Česko coby trojský kůň pro geneticky modifikované potraviny

Česko coby trojský kůň pro geneticky modifikované potraviny

Česko coby trojský kůň pro geneticky

modifikované potraviny

 

 

Plán amerického velvyslanectví v Praze: udělat z České republiky středoevropské centrum „programu aktivní podpory biotechnologií“.

Jak ČESKÁ POZICE nedávno informovala, Česká republika patří mezi největší pěstitele geneticky modifikovaných plodin v Evropské unii. Je to náhoda? Při uvažování o rozličných důvodech nelze opomenout faktor, který vyšel minulý rok na světlo, a to faktor diplomatický.

Odvíjí se od skutečnosti, že Američané to mají v Evropě s prosazováním geneticky modifikovaných (GM) plodin těžké. Přestože již v roce 1998 Evropská unie povolila pěstování geneticky upravené kukuřice MON810, řada států, například Německo, Lucembursko, Francie, Rakousko, Řecko, Maďarsko a Bulharsko, její pěstování na svém území následně zakázala. A v Bruselu se rozpoutala dlouhodobá bitva o to, zda jednotlivé členské státy mají právo pěstování těchto plodin zakazovat. Do lobbování za vstřícnější postoj k GMO se aktivně zapojovala i americká velvyslanectví v Evropě. Jak prostřednictvím podpory výzkumu a rozvoje spolupráce se zemědělci a nevládními organizacemi, tak i ostřejšími argumenty.

Ideální pro šíření kladného postoje byly a jsou země, které jsou GMO nakloněny dlouhodobě. Jako Česká republika, která se měla stát dokonce ohniskem „programu aktivní podpory biotechnologií“ pro střední Evropu a Pobaltí. Z něho se měly názory ve prospěch genetického inženýrství dále šířit do regionu i celé Evropy. Vyplývá to z několika depeší odeslaných z americké ambasády v Praze v letech 2005 až 2010, které jsou součástí 658 dokumentů zveřejněných serverem WikiLeaks koncem loňského srpna.

Američané si uvědomovali, že Češi mají velmi otevřený a liberální postoj k otázce GMO, a jak vyplývá z depeší, hodlali ho náležitě využít a podporovat. „Česká republika se nachází na důležité křižovatce. Jako pragmatici jsou Češi otevření vůči geneticky modifikovaným potravinám a rozumějí výhodám, které jim geneticky upravené plodiny nabízejí… Měli bychom nadále aktivně spolupracovat s českými státními úředníky, abychom podpořili dosavadní positivní přístup ČR k biotechnologiím,“ stojí mimo jiné v depeši z Prahy z roku 2005.

 

Obchodní válka, ale hlavně experti

Jak „aktivní spolupráce s českými úředníky“ vypadala? V téže depeši z roku 2005 se dozvídáme, že Česko navštívila americká poradkyně pro zemědělské biotechnologie Madelyn Spiranková a intenzivně jednala se zástupci ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí. Setkala se například s osmičlenným týmem z ministerstva zemědělství, který vedl vrchní ředitel úseku potravinářských výrob a ředitel Úřadu pro potraviny František Sládek. Jednala také s tehdejším ředitelem odboru environmentálních rizik a ekologických škod na ministerstvu životního prostředí Karlem Bláhou.

V době, kdy Česko předsedalo EU, z něj chtěli Američani udělat centrum „programu aktivní podpory biotechnologií“ pro střední Evropu a PobaltíPodpoře zavádění geneticky modifikovaných potravin po světě se věnovala velvyslanectví USA v mnoha zemích světa. Ne vždy navrhovala pouze cestu expertního přesvědčování. Například v Evropské unii narazilo a dosud naráží genové inženýrství na silný odpor. A když se například francouzská vláda rozhodla zakázat na svém území geneticky modifikované produkty (GMO) americké firmy Monsanto, z pařížského velvyslanectví dorazila v roce 2007 depeše doporučující dokonce zahájit se zeměmi, které GMO odmítají, obchodní válku.

Z depeší, jež publikoval server WikiLeaks, lze vyčíst, že se Česká republika měla stát jakýmsi trojským koněm Američanů, kterým by šířili „pro-GMO“ postoj v Evropě. „Česká republika jako jedna z mála zemí v EU hájí pragmatický a vědecký přístup k zemědělským biotechnologiím. (…) To činí Českou republiku atraktivní pro potenciální investice biotechnologických společností v oblasti vakcinace a zemědělství,“ píše se v depeši z roku 2009.

V době, kdy Česko předsedalo Evropské unii, tak velvyslanectví USA plánovalo udělat z naší země centrum „programu aktivní podpory biotechnologií“ pro střední Evropu a Pobaltí. Na podporu GMO navrhují američtí diplomaté ve zmíněné depeši dva projekty: jednak přivézt do Prahy a dalších regionů své experty, a jednak nechat přeložit abstrakty českých vědeckých prací do polštiny, litevštiny a slovenštiny, aby se napomohlo šíření informací o GMO jak prostřednictvím médií, tak přímých kontaktů pracovníků ambasád i mezi vědci samotnými. Na překlady a jejich následnou distribuci americká ambasáda požadovala částku 11 000 dolarů.

 

Konference a překlady

Snahu amerických ambasád podporovat zájmy biotechnologických firem, jako jsou Monsanto či DuPont, dokládá řada diplomatických depeší i z dalších zemí. Mnohé z dokumentů zveřejněných WikiLeaks popisují přípravu programu aktivní podpory biotechnologií, který měl být spuštěn po celém světě. V některých depeších žádali američtí velvyslanci o finanční příspěvky na cesty biotechnologických expertů a průmyslníků do cílových zemí, kde měli o bezpečnosti GMO a jejich neškodnosti vůči životnímu prostředí přesvědčovat nejen klíčové politiky, ale i místní zemědělce či lobbistické skupiny.

Například americká ambasáda v Praze požadovala v již zmíněné depeši z roku 2009 na náklady spojené s cestou expertů do Prahy částku 17 000 dolarů. V září 2009 uspořádalo velvyslanectví USA v Praze konferenci „Biotechnologie a jejich role při zajištění potravinových a průmyslových zdrojů“. Určena byla pro zemědělskou veřejnost, potravináře, krmiváře, zástupce zpracovatelského průmyslu, vzdělávacích institucí, nevládních organizací i médií. Cíle konference jasně vyjádřil Jack Bobo, hlavní poradce pro biotechnologie ministerstva zahraničí USA, který tehdy Českou republiku navštívil: „Naší snahou je, aby lidé viděli výhody biotechnologií, které vyplývají z využití této metody.“

Američané také přivezli do Čech dva farmáře, jednoho z Ameriky a druhého z Jihoafrické republiky, kteří měli objasnit, jak jim využívání GM osiv pomáhá „zvyšovat konkurenceschopnost“. Například prezident Agrární komory Jan Veleba na konferenci řekl, že „po své cestě do USA je přesvědčený, že čeští zemědělci by měli být v rámci Evropy více aktivní, aby získali přístup k novým technologiím“. Josef Špak z Biologického centra Akademie věd na konferenci představil Bílou knihu o geneticky modifikovaných plodinách, která dle něj „jasně hovoří pro bezpečnost rostlinných biotechnologií“.

Za výraznou podporu GMO Američané velmi chválili Jakuba Šebestu, ministra zemědělství v úřednické vládě premiéra Jana Fischera (2009–2010). Dokládá to depeše z Prahy z roku 2010: „Thompson-Jonesová (zástupkyně velvyslance – pozn. red.) pochválila Českou republiku za pokračující podporu nových druhů geneticky upravených plodin. Šebesta uvedl, že jeho ministerstvo silně podporuje využívání geneticky modifikovaných organismů (GMO), ale upozornil, že tento postoj není vždy sdílený ministerstvem životního prostředí (vedeným stranou Zelených). Informoval nás, že jeho ministerstvo tlačí na vládu, aby podpořila změnu legislativy EU, jejímž cílem je odstranit nulovou toleranci EU vůči neschváleným biotechnologickým odrůdám z dovozu.“

 

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Poněkud tragikomické, ale..

Falkon Nightsdale|09.01.2012 – 05:22

Je smutné, jak spousta lidí hystericky kvičí, že GMO (respektive správněji „transgenní GMO“) nechtějí, nebo až po skoro farmaceutickém testování, ale vesele se nacpávají chlebem a rohlíky dost možná z mouky získané z „ozařovaných GMO“, které nikdy žádným testováním neprocházely a narozdíl u transgenních plodin u nich nikdo netuší, co vše zmutovalo…

Diskuse špatným směrem

klokanek|06.01.2012 – 22:11

Nejsem odborník, jenom si vybavuju problémy popisované nedávným dokumentárním filmem FOOD Inc.  (viz zde, ke stažení zde).

Problém byl ten, že Monsato přimělo některé farmáře používat jejich GMO sójové osivo. Měl-li takové osivo soused, opylením se dostal modifikovaný genetický kód do osiva někoho jiného. Pak za ním přijeli právníci Monsata, oznámili, že porušuje patent na jejich genetický kód a že na něj podávají žalobu. Někteří se soudili, ale jenom na právníkách nechali celé majetky. Jiní se dohodli na mimosoudním vyrovnání, tzn. začali odebírat osivo výhradně od Monsata. Více zde.

Proto se mi zdá, že se tato diskuse nechala odvést špatným směrem. O tom, zda GMO jsou nebezpečné pro ekosystém, se můžeme dohadovat donekonečna a budou na to i mezi vědci různé názory v závislosti na tom, kdo je platí. Ale o tom, jak se chovají firmy, za které vláda USA lobbuje, je zpráv víc než dost.

jinak obecně jedna z věcí co

Pepek_Vyskoc|02.01.2012 – 20:25

jinak obecně jedna z věcí co je mi v ČR opravdu sympatická je celkem nadprůměrně racionální postoj a názory lidí v mnoha oblastech ať už v „míře ateističnosti“, přístupu k jaderné energetice, skepsi ke globálnímu oteplování, a další zeleným ptákovinám, nebo právě vůči GMO..

geneticky modifikované potraviny (GMO)

Vladimir1950|02.01.2012 – 17:35

Vážení,

když si člověk přečte články o genovém inženýrství, je mu přinejmenším z toho smutno nebo někdy až úzko. Experimenty se začínají vymykat kontrole, k čemu jsou například svítící myši?

Alarmující je to, že podobné experimenty jsou i na surovinách k výrobě potravin, začíná to třeba u té kukuřice.

Nikde není řečeno, že my, co chceme jíst jen kvalitní, ne GMO  potraviny jednou neokusí i ty. Je tak snadné, že se někdo“splete“ a tuto informaci opomene na obal přidat. Navíc je jasné, že nikdo nepozná na již vyrobené potravině, zda je, či není GMO. Je hrozné, jak lidstvo vytrvale pracuje na svém zániku, oči zaslepené mamonem a s heslem „Po nás potopa“. A co další generace? „Nezájem, to už tady nebudem a nikdo nás nepotrestá“..

Rád bych věděl, kdo povolil ten americký lobing za GMO a co za to dostal,  kdo vůbec neuvažuje, že tím vlastně zamořuje naše kvalitní obilniny. Nikdo neví, co může GMO způsobit, není o tom dost informací, zřejmě úmyslně.

Je na pováženou, že se k tomu fenoménu neozývají i naši zemědělci, když je to znatelně poškozuje a v budoucnu je to může zničit úplně. Co potom, když nebude žádný nezasažený genofond? Nechápu tupost současné generace těch, co  o pěstování GMO v ČR rozhodli, ať to byli politici nebo zemědělští „odborníci“.

Je potřeba za tím jít, je to výborný namět pro investkativní novináře, ptát se zodpovědných,hlavně ministra zemědělství a nekompromisně vyžadovat jasné, srozumitelné odpovědi.

Je dobře,že jsme se o tom dozvěděli, díky WikiLeaks!

stále nechápu co je špatně

tmoravec|03.01.2012 – 00:54

Vazeny pane Vladimire

Je dobre, ze se o tuto problematiku zajimate, bohuzel vytvaret si na cokoliv vlastni nazor na zaklade informaci z medii je pomerne obtizne i v mnohem jednodussich oborech nez je moderni biotechnologie nebo molekularni biologie. Media se z podstaty veci snazi vytvaret senzace a nebezpeci hrozici od zahadnych neprozkoumanych potravin je hezky i kdyz jiz ponekud obehrany motiv. Proto doporucuju na toto tema cerpat informace i z nejake odbornejsi prace. Napriklad vedci z AV CR u prilezitosti naseho predsednictvi EU o GMO vydali bilou knihu http://www.bc.cas.cz/MOBITAG.html?White-Book-on-GMO.

Pokusim  se jeste ve strucnosti trochu rozptylit vase obavy z neznama – svitici mysi nejsou rozhodne urceny k pouziti v zemedelstvi. Jde o standardni laboratorni techniku, pomoci ktere se studuje funkce jednotlivych genu. Znat funkci ruznych genu je dulezite pro leceni mnoha ruznych onemocneni vcetne nejvetsich zabijaku – nemoci obehove soustavy a rakoviny.

Co se tyka znaceni – moderni analyticke metody jsou velmi , velmi citlive. Jsou rozhodne mnohem citlivejsi, nez aby to melo jakykoliv prakticky vyznam, krome umele vyvolane potreby znacit GMO, tedy jinymi slovy stigmatizovat neevropske pestitele.

To, ze je plodina GMO neznamena, ze neni kvalitni, muze to byt i naopak – viz treba vseobecne znamou skutecnost, ze GM kukurice je malo poskozena od housenek -> na poli tolik neplesnivi -> obsahuje mene rakovinotvornych toxinu-> protaviny z ni vyrobene jsou objektivne kvalitnejsi nez z bezne kukurice.

Co se tyka povolovani americkeho lobbingu – nikde v clanku neni dle meho uvedena zadna skutecnost, ktera by svedcila o nefer hre z americke strany. To, ze americka ambasada podporuje americke vyrobce je normalni. Na to snad nikdo zadne povoleni nepotrebuje, je to podstatna cast jejich prace tady. Pokud je tato podpora na urovni seminaru a vedeckotechnicke spoluprace, je to dle meho ok. Samozrejme spatne by bylo, kdyby US ambasada primo uplacela odpovedne uredniky.

Co se tyka zemedelcu – rada jich je pro gm, rada asi i proti. Problem je jinde – EU pote co prohrala spor o import GMO ve WTO jiz dale nemuze jejich dovoz zakazovat. Muze vsak zakazovat jejich pestovani. V podstate se v cele EU pestuje jen jedina GMO odruda kukurice, ktera stihla povoleni jeste pred panikou v roce 1998. Svet je mezitim nekde jinde. Ale evropsti zemedelci nesmeji novejsi odrudy  pestovat, zatimco jejich konkurenti ve svete mohou. Je to pro ne  dalsi konkurencni nevyhoda. I kdyz zatim asi neprilis vyznamna, s casem ten rozdil poroste. Preji hezky den.

Zkuste ten argument jinak…

Radoslav Dycka|03.01.2012 – 12:07

…viz treba vseobecne znamou skutecnost, ze GM kukurice je malo poskozena od housenek -> proc to ty housenky nezerou? -> obsahuje to neco, co jim skodi (zvirata jsou na detekci skodlivin citlivejsi (viz psi, kteri diagnostikuji rakovinu) nez nase bajecne pristroje s redundantni citlivosti -> jestlize to skodi housenkam, komu pak jeste?

Je to slozita oblast, tezko na to mit nejaky laicky nazor, kdyz se ohledne toho hadaji i spickovi odbornici. Zarazejici je, ze evidentne jde do propagace GM vice penez, nez do vyzkumu potencialni skodlivosti. Patrne i zde bude nakonec mozno dojit k zaverum (skodi-neskodi) ne zkoumanim genomu potravin, ale zkoumanim stavu, smeru a tendenci penezotoku, ktere to roztaci… Cui bonum je snad univerzalnejsi, nez Murphyho zakony…

Bt kukurice

tmoravec|03.01.2012 – 13:56

1. Jak rika pepek vyskoc- housenky to sice trochu zerou, ale hned chcipnou, protoze to je podstata te GM odrudy, ze se chrani sama. Vidite i selskym rozumem jste na to prisel. Je v ni totiz bilkovina z bakterii, ktere pouzivaji biozemedelci na ochranu proti hmyzu. Dost specificky se vaze na receptory na stene nekterych vyvojovych stadii nekterych druhu hmyzu. Jinemu hmyzu nevadi, protoze se nema kam vazat. Tim mene se ma kam vazat u savcu, kteri maji navic kysele pH v zaludku, ktere onu bilkovinu z velke casti nici. To, jestli je ta bilkovina nebezpecna nebo neni, se zacalo testovat az pred jejim pouzitim v Bt kukurici, predtim ji pouzivali desitky let biofarmari bez jakehokoliv testovani, protoze co je z prirody to je zdrave a bezpecne:).

2.Spickovi odbornici se o toto tema davno neprou, to bylo tak pred dvaceti, triceti lety (zkuste googlit Asilomar conference on recombinant DNA).

3. S tim jestli jde do propagace GM vice penez nez do zkoumani skodlivosti bych si nebyl tak jisty, mate pro to nejaka data? Ja mam pocit, ze minimalne v Evrope je to presne obracene. Pokud koukam na vypsane projekty v oboru zemedelstvi v 6. a 7. ramcovem programu, je to vsechno na tema bezpecnosti a sledovatelnosti gm. Taky marketingovy rozpocet greenpeace a spol.  neni maly, ale pohybuje se ve 100 M USD, i kdyz dneska se venuji GM jen okrajove. Naproti tomu vedecke ustavy nemaji na PR ani korunu, takze jedinou propagandu tomu asi dela Monsanto a tomu z definice nikdo neveri.

4.To, ze jde  take o penize je nade vsi pochybnost, ale soucasna hysterie nahrava paradoxne nandarodnim gigantum typu Monsanta, protoze nikdo jiny si nemuze testovani GM odrud dovolit. Jenom diky tomu,  ze se na ne vztahuji jine zakony jsou polni pokusy cca 10-50 drazsi. A to se tyka jen polnich pokusu , navic se delaji ruzne testy bezpecnosti  a alergenicity apodobne, ktere se u novych odrud normalne nedelaji, coz opet naklady hrozne zvysuje.  Hezky den

BT toxin lidem, savcům ani

Pepek_Vyskoc|03.01.2012 – 12:30

BT toxin lidem, savcům ani ničemu podobnému vůbec neškodí

GMO potraviny

Vladimir1950|03.01.2012 – 09:00

Vážený pane Moravče,

rozebral jste můj postoj ke GMO potravinám. Z historie je bohužel, známo,že se někdy i dobrý skutek může změnit zásluhou „bafuňářů“ – míněno fotbalově v úplně něco jiného. Kladu si proto vždycky otázku Qui bono? Komu to prospěje? Většinou se dostaneme k tomu, že za vším jsou peníze.Nebo si myslíte, že americká ambasáda na nás tlačí z čistého srdce a kvůli našim modrým očím? Nemyslím..za tím je tvrdý byznys. A kdo si myslí, že v tom nejsou úplatky,tak ten je naivní. Nechám vám váš názor, vy mi nechte můj. Jen čas ukáže, kdo z nás měl pravdu. My dva se už asi toho nedožijeme, je to záležitost dlouhodobá. V člověku je zakódováno, že mu nikdy nestačí to ,co má, musí jít stále dál..a může se stát, že to občas přežene.

Setkal jsem se s lidmi osvícenými i tupými, kteří věří médiím a ne selskému rozumu, ti druzí se už nedají přesvědčit a to je to zlé..

Sice teď odbočuji, ale k čemu nám jsou atomová, vodíková a  neutronová bomba? Tam taky vědci šli dál..

Já se budu držet toho, že zdravé potraviny nejsou GMO,

Hezký den

ach jo

Pepek_Vyskoc|02.01.2012 – 20:22

tak si zase dám kolečko otázek bez odpovědí jak minule…takže pro Vás: můžete mi říct a doložit(!) čím jsou GMO pro člověka nebezpečné, kolik lidí mělo po jejich požití zdravotní potíže a jaké..nebo třeba říct, čím se projeví nižší kvalita potravit s GMO..?

O tom clanek ale neni 🙂

Jana Drlíková|03.01.2012 – 18:24

Děkuji za komentář. Ale článek se nesnaží argumentovat ani pro ani proti GMO. Spíše upozorňuje na fakt, že USA cíleně prosazuje zájmy svých korporací skrze svoji zahraniční politiku a svá diplomatická zastupitelství. O tom, zda jsou GMO bezpečné/zdravé apod. snad příště:)

však já nereagoval na Váš

Pepek_Vyskoc|03.01.2012 – 20:50

však já nereagoval na Váš článek, ale na pana Vladimíra, který napsal standardní porci klišé o GMO..

jinak to, že velvyslanectví podporuje zájmy firem ze své země je jedna z jeho hlavních náplní práce, těžko jim to vyčítat…

Drobny problem je, ze nejste schopen dolozit opak.

Radoslav Dycka|03.01.2012 – 12:22

Cili, ze to bezpecne je pro ted i do budoucna. A ze s rostoucim poctem modifikaci to bezpecne taky zustane… A z hlediska preventivni bezpecnosti rozhodne neni totez jestlize nekdo konstatuje, ze se po tom jeste nikomu neudelalo soufl a nebo ze poda dukaz o bezpecnosti techto postupu. Kdyz dostanete smrtelnou davku radioaktivity, nebo skocite z mrakodrapu, par vterin pote je vam jeste porad fajn… Na tu strechu nahoru se pak ale vraci dost tezko.

bezpecnost.

tmoravec|03.01.2012 – 14:02

Problem je, ze chcete nemozne. Bezpecnost cehokoliv neni v lidskych silach prokazat. To je proste logicky nesmysl.  Prokazat se da jenom nebezpecnost. Pak se daji srovnavat nebezpecnosti dvou ruznych veci. Da se napriklad porovnavat nebezpecnost jedne odrudy GM s jinou pripravenou klasicky, tj napriklad pusobenim chemickeho mutagenu nebo iomizujicim zarenim nebo zkrizenim s nejakou divokou pribuznou plodinou. A prirozeny pozadavek je, aby rizika spojena s metodou transgenoze byla nizsi, dokonce radove nizsi, nez jsou rizika spojena s jinymi alternativnimi postupy.

potravniny z GM se používají

Pepek_Vyskoc|03.01.2012 – 12:32

potravniny z GM se používají už více než 15 let, jedly je stamiliony lidí, nikdo neměl problémy, dělaly se stovky možná tisíce výzkumlů a nic…v potravinářství zřejmě neexistuje technologie, která by prošla podrobnějším zkoumáním..

 

 

Převzato:  http://www.ceskapozice.cz/03

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz