Psychotronické zbraně

Psychotronické zbraně

Psychotronické zbraně

nástroj k ovládnutí lidstva

Orwell Made in UK

Poslední čtvrteční ráno v měsíci se procházejí hlavní třídou směrem do centra Middlesbrough dvě bezstarostné dospívající dívky, které si vytvořily papírovou kouli z časopisu a házejí si s ní s mladickou bezstarostností. Nebudí žádnou pozornost kolemjdoucích, ale přesto je někdo sleduje. V operačním středisku jsou sledovány, jedna kamera je „předává“ druhé a zároveň se jejich počínání zaznamenává. „Vy dvě děvčata, sesbírejte to smetí a dejte do odpadkového koše,“ ozval se panovačný hlas z blízkého reproduktoru. Šokovaná děvčata vzhlédla ke kameře, která byla přidělaná na vysoké tyči a rychle vyplnila příkaz, který uslyšela z reproduktoru u kamery.Tak takováto trapná hlášení mohou být v brzké době vcelku běžná. Během měsíce ministerstvo vnitra oficiálně oznámí přípravu na celostátní instalaci „mluvících kamer“ (CCTV).

Pouliční instalace kamer v Británii začala nesměle někdy počátkem 90. let, nejprve jako uzavřené televizní okruhy na ochranu soukromých podniků a supermarketů. Když se potvrdilo, že kamerové záznamy několikrát usnadnily policii dopadnout a usvědčit zloděje, většina národa uznala, že kamery jsou užitečné. Začaly se propagovat celostátně pod heslem „kdo nedělá nic nekalého, nemá se čeho obávat“. Brzy nato policie zjistila, že řidiče, kteří překračují povolenou rychlost, je snadnější a lukrativnější chytat a pokutovat trvale nastavenými digitálními kamerami než postáváním na silnicích a vydáváním pokutových lístků. Do konce devadesátých let jich na silnicích bylo okolo deseti milionů a přibývají rychlostí přibližně milion ročně. Britská automobilová asociace odhaduje, že dnes je každý motorista kdekoli v Británii na nějakém kamerovém záznamu v průměru každé tři kilometry, na hlavních ulicích měst každých tři sta metrů. Chodci v obchodních centrech jsou v kamerovém záběru téměř nepřetržitě.

Kamery CCTV (uzavřený televizní okruh) jsou v Británii největším zdrojem dozoru. V průměru se jednotlivec setká s 300 CCTV kamerami během jednoho dne. Záznamy na kazetách jsou archivovány u mnoha organizací na dobu neurčitou.

Doprava v Londýně (TfL) uchovává záznam nejméně po dobu 14 dnů. TfL provozuje více než 8500 CCTV kamer v podzemních stanicích, 1550 kamer ve vlacích podzemní dráhy a 60 000 kamer v městských autobusech. Počet kamer na železnici se nepodařilo zjistit.

Británie má nyní CCTV kamer na veřejných místech více než kterákoli jiná země na světě. Studie v roce 2002 odhadovala, že bylo umístěno kolem 4,2 milionů kamer, ale toto číslo je v současnosti mnohem vyšší. Nejnovější typy kamer (řada 250FT) mají možnost přiblížení transfokátorem a identifikaci tváře. Nastavení hlasitosti se může měnit podle počasí a může být slyšet až do vzdálenosti 58 m.

S každým telefonním hovorem, výběrem z kreditní karty, kliknutím myší jsou informace o britských občanech zaznamenávány, tříděni a archivovány. Týdeník Sunday Telegraph odhalil, že osobní údaje o občanech shromažďuje vláda, policie a soukromé společnosti každý den. V jednom týdnu má osoba žijící v Británii průměrně 3254 evidovaných osobních údajů, které jsou uloženy v databázi po mnoho let, některé navždy. Údaje zahrnují informace o nákupech, zvyklostech, používání mobilních telefonů, internetu, psaní e-mailů, návštěvách míst během dne, cesty…

V mnoha případech jsou tyto informace uchovávány takovými společnostmi, jako jsou banky a obchodní řetězce.

 

Mobilní telefony

Denně má v průměru každá osoba tři mobilní telefonní hovory a odešle alespoň dvě textové zprávy. Pokaždé operátor sítě zaznamenává telefonní hovor a informace o volaném a volajícím. Gordon Brown navrhl, aby se ukládal do databáze každý tel. hovor, e-mail a čas strávený na internetu ze strany veřejnosti. Tento návrh je součástí plánu vlády, který byl zaveden v Británii po bombových útocích, a chce prosadit tuto směrnici v Evropské unii. Hlavním cílem je podpora jednotného záznamu a uchovávání dat v členských státech EU.

 

Internet

Poskytovatelé internetových služeb (ISP) shromažďují informace o svých zákaznících, online, včetně jména, adresy, identifikačního čísla pro připojení, které je známé jako IP adresa, všechny prohlížeče a umístění. Jsou rovněž povinni vést podrobné informace o e-mailech, např. datum a hodinu. Průměr na osobu v Británii je návštěva 50 internetových stran a odeslání 32 e-mailů denně.

Při kontrole osobních údajů bylo zjištěno, že tři největší poskytovatelé ISP – BT, Virgin Media a Talk Talk, tyto údaje poskytovaly reklamní společnosti Phorm, která na základě těchto údajů analyzovala surfovací návyky na webu. Poskytovatelé připojení k internetu jsou povinni poskytnou informace o svých zákaznících, požádají-li o to orgány v trestním řízení a orgány veřejné správy. Ze zveřejněné zprávy za loňský rok o zákonném požadavku poskytnout osobní informace o zákazníkovi vyplývá, že bylo předloženo celkem 520 000 žádostí o poskytnutí informací o internetovém a tel. připojení, což je o 350 000 více než v předchozím roce.

 

Věrnostní karty

Věrnostní karty uchovávají také velké množství informací o osobách, kteří se přihlásili k jejich využívání. Jejich odkaz na osobní údaje používá prodejna k zjištění nákupních zvyků.

 

Veřejná doprava

Jízdenky, jako je karta Oyster používaná v Londýně a Key karta v Oxfordu, mohou odhalit pozoruhodné množství informací o majiteli. Když jsou zaregistrovány na jméno osoby, dá se zjistit celá historie jízd – datum, čas a tarify. Policie na základě těchto informacích z karty – záznamy cest – může použít jako důkaz v trestné činnosti.

 

Pracoviště

Zaměstnavatelé stále ve větší míře používají elektronické zabezpečení vstupů, které poskytují informace o tom, kdy zaměstnanec vstoupil a opustil kancelář.

 

Databáze vzorků DNA

Velká Británie se může pochlubit největší policejní databází DNA na světě více než 4 miliónů lidí v registru. Vláda prohlásila, že existuje okolo 39 095 vzorků DNA odebraných v Anglii a Walesu u mladých lidí ve věku 10 -18 let, kteří byli zatčeni, ale nikdy usvědčeni ze spáchání trestného činu.

Policisté jsou vybavováni přístrojem na testování DNA, které je prováděno během pravidelných hlídek. Zařízení je elektronicky propojeno do národní databáze DNA, o které mluvil Tony Blair jako o základním nástroji v boji proti trestné činnosti. Vědci očekávají, že již brzy budou mít možnost použít jednotný vzor: vlasy, barva očí, charakteristické znaky obličeje, výška hmotnost. Dalším krokem bude testování přenosné sestavy. V současné době trvá rozbor odebraného biologického materiálu 48 hodin, ale nové soupravy by mohly umožnit, aby takové testy mohly být prováděny mimo laboratoř.

Policie již shromáždila téměř milion vzorků těch, kteří byli odsouzeni za trestný čin do vězení. Vyšší úředníci jsou nyní lobbováni za změny v zákoně, které umožní další rozšiřování databáze o nevinné lidi, kteří se dobrovolně zúčastní projektu. Oficiální zpráva uvádí, že již dnes vlastní policie nelegálně držené vzorky DNA lidí, aniž by se zúčastnili trestné činnosti.

Existují tři hlavní zdroje materiálu pro databanky DNA:

Nemluvňata: Od 60. let je novorozeným dětem odebírána krev jako součást povinných státních ochranných programů proti dědičným chorobám, jako je mentální retardace, cystická fibróza, svalová distrofie a chudokrevnost.

Vojsko: Od června 1992 jsou od každého rekruta odebírány vzorky krve a slin. Touto cestou již bylo sebráno téměř 700 000 vzorků. A každý den přibývají další tisíce vzorků.

Zločinci: Od roku 1991 se buduje národní katalog vzorků DNA, které sbírají státní a místní úřady pro prosazování zákona. Zhruba polovina států již má založeny databáze, které jsou propojeny do národní sítě, známé jako CODIS (Combined DNA Identification System).

Myslíte si, že je to pouhá náhoda, že vláda již řadu let urputně sbírá vzorky DNA? Je také náhoda, že vláda již léta plánuje a konstruuje systém univerzálních biometrických karet, které používají kód DNA jako identifikační nástroj?

Británie je ve vymýšlení metod nových inspektorů absolutní špičkou. Londýnský starosta Livingstone za ohromný úspěch své činorodé kariéry pokládá zmírnění londýnské dopravy pětilibrovým mýtným, které už čtyři měsíce po zavedení působí dvacetiprocentní pokles tržby polovině londýnských podnikatelů v centru Londýna, včetně restaurací. Ale žádné strachy z nezaměstnanosti, vytváří to nové pracovní příležitosti pro armádu inspektorů. Vedle toho zavádí po celém Londýně pro každou ulici zákaz parkování bez speciálního povolení, které si musí každý ročně kupovat, aby směl parkovat před vlastním domem, ale na něž už nemůže parkovat v sousední ulici. To zaměstnává tisíce inspektorů rozdávajících lístečky s pokutami.

Každá městská správa zaměstnává stovky sociálních inspektorů, jejichž úkolem je kontrolovat, jak rodiče vychovávají či nevychovávají své děti, a pomáhat jim tím, že na ně za přísné rodičovství a podezření z násilností vůči dětem podávají žaloby k soudu. V roce 2002 jich bylo podáno 569 400, z nich asi 39 000 bylo předáno soudům. Ale jen asi 4 000 bylo prokázáno, usvědčeno a odsouzeno. Mnohým z těchto souzených byly děti po dobu soudního procesu mezitím pro jistotu odebrány do „péče“ inspektorů a sociálních pracovníků.

Dalších tisíce inspektorů pracují na kontrole dodržování regulací EU a s každou novou regulací vzniká potřeba nových inspektorů.

Ukázka názvů pro inspektory a referenty britských městských správ:

Koordinátor místního rozvoje partnerství a lidských styků

Manažer přehledu a zevrubné kontroly (v anglickém originále Overview and Scrutiny Manager)
Manažer výkonnosti a nejlepších hodnot

Koordinátor mentorování

Vzdělávací pracovník pro sociálně vyloučené

Poradce pro příjmovou maximalizaci práv sociálního zabezpečení

Koordinátor prevence komunitní hypertenze

Referent pro reakce na protivnosti

Referentka pro zdraví lesbických a bisexuálních žen

Pouze za jediný rok přibylo v Británii podobných referentů na 170 000. V současné době jich je více jak milión. Čtyři tisíce z nich s rozpočtem 200 milionů liber ročně zaměstnává úřad, který si říká The Health and Safety Commission, což je vesměs trafika pro vysloužilé labouristické politiky, radní, stranické a odborové funkcionáře. Úkolem HSE je dozírat na pracoviště, kontrolovat pracovní vztahy, dbát, aby se pracujícím dobře dařilo, atd. Mezi těmi nejzábavnějšími činnostmi inspektorů a referentů HSE byla nedávno žaloba na policejní velitele, že nezabránili svým podřízeným stíhat zločince po střechách, odkud se dá spadnout a ublížit si, což je v rozporu s všeobecnými směrnicemi a normami bezpečnosti práce. Soud sice žalobu zamítnul, ale policejního velitele to stálo spoustu promarněného času.

Nedávno se zdvojnásobil počet úředníků zákona, kteří mají přístup do britských domácností. K ulehčení jejich návštěv mají na své „straně“ více jak 1000 zákonů, které jim umožňují vstup do domácností.

Např. dle zákona ohledně teroristických útoků může strážník vstoupit do obydlí a provést protiteroristické vyšetřování. Pokyny House of Commons uvádí: „rozkaz umožňuje strážníkovi vstup do objektu, vyhledávání a využití veškerého relevantního materiálu, který je nalezen. Na základě tohoto zákona je dovoleno nahlížet do domácích odpadkových košů atd.

Domácnosti mohou čelit pokutě až do výše 1000 liber v případě, že odnášejí odpad v jinou hodinu než je stanovena, vhazují odpad do jiné nádoby, než která je pro to určena, neuzavírají popelnice víkem, umísťují popelnice na špatném místě.

Zákon o ochraně rostlin z r. 2005 umožňuje inspektorům vstup do obydlí, aby zjistili zda rostliny nejsou napadeny škůdci, také mohou kontrolovat určité druhy rostlin, které byly přivezeny ze zahraničí a zda majitel měl k dovozu povolení. Inspektoři mají oprávnění v obydlí fotografovat a pořizovat důkazy, ti, kteří se snaží inspektorům zabránit ve fotografování, se vystavují pokutě až 5000 liber.

Inspektoři mají právo měřit výšku živých plotů, nahlížet do lednic… Zákon z roku 1999 o přistěhovalectví a udělování azylu uvádí, že inspektor může vstupovat do domácnosti z důvodu zajištění ubytování žadatele o azyl, pokud to nelze zajistit jinými subjekty.

Ministerstvo životního prostředí, výživy a záležitosti venkova (DEFRA) rozesílalo občanům „vzdělávací balíček“, kde se uvádí: Každá osoba, která nesplní bez vážného důvodu výše uvedené body, je odpovědná za své chování a obdrží pořádkovou pokutu nepřesahující 1000 liber.

Eric Pickles – stínový tajemník vlády prohlásil: „Existuje rostoucí znepokojení veřejnosti nad státním dozorem, zákony vytvářejí spoustu drakonistických pravomocí, například možnost vstupu do rodinných domů. Na základě těchto protiteroristických zákonů může radnice s policií nerespektovat práva občanů. Den co den je svoboda a práva občanů oslabována.“

V Británii se pracuje na jednom z nejdůležitějších a nejúžasnějších projektů British Telecom. V rámci této strategie udržet si přední místo v oblasti globálních komunikačních systémů pracují vědci na něčem, co vešlo do povědomí jako „Soulcatcher 2025“: Tento projekt probíhá v laboratořích BT Martlestiam Heath poblíž města Ipswitch. Toto místo je dobře známé z dob studené války, kdy se zde nacházelo přísně tajné americké zařízení na výrobu elektroniky. Nedaleko se také nachází nechvalně proslulý Rendleshamský les, který se v roce 1980 stal dějištěm případu ze základen Woodbridge/Bentwaters, považovaného za nejvýznamnější případ UFO ve Velké Británii (přestože stále není jasné, co se zde opravdu odehrálo).

Soulcatcher 2025″ (v překladu to znamená „chytač duší“) je vývojovým konceptem neurálního čipu, umisťovaného do hlavy za oblast očí. Tento čip zaznamená každou lidskou myšlenku a pocit, podobně jako letový zapisovač u letadla: Etický dosah celého vynálezu je nesmírný. Bylo by například možné na počítači přehrávat události ze života lidí, spolu se zvuky a vůněmi – dokonce i po smrti. Jednotlivé zážitky či celé životy by bylo možno „stáhnout“ a vložit do mysli jiným osobám, třeba i novorozeňatům. Slovy vedoucího projektu dr. Chrise Wintera: „Znamená to konec smrti.“ Ovšem zneužití tohoto vynálezu by znamenalo konec soukromí a osobní svobody.

Plánuje se, že tento přístroj bude volně v prodeji v roce 2025. To ale samozřejmě znamená, že jisté „organizace“ budou podobnou technologii používat již mnohem dříve.

 

Britové opouštějí svou rodnou vlast

Britové, kteří jsou známí svým konzervativním přístupem, hrdí na své letité zvyky, kterých se neradi zbavují, opouštějí stále ve větší míře své přátele, svoji vlast a zakládají nové domovy v daleké cizině. Za rok 2006 a 2007 jsou dostupná celková čísla o počtu lidí, kteří se odstěhovali z Velké Británie a rozhodli se žít v cizině. Toto číslo je 400 000. a přibližně 207 000 z tohoto počtu jsou britští občané.

Je to poprvé, kdy v jednom roce opustilo svoji rodnou vlast více než 200 000 britských občanů. V roce 1998 se vystěhovalo „pouze“ 126 000 osob.

Tento trend má vážný dopad na obyvatelstvo těch zemí, kam směřuje nejvíce odcházejících Britů.

Ústav pro veřejnou politiku „Research“ uveřejnil minulý rok statistiku, do kterých zemích nejvíce směřují britští vystěhovalci.

1 300 000 Austrálie

761 000 Španělsko

678 000 USA

 

Průzkum „YOUGOV“ provedený minulý rok zjistil, že jeden ze tři Britů uvažuje o emigraci.

Rodilých britských občanů sice ubývá, ale ti jsou nahrazováni cizími přistěhovalci. Celkový počet přistěhovalců, včetně Britů vracejících se z ciziny, byl 591 000. Británie získala celkem 316 000 cizích občanů, ale ztratila 126 000 Britů. Největší počet přistěhovalců zamířilo do Londýna a jeho okolí, ale také jsou vyhledávána maloměsta a předměstí v jihovýchodní a východní části Anglie.

Office for National Statistics připustil, že většina pracovníků která přijede do Británie, je zde méně než 12 měsíců a pochází z východní Evropy.

Díky cizincům, kteří se stěhují do Británie, se tato konzervativní země pomalu mění – mění se zvyky a tradice, společenské chování. Možná, že je to účel, kdo ví…?

Británie patří k hlavním centrům tzv. Iluminátů. Většina lidí si myslí, že se sami svobodně rozhodují a že jim nikdo nezasahuje do jejich myšlenek. To však není pravda. Illumináti s námi manipulují už velmi dlouhou dobu a vytvořili pro nás takovou realitu života, abychom jí uvěřili. Klíč je v tom, že 99.9% obyvatel neví, že jsou manipulováni a dál žijí ve svých iluzích, že jsou svobodní se svobodou rozhodování. To ale není pravda. Manipulace Illuminátů a hromadná myšlenková kontrola spočívá v tom, že toto nevíme a ani si neuvědomujeme, že jsme pod jejich kontrolou. Ve svém životě si můžeme vybírat to, co chceme, ale všechny naše volby jsou omezené na realitu, ve které žijeme. Nemůžeme si vybrat něco, o čem nevíme. Nemůžeme se vyvinout duchovně do té doby, než pochopíme, že jsme manipulováni. A musíme se dozvědět, jak je manipulace vytvořena a kdo ji vytvořil, což si řada „duchovních“ spolků i u nás neuvědomuje. Naše realita, ve které žijeme, je ve skutečnosti jiná, než si dokážeme uvědomit, za vším jsou iluze, pověsti a neznalost. Proto mít znalosti je první krok v boji proti nastolení „Nového světové řádu“. Ale znalosti bez moudra mohou být také velmi nebezpečné, jak se o tom přesvědčila řada dobrých lidí, kteří skončili ve vězení nebo i daleko hůře.

„Usilují o moc, protože lidé jsou křehká, zbabělá stvoření, která neunesou svobodu, nedovedou se postavit tváří v tvář pravdě, musí být ovládáni a systematicky klamáni jinými, kteří jsou silnější než oni. Lidstvo má na vybranou mezi svobodou a štěstím a pro obrovskou masu lidstva je štěstí lepší…“

George Orwell

 

Zdroj: www.politicallore.com

www.telegraph.co.uk
Huw Edwards
Sunday Telegraph
„Sekl se Orwell o 20 let?“- Benjamin Kuras
gepe
Zdroj: Demiurg.cz

 

 

 

Rozmach biometrického průmyslu

V nejbližší době lze očekávat velký rozmach biometrického průmyslu. Pravděpodobně budeme svědky rozmanitých důmyslných obchodních strategií uplatňovaných ve snaze získat vysoce lukrativní kontrakty v rámci Evropské unie.

 

Ve Spojených státech se to již děje, společnosti Viisage (http://www.viisage.com ) a TDT získaly nedávno kontrakt na výrobu a instalaci systému pro americké biometrické pasy ve výši 65 milionů dolarů. Určitě i zmíněný americký program přispěl k tomu, že výrobci biometrických technologií podporují rozšiřování a všestranné uplatňování biometrických aplikací. Situace se odráží i na mezinárodních vědeckých konferencích.

Například v r. 2004 v Melbourne na konferenci The body as data právě soukromé firmy diskutovaly a demonstrovaly fair play při ochraně citlivých informací, ač ještě nepředstavily konkrétní produkty. Při použití biometrických údajů pro identifikaci je nutno vytvářet databáze digitalizovaných šablon, k nimž se logicky přiřazují další informace. Mohou se k nim vztahovat i jiné, zdánlivě redundantní údaje o identifikované osobě. Takové databáze představují v ochraně soukromí největší úskalí. Existují totiž snahy vytvářet velké centrální databáze, z nichž je vybírána množina osobních informací na základě biometrických údajů.

 

Jakmile jednou taková databáze vznikne, začnou se vytvářet rozmanité algoritmy zpracování těchto znaků. Zároveň se databáze postupně rozšiřují jak o čistě biometrické, tak o další, mnohdy velmi intimní informace. Vznikají pak rozsáhlé operativní evidence osobních údajů, v nichž lze detailní popis jedince vyhledat pomocí biometrických informací, které ovšem lze získat i bez vědomí jedince.

Ten je pak v podstatě kdykoliv identifikovatelný v různých situacích soukromého života, neboť jeho identifikační šablony a biometrické obrazy zůstávají uloženy v databázích de facto natrvalo. Identifikace tedy spočívá v tom, že jedinec poskytne – ať už vědomě či nevědomě – konkrétní identifikační biometrické prvky, jejichž porovnáním s údaji v biometrické databázi lze v reálném čase zjistit, kým opravdu je. Takové databáze však mohou být průběžně doplňovány dalšími informacemi o pohybu, aktivitách, zájmech či společenských a pracovních kontaktech identifikované osoby.

Správa a ochrana takové databáze není lacinou záležitostí a ne každá státní pokladna si takový luxus může dovolit… Nelze si ale neuvědomovat, že je nepřeberné množství možných „vyhodnocování“ jedinců či skupin obyvatel, a to podle nepřeberného množství zadaných kritérií… Další vědecké objevy mohou samozřejmě přinášet další a další možnosti „vytěžování“ databází. Prostřednictvím biometrických znaků pak může být jedinec (jako izolované individuum) permanentně sledován, aniž si je toho vědom.

Zdroj: zpravy24.pantax.cz

 

 

Psychoenergetické zbraně a ututlaný skandál v bývalém SSSR

Robert Becker v knize „Elektrické tělo“ z r. 1984 byl zřejmě prvním Američanem, který zveřejnil přítomnost sovětského tzv. psychoaktivního signálu v USA, 4. července 1976. Robert Becker píše, že signál se neustále pohybuje mezi 3,26 a 17,54 MHz a je pulzován v několika pulsech za vteřinu. Jeho zdroj byl údajně vystopován u obrovského vysílače poblíž Kyjeva. Účinky signálu si Robert Becker není zcela jist, ale píše , že „dostupné důkazy naznačují že je to víceúčelové vysílání, které kombinuje komunikaci s ponorkami a pokusný útok na americký národ.“ Oficiálně nebyl ruský signál nikdy dešifrován, stejně jako signál vysílaný od 60. do 80 let na americké velvyslanectví v Moskvě, přestože k jeho analýze byl americkým vojenským námořnictvem zřízen výzkumný projekt Pandora. Robert Becker se zmiňuje i o možné americké odvetě. Píše o americkém reportéru Stefanu Rednipovi, který v roce 1978 tvrdil, že se mu dostaly do rukou dokumenty ukradené CIA, které „dokazovaly existenci tzv. operace Pique, která zahrnovala odrážení radiových signálů od ionosféry s cílem ovlivnit mentální funkce lidí ve vybraných oblastech, včetně východoevropských nukleárních zařízení. John Marks v knize „CIA a ovládání psychiky – hledání mandžuského kandidáta“ (43) cituje jednoho z výzkumných pracovníků CIA z období projektu MKULTRA: „Zbytek světa si až do roku 1976 neklad druh otázek, před kterými jsme stáli v roce 1965… Kdekdo se bál, že vytvoříme supervojáka, který bude vykonávat rozkazy bez přemýšlení jako kamikadze“.

Je těžké odhadnout, která velmoc měla v této oblasti náskok v roce 1976 a která ho má dnes. Rozhodně od objevení se ruského signálu v USA se v americkém tisku objevila řada článků, které zveřejňovaly ruská státní tajemství vztahující se na vývoj či výrobu zařízení působících na lidskou psychiku. V sovětském tisku se zprávy naznačující americký výzkum v oblasti působení mikrovln (v té době mohlo ale jít o tepelné účinky vycházející z principu mikrovlné trouby), objevovaly jen na začátku 60. let.

Podle informace, kterou se mi nepodařilo ověřit, vyšel už v listopadu 1976 v Los Angeles Herald-Examiner článek „Mikrovlny, které mění psychiku, Sověti studují neviditelný paprsek“. V článku se píše: „Čerstvě odtajněná zpráva výzvědné služby ministerstva obrany říká – rozsáhlý sovětský výzkum mikrovln by mohl vést k vyvinutí metod způsobujících dezorientaci lidského chování, nervovým poruchám nebo dokonce srdečním mrtvicím.“

Další článek na toto téma napsal pozdější ředitel americké Národní laboratoře v Los Alamos John B. Alexander v roce 1980 pro americký vojenský měsíčník Military Review. Píše v něm: „Existují zbraně, které působí na schopnosti mozku… jejichž smrtící schopnost už byla demonstrována. Schopnost uzdravovat nebo způsobovat nemoci může být přenášena na dálku a způsobit tak nemoc nebo smrt bez zjevné příčiny…Tato schopnost by mohla umožnit programovat agenty, aniž by si to uvědomovali.“ V poznámkách odkazuje J.B. Alexander na neutajené dokumenty výzvědné služby amerického ministerstva obrany o sovětském výzkumu. O americkém výzkumu říká, že výzkumné projekty hrazené americkou vládou nebyly publikovány.

V roce 1985 vysílal americká televizní stanice CNN pořad o ruských elektromagnetických zbraních. V první části pořadu se mluvilo o soustředěném radarovém paprsku o ultravysoké intenzitě, který je schopen uvařit lidi nebo vyřadit z provozu počítače a elektronická výzvědná a komunikační zařízení a o sovětských zkouškách radiofrekvenčních zbraní, které jsou schopny vyvolat výbuchy o rozsahu nukleárních výbuchů, ale bez radioaktivního záření. Američtí vojenští experti tvrdili, že Sověti mají v tomto oboru před USA náskok.

V druhé části pořadu se hovořilo o ruském výzkumu ovládání lidského mozku radiofrekvenčními zbraněmi. Přesto, že se znovu od začátku mluvilo o tom, že SSSR má v této oblasti náskok, sdělovali američtí vědci vesměs své vlastní znalosti. Např. Jose Delgado řekl: „Jakoukoliv funkci v mozku – emoce, intelekt, osobnost, bychom snad mohli pozměnit touto … technologií.“ Dále místo zaměstnance amerického vojenského námořnictva, který chtěl zůstat v anonymitě, hovoří herec, který opakuje ve stručnosti to, co řekl kapitán Tyler novinářce Kathleen McAuliffe o nahrazování drog elektromagnetickými signály a to, co napsal kapitán Tyler v knize „Konflikt o nízké intenzitě a moderní technologie“.

V dalším pokračování předvádí Wiliam van Bise a Elisabeth Rauscher na moderátorovi pořadu vyvolání zrakových halucinací radiofrekvenčními signály – moderátor, s páskou na očích, vidí hyperbolu a potom hrot, které mohou televizní diváci vidět na obrazovce přístroje W. Van Biseho. Ing. Van Bise a E. Rauscher tvrdí, že přístroj sestrojili na základě údajů z ruské vědecké literatury. Robert Becker ovšem ve své knize Křižující proudy píše, že je tento přístroj vynálezem těchto dvou vědců. Je také těžké uvěřit, že by se takový návod dal najít v ruské vědecké literatuře. V dalším pokračování tohoto pořadu CNN je možná poprvé v amerických sdělovacích prostředcích zveřejněna přítomnost ruského signálu v USA (CNN ovšem sledují jenom 4 % americké populace, protože je směrována do zahraničí).

Robert Becker, v rozporu s tím co napsal ve své knize, říká, že ruský signál by měl mít příznivý vliv na zvířata. V závěru „Paul Tyler“ a dr. Fraser z amerického vojenského letectva tvrdí, že pracovali na amerických projektech radiofrekvenčních zbraní působících na mozek, ale že práce na projektech byly zastaveny. S tímto tvrzením ale nejsou v souladu americké vojenské projekty citované v předchozí kapitole.

V dubnu 1993 Rusko odtajnilo elektromagnetickou zbraň, schopnou zničit jakýkoli objekt v atmosféře „ať už raketu… letadlo nebo jiné umělé nebo skutečné nebeské těleso typu meteoritu“, tedy jednu ze zbraní, o které se mluvilo v první části vysílání CNN. V předvečer setkání Borise Jelcina s Billem Clintonem nabídlo Rusko USA společné vybudování tohoto zařízení s tím, že bude levnější než americký projekt (systém HAARP, o kterém tu ještě bude řeč později, není výslovně uveden).

Podle jiné zprávy, zpřístupněné americkou vojenskou zpravodajskou službou časopisu Enquirer (48), v Rusku byly pomocí mikrovln vyvolány srdeční mrtvice u žab (stejné experimenty prováděl podle R. Beckera Allan Frey) a u lidí bolesti hlavy, únava, menstruační poruchy, závratě, popudlivost, napětí, netečnost, nespavost, deprese a neschopnost soustředění. Podle zprávy mírového aktivisty Kima Bealyho ženy, které na přelomu 70. a 80 let blokovaly americkou základnu Greenhom Common ve Velké Britanii, trpěly bolestmi hlavy, netečností, menstruačním krvácením v nenormální době, dočasným ochrnutím, špatnou koordinací řeči, závratěmi, nechutenstvím, krvácením sítnice, poruchami spánku, neschopností se soustředit (vzpomeňme si na Rosse Adeyho), dezorientací, ztrátou paměti, popudlivostí a panikařením v situacích, které paniku nevyvolávaly. (Stejné obtíže jsem podtrhnul, je otázka jestli Američané někdy získali přístup k tajný sovětským materiálům). Stejnými obtížemi trpěli i jejich návštěvníci po dobu návštěv. V okolí základy byly naměřeny desetkrát vyšší hodnoty radiofrekvenčního záření než je obvyklé u vojenských zařízení tohoto typu.

Koncem roku 1990 psal americký deník Washington Post: „ozbrojené síly a výzvědné organizace jsou znepokojeny tím, že Rusové zřejmě pracují na vývoji mimosmyslových schopností… daří se jim ovlivňovat jednání lidí, měnit jejich city a zdravotní stav, vyvolávat u nich stav bezvědomí a dokonce je i zabíjet (vzpomeňte si na dokument amerického vojenského letectva)… sovětské experimenty vnucují příjemci neklid spojený s dýchavičností (vzpomeňte si na kpt. Tylera) a pocitem zdrcujícího úderu do hlavy“ (totéž uváděl A. Frey).

Tentokrát, v podmínkách oslabení centrální moci za Gorbačovovy éry, ruský deník Komsomolská pravda zahájil pátrání po skutečnostech, které by mohly tento článek ospravedlňovat. V článku ze 14.11.1990 A Ochtarin, kandidát technických věd, vyslovil názor, že „zotročující stroj“ je v zásadě možné zkonstruovat a že není vyloučeno, že se na jeho konstrukci pracuje. V článku z 25.1.1991 ale už ředitel Výzkumného ústavu vyšší nervové činnosti a neurologie sovětské akademie věd. P. V. Simonov Komsomolské pravdě řekl, že elektrickými signály je možné změnit náladu člověka, ale nikoli zlomit jeho sebeovládání (vzpomeňte si ale na elektrické ovládání mozku v podání Jose Delgada). Na otázku Komsomolské pravdy, jestli by bylo možné dosáhnout stejného účinku působením na elektromagnetické pole mozku, odpověděl, že o ničem takovém neví.

Během pokusu o státní převrat v Moskvě, v srpnu 1991, generál Kobec varoval obhájce ruského Bílého domu před použitím psychotronických braní a těsně po zmařeném puči zveřejnila Komsomolská pravda prohlášení Viktora Sedleckého, víceprezidenta Ligy nezávislých vědců SSSR. Viktor Sedleckij v něm sděloval: „Jako odborník a právnická osoba prohlašuji: V Kyjevě byla zahájena sériová (a to je velmi vážné) výroba psychotronických biogenerátorů a jejich zkoušky. Nemohu tvrdit, že během puče byly použity právě kijevské generátory… Nicméně skutečnost, že byly použity, je pro mne evidentní. Co to jsou psychotronické generátory? Je to elektronické zařízení, které vyvolává v lidském organismu efekt řízené kontroly. Zejména působí na levou a pravou hemisféru kůry hlavního mozku. Na tom je založen projet USA Zombie 5. Podobné práce se provádějí v Sovětském Svazu (částečně v Kyjevě v Ústavu pro výzkum materiálu…). Proč systém selhal ve dnech státního převratu? Pučisté, kteří s ním neměli zkušenost nevěděli o tom, že aby dosáhli potřebné reakce, nesměli dovolit, aby se „zpracovaní“ vojáci smísili s davem na ulici“.

Když se novináři Komsomolské pravdy, po zveřejnění tohoto prohlášení, pokoušeli zastihnout Viktora Sedleckého, řekl jim. V. Trefilov, ředitel kyjevského Ústavu pro výzkum materiálu, kde byl V. Sedleckij zaměstnán, že po publikaci náhle někam odjel z Kyjeva a kdy se vrátí se neví a že jejich ústav žádné psychotronické generátory nemá (kuriózní je, že kdyby byl Viktor Sedleckij za vyzrazení státního tajemství postaven před soud, došlo by k potvrzení jeho prohlášení a tedy k vyzrazení státního tajemství). Ředitel jiného kyjevského ústavu mezioborového vědecko-inženýrského centra „Přírodní zdroje“, A. Krasjaněnko, řekl novinářům, že zná v SSSR nejméně 10 týmů které jsou schopny takový přístroj sestavit a že i jejich ústav má k dispozici přístroj, který je schopen vyvolat u člověka stres, ochablost, nemoc nebo zesilovat jeho přání. Dodal ale, že k úplnému ovládnutí člověka by bylo třeba sestavit velmi složitý počítačový program a silnou aparaturu, které jejich ústav nemá.

Dne27.9.1991 vydala Komsomolská pravda další článek, ve kterém byly zveřejněny části projektu vývoje těchto zbraní (Komsomolská pravda ho obdržela od člena korespondenta Akademie věd SSSR, E. Alexandrova): „Dálkové psychofyzické působení na vojska i obyvatelstvo torzními zářeními“. (Komsomolská pravda připouští jako synonymum k „torznímu záření“ „elektromagnetické vlnění“). Tyto úkoly byly zadány centru Vent, které zřídila Státní rada pro vědu a techniku. Centrum Vent bylo financováno ministerstvem obrany a podle jeho ředitele, A. Akimova, na výzkum, včetně příspěvků od Vojensko-průmyslové komise při ministerském kabinetu SSSR a KGB, byla vynaložena částka půl miliardy sovětských rublů.

Pod řízením centra Vent pracovalo 26 vědeckých ústavů, ale především Kyjevský Ústav pro výzkum materiálu, kde byl zaměstnán Viktor Sedleckij a jehož ředitel popřel, že by jejich ústav měl psychotronické generátory. Seznam ústavů pracujících na výzkumu byl výsledkem pátrání novináře O. Volkova z Nězavisimoj gazety. Tyto informace potvrdil i deník Trud v článku z 10.4.1992. Ten našel potvrzení částky půl miliardy rublů v dekretu Výboru pro vědu a techniku SSSR ze 4.7. 1991, 30.11.1992 uveřejnila článek na toto téma i Pravda. A. Akimov, ředitel centra Vent v něm řekl, že „díky experimentální činnosti je již k dispozici vše potřebné k výrobě továrních prototypů“ a že „torzní pole… jsou… schopna přenášet informace přes všechny překážky (55).“ Tady už se ale zřejmě mluví o trochu jiném zařízení, nespíš o komunikačním systému, který ve svém patentu „nabízel“ americkým tajným službám Patrick Flanagan, pokud ovšem termín „informace“ není mínění v širším smyslu.

Zdroj: © Matrix-2001.cz

 

 

 

Žijeme v Matrixe?

 

Ako vieme, že v Číne naozaj panuje nedemokratický režim, klokany žijú iba v Austrálii, šiíti v Iraku prichádzajú neprestajne do konfliktu so sunnitmi a Putin poškuľuje po svetoznámej gymnastke? Podľa čoho usudzujeme, že biopotraviny sú zdravé a dolár v pomere k našej mene za posledného pol roka klesol? Pretože to vieme z médií. Je však svet, ktorý nám ukazujú médiá, skutočný?

Bežný človek považuje za samozrejmé, že televízny obraz je pravdivý a fotografie v tlači reálne zachytávajú skutočnosť. Nemá dôvod neveriť dobrým radám na stránkach magazínov, najmä ak sú sprevádzané sugestívnymi fotografiami a príťažlivým titulkom.

Keďže nie je v moci obyčajného človeka, aby sadol na prvé lietadlo do Austrálie a šiel sa na vlastné oči presvedčiť, ako to s tými klokanmi naozaj je, prenecháva túto činnosť na médiá. Ich prvoradým poslaním je prinášať pravdivý a ucelený obraz o stave sveta. Médiá tak boli kvalifikované na funkciu akéhosi sprostredkovateľa medzi nami a „svetom tam vonku“, alebo lepšie povedané, tvoria most medzi našim privátnym každodenným kolotočom a svetovým dianím.

Asi dôverčivo nehltáme všetko čo sa v tlači, televízii, rozhlase či na internete objaví, vo väčšej či menšej miere sa však práve na ne spoliehame pri uspokojovaní prirodzenej ľudskej potreby byť informovaní o veciach a javoch okolo nás. A neraz ani nevieme odôvodniť, prečo veríme tomu či onomu, ale sme si na milión percent istí, že to tak jednoducho je. Médiá sú zdrojom, na ktorý sa odvolávame, autorita, ktorá by si predsa podľa nášho vnútorného hlasu nemohla dovoliť bezostyšne nás zavádzať a klamať. Odkiaľ berieme toľkú istotu?

 

 

Vitajte v Matrixe

 

Čo nenájdeme v tlači, televízii, rozhlase a na internetových spravodajských portáloch, to akoby ani neexistovalo. V dnešnej mediálnej ére totiž došlo k akémusi reverzu – spravodajstvo už nepotvrdzuje realitu, ono ju priamo tvorí. Médiá selektujú, čo sa udialo a čo nie, udeľujú informáciám požehnanie a púšťajú ich do obehu na globálnu informačnú diaľnicu.

Prostredníctvom médií sa pritom nezoznamujeme so skutočným svetom, ale len s jeho zjednodušeným, obrazom, ktorému vtisli pečať ruky stoviek či tisícok pracovníkov redakcií a spravodajských agentúr. To, čo považujeme za skutočnosť, je tak len jej technický nákres. Viac menej upravený, zostručnený a zovšeobecnený.

Milovníci sci-fi by k tomu hádam mohli poznamenať, že v podstate vonkoncom nemáme potuchy, ako náš svet naozaj vyzerá a či to všetko nie je len hra. 90% informácii sa k nám dostane sprostredkovane, z druhej ruky. Sami si ich neoveríme, tak nemôžeme zaručiť ich stopercentnú pravosť. Pokojne tak môžeme žiť obklopení fiktívnou realitou. Matrixom. A aj žijeme. Mediálni odborníci jej dokonca vymysleli meno – pseudorealita alias mediálna realita.

 

 

Prečo vzniká pseudorealita?

 

Nie je to Matrix podobný tomu z kasového trháku, lesklá opona normálnosti zakrývajúca apokalypsu. Pseudorealita, o ktorej je reč, by sa skôr dala považovať za „kozmetickú úpravu“ skutočnosti, než za konšpiráciu pozostávajúcu z bohapustých klamstiev. Funguje na princípe vytvárania pseudoudalostí prostredníctvom výberu tém, o ktorých sa hovorí a má sa hovoriť, s prihliadnutím na zdôraznenie určitých aspektov udalostí, napríklad negativizmu (násilie, katastrofy) a elitárstva (uprednostňovanie jednej krajiny pred inou, alebo jednej osobnosti pred druhou).

Prečo vôbec dochádza k vzniku pseudoreality? Prečo médiá krivia zrkadlo, v ktorom odrážajú svetové dianie?

Hoci základným poslaním médií je (ako sme už spomenuli) prinášať pravdivý a ucelený obraz sveta, ich prvoradým záujmom je v skutočnosti čo najvyšší zisk. Médiá už dávno neslúžia len ako sprostredkovateľ medzi jedincom a svetom, ale aj ako predmet podnikania. Nič nové pod slnkom!

Z tohto dôvodu sú však neustále pod tlakom denných kvót – žiada sa naplniť toľko a toľko strán novinového papiera, toľko a toľko minút vysielacieho času. Nečakajú, kým sa stane niečo dôležité alebo vážne, aby o tom informovali. Neustále musia mať nejakú „tému dňa“ vyskakujúcu z titulnej strany, musia deň čo deň prichádzať s niečím dostatočne atraktívnym, čo sa predá, s čerstvými domnienkami a odhaleniami. Nie je naporúdzi nič dostatočne príťažlivé, čo by predalo celý náklad? Tak si to vymyslím!

Navyše musia rátať s možnou inzerciou, ktorá má vždy prednosť a tak neraz jedna či viac správ zapadnú prachom dejín, pretože na ne nezvýšilo na novinovej strane miesto.

Ekonomické podmienky nepustia, informácie vystupujú ako obchodný artikel, zdroj zisku. Je nutné mať ich v rovnakom čase ako konkurencia alebo ešte skôr, pričom nezáleží, aké povrchné a všeobecné informácie to môžu byť. Žiada sa ponúkať taký pestrý obraz sveta, aby to čitateľov/divákov/poslucháčov zaujalo bez ohľadu na výpovednú hodnotu a kvalitu publikovaných informácií. Preto aj mnohokrát neostáva čas na zdĺhavé overovanie ich pravdivosti a v médiách šarapatí mnoho poloprávd a skreslených správ.

Okrem toho, ako sme už spomenuli, každé médium v neposlednom rade sleduje cieľ svojich majiteľov a tým je bez výnimky zisk. Preto si asi nijaký majiteľ neželá destabilizáciu systému, v ktorom finančne prosperuje. Asi preto sa v našich médiách nikdy neobjaví myšlienka, že demokracia možno nie je ten najlepší možný systém usporiadania spoločnosti.

 

 

Pravidlá výberu

 

Akákoľvek informácia v médiách je v prvom rade zaujímavosť, produkt, ktorý má privábiť oko a ucho recipienta, v druhom rade je to potenciálne využiteľná informácia a až v treťom rade potvrdenie sveta. Keďže nie je technicky, fyzicky ani nijako ináč možné, aby sa do novín, televízie, rozhlasu či dokonca aj na internet dostali informácie o všetkom, čo sa na svete udeje, správy sa musia selektovať.

Pri výbere toho, čo ponúknuť verejnosti ako „toho, čo sa dnes udialo“ pritom platí zásada: aby sa stala nejaká vec hodná zaznamenania, mala by disponovať aspoň jednou spravodajskou hodnotou.

Termín news value, teda spravodajskej hodnoty, zaviedol Walter Lippman a rozumie pod ním určité vlastnosti, ktoré sú schopné čitateľa, poslucháča či diváka zaujať, odtrhnúť ho od iných činností a zrýchliť mu tep.

Nešťastia, vraždy, demisie, nehody, teda negatívne udalosti, sú hodnoty, aké na plnej čiare vyhrávajú boj o miesto na novinovej strane. V závese za nimi idú peniaze, sex, moc a udalosti, ktoré sa odohrali v čo najtesnejšej blízkosti prijímateľa – geografickej, kultúrnej či sociálnej. Čím viac potrebných hodnôt udalosť nazbiera, tým väčšie sú jej šance, že tromfne konkurenciu a uzrie svetlo sveta v tlačenej, elektronickej či inej podobe.

Vysnívaný novinársky produkt, ktorému by nič nestálo v ceste do úvodu televíznych novín v prime time alebo na titulku, by potom mohol znieť zhruba nasledovne: Odpálená nálož spôsobila dnes v skorých ranných hodinách vykoľajenie vlaku na čerstvo zrekonštruovanom moste, len pár kilometrov od obytnej zony. Pri výbuchu zahynulo osem pasažierov vrátane slávnej herečky. Do rieky sa vysypal okrem vreca plného ukradnutých stodolároviek aj náklad jedovatých chemikálií…Zdroj blízky tímu vyšetrovateľov nám prezradil, že podozrenie padá na miestne ozbrojené skupiny, ktoré sa snažia takýmito praktikami zastrašiť židovskú menšinu v krajine, ktorá tvorí v tejto lokalite až 30% obyvateľov.

 

 

Informácia ako tovar

 

Keďže informácia je tovar, ktorý sa chce predať, na prvom mieste sú potreby „zákazníka“, teda čitateľa, diváka a poslucháča. Žurnalisti už nechcú len informovať. Chcú vedieť, čo ich adresáti radi čítajú, o čom radi počujú, čo ich zaujíma a čo nie, aký druh informácií oceňujú viac (za aké informácie sú ochotní zaplatiť) a ktoré menej. Zlatú éru zažívajú rozličné prieskumy verejnej mienky, peoplemetre či čitateľské a poslucháčske ankety. Vďaka týmto prieskumom už ani spravodajstvo nevzniká len ako dôsledok vonkajších zmien, teda toho, čo sa udialo, ale predkladá, čo konzumenta najviac baví a riadi sa tým.

Médiá poskytujú len tie informácie, ktoré podľa nich verejnosť očakáva, po ktorých dychtí. Sú to svojím spôsobom stereotypné zobrazenia reality, ktoré slúžia prijímateľovi ako pilier istoty a potvrdenie sveta. Na druhej strane sa médiá snažia dosiahnuť, aby čitateľ/ poslucháč/ divák chcel to, čo sa mu predkladá, dokonca len to, čo sa mu predkladá, pretože len tomu rozumie. Podobá sa to na začarovaný kruh: médiá uverejňujú to, čo chce verejnosť, ale zároveň verejnosť vedú k tomu, aby chcela to, čo uverejňujú médiá.

Svet médií tak sleduje podobné ciele ako reklama, s ktorou sa pojem pseudorealita spája najčastejšie. V reklame na nás útočí zo všetkých strán lepší svet; plagáty, šoty, nálepky, bilbordy, nás presviedčajú, že sa môžeme mať lepšie, pohodlnejšie, plnohodnotnejšie, bezstarostnejšie… Rovnako ako v prípade reklamy ani v médiách však nejde o realitu ako takú, ale o jej viac či menej skreslený obraz, o už spomínanú pseudorealitu. Médiá a reklamné agentúry sústavne vytvárajú a budujú „svoje“ publikum a „svoj“ obraz sveta.

Do kariet im nahráva, že z potreby byť informovanými sa stala prakticky posadnutosť. Nielenže hltáme informácie v oveľa väčšej miere ako kedykoľvek predtým a to v rozsahu, ktorý nemôžeme stráviť, my ich dokonca produkujeme v miere, ktorú nemôžeme nikdy využiť. Neustály tok čerstvých informácií, ktoré „musíme“ vstrebať, nám pritom zabraňuje zamyslieť sa nad ich skutočnou hodnotou.

čp
Zdroj: Prop.sk

 

 

 

Válka proti terorismu je ve skutečnosti elitní ovládání mysli

 

Je efektivnější řídit společnost formou ovládání mysli než fyzickým násilím. Události spojené s 11. září a “válka proti terorismu“, jsou z větší části cvičením v hromadném vymývání mozků. Myšlenky, na kterých staví 11. září, byly vyvinuty německým psychiatrem Kurtem Lewim, který se v roce 1932 stal ředitelem elitou sponzorovaného Tavistock Institute. Ve své knize “Ovládnutí mysli, ovládnutí světa“ (Mind Control World Control) (1997) Jim Keith píše: “Lewinovi je připisována většina původního výzkumu v Tavistocku, zaměřeného na hromadné ovládání mysli, vycházejícího z testů aplikování opakovaných traumat a mučení na (jednotlivcích) a použití stejného principu vymývání mozků na celou společnost. Jsme-li schopni vyvolat a rozšířit teror po celé společnosti, následkem toho se společnost vrátí do stavu tabula rasa, čisté nepopsané tabule, tedz situace ve které lze snadno dosáhnout kontroly z vnějšku.“ „Jinými slovy: s pomocí vytvořeného kontrolovaného chaosu lze dotlačit populaci do bodu, kdy se dobrovolně podrobí rozsáhlejšímu sledování. Lewin tvrdil, že společnost se musí dostat do stavu podobnému situaci raného dětství. Tento společenský chaos popsal jako “poddajnost“ (fluidity). Elitní projektanti naplánovali 11. září za účelem šokování proto, aby mohli následně provést bezpečnostní čistku na otupeném obyvatelstvu, začít nákladné vojenské zbrojení a válku v Afgánistánu a Iráku.

Keith cituje dalšího badatele z Tavistocku, Dr. Williama Sargenta, autora knihy ”Válka o Mysl: Fyziologie přeměny a ovládání mysli” („Battle for the Mind: A Physiology of Conversion and Brain-Washing“) (1957):

”Libovolné myšlenky mohou být implantovány poté, co dojdek dostatečnému narušení fungování mozku … které se úmyslně navozuje strachem a rozrušením.”

Plán manipulace byl zhotoven dlouho před 11. září 2001. Při bližším prozkoumání (http://911.yweb.sk/filmy.html ) se oficiální verze tragédie rozpadá. U Pentagonu nebyly žádné trosky letadla. Všechny tři budovy byly zničeny výbušninami. Naši ”vůdci” patří mezi spolupachatele s více než 3000 američany na krku … . V plánu je začlenit Ameriku do ”světové vlády“, která je řízena centrálními bankéři sídlícími v Londýně. Naše kulturní, ekonomická a politická elita se účastní probíhajícího zametání stop.

 

 

Budoucí šok

 

Elita osnuje většinu politických a kulturních událostí s úmyslem, jak docílit nejsilnějšího psychologického šoku. Kennedyho se mohli zbavit lidštějším způsobem. (měl mnoho zdravotních potíží) Pro dosažení většího šoku jej zastřelili … ”jako psa na ulici.”

Jim Keith: ”Atentát na Kennedyho byla akce provedená Britskou tajnou službou, tedy akce Tavistocku, jejímž účelem bylo šokovat americké vědomí do stavu hraničícím s otupěním, za účelem přeprogramování, což je běžný modus operandi Tavistocku.”

To samé lze říci o atentátu na Martina Luthera Kinga a Roberta Kennedyho. K vyvrcholení došlo v roce 1968 v Chicagu, kde došlo ke zbití demonstrantů na sjezdu politické strany Demokratů. Potom všem se moje generace zahleděla do sebe, přesně podle našeho programování. “Zapni se, nalaď se, ulétni“ prohlásil CIA placený krysař Timothy Leary.

[„A pro koho jsem měl pracovat, KGB?“ vtipkoval Leary. (Keith str. 99) Leary netušil, že nezáleží pro koho pracujete.]

Z mnoha mladých lidí se stali ”mrtvé hlavy” inspirováni Jerrym Garciou a jeho skupinou Grateful Dead. Keith píše:

“Interní poznámka FBI z roku 1968 zmiňuje zaměstnání skupiny Grateful Dead jako prostředek pro ‚usměrňování odporu a rebelie mladých do méně nebezpečných a méně ohrožujících směrů.‘ Odvedli důležitou službu při odvracení pozornosti mnoha mladých lidí od politiky k drogám a mysticismu.”

Keith dále odkrývá spojení mezi CIA a vznikem sekt, jejichž programem je vymývání mozků, a tyto skupiny byly využity pro tvorbu “řízeného chaosu.” Mimo jiné sem patří teroristická organizace Symbionese Liberation Army, Jim Jones, Charles Manson, Scientologie, the Unification Church, Son of Sam (vraždy v americko-italském sousedství v jižním Bronxu v létě roku 1977…pozn.překl.) a sekta Heaven’s Gate. I atentát na Johna Lennona sem patří.

Když se posuneme do časů nám blížším, přidejte vraždu princezny Diany, střelba na střední škole Columbine, protržení hrází v New Orleans výbušninami, pálení kostelů černochů a strašení s ptačí chřipkou. Před námi se odvíjí tajná válka proti společnosti vedená centrálními bankéři, neustálé psychologické mučení jehož záměrem je udržet společnost v nerovnováze nebo rovnou mimo.

 

 

Hořká pravda

 

Nejdůležitější věcí v našich životech je fakt, že jsme oběti elitního ovládání mysli. Jsme vytrénováni chovat se otupěle, zaměřovat se na banality zahledění do sebe. Kromě politických šoků si v psychologické operaci zvané „feminismus“ jsme jen chabě vnímáme prudký útok na naši přirozenou heterosexualitu, která se prezentuje jako bránící práva žen.

Naše hodnoty, identita, smysl a láska plynou z našich úloh v rodinách. Ženám byly zmanipulovány k tomu, aby opustily svou ženskou roli a prali se o mužskou. Žena, která se oddala svému manželovi, domácnosti a dětem, se stala terčem kritiky. Jde o součást dlouhodobého elitního plánu odstranit instituci manželství a rodiny.

Podle těchto stránek rozšířil “Tavistock Institute svou moc v USA do té míry, že k tomu aby v jakémkoliv oboru dosáhl důležitého postavení musí projít výcvikem behaviorální vědy v Tavistocku a nebo v jeho pobočkách.” Tavistock ve Spojených Státech řídí stovky elitních mozkových trustů (think tanks) a korporací. Úroveň, na které elita coordinuje celé uskupení, bere dech.

Lidstvo je v osidlech satanské síly a pomalu se propadá do bezvědomí. Jestliže jsme schopni se přeladit a nevnímat jejich šílenství můžeme se uvolnit. Chaos je řízený. Války jsou řízené a elita příliš miluje peníze k tomu, aby nás zničila, alespoň prozatím.

Henry Makow Ph.D.

Zdroj: Sightlessworld.wz.cz

 

 

Vlny budúcnosti

 

„Kto nič netuší, nemôže sa ani chrániť.“

(Pär Stroem 2005)

 

„Zbrane môžu byť na nariadenie Ministerstva vnútra na určitý čas skúšané v praxi – ako prostriedky nasadenia.“

(Bavorský policajný zákon 2006)

Orwellov Big Brother by bol závidel: Nenápadné sledovanie, odpočúvanie, útočenie a mučenie nič netušiacich ľudí prostredníctvom jednej ohromnej technológie. Použitie pulzného mv-žiarenia robí všetko toto možným! Mikrovlny sú neviditeľné, rýchle ako svetlo, prechádzajú cez steny a majú zákerné vlastnosti, ktoré nadchýnajú Veľkého Brata!

Následne by som rád upozornil na tieto, veľa ľuďom ešte úplne neznáme – možnosti, ktoré budú meniť náš život (a pre mnohých aj umieranie).

 

 

Sledovanie osôb cez steny – Through the wall imaging technique

 

Sledovať cez steny – „They know Where you Are“ – oni vedia kde si – toto nie je posolstvo nejakého žurnálu pre paranoikov, ale titul jedného dôležitého článku renomovaného technického odborného časopisu IEEE Spectrum. Centrálna výpoveď tohoto znela už v roku 2003 :“ New technologies can pinpoint your location at any time and place“ (Warrior, Mc Henry Mc Gee, 2003). Prostredníctvom mv-radaru je človek schopný vidieť osoby taktiež cez steny! Radar je pulzné mv-žiarenie. Toto môže byť použité nie iba k rozpoznaniu lietadiel ale tiež mobilnými vysielačmi, senzormi a computer-software k určovaniu miesta kde sa človek nachádza. „Millimeter wave technology is very promising for penetrating walls. These extremly short waves, 30 to 300 Ghz, can be transmitted through a wall and echo off object on the other side. These echoes are captured amd trough signal processing converted into useable images“ (Alexander 2003, s. 52-53). Každý si môže teraz kúpiť mv-vysielač a ostatné zariadenia (software) legálne (niektoré kruhy to už majú k dispozícií), s ktorých pomocou je možne sledovať osoby cez steny ich bytov alebo domov je jedno pri akých aktivitách. Nebude trvať dlho, kým sa „sledovanie susedov“ s High Technikou stane športom a povedie k všeobecnému koncu privátneho života (vgl. Hambling 2005, s. 307-308).

 

 

Odpočúvanie mikrovlnami

 

Mv-žiarenie, ktoré je vysielané z vonkajšej strany do domov a bytov, umožňuje aj skryté – tajné odpočúvanie. Technický a vedecký časopis New Scientist 2005 informuje o novom „kvalitnom“ spôsobe odpočúvania použitím technológie mikrovĺn (Invention: Wall-beating bugging).

Následne zhrnutie (Odborná informačná služba 27.10.2005):

„Odpočúvanie mikrovlným lúčom. …Pri odpočúvaní rozhovorov v miestnostiach to majú dotyční často ťažké. Predovšetkým, ak sú tieto miestnosti zvukovo tesné. Zložitý proces, pri ktorom sú odčítavané laserovým lúčom akustické kmity z plochy okna, sú často zmarené už prítomnosťou obyčajnej záclony. Záchranu ponúka jeden proces, zaregistrovaný ako patent. Princíp je v tom, že jeden mv-lúč prenikne cez stenu a je odrážaný od predmetov v miestnosti. Nakoľko tu ale ide o od akustických vĺn do kmitania uvedené povrchové plochy, je možné za pomoci reflektovaných mikrovĺn demodulovať tieto akustické vlny – rečové kmity“.

„Skrátený čas pečenia“ – pod týmto titulkom informovali noviny die Welt na ich titulnej strane o anti-person mikrovlnnej zbrani: „Technológia je už pripravená. Vojenskí experti ju označujú ako zbraň 21. storočia …Princíp je pritom porovnateľný s mv-rúrou z „kuchyne“ (Lossau 2004).

 

 

Mikrovlnné zbrane

 

Mikrovlny môžu byť cielene namierené proti ľuďom, ktorí sa nachádzajú v domoch. Príslušné zbrane využívajú pôsobenie elektromagnetických polí na ľudský organizmus. Tieto zraňujú porušujú a zabíjajú s elektromagnetickou energiou (technická a fyzikálna podstata týchto zbraní viď Giri 2004).

Mv-zbrane patria k Directed Energy Weapons – zbrane s mierenou energiou). Directed Energy Weapons popisuje expert Beason /Los Alimos/ nasledovne: “ Today DE (Directed Energy) is generally regarded as lasers and microvawes. ..directed energy weapons are bundles of photons, electromagnetic energy at a specific frequency and wavelength“ (2005, S. 214). Beason vysvetľuje: že Directed Energy Weapons boli zahalené pod „rúškom tajnosti“ (S.X), a preto sú verejnosti sotva známe a pre ňu pochopiteľné.

Mv-zbrane sú používané tajnými službami, políciou, kriminálnikmi a teroristami.

Verejnosť avšak nie je zo strany bezpečnostných úradov vôbec informovaná.

(Jeden vedec a učiteľ na univerzite v Erlangene bol pred rokmi systematicky umlčaný, keď chcel informovať obyvateľstvo a médiá o mv-zbraniach a mv-zločinoch; pozri

www.findefux.de/read.php4?f=84&i=2579&t=2579 .)

Z času na čas ale predsa prelomí nejaký článok stenu mlčania.

Pretože moje informácie a vysvetľovania asi vyvolávajú u mnohých nič netušiacich občanov počudovanie, údiv a pochybnosti, podkladám tieto citovaním z:

 

 • odborných kníh uznávaných expertov (Beason 2005, Giri 2004, Hambling 2005, z toho výťah v Munzert 2005)
 • zväzkami renomovaného Frauenhoferovho Inštitútu,
 • vedeckých a technických časopisov (New Scientist a IEEE Spectrum)
 • relevantných príspevkov známych médií (o.i. Spiegel, Focus-online, Telepolis, Welt, Financial Times D)

Telepolis informoval už v roku 2001 o vojenskej anti-person mv-zbrani Active Denial System, „The Pentagon´s People Zapper“ (Roetzer 2001 ako aj Seefeldt 2001).

Kalašnikov 21. storočia.

Veľa druhov týchto zbraní sa dá ľahko maskovať, „munícia“ sa pohybuje rýchlosťou svetla, útoky sú ťažko rozpoznateľné a odvrátiteľné, nezanechávajú žiadne stopy resp. len pre znalca, ožarovania môžu byť popreté – „odklamané“, stručne: Tieto zbrane chce vlastniť veľa ľudí.

Bohužiaľ všetko nasvedčuje tomu, že mv-zbrane budú zbrane 21. storočia. Mv-zbrane sú produkované, ďalej vyvíjané a predávané koncernmi RHEIN METALL a DIEHL.

Dipl. fyzik Dr. Wollmann s koncernu Rhein Metall poznamenáva: „Mv-zbrane nie sú už dlho žiadnou fikciou, ale realitou. Z časti sú už zavedené do praxe a v nasledujúcich rokoch budú stále viac a viac realitou“(2003).

Policajné zákony umožňujú nasadenie mv-zbraní. (napr. v Bavorsku sa dajú nájsť pod formuláciou „Elektroimpulzný prístroj a porovnateľné zbrane“)

http://www.polizei.bayern.de/
http://www.stmi.bayern.de/imperia/md/content/stmi/service/gesetzesentwue…
http://www.servicestelle.bayern.de/bayern_recht/recht_db.html?http://by….

Art. 61 hovorí: Ako zbrane sú prípustné pelendrek, elektroimpulzný prístroj a porovnateľné zbrane, pištoľ, samopal a ručný granát. Zbrane môžu byť na nariadenie ministerstva vnútra určitý čas skúšané v praxi. Existujú silné indície, že skúšanie mv-zbraní sa už dlhé roky uskutočňuje na nedobrovoľných občiankach a občanoch. (vgl. Munzert 2006)

„Tzv. elektro – zbrane sú označované v odborných kruhoch ako revolúcia v zbrojnej technológií, lebo fyzikálne hranice ako múry nepredstavujú pre tieto žiadne hranice. Neexistujú žiadne strely a nábojnice alebo veľké explózie. Mv-zbrane patria prevažne k tzv. „nie letálnym zbraňovým systémom, ktoré majú súpera vyradiť bez toho, že by ho zabili“ (Hegmann 2003).

K Directed Energy Weapons poznamenáva Beatson (2005): It´s a revolution in weaponry, perhapsmore profound than the atomic bomb“. Keď to hovorí špičkový vedec z takej inštitúcie akou je Los Alamos – (práve tu bola vyvinutá prvá v “praxi“ použiteľná atómová bomba) – má to váhu: Directed energy Weapons will play a fundamental role in our country´s future security“ (Beason 2005). Beason tvrdí, že tieto zbrane schovajú do tieňa všetko doteraz poznané: „…they´ll be more revolutionary than the machine gun, stealth airplane, cruise missile, nuclear submarine, or atomic bomb“ (S. 9). Beatson ďalej poznamenáva, že tieto zbrane zmenia internacionálne vzťahy, našu spoločnosť a náš život: „It will transform our way of life..“ (S. 10)

Pred časom uverejnil New Scientist (Hecht 2006) rebríček „Top Ten Weapons of the future“ . Tu sa nachádzajú hneď dva druhy mv-zbraní:

 1. Autonomous weapons 2. High-energy lasers 3. Space-based weapons 4. Hypersonic aircraft (Scramjet) 5. Active Denial System 6. Nuclear missiles 7. Stun guns (Tasers) 8. High-power microwave weapons (e-bombs) 9. Layered missile defence 10. Information warfare.

K 5: „Active Denial System (millimetre-wave weapon)“ sa uvádza: „Millimetre-wave or microwave beams supposedly make people flee without injuring them. They might typically be powered by a generator fitted to a Humvee, in crowd control situations. How it works: A 2-metre antenna and mobile generator produce and aim a beam of 95-gigahertz (3-millimetre) radiation… Limitations: Serious injury is possible if people cannot escape from the beam; skin burns within minutes. The beam also superheats metal objects like coins, earrings, or spectacle frames, which can then burn skin.” K 8. „High-power microwave weapons (e-bombs)”: „High-power microwave pulses can knock out computers, electronics, and electrical power, crippling military and civilian systems. How they work: A rapid increase in electromagnetic field strength during a pulse, induces surges of electric current in conductors. This burns out electrical equipment – semiconductor chips are particularly vulnerable. Special bombs generate the most intense pulses covering large areas, but unmanned aircraft carrying smaller generators can pinpoint targets…”.

O možnostiach použitia „anti-person“ zbraní informuje aj Spiegel (2004) pod titulkom: „Demonštranti v mikrovlnke“.

Die Welt (Strabaty, 20.1.2003) informuje o „Smrtiacich mikrovlnách z kufríka“: „Pulzy jednej mv-zbrane môžu vyvolať u ľudí epileptické záchvaty, vracanie, horúčku, stratu vedomia atď.. V okruhu 200 metrov môže byť účinok žiarenia až smrteľný“.

Pozri tiež Hambling (2005 S. 229-231) : „Microwaving the population“. Tento formuluje túto nepotešiteľnú skúsenosť nasledovne: „But technology which can be used can be misused“ (2005, S. 332).

 

 

Mv-zločiny a mv-týranie

 

S mv-zbraňami sa uskutočňujú početné (skoro) perfektné zločiny (pozri Munzert 2002, 2003 ,2006).

V krátkosti to znamená, že aj Vás môžu ožarovať … životu nebezpečným žiarením zo susedného bytu, domu alebo jedného v blízkosti na ulici zaparkovaného auta. Žiarenie môže byť smerované do vašej postele, k Vášmu písaciemu stolu, priamo do Vašej tváre, Vášho srdca alebo podbrušia! Smrť obete je braná na ľahkú váhu. Ešte nikdy sa nestalo, žeby niečo vyšlo najavo. Len v Nemecku je známych viac ako 200 obetí, ktoré sú mv-žiarením napádané, zraňované a týrané. Podobné prípady sú známe aj z iných štátov Európy a USA (Neue Technologie und Kriminalität – Aktuelle Erkenntnisse und Quellen, Dr. Reinhard Munzert, Erlangen, Nemecko).

Mikrovlny tu ponúkajú ešte zákernejšiu možnosť, ako mučiť zo vzdialenosti a neviditeľne. Mv-žiarenie poskytuje neviditeľnú energiu na bezdotykové mučenie.

Keiffenheim (2004) tvrdí: S takýmto mv-zariadením sa dá brutálne a pritom bez stôp mučiť“ (S.79).

Focus-online (6.8.2004) informuje pod titulkom „Ako keď je koža v plameňoch“ o mv-zbraniach a vyzdvihuje nasledovné: „Kritici varujú pred nasadením takýchto zbraní. Mv-lúč sa perfektne hodí ako mučiaci nástroj. Môže ľuďom privodiť pekelné bolesti bez zanechania stôp!“

Aj Eickemeier (2005) poznamenáva k použitiu mikrovĺn nie ako zbraní ale ako mučiacich nástrojov nasledovné: „toto elektromagnetické žiarenie vyvolá na koži človeka silné pociťovanie tepla, bez toho, že by sa vyskytli ťažké popáleniny…Háklivý bod týchto zbraní je vedcom známy: Zbrane, ktoré sotva zanechávajú stopy sa hodia aj ako mučiace nástroje“ (S. 29).

 

 

Zhrnutie a výhľad do budúcnosti

 

Všetko skôr spomenuté sa čoskoro stane štandardom a bude sa využívať, a zneužívať stále vo väčšej miere v bezpečnostnej a sledovacej technológii.

Nové technické prístroje resp. použitie pulzných elektromagnetických vĺn v oblasti mikrovĺn umožňujú (súčasné) sledovanie, odpočúvanie, útočenie a taktiež aj mučenie nič netušiacich ľudí prostredníctvom jednej perfektnej technológie. Podstata pritom spočíva v možnosti tajného – skrytého nasadenia. (Stealth-Charakter)!

Ako temne teda vyzerá budúcnosť?

Počúvam Boba Dylana: „It´s not dark yet but it´s getting there“ a myslím na Kassandru. Zbytočne varovala Trója pred zákerným trójskym koňom, ktorý prenikne do mesta. Nikto jej neveril.

Big Brother viac nepotrebuje žiadneho Trojana, prechádza jednoducho cez steny…

(zdroj obr.: www.mikrowellenterror.de )

Literatúra a zdroje:


Alexander, J. B. (2003): Winning the War – Advanced Weapons, Strategies, and Concepts for the Post-9/11 World. St. Martin’s Press New York.

 

Bayerisches Polizeiaufgabengesetz 2006 www.polizei.bayern.de/news/recht/index.html/5936

 

Beason, D. (2005): The E-Bomb, Da Capo Press, USA, 2005.

 

Dylan, B. (1997): Not Dark Yet (Songtext).

 

Eickemeier, P. (2005): Moderne Gummiknüppel. Financial Times Deutschland, 24.5.2005, S. 29.


Fachinformationsdienst intern.de (2005): Abhören mit Mikrowellen-Strahl. 27.10.2005.

www.intern.de/news/7203.html

 

Focus-online (2004): „Als ob Haut in Flammen steht“, 6.8.2004.

 

Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie (Hrsg.) (2001): Non-Lethal Weapons. New Options facing the Future.

 

Fraunhofer Institut Chemische Technologie (Hrsg.) (2003): Non-Lethal Capabilities Facing Emerging Threats.

 

Fraunhofer Institut Chemische Technologie (Hrsg.) (2005): Non-Lethal Options Enhancing Security and Stability.

Giri, D.V. (2004): High-power Electromagnetic Radiators – Nonlethal Weapons and Other Applications. Harvard University Press.

 

Hambling, D. (2005): Weapons Grade: Revealing the Links Between Modern Warfare and Our High-Tech World. Constable and Robinson, London.

 

Hegmann, G. (2003): Diehl und Rheinmetall verkaufen zusammen Mikrowellen-Waffen. Financial Times Deutschland, 10.3.2003. [www.mikrowellenterror.de]

 

Keiffenheim, M. (2004): Schock im Hitzestrahl. Greenpeace Magazin (1/2004, S. 79).

 

Lossau, N. (2004) Verkürzte Garzeit. DIE WELT, 23.9.2004, S.1.

 

Munzert, R. (2002 a): Targeting the Human with Directed Energy Weapons. Vortrags-Präsentation für InfowarCon 2002, Washington DC. plus Artikel: Microwave Weapons.

www.mikrowellenterror.de/english/mw-weapon.htm


Munzert, R. (2002 b): The Misuse of Microwave Weapons by Criminals and Terrorists. Abstract. www.mikrowellenterror.de/english/index.htm

 

Munzert, R. (2003 a): High-Tech Waffe Mikrowelle – Kriminelle Anwendungen von Mikrowellen. Aufklärungsarbeit, Heft 9, April 2003, S. 25-31.

 

Munzert, R. (2003 b): Mikrowellen-Angriffe: Das perfekte Verbrechen – wie lange noch? www.mikrowellenterror.de/artikel/mwangriffe.htm
Munzert, R. (2003 c): Verschiedene Mikrowellen-Waffen und ihre Gefährlichkeit für Menschen. [www.mikrowellenterror.de]

Munzert (2005): Doppelpack Wahrheit. Ausführliche Buchauszüge und Besprechungen.

www.findefux.de/forum/read.php4?f=84&i=2641&t=2641

 

Munzert (2006): Mikrowellen-Waffen: Verbrechen, Folter und Menschenversuche in Deutschland (Manuskript, zur Veröffentlichung vorgesehen).

 

NewScientist.com (Fox, B. 2005): Invention: Wall-beating bugging, 25.10.2005.

[www.newscientist.com.nyud.net:8090]


New Scientist (Hecht, J. 2006): Top Ten: Weapons of the future. April 2006.

www.newscientisttech.com/channel/tech/weapons?DCMP=NLC-nletter&nsref=wea…


Opfergemeinschaft, u.a. (2005-2006): Deutscher Wissenschaftler mundtot gemacht

www.findefux.de/forum/read.php4?f=84&i=2579&t=2579

 

Rötzer, F. (2001): Angeblich harmlose, aber weitreichende Strahlenwaffe. Telepolis, 5.03.2001.

www.heise.de/tp/r4/artikel/7/7052/1.html

 

Seefeldt, K. (2001): The Pentagons’s People Zapper, Telepolis, 29.10.2001.

www.heise.de/tp/r4/html/result.xhtml?url=/tp/r4/artikel/9/9930/1.html

 

Spiegel (2004): Demonstranten in der Mikrowelle. Nr. 33, 9.8.2004, S. 103.

 

Stabaty, M. (2003): Tödliche Mikrowellen aus dem Aktenkoffer. DIE WELT, 20.1.2003, S. 30.

 

Ström, P. (2005): Die Überwachungsmafia. Hanser Verlag.

 

Warrior, J., McHenry, E. & McGee, K. (2003): They know where you are [location detection]. IEEE Spectrum, July 2003 ,Volume: 40 , Issue: 7, 20 – 25 ISSN: 0018-9235 / Digital Object Identifier: 10.1109/MSPEC.2003.1209608

 

Winkenbach, J. (2002): Mikrowelle als Nahkampfwaffe. WELT am SONNTAG, Nr.1. 6.1.2002, S. 12.

 

Wollmann, G. (2003): Strahlenwaffen schließen Lücken.

www.rheinmetall-detec.de/index.php?lang=2&fid=444

 

Dr. Munzert 2006

Erlangen, Nemecko

Zdroj: Originál textu (verzia : 28.7.06 – 27.3.08)

zmena pôvodného textu:

http://www.findefux.de/forum/read.php?84,9993,9993#msg-9993
http://www.findefux.de/forum/read.php?84,6764,6764#msg-6764

Čerpané z: Mikrovlna.wg.am

 

 

Víte co je to Echelon?

 

Možná jste to slovíčko již zaslechli a možná se vám vybaví, že v souvislosti s odposlechem a sledováním e-mailů. Ale co přesně skrývá?

Chcete vědět, co si mezi sebou e-mailují lidé z celého světa? Stačí kontrolovat několik klíčových komunikačních uzlů a vše pečlivě monitorovat. Přesně tak, jak to dělá vláda Spojených států. Koncem května a začátkem června 1999 přiznaly oficiálně vlády Austrálie, Velké Británie, Kanady, Francie, Německa, Švédska a USA, že už několik měsíců testují a využívají rozsáhlou elektronickou dohlížecí síť známou jako Echelon (česky něco jako rozvědka). Zjednodušeně řečeno, jde o monitorování satelitních přenosů, telefonních hovorů a – co nás zajímá nejvíce – internetu.

Jak to funguje? Partnerské strany, sdružené v Echelonu, vytvořily „slídící“ programy, které kontrolují přenos dat na šesti důležitých uzlech internetu, přebírají veškeré možné informace a přenášejí je do tzv. Slovníku (Dictionary). Slovník představuje skupinu programů určených ke hledání varovných frází – např. rozhovory o násilí na skupině obyvatel. Výsledky jsou pak roztříděny a odeslány příslušnému bezpečnostnímu úřadu dané země.

V podstatě lze říci, že díky Echelonu 90 % přenosů přes internet prohlíží americká národní bezpečnostní agentura (NSA) a další špionážní organizace. A to tak důkladně, jako kdyby prohlíželi vaši poštu s nožíkem na otevírání dopisů v ruce.

Ve Spojených státech je za chod Echelonu zodpovědná právě národní bezpečnostní agentura (NSA), která je placena za dohled nad národy, jež by mohly být potenciálně nebezpečné americkým zájmům. Díky partnerům v projektu Echelon může NSA dokonce obejít některé závazky o sledování na domácí půdě, protože lze požádat britskou tajnou službu, aby něco podobného pro NSA udělala. To samé platí přirozeně i naopak. Celá záležitost kupodivu nevzbudila v amerických médiích, až na pár řádků na internetu a krátkou zprávu v časopise Business Week, přílišnou pozornost. Správce webových stránek Cryptome John Young si myslí, že se tím mnohé ztratilo. Pro vysvětlenou – na adrese Cryptome se nacházejí různé novinky, vládní zprávy a oběžníky, ale také diskusní skupiny o kryptografii (šifrování) a špionáži.

Tady upozorňují na problémy, které vznikly za Atlantikem. Evropu totiž oficiální zveřejnění Echelonu dost poškodilo. Francie a Německo s dalšími národy obviňují ostatní země začleněné do projektu Echelon, že provádějí průmyslovou špionáž a předávají si a sbírají informace o jejich společnostech a střídavě se pokoušejí ukrást kontrakty takových firem jako Airbus nebo Thomson S.A. Bezpečnostní služby Francie a Německa slíbily, že pátrání bude pokračovat, a následně se připojilo i Švédsko s tím, že tomu bude pomáhat. Co však má dělat paranoidní uživatel internetu mezitím? Bohužel, není toho mnoho.

„K podobným aktivitám se internet hodí úplně bezvadně,“ tvrdí John Young. „NSA nemohla vytvořit vhodnější systém. Internet je široce dostupný a snadno se v něm dá hledat. Pro NSA není tak těžké jej zkatalogizovat – data můžete uložit a prohledat později. Až na to, že oni mají o hodně více zdrojů než my.“ Dnes již poměrně rozšířené šifrování e-mailů a běžného přenosu dat by mohlo zablokovat snahy Echeleonu, ale většinu lidí tento problém jednoduše netrápí. Britský specialista na šifrování Brian Gladman tvrdí, že k takovému zablokování nedojde. Ne proto, že by to nešlo, ale protože většina běžných uživatelů dává přednost funkčnosti před zabezpečením. A neustálá vylepšování procesorů a softwaru bude řídit trh nadále k referování funkčnosti. Alespoň prozatím. Ale možná, že právě s tím Echelon počítá.

Největší zájem o Echelon se zdvihl právě v roce 2000, kdy byl oficiálně přiznán. Od té doby však nastalo ticho po pěšině. Dokonce vznikla jako jakási zástěrka firma Echelon, která se ale počestně zabývá poradenstvím a konzultacemi v oboru počítačů. Jiná firma ke slovu Echelon přidala jen slovo Marketing a podniká v této oblasti. A tak došlo k tomu, co se dalo čekat – po obrovském boomu zájmu nastalo jeho pohasnutí, spousta zástěrek zamlžila původní problém – a Echelon nejspíše stále naslouchá.

autor: Jan Lipšanský

Prevzaté z: gorg.php5.cz

Pôvodný zdroj: dsl.cz

 

 

Systém HAARP

 

Jestliže všechna tato energie je k dispozici z prázdného prostoru, potom se můžete ptát jak je to možné, že stále používáme fosilní paliva? Odpověď je jednoduchá. Síly, které nás ovládají jsou velmi bohaté. Staly se velmi bohatými tím, že tyto věci ovládali (většinou naftový a nukleární průmysl). Poslední věcí, kterou oni sami chtějí je, abychom měli energii zdarma, což je to, co je výsledkem pochopení psychoenergetiky (skalární elektromagnetismus, energetika, atd.)

 

 

SYSTÉM HAARP

(HIGH FREQUENCY ACTIVE AURORAL RESEARCH PROGRAM)

 

Co všechno tohle pro nás znamená? Podívejme se na jeden příklad. Existuje jeden vládní projekt stavěný na Aljašce pod názvem “HAARP” program – výzkum vysokofrekvenčního aktivního aurického pole. Jeden z patentů tohoto projektu tvrdí, že může způsobit totální zhroucení komunikačních technik na velkém území planety Země … zhroucení nejen v rozsahu jedné země, ale také komunikace ve vzduchu a ve vodě (povrchová a podpovrchová) … zničení řízeních střel, letadel, … změna povětrnostních podmínek… zabráněním absorpce slunečního záření … ozonu, dusíku, atd., koncentrace by mohla být uměle zvýšena…”

Mám jednoho přítele, který se nedávno vrátil z Kanady. Byl ve styku s Nickem Begichem Jr., který monitoruje program HAARP (kontaktujte Nicka na P.O.Box 201393, Anchorage, AK 99520). Příteli bylo řečeno, že vláda provedla 14.12.1994 test HAARPu pod plným výkonem.

Tento datum je velmi zajímavý, když jej porovnáte s následujícím článkem, který se objevil v novinách *Austin American-Statesman* následující den 15.12. Města osmi států na Západě se zahalila tmou (napsal Richard Cole, AP).

SAN FRANCISKO – nevysvětlitelný výpadek proudu na západním pobřeží zavinil, že 8 států se ocitlo ve středu časně ráno bez elektrického proudu. Došlo k výpadku provozu nukleární elektrárny a lékaři museli operovat při pomocném osvětlení.

Totální výpadek proudu nastal ve více jak 1 miliónu domácností po celé Kalifornii a byly také přerušeny dodávky elektřiny do Arizony, Nevady, Utahu, Oregonu, Washingtonu, Idahu a Montany.

Kontrolní inspekce nezjistila žádné závady nebo poničení v těch místech, kde potíže začaly, tj. v pasu 60 mil mezi Tracy a Fresno v Kalifornském centrálním údolí.

“Myslíme si, že se jednalo o elektrický výboj mimo naši servisní oblast a systém automaticky reagoval výpadkem proudu podobně, jako např. domácí nízkonapěťový vypínač přeruší proud ve vašem domě”, řekl Bill Sessa mluvčí Pacific Gas & Electric Co.

Pojďme se nyní podívat na jeden z patentů HAARP (zkopírovaný z Internetu):

INVENTOR: Peter Koert, Washington, DC
ASSIGNEE: APTI, Inc., Washington, DC (U.S. Corp.)
APPL-NO: 07/524,435
DATE FILED: May 17, 1990
INT-CL: [5] HO4B 7/00; HO1Q 3/22
US-CL-ISSUED: 342/367, 372
US-CL-CURRENT: 342/367, 372
SEARCH-FLD: 342/367, 353, 371, 372; 455/64
REF-CITED:
U.S. PATENT DOCUMENTS
3,445,844 5/1969 Grossi et al. 342/367
4,253,190 2/1981 Csonka 455/12
4,686,605 8/1987 Eastlund 361/231
4,712,155 12/1987 Eastlund et al. 361/231
4,817,495 4/1989 Drobot 89/1.11
ART-UNIT: 222
PRIM-EXMR: Gregory C. Issing
LEGAL-REP: Foley & Lardner

Tento vynález se vztahuje ke generaci umělých ionosferických zrcadel (AIM), nebo plasmové vrstvy v atmosféře. Překlopná AIM je tvořena anténou kontrolovanou ve fázi a frekvenci.

Zde je citace z *Youth Action News* pojednávající o HAARP:

Patent Dr. Bernarda J. Eastluda ze 13.8.1991 (č. 5,038,664) popisuje systém, který je nyní implementován v HAARPu:

Jestliže částice, které tvoří plazmu se pohybují pod konstantním úhlem, často označovaným ”alfa”, brzy dopadnou na zemský povrch. Nicméně v konvergujícím silovém poli se úhel mění takovým způsobem, že dovolí částici se obrátit zpět a vyhnout se dopadu na Zem.

Bod, ve kterém se částice obrátí, se nazývá zrcadlový bod. Tento proces je zopakován na druhé straně pole. Částice se znovu otočí a to se nazývá “konjugační bod” původního zrcadlového bodu. Částice je proto zachycena a uzavřena mezi dvě magnetická zrcadla. Částice může dále oscilovat tímto způsobem v prostoru po dlouhou dobu.

Myslím si, že je zřejmé, že projekt HAARP je to samé, co skalární fázová elektromagnetická konjugační zrcadla, která Bearden popisuje v článkách o ruských bojových akcích, kde měnili počasí a sestřelení raketoplánu Challenger, zničení bezpočtu raket a řízených střel a stále pokračující sestřelování mnoha letadel (jako např. havárie USAIR nedaleko Pittsburghu). A nyní se ukázalo brzy po bombovém útoku na federální budovu v Oklahoma City, že tam došlo ke dvěma explozím, z nichž druhá byla způsobena pulsním částicovým laserem. (*CONTACT: The Phoenix Project* noviny z 25.4.1995, str. 31, pro vysvětlení volejte 1-800-800-5565).

 

ZMATEK

Jeden z následků, který může skalární elektromagnetismus způsobit, jak je popsáno výše, je “zmatek”. Slyšíme o řídících letu jak byli “zmateni” v Iráku a sestřelili naši vlastní helikoptéru. Slyšíme o pilotovi, který se pokoušel přistát na nosiči a ve zmatku havaroval.

Nedávno jsme ve zprávách slyšeli o helikoptéře v Koreji, která ve zmatku přeletěla hranici a byla sestřelena. Jak píši tento článek, tak v dnešních novinách čtu tento článek: “ Lidská chyba je vinou toho, že americká helikoptéra pronikla na území Severní Koreji a byla sestřelena, ale nikdo ze zúčastněných nenese vinu, řekl ve čtvrtek armádní zdroj. Bylo řečeno, že Hilemon a Hall byli desorientovaní v neznámém terénu.” (*Austin American Statesman,* “Armáda neviní nikoho se sestřelení nad Severní Koreou,” str. A3, 23.6.1995).

To je odůvodněné do doby, než se zastavíte a začnete přemýšlet. Je takřka nemožné v dnešních vojenských vysoce sofistikovaných letadlech “se ztratit”, jestliže se nestane něco zásadního. Jak se může stát, že pilot při letu poblíž jedné z nejnebezpečnější hranice jen tak přeletí?

Vzpomínáte na americký vpád do Iránu s cílem zachránit rukojmí v průběhu vlády prezidenta Cartera? Jestli si vzpomenete, tato akce byla neúspěšná, protože se helikoptéry ztratily a jejich zařízení selhalo v písečné bouři a piloti byli zmateni a narazili jeden do druhého. Jednalo se o velmi rozpačitý incident pro USA.

A to byli ti nejlépe trénovaní lidé na světě (tzv. Delta Force), létající na nejlepších strojích na světě a takoví že by byli poraženi písečnou bouří? To nikdo z nich neměl sebemenší zkušenost s přeletem nad bouří? Neznamená to, že musí být něco za tím?

Pojďme se na tuto událost podívat detailněji. Gen. Charlie Beckwith, velitel v Delta Force píše o této události ve své knize *Delta Force*.

Letadlo MC-130s se třemi četami na palubě odstartovalo z Masirah Island v Ománu a letělo směrem k Iránské poušti. Tam byli nucen i počkat 30 minut na to, než přiletí 6 helikoptér. Poté mělo být naloženo 118 mužů do helikoptér RH-53D a pokračovat v akci.

Z nějakého důvodu se helikoptéry o hodinu a půl opozdily. Když helikoptéry přilétávaly, Beckwith to komentoval slovy:” Byl to pekelný let a kdybychom bývali měli zdravý rozum, obrátili bychom to a letěli domů. To jsou podivná slova od velmi motivovaného a super vycvičeného vojáka, nemyslíte? Nechápal jsem, jak těžké to muselo být. Dvě helikoptéry nikdy nepřiletěly a šest těch, které dorazily, přiletělo rozprášeno z různých směrů. Jeden z pilotů řekl:” Nevím přesně, co se vlastně stalo, ale můžu vám říct jen tolik, že někdo po pečlivém zvážení situace by měl celou operaci odvolat. Nedokážete si představit, čím jsem prolétal. Nejhorší písečnou bouří, kterou jsem v životě viděl. Bylo to hrozné! Musím vám říct, že si nejsem jist, jestli uspějeme.”

“To byli dva zkušení velitelé, kteří byli na vážných pochybách. Věci byly tak zmatené, že celá operace byla nakonec odvolána. Začali nastupovat zpět do MC-130s k odletu. Otočil jsem se a šel jsem na špici celé letky. Bylo skoro 2:40 ráno. Někteří z pilotů nastartovali motory. Prach a písek se zvedal všude kolem. Mlhavě jsem zahlédl jeden vrtulník jak se zvedá k odletu a trochu couvá. A potom jsem viděl jen obrovský modrý záblesk a výbuch petroleje. Jednalo se o vrtulník majora Schaefera, který narazil do nejsevernějšího MC-130.”

Str.251:”Jen dvě hodiny před začátkem mise jedna helikoptéra začala indikovat poruchu lopatek rotoru. Musela okamžitě přistát. Jiná helikoptéra (č. 8) přistála s ní. Když bylo rozhodnuto, že č. 6 nemůže dále pokračovat dále, její posádka nastoupila do jiné helikoptéry. Helikoptéra č. 5, kterou pilotoval gen. Pittman se musela vrátit po 4/5 uražené cesty na místo určení, když došlo k poruše ovládacích prvků. ”

Dr. Peter Beter nahrál následující komentář o tomto incidentu o měsíc později 28.6.1980, který byl publikován ve *Wisconsin Report* (Dr. P. Beter byl advokát, který dříve vykonával praxi u nejvyššího soudu USA a byl jmenován prezidentem Kennedym do U.S. Export-Import Bank. Byl zodpovědný za zveřejnění informace, že ve Fort Knox není zlato. Měl přístup k tajným informacím.)

Americká komanda, která byla poslána do Iránu se pokoušela všemi možnými prostředky postupovat dle rozkazu. Ale co jim nebylo známo, plánovači, kteří chtěli naplánovat přepadení, si nikdy nemysleli, že akce bude úspěšná. Měli za úkol dostat se do Teheránu, ale zjistili až příliš pozdě, že jsou příliš malá síla pro zdárné dokončení celé operace. Jakmile by se komanda dostala do velkých problémů, bylo by to použito jako důvod pro americké námořní letectvo k útoku na Teherán; Ale nyní již více jak rok je ruská výzvědná služba informována i o těch nejtajnějších plánech Washingtonu a tak by Rusko bylo připraveno.

Ovlivnili poslední plány Bolševiků dvěma způsoby. Poprvé se 25.4. velká armáda Cosmospheres se přesunula nad Irán, kam zamířily americké helikoptéry. Za použití svých možností změny počasí, Cosmosphres zesílily v této oblasti písečné bouře. Také použily mikrovlnné radiace, která zapříčinila u pilotů helikoptér nevolnost, ztrátu orientace a únavu.

Rusové doufali, že znemožní Američanům v útoku na Irán, ale americké komando dosáhlo svého prvého kontrolního bodu a bylo připraveno pokračovat. A tak ruské Cosmospheres nastavily své mikrovlnné záření na plný výkon. Jedna helikoptéra odstartovala, ale bláznivě se zřítila a narazila do přepravního letounu C-130. Další dvě byly připraveny ke startu. Cosmospheres vyslaly z jejich laserových děl paprsek malé intenzity a zničily rotor vrtule helikoptér tak, že nemohly odstartovat. Nyní bylo jasné, že bylo po všem.

Američané se snažili vysvětlit veřejnosti tuto katastrofu. Brzy nato se zeštíhlené komando přesunulo zpět na leteckou základnu v Doveru, Delaware. Bylo to v krátké době podruhé, kdy se muselo komando vrátit zpět na tuto základnu! Poprvé zaplatily cenu za úspěšnou operaci v Guyaně (Jonestown). 28.4. … Cyrus Vance podal na protest demisi.

V dalším odstavci Beter pokračuje tím, jak 18.5. ruský pulsní laser zapříčinil erupci sopky Sv. Helena, ale to už se jedná o jiný příběh.

Nemyslíte, ze potřebujete znát a pochopit co se vlastně děje?

Jediný nejlepší zdroj informací je magazín *CONTACT*. Pro informace volejte 1-800-800-5565, nebo pište Contact, Inc., P.O.BOX 27800, Las Vegas, NV 89126.
O informace o Dr. Beterovi napište do *Wisconsin Report*, P.O.BOX 45, Brookfiled, WI 53008-0045.

Také si napište o katalog Tesla Book Company a objednejte *Fer-De-Lance* a/nebo *AIDS: Bilogical Warfare* od gen. Toma E. Beardena, Tesla Book Company, P.O.BOX 121873, Chula Vista, CA 91912.

Pro více informací, kontaktujte International Tesla Society, P.O.BOX 5636, Colorado Springs, CO 80931.

Pravda je jediná věc, která vás může zachránit. Poznávání pravdy je celoživotní pouť. Přeji vám, ať se vám tato cesta líbí.

Překlad: Petr ZEMAN

ZDROJ: „FIRE FROM THE SKI: Battle of Harvest Moon & True Story of Space Shuttles by One Who Knows“

Čerpané z: Matrix-2001.cz

 

 

Hurikán Allen a rozšiřování ruských klimatických zbraní

Když jsem minulý měsíc nahrával audio-list č. 56, hovořil jsem o sílící ruské kampani proti Spojeným státům pomocí klimatických zbraní. Na toto téma jsem poprvé mluvil letos v únoru v audio-listu č. 54. Jak jsem tehdy vysvětloval, ruské klimatické zbraně jsou odvetou za americké obří embargo na obilí proti Rusku. Embargo a další techniky bojkotování, použité v poslední době Spojenými státy proti Rusku, byly uvaleny satanskými bolševiky, kteří nyní ovládají americkou politiku.

Když jsem letos v únoru nahrával audio-list č. 54, uvedl jsem podrobnosti významného ruského objevu v řízení počasí. Je to technika, pomocí níž je možné na moři uměle vyvolat velké systémy cyklonů, tyto cyklony potom mohou být vedeny do zvolených cílových oblastí a tato technika umožňuje, aby byl podle přání zadržen nebo spuštěn déšť. Podrobnosti o této technice jsem uvedl v poslední části audio-listu č. 54. Je to část, která musela být vydána jako nouzový přepis z důvodu mého infarktu. Byl jsem přesvědčen, že je pro vás důležité vědět o této nové hrozbě klimatických zbraní; a během následujících šesti měsíců Rusko tuto novou techniku skutečně použilo k provedení drastických změn v našem počasí. Ale – soudě podle mé pošty – zdá se, že někteří mí posluchači tento přepis nečetli pozorně. Mohlo to být způsobeno jejich tehdejší obavou o mé zdraví; nevím. V každém případě, věřím, že neuškodí si několik věcí zopakovat, protože klimatické zbraně vedou k nedostatku potravin, stejně jako k dalším problémům a vy se proti tomu nemůžete bránit, jestliže nepochopíte, proč se počasí v Americe zbláznilo.

Nemohu zde opakovat vše, co jsem se vám pokoušel sdělit letos v únoru, ale dovolte mi připomenout vám několik důležitých bodů. Jedním z nich je ten, že první ruská zkouška nové umělé vichřice se konala 22. října 1979 nad Jižním Atlantikem. Začala obrovským dvojitým zábleskem, který byl náhodně zaznamenán jakousi starou americkou družicí Vela. Když o tom začaly pronikat informace na veřejnost, bolševici ve zdejší vládě spustili dezinformační kampaň, která měla každého zmást. Začali oznámením falešného data 22. září a chvíli strašili nepravdivým tvrzením, že šlo o zkoušku atomové bomby Izraele nebo Jihoafrické republiky. Mezitím byla v Bílém dome vytvořena zvláštní studijní skupina a další skupiny údajně proto, aby to vyšetřily. Minulý měsíc, v polovině července, byly zveřejněny závěry skupiny z Bílého domu, Zpravodajské služby ministerstva obrany a Výzkumné laboratoře námořnictva. Všechny zprávy si vzájemně odporují. Jedni říkají že to byl jaderný výbuch, druzí, že to nemohl být jaderný výbuch a veřejnost dál tápe ve tmě. Ale v části nouzového přepisu audio-listu č. 54 z února letošního roku jsem vám řekl, co tento dvojitý záblesk ve skutečnosti způsobilo. Byl vytvořen dvěma “výstřely” z částicové paprskové zbraně, kterou Rusové umístili na Měsíci. Byl to přesně ten samý dvojitý záblesk, o němž jsem se poprvé zmínil v audio-listu č. 29 z prosince 1977. O jeho důsledku jsem informoval letos v únoru. Abych použil stejná slova jako tehdy, budu citovat:

“Ohromné množství mořské vody v cílové zóně bylo okamžitě přeměněno v přehřátou páru. Horká vodní pára a okolní horký vzduch začaly rychle stoupat do stratosféry. Chladnější vzduch začal rychle proudit do cílové zóny, aby vyplnil vzniklé vakuum. Vítr ženoucí se dovnitř se vlivem zemské rotace začal točit a v cílové zóně začal klesat barometrický tlak. Během několika minut atmosféra nad cílovou zónou vytvořila rotující spirálovitý komín, který zvedal vzduch a vodní páru. Nad Jižním Atlantikem se zrodilo první tornádo na světě, které bylo vytvořené člověkem.”

Potom jsem pokračoval s podrobnostmi o metodách, použitých skupinami kosmosfér, aby od tohoto bodu řídily pohyb středu tornáda. Popisoval jsem, jak jsou používány svazky elektronů, aby byla ve vzduchu udržena vodní pára a nemohla se srážet a vytvořit déšť.

Tato základní technika byla toto léto ve Spojených státech použita k zabránění přirozené tvorbě mraků. Výsledkem bylo rozsáhlé sucho a vražedné vlny vedra nad velkou částí naší země. A nyní začíná být nedostatek potravin, před nímž jsem se vás pokoušel varovat před šesti měsíci. Úroda americké jarní pšenice a kukuřice je o hodně nižší, ztráty utrpěly i další plodiny. Důsledky se již začínají projevovat ve vyšších cenách ve vašem supermarketu. A nyní v některých oblastech začíná být nedostatek vody.

Ale dosud nejdramatičtější ruský klimatický vojenský útok začal právě několik dní poté, co jsem minulý měsíc namluvil audio-list č. 56, kdy bylo ve větším měřítku použito technik, o nichž jsem podrobně mluvil v únoru. Když jsem 30. července nahrával audio-list č. 56, upozorňoval jsem na rozšiřování ruských klimatických zbraní a varoval jsem, že, cituji: “Nyní, přátelé, se musíme připravit na hurikány, které Amerika dosud nezažila”

Když jsem říkal tato slova, ruské klimatické zbraně byly již v činnosti nad Atlantickým oceánem na východě karibské oblasti. Využívaje příznivých podmínek, uvedli do pohybu tropickou bouři “Allen”, první v sezóně. O čtyři dny později, 3. srpna se tato zpráva objevila v novinách. “Hurikán Allen” rychle rostl. Tu noc se přehnal přes ostrov Barbados s rychlostí větru 125 mil za hodinu. Potom změnil směr, aby minul Saint Lucia. V Karibiku po něm zůstalo ležet osm mrtvých lidí. 5. srpna již tvořil titulky jako “Hurikán století”.

Když byl vytvořen nad otevřenými vodami Karibiku, již tehdy vítr dosahoval rychlosti 160 mil a jeho rychlost stále rostla. Příští den byl zařazen do “kategorie 5”, nejhorší jaký může být. Maximální rychlost větru byla 170 mil za hodinu a v Portoriku, 250 mil od epicentra, poryvy větru dosahovaly rychlosti 70 mil za hodinu. Allen byl hurikán zabiják, nejhorší, jaký kdy postihl karibskou oblast; ale prvních několik dní většina meteorologů ve Spojených státech byla přesvědčena, že našemu pobřeží nic nehrozí. Vypadalo to, že míří do jižního Mexika nebo Střední Ameriky – ale ve skutečnosti ho řídily ruské kosmosféry. Hurikán nasměrovaly do úzké mezery mezi mexický poloostrov Yucatan a západní pobřeží Kuby.

Do tohoto bodu byla cesta Karibikem vedena proto, aby byl co nejmenší kontakt s pevninou, a to ze dvou důvodů. Rusové chtěli minimalizovat počet nezamýšlených obětí a škod, ale ještě více chtěli zachovat maximum síly hurikánu pro konečný cíl – naše pobřeží v Zálivu! To je důvod, proč hurikán Allen oklamal meteorology svými neočekávanými změnami směru. Jediným místem v Karibiku, kde se hurikán Allen odchýlil k pevnině, byla jihovýchodní oblast Kuby. Oko hurikánu mířilo přímo na Jamajku, ale na poslední chvíli změnilo směr a prošlo mezi Jamajkou a jihozápadem Haiti. Rozdrtilo naši námořní základnu v zálivu Guantanamo na jihovýchodě Kuby a potom se přesunulo opět nad moře. Zničilo cíp mexického poloostrova Yucatan, ale vyhnulo se obydleným oblastem.

Potom hurikán vnikl do Mexického zálivu. “Hurikán století” mířil na jižní pobřeží Texasu. Snršť-zabiják, která za sebou zanechala 100 mrtvých, mířila přímo na Brownsville. Ale Rusové neměli zájem zničit Brownsville, a proto tornádo zastavili, když jeho střed byl ještě 90 mil od pobřeží. Američtí meteorologové se opět dívali s otevřenými ústy, jak jim nevyšla další předpověď. Hurikán Allen si nevšímal Brownsville a vyrazil na sever. Do této chvíle ruský plán útoku pomocí hurikánu Allen vycházel, ale od tohoto bodu se začínal rozpadat.

Rusové doufali, že pomocí jediného hurikánu zasáhnou tři cíle podél pobřeží Zálivu. Zamýšlenými cíli byly oblast Houston/Galveston, potom New Orleans a nakonec Mobile, Alabama. Toho mělo být dosaženo udržováním oka hurikánu na moři. Kosmosféry měly vést hurikán podél pobřeží houstonské oblasti, potom směrem k pevnině, aby způsobil co nejvíc škod. Potom měl být hurikán vrácen zpátky na moře, aby zde nabral sílu než se zhroutí nad pevninou. Podle plánu se měl zregenerovaný hurikán přesunout nad New Orleans, proces zopakovat a tak dále.

Ale hurikán Allen byl zdaleka největší cyklonový systém, který se ruští klimatičtí válečníci pokoušeli řídit; a když hurikán obrátili na sever směrem na Brownsville, tak se přepočítali. Pokoušeli se hurikán Allen přimět jít proti velmi mocným přírodním silám, a chtěli to udělat příliš rychle. Kosmosféry nad Mexickým zálivem generovaly oblaka protonů v atmosféře ve třech bodech. Tyto body byly jižně od Houstonu a jižně a východně od pobřeží Louisiany. Jak jsem popsal v audio-listu č. 54, oblaka protonů se používají k řízení systému cyklonu, ale tentokrát Rusové udělali vážnou chybu při výpočtu rozmístění protonových mraků. Cyklon se začal pohybovat na sever směrem na Hoston, jak bylo plánováno a cestou způsobil nějaké škody v Corpus Christi, Texas, ale největší účinek protonových mraků nebyl naplánován. Tyto mraky nechtěně přerušily cirkulaci větrů kolem hurikánu. Jako výsledek se cyklon rychle rozpadl.

Díky ruské chybě při výpočtu zabiják “hurikán století”, hurikán Allen, skončil v tlakové níži. Ale, přátele, ruští klimatičtí válečníci se z této chyby poučili, stejně jako se poučili z minulých chyb. Umělé bouře –dešťové bouře, hurikány nebo sněhové vichřice – jsou nyní mocnou zbraní v ruském arzenálu a válečně plány typu kamikadze našich bolševických vládců způsobují, že tyto klimatické zbraně jsou používány proti vám a mě.

© Dr. Peter Beter, 31.8.1980
Zdroj: http://peterbeter.host.sk/
Přeložil: Ladislav Kopecký
Čerpané z: Free-energy.webpark.cz/

 

 

Práškujú nám nebo?

Videli ste už oblohu olemovanú desiatkami oblačných pruhov, siahajúcich od horizontu k horizontu? Tiež ste si pomysleli že to je z leteckej dopravy? No už menej z vás si všimlo, že to nie je každý deň a že sa tento úkaz začal objavovať až koncom deväťdesiatych rokov.

 

Svet trpí již sedmý rok pod tlakem viditelných a nebezpečných aerosolových a elektromagnetických operací, které vede vláda Spojených států pod rouškou státní bezpečnosti. Starostliví občané ve strachu přihlížejí, jak vojenské létadlové cisterny zbarvují oblohu toxickými chemikáliemi, které vytvářejí umělé mraky.

 

Pravidelně jsme svědky podivných meteorologických úkazů, kdy silné elektromagnetické zařízení manipulují tryskové proudění a jednotlivé bouřkové fronty a tvoří tak umělé počasí a klimatické podmínky. Tajné operace (“Black operations”) začleněné do rozprašovacích misích, prokazatelně způsobují onemocnění a narušují duševní rovnováhu části populace, při testování biologických činitelů a psychotronických technologií ovládajícími mysl i náladu. Část toho, co se děje nad našimi hlavami v atmosféře, je součástí tajného vesmírného zbrojního programu, který byl navržen pro využití na strategické operační a taktické úrovni ve válce. Mise NASA budou brzo převedeny pod vedení Pentagonu. Velitelství leteckých vesmírných sil prohlásí, že k tomu, aby mohlo kontrolovat a utvářet světové události, musí vést tvrdé, rozhodující přesné války z vesmíru. Tajemník vzdušných sil James G. Roche uvedl: “Vesmírné válečné schopnosti jsou součástí a ovliňují každou část v řetězci zabíjení.” Mlhavý obrázek o rozsahu nových smrtících technologií které se stavějí, je možné si udělat na základě legislativy představené kongresmanem z Ohia Dennisem Kucinch. Jeho neúspěšný “Space Preservation Act of 2001” tedy zákon o Zachování stavu vesmíru, zamýšlel zakázat rozmístění:

 

elektronických, psychotronických a informačních zbraní

výškové zbraně s ultra nízkou frekvencí

plazmové, elektromagnetické, sonické a ultrasonické zbraně

lazerové zbraně

strategické, bojové, taktické nebo mimozemské zbraně

chemicko-biologické, zbraně ovlivňující životní prostředí nebo tektonické zbraně

chemtrails (tato položka byla odstraněna z pozdější verze, naznačuje nátlak)

 

Ti, kteří nás zásobí věčnou válkou, ve své snaze setrvat na najvyšším stupni v koloběhu zabíjení, úmyslně potlačili intenzitu životadárného světla a snížili atmosférickou viditelnost částicemi a polymery, které ucpávají plíce. Tento akt ekologického terorizmu, podle tísíců svědectví, celkově těžce narušil zdraví lidí. …

 

Veřejné vědomí o tom, co nám hrozí, zůstává mlhavé, stejně jako naše nebe, neboť ti, kteří “vědí”, jsou umlčeni zákonem o utajení, a k tomu Američané nemají pravomoc – postavit se záležitostem národní bezpečnosti.

 

Postupné skládání stop odhalilo dopusud:

 

 1. Alespoň část aerosolového projektu byla pojmenováná Operace Jetelový lístek (Operation Cloverleaf), pravděpodobně kvůli mnohostranosti operací, která zahrnuje změnu počasí, vojenské komunikace, vývoj vesmírných zbraní, výzkum ozónu a globálního oteplování a k tomu biologické zbraně a testování odhalování.
 2. Vypouštění tun jemných pevných nebo kapalných částic z letadel, mění atmosféru celé planety ve vysoce nabitý plazmový vodič proudu, který je vhodný pro vojenské projekty. Dýchaný vzduch obsahuje syntetická vlákna velikosti azbestu a toxické kovy, včetně solí barya, hliník a údajně radioaktivní thorium. Látky se chovají jako elektrolyt a zvýšují vodivost armádních radarů a radiových vln. Jedy na úrovni arzenu prokazatelně oslabují lidský imunitní systém, atmosferické baryum oslabuje lidské svaly, včetně srdečních. Vdechnutý hliník cestuje přímo do mozku a lékařští odbornící potvrzují, že způsobuje v mozkové tkáni oxidační stres, který vede k neurofiblirálním zámotkům, podobných Alzheimerově chorobě. Radioaktivní thorium jak známo způsobuje leukémii a jiné druhy rakoviny.
 3. Pouze malé procento vojenských atmosféru měnících projektů je viditelné. Co není vidět je ale stejně nebezpečné. Ionosféra, země a její obyvatelé jsou neustále ostřelováni vysokofrekvenčními mikrovlnami, které manipulují již nabitou atmosféru k dalším změnám počasí, pro shromažďování informací a pro tektonické (způsobují zemětřesení) zbraně. Nezávislý chemtrails výzkumník, Clifford Carnicom, potvrzuje, že jsme neustále vystaveni velmi nízkým elektromagnetickým frekvencím (ELF – extremely low electromagnetic frequencies), které pulzují na násobcích 4 Hz, což jsou frekvence, které hluboce ovlivňují lidské biologické a duševní funkce.
 4. Je tu velmi dobře zdokumentovaná část v průběžných atmosférických studiích, ve kterých jsou státy a regiony potají očkovány s pomocí zvlášť navržených doručovacích systémů, které obsahují kombinaci virů, bakterií, plísní, mykoplazma, vysušené krevní buňky a exotická biologická značkovadla, aby testující páni mohli vyhodnotit lidské, živočišné a rostlinné reakce.
 5. Multi-organizační seskupení páchající tyto bio-chemické projekty proti lidstvu, zahrnuje americké ministerstvo obrany (Department of Defense, DOD) a jeho výzkumnou část DARRPA, k tomu ministerstvo energie (Department of Energy, DOE), které má ohromnou síť celostátních laboratoří a univerzit. Soukromí vojenští dodavatelé a farmaceutické společnosti jsou silně zapojeny. Dále spolupracující vlády jiných zemí a pravděpodobně i některé agentury Spojených národů, protože aerosolové projekty mají globální rozsah.

 

Hnusné chemické a elektromagnetické zamoření je jen část hrůzné reality, ve které se nacházíme. Asociálové, kteří bezostyšně ničí oblohu, klima a počasí pro moc a zisk, jsou ti samí šílenci, kteří vedou pomezené nukleární války od roku 1991. Radioaktivní zbraně, prohlášené za nezákonné a amorální v celém civilizovaném světě, byly použity Pentagonem v operaci Pouštní bouře, na Balkáně a v probíhajících okupačních válkách v Afgánistánu a Iráku. Pouze pár američanů chápe rozsah krveprolití, kterého se dopouštějí napříč světem.
Podle vědecké definice jsou řizené střely, střely na ničení tanků a bomby ničící bunkry používané v Iráku a Afgánistánu americkými a britskými jednotkami v takzvané válce proti terorizmu, jaderné zbraně. Odpad z radioaktivních zbraní se nerozptýlí, ale zůstává v atmosféře jako látka toxická pro organizmy, mutagenní a karcinogenní pro vše živé po dobu 4,5 miliard let.

 

Obyvatelé zemí nedávno “osvobozených” Pentagonem, nyní pomalu umírají na otravu z radioaktivních a těžkých kovů. Oběti amerických zbraní použitých v Afgánistánu, v sobě mají koncentrace izotopů neochuzeného uranu v míře dosud neviděné v civilizovaném světě. Tuny ochuzeného a neochuzeného uranu zamořily jejich půdu, vzduch, jídlo a vodu, což jim zaručí bolestnou smrt. Na základě dat z britského úřadu pro atomovou energii (United Kingdom Atomic Energy Authority, UKAEA) vypočítal jaderný vědec Lauren Moret, že odhadované množství 2 500 tun ochuzeného uranu, použitého v Iráku mezi lety 1991 až 2003 je dostačující, aby způsobilo 25 milionů nových případů rakoviny. Je pak náhoda, že počet obyvatel v Iráku, podle CIA, je 25 milionů?

Čtvrt milionu amerických a britských vojáků, kteří pomohli Pentagonu doručit holokaust, rovněž čelí nevyhnutelné smrti z ozáření pomalým upálením. Koaliční jednotky vdechly a spolkly miliony malých, neviditelných keramických částic uranu, které vyzařují alfa, beta a gama záření, zatímco se usadily v plicích, ledvinách, krvi, lymfě a kostech. Pouhé vystavení se jediné alfa částici uranu U-238, která pronikla do těla, přesahuje podle mezinárodních standardů padesátkrát přípustnou dávku pro celé tělo pro jeden rok. Při svém procesu rozkladu, se U-238 stává stále více radioaktivním a způsobuje rostoucí zkázu buněk a orgánů. Zamoření uranem vede k nezpůsobilosti, poruchám u mnoha orgánů, s příznaky totožnými s těmi, kterými trpí tisíce veteránů z první války v Iráku. Tělesné tekutiny otrávené uranem způsobí onemocnění u partnerů a vykonají genetickou zkázu u potomků. Navzdory falešnému ujištění, že nedojde k biologickému poškození následkem atomového válčení, Pentagon moc dobře ví o strašlivé realitě uranových zbraní, na základě jeho vlastních rozsáhlých studií trvající přes šedesát let. Dokumenty Pentagonu potvrzují, že americké válečné vedení vědomě vystavilo vlastní vojáky nebezpečným dávkám radiace. Aerosolové operace i omezené jaderné války Pentagonu jsou hluboce propojeny. Začátky Operace jetelový lístek sahají až k otci vodíkové bomby Edwardu Tellerovi, který byl zastáncem odpalování jaderných náloží podél obydlených pobřežích, kvůli jejich upravení pro ekonomické využití. Před jeho smrtí v roce 2003, byl Teller ředitelem státní laboratoře Lawrence Livermora, kde se rodí plány pro jaderné, biologické a řízené energetické zbraně. V roce 1997 Teller veřejně představil svůj návrh, kdy letadla budou využita k rozptylování milionů tun elektricky vodivých kovových materiálů ve stratosféře, pro údajné snížení globálního oteplování. Krátce po Tellerově projevu, začala veřejnost pozorovat chemické čáry. V roce 2000 CBS News přiznal, že vědci “zkoušejí drastická řešení proti globálnímu oteplování, včetně manipulování s atmosférou ve velké míře.” CBS potvrdil plán nasytit vzduch miniaturními částicemi, které “odrazí dostatek slunečního záření a spustí tak globální ochlazování.”

Čerpané z: Prameň.info

 

 

Chemtrails:

Šokující analýza kvality vzduchu z oblasti Phoenix!

 

Nedávno jsem si pro své vlastní účely provedl takovou malou anketu. V ní jsem po dobu několika týdnů náhodně oslovil řadu osob, kterým jsem položil jednu jedinou otázku: „Víte co znamená slovo „chemtrails?“ Zjistil jsem, že přes 70% dotázaných nemělo v podstatě ani tušení o čem je řeč. Takže buď čistě hádali jak se říká „od boku“ a nebo rovnou sdělili, že prostě neví. U zbývajících zhruba 30% dotázaných byla situace také velmi zajímavá. Zhruba 68% z nich odpovědělo, že jde v podstatě o nesmysl a nebo nafouknutou bublinu či výmysl či záměrná mystifikace. Asi 24% odpovědělo tak, že sice ví o co jde, ale vzhledem k tomu, že se s tím dá jen těžko něco dělat je jim v podstatě celá záležitost jedno. Pouze 8% dotázaných se vyjádřilo jasné obavy co se této problematiky týče a dokonce navrhovali i některé aktivní kroky.

Když jsem se seznámil s materiálem, který před nedávnem obdržel americký výzkumník Ted Twietmeyer nedalo mi to a tak jsem některá základní fakta seskupil a nabízím je čtenářům ke zvážení. Uvedený materiál obsahuje provedené rozbory ovzduší na přísně vědecké bázi z oblasti Phoenixu a to v přímé souvislosti se vzdušnou aktivitou, která je známá jako chemtrails. Tabulky uvedené v této reportáži ukazují hodnoty těžkých kovů v životním prostředí dané oblasti, které mnoho násobně překračují bezpečné úrovně neškodné pro člověka. Osoba, která poskytla uvedená data si pochopitelně přeje zůstat v anonymitě, ale prokázala, že vzorky byly skutečně analyzovány v profesionální laboratoři. Ted Twietmeyer osobně zná danou osobu a také adresu předmětné laboratoře a potvrzuje, že zpráva je původní. Osobně považuji informace obsažené v daném materiálu za velmi závažné, ale je to pouze můj laický pohled na danou věc. Každopádně analyzovaná situace, která je charakteristická pro oblast Phoenixu se může vyskytnout na kterémkoliv místě civilizovaného světa pokud vezmeme jev chemtrails za skutečně autentickou aktivitu. Víc již v následující reportáži.

Na úvod by bylo vhodné uvést několik důležitých technických dat:

 1. a) Vzorky vzduchu byly použité pomocí vzduchového filtru a to po dobu zhruba 4 hodin během dne a 4 hodin po západu slunce po dobu 28 dnů.
 2. b) Metoda, která byla použitá v testovací laboratoři se nazývá „ICP scan, anorganické analýzy“
 3. c) Velmi krátké sloupečky v použitých grafech označují maximální bezpečnu emisní úroveň pro daný kov
 4. d) Vysoké sloupce reprezentují reálně naměřené hodnoty pro daný kov v odebraných vzorcích vzduchu

Na výše uvedeném grafu č.1 je zcela zjevné, že u kovu zvané barium byl překročen maximální bezpečnostní limit celkem 278x, u mědi 98x, u manganu 5820x (neuvěřitelné!!!) a u zinku 593x. V souvislosti s těmito absolutně fatálními skutečnostmi je pozoruhodné vědět, že mangan je element, který se za přirozených okolností nachází v životním prostředí a půdě ve velmi nízké koncentraci. Nicméně je třeba poukázat na to, že mangan je jedovatý element. Vyskytuje se nejčastěji v elektrolytických materiálech, v bateriích (suchý článek).

Barium, měď a zinek jsou také těžké kovy. Měď a zinek je používán metabolismem lidského těla, ale pouze v extrémně nízké potenci. Barium se často používá jako kontrastní médium v rentgenovém diagnostickém aparátu, ale není zde použito ve formě prachu, ale v kapalné podobě. Barium a hliník se všeobecně nachází v souvislosti s chemtrail v rámci radioaktivního spadu. Tyto dvě sloučeniny byly také popsány Dr. Tellerem jako dvě možná užitná média, která by mohla za pomocí letounů se dostat do horní částí atmosféry. Tento vědec se však domnívá, že hlavním záměrem těchto aktivit spočívá v tlumení dopadu slunečního záření se snahou snížit proces globálního oteplování.

Jiné analýzy však naznačují, že teorie dr. Tellera může být nakonec chybná. Existuje hypotéza, která naznačuje, že místo toho aby barium a hliník odrážely sluneční záření naopak mohou urychlovat globální oteplování. Na jaře letošního roku oznámila americká armáda, že primárním faktorem tohoto jevu není lidská civilizace, ale výrazné změny, které již několik let modifikují přirozenou aktivitu Slunce. Osobně jsem přesvědčen o tom, že by si toto téma zasloužilo velmi výraznou a širokou diskusi. Jde o to, že mnozí jsou stále přesvědčeni o primárním vlivu lidské civilizace na globální oteplování. Civilizační faktor je samozřejmě nepopíratelný, ale jak se ukazuje není prvořadým. Prostě existují jiné faktory, které lze považovat za podstatně radikálnějšího charakteru.

Na výše uvedeném diagramu vidíme, že kadmium překračuje 126x nejvyšším možnou bezpečnostní limitu, chróm pak 282x a nikl celkem 169x. Všechny výše uvedené kovy jsou extrémně jedovaté povahy.

Na dalším diagramu je patrné, že hodnoty hliníku překračují bezpečnostní limit jedovatosti celkem 6400x, železo dokonce 28000x, magnesium pak 5,3x a sodík 15,9x. Ohledně emisních stop hliníku by bylo zapotřebí sdělit ještě několik doplňujících fakt. I když samotné laboratorní výsledky co se týče hliníku jsou zcela alarmující, Ted Twietmyer upozorňuje na to, že aktuální hladina hliníku může být ještě podstatně vyšší. Hliník je velmi obtížné odstranit z těla.

V současné době jsou známé studie, které potvrzují, že u osob, které zemřely na Alzheimerovou chorobu byla zjištěna podstatně vyšší koncentrace hliníku než dovoluje přirozená limita. V této souvislosti bych chtěl upozornit na další fakt, který může mít s avízovanými skutečnostmi jistou souvislost. Jde o to, že v posledních letech je Alzheimerova choroba na vzestupu. Určitě by se měla učinit systematická vědecká studia, která by měla za úkol zjistit v celé řadě městských, ale i venkovských lokalit korelace mezi emisní přítomnosti hliníku v ovzduší a intenzitou výskytu Alzheimerovi choroby.

Na základě předložených fakt testovací zprávy ze které byly prostřednictvím badatele Teda Twietmyera sestaveny některé zásadní skutečnosti jsem přesvědčen o tom, že by měla být této problematice věnována vrcholná důležitost ze strany široké veřejnosti. Bohužel nejsem až tak přesvědčen, že podobnou aktivitu budeme moci očekávat od vládnoucí politické garnitury. V tomto ohledu by mně velmi zajímal konkrétní postoj ministerstva životní prostřední. Co se týče nějakého případného vyjádření hlavního hygienika už ani nemluvím, neb se jedná poplatnou politickou funkci. Byl bych samozřejmě velmi rád, kdyby se na toto téma rozběhla všeobecná diskuse a pokud byla tato reportáž alespoň pro některé z čtenářů inspirativní, pak splnila svůj účel.

© 2008 Jaroslav Chvátal
© 2008 Ted Twietmyer
Původní zdroj: http://www.rense.com/general82/chemit.htm
Čerpané z: Matrix-2001.cz

 

 

Chemtrails jako jasná a tichá zrada

Ot.: Kde mohu nejlépe vidět tyto věci zvané chemtrails?

Odp.: Můžete je vidět kdekoliv v Americe, ale především na americkém jihozápadě.

Ot.: Dobrá, podíval jsem se nahoru a uviděl kondenzační čáry, které nemizí, ale místo toho se rozšiřují a pošednou oblohu jako shluk beránků. Takže co?

Celý článok nájdete tu: Osud.cz

Lékař otevřeně hovoří o „chemtrails“

By admin – Posted on 12 Október 2008

Několik posledních dnů bylo v Severní Karolíně krásně a dostatečně teplo na to, aby se mohlo sedět na slunci pouze v tričku a pozorovat ptáky, jak se připravují na jaro. Miluji přírodu; není nic lepšího než vůně hlíny, když se půda začíná rozmrazovat po dlouhé zimě, nebo vzrušení, vidět jak rostlinky poprvé vystrkují hlavy ze země; myslím, že část mého já je stále ještě dítětem, které se rádo hrabe v hlíně. Také si myslím, že trávení času v přírodě je úžasný způsob spojení s Bohem během života a s tvořivostí, která je na zemi. Přesto byla má radost letos pokažena pohledem na letadla nad hlavou zanechávající dlouhé stopy a s tím spojeným pocitem zmatku a zděšení, že je jiní lidé nevidí, nestarají se o ně, nebo o nich nevědí.

Celý článok nájdete na OSUD.cz

 

 

Bola epidémia španielskej chrípky vyvolaná umelo?

 

60 miliónov mŕtvych v rokoch 1918-1919 – Heinrich Mueller, bývalý šéf gestapa, povedal v roku 1948 vyšetrovateľovi CIA, že najväčší mor v ľudských dejinách vyvolal človek. Mal na mysli epidémiu chrípky v rokoch 1918-1919, kedy sa nakazilo 20 % svetovej populácie a na chrípku zomrelo 60 až 100 miliónov osôb. To je približne trikrát viac, než koľko zahynulo a bolo zranených v I. svetovej vojne, ale na tento moderný mor sa pritom akoby úplne zabudlo.

Mueller povedal, že chrípka začala ako americká bakteriologická zbraň, ktorou sa v marci 1918 nechtiac nakazili príslušníci americkej armády v tábore Camp Riley v Kansase a ktorá sa potom rozšírila do celého sveta

(http://www.pbs.org/wgbh/amex/influenza/peopleevents/pandeAMEX86.html ). Vraj sa „dostala spod kontroly“, povedal, ale my nemôžeme vylúčiť možnosť, že „španielska chrípka“ bola zámerným prostriedkom na zredukovanie počtu obyvateľov a že čosi podobné sa môže použiť opäť. Výskumníci objavili spojitosť medzi ňou a „vtáčou chrípkou“
(http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4308872.stm%20 ).

Na tej chrípke nebolo nič „španielske“. Podľa Wikipedie

(http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_flu%20 ): „V Spojených štátoch amerických bolo postihnutých 28 % obyvateľstva a pol milióna až 675 tisíc zomrelo. V Británii zomrelo 200 000, vo Francúzsku viac než 400 000. Na Aljaške a v južnej Afrike vymreli celé dediny. V Austrálii sa odhaduje, že zomrelo 10 000, na ostrovoch Fidži zomrelo v priebehu dvoch týždňov 14 % obyvateľstva a v Západnej Samoe 22%. Odhaduje sa, že 17 miliónov zomrelo v Indii, čo vtedy predstavovalo okolo 5 % celkovej populácie. V indickej armáde zomrelo na chrípku 22 % vojakov, ktorí ju dostali.“

Príznaky chrípky z roku 1918 boli také nezvyčajné, že často ju nesprávne diagnostikovali ako tropickú horúčku, choleru alebo týfus. Jeden z pozorovateľov napísal: „Najprekvapujúcejšou komplikáciou bolo krvácanie zo slizníc, zvlášť z nosa, z brucha a čriev. Takisto sa vyskytlo krvácanie z uší a podkožné krvácanie. …Prekvapujúce bolo i to, že zomierali väčšinou mladí dospelí; 99 % úmrtí sa vyskytlo u ľudí pod 65 rokov a viac než polovica u ľudí vo veku 20 až 40 rokov. Toto je veľmi nezvyčajné, pretože chrípka je zvyčajne smrteľná u detí (do veku dvoch rokov) a u starších (vo veku nad 70 rokov).“

Na konferencii v Berlíne o bakteriologických zbraniach v roku 1944 generál Walter Scheiber, šéf zdravotníctva nemeckej armády, povedal Muelleovi, že v roku 1927 strávil dva mesiace v Spojených štátochv diskusiách so svojimi náprotivkami. Tí mu vraj povedali, že počas I. svetovej vojny vyvinuli „tzv. vírus dvojitého zásahu“. Podľa Muellera sa však ten vírus „vymkol spod kontroly a namiesto aby zabíjal Nemcov, ktorí sa už medzitým vzdali, obrátil sa proti vám a každému druhému“ („Gestapo Chief: The 1948 CIA Interrogation of Heinrich Mueller“ zv. 2 od Gregory Douglasa, str. 106). V skutočnosti však k prímeriu nedošlo pred 11. augustom 1918. Vyšetrovateľ CIA James Kronthal, šéf CIA v Berne, sa Muellera opýtal na „vírus dvojitého zásahu“. (Mne osobne to primína AIDS.) Mueller nato odvetil: „Ja nie som lekár, rozumiete, ale dvojitým zásahom mysleli vírus – alebo dva spojené dohromady – ktorého úcinnost bola zaručená. Prvý zásah napadol imúnny systém, a tak oslabil obeť a druhý bol akousi formou zápalu pľúc. Vraj ho vyvinul nejaký britský vedec. Teraz vidíte, prečo sú takéto veci šialené. Tieto veci sa same od seba menia a čo začína ako limitovaná záležitosť sa môže zmeniť na niečo skutočne strašné.“

V priebehu diskusie sa v kontexte týfusu vynorila téma španielskej chrípky. Mueller povedal, že nacisti zámerne nakazili ruských vojnových zajatcov v táboroch týfusom, ktorý potom – spolu s vyhladovením – usmrtil okolo troch miliónov osôb. Týfus sa neskôr rozšíril aj do Osviečimu a iných koncentračných táborov, kde sa nachádzali aj ruskí a poľskí vojnoví zajatci.

V kontexte so studenou vojnou Mueller povedal: „Keby bol Stalin vnikol do Európy… trochu nemoci tu a tam by bolo jeho hordy vykynožilo a ostatné by pritom zostalo nedotknuté. Okrem toho, malá fľaštička s vírusom je oveľa lacnejšia, než atómová bomba, či nie? Tak môžete mať v talóne viac vojakov, než mal k dispozícii Stalin a pritom ich vôbec nemusíte živiť, zaodievať a dodávať im muníciu. A na druhej strane, hrozba vojny… robí zázraky… pokiaľ ide o ekonomiku.“ (108)

Dá sa Muellerovi veriť? Podľa môjho názoru dá. „Gregory Douglas“, to je očividne pseudonym a v skutočnosti ide o jeho synovca, ktorému zanechal svoju dokumentáciu. Podvod zvyčajne nepredstavuje tisíc stránok. Zápisy z vyšetrovania majú 800. Jeho memoáre 250. Archív na mikrofilme obsahuje dohromady 850.000 stránok. A materiál, ku ktorému som sa dostal, je neuveriteľne kvalifikovaný, hodnoverný a konzistentný.

 

Záverom

Kult „elity“ dal jasne najavo, že svetovú populáciu treba zredukovať (viď Alan Stang: „Exterminácia populácie:Ako sa to uskutoční?“

(http://www.etherzone.com/2006/stang112406.shtml ).
Možno I. svetová vojna bola pre elitu sklamaním kvôli nízkym počtom zahynutých.

Či bolo rozšírenie „španielskej chrípky“ zámerné alebo nie, to nemôžeme s istotou povedať. Ale americká armáda má záznamy o experimentovaní s liekmi, chemikáliami a baktériami na nič netušiacich vojakoch. Možno sa taký experiment sa na vojenskej základni Fort Riley vymkol spod kontroly?(viď http://www.rense.com/general36/history.htm )

Vtáčia chrípka zatiaľ od roku 2003 usmrtila len 160 osôb. Je možné, že je to len predzvesť niečoho smrtonosnejšieho? Dúfajme, že nie. Ale mali by sme mať na pamäti šokujúci precedens epidémie chrípky v rokoch 1918-1919.

(Viď takisto „Hitlerov šéf gestapa popredným Trumanovým poradcom“

http://www.savethemales.ca/001699.html

a „Chrípková epidémia 1918“ (http://virus.stanford.edu/uda/%20 )

 1. Henry Makow

Čerpané z: prop.sk

/ Tajná technologie / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz