Haarp. Pravda o nejděsivější zbrani světa

Haarp. Pravda o nejděsivější zbrani světa

Haarp. Pravda o nejděsivější zbrani světa

Haarp je vojenská zbraň k ovlivňování počasí a brdský radar měl být jeho součástí, tvrdí v rozhovoru letecký inženýr.

 

24.říjen 201110:20

Redakce serveru Prvnizpravy.cz přinesla před několika týdny rozhovor s leteckým inženýrem o manipulacích s počasím, o trvalých kondenzačních stopách za letadly a o tom, k čemu tyto stopy slouží a co prozrazují.

 

ČTĚTE TAKÉ: Rozhovor s leteckým inženýrem (nejen) o chemtrails

Vzděláním fyzik a letecký inženýr, povoláním pak technický konzultant, jehož přání zůstat v anonymitě redakce respektuje (zpovídaný pracuje pro řadu velkých českých a zahraničních firem a nerad by své podnikání ohrozil) se v rozhovoru několikrát dotknul tématu klimatických zbraní a tzv. systému Haarp.

O tématu, které ho zajímá a na které při své konzultantské praxi příležitostně znovu a znovu naráží, dokáže zasvěceně hovořit i několik hodin v kuse. To, co někteří mají za pouhé povídačky, se nebojí nazvat pravým jménem – Haarp neboli „High Frequency Active Auroral Research Program“ (Vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum) není jen civilní výzkumný projekt, jak se oficiálně tvrdí, ale součást nejmodernějšího amerického zbrojního systému několika posledních desetiletí. Systému, který dokáže sestřelit letadlo, stejně jako probudit k životu vulkán či způsobit tsunami. Zbraň, která jde za hranici chápání a mění naše zažité představy o tom, jak se vedou soudobé války. Zbraň, u které bychom si raději přáli, aby byla skutečně jen fámou. Zbraň, která je ale bohužel realitou už od šedesátých let, kdy se na jejím vývoji začalo pracovat.

Když jsem seriozně vyhlížejícího a odborně se vyjadřujícího muže zpovídal kvůli chemtrails, bylo mi jasné, že se budeme muset sejít ještě několikrát a udělat speciální rozhovor pouze o Haarpu a podobných zbraních, které vzrušují představivost lidí, ačkoli jsou oficiálními místy neustále popírány. Souhlasil.

Po měsíci jsme se sešli znovu, já měl připravené otázky, on grafy, obrázky, odkazy a desítky stran textů. Následující dvě hodiny jsme strávili strhujícím rozhovorem o netušených možnostech ruské a americké armády, o tajných vojenských projektech, uměle vyvolávaných zemětřeseních a hurikánech i brdském radaru. Rozhovorem, který jsme museli rozdělit na dvě části, protože nepřicházelo v úvahu z něj cokoli vypouštět.

 

 

CO DOKÁŽOU ALJAŠSKÉ ANTÉNY?

Přestože se nakonec v rozhovoru dozvíme, že mnohem déle než Američané vlastní podobnou zbraň Rusové, veřejnosti známější je přece jen americká verze klimatické zbraně. Proto se interview točí kolem Haarpu, třebaže jde ve skutečnosti o složitý komplex mobilních i statických radarů, kde stanice poblíž aljašského města Gakona je jen jednou částí systému.

Zavítáte-li ovšem na její webové stránky nebo hledáte-li význam řečené zkratky ve vyhledávačích, dozvíte se nejspíše, že jde o výzkumný projekt chování ionosféry a procesů v ní probíhajících včetně polárních září. Jeho cílem je prý zkoumat ionosféru pro zlepšení komunikačních a navigačních systémů. Tedy celkem nevinná záležitost. V praxi celkem 48 antén o výšce 22 m, které umí vysílat spojitý nebo přerušovaný signál o výkonu 3600 kW a frekvenčním rozsahu 2,8–10 MHz. Na fotografiích to vypadá impozantně, přesto vám budou všude tvrdit, že je to jen místo vědeckých pokusů.

Že se za zařízením ve skutečnosti skrývá důmyslný vojenský projekt s téměř neomezenými ničivými vlastnostmi, jehož hlavní výhodou je to, že jím můžete zasáhnout vpodstatě jakékoli místo na světě a uměle vyvolat katastrofu přírodního typu, kterou vám ale nikdo nebude moci dokázat, takové informace se dozvíte jen na webových stránkách, které oficiální místa pro jistotu prohlašují za konspirační. I proto se většina lidí zdráhá uvěřit tomu, že by něco takového byla pravda – nikdo přece nechce být dobrovolně označován za blázna.

Přesto počet zmínek o Haarpu a jeho skutečném účelu neustále roste spolu s tím, jak přibývá podezřelých přírodních pohrom. Nejnověji úvahy o Haarpu ožily při nedávném zemětřesení a tsunami v Japonsku a s nimi spojené havárii jaderné elektrárny Fukušima. Dokonce i někteří sloupkaři, publicisté nebo investigativci některých velkých neamerických médií přišli s tou troufalou myšlenkou, že japonské zemětřesení nebylo náhodné.

Sám jsem o tom napsal komentář „Japonsko ve spárech Haarpyjí„, za který se mi mnozí posmívali. Letecký inženýr se ale nesměje. Jde o vážnou věc.

Něco by nám ostatně mohlo napovědět i to, že stavbu zařízení, která se započala v roce 1993, prováděla firma BAE Advanced Technologie, tedy dceřiná společnost zbrojařského koncernu a dodavatele vojenské techniky BAE Systems a že celý projekt dodnes financují takové organiazce, jako Letectvo Spojených států amerických, Vojenské námořnictvo Spojených států a Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). A to už na nevinné vědecké badání nevypadá.

„Spojené státy vytváří nové integrální geofyzikální zbraně, které mohou ovlivnit médium nejbližšího okolí Země prostřednictvím vysokofrekvenčních radiových vln. (…) Důležitost tohoto kvalitativního skoku může být srovnávána s přechodem od chladné oceli v střelné zbraně, od konvenčních zbraní k jaderným. Tento nový typ zbraní se od těch předchozích typů liší v tom, že médium blízkého okolí Země se najednou stává předmětem přímého vlivu a jeho součástí,“ nechala se ústy Vladimira Putina slyšet v roce 2002 ruská Státní duma ve svém prohlášení, ve kterém USA obvinila z vedení geofyzikálních válek.

Vítejte ve světě, kde tanky, bombardéry, ale i jaderné hlavice nahradily zbraně tak sofistikované, že ani nevíte, že jste byli právě napadeni…

***

ZBRAŇ CO ROZTANČÍ ŽIVLY

Co je vlastně Haarp? Snad kolem žádné zbraně není tolik kontroverzí, můžeme-li vůbec mluvit o zbrani, protože podle některých ani neexistuje. K čemu tedy vlastně slouží a v čem spočívá? Mohl byste to vysvětlit laikovi, který není zběhlý ve vašich oborech?

Principiálně se jedná o využití elektromagnetických vln pro armádní účely. Je to jedna z mnoha zbraní na ovlivňování nejen počasí, která působí jak samostatně, tak v souvislosti s jinými podobnými zbraněmi – buď pro zesílení účinku nebo pro dosažení nějakých synergických efektů, které by se nepodařilo vytvořit samostně Haarpem.

 

Co to znamená prakticky? Můžete nějak srozumitelně popsat, jaký proces se odehrává od okamžiku, kdy se ony vysílače Haarpu uvedou do provozu?

Haarp je vlastně pole vysílačů, které vysílají elektromagnetické vlny směrem do ionosféry. Každý z těch vysílačů má mírně fázově posunutou elektromagnetickou vlnu, tím pádem dokáže vytvořit v ionosféře, tedy za hranicemi vzduchu, určité soustředné koncentrační body nebo plochy, kde se fáze jednotlivých vln zesilují a vně této oblasti se buď rozptýlí nebo se fáze vyruší. V ionosféře, která obklopuje zemi, potom dochází k soustředění paprsků pod určitým úhlem. Poté, co se paprsek odrazí v ionosféře, vrací se na zem do místa, které je označované jako konjugované. Tedy působí zde zákon dopadu a odrazu, jako když klasicky dopadne paprsek na zrcadlo a odrazí se pod stejným úhlem. Nějak podobně to funguje i s ionosférou – když do ní šikmo vyšlete nějaký paprsek způsobený rozdílnou fází elektromagentických vysílačů, tak se tam odrazí a dopadne na zem na určité místo. Tento systém ale musíte dobře naladit. Rusové ho ladili už někdy v šedesátých letech, kdy dělali testy v oblasti Indického oceánu, kde omylem způsobili nějaké menší tsunami. Pak dělali test v blízkosti amerického pobřeží, kde potopili jednu americkou jadernou ponorku Tresher, což byla jakási demonstrace ruské síly.

 

Co udělá ten odražený paprsek? Co vlastně tato klimatická zbraň umí?

Haarp vlastně slouží jednak jako samostatná zbraň a jednak funguje i v druhém režimu, kdy nad místem, kam by se jeho paprsek dostal obtížně nebo rozptýleně, vytvoří v ionosféře určité zrcadlo. To je vidět například na doprovodném obrázku k tomuto patentu, který popisuje pole vysílačů.

V ionosféře tedy vznikne jakési virtuální zrcadlo a pokud nějaký zdroj energie, například radar, vyšle směrem do tohoto zrcadla paprsek, tak ten se pak pod určitým úhlem odrazí přesně tam, kam chcete. Tento patent sice jako příklady použití uvádí komunikaci na velké vzdálenosti, ale je logické a je to potvrzené i přímými či nepřímými vyjádřeními i amerických vladních činitelů, včetně bývalého ministra obrany, že se to dá použít i pro vojenské účely. Záleží jen na síle paprsků. Když je paprsek slabý a správně modulovaný, může sloužit pro komunikaci. Pokud je ale silný a pulsační, pak může letadlo, raketu nebo jakýkoli pozemní objekt zcela zničit. Stejně tak funguje onen pulsní mod i pro ovlivňování počasí, protože tam, kam paprsek dopadne – třeba v rozptýlené formě – tam samozřejmě velmi zásadně změní poměry v atmosféře. A v případě, že má vlnovou délku směřovanou tak, aby v cílové oblasti nějakým způsobem pronikla do hloubky země či rozkmitala horniny nebo nějaké jiné části zemské půdy puslními údery, tak můžete vyvolat i zemětřesení.

 


Přiznám se, že absolutně nechápu, jak jednou takové zařízení může sloužit k vyvolání hurikánu, jindy k vyvolání zemětřesení, jindy zase k  povzbuzení sopky. Na čem to závisí?

To záleží na tom, jak to budete modulovat a jakou použijete frekvenci elektromagnetického paprsku. Záleží to i na tom, jestli pracujete v pulsním režimu nebo v kontinuálním režimu, jak dlouhou dobu a samozřejmě to závisí i na energii paprsku. To znamená, že pokud použijete třeba kontinuální paprsek s velkou energií na větší oblast, tak můžete ohřát atmosféru v určité velké oblasti, můžete tam tím pádem dosáhnout změny teploty vzduchu a tudíž ovlivnit větrnou situaci v oblasti i v okolí. Podobně to funguje, pokud chcete zasáhnout třeba vodu, moře – můžete dosáhnout náhlého zahřátí vzduchu těsně u mořské hladiny, vytvořit tak tlakové vlny takto ohřátého vzduchu na mořskou hladinu a tím vyvolat tsunami. Nebo tím můžete v nějaké oblasti způsobit opakované tlakové údery na půdu a pokud to je v souladu s vlastní frekvencí těch hornin nebo půdy v oné cílové oblasti, tak ji můžete celou rozkmitat a vyvolat tam zemětřesení. Co se týče sopek, nejsem vulkanolog, takže neumím úplně přesvědčivě vysvětlit ten mechanismus, ale zřejmě to bude na podobném principu jako vyvolání zemětřesení, tzn. rozkmitání hornin v sopce pulsními údery naladěnými na vlastní frekvenci hornin v sopce.

 

Jak je celý ten proces rychlý, řekněme od chvíle, kdy na Aljašce takříkajíc zapnou vysílače…?

To jsou milisekundy. Nezapomeňte, že eletromagentické vlny se obecně šíří rychlostí světla, to znamená 300 tisíc kilometrů v sekundě. A teď jde jen o to vše elektronicky sladit – vysílače, vytváření oněch virtuálních zrcadel v ionosféře, zkrátka, aby to vše proběhlo ve stejnou dobu, aby pulsy byly správně nasměrované, soustředěné a ve správném směru. Pak můžete sestřelit raketu, letadlo, samozřejmě i kosmické satelity a ničit objekty na zemi či vytvářet změny počasí.

 

Je možné zacílit skutečně jakékoli místo na zemi?

Téměř, ale ne každé stejně přesně. Proto vlastně existuje Haarp v kombinaci s mobilními radary na moři nebo stacionárními radary v určitých strategických místech světa, aby bylo možné pokrýt s dostatečnou přesností a účinností celé potřebné části světa. Američanům je jedno, jestli zasáhnou nebo nezasáhnou poušť někde v Gobi nebo Austrálii, ale je pro ně důležitá severní polokoule.

 

S jakou přesností se dá zaměřit cíl?

Řádově stovky metrů, možná kilometr. Záleží na tom, jak velkou oblast chcete zasáhnout a jestli používáte nějaké pomocné koncentrační látky, například rozptýlení vodivých substancí ve vzduchu.

 

Jaký mají tyto vodivé substance smysl?

Pokud je například cílová oblast dostupná letadly, třeba americkými, když se tedy budeme bavit o Haarpu, tak nad ní mohou rozprášit do vzduchu nějakou vodivou substanci a Haarp tak může na dálku působit účiněji. Samozřejmě, že když budete chtít vytvořit zemětřesení v cizí zemi dostatečně rozlehlé jako je například Čína nebo Rusko, tak nemůžete použít pomocné prostředky v cílové oblasti přímo, ale pouze nepřímo. V takovém případě Haarp slouží nejen jako samostatná zbraň, ale jako pomocná zbraň třeba tím, že vytvoří zrcadlo v ionosféře, od kterého se potom odrážejí paprsky dalších radarů do cílové oblasti, kam Haarp nedosáhne přímo, nebo kde by nedokázal tak účinně soustředit energii na jedno konkrétní místo.

Je to zařízení na Aljašce, o kterém se v souvislosti s Haarpem mluví, skutečně tím hlavním zařízením, nebo jde jen o nějaké maskování kvůli odvrácení pozornosti a ten hlavní systém je ukryt někde jinde?

Je to to zařízení, jenom jde o civilní krytí. Ale důvod, proč je na Aljašce, je ten, že tam jsou velké zdroje ropy nutné pro energetické zdroje vysílačů a vše je dostatečně vzdáleno od lidských obydlí. Protože tyto experimenty, kdy se pulsně vyzařují obrovská kvanta elektomagnetické energie, mají samozřejmě nepříznivý vliv na okolí. Kdyby to probíhalo v nějaké obydlené oblasti, pak by to mohlo způsobit i výpady elektrické energie. Ostatně se to i stalo při jednom z testů – někdy v roce 1994 vypadl elektrický proud v západní části USA a asi dva miliony lidí byly bez elektrického proudu. Zrovna v té době probíhaly tyto testy, takže je možné, že to s tím souviselo a proto to dnes chtějí co nejvíce izolovat. Pro testy totiž použili standardní síť energie, která to ale nevydržela. Proto pro současné experimentální a dlouhodobé vojenské využití mají vlastní zdroje energie. Jde o obrovské nárazovité zdroje velké energie, takže musíte být blízko něčeho, co vám zdroje energie umožňuje. A na Aljašce jsou velké zásoby ropy použitelné pro energetické zdroje Haarpu..

 

 

RUSOVÉ MAJÍ NÁSKOK. A PŘEVAHU


O Haarpu se sice hovoří jako o klimatické zbrani, ale oficiálními místy jsou takové názory pokládány za konspirační teorie, protože běžné vysvětlení tvrdí, že jde o pouhý vědecký projekt zkoumající ionosféru. Jak to tedy je? A existuje nějaký důkaz pro tvrzení, že jde o vojenskou zbraň?

Důkaz by byl, kdyby se prořekl nějaký vysoce postavený vládní činitel nebo generál, což ale nepředpokládám. Ale existuje třeba výrok bývalého ministra obrany Williama Cohena z roku 1997, který se před Kongresem USA mimo jiné zmínil o tom, že existuje nebezpečí, že jiné země vytvoří zbraně, které budou umožňovat změny klimatu, vzdáleně generovat zemětřesení, včetně erupcí vulkánů a to vše prostřednictvím eletromagnetických vln. Neříkal, že něco takového neexistuje, pouze varoval, že existuje nebezpečí, že se toho zmocní i jiné země. Sám samozřejmě dobře věděl, že USA a Rusko, včetně několika dalších velmocí, tyto zbraně už dlouhodobě používají, to na onom slyšení ministra obrany ani nikdo nezpochybnil, pouze se zabývali rizikem, že by se k těmto zbraním dostaly nebo je vyvinuly i další země, u nichž je otázka, kdo by je kontroloval a jestli by je nepoužil proti USA třeba v nějakém teroristickém útoku. To je – řekl bych – jeden z nejpřímějších důkazů od vysoce postaveného vládního činitele.

Co se týče technické stránky, tak v podstatě téměř všechny velké projekty tohoto typu, které kdy existovaly, měly jako základní vojenské využití a teprve jako vedlejší bylo civilní využití. To platí nejen od druhé světové války, ale platilo to i dlouho před ní. Je to takové pravidlo, takže není důvod se domnívat, že by to v tomto případě bylo jinak. Přestože se autoři patentu na některé části tohoto zařízení, které využívá Haarp, zaklínají využitím pro komunikaci na velké vzdálenosti, už z doprovodných obrázků je zřejmé, že cílem mohou být i jiné objekty, než pouhá anténa vysílače pro přenos informací. Můžete tím dosáhnout zničení nepřátelských objektů.

Jak moc jsou průkazné a věrohodné různé grafy zachycující činnost Haarpu, které se tu a tam po nějakém neštěstí, které bývá neoficiálně vysvětlováno jako uměle vyvolané, objeví na internetu a které naznačují, že v té době byla činnost Haarpu na velmi vysoké úrovni a že spolu obě záležitosti souvisí?

Ta grafy se dají snadno zfalšovat. Samozřejmě, že výzkumné středisko, které provozuje Haarp, oficiálně publikuje aktivitu činnosti antén, ale je otázka, do jaké míry ty informace zfalšujou. Někdy třeba mohou mít pocit, že si to lidé nedají do  souvislosti, tak to třeba zveřejní. Ale pak se může ukázat, že si to lidé zpětně do souvislosti dají a tak se klidně tyto grafy i zpětně zfalšují.

 

Takže tyto grafy zveřejňují ze své dobré vůle, nebo jsou k tomu nějak zákonem nuceni? A proč to vlastně dělají, když to může být svým způsobem vnímáno jako důkaz?

Vědecké organizace ve všech zemích, pokud jsou placené z veřejných peněz, jsou povinné své výsledky zveřejnit – to je standardní přístup všude a specificky takovémuto projektu, o kterém se veřejně ví, je potřeba dát jakousi kredibilitu. Proto dávají k dispozici záznamy toho, jak je Haarp v provozu a jak funguje. Dělají tam snad i exkurze, ale když neznáte, jak to funguje, tak to může dopadnout, jako když naše poslance tenkrát v souvislosti s brdským radarem poslali někam na prohlídku úplně jiného radaru – to byl takový směšný výlet…

 

Říkal jste, že experimenty začaly probíhat už v 60. letech. Kdo s tím začal a kdy se experimenty změnily v odzkoušený systém, který už byl připraven k běžnému použití?

Určitě se s tím začalo v nějaké předběžné formě už dlouho před válkou. Systematicky a s využitím obrovských finančních prostředků se s tím ale začalo až po válce a velký náskok v tom získali Rusové. To je potřeba objektivně říci, že se sice bavíme o Haarpu, protože je veřejně známý a obecně jsou Američané v těchto věcech daleko otevřenější než třeba Rusové nebo Číňani, nicméně stejné zbraně mají i Rusové. Prostě to tak je. Zcela jednoznačně to například prokazuje technická literatura, odborné články v časopisech či mnohá vyjádření politických představitelů tehdejšího SSSR. Brežněv sám se o tom několikrát zmínil ve svých projevech, dokonce navrhoval Američanům už v 60. a 70. letech vytvoření smlouvy o zákazu těchto zbraní, protože Rusové sami si byli vědomi toho, jak jsou to nebezpečné zbraně. A přestože není známo mnoho případů, kdy by Rusko používalo tyto zbraně v masovém měřítku, tak z neoficiálních zdrojů, které korelují s oficiálně publikovanými informacemi o určitých neobvyklých přírodních katastrofách v USA, je možné vydedukovat (což je mimochodem jeden ze standardních způsobů vyhodnocování informací používaných zpravodajskými analytiky), že byly použity jako třeba výstraha nebo prezentace schopností tehdejšího Sovětského svazu v této oblasti.

 

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad, kdy se třeba má za to, že byly tyto ruské zbraně použity?

První test, kdy to Rusové předvedli Američanům, byl v roce 1963, kdy tím zničili jejich jadernou ponorku. To byla taková prezentace moci pro Američany, protože v blízkosti ponorky byla zrovna americká vojenská loď, která celou událost sledovala – tlakovou vlnu, která se zničehonic objevila a srazila ponorku do hlubin, kde ji tlak vody rozdrtil. Američané z lodi pozorovali vzdušnou část toho efektu.

První veřejné zmínka, kdy to Rusové přiznali, byla v roce 1975, tedy v době, kdy už to dávno měli v provozu a otestované. Tehdy v sovětském časopise distribuovaném na západě – jmenoval se „Mezinárodní život“ – otevřeně psali o válce vedené pomocí změn počasí a to včetně bouřek, jejich vzniku, zesílení a potlačení, dokonce i skrze působení na lidskou psychiku na velké vzdálenosti, protože pokud můžete eletromagnetické záření směřovat do určité oblasti, tak můžete působit nejen na počasí, ale pochopitelně i na lidi.

 

A kdy s testováním začali Američané a kdy s testováním přestali, protože měli pocit, že už mají zbraň vyladěnou?

Oni byli směřovaní úplně jiným směrem. Každá z těch zemí byla zaměřena trochu jinak, každá ta země nevěděla přesně, co dělá ta druhá a v každé z těch zemí mají generálové trochu jiné názory, co se dá vyvíjet jako zbraň a co ne. V USA v té době vládla hlavní myšlenka, že Američané musí vyrobit co nejvíce mezikontinentálních balistických raket s jadernými hlavicemi a mnohonásobně přečíslit Sověty a pak budou v pohodě. Na nic víc nechtěli uvolnit peníze. Takže to podcenili, protože si mysleli, že to stačí – čas od času tím Rusům zahrozili, nicméně Rusové nespali a věděli, že i když byli v této oblati slabší, tak vyvíjeli úplně jiný zbrojní systém…

 

Tvrdí se, že předchůdcem podobných vynálezů byl Nikola Tesla. Podle jiných je to ale jen legenda, kterou USA používají jako PR k odstrašení potenciálních nepřátel – podívejte se, máme takovéto tajemné zbraně, dejte si na nás pozor. Skutečně stál tedy Tesla u zrodu předchůdců současného Haarpu?

Spíše je inspiroval. On sám dělal zařízení, jejichž působení neuměla vysvětlit standardní verze elektromagnetického pole a proto ji část vědecké obce hodnotila jako nevědeckou. Původní rovnice elektromagnetického pole byly rozsáhlejší, ale byly později upraveny vědci, kteří se domnívali, že část těchto rovnic nemá fyzikální smysl. Ponechali jen tu klasickou teorii elektromagnetického pole, která se od těch dob učí. Ale co už je málo známé, je to, že původní formulace eletromagnetického pole byla rozsáhlejší a umožňovala i takové složky elektromagentického pole, se kterými si vědci dlouho nevěděly rady, zda vůbec existují. Prostě je vyškrtli. Ale Tesla byl experimentátor. Rozuměl základům teorií, ale hlavně ho zajímaly experimenty. Hrozně rád věci zkoušel, měl výbornou intuici, co by mohlo fungovat a co ne, takže dělal tisíce nejrůznějších experimetů a při některých zjistil, že elektromagnetické vlny se chovají takovým zvláštním způsobem, který byl v rozporu s tím, co popisovala ta standardní teorie elektromagnetického pole. Pouze nevěděl, že v té původní elektromagnetické teorii byla část, která by jeho experimenty uměla vysvětlit. Takže mezitím převážná část vědecké obce přijala osekanou část jako základní a všechny teorie, které se tomu zpěčovaly, označili vědci jako nevědecké, včetně těch Teslových. Což ale neznamená, že si jeho experimentů a vynálezů nevšimli vojáci – nejen Američané, ale i v Rusku – a nezačali je experimentálně podrobněji zkoumat. A vzpomněli si na tu původní teorii, která to uměla vysvětlit.

Tedy Tesla byl průkopníkem, zabýval se experimentálním zkoumáním těchto vln a na jeho práci navázali pak už jen vojáci. Veškerý civilní výzkum v této oblasti byl vpodstatě záměrně potlačovaný. Dokonce v Německu působí už několik desítek let na technické universitě v Berlíně profesor eletrotechniky Meyel, který se opakováním Teslových experimentů v malém měřítku zabývá a prokazuje celou řadu efektů, které jsou v rozporu s tou běžnou teorií elektromagnetického pole. A vědci mu to nemohou popřít, protože on pouze předvádí, co skutečně existuje. Takže akorát napadají interpretaci teorie, kterou si vymyslel. To svědčí o tom, že i v dnešní době jsou lidé v civilu, kteří se tím zabývají. Sám si dokonce v jednom článku pro německý časopis stěžoval, že všude naráží na určité bariéry, kdy mu například řeknou – my víme, že to funguje, ale nemůžeme to podporovat, toto jsou věci, kterými se zabývají jen vojáci. A řekli mu to i jeho kolegové z Ruska, se kterými se setkal na nějaké konferenci: ano, u nás se to už mnoho desítek let zkoumá a využívá – ale pro vojenské účely.

 

Jak s tím vším souvisí americká studie, o které jsme se bavili v rozhovoru o chemtrails – tedy armádní studie o vlastnění počasí do roku 2025?

To souvisí s tím, že Američané tomu chtějí dát legální rámec. V Americe jsou dva vojenské programy – jeden je standardní vojenský, standardní armáda. To jsou dnes už běžně známé stealth technologie, které byly mimochodem zveřejněny až dvacet let po tom, co byly poprvé použity. Dále běžné stíhačky, bombardéry, běžné rakety, prostě všechno, na co si veřejnost už zvykla. Ale na tohle si nezvykla, o tom neví a Američané chtějí pro to získat oficiální podporu i běžných armádních důstojníků, kteří o tom netají ani tušení a samozřejmě chtějí získat i podporu veřejnosti. Takže se snaží nepřiznat, že to Rusové už dávno mají, protože by sami ztratili tvář, ale odvolávají se na to, že to mohou vyvíjet další země. Sami v těchto věcech mají zpoždění, protože se dlouho spoléhali na převahu jaderných zbraní.

 

Říkal jste, že podobnými zbraněmi disponují i další země. Dá se říci, které přesně to jsou?

Určitě Čína, protože ta ve svých materiálech v čínštině veřejně přiznala, že se tím zabývá několik desítek tisíc vědců. A to není jen tak. Víme, že podobné zbraně v menším měřítku mají Velká Británie, Německo, Japonsko a Francie, prostě všechny světové velmoci.

 

A Izrael?

Izrael možná ne sám, možná v nějakém menším měřítku, na to je příliš malý a všechno by tam bylo vidět. Ale je možné, že ve spolupráci s USA, protože mají často shodné geopolitické zájmy vůči třetím zemím. Takže není vyloučeno, že sami třeba pomáhají technologicky, ale využívají zbraně, které jsou ve vlastnictví armády USA. Já bych spíše řekl, že to je pravidlo, než výjimka.

 

 

BRDSKÝ RADAR. MĚLA TO BÝT SOUČÁST HaarpU

Jaké jsou a jak vypadají další klimatické zbraně? Haarp si už nějak představit umíme, ale co další systémy, o kterých jste se zmínil?

Když máte nějakou zbraň jako je Haarp, tak je vhodné ji doplnit dalšími. To jsou radary, které pracují v pulsním (tzv. paprskovitém) modu, nebo v rozptýlemém (tzv. sledovacím). Jeden z takových radarů měl být umístěný tady v Čechách. To byl typicky jeden z radarů, který by využíval schopností Haarpu k tomu, aby byl schopen zasáhnout…

 

Myslíte ten brdský radar?

No samozřejmě, to byl jeden z nich. Kromě těch, co už mají, a které jsou na plovoucích plošinách (viz obrázek níže). Jsou to radary, které využívají schopností Haarpu vytvářet ionosférická zrcadla a zasáhnout oblasti, kam Haarp ani radary nedosáhnou paprskem samy o sobě. Systém těchto radarů v kombinaci s Haarp, který používá armáda USA, potom může zasáhnout cíle v různých oblastech světa. Radary samozřejmě mohou působit i samostatně, pokud jsou ve vhodném místě vzhledem k cíli – pak mohou použít přímý odraz od ionosféry. Tedy mohou operovat samostatně a taky operují, ale Haarp rozšiřuje jejich možnosti.

To musí být pro mnoho lidí překvapivá myšlenka, že v případě pomyslného radaru v Brdech mělo jít ne o zastaralý systém hvězdných válek z dob prezidenta Reagana, jak média tvrdila, ale o nejmodernější zbrojní systém, jaký si stěží dovedeme představit…

Opravdu. Radar měl být jednou ze součástí řekněme využití Haarpu a dalších nástrojů na ovliňování geofyzikálních jevů, včetně počasí, zemětřesení a podobně. To nebyla v žádném případě nevinná záležitost, o tom v žádném případě nelze pochybovat.

 

Které takové zařízení je nám, v České republice, geograficky nejblíže?

Já bych neřekl, že to je důležité, protože tím, že tato zařízení mají celosvětovou působnost, tak je úplně jedno, jestli se nachází na Aljašce nebo někde na Kamčatce či v Číně…

 

… řekněme, kdyby si to někdo chtěl jet prohlédnout. Na Aljašku je přece jen daleko…

Tak pak asi do Německa, vím, že Němci něco takového staví nebo už mají postaveného, ale zase – všechny tyto státy to prezentují jako čistě vědecké zařízení, to nikdo nepřizná. Ale když se v tom oboru pohybujete jako já dvacet let – znám stovky lidí z celé Evropy a Ameriky z nerůznějších oborů, občas se o tom někdo buď přímo nebo nepřímo zmíní na internetu, vím, že to koreluje s jinými informacemi, které ten člověk nemůže vědět, aby si to vymyslel… Takto prostě pracují i analytici výzvědných služeb, to není žádné vymýšlení fantasmagorií. Nikdo vám nesepíše seznam našich zbraní, ale musíte vědět, co je technicky možné, jaké byly vzory chování vojenských výzkumů v minulosti a zkoumat nějaké souvislosti s událostmi, které se dějí ve světě, uvažovat nad tím, co je pravděpodobnější, zda se něco stalo náhodně a nebo že se to stalo přirozeně. Netvrdím, že každá přírodní katastrofa, každé zemětřesení či každý uragán nebo tornádo jsou umělé, to v žádném případě ne. Ale slouží jako výborné krytí pro to, aby se někdy vytvořilo umělé tornádo, umělé tsunami, umělé zemětřesení v přesně specifikovaných místech a cílech, jakoby náhodně. Proto třeba očití svědkové v Číně krátce před vznikem toho devastující zemětřesení před několika lety pozorovali mnoho hodin neobvyklé jevy v atmosféře odpovídající různým zářím a zábleskům a podobně. A když si to dáte do souvislosti s tím, co vytváří zařízení typu Haarp a nebo ony radary, tak víte, že takto přesně se projevují ony efekty. Pokud tam pak vznikne zemětřesení, pak je ta příčinná souvislost velmi pravděpodobná.

 

25.říjen 201111:55

Redakce serveru Prvnizpravy.cz vám přináší druhou část rozhovoru s leteckým inženýrem a technickým konzultantem na téma klimatické zbraně a vedení geofyzikálních válek. – čtěte první část rozhovoru

***

Často se v poslední době tvrdí, že ukázkovým případem použití HAARPu bylo nedávné zemětřesení spojené s tsunami v Japonsku. Co si o tom myslíte?

Japonsko je příliš čerstvý případ a těch informací kolem něho je příliš mnoho, takže bych nemohl tvrdit, že to bylo způsobeno jednoznačně tímto způsobem. Ale mohlo. Spíše bych však tipoval, i na základě dalších informací, které jsem zjistil, že to byla kombinace více vlivů. To znamená, že ti, kteří to chtěli způsobit, čekali na nějaké menší zemětřesení, které je v oblasti velmi časté, pak způsobili to, co se stalo a jako krytí použili výmluvu na přírodní zemětřesení, které pak způsobilo přírodní tsunami a zničení jaderné elektrárny. Ale zrovna elektrárna Fukušima je opředena ještě tolika dalšími „záhadami“, že bych neřekl, že to bylo způsobené pouze tímto. Protože některé velmi seriozní informace naznačují, že došlo i k sabotáži ze strany firmy, která do elektrárny instalovala bezpečnostní zařízení a která předtím měla v Japonsku jen velmi krátkou působnost. Jediným jejím velkým předchozím zákazníkem bylo izraelské ministerstvo obrany. Takže není vyloučeno, že za tím mohla být kombinace vnějšího útoku, vytvoření tsunami a interní sabotáže, která třeba zvětšila škody tím způsobené.

Při minulém rozhovoru jste říkal, že byl HAARP použit i v Jugoslavii. Kdy a jak?

Ano, bylo to v době humanitárního bombardování…

 

Co vyvolal?

Vyvolal pochopitelně jednak totální destrukci telekomunikačních sítí v některých oblastech. Potom působil také na změnu počasí, aby zakryl lety stíhaček, to znamená působil zvýšení oblačnosti, aby mohly létat nízko. A způsobil i sucha, aby se snížila úroda.

 

Hodně se v této souvislosti hovoří také o zemětřesení na Haiti nebo o velkých požárech v Rusku loni v létě…

Je to možné. O Haiti to je už celkem polooficiální informace, protože je to natolik profláknuté mezi lidmi, kteří těmto věcem technicky a logisticky rozumějí. Když si například všimnete té souvislosti mezi cvičeními amerických vojáků v oblasti, zkrátka toho, jak Američané rychle zareagovali, tak je to víc než pravděpodobné. Co se týká Ruska, tam je to strašně obtížné vyhodnotit, protože dostat se k ruským informacím je velmi nesnadné. Musím se přiznat, že od doby, co jsme vystoupili ze sovětského vlivu, tak nás, Čechy, totálně izolovali i po personální stránce od informací týkajících se vojenství, včetně takových případů, kdy se například domnívají, že došlo k nějakému vojenskému útoku z druhé strany. Nemají důvod, proč by nám to sdělovali a já už tam bohužel ty kontakty nemám. Měl jsem je, ale měl jsem je v době, kdy jsme ještě byli v „táboru míru a socialismu“.

 

Před časem jsem četl několik článků o tom, že různí ruští vědci tvrdí, že za obrovským suchem a následnými požáry, které loni v létě Rusko sužovaly, mohou stát klimatické zbraně. Ale nevybavuji si, že by něco takového zaznělo z opačné strany – že by Američané tvrdili: teď je Rusko na nás použilo. Tím reaguji na to, když jste říkal, že je těžké tyto informace získat. Protože Rusové je přece běžně uvádějí i ve sdělovacích prostředcích…

Já měl na mysli spíše osobní kontakty, oficiální kontakty vůči třetím zemím. Ale samozřejmě, že v rámci Ruska ty diskuze a informace probíhají. Navíc ještě sleduji různé ruské servery, protože rusky umím výborně ještě z dávných dob, kdy jsem četl technickou literaturu. Samozřejmě, že se tam zmiňují o těchto geofyzikálních zbraních a někdo Američany čas od času obviní, ale důvod, proč stejně tak Američané neřeknou něco takového naplno, má svůj psychologický důvod. Je to proto, že nechtějí přiznat, že by Rusové v této oblasti měli nadvládu a to tak dlouho. Prostě padesát let vláda USA běžným Američanům vyhlašuje, že oni jsou ti nejlepší, že mají nejlepší technologické vynálezy, že ve vojenské oblasti a v kosmických oblastech se jim nikdo nevyrovná – a najednou by měli přiznat, že nejsou schopni zabránit působení jejich hlavního a dlouhodobého protivníka na jejich území? To je pro ně nepřijatelné – vždyť americká vláda v 70. a 80. letech tak šíleně vykreslovala SSSR jako říši zla, že už to nešlo dál stupňovat. A teď si představte, že někoho vykreslíte jako nejhoršího nepřítele na světě a pak přiznáte, že nejste schopen zabránit, aby na vás takto útočil. Lidé vám řeknou, že jste úplně neschopní.

Svět není čenobílý, nemyslím to moralisticky, ale v některých oblastech měla zkrátka Amerika nadvládu, zvláště v civilní technologické oblasti, ale ve vojenské oblasti, zejména v kosmických zbraních, která vedla k ekonomickému kolapsu Ruska nadvládu získali a dodnes udržují Rusové. To je jeden z hlavních důvodů, proč Američané nemají už dlouhodobě žádné pilotované lety do vesmíru, že tam nemají orbitální stanici a že se ani nepouštějí po mnoho desítek let znovu na Měsíc.

 

Existují nějaké příklady použití klimatických zbraní v případě Německa, Francie a podobně? U Spojených států a Ruska si něco takového díky tomu, co jste řekl, už umíme představit, zvláště v rámci studené války, ale i v rámci té, řekněme, studené války současné. Ale kdy si něco podobného otestovaly evropské země. Vůči komu to používaly, na čem to zkoušely či zkoušejí?

U Francie a Německa konkrétní případy neznám. Pouze vím od známých, které mám v Německu, od vědců nebo expertů z oblastí s tím souvisejících, že se tam tyto výzkumy, které jsou financované vojáky, provádějí, ale neznám konkrétní aplikaci. Spíše si to můžeme domyslet v případě nějaké vojenské aplikace zase nepřímo – například když se stane, že ze záhadných příčin spadne letadlo nějaké cizí země, která nemá nepřátelské vztahy ani s Amerikou ani s Rusy ani s Čínou, ale shodou okolností předtím proběhla nějaká diplomatická roztržka nebo existuje nějaká dlouhodobá diplomatická neshoda s nějakou z dalších velmocí, které těmito zařízeními disponují. Pak je možné se nepřímo domnívat, že to mohlo být použito. Ale opět – to, že říkám, že to mohlo být použito, neznamená, že bylo. Ale je to velmi silná indikace. Znám velice dobře metody, které používají analytici (sám jsem jich mnoho studoval, protože jsou využívány i pro technickou praxi i pro moji konzultační praxi), vím, jak pracují analytici zpravodajských služeb a ani oni nemají vždy k dispozici všechny potřebné údaje stoprocentní. Pracují s hypotézami, částečnými znalostmi, používají konzultace s lidmi z konkrétních oborů. A stejně tak i já mám velmi rozsáhlé znalosti fyziky, jak teoretické, tak experimentální, mám velmi rozsáhlé znalosti většiny technických oborů nejen z letectví, ale i z kosmického výzkumu. Souvisí to nejen s mým vzděláním, ale i dvacetiletou praxí pro řadu českých i zahraničních firem a na to nabalenými stovkami, tisíci kontaktů na lidi a informační zdroje ve světě.

 

Mluvíte-li o pádech letadel a o podivných a nejasných okolnostech, které je někdy provázejí, nedá mi to, abych se nezeptal například na tragédii ve Smolensku. Nedávno zase spadlo letadlo na Sibiři, kde „náhodou“ zemřelo několik vědců zapojených do íránského jaderného výzkumu… Mohou být tyto příklady jednou z praktických aplikací těchto zařízení?

To je spíše politické téma. Ale je pravda, že je HAARP možné použít i k zaměření letadla. HAARP a podobná zařízení umožňují zasáhnout letadlo, změnit prudce, doslova během několika minut, počasí v konkrétní oblasti a ovlivnit psychiku lidí, například pilotů, v daném regionu včetně jejich dezorientace a chaotického, často nelogického, chování. V minulosti, i v té nedávné, byla celá řada případů katastrof letadel, které projevovaly přesně takovéto známky. To byl například pád francouzského airbusu a ostatně i Smolensk. Není na to ale žádný konkrétní důkaz. Ale když víte, že něco takového je možné způsobit, a když víte, že se Rusové a Poláci zuřivě hádají o to, kdo to způsobil…

 

 

NOVÝ ZPŮSOB VEDENÍ VÁLEK

Zajímalo by mne, jak si asi představujete způsob, kterým probíhá na diplomatické úrovni informování o tom, že v tom a tom případě byla použita právě klimatická zbraň typu HAARP. Protože to, že se dá její účinek skrýt za přírodní úkaz, je sice výhodné, ale na druhou stranu, aby zbraň měla nějaký zastrašovací účinek, tak to ta druhá, řekněme nepřátelská, strana musí vědět. Musí vědět, že to bylo způsobeno zbraní a ne přirozeně. Jak si to tedy země dávají najevo, když navenek popírají, že by takové zbraně vůbec existovaly? Jak probíhá to sdělení, řekněme na diplomatické rovině, kdy dá jedna země druhé vědět, že to, co zažila, není náhoda?

Normálně jim zavolá třeba někdo z velvyslanectví, nebo proběhne schůzka a řekne se, pokud budete pokračovat v tom a tom konání, tak se stane to, co se stalo nyní v menším měřítku, vícekrát.

To je vaše domněnka, že to takto chodí, nebo třeba někdy nějaký insider naznačil, že právě takto to probíhá?

Mnoho insiderů to takto běžně připouští, to není nic tajného, to je standardní způsob komunikace. Můžete se o něm dočíst i v běžných učebnicích politologie a diplomacie, že jsou různé kanály, kterými prezentujete informace druhé straně. Buď veřejně nějakým prohlášením v novinách typu, ´jestliže se stane tohle, vyhlásíme vám válku nebo vás napadneme´. Potom je další rovina, taková nepřímá, kdy nějaký odborník spjatý s vládou napíše zasvěcený článek o tom, co by se mohlo stát v případě, že by druhý stát postupoval v nějaké části světa tímto způsobem. A naznačí celou řadu možností a některé označí jako velmi pravděpodobné. Lidé na ambasádách, analytici na centrálách, ti všichni velmi dobře takové zprávy monitorují a vyhodnocují. A třetí kanál je přímým kontaktem, ať už mezi lidmi na nižší úrovni, třeba úrovni nějakých vyslanců, velvyslanců, a nebo přímo na setkání špiček států nebo špiček velení vojenských armád při nějakých oficiálních příležitostech. Těch způsobů je celá řada, není jen jeden.

 

Jak se podle vašeho názoru dá dlouho vést taková nevyřčená, nevyhlášená studená válka, kdy je to vůči veřejnosti utajováno?

Trvale…

Nemusí ale přece někdy přijít okamžik, kdy někomu řekněme ´rupnou nervy´ a prohlásí – vy jste nás napadli, je to vojenský útok a my už si to nenecháme dále líbit a vyhlašujeme vám válku konvenční…?

Pokud se to stane nějakému malému státu, tak si to nemůže dovolit. Pokud si to dovolí malý stát, tak mu totiž řeknou: hele, jestli budeš provokovat, tak se ti to stane víckrát. Buď rád, že se to stalo takto v malém měřítku a udělej, co jsme ti radili. Stejně tak, řekněme v souvislosti s Japonskem, si dovedu představit, že to mohlo být varování jednak proto, že Japonsko mimo jiné má dlouhodobě napjaté vztahy s USA a za druhé, varování proto, že některé jaderné eletrárny spolupracují s Íránem, což samozřejmě velmi nelibě nese Izrael. A vemte si, že velká část populace Japonska žije na pobřeží v přímém ohrožení vlnami tsunami a teď řekněme, hypoteticky, že toto tsunami bylo způsobené uměle, ministerský předseda dostal informaci, třeba mu někdo přímo zavolal a řekl: běda jestli zveřejníte, že to byl vojenský útok, můžeme takto zničit několik vašich měst na pobřeží. Co má dělat? A to je Japonsko obrovská země, natož nějaké malé státečky…

 

Říkal jste, že země nechtějí vlastnictví klimatických zbraní přiznat. Proč ale takové pokrytectví existuje, když všichni tito silní hráči o sobě vědí, že jimi disponují? Proč se to nepřizná, podobně jako u jaderných zbraní?

Kvůli veřejnosti. Protože to stojí obrovské peníze. Ale obrovské. Několikanásobek toho, co se vynakládá na jakýkoli civilní výzkum. Vezměte si, že na všechny civilní kosmické lety od počátku vzniku NASA, což je 53 let, se vynaložilo zhruba 800 miliard dnešních dolarů, když je přepočteme na dnešní hodnotu, kdežto na tajné vojenské projekty se odhadují ony částky několikanásobně vyšší. A přesto se dnes kritizuje civilní výzkum kosmu jako příliš drahý a lidé se ptají, proč máme dávat miliardy dolarů nebo euro do výzkumu kosmu, vždyť je to na nic. Co by asi říkali, když by se dozvěděli, že se mnohonásobky toho dávají do zbraní tohoto typu…?

To utlumování výzkumu vesmíru souvisí s tím, že se zdroje přesouvají do těchto projektů?

Přesně tak. To jsou myslím i oficiální informace, které se dají dohledat, protože jsem našel články v běžných zdrojích jako New York Times či The Independence, že si v amerických armádních kruzích stěžovali na to, jak čím dál větší procento výdajů na armádu v USA se přesouvá na tajné vojenské projekty. Tak to bylo i v minulosti a pochopitelně to lidé nemají rádi. Vidí, že jim politici tvrdí, že si žijí nad poměry, že se musí šetřit, že není na zdravotnictví, na sociální péči – a najednou by se dozvěděli, že se desetinásobky utrácejí na takovéto věci, to je prostě nemyslitelné. Takže i když velmoci to o sobě vědí, tak to nemohou přiznat. A to se týká nejen USA, ale i Ruska. Může Rusko přiznat, že jeden z důvodů jejich ekonomické katastrofy bylo to, že ve vojenském soupeření se Západem sice – a teď řeknu jednu velice kontroverzní věc – že sice vlastně zvítězili, ale ekonomicky v civilní oblasti prohráli? Jak to vysvětlíte normálním občanům? Těžko.

 

To mne zaujalo – to by stálo za rozvedení myšlenky, protože se přece běžně říká opak – že Američané Rusy uzbrojili a ve studené válce vyhráli…

To by bylo na samostatný rozhovor…odvedli bychom téma od HAARPu.

 


Dobrá. Pojďme dále. Bavíme-li se o penězích, které tečou do těchto tajných projektů, jsou to podle vás spíše peníze na další výzkum a vývoj, nebo na provoz?

Na vývoj. Samozřejmě ale i na údržbu, vylepšování a tak dále. Jedna věc je, že někdo něco vymyslí teoreticky, občas něco civilně patentuje, když má pocit, že se to dá použít i běžně… A patenty spíše slouží vůči spojencům. Ne vůči Rusům, protože Rusové ani Číňané na nějaké patenty kašlou, obráceně také. Ale to je proto, aby omezili vývoj těchto zařízení Němcům, Britům, Francouzům a podobně – aby zpomalili jejich vývoj a aby upevnili svoji sílu i nadřazenost vůči těmto spojencům. Čili tu civilní část, tu technickou podstatu s civilním vysvětlením aplikací patentujou, ale využívají to pro vojenské účely. To je v technice velmi častý postup.

 

Fungují tyto zbraně v rámci NATO? Nebo jsou striktně ve vlastnictví jednotlivých členů NATO?

Jsou ve vlastnictví zemí, ale jsou určitě dotované alespoň zčásti z NATO. To je princip NATO, že se sdílí výdaje na obranu. A když se podíváte na seznam projektů, které jsou ze strany NATO podporované, tak jsou to skoro výhradně mezinárodní projekty. Proto nepochybuji o tom, že i když třeba některá země má možnost je použít bez kontroly vedení NATO, tak že základní princip je, že jsou pod jednotným velením NATO, přesněji řečeno EU.

Vyvíjí něco takového i EU jako celek, která si ráda hraje na velmoc, chce společnou obranu, má společné projekty jako Galileo a podobně?

Ne. Jak jsem říkal. Funguje to pod NATO.

 

Ale v NATO mají přece hlavní slovo Američané. Myslel jsem to spíše tak, jestli nechce mít Evropa jako celek nějaký konkurenční zbraňový systém – konkurenční vůči tomu americkému…

Ne. Evropské země mohu mít vlastní projekty, akorát jsou zastřešené z těchto organizací (NATO, EU). Můžete mít například nějaký civilní projekt EU, který vám normálně v centrále schválí, posíláte jim pak různé reporty o tom, jak to funguje, dostanete nějaké dotace, ale přesto to není organizované Evropskou unií, šéfové EU o tom nevědí. Stejně tak to funguje u NATO.

Zkrátka podporují takové projekty, které se týkají například navigace, motorů nebo třeba obecně účinnosti elektroniky, ale jenom takové projekty, které mají zároveň možnost vojenské aplikace. V okamžiku, kdy nějaký ten projekt z vědecké fáze postoupí do fáze aplikační a ukáže se, že má možnost vojenského využití, tak další projekty jsou už tajné. Je to tedy několikaúrovňové: veřejné NATO projekty, běžně propagované, a pak ty, které mají potenciál dalšího využítí a které jsou už tajné.

 

Když jsme tedy součástí NATO, mají ty věci, o kterých se bavíme, nějakou souvislost i s námi v tom smyslu, že by něco takového probíhalo i na našem území nebo že by někdo z našich lidí byl do záležitostí kolem HAARPu zasvěcen? Nebo opačně – stali jsme se někdy obětí podobných experimentů  a podobně?

Ne, neslyšel jsem o tom. A myslím, že to je hlavně proto, že není důvod. My jsme v podstatě loajální člen NATO a všechny polistopadové vlády šly na ruku Američanům a víceméně ani nijak více neprovokovaly ani Němce ani Francii, takže nebyl důvod. O Izraeli ani nemluvě. Nejsem antisemita, v žádném případě, moje manželka je původem Židovka, ale chci říci, že Židé se v Čechách cítí zcela bezpečně a nemají důvod nám vyhrožovat nebo nějak škodit. Žije jich tady strašně moc.

 

Existují nějací Češi na určitých pozicích, kteří by měli z titulu své funkce možnost se seznamovat s těmito skutečnostmi týkajícími se klimatických zbraní?

Velmi málo, protože jim moc nedůvěřujou. Samozřejmě že ti nejvyšší armádní velitelé zcela jistě o tom vědí, především ti, co odešli do struktur NATO, ale z politiků se domnívám, že snad jedině Alexandr Vondra a to ne proto, že je současným ministrem obrany, ale protože byl dlouholetým velvyslancem ve Spojených státech a z toho, jak se choval tehdy i dnes, tak je zřejmé, že hájí zájmy Ameriky víc než České republiky.

 

A co tajné služby? Ty o tom vědí?

Nepochybně. Pokud jsou tam jen trošku kompetentní lidé. Kdyby tyto věci neviděli, tak by snad zasloužili rozehnat. A pokud by chtěli, tak jim klidně mohu dát školení, jak se takové analýzy dělají (smích).

 

 


MAJÍ JEŠTĚ SMYSL JADERNÉ ZBRANĚ?

Jaký pak vůbec mají vedle těchto zbraní dnes ještě smysl jaderné zbraně? Není to pouze jakési divadlo, všechny ty smlouvy o snižování počtu jaderných hlavic, když to vypadá, že nejdůležitější zbraně jsou dnes právě ty klimatické, které ale oficiálně neexistují? A uvažuje se ještě vůbec vážně o použití jaderných zbraní, když tu jsou možnosti, o kterých celou dobu vykládáte?

Uvažuje a používají se, ale na taktické úrovni. Jaderné zbraně můžete dnes už zkonstruovat tak malé, vpodstatě o velikosti větší krabice. Takové byly například instalovány v západním Německu po druhé světové válce. Nálož má sílu několika tisíc tun klasické trhaviny TNT, dokáže zamořit i okolí, navíc je kompaktní. Tyto zbraně se mezitím zdokonalily a po tisících je mají armády všech velmocí. Používají se například pro tajné operace, kdy se domnívají, že se tolik neproflákne, že byla takováto zbraň použita – například pro podzemní výbuchy, které mohou způsobit třeba zničení přehrady nebo ropné plošiny či obyčejné lodě nebo ponorky.

To zní hodně povědomě – zničení přehrady, ropné plošiny… Narážíte snad na nedávnou událost v Mexickém zálivu?

Ne. Nemám konkrétní informaci o tom, co se stalo nedávno v Mexickém zálivu, ale velmi to připomíná podobnou katastrofu, která se udála někdy v 80. letech společnosti MobilOil na jedné ropné plošině, která byla potopena pomocí takovéto jaderné nálože. Potopili ji Rusové, protože činnost této firmy v Severním moři pro ně tehdy nebyla z jistých důvodů žádoucí. Podobných havárií je celá řada a pokud jsou takzvaně nevysvětlitelné, pak za nimi hledejme právě toto. Já vím, jak se takovéto konstrukce ropných plošin dělají – to je v podstatě nepotopitelný kolos. A to i kdybyste to sabotoval jak chcete, i kdyby tam byli samí diletanti, tak to nepotopíte, to je naprosto vyloučené. A pokud se taková plošina někdy takzvaně potopí v bouři, tak je to opět jen taková „story“: v prudké bouři se utrhla ropná plošina a následně se potopila… Nesmysl. Lidé vůbec nevědí, jak se ty ropné plošiny navrhují, jak jsou dimenzované, počítané. Takové zprávy jsou jenom pro laiky.

 

A co zemětřesení, které před časem zasáhlo přímo Pentagon? To zní samo o sobě hodně podezřele, nemyslíte?

Já nemám online informace z tajných služeb ani jedné z velkých zemí, já spíše ty informace střádám a postupně vyhodnocuji, včetně toho, že se mi někdy něco zdá podezřelého nebo mne někdo na něco upozorní a pak se tím zabývám do hloubky a dostanu se třeba k nějakým dalším informacím. Ale nedělám to na plný úvazek, mám své práce dost. Ale je to možné. Je možné ledacos…

 

Říkal jste, že se investují ohromné finanční částky do vývoje, říkáte také, že to už funguje desítky let. Jaké jsou podle vás trendy, podle kterých se budou zbraně vyvíjet dál, když tyto jsou vpodstatě zastaralé, fungují-li od šedesátých let…?

Není to zastaralé, je to v plném rozkvětu. Rusové ten systém mají vyspělý a v běžném provozu, Američané ho vyvíjejí a mají ho v testovacím provozu a stejně tak ostatní země. Je to podobné jako s jadernými zbraněmi.

Mnoho desítek let je mělo jen několik zemí a dnes, s dostatkem zkušeností, a když víte, co máte hledat a sehnat na „černém trhu“, je mohou mít i další země. Toho se samozřejmě všechny velmoci bojí. To je straší víc, než že by je měla druhá velmoc. Protože dokud jich bylo pár, tak se držitelé jaderných zbraní vždy nějak domluvili. Teď ale neví, jestli se k tomu nedostane nějaký stát jako Írán se svojí nepředvídatelností nebo některá z jihoamerických zemí, která nemá ráda USA, jako že jich je tam takových hodně. Pak by vzrostla vojenská a politická síla takové země.

 


Když trochu odbočíme od klimatických zbraní k tomu, co zmiňujete – četl jsem kdesi, že Írán jaderné zbraně už dávno má a celé to mediální divadlo ohledně toho, že je mu potřeba zakázat, aby na jejich výrobě pracoval, je ve své podstatě falešné, protože jde jen o záminku, jak Írán napadnout.

No jasně. Mají je, ale mají je neveřejně. A to je jiná věc. Stejně jako má neveřejně jaderné zbraně Izrael. On je nikdy oficiálně nepřiznal a jeden jaderný vědec, který se o tom zmínil, byl odsouzen k doživotnímu žalári. Co jsem četl poslední věrohodné odhady z amerických vojenských zdrojů někdy z doby před dvěma lety, tak má Izrael kolem 90-120 jaderných hlavic. Ale to jsou jen dolní hranice, bych řekl. Vzhledem k tomu, že židovští fyzikové v podstatě byli na všech stranách ve všech zemích spolúčastníky vývoje jaderných zbraní, a vzhledem k tomu, že na nějakých neoficiálních úrovních spolu vždy kontakty udržovali a že to jsou inteligentní lidé a vědí, jak se to dělá a v neposlední řadě také proto, že peněz na to mají od USA i od svých sympatizantů – velkých finančních magnátů světa – dost, pak není důvod, proč bych jich neměli klidně několik set.

 

A podle čeho víme, že je má Írán?

To se spíše domnívám, nemám pro to důkaz, ale myslím si to na základě toho, co jsem už zmiňoval – informace, jak to sestrojit, jsou. Takže to je jen otázka peněz a možností, jak ukrást či na černém trhu koupit ty komponenty. A peníze pro Írán jako pro ropnou velmoc problém nejsou. Otázka je, jestli to seženou jejich agenti po světě, nebo jestli jim v tom někteří, zejména Izraelci, nějak zabrání, což si myslím, že se děje velmi často.

 

Takže co podle vás v současné době probíhá v Íránu? Pracují na dalších jaderných hlavicích?

Ono to zní možná paradoxně, ale je to zkombinovaný výzkum. Když stavíte jaderné elektrárny, tak určitým „odpadem“ je materiál pro výrobu jaderných zbraní. Domnívám se, že chtějí jednak skutečně civilní reaktory, nicméně to tzv. vyhořelé jaderné palivo lze zpracovat na sériovou výrobu jaderných zbraní a je to jen otázka kontroly. Já bych jim to ale nezakazoval, není k tomu důvod.

 

Proč tedy vlastnictví jaderných zbraní Íránci nepřiznají? Rázem by se „ocitli v klubu“, zvedlo by to jejich prestiž a to je přece to, proč země chtějí jaderné země vlastnit?

A proč to nepřiznají Izraelci?

 

Tomu také nerozumím. Když to všichni vědí… Zrovna jim by se určitě nic nestalo.

Odpovím vám. Úplně ze stejného důvodu to tají Izrael. Protože jinak by sami sebe legitimizovali jako špatnou zemi. Mnoho lidí je proti Izraeli jako takovému a řekli by: ´vidíte to? Na co potřebuje Izrael 200 jaderných hlavic? A pak o sobě říkají, že jsou mírumilovný národ…´

A proč Írán neřekne: ´Izrael jich má 200 a my jich máme 50´?

No protože se jich ostatní zeptají: ´A na co je potřebujete vy?´ V tom je ten vtip. Izraelci mají alespoň formální záminku – mohou říci, že proti nim je celý muslimský svět, ale Írán nikoho takového vedle sebe nemá.

 


Může přece říci, že má strach z Izraele…

Však to také říká, že má strach z Izraele…

 

A co by se tedy stalo, kdyby Írán řekl, že je má a že je má proto, aby se bránil proti případnému útoku z Izraele, kterého se bojí?

To už je „kdyby“. Ale když to vezmu čistě hypoteticky – řekněme, že to z počátku z nějakého důvodu mohl přiznat. Ale i kdyby to veřejně přiznal před x lety a řekl: ´Hele, my jsme vyrobili jaderné zbraně, buďte opatrní a dáváme to takto veřejně najevo´, tak Izrael veřejně řekne: ´Teda vy jste parchanti. My nic takového nemáme a vy máte jaderné zbraně…´ (smích). Jakmile to jednou začnete zatloukat, tak už v tom musíte pokračovat…

 

Vraťme se poslední závěrečnou otázkou zase ke klimatickým zbraním. O čem podle vás svědčí to, že se takové zbraně vůbec používají? Co to vypovídá o lidstvu? Ptám se na to proto, že dříve platila pro vedení válek nějaká rytířská pravidla, kdežto dnes mám pocit, že se války vedou jednak nehumánním způsobem a – hlavně zákeřně. Vyvolat někde zemětřesení je možná dnes už technicky snadné a výhodné proto, že na vás neulpí podezření, ale zároveň to přece vypovídá něco příšerného o světě, ve kterém žijeme. Jak to vidíte vy?

To už je spíše filosofická otázka. Já jsem se nad tím také zamýšlel. Vojáci zkrátka využívají to, co je možné a samozřejmě, pokud chtějí někomu škodit a vědí, že to je kontroverzní, tak čím více to utají, tak pro ně lépe. Například v době, kdy svrhli jaderné bomby na Hirošimu a Nagasaki, tak po výbuchu zabraňovali všem americkým novinářům v přístupu do cílové oblasti na přímý příkaz generála McArthura a v Americe a v Británii běžela předem připravená a zaplacená kampaň v tisku, podle které tyto zbraně vpodstatě jen způsobí jednorázovou velkou destrukci, která odpovídá násobkům kilotun klasické trhaviny, ale že nemají žádné další následky. A přitom v té době samozřejmě Američané z různých testů na zvířatech i tajných pokusů na vojácích věděli dlouho o zhoubných následcích radioaktivního záření. Všechno toto věděli, ale snažili se to před vlastní veřejností utajit, protože tušili, že to není humánní. Ale použili to, protože to měli. Dnes je stejně tak nepředstavitelné, že by se někdo přiznal k tomu, že způsobil zemětřesení v Číně, při kterém zahynulo 100 tisíc lidí. To je zkrátka nemožné.

 

Děkuji za rozhovor

(Adam B. Bartoš; foto: haarp.alaska.edu)

 

 

Převzato: http://www.prvnizpravy.cz/

/ Tajná technologie / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz