USA jsou říší zla

USA jsou říší zla

Co se ještě musí stát, abyste VY, lidé, konečně pochopili?

USA jsou říší zla

 

 

Publikováno 6.11.2015 Oldřich Rambousek

 

…..spící lidstvo se probouzí. Ale pokud se neprobudí nyní rychle, může dojít ještě k mnoha problémům po celém světě a hlavně k mnoha tragédiím. Jo končí spánek, jde se do práce. Ráno se nikomu nechce vstávat, Že ano? Tak vstávejte!!!!

 

O migrační vlně se už popsaly určitě stohy papíru. Většina médií a politických špiček nás všeobecně krmí nesmysly o prospěšnosti imigrace a o nutnosti všeobecné Evropské podpory imigrantům. Komu a čemu však toto svinstvo slouží.

To Vám poví opravdu málokdo. Já se o to nyní pokusím.

Plány současné imigrační vlny byly už probírány okolo roku 2000 a jsou nedílnou součástí postupného zavádění NWO, jehož jednou z hlavních součástí je i postupná globalizace. Kdo tyto plány stvořil, většina vzdělaného světa také ví – jsou to příslušníci ŽIDOZEDNÁŘSKÉ ELITY. Proto Vás nyní seznámím s vysvětlením pojmu globalizace dle Thomase Barnetta, jenž byl poradcem bývalého ministra obrany USA Donalda Rumsfelda, který má na rukou krev Iráckého lidu.

Již v roce 2002 sdělil Thomas Barnett toto:

Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smísením ras s cílem vzniku světle hnědé rasy v Evropě. Proto musí být Evropa donucena přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců ze zemí třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby mohli pracovat.

 

http://www.prvopodstata.com/2015/11/09/mame-jeste-sanci-vyhnout-se-katastrofe/ – !

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Oldrich-Rambousek-Co-se-jeste-musi-stat-abyste-konecne-pochopili-USA-jsou-risi-zla-406836

http://aeronet.cz/news/globalizace-hlavni-destruktivni-plan-usa-na-zniceni-evropy/

http://e-republika.cz/article3257-Thomas-P-M-Barnett-a-jeho-americky-Mein-Kampf

http://www.novarepublika.cz/2015/10/thomas-barnett-konecnym-cilem.html

 

Dosažení cíle „ jediného státu“ má být realizováno čtyřmi kroky, které jsou:

 

1, krok: Neomezený proud imigrantů za účelem rozkladu usazených národů a zničení jejich kultur. Žádný stát nesmí bránit přílivu uprchlíků. Speciálně se má zdesateronásobit příliv uprchlíků do Evropy. Národně orientovaní politici musí být umlčeni a musí být odstraněni ze scény.

2, krok: Neomezený tok ropy, plynu a dalších surovin. Národy nesmí disponovat nerostným bohatstvím. Veškeré zdroje budou privatizovány a internacionalizovány.

3, krok: Ničím neomezené finanční toky do USA Žádná vláda nesmí bránit svobodnému pohybu kapitálu a nesmí bránit odcházení zisků ze země. Státy se musí dostat do vzájemné závislosti, aby nemohly samostatně samy o sobě existovat. Státy, které se tomu budou bránit, budou nahrazeny loutkovými režimy. Nepřátelé této globalizace budou zničeni. Thomas Barnett suše konstatuje: „Kritiky zabijeme“

4, krok: Žádný stát se nesmí postavit na odpor tzv. „ mírovému nasazení“ americké armády – americké soukromé militaristické agentury nastoupí na regionální „ trhy“. Úkolem amerických vlád je trvale udržovat tzv. „ VÁLKU PROTI TERORISMU“ a nikdy neopustit země, kam již jednou vstoupila noha amerického vojáka. Strategický plán je dán jasně: zničení všech protivníků globalizace.

 

Že jste nic takového nikde nečetli??? Tomu se nedivím, protože není v zájmu NWO sdělovat budoucím otrokům své plány. Nyní však možná konečně pochopíte činnost a kroky Václava Havla, kterým doslova opovrhuji, spícího hajného Schwarzenberga, amerických agentů Vondry a Dienstbiera, Šabatové, Singera, Stropnického a dalších przničů Českého národa. Vysvětluje to i válku v Iráku, Libyi, Afghánistánu, Sýrii a především nenávistný postoj vůči Rusku. To se totiž tomuto svinskému diktátu odmítá podvolit. Rusové dobře vědí, co činí a jestli to vše takto půjde dále, tak budeme jednou moc rádi, že nás Rusko vyrve ze spárů otrokářů z Ameriky. TTIP je také součástí tohoto plánu na který bezděky navazuje i Babišova EET.

Co ještě chcete za hmatatelnější důkaz!

 

Jestli tento text nebudete schopni pochopit tak si skutečně nezasluhujeme existovat jako svobodný, suverénní národ.

 

Naše vláda má speciální web. stránky v angličtině a arabštině, kde přímo zve emigranty do ČR. A na tomto webu jsou přímo uvedené kontakty na takzvané v uvozovkách „neziskové“ české organizace pro podporu imigrantů, které jsou placeny touto vládou ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL sta miliony korun z našich veřejných peněz.A hned na titulní straně tohoto webu se píší tato slova: „Hledáte azyl? Emigrujte do České republiky. Vítáme Vás“! Následně jsou na přiložených mapách dokonce nakresleny doporučené trasy, kudy se k nám mají ilegální imigranti dostat.:

https://emigratetoczechrepublic.wordpress.com/

 

Převzato: lostak.info/zlo.pdf

 

 

Subject: zpráva (15.7.2016) převzata z deníku Al Ahram:

Níže uvedená informace byla prakticky potvrzena i v dnešním vysílání ČT 1. Přímo z úst libyjské policie a dalších:

Dnešní zpráva převzata z deníku Al Ahram mluví za všechno. Turecký novinář Mehmet Akhul přinesl autentické svědectví o plánech a jejich realizaci přímo z centra bojů takzvaného Islámského státu z oblasti střední Sýrie. Rok a půl tam působil pod jménem Mohamed Akhe jako bojovník tzv.Islámského státu (kalifátu). Sám označuje tzv. Islámský stát (ISIS) jako podvod řízený zahraniční tajnou službou. Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. Všechny akce s dětmi a ženami jsou zastírací manévr, který má uklidnit veřejné mínění v Evropě a zvednout vlnu solidarity.

Cílem mají být samozřejmě nejvyspělejší ekonomiky EU. Bojovníci ISIS mezi sebou komunikují prostřednictvím mobilních GSM telefonů v síti Spojených Arabských Emirátů Etisalat, které mají zaplacené přímo z ISIS. Tím je také vyřešena záhada, jak mohli takzvaní chudí uprchlíci komunikovat mezi sebou z moderních smartphonů celé týdny v roamingovém režimu, přičemž neměli peníze údajně na nic.

Příkazy a velení jde přes velitele skupin, které tvoří převážně obyvatelé Sýrie a Iráku a jedna skupina je vedena třemi muži za předpokladu, že jsou na jednom místě. Proto se takzvaní uprchlíci domáhali sami rozhodovat kde budou umístěni. Jejich taktika má začít tak zvanou guerillovou válkou, což je v podstatě partyzánský způsob boje a to bráněním veřejného pořádku, infiltrací domácího obyvatelstva a kontaktem s již žijícími skupinami v EU.

Toto je důkaz, že celý systém v EU reprezentován zrádci jako Merkelová, Hollande, Junckers, Faymann a ostatní totálně zradili Evropu a nechali ji nepřipravenou na totální válku vedenou zvnitřku. Akhul podrobně popsal organizační strukturu bojovníků tzv. Islámského státu (kalifátu) (ISIS) v Evropě. Tak zvaní uprchlíci z válečných oblastí jsou ve skutečnosti bojovníci ISIS, maskovaní rodinami a dětmi, kteří navazují kontakty s již existujícími strukturami, které v Evropě již působí.

„Válka v Evropě se začala“ prohlásil operační důstojník policejního velitelství v jižním Hesensku po rozsáhlé akci odhalující rozsáhlou síť muslimských vojenských struktur v Německu. „Toto je výsledek ranní mimořádné porady ředitelství tří sousedních spolkových zemí“, dodal. Jeho britští kolegové podnikli po Akhulovom svědectví operativní zásah, odhalující síť muslimských partyzánů v oblasti Midlands.

Připravovali teroristické útoky a sabotážní akce po celé zemi, což má být začátek přenesení bojů z Blízkého východu do Evropy. Jak Akhul uvádí ve svém příspěvku v Al Ahram z dnešního rána, tzv. uprchlíci komunikují většinou přes dubajského operátora firmy Etisalat, která do dnešního oběda zablokovala několik desítek tisíc účtů, které komunikovaly neustále jen a výhradně přes roamingové partnery v Evropě.. Kontrola a odposlouchávání telefonátů začalo policejními orgány v německé spolkové zemi Hesensko, kde je nejvíce teroristických buněk, i ve Velké Británii.

Podle svědectví Akhula je v Evropě odhadem více než 450 tisíc bojovníků ISIS, z nichž je přibližně 80% aktivních. Ostatní se skrývají nebo jsou mimo kontrolu velitelů ISIS. „Maďarská armáda je ve stavu pohotovosti a připravena na násilný zásah v případě narušení hranic“, prohlásil premiér Orbán. Mehmet Akhul je momentálně (situace o18:30) na policejním ředitelství v Ammánu a podle mluvčího policejního ředitelství se stále neví, kdy a za jakých okolností bude propuštěn. Informace čerpáme ze zdrojů ammánské pobočky Al Jazeera i od spolupracovníků v Káhiře a Ammánu.

 

POSÍLEJTEDÁL, AŤ TO VÍ CO NEJVÍC LIDÍ!!!  DO EVROPY NEJDOU ŽÁDNÍ ZOUFALÍ IMIGRANTI PRCHAJÍCÍ PŘED VÁLKOU, ALE OTROKÁŘI A VRAZI NÁS, NAŠICH DĚTÍ A NAŠICH VNOUČAT!!!

https://www.google.cz/search?q=Dne%C5%A1n%C3%AD+zpr%C3%A1va+p%C5%99evzata+z+den%C3%ADku+Al+Ahram+mluv%C3%AD+za+v%C5%A1echno.*+Tureck%C3%BD+novin%C3%A1%C5%99+Mehmet+Akhul+p%C5%99inesl+autentick%C3%A9+sv%C4%9Bdectv%C3%AD+o+pl%C3%A1nech+a&oq=Dne%C5%A1n%C3%AD+zpr%C3%A1va+p%C5%99evzata+z+den%C3%ADku+Al+Ahram+mluv%C3%AD+za+v%C5%A1echno.*+Tureck%C3%BD+novin%C3%A1%C5%99+Mehmet+Akhul+p%C5%99inesl+autentick%C3%A9+sv%C4%9Bdectv%C3%AD+o+pl%C3%A1nech+a&aqs=chrome..69i57.293j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz