Bill Gates: Jsou potřeba vakcíny na snížení populace

Bill Gates: Jsou potřeba vakcíny na snížení populace

Bill Gates: Jsou potřeba vakcíny na snížení populace

 

Zakladatel Microsoftu Bill Gates řekl na nedávné konferenci TED

 

http://en.wikipedia.org/wiki/TED_%28conference%29 , organizace, která je sponzorována jedním z největších toxických znečišťovatelů planety, že jsou potřeba vakcíny, aby se redukovala světová populace za účelem vyřešení globálního oteplování a snížení emisí CO2.

Gates uvedl, že světová populace směřuje k 9 miliardám, a řekl: Pokud se skutečně s vervou pustíme do nových vakcín, zdravotní péče, služeb zdravé reprodukce, mohli bychom snížit populaci možná o 10 – 15 %.“

 

To, že zlepšení zdravotní péče a vakcín, o nichž se předpokládá, že slouží k záchraně životů, by vedlo ke snížení globální populace, může být chápáno jako básnická figura oxymoron, pokud Gates nemá na mysli vakcíny, které sterilizují lidi, což je přesně tatáž metoda, kterou obhajoval v Bílém domě vědecký poradce John P. Holdren v knize Ecoscience z r. 1977. Kniha vyzývá k diktátorskému „planetárnímu režimu“, který by posílil drakonická opatření na snížení populace všemi prostředky opresívních technik, včetně sterilizace.

„Nejsem si jist, co znamená nejasná Gatesova teorie,“ říká blog Cryptogon, „ale vzpomněl jsem si na incidenty z 90. let, kdy Světová zdravotnická organizace poskytovala „tetanovou vakcínu“ chudým ženám a dívkám (pouze ženám a dívkám), která obsahoval lidský gonadotropin (hCG). Pro ty, kdo se v tom nechtějí vrtat, zkrátka, byl to experiment Světové zdravotnické organizace: test vakcíny proti těhotenství.“

Po vyjádření rovnice zahrnující počet lidí na planetě a emisí C02 řekl Gates: „Jedno z těchto čísel se pravděpodobně sníží téměř na nulu.“

Později v prezentaci Gates zmínil výběr vakcíny, „což je něco, co miluji“, která bude použita pro snížení globálních emisí CO2.

Je také zastáncem většího přílivu peněz do podvodu o globálním oteplování, jako Spojené národy, a také zastáncem „daně z CO2“ a zákona cap and trade, a přitom dává najevo, že rozvinutý svět bude muset redukovat svůj životní standard snížením základních služeb, které vytvářejí CO2.

Gates řekl, že do r. 2020 je nezbytná redukce CO2 o 20% a do r. 2050 o 50%, a globálně je třeba dospět k nulovým emisím. To je opatření, které by naprosto zvrátilo stovky let technologického pokroku a vrátilo člověka k zemědělskému věku, vše ve jménu zabránění uváděnému nepatnému zvýšení teploty, o němž bylo prokázáno, že je založeno na klamných údajích, jak odhalil skandál Climategate.

Jedním z Gatesových návrhů pro redukci CO2 je užití biopaliv, o nichž nové výzkumy ukazují, že jejich důsledkem je zničení miliónů aru lesa, což znamená čistý nárůst emisí CO2 z biopaliv oproti fosilním palivům, a to nepočítáme obrovskou destrukci způsobenou na přírodě.

Jak jsme zde zdokumentovali, redukce CO2 o 50-80%, a to nemluvíme o 100%, by způsobila novou velkou depresi v USA, snížila by GDP o 6,9% – číslo srovnatelné s ekonomickým rozpadem v letech 1929 a 1930.

 

K tomu by „postindustriální revoluce“ navrhovaná Gatesem a jemu podobnými vedla k hromadným ztrátám zaměstnání.

Zavedení tzv. „zelených zaměstnání“ v jiných zemích zničilo ekonomiky a stálo milióny pracovních míst. Jak oznámily Seattle Times loni v červnu, ve Španělsku je ohromující míra nezaměstnanosti přes 18% částečně způsobena hromadnými ztrátami pracovních míst v důsledku pokusů nahradit existující průmysl větrnými farmami a dalšími formami alternativní energie.

V tzv. „zelené ekonomice“ „každé nové pracovní místo znamená ztrátu 2,2 jiných pracovích míst, která jsou buď zrušena nebo nejsou vytvořena v jiném odvětví z důvodu politické alokace kapitálu – suboptimální, řečeno v pojmech ekonomické výkonnosti,“ praví zpráva.

Fakt, že Gates mohl být tak otevřený, pokud jde o výzvu k užití vakcín ke snížení světové populace (ani slovo o lidských právech) má pravděpodobně mnoho co dělat s publikem naslouchajícím jeho projevu.

Organizace TED přiznává, že je elitistická, „v dobrém slova smyslu“, a vybírá za účast na konferenci členský poplatek 6 000 USD. TED také vybírá 1 000 USD za pouhý živý webový stream z konference. Mezi sponzory této organizace patřeí IBM a klíčový podník vojensko-průmyslového komplexu General Electric, za nímž je notoricky známá historie jeho environmentálních prohřešků. Je na čtvrtém místě jako korporátní výrobce znečištění vzduchu v USA, vypouští ročně do vzduchu 2 000 tun toxických chemikálií. GE je rovněž hlavním přispěvatelem k problému toxického odpadu, což činí jeho sponzorství organizace TED, která prohlašuje, že hledá řešení problémů životního prostředí, zcela pokryteckým.

 

 

Převzato: http://orgo-net.blogspot.com/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz