Základna Pine Gap…

Základna Pine Gap…

Základna Pine Gap – největší štěnice světa

Austrálie se sice nachází na druhé straně světa a na první pohled budí dojmem, že se neúčastní problematických politických rozhodnutí a aktů s celosvětovým dopadem. Ovšem situace je ve skutečnosti zcela jiná. Austrálie je velmi úzce provázaná na světovou politiku, kterou nám předvádí Velká Britanie ruku v ruce s USA. Lze dokonce konstatovat, že Austrálie je ten „třetí do party“. K jednoznačné loajalitě (která jistě bude mít své kořeny v historickém konsensu coby bývalá kolonie Anglického království) patří i fakt, že dlouhodobě poskytuje své poměrně´velké území k utajovaným vojensko – zpravodajským aktivitám především Spojených států. A tak na své hrudi chová doslova největší „štěnici“ světa….

Konečně to před několika lety jasně vyjádřil australský senátor Gareth Evans ve své poznámce k australsko americké asociaci, kdy dodal, že nemá žádné pochybnosti týkající vládní podpory strategickým základnám na svém území. Doslova a dost záhadně řekl: „Stále přítomná hrozba velké nukleární konfrontace vyžaduje potřebu takových vojenských strategických center jakými jsou Pine Gap a nebo Nurrungar. Evans dále zdůraznil, že základny tohoto typu jsou velmi nutná jako preventivní nástroje k dodržování mezinárodních úmluv a závazků. Pojďme se podívat konkrétněji a podrobněji na problematiku australských podzemních základen kde jistě hraje prim známá Pine Gap. Podle slov experta na tuto problematiku akademika Des Balla samotná základna Pine Gap se podílí na celosvětovém objemu aktivity těchto a podobných zařízení velmi nízkých koeficientem, který činí pouze 0,3%. V Austrálii se nachází ještě další dvě základny, které by se určitým způsobem mohly přirovnat k Pine Gap i když zdaleka nedosahují takových skvělých technických parametrů. Je to North – West Cape a Nurrungar. V potaz je třeba brát ještě dalších 30 podstatně menších základen podobného typu, které se na území tohoto státu nachází. A toto číslo bude možná pro mnohé velmi překvapující. Jednoznačně strategicky nejdůležitější je ovšem Pine Gap, který reprezentuje největší satelitní dispečinkové pracoviště na světě s nejinteligentnějším monitorovacím systémem současné doby.

Ucho v prostoru

V šedesátých letech jsme byli konfrontováni s extrémní technickou expanzí elektronických komunikací v prostoru. Satelity vybavené silnými přijímači byly strategickými nástroji určenými k odposlechu vybraných komunikací. Satelity se mohou chovat jako obrovské mikrofony, které jsou schopny zachytit i tu nejnepatrnější komunikaci a tento přenos přeposlat na určené místo (takové jako je australský Pine Gap). První generace těchto špionážní satelitů byla vypuštěna v roce 1970 a základna Pine Gap byla uvedena do operační aktivity. Její úlohou bylo provádět výzvědnou činnost směrovanou k vývojovým zařízením tehdejší sovětské raketové techniky a pro obecnou špionáž v oblasti Asie. Také byla plně využita v roce 1971 v průběhu Indicko – Pákistánské války a v regionu Vietnamu a později ke špehování čínského území. Druhá generace satelitů spojená s touto základnou byla vypuštěna v polovině sedmdesátých let. Jejich prioritní úlohou byl monitoring rozhovorů v rámci radiových spojení mezi tehdejšími sovětskými veliteli. Skupina satelitů třetí generace byla vypuštěna v průběhu roku 1978 a v roce 1979 došlo k pádu iránského Šáha. Tato situace si vynutila uzavření strategického odposlouchávacího zařízení v Iránu. Čtvrtá generace satelitů typu Magnum byla uvedena do aktivity s vypuštěním raketoplánu v lednu 1985. Jednalo se o obrovské přijímače navržené k monitoringu vojenské a diplomatické komunikace v prostředí Sovětského svazu a výběru důležitých informací týkající se sovětských raketových testů.

Mezitím v roce 1983 došlo k rozšíření Pine Gap takže byla schopna přijmout zvýšený objem signálů z těchto satelitů. Historie základny Nurrungar je jiná. Byla založena v roce 1971 jednoznačně jako americká základna na území Australie jejichž hlavní rolí bylo monitorovat jaderné výbuchy všude po světě a aktivitu startů raketové techniky a zjištěné informace předávat do hlavního ústředí na území Spojených států. Nurrungar je hlavní zámořskou stanicí US armády, která je součástí „US Defense Support Program (DSP) – Americký obranný podpůrný program. Nová smlouva o pronájmu V roce 1988 byla uzavřena nová smlouva o pronájmu dvou výše uvedených dvou zařízení: Pine Gap a Nurrungar a to na donu 10-ti let, přičemž dohoda specifikovala tříleté „oznamovací období“. To znamená, že v roce 1995 australská vláda měla podat výpověď a v roce 1998 by se opět dostala na přetřes možnost další smlouvy. Když byla v roce 1988 smlouva obnovena vymohla si australská vláda větší přístup ke sbíraným informacím, alespoň to oficiálně sdělil tehdejší australský premiér Bob Hawke. Premiér a ministr obrany Beazley pak připustili to co před tím popírali – že základny jsou využívány ke shromažďování elektronických zpráv a ne pouhou komunikaci. To je ovšem obrovský rozdíl. Beazley obhajuje: „Tyto základny slouží zájmům Australanů a to tím, že umožňují Austrálii přístup „k informacím nezbytným pro naše obranné požadavky“. Australský personál by na obou základnách rozšířen a zástupcem velitele se stali australští armádní důstojníci.

Základna Pine Gap je rozdělena do tří sekcí v nichž pracuje na 2000 pečlivě střežených a vybraných zaměstnanců. Proti jadernému útoku a nebo zemětřesení je chráněna speciální technologií.

Válka v zálivu

V tomto období hrály australské základny významnou roli především v oblasti špionání aktivity. Za Australian Anti-Bases Campaign Coalition (AABCC) velmi zajímavým způsobem popsala roli těchto základen Hannah Middletonová, členka Mezinárodní vyšetřovací komise „války v zálivu“. Opakovaně upozorňovala na četné porušování mezinárodních konvencí ve spojitosti s vedením této války. Větší pozornost byla soustředěna na Nurrungar, říká Middletonová, protože DSP operace mohly být poukázány jako obranného charakteru tím, že podávala včasné varování Izraelcům před iráckými raketami SCUD.

Ovšem Nurrungar hrál také svou útočnou roli tím, že poskytoval velmi cenné údaje o aktivitách v oblasti Zálivu, které dovolily západní alianci přesněji zkoordinovat masivní pumové nálety. „AABCC“ také podrobně dokumentuje jak základna „North West Cape“ byla po dobu válečného konfliktu zcela podřízena silám amerického námořnictva přičemž se významným způsobem podílela na radiokomunikačním přenosu jak u spojeneckých lodí tak i ponorek. Speciální roli v tomto období pak sehrála Pine Gap. Vlastně díky masivní útok USA proti Iráku byl vůbec možný. Její úlohou bylo špehovat elektronický a radiový provoz, získávat tak cenné informace o irácké protivzdušné a pozemní obraně, rozmístění vojska a vojenské infrastruktury.

Australské zájmy

Během květnové návštěvy Austrálie v roce 1992 tehdejší ministr obrany Dick Cheney potvrdil, že americko australské základny na území Austrálie sehrály významnou roli ve válce v Zálivu. Stejné základny podle Cheney hrál (a zřejmě stále hrají) podstatnou roli v rámci tzv. „Strategic Defense Initiative or – Star Wars“ (Strategické obranné iniciativy čili „Hvězdné války“), kdy australská vláda souhlasila spolupracovat s plánovači USA na vývoji novějších verzí strategie „Hvězdných válek“. Federální vládní dokument z roku 1994 známý jako „White Paper“ ujišťuje podporu v rámci případného rozmístění amerických nukleárních zbraní na území Austrálie a přijímá spojeneckou roli jakési „policejní kontroly“ v rámci Asie a Pacifiku v rámci „bezpečnosti Australanů a ochrany strategických a ekonomických zájmů“ (každý se může sám za sebe dovtípit o jaké že to strategické a ekonomické zájmy asi půjde).

Přestože tedy Ketingova vláda oficiálně potvrzuje své závazky týkající se nukleárního odzbrojení na druhé straně je „White Paper“ jednoznačná, když praví: „Budeme nadále pokračovat v důsledné podpoře udržovat naše jaderné síly aktivní přiměřeným způsobem zajišťující odstrašující efekt proti případné nukleární hrozbě Austrálii nebo jejím spojencům“. „White Paper“ dále naznačuje, že základny Nurrungar a North West Cape by měly být uzavřeny na přelomu 20. a 21. století (nestalo se tak). Přičemž základna Pine Gap by měla být stále unikátním špionážním nástrojem USA i na začátku 21. století.

 

Převzato:  http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=382


Základna Pine Gap – Světový kontext

Od dr. Jeana Francoise Gillea, který se přestěhoval z Francie do Albuquerque v Novém Mexiku, pochází překlad francouzského dokumentu, který odhaluje vztahy mezi několika faktory v kontextu světových událostí. Článek s výše uvedeným názvem, napsal Lucien Cometta a později jej do Angličtiny přeložil dr. John Gille:

Abyste lépe pochopili případ americké základny Pine Gap (poblíž Alice Springs, Austrálie), cítím, že musím předem podat jisté vysvětlení. Doufám, že toto vysvětlení vám pomůže si lépe uvědomit neobyčejnou důležitost, jakou má toto zařízení pro další osud lidstva jako celku.

Většina lidí po celém světě není na pochybách o tom, zda jsou UFO a mimozemšťané skuteční. Vědí, že skuteční jsou. Zde na začátku roku 1989 nikdo nepochybuje o jejich existenci. Otázky UFO a mimozemšťanů vzbuzovaly vášně, kontroverze a diskuse po mnoho let. Některé z nich nebyly zcela racionální. Situace se poněkud uklidnila, zájem veřejnosti ochladl. Je nad slunce jasnější, že budeme muset uvažovat o budoucích vztazích s lidmi z vesmíru. Avšak veřejné mínění není tak klidné. Lidé mlhavě cítí, že vlády skrývají „něco skutečně velkého“ a ptají se, kam naši vůdci vedou lidstvo.

Během procesu výzkumu a studia fenoménu UFO a mimozemšťanů výzkumníci, kteří se nespokojili s vysvětlením vědeckého establishmentu, objevili překvapivé skutečnosti; tato fakta nadzvedla víko zakrývání skutečnosti. Hodnota a prestiž jejich informačních zdrojů nenechává nikoho na pochybách o pravdivosti těchto zpráv; hlavní rysy jsou shrnuty níže.

PINE GAP

Spojené státy vlastní v Austrálii tři hlavní vojenské základny. Jedna je v jižní Austrálii (Nurranger, nedaleko Woomera, T.N.), další je v Novém Jižním Walesu a třetí (a zdaleka největší) je umístěna zhruba 230 km od geografického středu kontinentu, kousek na západ od Alice Springs (severní oblast), na úpatí jižních svahů horského hřebenu MacDonnell Range. Tato základna je celá v podzemí se ztěží rozeznatelnými vstupy do podzemí.

Tato „přísně tajná“ základna je financována zcela vládou Spojených států a oficiálně je známa pod názvem Joint Defense Space Research Facility (JDSRF).

Když byla JDSRF poprvé zprovozněna, jejím účelem byl vědecký výzkum údajně pro vývoj kosmické obranné technologie. Nyní je známo, že od počátku jejím primárním účelem byl výzkum elektromagnetického pohonu.

Co přesně je Pine Gap? Je zvláštní, že dokonce ani členové australského parlamentu to nevědí. Mezi členy vlády jen mlhavé procento „zasvěcených“ mělo mlhavou představu o tom, k čemu tato základna slouží. Jediným informačním zdrojem dostupným veřejnosti jsou výzkumy soukromých badatelů, jako je Jimmy Guieu, dále sporadické články v australských a amerických časopisech (vždy velmi krátké a stručné) a všechno, čeho si mohou všimnout místní lidé.

„Říká se, že pod Pine Gap je nejhlubší vyvrtaná díra v Austrálii – okolo 5 mil (víc než 8.000 metrů). Je pravděpodobné, že takováto díra je použita jako podzemní anténa, schopná nabíjet baterie ponorek v Tichém a Indickém oceánu prostřednictvím vysílání ELF. Taková gigantická anténa by mohla být použita ke generování obrovských stojatých vln po celé Zemi.

Někteří říkají, že Pine Gap má ohromný atomový reaktor pro napájení nového typu vysílače-přijímače. Také je pravděpodobné, že je zde výkonný, vysokonapěťový plazmový urychlovač, který může být používán k vysílání elektrického proudu, nebo dokonce k vyrábění „paprsků smrti“, nebo jednoduše k sycení plazmového děla. (V některých případech může jít o zneužití vynálezů Nikoly Tesly. Je známo, že Tesla prováděl úspěšné experimenty s přenosem elektrické energie na dálku a s tzv. paprsky smrti. Dokonce se spekuluje o tom, že katastrofu v Tunguzce způsobily Teslovy pokusy, které se vymkly jeho kontrole. – pozn. překl., o Tunguzskej katastrofe je v súčasnoti už známe, že ju spôsobilo zničenie asteroidu pozemským zariadením vytvoreným v praveku neznámou civilizáciou, pozn. Zayko5) To všechno není tak neuvěřitelné, jak to zní: nyní je známo, že americká základna West Cape poblíž Exmouth Gulf v západní Austrálii (Harold E. Holt USN Communication Station), má starší typ vysílače než ten, jaký se používá v Pine Gap, který je použit pro dodávání el. proudu americkým ponorkám, které táhnou drátěnou anténu. Vysílání proudu takovýmto způsobem se říká plasmo-dynamic cells.

Několikrát místní občané viděli BÍLÉ DISKY, které měly asi 30 stop v průměru, jež byly vykládány z velkých amerických nákladních letadel na letišti sloužícímu základně Pine Gap. Tyto disky měly na sobě emblém USAF. Zdá se být pravděpodobné, že tyto disky mají sloužit základně Pine Gap. Množství disků pozorovaných v noci nenechává nikoho na pochybách. Také bylo ze Spojených států letecky dodáno velké množství nábytku. Místní lidé také říkají, že v obchodních domech je uskladněno obrovské množství jídla, které by stačilo pro mnohoúrovňové podzemní město.

Na druhé straně je Pine Gap známá jako jedno z nejdůležitějších řídicích center pro špionážní satelity, které krouží kolem zeměkoule. Článek publikovaný koncem roku 1973 tvrdil, že základna Pine Gap, spolu se základnou v Guamu, byla použita pro řízení fotografických misí velkých amerických satelitů na oběžné dráze kolem Země.

Pine Gap má obrovské počítače, které jsou propojeny se svými americkými a australskými protějšky, které sbírají všechny informace získané v těchto zemích, nejen o financích a technologii, ale o všech aspektech života průměrného občana. Tyto počítače na Pine Gap jsou evidentně propojeny s podobnými počítači v Guamu, v Krugesdorpu, Jižní Africe, a na americké základně Amundsen-Scott na Jižním pólu.

Je zajímavé, že všichni zaměstnanci (více než 1200) základny USA v Jižní Africe tvrdí, že jsou členy americké konzulární mise v této zemi. Významnou informací může být fakt, že základna Amundsen-Scott na Jižním pólu je umístěna na magneticky citlivém místě naší planety, že má shodné vybavení jako Pine Gap a že všechny informace o většině průměrných občanů jsou uloženy v paměťových bankách desítky metrů pod ledovým příkrovem.

Prohlášení australského premiéra, že „Francie musí zmizet z Pacifiku, z Kerguelen Ridge a z Antarktidy,“ vrhá světlo na důležitost této polární základny pro Anglosaský svět.

Nejznepokojivějším faktem o Pine Gap může být skutečnost, že zaměstnanci na základně, a zvláště ti, kteří byli vybráni pro práci na projektech elektromagnetického pohonu, podstoupili proceduru „vymývání mozků“ a dokonce implantaci nitrolebečních přístrojů. Tito zaměstnanci se stali bezpodmínečnými otroky svých pánů, ať jde o kohokoli. Poněkud morbidní, že?

Skutečný důvod pro vymývání mozků těmto jednotlivcům, spolu s nelítostnými pokusy o skryté zavedení opravdu velmi pokročilé vojenské technologie, bude objasněn ke konci tohoto článku.

Pro mě všechno začalo se stavbou nové budovy parlamentu v Canbeře, která stála miliardy dolarů. Austrálie má pouhých 18 milionů obyvatel a pro tyto potřeby je značně předimenzovaná. Plně vyhovujícím a mnohem levnějším řešením by bylo provést úpravy stávající budovy.

Tato nová budova, obrovská a velkolepá, by snadno pokryla potřeby Sovětského svazu nebo USA, protože obě země mají stovky milionů obyvatel. Tato budova byla pro mě záhadou a začal jsem o ní mluvit, až jsem narazil na Angličana, který mi řekl, že australský premiér Bob Hawk byl Rhodesovým stipendistou (Rhodes scholar) a jako takový pracoval na nastolení jednosvětové vlády a je pravděpodobné, že tato nová budova parlamentu má s těmito snahami něco společného.

Někdy potom jsem narazil na leták Organizace na ochranu lidských práv, kde se psalo o skupině asi stovky lidí na vysokých postech ve světě financí, politiky, soudnictví a velkého obchodu. Tato skupina se nazývala „ŘÍMSKÝ KLUB“. (Český prezident Václav Havel je předsedou české pobočky Římského klubu – pozn, překl. (bývalý prezident, pozn. Zayko5)) Podle tohoto letáku je Římský klub svázán s konsorciem, které kontroluje všechny mezinárodní finance. S tímto finančním konsorciem je podobně propojena řada dalších skupin, které INFILTROVALY RŮZNÉ POLITICKÉ A NÁBOŽENSKÉ SKUPINY SE ZÁMĚREM SMĚŘOVÁNÍ K NASTOLENÍ SVĚTOVÉ DIKTATURY.

Celá věc se mi zdála být příliš absurdní, než aby to mohla být pravda. Přesto mi můj přítel dal audiokazetu s přednáškou Petera Sawyera, bývalého vysokého státního úředníka australské vlády, který odhalil několik faktů, kterých si všiml, když byl v úřadě. Zvláště mluvil o telefonní ústředně v Canbeře zvané „Deakin Center“. Tato ústředna, která má betonové zdi o síle 4 stopy, stála stovky milionů dolarů. Je vybavena velkým množstvím počítačů, uspořádaných ve čtyřech úrovních. Když se pokoušel zjistit, proč bylo takové zařízení potřeba pro zemi s pouhými osmnácti miliony obyvatel, objevil, že tyto počítače jsou napojeny na všechny banky, všechny pošty, všechny telefonní ústředny, policejní stanice a celnice; na všechna dispečerská stanoviště pro leteckou a námořní přepravu a také – a to především – na všechna datová centra, která sbírají informace o soukromých osobách… ve Spojených státech i v Evropě.

Zařízení v ulici Deakin je tedy centrum, kde se ukládají data týkající se všech občanů Západního světa. Všechny finanční, ekonomické, politické a vojenské informace, stejně jako informace o všech obyvatelích těchto zemí. A samozřejmě všichni lidé žijící v Austrálii jsou zde zaznamenáni rovněž.

Peter Sawyer také objevil, že prezident ROCKEFELLEROVY NADACE přijel na dlouhodobý pobyt v Austrálii, aby osobně dohlédl na stavbu dvaceti luxusních rezidencí v Canbeře (účet zaplatila australská vláda), v nádherném prostředí Národního parku, kde nikdo nemůže legálně stavět.

Vyšetřování, které prováděl Sawyer, odhalilo, za prvé, že nová budova parlamentu je zamýšlena jako sídlo světové vlády; a za druhé, že 20 luxusních rezidencí bude vyhrazeno různým zahraničním členům této vlády… Proč za ústředí nové světové vlády vybrali Canberu? Jednoduše proto, že Austrálie je klidná země s velmi málo obyvateli, kteří by mohli vyvolat vzpouru a konec konců je to Anglicky mluvící země. Žádná jiná Anglicky mluvící země nemůže poskytnout takovou bezpečnost Světové vládě jako Austrálie. V Americe a v Evropě jsou povstání víc než pravděpodobná a v Jižní Americe nejsou Anglicky mluvící země, ale zato jsou známé tím, že mají v oblibě revoluce a sociální nepokoje.

Austrálie je tedy ideálním místem pro takový podnik. Jak pravděpodobný je příchod Světové vlády v blízké budoucnosti? Tato pravděpodobnost je poměrně vysoká, jak si dále vysvětlíme.

Za prvé, kdo jsou to ti internacionalisté, kteří chtějí převzít vládu nad planetou? JEDNÁ SE ZHRUBA O 15 RODIN, KTERÉ JIŽ OVLÁDAJÍ VEŠKERÉ SVĚTOVÉ FINANCE A DRŽÍ V TĚSNÉ SMYČCE VĚTŠINU SVĚTOVÝCH VLÁD PROSTŘEDNICTVÍM ABSOLUTNÍ KONTROLY NAD JEJICH FINANCEMI A DOMÁCÍMI EKONOMIKAMI. Tito finanční mogulové zosnovali svůj plán po 1. světové válce (Zde se autor hluboce mýlí, neboť tyto dynastie naplánovaly a financovaly již první světovou válku a bolševickou revoluci v Rusku – pozn. překl., – je možné že tieto plány na ovládnutie sveta siahajú oveľa ďalej do minulosti, dokonca až do čias Atlantídy a spoločenstva čiernych mágov známeho pod názvom Bratstvo Beliala a veľmi pravdepodobné je, že skutočné pozadie týchto organizácií tvoria mimozemské bytosti, pozn. Zayko5) a od té doby pracují na zákeřném rozvratném procesu, jehož cílem je hospodářská destabilizace celého Západu.

Pokud jsou tito finančníci označováni jako „kapitalisté“, je to velmi klamné označení, protože tahali za nitky jak u tzv. pokrokových stran, tak i u tzv. konzervativních stran. Jejich myšlenka je logická a spočívá jednoduše v destabilizaci zemí Západu na politické, hospodářské a náboženské úrovni. PRO NĚKOHO MŮŽE BÝT PŘEKVAPUJÍCÍ, ŽE TITO „NOVÁTOŘI“ INFILTROVALI VRCHOLNÉ ŮROVNĚ HLAVNÍCH NÁBOŽENSKÝCH STRUKTUR, STAČÍ JEN NĚKOLIK MÁLO LET, ABY JE UČINILI DOSLOVA BEZMOCNÝMI…

Ekonomická destabilizace je prováděna pomocí pomalého, ale velice účinného procesu. Tento proces (který již probíhá) způsobí zhroucení celého finančního systému Západu. Lidé, kteří jsou zapojeni do tohoto procesu, způsobili skokový vzrůst cen ropy (na počátku 70. let – pozn. překl.) a přesvědčili své obchodní partnery (arabské země), aby si peníze, jež získají zvýšením ceny ropy, uložili do Mezinárodní rezervní banky jako depozita, kterou mají zcela ve své moci. Ti samí lidé vytvořili holdingovou společnost, jíž Rezervní banka depozitní certifikáty prodala. Tato holdingová společnost tyto peníze půjčila zemím Třetího světa na lichvářský úrok.

Holdingové banky dostávají úroky, které jim platí rozvojové země, potom se převádějí do jiné holdingové banky, která investuje obrovské částky s použitím peněz, které si u nich uložili Arabové.

Tyto investice přinášejí obrovské zisky, zatímco Arabům posílají jen malé úroky.

Ti, co tento plán vymysleli, si byli dokonale vědomi, že vůdci rozvojových zemí budou v pokušení přisvojit si velkou část z půjčených peněz a že tyto země nebudou potom schopny své dluhy splácet.

Mezinárodní rezervní banka potom Arabům řekne, že holdingové společnosti špatně investovaly, všechno jejich jmění zmizelo a že jim nebudou vyplácet již žádné úroky. (V našich krajích se těmto podvodným machinacím eufemisticky říká „tunelování“ – pozn. překl.) Arabské země potom nebudou mít jinou volbu než všechny cenné papíry, které vlastní, prodat na burze, stejně jako majetek řádně koupený druhou holdingovou společností. Velká část těchto aktiv bude zmrazena, protože úvěry, jež tato holdingová společnost poskytla rozvojovým zemím, budou nedobytné a tato společnost zkrachuje. Neuvěřitelné množství akcií, vržené ve stejnou chvíli na burzu, způsobí krach burzy takových rozměrů, že všechny národní ekonomiky Západu se současně zhroutí.

Celá planeta se bude nacházet v zoufalé tísni. Peníze nebudou mít žádnou cenu a riziko globální konfrontace (plánované!) bude extrémně vysoké.

 

VSTUP DO PINE GAP

V této chvíli se užitečnost základen, jako je Pine Gap, stává naprosto zřejmou. Jestliže dojde ke globální konfrontaci, budou tyto základny sloužit jako bezpečné místo pro politiky a jejich personál, stejně jako pro mezinárodní finančníky, jejich rodiny a přátele.

Pokud nepropukne ozbrojený konflikt, finančníci nasadí masku „svatosti“ a NABÍDNOU NAHRADIT VŠECHNY PENÍZE PLASTIKOVÝMI PLATEBNÍMI KARTAMI (alebo skôr mikročipovými implantátmi, pozn. Zayko5), KTERÉ ZAJISTÍ „SKUTEČNOU ROVNOST“ PRO VŠECHNY; ZRUŠENÍ VŠECH VLASTNICKÝCH PRÁV A NASTOLENÍ SVĚTOVÉ VLÁDY, KTERÁ „ZAJISTÍ MÍR“.

Masy (uvědomělé) budou přesvědčeny, že je nutné zajistit „mír a sociální spravedlnost“ všemi prostředky, včetně použití síly. POTENCIÁL ZÍSKANÝ PROSTŘEDNICTVÍM VYBAVENÍ PODZEMNÍCH ZÁKLADEN UMOŽNÍ ZMIZENÍ BEZE STOPY TĚCH, KTEŘÍ SE NEPŘIZPŮSOBÍ A TĚCH, KTEŘÍ BUDOU „PŘEKÁŽET ŠTĚSTÍ LIDU“. Také umožní rychle potlačit jakékoli povstání. JE TAKÉ MOŽNÉ, ŽE NAŠI „VLÁDCI“ NÁM ŘEKNOU, ŽE MAJÍ PODPORU MIMOZEMŠŤANŮ A ŽE JSME NA PRAHU NOVÉHO VĚKU… BUDE TO VŠAK NEJHORŠÍ DIKTATURA, JAKÁ KDY BYLA NA LIDSTVO UVALENA…

JE ZCELA JISTÉ, ŽE DALŠÍ ZÁKLADNY BYLY VYBUDOVÁNY VE SPOJENÝCH STÁTECH A V DALŠÍCH ZEMÍCH NA SEVERNÍ POLOKOULI. JE DOKONCE MOŽNÉ, ŽE ZÁKLADNY USA OBÝVAJÍ ŠEDIVÍ MIMOZEMŠŤANÉ, KTEŘÍ, JAK PRAVÍ KOLUJÍCÍ POVĚSTI, OBÝVAJÍ I ZÁKLADNY V DALŠÍCH ZEMÍCH SEVERNÍ POLOKOULE. (Někteří výzkumníci – např. William Cooper nebo Jon King – se přiklánějí k názoru, že tyto pověsti rozšiřují příslušníci zpravodajské komunity, kterou má rovněž pevně ve svých rukou mezinárodní elita, a že tzv. mimozemská hrozba je vytvářena uměle a zcela účelově, aby pomohla sjednotit lidstvo pod světovou vládu. Svědčí o tom záplava vědecko-fantastických filmů, tzv. ufologická literatura a spousty časopisů, které se zabývají tzv. hraničními jevy, včetně bulvárního tisku. Např. Bill Cooper tvrdí, že všechny tzv. ufologické spolky jsou infiltrovány a manipulovány příslušníky tajných služeb. Dále je známo, že internacionalisté mají pod kontrolou média a je pro ně tedy velice snadné ovlivnit veřejnost i tímto směrem – pozn. překl.)

Nic z výše uvedeného nemá nic společné s vědeckou fikcí. Všechno, co jsem v tomto textu uvedl, je pravda, a nedává nám příliš růžový obrázek budoucnosti.

 

Z angličtiny přeložil: Ladislav Kopecký

 

 

Převzato:  http://www.volny.cz/l_kopecky/

 

/ Tajná technologie / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz