Chemtrails – skutečně existují?

Chemtrails – skutečně existují?

Chemtrails – skutečně existují?

V lednu tohoto roku jsem zde na Gnosis9.net a také později v leteckém magazínu FlyMag.cz publikoval článek, kde jsem upozorňoval na některé indicie, které by mohly svědčit o tom, že na konspirační teorii chemtrails je něco pravdy. Tento článek jsem později publikoval i na dalších webech, protože další indicie mne přesvědčily, že tohle je problematika, která by se měla důkladně prozkoumat. V článku jsem mimo jiné zmínil, že vědecké rozbory v laboratořích prokázaly značně zvýšené množství látek jako baryum, mangan, měď nebo zinek ve vzduchu i ve vodě. Taktéž jsem mimo jiné poukázal na skutečnost, že podezřele dlouhé čáry za letadly se vyskytovaly podle družice NOAA i 31.8.2010, kdy byl vzduch i ve výšce relativně suchý, takže podmínky k udržení běžných kondenzačních stop po tak dlouhou dobu zásadně nebyly. Ale stejně se ve všem pokračuje a každý zastánce chemtrails je pořád systémem hned odsouzený jako manipulátor, poblázněný konspirátor, až snad šílenec a každému je leda tak pro smích. Osobně mě proto už moc nebaví k tomuto tématu se pořád vracet, ale svědomí mě k tomu nutí. Odpusťte proto, prosím, mírnou ráznost v textu následujícího článku.

Rádo se v tomhle světě odkazuje na vědu, i když pořád ještě není zdaleka dokonalá, ale když se vědeckými způsoby naměří něco, co by svědčilo o tom, že jsme někým manipulovaní, raději to všichni společně přehlédneme a jdeme si dál svým vlastním životem, nehledě na cokoliv. Jistě – zavírejme oči před vším dál, pak se ale nedivme, že obecně žijeme v tak zvráceném světě, v kterém lze utajit úplně cokoliv! Jsme totálně rozdělení od sebe, každý se stará jen o sebe a svůj majetek a zisk, tak jak si můžete být jisti, že v takové rozdělené společnosti by nešlo nic podobného utajit? Kde berete tu jistotu?

Snad uznáte, že pokud existují další argumenty, bylo by dobré o nich vědět, abychom všichni mohli dojít k zodpovědnému závěru a nikoliv k domněnce. Já sám jsem byl po určitou dobu skeptikem chemtrails jako mnozí z vás, ale na základě toho, co jsem měl možnost vidět, jsem nakonec změnil názor. Proto píšu tento článek. Jeho významnou část budou opět tvořit obrázky a videa s komentáři a také odkaz na protiargument chemtrails pana RNDr. Petra Dvořáka, aby bylo vidět, jak odborníci proti chemtrails argumentují.

Kolem chemtrails, ač to celé vypadá na první pohled jako výmysl chorého mozku posedlého sci-fi, je ve skutečnosti hodně zásadních otázek a když se člověk na problematiku podívá šířeji a opravdu nezávisle, sám zjistí, že je tu až příliš mnoho různých indicií a argumentů, které může opomenout jen absolutní hlupák a ignorant. A pokud člověk má opravdu štěstí a narazí například na video, pořízené z pilotní kabiny letadla letícího vedle letounu, které právě rozprašuje, soudný člověk už musí pochopit, že jde skutečně o důkaz, který už skutečně NELZE vyvrátit… Nebo chcete tvrdit, že obyčejné contrails nevznikají důsledkem kondenzace za letounem, ale doslova „vypadávají“ ze spodku letadla naprosto stejným způsobem jako se lehkými letadly shazují na pole chemické postřiky a prášky proti škůdcům? I takové video existuje a my si ho zde také ukážeme. Skutečně – kdo umí aspoň trochu myslet, už po tomto článku pochopí, že tu něco nehraje.

Nejsem sice tolik znalý v letectví, takže je možné, že některé argumenty z tohoto oboru půjde nakonec snadno odborně vyvrátit. Ovšem mým koníčkem je už léta meteorologie, která s údajným chemtrails také hodně souvisí. A pro mě jako svým způsobem „meteorologa“ je samozřejmost, že když fouká silnější vítr, mraky se mají obvykle pohybovat a ne jen stát na místě, vytvářet podivnou síť a ještě se po celý den rozlézat po celé obloze a vytvářet netypickou šedavou přikrývku! To jsem viděl nedávno na vlastní oči. Stejně tak pořád nechápu, jak můžou být dlouhé a rozplizlé „kondenzační stopy“ pozorovány v místě, kde je zrovna i ve výšce oblast vysokého tlaku a suchý vzduch, tak jako se to stalo například v Německu 31.8.2009.

Obrázky

Pojďme se podívat nejdříve na pár obrázků. Tyto „oblačné“ útvary byly skutečně zaznamenány na různých místech Země. Nevím jak vy, ale já nejsem zvyklý na to, že by se z čistě přírodních příčin mohly utvořit podobné mraky. Řekl bych spíše, že jde o mračna chemických látek, které z nebe dělají pestrobarevný cirkus:

 

Pokud jste normální pozemšťani a občas si všímáte, jak vypadají běžné mraky nad vašimi hlavami, musíte pochopit, že tyhle pestrobarevné a různě pokroucené podivnosti na nebi nemají co dělat. Zásadně nemůže jít o žádný normální mrak ani obyčejnou stopu za letadlem. Meteorologie takové mraky nezná. Už na první pohled to vše působí dojmem, že jde o chemii používanou ve velkém množství, která na nebi nemá co dělat. A nemluvě o druhém uvedeném snímku, který byl vyfocený za soumraku, kdy ho slunce nasvítilo pod takovým úhlem, že veškeré rysy toho podivného shluku získaly ještě více výrazných barev. Lidi, uvědomte si, že ti, kteří vám tvrdí, že to všechno je vlastně normální, z vás dělají blbce!

Všechna zakroužkovaná „oblačnost“ jsou stopy po letadlech nad téměř celým severem Francie, Lamanšským průlivem a jihovýchodem Anglie. I hlupák snad musí vidět, že tak zahalená obloha obyčejnými contraily je absolutní nesmysl. Nevadí, že to jedovaté svinstvo pouští na hustě obydlené oblasti jako třeba Londýn…

A jsou tu ještě dvě videa, která ukazují naprosto zásadní a klíčové věci.

 

První video (pod videem jsou moje komentáře k videu, abyste si všimli toho nejpodstatnějšího):

Čas 0:14 až 0:25: Asi nejzásadnější záběr vůbec – sledujte velmi dobře: ze spodní části trupu dopravního letadla, za nímž se nejdříve netvoří ani žádná běžná kondenzační stopa, se najednou „cosi“ sype. Zásadní je, že látky, o kterých je zde řeč, vypadávají přímo ze spodku letounu a netvoří se za letounem důsledkem kondenzace, jak je běžné u běžných contrails. Že se jedná o něco jiného než o běžnou vodní páru, která se jinak vytváří kvůli fyzikálním procesům až za letadlem, nelze zpochybnit. Jediná platná výmluva by snad byla, že jde o vypouštění paliva letadla… Hm…

Čas 0:53 až 1:50: Video zachycuje tři letadla asi ve stejné výšce. Dvě z nich, ačkoliv před tím nevytvářela za sebou žádnou stopu, najednou společně od stejného místa vytvářejí stopu velmi výraznou, aby o chvíli později letěla opět bez jakékoliv stopy. Chvíli něco vypouštějí, chvíli ne… Kdyby šlo o běžné contraily, musely by všechny tři letadla vytvářet přibližně stejně dlouhou stopu nepřetržitě po celou dobu záběru, protože délka obyčejné kondenzační stopy je závislá na vlhkosti vzduchu, která se na tak malých vzdálenostech v podstatě neliší. Není tomu ovšem tak.

To třetí letadlo, letící mezi dvěma zbývajícími práškujícími letouny, tyto dva jako by vede. Kdo se vyzná v letectví, musí pochopit, že podobná organizace běžného letového provozu neexistuje. To chápe i laik mého kalibru. A ačkoliv se zřejmě toto „vedoucí“ letadlo nachází zhruba ve stejné výšce jako ostatní dvě, nevytváří za sebou po celou dobu nejmenší stopu.

Čas 3:05 až 3:10: Letadlo zpočátku letí beze stopy, ale ta se za ním vzápětí objevuje. Opět nejde o nic, co by záviselo na vlhkosti okolního vzduchu. Nemůže tedy jít o kondenzaci vodních par, nýbrž o chemikálie, které jsou vypouštěné uměle člověkem.

Čas 3:20 až 4:05: Nejsem si jistý, zda v tomto případě jde o chemtrails. Možná jde o přirozený oblak typu Altocumulus…

Čas 5:08 až 6:01: Dva zásadní texty, které byste si určitě měli přečíst…

Druhé video:

Na tomto videu jsou vidět hlavně tři podstatné věci. Všimněme si, že letadlo opět „stopu“ produkuje jen chvíli a pak už najednou zase ne (čas 0:45). Za zmínku stojí také žlutočervené zabarvení té vypouštěné chemikálie. V čase asi 2:00 je pak názorně ukázáno, že nejsilnější stopa vychází z trupu letadla a nikoliv z křídel, kde jsou turbíny a odkud vycházejí obyčejné contraily. Z trupu letadla je tedy něco uměle vysypáváno.

Argumenty kvalifikovaného meteorologa proti chemtrails

RNDr. Petr Dvořák, meteorolog ČHMÚ, na konci ledna tohoto roku vydal článek, kde „argumentuje“ proti všem „žvástům“ o chemtrails. Kromě přiložených obrázků, na nichž ukazuje klasické contraily namísto chemtrails, například vysokoškolsky argumentuje:

„Soudný člověk dnes nevěří na hejkaly, klekánice, bludičky, čarovné prameny v lese, že děti nosí čáp, a neměl by věřit ani v existenci chemtrails.“

 

„Jelikož všechny tyhle demagogické teorie nepotřebují žádné důkazy, ověření a potvrzení jinými experimentátory či teoretiky, jsou dosti primitivní a do hlavy vstupují poněkud snáze, než třeba rozbor Velké Fermatovy věty nebo kvantová mechanika (ovšem slovo „kvantový“ je natolik libozvučné a vědecky znějící, že si jej oblíbila kvanta kvalitních pavědců).“

Jinými slovy – pan RNDr. Petr Dvořák neargumentuje, ale píše laický článek téměř bez vědeckých argumentů, na jehož konci vše jen trochu vylepšil sérií otázek, na které ovšem – jako odborník – sám nedokázal odpovědět. Při tom jen lacině uráží zastánce chemtrails.

Článek si celý můžete přečíst zde:

http://www.flymag.cz/article.php?id=807

 


Chemtrails — stále opakovaná pitomost

 

31.01.2010

Výrobci konspiračních teorií nás opakovaně a neúnavně zásobují „důkazy“ o tom, jak je lidstvo úmyslně zasypáváno tunami chemikálií, práškovaných z dopravních letadel za jakýmisi pochybnými účely regulace populačního vývoje, ovlivňování mysli a bůhvíčeho ještě. Údajně za tím vším stojí spiknuté vlády, jejichž jedinou touhou je ovládnout lidstvo zblblé v důsledku posypání baryem nebo jinou chemikálií.

Doposud nebyl podán žádný vědecky podložený důkaz této myšlenky. Jsou to pouze domněnky, kterými bůhvíproč někdo straší důvěřivé spoluobčany. Soudný člověk dnes nevěří na hejkaly, klekánice, bludičky, čarovné prameny v lese, že děti nosí čáp, a neměl by věřit ani v existenci chemtrails. Za starých časů se strašilo kouzelným chromým psem, čarodějnicemi (tam to mělo jaksi dost tristní důsledky), v novém věku byli konstruováni třídní nepřátelé (často dopadali stejně jako údajné čarodějnice), a dnes, kdy je v civilizovaných zemích nemožné někomu přišít vinu za zhoubu lidstva a poslat ho na hranici, a přinejmenším dost složité dostat ho na šibenici, hledá se jiný způsob nalezení nepřítele. Co je lidstvo lidstvem, vždycky bylo pátráno po domnělých nepřátelích; kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde, takže nějaký ten zločinec nakonec nalezen byl a způsob jak ho usvědčit také. Nebudeme si ani dělat iluze, že tomu v budoucnosti bude jinak. Kdyby dnes byla vypjatější doba, nacházeli by konspirační teoretici daleko tučnější sousta a politických vězňů by byly plné koncentráky a pak i hřbitovy. Bohudík je dnešní doba zrovna náhodou v nějakém klidnějším mezidobí a proto je potřeba hledat strašáky v něčem dostupnějším.

Pozoruhodná je rychlost rozšiřování těchto narychlo spíchnutých teorií, založených na… Asi na ničem. Badatel zvedl zrak k obloze a zahlédl tam čáru za letadlem. Zdála se mu nějaká divná, třeba nějak pokroucená nebo podezřele dlouho trvající, a dospěl k závěru, že to není jen tak. Následovala level 2, kdy mu z toho vyplynulo, že čára bude tvořena práškem, sypaným z vysoko letícího letadla. Level 3 potom dává odpověď na to, kdo za tím stojí a proč to dělá. Badatel pak svoji teorii „hodil na papír“, tedy na internet, a díky jeho přístupnosti se tato dokonalá demagogie rozšířila jako padající kostky domina světem.

Jelikož všechny tyhle demagogické teorie nepotřebují žádné důkazy, ověření a potvrzení jinými experimentátory či teoretiky, jsou dosti primitivní a do hlavy vstupují poněkud snáze, než třeba rozbor Velké Fermatovy věty nebo kvantová mechanika (ovšem slovo „kvantový“ je natolik libozvučné a vědecky znějící, že si jej oblíbila kvanta kvalitních pavědců). Čekal bych každým okamžikem, kdy někdo přijde s vylepšenou teorií chemtrails, když zjistí, že množství chemikálií je kvantované. To se teprve lidstvo zabojí!

Písničkář Slávek Janoušek zpíval v jedné své smutné písni verš, jenž si můžeme stále připomínat: „Bojíme se jenom strašáků, nečeho z hlavy něčí, ale nepřivedou nás ke strachu doopravdická nebezpečí…“ Takže tak.

Položme si několik otázek, týkajících se chemtrails:

Proč by vlády používaly k oblbování svých poddaných právě takovýchto metod, když to může udělat tisíci jinými způsoby?

Bylo by možné utajit montáž obrovských nádob do dopravních letadel?

Dalo by se utajit plnění zmíněných chemikálií do letadel na letištích?

Našel se alespoň jediný pacient, u něhož nastala změna zdravotního stavu prokazatelně z důvodu posypání baryem nebo jinou zdravotně závadnou látkou z letadla?

Proč by se prášek shazoval z vysoko letících letadel, když by se kvůli výšce letu a vlivu atmosférického proudění ani nedostal k zemi?

Proč by se tajná akce dělala tak, aby to každý viděl?

Bylo chemické práškování už někdy potvrzeno někým z letectví?

Jaké množství prášku by se mohlo vejít do dopravního letadla? Bylo by ekonomické naložit letadlo např. 20 tunami prášku (tj. v celkovém efektu nula nula nic) a vypravit za drahé peníze letadlo na přelet?

 

Ale dost už toho. Můžeme jen litovat, že někteří lidé spotřebovávají svůj myšlenkový potenciál na vymýšlení hloupostí a nikoliv na užitečné věci. Kdyby totiž všichni mysleli tak, aby z toho byl užitek, už dávno běháme po Marsu.

RNDr. Petr Dvořák

autor je meteorolog, více se o něm dovíte na  www.jasno.cz

 

Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na flyMag.cz, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Komentáře nemusí vystihovat stanoviska redakce. Copyright © flyMag.cz

 

* * * * *

Kam ten svět spěje, když se spoléhá na vědce bez argumentů?

Jeho článek také oprávněně obdržel docela dost kritiky. Za zmínku stojí citovat jednu z reakcí na článek:

„Vážený pane Dvořáku, RNDr: Váš článek je taková ubohost, že jsem něco podobného dlouho neviděl. Je jasné, na čí jste straně. Člověk ani nemusí být meteorolog, aby viděl, co se děje na nebi. Vy nevidíte najednou stovky čar na obloze, kde běžně proletí sotva 20 letadel denně? Nevidíte, že ty čary nemizí, ale roztahují se do celistvé kovově šedé vrstvy? Nevidíte obrovskou narůžovělou koronu kolem Slunce a Měsíce? Nevidíte, že je tři čtvrtě roku celé dny tma, jako v 6 večer? Nevidíte, že prší z mlhy, kterou to s sebou nespláchne, ale přetrvává několik dní? Nevidíte, že prší, když je vysoký tlak a nevíte, že vždy tomu bylo naopak? Nevidíte, že po několikadenním dešti se mlha rozplyne a je o 15 stupňů tepleji? Normálně se po dešti ochladilo a pár hodin trvalo, než se zase oteplilo. Nevíte, že ČR po vstupu do NATO podepsala Open Skies Treaty a nevíte, že to znamená, že letadla CIA a NATO mohou létat přes naše území bez ohlášení? Nevidíte, že i když je jasno, obloha není blankytně modrá, ale hliníková a nevidíte prazvláštní kousky duhy s obráceným spektrem? Nevidíte, že oblačnost se tvoří jakoby z ničeho na jednom místě a je tam udržována? Nevidíte satelitní snímky družic NOAA, MODIS a MIRAVI plné chemtrails, ikdyž se je snažíte retušovat, poškozovat a odstraňovat? Nevidíte, že lidé jsou unavení, neschopni přemýšlet, teče jim neustále z nosu, kašlou a nevědí proč? Nevidíte, že jsou na obloze mraky, které nejsou přirozené? Jsou jako gelové kapsy ze kterých neprší, přestože jsou plné vody. Nevidíte mapy bleskových aktivit a nevíte, že v přírodě je nemožné, aby byly blesky stovky až tisíce kilometrů v přesných řadách? Nevíte, co je HAARP a EISCAT? Nevíte, jak promocí ELF vln mohou ovlivňovat počasí? Nevidíte během pár minut oblohu jemně rozvlnkovanou po celé Evropě a není to orografická oblačnost? Nevíte, že poslední roky zažíváme povodně, kdy náhle na jedno místo spadnou tuny vody během pár minut a myslíte si, že je to normální a přirozený jev?

 

Nechtěli jsme do EU, popíráme Globální blábol o oteplování a nedovolili jsme USA postavit radar v Brdech. Možná to máme zato. Možná je v tom BASF a Monsanto a jejich jedovaté, geneticky zmutované plodiny, kterými nás chtějí zamořit. Možná je v tom něco šílenějšího. Kdo ví? Ale co vím já je, že meteorolog, který nemá hlavu jen jako špunt na krku proti dešti, si musí být geoengineeringu vědom a napíše-li takový článek, jaký jste tu napsal vy, je součástí celého toho svinstva a propagandy. Je mi z vás smutno.

 

A mimochodem, víte, že radar v Brdech neměl být namířen na Írán, jak nám tvrdily zbraně hromadného myšlení, ale na Aljašku? Pročpak asi? To je ale náhoda, viďte, že zrovna na Aljašce je HAARP? Ale vaše éra už končí. Zažíváme poslední dny fašistického kapitalismu a PRAVDA vyjde najevo. I ta o chemtrails.“

Dlouhé kondenzační stopy v Německu 31.8.2009? V suchém vzduchu?

 

Musím se vrátit ještě znovu k družicovému snímku NOAA z 31.8.2009, 3:29, v kterém jsou vidět výrazné stopy po letadlech nad jižním Německem – kupodivu v suchém vzduchu.

Meteorolog Radim Tolasz z ČHMÚ o setrvávání kondenzačních stop za letadly uvádí: „Pokud je okolní vzduch příliš suchý nebo teplý, kondenzační stopa nevznikne nebo mizí krátce po průletu letadla. … O dalším vzhledu stopy rozhodují i vertikální pohyby vzduchu. Pokud se v místě stopy vyskytují sestupné pohyby, dochází rychleji k jejímu rozpouštění.“ Pokud je tedy vzduch suchý a přetrvávají sestupné pohyby, stopy mají rychle mizet. To tvrdí Radim Tolasz a má pochopitelně pravdu. Jako bezvýznamný amatér to potvrzuji.

A z tvrzení pana Tolasze teď budeme vycházet.

V době, kterou nám zachucuje snímek NOAA, ovlivňovala počasí nad celou střední Evropou při zemi rozsáhlá tlaková výše. Ve výšce 500 hPa, tedy asi 5 500 metrů nad mořem, byl nad jižním Německem také poměrně výrazný hřeben vyššího tlaku vzduchu od jihozápadu. Vysoký tlak byl tedy při zemi i ve výšce 500 hPa. Vysoký tlak = sestupné proudy = nízká vlhkost vzduchu = stopy za letadly se zákonitě musí záhy rozpustit.

Tak a teď už stačí jenom družicový snímek střední Evropy (podstatný je samozřejmě hlavně prostor jižního Německa) a synoptická mapa ze stejného dne jako doklad všeho řečeného.

Záhadně dlouhé a široké stopy nad Německem se objevují, ačkoliv vzduch je suchý a v tlakové výši (která je v podobě hřebene i ve výšce) přetrvávají sestupné proudy. Pro udržení běžných stop po letadlech, dlouhých stovky kilometrů a širokých desítky kilometrů, jak jsou vidět nad Německem prostřednictvím družice NOAA, tedy nebyly zásadně vhodné povětrnostní podmínky! Obyčejná vodní pára to být nemohla. Ta by se při podobné situaci dávno rozpustila.

Doporučuji přečíst si ještě tento článek. Úřady nemají v odpovědích na možnou existenci chemtrails a jiné způsoby ovládání počasí vůbec jasno: Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí. Je potřeba pídit se po skutečné pravdě.

Jaroslav Krejčí

http://fenomen2012.ic.cz/

 

 

Převzato:  http://hledani.gnosis9.net/

/ Tajná technologie / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz