Geneticky modifikované organismy jsou ještě horší než jsme si mysleli

Geneticky modifikované organismy jsou ještě horší než jsme si mysleli

Nová studie: Geneticky modifikované organismy

jsou ještě horší než jsme si mysleli

 

 

Publikováno 4.3.2012

Nový znepokojující výzkum uveřejněný v časopise Journal of Applied Toxicology naznačuje, že geneticky modifikované (GM) plodiny s upravenými vlastnostmi, jako např. odolnost vůči herbicidu glyfosát a bakterii Bacillus thuringiensis s toxiny proti hmyzu, jsou pravděpodobně mnohem nebezpečnější pro lidské zdraví, než se dříve myslelo, a to díky synergickému efektu toxinů.

 

Odolnost vůči glyfosátu, účinné složce herbicidu Roundup od Monsanta, byla vložena do mnoha geneticky modifikovaných rostlin, aby mohla být pole ošetřena herbicidy, aniž by zničily úrodu. Zatímco GM glyfosátu rezistentní rostliny přežijí, obsahují pak zbytky glyfosátu a jeho různé metabolity (například kyselinu aminomethylphosphonic), které představují významné zdravotní riziko pro veřejné zdraví.

 

V této nejnovější studii byl glyfosát obsahující herbicid Roundup testován na lidských embryonálních ledvinových buněk při koncentracích mezi 1 až 20 000 ppm (particles per million – částic na jeden milion). Bylo zjištěno, že nízké koncentrace kolem 50 ppm , což autoři považují za „hluboko pod běžným zemědělským zředěním,“ vyvolávají buněčnou smrt, 50% buněk umírá při 57,5 ppm.

 

Vědci také zjistili, že insekticidní toxin produkovaný GM rostlinou známý jako Cry1Ab byl schopen způsobit buněčnou smrt již při koncentraci 100 ppm.

 

Dohromady autoři studie dospěli k závěru:

 

Vzhledem k těmto výsledkům tvrdíme, že modifikovaný Bt toxin není inertní vůči nelidských buňkám a že může mít vedlejší účinky s rezidui jiných pesticidů, které jsou specifické pro geneticky modifikované rostliny.

 

Tyto znepokojující zjištění navazují na nedávná zjištění, že Roundup je o několik řádů toxičtější, než se dříve myslelo. Před pěti roky časopis Archives of Toxicology tvrdil, že Roundup je toxický pro lidské DNA, i když se zředí na koncentraci 450-krát nižší, než se používá v zemědělských aplikacích.

 

Tento efekt je pravděpodobně kvůli přítomnosti polyoxyethyleneaminu ve složení Roundupu, který může výrazně zlepšit vstřebávání glyfosátu na exponovaných lidských buňkách a tkáních.

 

Další výzkumy dvou desítek nepříznivých zdravotních účinků Roundupu hlášených v biomedicínské literatuře naleznete zde. Na téma glyfosátu si přečtěte náš článek na toto téma zde.

 

Překlad článku New Research: GMO Food Far Worse Than We Think

 

Vyšlo: FreePub

 

Geneticky modifikované plodiny potřebují více pesticidů

 

Geneticky modifikované plodiny nejsou jen zničující pro vaše zdraví, ale také ničí životní prostředí. Nový výzkum přispívá k hoře důkazů, že geneticky modifikované plodiny nejen že vyžadují více pesticidů – tím ničí jeden primární účel své existence – ale vedou i k vývoji nových hmyzích populací, které jsou odolné vůči biopesticidům obsažených v těchto plodinách. Jak se hmyz přizpůsobuje geneticky modifikované organismům a biopesticidům, stane se naprosto bezcenným podněcovat začarovaný kruh dalších genetických změn.

 

Bt je toxin začleněn do geneticky modifikovaných plodin s cílem zabít různé druhy hmyzu, nicméně použití Bt následně plodí hmyzí populace, které jsou odolné vůči tomuto biopesticidu. Nejméně 8 populací hmyzu si vyvinulo odolnost, 2 populace jsou odolné vůči Bt sprejům a nejméně 6 druhů je odolných vůči Bt plodinám jako celku.

 

Co to ​​znamená? Vědci nyní vytváří ještě více geneticky modifikované Bt, jak zemědělci používají pesticidy stále více v boji proti odolnému hmyzu. Nicméně testy došly k závěru, že modifikace Bt toxinu poskytuje jen „malé nebo žádné výhody“ v boji proti hmyzu, a to navzdory rozsáhlým časovým a finančním prostředkům vložených do výzkumu.

 

Zdá se to jako nekonečný cyklus, ve kterém vědci nadále geneticky modifikují již geneticky změněné toxiny tak, aby byly silnější a účinnější proti rezistentnímu hmyzu – nakonec to končí u hmyzu, který je imunní vůči nejsilnějším formám Bt a dalších biopesticidů. Konečné účinky, které tento cyklus bude mít na životní prostředí jsou prostě neznámé.

 

Mezitím výzkum poukazuje na četné výhody alternativních a udržitelných forem ekologického zemědělství. Studie dochází k závěru, že:

 

„Alternativní organické a udržitelné způsoby hospodaření poskytují reálnou alternativu a nezávislost na agrobiotechnologických korporacích.“

 

Samozřejmě, organické a udržitelné zemědělské postupy nevyžadují nekonečné množství genetických modifikací, těžké používání pesticidů s negativními zdravotními účinky. Zdá se, že pokud není zapojeno Monsanto, tak se zemědělství stává mnohem jednodušším, zdravějším a šetrnějším k životnímu prostředí.

 

 

Překlad článku GMO Crops Require More Pesticides, Create Resistant Insects

Vyšlo: FreePub

 

 

Převzato:  http://www.vlastnihlavou.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz