2. Predchádzajúci priechod

2. Predchádzajúci priechod

2. Predchádzajúci priechod

Aby sme si spomenuli na tento predchádzajúci vchod vzostupu, musíme ísť späť do veľmi dávnej minulosti. Bolo to v dobe keď veľké civilizácie ukotvené v Šambale v púšti Gobi a AN pri jazere Titicaca zmizli z fyzickej roviny. Mnohé veľké bytosti sa vymanili z cyklu inkarnácií a opustili koleso zrodenia a smrti. Tieto veľké bytosti teraz nazývame Nanebovstúpení Majstri. Až do chvíle kým neprešli vchodom vzostupu, chodili medzi nami na tejto planéte presne tak ako my teraz.

Keď sa otvoril tento priechod, mnohí z nás sa dostali pred voľbu či vzostúpiť, alebo zostať. Mnohí z nás sa vtedy zaviazali slúžiť ako Bodhisattva (ten kto sa rozhodne zostať a slúžiť dovtedy kým je to potrebné). Zostali sme teda slúžiť na tejto planéte až do otvorenia ďalšieho priechodu.

Všetci Bodhisattvovia, ktorí mali zostať na Zemi boli starostlivo poučovaní a pripravovaní tými, ktorí odchádzali. Odovzdávali sa žezlá zodpovednosti a my sme museli byť pripravení vládnuť nimi. Našou úlohou bolo slúžiť na planéte ako Piliere Svetla. My sme mali byť nasledujúcou vlnou Veľkých Bytostí. Významne nám pomáhali bytosti z Ríše Dévov – víly, škriatkovia a dévovia prírody, ktorí si všetci zvolili zostať. Vtedy boli viditeľní každému.

Bolo nám ukázané, že nasledujúci cyklus na planéte bude náročný, pretože veľa zabudneme. Mnohé z našich spojovacích bodov s Väčšou Realitou akoby zmiznú. Budeme ich musieť objaviť s svojom vnútri. Bude sa zdať akoby sme boli celkom sami a bez podpory z Neba. Bude sa zdať ako keby sa stratilo naše spojenie s tým, kým naozaj sme. Nezostanú žiadne spomienky na hviezdne rodiny EL AN RA okrem toho, že bude prítomný Orion samotný. Rodina AN zabudne, že AN vôbec existovala.

Bolo nám povedané, že na Zemi budeme môcť zostať ďalšiu jednu otáčku špirály, ktorá predstavovala zavŕšenie hlavného cyklu. A že budeme zodpovední za otvorenie nasledujúceho vchodu vzostupu. Výrazne bolo zdôraznené, že až sa otvorí nasledujúci priechod, tak bude nevyhnutné aby sme ním prešli, pretože sa zavŕši náš čas v dualite.

Bolo nám jasne dané najavo, že ak z nejakého dôvodu premeškáme nasledujúcu príležitosť vzostúpiť, že už nebudeme viac schopní slúžiť v dualite. Namiesto toho, ak by sme tu zostali po čase, ktorý nám bol pridelený, mohlo by sa stať, že vstúpime do cyklu degenerácie, idúc po opačnej špirále do svetov antihmoty. Hoci nebolo dôkladne vysvetlené ako sa to prejaví, hlboko sme si vštepili dôležitosť odchodu cez nasledujúci priechod vzostupu.

Každý z nás, kto bol na Zemi v dobe predchádzajúceho priechodu si nesie so sebou spomienku na tú závažnú udalosť. A my sme tí, ktorí musia pochopiť význam 11:11. Máme zodpovednosť nielen za náš vlastný úspešný prechod cez dvere, ale aj za to, že dáme našej hviezdnej rodine príležitosť vzostúpiť s nami.

Znova sa odovzdávajú žezlá. Teraz je našou posvätnou povinnosťou pripraviť tých, ktorí sa rozhodli zotrvať v dualite až do vzdialenej, ďalekej budúcnosti, keď sa otvorí ďalší priechod. Musia si uvedomiť, že do konca roku 2011 odídu mnohí z nás, ktorí na tejto planéte slúžili ako Piliere. Potom bude záležať na ich úsilí. A tak i keď ste si zvolili zotrvať v dualite, nastala doba, aby ste sa pozdvihli k plnému zmocneniu.

Milovaná rodina AN je Zvolávaná domov. Kráľovstvo Dévov odíde tiež. Niektorí z nich sa vrátia do svojich hviezdnych domovov vo Veľkom Magelanovom Mračne, kým ostatní budú pokračovať na ceste do Oktávy sedem so znovuzrodenou Zemou, aby pomohli pretvoriť prírodu v spojení s novou Hviezdnou Mriežkou. Oni všetci odídu z duality. Spoja sa s nami i tí, ktorí vzostúpili cez predchádzajúci priechod. To isté platí i pre starobylých drakov, jednorožcov, veľryby a okrídlených levov. Ak poznáte nejaké skryté vrecko, kde na tejto planéte ešte stále žijú, zakričte im, že sa blíži čas.

Príprava na posun cez Priechod 11:11 je veľkou zodpovednosťou. Žiada sa pomoc a účasť každého. Niektorí z nás musia prejsť týmito dverami; nie je to vec voľby, ale časovania. Každý z nás kto je prebudený už má svoj lístok Domov. Letom spolu ako Jeden vo formácii našej Vtáčej Hviezdy môžeme vyčistiť túto cestu tak, aby mnohí mohli vzostúpiť. Bez ohľadu na to, kde sa rozhodnete ukotviť svoju bytosť, je tam treba vykonať prácu. Stojíme pred najväčším priechodom od nášho prvého zostupu do hmoty.

 

Predchádzajúci priechod bol vchodom vzostupu, ale nebol posunom v chrámoch. Priechod 11:11 je našou prvou príležitosťou vymeniť špirály vývoja, presunúť sa do Systému Väčšieho Centrálneho Slnka! Zjednoťme sa ako Jeden, aby bola privedená do konca táto veľká úloha!

 

 

 

 

Převzato:  http://ee.dunres.sk/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz