TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA

TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA

 

TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA

 

kniha

Žijeme skutečně na konci věků?

 

Stále častěji se objevují otázky, zda jsme to my, nyní, právě teď, kteří budou mít tu čest (nebo pech, jak kdo chcete) zažít onen biblický konec věků… Jako všechno, i naše planeta se řídí určitými zákony Universa a že se takový konec věků čas od času koná, je již téměř jisté. Občas to „odnesou“ dinosauři, někdy celá civilizace (Atlantida), občas naprosto všechno živé, intenzita se zřejmě mění. Apokalypsa je vždy doprovázena částečným či úplným zatměním slunce od zvířeného prachu či jiných příčin, celosvětovými povodněmi a zátopovými vlnami a mohutným zemětřesením.

 

Edgar Cayce, jeden z prokazatelně největších proroků poslední doby, o tom ve své knize Změny na Zemi říká: „Země se svine jako pergamenový svitek a vše se převrátí“. Tam, kde je dnes chladný či subtropický pás, bude klima jako v tropech. „Započne nový cyklus jak pro Zemi, tak pro nebesa,“ předpověděl vědec. „Největší katastrofy se odehrají na západním pobřeží Ameriky. Dnešní problémy s četnými zemětřeseními nejsou ničím proti tomu, co tuto oblast teprve čeká. Los Angeles a San Francisco budou zničeny. Ušetřen nebude ani zbytek kontinentu: zmizí New York a spolu s ním i velká část východního pobřeží, zatímco jen o něco dál na východ se z moře vynoří nová pevnina.“ To je poselství amerického jasnovidce z roku 1932.

 

Tak to bychom měli zda….

…a ještě kdy. Jsou 2 tábory: jedni říkají konec je blízko blizoučko, přežije jen pár vyvolených, druzí říkají žádný konec není, respektive spíše ani nevědí, že by nějaký konec být mohl. Já jsem někde uprostřed (jako vždy :-)). Konec bude a přežije více než pár. Na jaký že rok předpokládá výše zmíněný Cayce fatální změny? Ani se neptejte, rok 2001.

 

Pojďme se tedy společně podívat, zda se nám to opravdu chýlí:

 

 

Které faktory tomuto tvrzení nasvědčují?

 

mnohá poselství duchovních vůdců, proroků a přírodních národů, která si můžete přečíst mimo jiné i na stránkách OSUDu

 

některá poselství (např. Fatimské) jsou církevními autoritami z nějakého důvodu zjevně mlžena a a dezinterpretována. Krátce po 11. září doručil emeritní fatimský biskup papežovi dopis, že v rozporu s tím, co tvrdí Svatá stolice, k třetímu výjevu Fatimského poselství dosud nedošlo.

 

dávná Mayská civilizace, výborná v matematice a astronomii – jak známo – svůj kalendář uzavírá rokem 2012

 

na Zemi dochází k závažným anomáliím (neustálá akcelerace přírodních katastrof, prudké změny počasí, nedodržování 4 základních období)

 

tep planety Země přechází na vyšší frekvenci

k závažným anomáliím dochází i na Slunci (mohutné výboje a bouře, nejvyšší za poslední období)

anomálie jsou hlášeny i z Marsu (ohromné prachové bouře, změna orbitu satelitů Marsu Phobose a Deimose)

 

náhlé objevení se různých velkých těles v naší soustavě, nazvaných pracovně „asteroidy“, na umělé satelity působí neznámé síly

 

mezi lidmi se stupňují nemoce, považované za nevyléčitelné (ať již smrtelné infekce, nebo různé formy chronických záležitostí), nová generace dětí špatně reaguje na očkování

 

materialistická věda se velmi blíží naklonování či úplnému sestrojení „umělého člověka“, což lze považovat za něco, co již lidem nepřísluší

v myšlenkách materialistických vědců již existují dokonce i přesné plány na „odsunutí“ naší planety (neznámo proč, neznámo kdy)

 

jsou publikovány zcela nové poznatky a domněnky o apokalyptických periodách, způsobených zřejmě cyklickým příchodem jakési planety (zvané Nibiru) s obrovskou dobou orbitu kolem Slunce – jeden ze zastánců této teorie – český spisovatel, badatel a myslitel Jiří Wojnar – tuto teorii dokonce umocnil a pozměnil tím, že předpokládá, že to není planeta, která se cyklicky přibližuje Zemi a zcela mění její fyzikální parametry, ale že je to dokonce celá planetární soustava, jejíž část se „vkliňuje“ do naší

 

technický a technologický rozvoj pokračuje skokově, v minulém století předběhly některé vynálezy a objevy (často v oblasti vojenské) podle odborníků svou dobu o 50-100 let

 

nejen u nás je stupňován tlak na svobodu slova, projevu, nezávislá média, přičemž je apelováno na dodržování „základních demokratických principů“, veškeré aktivity spjaté s duchovním životem, alternativním medicínskými postupy, přirozeností danou přírodou jsou perzekuovány, odmítány, či skandalizovány

 

objevuje se zvýšený počet biblických falešných proroků, lze to vnímat i jako zvýšený zájem o duchařinu a záhady, množství přednášek, vydávání esoterického škváru apod.

 

 

Které faktory jej naopak vyvracejí?

 

konec věků nastane, až svět povede muž tmavé pleti – v tomto bodě se jaksi automaticky nepočítá s nikým jiným než papežem, ovšem je zcela možné, že je myšlen 1. muž OSN, pak je takový předpoklad splněn již nyní

 

znamení Bestie, které bude součástí člověka (zřejmě mikročip) se sice již vesele testuje (např. na vězních, ale nechalo si jej vbudovat i několik zámožných mořeplavců), ale stále ještě ani náhodou nedosáhlo plného „pokrytí“, kreditní kartu bych za takové znamení nepokládal…

 

Česká republika se má stát duchovním centrem světa (v současné době však zatím setrvává na tvrdě materiálním ateismu s podporou arogantních autorit, konzumu a agrese za maximálního přispění politické korupce)

 

žádné apokalyptické scénáře nepodporují zatím ani astrologové (může to být však způsobeno tím, že se řídí vždy určitým precedentem a na základě postavení planet té doby pak odvozují události příští, ovšem postavení planet při minulých apokalypsách není dochováno, naopak nadcházející Věk vodnáře považují za velmi příznivé období pro rozvoj lidského ducha)

 

v této době se rodí – chcete-li inkarnuje – mnoho dětí nové „indigo“ generace (dětí moudrých a spravedlivých, s rozšířenou formou vnímání – článek připravujeme)

 

Jak vidíme, těch faktorů PRO je o něco více. Ač nejsem Nostradamus, do budoucnosti nevidím, používám pouze svoji intuici a rozum. I když je to nesmírně těžké a ošidné, zkusím si tedy vyslovit svoji vlastní prognózu budoucnosti:

 

I nadále budou rozšiřovány bakteriologické zbraně, avšak s mnohem ničivějšími důsledky s infekční nákazou. Předpokládám i jakýsi „jaderný problém“, možná způsobený útokem na atomovou elektrárnu. Svět bude stále více vtahován do války sever proti jihu, zpočátku pouze lokálními konflikty typu Afghánistán, později se bojiště rozšíří i do Evropy. Zřejmě zlomovým pro rozšíření konfliktu bude vstup Číny do války. Budou se stupňovat planetární anomálie a vše vyvrcholí ohromnou přírodní katastrofou a vylitím moří, která smetou velkou část Severní i Jižní Ameriky a ostrovních států. Domnívám se, že území střední Evropy zůstane relativně v bezpečí, respektive na suchu. Časově si to zařadit netroufnu, ovšem na světě pak zůstane necelá 1/5 obyvatel, tedy méně jak 1 miliarda lidí a začnou se psát nové dějiny nového věku….

 

I kdyby ne, musíme žít, pracovat a radovat se až do úplného konce, ať již věků, nebo našeho „fyzického“ života. Není třeba se vůbec děsit nějaký „tragickým scénářem“. „Štěstí ale přeje připraveným“, to je jedno úsloví a druhé říká: „Vždy je třeba počítat s tím horším“.

 

 

Převzato: http://earth.tym.sk/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz