprve rok 1986!

Hladomory, Ebola a AIDS a uměle rozdmýchané vraždění v Africe postupně a „velmi slibně“ vylidňují celá území.

 

Rok cca 1993 Stalo za vlády Václava Havla:

U Tachova se na železnici prý na celých 14 dní beze stopy ztrácí nebezpečný kmen agresivního bakteriologického meningoka zaslaný v rámci laboratorního zkoumání z daleké Kanady.

Zasahuje zejména děti a mládež a stresem oslabené.

U nás se do té doby nevyskytoval, tvrdí tenkrát mediální prostitut!

Dnes je naopak dle téhož chasníka běžně k dostání ve slinách části naši populace. Zřejmě to není tak agresivní kmen!

Masmedia po této zprávě již jen mlčí. Mají vše pod kontrolou?

Zakrátko začnou umírat první dětské oběti. Nejdříve kolem Tachova, později v Liběšicích u Litoměřic (29. října 2004), ale i v mnoha dalších lokalitách!

Nejohrozenější skupinou jež smrtelný kmen invazivní bakterie ohrožuje, je kupodivu opět budoucnost českého národa – děti a nejplodnější skupina obyvatelstva.

Novorozence, dívky, hochy, ženy a mladé muže do 25 let a všechny ty, co jsou oslabeni stresem.

Účinnost je tedy uspokojivě prakticky vyzkoušena i v našich podmínkách. K úmrtí dochází během několika hodin.

Mezi poslanci parlamentu koluje v té době nechutný vtip o výměně českého národa za jiný!

 

 1. srpen 1990 Irák – Saddam Husein, nedávný spojenec USA v boji proti vzpůrnému Iránu, brutálně napadá v rámci globalizačního šumu Kuvajt.

 

 1. 1. 1991 – Pouštní bouře a Válka v zálivu.

Použití psychotronických zbraní a střel z ochuzeného uranu. Pak masivní letecké údery.

Saddam Husein nechal zapálit ropná pole a černý kouř zahalil část planety.

 

1993 – Uměle a bezohledně vygenerovaný rozpad ČeskoSlovenska s cílem vyvolat občanskou válku.

Globalizační masmediální kampaň o zlatě, jež prý přestává být platidlem. Dolar nekrytý zlatem se stává téměř bezcennou aplikací, krytou pouze ropou kupodivu deponovanou na cizích, respektive zahraničních územích.

Rozprodávání zlatých zásob nedotknutelného státního pokladu nyní již České republiky a nahrazení téměř bezcennými dolarovými papírky a akciemi.

Dolar stále poklesává. Dluh České republiky recipročně nutně narůstá. Cena prý nepotřebného zlata na Evropských trzích naopak strmě roste. Dnes je jeho cena o více než 100% vyšší.

Podivné?

Původních 85 % srbského a nealbánského obyvatelstva, v průběhu několika desítek let, poklesl na neuvěřitelná 4%.

Útlak Srbů a nealbánského obyvatelstva v srbském Kosovu přerostl v otevřený teror kosovských Albánců. UCK – teroristická organizace má však mezinárodní podporu a stává se oficiálně potvrzenou ozbrojenou složkou militantního hnutí.

Obchodnící s diamanty a drahým kamením oficálně přistiženi při dodávkách zbraní do rizikových regionů. Mezitím hladomor v Africe masově likviduje obyvatelstvo.

Prý nejsou peníze na leteckou dopravu potravin (viz masivní nálety letadel vyrábějících ve vzdušném obalu planety „kondenzačními“ pruhy podivné pavučiny měnící se v ještě podivnější mračna plná puchu a chemickýchfujtajblů.

Skrze které dnes proniká svit Slunce již jen velmi sporadicky.

 

Ptačí chřipka v Asii. Po roce 1993?

Nostradamus – Král Propastí – str. 59 (1998)str. 42 (1998)

Po roce 1993?

…Vzniknou tři regiony. Římané, Španělé a Germáni vytvoří zcela rozdílné strany (sekty), vycházející z 50. a 52. stupně výšky (rovnoběžky).

Všichni se pak přikloní k náboženstvím, která jsou vzdálená evropské víře. V severních regionech nastane postupné otřásání. Nejdříve pod 48. rovnoběžkou.

Postupně se bude strachem otřásat celý Západ, Středomoří i oblasti Orientu (Okcidentálové, Meridionálové a Orientálci). Neboť tak veliká bude jejich moc, že jejich spojená válečná moc bude nepřekonatelnou překážkou. V přirozenosti stejní, avšak rozdílní ve víře…

Třetí uměle vyvolaná potopa krve:

Uměle vygenerovaná válka v Jugoslávii. Německé iniciativy ve Slovinsku i Bosně a Hercegovině. Slib hospodářské pomoci při odtržení se od Jugoslávie.

Uměle vygenerovaný rozpad Jugoslávie.

Následuje informační imploze a zákaz (na základě blíže nedefinovaného doporučení) vydávat objektivní informace o skutečném dění ve světě.

Prodej drog kosovskými Albánci na Václavském náměstí, pod kontrolou policejních kamer, úspěšně vzkvétá. Útok na mládež a naše děti, respektive naší budoucnost, je opět nadmíru úspěšný.

Postupem času lze potvrdit dílčími zprávami z mimočeského tisku, že si tak vydělávají na zbraně a výcvikové kurzy organizované v Německu a v Kosovu pod patronací „spojenců“. Objevují se i prapodivní propagatoři „lehkých“ drog!

Na lidu nezávislé „české“ sdělovací prostředky bušily nám do hlavy dnes a denně, dokonce s desetiletým předstihem, slovní spojení: „Bývalá Jugoslávie“ (viz Public Relations)

 

Nostradamus – Král Propastí – str. 59 (1998)

„Co by se tedy muselo přihodit, aby jestřábové z fundamentálních bankovních rodin rozhodli o našem bytí či nebytí?

Říjnová revoluce?

Rozdělit svět na Západ a Východ?

Rozdělit svět na Jih a Sever?

Nakreslit několik ubohoučkých karikatur a rozdělit svět náboženskou nesnášenlivostí?

Rozdělit státy a národy chudobou, drogami, bídou, hladem, třídní nenávistí a příslibem peněz?“

 

 

 

A tehdy si sám Satan nad námi tiše zaplakal (3. část)

Vydáno dne 14. 06. 2006 (1115 přečtení)

 

Část (3.) předmluvy k připravovanému vydání knihy Zdeňka Patricka „Nostradamus – Svítání Ďasů“ ,(I. díl se jmenoval Nostradamus – Král Propastí).

Motto:

Nostradam – Král Propastí str. 43 ( Zdeněk Patrick 1998)

...A v téže době a oněch oblastech nasadí pekelná moc proti církevním zákonům odpůrce zákonů. Druhý Antikrist bude pronásledovat církev Ježíše Krista pomocí světských vládců, kteří pro svoji nevědomost budou svedeni řečí, která rozřeže více než meč v ruce bláznů. Vláda zmíněného panovníka potrvá až do konce života toho, jenž se narodí na přelomu století.

 

 1. prosince 1997 Japonsko – elektronický harassment v akci

Nejméně 600 registrovaných lidí ve věku od tří do dvaceti tří roků bylo v téže chvíli postiženo typickými příznaky velmi těžkého epileptického záchvatu. Nejméně 100 dětí muselo být okamžitě hospitalizováno s těžkými depresemi, jež následovaly krátce po epileptickém záchvatu.

K záchvatu došlo v okamžiku, kdy postižení ve svých domovech sledovali animovaný film o „příšerkách“ bojujících s počítačovými viry.

Regulérní počátek epileptického záchvatu stanovila vyšetřující komise na okamžik, kdy jedna z příšerek „likviduje“ počítačový vir opakovaným flashem – ostrým zábleskem bílého světla – vycházejícího z „očí“ kreslené postavičky.

Dodatečně zveřejněné zprávy hovoří o následném zkoumání animovaného filmu – snímek po snímku – s podezřením na uměle a zákeřně vybuzenou fotosenzitivní epilepsii.

Odmyslíme-li si arogantní porušování nejen lidských práv a svobod, ale i práv dítěte, pak lze uvažovat o prvním oficiálně registrovaném elektronickém harassmentu s typicky fašistickými sklony.

Další útoky následovaly v zápětí po celém světě.

 

U nás dochází k masivním flashovým TV útokům po roce 2004!

A právě tehdy si sám Satan i nad námi tiše zaplakal.

 

Nostradam – Král Propastí str. 42 (1998) .

.V Adriatiku vznikne velká nesvornost. Co spojeno, bude roz-trženo. Co ještě nedávno bylo velkým městem, stane se domem. Pochopí to Pompotam. Evropská Mezopotámie vezme až do 45. (stupně) a jiní 41., 42. a 37…

 

Nostradam – Král Propastí str. 43 (1998)

Násilné dělení Jugoslávie těmi, kteří chtěli dodatečně vyhrát druhou světovou válku vyvoláním dávných nenávistí, je velké drama předcházející třetí vyvolanou potopu krve. Což Nostradam potvrzuje nejen ve svých Předmluvách, ale i svými verši:“

 

Nostradam – Král Propastí str. 43 ( Zdeněk Patrick 1998)

.“A v téže době a oněch oblastech nasadí pekelná moc proti církevním zákonům odpůrce zákonů. Druhý Antikrist bude pronásledovat církev Ježíše Krista pomocí světských vládců, kteří pro svoji nevědomost budou svedeni řečí, která rozřeže více než meč v ruce bláznů. Vláda zmíněného panovníka potrvá až do konce života toho, jenž se narodí na přelomu století…“

 

 1. března 1999 – červen 1999

Ozbrojené síly členských států NATO bombové a raketové útoky na území Svazové republiky Jugoslávie a způsobily závažné lidské a materiální škody.

Napadením Jugoslávie Spojené státy, Německo, Francie, Anglie a ostatní satelitní státečky NATO zjevně porušily Chartu OSN i mezinárodní právo. Korunu cynizmu získává Václav Havel za svůj výrok, že jde o humanitární bombardování.

 

První obětí Mr. Hevils & his destroyers humanitárního bombardování Jugoslávie se stala tříletá Milica Rakic (1996 – 1999) , která byla zabita 17. dubna 1999. Byla zavražděna kazetovou bombou v Batajnici, nedaleko Bělehradu.

 

Čistý denní zisk zainteresovaných bank činí 4 miliardy dolarů.

 

Multietnické Kosovo je nyní etnicky čisté. Zcela vyčistěno od Cikánů a Srbů militantními gangy UCK a narkomafií (jejíž drogové filiálky po dlouhý čas operují v ČR, jmenovitě na Václavském náměstí). Vše pod dozorem spojeneckých vojsk.

 

Obsazení ropných zdrojů v „bývalé“ Jugoslávii.

Tímto zdravím zlatoústého humanitárního bombardérra.

Boje v Jugoslávii nejsou však zdaleka poslední (napsáno 2005-2006)!

Nostradamus – Král propastí str. 89 (1998) Centurie IX./ 60

Conflict Barbare en la Cornette noire,

Sang e(f)pandu, trembler la Dalmatie:

Grand Ismaël mettra son promontoire,

Ranes trembler secours Luisitanie.

Střetnutí s Barbary v černých čepcích,

rozlitá krev, Dalmácie se otřásá:

Velký Ismael usedne do svého výběžku,

zatrpkle se otřásá pomoc Luisitanie.

Pokračování: průběžně (tak, jak poplyne čas).

 

 

 

A Satan si pomalu balí svých „pár švestek“ (4. část)

Vydáno dne 03. 07. 2006 (1346 přečtení)

 

Část (4.) předmluvy k připravovanému vydání knihy Zdeňka Patricka „Nostradamus – Svítání Ďasů“ ,(I. díl se jmenoval Nostradamus – Král Propastí).

Motto:

Nostradam – Král Propastí str. 43 ( Zdeněk Patrick 1998)

…Nostradamus – Svítání Ďasů str. 131

Moto: V souhvězdí Aurigae se objevují nové a nové výbuchy hvězd v přibližujících se intervalech. Stále blíže a blíže. Jako by se fronta velké mezihvězdné války již přibližovala k nám.

 

Nostradamus – Král Propastí str. 52 (1998) Velký král hrůzy:

L´an mil neuf cents nonate neuf sept mois,

Du ciel viendra un grand Roy d´efrayeur:

Resusciter le grand Roy d´Angolmois,

Avant apres Mars regner par bonheur.

V roce 1999 – v sedmém měsíci

z nebes sestoupí Velký král Hrůzy:

a vzkřísí Velkého krále Angolmoisu,

před i pak Mars zavládne láskou.

Vyplněná proroctví dešifrované Zdeňkem Patrickem v knize „Nostradam Král Propastí“ (Kap. Velký král hrůzy str. 50 ©Zdeněk Patrick, překlad veršů © Zdeněk Patrick, vydáno roku 1998 „mysterieu fosporus, Frayeur ray nuclear“), cituji:

 

Nostradamus – Král Propastí str. 20 (1998) …Ať již bude Velký král Hrůzy nebývalým zatměním Slunce, světelnou pastí s nádechem nukleární katastrofy, výskytem nového Antikrista v lidském rouše, či nepřihodíli se vůbec nic – jedno je již zcela jasné….

 

Zde na chvíli odbočím. Papež Jan Pavel II. (Karel Vojtyla – polský rodák) byl přesvědčen, že svět po roce 1999 až 2001 již zcela ovládlo Zlo a Satanisté. Zároveň se netajil, že uvažuje o G.W. Bushovi, jako o možném Antikristovi, respektive biblické Šelmě.

A věrohodné příznaky mu sice skutečně dávají za pravdu, nicméně si myslím, že za celou problematikou stojí onačejší chasníci a jejich velikášský „ismus“!

 

Nostradamus – Král Propastí str. 52 (1998)

…„Z postavení planet v sestaveném plošném zodiaku byla, s použitím polyfonie písmen, dešifrována některá slova, která Nostradam ve svém verši použil (Frayeur, Angoleme, atd.).

Slova RAY (záření), NUCLEAR (nukleární – jaderný), SAMA-ROBRYN (pravděpodobně umělý kosmický objekt), RAY TRAP (světelná past) možná již hovoří na jiné téma.

Přesto nemůže ode mne nikdo očekávat, že si budu hrát na proroka a budu varovat před světelnou pastí, jež se objeví na našem nebi, snad v souvislosti s nebývalým zatměním Slunce, či výskytem mimořádných mimozemských jevů.

Byl by to ode mne podvod.“…

 

Předpoklad autora, že se jedná o zatmění Slunce kombinované nebývalým tvrdým zářením vycházejícím z kosmického objektu, které bude viditelné v podobě mohutné záře, byl však správný.

Věrohodné příznaky však signalizují světelnou past, v níž lze uvíznout.

Vzápětí se totiž objevují (nad Prahou) záhadné blesky (typu „ZP-Krč_1999“ viz E-zine Dýmající zrcadlo na http://smit.wz.cz) podobající se ohnivým koulím vystřelujících z nebes a měnící noc (v Praze 4) v téměř jasně oranžový den.

Objevili se rovněž dosud nevídané elektromagnetické bouře připomínající pokusy na hranici relativistických dějů, či naopak zbraňové systémy SDI mimozemské úrovně.

Na pozadí Nostradamových veršů o Velkém králi Hrůzy, jenž sestoupí z nebes, spustil v roce 1999 zavedený systém věcí, metodou Public Relations, nevídaně šílený mediální atak o konci světa, jenž prý Nostradam předpověděl.

 

Podivná tvrzení!

 

V podivné době, jež se stalo ještě podivnější po 11. září 2001.

Když i sám Satan udiveně, možná i zcela k smrti vystrašen, zíral zpoza podivně hroutících se jistot.

Co nás a naší planetu skutečně postihlo jsme se vlastně dovídali jen z upovídaných alternativních zdrojů, za nimiž však mohou být, mimo nadšených brigádníků, i prsty nepříjemných agentur, jež s nikým nekamarádí.

A výběr průšvihů máme i letos více než bohatě nadstandardní!

Vše vyšlo najevo krátce po úplném zatmění Měsíce (4. května 2004 07:33 ) trvajícím, nikoli hodinu, jak „spontánně“ tvrdili masmedialní borci. Více než pět hodin zářil tehdy Měsíc na noční obloze v barvě červeně rozežhavené oceli.

A právě v této době zasáhla naší planetu zatím jedna z největších emisí kosmického záření neznámého původu, o němž, mimo specialistů, ví jen málo kdo.

 

Srpen 1999 Poprvé byly tyto mohutné výtrysky energie (energetické přepětí) tvrdého záření pozorovány v letě roku 1999.

Shodou okolností v nostradamovsky vnímaném intervalu, ve kterém sestupuje z nebes Velký král Hrůzy (opakuji… středověký výraz astrologů pro úplné zatmění Slunce).

Úder za úderem dopadá na naší planetu a během času se intenzita záření neustále zvyšuje. V roce 2005 bude opět dosahovat neuvěřitelného maxima. Na temné obloze artického pólu (severní polokoule) se objevuje tajuplné mysteriozní světlo.

 

„Celý horizont je magicky ozářen jakoby rukou Hospodina.“

 

Wayne Davidson,

Resolute Bay – Kanada polární stanice na severním pólu

Není pochyb, že velký průšvih, zmiňovaný v knihách Zdeňka Patricka, právě přidoharašil, aniž bychom si povšimli.

Skrze televizní „chleb a hry“, drze nevypinátelné TV přírůstky zologických zahrad, importované v časové prodlevě mezi podprahovými zablýskáváními zářícího „polodrahokamu“ bažinatého systému „Reality&show.

Několikanásobně přispíváme do černých fondů deseti, či čtyřiceti miliardovými příspěvky ročně, v podobě podivně prohraných arbitráží“.

Banky jsou exelentně tunelovány, elektrická energie závratně podražuje a… záhadně mizí v nastrčené černé díře ministra vnitra „jenž nechává prot tyto účely zhasnout“…

V zlých časech Zlatého věku, kdy v neutěšeně krátkém časovém intervalu i zlato prý jaksi vyměklo. Tiše a nepozorovaně se vykradlo, nejen z nedotknutelných státních rezerv, ale i od nás!

Přesto že je prý bezcenné, jeho cena stále závratně roste.

Sta podlažní podzemní prostory (subtera) a příslušné vybavení stojí asi přiliš velké peníze.

VIP, vyvolení bankéři a noční zbohatlíci, členové tajných společenství a zasloužilí politici, vynikající vědci a lékaři, spolehlivý obslužný personál i méně svobodní, mají zřejmě již připravené svoje ranečky a hodlají se v brzkém čase vypařit do hlubokých, podzemně deponovaných nížin a jeskyních prostor skalnatých hor.

V souladu s tezemi Jana Theologa:

Nicméně mám dojem, že tam bude přecpáno a smetánka posílující na objednávku své sebevědomí vysíláním „klientů“ na věčnost pomocí semtexu, nebude mít zřejmě na růžích ustláno.

Říkám smetánka, ale mohla by to být i „špinavá pěna“! Jak kdysi označil své rivaly klasik socializmu, agent „Baby Boomu“ a někdejší prezident Československé republiky v jedné osobě pan Gustáv Husák.

 

Zjevení S. Jana

Kap. 6/ verš 15

A králové země, i knížata,

i bohatí, a úředníci, a mocní,

i každý služebník, i všeliký svobodný,

se skryjí v jeskyních a skalách hor.

 

Zjevení S. Jana

Kap. 6/ verš 15

A řekli horám a skálám:

Padněte na nás, a skrejte nás…

…neboť přišel ten den veliký hněvu Jeho…

 

20 listopadu 2003 Praha – kompilace zprávy ČTK

„…Polární“ záře byla viditelná po celé severní obloze (preventivně ušmudlané vypouštěnými chemitrails). Občas však ozářila celou oblohu (?!).

„Severní“ polární (?) záře byla viditelná dokonce až v daleké Africe (hluboko na jižní polokouli)…

Prý se opět jedná o nebývalou sluneční aktivitu a výron netušeného množství energie letí, kam jinam, než právě k Zemi.

Nicméně…

Mé asociace vidí někdejší Rudé právo, píšící před mnoha desítkami let (roku 1959/60) o podobné polární záři, viditelné až v Praze. O několik dalších desítek let jsme se však konečně dověděli, že se jednalo o pokusný výbuch americké atomové pumy ve výšce 40 km.

Pulzace Van Alenových pásů signalizovala počátek Velkých proměn. Enormní záření způsobující celou škálu rakovin, infarkty myokardu – včetně záporné mutace genů. Objevují se i nové a dosud netušené stresory. Následovány depresemi, jež pak nemilosrdně postihují místní domorodce, snad aby si přespříliš nevyskakovali.

Suše konstatuji, že zarytí čtenáři dobového Rudého práva a jejich rudí náčelníci s mírovými raketami dalekého dosahu, celou záležitost vzápětí zuřivě ututlali.

Kupodivu opět v souladu se scénářem kapitalistických vydřiduchů z nenáviděného Wall Streetu. A jejich pohrobci nepracují o nic hůře.

Naopak!

 

Silnější než Däniken 5.díl (1998

 

…Mimozemci) ukazují uneseným obrazy různých katastrof, možná atomových výbuchů, či čehosi, o čem hovoří, že to na zemi vybuchlo:

Bílá mlha zahaluje v levé horní části obrazu Země. Postupně zakryje mlha jednu pětinu planety, pak zežloutne, či zhnědne a zahalí planetz celou.

Oběť: To se stalo v Japonsku za druhé světové války.

Mimozemec očividně překvapen, odpoví: „Nebyl jsi narozen.

Není to, co se stalo v Japonsku, ale došlo k tomu v roce, kdy jsi se narodil (v roce 1959), a stane se to opět v budoucnosti, před tvými čtyřicítinami (v roce 1999).

Bude to velká katastrofa.

Je nutné zapamatovat si jména napsaná na papíře. Musíš si je zapamatovat! Země vybuchne, města zmizí, hory budou padat a svit Slunce bude pohasínat!

 

Kompilát mnohem staršího ufologického pramene hovoří jednak o roku 1959, kdy byla ve výšce 40 kilometrů narušeny Van Allanovy pásy a ochranná vrsta planety atomovou pumou. V Praze jsem dle Rudého Práva prý viděli nefalšovanou „Polární záři“.

Druhé datum bylo v roce vydání knihy „Silnější než Däniken 1997/1998 velmi zajímavé a zároveň jsem netrpělivě očekával, co všechno se přihodí.

Čtenáře upozorňuji ještě na jeden fakt: Mezi skutečnými odborníky se proslýchá, že mimozemci jsou velmi náchylní ke lžím.

Nicméně podobnost mimozemcových informací s pavoučími sítěmi chemitrails, umělým stmíváním planety, energetickým útokem z kosmu a tajně

plánovanou operací, jež má pomocí mohutného výbuchu vzdušný obal očistit, je neuvěřitelná.

Země prozatím nevybuchla a je možné, že alternativní varianta použila prozatím jiných drastických metod!

Avšak neomdlévejme zklamáním.

V roce 1999 teprve, i podle minozemce, vše začalo.

Prozatím se potácejí jen včely!

 

 

 

Apage Satan – Odstup Satane (5. část)

Vydáno dne 10. 07. 2006 (1137 přečtení)

 

Část (5.) předmluvy k připravovanému vydání knihy Zdeňka Patricka „Nostradamus – Svítání Ďasů“ ,(I. díl se jmenoval Nostradamus – Král Propastí).

Motto:

Nostradam – Král Propastí str. 43 ( Zdeněk Patrick 1998)

 

…Nostradamus – Svítání Ďasů str. 131

Moto: Vaporizace je akt vytěsnění nepohodlných svědků mimo „reálný svět a povolené myšlení. Jakákoliv vzpomínka, či vyptávání se po zmizelém, jenž byl vaporizován je těžký zločin. Za tímto zločinem může být skryt další těžký zločin – thougkrime. Zločin závadného myšlení.

George Orwell

název knihy: „Rok 1984“

 

1999 – hlavní část tuneláže České republiky zdárně ukončena. Téměř do puntíku podle starého scénáře z dob francouzské revoluce, kdy se za masovými popravami a krásnými řečmi Maxmiliana Robespiera o demokracii, skrývalo vlastně převzetí moci bankovními magnáty.

 

 1. června 1999 – Alternativní zprávy o zmizení marsovských měsíců Fobos a Deimos (Strach a Hrůza). Dopad bolidu na Mars

 

Teroristický akt v New Yorku (11. 9. 2001).

A Satan jen ustrašeně zírá zpoza „hroutícího se systému“.

Následuje jednostranné vyhlášení center Satanovy říše Zla (Afganistan, Severní Korea, Irák, Irán, Sýrie) a zahájení boje proti terorismu po celém světě. Podle zajímavě přeuspořádaného komunistického hesla: „Kdo nejde s námi, jde proti nám“.

Vyhlášení doktríny o nutnosti omezení pohybu osob a v zájmu ochrany lidských práv a svobod bylo okamžitou platností zahájeno nutné omezení lidských práv a svobod.

Kupodivu po celém světě a pouze těm, kteří ani netuší, co se vlastně děje!

Příprava čipizace a kamerizace na evropském kontinentu.

Zákaz platby v hotovosti.

Příprava centrálního ovládání pomoci dat zasílaných skrze elektrickou síť.

Monitorování počítačových sítí.

Špiclování, družicové odposlouchávání a ukládání telefonních rozhovorů do databází možná možných zločinců (rozumějme: průměrně neinformovaných občanů).

V rámci zločinných příprav registrace všech obyvatel planety jsou i v ČR schváleny první zákony o povinné čipizaci.

Čipizace dobytka, psů a závodních koní se postupně globalizovaně šíří jak morová nákaza.

Pěkně stát po státu.

Podle úspěšné masáži systémem Public Relations.

Invaze do Afganistánu?

Mírová mise humanitárního bombardéra v Jugoslávii?

Nebezpečné Norsko?

Federaliazce Itálie? Rozdělení Itálie na Sever a chudý Jih?

Počátek konce časů, o nichž je psáno v knihách Zdeňka Patricka „Nostradamus – Král Propastí“ a Nostradamus Svítání Ďasů“!

A co se děje zatím v Nostradamově Persii? Iráku a Iránu?

Irák „překvapivě“ žádá za svoji ropu nikoli dolary, nýbrž uměle vykalkulovanou a stále nejistou evropskou měnu Euro. Ta by v tom případě na úkor dolaru velmi posílila a dolar krytý již jen zahraničními ropnými věžemi by způsobil pád ekonomiky.

V tom případě by i Norsko, s bohatými nalezišti ropy, bylo velmi ohroženo.

„Osvobození“ Iráku na podkladě lživých důkazů o přípravě chemických a atomových zbraní.

Diskuze o nezákonném držení atomových zbraní státem Izrael vyšuměla do ztracena informacemi o zvýšených přírůstcích zoologických zahrad.

Povodně a zátopy po celém světě, aniž nás masmedální prostituti a žoldnéři Nových pořádků informují.

Tání ledového příkrovu překvapivě zasáhlo Antarktidu.

Překvapení o holých pláních Antarktidy je tvrdě potlačováno.

Sucha a zvýšená sluneční aktivita.

Zatmění měsíce trvající téměř šest hodin.

Globální šíření zákonů povolujících Euthanasii.

Zákony o povinnosti podkožní čipizace psů a závodních koní.

Budování koncentračních táborů, z nichž ten nejznámější je na americké základně Quntanámo. Panuje podezření, že tajné koncetrační CIA jsou nejen v Asii, ale i po celé Evropě. Jedná se prakticky o vaporizaci lidských bytostí.

Ač je to neuvěřitelné mučení je prý v souladu s demokracií!

Platba v hotovosti postavena mimo zákon. Povolené minimum je prozatím stanoveno v úrovni ceny ojetého vozidla, či velkoobchodní ceny střední dodávky heroinu.

Návrh zákona schválen: Zákony proti přirozené sexualitě.

Další unášení možná možných teroristů do tajných koncentračních táborů.

Transporty unesených letadly neznámé provenience hlučně probíhají nad našimi hlavami.

Aniž bychom cokoliv zaregistrovali?

 

Patriot Akt 1. – zákon povolující mučení vězňů. (např. vražení jehel pod nehty za esistence qwazilékaře, odmítání spánků, psychotronický harassment).

Hysterické mediální kampaně podporující potraty, propagace buzerantů, lesbiček, transvestitů, extremistických feministických hnutí, jež s úspěchem a porozuměním „zákonodárců“ požadují, aby přirozené aktivity byly trestány jako zločinné sexuální harašení.

Návrh zákona schválen:zákon podporující nepřirozené sexuální aktivity homosexuálů.

Stmívání planety.

Cena zlata opět několikanásobně stoupla a stále roste.

Zadluženost České republiky, s vykradeným státním pokladem, se i nadále nesmyslně zvyšuje.

2002 – záplavy v Evropě, v Indii, respektive po celém světě, dsahují svého maxima. Zločinci ČR hovoří o 1000 leté vodě, když přehrada Orlík byla krátce před přívalovými dešti zcela přeplněna.

Ledovce mizí a nejvodnatější řeky světa vysychají. Jedna z nejvodnatěších řek světa. Amazonka vysychá do neuvěřitelné podoby.

Zadluženost České republiky se i nadále nesmyslně zvyšuje.

Prohrán arbitrážní spor o desítky miliard. ČR již nemá ani vlastní levně prodané televizní frekvence, ale navíc musí zaplatit deset miliard Kč.

Náhrada miliardových „škod“ izraelské firmě za nedodržení smlouvy o výstabě dálničního spoje.

Nevýhodné smluvy, jež nebylo možno z naší strany dodržet ani náhodou.

Další prohraný arbitrážní spor v hodnotě nejméně 40 miliard Kč.

Prohraný spor ministerstva zdravotnictví tentokráte s firmou Diag Human. Stát platí další desetimiliardové pokuty a zároveň milionové odměny právníkům, kteří spor prohráli!

Úspěšně je dokončena i devastace protiletecké ochrany státu. Nemáme již ani jedno kloudné letadlo (Poslední vládní helikoptéra nedávno spadla s československým i americkým kosmonautem na palubě) a zbývá snad již jen jeden mizerný transportér, jenž nedojel ani ke „Svobodné Evropě

 1. ledna 2003 Američané chystají v Iráku premiéru mikrovlnných zbraní.

Další náhodně vyplněná predikce Zdeňka Patricka o nucených bezhotovostních platbách: Hotovostní platby musí být zločinem. U Velkého bratra se platí pouze bezhotovostně. Aby zavedený systém mohl pohodlněji prohrábávat kapsy občanů a krást.

 1. ledna 2003

Návrh zákona schválen:

Částky přesahující 500.000 korun by měly platit fyzické i právnické osoby pouze bezhotovostně prostřednictvím účtu u banky. Navrhuje to ministerstvo financí v zákonu o omezení plateb v hotovosti, který ve středu projedná vláda.

 

 

 

Pekelný Upgrade (6. část)

Vydáno dne 17. 07. 2006 (1439 přečtení)

 

Část (6.) předmluvy k připravovanému vydání knihy Zdeňka Patricka „Nostradamus – Svítání Ďasů“ ,(I. díl se jmenoval Nostradamus – Král Propastí).

 

Moto: Národní bezpečnost ohrožuje ten (pokud je zakázáno o národu hovořit, nahrazuje se slovo národní za státní), jenž se proviní zločinem závadného myšlení – thought_crime. Zločin, který se věčně skrývat nedá. Člověk může s úspěchem kličkovat celé roky, ale dříve nebo později ho přece jen dostanou

George Orwell

název knihy: „Rok 1984“

 

 

Další náhodně vyplněná predikce Zdeňka Patricka o nucených bezhotovostních platbách: Hotovostní platby musí být zločinem. U Velkého bratra se platí pouze bezhotovostně. Aby zavedený systém mohl prohrábávat kapsy občanů a pohodlněji krást.

 

 1. ledna 2003

Návrh zákona:

Částky přesahující 100.000 korun by měly platit fyzické i právnické osoby pouze bezhotovostně prostřednictvím účtu u banky. Navrh pochází z dílny ministerstva financí v návrhu zákona o omezení hotovostních plateb, který ve středu projedná vláda.

 

 1. 3. 2003 LONDÝN 18. března 2003

(ČTK) – Epidemii smrtelného zápalu plic, která již postihla stovky lidí a vyžádala si pravděpodobně deset obětí, zřejmě způsobuje nový, dosud neznámý druh mikrobu. Uvedli to dnes zdravotničtí experti. „Kdyby šlo o něco, co už známe, téměř určitě bychom to již identifikovali,“ prohlásil dnes mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO) Iain Simpson.

 

2.dubna 2003

PEKING/ŽENEVA 2. dubna (ČTK) – Na novou formu zápalu plic (SARS, těžký akutní syndrom dýchacích cest) zemřelo v Číně 46 lidí. Kromě provincie Kuang-tung na jihu země se infekce objevila i v dalších třech provinciích. Oznámila to Světová zdravotnická organizace (WHO).

 

 1. dubna 2003 USA

Vlastenecký zákon Patriot Act 1.

Americký Senát schválil (poměrem hlasů 98:1)“Zákona o vlastenectví“ – Patriot Act, a tak tento zákon vešel do dějin USA s platností od sedmého týdne po 11. září 2001.

Obsahuje popis nových pravomoci: odposlouchávat telefony, konfiskovat majetek osob podezřelých z terorismu, špehovat vlastní občany bez soudního rozhodnutí, provádět tajné domovní prohlídky, zaznamenávat cokoliv pozoruhodného o sledovaných občanech. Na př. co si objednávají v restauraci, jaké knihy čtou uživatelé veřejných knihoven.

Aby nemohl být Patriot Act I. zrušen již 10. ledna 2003 rozeslal generální prokurátor návrh zákona Patriot II. (pojednávající prakticky o likvidaci občanských svobod:

Vytvoření

Databáze DNA jednotlivých občanů (možná možných zločinců), hromadný sběr vzorků DNA od jednotlivých občanů (bez soudního příkazu).

Odmitnutí se trestá pokutou 200 000 dolarů a jednoročním vězením .

Vláda má povinnost nezveřejňovat žádné informace o vaporizovaných osobách.

Podniky udávající své klienty a zaměstnance policii (jakkoliv jsou vázaní dohodou o důvěrnosti informací), mají zaručenou imunitu před soudním stíháním, za porušení mlčenlivosti.

Trest smrti byl rozšířen na 15 nových trestných činů.

Mučení (např. vařící vodou, odmítání spánku, vrážení jehel pod nehty, nesnesitelný hluk, podprahové zvuky, psychotronický harassment, používání microwave technologie (od bolestivých úderů až po trvalé narušení psychiky) je povoleno za asistence lékaře.

 

 1. dubna 2003

Americký koncentrační tábor na kubanském Quantánamo

WASHINGTON 24. dubna (ČTK) – Několik válečných zajatců z Afghánistánu, zadržovaných na americké základně Guantánamo (Kuba), je nezletilých. Potvrdil to ve středu Barry Johnson, mluvčí amerického útvaru, který střeží zajatce na Guantánamu.

Opět jedno akutní selhání právních, etických a lidských norem. Jde o bezprecedentní porušování základních principů mezinárodních práv o ochraně dítěte. A přesto lze tušit, že globalizátoři pouze trénují na vyhlášení „mimořádného stavu“ (rozumějme: „stanného práva“).

 

Nostradam – Král Propastí str. 56

Centurie II./ 7

Entre plusiers aux i(f)les deportez,

L´un e(f)tre nay á deux dents en la gorge.

Mourront de faim les arbres ébrotez.

Pour eux neuf Roy nouvel edict leur forge.

Mezi mnohými na ostrovy deportovanými

bude jeden zrozený se dvěma zuby v krku.

Zemřou hlady, až osekají (všechny) stromy,

pro vodu nový král nové zákony vyhlásí. překlad © Zdeněk Patrick

 

Státní byrokracie vybuduje na mořských ostrovech koncentrační tábory, kam následně – v době hladomoru – prozíravě deportuje všechny nespokojené živly…

Z celkového kontextu obou veršů vyplývá, že následkem sucha a nebývalých přírodních pohrom, způsobí následná neúroda spontánní nespokojenost s prolhanými politiky. Ti naopak ošetří celou záležitost koncentračními tábory. Nedostatečné zásobování způsobí smrt všech deportovaných.

Cosi podobného jsem, jakkoliv jsem spojoval koncentrační tábory s přírodními katastrofami, uměle vybuzenými uragany, zátopami a hladomory, naznačil v rámci dešifrace Nostradamových veršů. Jakkoliv přívalové deště způsobí zátopy, voda se již dnes stává (nejen ve studiích a tezích CIA) stejně strategickou surovinou, jako ropa.

Jistě není vzdálená doba, kdy budou všechny soukromé studny, lesní studánky i prameny řek, či jakékoliv jiné vodní rezervoary, právně ošetřeny nadnárodními vojensko-politickými monopoly!

Uměle vygenerovaný nedostatek vody způsobí, že bude mít cenu ryzího zlata!

Těsně před povinnou podkožní čipizací lidských bytostí, bude zákonodárci vypuštěna jedna z posledních pupečních šňůr – platby za vzduch.

Jenž jsme prý znečistili!

Zdá se, že Georgie Orwell napsal pouze polovinu své vize globalizované společnosti po roce 1984!

Národní bezpečnost ohrožuje ten (Pokud je zakázáno o národu hovořit, nahrazuje se slovo národní za termín „státní“), jenž se proviní zločinem závadného myšlení – thought_crime. Zločin, který se věčně skrývat nedá. Člověk může s úspěchem kličkovat celé roky, ale dříve nebo později ho přece jen dostanou

 

George Orwell

název knihy: „Rok 1984“.

Vaporizace je akt vytěsnění nepohodlných svědků mimo „reálný svět a povolené myšlení. Jakákoliv vzpomínka, či vyptávání se po zmizelém, jenž byl vaporizován, je neodpustitelný zločin. Za tímto zločinem může být skryt další těžký zločin – thought_crime. Zločin závadného myšlení.

 

George Orwell

název knihy: „Rok 1984“

Rok 2004 – Genocida české populace pokračuje. Již 15 let jsou domorodí globalizátoři. první na světe v likvidaci domorodého obyvatelstva. Imigraci pokračuje následná výměna českého národa, za blíže neurčenou a těžko definovatelnou občanskou společnost.

Tvrdil jsem ve svých knihách, že hrozí genocida lidstva (zejména však afrického obyvatelstva nejen nákazami Eboly, AIDS, ale i uměle vyvolaným a zcela nesmyslným kmenovým vražděním, či hladomorem).

Jaká skutečnost?

 

 1. dubna 2003 – časopis Nature

Virus Ebola vážně ohrožuje existenci opic v západní rovníkové Africe, upozorňuje skupina vědců. Pralesy Gabonu a Konga jsou domovem asi osmdesáti procent všech goril a šimpanzů žijících ve volné přírodě. Jejich počet klesl během necelých 17 let (v letech 1983 až 2000) o více než polovinu.

 

SARS

Vědec Sergej Kolešnikov z ruské Akademie lékařských věd ve čtvrtek na tiskové konferenci v Irkutsku sdělil, že vir SARS – atypické pneumonie -byl vytvořen uměle. Možná jako bakteriologická zbraň.

Podle něj je vir SARS syntézou viru spalniček a infekčních příušnic

Výsledek při přežití ?

Opět mužská neplodnost).

Kupodivu?

 

 1. dubna 2003 V posledních dnech bylo zveřejněno, ze americký raketoplán Columbia před svou havárií pozoroval oranžově svítící kruh o průměru cca 200 km

 

 

 

Black Out (7. část)

 

Vydáno dne 27. 07. 2006 (1160 přečtení)

 

Část (7.) předmluvy k připravovanému vydání knihy Zdeňka Patricka „Nostradamus – Svítání Ďasů“ ,(I. díl se jmenoval Nostradamus – Král Propastí).

Moto: Dlouhodobý proces destability lidské společnosti se, v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století, projevoval zejména ve Spojených státech a Kanadě, mimo jiné, i výpadky elektrické energie. Tak, jak se šíří morová nákaza a globalizace, se postupně šířili výpadky el. energie (Black Out) po celém světě. Kupodivu velmi globalizovaně! Tedy: jednotně! Organizovaně od jednoho státu ke druhému.

dmk

 

Kdosi špiní nebesa, dokácel deštné pralesy, krade vodu ve velkém, beztrestně drancuje planetu, v TV přenosech vraždí dvouleté „civilisty“, prodává špinavý vzduch k dalšímu zasvinění a nikdo nic raději nevidí!

Jak je zdávna psáno:

 

Mají uši, ale neslyší!

Mají oči, ale nevidí!

 

A tak, pro osvěžení paměti několik málo příkladů tzv. „výpadků el. energie“, jejichž pravá příčina je prý neznámá!

Pokud není jev vysvětlován v úrovni termínů „humanitární bombardování“, nebo znalostmi malých trpajzlíčku z mateřských školek, kteří však v našich krajích očividně vymírají na mohutný dostatek nedostatku!

To však nebrání bankovnímu sektoru, sovětu šílených a pološílených náčelníků, dalšímu spotřebnímu drancování a ničení čehokoliv.

Pamatujte: Nejvodnatější řeka Amazonka jižní Ameriky již zcela zmizela (2006)!

Nyní je řada na Eufratu a Tigridu!

Být mocným náčelníkem domorodých náčelníků, sháním výkonná čerpadla!

 

listopad 1993 – Výpadek proudu uvrhl do chaosu čtyři milióny obyvatel řeckých Atén.

 

srpen 1994 – Prudké bouřky a lijáky přerušily dodávky proudu pro 18 miliónů obyvatel jižní Itálie.

 

červenec 1996 – Výpadek proudu z 11 elektráren postihl na několik hodin 15 států na západě USA – bez proudu bylo asi 10 miliónů lidí

 

srpen 1996 – Kaskádový kolaps zaskočil až 15 miliónů obyvatel v devíti západních státech USA.

 

březen 1999 – Dvouhodinové selhání uvrhlo do temnoty jihozápad Brazílie. Bez proudu se ocitlo 26 miliónů lidí včetně Sao Paula, Rio de Janeira a metropole Brasília.

 

červenec 1999 – New York zažil 19hodinový výpadek prý po „přetížení“ sítě.

 

prosinec 1999 – „Po vichřici“ zůstalo bez elektřiny asi 3,4 miliónu francouzských domácností, protože nefungovala asi čtvrtina francouzské sítě vysokého napětí.

 

leden 2001 – Přes 200 miliónů Indů na severu země se ocitlo bez elektrické energie.

 

červen 2001 – Bez proudu bylo hned několik dní 30 až 50 miliónů obyvatel Nigérie.

 

únor 2003– Celé Alžírsko zůstalo několik hodin bez proudu po selhání hlavní elektrárny.

 

 1. srpna 2003 Black Out Praha – ČTK (20 minut a pouze v Praze)

 

srpen 2003 Black Out Výpadek elektřiny trvající 42 hodin postihl více než 50 miliónů lidí v New Yorku, pěti amerických státech a kanadské provincii Ontario včetně Toronta a Ottawy.

 

 1. srpna 2003 Velká Britanie Velký Black out (celý večer a celou noc)

 

 1. září 2003 Black out v Dánsku a Švédsku (cca nejméně 4 hodiny)

 

 1. září 2003 Black Out v Itálii (za účasti Francie a frankofonnní části Švýcarska) od 4 do 12 hodin avšak prakticky celý den.

Primát drží Česká republika. První Black Out netrval déle než 25 minut. Druhý atack rovněž 23. září postihl pouze atomovou elektrárnu Temelín,

Vzápětí byl zapojen náhradní zdroj el. energie vybrány vodní a tepelné elektrárny. Takže se Black out II. v českém Česko-Slovensku nekonal.

„Pozitivním“ faktem (nechť nás tato realita rajsky oblažuje), že el energie (ale i rakovinotvorné dudlíky firmy Genocida s.r.o.. ČR) vzápětí několikanásobně podražila.

 

 1. října 2003 ČTK, noviny i ostatní media nás záměrně neinformovala, že Vídeň v těchto dnech postihl Black – Out.

Na závěr si připomeňme, že Velký Black Out v 70. letech (Spojené státy) provázely optické jevy v podobě ohnivé koule vznášející se nad postiženými oblastmi.

 

Nekonečný seriál o výpadcích proudu, když podezřelým je ničema zahradník!

 

14.prosince 2003 – neděle Tikrit – Irak CNN

Capture of Saddam in farmhouse near Tikrit.

Saddam uloven v domku na okraji rodného města Tikritu.

Krátce poté, vůdce Libie, Muhamar Kadáfí znenadání rovněž vyměkl a vzdává se svých teroristických ambicí.

Public Relations systém připravaje půdu k napadení Severní Koreje.

Irán žádá za svoji ropu, místo téměř bezcenných (zlatem nekrytých) dolarů, náhradní měnu Euro.

Globální masmedialní příprava k agresi do Iránu.

Hrozba atomového útoku na Irán.

 

 1. prosince 2003

Suše konstatuji, že se zprávy ze světa umenšily, a to i na CNN, na skvěle od bolestí a krve odfiltrované přímé přenosy válečných operací a na drby z koupelen Saddama Huseina. Nepodložené zprávy hovoří o tom, že Saddam Husejn již rovněž ztratil svoji koexistenci a řekl Izrameričanům vše.

I to co nevěděl.

Jen si stále nemůže vzpomenout, zda těch 250 atomových a vodíkových pum má Irák nebo Izrael.

 

Převzato:  http://smit.wz.cz/

 

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz