Zemřel americký prezident Kennedy z důvodu…

Zemřel americký prezident Kennedy z důvodu…

Zemřel americký prezident Kennedy z důvodu tajné schůzky se zástupci cizí inteligence?

04.06.09   Jaroslav Chvátal

O osobě Geroga Adamskiho toho bylo napsáno již skutečně velmi mnoho. V prostředí široké veřejnosti panuje všeobecný názor, že jde o šarlatána a podvodníka. Jeho osoba byla náležitě uvržena do světla nedůvěryhodné osoby. Vzhledem k tomu, že se nikdy neuspokojuji s povrchním pohledem a tím co je oficiálně proklamováno pustil jsem se sám o sobě do hlubšího pátrání po okolnostech, které charakterizují osobu Adamskiho, ale také i jeho život. Šlo mi především o fakta, která nebyla a nejsou veřejně publikována. Již dávno jsem zjistil, že je velmi zavádějící nechávat se ovlivňovat oficiálně prezentovaným datovým proudem, ale samozřejmě o to těžší je proniknout pod krunýř těch oficiálních tvrzení a pátrat v hlubině skutečností, které nikdy nemají vyjít najevo. Samozřejmě, že je potřeba se ptát: „Komu ku prospěchu?“ Proč o tom všem vlastně hovořím. Před nedávnem se ke mne dostal materiál australského výzkumníka PhD. Michaela Sally, který prezentuje některá nová fakta týkající se právě oné kontroverzní osobnosti Georga Adamskiho. Tyto skutečnosti minimálně naznačují, že komplot kolem této osoby měl zřejmě podstatně hlubší kořeny i souvislosti.


 

Před nedávnem se totiž objevilo video s velmi závažným svědectvím ohledně videozáznamů pořízených Adanskim, ale i možných kontaktů s cizí formou inteligence. Video uvádí, že tento muž realizoval celou řadu tajných schůzek s významnými evropskými hodnostáři především na politické úrovni a to včetně papeže Jana XXIII a členů Pentagonu. Obsahy těchto schůzek zůstávají dodnes utajeny. Ovšem vzhledem k povaze věci, je jasné okolo jakých témat se tato setkání  točila.

Pakliže by byl Adamski skutečně šarlatán a podvodník je nemyslitelné, aby k takovým schůzkám vůbec došlo. Proč by se s člověkem, který, tvořil padělaná videa, na kterých jsou patrné objekty „ufos“, setkávali tak společensky významní jedinci? Jaký by to mělo smysl? Podle těchto zdrojů se Adamski měl ke konci roku 1961 setkat dokonce i s tehdejším americkým prezidentem Kennedym, kterému měl předat jisté závažné informace od zástupců mimozemské inteligence. Týkaly se budoucí celosvětové politické a vojenské krize. (Zde je myšlena tzv. „Kubánská krize“).

Než budu v tomto materiálu pokračovat dál, chtěl bych poukázat na jeden, dle mého názoru, poměrně důležitý postřeh. Vezmete-li si originální fotografie údajně mimozemských objektů z produkce Adamskiho a dobře si prostudujete jejich design, pak zjistíte jednu zarážející, dokonce řekl bych, až překvapující skutečnost.

 

…..

 

Tvarová morfologie těchto „zařízení“ je na chlup stejná, jako tak, která je prezentována na dobových kresbách, ale fotografiích pocházející z tajných nacistických archívů. Jde o technologické a funkční létající zařízení diskovitého charakteru (nejznámější prototyp se nazývá Haunebu). Zde bych čtenáře odkázal na původní studijní prameny od dr. Terziskiho, dr. Renata Vesca nebo Nicka Cooka a dalších odborníků na tuto problematiku. (Vlevo se nachází ukázky fotografií George Adamskiho).

Systémovou analýzou všech možných podkladů ke kterým jsem se mohl dostat, docházím k zjištění, že Adamski neměl co do činění s cizí inteligencí, nýbrž s přežívající vysoce sofistikovanou nacistickou technologií, která evidentně bez jakýchkoliv překážek v tehdejší době, tedy těsně po II. světové válce křižovala vzdušný prostor USA a nejen této velmoci. Další samostatnou kapitolou je způsob zapletení se Adamskiho do této velmi závažné a společensky nepřijatelné kauzy. K tomu se vrátím někdy příště, neb to úzce souvisí s některými osobními životními aspekty George Adamskiho a nechci zde tematicky tříštit tuto reportáž.

Svým způsobem by tento druhý pohled na tajemství uvedeného „kontaktem“ vysvětloval onen zájem amerických a evropských politiků a to včetně samotného prezidenta Kennedyho. Je potřeba si uvědomit, že nejaktivnější období Adamskiho „kontaktů“ je časově poměrně úzce spojeno s doposud nevyřešenou a tajemstvím opředenou kauzou mezinárodní vojenské invaze „High Jumpe“ do oblasti Antarktidy a následuje jen zhruba o dva roky po slavném případu pozorování neznámých objektů Kennethem Arnoldem v oblasti hory Mount Rainier.

I o tomto případu se napsalo obrovské množství různých hypotéz i dohadů, ale obávám se, málokterý čtenář ví o štrapaci, kterou musel tento člověk podstoupit, když byl několik týdnů převážen z jedné služebny FBI do druhé. Asi se zeptáte proč takový humbuk kvůli nějakému přírodnímu jevu, který si Kenneth Arnold mylně vyložil jako umělé létající objekty. Odpověď je doslova šokující. Tento nešťastník ve své výpovědi nezapomněl zmínit, že na trupech těchto objektů viděl insignie „svastiky“ Třetí Říše.

 

 

Zemřel americký prezident Kennedy z důvodu tajné schůzky se zástupci cizí inteligence?

 

Dokážete si představit, jaký poprask toto prohlášení vyvolalo? Dva roky po oficiálním ukončení II. světové války v samém srdci Spojených Států se nerušeně na obloze prohání objekty s touto insignií. Společnost stále ještě traumatizována stopy nedávno ukončené II. světové války se tuto skutečnost nikdy nesměla dozvědět.

Politické a vojenské špičky byly vzhůru nohama a musela se začít realizovat adekvátní opatření. Všimněte si také, že v tuto dobu z původní „OSS“ se začíná formovat nová a všeobecně sofistikovaněji složka tajné obrany státu – „CIA“, vzniká „NATO“ a na druhé straně světa nechvalně známá „Varšavská smlouva“. Oficiální důvody vzniku těchto institucí jsou všeobecně známé, ale nedá mi zapochybovat. Bylo to skutečně jediné důvody, které vedly ke vzniku těchto vojensko-politických institucí? (Vpravo fotografie z a náčrtky zabavené v nacistických archívech).

 

 

Zemřel americký prezident Kennedy z důvodu tajné schůzky se zástupci cizí inteligence?

 

Musel jsem hned na začátku v souvislosti s Adamskim zmínit ještě tuto druhu hypotetickou verzi, právě proto, aby jí měl čtenář při četbě následujících řádků stále na zřeteli.

Nyní se opět vrátím k první verzi, která uvádí, že se Adamski opakovaně setkal s cizí velmi vyspělou inteligencí a to přímo na povrchu naší planety. Hned na začátku jsem zmínil existenci důležitého videa. Na předmětném videu je vidět několik jedinců, kteří se osobně s Adamskim znali a kteří byli velmi podrobně informováni o jeho kontaktech.

Jedním z těchto lidí byl i Desmond Leslie, bývalý pilot „Royal Air Force“ a bratranec Winstona Churchilla. Leslie velmi detailně popisuje okolností kontaktů a potvrzuje, že Adamski navštívil papeže Jana XXIII., které předal velmi důvěrné dokumenty. (K tomuto setkání došlo krátce před papežovou smrtí). George Adamski od tohoto papeže obdržel zlatou pamětní medaili.

Existuje člověk, který má k dispozici ještě podstatně silnější argumenty potvrzující Admaskiho schůzky s mimozemskými ke kterým často docházelo nedaleko „Silver Spring“. Tímto člověkem je Madeline Rodeffer. V inkriminovanou dobu pracovala jako tajemnice ředitelství „US Air Force“. Velmi dobře si pamatuje na den kdy ze dvora svého domu nedaleko jezera „Silver Spring“ spatřila nizko letící diskovitý objekt.

Bylo to tak blízko, že za okny zpozorovala i několik humanoidních, zcela lidských postav. Pak viděla nedaleko domu přijíždět vozidlo, ve kterém seděli tři muži, mezi kterými identifikovala i George Adamskiho. Vozidlo jelo k objektu, který mezitím lehce dosedl nedaleko břehů jezera. Paní Madeline Rodefferové se podařilo z tohoto případu na kameru natočit zhruba desetiminutový filmový záběr.

Tento film později analyzovaly tyto tři nezávislé odborné instituce:

 

 

a) „Eastman Kodak“: zaměstnanec této firmy, optický fyzik William Sherwood detailně analyzoval filmový záběr. Navštívil i místo, kde film byl pořízen a použil veškeré jemu dostupné znalosti a prostředky, by zjistil, zda se jedná o falzifikát. Po několika měsících výzkum uzavřel s tím, že film je originál a nafilmovaný objekt není umělá atrapa

b)      „United Nations Audiovisual Departmend (ANAD): za tuto instituci analyzoval filmový snímek specialista na vizuální triky plukovník Colman Von Kevieszky. I on musel konstatovat, že video je pravé a bylo pořízeno bez jakéhokoliv triku

c)      „NASA“: bezmála jeden rok tento film analyzoval dr. Bob Oeschler, zaměstnanec NASA a specialista v rámci projektu mise „Apollo“. Tento vědec také potvrzuje pravost filmového záběru.

 

Existují, ale i další svědci, kteří potvrzují podivné kontakty Georga Adamskiho. Jedním z nich je major dánského letectva a bývalý zástupce Dánska v NATO ve Washingtonu pan Hans Peterson. I tento člověk viděl několikrát na vlastní oči diskovité letouny za přítomnosti George Adamskiho. Touto zkušeností byl tak šokován, že připravil Adamskimu připravil hned celou sérii přednášek po celém Dánsku.

 

O tom, že měl Adamski kontakty i na ta nejvyšší vojenská místa včetně volného přístupu i do těch nejcitlivějších vojenských zařízení potvrzuje William Sherwood. Tento člověk pracoval jako šéf vojenského oddělení, které vydávalo speciální povolení do těch nejpřísněji střežených objektů, které spadaly pod americkou jurisdikci. Osobně Adamskiho několikrát doprovázel na půdu Pentagonu. Všechny tyto nitky nakonec vedou ke zjištění, že v říjnu roku 1961 proběhlo tajné setkání mezi tehdejším prezidentem USA Kennedym a Adamskim.

Podle majora Petersona během tohoto osobního kontaktu obdržel prezident od Adamskiho speciální instrukce, které jednak velmi detailně popisovaly krizi, ke které mělo teprve dojít (tzv. kubánská krize) a jednak daný materiál poskytoval zcela konkrétní inspirace jak postupovat na politické úrovni, aby se předešlo globální tragedii v podobě eskalace konfliktu do podoby III. světové války. Tento mimozemský dokument podle nepřímých potvrzení obsahoval i výzvu k setkání na přesně neurčeném místě v oblasti Kalifornie.

Dnes existují nepřímé důkazy o tom, že prezident Kennedy s tímto setkáním souhlasil.

Toto rozhodnutí sebou ovšem neslo strašlivé důsledky.


Video, kde vystupuje Madeline Rodeffer

Část videa, kde se popisuje setkání Adamskiho s prezidentem Kennedym


a další


 

 

2

 

V předchozí části jsem poukázal na originální video, ve kterém jsou k dispozici velmi zásadní informace týkající se potencionální schůzky Georga Adamskiho s prezidentem Kennedym v Bílém Domě. K setkání došlo v říjnu roku 1961 a Adamski předal Kennedymu dopis od zástupců cizí inteligence. V dopisu bylo varování, které se týkalo krize, ke které mělo v blízké budoucnosti dojít (tzv. „kubánská krize“) společně s podrobně rozebranou politickou vojenskou strategií jak tuto krizi řešit, aby nepřerostla v III. světovou válku. Na konci dopisu bylo pozvání k osobní schůzce někde na území Kalifornie.

Pokud by se Kennedy této schůzky zúčastnil vysvětlovalo by to spoustu věcí, například:

 

 

a) proč byl přesvědčen o existenci mimozemského života

b) proč podnikal utajované schůzky na vojenské letecké základny, kde řešil problémy spojené s fenoménem „ufos“

c) proč tak vehementně tlačil na NASA, aby spolupracovala se SSSR ohledně operativních aktivit na oběžné dráze kolem Země a společných kosmických misí na Měsíc

d) proč s obrovským důrazem a razancí se zasazoval za odtajnění obrovského množství doposud utajovaných dokumentů týkající, které se úzce dotýkaly problematiky „ufos“ a mimozemského života obecně

 

 

Lou Zinstag je neteří Carl Junga a i ona se vyjadřuje l údajnému setkání Georga Adamskiho s Kennedym. Tato, žena se svěřila s tím, že osobně několikrát s Adamskim hovořila. Od něho se měla dozvědět, že má k dispozici nabídku k setkání s jakýmisi zástupci mimozemské civilizace. K tomuto setkání by mělo dojít na utajované vojenské letecké základně v „Desert Hot Springs“ v Kalifornii.

Celá tato akce byla klasifikována jedním z nejvyšších stupňů utajení. Popravdě řečeno nevím, jak mám na tuto záležitost hledět. Na jedné straně jde o přísně tajnou akci a na straně druhé (tedy, máme-li věřit Lou Zinstag) se o tom Adamski klidně svěřuje své známé. Tak nevím, kdyby se takto postupovalo u každé takto klasifikované operaci, pak jakékoliv utajování by ztrácelo smysl.

Adamski se později dozvěděl, že se prezident Kennedy vydal na příslušnou leteckou základnu několik hodin poté, co narychlo zrušil důležitou cestu do New Yorku. Každopádně zdroje blízké Adamskimu se shodují v tom, že na výše uvedené letecké základně vedl Kennedy poměrně dlouhý dialog s někým, kdo nepocházel z této planety. Jak jsem již naznačil v první části, existuje video, které by mělo dokladovat, že ono tajné setkání amerického prezidenta s „kýmsi“ byla realita.

Ale hned bych rád na tomto místě zdůraznil, že jsem osobně žádný takový snímek neviděl a obávám se, že neexistuje žádný přímý fyzický důkaz o tom, že se Kennedy setkal s cizí inteligencí, přičemž Adamski byl prostředníkem takového setkání. Existuje, ale hned celá řada nepřímých důkazů, které tuto hypotézu podporují s tím, že tento kontakt velmi významnou měrou ovlivnil Kenedyho politiku, ale i strategii spolupráce s tehdejším SSSR v otevřeném kosmickém prostoru.

Zajímavé informace podal i bývalý letový stevard Bill Holden, který létal s prezidentem Kennedym. Tento rozhovor byl uvolněn v červnu roku 2007 a pochází z roku 1963. Holden se v něm zmiňuje jak prezident často během letu v prezidentském letadle studoval dokumenty a fotografie objektů „ufos“, často si toho všiml, kdy Kennedyho obsluhoval. Jednou se mne při takové podobné příležitosti prezident přímo zeptal, co si myslím o objektech „ufos“. A já mu odpověděl:

 

„Víte, představa, že jsme jedinými inteligentními bytostmi ve Vesmíru, je pro mne velmi těžko uvěřitelná. Takže ano, věřím, že tyto objekty nepochází ze Země a že tam někde ve Vesmíru jsou bytosti možná inteligentnější, než jsme my“.

 

Na to mi prezident odpověděl:

 

„Jste správný mladý člověk. Myslím, že se dožijete budoucnosti, která vám dá zapravdu.“

 

Je zřejmé, že Kennedy věděl mnohem více, než by si člověk mohl na první pohled myslet. Ano existují nepřímé důkazy o tom, že Kennedy byl velmi dobře informován o problematice mimozemských aktivit v prostředí naší planety. Otázkou však zůstává, jak velkou roli v této hře hrál, anebo nehrál George Adamski.

Druhý nepřímý důkaz se opírá o nedávno uvolněné dokumenty z archívů americké námořní zpravodajské služby. Na některých místech těchto dokumentů je zřejmé, že Kennedy jako bývalý důstojník americké námořní zpravodajské služby byl velmi podrobně informován minimálně o dvou případech nálezu mrtvých těl mimozemských entit.

Nešlo však o sporný incident v Roswellu. V dokumentech se hovoří o speciální jednotce, která se specializovala na tyto případy. Existovala sice krátce pouze několik let a byla rozpuštěná počátkem padesátých let a to jen proto, aby byla nahrazena jiným útvarem, ale existovala a Kennedy měl na přelomu čtyřicátých a padesátých let s touto skupinou očividně kontakty.

 

 

Zemřel americký prezident Kennedy z důvodu tajné schůzky se zástupci cizí inteligence?

 

Existuje člověk, který potvrzuje informace týkající se informovanosti prezidenta Kennedyho ohledně problematiky „ufo“. Je jím velmi známý a oficiálně respektovaný americký ufolog Timothy Good. Konkrétně ve své knize „Need to Know“ cituje spolehlivý vojenský zdroj, který uvádí, že Kennedy musel mít velmi dobré znalosti týkající se nálezů ostatků těl cizích bytostí na území USA. Tato citace se nachází na str. 420-421 uvedené publikace:

 

„V letech 1961/1962 prezident J.F. Kennedy vyjádřil přání vidět těla mimozemských bytostí, která pocházela ze dvou nezávislých míst havárie mimozemských objektů. Kennedy musel být o těchto skutečnostech informován, jinak by tuto žádost nevyjádřil. Díky tomu byla těla převezena na jednu ze vojenských zdravotnických základen na Floridě, kde se shodou okolností prezident momentálně nacházel.

Kennedy si byl velmi dobře vědom reality inteligentního mimozemského života včetně mimozemské technologie, která byla a samozřejmě stále je předmětem vědeckého výzkumu a to nejen ve Spojených Státech.“

Třetí sada nepřímých důkazů se týká tajné cesty (nebo dokonce cest) prezidenta Kennedyho na blíže nejmenovanou vojenskou leteckou základnu jelikož chtěl na vlastní spatřit objekty cizí technologie.

Na toto téma hovoří vědec a výzkumník specializující se na mimozemskou technologii  Timothy Cooper:

 

…….“prezident v roce 1962 minimálně v jednom nebo ve dvou případech navštívil tajnou základnu vojenského letectva v Kalifornii, kde si zevrubně prohlédl funkční mimozemské technologie a to za přítomnosti mimozemské inteligence.“

 

Pakliže k této cestě a setkání tváří v tvář s mimozemskými skutečně došlo, pak byl Kennedy druhým americkým prezidentem, který se „na živo“ s cizí inteligencí na půdě Spojených Států setkal. Poprvé se tak stalo 20. února 1954, kdy se tehdejší prezident Eisenhower na vojenské základně Murock setkal s militantní formou inteligence „Zetas/Greys“.

Výše uvedené informace vázané na zcela jiné zdroje potvrzují to, co naznačil Geroge Adamski. Prezident Kennedy byl mimozemskými vyzván k přímému setkání a to na vojenské základně v Kalifornii.

Jenže stejně, pokud pomineme vše, co tu bylo doposud řečeno, existují indicie ještě zcela jiného charakteru. Týkají se velmi těsné spolupráce USA se SSSR v návaznosti na aktivity ve volném kosmickém prostoru a kosmickými misemi na povrchu Měsíce.

O tom pohovořím v poslední, tedy třetí části této reportáže.

 

 

 

3

 

 

V roce 1963 tehdejší prezident Spojených Států John F. Kennedy věnoval obrovské úsilí vytvořit společnou iniciativu dvou největších světových mocností USA a SSSR, která by vedla ke spolupráci na oběžné dráze Země a kosmických misí zaměřených na průzkum našeho nejbližšího souseda – Měsíce.

V současné době jsou především v amerických národních archívech k dispozici materiály, které naznačují, že Kennedy tehdy instruoval CIA k tomu, aby se uvolnila převážná část utajovaných dokumentů týkající se „ufo“ fenoménu. To vše měl být akt, který byl inspirován snahou otevřít se možné spolupráci s tehdejším SSSR v otevřeném kosmickém prostoru.

Ano, k tomu by možná došlo, kdyby všemu nepředcházela jeho vražda. Odstraněním Kennedyho vedlo, alespoň oficiálně, k upuštění od společné kosmické mise na Měsíc. Podobně dopadla snaha o odtajnění citlivých dokumentů. Ty zůstaly nadále v trezorech bezpečnostních a vládních organizací a musely čekat ještě dalších bezmála 15 let, kdy kolem roku 1978 prezident Jimmy Carter učinil analogické rozhodnutí.

V projevu na „valném shromáždění“ Spojených Národů dne 20. září 1963, prezident Kennedy sdělil:

 

„Nacházíme se ve „studené válce“, ale existují oblasti, kde by Spojené Státy a SSSR měly zcela rozhodně postupovat společně. Touto oblastí je kosmický prostor. Dovedu si představit, že právě tato forma spolupráce může být velmi efektivním nástrojem, jak postupně odstranit filozofické i politické bariéry, které nás rozdělují. Určitě se budu se vší rozhodností usilovat o vznik společné pilotované kosmické expedice na Měsíc.“

 

 

V duchu tohoto vysloveného závazku vydal dne 12. listopadu 1963 National Security Action Memorandum No. 271 s titulkem v záhlaví: „Spolupráce se SSSR ve věci kosmického prostoru“ s následujícím textem:

 

„Budu velmi rád, pokud naše vláda převezme osobně iniciativu a zodpovědnost za vývoj programu týkající se spolupráce se SSSR na poli výzkumu kosmického prostoru, včetně iniciace celé řady specifických technických aspektů. Předpokládám, že budete pracovat v součinnosti s ministerstvem zahraničí a dalších agentur, pokud to uznáte za vhodné.“

 

 

 

Zemřel americký prezident Kennedy z důvodu tajné schůzky se zástupci cizí inteligence?

 

National Security Action Memorandum No. 271

 

Zápis dále pokračuje, že tato iniciativa navazuje na jeho prohlášení z 20. září. Zpráva byla klasifikována jako „tajná“, což je konec konců vidět z fotografie samotného protokolu, který byl později odtajněn. Toto prezidentské memorandum bylo rozesláno těmto osobám:

 

 

Jamesu Webbovi (tehdejší administrátor NASA)

ministrovi zahraničí

ministrovi obrany

řediteli CIA

poradci prezidenta pro vědu a výzkum

dalším třem agenturním ředitelům

 

 

Ve stejný den, tedy 12. listopadu 1963 vyhotovil „Confidential National Security Action Memorandum“, které bylo klasifikováno ještě vyšším stupněm utajení jako „přísně tajné“. Tento materiál byl adresován řediteli „CIA“. V dokumentu se zhruba píše:

 

„Instruoval jsem Jamese Webba, aby rozvinul spolupráci se SSSR ohledně společných aktivit týkající se výzkumu kosmického prostoru a Měsíce. Tato spolupráce by byla velmi užitečná v případě, že by existovala velmi reálná hrozba (ufo) a byla by nutná identifikace. Byl bych také velmi rád, kdybyste sestavil program sdílení dat s NASA ohledně neznámého (ufo) faktoru. To by bylo velmi nápomocné vedoucím jednotlivých kosmických misí. Rád bych od vás obdržel zprávu ohledně této věci nejpozději do 1. února 1964.“

 

Uvedené dokumenty jasně ukazují, že se Kennedy rozhodl spolupracovat se SSSR v meziplanetárním kosmickém prostoru. Pokud by Kennedy skutečně varován ohledně blížícího se vážného konfliktu se SSSR, pak společné sdílení dat ohledně „ufos“ byl zřejmý způsob jak efektivně posílit národní bezpečnost a zároveň snížit riziko, že by skutečný „cizí“ objekt byl považován za tehdejší sovětskou vojenskou technologii.

Lidé, kteří se alespoň v základu zabývají problematikou „ufos“ vědí, že v době, kdy byly ustanoveny výše uvedené dokumenty prezidentem Kennedym, zažívala americká společnost poměrně masivní vlnu pozorování „ufos“. Z tohoto důvodu tehdejší „Rada bezpečnosti státu“ ustanovila speciální zpravodajskou skupinu vyšetřovatelů, kteří se měli věnovat analytické činnosti s vazbou na tyto specifické případy.

Zároveň se armádní námořnictvo mohlo pochlubit speciální publikaci, která vešla ve známost jako „JAMAP 146“, která se skládala z různých forem poučení týkající se hlášení o pozorování „ufos“. Tyto instrukce platily především pro civilní a vojenské piloty v USA a Kanadě. Hlášení mělo fungovat v rámci tzv. „Reporting Vital Intelligence Sightings“ (CIRVIS Systém).

Pokud vím, tak na počátku devadesátých let se o něco podobného, ale samozřejmě v našich podmínkách snažili aktivisté „Projektu Záře“. Byl jsem tenkrát osobně přítomen takovému jednání ve Staré Boleslavi na půdě tehdejšího „Generálního štábu letectva a protivzdušné obrany státu“. Nevím, ovšem jaká je situace v současné době. Zda spolupráce i nadále pokračuje či nikoliv.

Hlášené „ufo“ případy byly velmi přísně tříděné a jejich únik byl klasifikován jako akt špionáže. Méně důležité případy nebyly utajovány a později byly veřejnosti dostupné prostřednictvím tzv. „Blue Book“. Vážnější případy byly oklasifikovány stupněm „tajné“, nebo „přísně tajné“. Některé z nich pak byly uvolněny v letech 1978 a 1979 zákona, který definoval právo veřejnosti na svobodu informací.

Deset dní poté co prezident Kennedy dne 12. listopadu 1963 vyhotovil výše uvedená nařízení byl již mrtev…..

-konec-


 


Foto, archiv autora

Prezident Kennedy na půdě OSN hovoří společné kosmické misi USA – SSSR na Měsíc

 

 

 

Jak jsem uvedl v předchozí části dne 12. listopadu 1963 prezident John Kennedy vydal dvě prezidentská nařízení směřující k NASA a k CIA, která nařizovala neprodleně začít spolupráci s tehdejším SSSR v oblasti výzkumu blízkého kosmického prostoru včetně plánované pilotované kosmické mise na Měsíc. Ve stejné době začal dialog mezi Kennedym a sovětským premiérem Nikitou Chruščovem ohledně nutnosti společného sdílení informací týkající se problematiky „ufos“. Existují dokumenty, které potvrzují témata tohoto dialogu, ale nejen to. Navíc deklarují důležitou roli CIA v otázkách kontroly informací ohledně objektů „ufos“ a v neposlední řadě prokazují zapletení této agentury do Kennedyho vraždy, ke které došlo o deset dní později. Mimo již zmíněných dokumentů, existují i další materiály, které ukazují skutečný rozsah připravenosti amerického prezidenta spolupracovat se Sovětským Svazem s cílem odtajnit akta týkající se problematiky „ufos“. V podstatě šlo o sérii preventivních opatření, která měla minimalizovat riziko omylu armády (především letectva a protivzdušné obrany), kdy by skutečné „ufo“ mohlo být zaměněno za experimentální ruskou technologii.


 

Na obrázcích níže uvádím fotokopie dokumentů, které byly původně klasifikované na pozici „Top Secret – Umbra“ z agentury „NSA“, které zachycují přepis rozhovoru mezi na „horké lince“ mezi americkým prezidentem Kennedym a sovětským premiérem Nikitou Chruščovem z 12. listopadu 1963. Kennedy a Chruščov tehdy skutečně diskutovali o tom, jak je důležité vytvořit společnou pracovní skupinu, které by se speciálně zabývala problematikou „ufos“.

Kennedy tenkrát Chruščovovi sdělil, že o tomto tématu začal již diskutovat s NASA, přičemž se právě začala realizovat iniciativa výměny informací mezi touto agenturou a Akademií Věd. Kennedy byl plný nadějných plánů a do nich se snažil zasvětit i Chruščova. V jedné chvíli americký prezident řekl doslova:

 

„V naší společné věci jsem podrobně instruoval i CIA. Zároveň od nich požaduji, aby mi zpřístupnili veškeré utajované dokumenty, které jsou nějakým způsobem spojené s problematikou „ufos“, tak abych mohl co nejlépe posoudit aktuální situaci kolem této záležitosti.“

 

Zemřel americký prezident Kennedy z důvodu tajné schůzky se zástupci cizí inteligence?

 

 

Zemřel americký prezident Kennedy z důvodu tajné schůzky se zástupci cizí inteligence?

 

Všechny tyto a další indicie ukazují, jak vážně šlo Kennedymu o to, aby se předešlo případné jaderné válce v důsledku mylné identifikace objektů „ufos“. Podle Roberta Deana (dnes vysloužilý armádní důstojník, který v letech 1963 – 1967 pracoval přímo na ředitelství NATO) byl v roce 1964 vydán prostřednictvím NATO speciální dokument, který se zabýval potencionální hrozbou „ufos“ v souvislosti s případným nukleárním útokem ze strany SSSR.

Dokument se jmenoval jednoduše “The Assessment” a Dean opakovaně potvrdil, že v této době mělo NATO obrovský strach z toho, že mylná identifikace „ufo“ by mohla spustit globální jadernou válku. Pokud je mi známo, tak kopie tohoto dokumentu lze i dnes vyhledat v dnes již odtajněných materiálech „Ústředního archívu NATO“.

Další nepřímé důkazy, které v podstatě autorizují přepis dialogu mezi Kennedym a Chruščovem z „horké linky“ zazněly v interview, které bylo v roce 1997 učiněné s jeho synem dr. Sergejem Chruščovem. Ten mimo jiné sdělil, že jeho otec nejdříve odmítl Kennedyho nabídku ze září roku 1963 týkající se spolupráce v otevřeném kosmickém prostoru včetně lunárních misí. Ovšem po několika týdnech svůj názor velmi radikálním způsobem změnil.

V jiném rozhovoru zase sdělil:

 

„Někdy na přelomu října a listopadu mi můj otec sdělil všechno o těch věcech týkající se kosmické spolupráce. Řekl mi, že bychom měli o tom velmi vážně přemýšlet a možná tuto myšlenku přijmout. Já jsem mu tenkrát odpověděl, že proč bychom to měli dělat, když takto Američané získají mnohé z našich tajných programů.

Otec mi na to odpověděl, že to není zase až tak důležité. Američané prý mohou i bez toho mnohé zjistit. Jde o vysoce rozvinutou zemi a my budeme muset šetřit státní výdaje. Naznačil mi, že by taková dohoda byla po všech stránkách pro nás velmi výhodná.

Otec uvažoval i v politických souvislostech. Dohoda by prý mohla být velmi důležitým východiskem k tomu, abychom si začali vzájemně mnohem více důvěřovat. Po „kubánské raketové krizi“ se důvěra v prezidenta Kennedyho velmi zvedla. Ve skutečnosti si ale nemyslel, že by někdy mohl on a prezident Kennedy být přáteli, ale na obou dvou stranách byla velmi silná vůle vyhnout se jadernému konfliktu.“

 

 

Dokumenty z 12. listopadu 1963 jasně ukazují, že Chruščev nakonec Kennedyho nabídku přijal. Z konverzace po „horké lince“ je patrné, že se oba dva státníci dostali k dohodě ve velmi širokém rámci různých záležitostí týkající se „ufos“. Datace této konverzace odpovídá dohodě, ke které na politickém pozadí mezi oběma velmocemi nakonec došlo.

 

 

Zemřel americký prezident Kennedy z důvodu tajné schůzky se zástupci cizí inteligence?

 

Jenže deset dní po průlomových událostech z 12. listopadu 1963 došlo k něčemu co si nikdo z té širší platformy společnosti ani v nejbujnějších snech nedokázal představit. Kennedy byl zavražděn. Existuje asi nejvíce citovaný oficiální dokument CIA, který pochází z vyšetřování Jima Garrisona, který byl v tu dobu oblastním státním zástupcem z New Orleans. V tomto dokumentu se praví, že bylo nalezeno dostatek usvědčujících důkazů, že do spiknutí vedoucí k zavraždění amerického prezidenta byl zapojen Harwey Oswald společně s Clayem Shawem. (viz. obr. vlevo).

Garrison zjistil, že Clay Shaw disponoval poměrně velmi rozsáhlou mezinárodní rolí jako zaměstnanec CIA. Bohužel se ale Garrisonovi nepodařilo přesvědčit vybranou „Sněmovní Komisi“, že by Shaw měl s atentátem něco společného a tak byl tento člověk nakonec v roce 1979 zproštěn viny.

„Sněmovní Komise“ v jedné ze závěrečných řečí doslova sdělila:

 

„Komise je přesvědčena o tom, že prezident John F. Kennedy byl pravděpodobně zavražděn jako oběť rozsáhlého spiknutí. Komisi se však nepodařilo odhalit celkový rozsah tohoto spiknutí. Mimo osoby Harweye Oswalda se nepodařilo ustanovit další ozbrojené útočníky.“

 

 

V současné době je již i ve velmi konzervativních kruzích historiků poměrně hodně rozšířen názor, že za komplotem v souvislosti s Kennedyho vraždou stála CIA a její tajné operace ve Vietnamu. V této souvislosti by bylo skutečně dobré si prostudovat vynikající spis „JFK: The CIA, Vietnam and the Plot to Assassinate John F. Kennedy“, který vyšel v roce 2003. Jeho autorem je col.Fletcher Prouty.

Musím se přiznat k tomu, že jsem zatím nic kvalitnějšího na dané téma doposud nečetl. Prouty ve svém materiálu potvrzuje, že se Kennedy snažil „stopnout“ nekalé praktiky CIA v podobě celé řady „černých operací“ nicméně upozorňuje i na fakt, že jedním z dalších důvodů bylo jednoznačné prezidentovo rozhodnutí osobně kontrolovat veškeré zjištěné skutečnosti kolem problematiky „ufos“.

Takže si můžeme shrnout. Snaha prezidenta Kennedyho spolupracovat s tehdejším SSSR na výzkumu kosmického prostoru včetně pilotovaných misí na Měsíc je dnes již historický fakt. To co je již podstatně méně známo, je skutečnost, že se chtěl se svým politickým „rivalem“ dělit ohledně informací týkající se „ufos“. Ukazuje se, že tyto potencionální aktivity nešly jistým kruhům ve Spojených Státech „pod nos“ a to tak silně, že se nakonec uchýlily k atentátu na svého vlastního prezidenta.

CIA tedy se cítila aktivitami amerického prezidenta evidentně ohrožená. Ale byla skutečně schopná vytvořit vražedný komplot proti nejvyšší hlavě státu? Zřejmě nikoliv. Jenže mimo CIA existovala ještě jiná tajná organizace, která se posledními pokyny Kennedyho mohla cítit ohrožená podstatně více. O tom si povíme něco více až v další části tohoto seriálu.

-pokračování-

 


(c)2009 Jaroslav Chvátal

Dokumentární sestřih týkající se vyšetřování Kennedyho smrti prostřednictvím tzv. „Warrenovi komise“

 

 

 

Převzato:  http://www.matrix-2001.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz