Existují materiály o úpravách počasí?

Existují materiály o úpravách počasí?

Existují materiály o úpravách počasí?

Úřady mlčí

Prvnízpravy.cz  se pokoušely zjistit, zda v ČR na vládní úrovni existují materiály týkající se umělého řízení počasí.

19.říjen 201017:25 

Atmosférické geoinženýrství (geoingeneering), osévání mraků (cloud seeding), úpravy počasí (weather modification). Ve světě běžně používané výrazy pro stále více prosperující vědecký obor, který přitom většinové populaci zůstává spíše skryt.

Pod sluncem přitom nic nového, dalo by se říci. Metody ovlivňování počasí se používají už několik desítek let. Od dob, kdy daly vzniknout spíše pejorativnímu označení „obchodníci s deštěm“, se ale značně rozvinuly a stávají se strategickými výhodami, které v rukou států mají cenu zlata.

Využívány jsou například v suchých oblastech Subsaharské Afriky nebo některých amerických státech, kde mají zajistit potřebné srážky. Na jiných částech zeměkoule se zase postupuje opačně – mraky se rozhánějí, aby důležité oslavy či státní návštěvy déšť nepokazil.

Vedle tohoto spíše komerčního a lokálního užití se ale stále častěji mluví o tom, že podobné systémy v rukou armády se mohou stát jednou z nejmocnějších zbraní, jakou může daná země disponovat a že budoucí války se budou bojovat pomocí na dálku ovlivňovaného počasí – zařídí, že v nepřátelské zemi propukne povodeň, zemětřesení či naopak ohromné sucho.

O atmosférickém geoinženýrství se hovoří i v souvislosti s údajným globálním oteplováním, kdy by měly umělé mraky pomoci odstínit slunce a snížit tak teplotu na planetě. Podobné výzkumy například hojně financuje mecenáš Bill Gates.

Zdá se, že geoinženýrství je pro oteplovací alarmisty něčím samozřejmým. Když nedávno hackeři zveřejnili uniklé emaily mezi klimatology, kteří falšovali grafy a domlouvali se mezi sebou, jak oteplovací podvod krýt (aféra pak získala jméno Climategate), vyšlo najevo, že ačkoli veřejnost o geoinženýrství příliš neví, vědci o jeho provádění hovoří zcela běžně. „Naše modely a pozorovací systémy jsou nedostatečné, takže když se pustíme do geoinženýrství, nepoznáme, jestli to mělo nějaký účinek,“ psal například v emailu klimatolog Kevin Trenberth jednomu ze svých kolegů.

To by ukazovalo, že na určitých úrovních existují plány a materiály, které s atmosférickým geoinženýrstvím, neboli řízeným ovlivňováním počasí, počítají v daleko větší míře, než jak jsme se s tímto jevem dosud setkali – spíše lokálně, při rozhánění mraků na olympiádě v Pekingu či snaze vyvolat déšť ve vyprahlém Utahu.

Ve skutečnosti ze studia různých materiálů na internetu lze snadno nabýt dojmu, že ovlivňování počasí se pro určité skupiny stále více stává jakousi novou globální výzvou a že existují ne nevýznamné snahy ovlivňovat počasí na celosvětové úrovni.

Protože je celkem jasné, že taková věc by zřejmě nenalezla příliš pochopení u veřejnosti, je nasnadě, že podobné projekty a výzkumy probíhají zatím spíše tajně a média o nich cudně mlčí.

Geoinženýrství v Česku?

Redakce Prvnizpravy.cz se proto pokoušela zjistit, zda nějaký takový projekt (umělého ovlivňování počasí například skrze vytváření umělých mraků) nefunguje i v České republice a to i při vědomí toho, že existuje-li, pak zřejmě ze strany úřadů nebude příliš velká ochota něco takové přiznat.

Uspokojivou otázku na dotaz, zda takové plány existují, nakonec redakce podle očekávání nedostala. Tedy přesněji řečeno, dostala značně protichůdné informace.

Obrátila se totiž na ministerstvo životního prostředí i na vládu České republiky s dotazem, zda nějakými takovými materiály, týkajícími se geoinženýství či „cloud seeding“, disponuje.

Z vlády odpověděli vyhýbavě – po urgencích se mluvčí vlády Martin Kupka ozval a prosil o trpělivost, že zatím nic nenašli a o ničem neví, a abychom jim dali ještě čas, že se ozvou. Pak se už neozvali.

Dotazem se nicméně zabývali po dvou liniích, a tak Kupkův kolega z tiskového doboru vlády Jakub Stadler paralelně odpověděl: „Žádný vládní dokument, který by se týkal ´geoinženýrství´ na Úřadu vlády není. Je možné, že se tímto tématem mohou zabývat okrajově úředníci na ministerstvu životního prostředí.“

Na ministerstvu životního prostředí byli dotazem nejprve zaskočeni a dožadovali se upřesnění, co pod výrazem ´geoinženýrství´ má redakce na mysli.

Mluvčí ministerstva tvrdil, že se ptal na několika odborech, kde mu ale nebyli schopni odpovědět a žádali upřesnění výrazu ´geoinženýství´. Později se ozval s tím, že redakci odkázal na Český hydrometeorologický śtav (ČHMÚ), úsek meteorologie a klimatologie. Tam prý o tom budou vědět. „Ty materiály zpracovávali přímo oni,“ řekl pro server Prvnizpravy.cz mluvčí ministerstva Petr Kučera.

Na přímý dotaz, zda to tedy znamená, že nějaké takové materiály vskutku existují, odpověděl: „Měly by existovat.“

 

 

ČHMÚ se tváří, že o ničem neví

V ČHMÚ ale dotaz zahráli do kouta. Ačkoli na ministerstvu ujišťují, že nějaké materiály zde byly zpracovávány, ČHMÚ tvrdí, že nikoli. Na dotaz, zda ČR disponuje nějakými materiály o geoinženýrství a oséváním mraků, odpovídá šéf daného úseku záporně.

„Nemáme informace, že by se touto problematikou v České republice někdo prakticky zabýval. Naposledy v 80. letech minulého století probíhaly výzkumné aktivity využití meteorologického radaru na Malém Javorníku u Bratislavy pro cloud seeding, ale praktické zkoušky snad ani neproběhly,“ odpověděl pro server Prvnizpravy.cz Radim Tolasz.

Tolasz tak ´cloud seeding´ nepopírá, dokonce přiznává, že se o něm v Československu uvažovalo. Povšimněme si slova „snad“ v druhé části odpovědi. Pokud se ale problematikou zabývali i za komunistického režimu, lze věřit tomu, že by tyto pokusy nikdo nerozvíjel v dnešní moderní době?

Když pak redakce konfrontovala pana Tolasze s tvrzením mluvčího ministerstva životního prostředí (MŽP) a znovu se otázala, zda a kde takové dokumenty existují, Tolasz odpověděl: „Nevím, co měli na MŽP na mysli. My jsme v poslední době připravili jediný materiál, který se daného problému týká jenom vzdáleně.“ A zaslal redakci tiskovou zprávu, kterou ČHMÚ vydal letos v únoru poté, co se v médiích objevily reportáže o tzv. ´chemtrails´ neboli umělých kondenzačních stopách za letadly.

To je bezesporu zajímavá reakce. Třebaže jsme se dotazovali na ´cloud seeding´ a ´geoinženýrství´, Tolasz rovnou otevřeně hovoří o ´chemtrails´ a na tiskové zprávě dokládá, že jde o nesmysl.

Co jsou to chemtrails?

Když už ČHMÚ odvedl naši pozornost k ´chemtrails´, nemůžeme se zde nezmínit o tom, co tento fenomén znamená. Ačkoli ho oficiální média spíše ignorují, na nezávislých serverech a webových stránkách najdeme zajímavé teorie o tom, že čáry, které dnes a denně vidíme na obloze, nejsou obyčejnou stopou po letadle (contrails, neboli kondenzanční stopou), nýbrž chemtrails, tedy stopou, která obsahuje neznámé chemické látky, které pak ve vzduchu přetrvávají dlouhou dobu a jsou tudíž na nebi jasně patrné, zatímco obyčejné contrails mizí za letadlem téměř vzápětí.

Při otázce, jaké látky by to mohly být a k čemu mají sloužit, se zase teorie větví na několik dalších. Podle některých jde o tajné práškování za účelem vytváření umělých mraků, které mají sloužit v boji proti globálnímu oteplování (tím, že zvyšují odrazivost slunečního záření od atmosféry, tzv. globální stmívání), podle dalších jde o modifikaci počasí (a poukazují na souvislost s projektem HAARP apod.), jiní v tom vidí armádní účely (zvyšování permeability prostředí pro vojenské radiolokátory) a zase jiní se pak obávají toho, že tyto chemikálie mají záměrně vystavit populaci působení neznámých chemikálií a že jde vlastně o jakési pokusy na lidech, případně ve prospěch geneticky modifikovaných potravin. Některá vysvětlení jdou tak daleko, že jde prý o záměrnou redukci populace (chemikáliemi, které způsobují neplodnost).

Jakkoli jsou tyto úvahy téměř neuvěřitelné (představa, že vlády léta kryjí takto ohromný projekt, je vskutku děsivá), a leckdo by je odsoudil do kategorie konspiračních teorií (a některé tam vskutku poslat můžeme), faktem je, že podivných čar na obloze poslední dobou přibylo a leckdy je pohled na nebe vskutku dechberoucí podívanou. Za takové situace se nelze divit těm, kteří vidí rozdíl mezi za letadlem přirozeně mizící kondenzační čárou na jedné a podivnými stopami, které na nebi visí třeba hodinu, všemožně se roztahují do šíře a vytvářejí specifickou oblačnost, na straně druhé.

Někteří lidé, kteří se tímto fenoménem zabývají, proto tvrdí, že se na nebi odehrává něco, o čem nemá veřejnost vědět. A protože je těžké to před zraky lidí skrýt, jsou tyto čáry označovány za běžnou kondenzační stopu po letadle, což má pozornost lidí odvést a vyvrátit případné pochybnosti.

Ačkoli se média fenoménu nevěnují, a pokud ano, pak jen proto, aby ho zesměšnily (viz článek na serveru iDNES.cz), v České republice přesto vznikly dvě televizní reportáže, které o problematice pojednávají. A protože minimálně jedna vyzněla ve prospěch tohoto fenoménu, ČHMÚ se tehdy rozhodl vydat k problematice tiskovou zprávu.

Vědci se spojili: je to nesmysl

Už to je ale zajímavé. ČHMÚ považuje za důležité vyvrátit některé pochybnosti a dementovat reportáže soukromých televizních stanic, které o podivných mracích na nebi hovoří.

Dokonce přiznává, že tak činí proto, že se na něj v této věci obrátilo několik státních institucí – se stejným dotazem, zda k něčemu takovému skutečně dochází či nikoli.

Jak serveru Prvnizpravy.cz Tolasz prozradil, jednalo se jmenovitě o ministerstvo zemědělství a Poslaneckou sněmovnu, z kterých tyto oficiálně dotazy na ČHMÚ připutovaly.

ČHMÚ proto vydal tiskovou zprávu, ve které argumentuje, že teorie ´chemtrails´ je nesmyslná a pokouší se vysvětlit, jak stopy na nebi vznikají (viz rámeček).

Pod prohlášením, které se tváří jako svého druhu manifest, je společně podepsán vedle ČHMÚ i Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR, Katedra meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy a Česká meteorologická společnost.

„V několika posledních měsících letošního roku došlo k nárůstu zájmu veřejnosti o kondenzační stopy za letadly, zkresleně interpretované jako tzv. ´chemtrails´ . Vzhledem k tomu, že již i jedna soukromá celoplošná televize v ČR nedávno odvysílala neobjektivní reportáž na toto téma, a že i některé ze státních orgánů vznesly dotaz na názor meteorologických institucí na ´chemtrails´, považujeme za nutné se k tomuto tématu vyjádřit formou tiskového prohlášení,“ stojí ve zprávě ze dne 17. února 2010.

Kondenzační stopy za letadly (anglicky contrails neboli condensation trails) jsou běžným jevem, argumetují odborníci, pozorovaným už od počátku leteckého provozu v dnešních standardních letových hladinách, přibližně mezi 8 až 12 kilometry nad hladinou moře. S růstem intenzity leteckého provozu roste i celkové množstv kondenzačních stop, a tedy i frekvence jejich pozorování, tvrdí.

Vědci tím vysvětlují, proč je nebe – téměř každý den, kdy zvedneme hlavu – prošpikované spoustou, často se i křížících, čar. Autor článku se jal tento jev po upozornění pana Tolasze pozorovat a vskutku – nestačil se divit. Jen za velmi krátké období a při zcela náhodném pozorování oblohy pořídil několik desítek velice zajímavých fotografií.

Vědci ale mají vysvětlení, proč stopy vydrží na nebi klidně i dlouhé desítky minut, roztahují se do šíře a vytvářejí třeba husté mraky, třebaže klasické kondenzační čáry mizí za letadlem téměř vzápětí:

„Kondenzační stopy mohou mít velmi rozmanitý vzhled a dobu trvání v závislosti na meteorologických podmínkách v oblasti letové hladiny. Je to právě hrubá neznalost těchto vlivů na vzhled kondenzačních stop, která vede ´znalce chemtrails´ k pokusům o různá alternativní, většinou ´konspirační´ a z pohledu odborníků naprosto scestná vysvětlení. Je s podivem, jak úspěšně se těmto nesmyslům daří ovlivňovat část populace. Bohužel se zde projevuje tendence mnohých uvěřit snáze ´tajemnu´ a nikoliv racionálnímu vysvětlení,“ tvrdí odporníci se zmíněných institucí.

A v tiskové zprávě dále vysvětlují, jak se kondenzančí stopy chovají. Vznikají prý i na bezoblačném nebi jako přirozený důsledek promíchávání chladného vzduchu s horkými produkty spalování leteckého benzinu.

Následuje pasáž, kvůli které se Radim Tolasz rozhodl redakci na starou tiskovou zprávu odkázat:

„Jako jedním z ´důkazů chemtrails´, majících souvislost s meteorologií, je často argumentováno i různými pokusy o umělé zásahy do počasí, které probíhají v některých oblastech světa. Podobné akce či experimenty však využívají jiné technické prostředky než civilní dopravní letadla a s kondenzačními stopami za letadly je nelze v žádném případě zaměňovat. Navíc oblasti, kde se tak děje, jsou mimo území ČR, které je pro podobné experimenty klimatologicky zcela nevhodné. Závěrem nezbývá než apelovat na zdravý rozum a v kondenzačních stopách nehledat, co tam není.“

Být tím, kdo v ´chemtrails´ věří, asi bych po takovém vehementním popření věřil v tento jev ještě více. Povšimněme si ale závěrečného tvrzení, kterým se dostáváme k začátku našeho textu. ČHMÚ zde přiznává, že existují pokusy uměle řídit počasí, byť tvrdí, že Česká republika je k takovým experimentům zcela nevhodná.

Ale zpátky ke geoinženýrství. Radim Tolasz nás svou odpovědí přivedl k fenoménu ´chemtrails´ a redakce chce věřit, že to nebylo záměrně.

Proto se na pana Tolasze obrátila znovu s tím, že se nezajímá o ´chemtrails´, ale chtěla pouze vědět, zda v Česku probíhají nějaké projekty týkající se modifikace počasí, které jsou přitom známé už celá desetiletí a běžně se o nich v odborné literatuře píše.

Můžete tedy vyloučit, že by v ČR docházelo buď k experimentům s ´cloud seeding´ nebo přímo k používání této metody? ptali jsme se. A zároveň jsme ještě chtěli vědět, proč není podle tvrzení ČHMÚ v České republice pro takové pokusy vhodné prostředí, jak ústav v tiskové zprávě tvrdil.

„Omlouvám se, ale chemtrails mě napadly, když vám na MŽP řekli, že jsme ve věci ´cloud seeding´ psali nějakou zprávu,“ odpověděl Tolasz. Na MŽP nám ale neřekli, že ČHMÚ psal nějakou zprávu, ale že připravoval a zabýval se dokumenty týkajícími se geoinženýrství.

„Cloud seeding se ve světě (Kavkaz, Středomoří, Balkán, severní Afrika a jistě i jinde) dělá se záměrem ochrany zemědělské produkce, jedná se o programy hail suppression, které se však v ČR nikde neprovádělo,“ vysvětlil pak Tolasz. Důvodem je podle něj hlavně nízká pravděpodobnost výskytu krup u nás – čím vyšší zeměpisná šířka, tím nižší pravděpodobnost.

Redakce oslovila i řadu některých politiků, například europoslanců, s dotazem, zda se s materiály týkajícími se geoinženýrství nebo úpravy počasí setkali. Nikdo z oslovených europoslanců ale neodpověděl. Pouze europoslanec za ODS Miroslav Ouzký považoval za slušné odepsat:

„Pan poslanec se dosud během svého působení v Evropském parlamentu s dokumenty, které by se týkaly geoinženýrství či problematiky modifikace počasí, nesetkal,“ odpověděla jeho asistentka.

Neodpověděli ani oslovení politici Strany zelených Ondřej Liška a Martin Bursík, pro které je, tedy spíše bylo, téma změn klimatu téměř denním chlebem.

Redakce se tedy ve své snaze zatím příliš daleko nedostala. Zajímavé ale je, že se úřady při tomto dotazu rozcházejí. Zatímco na ministerstvu tvrdí, že takovými materiály nedisponují a že je má k dispozici jen ČHMÚ, meteorologové se tváří, že o ničem neví.

Jde o nedorozumění, nebo skutečně nějaké takové materiály a tudíž projekty – v režimu tajné – existují? Redakce se bude tématem i nadále zabývat a uvítá jakékoli podněty od čtenářů k tomuto tématu.

(Adam B. Bartoš; foto: arch.)

 

 

Contrails nebo chemtrails?

 

 

Jak vysvětlují čáry na obloze vědci z ČHMÚ

„Chemické složení plynných a pevných složek leteckých emisí i jejich působení na okolní vzduch je známo.Na přirozených i dodaných částicích vznikají nejprve drobné vodní kapky, které rychle mrznou na ledovékrystalky vytvářející kondenzační stopu. Na vzhled a dobu trvání kondenzačních stop mají vliv předevšímvlhkost a teplota okolního prostředí. Pokud je okolní vzduch příliš suchý nebo teplý, kondenzační stopanevznikne nebo mizí krátce po průletu letadla. Pokud naopak okolní prostředí obsahuje dostatečné množstvívodní páry, původně drobné ledové krystalky dále rostou, a tím stopu ještě více zviditelňují. O dalšímvzhledu stopy rozhodují i vertikální pohyby vzduchu. Pokud se v místě stopy vyskytují sestupné pohyby,dochází rychleji k jejímu rozpouštění. Právě velká horizontální proměnlivost vertikálních pohybů při rozvlněné atmosféře má na svědomí „mizení“ nepravidelných úseků kondenzačních stop, podobně jako je tomu upřirozené oblačnosti. Turbulence proudění pak způsobuje různé deformace stop, tvorbu různých vln či„kliček“, apod. Pokud je stopa stabilnější, může být prouděním vzduchu přenesena na značné vzdálenosti. Vextrémním případě se stopy mohou rozšířit natolik, až se zcela propojí a vytvoří tak souvislou vrstvupřipomínající běžné ledové oblaky – cirry. Často se stopy hojně tvoří právě při výskytu přirozených cirrů, odnichž je pak již téměř nelze odlišit. O vzhledu stopy rozhoduje i nasvícení Sluncem. Podobně jako jinápřirozená oblačnost i kondenzační stopa může někdy vypadat světle, jindy tmavě, a může rovněž vrhat stínyna níže ležící řídké vrstvy vysoké nebo střední oblačnosti.“
(zdroj: ČHMÚ)

 

 

 

Chemtrails. Ptáme se za vás, co je na tom pravdy

 

 

Viděl je snad každý. Podivné křižující se čáry na obloze, které nemizí a visí hodiny na nebi. Ptáme se, proč se tak děje.

 

 

19.listopad 201020:05

 

Před pár lety server iDNES.cz přinesl článek o jevu zvaném „chemtrails“. Věnoval mu hodně prostoru a jeho autoři hodně úsilí, aby zastánce tohoto jevu zesměšnili a označili za blázny. Vybrali ty nejvíce zmatené citace a vysvětlení, aby dokázali, že jde o nesmysl a celou problematiku odsunuli do říše fantasmagorií.

Redakce Prvnizpravy.cz na to šla opačně. Co když na tom něco pravdy je? A nestojí za to naopak shromáždit tvrzení, která dokazují, že zase taková fantasmagorie to být nemusí?

Ještě dříve jsme se ale chopili tématu v hlavních sdělovacích prostředcích opomíjeného. Zajímali jsme se, zda existují i v České republice plány na umělé řízení počasí, cloud seeding či atsmosférické geoinženýrství. – čtěte Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

Oslovení odborníci z řad meteorologů se tvářili, jakoby podobný dotaz slyšeli poprvé. Smést ze stolu ho chtěli odkazem na ´chemtrails´, které se dají snadno označit za konspirační teorii.

Stalo se ale něco přesně opačného – Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na ´chemtrails´ spíše upozornil a po našem článku se na naši redakci obrátila celá řada lidí, kteří se tímto jevem dlouhodobě zabývají.

Následující text by tak chtěl prolomit mlčení, které v českých médiích na toto téma už řadu let existuje. Nezabývá se celou šíří problému, ale je sestaven především z reakcí lidí, kteří se na naši redakci po prvním článku obrátili. Nedělá si nárok na úplnost, je spíše příspěvkem do diskuze. Protože děje-li se nad našimi hlavami to, co zastánci ´chemtrails´ tvrdí, pak bychom se měli obávat. A pokud to pravda není, pak bude cenné i takové ujištění, jako že vše je v pořádku.

Problematiku jevu ´chemtrails´ jsme zmínili už v předchozím článku, kde jí byl věnován ale spíše okrajový prostor. Tímto termínem jsou označovány kondenzační čáry za letadly, které podle této teorie obsahují chemické látky a proto, na rozdíl od obyčejných kondenzačních čar (tzv. contrails), tak rychle nemizí, ale zůstávají na obloze třeba i dlouhé hodiny.

Oficiální místa, především meteorologové, ale existenci ´chemtrails´ popírají, tvrdí, že všechny čáry na obloze, tedy i ty nezvyklé, tlusté, roztahující se, dlouho přetrvávající, jsou obyčejnými kondenzačními stopami za letadly. Tvrdí, že cokoli nad toto tvrzení je jen nepodloženou spekulací danou tím, že zastánci ´chemtrails´ problematice nerozumí.

 

 

 

Amatérský meteorolog: Odporuje to fyzikálním pravidlům

 

Před časem, když o jevu ´chemtrails´ přinesla reportáž i TV Prima a otázky začala klást i Poslanecká sněmovna či ministerstvo zemědělství, vydal ČHMÚ a další instituce společné tiskové prohlášení, ve kterém tyto obavy vyvracejí a tvrdí, že o nic nejde. Čáry, které vidíme na obloze, jsou obyčejné stopy po letadle, nic víc.

Na redakci Prvnizpravy.cz se ale obrátil člověk, který poukázal na to, že zmíněné tiskové prohlášení je původně článkem meteorologa Petra Dvořáka, který takto reagoval na jeho vlastní text. V časopise Fly magazin uveřejnil totiž Jaroslav Krejčí článek, který se problematikou ´chemtrails´ zabývá. Na text reagoval meteorolog Petr Dvořák, jehož článek se pak stal základem tiskové zprávy, kterou ČHMÚ a další instituce rozeslaly letos v únoru médiím, tvrdí Krejčí.

Dvořák ale nepřišel s žádnými argumenty, kterými by tvrzení zastánců ´chemtrails´ rozporoval, pouze emotivně odsoudil podobné úvahy do říše pohádek. „Soudný člověk dnes nevěří na hejkaly, klekánice, bludičky, čarovné prameny v lese, že děti nosí čáp, a neměl by věřit ani v existenci chemtrails,“ napsla například.

„Musím konstatovat, že ačkoliv je Petr Dvořák profesionální meteorolog, jeho článek je naprosto bez argumentů a neuvádí v něm jediný vědecky doložený důvod, proč v chemtrails nevěřit. Jen lacině zesměšňuje zastánce chemtrails. Kdo je nezávislý, tak po přečtení mého článku a článku Petra Dvořáka rychle pochopí, na které straně je nesrovnatelně více argumentů,“ komentuje to Krejčí pro Prvnizpravy.cz.

Jaroslav Krejčí je dlouholetý amatérský meteorolog. Sám o sobě tvrdí, že mu připadá krajně podezřelé, za jakých netypických povětrnostních situací se kondenzační stopy za letadly objevují. Stejně tak mu přijde zvláštní i jejich podoba.

„Nejsem moc odborník na letectví, ale od malička se zajímám o meteorologii a dokážu určit, za jaké situace se obyčejná stopa za letadlem má udržet dlouho a kdy nikoliv,“ řekl pro Prvnizpravy.cz Krejčí.

Krejčí tak polemizuje s argumentem meteorologů, kteří – podobně jako Radim Tolasz z ČHMÚ – tvrdí, že podivný vzhled i dlouhé trvání čar je běžně vysvětlitelné teplotními podmínkami.

„Pokud je okolní vzduch příliš suchý nebo teplý, kondenzační stopa nevznikne nebo mizí krátce po průletu letadla. O dalším vzhledu stopy rozhodují i vertikální pohyby vzduchu. Pokud se v místě stopy vyskytují sestupné pohyby, dochází rychleji k jejímu rozpouštění,“ řekl už dříve Tolasz.

S tím Krejčí souhlasí. „Potom ale nechápu, jak mohly být dlouhé, vzájemně splývající a enormně široké čáry za letadly pozorovány v Německu například dne 31. 8. 2009, když v té době byla skoro celá Evropa pod vlivem rozsáhlé tlakové výše a v suchém vzduchu. Žádná tlaková níže nad střední Evropou nebyla, naopak, byl tu střed zmíněné tlakové výše, takže vzduch suchý jak Brno – jak při zemi, tak ve výšce. Přesto byly nad Německem pozorovány neuvěřitelné čáry za letadly. To odporuje pravidlu, který řekl sám Tolasz!,“ kroutí hlavou Krejčí.

Tvrzení dokládá družicovým záběrem NOAA, na kterém jsou zachyceny stopy nad jižním Německem.

„Když se navíc podíváte na synoptickou mapu Evropy z toho dne, uvidíte, že většinu Evropy ovlivňovala tlaková výše (natož Evropu střední, kde byl samotný střed výše), a to i v hladině 500 hPa (foto zde). Bílé čáry (izobary) ukazují hodnotu přízemního tlakového pole. Barevný podklad znázorňuje hodnotu tlaku v hladině 500 hPa (ve výšce, což je podstatné pro tvorbu a udržení stop za letadly – čím vyšší tlak, tím nižší vlhkost vzduchu). Na mapě je vidět, že nad jihozápadním Německem byl ve výšce hřeben vysokého tlaku, při zemi v podstatě střed tlakové výše. Podmínky pro udržení kondenzačních stop nad jižním Německem 31. 8. 2009 tedy z fyzikálních důvodů neexistovaly! Přesto tyto stopy vzdorovaly nad jižním Německem suchému vzduchu a ne a ne se rozpustit! Nemohla to být obyčejná voda,“ dodal Krejčí.

Podle něho tak „kondenzační stopy“ porušují fyzikální pravidla atmosféry a musí tedy jít o něco jiného, než o běžné kondenzační stopy.

Nechme ale meteorology a amatérské meteorology jejich pro laika složitým popisům. Zajímavé je podívat se i na samotné satelitní snímky, na které tak Krejčí nepřímo upozornil. Na webu jich je k dohledání bezpočet a člověku doslova vyrazí dech. Jsme zvyklí, že stopa za letadlem většinou ihned vzápětí mizí. Přesto nám některé snímky z družic, jako třeba tento, ukazují neuvěřitelnou změť čar nad určitými oblastmi. Jsou to obyčejné ´contrails´?

Radim Tolasz z ČHMÚ pro to má vysvětlení. „Jsou to standardní contrails (čáry za letadly) nasnímané jedním ze spektrálních kanálů družicí MSG/EUMETSAT. Navíc při východu slunce a tedy s hodně bočním osvětlením,“ vysvětlil pro Prvnizpravy.cz.

Krejčí také odkazuje na celou řadu zajímavých videí. Například na tomto videu zrychlené záběry v jeho úvodu slibují nezvyklou podívanou. Místo toho, aby se stopy za letadly rozpouštěly, vytvářejí poměrně rozsáhlou oblačnost a z původně modré vymetené oblohy udělaly oblohu skoro zataženou. Krejčí doporučuje i následující video.

Asistent poslance: Jde o postřik ve prospěch GMO?

 

 

Redakci Prvnizpravy.cz také kontaktoval člověk, který pracuje jako asistent poslance, ale přál si zůstat v anonymitě. V rozsáhlé mailové korespondenci předkládá spoustu odkazů a zajímavých tvrzení. Problematikou se prý zabývá roky a je ve spojení s řadou podobně smýšlejících lidí v zahraničí, včetně lidí z politických kruhů.

 

„Jeden kolega ze zahraničí mi o ´chemtrails´ vyprávěl a došli k zajímavému závěru. Udělali v místě, kde se objevovaly čáry na nebi, rozbor půdy – a ejhle. Zjistili, že v půdě se nachází stopy baria a hliníku! Což v podstatě jsou složky, které se dodávají do kerosinu, paliva pro letadla. Problém v naší ´banánové´ republice, která umožní snad všechno všem je, že legislativa ČR umožňuje přelety jakýchkoliv letadel bez povolení vlády,“ uvedl pro Prvnizpravy.cz asistent poslance.

 

A nabízí poměrně divokou spekulaci – jedná se o chemický postřik ve prospěch geneticky upravovaných plodin. V půdě, kde jsou podobné látky, se totiž normálním plodinám dařit nebude a právě to firmy, které se na produkci GMO plodin zaměřují, potřebují.

 

Že by k něčemu takovému mohlo za zády občanů docházet, mu nepřipadá nereálné. Připomíná, že veřejnost také nic nevěděla o tom, když letadla CIA vozila teroristy k výslechu na americkou základnu v Polsku s mezipřistáním v Ruzyni.

 

A co na to NATO?

 

 

Redakce se také pokoušela zjistit, jak na podobné dotazy budou reagovat některé státní instituce, pod které by problematika mohla spadat.

Už jsme uvedli, že různých vysvětlení existuje celá řada – od kontroly počasí přes chemické postřiky až po armádní projekty. Proto i institucí a úřadů, kterých je možné ptát, je vícero. Protože po „klimatickém“ vysvětlení jsme pátrali v minulém díle, kdy jsme oslovili ministerstvo životního prostředí, úřad vlády ČR, meteorology, eurposlance či politiky Strany zelených, tentokrát jsme se zaměřili na možné armádní vysvětlení.

Samozřejmě s vědomím, že pokud o nějaký tajný projekt skutečně jde, armáda ho jistě nebude potvrzovat zvědavým médiím. Nicméně jsme chtěli vědět, jak budou úřady na podobné dotazy reagovat.

Oslovili jsme proto například ministerstvo obrany či informační kancelář NATO v České republice. Tázali jsme se opět na modifikaci počasí, na ´chemtrails´ jako takové i na možnou souvislost s projektem HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program se sídlem na Aljašce), kterou některé teorie naznačují.

„Informační centrum NATO v Praze bohužel nedisponuje zdroji informací, které by umožňovaly na váš dotaz odpovědět. Pracujeme s veřejně dostupnými zdroji, v nichž se nám informace k této problematice ve spojitosti s NATO zatím najít nepodařilo,“ odepsal v reakci na dotaz Petr Zlatohlávek z informačního centra NATO.

„S žádostí o informace k tomu, zda je ČR informována o daných operacích či o spolupráci na daném projektu v rámci NATO, vám doporučujeme obrátit se na Ministerstvo obrany ČR, které by jako jediné bylo oprávněné na tyto otázky odpovědět,“ odkázal.

 

 

Ministerstvo obrany: Projekty ovlivňující počasí neplánujeme

 

 

Na ministerstvo obrany jsme se obrátili souběžně. S odpovědí si tam dali záležet. Ozvali se asi po týdnu a na dřívější urgence odpovídali s prosbou o trpělivost, že ještě nemají všechny inforomace k odpovědi potřebné pohromadě.

Konečné vyjádření se ale dalo očekávat. „Složky Ministerstva obrany České republiky se otázkou ovlivňování počasí nezabývají a ani v budoucnu neplánují takovéto projekty. Ministerstvo obrany rovněž není v této oblasti zapojeno do žádných programů NATO či jiných států. Své dotazy na NATO a US ARMY vztahující se k ovlivňování počasí proto doporučujeme směřovat na tyto organizace,“ napsal Jiří Štábl z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Na dotaz ohledně zvláštních kondenzačních stop za letadly pak ministerstvo odpovědělo, zřejmě inspirováno prohlášeními meteorologů: „Výskyt kondenzačních sledů za letouny je přirozeným fyzikálním jevem. Tvoří je kondenzáty vodních par z tryskových motorů vznikající za příhodných okolních atmosférických podmínek. Rozdílná doba rozpouštění či udržení kondenzačních sledů pak záleží na stabilitě zvrstvení atmosféry,“ napsal Štábl.

A aby bylo jasno, dodal, že v dotaze nastíněný problém nemá s realitou nic společného. „Jakékoliv spekulace o vypouštění chemických látek s cílem umělého vytváření mraků či k jiným účelům v rámci přeletů letounů NATO nad českým územím jsou naprosto irelevantní.“

Součástí odpovědi bylo – vypadá to, že snad už povinná výbava pro takové příležitosti – nám už dobře známé tiskové prohlášení ČHMÚ a spřízněných institucí, které jsme citovali v minulém díle. „V příloze vám pro váš širší přehled v dané problematice navíc zasíláme tiskové prohlášení, které bylo vydané 17. února 2010 v Praze. Jedná se o Společné vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR (ÚFA AVČR), Katedry meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (KMOP MFF UK) a České meteorologické společnosti (ČMeS) k problematice tzv. ´chemtrails´,“ uvedl tiskový mluvčí.

Redakce se zajímala i o to, zda má česká strana nějaké informace o projektu HAARP a zda tento projekt spadá pod NATO. „Výzkumný projekt HAARP se dle volně dostupných informací zabývá chováním ionosféry ve vztahu k možnému šíření komunikačních signálů,“ odpověděl mluvčí v duchu oficiální propagandy, která tvrdí, že jde jen o neškodné výzkumné zařízení. Proč ho ale před časem koupila americká armáda a do přísně střeženého objektu nikoho nevpouští, můžeme tak jen spekulovat.

„Jedná se o americký projekt a složky Ministerstva obrany České republiky do něj nejsou zapojeny. Se svými případnými dotazy na projekt HAARP se proto prosím obraťte na americkou stranu,“ odpověděl Štábl.

Dobrá, podobnou odpověď jsme čekali. Pokud jde o tajný projekt, určitě ho armáda neprozradí prvnímu novináři, který se na to zeptá. K dobru ale musíme ministerstvu přičíst to, že dotaz nesmetlo ze stolu hned po odeslání mailu jako bláznivou konspirační teorii, ale vážně se jím zabývalo a na odpovědi pracovalo týden. I když nevím, proč na těch pár vět potřebovalo tolik času.


Přelety letadel NATO: Desítky až stovky týdně

Protože mnozí zastánci ´chemtrails´ věří, že podivné stopy nevytvářejí obyčejné letouny (stopy se totiž objevují tam, kde nejsou letecké koridory, často se podivuhodně kříží nebo zatáčí, podobně jako brázdy na poli po kombajnu) a naznačují, že jde zřejmě o projekt probíhající pod pláštíkem NATO a za použití vojenských letadel, redakce se ještě dříve ministerstva obrany tázala na přelety letadel NATO.

Od té doby, co existuje „Open Skies Treaty“ a letadla NATO tak mohou libovolně létat na základě kdysi vládou daného souhlasu, nebylo by totiž nereálné, aby případný tajný projekt probíhal právě pod hlavičkou Severoatlantické aliance.

Redakce Prvnizpravy.cz tak například zjistila, že týdně se takových přeletů letounů NATO uskuteční desítky až stovky.

Odpovědí se na ministerstvu opět ujal Jiří Štádl. Pro lepší srozumitelnost přetiskujeme celé otázky redakce spolu s odpověďmi ministerstva.

 

Otázka Prvnizpravy.cz (PZ): Disponuje Ministerstvo obrany přesnými údaji, kolik letů letadel NATO nad českým územím probíhá za den?

Odpověd Ministerstvo obrany (MO:) Trvalé povolení k pohybu letadel NATO nad českým územím bylo vydáno na základě usnesení vlády ČR a Ministerstvo obrany jej má k dispozici. Přesný počet přeletů a jejich aktuální stav jsou nepřetržitě sledovány Střediskem řízení a velení (Control and Reporting Centre – CRC) a informace o těchto přeletech a průjezdech jsou shromažďovány u Odboru vojenské dopravy Velitelství sil podpory (OVD). Evidovány jsou pouze přehledy letů a průjezdů, nikoli okamžitý stav. „Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území ČR“ jsou předkládány vládě ČR a Parlamentu ČR a jsou shromažďovány u OVD.

 

PZ: Má o těchto letech přehled řízení letového provozu (ŘLP) ?

MO: Jak již bylo výše uvedeno, přesný počet přeletů a jejich aktuální stav, nepřetržitě sleduje CRC a samozřejmě i Řízení letového provozu (ŘLP).

 

PZ: Řídí se tyto lety nějakým plánem, který by byl MO / vládě znám?

MO: Každý vojenský let musí být předhlášen 48 hodin před uskutečněním na OVD, který verifikuje jeho oprávněnost, a to v souladu s usnesením vlády ČR, viz. bod 1. Informace o předhlášených a verifikovaných letech je předána OVD na CRC. Vlastník / operátor letounu následně podává tzv. letový plán, kde je uvedeno OVD vydané číslo vojenského povolení. Letový plán je pak zveřejněn po pevné telekomunikační síti (Aeronautical Fixed Telecommunication Network – AFTN), ve kterém jsou zahrnuty všechny pozemní kontrolní a řídící střediska letového provozu. Lety NATO se, obdobně jako ostatní (i civilní lety), realizují na základě zmiňovaného plánu, který obsahuje přesné časy a trasu letu (koridory). Výjimku tvoří letouny zařazeny v systému „včasné výstrahy NATO“ (AWACS) a lety pro humanitární a záchranné účely, u nichž je lhůta na předhlášení zkrácena. Ostatní opatření se na ně však vztahují obdobně.

 

PZ: Existují informace o tom, kdy přesně a v jakém čase a po jaké trase letělo letadlo NATO ten který den. Vláda kdysi dala oficiální souhlas s přelety těchto letadel. Jak konkrétně to v dennodenní praxi probíhá už vláda nesleduje?

MO: Na lety letounů NATO se každoročně uděluje tzv. trvalé povolení, které je uděleno zmiňovaným usnesením vlády ČR. Tyto lety už v praxi nejsou vládou ČR, vzhledem k jejich množství (desítky až stovky přeletů týdně), aktuálně sledovány. Vláda ČR a obě komory Parlamentu ČR jsou o všech uskutečněných letech informovány zpětně, prostřednictvím „Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území ČR“, a to za každé pololetí.

Každý ať si z odpovědí vezme, co chce. Bez ohledu na ´chemtrails´ je ale jasné, že výskyt přeletů letounů NATO je mnohem masivnější, než by se dalo čekat a že Česká republika má v rámci schvalovacího procesu jen minimální možnost nahlédnout, co se vlastně děje. Politici jsou informováni až zpětně.

 

 

Známý pilot: Divné bílé šmouhy

 

 

Zatímco oficiální místa tvrdí, že vše je v pořádku a netřeba se ničeho obávat, podařilo se nám sehnat i jiné výpovědi. Prvnizpravy.cz oslovily pilota, který se s oficiálními vyjádřeními spokojit nehodlá.

Třiasedmdesátiletý známý pilot a spisovatel, Čechoaustralan a rodák ze Žižkova, kde chodil do třídy s Jiřím Krampolem, žije nyní v australském Melbourne. Evžen Kulič má sice podobně jako Krampol smysl pro humor, je ale vážně přesvědčen, že to, co vidíme na obloze, obyčejnými čárami není.

Kulič přitom může být považován za experta, protože létal s proudovými tryskáči a o kondenzačních čárách mnohé ví. Pilot to byl excelentní, když ho i přes jeho „reakční“ názory nechali létat s československými prezidenty – Kulič byl totiž mimojiné pilotem vládních speciálů.

Exklusivně pro Prvnizpravy.cz popsal, jak se s tímto jevem setkal v Austrálii. Protože Kuličův příspěvek je netradičně pojatý, rozhodli jsme se ho nechat v téměř nezměněné podobě. Za humorným podáním ale stojí závažná vyjádření:

„Několik let se nám tu na obloze dělají takové dlouhé bílé šmouhy. Ono se to pak rozplizne přes celou oblohu a visí to tam celý den. A opět ta staroba a přemýšlení. Vždyť to tam dříve nebývalo. Že by znak globálního oteplování? A tak sednu k bedně (víte, já tak říkám komputoru) a již ťukám mému příteli do Hradce, Milanovi, který byl meteorolog. Má ještě nějaké známé, kteří se touto precizní činností zabývají dodnes. Já jako proudový pilot meteorologii považuji spíše za nějaké zvláštní náboženství. Ale k věci. A již mi odpovídá „Evžene, to jsou přeci kondenzační stopy, hrome – přeci jsi lítal na Migu, tak to znáš.“ A je pokoj.

Ale ouha. Ve Mullumbimby (strašný jméno co? To víte, Austrálie) ve státě NSW, kde žije syn, se těm, co ty „kondenzační stopy“ na obloze dělají, utrhla ruka. A vznikla ošklivá dětská epidemie podobná chřipce. Lidé žalovali stát. Ale jako vše se to rozmazalo do ztracena. Protože „stát“ řekl, že to nedělá a neznámého pachatele za ruku nechytli. Totéž proběhlo v Západní Austrálii.


Volám do Států. Žije tam dcerka. Bere to zeď, komputorový specialista. Je Indián. „Tak co“ ptám se, „máte tam taky ty šmouhy?“ „Jaké šmouhy?“ ozve se ze sluchátka. „Myslíš chemtrails? Samo. To se přeci dává na oblohu, kvůli slunci, aby tolik neopalovalo. Vždyť je to i v učebnicích a děti se o tom učí ve škole. Co je na tom špatného?“ „Nic – nic, jen tak se ptám a jak se máte?“ zakončuji debatu. „Děti trochu kašlou, jinak dobrý. A ty?“… Pokládám sluchátko.

A bzučí mi v hlavě slovo ´chemtrails´ a to, že to je oficiální program státu. A zase. To víte, starej dědek, času dost a tak v té hlavě se to honí dokola. Představte si, že někomu stojíte za to, aby skoro každý den na obloze nadělal takovýhle šmouhy, sypal vám je na hlavu a tak vás chránil, místo opalovacího krému, před slunkem. A dělá to zadarmo. V duchu počítám, co milionů to musí stát. Ne korun, ale dolarů. Peněz, které by se nechaly použít jinde. No není to krásné?

Kulič poté přechází k tvrzení, že obyčejný altruismus vlád to zřejmě nebude, za projektem se zřejmě skrývá něco jiného. A nabízí tak další možný výklad.

„Nechali jsme z toho prachu, usazeného na rovných, předem připravených plochách, udělat na universitě rozbor. Bylo to zdarma – študáci jsou na celém světě stejní – měli pochopení. Bylo to opět na bázi fluoridu sodného, o kterém podrobně píši ve své poslední knize ´Tajemství experimentu Philadelphia“.

Vyvozuje, že podobně jako v jiných projektech válečných a poválečných může být i zde používáno fluoridu sodného k „otupování“ populace. Se zjištěním, že fluor dokáže s otupením lidské aktivity divy, přišli už za války němečtí vědci.

„Fluor do vody a z člověka se stane hodný tažný kůň, co nekope, spokojeně kývá hlavou a raduje se z toho, že si koupí auto, se kterým stejně jezdí jen do práce, má kde bydlet, v baráčku, který po celý život splácí a v sedmdesáti či dříve pojde. Vůbec si neuvědomí, že vlastně celý život je v něčích rukou,“ tvrdí Kulič. A upozorňuje na to, že fluor se přidává do vody pod záminkou ochrany zubů v podobném množství, které němečtí vědci v táborech vyhodnotili jako ideální a nejúčinnější dávku, aby lidé byli poslušní a přitom neztráceli rozum.

Kulič se také odvolává na zprávu amerického špičkového chemika Charlese Eliota Perkinse a jeho hlášení adresováho Lee Foundation for Nutritional Research v Millvaukee z října roku 1954, které bylo 31. ledna 1995 odtajněno a přetištěno v časopise „The American Mercury.“

„Tento chemik vysloveně prohlašuje, (kromě oznámení, že fluorid sodný je dodáván do vody pod záminkou ochrany zubů), že fluorid sodný se zmíněnou ochranou zubů nemá nic společného a že by se našly daleko účinnější a levnější prostředky. Že to je podle nacistické filozofie přípravek na otupení a omezení svobody lidí, kterým je tato infikovaná voda podávána. Končí šokujícím poznatkem: Přípravek otupuje malou areu v mozku která přináší individuelní sílu. Tuto část mozku zvolna otravuje a narkotizuje, až je asi po ročním působení zcela vyřazena. Tyto osoby již nikdy nebudou tím čím bývaly předtím,“ říká Kulič.

To jsme se nakonec od ´chemtrails´ hodně vzdálili, ale alespoň to charakterizuje šíři různých výkladů a vysvětlení tohoto zvláštního jevu.

Kulič své vyjádření zakončuje se svým typickým humorem. „Ale o věci, kterou nikdo nedělá, můžeme směle říci, že neexistuje. Vy v Česku ale máte výhodu, že na vaší obloze září jenom sluníčko a když tam jsou šmouhy, tak to jsou pouze ´kondenzační stopy´ – žádný chemtrails. Zdravíčko. Evžen Kulič, Austrálie.“

(redakce Prvnizpravy.cz se bude tématem i nadále zabývat v dalších dílech. S případnými podněty a náměty se obracejte na adresu zc.yvarpzinvrp@sotrabi)

(Adam B. Bartoš, foto: arch.)

 

 

 

Sedm statečných. Poslanci mluví o úpravách počasí

 

 

Redakce Prvnizpravy.cz se ptala poslanců na tabuizované téma umělých úprav počasí. Odvahu odpovědět měli jen někteří.

 

 

19.březen 201109:46

 

Už dříve jsme se zabývali tématem umělého řízení počasí, tzv. geoinženýringem. V článku s názvem Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí“ jsme u příslušných institucí zjišťovali, zda i v České republice probíhají podobné projekty.

Vyhýbavá reakce meteorologů nás pak přivedla na stopu jevu, který je běžně nazýván ´chemtrails´ a který už zdaleka nepatří jen na webové stránky konspiračních teoretiků. Dokumentů o řízených úpravách počasí a možných souvislostí s jevem, který můžeme denodenně pozorovat nad našimi hlavami, je totiž už tolik, že se tématu chtě nechtě začínají věnovat i hlavní sdělovací prostředky, například americká televizní stanice CBS. My jsme různá vysvětlení, stejně jako pochybnosti stran oficiální verze popsali v článku s názvem „Chemtrails. Ptáme se za vás, co je na tom pravdy“ .

Nejnovější dokumentární film historika a investigativního žurnalisty Edwarda G. Griffina, mimo jiné autora známého bestselleru o vzniku amerického FEDu, nás pak inspiroval k anketě mezi politiky. V závěru jeho filmu „What In The World Are They Spraying?„, který snáší důkazy o tom, že geoinženýrské pokusy a projekty ovlivňují zdraví lidí i přírody, se totiž tvůrci dokumentu vydali do amerického Kongresu, aby na jeho chodbách odchytávali politiky a ptali se jich na jejich názor.

Redakce Prvnizpravy.cz proto oslovila české zákonodárce, aby zjistila, jaké je mezi poslanci povědomí o této problematice a o zdravotních rizicích, které látky rozprašované během leteckého provozu představují.

Podle předpokladu většina poslanců seznam pěti otázek okázale ignorovala. Někteří – pod různými výmluvami – odmítli odpovědět. Ale našla se i skupina sedmi poslanců, kteří se s otázkami statečně poprali, třebaže většinou připouštěli, že téma nespadá do jejich působnosti.

 

 

Na co jsme se ptali?

Po poslancích jsme chtěli vědět, jak si osobně vysvětlují specifické stopy za letadly, které se ale na rozdíl od běžných kondenzačních stop (tzv. contrails), mizících téměř vzápětí, liší svou dlouhou trvanlivostí a tím, že vytvářejí specifickou oblačnost.

V druhé otázce jsme chtěli vědět, zda poslanci připouštějí zdravotní riziko, které tyto chemikálie ve vzduchu představují. A to bez ohledu na to, zda se při vysvětlení jevu přikláníme k oficiální verzi nebo různým alternativním teoriím. Existuje totiž několik na sobě nezávislých průzkumů, které na vzorcích spadu dokazují přítomnost velkého množství těžkých kovů a to v míře několikrát přesahující běžné stanovené normy. Jinými slovy jde o riziko, které může stát za řadou dnes už známých (ale dosud nevysvětlených) onemocnění či může tato onemocnění způsobit v budoucnu. „Souhlasíte s tím, že by o zdravotních důsledcích těchto pokusů / projektů měla probíhat veřejná diskuze?“ ptali jsme se poslanců a pro jistotu dodali, že tématem globálního geoinženýringu a jeho dopadů se zabývá i OSN (například na 10. zasedání signatářů Konvence OSN o biodiverzitě), byť nutno přiznat, že ne z ušlechtilého zájmu o úplný zákaz těchto projektů, jako spíše ve snaze získat nad jednotlivými národními projekty kontrolu z globálního hlediska.

Otázce samotných plánů modifikace počasí jsme věnovali třetí dotaz. Jakkoli tyto projekty znějí laikovi neuvěřitelně, existují desítky patentů a vědeckých studií, které se tímto tématem seriozně zabývají a dokazují tak, že k úpravám počasí nedochází jen v komerční sféře a nad konkrétními regiony (například ve snaze vyvolat potřebné srážky), ale dnes často i na globální úrovni v rámci různých projektů, často zahalených pod pláštíkem boje proti globálnímu oteplování. Ostatně výzkum a praxe v tomto oboru je stará desítky let. Připomněli jsme, že nejde o šprým a že podobnými dotazy se zabývalo i ministerstvo životního prostředí a další úřady, aniž by téma zlehčovaly (spíše v odpovědích mlžily). A byl to ostatně jeden z poslaneckých výborů, který se sám před časem pod vlivem reportáží ve sdělovacích prostředcích dotazoval na Českém hydrometeorologickém úřadu, zda podobné projekty neprobíhají i v Česku.

Protože některé zdroje naznačují zapojení struktur NATO do geoinženýrských plánů a protože redakci Prvnizpravy.cz už v minulém textu ministerstvo obrany přiznalo, že nad územím ČR dochází v rámci smlouvy Open Sky týdně ke stovkám přeletům letadel NATO, o jejichž účelu mají čeští zákonodárci jen mizivé povědomí (harmonogram těchto přeletů je schvalován parlamentem až zpětně), chtěli jsme vědět, zda by přelety letadel NATO a jejich přesné důvody neměly být pod větší kontrolou občanů právě skrze jejich volené zástupce.

Konečně poslední otázka se věnovala tomu, zda by měla být veřejnost informována v případě, že skutečně dochází k neveřejným experimentům s úpravou počasí, jejichž mohou být výše zmíněné stopy za letadly průvodním jevem. A pokud ano – „jste ochoten využít vašeho postavení poslance parlamentu České republiky a dotazovat se na příslušných úřadech a žádat vysvětlení a sdělení případných rizik a dopadů tohoto experimentu na životy občanů České republiky?“ ptali jsme se.

 

 

Pecina: Děláte si legraci?

Než se podíváme, jak odpovídali ti poslanci, kteří téma vzali vážně, není bez zajímavosti připomenout i reakce některých volených politiků, kterým evidentně otázka bezpečnosti a zdraví obyvatel nic neříká. I to je totiž určitou výpovědí o tom, jak si voličů, které zastupují, váží.

Zvláště za zamyšlení stojí případ bývalého ministra vnitra a současného poslance ČSSD Martina Peciny. „Nezlobte se, ale nepochopil jsem, jestli si děláte legraci, nebo mám fakt na vaše otázky odpovídat. Nejspíš chcete vědět, kdo z poslanců a senátorů je úplný pit(omec),“ odpověděl Pecina, který přitom musí vědět více, než běžní politici, natož řadoví občané. Do odpovědí prý „nejde“ a redaktora poslal do blázince. „Mějte se hezky a příště se zeptejte třeba na záměrné šíření AIDS, nebo na kontakty CIA s UFO. Ať je to pestřejší,“ odepsal v domnění, že je humorný.

Ostatní měli alespoň tu slušnost, že téma nezlehčovali a jednoduše se omluvili. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová (ODS) poděkovala za nabídku ankety se účastnit, uvedla ale, že jde o téma, ke kterému by se nechtěla vyjadřovat.

Poslankyně KSČM Ivana Levá se skrze svoji asistentku omluvila, že kvůli zdravotním komplikacím nestihne odpovědět do požadovaného termínu.

„Nezlobte se, pane Bartoši, na rozdíl od jiných nedělám, že rozumím všemu,“ napsal poslanec ČSSD za Ústecko Jiří Paroubek.

Další poslanci argumentovali tím, že mají jiné portfolio a položenými otázkami se nezabývají. „Děkuji vám za položené otázky, nicméně ráda odpovídám vždy na to, o čem se domnívám, že mám co říci. Otázkami, které jste mi položil, se nezabývám. Mým tématem je sociální politika a problematika osob se zdravotním postižením. Nebylo by ode mne správné na tyto otázky odpovídat,“ myslí si například poslankyně ODS Lenka Kohoutová.

Dělbou práce, která existuje i v Poslanecké sněmovně, argumentuje její kolega z KSČM Miroslav Opálka. I on pracuje ve Výboru pro sociální politiku. „Proto se necítím býti v této oblasti odborníkem. Myslím, že nyní je věcí odborníků, aby předložili ke zvážení seriózní analýzy a návrhy. Bylo by nezodpovědné vyjadřovat se k povrchním informacím, spekulacím či fabulacím. Předpokládám, že zodpovědní činitelé budou v této oblasti aktivní,“ odpověděl poslanec.

Argument je to na první pohled pochopitelný – nikdo, ani poslanec, nemůže vědět vše. Téma, na které se ptáme, ale má velký přesah a zdaleka se netýká jen kupříkladu bezpečnostního výboru, kam nás jiní poslanci odkazovali. Navíc jsou to právě poslanci, kteří by měli hájit zájmy voličů a proto by se měli zamýšlet i nad tématy, které jejich úzký profil přesahují.

Mnozí z nich ale připouštějí, že o věci nic netuší. „Jsou chvíle, kdy je na místě přiznat, že o této problematice nic nevím. Pokud bych se s ní setkala v souvislosti s legislativní činností, konzultovala bych odborníky našeho Poslaneckého klubu,“ odepsala například poslankyně KSČM Zuzka Bebarová-Rujbrová.

„Vaše dotazy jsou velmi odborné povahy. Myslím, že v těchto odborných dotazech byste měl spíš oslovovat odborníky,“ napsal poslanec TOP 09 Ladislav Jirků.

„Touto problematikou jsem se nikdy nezabývala. Slyším o ní poprvé. Mne samozřejmě zajímá zdraví našich občanů a jejich bezpečnost. Já se zaměřuji spíše na bezpečnost z hlediska zahraničního. K vaší problematice nejsem lhostejná, ale větší aktivitu by měli prokázat kolegové v příslušných výborech,“ napsala zase poslankyně Věcí veřejných Lenka Andrýsová. To, že se věcí zabývá OSN, ji ale uklidnilo: „Pokud se v OSN touto problematikou zabývají, je to na správné cestě. Uvidíme, k jakému závěru dojde jejich analytický tým,“ dodala.

 

 

Seďa: Předpokládám, že experimenty jsou povoleny

Poslanec ČSSD Antonín Seďa sice na úvod poněkud zbytečně poznamenal, že úvahy o tom, že by contrails byly způsobeny nějakými mimozemskými či jinými příčinami jsou zcestné (zbytečně proto, ježto jsme to nikde netvrdili), podle něj ale lze vše vysvětlit například chemickým rozborem.

„Vždy preferuji vědecký přístup před různými teoriemi, založenými spíše na senzaci. Ale někdy může docházet k ;leteckým zkouškám či jiným experimentům. Ale předpokládám, že tyto zkoušky či experimenty jsou oficiálně povoleny a odpovídají zákonům té které země,“ myslí si poslanec.

Poslankyně Patricie Kotalíková (TOP 09) si dlouho visící stopy vysvětluje jako „výfukové splodiny“, Ladislav Velebný (ČSSD) jako obyčejné „kondenzační čáry“.

„Dle mého názoru se jedná o velmi specifickou záležitost a bylo by vhodné ji konzultovat s odborníky z Akademie věd České Republiky. Laik, za kterého se v této oblasti považuji, nemůže mít dostatek informací k této záležitosti. Ze subjektivního pohledu však myslím, že contrails – stopy za letadly a jejich viditelnost může být velmi závislá na počasí, vlhkosti vzduchu, lomu světla a na tom, jak je obloha jasná,“ soudí poslankyně TOP 09 Jana Kaslová.

Zemědělec a poslanec TOP 09 s modrou krví Jaroslav Lobkowicz o žádných takových jevech naopak neví. „Jsem zemědělec a musím se přiznat, že jsem si nikdy nevšiml nějakých znamení, které, jak píšete, zanechávají letadla.“

„O tomto jevu vím, že se může vyskytnout. Z pohledu jeho vzniku a příslušných zákonitostí jsem se jím nikdy nezabýval. Pokud jsem jej zaregistroval, pak jej považuji za výsledek lokálních, specifických podmínek počasí v daném místě,“ myslí si pak poslanec TOP 09 Jiří Skalický.

Chemikálie: poslanci připouštějí riziko

Na druhý dotaz, zda mohou tyto škodliviny za letadly negativně ovlivnit zdraví obyvatel, na které postupně padají, odpovídali poslanci spíše kladně.

„Je zřejmé, že v ;plynech po spalování leteckého petroleje existují těžké kovy, tak jako při spalování nafty či benzínu. Takže ano, představuje to zdravotní riziko. Nicméně tak jako v ;jiných odvětvích, tak také v ;letecké dopravě existují hygienické, zdravotní, emisní a hlukové limity, které je nutno plnit. V ;poslední době se pracuje nejen na ekologických leteckých motorech, ale i na vývoji nových paliv. Takže jistě je nutno kontrolovat znečištění ovzduší a dopady tohoto znečištění na zdraví populace,“ odpověděl Antonín Seďa.

Ve svých odpovědích struční poslanci Patricie Kotalíková a Ladislav Velebný souhlasí, že by o důsledcíh zamořování ovzduší měla probíhat diskuze.

„Viditelné stopy po letu letadla souvisejí s produkcí výfukových plynů s obsahem mnoha zplodin hoření, včetně příměsi těžkých kovů dle charakteru leteckého benzinu. Dílem jde také o reflexní světelný účinek. Tyto fenomeny jistě přispívají ke znečišťování životního prostředí jako celku, a to nejen ovzduší, ale při spadu těžkých kovů jde i o zamoření potravinového řetězce apod. Koncentrace jedovatých plynů ve značné výšce se postupně rozptyluje, takže ty by neměly, na rozdíl od výfukových plynů automobilových, živým organismům na Zemi vadit,“ odpověděla redakci poslankyně ČSSD Milada Emmerová.

Emmerová se v odpovědi rozepsala trochu více a vzpomněla na své dřívější zkušenosti, kdy se věnovala tématu dopadu splodin z hořící ropy na zdraví vojáků: „Kdysi jsem se zabývala jako poslanecká pozorovatelka odborné komise pro vyšetřování veteránů z Perského zálivu negativními dopady toxických látek z hořících ropných vrtů v Iráku. Publikací v odborném tisku a jeho zaslání americkým partnerům ČSSD vlády v roce 1998-9 byl tento můj názor do jisté míry akceptován – že totiž choroba veteránů s velmi pestrými příznaky je důsledkem chronické otravy toxiny z hořících ropných vrtů. Tyto zdroje toxických látek se mi jeví jako závažnější riziko pro lidské zdraví nežli chemické děje a jejich dopady ve vysokém ovzduší, nicméně podceňovat je rovněž nelze,“ vysvětlila.

„Pokud existuje teorie nazývaná chemtrails, a to sice, že do paliva letadel jsou přidávány chemické látky, je opět velmi obtížné, ba nemožné tuto teorie běžnými metodami ověřit. Pravdou dle mého názoru je to, že zvyšující se provoz letadel zvyšuje koncentraci emisí. Bylo by proto jistě vhodné zamýšlet se možnostmi snižování těchto emisí, stejně jako je tomu u automobilové dopravy, kde byly před časem zavedeny katalyzátory a nové motory mají výrazně nižší hodnoty emisí,“ odpověděla Jana Kaslová.

Podobně se k věci staví Jiří Skalický. „O uváděných průzkumech nemám informace a ani o vědecky definovaných výzkumech, které by relevantně prokazovaly vztahy a zákonitosti, které uvádíte. Pokud by byla jednoznačně prokázána souvislost mezi uváděným zdravotním rizikem a určitým onemocněním (na základě EBM (Evidence Based Medicine, tj. medicína založená na důkazech, pozn. red.) a pod gescí WHO (tj. Světové zdravotnické organiazce, pozn. red.) eventuelně přílušných ministerstvech zdravotnictví), pak lze o tomto fenoménu vážně diskutovat,“ myslí si poslanec.

Jaroslavu Lobkowiczovi pak chemikálie těžkou hlavu nedělají, jako zemědělce ho zajímají spíše ty, které pocházejí z umělých hnojiv. „Těžkých kovů máme v zemi mnoho, přišly tam s hnojivy v sedmdesátých a osmdesátých letech, s hnojivy dováženými z Afriky a ze Sovětského svazu. ; Dnes jsou tyto látky zakázány.“

Boj proti přírodě? Má výsledky, ale škodí

S ovlivňovám počasí poslanci většinou nesouhlasí. Krátce ho odmítla Kotalíková i Velebný. Naopak Skalický je benevolentnější: „Pokud půjde o vědecký pokus, který zaručí, že nedojde k ovlivnění globálního charakteru počasí a nebude mít ani jiný negativní dopad, pak lze použití v omezené míře akceptovat,“ napsal.

Nakonec ostatně i zmíněný Pecina přiznal, že „projekty na ovlivňování počasí existují již od padesátých let minulého století“, jen mu prý ale uniká, „proč by se měly provádět na obydlených územích“.

Antonín Seďa by úpravy počasí automaticky neodmítal, zvažoval by ale možné důsledky: „Cloud seding či také jiné zásahy považuji jako boj proti přírodě. Na jedné straně se sice může pomoci jednotlivým regionům, na druhé straně to však škodí. Nejsem zastáncem těchto projektů, ale spíše podporuji snižování znečištění planety jako takové. Nejen globální oteplování, ale zejména růst hospodářství výrazným způsobem negativně ovlivňuje kvalitu života na zemi.“

Spíše pro se vyslovila Kaslová. Připouští, že výzkum nejde zastavit a může přinést pozitivní efekty: „Zájem ovlivnit počasí je již velmi starý, ať už se jedná o důvody národohospodářské, kdy v době sucha by bylo žádoucí zajistit dostatek srážek, nebo jiné, jak tomu bylo například v době konání posledních olympijských her v Číně. Vývoj ve světě se ubírá všemi směry a nelze ho zastavit. Stejně tak tomu bude i v bádání o možnostech ovlivňovat počasí. Výsledky vědeckého bádání přineslo během posledních padesáti let netušené možnosti, a některé z nich každodenně využíváme v běžném životě,“ domnívá se poslankyně.

Jaroslav Lobkowicz si zase nemyslí, že by něco takové v České republice probíhalo: „Již v mém dětství, v padesátých letech, se o takovýchto věcech mluvilo, na jedné straně v souvislosti s heslem ´poručíme větru dešti´ nebo v souvislosti s imperialistickými škůdci. V dnešní době, alespoň co jsem četl, se Číňané pokouší ovlivnit počasí. U nás, jsem přesvědčen, se to neděje.“

Nad přelety letadel NATO není shoda

Rozdílné názory mezi poslanci panovaly i na četnost přeletů letadel NATO. Zatímco podle některých je kontrola dostatečná, podle jiných nikoli.

Kotalíková opět souhlasí, že by přelety měly být více kontrolovány. Velebný připomíná, že Česká republika je součásti aliance, proto je respektuje.

Podle Skalického je kontrola dotatečná: „Řízení letového provozu ČR má přesný přehled a kontrolu o všech letech nad územím ČR, a to od okamžiku, kdy letadlo vstoupí do vzdušného prostoru až do jeho opuštění. Toto se týká i letů NATO.“

A obavy nemá ani Antonín Seďa: „Týdně to nejsou stovky, ale spíše desítky přeletů a to nejen vojsky NATO,“ tvrdí poslanec. Redakci Prvnizpravy.cz ale ministerstvo přiznalo, že jde skutečně o stovky přeletů.

„Nemám obavu, spíše jde o přelety ostatních zemí, kteří nejsou našimi partnery. Kontrolu přeletů provádí zejména Armáda České republiky, která také povoluje přelety a má detailní informace. Výbor pro obranu a bezpečnost a také poslanecká sněmovna pouze schvaluje již dříve provedené přelety. Kontrola je zabezpečena tím, že se poslanci mohou dotazovat na ten či onen konkrétní přelet, ale 100% kontrolu nelze ze strany volených zástupců prakticky zabezpečit. Větší kontrola se musí věnovat ochraně vzdušného prostoru v ;rámci společné ochrany NATO (NATINADS),“ odpověděl Seďa.

 

 

Veřejnost by měla být informována

Poslanci se také shodli, že pokud by k ovlivňování počasí docházelo, veřejnost by o tom měla vědět.

„Pokud by mělo docházet k ;ovlivňování počasí letadly či jinými prostředky, veřejnost by měla být informována. Ano, jako zástupce občanů mám v ;popisu práce získávat informace a dotazovat se příslušných orgánů. Protože to je i má kontrolní funkce. Takže ano, jsem ochoten snižovat případná rizika a dopady na zdraví i bezpečnost našich občanů,“ odpověděl na poslední dotaz Antonín Seďa. Totéž si myslí Kotalíková i Velebný.

Téhož názoru je i Skalický: „Pokud by byly jednoznačně (na principu EBM) prokázány souvislosti a rizika, o kterých se zmiňujete, pak ano.“

„Rozumím tomu a souhlasím s tím, že by tyto vědecké výzkumy, pokud jsou skutečně prováděny, neměly ohrožovat lidstvo. V tom se budu zasazovat o připravované zákony,“ slíbila Kaslová.

„Souhlasím s tím, aby informace byly zveřejňované v co největší míře. Osobně nesouhlasím se zásahy do přirozeného koloběhu počasí,“ napsal poslanec Ladislav Jirků.

(Adam B. Bartoš, foto: arch.)

 

 

 

Rozhovor s leteckým inženýrem nejen o chemtrails

 

 

Chemtrails existují. Tajné experimenty slouží k ovlivňování počasí za vojenskými účely. I proto vám to nikdo nepotvrdí.

 

 

26.srpen 201111:10

 

Redakce serveru Prvnizpravy.cz se už několikrát věnovala problematice trvalých kondenzačních stop za letadly a jejich možné souvislosti s manipulací počasí.

Ptali jsme se na oficiálních úřadech, zda nějaké takové projekty v České republice probíhají (Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí). Přinesli jsme svědectví amatérských meteorologů či profesionálních pilotů (Chemtrails. Ptáme se za vás, co je na tom pravdy). A konečně se také vyptávali všech 200 poslanců, které jsme obeslali dotazníkem na toto téma (Sedm statečných. Poslanci mluví o úpravách počasí).

Protože se ale na redakci stále obracíte s novými podněty a připomínkami, rozhodli jsme se v tématu pokračovat a vyzpovídali i leteckého inženýra, který se problematikou zabývá už několik let.

Redaktor serveru Prvnizpravy.cz se s ním sešel na téměř dvouhodinový rozhovor, který přinesl řadu zajímavých momentů, nečekaných informací a doplnil chybějící souvislosti.

Téma trvalých kondenzačních stop, někdy také označovaných jako ´chemtrails´ (název však získal spíše pejorativní nádech a proto se mu ti, kteří fenomén chtějí zkoumat seriózně, raději vyhýbají), tak získalo přesvědčivější podobu.

Rozhodli jsme se vám rozhovor s odborníkem zprostředkovat poněkud netradiční formou (celý dvouhodinový rozhovor, jakkoli zajímavý, by byl příliš dlouhý) a jeho odpovědi zapracovat do souvislého textu.

SCHŮZKA V RESTAURACI

 

Vzděláním fyzik a letecký inženýr a povoláním technický konzultant, jehož jméno redakce zná, ale který si přeje zůstat v anonymitě (aby svými názory neohrozil své podnikání), se o úpravách počasí nechce bavit po emailu. Jde prý o příliš citlivé téma. Domlouváme si tedy schůzku v jedné pražské restauraci.

V domluvený čas přichází muž kolem padesátky, který v příštích dvou hodinách podá tak přesvědčivý výklad o existenci projektů na úpravu počasí (ty totiž s jevem chemtrails velice úzce souvisí), že by zviklal i zapřísáhlého odpůrce. Je mi jasné, že s tímto člověkem musím udělat rozhovor stůj co stůj a i když bude vystupovat anonymně (jak si přeje), váze jeho argumentů to nijak neubere.

Na úvod trochu tajemně naznačuje, že psát o podobných věcech není žádná legrace a člověk se dostává na tenkou půdu. Jsou to vážná témata, která ne náhodou jsou před veřejností utajována. Kdo by v nich chtěl šťourat, musí počítat s tím, že se to některým lidem nebude líbit. S tím souhlasím, ale myslím si, že tím spíše by se o tom mělo psát a mluvit. Tak pojďme na to.

„Vím, jak vypadají normální kondenzační čáry a jak nevypadají,“ říká muž, který studoval stavbu letadel a podniká jako technický konzultant v leteckém, automobilovém i jiném průmyslu. Běžně spolupracuje s velkými firmami, jako je například ČEZ. Nezabývá se jen tímto tématem, ve skutečnosti se jím profesně nezabývá vůbec (studuje ho spíše ve svém volném čase), ale při pohybování se ve svém oboru nemůže na spousty informací, které existenci podobných projektů potvrzující, nenarazit. Má mnoho kontaktů a zdrojů doma i v cizině, rozumí letectví, čte odborné zahraniční studie. Proto dovede o tématu mluvit zasvěceně, odborně.

NIC NOVÉHO POD SLUNCEM

 

Sám se jako první rozpovídá o tom, jak téma úprav počasí není nijak objevné či nové, ale ve skutečnosti má už dlouhou historii. Setkal se s ním už na vysoké škole, kdy profesoři běžně připouštěli, že tehdejší SSSR měl za sebou už desítky let úspěšných pokusů s ovlivňováním počasí nad určitými oblastmi. Pokud se s tím experimentovalo tehdy, není důvod si myslet, že by se totéž nedělo dnes.

Naopak. Na problematiku umělých zásahů do počasí existují celé katedry. Pokud tedy katedry chrlí každý rok takto vyprofilované odborníky, co by tito odborníci dělali jiného, než v praxi prováděli to, co se učili? ptá se řečnicky – a logicky. Stejně tak probíhá po celém světě řada konferencí a seminářů, které se možnostmi úprav počasí zabývají. Jen v současné Číně se studiu řízeného ovlivňování počasí věnuje přes 35 tisíc vědců. Jak může někdo pochybovat o tom, že by k úpravám počasí docházelo? jak může někdo říkat, že jde o konspirační teorie?

S výzkumem začali v době studené války v Sovětském svazu, byť primárně z důvodů zemědělských. Američané tedy nemohli zůstat pozadu. Patentů si ale všimla armáda, protože cokoli existuje a funguje, armáda ráda využije. Vzpomeňme jen na nedávnou americkou vládní studii o tom, jak ovládnout počasí do roku 2025 (Weather as a Force Multiplyer: Owning the Weather in 2025), kde se o budoucím vedení válek skrze ovládání klimatu otevřeně a oficiálně hovoří. Aby někdo něco takového schválil na vládní úrovni, muselo tomu předcházet tisíce experimentů. A vskutku, jak ukazuje třeba tato tabulka (nebo tato či tato), v komerční sféře existují desítky projektů, které se úpravami počasí zabývají.

Většinou se používají k ovlivňování počasí kvůli zemědělským účelům – snahou je vyvolat déšť a zvýšit tak úrodu v převážně suchých oblastech (Nevada, Utah, Idaho). Na internetu lze běžně najít přehledy běžících projektů na ovlivňování počasí v jednotlivých amerických státech. Věnují se jim komerční firmy, které se vytvářením mraků na objednávku nijak netají (také zde nebo zde).

(Poznámka: Výše uvedené tabulky a mapy jsou založeny na oficiálních údajích z následujících amerických organizací: NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration – www.noaa.gov), NCAR (National Center for Atmospheric Research – ncar.ucar.edu), UCAR (University Corporation for Atmospheric Research – www.ucar.edu))

Pakliže existují desítky civilně přiznaných projektů řízení počasí, oč více jich musí probíhat na armádní úrovni. Letecký inženýr odhaduje počet podobných projektů ve vojenské sféře (které jsou ale utajené a veřejnost se o nich nikdy nedozví) na zhruba desetinásobek těch civilních.

Ale nejde jen o Američany a Rusy. Ve skutečnosti mají podobné programy všechny větší a vyspělé země. V běžných médiích se až na výjimky o těchto věcech nedočteme. A i ony výjimky se musí umět číst mezi řádky a dávat do souvislosti s jinými zprávami. Nedávno si například íránský prezident Ahmadínežád postěžoval, že západní státy mají v úmyslu dlouhodobě ovlivňovat počasí nad Íránem. Takové zprávy, jakkoli vypadají přehnaně (už jen proto, že je u nás Ahmadínežád vykreslován jako pomatenec a nepřítel), mají ve skutečnosti v sobě více pravdy, než si jsme ochotni připustit.

Ale jak to vše souvisí s chemtrails? Stáčím rozhovor na podivné dlouhé kondenzační stopy, které někdy nebe zaplní tak, že to není možné přehlédnout. Četl jsem o tom už mnoho, ale napadá mne spousta otázek. Dlouho visící kondenzační stopy existují, ale teorií, které se kolem nich vytvářejí, je hned několik. Které jsou pravdivé a které nikoli? A jak mám – jako laik – rozlišit mezi hodnověrnými informacemi, nesmysly, ale často třeba i záměrně vypouštěnými dezinformacemi? Navíc jsem z vlastního přemýšlení o tématu dospěl k řadě nezodpovězených otázek, kdy zmíněné vysvětlující teorie nedávají smysl, nebo si člověk bez zkušeností v letectví jen neumí představit, jak některé procesy probíhají nebo mohou probíhat. Setkání s expertem přes letectví je tak potřebnou korekcí i vodítkem, jak se vyznat v přehršli různých informací, odkazů, laických i odborných textů a fotografií, u kterých nevíte, zda jsou pravdivé nebo třeba počítačově upravené. Během rozhovoru tak leteckého inženýra zahrnu spoustou dotazů, na které trpělivě odpovídá. Začněme popořádku.

Existují vůbec ´chemtrails´ nebo zkrátka nějaký takový jev, který se pod tímto názvem skrývá? ptám se.

„Na základě mnoha informací, které vím, chemtrails existují, a to ve dvou základních typech: zaprvé chemtrails způsobené spalinami z motorů a za druhé chemtrails způsobené pomocí rozstřikovacích zařízení umístěných na letadlech,“ odpovídá s klidem odborník.

Slovo ´chemtrails´ nemá moc rád, proto raději používá pojem „dlouhodobě trvající kondenzační stopa“, nebo „neobvyklá kondenzační stopa“, se kterým běžně pracují i odborníci v zahraničí. Pro jednoduchost a pro naši potřebu ale budeme slovo ´chemtrails´ používat i nadále, i když mějme na paměti, že nejde o konspirační teorii, ale o reálnou kondenzační stopu za letounem, byť nezvyklou. Ty běžné totiž mizí v řádech vteřin či minut, ty, o kterých se bavíme, zůstávají na obloze třebas celé hodiny. A to není normální.

A co vlastně je a co není normální? Zde učiňme malou vsuvku. Když nám meteorologové říkají, že tyto čáry jsou normální, nemluví tak úplně pravdu. Záměrně mlží. Sice správně v termínech svého oboru popíšou, jak běžná kondenzační stopa za letadlem (tzv. contrails) vzniká, matou ale tím, když mezi tuto běžnou stopu (contrails) a stopu, která se na obloze chová více než podivně (chemtrails), dávají rovnítko. Zkrátka jev nezvyklý se snaží zaměnit za jev obyčejný. Zastřít, že se bez našeho vědomí na obloze děje něco nekalého.

Když si toho lidé povšimli a začali říkat, že dlouho trvající stopy nejsou normální, spustila se celosvětová kampaň, v rámci níž se vysvětluje, že to je naopak zcela běžné. Oficiální místa se v nás snaží vzbudit dojem, že nenormální čáry jsou naopak ty rychle mizející.

Ihned si při jeho slovech vybavuji příklady podobného balamucení veřejnosti. Arogantní společné tiskové prohlášení několika českých akademických institucí, které jakoukoli debatu o těchto stopách odmítají (psali jsme o něm zde). Nebo svědectví bývalého vládního pilota, nyní žijícího v Austrálii, který mi potvrdil, že se o dlouho trvajících čárách na Západě už učí děti na základní škole v učebnicích, tak aby nikoho o tom nenapadlo pochybovat. Stejně tak najdeme motivy kondenzačních stop v celé řadě komerčních reklam – podprahově nám tak vsugerovávají, že je to součást našeho světa. Možná je, ale nebylo tomu tak vždy. A mediální masáž přichází i v České republice, kdy ČT v předpovědi počasí neopomene upozornit diváky, že podivné čáry, které dnes uvidí na obloze, jsou přece úplně normální. Takže klid… (čtěte: Předpověď počasí na ČT: Čárám na nebi se nedivte)

Jak tedy poznat, co je a co není normální? Když stopa za letadlem mizí hned vzápětí nebo poměrně rychle, jde o běžnou stopu (contrail). Když se za letadlem (letícím zpravidla ve výšce do deseti kilometrů) táhne po celém obzoru a pak tam vydrží i klidně několik hodin, jde o nepřirozenou stopu, která za svou trvanlivost vděčí chemikáliím, které obsahuje. Odtud ji někteří nazývají ´chemtrail´, chemickou stopou.

„Když jsou stopy viditelné několik hodin, pak to není samo sebou. Z 80 až 90 procent je jisté, že jde o chemtrails,“ říká fyzik.

A poznávacích znamení je více. Když například vidíme několik letadel letět velmi blízko sebe a vytvářet dlouhotrvající stopy, pak je to s velkou pravděpodobností známka toho, že do atmosféry něco rozprašují.

Když zase pozorujeme husté čáry jen nad jednou oblastí (a tyto stopy vytvářejí jakousi mřížku, protože se navzájem přetínají), tedy není to celorepublikový jev, pak je jasné, že jde o experimentování jen nad určitou oblastí. „Jsou to velmi drahé experimenty a nikdo nemá na to, aby je vykonával plošně,“ říká inženýr.

Stejně tak úzké, pravidelně pruhované mraky (viz video z Bratislavy níže), jsou typickou indikací rozprašování chemikálií z letadel.


MODIFIKOVANÁ PALIVA. MODIFIKOVANÉ STROJE

 

Ale zpátky k dvěma základním typům chemtrails. Ty způsobené spalinami z motorů civilních letadel vznikají jednak nedbalostí či neschopností leteckých mechaniků – převážně u nekvalitních leteckých společností – seřídit správně motory letadel při pravidelných servisních prohlídkách. A tedy nedokonalým spalováním běžného leteckého paliva. Za těmito hledejme tedy spíše šlendrián či snahu ušetřit na nesprávném místě.

Existují ale i úmyslně modifikovaná paliva, která procházejí úpravami zejména v průběhu dopravy od jejich výrobce k odběratelům. Taková paliva jsou doplněna o přídavné jedovaté látky, které „přežijí spalovací proces v motoru či jsou v něm dokonce při tomto spalovacím procesu vytvářeny“.

„U vojenských letadel jsou navíc používány některé typy paliv, například americký JP-8 (NATO kód F-34), u nichž jsou karcinogenní látky rozptylované do ovzduší úmyslně tolerované při jejich standardním (!) používání, neboť mají vyšší odolnost proti vzplanutí při dopravě a skladování,“ vysvětluje odborník.

Druhý typ chemtrails jsou stopy způsobené pomocí rozstřikovacích zařízeních umístěných na letadlech. To se týká výhradně vojenských letadel, například tankovacích letadel Boeing KC-135 či KC-10, neboť jakékoliv rozprašovací zařízení, které by bylo tajně namontované, by dříve nebo později neuniklo pozornosti běžných civilních leteckých mechaniků při pravidelných leteckých prohlídkách.

Generování chemtrails pomocí rozptylovacích zařízení je například výborně prezentováno na videích náhodně natočených posádkami soukromých tryskových letadel. Na tomto videu vidíme upravené tankovací letadlo KC-10, na druhém videu pak upravené civilní dopravní letadlo Boeing 747. Následující screenshoty demonstrují letadlo KC-10 při rozstřikování a po jeho skončení, a letadlo B-747 před začátkem a v průběhů rozstřikování.

Velké zkušenosti s rozptylování jedovatých látek pomocí letadel a vrtulníků získala americká armáda zejména ve Vietnamu, když rozprašovala nechvalně známou jedovatou látku s názvem Agent Orange. „Pozoruhodný je v tomto ohledu také fakt, že jedovaté látky, které tvořily součást Agent Orange, byly vyráběné společností Monsanto Corporation, která vyrábí geneticky modifikované potraviny, u nichž bylo nezávislými studiemi potvrzeno – a v USA tvrdě mediálně potlačeno – těžké poškozování zdraví lidí i zvířat,“ dodává inženýr. Ale to už by bylo na jiné téma.

Expertova slova vyvrací běžné námitky kritiků ´chemtrails´, podle kterých jde o tak velkou konspiraci, že by se nutně musela prozradit. Nemusela. Když je palivo upravené, pilot to nezjistí. A ti, kteří se něčeho dovtípí, raději mlčí. Je krize a piloti se jako každý jiný o svou práci bojí.

Tím tedy letecký inženýr odpovídá na častý dotaz, zda chemtrails vznikají za použití civilních letů s tajně namontovanými nádržemi (mechanici o nich nevědí, existují totiž dvě úrovně dokumentace – jedna pro běžné mechaniky, druhá, kterou má k dispozici pouze výrobce) nebo speciálně upravených vojenských letadel. Používá se zkrátka obojí. Třeba proto, že jsou místa a situace, kde by stovky takto speciálně upravených vojenských letadel byly k ničemu – například Írán či Pákistán by asi sotva daly souhlas k přeletu západních vojenských letadel nad svým územím, proto se používá běžných komerčních letů a modifikovaného paliva.

Ptám se také na stíhačky. Ty prý ale k těmto úkolům používány nejsou, jsou příliš drahé. Jedna hodina provozu stíhačky je asi desetkrát dražší, než provoz velkého letadla. Navíc jsou příliš malé, takže by pro tuto činnost nebyly tak efektivní, protože mohou nést jen malé nádrže. Což ale neznamená, že by neznečišťovaly ovzduší, protože stíhačky mají zase pro změnu výjimku na kvalitu paliva.

QUI BONO?

 

Když přijmeme tezi o tom, že jsou na nás z letadel rozprašovány chemické látky, ptáme se přirozeně po příčinách těchto experimentů. Otázka je těžká, protože to, co vidíme, může sloužit několikerým cílům najednou.

„Důvody pro rozptylování jedovatých látek jsou v zásadě několikerého druhu: zkoušení či přímo masová aplikace chemických a bakteriologických zbraní či modifikace počasí za vojenským účelem.“

To říká letecký inženýr zcela bez obalu. Co si pod tím máme představit?

Pod tím prvním třeba testování odolnosti vlastního státu či zabíjení obyvatel nepřátelského státu, snižování porodnosti, a podobně.

Pod tím druhým pak může jít o vznik či zesílení některých meteorologických jevů – sněhových bouří, tornád, hurikánů, záplavových deštů či naopak sucha. „V některých případech to může být kombinováno s použitím dalších zbraní, jako je například HAARP, kdy elektricky vodivé substance rozptylované ve vzduchu slouží jako koncentrátor pro dálkové použití této zbraně.“

Vida – HAARP. Zase další téma na několikahodinový rozhovor. Vysmívaný zbraňový systém, protože podle některých science-fiction, ačkoli podle řady odborníků skutečný vojenský projekt. Můj host ale o jeho armádním využití nepochybuje ani na vteřinu. Ne, že bych o tom neslyšel a nevěřil tomu, ostatně jsem na to téma psal i komentář, který si vysloužil stejnou měrou pozitivní i negativní ohlasy (čtěte: Japonsko ve spárech HAARPyjí), ale přesto jsem udiven, že o tom někdo takto otevřeně hovoří. Přece jde o konspirační teorie, které šíří jen nevzdělaní lidé či lidé s příliš bujnou fantazií, jak se nám média snaží napovědět.

Letecký inženýr vytuší údiv a jen tak mimochodem dodá, že systémy analogické americkému HAARP mají a používají desítky let témeř všechny světové velmoci, především USA, Rusko, Británie, Čína, ale i Francie, Německo či Japonsko.

Tak tedy bakteriologické testy, vyvolávání nezvyklých meteorologických jevů, posilování ničivé síly HAARPu… To vše, říká expert, dnes na světě probíhá. Což ale neznamená, že co vidíme nad našima hlavama, je vždy přesně toto. Ne každá stopa za letadlem je nutně podezřelá z toho, že slouží armádním účelům nebo k testování dopadu bakterií na nic netušící veřejnost. Česko je křižovatka letecké dopravy, která navíc neustále narůstá. Je tedy běžné, že vidíme na obloze spousty kondenzačních stop. Musíme tedy rozlišovat, protože ne vždy se jedná o rozprašování chemikálií.

Ve skutečnosti, domnívá se letecký inženýr, nad Evropou probíhající rozptylování chemikálií souvisí především a pouze s úpravami počasí. Mohli bychom si oddychnout. Je ale k tomu důvod? Není ovlivňování počasí podobně nebezpečným jevem, který se může pyšnému člověku, hrajícímu si na Boha, vymstít?

 

Co tedy znamenají čáry, které můžeme běžně vidět na Českou republikou? ptám se ještě jednou. K čemu slouží?

Letecký inženýr je přesvědčen, že v českém prostoru jde výhradně pouze o experimenty s úpravami počasí. To platí ostatně pro celou Evropu. Jinými slovy, v Evropě většinou jiné projekty (rozprašování jiných látek než těch sloužících k ovlivňování počasí) neprobíhají.

„Musíme brát náš letecký a meteorologický prostor jako součást většího celku. Když něco vidím nad Prahou, neznamená to ještě, že by to bylo cíleno na Prahu,“ vysvětluje fyzik.

Evropa jako kontinent je malá a tísní se na ní spousty států – experimenty s počasím se nedají udržet na jednom místě, jde o složitý proces, kdy jeden zásah do atmosféry přirozeně vyvolá reakci někde jinde.

 

A v čem experimenty spočívají? Co se zkoumá? A myslíte, že je to stále ještě ve fázi experimentů, nebo jsou to už běžící projekty, které se realizují? táži se.

Pořád se ještě experimentuje – zkouší se, co to udělá. Když to rozprášíme tady, jak se to projeví? A jak se to projeví jinde? A jak se to projeví, když to rozprášíme třeba tady a za těchto podmínek? I když ale jde „jen“ o experimenty, nikdo je nepřizná.

Proč? Protože i experimenty mají zásadní následky. To je například velký rozdíl mezi USA a Evropou. Ve Spojených státech běžně připouštějí existenci projektů na úpravu počasí, v Evropě to ale není možné. To má několik příčin. V USA podobné projekty tolik tajit nemusí, protože jde o velkou zemi, se spoustou prostoru. Mnoho projektů může běžet na odlehlých místech, kde nikomu na první pohled nemusí vadit. Ne tak ale v Evropě, kde spolu sousedí mnoho států, které sdílejí svůj letecký a meteorologický prostor a kde sebemenší zásah v jedné zemi může ovlivnit dění v jiné zemi.

Když někde způsobí sucho, znamená to, že zase jinde začne pršet. A opačně. Nepodařený experiment může třeba znamenat povodně. Je otázka, zda například několik nedávných povodní v Česku nebylo vyvoláno nějakou takovou umělou činností, byť třeba jako nechtěný důsledek. Vždyť meteorologové srážky v takové intenzitě nepředpovídali a všichni byli situací zaskočeni. Když to říká, mluví letecký inženýr velmi vážně. Nemůžeme to vyloučit, říká. A já dodávám – skoro bych tomu i věřil. Vzpomínám si, jak jsem četl článek o tom, kterak svědci těsně před velkými povodněmi v roce 2002 viděli na nebi velmi nezvyklý úkaz, se kterým si ani meteorologové nevěděli rady. Takové anomálie bývají viděny vždy právě v souvislosti s použitím těchto sofistikovaných zbrojních systémů typu HAARP a podobně.

Ale zpět k tomu, proč se o experimentech nemluví. Přiznání toho, že se s počasím manipuluje, by roztočilo spirálu žalob, vysvětluje inženýr. Kdyby některý stát přiznal, že si pohrává s počasím, byl by to skandál. Jiné země by ho mohly žalovat, protože by mu mohly dávat za vinu některé anomálie v počasí nad svým územím, kterými byly poškozeny. Vinit ho například za sucho a neúrodu nebo naopak za třeba už zmiňované povodně. Proto je toto téma tabu. A také proto, že jakékoli přiznání by znamenalo pozornost veřejnosti a řadu problémů. A to ti, kteří chtějí potichu experimentovat nad našima hlavama, nemohou chtít.

DNES SE NEPRÁŠKUJE. I KDYŽ KDOVÍ?

Proč ale někdy stopy třeba celý týden nevidíme a pak zase v jednom dni je nebe jimi doslova prošpikované? chci vědět. Přitom počasí je v obou případech stejné a hustota leteckého provozu se také nemění. To mi nedává rozum. Znamená to, že některý den projekt běží a „sprejuje se“, kdežto jiný den se neexperimentuje?

Odpověď mne zaráží. „Stopy je usvědčují, ale ne vždy jsou vidět,“ říká letecký inženýr. Jinými slovy, vidíme-li nepřirozené čáry, je jasné, že něco probíhá, na druhou stranu, když čáry nevidíme, neznamená to ještě, že se nic neděje.

Tvářím se nechápavě. Vysvětlení přichází vzápětí – někdy je cílem vytvořit déšť a někdy naopak dešti zabránit. To záleží, o jaké počasí usilujeme.

Protože trvale udržitelné stopy působí jako katalyzátor oblačnosti (nabalují na sebe další oblačnost a často vedou ke zcela zatažené obloze), pak chci-li dosáhnout zvýšení oblačnosti (s cílem buď vyvolat déšť nebo snížit teplotu nad určitou oblastí), pak musím rozprašovat látky, které mraky pomáhají vytvářet. To jsou ony dlouhotrvající stopy. Takové látky budou na nebi dlouho vidět, protože jejich dlouhé trvání je záměrným cílem. Musí vydržet co nejdéle. Opatrně přikyvuji – to zní logicky.

Někdy chci ale naopak mrakům zabránit (rozehnat je, získat jasnou oblohu) – pak rozptyluji látky za účelem, aby se mraky nevytvořily. V takovém případě mají chemikálie jiné složení a nejsou na obloze vidět. Dešti se dá zabránit i tím, že se nechá spadnout jinde. To je například případ Izraele a palestinských území, kdy si Izraelci vypomáhají úpravou počasí tak, aby bylo více vláhy na území Izraele, kdežto palestinská území byla bez srážek.

To tedy znamená, že projekty probíhají i ve chvíli, kdy třeba žádné specifické stopy nevidíme. Stopy jsou tak důkazem, ale ne vždy. Zajímavé. To jsem netušil.


PROČ SE O TOM NEMLUVÍ?

 

Bavím se s leteckým inženýrem, co by se s tím vším dalo dělat. Je někdo, kdo by to přiznal, dosvědčil, popsal – tak jako vy? ptám se. Kroutí hlavou. Spousta jeho kolegů, kteří by přicházeli v úvahu, odešla do zahraničí a budují si vlastní kariéru. U nás se tím nikdo oficiálně nezabývá.

Úřady to nepřiznají, politici o tom ani nevědí. Kdo o tom ví, jsou tajné služby, do jejichž kompetence podobné záležitosti spadají, ale když se jich zeptáte, nejspíše to popřou.

A meteorologové? Těžko říci, proč ti, kteří by měli být (na vládě a armádě) nezávislými odborníky, klamou sami sebe i veřejnost. Mnoho z nich se tím vůbec nechce zabývat. Vědí, že je to kontroverzní téma, proto se mu vyhýbají. A ti, co se k tomu náhodou dostanou, raději o všem pomlčí. Kvůli vlastním předsudkům nebo kvůli strachu ze ztráty zaměstnaní se bojí mluvit.

Téma jeden čas hýbalo například veřejností v Německu, kde se jím dokonce zabývali i politici za tamní Stranu zelených. Posléze ale od toho dali ruce pryč a už o tom raději nemluví – evidentně podobné šťourání na některých místech vyvolalo nelibost.

A novináři? U nás se tématem v hlavních médiích nikdo nezabývá a když, tak je proto, aby ho zesměšnil. V zahraničí byli mezi žurnalisty odvážlivci, kteří se pokusili tabu prolomit, ale za cenu osobního postihu. Například podrobný a technicky a fyzikálně zcela správný článek o chemtrails byl uveřejněn v Las Vegas Tribune 19. srpna 2005 („Chemtrails Are Over Las Vegas“) redaktorem Marcusem Daltonem, který byl krátce nato vyhozen z redakce a jeho článek byl vymazán z databáze článků novin. Obsah článku je ale stále dohledatelný.

Také ve Velké Británii byl publikován v roce 2002 článek o testování chemických a bakteriologických zbraní rozšiřovaných mezi civilní obyvatele, mimo jiné i jejich rozptylováním z letadel. V USA vyšel článek na podobné téma v roce 2007.

 

Jsme tedy odsouzeni k tomu, že o experimentech, které se nám nad hlavou dějí, nic nebudeme vědět, protože oficiálně žádné neexistují? To se s tím opravdu nedá nic dělat?

A co byste s tím chtěl dělat? táže se letecký inženýr protiotázkou. Dnešní války se už dlouho vedou skrze ovlivňování počasí, velké státy to vědí a chtě nechtě na to musí být připraveny a proto si každý z nich vyvíjí podobné vlastní systémy, nebo se alespoň snaží důsledky zbraní druhých eliminovat (když o chystaném zásahu vědí dopředu, mohou se snažit tomu předejít). Je to jako s jadernou bombou, kterou chce mít každý, kdo na světové scéně něco znamená.

Tomu rozumím, ale veřejnost by o tom měla vědět. Letecký inženýr souhlasí. Stále mu ale není jasné, čeho chci dosáhnout. Když to lidé budou vědět, co se tím změní?

Přemýšlím nad tou otázkou. Sám nevím. Možná mi jde jen o to, aby lidé prokoukli a uviděli věci z jiné perspektivy. Aby nežili v naivní představě, že vlády konají jen pro jejich dobro, ale že mnohem častěji páchají za jejich zády spíše to zlé. A aby proto byli obezřetnější. Možná, kdyby se podařilo takovou věc prokázat, snáze bychom pak uvěřili i dalším „konspiracím“, které nám dosud připadají až příliš nepravděpodobné a nebo tak hrozivé, že raději každou myšlenku na ně zaháníme.

(Adam B. Bartoš; foto: arch.)


 

Zajímavé odkazy, které jste nám poslali do redakce:


Video:
Německá RTL o chemtrails:

http://www.youtube.com/watch?v=IaPqCMIuEk4&feature=related
Podivná obloha v Bratislavě:

http://www.youtube.com/watch?v=WL6u2jyFbH4&feature=player_embedded
České Budějovice:

http://www.youtube.com/watch?v=WHqyyoOWggc
Záběry sprejování:

http://www.youtube.com/watch?v=AelU4SbPA3E
Slovenská JOJ TV o chemtrails:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bwiW5TvCCIQ

Články o chemtrails:

http://www.rense.com/politics6/chemdatapage.html

Fotografie:
http://skywatch.rajce.idnes.cz/GOOD_BYE_BLUE_SKY…/
http://imageevent.com/firesat/strangedaysstrangeskies?z=3&c=4&n=1&m=-1&w=4&x=0&p=14
http://trentslist.org/trents-blog/69-announcements/313-cia-company-evergreen-international-aviation-connection-in-planned-planetary-genocide

Pohyby letadel

http://www.flightradar24.com/

 

 

Převzato:  http://www.prvnizpravy.cz/

/ Tajná technologie / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz