Manipuluje někdo s našim Sluncem?

Manipuluje někdo s našim Sluncem?

Manipuluje někdo s našim Sluncem?

13.10.08 Ted Tweitmeier

Toto je jeden z těch velmi nepříjemných objevů s implikacemi, které se vymykají veškeré fantazii. V průběhu tří dnů došlo v oblasti měřeného slunečního rentgenového záření a emisního toku elektronů k opakovaným velmi radikálních změnám. Ačkoliv složité variace elektronů a rentgenového záření jsou u našeho slunce velmi běžné, ale když nastane během tří dnů prudká změna intenzity rentgenového záření a toku elektronu – to již normální není. Naše slunce vytváří extrémně komplexní neustále se měnící vlny energie a magnetických polí, které se vzájemně ovlivňují takovými cestami, kterým dodnes nejsme schopni zcela porozumět. Ovšem aby se proces prudkých změn odehrál v průběhu tří 24 hodinových cyklů, není vůbec běžné. Na následujícím grafu vidíme proces měření v průběhu tří dnů. Celkem deset satelitů „GOES“ měřilo hladinu rentgenového záření každých pět minut. Vzal jsem komplexní variaci rentgenových záření a naskládal v rámci každého dne jeden na druhý (viz. levý roh fotografie). Pak jsem nakreslil svislé přerušované linie, abych ukázal shody ve změnách v rozličných úrovních rentgenového toku. Specifické úrovně rentgenového záření se opakovali ve stejnou dobu každý den.

Manipuluje někdo s našim Sluncem?

Červená linie naznačuje, že nedošlo k technické závadě na satelit, ale spíše fakt, že naše slunce prošla zřejmě nějakou trvalou změnou. Toto se zdá nejpravděpodobnější, jelikož ten samý CCD čip je použit pro detekování vlnových délek, které zde vidíte.

Neprůhledné filtry vyrobené z plastů a kovu jsou posouvány do přední části čipu pro každou vlnovou délku rentgenového záření. Stejný čip měří vše, co je uvedeno na grafech. Existuje zpětná vazba pro potřeby NASA směrem od satelitů skrze pravý filtr, ovšem nikde jsem nezaznamenal žádnou informaci, která by se týkala závad na uvedených filtrech. Navíc jsem zkoumal pravidelné změny v toku elektronů dvěma jinými satelity. Opakované změny v toku elektronů naměřených ze dne 17. a 18. června jsou uvedeny na grafu dole.

Manipuluje někdo s našim Sluncem?

Toto záhadné opakovaní změn na vlnových křivkách stojí za jakoukoliv reálnou pravděpodobností. V minulosti nic podobného pozorováno nebylo, alespoň pokud je mi známo. Osobně jsem postupně prozkoumal tyto, ale i jiné grafy zpětně až do počátku devadesátých let. Otázka tedy zní: co se děje s našim sluncem? Anebo lépe řečeno, kdo s ním co provádí?

Souvisí snad tyto křivky energetického vlnění s testy klimatické manipulace? Modifikace výstupního slunečního záření může být nástroj pomocí, které by bylo možné manipulovat s globálním klimatem naší planety (a nejenom té). Existuje ovšem reálná pravděpodobnost, že by někteří pomocí špičkové tajné technologie byli schopni toto dokázat? Pentagon se opakovaně honosil s tím, že již v roce 2010 budeme schopni řídit počasí po celém světě.

Hned první na očích je samozřejmě systém „HAARP“, ale to je v našem případě špatná dedukce. „HAARP“ pracuje na střední krátkovlnné skupině kolem 10 MHz. Tyto vlny se odráží od ionosféry zpět směrem k Zemi a zároveň mohou být touto atmosférickou oblastí pohlcovány. Znamená to, že systém „HAARP“ v žádném případě není schopen jak typem záření, tak svým výkonem nijak ovlivnit naše slunce. Zároveň ale víme, že v posledních letech vydal Pentagon několik podivných prohlášení týkající se změny klimatu.

Například: „Budou války a vzpoury z nedostatku potravin a to z důvodu dramatických změn globálního klimatu“.

Jinými slovy lze říci, že tyto diagramy mohou do určité míry být jistým potvrzujícím faktorem, který naznačuje, že cosi může s naším sluncem systematicky manipulovat a tato aktivita se logicky může odrazit ve schématu globálního klimatu na naší planetě. Možná to všechno souvisí s proklamovaným rokem 2012 anebo s nějakým doposud pro nás neznámým faktorem.

 

První sluneční skvrna po dvou měsících je čtverec

V průběhu posledních dvou let jsem opakovaně veřejně oznámil, že „cosi“ zřejmě manipuluje s naší hvězdou. Během srpna bylo oznámeno, že po více jak 100 letech se v průběhu celého měsíce neobjevila jediná sluneční skvrna. A pak téměř po dvou měsících se stalo něco ohromujícího. Objevila se sluneční skvrna, která má zřetelnou čtvercovou geometrii.

Na obrázku níže je v levém horním rohu zřetelně viditelná tmavá skvrna. Jak je vidět pouze několik málo útvarů tohoto typu lze na fotografii vidět. Na druhé straně může být po celém slunečním povrchu vidět jasné výboje přehřáté plazmy. Ve skutečnosti, každý z těchto vrcholů dosahuje výšky několik tisíc kilometrů nad sluneční povrch. Na fotografii, ale jednoznačně dominuje sluneční skvrna čtvercového charakteru.

Před nedávnem se na tiskové konferenci NASA zmínila o aktuálním stavu našeho slunce:

„Tato sluneční skvrna patří k novému slunečnímu cyklu. Jde o předzvěst blížícího se nárůstu slunečních skvrn, který označuje začátek zvýšení sluneční aktivity v blízké budoucnosti? Na tuto otázku odpoví čas.


Poznámka pod čarou

Tato poznámka je spíše určena mým studentům, kteří jsou aktivní ve studijním projektu „Modré Světlo. Jak si asi přátelé vzpomenete, není to tak dlouho co jsem vám nastínil velmi zásadní skutečnosti týkající se podivných mutačních aktivit našeho slunce v návaznosti na vědění lidu Ulema. Poukázal jsem na množinu velmi zásadních okolností s tím spojených a naznačil možné logické implikace, se kterými se možná budeme v budoucnosti potýkat. Je dobré mít určité vědomosti neustále na paměti.


(c)2008 Ted Twietmyer

Snímky: Big Bear Solar Observatory, California

Převzato: http://www.matrix-2001.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz