Politika

Politika

Politika

Podstatou našeho světa je Iluze. Věříme, že to co vidíme každý den kolem sebe, je skutečné. Je to však pouze naše představa stvořená v naší mysli. Například Budhisté ji nazývají Mája. Vnější svět je poze zrcadlovou projekcí našeho vnitřního stupně chápání. Nelíbí-li se nám tento obraz, nemůžeme se na něj zlobit, stejně jako se nemůžeme zlobit na zrcadlo v ložnici. Změňme stav svého sebeuvědomění, myšlení a změníme svůj vnější přístup a tím i svět okolo nás. Jinými slovy, nelíbí se nám špína, korupce, negace okolo nás? Umyjme si vlastní myšlení a mozek.

Naše současná civilizace se potýká s celou řadou existenčních problémů. Devastace přírodního ekosystému, problémy zločinnosti a teroru nejrůznějšího druhu, neefektivní nakládání s produkcí potravin při současném vyčerpávání půdního fondu a smrti tisíců lidí hladem, stoupající trend katastrofických příhod a další. Vlivem své neznalosti, že nechápe samotnou podstatu a smysl své existence, snaží se tyto záležitosti řešit odděleně. A tak, aniž by se nalezla skutečná příčina všech těchto potíží a provedly se efektivní kroky k jejímu odstranění, dál se zoufale flikují jednotlivé momentálně hořlavé situace a maskují se následky. Nechápeme, že problém potravinového nedostatku nevyřešíme nebezpečnými genetickými manipulacemi se „zlatou“ rýží, problém energetický, výstavbou škodlivých jaderných elektráren a válkou o ropu, problém povodní výstavbou hrází, problém zločinnosti výstavbou nových věznic a problém islámského fanatismu větším počtem tanků. Všechny tyto potíže mají jednu společnou příčinu. Nechápeme, Kdo jsme a co je naším posláním na tomto světě. Musíme si uvědomit, nic ve Vesmíru neexistuje odděleně a nezávisle na ostatním. Celé BYTÍ je společně propojená struktura všech možných druhů energií, kde každá část ovlivňuje ty ostatní. Všechny energie musí být v dokonalé rovnováze. Jen tehdy a za těchto podmínek je možno očekávat harmonický rozvoj. Všichni známe nádherná vitrálová okna v kostelích. Prosklená umělecká díla, která se skládají z tisíců drobných tvarově a barvou odlišných částí. Společně tyto části tvoří naprosto úchvatné dílo. Pokud ovšem některá část na úkor ostatních dílů se začne rozšiřovat a utlačovat ostatní, soulad a dokonalost zaniká a objevuje se neharmonický destruktivní zmetek. Totéž platí, pokud se o to pokusí třeba jen několik částí na úkor ostatních. V současnosti se právě tenhleten nesoulad masově dere na televizní obrazovky s poukazem na „válku proti terorismu“. Nábožensko-teroristický fanatismus je pouhým zrcadlem nastaveným našemu konzumně-zastupitelskému extrémismu a ropnému fašismu. Amerika je příliš zpitomělá z filmů o Terminátorovi, Batmanovi a nevím čeho ještě. Její představa řešení problému je redukována na dobře napáskovaný zásobník v samopalu. Na rozdíl od dospělého evropana, jenž bere tyto filmy s uměleckou nadsázkou, běžný američan má tento styl myšlení a přístupu zaprogramován hluboko ve svém podvědomí výchovou z dětství. I když, v poslední době lze celosvětově pozorovat trend sílící odvahy a rozhodnosti stále většího počtu jedinců druhu Homo Sapiens nenechat, se už dále svými mocenskými „miláčky“ :-)) tahat za nos. Charakterističnost konzumistického pojetí svobody vynikne zvláště například při srovnání východního a západního pojetí světa. Zatímco východní filosofie (když pomineme omezenost Čínského komunismu) reprezentovaná například Taoismem razí zásadu, „konat nekonáním a jemnost překoná sílu, voda ohladí a rozpustí balvan“, západní přístup tvrdí spíše, že „větší baseballová pálka překoná menší“. Životnost té či oné filosofie bychom si mohli snadno ověřit, kdybychom proti sobě postavili klasického boxera a Shaolinského mistra Kung Fu. Myslím, že je předem jasné, kdo by odešel po svých. Přístup k řešení problému terorismu silně připomíná padesátá léta, kdy komunismus viděl na každém kroku imperialistické špiony. To neznamená, že by terorističtí fanatici neexistovali, tím spíš, že je USA v úspěšné spolupráci se Sovětským Svazem z řadových Afgánců a jiných vytvořily. Ovšem vidět v každé tetě v závoji, jdoucí ke studni pro vodu potenciálního spiklence, je přístup terorismus naopak vyrábějící místo odstraňující. Své nepřidá ani padělání důkazů a zatajování skutečných důvodů agrese. Potom není divu že této hrozbě nikdo nevěří i kdyby byla skutečná. Představy typu, „bylo nebylo, jednoho dne z nebe náhle spadli teroristé“, jsou opravdu poněkud scestné. Islámský fanatismus je zrcadlovou odpovědí zastupitelskému konzumismu jež je v současném mocenském vidění vnímán jako „nabídni peníze a dostaneš moc“. Jeden by skoro řekl, že určité kruhy teroristy přímo cíleně vyrábějí, aby získaly moc pod záminkou ochrany světa. Vzhledem k tomu, že tento konzumní styl vládnutí doprovází totální degradace vnitřních hodnot člověka, nemůžeme se divit, že se plácáme v ekologické, teroristické a bůhví ještě jaké bažině. Pokud tedy máme skutečně upřímný zájem problém terorismu řešit, musíme se v první řadě podívat v jakém světě žijeme? Jaké jsou naše hodnoty? Jaký představitel jdoucí nám příkladem stojí v čele naší země? Jak vychováváme své děti? Po této hluboké sebereflexi můžeme teprve přemýšlet co je prvotní příčinou a živnou půdou pro fanatiky jakéhokoli druhu. A až tehdy bychom měli ve spolupráci s mezinárodním společenstvím vysílat ozbrojené síly zaměřené na eliminaci případných, životy ohrožujících jedinců nebo skupin. Je to zvláštní svět kde žijeme. Svět lží, zvráceností a dezinformace. S okupanty Tibetu obchodujeme, ale s diktátory Iráku válčíme. Nejspíš už s námi nechtěli obchodovat. Tak jsme si to zboží pod záminkou lidských práv museli vzít násilím, že? Švýcar Billy Meier www.billymeier.com který má po mnoho let prokazatelné kontakty s tzv. Plejáďany (mimochodem vlivem těchto informací už několikrát čelil útoku na svůj život, Pravda, jak vidno se v této civilizaci skutečně nenosí), je obviňován z podvrhu, přestože nesčetné zkoumání hodnověrnosti jeho materiálů vyznělo vždy v jeho prospěch. Jak to ovšem bylo doopravdy například s Američany na Měsíci, si nedovolíme zpochybňovat, přestože ve všech obrazových a důkazních materiálech se objevuje příliš mnoho indicií naznačujících podvod. www.paprsky.de Proč? V čem je rozdíl? Protože o Plejáďanech se nemluví v televizi a o Američanech na Měsíci ano? Takže k tomu aby něco bylo považováno za pravdu stačí dostat to do televize? Když si tedy například jako ropný magnát zaplatím v televizi vysílání informace, že ropa chutná k pití lépe než čistá voda a budu to vysílat dostatečně dlouho, tak to bude pravda? Sice už doktor Goebbels, říšský ministr propagandy, říkal, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou?..? Je poněkud paradoxní, že neznámý člověk, žijící ve Švýcarsku http://home.nextra.sk/kicom/kicom2/index.html (doufejme, že jsme za těch pár let masáže mozků nezapomněli ještě slovensky, české stránky totiž ještě nejsou k dispozici) je ohledně pravdivosti informací a čestnosti chování, mnohem lepší a důvěryhodnější, než oficiální mocenští představitelé a informační struktury, provázející naší civilizaci napříč staletími.

Je velmi dobře možné, že proto, abychom objevili jiné civilizace, nemusíme nutně chodit až zas tak daleko, jako jsou jiné planety a hvězdné systémy či paralelní dimenze. Možná by stačilo jen trochu lépe prozkoumat povrch naší planety, ujít pár tisíc kilometrů k severnímu, či jižnímu pólu a třeba by se naše od dětství pracně vytvářené virtuální představy o světě zhroutily jako domek z karet. Možná by stačilo jen nahlédnout do archívu např. Pentagonu či CIA o expedici admirála Byrda na jižní pól,www.sweb.cz/dutazeme či jiné zajímavé náznaky. To by ovšem musela být trochu jiná informační politika, než jak ji známe dnes. Politika upřímnosti vůči lidem. Toho se ovšem zatím, jak se zdá, nemusíme obávat. Poněvadž bychom mohli třeba zjistit, že svět bez zkorumpované politiky a destruktivních ropných kartelů je skutečně možný. A není zas tak utopicky daleko, jak si nejspíš myslíme. Těch různých znepokojivých náznaků a neobvyklých informací je příliš mnoho, než aby je bylo možno na jedné malé internetové stránce vyjmenovat. Musí to dát hroznou fušku, zaměstnávat veřejnost podřadnými informacemi a vymýšlet neustále nové problémy, války, korupční aféry a jiné nesmysly a zbytečnosti, abychom neměli čas přemýšlet a dovídat se o skutečně důležitých věcech. Za všechny nabízím alespoň jeden snímek vstupu na severním pólu. Ono přece jenom to na Světě a ve Vesmíru vůbec je všechno trochu jinak, trochu dost hodně jinak a povědomost, který veřejný představitel zase boural autem, či nutnost mít balení nejnovějšího pracího prášku, jsou věci v porovnání s výše uvedeným opravdu celkem nepříliš významné pro naši další existenci.

Je docela humorné sledovat, jak se síly Tmy, zoufale snaží chránit náskok své technologie ve světě před obrannými mechanismy, intuitivně poskytnutými energiemi Světla. Ať se jedná o ochranu technologie Stealth před lokátorem Tamara či Věra, nebo obranu ropné lobby, před Teslovými přístupy k Volné energii. Američané ostatně nebyli první, kteří si zahrávali s gravitačními a jinými technologiemi. Už Nacistická ideologie navazovala kontakty s nižšími Dimenzionálními aspekty Vědomí.

http://waffen.mysteria.cz

http://nacismus.mysteria.cz

http://www.naziufos.com

http://www.frogi.org

http://laesieworks.com

Proti tmě se nedá bojovat ještě větší tmou. Tmu zažene jedině SVĚTLO. Až tma pod tlakem SVĚTLA bude nucena se rozpadnout a transformovat, tehdy i ona pochopí, že je část CELKU, jemuž musí sloužit. Tehdy i ona bude Svobodná v poznání sebe sama. Nutně potřebujeme společnost, pravdivě a upřímně informující své občany, čestně s námi jednající a cíleně vycházející z duchovního sebeuvědomění. Společnost, kde si sami budeme určovat svůj příští den vycházejíce z úplných znalostí situace a světa. Ne systém, kde jsou nám informace zadržovány a selektovány, kde jsme zneužíváni a podváděni a někdo cizí za nás ve svém vlastním zájmu a duchovní nevyzrálosti rozhoduje o našem životě. Nutně potřebujeme civilizaci, kde jsme Svobodní. Jediná kultura v naší době, která na těchto principech Sebeuvědomění fungovala, byl Tibet. Proto musel být tento „nevhodný? příklad našemu zaostalému světu zničen primitivní komunistickou ideologií.Jistou naději nabízí proces Evropské integrace. To ovšem pouze za předpokladu, že vytvoříme skutečně duchovní samosprávnou demokracii.

Každá bytost, jež sestoupí z ABSOLUTNÍ ÚROVNĚ do nějaké iluzorní formy oddělení od BYTÍ, je zmítána strachy a obavami té své iluzorní formy. Může to být strach ze smrti, nedostatku peněz, moci, jídla, sexu, strach z nějakých jiných forem, jež se projevují jinak, ať je to jiná národnost, víra apod. Strach v nevědomosti Sebe Sama tohoto člověka motivuje k různým činům. Pokud se to týká jeho samotného a jeho soukromého života, budiž. Má nato právo. Horší situace nastává, pokud dotyčný jedinec působí nějakým způsobem, jenž ovlivňuje spoustu jiných bytostí. Například řidič autobusu, či ředitel banky. Člověk, jenž má v sobě různé nekontrolované fóbie, může v důsledku svého podvědomého impulsivního jednání poškodit ekonomicky, či zdravotně, spoustu jiných lidí. Ještě horší situace je, pokud lidé s těmito podvědomými fobiemi působí na čelních místech, kde rozhodují za milióny nevinných lidí, ať v oblasti ekonomiky, či obrany. Například, do vlády země se dostane ve volbách jedinec, který věří v Boha a jiný, který věří v Alláha. Aniž si oba dva uvědomí, že jsou stejné ŽIVOTNÍ PODSTATY, snaží se prosadit ten svůj druh víry. Nedělají nic ve zlém úmyslu, oba dva dělají upřímně to nejlepší, co považují za správné a co je projevem stupně jejich Duchovního Vědomí. Oba věří, že to co dělají, je to nejlepší pro ostatní lidi. Problém je v tom, že většina lidí má zase úplně jinou úroveň Vědomí, jedno zda vyšší, či nižší, prostě odlišnou. Tím mají jiní lidé, jiné své fóbie, priority a chápání. Nebo se do parlamentu dostane skupina lidí, kteří věří v slepé znárodnění a přerozdělování. Celá země se musí podřídit tomuto extrémnímu fanatismu. Po čase se naopak k tvorbě zákonů dostane skupinka, která naopak prosazuje tvrdé zákony džungle a dravého konzumu. Opět vzniká nebezpečný extrém. Tak se společnost neustále zmítá mezi extrémy, které ji vážně existenčně ohrožují. I když se do vlády země dostane zástupce z každé filosofie, nemůže vzniknout rovnováha, protože je to jako když se dva lidé za jízdy přetahují o volant. Každý preferuje pochopitelně své fobie a strachy. Jediná cesta, jak z této pasti ven, je zbavit každého člověka, jeho podvědomých obav a strachů. Tzv. OSVÍCENÍ, kdy člověk pochopí, kým skutečně je a své malé i velké obavy dokáže plně kontrolovat. Taková bytost potom může nastoupit do čela země a hledat cesty řešení každodenních strastí. Nicméně ani ona nesmí nařizovat zákony, poněvadž podle zákona Svobodné Vůle, jež ve Vesmíru platí, je každý člověk plně odpovědný za svůj vlastní život. Jen člověk, jenž si schvaluje své vlastní zákony a závazky, je nucen uvědomovat si důsledky svých činů. Pokud se mu jeho důsledky nelíbí, musí své uvažování změnit, změnit své skutky a tím změní i důsledky svých rozhodnutí. Toto je přirozený mechanismus, jenž nutí každou bytost bez výjimky, neustále duchovně růst a vyvíjet se. Na tomto principu funguje Vesmír už miliardy let. Pokud má mít naše společnost šanci na vzestup, musí se bezpodmínečně podřídit tomuto osvědčenému Řádu fungování Vesmíru.

Problém není v technice ochrany Svobody, ale ve vnitřním nastavení čelních představitelů. Jestli někdo jezdí permanentně autem opilý, tak změna techniky jízdy problém opravdu nevyřeší. Nepotřebujeme zelené, nebo modré či červené světlo. Potřebujeme světlo bílé. Barevná světla nejsou špatná, barvy jsou hezké. Pouze neukazují pravdivý obraz našeho života. A jestliže neznáme Pravdivý obraz sebe sama, nemůžeme chtít něco změnit k lepšímu. Když nevím kde jsem, nemůžu vědět, kam mám a chci dojít.

Rovněž v tomto systému údajně svobodnému, dochází ve své principiální podstatě k masovému popírání Svobody jiných energií,což má za následek destabilizaci přirozené rovnováhy na planetě, devastování ekosystému, duchovní gramotnosti, růst zločinnosti odváděním lidí od poznání sebe sama, stejně jako zvrácenou výchovu dětí a následkem toho i dříve neznámý pojem napadání učitelů a agresivitu ve školách. Civilizace, která cíleně učí děti násilí a způsobuje jejich odvádění od duchovního sebepoznání, nemůže se potom divit, že děti napadají své učitele a stoupá kriminalita. Flikovací pokusy stavět více věznic a snižovat hranici trestní zodpovědnosti nic neřeší. Za vysokou zločinnost nejsou zodpovědny děti, jež v ní byly vychovány, nýbrž samozvaní vůdcové, kteří tento model chování a myšlení ve společnosti prosazují prezentují a hlavně my, že tento stav tupě tolerujeme. Je zajímavé, že pořady s erotickou tematikou mají místo až po desáté hodině večerní, ovšem ukázky války, přepadání a to i s požehnáním nejvyšších míst, loupeří, vražd korupce, násilí jsou neustále během dne ve filmech, seriálech a v pravidelných zprávách. Naše děti si nutně musí myslet, že násilí, krádež a vraždění jsou v pořádku, zatímco sex a milování je něco hluboce ostudného. Pak se divíme, proč jsou přepadáni učitelé a zdravotníci a kde se berou teroristé. Nakonec nakluše nějaký mocenský stranický spolek, který slibuje, že vyřeší kriminalitu výstavbou většího počtu věznic a snížením hranice trestní zodpovědnosti. Zajímavá logika. Nejdříve vychováme násilníky podle své hlouposti k obrazu svému, a pak lobujeme ve volbách za „Třikrát a dost“. To asi jako bychom vytloukli okna v domě, a pak se hrozně divili, jak nám stouply poplatky za topení. A místo opravy rozbitých oken otevřeme další důl na uhlí. Je patnáct let po listopadu. Celá jedna generace našich dětí už žije v éře tvrdého konzumu a dravého bezohledného politikaření.Jak jinak označit pokryteckou snahu ega ukrást jiné zemi ropu která je oficiálně maskována jako boj proti terorismu. A co Tibet? www.tibinfo.cz www.lungta.cz Palestina? A co Čínský lid? www.falungong.cz Proč to stranickému egu bojujícímu údajně proti zlu ve světě nevadí? Možná, že se Saddámem Husainem se už nedalo obchodovat. Třeba chtěl za ropu hodně peněz. Čínská vláda je k obchodním kruhům USA a jiných „demokratických“ států, zdá se vstřícnější. Každé ego je prioritně motivováno v první řadě svými ekonomickými a mocenskými ambicemi. Odtud všechny podivné přesuny majetku na úkor zbytku světa, boj o moc mezi jednotlivci a politickými skupinami. Iluze a strach. V dějinách je těchto virtuálních bodů na tisíce. Různých virtuálních iluzí a zdánlivě důležitých představ o „správném? druhu náboženství, národnosti, vědy či čehokoli jiného. Musíme si položit otázku. Na jakém principu funguje už 16 miliard let bez problémů a dokonale harmonicky Vesmír? Kdo vlastně jsme? Kam jdeme? Jaký máme smysl a cíl? Co je podstatou života? Se zodpovězením těchto otázek získáme současně i odpověď na naše každodení problémy. Na počátku Všeho je Informace. Tato informace ovlivní energii, jejíž transformací se následně manifestuje v nám známé hmotě jako Náš svět a realita. Samo BYTÍ působí tak, že v čele správy Vesmíru dává inspirující podněty, ale současně dává všem svým energií možnost Svobodné volby svého vývoje, zda jeho inspirativní podnět přijmou, nebo si zvolí cestu oddělení a destrukce. Stejně bychom měli postupovat i na Zemi.

Na škole jsme v hodinách fyziky prováděli zajímavý optický experiment. Rozklad a zpětné složení světla. Přes skleněný hranol jsme soustředili paprsek bílého světla, který se posléze lomem v hranolu vlivem rozdílných vlnových délek rozložil na různé barvy. Červená, žlutá, modrá, zelená, fialová. Při odstranění světelného zdroje jsme zjistili absenci světla která se projevovala tmou a nám známou černou barvou. Všechny ty spektrální barvy včetně absence světla byly velmi zajímavé. Nicméně všechny měly společný jeden charakteristický znak. Deformaci skutečného obrazu předmětů a prostoru. Každá ta barva se snažila osvětlovat prostor velmi poctivě, nicméně nemohla nahradit něco, co prostě sama nebyla a neměla. I naše společnost je v přesně totožné situaci. Jsou zde stovky a tisíce různých barevných odstínů a věřím, že všechny se snaží osvětlovat náš svět velmi poctivě a jsou si jisty, že to dělají správně a jak nejlépe umí. Nicméně nemohou dát světu něco, co v nich prostě fyzicky není.

Tak (nám zabili Ferdinanda J ) jsme v Evropské unii. To ovšem samo o sobě ještě nic moc neřeší, (přes nadějnou pozitivitu tohoto kroku) sjednocování světa už chtěl Caesar, Napoleon, Hitler, Stalin, a nenápadně se o totéž snaží Tajná vláda skrze USA. Oproti jiným se Evropa liší snahou dosáhnout toho mírovou dobrovolnou cestou. Vzbuzuje to jisté naděje, že přece jen by se v reprezentačních pozicích našly malé skupinky či jednotlivci, schopni a ochotni překročit svůj ideologický stín.

Je pravda, že EU má své slabiny v oblasti demokratických mechanismů, poněvadž je spíše souborem byrokratických a samovolitelných vnitřních institucí. Na druhou stranu je ovšem fakt, že na nedemokratičnost Unie, poukazují jedinci a skupiny, kteří sami roky cíleně brání občanům České republiky a bývalého Československa v přístupu k mechanismům Přímé demokracie a Svobody vůbec. U nás, jak vidno, je tedy tomu nejinak. V první řadě si tedy musíme zamést každý před vlastním prahem.

Konečným cílem každé bytosti je svým duchovním sebeuvědoměním dospět do stadia návratu a spojení s BYTÍM. My jsme si na místo tohoto cíle naší Duše začali dosazovat vlastní egoistické výmysly. Manifestované jako cíl, mít víc peněz, moci, sexu, aut, ropy a nevím čeho ještě. V důsledku této mylné interpretace naší Podstaty se zmítáme v iluzích a utrpení vlastní nevědomosti a závislosti na vnějších dekorativních aspektech. Bytost, jež si je vnitřně vědomá sebe sama a své skutečné Existenční podstaty, přisuzuje těmto iluzorním hmotným požitkum jen malou hodnotu. Tím dokáže kontrolovat svou realitu, v níž žije a vymaňuje se z koloběhu utrpení.

Bylo by velmi pozitivní, vytvořit vzrůstající Evropskou unii podle Vesmírného vzoru, kdy by naše Česká republika převzala roli vedoucího duchovního inspiračního článku, který by pomohl EU nalézt řešení na tolik palčivé problémy naší doby. Tento „Kosmický duchovní“ stát by se vyznačoval stabilním rozvojem a vzestupem ve všech oblastech života. Pokud by Evropská unie nebyla schopná vnitřní duchovní transformace, stane se z ní klasický byrokratickokonzumní moloch, který se postupně zhroutí a opět rozpadne vlastní vahou a neschopností vyřešit své existenční potíže. K tomu aby ovšem tento proces pozitivní přeměny nastal, musí být někde alespoň malý vzor a příklad. To je role České republiky a našich vůdců, aby překousli své malé ego a soukromé zájmy a umožnili realizaci duchovního vzestupu ve všech sférách života.

Pokud se má Evropa a vůbec naše civilizace rozvíjet, musí systémově a cíleně vzdělávat svou populaci ve směru duchovního sebeuvědomění (pozor, ne nějakého náboženství či stranického razítka). Bytost, jež dokáže prohlédnout iluzi (Máju) a dokáže se vzdát svého ega ve směru k BYTÍ, je možno charakterizovat jako bytost vnitřně i vnějškově Svobodnou, Osvícenou a Moudrou. Pro pozitivní a tvůrčí rozvoj naší společnosti je klíčové, aby společnost fungovala na principu zkopírovaném podle fungování Vesmíru. Tj.

 

  1. V čele společnosti pracuje skupina duchovně probuzených bytostí (Mistrů), jež vědomě a cíleně hledají řešení problémů společnosti v souladu a poldle vzoru Vesmírných principů. Nemají žádné nařizovací pravomoci, pouze informační a inspirativní.
  2. Skupina politiků, ať stranických nebo národnostních či ekonomických skupin zpracovává návrhy zákonů v souladu s doporučeními Mistrů, tyto pak předkládá ke schválení veřejnosti.
  3. Lidé si schvalují nebo zamítají předložené zákony sami, bez vlivu a neprůhledných spekulací a zájmů soukromých lobystických a mocensko-zájmových skupin.
  4. systém školství a veřejného vzdělávání cíleně učí obyvatele technikám sebekontroly svého vlastního Vědomí a čištění Myšlení od nejrůznějších ideologických předsudků a zvráceností. Cílená výchova k vnitřní Svobodě. A Sebeuvědomění.

Je smutným faktem, že na čelních místech současného světa, je řada velmi nekompetentních a nekvalifikovaných lidí, jež nedokážou kontrolovat sami sebe a tak ve své nejistotě chtějí kontrolovat jiné. Ať přímým násilím, nebo sliby, že zařídí, aby voda byla suchá, či slunce studené. Po policistovi, řidiči autobusu, operujícím lékaři chceme ověření kvalifikace. Po tom kdo vydává zákony a má jaderný kufřík, ne? Poněkud deprimující. To je jako by nalitý vrávorající policista pokutoval řidiče za malé pivo. Jedinou kvalifikací kterou mají k dispozici, je průkaz s razítkem příslušnosti k nějaké skupině obchodující s mocí. A tak vzniká ten známý problém, kdy slepí vedou slepé. Nekonečný uzavřený bludný kruh. A snaha bránit každému, kdo by chtěl Status Quo změnit. Nicméně výše uvedený návrh, je jediný způsob, jak se naše společnost může dále vyvíjet. Jiná cesta není, ani přes obrovské kvantum natištěných předvolebních letáků z pokácených stromů.

Musíme si vyjasnit základní principiální rozdíly mezi zastupitelskou, přímou demokracií a jinými systémy. Takže zjednodušeně:

Otrokářství –

Vychází z pověry, že nějaký člověk má majetnické právo, nevíme kým dané, nad jinou „méněcennou“ bytostí. Majitel může rozhodovat o svém otroku (majetku) jak se mu zlíbí. Otrok nemá žádné právo, ani právo na život, jen pracovat pro svého pána. Pán je většinou určen silou zbraní.

Feudalismus –

I zde se projevují ještě jisté rysy otroctví. Pán vlastní nevolníka a ten musí na jeho pozemku robotovat zadarmo pět i šest dnů v týdnu. Už se ovšem projevují jisté nesmělé náznaky zastupitelské demokracie. Pán je povětšinou určen od narození.

Zastupitelská demokracie –

Vychází z pověry o údajné demokratičnosti voleb. Pár jedinců se dá dohromady do nějaké skupiny se svým soukromým názorem na život a na svět a považuje za správné třeba násilím svůj názor vnucovat zbytku světa.

Přímá demokracie –

Jedná se o formu, kdy každý občan země má stejné právo hlasu bez ohledu na barvu kůže, pohlaví, vzdělání, náboženské či ekonomické vyznání či jiné aspekty.

Fašismus, komunismus a jiné ?ismy jsou jen různé kombinace otroctví, nevolnictví a zastupitelské demokracie.

Přímá demokracie vychází ze zásady, že každý člověk sám nejlépe a nejzodpovědněji může určit, zda a jak naloží se svými penězi, svým časem a životem. Člověk sám pokud má možnost, tak volí velmi moudře a zodpovědně, zda podstoupí interupci, přirozený porod nebo násilný porod, zda si zvolí euthanásii nebo zda ještě bude žít. Zda bude napadat a vyvražďovat okolní sousedy jen proto, že místo Bůh říkají Alláh nebo zda na podobné nesmysly nemá čas.

Je zarážející, kde naši „zástupci“ berou tu drzost vnucovat své osobní názory lidem v tak zjevných záležitostech jako např. přirozené a „násilné“ porody, ( www.rodina.cz , www.iham.cz ) eutanásie, interupce nebo třeba vztah dvou osob stejného pohlaví. Základním mechanismem Vesmíru je Svobodná volba, ať špatná nebo dobrá. Samo BYTÍ se tak chová, že nám dává neomezené právo na sebeurčení. Z porodu, té přirozené věci, jež existovala tisíce let předtím, než jsme vůbec vymysleli slovo „operační a porodní sál“ jsme udělali nemoc a honbu za body a penězi pojištěnce. Naše myšlení už je tak zdeformované a zkreslené, že ve víře, služby lidem, jim vlastně paradoxně škodíme. Novorozence, jež naprosto přirozeně a intuitivně umějí plavat, „vychováme a zcivilizujeme“ tak, že svou znalost zapomene a v pozdějším věku se jí musí znovu pracně učit. Čelo společnosti, kde by přirozeně měly být osobnosti s chápáním Smyslu a Podstaty života, a jdoucí nám příkladem, jsme redukovali na sociální zaopatřovací ústav, kde mají lukrativní odměny a doživotní imunitu ti, jež svým sponzorům (občanům) nařizují omezující trestní postihy a krátí finanční dávky. Tak nějak je to všechno obráceně. Řada stran a politiků se neustále ohání opakováním slova „demokracie, demokratický“ aniž chápe a naplňuje skutečný smysl tohoto pojmu. Slovo „demokracie“ získává díky tomu nádech zprofanovanosti a prázdného významu, jako měla dříve např. „Sovětská“ Německá demokratická republika. Demokracii si čelní představitelé vysvětlují jako vzájemně výhodný obchod mezi sebou, přičemž občané jsou v této oblasti vnímáni pouze jako levná, poslušná otrocká pracovní síla bez vlastních práv, vhodná pouze k tomu, plnit osobní potřeby momentální „vládnoucí“ síly. Věříme, že máme právo vyvážet demokracii, stejně, jako jsme dříve vyváželi komunismus, přičemž ovšem svým vlastním lidem právo na svobodnou volbu systematicky upíráme. Tak trochu jsme pokrytci. Přemalovali jsme fasádu, ale hrubá stavba zůstala stejná. Redukovali jsme svět a člověka na pouhý zdroj svého ekonomického zisku a léčbu mocenských komplexů. Většinou jsme ještě nepochopili, že svět není naše soukromé vlastnictví, kde si můžeme uspokojovat na úkor ostatních, své osobní zájmy, ať formou tanků, bomb nebo svých zákonů. Jestliže jsme v čele společnosti, tak je to pouze proto, že máme hledat ve spojení s ostatními, Pravdu a Harmonickou Podstatu důležitou pro náš další šťastný život.

Jediný politik a veřejný představitel země, který si zaslouží důvěru, je ten, který nezávisle na druhu své víry učí své spoluobčany technikám práce s vědomím a prosazuje metody přímé demokracie a občanské aktivity ve státě. Každý člověk a politik má právo věřit, čemu chce. Nemá ale právo vnucovat ten svůj druh pohledu občanům a společnosti. Poviností čelního státního představitele je učit a vést občana k používání Svobody a vlastního mozku.

 

Největším objevem dvacátého století není totiž, jak se mylně věří, atomová bomba, laser, dokonce ani televize či snad hot-dog. Největším objevem, a bohužel ve školách se o tom stále mlčí, je fakt, že pomocí svého Myšlení můžeme měnit svět a realitu v sobě a okolo sebe. Televizní a jiná reklama, tajné experimenty s vybuzováním agresivity vojáků, projekt HAARP a jiné by mohly vyprávět. Od fašismu přes komunismus do konzumismu s nálepkou antiterorismu neochvějně vpřed, zpátky ni krok. Přes spáleniště, přes krvavé řeky, jdou mstící pluky neochvějně dál??.

15 září 2003 jsem poslal s některými svými přáteli 281 zástupcům obou parlamentních komor mail tohoto znění:

 

 

Vážení představitelé Parlamentu České republiky

jako občan tohoto státu, a tudíž Váš investor a pověřovatel, si dovoluji podat Vám návrh koncepce zákona, jenž by mohl být klíčový pro řešení všech našich současných potíží, včetně ekonomických. Obracím se ke světlejší části Vašeho Já, již v sobě každý máme, bohužel ne každý a ne vždy ji nasloucháme. Dovoluji si Vás požádat o důkladné zvážení a zpracování zákona o začlenění techniky řízené a transcendentální meditace do školského a vzdělávacího systému této země.

Jistě souhlasíte se mnou, že ekonomická, ekologická, sociální, vojensko-politická a jiná situace naše i světa je velmi neutěšená. Jistě také souhlasíte, že je nutno přestat zavírat oči a začít ji řešit. Věřím, že všichni máme zájem na konstruktivním, efektivním účinném postupu. A proto si dovoluji navrhnout Vaši iniciativu při realizaci zákona o začlenění výuky transcendentální a řízené meditace ve stávající školské soustavě. Jednak budou děti seznamovány s existencí této techniky a jejím praktickým pozitivním každodenním využitím. Současně budou díky této technice rozvíjet své stávající přirozené schopnosti tvořivosti a konstruktivního pozitivního směrování. Zároveň se stanou plně vědomými a zodpovědnými za své činy a nebudou prakticky zmanipulovatelné jakoukoli ideologií nebo …ismem. Budou se rozhodovat vždy jen pozitivně na základě svého nejhlubšího poznání. A to přece chceme, svobodné, zdravé a šťastné děti, ne?

 

 

Co je řízená meditace?

– Je to jedna z technik, práce s Vědomím a naslouchání Podvědomí (své Duši) a nadvědomí (ZDROJI), z něhož všichni pocházíme. Lidský mozek se po většinu dne u většiny lidí pohybuje na frekvenci Beta 14Hz a výše. Tělo kvůli své regeneraci a přežití minimálně jednou denně potřebuje snížit frekvenci mozkové činnosti na hladinu Alfa 7-13Hz. Přirozeným mechanismem je spánek. Avšak i během dne každý z nás občas nevědomky upadá do hladiny Alfa. Bohužel je to u většiny nekontrolovaný a neřízený proces. Hladina Alfa je specifická procesem snadnějšího učení, podporou funkcí samoléčení organismu, rozvoje paměti atd. Je možno v ní odstraňovat nesmyslné sebedestruktivní bloky a nalézat ve spojení s BYTÍM efektivní konstruktivní řešení všech životních potíží. Mozkové frekvence jsou prokazatelné v každé nemocnici po připojení na zařízení monitorující činnost mozku tzv. elektroencefalogram. Důležitost hladiny Alfa si vyzkoušela mimo jiné i americká armáda při testech na svých vojácích, kdy se snažila potlačit jejich potřebu spánku a zkoušela přeprogramovat jejich Vědomí na vyšší agresivitu. Důsledek byl halucinace, nervové hroucení atd. Meditace je technika nezávislá na jakékoli ideologii, víře, náboženství, přesvědčení, dogmatu. V současnosti je bohužel řízená meditace uplatňována celosvětově relativně malou skupinou lidí a naprostá většina používá Alfa techniku naprosto nevhodně, kdy nevědomky slepě přejímá nejrůznější nesmyslné a sebedestruktivní programy z tisku, televize, reklam, sekt a ideologií. Technika meditace nekoliduje s Katolictvím, Budhismem, Muslimstvím, Svědky Jehovovými, ODS, ČSSD, Komunismem, ani ateisty. Pouze dáva osobnosti možnost se dále rozvíjet nezávisle na jakýchkoli hranicích a omezeních. Bere si z každé filozofie to nejlepší a vnímá společný základ všech.

 

 

Co nám přinese schválení zákona a zařazení této techniky do každodenní školní praxe? –

– Sebeuvědomění každé bytosti jako části JEDNOTY vnitřní harmonizaci a schopnost kontroly nad svým vlastním životem. Schopnost nalézat kreativní řešení a odstraňovat temné autodestruktivní programy. To se projeví ve všech oblastech života. Zdravotnictví – snížení nákladů, a tím je možno zbylé prostředky účelněji využívat. Ekonomika – schopnost nalézat tvořivé vyjádření, což má dopad na velikost potřeby sociálních dávek a vůbec nezaměstnanost. Ekologie – jestliže si uvědomíme, že devastací poškozujeme v první řadě sami sebe, ztratíme motivaci to dělat. Mezinárodní politika – jsme-li JEDEN, pak proč bych na sebe měl střílet, atd. Doslova ve všech oblastech každodenního života. Výrazné omezení nečekaných vlivů, havárií a katastrof. Jestliže negativní energie nebude produkována anebo bude transformována na pozitivní, destruktivní procesy se z mentální sféry nebudou mít čeho zachytit a moci tak projevit ve fyzické realitě. Schopnost nalézat alternativní řešení, ať v energetických zdrojích, či efektivnějším využití těch stávajících.

 

 

Co způsobí neschválení tohoto zákona?

– Další propad ve všech oblastech života, zoufalství a neschopnost kontrolovat situaci. Nárust ekonomických, ekologických, sociálních a zdravotních krizí. A to ve všech směrech, ať domácí či zahraniční politice. Nárust katastrofických lekcí jako naší jediné možnosti k Duchovnímu sebeuvědomění.

 

 

Proč byste měli ten zákon schválit právě Vy?

– V současnosti je v našem Myšlení zakódována představa ,že každý problém se dá řešit pouze technicky. Je to omyl. Technicky řešit válku a mír, technicky řešit zdraví a nemoc, bohatství a chudobu. Štěstí a utrpení. Je to otázka vnitřního nastavení. Když se chci uzdravit, najít uspokojivou práci, vyrobit auto, vytvořit mírové vztahy s okolními národy samozřejmě to musím technicky řešit. Ale v první řadě tak musím myslet. Mít takové vnitřní nastavení. Potřebná technika se pak už objeví sama. Momentálně je nastavení populace z asi 95% destruktivní. Celosvětově. A proto jsme tam, kde jsme. Nestačí jen vymýšlet techniky. Je třeba změnit vnitřní nastavení. Představme si hospodu, kde sedí opilec. Za výčepním pultem se střídá jeden hostinský za druhým. Jeden hostinský slibuje, že zlevní pivo. Jiný straší zase pro změnu, že pivo zdraží. Jenže opilec vůbec nepotřebuje přesvědčovací techniky o zlevnění a zdražení, ten potřebuje v první řadě izolaci na záchytce a pak hloubkový rozbor s psychologem, proč vůbec pije a proč nemá jinou motivaci. A co jiného by chtěl od života? V podstatě totiž každý pije proto, že ztratil naději dosáhnout svých snů, sebe sama. Pije z neznalosti a ze zoufalství. A nějaké hospodské argumenty o zdražení nebo zlevnění na něj vůbec nezabírají.

Pokud tento zákon schválíte Vy, historie Vás bude znát jako ty poslance, kteří byli u zrodu klíčových skutečně reformních kroků vývoje společnosti.

Pokud tento zákon neschválíte, pak budete pro svět a veřejnost jen další z lobystických soukromníků, kteří si za veřejné peníze uspokojují své soukromé zájmy a udržují svět v bídě a bolesti.

Obracím se ke světlé části Vašeho Já. Samozřejmě chápu Vaše případné obavy o své postavení a práci. Mohu Vás ale uklidnit, že než zákon schválíte, uplyne nějaká doba, než se začne uplatňovat ve školství, opět bude chvíli trvat a než se začne projevovat v myšlení a nastavení veřejnosti kreativita a nezávislost, opět uběhne několik let. Takže Vaše volební období není nijak ohroženo. A mimochodem, proč byste i dále nemohli v politice pracovat za předpokladu, že na sobě budete tyto techniky využívat a rozvíjet se tak, abyste byli příkladem pro společnost?

Vážení představitelé Parlamentu ČR. Pokud upřímně máte zájem sloužit veřejnosti a chcete prokázat svou nadstranickost a objektivní nadideologičnost (já věřím, že ano), máte jedinečnou příležitost opravdu posloužit svým občanům a darovat jim formou schválení a realizace tohoto zákona Svobodu.

V případě jakýchkoli nejasností ohledně možností realizace či dalších postupů tak, aby tato myšlenka splnila svůj pozitivní konstruktivní účel, Vám rád poskytnu a věřím, že i kdokoli z mých přátel potřebné informace. S pozdravem

Jan Mička

Jiří Mašek

Jan Koňas

 

 

Historie Lidstva je plná nejrůznějších „spiknutí“ tajných spolků a pokusů kontrolovat lidskou společnost. Od například Mágů Jižního Egypta, přes Rosekruciány, Ilumináty, Bildebergy, Protokoly sionských mudrců, Římský klub, reklamní a vojenské výzkumy a nevím čeho ještě.

Základním problémem na naší Planetě je válka o tzv. Životní energii. Forma chápání této Energie a způsoby její kontroly jsou různé, nicméně základní Cíl je stále stejný.

Jisté důvody mi dovolují tvrdit, že na Zemi existují jednotlivci zvládající cílenou telepatickou komunikaci. Spontánní telepatii zvládáme všichni, poněvadž je to přirozená schopnost naší podstaty. Vlivem výchovy v „civilizované“ společnosti jsme ovšem své schopnosti poněkud pozapomněli využívat a rozvíjet. Jestliže ovšem nějaký jedinec v impulsivním rozhodnutí dokáže ovlivnit masu lidí, co asi potají dělají oficiální mocenské politické systémy které mají k dispozici skryté fondy, výzkumné týmy a technické vybavení? A jestliže představitelé Světa zkoumají a mají k dispozici prostředky ke kontrole lidské mysli, je možné že bychom to dokázali ve Vesmíru sami? Není mnohem pravděpodobnější, že naši „mocní“ jsou jen hračkou v rukou energií z Dimenzí a Realit o nichž se bojíme jen uvažovat? No, je pravda, že tyhle informace se v televizi nevysílají. „Není dobré“ aby lidé znali Pravdu, že? Hlavně probůh nedopustit, aby lidé začali myslet.

Situace se má zjednodušeně asi tak. Existuje ZDROJ VŠEHO jenž má vše pod kontrolou a vnímá všechny své typy energií a variant. Pod ZDROJEM fungují tzv. síly Světla a Tmy, kdy Světlo se snaží všechny části BYTÍ pozvednout a osvobodit a druzí chtějí naopak ovládnout a řídit. Síly Tmy se nám tu na Zemi manifestují skrze Ilumináty a podobný odpad. Snaží se skrze své poskoky kontrolovat tok Životní energie ve svůj prospěch. Ilumináti si naivně myslí, že jsou svobodní a mají nad světem kontrolu. Jdou nad všemi ideologiemi a …ismy. Využívají těchto nejrůznějších …ismů, aby skrze ně kontrolovali společnost. Takže čím více se vytvoří politických stran, oddělených národnostních a rasových skupin a sekt, tím lépe. Jedna skupina vnucuje lidem znárodnění, jiná konzum. Jedna křesťanství, jiná muslimství. Jedna slibuje zubní plomby zdarma, jiná brýle.

Politické figurky, jsou prezentovány před širokou veřejností jako výsledek „údajné demokracie a svobody“. Je pravda, že většina z řadových představitelů ve světle televizních kamer věří tomu co dělají. Nejlépe slouží ten, kdo neví, že slouží. A tak intenzívně agitují mezi lidmi, volte ty či ony, zelené, červené, hnědé, fialové, takové, makové. Jako by na tom záleželo. Rozšiřují všeobecný chaos a dezinformaci. Charakteristickým rysem všech oddělených skupin jakéhokoli zaměření, je propagace naprostého informačního šumu, odvádění pozornosti od skutečně klíčových informací a znalostí a bránění lidem v kontrole nad vlastním životem a to ze dvou důvodů. Ten první a častější je, že takzvaný „normální“ politik jak ho známe, naprosto nechápe co se na světě doopravdy děje, nerozumí tomu a ani nemá čas a náladu se tím zabývat. Prostě „narkoman“ j e šéfem protidrogové léčebny. Ten druhý důvod je u některých vyjímečnějších jedinců, kteří už tuhle hru prokoukli, úmyslná a cílená dezinformace a odvádění pozornosti a tak musí být získáni do řad Iluminátů, do vyššího patra, anebo zlikvidováni. V historii se čas od času vyskytli jedinci kteří vybočili z průměru manipulativních figurek. Například Karel IV, T.G.Masaryk, J.F.Kennedy apod. Těžko říct, zda by se například v naší zemi našla politická síla schopná vymanit se z tohohle manipulačního a myšlenkového modelu. Zatím to spíše vypadá že ne. I když, kdoví? Nikdy neříkej nikdy. Kdybychom automaticky zavrhovali každého, kdo zakolísá, nemáme ani letadla ani tu současnou jakoustakous byť nedotaženou a pochybnou demokracii. Ovšem skupina, která by měla ambice ujmout se této osvícenecké role, by musela zásadně přehodnotit a změnit své priority. Místo obecných ideologických proklamací o sociálním systému nebo silném národě či jiných oddělujících tezích, principielně nereálných a destruktivních by se musela zaměřit nato co mají všichni lidé bez výjimky společné a co je pro ně skutečně životně důležité. Zaměřením na samotnou podstatu lidské existence a změnou vzdělávacího mechanismu by kromě své volební podpory současně vyřešila jako bonus navíc i zmiňovaný problém sociální, národnostní a jiné. Tady ovšem není místo pro nějaké malé samolibé ego. Změna informačního a vzdělávacího přístupu by se musela dít za podpory a spolupráce těch, kdo mají v této oblasti zkušenosti a kvalifikaci. Ve Vesmíru nefunguje změna stranického razítka nebo barvy knížky. Tam buď je ochota k transformaci, nebo není. Žádné „ano, ale“ se nenosí. Buď bude ta dotyčná skupina opravdu hájit zájmy lidí, v tom případě se musí pro tuto vůdčí roli sama změnit, anebo bude dále jako ostatní předstírat řešení s dosavadním efektem.

Na úplně stejném několikaúrovňovém principu dohledu fungovaly nacistické koncentráky s kápy z řad spoluvězňů, nebo estébácké experimenty. Stejně tak i povinná základní vojenská služba kde vyšší „lampasák“ dusil nižšího. Nižší „lampasák“ dusil druhoročáky a ti zase prvoročáky. Dokonce i šikana ve škole. Na vrcholu je nějaký šéf. Pod ním je houf „přidržtašku“, různá kápa, která si chtějí „urvat“ svou malou výhodu tím, že se přidají na stranu „mocného“. Úplně nejníž je šikanovaný jedinec, který se domnívá, že to tak má být. To je postavení řadového občana, který má strach se vzepřít systému a domnívá se, že je to tak správné.

Žádná strana, sekta či cokoli jiného nikdy nedokázala a nedokáže lidi osvobodit skrze nějaké své výmysly. Principiálně to není možné. Už tím, že se snaží sebe postavit do výlučné pozice „spasitelské skupiny“ dokonale zapadá do schématu Temných sil. Jediný způsob je změnit systém vzdělávání a výchovy ve společnosti, kdy lidé budou cíleně vyučováni ve schopnosti práce se svým mozkem a v kontrole svého Vědomí. Prostě se musí ten informační odpad nahradit kvalitními informacemi, těmi jež jsou naší společností cíleně ignorovány a zesměšňovány. Až budou lidé schopni cíleně a vědomě kontrolovat svůj vlastní mozek, což je dnes spíše individuální výjimka, tehdy můžeme čekat konec všech válek, krizí a spikleneckých spolků ohlupujících nás a naše děti. Až tehdy je možno očekávat nějakou změnu k lepšímu. Do té doby půjde tento systém, stále více do kolen.

Je prostě úplně jedno, zda pijeme Mnichovské pivo, Stalinovu vodku, Martini, Whisky či cokoli jiného. Nic z toho není k trvalému pití. Ke krátkému ochutnání ano. Ale ne ke stálému pití. Lidské tělo se ze tří čtvrtin skládá z čisté vody. Pokud tedy chceme zdravě a střízlivě fungovat je nutno zvolit ČISTOU VODU.

Před převratem jsme měli škodovky a žigulíky. Dnes máme Audi, Opel, Mazda, Toyota, Peugeot a nevím co ještě. Máme mnohem větší výběr. Principiálně se ovšem nic nezměnilo. Stále jezdíme na benzín. Stále je nám zatajována možnost motoru na vodu, gravitační, volné a jiné energie.

Jsem si vědom, že tyto informace většině lidí nic neříkají, poněvadž něco podobného se ve veřejnoprávních či komerčních médiích nikdy neobjeví. Jsou to záležitosti vesměs specializovaných informačních zdrojů mimo hlavní proud veřejnosti. Ani politické struktury nemají zájem příliš tyto informace šířit, mohlo by se totiž stát, že by se najednou ukázalo, že čelní představitelé země, kteří by měli mít nejlepší znalosti a schopnosti, jsou zoufale vedle jak ta jedle a ve skutečnosti jsou pouhé figurky na šachovnici někoho jiného. A tak všechny politické strany jako jeden muž kolektivně odmítají právo občana na kvalitní a pravdivé informace a v zastírací hře na mrtvého brouka a předstírání svobody volby se dohadují pouze o nesmyslech (jako v tom českém filmu „Hodíme se k sobě drahoušku?“) zda daňová, či jiná barva naší společnosti má být zelená či zelenkavá. :-)) Nastavení našeho systému je hned v počátku chybné. A snahy lepit díry v operačním systému bez zásadních koncepčních změn nemají žádný smysl. Možná nepříjemný, ale neúprosný fakt.

Vždycky mě fascinuje, když slyším, že v té a v té zemi jsou ohroženy Americké, Britské, Izraelské, Muslimské a nevímjaké ještě zájmy. Docela by mne zajímalo, kdo hájí BOŽÍ ZÁJMY. Ne Katolické, nebo Pravoslavné, ale opravdu zájmy a vůli ABSOLUTNÍ REALITY. Nakonec tady vždycky musí naklusat nějaký tesař. O všechno aby se člověk, pardon BŮH staral sám.

Z hlediska ZDROJE je prvořadý a podstatný Rozvoj Vědomí.

Vše ostatní se odvíjí od této podmínky.

Myslím, že je načase vyjasnit si pár základních věcí. Je možné doporučit stovky a tisíce nejrůznějších knih. Poněvadž by se v tom ale asi málokdo orientoval, omezím to na pět z mého pohledu základních.

– Neale Donald Walsch: Hovory s Bohem
– Hovory s Bohem 2
– Hovory s Bohem 3
– Bohatý táta,chudý táta – Robert T.Kiyosaki
– Cashflow Kvadrant

Aneb věci, které nás ve škole neučí. Současný svět je v masivní míře zaplavován zdeformovanými skutečnostmi. Jen skutečně zrůdná a zvrácená společnost vydává Tmu za Světlo, nemoc za zdraví, bídu za hojnost, otroctví za svobodu. ABSOLUTNÍ REALITA nesnáší utrpení! Její přirozeností je štěstí, zdraví, jasnost myšlení, hojnost všeho. Zde uvedené knihy očišťují nejzákladnější nánosy smetí, jež na nás denně chrlí média a veřejní zástupci. Narovnávají Duchovní a ekonomický pohled.

Mimo tyto knihy si Vám dovolím doporučit ještě filmy:

„Joan of Arc“ – 1999 – LeeLee Sobieski: proběhla v kinech u Nás v roce 2000

Joan of Arc – Luc Besson

Pán prstenů – uveden letos v kinech

A vůbec knižní vydání J. R. R. Tolkiena

Uvedené texty a obrázky čerpají z těchto zdrojů. Mnoho z Nás si ani neuvědomuje, jak moc tahleta díla ve skutečnosti skrytě popisují současnost. Bez zajímavosti není ani film Duna od Davida Lynche.

Zákony a principy, jež směřují proti BYTÍ, je možno a dokonce nutno ignorovat. Jakýkoli politický, ekonomický, náboženský, nacionalistický či jiný mechanismus, jenž směřuje k odtržení od JEDNOTY a PODSTATY, není nutno respektovat a poslouchat. Jen tímhletím způsobem je možno dosáhnout smetení Tmy a odstranění všech zrůdných a zločinných praktik, ať se jedná o války kvůli ropě, devastování přírodního ekosystému, drog, či politické korupce. Pokud čelní reprezentanti společnosti neprezentují JEDNOTU, ale naopak Separaci a ego, není nutno jejich vůli respektovat. Je úplně jedno, jakou oddělenou část zmíněný zastupitel demonstruje. Z hlediska BYTÍ nároky a požadavky oddělených izolovaných entit nejsou oprávněně vymahatelné. Represivní postup oddělené entity za účelem prosazení svých egoistických požadavků vůči CELKU anebo částem v CELKU obsaženým, lze vždý kvalifikovat jako teror, ať jsou tyto požadavky jakkoli ideologicky a humanisticky maskovány. Ve výsledné fázi bude ego CELKEM vždy zničeno. K argumentu, že zákony režimu se musí bezvýhradně dodržovat, vzniká otázka: Které zákony jsou správné, jestliže jeden den platí socialistické a bojuje se proti kapitalismu a druhý den po převratu platí kapitalistické a bojuje se proti socialismu? Každý režim si diktuje zákony dle svých soukromých zájmů. Jediné zákony, jež jsou platné, věčné a respektovánihodné, jsou principy udržení života a PODSTATY Existence. Každý režim si může svobodně a demokraticky zvolit, zda sladí svou legislativu podle těchto Principů. Neučiní li tak, není jeho legislativa hodna uznání.

Vzhledem k tomu, že se na těchto stránkách neustále operuje nějakými ABSOLUTNÍMI PRINCIPY, nebylo by asi na škodu alespoň některé z těch nejzákladnějších nastínit.

1) EXISTUJE JEDNOTA, JSEM (všechny bytosti jsou jen různé formy projevu jediného organismu, jenž je v neustálé vzájemné vnitřní interakci se všemi svými JÁ)

2) STEJNÉ ENERGIE, JEŽ JAKÁKOLI ČÁST JSEM VYSÍLÁ, TAKÉ PŘITAHUJE A DOSTÁVÁ (někdy se to též chápe jako zákon Karmy, mylně jako princip odměny a trestu, jedná se pouze o sebeuvědomovací mechanismus na cestě k JSEM)

3) POKUD JAKÁKOLI ČÁST JSEM KONÁ COKOLI BEZ ZÁVISLOSTI NA VÝSLEDKU JEN S OHLEDEM VŮČI JEDNOTĚ, JE AUTOMATICKY VYŘAZENA Z FUNGOVÁNÍ „KARMICKÉHO“ PRINCIPU (tzv.osvobození)

4) KAŽDÁ BYTOST MÁ PRÁVO NEOMEZENÉ SVOBODNÉ VŮLE, ZAKOUŠENÍ JAKÉHOKOLI MODELU REALITY, Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍMI NÁSLEDKY DLE VÝŠE UVEDENÝCH PRINCIPŮ, AŤ SE JEDNÁ O SLUŽBU JEDNOTĚ, ČI ILUZI ODDĚLENÍ.

5) JAK NAHOŘE, TAK DOLE. JAK UVNITŘ, TAK VNĚ. ZÁKONY, JEŽ PLATÍ PRO CELÝ VESMÍR, PLATÍ I PRO ZEMI. CO MÁME UVNITŘ SEBE, ZRCADLÍ SE VNĚ NÁS V OKOLNÍM SVĚTĚ.

 

Tyto mechanismy platí pro každou část BYTÍ neomezeně a bezpodmínečně. Platí i pro bytosti jakékoli rasy, národnosti, náboženského či politického přesvědčení. Kultura, jež na těchto pár principech založí svou existenci a řád, je kulturou neomezeného rozvoje. Společnost, jež naopak ignoruje tyto mechanismy a sestupuje do iluze oddělení, je civilizací postupného definitivního rozkladu, ať se nachází kdekoli ve vesmíru.

Jistý David Brower, zástupce environmentálního hnutí uvedený v knize Přírodní kapitalismus, to vtipně vystihl navržením manuálu pro použití planety.

1) Planeta byla dodána v plně funkčním stavu a nelze ji vyměnit za novou.

2) Prosím, nenastavujte termostat ani atmosféru – obojí bylo nastaveno předem v továrně.

3) Biosféra byla podrobena zevrubným testům, prošla zkušebním obdobím 3 miliard let a je vybavena reaktorem na nukleárni fúzi, který nevyžaduje údržbu a bude dodávat energii dalších pět miliard let.

4) Zásoby vody a vzduchu jsou omezené a nenahraditelné. Budou se automaticky čistit v koloběhu, pokud nebude příliš mnoho cestujících na palubě.

5) Na jednoho cestujícího je k dispozici pouze jeden život a je třeba s ním zacházet důstojným způsobem. Instrukce zahrnující zrod, chod, údržbu a odstranění každé živé bytosti je poskytována promyšleným způsobem a je zakódována v jazyce počítače, jehož chod je plně automatizován. Pokud se tyto instrukce ztratí nebo poškodí, vyřizování nových objednávek vede k dlouhým zpožděním.

6) Pokud je příliš mnoho cestujících a vzniká zácpa, použijte krizového scénáře pro nadměrné zatížení a věnujte mimořádnou pozornost tomu, aby do vzduchu, potravin ani vody nepřišly žádné cizí nebo toxické látky.

Principy BYTÍ a udržitelného života prostě musí dostat v realizaci na Zemi absolutní přednost před před jakýmikoli soukromými aktivitami. Je to otázka životní priority.

Přestože se bohužel nedá říct, že by současné oficiální instituce nějak zvlášť mezi zde přítomné níže uvedené patřily, uvádím základní kontakty pro případnou potřebu, s naivní vírou, že se brzy situace změní a budou zaujímat čestné místo vedoucího týmu, jaké by z hlediska svého pověření v zemi zaujímat měly.

– Ombudsman České republiky
– Prezident České republiky
– Vláda České republiky
– Poslanecká sněmovna České republiky
– Senát České republiky
– několik užitečných, oficiálně prezentovaných informací o Evropě

 

Ovšem i tady se nic nemění na faktu, že jakýkoli systém má sloužit v první řadě lidem. Pokud ho jako občané necháme zdegenerovat pouze jako prostředek pro léčbu komplexů politických zlatokopů a dobrodruhů, pak je úplně jedno, jestli se jmenuje Sovětský svaz, USA, Česká republika či Evropská unie.

– Evropská Unie
– Evropský parlament

Řekl bych, že znát tyhle dvě internetové adresy taky nemusí být úplně na škodu. Byť to mnohdy úřady nevidí rády. Anebo snad právě proto. – Amnestie

Z textu stránek by někdo mohl soudit na averzi vůči politice. Není tomu tak. Výslovně tady prohlašuji: politici jsou lidé jako My, je mezi nimi mnoho čestných a poctivých, jejichž touhou je poskytovat kvalitní služby veřejnosti. A to jak mezi současnými, tak minulými. Bohužel stranický systém, který byl prospěšný a smysluplný pro dvacáté století, ztrácí svůj význam ve století jedenadvacátém. Je doba, kdy padají všechny možné bariéry, dogmata a omezení, jak hmoty, tak Ducha. V současnosti, kdy planeta Země přechází ze Třetí dimenze Vědomí do Páté, není prostě z technického hlediska a důvodu přežití možné dále postupovat starým způsobem. V době, kdy zbraně hromadného ničení neznají omezení, komunikační a dopravní prostředky boří vzdálenost a na Zemi se čím dál častěji projevují Energie naznačující existenci jiných časů, prostorů a civilizací, je nevyhnutelně existenčně nutné naprosto zásadně změnit náš dosavadní pohled na svět a přístup k němu. I když mezi politiky se nachází mnoho čestných lidí, přesto stranický mlýnek dokáže jejich snahy a myšlení natolik zdeformovat, že veškeré čisté úmysly povětšinou mizí jako pára. Z toho důvodu je svět tam, kde je. A s postupujícím převibrováváním Země na vyšší úroveň Vědomí se tyto symptomy budou stále prohlubovat a budou stále výraznější a pro nás bolestivější.

 

Převzato:  http://www.sweb.cz/jana_zarku/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz